pobierz

Komentáře

Transkript

pobierz
TABLET EDUKACYJNY OVERMAX
Instrukcja użytkownika
OV-EDUTAB(D)
Wstęp
Dziękujemy za zakup naszego produktu. Jesteśmy przekonani, że korzystanie z niego
będzie dla Państwa prawdziwą przyjemnością.
Proszę przeczytać i zachować wszystkie instrukcje obsługi przed uruchomieniem
urządzenia. Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności wynikającej z jego
niewłaściwego obsługiwania lub przypadkowych szkód.
W związku z ciągłym ulepszaniem naszych produktów, zawartość niniejszej instrukcji
obsługi może zostać zmieniona.
Jeśli rzeczywista konfiguracja i obsługa urządzenia różnią się od informacji zawartych w
instrukcji obsługi, prosimy odnieść się do strony internetowej naszej firmy, aby zapoznać
się z najnowszymi informacjami o produkcie.
Nie należy dopuścić by woda lub jakiekolwiek obce przedmioty przedostały się do
wnętrza urządzenia.
I. Uwaga:
1. Należy unikać upuszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić aby wyświetlacz
uległ wstrząsom, w przeciwnym razie może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
2. Nie należy używać metalowych obiektów do dotykania urządzenia, gdyż może to
doprowadzić do spięcia.
3. Należy dokonywać okresowych archiwizacji danych zapisanych na dysku
urządzenia, aby zapobiec ich utracie, zwłaszcza przed przeprowadzeniem aktualizacji
oprogramowania. Firma nie bierze odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę
spowodowaną utratą danych.
4. Nie należy rozmontowywać urządzenia. Nie należy przecierać powierzchni
urządzenia alkoholem, rozcieńczalnikiem ani benzenem.
5. Nie należy odłączać urządzenia podczas jego formatowania lub przesyłania /
pobierania danych, w przeciwnym razie może to doprowadzić do wystąpienia błędów.
6. Nie bierzemy odpowiedzialności za uszkodzenia ciała wynikłe na skutek rozbcia
produktu, próby jego naprawy lub z innych względów. Należy postępować ściśle z
zaleceniami instrukcji.
7. Nie należy dopuścić by woda lub jakiekolwiek obce przedmioty przedostały się do
wnętrza urządzenia.
8. Nie należy używać urządzenia w miejscach o ekstremalnie wysokich lub niskich
temperaturach, zadymieniu lub wilgoci.
9. Należy unikać upuszczenia urządzenia. Nie należy dopuścić aby wyświetlacz
uległ wstrząsom, w przeciwnym razie może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
10. Specyfikacje mogą się zmienić bez uprzedzenia.
1
II. Wygląd zewnętrzny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Przednia kamera
Menu
Powrót
Mysz
Home
Ściszanie
Głośność
8.
Kontrolka
9.
Przycisk Home, taki sam jak
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Reset
Port mikrofonu
Port słuchawek
Port ładowarki DC
Port MINI USB
Port karty SD
16.
Przycisk włączania / wyłączania
(włącznik)
17.
Głośnik
18.
Kamera tylna
III. Instrukcje operacji:
1. Operacje podstawowe
1.1. Włączanie/wyłączanie
Włączanie:
Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy; urządzenie wyświetli ekran
startowy z logo, a następnie przejdzie do trybu pracy.
Wyłączanie:
Wciśnij i przytrzymaj włącznik przez 3 sekundy by wyłączyć urządzenie.
Przejście w tryb spoczynku:
Gdy urządzenie jest w trybie pracy, wciśnij krótko włącznik, aby przeszło w tryb
spoczynku (ekran zostanie wówczas wyłączony). Ponowne wciśnięcie włącznika
spowoduje powrót do trybu pracy. Funkcja ta jest przydatna jeśli użytkownik
chwilowo nie korzysta z urządzenia i chce oszczędzić energię.
1.2. Ładowanie
Gdy urządzenie wyemituje komunikat o niskim poziomie energii baterii należy
naładować je przy użyciu dołączonej w zestawie ładowarki.
Uwaga:
Aby przedłużyć żywotność baterii można kontynuować ładowanie urządzenia
jeszcze przez 15 minut po tym, jak zostanie wyświetlony komunikat informujący o
tym, że bateria jest już pełna.
1.3. Menu główne
Kliknięcie
w interfejsie głównym spowoduje wyświetlenie głównego Menu.
Zawiera ono zakładki: ustawienia systemowe, odtwarzanie muzyki, odtwarzanie wideo,
przeglądarka internetowa oraz inne zainstalowane przez użytkownika aplikacje.
2
2. Ustawienia
Kliknij 'Ustawienia" w interfejsie głównym aby wyświetlić okno ustawień.
Następnie kliknij zakładkę z odpowiednimi opcjami, które chcesz skonfigurować.
2.1. Ustawienia daty i czasu
Kliknij "Data i czas" w interfejsie ustawień aby skonfigurować opcje daty i czasu.
Możliwe jest tutaj ustawienie daty, strefy czasowej, czasu, formatu wyświetlania daty i
godziny itp.
2.2. Jasność
W interfejsie ustawień wybierz "Wyświetlacz". Kliknij "Jasność", aby wejść a
następnie przesuwaj pasek aby dostosować tę funkcję.
3. Połączenie Wi-Fi
Kliknij "Ustawienia" w interfejsie głównym, a następnie "Połączenia bezprzewodowe i
sieci", aby przywołać odpowiednie okno konfiguracji. Kliknij Wi-Fi aby włączyć Wi-Fi.
Kliknij Ustawienia Wi-Fi aby zarządzać ustawieniami dostępu do sieci
bezprzewodowych.
Kliknij "Powiadomienia o dostępności sieci" aby wyświetlić listę wyszukanych
dostępnych sieci. Kliknij nazwę sieci aby wyświetlić okno konfiguracji. Możliwe będzie
połączenie z siecią bezprzewodową, należy w tym celu stosować się do wyświetlanych
poleceń. Jeśli sieć jest szyfrowana konieczne będzie wprowadzenie nazwy użytkownika
oraz hasła.
3.1 Konfiguracja Ethernet
Urządzenie obsługuje kartę USB-Net-Card.
4. Instalacja, deinstalacja oraz uruchamianie aplikacji
4.1 Instalacja
Istnieje wiele sposobów instalacji aplikacji pod systemem Android, na przykład za
pośrednictwem USB, lub programu wgranego przez użytkownika. My przedstawimy
sposób z wykorzystaniem Instalatora Aplikacji.
W interfejsie głównym kliknij "Menadżer plików".
Zaznacz preferowany plik aplikacji i przejdź do interfejsu instalacji aplikacji. Kliknij
"Instaluj" aby automatycznie zainstalować aplikację. Po instalacji wyświetlone zostaną
opcje "Otwórz" oraz "Zakończ". Kliknij "Otwórz" aby uruchomić aplikację. Kliknij
"Zakończ" aby wyjść.
