Systémový manuál

Komentáře

Transkript

Systémový manuál
Systémový manuál
Upozornění:
Tento manuál obsahuje informace o omezení funkcí a použití výrobku a informace
o omezeném ručení výrobce. Je proto nezbytné celý manuál dokonale prostudovat
PC6010 Verze softwaru 2.1
DSC-8066-2
Zapojení záklaní desky PC6010
OBSAH
Kapitola 1: Úvod
1.1 Úvod do PC6010 ...........................................1
1.2 Použití manuálů PC6010................................1
Kapitola 2: Přehled systému
2.1 Přehled ..........................................................2
2.2 Moduly...........................................................3
Kapitola 3: Instalace a zapojení
3.1 Naplánování systému.....................................5
3.2 Vybavení .......................................................5
3.3 Popis svorek ..................................................5
3.4 Proudové odběry – ústředna a moduly ...........6
3.5 Funkce a zapojení sběrnice Ebus...................7
3.6 Zdrojový modul PC6204.................................7
3.7 Funkce a zapojení sběrnice Backbone ...........8
3.8 Zapojení zón..................................................8
3.9 Zapojení zvláštních typů zón..........................9
3.10 Zapojení programovatelného výstupu ............9
3.11 Připojení napájených detektorů (AUX,
SAUX+) .......................................................10
3.12 Připojení telefonní linky ................................10
3.13 Sirénový výstup (BELL+ a BELL-) ................10
3.14 Připojení zemnění ........................................10
3.15 Montáž skříňky, ústředny a modulů. .............11
3.16 Připojení napájení (transform. a baterie)......11
3.17 Lithiové baterie. ...........................................11
Kapitola 4: Přihlášení modulů
4.1 Přihlášení klávesnic a modulů do
systému .......................................................12
4.2 Přiřazení první klávesnice ............................12
4.3 Přiřazení všech dalších klávesnic.................12
4.4 Přihlášení modulů PC6108A, PC6204,
PC6400, PC6820 .........................................12
4.5 Přihlášení modulů PC6442 a PC6443 ..........12
4.6 Vyjmutí modulu ............................................13
4.7 Zjištění čísla modulu ....................................13
Kapitola 5: Programování PC6010
5.1 Úvod do programování................................ 14
5.2 Programování pomocí přímých čísel............ 14
5.3 Vkládání decimálních dat ............................ 14
5.4 Vkládání hexadecimálních dat..................... 15
5.5 Programové přepínače................................ 15
Kapitola 6: Funkce klávesnic a úrovně uživatelů
6.1 Úvod ........................................................... 16
6.2 Úrovně uživatelů ......................................... 16
6.3 Hláška: Varování - bezpečnost omezena..... 17
6.4 Zobrazení data a času................................. 17
6.5 Zablokování klávesnice ............................... 17
6.6 Ochranné kontakty klávesnic....................... 17
6.7 Podsvícení klávesnice................................. 17
Kapitola 7: Funkce a programování systému
7.1 Programování systému ............................... 18
7.2 Oblast bloků................................................ 18
7.3 Programování zón....................................... 19
7.4 Backbone.................................................... 19
Kapitola 8: Nastavení pro tisk
8.1 Nastavení PC6400 ...................................... 20
8.2 Nastavení tiskárny....................................... 20
8.3 Připojení tiskárny k PC6400 ........................ 20
8.4 Tisk v reálném čase .................................... 20
8.5 Tisk paměti událostí .................................... 20
Kapitola 9: Downloading
9.1 Programování systému pomocí
programu pro downloading.......................... 21
9.2 Downloading pomocí telefonní linky............. 21
9.3 PC-Link....................................................... 21
Kapitola 10: Diagnostika, prohlížení a náprava
chyb
10.1 Diagnostika ................................................. 22
10.2 Reset systému na základní nastavení ......... 22
10.3 Prohlížení poruch ........................................ 22
Kapitola 1: Úvod
1.1 Úvod do PC6010
1.2 Použití manuálů PC6010
PC6010 je vysoce kvalitní bezpečnostní systém. Lze
použít až 256 zón, 32 oddělených bloků a 1000
uživatelů.
Instalační manuály
Tento manuál slouží instalačnímu
k nastavení programu systému PC6010.
Uživatelské rozhraní je průhledné, jednoduše se
ovládá. Klávesnice PC6501 LCD provádí uživatele
jednotlivými volbami sérií otázek na něž je možné
odpovídat přímo stiskem kláves Ano nebo Ne.
Stiskem klávesy Zrušit se uživatel z kteréhokoli místa
v menu vrátí zpět do základní nabídky.
