Prezentace aplikace PowerPoint

Komentáře

Transkript

Prezentace aplikace PowerPoint
Střední odborná škola a Střední odborné učiliště
Čs. armády 777
399 01 Milevsko
www.issou-milevsko.cz
POLOHOVÁNÍ RANĚNÝCH
Škola
SOŠ a SOU Milevsko
Autor
Mgr. Jaroslava Neumannová
Název
VY_32_INOVACE_07_B_03_ZDR
Téma
Polohování raněných
Datum tvorby
10.12.2012
Číslo projektu
CZ.1.07/1.5.00/34.0557
III/2 Inovace a zkvalitnění výuky
prostřednictvím ICT
Anotace a metodické pokyny:
Tato prezentace je určena pro výuku předmětu Zdravotní nauka,
který je vyučován ve 2. ročníku. Předmět je součástí bloku
odborného vzdělávání. Nejprve si řekneme, proč polohovat, jak
polohovat. Potom probereme jednotlivé polohy – zotavovací,
vleže na zádech, vleže na břiše, v polosedě, na boku.
Str. 5 – obr. – zotavovací poloha. Str. 7 – obr. – na zádech s
podložením hlavy. Str. 8 – obr. – na zádech s podloženými nohami,
Trendelenburgova a autotransfúzní poloha. Str. 9 – obr. – poloha na
břiše. Str. 10 – obr. – Fowlerova a ortopnoická poloha. Str. 11 – obr. –
poloha na boku. Str. 12 – otázky – kliknutím na odpověď se objeví smajlík
– směje se – správná opověď, mračí se – špatná. Str. 13,14 – otázky –
kliknutím na odpověď – obrázky správných odpovědí.
Materiál je interaktivní a inovativní především díky propojenosti výkladu
učitele a samostatné práce žáků, a to za využití ICT.
Polohování při ošetření je důležité, nesmí být
náhodné
Výběr polohy závisí na druhu poranění, stavu
postiženého
Poloha po ošetření musí být taková, aby během
transportu nedošlo ke zhoršení stavu nebo k
úmrtí postiženého
Nejlepší je, když postiženého může někdo
doprovázet
Zotavovací poloha
Zajišťuje průchodnost dýchacích cest
Je to poloha na boku s pokrčenou horní
končetinou, hlava je v záklonu, podložená
horní končetinou, spodní horní končetina
leží před tělem
Obr.
Použití:
Při poranění obličeje, hrudníku
Při bezvědomí se zachováním životně důležitých
funkcí, při krvácení z dutiny nosní a ústní
Nepoužívá se:
Při zlomeninách (pánve, dlouhých kostí), při
poranění páteře, ramene, břicha
Obr.
Polohy vleže na zádech:
- S nepodloženou hlavou a nataženými
končetinami na tvrdé podložce – při poranění
páteře
- S podložením hlavy a nataženými konče –
tinami – při poranění mozku a míchy, při
vědomí
- S podložením hlavy a dolních končetin –
při zlomeninách dolních končetin
- Trendelenburgova poloha – po kolapsu
- Autotransfúzní poloha – při velkých
ztrátách krve, horní i dolní končetiny jsou
zvednuty v úhlu 90 °
Obr.
Obr.
Obr.
Polohy na břiše:
- S podložením čela a ramen – při krvácení z
úst, obličeje, při popáleninách zad
- S podložením čela, ramen a pánve – při
poranění páteře, když nemůžeme postiženého
obracet nebo nemáme tvrdou podložku
Obr.
Polohy v polosedě:
- Fowlerova – při poranění obličeje, hrudníku,
horních a dolních končetin (Achillova šlacha,
pata, hlezno, prsty nohy), při vědomí
- Ortopnoická poloha – u dušných osob
Obr.
Obr.
Obr.
Poloha na boku se skrčenými dolními
končetinami a mírně podloženou hlavou –
jde o úlevovou polohu, při náhlých břišních
příhodách, postižený si ji volí obvykle sám
Obr.
Do jaké polohy uložíte postiženého v bezvědomí
se zachováním důležitých funkcí?
ortopnoická
zotavovací
na břiše
Předveďte, do jaké polohy uložíte postiženého
při krvácení z nosu
odpověď
Předveďte do jaké polohy uložíte postiženého
při podezření na zlomeninu pánve a šoku
odpověď
Předveďte, do jaké polohy uložíte postiženého
při pneumotoraxu
odpověď
Předveďte, do jaké polohy uložíte postiženého
při podezření na postižení páteře
odpověď
Použité zdroje:
Obrázky z klipartu Microsoft Power Pointu 2010
BERÁNKOVÁ, Monika; FLEKOVÁ, Anna; HOLZHAUSEROVÁ, Blanka.
První pomoc. Praha: Informatorium, 2007, ISBN 978-80-7333-054-5.

Podobné dokumenty