4.2 Deinstalacja
Możesz użyć odpowiedniego oprogramowania stron trzecich lub zainstalowanego
oprogramowania do zarządzania aplikacjami urządzenia aby instalować i deinstalować
aplikacje.
Wybierz kolejno "Ustawienia - Aplikacje - Zarządzanie aplikacjami" aby
zaznaczać i sprawdzać informacje o zainstalowanych aplikacjach oraz odinstalować je.
5. Połączenie z Internetem
5.1. Po nawiązaniu połączenia z siecią bezprzewodową otwórz przeglądarkę i
wprowadź adres strony, aby ją wyświetlić.
5.2. Kliknij ikonę
aby otworzyć przeglądarkę i wyświetlić
przeglądanych stron.. Kliknij stronę internetową, którą chcesz otworzyć.
Aby zapisać stronę w zakładkach należy kliknąć
3
a następnie "dodaj".
historię
6. Odtwarzanie muzyki oraz wideo
6.1. Odtwarzanie muzyki
Kliknij "Muzyka" w interfejsie głównym aby wyświetlić okno odtwarzania muzyki.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z dysków) ścieżek dźwiękowych i należy kliknąć
wówczas nazwę pliku, który chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania kliknij
odpowiednie ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub zmniejszać siłę głosu /
szybko przewijać w przód lub tył itd.
6.2. Odtwarzanie wideo
Kliknij “2160P(Gallery)” w interfejsie głównym aby wyświetlić okno odtwarzania wideo.
Wyświetlona zostanie lista dostępnych (z dysków) ścieżek wideo i należy kliknąć
wówczas nazwę pliku, który chcemy odtworzyć. W oknie odtwarzania wideo kliknij
odpowiednie ikony by odtwarzać / pauzować / zwiększać lub zmniejszać siłę głosu /
przejść do kolejnego lub poprzedniego pliku itd.
7. Oglądanie obrazów
Kliknij “2160P(Gallery)” w interfejsie głównym aby wyświetlić okno z listą plików
obrazów. Wybierz i kliknij na folder, który chcesz otworzyć. Wyświetlone zostaną
miniaturki znajdujących się w nim plików obrazó. Kliknij w miniaturkę obrazu, który
chcesz wyświetlić.
Podczas oglądania obrazu dotknij ekran aby wyświetlić ikony funkcyjne umożliwiające
przybliżanie, oddalanie, przejście do kolejnego lub poprzedniego obrazu, obracanie,
usuwanie itd.
8. Wtyczka 3G Dongle
Urządzenie obsługuje zewnętrzną wtyczkę 3G Dongle. Podłącz wtyczkę do urządzenia
za pośrednictwem zewnętrznego przewodu transferowego. Gdy kontrolka wtyczki 3G
Dongle zaświeci się możliwe będzie korzystanie z sieci 3G.
9. Kamera
W interfejsie głównym kliknij "Kamera".
9.1 Kamera
Jeśli kursor jest w pozycji
aktywny jest tryb aparatu.
Kliknij
aby zrobić zdjęcie.
Kliknij
aby ustawić tryb tła, rozmiar obrazu, jakość obrazu, kolor oraz efekt.
Kliknij
karcie TF.
aby wybrać czy zdjęcie ma zostać zapisane na dysku urządzenia czy też na
Kliknij
aby ustawić balans bieli.
Kliknij
aby wybrać przednią lub tylną kamerę.
9.2 Jeśli kursor jest w pozycji
aktywny jest tryb kamery.
4
Kliknij
aby zrobić zdjęcie.
Kliknij
aby ustawić efekt kolorów lub przywrócić ustawienia fabryczne.
Kliknij
Kliknij
aby ustawić jakość wideo.
aby wybrać przednią lub tylną kamerę.
10. Połączenie z urządzeniem zewnętrznym
10.1. Połączenie z komputerem PC
Podłącz urządzenie do komputera PC za pośrednictwem przewodu USB. Po
prawidłowym nawiązaniu połączenia komputer wyświetli komunikat o wykryciu dwóch
nowych dysków. Jednym z nich jest karta TF, a drugim wbudowany wewnętrzny dysk
flash naszego tabletu.
10.2. Obsługa OTG
Tablet obsługuje przenośne dyski z systemem plików FAT32, takie jak dyski USB oraz
MP3.
Podłącz przenośne urządzenie do tabletu za pośrednictwem zewnętrznego przewodu
transferowego.
10.3. Aplikacje
Dla wygody użytkownika na tablecie zainstalowane zostały niektóre aplikacje stron
trzecich. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ich obsługi należy odnieść się
do załączonej dalej instrukcji. Niektóre z aplikacji mogą wymagać dostępu do sieci by
mogły zostać prawidłowo obsługiwane.
IV. Rozwiązywanie najczęstszych problemów
1.
Co zrobić jeśli urządzenie nie działa prawidłowo?
Odpowiedź:
1. Zresetuj urządzenie a następnie sprawdź czy wszystko jest już w porządku.
2. Doładuj urządzenie przy użyciu ładowarki, aby aktywować baterię. Przed włączeniem
urządzenia upewnij się czy jest ono naładowane.
3. Zaleca się, aby aktualizację systemu operacyjnego przeprowadził wykwalifikowany
personel.
2.
Dlaczego czasami bateria bardzo szybko się rozładowuje?
Odpowiedź: czas wyładowania baterii zależy od temperatury i stopnia obciążenia tabletu
przez włączone aplikacje. Jeśli temperatura otoczenia, w którym pracuje tablet, jest zbyt
wysoka lub zbyt niska, może to oddziaływać na szybkość rozładowania. Zaleca się
używanie tabletu w umiarkowanych temperaturach.
Szybkość rozładowania zależy także od ustawionej siły głosu oraz tego jak często i
zjakich aplikacji korzysta użytkownik.
5
Uwaga: Obrazy znajdujące się w instrukcji zostały zamieszczone jedynie w celach
poglądowych.
Projekt i specyfikacja urządzenia mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
Odtwarzacz Overmax
Oglądaj filmy, słuchaj muzyki, zmieniaj szatę graficzną. Na swoim
mobilnym odtwarzaczu multimedialnym.
Gra Blocx
Przesuń jasne klocki tak, aby można było
Wysunąć kolorowy klocek ku wyjściu.
Gra Hydraulik
Utwórz połączenie z kranu do wiaderka tak, aby
Nie zmarnować żadnej kropli wody.
Następnie kliknij na kran, aby poleciała woda.
MaxiBall
Zbijaj kulki tak, aby na planszy została tylko jedna kulka.
Hokej
Odbijaj krążek tak, aby bronić swojej bramki, oraz
trafić do bramki przeciwnika.
6
SnakeTAB
Kieruj węża na owoce. Każdy zjedzony owoc
Powiększa rozmiar węża.
Tenis
Odbijaj piłeczkę tak, aby przeciwnik nie miał
możliwości odbicia.