Před započetím
manuál.
instalace důkladně
technikovi
prostudujte
Manuál obsahuje:
·
Přehled systému a specifikace každého modulu
(viz kapitola 2)
· Popis instalace a kabeláže ústředny a modulů
(viz kapitola 3)
· Popis jak systém programovat (viz kapitola 4).
· Postup přihlášení klávesnic a modulů (viz
kapitola 5)
· Představení uživatelských rozhraní a funkcí
klávesnice. (viz kapitola 6)
· Přehled programových sekcí (viz kapitola 7)
· Postup nastavení sériové tiskárny k tisku událostí
(viz kapitola 8)
· Nastavení systému pro downloading (viz kapitola
9)
· Použití diagnostiky, reset systému a prohlížení
poruch (viz kapitola 10).
Prohlédněte si také Programovací manuál a
Programovací tabulky:
Uživateli je možné nastavit čtyři různé úrovně:
Základní, Pokročilí, Supervisor a Master. V kapitole 6
jsou popsány funkce přístupné jednotlivým
uživatelským úrovním.
Stavy systému PC6010 mohou být monitorovány po
telefonní lince nebo po sběrnici Backbone a síti viz
kapitola 7.
PC6010 umožňuje připojení přístupového systému
řešeného pomocí modulů PC6820 (viz manuál
PC6820).
PC6010 má na základní desce dva programovatelné
výstupy a počet výstupů je možné rozšířit na 208
použitím modulů PC6204 a PC6216. Každý výstup
můžete naprogramovat na jednu z 56 funkcí (viz
kapitola 7) a lze jej použít k ovládání elektrických
zámků, signalizačních zařízení, osvětlení atd.
·
PC6010 lze programovat ze systémové klávesnice
nebo použitím DLS-3. Viz kapitola 9 Downloading.
·
·
V Programovacím manuálu jsou popsány
detaily jednotlivých částí programu.
Naprogramované
hodnoty
zapište
do
Programovacích tabulek
Používáte-li rozšiřovací moduly, přečtěte si také
jejich Instalační manuály.
Uživatelské manuály
K systému PC6010 jsou dva Uživatelské manuály:
·
·
1
Uživatelský manuál poskytuje informace
především pro uživatele základní a pokročilí
úrovně, ale i pro Supervisory a Master. V tomto
manuálu je postup jak Zapnout/ Vypnout blok,
odložit Automatické zapnutí, prohlížet poruchy
atd.
Manuál správce systému obsahuje informace o
použití rozšířených funkcí (programování a
změna přístupových kódů). Manuál je určen pro
uživatele Supervisory a Master.
Kapitola 2: Přehled systému
32 Bloků
· Samostatných nebo sdílených ve více blocích
· Individuální klávesnice pro blok
· Individuální přístupové kódy pro každý blok
· Individuální PGM výstup pro každý blok
2.1 Přehled
Maximální možnosti systému
· Ústředna – 1 základní deska PC6010
· Až 256 zón
16 zón na základní desce PC6010
8 zón na každém expandéru PC6108A
· 2 programovatelné výstupy na základní desce
· 1 12V Ovládaný napájecí zdroj na základní desce
· 1 monitorovaný programovatelný sirénový výstup
na základní desce
· Až 64 reléových výstupů na 16-ti modulech 6204
· Až 144 tranzistorových výstupů na 9-ti modulech
PC6216
· PC6400 modul sériového výstupu
· Až 64 LCD klávesnic PC6501
· 1 telefonní interface na základní desce
· 1 modul sběrnice Backbone (moduly PC6442 a
PC6443)
LCD klávesnice PC6501/6501T
· 64 klávesnic v systému
· Lze přiřadit libovolnému bloku
· Intuitivní ovládání, rychlý a jednoduchý přístup do
systému
Kontrola přístupu PC6820
· 16 modulů v systému – dvoje dveře pro každý
modul
· maximálně 32 kontrolovaných dveří
· karty mohou být použity k zapnutí a vypnutí bloků
210 programovatelných (PGM) výstupů
2 programovatelné výstupy na základní desce
Výstupy na základní desce spínají 12V ss až do
max. proudu 50 mA
· Až 64 reléových výstupů na 16-ti modulech 6204
· Až 144 tranzistorových výstupů na 9-ti modulech
PC6216
· Každý z výstupů je programovatelný na jednu z 56ti funkcí
·
·
Uživatelské rozhraní
· Jednoduché menu a nový styl komunikace
systémem otázka/odpověď na LCD klávesnici
PC6501.
