zde - RAUDO - výroba protektorů

Komentáře

Transkript

zde - RAUDO - výroba protektorů
PROTEKTOROVÁNÍ
/Runderneuerung/
RAUDO - protektorovací závod nabízí svým zákazníkům
ucelenou řadu kvalitních protektorů pro užitková vozidla.
Originální složení směsi a tvar profilu běhounu předurčuje
použití protektoru v různých provozních a klimatických
podmínkách. V naší nabídce nechybí protektory určené pro
dálkovou nebo regionální kamionovou přepravu stejně jako
protektory určené do terénu, mimo zpevněné komunikace.
Vyrábíme protektory pro záběrové i vodící nápravy,
celoroční i zimní speciály.
Při výrobě protektorů používáme německý certifikovaný
protektorovací materiál značky MARANGONI, který se svými
vlastnostmi řadí k nejlepším dostupným protektorovacím
materiálům na trhu.
Výrobu protektorů provádíme na vlastních pláštích
renomovaných výrobců stejně jako na prověřených pláštích
pneumatik dodaných zákazníkem.
Celý výrobní proces studeného protektorování je prováděn v
souladu s předpisem EHK č. 109 z roku 2006.
Der Runderneuerungsbetrieb RAUDO bietet seinen
Kunden ein vollständiges Angebot an in hoher Qualität
runderneuerten Reifen für Nutzfahrzeuge. Die
Originalzusammensetzung der Gummimischung und das
Profil der Lauffläche bestimmen diese runderneuerten
Reifen für den Einsatz unter verschiedenen Klima- und
Betriebsbedingungen. In unserem Angebot fehlen weder
runderneuerte Reifen für Fern- oder Regionaltransporte per
Lkw noch solche für den Einsatz im Gelände, außerhalb
befestigter Wege. Wir stellen runderneuerte Reifen für
Antriebs- und Lenkachsen, Ganzjahres- wie Winterreifen
her.
Bei der Runderneuerung der Reifen verwenden wir
zertifiziertes deutsches Runderneuerungsmaterial der Marke
MARANGONI, das dank seiner Eigenschaften zu den besten
auf dem Markt erhältlichen Runderneuerungsmaterialien
zählt.
Die Runderneuerung führen wir sowohl auf unseren eigenen
Reifen von renommierten Herstellern als auch auf geprüften
vom Kunden gestellten Reifen aus.
Der gesamte Fertigungsprozess der Kalterneuerung erfolgt
in Einklang mit der ECE-Vorschrift Nr. 109 aus dem Jahr
2006.
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
certifikovaný německý protektorovací systém
PROCES PROTEKTOROVÁNÍ
/Runderneuerungsprozess/
1. Vstupní prohlídka
Specializované strojní vybavení
a zkušenosti technika jsou při
posuzování vhodnosti pláště k
protektorování základní
podmínkou kvalitní výroby.
2. Drásání
Rovnoměrné odstranění
původního běhounu a finální
zdrsnění povrchu pláště je
důležité pro perfektní přilnutí
nového profilu.
3. Opravy
Po odstranění původního
běhounu je provedena
důkladná inspekce a nezbytné
opravy drobných poškození,
zejména v oblasti “koruny”
protektorované pneumatiky.
4. Navalení
Technik s pomocí
specializovaného stroje
provede navalení nového
běhounu na připravený plášť a
dokončí přípravu nového
protektoru pro proces
vulkanizace.
5. Vulkanizace
Proces vulkanizace probíhá v
autoklávu řízeném počítačem
kde při přesně stanovené
teplotě, času a tlaku dojde ke
spojení pláště a běhounu.
6. Výstupní kontrola
Proces protektorování je
dokončen výstupní kontrolou a
označením nového protektoru
dle zákonných podmínek.
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
1. Eingangsprüfung
Eine spezialisierte
Maschinenausstattung und die
Erfahrungen des Technikers sind bei
der Beurteilung der Eignung des
Reifens für eine Runderneuerung die
Grundbedingungen für hohe Qualität.
2. Abrauen
Das gleichmäßige Abtragen der
ursprünglichen Lauffläche und das
abschließende Aufrauen sind wichtig
für ein perfektes Haften des neuen
Profils.