Angielski Mobile
Możliwość wykonywania lekcji w 5 trybach nauki:
 Pisanie z klawiatury
 Tryb odpowiedzi
Wiem/ Nie wiem
 Tryb wyboru 1 z 4 (kojarzenie słówek)
 Kojarzenie ze słuchu
 Dyktando (pisanie ze słuchu)
Tłumaczenie w dwóch kierunkach:
 z polskiego na angielski
 z angielskiego na polski
Nauka wymowy i pisowni dzięki wbudowanej funkcji "Listen & Repeat" (słuchaj i powtarzaj).
Możesz dowolnie skonfigurować sposób odsłuchiwania nagrań do danej lekcji ustawiając ilość
powtórzeń danego słowa, tempo powtórzeń oraz sposób wyświetlania angielskich wyrażeń ,
polskiego tłumaczenia i transkrypcji fonetycznej. Możesz dowolnie zaznaczyć lub odznaczyć pozycje,
które już znasz w danej lekcji i powtarzać tylko te, z którymi masz największy problem.
7
Wbudowany inteligentny system powtórek oparty na algorytmie z serwisu Slownictwo.pl, uznawany
przez użytkowników za jeden z najbardziej skutecznych systemów nauki. Możliwość logowania się
do serwisu Słownictwo.pl w celu pobrania wybranych lekcji do nauki wraz z nagraniami MP3 lektora.
Raz pobrane lekcje oraz nagrania przechowywane są w pamięci tabletu, zatem do ponownego ich
uruchomienia nie jest wymagane połączenie z internetem (tzw. możliwość nauki w trybie offline).
Pełna synchronizacja wyników nauki oraz harmonogramu powtórek pomiędzy Edutabem i serwisem
Slownictwo.pl. Wyniki zapisane w serwisie możesz zaimportować do urządzenia i odwrotnie, możesz
przesłać wyniki lekcji wykonanych na urządzeniu do serwisu w dowolnie wybranym momencie czasu
(również automatycznie, podczas uruchamiania i zamykania aplikacji).
Geo Test
Aplikacja edukacyjna zawierająca quizy o tematyce geograficznej.
Aplikacja zawiera trzy rodzaje ćwiczeń: ćwicz flagi, ćwicz stolice,
ćwicz państwa. Ćwiczenia polegają
na wyborze prawidłowej
odpowiedzi, na koniec ćwiczenia aplikacja wskazuje wynik.
Encyklopedia geografii
Multimedialna encyklopedia geograficzna. Aplikacja przedstawia mapę
świata z możliwością wyboru danego kontynentu, a następnie państwa.
Encyklopedia zawiera informację o wszystkich państwach świata:
język urzędowy, stolica, ustrój polityczny, głowa państwa, szef rządu,
powierzchnia, liczba ludności, jednostka monetarna, religia dominująca.
Aplikacja w sposób graficzny przedstawia kraj na mapie i flagę.
Ebook
W pamięci urządzenia znajdują się elektroniczne książki. W celu uruchomienia, należy wybrać folder
ebook z pamięci urządzenia, w aplikacji „Cool reader” lub dowolnym innym programie do odczytu
książek.
8
ENGLISH
OV-EDUTAB(D)
9
Preface
Thank you for buying the MID. We wish you enjoy using it.
Please read and retain all the operating instructions before operating the unit, we do not assume
any liability arising out of improper operation or incidental damages.
For better services, the content of this operation manual may be changed.
If the actual setup and usage of the unit are different from this operation manual, please view
the website of our company to inquire about the latest product information.
Do not allow water or foreign objects to enter the unit.
I. Note:
1. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake seriously, or the
display will be damaged or unusual.
2. Do not use metal object to touch the device to prevent it from short circuit.
3. Please backup your data in case your important data is lost, especially before you
upgrade the firmware. The company will not take charge in any loss that caused by
lost of data.
4. Do not disassemble. Do not wipe the surface of the unit by alcohol, thinner or
benzene.
5. Do not disconnect the unit while it is formatting or uploading/downloading, or the
procedures may lead to errors
6. We do not take responsibility to the flash damage caused by product broken, repair
or other reasons. Please operate strictly as per the user guide.
7. Avoid water or foreign objects enter the unit.
8. Do not use the unit in places that are extremely hot, cold, dusty, or humid.
9. Avoid the unit being dropped. Avoid the display been shake seriously, or the
display will be damaged or unusual.
10. Specifications are subject to change and improvement without notice
10
II. Introduction of cover:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Front Camera
Menu
Back
Mouse
Home
Volume Volume +
8.
Indicator
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Home, same as
Reset
MIC
Earphone Jack
DC charger interface
MINI USB interface
SD card interface
16.
17.
18.
Power on/off
Loudspeacker
Back Camera
III. Operation Instruction
1. Basic Operation
1.1. Power on/Power off
Power on:
Press and hold the power switch for 3 seconds; the unit displays the start-up logo
and enters the working mode.
Power off:
Press and hold the power switch for 3 seconds to turn the unit off.
Sleep:
While the device is at working status, press the power switch, it enters the sleeping
mode, and the screen will be off then. Press the power switch again, it shift to the
normal mode. You may use this function when you don’t’ use the device temporary
to save power.
1.2. Charging
When the device prompts low battery, please charge it by provided charger.
Note:
To improve the longevity of the battery, you may charge for another 15
minutes after it prompts the battery is full.
1.3. Main menu
Click the
icon in the main interface, the main menu is appeared. It including the
system setting, music playback, video playback, web browser and other applications you
installed in the main menu.
2. Settings
Click “Settings” in the main interface to enter the setting interface. Click the
corresponding setting items to operate.
11
2.1.Date and Time Setting
Click “Date & Time” in the setting interface to set the date and time. You may set
the date, time zone, time, time format and date format etc. in the menu.
2.2. Brightness
Select “Display” in the setting interface. Click “Brightness” to enter, and slide the
bar to adjust the brightness.
3. Wi-Fi connection
Click “Settings” in the main interface and click “Wireless & network” to enter the
wireless and network setting interface. Click Wi-Fi to turn on the WIFI. Click Wi-Fi
setting to set and manage wireless access.
Click “Network Notification”, it lists the open network it searched. Click the name
of the network; it pops up the setting window. You may connect it to WIFI according to
the prompts. You need to input the user name and password if networks are encrypted.
3.1 Ethernet configuration
The Unit support USB-Net-Card.
4. Install, Uninstall and Run applications
4.1 Install
There are many ways to install applications under Android, such as via USB, by third
party program. We introduce installation by Apps Installer here.
Click the “File Manager” in the main interface.
Select the APK file you want and enter the application installation interface. Click
“Install” to install the application automatically. After installation, it prompts “Open” and
“Finish”. Click “Open” to open the application. Click “Finish” to exit.
4.2 Uninstall
You may use the corresponding third party software management tool or the
installed application management software of the device to install applications.
Select “Setting/Applications/Manage applications” to select the installed
applications and check the attribute of it or uninstall it.