· 4 úrovně uživatelů: Základní, Pokročilí, Supervisor,
Master
· Menu zobrazuje funkce v závislosti na typu úrovně
uživatele
· Uživatelům jsou přístupné funkce např. ovládání el.
zámků, reset požárních čidel.
Ovládaný napájecí zdroj
· Programovatelný na jednu z 56-ti funkcí
· 11,6 – 12,6 Vss, 300mA
Kontrolovaný sirénový výstup
· Výstup Bell, 200mA, jištění 5A, 13,8V
· Výstup sepnutý trvale nebo pulsující
· Programovatelný na jednu z 56-ti funkcí
256 programovatelných zón
· 16 zón na základní desce
· Rozšíření systému moduly PC6108A
· 19 typů zón:
·
Zpožděná
·
Zpožděná s nuceným Zapnutím
·
2. zpožděná
·
Okamžitá
·
Vnitřní
·
24 hod. siréna
·
24 hod. siréna/bzučák
·
24 hod. bzučák
·
Požární
·
Požární s autoverifikací
·
Zapnutí tlačítkem
·
Zapnutí spínačem
·
24 hod. napadení
·
Pomocná
·
24 hod. pomocná
·
24 hod. lékařská
·
Vibrační
·
Kontrolní Links
·
Odpověď Links
· Zóny lze nezávisle přihlásit do bloku, kterékoli
alarmové nebo vibrační skupině
Paměť událostí
· Až 3000 událostí uložených v paměti
· Každá událost se zapisuje spolu s datem a časem
jejího vzniku. Události bloků jsou označeny jejich
popisem. Systémové události jsou označeny
popisem Oblast systému
· Paměť událostí, až 2500 událostí, mohou prohlížet
uživatelé Supervizor a Master na LCD klávesnici
· Celou paměť událostí je možné vytisknout
z instalačního režimu.
Paměť
· Naprogramovaná data, stav systému, události se
v paměti uchovají i při úplném výpadku napájení
(sítě i baterie)
· Bude-li ústředna odpojena od napájení (indikováno
bzučákem), je třeba nastavit čas.
2
Komunikátor
· Komunikátor používá přenosové formáty SIA 1986
nebo Contact ID
· Volání až na tři telefonní čísla
· Každé telefonní číslo může být zálohováno
celulárním komunikátorem Links
· Moduly PC6442 a PC6443 po sběrnici Backbone
lze použít pro speciální komunikační enkryptovaný
přenos dat mezi ústřednou a PC
· Jedno systémové a 32 blokových identifikačních
čísel
· Podporuje hexa znaky
· DTMF a pulsní vytáčení
· Detekce oznamovacího tónu
2.2 Moduly
Před programováním prostudujte manuál každého
modulu.
PC6108A zónový expandér
· 8-mi zónový expandér
· Až 30 modulů pro maximální rozšíření systému na
256 zón
· Podporuje jednoduché i dvojité EOLR (5600 W)
· Připojen k ústředně čtyřdrátovou sběrnicí Ebus
· Odběr proudu ze sběrnice Ebus 30mA
· Výstup AUX+: 12Vss, max. 250mA (ze sběrnice
Ebus)
· Přenosový kód pro tamper modulu
· Kontrola nízkého napětí Ebus
Tiskárna
· Přes modul PC6400 lze tisknout události na
sériové tiskárně
PC6204
Modul
napájecího
zdroje
a
výkonových PGM výstupů
· 4 výkonové výstupy
· Výstupní proud 1A, 12Vss
· Až 16 modulů v systému (celkem tedy 64
výkonových PGM výstupů)
· Každý výstup je programovatelný na jednu z 56
funkcí
· Připojen k ústředně čtyřdrátovou sběrnicí Ebus
· Kontrola nízkého napětí Ebus
· Čtyři reléové výstupy 2A, 30Vss
· Vyžaduje tronsformátor 80VA 16-18Vst
· Odběr proudu ze sběrnice Ebus 30mA
· Přenosový kód pro tamper a poruchu modulu
· Proud výstupu AUX: 500mA
· Vstup pro tamper kontakt
Stabilizovaný napájecí zdroj 2,2A
· 770 mA při současném dobíjení baterie 36 Ah
· Oddělené jištění baterie, pomocného zdroje,
sirénového výstupu
· Signalizace poruchy sběrnice Ebus
· Kontrola výpadku sítě, poruchy baterie, poruchy
modulů
· Vnitřní hodiny řízené frekvencí sítě nebo vnitřním
krystalem
Baterie
· 12V, 7 až 36 Ah dobíjecí baterie s gelovým
elektrolytem
· Normální dobíjecí proud 360 mA
· Zvýšený dobíjecí proud 1,4A (lze softwarově
nastavit)
PC6216 Modul PGM výstupů
· 16 nízkoproudových výstupů
· Odběr proudu ze sběrnice Ebus 15mA
· Spínaný proud výstupu 50mA, 12Vss
· Až 9 modulů v systému
· Lze programovat signalizaci alarmů nebo stavů zón
· Každý výstup je programovatelný na jednu z 56
funkcí
· Přenosový kód pro tamper
· Připojen k ústředně čtyřdrátovou sběrnicí Ebus
· Vstup pro tamper kontakt
Transformátor
· 16,5V st, 80VA
Výstupní napětí
Typicky je výstupní napětí při nabitém akumulátoru a
síťovém napájení 13,8 Vss. Při výpadku sítě není
baterie nabíjena a napětí na ní klesá. Když klesne pod
10V je automaticky odpojena, aby se předešlo jejímu
hlubokému vybití. Prvky napájené ze sběrnice musí
pracovat při napájení v rozsahu 10-14V ss.
