Jak uložit data v Microsoft Office 2007 a 2010

Transkript

Jak uložit data v Microsoft Office 2007 a 2010
Slovo úvodem
Vítám vás u prvního vydání našeho školního časopisu Libušina News. V tomto čísle
jsme pro vás připravili krátké reportáţe z některých akcí, které jsme v rámci výuky
navštívili.
Naši ţáci se zúčastnili Vyšegrádské čtyřky, coţ je sjezd nevyšších představitelů ČR,
Slovenska, Maďarska a Polska, více se dočtete v článku od Edy Naumova.
Určitě jste si všimli nového kabátu naší školní jídelny, tak jsem vyrazila na průzkum
a výsledek mého bádání si můţete přečíst v článku Školní jídelna v novém. Tento článek
jsem sepsala já se značnou pomocí Kateřiny Karkošové.
Také se dozvíte o návštěvě našich ţáků v Plavně, kde máme partnerskou školu.
Navštívili jsme MS basketballu ţen v KV Aréně. První stupeň spatřil zápas Řecko vs.
Japonsko a druhý stupeň navštívil zápas Brazílie vs. Kanada. Tento článek napsala
Kristýna Zubzandová.
Kaţdý z nás zaţil situaci, ţe nám nejde otevřít ve škole prezentace. Jak doma uloţit
prezentaci tak, aby šla otevřít i ve škole, to se dozvíte v článku od Lukáše Caldra.
Dále se můţete také dozvědět něco o muzice, počítačových hrách. Ze sportu jsou
připraveny články na témata Golf, Karlovarský hokej… Dále máme také připraveny nějaké
vtipy.
Kdokoli by chtěl jakkoli s čímkoli nějak přispět do školního časopisu (vlastní
literární tvorba, anketa, zajímavost, perlička), tak ať se obrátí na paní uč. Velínskou.
Ráda bych vám popřála příjemné čtení školního časopisu, který píšeme právě pro
vás.
V závěru tohoto úvodu vám samozřejmě přejeme příjemné a veselé svátky a
budeme se na vás těšit i v příštím roce.
Za redakci: Tereza Rinská XI.A
Ze života školy
Summit V4
Minulý víkend naše město hostilo prezidenty Višegrádské čtyřky.
V pátek do Karlových Varů zavítali prezidenti České Republiky, Slovenska, Polska, a
Maďarska se svými manţelkami, aby se zúčastnili SUMMITU V4.
Také mladší i starší ţáci naší školy byli u příjezdu těchto význačných hostů.
Slavností atmosféru znásobil nástup početně silné hradní stráţe za hudby hradní stráţe.
Některé z dětí dokonce pan prezident s paní Livií oslovili a potřásli si rukama. Tento
moment velmi zapůsobil především na mladší děti.
Dokonce i větrné a děsivé počasí předcházejících dnů se umoudřilo a v pátek byl pěkný
podzimní den. Byl nevšedním nejen pro Karlovarské občany, ale i lázeňské hosty. A my
věříme, ţe byl začátkem úspěšných jednání V4.
Eda Naumov, VIII.A
Foto z vítání se ţáky naší školy na:
http://karlovarsky.denik.cz/multimedia/galerie/2572260.html?section=1,1
Video:
http://www.karlovyvary.cz/cz/video_virtual_thickbox2.php?id=3H53tGov054&t=1289819998&keepThis=true
&TB_iframe=true&height=400&width=640
Ze života školy
Školní jídelna v novém
Jak uţ jste si všimli, naše školní jídelna je nově vymalována.
Tento nápad dostal náš pan ředitel, pro zlepšení celkového vzhledu a jídelna nyní vypadá čistší a
je díky nábytku sladěna.Celý nápad designu naší jídelny je od nadané umělkyně, která má pro
takovéto věci cítění.
Nápad má připomínat vlnu a naproti oknům má stěna připomínat šplouchnutí.
Přední část u bufetu je vymalována do zelena a část s výdejem obědů je do oranţova.
Na stěně u výklenku na odkládání talířů je tmavý pruh a zbytek taktéţ oranţový.
Nikdo nepochopil, proč je zvolena tato kombinace barev.
Ptala jsem se 100 ţáků a učitelů naší školy, jak se jim výmalba naší školní jídelny líbí.
A výsledek?
