ABN 904

Komentáře

Transkript

ABN 904
Akuna Workshop 2004
Akuna Busine
nesss News
BULLETIN PRO DISTRIBUTORY SPOLEČNOSTI AKUNA CZ. URČENO POUZE PRO VNITŘNÍ POTŘEBU
Fort XVII: trénink
jako hra
Fort XVII je pevnost, jakých bylo v polovině 19. století vybudováno v Čechách a na Moravě téměř dvacet.
Tento pevnostní systém měl chránit
důležité přístupové cesty a města v zemi, v tomto případě Olomouc.
změna
Křelov 10. - 11. 9.: Čtrnáct bodovaných disciplín absolvovali při
outdoor tréninku vybraní distributoři Akuny, kterým los určil
místo v některém ze dvou národních týmů. Celkem šest týmů z Česka, Polska a ze
Slovenska bojovalo podle příběhu z předminulého století
o svou svobodu.
provozní doby
Upozorňujeme, že s účinnosti od
1. října 2004 dochází k úpravě provozní doby v brněnské centrále společnosti Akuna CZ. Úprava se týká
pouze pátku.V ostatní pracovní dny
se provozní doba nemění.
Manažeři si ověřovali své schopnosti k týmové spolupráci.
Sloužilo tu v tvrdém pohotovostním
režimu asi pět set elitních vojáků.
Některým se to jistě nelíbilo, ale dezerce byla pro jednotlivce nemožná.
To si uvědomil jeden vojín, jakýsi
Kočička, přemluvil ke společnému
útěku několik kamarádů a díky dobrému plánu a týmové spolupráci se
jim podařilo uniknout na svobodu.
Tento příběh se stal legendou outdoor
tréninku, při němž si účastnici měli
Pokračování na straně 2
Corolla jako vánoční dárek
Šance na Corollu do konce roku! Od září lepší Corolla.
Brno 30. 8.: Definitivní termín ukončení prodlouženého programu
„Vy jezdíte – my platíme“ byl vedením společnosti stanoven na konec roku 2004. Podmínky prodlouženého programu, zveřejněné
v červnu, platí beze změn. Byla však upravena cena vozu vzhledem
ke změnám ve standardní výbavě.
Koncem roku se však rozumí poslední
pracovní den v brněnské centrále, kterým je čtvrtek 23. 12. Když tedy odeberete vůz do této doby, můžete ještě
mít svou Corollu za zlomek její ceny.
Podrobné informace o podmínkách
programu najdete na www stránkách
společnosti a v červnovém vydání
Akuna Business News.
Případné zájemce upozorňujeme na
důležitou změnu: Společnost Toyota
od září už neprodává model Corolla
Base, o jehož ceně jste byli informováni.
Nahradila ho modelem Terra, který
má oproti staršímu modelu rozšířenou výbavu. Ta obsahuje navíc boční
bezpečnostní vaky, elektricky ovládaná
přední okna, centrální zamykání s dálkovým ovládáním, vyhřívaná vnější zr-
září 2004
cátka, CD přehrávač a optitronovou
přístrojovou desku.
Lepší výbava se musela odrazit i na ceně vozu. Ta se po všech slevách v konečném součtu zvýšila na 401 200 Kč,
tedy o necelých 31 000 Kč (původní
cena byla 370 400 Kč).
Vylepšení o prvky, spojující v sobě zvýšení pasivní bezpečnosti a komfortu,
je však tak výrazné, že vůz se s ohledem na uvedenou výbavu spíše zlevňuje.
Podrobné informace o novém modelu
poskytne pan Miroslav Smolík ze společnosti CK, s.r.o. na telefonním čísle
602 410 889.
Nová provozní doba od 1.října
pondělí – čtvrtek
9:00 - 20:00
pátek
9:00 - 16:00
sobota*
11:00 - 14:00
*pouze poslední sobota v měsíci
Také poslední týden v roce 2004 bude centrála jako každoročně uzavřena. Posledním pracovním dnem v roce 2004 bude čtvrtek 23. 12.
Provozní doba: 9,00-18,00 hod.
Od pátku 24. 12. má Akuna vánoční
prázdniny až do prvního pracovního
dne roku 2005 – pondělí 3. 1.
Vedení společnosti žádá všechny distributory, aby upravené provozní době přizpůsobili své nákupy a schůzky.
Děkujeme za pochopení.
v Mostě
stoupal
adrenalin...
setkání zástupců V.I.P. klubu
Top manažeři Akuny říkají: „Nechceme jen oslavovat, chceme pracovat.“
Heroltice 9. 9.: Na statku Petra Melchera se sešli někteří významní distributoři Akuny, aby společně projednali některé otázky a návrhy,
směřující k vymezení činnosti V.I.P. klubu.
Schůzky se zúčastnili polští V.P.
Leokadia a Janusz Gabryniewští
a Julian Kowalski, ze Slovenska přijeli
Milan Janošík a Róbert Scholtz, oba
N.N.D. Česko na schůzce zastupovali
všichni tři čeští V.P. Věra Myšková,
Marek Moroń a hostitel Petr Melcher.
Na jednání nechyběl ani jednatel společnosti ing. René Lelek.
Základními tématy schůzky se stala:
• motivace top manažerů k práci
v hloubkách sítí a v zahraničí na rozvíjejících se trzích,
• náplň práce V.I.P. klubu a specifikace jeho vztahu k vedení společnosti,
• spolupráce V.I.P. klubu na koncepci
a lepším využití distributorské podpory v sítích.
Most 8. 9.:Vzrušující akci připravil
Akuna Racing Team pro distributory svého sponzora v rámci propagace týmu. Pozval je na mostecký
okruh a umožnil jim v sedlech
a na sedadlech závodních strojů
pocítit rychlost „na vlastní kůži“.
Pokračování na straně 2
Čtěte na straně 8
Akuna Business News
1
události / informace
Fort XVII: trénink jako hra
pokračování ze strany 1
prověřit schopnost rychle odhadnout
své partnery, jejich schopnosti a vlastnosti, dokázat se domluvit na spolupráci, sestavit plán akce a společně
s partnery jej realizovat.
Setkání začalo už v pátek odpoledne
v hotelu Prachárna, kde byli všichni
ubytováni. Proběhla jednak příprava
na hru, jednak se účastníci setkání seznámili s novinkami a učili se objednávat a plánovat pomocí webu.
V soboru ráno se přesunuli do pevnosti, kde se rozdělili do týmů, pro
něž sami vymysleli název, heslo a vlajku, a hra mohla začít. Trvala s hodinovou přestávkou na oběd až do večera.
Jednotlivé disciplíny byly zaměřeny na
otestování fyzických i psychických sil:
na fyzickou zdatnost, obratnost a pohybovou koordinaci, na odvahu, vytrvalost, odolnost a schopnost výkonu
při stresu, na soustředění, paměť i logickou inteligenci.
Zároveň v nich nemohl úspěchu dosáhnout tým, jehož členové se soustředili pouze na svůj osobní výkon, nedo-
Členové českého týmu „Kobra“ představují svou vlajku.
drželi domluvu, nedokázali se podřídit
nejsprávnějšímu názoru nebo pokud
tým nevypracoval pro splnění úkolu
plán. Každá chyba či prohřešek proti
týmové spolupráci se okamžitě projevila v bodovém hodnocení.
