Izolace ze skelné vlny Produktov˘ katalog

Transkript

Izolace ze skelné vlny Produktov˘ katalog
Izolace ze skelné vlny
Produktov˘ katalog
platn˘ od srpna
dubna2010
2008
platný
Úvod • 02
02 • Úvod
Tallinn
Petrohrad
Tchudovo
Lond˘n
Desselgem
Noisiel
(PafiíÏ)
Queis
Var‰ava
Praha
Dabrowa Gornicza
St. Avold
Biel
Madrid
(Uralita S.A.)
Barcelona
Moskva
Delitzsch
Lipsko
VídeÀ
Bondeno
Tarragona
Obchodní zastoupení
Centrála
V˘robní závod - skelná vlna (GW)
V˘robní závod - extrudovan˘ polystyren (XPS)
Bratislava
Novo
Mesto
Miláno
Záhfieb
Kyjev
Budape‰È
Bûlehrad
Sarajevo
Skopje
URSA - záruka evropské kvality v tepelných izolacích
URSA, silný evropský výrobce tepelných izolací, je dynamickým a spolehlivým partnerem
s rozsáhlými zkušenostmi z různých klimatických prostředí. Vynikající účinnost zateplovacích
systémů je zajištěná optimálním sladěním vlastností všech použitých komponentů.
Dlouholeté zkušenosti garantují kvalitu a vysokou funkční spolehlivost. Využijte potenciál celé
řady vysoce kvalifikovaných pracovníků, kteří neustále pracují na tom, aby produkty prodávané pod značkou URSA byly vždy na nejvyšší technologické úrovni.
Produktové skupiny URSA nabízí širokou škálu konstrukčních řešení ve spodní a vrchní stavbě.
URSA GLASSWOOL®
Tepelné, akustické a protipoÏární izolace s vysokou schopností tepelného
útlumu vhodné pro nízkoenergetické
stavby.
URSA XPS®
Tepelné izolace z extrudovaného polystyrenu s vysokou odolností v tlaku, pouÏitelné i ve vlhkém prostfiedí.
Tepelné, akustické a protipožární izo-​
lace zcela nové generace.
Čistě bílá, méně prašná, nedráždivá
a bez obsahu formaldehydů.
URSA SERVIS Technické poradenství -
Serpuchov
800 288 888 - VOLEJTE ZDARMA
Ve‰keré otázky na ãeské i evropské technické normy v souvislosti s aplikací tepelnû izolaãních materiálÛ a systémÛ URSA mÛÏete posílat na e-mailovou adresu:
[email protected] nebo se mÛÏete obrátit telefonicky ãi písemnû na centrálu
spoleãnosti URSA CZ v âeské republice. Rádi Vám odpovíme.
Obsah • 03
Izolace ze skelné vlny
OBSAH
Izolace šikmých střech a zateplených stropů
URSA®SF 32, SF 35, SF 40
URSA®DF 35h, DF 37, DF 39
4
5
Izolace šikmých střech a zateplených stropů / Izolace příček
URSA®DF 40h, DF 42, TWF 1
6
Izolace příček
URSA®TWF FONO, TWP 1, AKP 2
7
Izolace příček / Izolace fasád
URSA®AKP 2/V, FKP 1, FKP 28
Izolace fasád
URSA®FDP1/V, FDP 2/V, KDP 1/V
9
Izolace fasád / Podlahy
URSA®KDP 2/V, TEP, TSP
10
Tepelná izolace v šikmé střeše11
Malý lexikon izolačních materiálů
12 - 13
Technické údaje URSA GLASSWOOL®
14 - 15
Izolace šikmých střech a dřevostaveb
ŠIKMÉ STŘECHY, DŘEVOSTAVBY
Pružná plsť URSA® SF 32
Nekašírovaná plsť ze skelné vlny s pomocnými ryskami na horní straně pro přířez.
Pro zateplování šikmých střech mezi krokvemi bez nutnosti dodatečné fixace při montáži.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,032 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• šikmá střecha
• svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky, předsazený plášť
• vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
tloušťka
100
120
140
160
mm
šířka
1200
1200
1200
1200
mm
délka
4000
3200
2800
2500
mm
obsah role
4,80
3,842
3,357
3,00
m2
role/paleta
m2/paleta
18
18
18
18
ks
86,4
69,156
60,426
54
m2
ŠIKMÉ STŘECHY, DŘEVOSTAVBY
Pružná plsť URSA® SF 35
Nekašírovaná plsť ze skelné vlny s pomocnými ryskami na horní straně pro přířez.
Pro zateplování šikmých střech mezi krokvemi bez nutnosti dodatečné fixace při montáži.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• šikmá střecha
• svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky, předsazený plášť
• vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
tloušťka
120
140
160
180
200
220
240
mm
šířka
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
mm
délka
4800
4000
3500
3200
2800
3300
3000
mm
obsah role
5,76
4,80
4,20
3,84
3,36
3,96
3,60
m2
role/paleta
18
18
18
18
18
12
12
ks
103,68
86,4
75,6
69,12
60,48
47,52
43,2
m2
m2/paleta
ŠIKMÉ STŘECHY, DŘEVOSTAVBY
Pružná plsť URSA® SF 40
Nekašírovaná plsť ze skelné vlny s pomocnými ryskami na horní straně pro přířez.
Pro zateplování šikmých střech mezi krokvemi bez nutnosti dodatečné fixace při montáži.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• šikmá střecha
• svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky, předsazený plášť
• vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
tloušťka
140
160
180