61% se nelíbí výmalba ani trošku
22% se líbí pouze oranţová část
13% se líbí pouze zelená část
4% se líbí obě části
Autor: Tereza Rinská IX.A
Kateřina karkošová VII. A
Ze života školy
Návštěva Plavna
Ve čtvrtek 9.12. jsme s vybranými dětmi ze 6.,7. a 9. tříd vyrazili na návštěvu naší
partnerské školy Friedrich-Rückert v Plavně. Cesta byla poněkud dobrodruţná, protoţe hustě
sněţilo, ale přesto se nám povedlo s menším zpoţděním zdárně dorazit.
S našimi německými přáteli jsme se setkali v centru města, kde jsme se rozdělili na dvě
skupiny, přičemţ v kaţdé byla polovina našich dětí a polovina německých. První skupina (6.
třída) šla s p. uč . Kubovou vyrábět do centra ručních děl (Weberhäuser) buď vánoční ozdoby ze
slámy nebo kabelky z různých kusů textilu a vlny.
Druhá skupina (7. a 9. třída) byla pozvaná do divadla, kde jsme nejprve shlédli scénku ,
kterou pro nás nacvičily německé děti, zatímco na nás čekaly. Potom jsme společně hráli zábavné
hry, při kterých jsme se seznamovali a nakonec jsme měli moţnost prohlédnout si i zákulisí
divadla. Podívali jsme se do orchestřiště, do výroby kulis, do maskérny, kostymérny a dokonce
jsme se dostali i pod otočné jeviště. Prohlídka se nám velmi líbila, dozvěděli jsme se mnoho
zajímavých informací. Po společném obědě jsme se s našimi německými přáteli rozloučili a šli
jsme se svátečně naladit na místní vánoční trh, kde to vonělo praţenými oříšky, čokoládou,
preclíky a různými dalšími dobrotami.
Výlet se nám velmi líbil, uţ se těšíme na příští setkání s našimi německými přáteli.
Zapsala: M. Velínská
Ze sportu
Mistrovství světa v basketbalu žen
Ve dnech 23. září aţ 3. října 2010 probíhalo v KV aréně 16. mistrovství světa v basketbalu ţen.
Turnaj se hrál ve třech českých městech. Zápasy v základních a osmifinálových skupinách se
konaly v Brně a Ostravě, závěrečná kola (zápasy o umístění a play-off) v Karlových Varech.
V pátek 1.10.2010 se některé třídy naší školy zúčastnily zápasů MS světa v basketbalu.
Zápasy mistrovství světa v basketbalu ţen si nenechaly ujít třídy 2.A, 3.A, 7.B, 8.A a 9.A.
Myslím si, ţe nejdůleţitější zápas byl ten poslední, kdy naše hráčky hrály proti USA. Utkání
začalo pro český tým velmi nešťastně. Uţ po dvaceti vteřinách se zranila Jana Veselá. Po
nezaviněném kontaktu s Američankou se srazila s Petrou Kulichovou. Veselá byla otřesená,
krvácela z nosu, zranění jí nedovolilo aţ do konce zápasu vrátit se do hry.
Američanky měly lepší začátek, vedly 10:4. Na 9:10 nás dotáhly samostatnou akcí Hana
Horáková a trojkou Kateřina Elhotová. Tým USA zase odskočil na 12:19. Další trojka Elhotové
nás dostala do hry, nakonec Češky prohrály první čtvrtinu jen 14:19.
Ve druhé čtvrtině Češky prohrávaly 18:28 a 28:40. Konec poločasu ale zahrály české hráčky
perfektně. Sníţily na 35:40.
Rozhodující fáze zápasu ale přišla na začátku druhého poločasu. První koš sice dala Tereza
Pecková (37:40), ale hned z protiútoku daly Američanky trojku (37:43). Petra Kulichová ještě
sniţovala na 39:45, ale pak zahrály hráčky USA rozhodující šňůru bodů aţ na 39:55.
To uţ bylo jasné (i vzhledem k výbornému výkonu Američanek), ţe dnes se ţádná senzace
konat nebude. I tak jsou ale získané stříbrné medaile na MS 2010 vynikajícím úspěchem české
basketbalové reprezentace. Nejuţitečnější hráčkou byla vyhlášena naše hráčka Hana Horáková.
Naši basketbalistky získaly stříbrné medaile v roce 1971 jako tým ČSSR(Československá
socialistická republika).
