Stáhnout soubor PDF

Komentáře

Transkript

Stáhnout soubor PDF
Tisková informace
Nadace The Kellner Family Foundation podpoří 57 studentů na nejlepších
univerzitách světa
Praha (20. srpna 2014) | University of Oxford, University of Cambrige, Yale College či
Massachusetts Institute of Technology (MIT) – i na takové univerzity zamíří v příštích
dnech studenti, kteří získali stipendia v rámci projektu UNIVERZITY, který již šestým
rokem organizuje Nadace The Kellner Family Foundation. Převážně na zahraničních
univerzitách může v novém akademickém roce díky stipendiím Nadace studovat 57
studentů z České republiky.
Z projektu UNIVERZITY poskytuje Nadace stipendia studentům, kteří dosahují výborných
akademických výsledků, avšak složité sociální zázemí jim komplikuje přístup ke kvalitnímu
vzdělání. Na stipendia z tohoto projektu poskytne letos Nadace The Kellner Family Foundation
přibližně 11 mil. Kč.
„O stipendium z projektu Univerzity žádá každoročně řádově stovka českých studentů. Každý
z nich dosahuje výjimečných studijních výsledků, každý z nich má odhodlání patřit ve zvoleném
oboru studia ke špičce. Výběr 16 studentů, kteří byli letos do projektu nově přijati, proto nebyl
vůbec snadný,“ uvádí PhDr. Hana Halfarová, ředitelka projektů Univerzity a Open Gate v
Nadaci The Kellner Family Foundation. Finanční příspěvek nadace ale většinou není jediným
zdrojem na pokrytí nákladů spojených se studiem.
„Studenti získají nejen dobré vzdělání, ale i cennou zkušenost se životem v zahraničí. Nejčastěji
míří na univerzity ve Velké Británii, USA, Německu, Nizozemí a v dalších zemích; někteří
pokračují ve studiu v České republice,“ dodává Hana Halfarová. Velmi různé jsou i zvolené
obory studií. Studenti volí matematiku a fyziku, chemii, ekonomii a právo, žurnalistiku, politologii,
ale i umělecké obory, například grafiku či hru na hudební nástroj.
Žádost o grant z tohoto projektu předkládají uchazeči správní radě nadace do konce
května každého roku. Žádost by měla obsahovat dosavadní studijní i jiné akademické
úspěchy, potvrzení o jazykových znalostech formou absolvovaných zkoušek, doporučení od
osoby podílející se na akademickém nebo uměleckém rozvoji žadatele, informace o vysoké
škole nebo univerzitě, esej na téma plánů do budoucna a dokumenty dokládající současnou
finanční situaci. Velký důraz je kladen rovněž na tzv. dobrovolnictví, tedy práci studenta pro
jeho okolí i celou společnost.
O udělení grantu rozhoduje správní rada nadace na základě výběru a doporučení komise ve
složení Renáta Kellnerová, prof. MUDr. Radek Špíšek, Ph.D. a PhDr. Hana Halfarová. Ve
druhém kole výběru se členové komise setkali s vybranými studenty při osobním rozhovoru.
stránka 1 z 3
srpen 2014
Seznam univerzit a vysokých škol | studenti z České republiky podporovaní Nadací The
Kellner Family Foundation v akademickém roce 2014/2015
Velká Británie | University of Oxford, University of Cambridge, Imperial College London,
Coventry University, Durham University, University of St Andrews, The University of Aberdeen,
University of York, University College London, University of Glasgow, University of Bristol, The
University of Edinburgh, University of Exeter, Aberystwyth University, Bath Spa University, The
University of Warwick
USA | Boston University, Columbia University in the City of New York, Grinnell College, The
Juilliard School of Music New York, Lynn University, Massachusetts Institute of Technology,
Northwestern University, Yale College
Česká republika | 2. a 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy, ČVUT - Fakulta informačních
technologií, University of New York in Prague/Empire State College, Univerzita Jana Amose
Komenského, Unicorn College, Vysoká škola finanční a správní, Vysoká škola hotelová
Austrálie | The University of Adelaide; Kanada | The University of British Columbia;
Německo | Technische Universität Dresden; Nizozemí | Erasmus Universiteit Rotterdam;
Poznámka pro editory:
Nadace The Kellner Family Foundation, rodinná nadace Renáty a Petra Kellnerových, byla založena v
roce 2009 s cílem podporovat především dlouhodobé vzdělávací projekty určené žákům základních škol a
jejich učitelům, středoškolákům a vysokoškolákům i absolventům postgraduálního vzdělávání. Vyhledává
a podporuje studijně nadané děti a mladé lidi vyrůstající v podmínkách, které jim ztěžují nebo neumožňují