Dva typy skříní
· PC4005C: pro PC6010 a dva moduly
· PC4003C: pro dva moduly PC6108A, jeden
PC6204 a jeden PC6216 nebo PC6400
PC6400 Sériový výstup RS232
· Technologie rozhraní RS232
· Softwarový přepínač handshake
· DTR protokol
· Přenosová rychlost 4800 Baudů
· Připojen k ústředně čtyřdrátovou sběrnicí Ebus
· Odběr proudu ze sběrnice Ebus 35mA
· Kontrola nízkého napětí Ebus
· Přenosový kód pro tamper a poruchu
· Maximální délka kabelu: 60 metrů
3
PC6501 Klávesnice
· Připojena k ústředně čtyřdrátovou sběrnicí Ebus
· Alfanumerický LCD displej
· Vestavěný piezoelektrický bzučák
· Plná signalizace stavů zón a stavů bloků
· Rozměry 150 x 114 x 25 mm
· Maximální proudový odběr 55 mA ze sběrnice
Ebus, 90mA při zvýšeném podsvícení
· Až 64 klávesnic v systému
· Přenosový kód pro tamper
· Kontrola nízkého napětí Ebus
Kompatibilita formátů karet
·
·
Polaris POLC1CN
Shadow Prox
SH-C1 - proximity karta
SH-K1 - proximity přívěšek
· HID Proximity
HID-C1325KSF - proximity karta
HID-C134KSP - proximity přívěšek
· Wiegand – standard 26 bit
Baterie
·
PC6820 Modul kontroly přístupu
12Vss, 7Ah olověná s gelovým elektrolytem
Transformátor
Dva zónové vstupy
·
16,5Vst, 40VA
Dva vyvážené zónové vstupy EOLR (5600 W)
Zóny typu Zpožděná, Zpožděná lze zapnout, 2.
zpožděná
· Až 16 modulů v systému
·
·
Vnitřní paměť RAM
Výstupní napětí
·
·
·
Zálohuje programové
výpadku napájení
nastavení
při
Rozsah pracovních teplot
·
úplném
13.85Vss při nabitém akumulátoru a síťovém
napájení. Prvky napájené z modulu PC6820 musí
pracovat při napájení v rozsahu 10-14V ss.
· 5V napájecí zdroj. Prvky napájené z tohoto zdroje
musí pracovat při napájení v rozsahu 4-6V ss.
Výstupy
·
6 výstupů (otevřený kolektor spíná proti zemi max.
25mA)
· Dva výstupy pro LED čteček
· Dva výstupy pro bzučáky čteček
· Dva výstupy pro jiné použití
Interface PC6442 a PC6443
·
·
·
·
·
·
1,5A napájecí zdroj
Výstupy pro příští využití
Zatížení AUX: 500mA
Komunikační rychlost na RS-232 je 115kBaudů
Připojení k ústředně sběrnicí Backbone
1 modul v systému
POZNÁMKA: Standardní moduly systému MAXSYS
PC40XX nebudou pracovat v systému PC6010.
Nepoužívejte tyto moduly.
Napájecí zdroj
·
·
·
·
·
2 až 40°C
90% vlhkost nekondenzující
Elektronicky chráněný stabilizovaný zálohovaný
zdroj 5Vss, 12Vss pro čtečky a elektrické zámky
Výstup AUX: 12Vss, 125mA
Výstupy pro elektrické zámky LK1 a LK2: každý
12Vss, 250mA
Napájení čtečky 5Vss, max. 125mA
Napájení čtečky 12Vss, max. 125mA
Podporované formáty čteček
Polaris, Shadow Prox, HID Proximity, 26-bit Wiegand.