Autor: Kristýna Zubzandová, VI.A
Zdroje: http://www.google.cz/MS_v_basketbalu_zen
http://www.jazkvary.cz
Česko na MS 2010:
základní skupina:
ČR - Argentina 67:53
Rusko - ČR 55:52
ČR - Japonsko 66:60
osmifinále:
ČR - Korea 96:65
Španělsko - ČR 77:57
ČR - Brazílie 84:70
čtvrtfinále:
ČR - Austrálie 79:68
semifinále:
ČR - Bělorusko 81:77
(po prodloužení)
finále:
USA - ČR 89:69
Pořadí na MS:
1.USA
2. Česká republika
3. Španělsko
4. Bělorusko
5. Austrálie
6. Francie
7. Rusko
8. Korea
9. Brazílie
10. Japonsko
11. Řecko
12. Kanada
13. Mali
14. Senegal
15. Čína
16. Argentina
Zdroje: http://cs.wikipedia.org/wiki/MS_v_basketbalu_%C5%BEen_2010
http://www.ms-me.cz/basketbalu-ţen
Ze sportu
Golf
Golf je venkovní sport, ve kterém samotný hráč nebo malá skupinka hraje malým golfovým
míčkem do jamky a pouţívá přitom různé hole. Golfové hřiště se většinou skládá z 9 nebo 18
jamek.. Má se za to, ţe golf pochází ze Skotska a byl hrán na Britských ostrovech po několik
století. Golfová hůl se skládá z hlavy , násady a
drţadla. Hole se dělí na patry ,ţeleza , hybridy a dřeva
,
některé jsou hole specifické pro "doraţení" míče do
jamky.
Slovo jamka můţe znamenat skutečnou díru v
zemi, do které se má míček dostat, nebo část hřiště od
daného odpaliště aţ k jemu příslušnému greenu, na
kterém je vyvrtána jamka.
čerpala jsem z: Wikipedie.org
Google.cz
Kateřina Karkošová VII.A
Ze sportu
HC Energie Karlovy Vary
Počátky hokeje v Karlových Varech (1932 - 1950)
Historie klubu se datuje od prosince roku 1932, kdy skupinka několika nadšenců zaloţila při
fotbalovém klubu svůj hokejový oddíl. Nazvali jej SK Slavia Karlovy Vary. První hokejové zápasy se
hrály na přírodním kluzišti nad dnešním Horním nádraţím a vše tedy bylo závislé na příznivém počasí.
Tehdejší tým tvořili především brankář Nový, obránci Sádlo a
Hanuš, útočníci Rabas, Brčák, Trousílek, Novák, Pokorný a Krupička.
Ti se nejčastěji střetávali s oddílem Sparta, který si v Karlových Varech
zaloţili němečtí obyvatelé. Ti si kluziště postavili na břehu řeky Ohře v
místech, kde dnes stojí Hypernova. Slavia dále nastupovala především
proti regionálním soupeřům jako Chomutov, Cheb, Ţatec či Mariánské
Lázně.
Poprvé v nejvyšší soutěţi (1951 – 1959)
Krátce po dobudování nového stadionu se karlovarský hokej vyšplhal mezi československou elitu
a pobyl zde pět sezon. Byl to jeden z vrcholů zdejšího hokeje a výjimkou nebyly návštěvy přesahující
deset tisíc diváků. Mezi nejvýznamnější osobnosti těchto let patří: Miroslav Burian, Zlatko Červený, Jiří
Kolouch, Karel Straka, Jiří Feureisl, Jaroslav Hraběta, Jan Jánský, Josef Koller, Jan Lidral, Jiří Macelis,
Josef Stock, Robert Robětín, Václav Šinágl, Jan Klapáč.
Doba temna (1959 - 1989)
Zpočátku si muţstvo v druhé nejvyšší soutěţi nepočínalo špatně a bylo i blízko návratu do přeboru
republiky. Postupně však Karlovy Vary obsazovaly stále niţší příčky, přestávalo se dařit a odrazilo se to i
na diváckém zájmu o tento sport.
Ničemu nepomohla ani výstavba nového stadionu v Rybářích, spíše naopak. Nejprve začala
vyrůstat tréninková plocha, která byla dokončena v roce 1975. Projekt plnohodnotného stadionu, který
měl stát pod skálou poblíţ dnešního Baumaxu, nebyl realizován nikdy. Provizorní plocha byla v druhé
polovině osmdesátých let zastřešena. Udrţování této plochy v provozuschopném stavu a záplatování
nedodělků stálo nemalé prostředky.
