ADAP-KOOL® měniče kmitočtu

Transkript

ADAP-KOOL® měniče kmitočtu
AKD_Prospekt_CZ.qxd
28.1.2004
14:56
Stránka 1
ADAP-KOOL® měniče kmitočtu
– pro chlazení a prodej potravin v maloobchodu
R E F R I G E R AT I O N A N D
AIR CONDITIONING
AKD_Prospekt_CZ.qxd
28.1.2004
14:56
Stránka 2
Pozvedněte výkon chlazení
na vyšší úroveň
Úspěch v podnikání vyžaduje stále více inovací.
To je důvod, proč ADAP-KOOL® nabízí
frekvenční měniče (AKD) vyvinuté pro použití
v chlazení a potravinářském maloobchodě.
Jsou konstruovány pro optimální výkon redukují spotřebu energie, hluk a prostoje.
AKD 2800
• Od 2,2 A do 37,5 A
• 0,37 kW do 18,5 kW
• 200-240 V nebo 380-480 V
• AKD 2800 v provedení IP 20
AKD 5000
• Od 2,2 A do 106 A
• 0,75 kW do 55,0 kW (160%)
• 200-240 nrbo 380-500V
• AKD 5000 v provedení
IP 20 nebo IP 54
Větší výkon na základě požadavků
AKD frekvenční měniče jsou evolucí dobře
známých VLT® frekvenčních měničů
podepřených 25 lety zkušeností s řešením
složitých požadavků průmyslu. V porovnání
s konvenčními frekvenčními měniči AKD nabízí
výhody spočívající ve snadné integraci
do systému ADAP-KOOL, poskytující snadné
řízení regulátorů, čerpadel, ventilátorů
a kompresorů v chladicích zařízeních.
Výhody jdou
ruku v ruce s:
Úsporami energie
Plynulé řízení rychlosti pomocí AKD umožňuje
inteligentní řízení výkonu. Vytváří stabilní
podmínky pro přizpůsobení výkonu okamžitému
zatížení, jehož výsledkem je zvýšení COP
a významné úspory energie. Inteligentní řízení
kompresorů a ventilátorů je nezbytné ve všech
optimalizovaných chladicích systémech.
Zdokonaleným řízením a kvalitou potravin
Výsledkem stabilní a optimální teploty je také
menší námraza na výparnících a z toho
vyplývající zlepšená kvalita skladovaných
výrobků. Stabilní kondenzační tlak znamená
menší migraci chladiva a redukci potřebného
množství chladiva v systému.
Určený pro vaše zařízení
Řízení kompresorů sdružených jednotek
Plynulá regulace
výkonu kompresorů
• Stabilní sací tlak
• Zvýšení výkonu při
použití menších
kompresorů
• Zabudovaná funkce
softstarteru
• Snížení mechanického namáhání
• Menší počet startů
prodlužuje životnost
• Bez mechanické
regulace výkonu
Kondenzátor
Řízení ventilátorů
kondenzatoru
• Řízení v závislosti na
zatížení
• Provoz s jedním
ventilátorem/několika
paralelně pracujícími
ventilátory
• Stabilní kondenzační
tlak
• Menší náplň chladiva
• Menší zanášení
povrchu
kondenzátoru
• Nezávislé řízení při
použití AKD
AKD_Prospekt_CZ.qxd
28.1.2004
14:56
Stránka 3
Monitorování pomocí ADAP-KOOL software
AKD frekvenční měniče jsou snadno integrovatelné do systému ADAPKOOL® s plnou 2- cestnou komunikací, která umožňuje místní i dálkové
zpracování alarmů, řízení provozu a dálkové nastavení jako například:
• Monitorování spotřeby energie
• Monitorování poruch (zjištění a oznámení)
• Monitorování okamžitého výkonu čerpadel, kompresorů a ventilátorů
• Jednodušší příprava díky snadno pužitelnému software
Různé způsoby snížení hlučnosti
AKD frekvenční měniče významně snižují
hladinu akustického hluku ventilátorů ku
prospěchu zaměstnanců, zákazníků i sousedů.
AKD také chrání okolí před elektrickým
rušením svým vynikajícím RFI filtrem v souladu
s mezinárodními standardy (EN 55011, třída 1A
nebo 1B)
Delší životnost
Nepřetržité řízení pomocí AKD frekvenčních
měničů redukuje počet startů a mechanické
zatížení rotujících částí
Čerpadla
Jednodušší instalace
Díky plynulémů rozběhu motoru AKD
frekvenční měniče eliminují potřebu specielních
rozběhových zařízení. Standardně mají
vestavěnou nadproudovou a tepelnou ochranu
a funkci pro vytápění klikové skříně
Snadná instalace a použití
Vyrábíme frekvenční měnič AKD tak, aby se daly
snadno integrovat do vašeho zařízení a daly se
snadno instalovat a nastavit bez zbytečné ztráty
času. Kromě toho, zabudovaný PI regulátor
poskytuje přímé řízení určitých aplikací.
HVAC
Čerpadla v klimatizaci
nebo systému s nepřímým chlazením
• Chladicí kapalina
čerpána podle
okamžitého zatížení
• Stabilní průtok a tlak
chladicí kapaliny
• Nezávislé řízení
při použití AKD
• Provoz podle
vstupního signálu
(4-20 mA nebo
0-10 V DC)
Ventilátory v klimatizačním systému
• Optimalizovaný
provoz jednotek
rozvodu vzduchu
• Vysoká účinnost
• Průtok vzduchu
podle požadavků
• Nezávislé řízení při
použití AKD
• Provoz podle
vstupního signálu
(4-20 mA nebo
0-10 V DC)
AKD_Prospekt_CZ.qxd
28.1.2004
14:57
Stránka 4
ADAP-KOOL® řešení, se kterým můžete růst
Co dnes nabízí Danfoss svým zákazníkům ?
Kvalitu, spolehlivost, odbornost a jistotu pocházející ze spolupráce
s vedoucí firmou v oboru dodávající inovativní řešení pro řadu
spokojených zákazníků. S Danfossem maximalizujete využití
zařízení, redukujete prostoje, zajistíte mimořádnou bezpečnost
potravin, úplnou kontrolou vašeho zařízení a snížení jeho
provozních nákladů
Dokonalý soulad mezi systémem
ADAP-KOOL® a frekvenčními měniči
Z kombinace regulátorů řady ADAP-KOOL®
a AKD zajišťující ideální pracovní podmínky
v chladicím zařízení vyplývá:
• nejnižší možná spotřeba energie
• nejvyšší chladicí výkon
• nejdelší životnost kompresorů a ventilátorů
• nejnižší výskyt poruch
Nechte naše know-how pracovat pro vás
Maximální flexibilita
s širokou řadou volitelného
příslušenství
Široký rozsah výrobků firmy
Danfoss vám dovoluje
nakonfigurovat úplné řešení pro
váš obchod z rozlehlé skupiny
výrobků pro různé použití,
zahrnující nejen ADAP-KOOL®, ale
také kompresory, průhledítka,
zpětné ventily, kulové ventily,
uzavírací ventily, filtrdehydrátory,
regulatory tlaku a expansní ventily
ADAP-KOOL® řídící system pro chlazení je registrovaná ochraná známka firmy Danfoss A/S. www.danfoss.com, Danfoss s.r.o., V Chotejně 15,
CZ - 102 00 Praha 10, Tel.: 283 014 111, Fax: 272 701 753, E-mail: [email protected], www.danfoss.cz
Danfoss neodpovídá za možné chyby v katalozích, brožurách a jiných tištěných materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo provádět změny na svých výrobcích bez předchozího upozornění. To platí také pro výrobky již objednané, za předpokladu, že takové úpravy lze provést bez nutnosti dodatečných změn již dohodnutých technických podmínek. Všechny obchodní značky v tomto prospektu jsou majetkem příslušných firem. Danfoss a logotyp Danfoss jsou chráněnými obchodními značkami Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.
RB.8D.B1.48
Zhotoveno 2004.01