Během sčítání výsledků se bojovníci
odjeli umýt a převléci. Vyhlášení výsledků pak ukázalo, že všechny týmy
shromáždily dostatečný počet bodů
k úspěšnému „útěku z pevnosti“ a vy-
hrály svou svobodu. Nejlépe se s úkoly hry vyrovnal slovenský tým „Nádej“.
Jaké poučení si ze hry odnesli jednotlivci a celé týmy? Mnozí si uvědomili,
že mají víc odvahy a vytrvalosti, než
předpokládali. Někteří poznali i své
nedostatky. A všichni se naučili více
a lépe počítat s tím, že v týmu i jako
jednotlivci dokážou skoro vždycky daleko víc, než kdyby se sebevíce snažili
sami.
levné úvěry u KB
skončily už 6. 9.
Členové „Victory“, jednoho ze dvou českých týmů.
setkání zástupců
V.I.P. klubu pokračování ze strany 1
Přítomní zástupci se shodli na tom, že
rostoucí V.I.P. klub nemusí plnit jen
prestižní společenskou funkci, může
mít i svou pracovní náplň a být společnosti nápomocen při řešení mnoha
úkolů.
Jednání mělo převážně zahajovací
charakter a nebyl na něm učiněn žádný závěr. Přítomní nicméně konstatovali, že lze ještě prohloubit komunikaci mezi top manažery a s vedením společnosti zejména častějšími osobními
kontakty.
„Osobní setkání jsou velice důležitá.
Třeba pro přijetí nové myšlenky je samozřejmě podstatné, co náš kolega říká, ale stejně podstatné je to, jak to
myslí a jak cítí. To se na dálku poznat
2
Akuna Business News
nedá. Proto jsme se rozhodli, že se
V.I.P. klub bude scházet častěji.
Abychom měli jistotu, že když říkáme
totéž, myslíme a cítíme totéž,“ komentoval návrh P. Melcher.
Byla také diskutována možnost vytvoření týmu poradců společnosti z těch
členů V.I.P. klubu, jejichž návrhy budou pro venení nejpodnětnější. S nimi
by se pak vedení pravidelně scházelo
a konzultovalo svá rozhodnutí.
Po pracovním jednání přišlo na řadu
barbecue na chalupě ing. Lelka v sousedství. Účastníci setkání tak měli
možnost strávit i chvíle v přírodě, které jsou pro ně díky jejich pracovnímu
vytížení velmi vzácné, a spojit tak příjemné s užitečným.
Společnost s okamžitou platností ukončila program levných úvěrů prostřednictvím Expreskonta u Komerční banky.
Možnosti zřízení debetních účtů na nákup našich výrobků využily
stovky začínajících distributorů, kteří díky ručení distributorskou
smlouvou mnohem snadněji překonali jednu z překážek na startu –
nedostatek vstupního kapitálu – a rychle rozvinuli svůj obchod.
V tomto směru byl program velmi úspěšný.
Bohužel však bylo také mnoho těch,
kteří buď špatně odhadli svou vůli, vytrvalost a schopnosti, anebo této výhody jednoduše zneužili. Výsledkem jsou
úvěry, které nikdo nesplácí.
Vedení společnosti se snažilo v několika jednáních s KB ošetřit podmínky
poskytovaných úvěrů tak, aby se podobné případy daly vyloučit. Bohužel
neúspěšně. Společnost nemůže vynakládat neúměrné úsilí na doplňkové
činnosti, které jsou sice pro poctivé
distributory nadstandardní konkurenční výhodou, ale kvůli těm nepoctivým znamenají pro společnost poškození dobrého jména u obchodních
partnerů. To si společnost nemůže dovolit. Proto se po dohodě s KB rozhodla tento program ukončit už
k 6. 9., tedy o dvacet čtyři dny dříve.
Všichni manažeři byli na tuto skutečnost včas upozorněni prostřednictvím
SMS na své mobilní telefony.
Vedení společnosti je přesvědčeno, že
se tento fakt na další činnosti společnosti a jejích distributorů nijak nepříznivě neprojeví. Stále platí obchodní
podmínky dané kompenzačním plánem, který patří k nejlepším na světě
a poskytuje distributorům nesrovnatelně větší výhody.
názory
rozhodnout se,
o to jde
dopis
kolegům
Dana Mikušová, D.L.
Každý člověk chce od života jen
to nejlepší. Úspěch, štěstí, zdraví, dobré vztahy a mnoho dalších „nej...“ Lišíme se od sebe
tím, kdo je ochoten za to zaplatit,
za co vlastně platit chce – a jakou cenu.
Na samém začátku mé spolupráce
jsem neměla za cíl nic jiného než zdraví. Moje rodina byla, stále je a bude
nadšenými uživateli našich výrobků.
Po vyřešení nejzávažnějších zdravotních problémů se má situace i pohled
na nabídku Akuny začaly měnit. Cílem
se pro mě stalo všem o výrobcích říct.
Díky tomu máme kolem sebe spoustu
uživatelů.
Jsem šťastná, že se má rozhodnutí
a z nich plynoucí víra odrazila i na mé
rodině. Naše tři děti se díky mé spolupráci s Akunou naučily, stejně jako já
sama, znát důležitá pravidla: Všechno
je snadnější, pokud se můžeme na sebe spolehnout. Slovo je určitý závazek,
zákon. Je zbytečné o morálce kázat,
když chybí příklad. Pokud moji nejbližší stojí při mně, daleko lépe zvládáme těžká období na cestě k cíli.
Nesmíme se nechat srazit na kolena
ani kritikou, ani pomluvami. Nedat se.
Brát každou překážku jako výzvu.
A znova přišel čas rozhodnutí. Každý,
kdo při naší činnosti vybíhá ze startovní čáry, si určuje své tempo a cíl. A to
je dobře, protože podle svých schopností a povahy může volit sprint, běh
nebo chůzi na dlouhé trati.
Ale když se chcete dostat dál, je třeba
Petr Melcher, V.P.
naučit se myslet jinak, pochopit druhé, umět jim naslouchat. Uvědomila
jsem si, že co je dobré pro mě, nemusí jiným stačit. A že myslet na sebe,
pokud přitom nezapomínáme na druhé, není žádná hanba. A tak přišel čas
vytýčit si nové cíle, postoupit o schůdek výš.
Stále se setkávám s lidmi, kteří neustále nadávají, na všechno si stěžují, jsou
nemocní nebo bez práce a bez peněz,
a přitom přehlížejí možnosti, které
mají. Jednou z nich je vybrat si své
místo u Akuny. Mohou si zlepšit zdraví, mohou přitom díky registraci ušetřit – a taky se nabízí možnost si vydělat. Proto chci poděkovat za to, že
u naší skvělé firmy má šanci každý.
Děkuji za to, že i já jsem dostala možnost si vybrat.