5. Connect to internet
5.1. After connecting with WIFI, open the browser and input the web address, you can
browse the web then.
5.2. Click the
icon to enter the bookmark to view the browse history. Click the
web page you want to open it.
To save the web page into bookmark, you may click
to save it.
to enter and click “add”
6. Audio and video playback
6.1. Audio playback
Click the “Music” in the main menu to enter the audio playback interface. It lists the
audio files in the device, and you may click the file name to play it. in the audio playing
interface, click the icons to play/pause/ increase volume/ decrease volume/ FF/ REW….
12
6.2. Video Playback
Click the “2160P(Gallery)” in the main menu to enter the video playback interface. It
lists the video files in the device, and you may click the file name to play it. in the video
playing interface, touch the screen to pop-up the operation icons and click the icons to
play/pause/ increase volume/ decrease volume/ skip to next file/skip to previous file….
7. Picture viewing
Click “2160P(Gallery)” in the main menu to enter the picture folder list. Select and click
the folder you want to enter, it displays the . click the thumbnail of the picture to view it.
Touch the screen to pop-up the operation icons while viewing the picture, you may zoom
in/zoom out/ skip to next picture/skip to previous picture/ rotate/ delete the picture…
8. 3G DONGLE
The device supports external 3G Dongle, connect the 3G dongle to the device via the
external transfer cable, after the dongle indicator lights, you may use the 3G network
normally.
9. Camera
Click “Camera” in the main interface.
9.1 Camera
If the cursor is at
position, the device is at Camera mode.
Click
to take picture.
Click
to set the scene mode, Picture size, Picture quality, and color effect.
Click
to decide to save the picture in the device or in TF card.
Click
to set white balance.
Click
to select back or front camera.
9.2 DV If the cursor is at
position, the device is at DV mode.
Click
to take picture.
Click
to set the color effect or restore to default settings.
Click
to set the video quality.
Click
to select back or front camera.
10. Connect with external device
10.1. Connect with PC
Connect the device with the PC via the USB cable. The PC appears two new disk
symbols after connected successfully. One is the TF card, and the other is the built-in
flash.
13
10.2. Use of OTG
It supports the movable device with FAT32 format, such as U disk and MP3.
Connect the movable device to the MID via the external transfer cable.
10.3. Applications
For convenient usage, we installed some third party software in the MID. For detailed
operation methods, please check the corresponding instruction. Some of the software
may be able to be used in some area because of network service.
IV. Troubleshooting
3.
What if the device is abnormal during operation?
Answer: 1). Reset the device to see if it works OK.
2). Charge the device by the charger to activate the battery. Make sure it has
power before you operate it.
3). It is suggested to upgrade the OS of the device by professional.
4.
Why the standby time is so short sometimes?
Answer: the use time of the battery is all depend on the temperature and use instance. If
the temperature is too high or too low, the use time of the battery might be effected. It is
suggest using the device in normal temperature.
The using time is also affected by increased volume and frequently operation.
Note: The pictures list in the manual are for reference only!
The design and the specification of the unit are subject to change without notice.
Overmax player
Watch movies, listen to music, changing the layout
On your portable media player.
Gra Blocx
Move clear the blocks to be able to
Pull the colored block the exit.
Gra Hydraulik
Create a connection to tap into the bucket so that the
Do not waste any drop of water.
Then click on a faucet, to hit the water.
14
MaxiBall
I'm making a ball so that the board was only one ball.
Hokej
Bounce the pulley so to defend his goal, and reach the goal
SnakeTAB
Follow the hose on the fruit. Each fruit eaten
Enlarges the size of the snake.
Tenis
Bounce the ball so the opponent does not have
possibility of reflection.
Angielski Mobile
The ability to perform lessons in five modes of science:
• Writing from the keyboard
• Answer mode I know / I do not know
• select mode 1 of 4 (matching words)
• Associating with hearing
• Dictation (writing of the hearing)
15
Translation in two directions:
• Polish to English
• English to Polish
Learning spelling and pronunciation with built-in "Listen & Repeat" (listen and repeat). You are
free to set up a recording to listen to the lesson by setting the number of repetitions of the word, the
rate of repetition, and the display of the English expressions, the Polish translation and phonetic
transcription. You can freely select or deselect the items that you already know in the lesson and
repeat only those with whom you have the biggest problem.
Built-in intelligent system based on an algorithm reruns the service Slownictwo.pl, considered by
users as one of the most effective learning systems. Can log into the site Słownictwo.pl to retrieve
some lessons to learn along with recordings of MP3 reader. Once downloaded the lessons and
recordings are stored in phone memory, so to restart them is not required to connect to the Internet
(known as the opportunity to study in offline mode).
Full synchronization of learning outcomes and the timing and repetition between service Edutab
Slownictwo.pl. The results recorded on the site you can import to your device and vice versa, you
can submit the results of lessons taken on the device to the service at any given point in time (even
automatically at startup and shutdown application).
Geo Test
The application includes educational quizzes of longitude. The
application includes three types of exercises, exercise flags, capitals
practice, practice of the state. Classes consist of choosing the correct
answer, the end of the exercise shows the result of the application.
16
Encyclopedia of geography
Multimedia Encyclopedia Geographic. The application shows a map of
the world, with a choice of a continent and then country. Encyclopedia
contains information on all countries of the world: the official language,
the capital, political system, the head of state, head of government, area,
population, currency, religion dominant. Application in a way that
graphic shows the country on the map and flag.
17
Český
OV-EDUTAB(D)
18
Úvod
Děkujeme za zakoupení našeho produktu. Jsme přesvědčeni, že používání našeho výrobku pro
vás bude skutečným potěšením.
Než uvedete zařízení do provozu, prosíme, abyste si přečetli a dodržovali instrukce pro
obsluhu zařízení.
Na naši firmu se nevztahuje žádná odpovědnost pramenící z nepatřičného zacházení se
zařízením, ani takto vzniklé škody.
Z důsledku neustálé inovace našich produktů se může obsah instrukce pro obsluhu zařízení
změnit.
Pokud se skutečná konfigurace a obsluha zařízení líší od informací vyskytujících se v
instrukcích pro obsluhu, prosíme, abyste se obrátili na internetové stránky naší firmy a
seznámili se s nejnovějšími informacemi o produktu.
Nedopusťte, aby se dovnitř zařízení dostala voda či jakékoliv jiné předměty.
I. Upozornění:
1. Zamezte upuštění zařízení. Nedopusťte, aby byl displej vystavený otřesům, v
opačném případě může dojít i k poškození produktu.
2. Nepoužívejte kovové předměty k dotýkání se zařízení, může dojít ke zkratu.
3. Pravidelně archivujte data uložená na disku zařízení, abyste zamezili jejich ztrátě,
a to především před provedením aktualizace softwaru. Na firmu se nevztahuje
odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé při ztrátě dat.
4. Nerozebírejte zařízení. Neočišťujte povrch zařízení pomocí alkoholických
destilátů, ředidla či benzenu.