Současnost
Po loňském dílu EHT a turnaji do šestnácti let se KV Arena i letos dočká významné hokejové akce
mezinárodního formátu. V polovině listopadu (12. - 14. 11.) se zde uskuteční Turnaj čtyř v
nejvýznamnější mládeţnické kategorii do dvaceti let za účasti výběrů Česka, Finska, Ruska a Švédska. V
týmu připravujícím se na šampionát v americkém Buffalu nalezla významné zastoupení i karlovarská
Energie.
Karlovarský Karel Mlejnek povede útočníka Michala
Vachovce, týmovým lékařem je pak MUDr. Jaroslav Budín.
Vstupné na jeden hrací den (s výjimkou pátku dva zápasy denně)
činí 50 Kč. Fanoušci do 18 let mají vstup zdarma, pokud přijdou na
utkání v dresu národního muţstva nebo kteréhokoli hokejového
klubu z našeho regionu.
Čerpala jsem z www.hokejkv.cz
.
Autor: Tereza Popadincová VII.A
Technika
Jak uložit data v Microsoft Office 2007 a 2010
(aby se dala spustit ve škole)
1. V levém horním rohu ťukněte na disketku
Microsoft Office 2010
2. Pojmenujte si soubor
3. Zvolte si umístění ( kam chcete soubor uložit )
4. Ťukněte na šipku označenou na obrázku
Microsoft Office 2007
5. Vyjede vám lišta a zvolíte:
ve Wordu - Dokument Word 97 – 2003 viz. obrázek
v PowerPointu - Prezentace aplikace PowerPoint 97 - 2003
v Excelu - Sešit aplikace Excel 97 - 2003
6. Ťuknete na tlačítko uložit a Hotovo!!!
Autor: Lukáš Caldr VIII.A
Naše příroda
Obalovače na kulaté balíky
Balící fólie jsou určeny pro všechny balící stroje, baličky a ovíječky včetně balících strojů McHale.
Senáţní fólie Triowrap jsou ve 4 barvách: bílá, světle zelená, zelená a
černá. Kaţdá fólie má plastové jádro.
Pro ovíjení balíků doporučujeme minimálně 4 ovinutí, v určitých
případech aţ 6 ovinutí. Jakákoliv úspora na fólii se projeví přístupem
vzduchu a tvorbou plísní. V současné době sortiment strojů umoţňuje
výběr mezi nesenými a taţenými stroji, baličkami pro balení kulatých
balíků, hranatých balíků, případně obou typů. Roční produkce v
moderním výrobním závodě dnes přesahuje 2500 ks.Ve své domovině se
do balíků za častého deštivého počasí ukládá 50% píce. Díky příznivému
vlhkému klimatu se provádí 4 seče. Hmotnost balíku je 1000 kg a více.
Roční produkce pro baličku je zde 15-20 000 balíků, nejsou vzácností
stroje s 30 000 balíky.
Kombinovaný lis s baličkou McHale Fusion
Tento stroj se vyuţívá skoro všude na světě. Výhody: Je kompletní, takţe
nemusí jet s balíkovačem a s ovíječkou dva traktory. Nevýhody: kdyţ
se něco pokazí tak se musí rozebrat komplet celý stroj. Popis seno si nabere
první zběrák ten to dá šneku a ten to hází do komoty, kde se seno
rychle otáčí pomocí válců nebo pásů a vytváří se tostupně
balík který se po dokončení utáhne sítí. Hotový balík se
přemístí s komory ven so nádoby ve které se balík
pomalu otáčí a kolem něho se otáčí ramena a na ramenou
jsou válce s fólií. Hotový balík se vyklopí a spadne na
zem…
Baličky píce na kulaté balíky nesené i tažené McHale
Ovíječka na hranaté balíky
Balík se pomocí běţícího pásu nabere a dvě ramena se šesti válci ho vyzvednou nahoru. Balík se pomalu
naklání a kolem něho se dvě ramena otáčí a obalí ho do fólie. Po obalení sjede dolů a vyjede ven na
zem….
Autor: Jiří Halamka, VIII.A
Trendy život mladých
Hit sezony - Buttonky
Věci, které si člověk vyrobí
sám bývají nejoriginálnější, proto
kaţdý vymýšlí vlastní výrobky a tím
si vytváří styl.