Na závěr bych vám ráda předala vzkaz
od mého 17letého syna:
Všem Akuňákům:
Myslím na to, kolik je kolem nás nemocí a beznaděje. Naštěstí máme ten
poklad v láhvi, který je řešením na lidské bolístky, a myšlenku, která řeší životní otázky. Buďte na sebe hrdí a předávejte tuto myšlenku dál a dál. Když
dokážete být upřímní a vytrvalí, vynese
vás vysoko.
Roman Mikuš, budoucí Akuňák
Čo pre mňa znamená V.I.P. Club
výhoda
i záväzok
Robo Scholtz, N.N.D.
Prečo je to výhoda i záväzok?
Výhodou je nielen možnosť priamej
komunikácie s tými najlepšími obchodníkmi Akuna z celého sveta
a s majiteľmi spoločnosti, ale aj možnosť podieľať sa na tvorbe činnosti
spoločnosti Akuna. Byť súčasťou tímu
fantastických obchodníkov, ako sú
Marek Moroň, Peter Melcher, Milan
Drazí přátelé,
moji partneři a distributoři nejzajímavější network marketingové společnosti
Akuny.
Vyděláte hodně peněz, budete mít
mnoho přátel. Budete šťastní, protože
díky vám a vaší smysluplné a krásné
činnosti budou i další distributoři na celém světě také bohatí, krásní, zdraví
a velice šťastní.
Ano, bude to tak, jak píšu.
Ale bude mezi vámi rozdíl.
Ne v tom jak jste staří nebo jak jste do
dnešního dne vzdělaní nebo jak jste velcí nebo jakou máte barvu pleti, anebo
jestli jste ženy nebo muži.
Bude mezi vámi rozdíl v tom, kolik peněz si z této skvělé příležitosti zajistíte.
Bude mezi vámi rozdíl v tom, kolika lidem pomůžete.
Bude mezi vámi rozdíl v tom, že někteří budete šťastnější než ti druzí.
Bude mezi vámi rozdíl v tom, že někteří budete ještě zdravější než ti druzí.
A víte proč tomu tak bude?
Bude to proto, že někteří to budete dělat jinak než ti druzí.
Někteří tomuto podnikání dáte více
času.
Budete navazovat více kontaktů, budete mít větší jmenný seznam než ti
druzí.
Někteří budete více investovat do vzdělávání se v MLM podnikání s Akunou.
Někteří budete více používat všechny
produkty Akuny, a tak budete i zdravější.
Někteří budete i krásnější, nebudete
stresovaní, protože budete věnovat čas
pouze Akuně.
Někteří se budete mít lépe než ti druzí, protože si jste vědomi toho, že nemůžete mít hned všechno, plat ze stá-
Janošík a Věra Myšková. Účasť na výnimočných poradách V.I.P. klubu ma
motivuje k tomu, aby aj na Slovensku
vyrástli ďalšie osobnosti.
Záväzkom je pre mňa práve toto – úspech mojich obchodných partnerov.
Dobré medziľudské vzťahy sú základom pre kvalitné fungovanie obchodu
v sieťovom marketingu. Dnes aktívne
pracujeme na nových manažérskych
pozíciách. Obchodným partnerom je
lého zaměstnání, každý den hospodu,
divadlo, kino, anebo sedět doma u videa. Podnikat, stavět firmu, ale zároveň
si jezdit po dovolených a užívat si zábavy.
Priorita, proto bude mezi vámi rozdíl.
Vážení partneři, opravdu velice zbohatnete. Budete mít skvělý život. Budete
mít hodně peněz, ale i hodně času na
sebe a na rodinu. Budete bydlet v těch
nejlepších domech v těch nejzdravějších oblastech. Sobě, ale i vašim dětem
a vnoučatům budete moci zaplatit to
nejkvalitnější vzdělání v těch nejlepších
školách. Budete zdraví a krásní, protože
budete mít na to, aby jste si mohli dovolit zdravotní prevenci.
A víte kdo?
Víte kdo z vás se bude tak skvěle mít?
Každý z vás. Ano každý z vás má tu
šanci.
Vy kteří si tento Váš Akuna business vybudujete, se budete mít skvěle.
Pokud se postavíte k této příležitosti jako k opravdovému podnikání, budete
mí skvělý život již za několik měsíců.
Moje rada na závěr:
Když můžete dělat v cizí firmě pro cizího osm hodin denně za mzdu, tak dalších pět hodin denně sedmkrát v týdnu
podnikejte, pracujte na budování své
vlastní společnosti. Na vaší Akuně.
Když na sebe nemáte pět hodin denně,
tak musíte něco změnit.
Já jsem dal prioritu vlastnímu businessu
s Akunou.
Našel jsem si v Akuně svoje poslání.
Na dálku vám tisknu ruku.
Petr Melcher
nezávislý distributor,
Vice President společnosti Akuna
potrebné pomáhať a byť nablízku, keď
sa im darí, i vtedy, keď sa im nedarí.
Dobrý tím má jasný cieľ. My ten spoločný cieľ máme. Viesť obchodných
partnerov k láske k životu, aby sa tešili
z každého dňa. Všetci môžeme byť
zdraví a bohatí, mať priateľov v obchode aj v živote, na ktorých sa môžeme
kedykoľvek spoľahnúť. Všetci moji obchodní partneri poznajú výzvu „vezmite svoj život do vlastných rúk.“
Akuna Business News
3
rozhovor
Marie Stablesová k nám přijela z Jižní Afriky sbírat zkušenosti.
na školení přes půl
zeměkoule
Když jsem tu byla v březnu na
dovolené, moje kamarádka nás
seznámila s Martinem Holatou.
Martin nám chtěl udělat prezentaci, a my jsme si řekly: „Poslechneme si ho.“ Shodou okolností jsem se už asi před sedmi
osmi lety začala zabývat bylinkami, homeopatií a přírodní
medicínou. Když jsem tedy slyšela, že jde o přírodní produkty,
velmi mě to zajímalo.
Zajímalo mě hlavně Alveo, které jsem
si od Martina hned koupila. Tehdy mi
řekl, že pobočka Akuny existuje
i v Jižní Africe a dal mi kontakt na
Vildu Růžičku. Alveo jsem si vyzkoušela ještě tady a nadchlo mě.
To vás přivedlo k obchodu?
Já jsem o něm začala uvažovat prakticky od začátku. Pracuji jako dealer
společnosti, která obchoduje s reklamními předměty. Nedělá mi proto
žádné potíže sehnat kontakty a prezentovat. To byl jeden důvod.
Druhý byl ten, že v naší branži existuje v období prázdnin, od října do
prosince, tříměsíční mrtvá sezóna.
Říkala jsem si, že potřebuji něco právě na toto období. A tak jsem zvedla
telefon.
Jak se vyvíjela spolupráce v JAR?
Jen co jsme se s Vildou seznámili,
musel odjet z JAR na služební cestu.
Já jsem měla sponzora v Česku, takže
mě vlastně neměl kdo zaškolit. A tak
jsem začala prodávat Alveo.
Bylo to zrovna období, ve kterém
mám jako dealer reklamy nejvíce
práce, nejvíc objednávek. Alveo byl
pro mě v té chvíli „vedlejšák“. Spíš
jsem to zkoušela ve volných chvilkách.