4
Kapitola 3: Instalace a zapojení
3.1 Naplánování systému
3.3 Popis svorek
Rychlost a efektivitu instalace systému MAXSYS lze
výrazně zvýšit jejím
správným
rozvržením.
Následující kroky jsou základním minimem, které
zajistí, že nebylo nic důležitého opomenuto.
Svorka
Červený a
černý
vodič
Kapitola
3.16
AC
Kapitola
3.16
·
Nakreslete schéma instalace, kde bude vyznačené
umístění ústředny, všech klávesnic, zón,
sirénových a reléový výstupů a grafických
zobrazovačů.
· Vyznačte ve schématu jednotlivé bloky zón.
Rozhodněte o přiřazení zón, výstupů, klávesnic a
zobrazovačů jednotlivým blokům.
· Určete umístění jednotlivých modulů a jejich
vzdálenost od ústředny.
· Zvažte proudový odběr ústředny a jednotlivých
použitých modulů aby byly dodrženy požadavky
(viz kapitola 3.4 Proudové odběry – ústředna a
moduly). Vykalkulujte počet větví sběrnice Ebus.
Určete průřez kabeláže a případné umístění
pomocných zdrojů PC6204.
AUX+ a
AUXKapitola
3.11
SAUX+
Kapitola
3.11
BELL+ a
BELLKapitola
3.13
PGM1 a
PGM2
Kapitola
3.10
Backbone
YEL,
GRN,
COM
Kapitola
3.7
RED,
BLK,
YEL,
GRN
Kapitola
3.5
3.2 Vybavení
V kompletním
balení
následující součásti:
PC6010
najdete
·
·
·
·
1 Skříňku PC4005C
1 Hlavní desku ústředny PC6010
1 LCD klávesnice PC6501
1 Balíček obsahující:
· 32 zakončovacích rezistorů 5600W
· 1 zakončovací rezistor 1000W
· 1 černou zátku do skříňky
· 1 zelený uzemňovací kablík
· nylonové držáky základní desky ústředny
· 1 Soupravu dokumentace obsahující
· 1 PC6010 Systémový manuál
· 1 PC6010 Instalační manuál
· 1 PC6010 Programovací tabulky
· 1 PC6010 Uživatelský manuál
· 1 PC6010 Manuál správce
Z1 – Z16
Kapitola
3.8
TIP,
RING,
T1, R1
Kapitola
3.12
EGND
Kapitola
3.14
5
Popis
Připojení baterie. UPOZORNĚNÍ:
nepřipojujte baterii ani transformátor
dokud nebude hotova kompletní
kabeláž.
Připojení transformátoru.
UPOZORNĚNÍ: Připojte baterii před
připojením transformátoru.
Nepřipojujte baterii ani
transformátor dokud nebude hotova
kompletní kabeláž.
Výstup zdroje, maximálně 376mA
Ovládaný zdroj, maximálně 200mA
Sirénový výstup. Svorky pro připojení
sirény, nebo zařízení vyžadující
nepřerušovaný napěťový výstup při
alarmu. Maximálně 200mA.
Programovatelné výstupy. Maximálně
50mA
Připojení sběrnice Backbone, kterou
ústředna komunikuje s moduly
PC6442 a PC6443. Svorky GRN a
YEL (zelený a žlutý) se používají pro
data. Třetí vodič připojte na libovolnou
svorku COM.
Připojení sběrnice Ebus. Vedení pro
komunikaci ústředny s jednotlivými
moduly (vyjma modulů PC644X).
Vodiče RED a BLK (červený a černý)
pro napájení, GRN a YEL (zelený a
žlutý) pro data. Poznámka: tyto čtyři
svorky na ústředně musí být
připojené k odpovídajícím svorkám
na všech modulech. Viz kapitola 2.4
– Funkce a zapojení sběrnice
COMBUS.
Vstupní svorky prvních 16 zón
systému.
Připojení telefonní linky.
Připojení zemnění. Viz schéma
zapojení ústředny. Souprava pro
připojení zemnění je součástí
ústředny.
Kalkulace odběrů z modulu PC6820
zadejte
odběry
pro
každý výstup
AUX
Čtečka 1
Čtečka 2
Zámek 1
Zámek 2
Celkem:
3.4 Proudové odběry – ústředna a
moduly
Aby ústředna fungovala správně je třeba správně
navrhnout zdroj, taky aby nebyl přetížen, jinak může
dojít k jeho zničení. Při kalkulaci odběru použijte
následující údaje.