200
220
240
mm
šířka
1200
1200
1200
1200
1200
1200
mm
délka
5000
4500
4000
3500
3300
3000
mm
obsah role
6,00
5,40
4,80
4,20
3,96
3,60
m2
role/paleta
24
m2/paleta
144,00
24
24
24
24
24
ks
129,60
115,20
100,80
95,04
86,40
m2
Izolace šikmých střech a zateplených stropů • 05
ŠIKMÉ STŘECHY, ZATEPLENÉ STROPY
Pružná plsť URSA DF 35h
®
Nekašírovaná plsť ze skelné vlny
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
• se zvýšenou hydrofobizací
Oblasti použití
•
•
•
•
rekonstrukce shora, systémy zateplování nad krokvemi
šikmá střecha
svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky
vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
tloušťka
60
80
100
120
140
160
180
200
220
240
mm
šířka
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
mm
délka
12 000
9 000
7 000
4 800
4 000
3 500
3 200
2 800
3 300
3 000
mm
obsah role
14,400
10,800
8,400
5,758
4,800
4,200
3,839
3,360
3,959
3,600
m2
role/paleta
12
12
12
18
18
18
18
18
12
12
ks
172,8
129,6
100,8
103,644
86,4
75,6
69,102
60,48
47,508
43,2
m2
m /paleta
2
ŠIKMÉ STŘECHY, ZATEPLENÉ STROPY
Izolační plsť URSA® DF 37
Nekašírovaná plsť ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti: λD = 0,037 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• šikmá střecha
• svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky
• vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
tloušťka
50
60
80
100
120
140
150
160
180
200
mm
šířka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
délka
7000x2
6000x2
9000
7000
6000
5500
5000
4500
4000
3500
mm
17,50
15,00
11,25
8,75
7,50
6,875
6,25
5,625
5,00
4,375
m2
obsah role
role/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
420
360
270
210
180
165
150
135
120
105
m2
ŠIKMÉ STŘECHY, ZATEPLENÉ STROPY
Izolační plsť URSA® DF 39
Nekašírovaná plsť ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti; λD = 0,039 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• šikmá střecha
• svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky
• vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
tloušťka
50
60
80
100
120
140
160
180
200
mm
šířka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
délka
7000x2
6000x2
9000
7000
6000
5000
4500
4000
3500
mm
17,5
15,00
11,25
8,75
7,5
6,25
5,625
5,0
4,375
m2
obsah role
role/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
420
360
270
210
180
150
135
120
105
m2
Izolace šikmých střech a zateplených stropů / Izolace příček • 06
ŠIKMÉ STŘECHY, ZATEPLENÉ STROPY
Izolační plsť URSA® DF 40h
Nekašírovaná plsť ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
• se zvýšenou hydrofobizací
Oblasti použití
•
•
•
•
tloušťka
rekonstrukce shora, systémy zateplování nad krokvemi
šikmá střecha
svislé konstrukce: montovaná konstrukce obvodového pláště, lehké příčky
vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
60
80
100
120
140
160
180
200
220
mm
šířka
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
1200
mm
délka
10 000
9000
7000
5500
5000
4500
4000
3500
3300
mm
obsah role
12
10,8
8,4
6,6
6
5,4
4,8
4,2
3,96
m2
role/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
ks
m /paleta
288
259,2
201,6
158,4
144
129,6
115,2
100,8
95,04
m2
2
PODHLEDY, ZATEPLENÉ STROPY
Izolační plsť URSA® DF 42
Nekašírovaná plsť ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,042 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• vodorovné konstrukce: zateplení stropů, podhledů
• výplně dutin v konstrukci šikmé střechy
• šikmé střechy
tloušťka
50
60
80
100
120
140
160
180
200
mm
šířka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
délka
7000x2
6000x2
9000
7000
6000
5000
4500
4000
3500
mm
obsah role
17,5
15,00
11,25
8,75
7,5
6,25
5,625
5,0
4,375
m2
role/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
24
ks
m /paleta
420
360
270
210
180
150
135
120
105
m2
2
PŘÍČKY, STĚNY
Příčková plsť URSA® TWF 1
Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační plsť ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště, předsazený plášť
• šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
tloušťka
40
60
80
mm
šířka
625
625
625
mm
délka
14000x2
10000x2
7000x2
mm
17,5
12,5
8,75
m2
obsah role
rolí/paleta
24
24
24
ks
m2/paleta
420
300
210
m2
Izolace příček a stěn • 07
PŘÍČKY, STĚNY
Příčková plsť URSA® TWF FONO
Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační plsť ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště, předsazený plášť
• šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
tloušťka
50
75
100
mm
šířka
625
625
625
mm
délka
12000x2
9000x2
7500x2
mm
obsah balíku
15,000
11,250
9,375
m2
balíků/paleta
24
24
24
ks
m /paleta
360
270
225
m2
2
PŘÍČKY, STĚNY
Příčková deska URSA TWP 1
®
Nekašírovaná tepelná, akustická a protipožární izolační deska ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• svislé konstrukce: lehké příčky, montovaná konstrukce obvodového pláště, předsazený plášť
• šikmá střecha: druhá vrstva tepelné izolace pod krokvemi
tloušťka
40
50
60
80
100
120
140
160
mm
šířka
625
625
625
625
625
625
625
625
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
9,375
7,813
6,250
4,688
3,906
3,125
2,344
2,344
m2
balíků/paleta
m2/paleta
36
36
36
36
36
36
36
36
ks
337,500
281,250
225,000
168,750
140,625
112,500
84,375
84,375
m2
Další tloušťky a šířky na vyžádání
PŘÍČKY
Akustická deska URSA® AKP 2
Akustická izolační deska ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
• podélný specifický odpor proti proudění vzduchu Ξ ≥ 5 kP·a s/m2 (EN 29053)
Oblasti použití
• svislé konstrukce: pláště, lehké příčky,akustické předstěny
• vodorovné konstrukce: akustická izolace stropů, podhledů
tloušťka
20
30
mm
šířka
600
600
mm
délka
1250
1250
mm
obsah balíku
18
12
m2
balíků/paleta
20
20
ks
m /paleta
360
240
m2
2
Izolace příček / Izolace fasád • 08
PŘÍČKY
Akustická deska URSA® AKP 2/V
Akustická izolační deska ze skelné vlny, jednostranně kašírovaná černou netkanou textilií.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
• podélný specifický odpor proti proudění vzduchu Ξ ≥ 5 kPa s/m2 (EN 29053)
Oblasti použití
• svislé konstrukce: pláště, lehké příčky,akustické předstěny
• vodorovné konstrukce: akustická izolace stropů, podhledů
tloušťka
20
30
40*
50*
mm
šířka
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
18,00
12,00
9,00
7,50
m2
balíků/paleta
20
20
20
20
ks
m2/paleta
360
240
180
150
m2
* po dohodě
FASÁDY
Fasádní izolační deska URSA® FKP 1
Tuhá, hydrofobizovaná, tepelně izolační deska ze skelné vlny
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
• hydrofobizováno
Oblasti použití
- svislé konstrukce: provětrávané, předsazené zateplené fasádní pláště
tloušťka
80
100
120
140
160
mm
šířka
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
mm
4,5
3,75
3
2,25
2,25
m2
obsah balíku
balíků/paleta
28
28
28
28
28
ks
m2/paleta
126
105
84
63
63
m2
FASÁDY
Fasádní izolační deska URSA® FKP 2
Tuhá, hydrofobizovaná, tepelně izolační deska ze skelné vlny
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
• hydrofobizováno
Oblasti použití
- systém zateplených fasád s provětrávanou vzduchovou mezerou
tloušťka
80
100
120
140
160
mm
šířka
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
mm
4,5
3,75
3
2,25
2,25
m2
balíků/paleta
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
108
90
72
54
54
m2
obsah balíku
Izolace fasád • 09
FASÁDY
Fasádní izolační deska URSA FDP 1/V
®
Tuhá, hydrofobizovaná, tepelně izolační deska ze skelné vlny, jednostranně kašírovaná žlutou nebo černou
netkanou skelnou textilií.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
• hydrofobizováno
Oblasti použití
- svislé konstrukce: provětrávané, předsazené zateplené fasádní pláště
tloušťka
60
80
100
120
140
160*
mm
šířka
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
6
4,5
3,75
3
2,25
2,25
m2
obsah balíku
balíků/paleta
24
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
144
108
90
72
54
54
m2
* po dohodě
FASÁDY
Fasádní izolační deska URSA FDP 2/V
®
Tuhá, hydrofobizovaná, tepelně izolační deska ze skelné vlny, jednostranně kašírovaná žlutou nebo černou
netkanou skelnou textilií.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
• hydrofobizováno
Oblasti použití
- systém zateplených fasád s provětrávanou vzduchovou mezerou
tloušťka
30
40
60
80
100
120
140
160
mm
šířka
600
600
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
12
9
6
4,5
3,75
3
2,25
2,25
m2
obsah balíku
balíků/paleta
24
24
24
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
288
216
144
108
90
72
54
54
m2
FASÁDY
Izolační deska pro sendvičové zdivo URSA® KDP 1/V
Tuhá, hydrofobizovaná, tepelně izolační deska ze skelné vlny, jednostranně kašírovaná žlutou netkanou skelnou textilií.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,040 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• svislé konstrukce: sendvičové obvodové zdivo s nebo bez provětrávané vzduchové mezery