Jak vypadaly vaše prezentace,
když jste pro ně neměla žádný
vzor?
Nedělala jsem žádné prezentace.
Jenom jsem se zmínila, a vlastně
hned se mi začala tvořit síť. Jedna
známá už sehnala další zákazníky, už
ho prodává dál. Nebo můj zákazník,
kterému jsem se o Alveu zmínila protože měl nějaké potíže se srdcem, si
ho hned koupil nejenom pro sebe,
ale i pro svou rodinu... Šlo to nějak
samo. Bylo to vynikající.
4
Akuna Business News
Kolik jste Alvea prodala celkem
a jaký byl největší nákup?
Prodávala jsem je po kusech, někdy
po bedničkách. Celkem jsem za tu
dobu, co byl Vilda pryč, měla prodaných čtyřicet lahví. Když se pak vrátil,
řekl mi, že na to, že pracuji bez zaškolení, mám docela zajímavé výsledky a jestli bych neměla zájem o zaškolení v Česku.
a něco praxe. Není to tak, že každý
den jsou prezentace. Někdy mám tři
až pět prezentací, a další den se dopoledne školím a odpoledne si jdu
zkusit školit nováčky.
Sama?
Školím sama, ale vždycky je tam se
mnou buď Marek nebo Vilda. Program je postavený tak, abych se vy-
Myslím si, že nejvíc si budou Alveo kupovat lidé ze
středních a vyšších vrstev, kteří se o zdravý životní
styl zajímají stejně jako všude jinde na světě.
Ale obchodovat s ním budou všichni.
Nepřekvapilo vás to?
Překvapilo. Bylo to neobvykle brzy. Až
později jsem se dověděla, že s Markem Moroněm uvažovali o tom, co by
mohlo přinést školení perspektivních
nováčků v prostředí rozvinutých sítí
a dohodli se, že to zkusí. Zkusili to se
mnou. Vilda mě doporučil a Marek
mě sem pozval. Jsem prý první v jeho
programu zaškolování těch nejlepších zahraničních nováčků.
Moc mě to potěšilo a znovu překvapilo. To, že jsem pro někoho perspektivní. Za perspektivní se obvykle považují čerství absolventi škol. Snad
všude kromě Akuny.
Jak je vaše školení technicky
zajištěno?
Bezvadně, protože se nemusím o nic
starat. Jenom se učím. Školení je naplánováno, každý den je něco teorie
školila nejdřív teoreticky a vzápětí
abych si to aspoň částečně osahala
v praxi, protože praxe je naprosto něco jiného, než když to člověk jenom
slyší. Postavit se a školit nebo být školen, to je rozdíl.
Jak dlouho jste tady? Jaké jsou
vaše dojmy? Co jste se naučila?
Už přes čtrnáct dní. Myslím si, že toho už vím dost, že už hodně. Za chvíli si budu myslet, že vím skoro všechno (smích).
Zatím jsem dostala velice intenzivní
školení od Marka. Udělali jsme nějaké prezentace, zúčastnila jsem se
kruhu, kde jsem si vyzkoušela školení o tom, jak třídit nováčky. Těším se
na trénink, kde budu školit skupinu.
Až skončí školení s Markem, bude
mě jeden den školit Martin Holata
a nakonec ještě jeden den Petr
Melcher.
Měla jsem také štěstí na akce, které
zrovna v době mého pobytu Akuna
pořádala. Měla jsem možnost zúčastnit se akce v Mostě a outdoor tréninku v Křelově. Byly to pro mě nezapomenutelné zážitky.
Jak jste se vůbec dostala
do JAR?
Před dvaceti lety jsem se tam odstěhovala s manželem. Manžel je Angličan, který už tam žil, když jsme se seznámili.
Jak často jezdíte do Česka?
Snažím se jednou za rok. Letos jsem
tady podruhé, díky Akuně.
V network marketingu jste sice
nováček, ale jste obchodník
s dlouholetou praxí. Jak odhadujete perspektivy Akuny v JAR?
Perspektiva je velice dobrá, protože
aniž bych se nějak moc snažila, jenom jsem naťukla téma Alveo, a už
jsem měla lidi, kteří o to měli zájem.
Myslím si, že nejvíc si budou Alveo
kupovat lidé ze středních a vyšších
vrstev, kteří se o zdravý životní styl
zajímají stejně jako všude jinde na
světě.
Ale obchodovat s ním budou všichni.
Většina distributorů je černé pleti
a často jsou to lidé, pro které je spolupráce s Akunou jedinou šancí na
uplatnění.
Není v Jižní Africe víc bariér
v obchodování než jinde?
Myslím tím bariéry mezi společenskými třídami a rasami.
Myslíte rasismus. Ten je všude, je starý jako lidstvo a vždycky bude v nějaké podobě více či méně přetrvávat.
Podstatné je, že v JAR obchodují černí s bílými naprosto bez zábran. To
není problém. Už řadu let je to demokratická země. Má mnoho jiných
problémů, jako všechny země, které
procházejí nějakými většími změnami. Rasismus nepatří k těm zásadním. Daleko větším problémem je nezaměstnanost a důchodové zabezpečení, stejně jako v Česku.
Děkuji za rozhovor.
názory / zprávy ze sítí
pracujme s láskou
Alena Hlavicová,
N.N.D.
Je pozdě večer, odkládám knížku, zhasínám lampu. V duši
mám nepoznaný klid a mír, cítím se v bezpečí. Vnímám důvěru ve vlastní síly, jistotu, že
tvůrcem svého života jsem jen
já …
Jste zvědaví, co mě tak krásně naladilo?
Právě jsem dočetla starý indický příběh,
o který bych se s vámi ráda podělila.
Vypráví o bohu Bráhmovi, který byl na
světě úplně sám a nudil se. Proto si stvořil bohyni Máju, aby se měl s kým bavit.
Když jí řekl, proč ji stvořil, Mája mu navrhla: „Dobrá, zahrajeme si tu nejkrásnější hru na světě, ale budeš muset dělat, co ti řeknu.“ Bráhma souhlasil
a podle Májiných instrukcí stvořil celý
vesmír. Slunce, hvězdy, měsíc, zemi. Pak
stvořil oceány, atmosféru, zvířata.
Když byl hotov, Mája mu řekla: „Tenhle
svět iluzí je krásný. Teď chci, abys stvořil
zvíře, které bude tak inteligentní, aby
dokázalo svět ocenit.“ Bráhma tedy stvořil člověka, a když byl hotov, zeptal se
Máji, kdy začnou hrát tu krásnou hru,
kterou mu slíbila. „Začneme teď hned,“
odpověděla Mája. Pak chytila Bráhmu
a rozřezala ho na tisíce kousků. Do každého člověka dala jeden kousek a řekla:
„Hra začíná! Teď zapomeneš, kdo jsi
a budeš se snažit opět najít!“
Bráhma se dodnes snaží vzpomenout,
čím je. Je ve vašem nitru a Mája vám brání rozpomenout se, čím jste. Když ztišíte
své nitro, stanete se opět Bráhmou a získáte nazpět své božství. Když vám
Bráhma ve vašem nitru řekne, že se probudil, ale že neví, co bude se zbytkem jeho těla, uvědomíte si Májin trik a můžete říci ostatním lidem pravdu, aby se také probudili. Dva střízliví lidé na párty
mají víc zábavy a tři se baví ještě lépe.