přístup ke kvalitnímu vzdělání. Nadace poskytuje granty také českým vědcům a vědeckým týmům. Svou
pomoc věnuje rovněž na obnovu filantropických tradic nebo kulturního dědictví v České republice.
Více na www.kellnerfoundation.cz.
Kontakt
Nadace THE KELLNER FAMILY FOUNDATION
Jitka Tkadlecová, tisková mluvčí
Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6
E-mail: [email protected]
stránka 2 z 3
Příloha tiskové zprávy: Přehled stipendistů projektu UNIVERZITY pro akademický rok 2014/2015
Stipendista
Abbasová Hana
Adlerová Barbora
Benedetti Simona
Berger František
Bošková Kateřina
Bucháček Martin
Buráň Michal
Čaloun Jakub
Čech Jaroslav
Figala Jan
Flegelová Barbora
Gelnarová Michaela
Hassan Alinuur Bille
Hausmanová Tereza
Havlíček Vojtěch
Hazi Josef
Hříbalová Kristýna
Chalupa Lukáš
Chalupný Jan
Jaškeová Nikola
Jelínek Jiří
Jelínek Jonáš
Jordán Tomáš
Kábrt Martin
Kohout Pavel
Košata Jan
Kroupová Tereza
Lalák Adam
Langr Jakub
Leopoldová Zuzana
Licková Viktorie
Mach Stanislav
Machálková Alena
Marková Nikola
Michal Šimon
Michalčák Ján
Mimrová Monika
Musil Jakub
Musilová Eva
Mysliveček Libor
Paleček Petr
Pečeňa Adam
Podhajský Šimon
Procházka Patrik
Růžičková Tereza
Řezníček Daniel
Smutná Jana
Sova Michael
Svobodová Anežka
Šícha Prokop
Titěra Tomáš
Venenyová Jolana
Vinárek Michal
Vrtělová Jitka
Za Nzambi Jennifer
Zlámalová Eliška
Žídek Augustin
stránka 3 z 3
Univerzita/Vysoká škola
Vysoká škola finanční a správní
The University of Warwick
Unicorn College
Univerzita J. A. Komenského
University of New York in Prague/Empire State
College
University of Cambridge
University of Cambridge
University of Durham
Bath Spa University
Imperial College London
Vysoká škola finanční a správní
Grinnell College
Univerzita Karlova, 2. lékařská fakulta
The University of Warwick
Imperial College London
University of Oxford/ Massachusetts Institute of
Technology
University of York/ University of British Columbia
ČVUT, Fakulta informačních technologií
The University of York
Vysoká škola hotelová
Columbia University
University of St Andrews
Boston University
The University of York
University of Cambridge
The University of Edinburgh
Studijní obor
Řízení podniku a podnikové finance
Sociologie a kulturní studia
Mezinárodní obchod a management
Žurnalistika
Psychologie
Matematika a fyzika
Matematika
Filozofie, politika a ekonomie
Vedení a management
Letecké inženýrství
Marketingová komunikace
Mezinárodní vztahy
Všeobecné lékařství
Historie a politologie
Fyzika
Materials Science
Ekonomie
Web a multimédia
Politika a ekonomie
Hotelnictví
Humanitní činnost a řešení násilných konfliktů
Mezinárodní vztahy
Biomedicínské inženýrství
Filozofie, politika a ekonomie
Inženýrství
Chemistry with Industrial Experience
Atomová a částicová fyzika, Molekulární a
University College London
buněčná biologie
University of Cambridge
Filozofie
University of Oxford
Filozofie, politika a ekonomie
University College London
Evropská sociální a politická studia
Coventry University
Ilustrace a grafika
The University of Warwick
Matematika
The University of Aberdeen
Mezinárodní vztahy a sociologie
University of Glasgow
Psychologie
The Juilliard School of Music New York
Houslová hra
University College London
Politika a východoevropská studia
Vysoká škola finanční a správní
Řízení podniku a podnikové finance
The University of Edinburgh
Keltština a lingvistika
Univerzita Karlova, 3. lékařská fakulta
Všeobecná medicína
University of Bristol
Medicína
Northwestern University
Psychologie, Ekonomie
Northwestern University
Studium komunikací
Yale College
Cognitive Science
Lynn University
Psychologie, management
University of Oxford
Psychologie a filozofie
Politologie, španělština, středo-východní
University of Glasgow
studia
Imperial College London
Fyzika
Imperial College London
Materiálové inženýrství
University of Exeter
Ekonomie a politika
Technische Universität Dresden
Mezinárodní vztahy
Erasmus Universiteit Rotterdam
Komunikace a média
University of Oxford
Ruská a východoevropská studia
University of Glasgow
Computer Science/Obchod a management
Aberystwyth University
Právo a mezinárodní vztahy
The University of Edinburgh
Ekonomie a politika
The University of Edinburgh/ University of Adelaide
Molekulární genetika
University of Cambridge
Matematika a informatika

Podobné dokumenty