Kalkulace odběrů z hlavní desky ústředny
Minimálně 100mA musí být zajištěno jako rezerva pro
Ebus. Při kalkulaci odběru použijte následující
tabulku:
Nesmí přesáhnout 710mA
AUX
SAUX+
Ebus **
PGM
PGM
Siréna
vysoký
dobíjecí
proud
nízký
dobíjecí
proud
nesmí
překročit
683 mA
nesmí
překročit
1,72 A
zadejte
odběry pro
každý
výstup
POZNÁMKA: Více informací
manuálu PC6820.
v Instalačním
Kalkulace odběrů z modulu PC6400
zadejte
odběry
pro
každý výstup
AUX
Výstupy
Celkem:
Nesmí přesáhnout 634mA
odběr pro 15
min provozu
POZNÁMKA: Více informací
manuálu PC644X.
Celkem:
Kalkulace odběrů z PC6204
vysoký
nízký
dobíjecí
dobíjecí
proud
proud
nesmí
překročit
770 mA
je
v Instalačním
Kalkulace celkového odběru
Po určení který modul bude napájen ze zdroje na
základní desce použijte následující tabulku k určení
celkového odběru z Ebus.
Odběry modulů
Modul ......................................Odběr proudu (mA)
Klávesnice (LCD65XX) ..... 43 (105 zvýš. podsvícení)
Expandér PC6108A ..............................................36
Modul výstupů PC6204.........................................30
Modul výstupů PC6216.........................................30
Sériový výstup PC6400.........................................44
PC644X modul interface ....................................146
Modul kontroly přístupu PC6820 .............................2
AUX
Ebus **
Relé
je
Tabulka odběrů na Ebus
Modul
Proud (mA) x Počet
Celkem
(mA)
PC6501
43 nebo105 x
PC6108A*
36
x
*Proud pro připojené detektory na
PC6108A=
PC6204
30
x
PC6216*
30
x
Proud pro připojené spotřebiče PC6216 =
PC6400
44
x
PC6820
2
x
Celkový proud odebíraný z Ebus=
· Tento proud je odebírán prvky ze
sběrnice Ebus přes svorky na modulech.
Odběr konkrétních prvků je uveden v jejich
technických manuálech. LED signálky mají
odběr až 20 mA.
zadejte
odběry pro
každý
výstup
nesmí
překročit
1,57 A
Celkem:
POZNÁMKA: Více informací je v Instalačním
manuálu PC6204.
6
Každá další 300m větev přidává dalších 20nF, bez
ohledu na to kudy je vedena.
3.5 Funkce a zapojení sběrnice Ebus
Sběrnice Ebus slouží k zajištění komunikace mezi
ústřednou a jednotlivými moduly. Čtyři svorky
Ebus na základní desce ústředny musí být
spojeny se svorkami nebo vodiči Ebus na všech
modulech.
Následující tabulka udává celkovou délku sběrnice
Ebus v závislosti na měrné kapacitě použitého
kabelu.
Kapacita na 300m
15 nF
20 nF
25 nF
30 nF
35 nF
40 nF
Moduly mohou být připojeny hvězdicově, za
sebou nebo na odbočkách kdekoliv na sběrnici
Ebus.
Celková délka Ebus
1616 m
1220 m
976 m
810 m
693 m
608 m
Jednotlivé větve připojené paralelně také zvyšují
kapacitu Ebus.
Například je-li použit kabel s kapacitou 20 nF na 300
m, lze použít následující povolené kombinace
paralelních větví Ebus:
·
·
·
·
Při kabeláži musí
pravidla:
být
Čtyři větve dlouhé 305m
Šest větví dlouhých 203m
Osm větví dlouhých 152m
Deset větví dlouhých 122m atd.
POZNÁMKA: Informujte se u svého dodavatele o
kapacitě použitého kabelu.
dodržena následující
3.6 Zdrojový modul PC6204
1. Musí být použit kabel o průřezu minimálně 0,33
mm2
2. Vedení k žádnému modulu nesmí být delší než
305m.
3. Stíněný kabel smí být použit pouze v oblastech
s vysokou úrovní elektrického rušení. Maximální
vzdálenost k modulu je tím výrazně snížena.
Prověřte kapacitní limit dle tabulky níže.
4. Součet kapacit jednotlivých větví Ebus nesmí
překročit 80nF.
Útlum vedení
Napětí na konci vedení je vždy sníženo v závislosti
na jeho odporu a velikosti protékajícího proudu.
S touto ztrátou je třeba počítat při návrhu kabeláže.
Modul lze použít k posílení napájení modulů a
detektorů, jestliže je překročen proudový výkon
zdroje na základní desce. Stejně tak jej lze použít
pro posílení napájení tam, kde dochází v příliš
vysokému úbytku napětí.