Začněte u sebe. Pak začnou střízlivět
i ostatní.
Tolik samotný příběh, který přiměje člo-
věka k zamyšlení. Jeho výstižné a krásné
přirovnání je nám všem srozumitelné
a může nám dát odpověď, co vlastně celý život hledáme, kdo jsme.
Z příběhu vyplývá, že jsme duchovní bytosti a naše těla jsou domy, ve kterých žijeme. Jak se o své domy staráme, takové
je máme. Někdo čisťounké, někdo plné
smetí. Když otevřeme svá srdce, nalezneme v nich boha (neboli lásku), staneme
se moudrými. Pak se může stát náš život
uměním.
Jak to souvisí s naším podnikáním?
Někdy v dobré víře žijeme příliš hektickým způsobem života, sledujeme své cíle, letíme životem tryskem. Zapomínáme
se občas zastavit, ztišit své nitro procházkou v přírodě, meditací, četbou duchovní literatury, která nás naladí na
spojení se svou životní silou. Zapomínáme se radovat z krásného stromu u cesty, odlesku slunce na hladině řeky, setkání s dobrým člověkem.
Pokud pracujeme jen proto, abychom
vydělali peníze, asi se nám příliš dařit
nebude a bude to pro nás zřejmě dost
vyčerpávající. Naučíme-li se pohlížet na
naši práci jako na službu lidem a dobereme se svojí božské podstaty, otevřeme
si přístup k neomezené hojnosti.
Z toho vyplývá základní myšlenka, se
kterou bychom měli přistupovat ke kaž-
dému potenciálnímu zákazníkovi nebo
spolupracovníkovi: „Jak mohu pomoci
těm, s nimiž přicházím do styku?“
Poznání tohoto přístupu k lidem považuji za stejně důležité jako znalosti o společnosti, o výrobcích, o celém našem
podnikání. Nepůjdeme-li za člověkem
s láskou v srdci, neuspějeme, i kdybychom měli všechny vědomosti a znalosti
světa. Lidé se rozhodují na základě svých
emocí, nikoliv na základě faktů. A láska
je nejsilnější emoce. Září nám z očí, zní
v našem hlase a otevírá nám srdce toho
druhého.
V žádném případě tedy nechoďme na
setkání s myšlenkou, kolik na dnešní
obchodní dohodě můžu vydělat, ale
s láskou v srdci a touhou posloužit lidem k jejich dobru. Tím si otevřeme
dveře k vesmírné hojnosti, kde je pro
všechny všeho dost.
Pokud jsem svým dnešním zamyšlením
popudila některé přísně materialisticky
založené povahy, nechť mi to odpustí.
Jejich životní osud by se dal přirovnat
k osudu jedné kapky v moři, která si povzdychla: „Asi se nikdy nepotkám s mořem.“
Svůj dnešní příspěvek zakončím poeticky, krásnými slovy Khabila Gibrana:
„Když pracujete, stává se z vás flétna,
prostřednictvím jejíhož srdce se šeptající hodiny promění v hudbu. A co to znamená pracovat s láskou? Znamená to
tkát šaty z příze, kterou bereme ze svého
srdce, jako kdyby ty šaty měl obléci náš
milovaný…“
Jarka Kučerová a Standa Med.
Na setkání jsme se snažili předat svým
partnerům co nejvíce praktických rad
a jejich užití v praxi. Na závěr jsme si stanovili cíle, kterých chceme dosáhnout.
A protože to byla premiéra, připravili
jsme i zábavný program s opékáním selete. Při zábavě se nám podařilo vzájemně si předat zkušenosti, taktiky a „fígle“
našeho obchodu, které se do šestihodinovky nevešly.
Popřáli jsme nováčkům: „Ať má u Akuny
každý možnost cítit se pánem svého osudu, svého úspěchu a svého štěstí.“
Není snad větším štěstím plnit si svá přá-
ní? Říci si: „Já to dokážu!“, a pak zažít
pocit vítězství, kterého dosáhnete? A navíc poznat, že měřítkem úspěchu není
ani tak to, co máme, jako spíš to, kým se
stáváme. Nestačí být jen zdravým, svobodným a zámožným člověkem. Jedině
když se naučíme pomáhat druhým lidem
a budeme s nimi spolupracovat a milovat je, budeme skutečně šťastní. Ať se tedy cílevědomost a touha pomáhat stanou
motorem našeho týmu.
Že jsme se s úkolem vypořádali na výbornou, svědčí nové registrace a do nynějška trvající ohlasy. Už se všichni těšíme na příští trénink s Katkou.
s Akunou
na Vysočině
Město Třebíč žije Akunou. Neustále se rozrůstá o nové distributory.
V našem okrese je vysoká nezaměstnanost, a tak stále víc lidí touží změnit svoji životní úroveň. Příležitost od Akuny jim dává lepší
vyhlídky do budoucnosti.
Jan Kříž, Leader
O tom, že to třebíčští distributoři myslí
vážně, svědčí fakt, že každý čtvrtek pořádají dvouhodinové prezentace, v úterý
pak pravidelně porady v kině Moravia.
Stále více lidem ve městě se dostává do
podvědomí také naše firma, díky dvěma
novým autům s logem Akuny.
S nárůstem nových distributorů byl motor našeho týmu (Kateřina Malíková,
Luboš Svoboda, Jan Kříž) postaven před
nový úkol: uspořádat pro nováčky naši
první „šestihodinovku“. Náš tým byl rozhodnut podat novým partnerům správné
informace tak, aby mohli nastartovat své
firmy a vést je správným směrem hned
od začátku a co možná nejrychleji.
10. 7. se v nové luxusní restauraci
Morava ve Výčepech na Třebíčsku sešlo
25 lidí. Přijeli i tři noví partneři ze sousedního okresu Znojmo. Samozřejmě
naše pozvání přijali i naši sponzoři
Akuna Business News
5
poradna
Kdo bude obchodníkem?
Často začínám školení začínajících sponzorů o vyhledávání obchodníků v řadách nováčků otázkou:
„Mám dvacet nováčků, z toho pět je aktivních a zbytek pasivních. Komu pomůžu nejdřív a nejvíc?“
„No přece těm pasivním. Ti aktivní fungují,“ zní častá odpověď.
Na první pohled to vypadá logicky. Ale je to ta největší začátečnická sponzorská chyba.
Jak je poznáme?
Marek Moroń, V.P.
Pramení z toho, že jim získání nováčka dá zpočátku větší práci, každý
z nich je pro ně z toho důvodu skoro
svatý, nechtějí ani o jednoho přijít a za
každou cenu se snaží udělat obchodníky pokud možno ze všech, které zaregistrují.
Těmto lidem vždycky říkám:
„Buď na to půjdete chytře – anebo po
svém. Když na to půjdete po svém, časem dojdete ke stejnému závěru.