5. Neodpojujte zařízení v době, kdy dochází k jeho formátování nebo odesílání či
přijímání dat, v opačném případě se můžou objevit chyby.
6. Nejsme odpovědní za škody vzniklé z důvodu vlastního poškození produktu, ze
snahy o vlastní opravu produktu či z jiných důvodů. Postupujte vždy přesně podle
vystavených instrukcí.
7. Nedopusťte, aby se dovnitř zařízení dostala voda či jakékoliv jiné předměty.
8. Nepoužívejte zařízení v místě s extrémně vysokými či nízkými teplotami, rovněž i
v zakouřeném či vlhkém prostředí.
9. Zamezte upuštění zařízení. Nedopusťte, aby byl displej vystavený otřesům, v
opačném případě může dojít i k poškození produktu.
10. Specifikace mohou být změněny bez předchozího upozornění.
19
II. Vnější pohled
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Přední kamera
Menu
Zpět
Myš
Home
Snížení hlasitosti
Zvýšení hlasitosti
8.
Kontrolka
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
Tlačítko Home, totožné s
Reset
Konektor pro mikrofon
Konektor pro sluchátka
Konektor pro nabíjení DC
Konektor pro MINI USB
Konektor pro kartu SD
16.
Tlačítko pro zapnutí a vypnutí
(vypínač)
17.
Reproduktor
18.
Zadní kamera
III. Provozní instrukce:
1. Základní operace
1.1. Zapínání/vypínání
Zapínání:
Stlačte a přidržte tlačítko (vypínač) po dobu 3 vteřin, na zařízení se rozsvítí
obrazovka s počátečním logem, následně přejde do pracovního režimu.
Vypínání:
Stlačte a přidržte tlačítko (vypínač) po dobu 3 vteřin, zařízení se vypne.
Přechod do režimu spánku:
Zatímco je zařízení v pracovním režimu, stlačte krátce vypínač, aby se změnil na
režim spánku (obrazovka se mezitím vypne). Opětovné stlačení vypínače navrátí
zařízení do pracovního režimu. Tato funkce je k dispozici tehdy, když uživatel
chvilkově nepoužívá zařízení a chce šetřit energii.
1.2. Napájení
Jestliže zařízení vyšle zprávu o nízkém stavu energie v baterii, je nutno začít
napájet zařízení pomocí přiložené nabíječky.
Upozornění:
Pokud chcete prodloužit životnost baterie, pokračujte s napájení ještě 15 minut poté,
co se objeví zpráva, informující o plném stavu baterie.
1.3. Hlavní menu
Kliknutí
v hlavním rozhraní se vám objeví hlavní menu. Obsahuje tyto záložky:
nastavení, hudba, video, internetový prohlížeč a další uživatelem nainstalované aplikace.
2. Nastavení
Klikněte „Nastavení” v hlavním rozhraní, objeví se vám okno nastavení. Dále
rozklikněte záložku s požadovanou nabídkou, kterou máte v úmyslu nastavit.
20
2.1. Nastavení – Datum a čas
Klikněte "Datum a čas" v hlavním rozhraní a zvolte si v nabídce čas a datum.
Můžete si zde nastavit datum, časovou sféru, čas, způsob zviditelnění data i času atd.
2.2. Jas
V hlavním rozhraní zvolte „Displej” a klikněte na „Jas”, posuvníkem nastavte vámi
zvolený jas.
3. Připojení k Wi-Fi
Klikněte "Nastavení" v hlavním rozhraní, následně "Bezdrátové připojení a sítě", po
kliknutí na „Wi-Fi” se připojíte na Wi-Fi. Následně klikněte na Nastavení Wi-Fi, nyní
můžete spravovat nastavení pro přístup do bezdrátových sítí.
Klikněte "Oznámení o dostupnosti sítě", objeví se vám vyhledané dostupné sítě.
Klikněte na název sítě, čímž zvolíte vámi vybranou síť. Můžete se bezdrátově připojit k
síti, řiďte se pomocí údajů, které se objeví na displeji, nebo podle hesla k síti.
3.1 Konfigurace Ethernet
Zařízení podporuje kartu USB-Net-Card.
4. Instalace, odinstalace a spouštění aplikací
4.1 Instalace
Existuje spousta způsobů instalace podle systému Android, např. pomocí USB, nebo
programu nainstalovaného uživatelem. My vám představíme způsob s použitím
programu Application Installer.
V hlavním rozhraní klikněte na "Správce souborů".
Označte vámi zvolený soubor aplikace a přejděte k instalaci aplikace. Klikněte na
„Instaluj”. Po instalaci se vám objeví nabídka „Otevřít” nebo „Ukončit”. Pokud chcete
spustit aplikaci, klikněte na „Otevřít”, v opačném případě klikněte na „Ukončit”.
4.2 Odinstalace
Můžete použít vámi zvolený odpovědný software nebo již nainstalovaný software
zařízený ke správě aplikací, jejich instalaci a odinstalaci.
Následně zvol "Nastavení - Aplikace – Správa aplikací", budete mít možnost
vybrat a kontrolovat data o nainstalovaných aplikacích, nebo je odinstalovat.
5. Připojení k internetu
5.1. Po bezdrátovém připojení k síti můžete otevřít prohlížeč a vyhledat vámi zvolenou
internetovou adresu.
5.2. Pokud kliknete na tuto ikonu
, otevře se vám prohlížeč se zobrazení historie
prohlížených stránek. Vámi zvolenou stránku otevřete kliknutím.
Pokud chcete stránku uložit do záložek, klikněte na
a následně "přidat".
6. Přehrávání hudby a videa
6.1. Hudba
V hlavním rozhraní klikněte na "Hudba". Zobrazí se vám nabídka dostupných zvukových
nahrávek (soundtracků), klikněte na název souboru, který chcete otevřít. V otevřeném
okně klikněte na odpovědnou ikonu – k přehrávání, zastavení, zesílení či utlumení zvuku,
k rychlejšímu přehrávání vpřed či vzad atd.
6.2. Video
V hlavním rozhraní klikněte na “2160P(Gallery)” a otevřete panel pro přehrávání videa.
Zobrazí se vám nabídka dostupných videonahrávek, klikněte na název souboru, který
21
chcete otevřít. V otevřeném okně klikněte na odpovědnou ikonu – k přehrávání,
zastavení, zesílení či utlumení zvuku, k přechodu do předchozího či následujícího
souboru atd.
7. Prohlížení obrázků
V hlavním rozhraní klikněte na “2160P(Gallery)” a otevřete panel se soubory
obrázků/fotografií. Klikněte na složku, kterou chcete otevřít. Zobrazí se vám miniatura
obrázků, které se ve složce nacházejí. Pokud na ni kliknete, složka se vám zobrazí.
Během prohlížení obrázků si dotekem displeje můžete zobrazit ikony, které slouží k
přiblížení či oddálení obrázku, k přechodu na další obrázek, otočení obrázku, odstranění
atd.