tloušťka
50
60
80
100
120*
140*
mm
šířka
625
625
625
625
625
625
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
7,82
6,25
4,688
3,91
3,125
2,343
m2
balíků/paleta
24
24
24
24
24
24
ks
187,68
150
112,512
93,84
75
56,232
m2
m /paleta
2
* po dohodě
Izolace fasád / Podlahy • 10
FASÁDY
Izolační deska pro sendvičové zdivo URSA® KDP 2/V
Tuhá, hydrofobizovaná, tepelně izolační deska ze skelné vlny, jednostranně kašírovaná žlutou netkanou skelnou textilií.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
Vlastnosti
• deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,035 (W/m·K)
• třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
Oblasti použití
• svislé konstrukce: sendvičové obvodové zdivo s nebo bez provětrávané vzduchové mezery
tloušťka
40
50
60
80
100
120
140
mm
šířka
625
625
625
625
625
625
625
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
9,375
7,82
6,25
4,688
3,91
3,125
2,343
m2
balíků/paleta
24
24
24
24
24
24
24
ks
m2/paleta
225
187,68
150
112,512
93,84
75
56,232
m2
PODLAHY
Podlahová deska URSA® TEP
Tuhá, podlahová izolační deska proti kročejovému hluku ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T6-DS(T+)-MU1-SD*-CP3-AF5
* hodnoty pro jednotlivé tloušťky jsou uvedeny v tabulce technických specifikací
Vlastnosti
•
•
•
•
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,033 (W/m·K)
třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
deklarovaná úroveň dynamické tuhosti podle ČSN EN 13 162 - viz. tabulka
stlačitelnost c ≤ mm
Oblasti použití
• vodorovné konstrukce: kročejová izolace pod betonové/anhydrátové potěry
tloušťka
20
23
28
33
40
mm
šířka
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
13,5
10,5
9
7,5
6,75
m2
balíků/paleta
20
20
20
20
20
ks
m2/paleta
270
210
180
150
135
m2
PODLAHY
Podlahová deska URSA® TSP
Tuhá, podlahová izolační deska proti kročejovému hluku ze skelné vlny.
Kód výrobku: MW-EN-13162-T6-DS(T+)-MU1-SD*-CP5-AF5
* hodnoty pro jednotlivé tloušťky jsou uvedeny v tabulce technických specifikací
Vlastnosti
•
•
•
•
deklarovaná hodnota součinitele tepelné vodivosti λD = 0,033 (W/m·K)
třída reakce na oheň A1, nehořlavá (ČSN EN 13501-1)
deklarovaná úroveň dynamické tuhosti podle ČSN EN 13 162 - viz. tabulka
stlačitelnost c ≤ 5 mm
Oblasti použití
• vodorovné konstrukce: kročejová izolace pod betonové/anhydrátové potěry
tloušťka
15
20
25
30
35
40
mm
šířka
600
600
600
600
600
600
mm
délka
1250
1250
1250
1250
1250
1250
mm
obsah balíku
18,75
13,5
10,5
9
7,5
6,75
m2
balíků/paleta
12
12
12
12
12
12
ks
m2/paleta
225
162
126
108
90
81
m2
NŮŽ URSA® na izolační materiály
Nůž na izolační materiály s natištěným logem.
Vlastnosti
• čepel z nerezavějící oceli s pilovým a vlnovým výbrusem.
délka
ca. 370
délka čepele
ca. 235
mm
mm
výška
ca. 40
mm
Tepelná izolace v·ikmá
šikméstfiecha
střeše •• 11
13
stfiecha
Návrh tlou‰Èky tepelné izolace dle souãinitele prostupu
tepla U (âSN 73 0540-2)
NEPROVùTRÁVANÁ
DVOUVRSTVÁ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ ST¤ENEPROVĚTRÁVANÁ DVOUVRSTVÁ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ STŘECHY
CHY
• Výška krokví odpovídá tloušťce izolace
Šířka krokví 100 mm
•• V˘‰ka
krokví odpovídá tlou‰Èce izolace
• Rozteč krokví 750 mm
•• ·ífika
krokví 100
mmpod parozábranou 30 mm
Vzduchová
mezera
Sádrokarton
12,5 mm λ= 0,21 W/m·K)
•• Rozteã
krokví 750
Tloušťka izolace
pod
krokvemi
viz. tabulka
•• Vzduchová
mezera
pod
parozábranou
30 mm
. K)
•URSA
Sádrokarton
12,5
mm
λ
=
0,21
W/m
(
®
SF 32
λD= 0,032 (W/m·K)
®
•URSA
Tlou‰Èka
izolace pod krokvemi
50 (W/m·K)
mm, viz. tabulka
SF 35
λD= 0,035
1
2
3
4
5
λD= 0,039 (W/m·K)
λD(W/m·K)
= 0,035 (W/m.K)
λD= 0,040
URSA®®DF 39
URSA
SF40
35
URSA®SF
URSA® DF 40/SF 40
λD = 0,040 (W/m.K)
1 Parozábrana(sd= 100 m)
1
m)
2 Parozábrana
Druhá vrstva(sizolace
d = 100URSA®DF/SF
®
3
Izolace
mezi
krokvemi
URSA®DF/SF
DF/SF
2 Druhá vrstva izolace URSA
4 Podstřešní fólie (sd≤0,02 m) ®
3
Izolace
mezi
krokvemi
URSA
DF/SF
5 Krokev
4 Podstfie‰ní fólie (sd ≤ 0,02 m)
5 Krokev
Tloušťka
t l oizolace
u‰Èka izolace
U konstrukce (W/m2·K)
URSA® SF 35
1.1.
vrstva
vrstva
2. vrstva
®
SF 35
2.URSA
vrstva
URSA® DFSF3935
/ SF 40
U konstrukce (W/m2.K)
URSA® SF 35
URSA® DF 39 / SF 40
DF/SF 40
Tloušťka izolace
U konstrukce
SF 35 URSA® SF 32
DF/SF 402
®
®
1. 40
vrstva 2. vrstva
URSASF
SF35
35
URSA® DF 39IZOLACE
/ SFSF4035URSA
DF 39 / ST¤E·E
SF 40 DF/SF
JEDNOVRSTVÁ
TEPELNÁ
V ·IKMÉ