3. Ausbessern
Nach Entfernen der ursprünglichen
Lauffläche erfolgen eine gründliche
Durchsicht und notwendige
Ausbesserungen kleiner
Beschädigungen, insbesondere im
Bereich der "Krone" des zu
erneuernden Reifens.
4. Auflegen
Der Techniker legt mit Hilfe einer
Spezialmaschine die neue Lauffläche
auf den vorbereiteten Reifen auf und
schließt die Vorbereitungen des neuen
runderneuerten Reifens für den
Vulkanisierungsprozess ab.
5. Vulkanisieren
Der Vulkanisierungsprozess verläuft in
einem computergesteuerten
Autoklaven, in dem sich Reifen und
Lauffläche bei genau festgelegter
Temperatur, Dauer und Druck
verbinden.
6. Endprüfung
Der Runderneuerungsprozess wird mit
der Endprüfung und der
Kennzeichnung des neuen
runderneuerten Reifens nach den
gesetzlichen Vorschriften
abgeschlossen.
certifikovaný německý protektorovací systém
LEGENDA
/Legende/
Doporučené podmínky použití
/Einsatzeigenschaften/
Dálková přeprava
Městská přeprava
/Fernverkehr/
/Stadtverkehr/
Regionální přeprava
Smíšené on/off podmínky
/Nahverkehr/
/Gemischter einsatz/
Mokré a zimní podmínky
Mimo zpevněné komunikace
/Winter M+S/
/Abseits der strasse/
Přehled úrovní vhodnosti použití
/Wertetabelle/
Optimální prostředí /Sehr gut geeignet/
Vhodné prostředí /Gut geeignet/
Přijatelné prostředí /Geeignet/
Nevhodné prostředí /Ungeeignet/
Rychlostní indexy
/Tempolimit/
Index
F
G
J
K
L
M
N
Km/h
80
90
100
110
120
130
140
Mp/h
50
56
62
68
75
81
87
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
PRŮVODCE PROFILY
/Einsatzempfehlung/
Univerzální profil
Záběrový profil
Vodící profil
/Univerzalprofil/
/Antriebsprofil/
/Hängerprofil/
ZEHM
DA2
DA4S
MS817
DE2
MS101
KNS
TE2S
ZA65S
TA
DE2
DE2L
MS101
DHM
DA2
DA4S
MS817
TE2S
ZA65S
ZEHM
DY3
MM
TE2S
TY3
ZA65S
DY3
MM
Doporučené podmínky použití /Empfohlen/
Přijatelné podmínky použití /Annehmbar/
certifikovaný německý protektorovací systém
DA2
Charakteristika
Moderní, palivo šetřící profil pro hnací nápravy.
Zvýšením počtu lamel získal tento profil výbornou
přilnavost a dostatečný výkon i v mokrých
podmínkách. Profil se vyznačuje vysokým
kilometrovým nájezdem a směrovou stabilitou s
nízkou úrovní hluku a sníženým valivým odporem.
Vhodná také do zimních podmínek (označena
symbolem M+S).
Einsatz
Modernes treibstoffsparendes Antriebsprofil,
optimale Traktion und gute Naßlaufeigenschaften
durch eine erhöhte Anzahl von Profilblöcken. Hohe
Laufleistung und Fahrstabilität, geringe
Geräuschentwicklung, reduzierter Rollwiderstand.
Gute Wintereigenschaften (M+S Kennzeichnung)
Rychlostní index M
/Tempolimit/
Směrový profil
/Laufrich-tungsgebundenes Profil/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
DA4S
Charakteristika
Speciální běhoun vytvořený pro hnací nápravy
dálkových autobusů. Profil běhounu dovoluje
použití protektoru během celého roku. K dosažení
nejlepšího kilometrového nájezdu doporučujeme
montáž tohoto profilu na podzim. Označeno
symbolem M+S.
Einsatz
Spezialprofil für die Hinterachse von Reisebussen
mit 2-Stufenprofil für Winter und Sommer. Zur
Erzielung optimaler Leistung im Herbst montieren.
(M+S Kennzeichnung).
Rychlostní index M
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
certifikovaný německý protektorovací systém
DE2
Charakteristika
Profil protektoru určený pro hnací nápravy. Díky
vlastnostem profilu vhodný pro celoroční použití.
Výborná přilnavost v suchých i mokrých
podmínkách. Profil vhodný zejména na regionální
přepravu nebo také v kombinaci s dálkovou
přepravou. Označeno symbolem M+S.