Hodně populární jsou teď
Placky ( říká se jim i: Buttonky),
koupíte je na kaţdém rohu za
atraktivní cenu. Zdobí oblečení,
čepice, batohy, kabelky…. Placky
mají všemoţné obrázky. Můţete si
vybrat od roztomilých obrázků, přes
drsné nápisy, aţ po neurčité xichtíky. Buttonky nosí i hvězdy ve světě šoubyznisu (př. Jared Leto,
The Veronicas, Katy Perry…). Pozor však jestli háčky, za které se připíná ,jsou dobře připevněné!
Extra levné placky bývají nejčastějším důvodem nekvality. Nejčastěji je cena 1 buttonky okolo
20 Kč.
Zdroj:
Časopis Bravo,
Fotografie: Bing.com ->placky
Autor: Verča Čeladníková VII.A.
Muzika
Chinaski ve Varech
9. října nás v KV Aréně navštívili Chinaski na svém t-music Chinaski tour 2010.
Celá šňůra byla v produkci Brita Simona Sidiho, který ţije v Los Angeles a podílel se na posledních pěti
ročnících televizní soutěţe American Idol i na koncertech Depeche Mode, Puffa Diddyho, Kanye Westa,
Annie Lennox nebo Rogera Waterse. S Chinaski se Simon setkal letos na jaře během jejich zámořského
turné.
"Oslovili jsme i jiné zahraniční produkce, ale tady to zafungovalo i lidsky. Po několika mailech
jsme se s ním v Los Angeles sešli a on nám ukázal kompletně připravený návrh pódia, světel a projekcí,"
vysvětluje zpěvák kapely Michal Malátný.
Turné předchází nová, jiţ osmá studiová deska s názvem Není na co čekat.
Dvouhodinová show doplněná o skvělá světla, originální projekce, při kterých někdy vstávají
vlasy, bravurní výkony členů kapely, měla opravdu grády. Spolu s prvním songem Hádalo se z nové
desky se na všech sedmi obrazovkách spustila multimediální show. Na jednotlivých tabulích se střídaly
záběry barbín s tematickými obrázky i ţivými prostřihy koncertu. Perličkou pak byla přenosná kamera,
kterou si Malátný během vystoupení připnul na mikrofon a poskytl divákům bezprostřední pohled na svou
rozjařenou tvář.
Největším trhákem Sidiho aranţe měly být prostory pro fanoušky přímo uprostřed pódia, ovšem
z pohledu běţných diváků nebyl vidět. Pódium zkrátka vypadalo úplně stejně jako na kaţdém jiném
koncertě. Slíbené prostory jsme uviděli aţ tehdy, kdy se po přestávce rozhrnul závěs a my spatřili houfy
fanoušků, jak tančí ve slíbených prostorách uprostřed pódia.
Taneční sólo jedné paní na pódiu při písni "Můj svět" bylo také jedinečné. Zkrátka to byl skvělý
koncert.
Čerpala jsem z: www.youtube.com
www.t-music.cz
Autor: Tereza Rinská IX.A
Recenze
Nintendo DSi vs. PSP Go
PSP GO
Hanheld (ruční) PSP Go od Sony byl prakticky od začátku kritizován především kvůli
absenci (chybějící) mechaniky pro UMD (Ultra Micro Disk mechanika pro PSP 3004 a 2004)
disky a vysoké ceně. Tomu víceméně odpovídaly i prodeje.
Kaz Hirai, šéf divize Sony Computer Entertainment, je přesvědčen, ţe si tento model přesto
vede dobře v rámci očekávání firmy. Zdůrazňuje, ţe vydání PSP Go přineslo firmě spoustu
cenných informací z odezvy zákazníků, ať uţ dobrých nebo špatných.
K vysoké ceně se pak vyjádřil takto: „U klasického PSP jsme mohli v průběhu času cenu
snižovat. PSP Go je ale úplně jiný design, a tak i vývoj ceny musí být odlišný.“ Podle standardů a
očekávání Sony tak je PSP Go úspěšným produktem.
Nevýhody: Analog stick(pohybová páčka) je umístěn špatně umístěn.