Ovšem za cenu mnoha neúspěchů,
ztráty mnoha sil, času a výdělku.
Pokud to ovšem tak dlouho vydržíte,
a neřeknete si, že to nestojí za to.“
Většina nováčků je nakonec neúspěšných proto, že si nenechají poradit,
a pak skončí dřív, než přijdou na to,
jak se to dělá.
Přesto je mnoho začínajících sponzorů v tomto směru naprosto nepoučitelných. Přesvědčují, přemlouvají
a často ty slabší povahy k obchodní
činnosti doslova „ukecají“. Nechtějí si
připustit, že pracovat s pasivním člověkem je trojnásobně namáhavější.
Pasivní lidé, kteří – i když třeba říkají
opak – nechtějí být networkery, nechtějí pracovat. Pro každé nesplnění
dohodnutého cíle hledají výmluvy.
Vytvářejí problémy, aby oddálili to, co
po nich jejich sponzor chce: aktivitu.
Nezkušený sponzor tyto zástupné problémy začne řešit. Při jednání s takovým člověkem pak přistupuje na kompromisy a postupně snižuje nároky.
Zbytečně ztrácí čas a síly, protože člověk, pro kterého to dělá, stejně nikdy
síť nevybuduje. Pokud má sponzor takových partnerů víc nebo dokonce
většinu, nepohne se dopředu, ani kdyby se udřel.
Logika úspěšného budování sítí v network marketingu je jiná, založená na
výběrové sponzorské podpoře.
Vychází ze zlatého pravidla obchodu
o poměru 20:80, které říká, že 20 %
vašich nejlepších zákazníků vytvoří 80
% vašich příjmů. To platí i pro sponzoring sítě.
Příklad
Dejme tomu, že máme dvacet nově registrovaných nováčků. Zkusme porovnat, jak bude za čas vypadat situace
sponzora A, který pracoval se všemi,
oproti sponzorovi B, který uplatnil toto pravidlo a vybral si čtyři nejlepší:
Sponzor A pracuje se všemi a na aktivní spolupracovníky má málo času. Ti
se v lepším případě nějak dopracují
k samostatnosti, ale později, než by
mohli. (Ve skutečnosti spíš odpadnou,
protože se díky nedostatečné podpoře
sponzora znechutí.)
Pasivní partneři vyčerpávají veškerý
sponzorův čas, ten pak nezískává nové
partnery, tedy ani obchodníky, takže ve
výsledku je téměř tam, kde začal. A co
90 % k získávání dalších nováčků.
Cyklus se opakuje. Jenže vedle nové
generace nováčků už v jeho síti samostatně pracují čtyři aktivní obchodníci, kterým poskytuje manažerskou podporu. Ta není časově tak náročná, jako zaškolování.
Ve třetím cyklu je jich už osm, pak
dvanáct, pak šestnáct – a čtyři ve fázi
zaškolování. Za stejné časové období
má v síti teoreticky pětkrát víc aktiv-
sponzor A
16
sponzor B
4
je nejhorší, má stále menší šanci získat
ty, které potřebuje: aktivní nováčky.
Sponzor B začíná stejně, ale ihned se
zaměří na podporu čtyř nejlepších
(když jsou aktivní). Protože na ně má
čas, vyškolí je daleko rychleji. A protože aktivní lidé potřebují ke svému zaškolení méně času, zbude mu ho až
1.
4
16
2.
4
16
3.
4
16
4.
4
16
5.
4
16
ních obchodníků. Ve skutečnosti je
jich víc. Přímí partneři sponzora
B díky duplikaci pracují stejně jako
on a daří se jim proto budovat sítě
rychleji než partnerům sponzora A.
Co myslíte, kdo z nich vydělává víc,
kdo postupuje na vyšší pozice? Kdo je
úspěšnější?
věk životu nevadí!
Taky v praxi často slýcháváte větu: „ Kdybych byl mladší...“? Já se setkávám se dvěma skupinami lidi,
kterým už „dávno není dvacet“: Jedni jsou plni elánu, chtějí něco podniknout, něco se naučit a užívat si
života plnými doušky. Ti druzí neustále myslí na to, kolik je jim let, kolik nemocí a problémů musí řešit
a sami se přivádí do bludného kruhu negací.
A těch se ptám: Proč? Vždyť jste to byli právě vy, kdo jste nás učili, abychom
se nebáli a bojovali za své sny a cíle,
abychom se uměli porvat se životem,
byli vytrvalí a šťastní za každý krásný
nový den, kdy můžeme někomu něčím
přispět. Proč teď najednou chcete,
abychom chápali něco jiného, souhlasili s lítostí a podpořili vaší demotivaci? Člověk má přece starosti v každém
věku.
Říkáte, že s věkem je všechno jinak?
Tak se tomu času postavte!. Ať je vám
6
Akuna Business News
Marcela Chrastinová, R.N.D.
kolik chce, pořád máte právo být
zdraví, šťastní a úspěšní. Vlastně by to
měla být vaše povinnost. Vzpomeňte
na pana Wericha, který říkal: „Když už
člověk je, tak má koukat, aby byl…“
Rozeberme si tak často používaný „věkový“ argument, a podívejme se třeba
na vrcholové tenisty. Na jedné straně
stoji velmi mladí talentovaní lidé, kteří
postupují po žebříčku mezi špičku
těch nejlepších. Na druhé straně jim
konkurují neméně úspěšní, téměř
o generaci starší hráči, často pořád ve
špičce těch nejlepších. Proč spolu mohou hrát vyrovnané zápasy?
Odpověď je jednoduchá: Každý z nich
disponuje jinými výhodami. Ti první
energií, chutí a elánem, ti druzí zkušenostmi. Ti mladší musí vynaložit na
svůj výkon velmi mnoho energie a úsilí. Ti druzí naopak mají za ta léta praxe tak velké zkušenosti, že je uchrání
před spoustou chyb, a tak si ušetří
mnoho energie na jejich odstraňování.
My nejsme vrcholoví sportovci, a proto nepotřebujete elán, energii nebo
zkušenosti v takové míře jako oni.
Stačí abyste posoudili, jak silné argumenty můžete mít na své straně: že není lehčí nebo těžší cesta, že zralost
může být také obrovská výhoda, že
zkušenosti / příběhy
Co všechno nám může dát dobrý sponzor.
setkání
třetího druhu
Oleg Frajman, R.N.D.
Chcete růst? Chcete pokročit v obchodních znalostech, postupovat
na vyšší pozice, zvýšit své příjmy? A myslíte, že pro vás bude výhodné poslouchat své sponzory? Já to vím. Stoprocentně ano.
Mohou vám předat mnoho ze svých
znalostí a zkušeností. Prošli celým vývojem tohoto podnikání u nás, od samých
začátků až po pozice a výsledky, které
vat tak, že dosáhli na vysoké pozice.
Přímo se tak podíleli na úspěchu
svých partnerů.
Přitom se sami věnovali svému vlastní-
Účastníci mimořádného tréninku s Petrem Melcherem.
teď mají. Nadchli se pro tento obchod,
trpělivě získávali nové partnery a dělili
se o informace s jinými lidmi.
