iPod Touch

Transkript

iPod Touch
Začínáme
Nastavení, synchronizace a dobíjení.
1. Nahrajte si a nainstalujte nejnovější verzi
programového vybavení iTunes na stránkách
www.itunes.com/downloads.
2. Připojte iPod touch k USB 2.0 zásuvce
vašeho počítače Mac nebo prostřednictvím
dodávaného kabelu. Přesvědčte se, zda je
počítač připojen k internetu. Během připojení
k počítači je iPod touch dobíjen. Některé
počítače pro dobíjení musí být zapnuté
a nesmí být v režimu spánku nebo úspory
energie.
3. Pro nastavení vašeho přehrávače iPod
touch a synchronizaci hudby, filmů, fotografií
a dalších dat postupujte podle pokynů na
obrazovce aplikace iTunes.
Více informací.
Rozsáhlou příručku v angličtině naleznete na
stránkách www.apple.com/support/manuals/
ipod.
Hlavní stránka.
Kdykoliv stiskněte tlačítko Hlavní stránka
pro návrat do základní obrazovky. Dvojí stisk
tohoto tlačítka otevře ovládání přehrávání
hudby – bez ohledu na aplikaci, ve které se
nacházíte. Během poslechu hudby můžete
používat další aplikace nebo prohlížet web
stránky prostřednictvím Wi-Fi.*
Pro zapnutí nebo vypnutí stiskněte zapínací
tlačítko.
Zapínací
tlačítko
Home
Ovládání přehrávání.
Klepněte na obrázek alba pro zobrazení
ovládacích prvků pro náhodné přehrávání,
posun na určité místo skladby či opakování.
Opětovným klepnutím na album se ovládací
prvky skryjí. Klepnutím na tlačítko Seznam se
zobrazí další písničky v albu.
Pocházení hudby pomocí Cover Flow.
Otočte iPod touch na bok a na displeji se vám
zobrazí vaše hudební knihovna s obaly alb
v Cover Flow. Klepnutím na libovolné
album se zobrazí seznam jeho písniček.
Klepnutím na písničku v seznamu spustíte
její přehrávání. Klepnutím mimo seznam se
vrátíte k zobrazení obalu alba.
Přístup k iTunes Store.
Klepnutím na tlačítko iTunes se můžete
prostřednictvím Wi-Fi připojit k internetovému
obchodu iTunes Store. Zde můžete procházet
kompletní katalog nebo vyhledávat novinky,
nejprodávanější skladby a další. iTunes Store
není dostupný v České republice, nákup na
tomto obchodě tedy není možný.
iTunes
Store
iTunes Store je dostupný ve vybraných zemích.
Přehrávání filmů.
Klepněte na film pro zobrazení ovládacích
prvků. Opětovným klepnutím tyto
ovládací prvky skryjete. Dvojitým
poklepáním přepínáte mezi širokoúhlým a
celoobrazovkovým zobrazením.
Písnička Say It Right od Nelly Furtado je dostupná prostřednictvím iTunes.
Prohlížení fotografií.
Pomocí iTunes můžete do přehrávače iPod
touch nahrát vaše oblíbené fotografie. Mezi
fotografiemi listujtete pohybem prstu po
displeji zprava do leva nebo obráceně.
Roztažením dvou prstů na displeji obrázek
zvětšíte, přiblížením obrázek zmenšíte.
Dvojitým klepnutím vrátíte obrázek do
původní velikosti. Jedním klepnutím zobrazíte
ovládací prvky, opětovným klepnutím je
skryjete. Klepnutím na tlačítko Nastavit plochu
se aktuální obrázek použije jako pozadí.
Prohlížení web stránek.
Při prohlížení web stránek pomocí Wi-Fi
připojení dvojím poklepáním libovolný prvek
– obrázek nebo text – zvětšíte. Opětovným
dvojím poklepáním se vrátíte k původní
velikosti. Otočíte-li iPod touch na bok, zobrazí
se web stránka širokoúhle.
Více web stránek.
Klepněte na tlačítko Více stránek pro otevření
dalších web stránek nebo pro přecházení
mezi nimi.
Autorizované servisní středisko
GSMobile Service
infolinka: 242 440 242
http://service.gsmobile.com
Navštivte nový portál www.digitaluniverse.cz,
na kterém najdete katalog podcastů a spoustu
dalších tipů, jak lépe využít váš iPod.
www.ipodsupport.cz
www.apple.com/support/ipodtouch
Poslouchejte odpovědně
*Vyžaduje připojení k internetu. Toto připojení může být zpoplatněno.
© 2007 Apple Inc. Všechna práva vyhrazena. Apple, Apple logo,
iPod, iTunes a Mac jsou obchodní známky Apple Inc., registrované
ve Spojených státech a dalších zemích. Cover Flow je obchodní
známka Apple Inc. iTunes Store je registrovaná známka služby Apple
Inc. Názvy produktů jiných společností mohou být předmětem
ochranných zánámek těchto společností. Navrženo společností Apple
v Kalifornii. Vytištěno v České republice.
034-4081-CZ

Podobné dokumenty

iPod Nano 3G

iPod Nano 3G Stiskněte a podržte tlačítko Další písnička/Přetáčení vpřed (‘) nebo Předchozí písnička/Přetáčení zpět

Více

Vytisknout tuto část

Vytisknout tuto část Pokud je připojené zařízení kompatibilní zároveň s BIP i OPP, připojení BIP má přednost. Volba připojení není možná. K přenosu přes OPP dojde pouze tehdy, pokud BIP připojení selže. Před zahájením ...

Více

Tlak v kapalinách a plynech – příručka pro učitele

Tlak v kapalinách a plynech – příručka pro učitele zvolit druhou variantu, podporuje aktivitu žáků, dává prostor k práci v týmech.) Navazující učivo Na téma tlak v kapalinách navazuje proudění tekutin a laboratorní práce. Dále pak toto téma souvisí...

Více

Začínáme

Začínáme Zmáčkněte kdykoliv tlačítko Home pro návrat na úvodní obrazovku; dvakrát jím klikněte pro zobrazení ovládacích prvků iPodu, ať už jste kdekoliv. Zatímco posloucháte hudbu, můžete přistupovat k dalš...

Více