Vysoká cena (kolem 4 500,-)
Pro vyuţití Skypu potřeba dokoupení mikrofonu
Potřeba dokoupit web kameru
Výhody: Design/Vzhled
PSP není potřeba cracknout(odstranění proti-pirátské
ochrany staţení různých souborů)
Vnitřní paměť 16 GB a víc
Skype (lze pouze volat)
Váha + rozměry
Na web kameře se nedají nahrávat videa
Nintendo DSi
Základní představení: DSi je v pořadí jiţ třetím modelem stejné generace veleúspěšného
přenosného herního zařízení od Nintenda.
Zatímco předchůdce DS Lite nabídl oproti základnímu modelu viditelně kompaktnější rozměry,
uhlazenější design, podstatným způsobem vylepšil podsvícení displeje a prodlouţil provozní
dobu, nové DSi se více zaměřuje na multimediální stránku.
Změny které přináší, ale nemají takový dopad jako uvedení DS Lite. Hlavní devizu vidíme
zejména v on-line napojení na obchod s bezmála tisícovým archivem titulů. Především hravější
povahy pak ocení integrovaný (vestavěný) fotoaparát, zábavné úpravy fotek, diktafon a přehrávání
hudby.
Výhody: Je upřednostněno před PSP GO!
2 kamery i s webovou (3,2 Mpx)
2 displeje (spodní dotykový)
Moţnost staţení her z internetu
Slot na SDHC kartu
Mikrofon
WI-FI
2 stylusy (tuţka s nepíšícím hrotem pro
ovládání dotykové obrazovky)
Nevýhody: Nelze přehrávat filmy bez zakoupení Acekardu
Nenahradí mp3 ani mp4
Draţší hry
Přátelé vám budou tvrdit, ţe PSP je lepší
Lukáš Mičkanin, VIII.A
Recenze
Hra Assassin’s Creed 2
Pekelný stroj času nás v minulém roce zavedl do středověku, kde jsme v roli Altaira mordovali
vládce a panovníky. Druhý díl se bude odehrávat ve starověké Itálii a Altaira vystřídá šlechtic Ezio.
Těšit se můţete na otevřený svět plný postav s nabídkou vedlejších úkolů. Také se můţete těšit na
vylepšení bojový systém, hromadu zbraní a na vynálezy od Leonarda da Vinciho. Příběh také není
k zahození a otevřený konec navazuje na další díl s podtitulem Assassin’s Creed: Brotherhood.
Výrobce: UBISOFT
Datum vydání: PODZIM 2009
Screenshot:
Hodnocení: 9/10
Čerpal jsem z ABC
Autor: Marek Mazák VII.A
Zábava
Vtipy
Kouzelný koberec
Turecký turista vyklepává z okna v Tatrách koberec. Jde kolem bača a povídá: "Copak,
Aladine, nestartuje?"
Kilo rozumu
Pepíček sedí ve škole a nic se mu nedaří. Pan učitel mu na konci hodiny řekne: "Běţ,
Pepíčku a kup si kilo rozumu!" Pepíček na to: "A mám říct, ţe je to pro vás?"
Velký rozdíl
Pan učitel vysvětluje rozdíl mezi nehodou a neštěstím. "Můţe mi někdo z ţáků říct nějaký
příklad?" Pepíček se přihlásí. "Prosím, pane učiteli, kdyţ ztratím ţákajdu, je to nehoda a
kdyţ ji tatínek najde, je to neštěstí."
Švec
Učitel: "Řekni Honzo , co je nejdůleţitější v lidském těle?" "Nohy, pane učiteli." "Proč
zrovna nohy?" "Protoţe táta je obuvník."
Odměna za vysvědčení
"No vidíš Pepíčku, kdyţ chceš,…" chválí babička vnuka za vysvědčení. "Co já bych ti za
to dala? Chceš papírovou padesátikorunu, nebo raději tu krásnou kovovou?" "Dej mi tu
kovovou a zabal mi ji do té papírové, abych ji neztratil…"
Písemka z matiky
Před písemkou: "Doufám, ţe nikoho neuvidím opisovat." Z prostřední řady se ozve: "Taky
doufáme."
Začal si on
Matka ukončovala rvačku svých synů a ptá se: "Tak a teď mi řekněte, jak to všechno
začalo." Michal na to odpoví: "Všechno začalo tím, ţe mi Honzík vrátil facku."
Nakreslete tátu
Učitelka ve výtvarné výchově: "Honzíku, proč kreslíš tátovi modré vlasy?" "Protoţe
nemám plešatou pastelku!"

Podobné dokumenty