Po celou dobu své kariéry pomáhali
těm, kteří chtěli, od jejich prvních
krůčků, dovedli je k samostatnosti a ty,
kteří se nechali vést, naučili obchodo-
nadhled na věci a problémy, pokora,
láska, trpělivost a radost z maličkostí,
kterými vládnete právě vy, vás mohou
dovést daleko dál, než mladistvý elán
a energie.
Každá věc potřebuje svůj čas, aby dozrála. Víno někdy zraje i několik desítek let. Teprve pak má plnou chuť, vůni a barvu. Vám, kteří jste dozráli jako
to víno, za mnoho vděčíme. Věřte, že
v nejedné chvíli jste pro nás vzor
a podpora. A umíme si toho vážit víc,
než často dáváme najevo.
Tak tedy vás, kterým je čtyřicet, padesát, šedesát nebo víc a myslíte si, že
naše cesta není pro vás, prosím:
Přehodnoťte své názory a postoje. Věk
vám nebrání, abyste se dali na cestu
s námi. Můžete po ní jít klidně svým
tempem. Hlavně nezůstávejte sami. Jen
na společné cestě nás totiž potkáte.
Čekáme tam na vás…
mu vzdělávání. Přemýšleli, jak partnery učit, jak jim co nejúčinněji pomáhat
při stanovení cílů, psát jmenný seznam, kontaktovat, vést jednání, dosledovávat. Také, a to je důležité, kontrolovat činnost partnerů.
Vymysleli a ověřili postupy a metody,
činnosti. Říkám jim, kolik jsem dokázal uskutečnit obchodních jednání
a s jakými výsledky. Tak se také bavíme
o činnosti celé mé organizace.
Další důležitou věcí je, že pro nás
sponzoři organizují různé akce a programy.
V sítích Petra Melchera jsou to dvouhodinové prezentace, tréninky a setkání, kde se mohou i moji partneři poučit nebo něco odkoukat od hvězd našeho obchodu. Vždy jsem se na nich
cítil výborně. Postupem času se pro
mne staly součástí životního stylu.
Proto si velmi vážím sponzorů vůbec,
a svého sponzora Zdeňka Saise a nadsponzora Petra Melchera zvlášť.
Obdivuji, kolik energie dokážou dávat
svým aktivním partnerům. Ano aktivním. My podnikáme a věnovat se lidem s jinými představami a cíli stojí
zbytečně mnoho peněz a energie.
Zdeňka si vážím pro jeho poctivý přístup, vytrvalost a schopnost motivovat.
Setkávám se s ním často i v Brně, kam
zpravidla každý týden dojíždí a trpělivě
vysvětluje nabídnutou příležitost.
Pro užší kruh aktivních začínajících
manažerů pořádá Petr Melcher mimo-
Z dvouhodinové prezentace Zdeňka Saise v Brně.
které nám významně usnadňují náš
obchod. Teď podle nich pracují všichni obchodníci naší společnosti.
Jak vidíte, jsou vaši sponzoři vedle vaší vlastní motivace nejdůležitějším činitelem na vaší cestě k úspěchu.
Považuji proto za důležité, že můžu
svým sponzorům kdykoliv zavolat
a požádat o radu nebo zkušenost.
Otevřeně s nimi mluvím o své vlastní
řádné tréninky. Na nich jim ze svého
úhlu pohledu objasňuje význam tohoto podnikání. Co od něho mohou očekávat, pokud udělají to množství každodenní činnosti, které si naplánovali.
Pro některé partnery to bývá setkání
třetího druhu. Naprosto nová zkušenost, která jim otevírá oči.
Petře, Zdeňku, díky.
začali
jsme
společně
Marta a Petr Vítkovi,
Leadeři
Asi před půl rokem mě oslovil Marek
Moroń a řekl mi, že mě seznámí s obchodem, který je absolutně bezvadný
a nemá chybu. Představil mi společnost
Akunu, její systém, výhody a produkty.
Bohužel, můj manžel byl zrovna na
dlouhodobé zahraniční služební cestě
a já se starala o naše dva syny.
Jednomu je jedenáct a druhému dva roky. O obchodní nabídce jsem tedy nemohla kvůli času uvažovat, ale produkty se mi velmi líbily.Tak jsem si vzala registraci a začala je užívat i s dětmi.
A tehdy mě Marek překvapil nabídkou,
že něco udělá za mě. Dala jsem mu
kontakty na své známé, které Marek
oslovil a ty, kteří se rozhodli spolupracovat, zapsal jako mé partnery.
Produkty nám prospívaly a výsledky
Markovy práce s „mými“ lidmi mě zaujaly. Hned po manželově návratu jsem
mu tedy o Akuně řekla. Marek znovu
přijel a všechno nám znova vysvětlil.
Manželovi se nabídka líbila stejně jako
mně, a tak se také zaregistroval jako distributor. Systému i produktům stoprocentně věříme a do obchodu jsme se
pustili s velkým odhodláním.
Rozhodli jsme se pro využití kreditu KB,
takže jsem prakticky ihned postoupila
na pozici Leader. Po několika dnech se
stal leaderem i můj manžel a nejen to,
na tuto pozici postoupila také jeho obchodní partnerka. Pozice divizního leadera nám unikla jen o několik lahví.
Dnes už máme za sebou nejenom několik samostatných prezentací, ale také
jednu milou příhodu.
Naši synové užívají Alveo a Pinky.
Jednou na prezentaci s naším novým
partnerem, kterou s námi absolvoval
mimo jiné i náš dvouletý syn, došlo na
představení produktů. Syn uviděl na letáčku Pinky, letáček sebral a řekl: „To je
moje.“ V okamžiku nebylo nutno partnera přesvědčovat, že produkty užívá
celá rodina.
Společně se svým sponzorem jsme si
stanovili své nejbližší cíle. Chtěli bychom
s manželem oba co nejdříve, nejlépe
současně, postoupit na pozice Division
Leader. Máme pevnou víru, že to vyjde.
Navíc máme sponzora, který si pro nás
vždycky dokázal udělat čas a pomoci
se vším, co bylo třeba. Za to mu moc
děkujeme.
Akuna Business News
7
soutěže / pozice
v Mostě stoupal adrenalin
vysoko
Přítomné dámy – pánové se nevešli do kombinéz,
protože závodníci musí být co nejlehčí a jsou proto
hubení – mohly zakusit největší atrakci dne. Tou byla
jízda na tandemu závodního stroje s Jakubem
Smržem za řídítky. Ten i s tímto „nákladem“ předjížděl na okruhu jezdce, kteří tam testovali své stroje.
V cílové rovince s nimi jel rychlostí téměř 270 km.
Podle vyjádření všech, které jízdu absolvovaly, nebyl
na strach vůbec čas. Všechny pocity „přebil“ euforický zážitek z rychlého pohybu prostorem. Nebály se
prý ani v zatáčkách, i když se s nimi stroj nakláněl tak,
že se mohly dotknout rukou země.
Pánové zato mohli sami zkusit, jak se řídí závodní motocykl. Tým jim půjčil novou Hondu o obsahu
900 ccm, kterou si několik lidí vyzkoušelo na parkovišti, ale P. Melcher i na závodní dráze.
