Předpis pro přípravu elektronek k provozu.

Komentáře

Transkript

Předpis pro přípravu elektronek k provozu.
Předpis pro přípravu elektronek k provozu.
1. Mřížky spojit s katodou, anoda odpojena,
2. 20% žhavicího
napětí
1/2 hodiny,
3. 40% Uf 1/2 hodiny, od této chvíle začínám elku
chladit
4. 60% žhavicího napětí 1/2 hodiny
5. 80% žhavicího napětí 1/2 hodiny,
6. 100% žhavicího napětí 10 hodin,
7. odzkratovat mřížky , přivést na ně odpovídající Ug2 a
anodu přes odpor cca 60 k na plné Ua, aspoň 6 hodin
-Ug1,
8. odstranit anodový odpor a žhavit dál aspoň 6 hodin, zkusit
opatrně nastavit klidový proud a vybudit na 50 % Pout
Tj. celkem asi 24 hodin.
Prakticky vyzkoušeno s elektronkami GU74b, GU43b, GU84b, GU78b ale
také s REE025 a dalšími.
Ke žhavení používám trafo 230/24V a do serie zapojený regulační
transformátor. Někdy ale stačí regulační zdroj 40V/10A s regulaci
proudu.
Lze také kontrolovat vakum vyžhavené elektronky a měřit proud mezi
g1 a katodou. Měl by byt řadové 10 až 100 mikroampér. Polarita je
minus na g1 a plus je na katodě.
Další měření je otázkou emisní schopnosti katody. Připojíme na
elektrody všechny potřebné napětí a miliampérmetrem měříme proud
mezi katodou a g1 tak, že plus je na g1 a minus na katodě. Emisní
proudy zjistíme z katalogu. Na příklad u GU50 je obvykle 6 mA, v
katalogu je uvedeno max. 7 mA.
Pokud je emisní proud velmi malý, lze elektronku léčit krátkodobým
přežhavením o 60-80 % s rizikem, že se vlákno elektronky přepálí.
Jedná se v podstatě o rekrystalizaci. Ale to je již otázka zdá
ano/ne.
Klimkovice 2008, OK2BNG

Podobné dokumenty

Document 289249

Document 289249 Tento modul slouží k navrhování prolamovaných nosníků podle Eurokódu. Při modelování je využito grafického rozhraní Scia Engineer, které výrazně usnadňuje zadávání. Je nutné, aby uživatel měl potře...

Více

Document 289250

Document 289250 Práce s Požární odolností EC3 Návrh a posudek ocelových profilů na požární odolnost je v programu implementována obdobně jako standardní ocelářský posudek. K posouzení požární odolnosti se přistupu...

Více

měření přizpůsobení TRX a PA

měření přizpůsobení TRX a PA Proè dnes takovýto úvod? Komerènì vyrábìná zaøízení mají zpravidla jmenovitou výstupní (transceivery) a vstupní (vf zesilovaèe èili PA) impedanci rovnu 50 Ω. Amatérské a poloamatérské konstrukce PA...

Více

Zde - OK1GTH

Zde - OK1GTH pro G1 a G2, které jsem doplnil některými svými nápady a celé zapojení upravil pro své potřeby. Vzniklo tak poměrně univerzální řešení, které je možné použít pro celou řadu elektronek (GU78b, GU84b...

Více

Document 289251

Document 289251 posudek a návrh ocelových prutových konstrukcí. Modul je plně integrován do programu Scia Engineer pro analýzu konstrukcí.

Více

EFOY Pro 600 Pro 1600 Pro 2200

EFOY Pro 600 Pro 1600 Pro 2200 Palivový článek EFOY přeměňuje chemickou energii přímo na elektrickou energii. Proces přeměny je vysoce účinný - jedná se o chemickou reakci, neobsahuje žádné pohyblivé části. V každém agregátu EFO...

Více

stáhnout popis modulu v pdf

stáhnout popis modulu v pdf Podrobné reporty obsahují mezilehlé kroky výpočtu a odkazy na použité rovnice z normy. Přehledný výpis normově závislých součinitelů. V kombinaci s modulem pro návrh za studena tvarovaných profilů ...

Více

stáhnout popis modulu v pdf

stáhnout popis modulu v pdf analýze a posudcích požární odolnosti. Pro každý podporovaný průřez jsou z knihovny jsou k dispozici součinitele Am /V a [Am /V]b. Kritickou teplotu v oceli lze získat iteračním i neiteračním postu...

Více

5.4.5 Rentgenové a gama záření

5.4.5 Rentgenové a gama záření rentgenové záření objevil ho Wilhelm Conrad Röntgen v roce 1895: při pokusech s elektronkami s velmi vysokým napětím vyvolal fotografické papíry uložené v neprůhledné obálce ⇒ zřejmě jde o nový typ...

Více