Einsatz
Ganzjahresprofil, auch als M+S-Profil geeignet.
Einsatz überwiegend im Nahverkehr/
Verteilerverkehr kombiniert mit Einsätzen auf
Langstrecken. Sehr gute Traktionseigenschaften auf
nasserund trockener Straße. (M+S Kennzeichnung)
Rychlostní index K
/Tempolimit/
Směrový profil
/Laufrich-tungsgebundenes Profil/
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
DE2L
Charakteristika
Profil protektoru určený pro hnací nápravy. Díky
vlastnostem profilu vhodný pro celoroční použití.
Výborná přilnavost v suchých i mokrých
podmínkách. Profil vhodný zejména na regionální
přepravu nebo také v kombinaci s dálkovou
přepravou. Snížená hloubka profilu. Označeno
symbolem M+S.
Einsatz
Wirtschaftliches Ganzjahresprofil dank reduzierter
Profiltiefe. Einsatz überwiegend im Nahverkehr
/Verteilerverkehr. Sehr gute Traktionseigenschaften
auf nasser und trockener Straße. (M+S
Kennzeichnung)
Rychlostní index L
/Tempolimit/
Směrový profil
/Laufrich-tungsgebundenes Profil/
certifikovaný německý protektorovací systém
DHM
Charakteristika
Moderní profil pro hnací nápravy. Zvýšením počtu
lamel získal tento profil výbornou přilnavost a
dostatečný výkon i v mokrých podmínkách. Profil se
vyznačuje vysokým kilometrovým nájezdem a
směrovou stabilitou s nízkou úrovní hluku a
sníženým valivým odporem. Vhodná také do
zimních podmínek (označena symbolem M+S).
Einsatz
Modernes Antriebsprofil, optimale Traktion und
gute Naßlaufeigenschaften durch eine erhöhte
Anzahl von Pro lblöcken. Hohe Laufleistung und
Fahrstabilität, geringe Geräuschentwicklung,
reduzierter Rollwiderstand. (M+S Kennzeichnung)
Rychlostní index L
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
DY3
Charakteristika
Směrový profil protektoru určený pro kombinované
podmínky zpevněných a nezpevněných
komunikací. Výborná přilnavost a kilometrový
nájezd. Výborné samočisticí vlastnosti profilu.
Označeno symbolem M+S.
Einsatz
Laufrichtungsgebundenes Traktionsprofil für den
verschleißintensiven Einsatz Straße/Gelände.
Hervorragende KM-Leistung. Gute Selbstreinigung.
(M+S Kennzeichnung)
Rychlostní index K
/Tempolimit/
Směrový profil
/Laufrich-tungsgebundenes Profil/
certifikovaný německý protektorovací systém
KNS
Charakteristika
Profil protektoru určený pro vodící nápravy.
Speciální tvar profilu běhounu se zesíleným
okrajem pomáhá prodloužit životnost protektoru i
v náročných podmínkách. Vysoký kilometrový
nájezd. Díky snížené výšce profilu běhounu
ekonomicky výhodný typ protektoru.
Einsatz
Spezialprofil mit Seitenlappen für mehrachsige,
einzelbereifte Fahrzeuge wie Aufieger, Hänger und
Nachlaufachsen. Gute Laufeistung. Wirtschaftlich
dank reduzierter Profiltiefe.
Rychlostní index K
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
MM
Charakteristika
Profil protektoru určený pro kombinované
podmínky zpevněných a nezpevněných
komunikací. Výborná přilnavost a kilometrový
nájezd. Výborné samočisticí vlastnosti profilu.
Označeno symbolem M+S.
Einsatz
Traktionsprofil für den verschleißintensiven Einsatz
Straße/Gelände. Hervorragende KM-Leistung. Gute
Selbstreinigung. (M+S Kennzeichnung)
Rychlostní index G
/Tempolimit/
certifikovaný německý protektorovací systém
MS101
Charakteristika
Profil protektoru určený pro hnací nápravy. Díky
vlastnostem profilu vhodný pro celoroční použití.
Výborná přilnavost v suchých i mokrých
podmínkách. Profil vhodný zejména na regionální
přepravu nebo také v kombinaci s dálkovou
přepravou. Označeno symbolem M+S.
Einsatz
Ganzjahresprofil, auch als M+S-Profil geeignet.
