personalpronomen i. − deklination osobní zájmeno − skloňování

Transkript

personalpronomen i. − deklination osobní zájmeno − skloňování
Wechselpräpositionen II. und bestimmter Artikel
Stand: 7.5.2006
DaF für Mittelschule
PERSONALPRONOMEN I. − DEKLINATION
OSOBNÍ ZÁJMENO − SKLO OVÁNÍ
Osobní zájmeno se vztahuje ke 3 osobám: 1. osoba − mluvící osoba (die sprechende Person), 2. osoba −
oslovená osoba (die angesprochene Person) a 3. osoba − osoba, o které se mluví (die besprochene Person/
Sache).
P ehled deklinace osobního zájmena:
Zájmena 1. a 2. os. . jedn. a množ. zastupují pouze osoby, zájmena 3. osoby obou ísel zastupují životná i
neživotná podstatná jména. Tvary 2. pádu (genitivu) se dnes již tém nepoužívají, up ednost uje se 3. pád.
V korespondenci se osobní zájmena píší malými písmeny/ ne zdvo ilostní forma „Sie“:
Jsou-li ve v t 2 p edm ty, jsou v po adí 3. a 4. pád,
Nahradíme-li p edm t ve 4. pád zájmenem „es“ je vždy na 1. míst :

Podobné dokumenty

Tematický plán učiva z anglického jazyka pro 9.A na školní rok 2011

Tematický plán učiva z anglického jazyka pro 9.A na školní rok 2011 Zp tná vazba : jednotlivé gramatické jevy a slovní zásoba jsou prov ovány menšími testy a ústním zkoušením, po kompletním probrání gramatického jevu následuje test opakovací - Revision test , menší...

Více

Ukázka testu 2

Ukázka testu 2 6) Větu s přivlastňovacím zájmenem nesamostatným přetvořte tak, aby obsahovala totéž zájmeno, ale samostatné: a) This is my apple. b) These are our flowers. c) That is his cat.

Více

vy_32_inovace_nj.p1_10 - Střední odborná škola stavební Karlovy

vy_32_inovace_nj.p1_10 - Střední odborná škola stavební Karlovy V přísudku je tvar příd. jména stejný pro všechny tři rody: Der Mann/Die Frau/Das Mädchen ist klug. Ten muž je chytrý./Ta žena je chytrá./To děvče je chytré. V přívlastku má příd. jméno koncovky - ...

Více