Podobné dokumenty

iStart_CZ ver.2016 dle 1008

iStart_CZ ver.2016 dle 1008 2.3. Volba starteru ..................................................................................................................................9 2.3.1. Proud motoru a podmínky rozběhu .........

Více

Originálně Děrované Brýle - Leták

Originálně Děrované Brýle - Leták ve Vašem oku, skrze které proniká světlo) definovaného duhovkou na definovaný Děrovanými brýlemi. To má za efekt úměrné redukování velikosti rozmazání na cca 1/3. (Stejným způsobem jako když reduku...

Více

HRVS-DN - AEF Hitachi

HRVS-DN - AEF Hitachi do výchozího stavu při ztrátě napájení, při chybě, při signálu havarijní stop a měkký stop – při dokončení doběhu. Okamžité relé lze také nastavit do funkce poplach od střižného kolíku. • Relé ukon...

Více

LIT DUV systém - AQUA

LIT DUV systém - AQUA Ultrafialové záření je celosvětově akceptováno jako bezpečné, cenově efektivní a životnímu prostředí přátelské řešení pro desinfekci vody. Bakterie, viry a cysty ve vodě a vzduchu na povrchu jsou e...

Více

Otázky a odpovědi

Otázky a odpovědi 13. Je třeba použít oddíl FAT32 nebo NTFS? Při instalaci systému Windows si můžete vybrat mezi naformátováním oddílu systému Windows jako FAT32 nebo NTFS. Každý způsob má své výhody a nevýhody. Dop...

Více

Návod ke kotli BRAVA SLIM HE

Návod ke kotli BRAVA SLIM HE - uzavřená spalovací komora kotle typu “C”, s ohledem na životní prostředí, ve kterém je nainstalován - nerezový zásobník na ohřev teplé vody 55 litrů, energetická třída B ohřevu TUV dle platných p...

Více

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE

NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE 8.Odstranění možných závad .......................................................................................................................................... 46 9. PROTOKOL O PROVEDENÍ KOTR...

Více