Proudový výkon
Ze svorky AUX lze odebírat 1,5A pro napájení
připojených zařízení, včetně těch připojených na
reléové výstupy a pro napájení modulů připojených
ke Ebus za tímto modulem.
Posílení sběrnice Ebus
Pro posílení sběrnice Ebus je nutné použít
následující zapojení modulu a jeho relé číslo 1.
Správná funkce systému je zajištěna pouze při napětí
minimálně 12.5V na jednotlivých modulech (při
síťovém napájení a při plně nabité záložní baterii).
Není-li tato podmínka splněna, proveďte některé
z těchto opatření:
1. Připojte modul PC6204 poblíž modulu s nízkým
napětím
2. Zkraťte délku vedení k modulu
3. Použijte kabel s větším průřezem
Limit kapacity kabeláže
Zvyšování kapacity vedení negativně ovlivňuje
přenos dat a zpomaluje systém. Každá přidaná větev
Ebus kapacitu zvyšuje. Měrná kapacita použitého
kabelu ovlivňuje maximální povolenou vzdálenost
mezi modulem a ústřednou.
DŮLEŽITÁ POZNÁMKA: Nepoužívejte pro posílení
Ebus jiný zdroj. Dojde-li vlivem napěťové špičky nebo
vlivem rušení k výpadku komunikace mezi některým
modulem a ústřednou, ústředna se pokusí tuto
komunikaci navázat tzv. resetem sběrnice. Tento reset
je proveden krátkodobým (cca 5 sec) odpojením
napájení sběrnice. Po obnovení napájení by měl být
problém s komunikací odstraněn.
Například čtyřžilový nestíněný kabel o průřezu 0,33
mm2 má měrnou kapacitu asi 60nF na kilometr délky.
7
POZNÁMKA:
Nové verze modulu PC6204 mají
zkratovací propojku označenou J1. Ujistěte se
zda je umístěna v poloze Ebus relay, jinak funkce
resetu sběrnice nebude fungovat. Bližší
informace najdete v Instalačním
manuálu
PC6204.
3.8 Zapojení zón
3.7 Funkce a zapojení sběrnice
Backbone
POZNÁMKA: Zóny typu Požární, Ochrana LINKS,
LINKS odpověď a Odpověď DLS musí být
zapojeny s jedním zakončovacím rezistorem,
nezávisle na naprogramovaném nastavení.
Zóny v systému se zapojují dle následujících
schémat. Zvolená ochrana zón musí být nastavena
v programové sekci Ochrana zón. Viz kapitolu 5.1 –
Ochrana zón.
Sběrnice Backbone je použita ke komunikaci
ústředny s moduly PC6442 nebo PC6443. Svorky
BCKB, YEL, GRN a libovolná COM ke svorkám na
modulech PC6442 nebo PC6443.
Bez zakončovacího rezistoru
Zóny jsou normálně zavřené nízkoohmové smyčky.
Zóna je v alarmu, dojde-li k přerušení smyčky.
Moduly PC644X mají nezávislé napájení.
Pro vedení sběrnice Backbone platí stejná pravidla
jako pro sběrnici Ebus. Moduly mohou být připojeny
hvězdicově, za sebou nebo na odbočkách kdekoliv
na sběrnici.
Při kabeláži musí být dodržena následující pravidla:
1. Musí být použit kabel o průřezu minimálně 0,33
mm2
2. Vedení k žádnému modulu nesmí být delší než
305m.
3. Stíněný kabel smí být použit pouze v oblastech
s vysokou úrovní elektrického rušení. Maximální
vzdálenost k modulu je tím výrazně snížena.
Prověřte kapacitní limit dle tabulky níže.
Součet kapacit jednotlivých větví Backbone nesmí
překročit 80nF.
S jedním zakončovacím rezistorem (EOL)
Zóny používají jeden zakončovací rezistor 5600Ohm.
Zóna je v alarmu, je-li zakončovací rezistor přerušen
nebo zkratován.
Rezistor musí být vždy umístěn v detektoru na konci
zónového vedení.
Je-li zóna naprogramovaná jako požární nebo vodní,
přerušení zóny bude signalizováno jako porucha,
zkrat zóny jako alarm.
Následující tabulka udává celkovou délku sběrnice
Ebus v závislosti na měrné kapacitě použitého
kabelu.
Kapacita na 300m
15 nF
20 nF
25 nF
30 nF
35 nF
40 nF
Celková délka Ebus
1616 m
1220 m
976 m
810 m
693 m
608 m
S dvěma zakončovacími rezistory (DEOL)
Zóny mají zapojené dva zakončovací rezistory
5600Ohm. Zapojení umožňuje rozlišit otevření
(alarm) a zavření (klid) zóny, zkrat zóny a její
přerušení. Oba rezistory musí být vždy umístěny
v detektoru na konci zónového vedení.