(W/m ·K)
DF/SF 40
100120
50
50
0,23
0,25
0,23
0,24
0,25
0,26
0,24100
120
0,16
0,26
140
50
50
0,21
0,23
0,22
0,23
0,23
0,22120
120
0,14
0,23
160
50
0,20
0,21
020
140
120
180
50
0,18
0,20
0,19
160
120
200
50
0,17
0,18
0,18
220
50
0,16
0,17
0,16
140
160
180
200
220
50
50
50
50
0,21
0,20
0,18
0,17
0,16
0,21
0,20
0,18
0,17
0,22
0,20
0,20
0,19
0,19
0,18
0,14
0,22
0,13
0,20
0,18
0,19
0,16
0,18
NEPROVùTRÁVANÁ JEDNOVRSTVÁ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ ST¤ECHY
NEPROVĚTRÁVANÁ JEDNOVRSTVÁ KONSTRUKCE ZATEPLENÍ STŘECHY
• Podíl
•
Podíldfieva
dřevav vkonstrukci
konstrukci10,3
10,3 %
%
• Vzduchová
•
Vzduchovámezera
mezerapod
podparozábranou
parozábranou 30
30 mm
.
•
Sádrokarton
12,5
mm
λ=
0,21
(W/mK).
• Sádrokarton 12,5 mm λ = 0,21 (W/m K)
URSA®SFSF35
35
URSA
URSA
URSA®®DF
DF39
40/SF 40
URSA®SF 40
®
λD(W/m·K)
= 0,035 (W/m.K)
λD= 0,035
λD= 0,039
λD(W/m·K)
= 0,040 (W/m.K)
λD= 0,040 (W/m·K)
1
2
1 Parozábrana (sd = 100 m)
3
4
1
Parozábrana(s
= 100 m)
2 Izolace
mezi krokvemi
URSA® DF/SF
d
2 Izolace mezi krokvemi URSA®DF/SF
3 Podstfie‰ní fólie (s ≤ 0,02 m)
3 Podstřešní fólie (sdd≤0,02 m)
4 Krokev
4
Krokev
URSA® DF/SF 40
tlou‰Èka izolace
mm
Tloušťka izolace
URSA® SF 35
URSA DF 39 / SF 40
®
U (celé konstrukce)
W/(m2.K)
U (celé konstrukce)
URSA® SF 35
tlou‰Èka izolace
mm
Tloušťka izolace
U (celé konstrukce)
W/(m2.K)
U (celé konstrukce)
120
mm
0,342·K)
(W/m
120
mm
2
0,31
(W/m
·K)
140
140
0,30
0,30
140
140
0,27
0,27
160
160
0,26
0,26
160
160
0,24
0,24
180
180
0,24
0,24
180
180
0,22
0,22
200
200
0,22
0,22
200
200
0,20
0,20
220
220
0,20
0,20
220
220
0,18
0,18
. pro stfiechu strmou nad 45°: 0,30, resp. 0,20 (W/m22..K).
Poznámka: podle
podle âSN
âSN 730540-2
730540-2 jsou
jsou poÏadované
poÏadované resp.
resp. doporuãené
doporuãené hodnoty
hodnoty „U“
„U“ pro
pro stfiechu
K), pro stfiechu strmou nad 45°: 0,30, resp. 0,20 (W/m K).
Poznámka:
stfiechu plochou
plochou aa ‰ikmou
‰ikmou do
do 45°:
45°: 0,24,
0,24, resp.
resp. 0,16
0,16 (W/m
(W/m .K),
2
2
Malý lexikon izolačních materiálů • 12
14 • Lexikon
Mal˘ lexikon izolaãních materiálÛ
Znaãení vybran˘ch vlastností v˘robku dle âSN EN 13162
V âeské republice platí fiada norem popisující tepelnû izolaãní materiály; âSN EN
13162 aÏ âSN EN 13171.
ProduktÛ ze skelné vlny URSA se t˘ká norma âSN EN 13162 (Tepelnû izolaãní
v˘robky pro stavebnictví - PrÛmyslovû vyrábûné v˘robky z minerální vlny)
Vût‰ina parametrÛ tepelnû izolaãních materiálÛ se fiadí do tfiíd.
Kód v˘robku
Udává v˘robce; popisuje v˘robek ve v‰ech tfiídách poÏadovan˘ch normou kromû pfiípadÛ, kdy vlastnost není poÏadována.
Napfiíklad: MW-EN 13162-T3-DS(T+)-WL(P)-MU1-AF5
MW - minerální vlna
EN 13162 - deklarováno dle normy
T3 - tolerance tlou‰Èky
DS(T+) - rozmûrová stabilita pfii urãené teplotû
WL(P) - dlouhodobá nasákavost
MU1 - propustnost pro vodní páru
AF5 - odpor pfii proudûní vzduchu
Souãinitel tepelné vodivosti λ (W/m.K)
Je základním parametrem definujícím vlastnosti izolaãního materiálu.
Uvádí, jaké mnoÏství tepla proteãe za hodinu materiálem o plo‰e 1m2 s tlou‰Èkou 1m pfii teplotním rozdílu 1K.
Podle âSN EN 13162 se udává tzv. deklarovaná hodnota souãinitele tepelné vodivosti λD. Jedná se o statisticky
garantovanou hodnotu.
Tepeln˘ odpor R (m2.K/W)
Hodnota tepelného odporu se poãítá dle vzorce: R = d / λ, kde d je tlou‰Èka materiálu
Dle âSN EN 13162 musí b˘t u tepelnû izolaãního materiálu uvádûna statisticky garantovaná hodnota tepelného
odporu RD.
Tolerance tlou‰Èky Ti
Podle EN 823, nebo pro T6, T7 dle EN 12431.
ZatíÏení 50 Pa
ZatíÏení 250 Pa
ÚroveÀ nebo tfiída
Tolerance
Tfiída
Tolerance
T1
-5 % nebo -5 mma
odch˘lení je dovoleno
T6
-5 % nebo -1 mma
+15 % nebo +3 mma
T2
-5 % nebo -5 mm
+15 % nebo +15 mm
T7
0
+10 % nebo +2 mma
T3
-3 % nebo -3 mm
+10 % nebo +10 mm
T4
-3 % nebo -3 mm
+5 % nebo +5 mm
T5
-1 % nebo -1 mm
+3 mm
a
a
a
a
b
b
a Rozhodující je nejvy‰‰í ãíselná hodnota tolerance.
b
a Rozhodující je vy‰‰í ãíselná hodnota tolerance.
b Rozhodující je niωí ãíselná hodnota tolerance.
Rozmûrová stabilita DS(T+)
Zkou‰ka (dle EN 1604) se provádí po 48 hodinovém uloÏení vzorkÛ pfii teplotû 23 (+-2) °C a relativní vlhkosti
90 (+-5)%. Relativní zmen‰ení tlou‰Èky, zmûna délky a ‰ífiky nesmí pfiekroãit 1,0%, relativní zmûna rovinnosti nesmí
pfiekroãit 1,0 mm/m.
Malý lexikon izolačních materiálů
Lexikon •• 13
15
Dlouhodobá nasákavost WL(P)
Podle EN 12087 nesmí pfii ãásteãném ponofiení Ïádn˘ v˘sledek zkou‰ky pfiekroãit 3,0 kg/m2.