Všichni měli k dispozici motokáry a mohli se svézt
a někteří si i zkusit řízení závodně upravených vozů
Škoda Octavia a Fabia.
Akuna Racing Team se o své hosty postaral po všech
stránkách. Připravil pro ně ve svém boxu také skvělé celodenní stravování a nepřetržité občerstvení.
Pozornost účastníků však jako vždycky poutala práce soutěžního týmu. Vždy ve chvílích jízdy se vlastně
na chvíli stávali jeho členy. A tak viděli vrcholně profesionální práci lidí, stojících ve stínu soutěžního
jezdce. A mohli se sami na sobě přesvědčit o tom,
jak je pro jezdce životně důležitá.
Jako týmoví hráči ji mohli i patřičně ocenit, ale také
si z ní vzít příklad.
nové pozice
srpen 2004
Regional Network Director
CZ: Jan Kabelka; PL: Irena Bożkiewicz, Grażyna
Kowalska, Jerzy Krajewski, Halina Maciejewska,
Luxman Musidlak, Andrej Robakowski, Jadwiga
Sobczak, Jerzy Stępniewski, Jolanta Wilk, US: Maciej
Michalik
Division Leader – CZ, PL a SK
CZ: Mária Motlová, Světlana Podalová; PL: Wiesław
Błażejczyk, Małgorzata Borkowska, Maria Cudziło,
Ewa Gorzela, Grażyna Janik, Ireneusz Klader, Janusz
Lewicz, Wiesław Matuszak, New Vision, Kamila
Olszewska, Dorota Stalińska, Bożena Szatan,
Genowefa Wawrzeńczyk, Ryszard Zatylny
Leader – CZ a SK
CZ: Danuše Antuková, Jaroslava Balíková, Jan Bernard,
Zdeněk Čuda, Jaroslava Doležalová, Blanka Dospivová,
Mudr. Renata Dudová, RNDr. Karel Dědáček, Iveta
Ďulíková, Isabela Farková, Jiří Finger, Rostislav Fránek,
Jindřiška Fukalová, Petr Holan, Karel Hozman, Ing.
Jaromír Charvát, Eliška Chýlová, David Jelínek, Stanislava
Kaplanová, Martin Kašna, Petr Klusáček, Jitka Koláčková,
Marcel Kopecký, Zdenka Kovdelková, Dana Křížková,
Marie Linhartová, Vladimír Malina, Pavlína Malinová,
Karel Mareš, Jan Martinek, Milena Michálková, Božena
Miláčková, Jaroslava Mlčáková, Lenka Moravcová,
Helena Muziková, Věra Můčková, Roman Omasta, Karel
Pavlatovský, Marie Pavlíčková, Marta Pomothyová, Jiří
Schejbal, Božena Slavíková, Vlastimil Slezák, Irena
Sopková, Josef Srba, Rostislav Starý, Vlasta Šamajová,
Gustav Šmíd, Ivana Šteflová, Romana Švecová, Jaroslav
Urban, Anna Marie Valešová, Dagmar Vidličková, Miloš
Vokůrka, Jitka Vokůrková, Anděla Vrožynová, Lukáš
Zelinka
SK: Michal Antal, Beata Babicová, Libuša Balková, Mária
Čusová, Jaroslava Darmovzalová, Jela Fľaková, Mariana
Gálisová, Viera Hladká, Eva Hladká, Jarmila Hlohovská,
Vlastimil Hlohovský, Magdaléna Kelemenová, Mgr.
Gabriela Kleinová, Agáta Kmiťová, Darina Kopcová,
Emília Korenčáková, Terézia Krausková, Alena Migátová,
Soňa Mlatecová, MUDr. Helena Nétryová, Alena
Pavliková, Oľga Pleidelová, Andrej Schronk, Božena
Stanová, Eva Šišková, Štefan Škula, Mária Škurlová,
Elégia Štrbová, Gabriela Trubanová, Lea Vretenárová
Akuna Business News, měsíčník pro distributory společnosti Akuna CZ, s.r.o. • Jen pro vnitřní potřebu • Otištěné příspěvky nemusejí
odpovídat názorům společnosti a redakce. Neprošlo jazykovou úpravou. Nevyžádané příspěvky a foto se nevracejí
Redakce, produkce a design RAAB Ostrava, redaktor Mgr. J. Klein; prepress M. Juřica; tisk Contimex s.r.o.; distribuce Akuna CZ s.r.o.
Ročník 1, číslo 7. • Vychází 20. září 2004.
8
Akuna Business News
CZ + SK
top ten team
TTT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
body srpen / celkem
Jiřina Kurfürstová
513 / 5674
Zdenek Sais
646 / 4723
Oleg Frajman
639 / 4529
Josef Nebor
673 /4503
Miroslav Janouch
481 / 4446
Martin Holata
523 / 4446
Alžbeta Maronová
450 / 3996
Miroslav Zbořil
127 / 3677
Petr Charvát
575 / 3675
Mgr. N. Minářová
405 / 3403
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
Luděk Svoboda
Jana Ketnerová
Jaroslava Krtková
Jana Burešová
Olga Jančíková
Marta Bisová
Josef Dolenský
Marie Rybková
Ondrej Pavlák
Jana Pavláková
Helena Biličová
Marta Kleinová
Mária Pudišová
Jaroslava Kučerová
Ján Fabricius
Jaroslav Krtek
Jana Janáková
Marie Nohynková
Jaroslav Hýna
Marta Ondrášová
Tomáš Mikeška
Marie Nálezná
Pavel Prášek
Zdeňka Richterová
Pavla Sekyrová
Jarmila Sáblíková
Norbert Scholtz
Peter Furiel
Beata Kalová
Jiřina Kubelíková
Petr Holata
Růžena Jiřičková
Ing.Vítězslav Mužík
Marta Maskaliková
Ladislav Gál
Ing. Miroslav Szweda
Pavel Cach
Anna Drápalová
Stanislav Med
Ing. Jarmila Kociánová
Jan Rychtařík
Dana Mikušová
Iva Krubnerová
Ladislav Brázdil
Anna Očenášová
Dagmar Řezáčová
379 / 3375
377 / 3248
384 / 3101
340 / 2981
297 / 2901
294 / 2763
300 / 2761
222 / 2760
430 / 2759
499 / 2657
208 / 2643
343 / 2615
297 / 2585
381 / 2559
245 / 2449
331 / 2383
325 / 2172
274 / 2150
241 / 2090
168 / 2046
232 / 2020
175 / 1970
338 / 1901
403 / 1866
127 / 1853
107 / 1844
125 / 1835
238 / 1808
82 / 1744
142 / 1740
152 / 1732
250 / 1713
168 / 1705
305 / 1704
150 / 1667
353 / 1658
121 / 1645
188 / 1629
149 / 1626
251 / 1601
187 / 1596
102 / 1585
161 / 1580
180 / 1568
167 / 1539
297 / 1522
Všem srdečně blahopřejeme k umístění na této listině úspěchu.

Podobné dokumenty