8. Konektor 3G Dongle
Zařízení podporuje externí konektor 3G modem. Připojte konektor k zařízení za pomocí
externího převodního konvertoru. Jestliže svítí kontrolka konektoru 3G modemu můžete
využít síť 3G.
9. Kamera
V hlavním rozhraní klikněte na "Kamera".
9.1 Kamera
Pokud je kurzor v poloze
je fotoaparát v aktivním stavu.
Pokud chcete udělat snímek, kliknětě na
.
Pokud chcete nastavit pozadí, velikost, kvalitu, barvu či efekt obrázku, klikněte na
Pro uložení na disk zařízení či na kartu TF klikněte na
Pro rozostření obrázku klikněte na
Pro volbu přední či zadní kamery klikněte na
9.2 Pokud je kurzor v poloze
Pro zachycení videa klikněte na
.
.
.
je kamera v aktivním stavu.
.
Pro nastavení barevných efektů klikněte na
.
Pro nastavení kvality videa klikněte na
.
Pro volbu přední či zadní kamery klikněte na
.
10. Propojení s vnějším zařízením
10.1. Propojení s PC
Připojte zařízení k počítači pomocí USB kabelu. Po připojení počítače se na zařízení
objeví zpráva o nalezení dvou nových disků – karty TF a vestavěného flash disku do
tabletu.
22
.
10.2. Podpora OTG
Tablet podporuje přenosné disky se systémem souborů FAT32, podobné USB disku či
MP3.
Připojte přenosné zařízení k tabletu pomocí externího převodního konvertoru.
10.3. Aplikace
Na tabletu byly nainstalování i některé další aplikace. Podrobnější informace k těmto
aplikacím získáte na dalších stranách manuálu. Některé z aplikací můžou ke své
pravidelné obsluze požadovat přístup k síti.
IV. Odpovědi na časté otázky
1. Co dělat v případě, kdy zařízení nefunguje správně?
Odpověď:
1. Zařízení restartujte a přesvědčte se, zda je nyní vše v pořádku.
2. Nechte napájet zařízení pomocí nabíječky, čímž aktivujete baterii. Před
zapnutím se přesvědčte, zda je zařízení plně nabité.
3. Doporučujeme vám, aby aktualizaci operačního systému prováděl pouze
kvalifikovaný personál.
2. Proč se baterie někdy velmi rychle vybíjí?
Odpověď: baterie je závislá na teplotě a také na stupni zátěže tabletu (počet probíhajících
aplikací). Pokud je teplota v prostředí užití tabletu velmi vysoká nebo naopak nízká,
může to mít vliv na rychlost vybíjení baterie. Doporučujeme používat tablet v
přiměřených teplotních podmínkách.
Rychlost vybíjení baterie je ovlivněna rovněž i nastavené síle zvuku nebo tomu, jak často
a jaké aplikace uživatel používá.
Upozornění: Obrázky, které se nacházejí v tomto manuálu plní pouze ilustrační funkci.
Specifikace může být změněna bez předchozího upozornění.
Přehrávač Overmax
Prohlížej filmy, poslouchej hudbu, upravuj grafiku. Na svém
multimediálním přenosném přehrávači.
Hra Blocx
Popřesouvej světlé bloky takovým způsobem, aby se barevný blok
dostal k východu.
23
Hra Hydraulik
Spoj vodovod vedoucí k vědru tak, aby nepřišla nazmar ani kapka
vody. Po kliknutí na vodovod začne voda téct.
MaxiBall
Rozbij všechny koule, aby na obrazovce zůstala pouze jediná.
Hokej
Odbíjej puk tak, abys ubránil svou branku a zároveň trefil do
branky soupeře.
SnakeTAB
Pohybuj hadem a jez ovoce. S každým snězeným ovocem se had
prodlužuje.
Tenis
Odrážej míček tak, aby soupeř nestíhal reagovat.
Angličtina v mobilu
Možnost procházet lekcemi v 5 způsobech výuky:
24
 Zápis na klávesnici
 Volba odpovědi Vím/nevím
 Volba 1 z 4 (zapamatování slovíček)
 Poslechová cvičení
 Diktát (poslechový zápis)
Překladač ve dvou směrech:
 z češtiny do angličtiny
 z angličtiny do češtiny
Výuka správné výslovnosti a gramatiky pomocí vestavěné funkce "Listen & Repeat"
(poslouchej a opakuj). Můžete si podle libosti zvolit jak poslech nahrávek k dané lekci, kde si
nastavíte počet opakování daného slova, ale i tempo opakování, způsob zobrazení anglických
výrazů, českého překladu či fonetického zápisu. Rovněž si můžete označit již vám známé výrazy
dané lekce a opakovat pouze ty, které vám činí největší problém.
Vestavěná funce opakování výrazů je založena na spolupráci se službou, sloužící za účelem
stažení daných výukových lekcí s náhrávkami MP3 lektora. Stažené lekce nebo nahrávky
zůstanou uloženy v paměti, k jejich opětovnému použití nepotřebujete připojení k internetu
(jedná se o tzv. možnost výuky offline).
Mezi Edutabem a službou probíhá plná synchronizace zachycující vaše studijní výsledky či
frekvenci opakování. Výsledky uložené na stránkách můžete přenést do Edutabu a naopak,
výsledku ukončené lekce můžete odeslat z Edutabu na stránky v jakékoliv době (dokonce i
automaticky, během otevření či ukončení aplikace).
Geo Test
Vzdělávací aplikace, která obsahuje zeměpisné kvízy.
Aplikace obsahuje tři druhy cvičení: procvičení vlajek, států a jejich
hlavních měst. Cílem je, abyste odpověděli správně na otázky, aplikace
pak vaše odpovědi vyhodnotí.
25
Zeměpisná encyklopedie
Multimediální zeměpisná encyklopedie. Úvodem vám bude představena
mapa světa, kde si zvolíte libovolný světadíl a jednostlivé státy.
Encyklopedie obsahuje informace o všech státech světa: úředním jazyku,
hlavním městě, státním zřízení, hlavě státu, premiérovi, rozloze, počtu
obyvatel, měně, náboženství. K dispozici je rovněž grafické zobrazení
státu na mapě spolu se státní vlajkou.
26
Român
TABLETA
OV-EDUTAB(D)
27
PREFATA
Va multumim ca ati cumparat MID. Va dorim sa-l utilizati cu placer.
Va rugam sa cititi sis a retineti toate instructiunile de operare
inainte sa folositi unitatea deoarece noi
nu ne asumam nicio raspundere in cazul utilizarii incorecte sau avariilor accidentale.
Pentru servicii mai bune, continutul acestui manual de utilizare poate sa fie schimbat.
Daca configurarea actuala si folosirea unitatii sunt diferite fata de acest manual de utilizare va rugam
sa verificati website-ul companiei noastre pentru a solicita informatii cu privire la cel mai nou produs
al nostrum
Nu permiteti sa intre apa sau alte obiecte straine in unitate.