Propustnost pro vodní páru MUi
Stanovuje se podle EN 12086. âíselná hodnota i znaãí hodnotu faktoru difúzního odporu. Îádn˘ v˘sledek zkou‰ky
nesmí b˘t niωí neÏ deklarovaná hodnota. Bezrozmûrn˘ souãinitel m udává pomûr odporu materiálu proti prostupu
vodní páry v porovnání s difúzním odporem vzduchu.
Vzduch má faktor difúzního odporu µ = 1.
Dynamická tuhost SDi
Stanovuje se podle EN 29052-1. âíselná hodnota i se stanovuje po krocích 1 MN/m3. Deklaruje se napfiíklad u kroãejov˘ch izolací.
Stlaãitelnost CPi
Úrovnû pro stlaãitelnost
Stanovuje se pro v˘robky v tfiídách tolerance
ÚroveÀ
PoÏadavek
Tolerance
kPa
mm
mm
CP5
< 2,0
<5
+2
CP4
< 3,0
<4
+2
CP3
< 4,0
<3
+2
CP2
< 5,0
<2
+1
tlou‰Èky T6 a T7.
UÏitné zatíÏení
na vyrovnávacím potûru
Úrovnû CP3, CP4 a CP5 se vztahují k tfiídû
tolerance tlou‰Èky T6 a úroveÀ CP2 se vztahuje
k tfiídû tolerance tlou‰Èky T7.
Odpor pfii proudûní vzduchu AFi
Stanovuje se podle EN 29053. âíselná hodnota i se deklaruje po krocích 1 kPa.s/m2
Tfiída reakce na oheÀ
Od 1.8.2002 platí v âeské republice âSN EN 13501-1 (Klasifikace stavebních v˘robkÛ a konstrukce staveb âást 1:
Klasifikace podle v˘sledkÛ zkou‰ek reakce na oheÀ). Hodnotí stavební hmoty dle tfiídy reakce na oheÀ (A1; A2; B;
C; D; E; F). Tepelné izolace URSA GLASSWOOL® jsou zafiazeny do tfiídy reakce na oheÀ A1 nepfiispívají v Ïádném
pfiípadû k ‰ífiení poÏáru (neka‰írované role nebo desky) nebo do tfiídy A2d0s1 nepfiispívají v˘znamnû k ‰ífiení poÏáru
(n û které ka‰írované role nebo desky).
Tepelnû technické parametry stavebních konstrukcí
Jsou vydefinovány v âSN 73 0540-2.
Je dobré vûdût, Ïe tepelnû technické normy jsou v âR na rozdíl od fiady jin˘ch technick˘ch norem nejenom
platné, ale také závazné!
Souãinitel prostupu tepla konstrukce U N
Základní tepelnû technick˘ parametr, kter˘ musí splÀovat stavební konstrukce, je dle âSN 73 0540 poÏadovaná
resp. doporuãená hodnota souãinitele prostupu tepla.
Doporuãené a poÏadované hodnoty souãinitele prostupu tepla UN podle âSN 73 0540-2 (v˘bûr)
UN konstrukce (W/m2.K)
stfiecha plochá a ‰ikmá
stfiecha strmá se
obvodová stûna
strop pod nevytápûn˘m
se sklonem do 45°
sklonem nad 45°
(lehká)
pÛdním prostorem
poÏadovaná
0,24
0,30
0,30
0,30
doporuãená
0,16
0,20
0,20
0,20
Pfii v˘poãtu souãinitele prostupu tepla pro konkrétní konstrukci je tfieba uvaÏovat se v‰emi prvky v konstrukci
obsaÏen˘mi; tj. napfiíklad v konstrukci ‰ikmé stfiechy s tepeln˘mi mosty v krokvích, vzduchov˘mi mezerami, atd.
Technické údaje • 14
Technická specifikace materiálů URSA GLASSWOOL® dle ČSN EN 13 162
symbol
zkratka
třídy
jednotka
AKP 2
AKP 2/V
DF 37
DF 39
DF 40h
DF 42
DF 35h
FDP 1/V
FDP 2/V
Norma
•
•
•
•
netkaná
sklotextilie
•
•
•
•
•
netkaná
sklotextilie
netkaná
sklotextilie
•
Hodnota součinitele
tepelné vodivosti
λD
•
(W/m·K)
0,035
0,035
0,037
0,039
0,040
0,042
0,035
0,040
0,035
Třída reakce na oheň
•
•
•
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
nehořlavá
A1
Tolerance tloušťky
•
T
•
3
3
2
2
2
2
2
3
3
EN 823
Propustnost
pro vodní páru
μ
MU
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EN 12086
Wlp
WL(P)
kg/m2
•
•
•
•
≤ 3,0
•
≤ 3,0
≤ 3,0
≤ 3,0
EN 12086
Dynamická tuhost
s’
SD
MN/m2
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EN 29052-1
Stlačitelnost
c
CP
mm
•
•
•
•
•
•
•
•
•
EN 12431
Odpor při proudění
vzduchu
r
AF
kPa·s/m2
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
•
≥5
≥5
≥5
EN 29053
URSA®
Kašírování
Dlouhodobá nasákavost
(hydrofobní účinky)
Zatížení 250 Pa
ČSN EN 13501-1
Tolerance tloušťky Ti
Podle EN 823, nebo pro T6, T7 dle EN 12431.
Třída
a
ČSN EN 13162
Tolerance
Úroveň nebo třída
Tolerance
T6
-5 % nebo -1 mm
+15 % nebo +3 mm
T1
-5 % nebo -5 mm
odchýlení je dovoleno
T7
0
+10 % nebo +2 mma
T2
-5 % nebo -5 mma
+15 % nebo +15 mmb
T3
a
-3 % nebo -3 mm
+10 % nebo +10 mmb
T4
-3 % nebo -3 mma
+5 % nebo +5 mmb
T5
-1 % nebo -1 mm
a
a
Rozhodující je vyšší číselná hodnota tolerance.
a
Rozhodující je vyšší číselná hodnota tolerance.
b
Rozhodující je nižší číselná hodnota tolerance.
a
a
+3 mm
Technické údaje • 15
Technická specifikace materiálů URSA GLASSWOOL® dle ČSN EN 13 162
symbol
zkratka
třídy
jednotka
FKP 1
FKP 2
SF 32
SF 35
SF 40
TSP
TEP
TWF 1
TWF FONO
TWP 1
Norma
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Hodnota součinitele
tepelné vodivosti
λD
•
(W/m·K)
0,040
0,035
0,032
0,035
0,040
0,033
0,033
0,040
0,040
0,040
Třída reakce na oheň