Einsatz überwiegend im Nahverkehr/
Verteilerverkehr kombiniert mit Einsätzen auf
Langstrecken. Sehr gute Traktionseigenschaften
auf nasser und trockener Straße. (M+S
Kennzeichnung)
Rychlostní index K
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
MS817
Charakteristika
Profil protektoru určený pro zimní provoz
nákladních vozidel, s možností použít také na
protektorech pro dodávková a lehká nákladní
vozidla. Profil běhounu optimalizován pro zvýšenou
přilnavost. Díky drážkování a výšce profilu vhodné
zejména do mokrých a sněhových podmínek.
Označeno symbolem M+S.
Einsatz
Spezialprofil für die Erneuerung von L-LKW Reifen
und LKW Reifen im harten Wintereinsatz. Die
Feinpro lierung in Kombination mit der Möglichkeit
zur Einbringung von Spikes garantiert optimale
Traktion bei allen winterlichen Verhältnissen.
(M+S Kennzeichnung).
Rychlostní index K
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
certifikovaný německý protektorovací systém
TA
Charakteristika
Moderní profil protektoru pro vodící nápravy návěsů
typu 45/55 (TA 360) a 65 (TA 295) s výbornou
boční stabilitou.
Einsatz
Modernes Anhänger-/Aufliegerprofil für Serie
45/55 (TA 360) sowie Serie 65 (TA 295).
Ausgezeichnete Lau eistung und sehr gute
Spurhaltung bei gleichmäßigem Verschleiß.
Rychlostní index J
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
TE2S
Charakteristika
Moderní profil protektoru určený pro vodící
nápravy. Vhodný zejména pro krátké vzdálenosti
nebo regionální přepravu. Masivní okraj profilu
běhounu je předurčen pro užití na nápravách s
vysokým stupněm opotřebení pneumatik. Vysoký
kilometrový nájezd.
Einsatz
Modernes Breitreifenprofil für Trailer-Achsen im
Nah- und Verteilerverkehr, für Achspositionen mit
hohem Verschleiß, massive Schultern, sehr hohe
KM-Leistung.
Rychlostní index J
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
certifikovaný německý protektorovací systém
TY3
Charakteristika
Robustní profil pro vodící nápravy. Doporučené
použití pro kombinované podmínky zpevněných a
nezpevněných komunikací s výbornou přilnavostí.
Označeno symbolem M+S.
Einsatz
Leistungsfähiges Kombiprofil für Breitreifen im
harten Einsatz wie Nahverkehr und abseits der
Straße. Gute Übertragung der Bremsverzögerung
auch bei unbeladenen Fahrzeugen. (M+S
Kennzeichnung).
Rychlostní index K
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
ZA65S
Charakteristika
Profil protektoru určený pro vodící nápravy.
Speciální tvar profilu běhounu se zesíleným
okrajem pomáhá prodloužit životnost protektoru i
v náročných podmínkách. Speciální prvek pro
odhazování kaménků chrání ocelový pás.
Einsatz
Spezialprofil mit Seitenlappen für mehrachsige,
einzelbereifte Fahrzeuge wie Aufieger, Hänger und
Nachlaufachsen. Gute Laufeistung. Sicherheit
gegen Gürtelverletzungen durch Steinauswurfrillen.
Rychlostní index K
/Tempolimit/
Směs “High performance”
/Mischung “High performance”/
certifikovaný německý protektorovací systém
ZEHM
Charakteristika
Profil protektoru pro hnací i vodící nápravy
nákladních vozidel a autobusů. Doporučené použití
v regionální přepravě s požadavkem na vysoký
kilometrový nájezd a zvýšenou odolností proti
poškození. Vhodný do všech podmínek.
Einsatz
Wirtschaftliche Rundumbereifung für LKW und
Busse im Regionalverkehr, hohe KM-Leistung,
gleichmäßiger Abrieb. Widerstandsfähig gegen
Verletzungen, gute Haftung bei unterschiedlichen
Strassenbedingungen.