I.Nota:
1. Evitati ca unitatea sa nu va cada. Evitati ca afisorul sa nu fie serios zguduit, altfel afisorul va fi
avariat si nefolositor.
2. Nu folositi obiecte din metal pentru a atinge dispozitivul pentru a preveni un scurt-circuit.
3. Va rugam salvati-va informatiile in cazul in care datele importante ale dumneavoastra sunt piedute,
mai ales inainte sa upgradati firmware-ul (programe speciale, de mici dimensiuni, care asigură
comanda și controlul unor aparate și dispozitive de o oarecare complexitate).
Compania nu va suporta daunele cauzate de pierderea datelor.
4. A nu se demonta ! Nu stergeti suprafata unitatii cu alcool, diluent sau benzen.
5. Nu deconectati unitatea in timp ce formateaza, incarca/descarca
sau ar putea aparea erori.
6. Nu ne asumam responsabilitatea pentru daunele cauzate de blit datorita produsului stricat, reparat
sau alte motive. Va rugam sa lucrati strict conform manualului de utilizare.
7. Evitati sa patrunda apa sau obiecte straine in unitate.
8. A nu se folosi unitatea in locuri calduroase, reci, prafuite sau umede.
9. Evitati ca unitatea sa fie scapata. Evitati ca afisorul sa nu fie serios zguduit, altfel afisorul va fi
avariat si nefolositor.
10. Specificatiile au rolul de a schimba si de a imbunatati fara a realiza.
28
II. Prezentarea carcasei.
1.
Camera din fata
2.
Meniu
3.
Inapoi
4.
Mouse
5.
Acasa
6.
Volum –
7.
Volum +
8.
Indicator
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
Casa, acelasi lucru ca
Resetare
Microfon
Casca Jack
Interfata de incarcator DC
Interfata USB MINI
Interfata pentru card SD
Oprire/ Pornire
Boxe
Camera din spate
III. Instructiuni de operare.
Operatii de baza
Pornire/Oprire
Pornire:
Tine apasat butonul de pornire/oprire pentru 3 secunde; unitatea va afisa logo-ul de inceput si va intra
in modul de lucru.
Oprire:
Tine apasat butonul de pornire/oprire pentru 3 secunde si unitatea se va inchide.
Repaus:
In timp ce dispozitivul este in modul de lucru apasa butonul de pornire/oprire si va intra in modul de
repaus si ecranul se va stinge. Apasati din nou butonul de pornire/oprire si se va schimba la modul
normal.Puteti utiliza aceasta functie cand nu folositi dispozitivul temporar pentru a economisi din
baterie.
Incarcarea
Cand dispozitivul semnaleaza baterie slaba, va rugam sa-l incarcati folosind incarcatorul prevazut.
Nota:
Pentru a creste longevitatea bateriei va recomandam sa il mai lasati la incarcat inca 15 minute dupa ce
baterie semnaleaza ca este plina.
Meniul principal.
Apasati
in interfata principala si meniul principal apare. Include setarile sistemului, redare
muzica, redare video, web browser si alte aplicatii pe care le-ai instalat in meniul principal.
Setari.
Apasati “Settings” in interfata principal pentru a intra in setari. Apasati pe aricolul de setare
corespunzator pentru a opera.
Seteaza data si timpul:
Apasati “Date & Time” in interfata pentru setari pentru a fixa data si ora. Puteti seta data, fusul orar,
ora, formatul de timp si formatul datei.
Luminozitate:
Selectati “Display” in interfata setarilor. Apasati “Brightness” pentru a deschide si miscati bara pentru
a ajusta luminozitatea.
29
Conectare Wi-Fi ( internet fara fir )
Apasati “Settings” in interfata principala si apoi apasati “Wireless and Network” pentru a intra in
interfata setarilor.
Apasati Wi-Fi pentru pentru a-l porni.
Apasati “Wi-Fi” setting “ pentru a seta si a modifica accesul wireless(fara fir).
Apasati “ Network Notification” si va afisa lista cu retelele deschise cautate. Apasati numele retelei;
se va deschide fereastra pentru setari.
Te poti conecta la Wi-Fi conform solicitarilor.
Trebuie sa introduci numele utilizatorului si parola daca reteaua este criptata.
3.1 Configurare Ethernet.
Unitatea suporta USB-Net-Card
Instaleaza, Dezinstaleaza si Ruleaza aplicatiile.
4.1 Instaleaza:
Sunt multe posibilitati de a instala aplicatii pe Android, prin usb, prin programul “third party”.
Noi va prezentam instalarea prin “Apps Installer”
Apasati “File manager” in interfata principala. Selectati fisierul APK si intrati in aplicatia interfetei de
instalare.
Apasati “Install” pentru a instala aplicatia automat. Dupa instalare va aparea “Open” si “Finish”.
Apasati “Open” pentru a deschide aplicatia si apasati “Finish” pentru a iesi.
Dezinstalare
Puteti folosi corespunzator softul “third party management tool” sau aplicatia deja instalata
(administrarea softului dispozitivului pentru a instala aplicatii).
Selectati “ Setting/Applications/Manage Applications” pentru a selecta aplicatiile instalate si
verifica utilitatea lor sau dezinstaleaza-le.
Conectarea la internet.
Dupa conectarea prin Wi-Fi, deschide browser-ul si scrie adresa web dorita.
Apasati
(history).
pentru a intra in bookmark (semn de carte) pentru a vedea arhiva browser-ului.
Pentru a salva pagina web in bookmark poti apasa
a salva.
pentru a intra si apasa “add” (adauga) pentru
6.Audio si Redare Video.
6.1 Redare Audio:
Apasati “Music” in meniul principal pentru a deschide interfata principala de redare audio. Vor fi
listate fisierele audio din dispozitiv si poti apasa pe numele fisierului pentru a-l asculta.
In interfata audio de redare apasati iconitele reda/pauza/ creste sau descreste volumul/ FF/ REW..
Redare Video
Apasati “2160P(Gallery)” in meniul principal pentru a intra in lista cu videoclipuri a fisierului. Vor fi
listate fisierele video din dispozitiv si poti apasa pe numele videoclipului pentru a-l reda. In interfata
de redare video atinge ecranul pentru a aparea iconitele de operare si apasa iconitele pentru
redare/pauza/creste sau descreste volumul/ treci la urmatorul fisier/treci la fisierul anterior..
Vizioneaza fotografii
Apasati “2160P(Gallery)” in meniul principal pentru a intra in lista cu fotografii a fisierului.
Slectati si apasati fisierul dorit pentru a-l deschide apoi apasati pe miniatura pozei pentru a o
deschide.
Atinge ecranul pentru a aparea iconitele de operare in timp ce privesti poza, poti mari/micsora/treci la
urmatoarea poza/ treci la poza anterioara/ roteste/ sterge poza..
30
3G DONGLE
Dispozitivul suporta 3G Dongle extern. Conecteaza 3G Dongle la dispozitiv prin cablul extern de
transfer si dupa ce indicatorul Dongle se aprinde poti utiliza reteaua 3G normal.