•
•
•
Tolerance tloušťky
•
T
•
3
3
2
2
2
6
6
2
2
3
EN 823
Propustnost
pro vodní páru
μ
MU
•
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
EN 12086
Wlp
WL(P)
kg/m2
≤ 3,0
≤ 3,0
•
•
•
•
•
•
•
•
EN 12086
Dynamická tuhost
s’
SD
MN/m2
•
•
•
•
•
*
*
•
•
•
EN 29052-1
Stlačitelnost
c
CP
mm
•
•
•
•
•
≤5
≤3
•
•
•
EN 12431
Odpor při proudění
vzduchu
r
AF
kPa s/m2
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
≥5
EN 29053
URSA®
Kašírování
Dlouhodobá nasákavost
(hydrofobní účinky)
ČSN EN 13162
nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá nehořlavá
ČSN EN 13501-1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
A1
Dynamická tuhost TSP
Dynamická tuhost TEP
*Hodnoty pro jednotlivé tloušťky jsou uvedeny v tabulce
*Hodnoty pro jednotlivé tloušťky jsou uvedeny v tabulce
Tloušťka*(mm)
15
20
25
30
35
40
Tloušťka*(mm)
20
23
28
33
40
Dynamická tuhost
20
10
10
7
7
7
Dynamická tuhost
10
10
7
7
7
SD (MN/m )
3
*Stlačitelnost < 5 mm
SD (MN/m )
3
*Stlačitelnost < 5 mm
Tel.: region stred: 0905 250 006
E-mail: [email protected]
Tel.: region v˘chod: 0907 723 136
www.ursa.cz
Tel.: region západ: 0908 741 209
AF
Odpor pfii proudûní vzduchu r
AKP 2/V
A1
nehofilavá
A1
nehofilavá
A1
-
-
-
≥5
a
+10 % nebo +2 mm
a Rozhodující je nejvy‰‰í ãíselná hodnota tolerance.
0
T7
≥5
kPa.s/m2
3
1
+15 % nebo +3 mma
-
mm
-5 % nebo -1 mma
-
MN/m2
T6
-
kg/m2
3
1
-
-
-
0,035
0,035
W/(m .K)
≥ 5
FKP
≥5
-
-
< 3,0
1
3
A1
nehofilavá
0,040
-
≥5
-
-
< 3,0
1
2
A1
-
-
≥5
< 3,0
1
3
A1
nehofilavá
0,035
-
FKP 2
nehofilavá
0,040
DF 40h
≥5
-
-
< 3,0
1
3
A1
nehofilavá
0,040
netkaná sklotextilie
FDP 1/V
≥5
-
-
< 3,0
1
2
A1
nehofilavá
0,035
DFH 35
FDP 2/V
-5 % nebo -5 mma
-3 % nebo -3 mma
-3 % nebo -3 mma
-1 % nebo -1 mm
T2
T3
T4
T5
≥5
-
-
< 3,0
1
3
A1
nehofilavá
0,035
+10 % nebo +10 mmb
+15 % nebo +15 mmb
+3 mm
+5 % nebo +5 mmb
b Rozhodující je niωí ãíselná hodnota tolerance.
KDP 1/V
-
-
-
-
1
2
A1
nehofilavá
0,042
DF 42
≥5
-
-
< 3,0
1
3
A1
KDP 2/V
TSP
TEP
≥5
≥5
3
20
15
10
20
25
10
∗ Stlaãitelnost < 5 mm
SD (MN/m3)
Dynamická tuhost
Tlou‰Èka* (mm)
10
20/17
10
23/20
10
28/25
∗ Hodnoty pro jednotlivé tlou‰Èky jsou uvedeny v tabulce
Dynamická tuhost TEP
∗ Stlaãitelnost < 5 mm
SD (MN/m3)
Dynamická tuhost
Tlou‰Èka* (mm)
7
30
* viz tabulka
TEP
* viz tabulka
TSP
5
-
1
6
A1
nehofilavá
0,033
-
-
1
6
A1
nehofilavá
0,033
-
≥5
-
-
-
1
2
A1
nehofilavá
0,040
TWF 1
∗ Hodnoty pro jednotlivé tlou‰Èky jsou uvedeny v tabulce
≥5
-
-
< 3,0
1
3
A1
nehofilavá
0,035
netkaná sklotextilie
≥ 5
-
-
-
1
3
A1
nehofilavá
0,040
TWP 1
Dynamická tuhost TSP
nehofilavá
0,040
netkaná sklotextilie
odch˘lení je dovoleno
a Rozhodující je vy‰‰í ãíselná hodnota tolerance.
a
-5 % nebo -5 mma
Tolerance
T1
ÚroveÀ nebo tfiída
≥5
-
-
-
1
2
A1
nehofilavá
0,035
SF 35
netkaná sklotextilie
Tolerance tlou‰Èky Ti
Podle EN 823, nebo pro T6, T7 dle EN 12431.
netkaná sklotextilie
AKP 2
-
≥5
kPa.s/m2
jednotka
-
mm
-
-
-
MN/m2
-
-
1
-
1
kg/m2
2
-
-
2
nehofilavá
nehofilavá
A1
-
0,040
0,040
W/(m.K)
DF 40
SF 40
jednotka
Tolerance
Predajca:
Tfiída
ZatíÏení 250 Pa
CP
c
Stlaãitelnost
SD
WL(P)
s’
Wlp
MU
T
-
-
-
Dynamická
tuhost
(hydrofobní úãinky)
Dlouhodobá nasákavost
pro vodní páru
µ
-
Tolerance tlou‰Èky
Propustnost
-
λD
-
Tfiída reakce na oheÀ
tepelné vodivosti
Hodnota souãinitele
Ka‰írovaní
zkratka
tfiídy
URSA
symbol
AF
Odpor pfii proudûní vzduchu r
SD
WL(P)
MU
T
-
-
CP
s’
Wlp
µ
-
-
λD
zkratka
tfiídy
c
Stlaãitelnost
tuhost
Dynamická
(hydrofobní úãinky)
Dlouhodobá nasákavost
pro vodní páru
Propustnost
Tolerance tlou‰Èky
Tfiída reakce na oheÀ
tepelné vodivosti
symbol
SK s.r.o.
URSA CZURSA
s.r.o.
Prodejce:
Sídlo: Kapitulská 15, 811 01 Bratislava
Pražská 16/810, 102 21 Praha 10
Tel.: 00421 244 461 628, Fax: 00421 244 461 630
Tel.: 281 017 376,
281 017 374
Obchodná kancelária: PraÏská 16/810, 102 21 Praha 10
Fax: 281 017 377
Tel.: 00420 281 017 304, Fax: 00420 281 017 375
Hodnota souãinitele
URSA
7
33/30
7
35
7
40/37
7
40
EN 29053
EN 12431
EN 29052-1
EN 12087
EN 12086
EN 823
âSN EN 13501-1
âSN EN 13162
-
Norma
EN 29053
EN 12431
EN 29052-1
EN 12087
EN 12086
EN 823
âSN EN 13501-1
âSN EN 13162
Norma
Technické údaje • 16
Technická specifikace materiálÛ URSA GLASSWOOL® dle âSN EN 13 162
www.ursa.sk, e-mail: [email protected]
URSA CZ s.r.o., PraÏská 16/810, 102 21 Praha 10, Tel.: 281 017 376, 281 017 374, Fax: 281 017 377, http://www.ursa.cz/, E-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