Rychlostní index M
/Tempolimit/
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
CENÍK
/Preisliste/
Ceny uvedené dále obsahují protektorování vlastního
Die
pláště zákazníka a jsou uváděny bez DPH. Z
Runderneuerung eines dem Kunden gehörenden
doporučených
prodejních
cen
poskytujeme
nachgenannten
Preise
umfassen
die
Reifens und sind ohne MwSt. angegeben. Von den
velkoobchodní a zákaznické bonusy za množstevní
empfohlenen
nákupy, za dosažení smluvně dohodnutého ročního
Großhändler- und Kundenboni für größere Mengen,
Verkaufspreisen
gewähren
wir
obratu nebo za platbu předem. Výše zákaznických
für das Erreichen eines vertraglich vereinbarten
bonusů je stanovena vždy individuálně na základě
Jahresumsatzes oder für Vorauskasse. Die Höhe der
dohody se zákazníkem.
Kundenboni wird stets individuell nach Vereinbarung
mit dem Kunden festgelegt.
Provádíme také výkup ojetých pneumatik vhodných
pro protektorování. Vykupované pneumatiky jsou
Wir kaufen auch zum Runderneuern geeignete
vždy odborně posuzovány, vyhrazujeme si právo
Altreifen auf. Die aufgekauften Reifen werden jeweils
odmítnout nevyhovující.
fachmännisch begutachtet und wir behalten uns das
Recht vor, ungeeignete Reifen abzulehnen.
Ceny v Kč se určí výpočtem dle aktuálního kurzu EUR
v době prodeje.
Die Preise in CZK werden durch Berechnung nach dem
Eurokurs ermittelt, der zum Verkaufszeitpunkt gilt.
certifikovaný německý protektorovací systém
DA2
DA4S
DE2
DE2L
DHM
205/75 R17,5
€ 55
€ 60
215/75 R17,5
€ 55
€ 60
225/75 R17,5
€ 60
€ 65
235/75 R17,5
€ 70
€ 70
245/70 R17,5
€ 70
€ 75
265/70 R19,5
KNS
€ 85
285/70 R19,5
295/60 R22,5
DY3
€ 120
€ 90
€ 115
€ 130
€ 135
€ 155
€ 140
295/80 R22,5
€ 150
€ 155
€ 170
€ 145
305/70 R22,5
€ 140
€ 145
€ 160
€ 140
€ 155
€ 165
€ 155
€ 140
315/60 R22,5
€ 155
315/70 R22,5
€ 165
€ 150
€ 160
€ 170
€ 160
315/80 R22,5
€ 175
€ 150
€ 170
€ 180
€ 165
€ 130
385/55 R22,5
385/65 R22,5
445/65 R22,5
€ 150
€ 190
Ceny jsou uvedeny bez DPH.
/Preise sind ohne Mehrwertsteuer./
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
€ 170
€ 180
€ 190
€ 180
€ 160
MM
MS101
MS817
TA
TE2S
TY3
ZA65S
ZEHM
€ 60
€ 60
€ 70
€ 70
€ 120
€ 85
€ 75
€ 100
€ 90
€ 120
€ 105
€ 135
€ 170
€ 140
€ 115
€ 150
€ 180
€ 155
€ 130
€ 140
€ 170
€ 145
€ 125
€ 150
€ 180
€ 160
€ 160
€ 180
€ 160
€ 135
€ 160
€ 195
€ 160
€ 135
€ 135
€ 115
€ 125
€ 150
€ 180
€ 215
€ 190
€ 155
€ 160
€ 175
€ 140
€ 180
€ 170
€ 190
€ 150
€ 150
certifikovaný německý protektorovací systém
KONTAKTY
/Kontakt/
Zbyněk Ščuglík ml.
manažer pro klíčové zákazníky
/key account manager/
TEL.:
EMAIL:
+420 607 269 061
scug[email protected]
ADRESA:
Šumperk, Uničovská 370/19, PSČ 787 01
Petr Kuběna
vedoucí pneuservisu
/reifenservice manager/
TEL.:
EMAIL:
+420 724 101 702
[email protected]
ADRESA:
Praha 9, Pod Šancemi 444/1, PSČ 180 77
Radek Souček
Michal Belán
vedoucí pneuservisu
/reifenservice manager/
technický poradce
/technical advisor/
TEL.:
EMAIL:
+420 728 133 167
[email protected]
TEL.:
EMAIL:
+420 602 803 889
[email protected]
RAUDO - výroba protektorů
www.protektory-raudo.cz
certifikovaný německý protektorovací systém
RAUDO - výrobní družstvo invalidů
Uničovská 370/19,787 01 Šumperk
www.protektory-raudo.cz
www.marangoni.com

Podobné dokumenty