Camera
Apasati “Camera” pe interfata principala.
Camera
Daca cursorul este in aceasta pozitie
dispozitivul este pe modul de camera.
Apasati
pentru a fotografia.
Apasati
pentru a seta modul de décor, marimea pozei, calitatea, si efectele de culori.
Apasati
pentru a va decide daca salvati poza in dispozitiv sau in cardul TF.
Apasati
pentru a seta balanta albului.
Apasati
pentru a selecta camera din fata sau din spate.
9.2 Daca cursorul este in aceasta pozitie
dispozitivul este pe modul de filmare.
Apasati
sa fotografiati.
Apasati
pentru a seta efectele de culori sau pentru a restaura setarile lipsa.
Apasati
Apasati
pentru a seta calitatea videoclipului.
pentru a selecta camera din fata sau din spate.
10 Conectarea cu un dispozitiv extern
10.1 Conectarea cu un PC
Conectati dispozitivul la PC prin intermediul unui cablu USB
PC-ul va reprezenta 2 noi simboluri dupa conectare. Unul este cardul TF si celalalt este blitul
incorporat.
10.2 Utilizarea OTG si USB
Suporta dispozitivele mobile cu format FAT32 la fel ca discul U si MP3.
Conectati dispozitivul mobil la MID prin cablul extern de transfer.
10.3 Aplicatii
Pentru o utilizare convenabila noi am instalat softul “third party” in MID. Pentru metode de operare
detaliate, va rugam verificati instructiunile corespunzatoare. Este posibil ca unele softuri sa nu
functioneze in anumite zone din cauza serviciilor de retele.
IV. Rezolvarea problemelor.
1 Ce ar fi daca dispozitivul n-ar merge normal in timpul operatiunilor?
Raspuns: 1) Reporniti dispozitivul sa vedeti daca merge
2) Inacrcati dispozitivul cu incarcatorul adecvat pentru a activa bateria. Asigurati-va ca are baterie
inainte de a lucra cu el.
3) Va sugeram sa upgradati OS prin intermediul unui profesionist.
31
2 De ce timpul de repaus este scurt cateodata ?
Answer: Timpul de utilizare al bateriei depinde de temperatura. Daca temperatura este prea ridicata
sau prea scazuta, timpul de utilizare al bateriei poate fi afectat.Va sugeram sa folositi dispozitivul la
temperaturi normale. Timpul de utilizare este de asemenea afectat de volumul ridicat si de operatii
frecvente.
Nota: Fotografiile din acest manual sunt doar pentru referinta.
Design-ul si specificatiile unitatii se pot schimba fara a observa.
Overmax player
Priveste filme, asculta muzica, schimba amplasarea.
Pe media player-ul tau portabil.
Joc Blocx
Muta blocurile in asa fel in cat sa poti sa tragi blocul
colorat spre iesire.
Joc Hydraulik
Creaza o conectiune sa ajunga in galeata
Nu pierde niciun strop de apa.
Apoi apasa pe robinet sa dai drumu la apa.
MaxiBall
Fac o minge in asa fel incat o minge sa ocupe tot ecranul.
Hokej
Misca pul-ul pentru a nu primi gol si pentru a marca gol.
SnakeTab. Urmareste fructele. Fiecare fruct mancat mareste dimensiunile
sarpelui.
32
Tenis
Arunca mingea in terenul adversarului in cat acesta sa nu aiba
reactie.
Angielski Mobile
Abilitatea de a efectua lectii in cinci moduri de stiinta:




A scrie de la tastatura
Modul de raspuns Stiu/ Nu stiu
Modul selectat 1 din 4 (cuvinte care se potrivesc)
Dictare ( a scrie dup ace asculti)
Traducerea in doua directii :
 Din poloneza in engleza
 Din engleza in poloneza
Inveti a silabisi si a pronunta corect cu “ Listen & Repeat” ( asculta si repeta). Ai posibilitatea
sa setezi o inregistrare sa asculti lectia si sa setezi numarul de repetari al unui cuvant, intervalul de
repetare, si afisarea expresiilor in engleza, traducerea in poloneza si transcrierea fonetica.
Poti selecta sau deselecta articolele pe care deja le stii din lectie si sa se repete doar cele cu care ai
probleme.
Sistemult intelligent incorporat
este bazat
pe un algoritm care reia serviciile Slownictwo.pl,
considerat de utilizatori unul din cele mai eficiente programe de a invata. Poti sa te loghezi pe site-ul
Slownictwo.pl pentru a descarca niste lectii pe care sa le inveti impreuna cu inregistrari audio MP3.
Odata ce ai descarcat lectiile si inregistrarile, ele raman in memoria telefonului, asa ca pentru
a le porni nu este necesara o conectare la internet.( o oportunitate de a invata in modul deconectat).
O mare sincronizare a rezultatelor invatarii si repetitia intre serviciul Edutab Slownictwo.pl .
Rezultatele inregistrate pe site le poti transfera pe dispozitivul tau si vice versa. Poti prezenta
rezultatele in urma lectiilor luate
de pe dispozitivul tau in sistem in orice moment al timpului ( chiar
automat la pornirea sau la inchiderea aplicatiei)
33
Geo Test
Aplicatia contine intrebari educationale despre longitudine.
Aplicatia include 3 tipuri de exercitii, exercitii steaguri,
practia capitalelor, practica statelor. Trebuie sa alegi
raspunsul corect, sfarsitul exercitiului arata rezultatul final al
aplicatiei.
Enciclopedia geografiei
Enciclopedia geografiei Multimedia. Aplicatia arata o harta a
lumii, cu alegerea unui continent si apoi a unei tari.
Enciclopedia contine informatii despre toate tarile din lume.:
limba oficiala, capitala, sistemul politic, seful statului, seful
guvernului, intinderea, populatia, moneda, religia dominanta.
Aplicatia este in asa fel incat va arata tara pe harta si steagul
respectiv.
34
Declaration of Conformity
We, the undersigned:
Manufacturer:
Address, City:
Overmax Polska Spółka z Ograniczoną
Odpowiedzialnością, S.K.
ul. Dziadoszańska 10
61-248 Poznań
Polska
Country:
Declare the following apparatus:
Products name:
Tablet 7’’
Brand and Model name:
OV-EDUTAB(D)
Hereby we confirm above product compliance with the European directive of
CE :
EMC :
2004/108/EC
LVD :
2006/95/EC
R&TTE :
1999/5/EC
ROHS :
2011/65/EU
WE :
1275/2008
Below standards were tested and passed :
ETSI EN 301 489-1 V1.8.1 (2008-04)
EMC :
ETSI EN 301 489-17 V2.1.1 (2009-05)
EN 60950-1:2006 + A11:2009 +
LVD :
A1:2010 + A12:2011
EN 300328 V1.7.1:2006
R&TTE :
EN 62311:2008
Release date: 21.09.2012
35

Podobné dokumenty