Ceník - Izolace

Ceník - Izolace Izolační plsť URSA® DF 39, DF 42 Nekašírovaná plsť ze skelné vlny. Kód výrobku DF 39: MW-EN-13162-T2 DS(T+)-MU1-AFr5 Kód výrobku DF 42: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1

Více

tisk ve formátu A5 - Strana demokratického socialismu

tisk ve formátu A5 - Strana demokratického socialismu poÏadavek revize v˘sledkÛ II. svûtové války. Teprve její prÛbûh a následky, vytvofiily skuteãné dÛvody pro nemoÏnost dal‰ího souÏití s Nûmci ve spoleãném státû. K tûmto my‰lenkám mû pfiivedl dopis ...

Více

Ursa - XPS - Stavtrans

Ursa - XPS - Stavtrans * u 20 mm: 200 kPa

Více

PDF - Copper Concept

PDF - Copper Concept a zohledňování rozdílů a rozdílných stavebních řešení, plynoucích ze zvláštních charakteristických rysů jednotlivých materiálů. Cílem této publikace je vzbudit Váš zájem o měď, popsat její vlastnos...

Více

Technický list URSA PUREONE DF 39

Technický list URSA PUREONE DF 39 URSA PUREONE DF 39 je univerzální, difuzně otevřená tepelná izolace z minerální vlny na bázi skla. Je dodávaná ve formě rolí. Oblasti použití: • Šikmé střechy: izolace mezi krokve, pod i nad krokve...

Více

Tecjnický list URSA SF 31 a ostatní výrobky URSA

Tecjnický list URSA SF 31 a ostatní výrobky URSA Izolační plsť URSA® DF 40, DF 42 Nekašírovaná plsť ze skelné vlny. Kód výrobku DF 40: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1-AF5 Kód výrobku DF 42: MW-EN-13162-T2-DS(T+)-MU1

Více

ZNAČKA KVALITY

ZNAČKA KVALITY e-mail: [email protected] • internet: www.epscr.cz

Více