Jednotlivé větve připojené paralelně také zvyšují
kapacitu Ebus.
Například je-li použit kabel s kapacitou 20 nF na 300
m, lze použít následující povolené kombinace
paralelních větví Ebus:
POZNÁMKA: V těchto zapojeních lze použít pouze
detektory s alarmovým kontaktem typu NC
(normálně zavřené). Aby správně fungovalo
monitorování tamperu i alarmu při použití více
detektorů v jediné smyčce je nutné použít
speciálního zapojení.
·
·
·
·
Čtyři větve dlouhé 305m
Šest větví dlouhých 203m
Osm větví dlouhých 152m
Deset větví dlouhých 122m atd.
POZNÁMKA: Informujte se u svého dodavatele o
kapacitě použitého kabelu.
8
Jestliže je zóna ve zkratu nebo je narušen tamper,
bude to signalizovat bzučák na všech klávesnicích
daného bloku. Tato signalizace bzučákem bude trvat
po Dobu pro sirénu nebo do té doby než bude
utišena uživatelem. Ústředna vyšle na PCO
přenosový kód Tamperu příslušné zóny.
POZNÁMKA: Přerušení zóny (tamper) nebrání
v zapnutí systému
Zóna pro monitorování modulu LINKS
Pokud je připojen a používán bezdrátový
komunikátor LINKS/GSM1000 zóna může být
nakonfigurována pro jeho monitorování. Při poruše
komunikátoru dojde k otevření zóny, což způsobí, že
ústředna bude událost hlásit monitorovací stanici.
Bližší informace o zapojení zóny najdete v manuálu
komunikátoru.
3.9 Zapojení zvláštních typů zón
Nucená odpověď pro LINKS
Jestliže je používán bezdrátový komunikátor
LINKS/GSM 1000, může být zóna nakonfigurována
pro nucenou odpověď pro LINKS, což umožňuje
provedení downloadingu v případě, že dojde
k závadě na normální telefonní lince.
Některé typy zón vyžadují zvláštní způsob
zapojení. Více informací o typech zón najdete
v Instalačním manuálu.
Požární zóna
Tento typ zóny používá výhradně NO (normálně
otevřené) kontakty. Zóna je v alarmu po uzavření
kontaktu (zkratu). Při otevření zóny (přerušení
vedení) je signalizována porucha zóny. Tento typ
zóny se většinou používá pro čtyřdrátové detektory
kouře. Tyto detektory musí být zapojeny podle
následujícího schématu.
Když modul LINKS zachytí příchozí telefonní hovor,
aktivuje se svorka na modulu RING, která může být
použita pro otevření zóny naprogramované pro
nucenou odpověď pro LINKS
což způsobí, že
ústředna zvedne telefonní linku a naváže komunikaci
s počítačem.
Takto naprogramovaná zóna musí být zapojená
podle následujícího schématu.
Napájení je kontrolováno pomocí EOL relé, jehož
kontakty se zapojují sériově se zónovým EOL
rezistorem. Je-li cívka relé pod napětím, kontakt je
uzavřen a zóna je v normálním stavu. Je-li přerušeno
napájení detektorů připojených v zóně, kontakt relé
odpadne a systém signalizuje poruchu.
3.10 Zapojení programovatelného
výstupu
PGM výstup je programovatelná svorka, která se při
aktivaci připojuje na +12V potenciál. Proudový výkon
výstupu je 50mA. Je-li třeba spínat proud vyšší, je
nutné použít malé relé podle následujícího schématu.
Detektory se připojují k zóně paralelně vedle sebe.
Nepřipojujte pohybové nebo jiné detektory do tohoto
typu zóny.
Zóna Zapnutí kontaktem
Zóny mohou být naprogramovány pro aktivaci
kontaktem a musí být zapojeny podle následujícího
schéma:
9
porucha. Není-li siréna použita, zapojte mezi
svorky BELL+ a BELL- rezistor 1000 Ohm.
Každý výstup lze naprogramovat na jednu z mnoha
funkcí. Jejich seznam naleznete v kapitole Funkce
programovatelných výstupů v Instalačním manuálu
PC6010.
Vzhledem k protékajícímu proudu je třeba dostatečně
dimenzovat průřezy vodičů a vzdálenost od ústředny
k siréně. V následující tabulce je uvedena maximální
vzdálenost.
3.11 Připojení napájených detektorů
(AUX, SAUX+)
Proud
odebíraný
sirénou
AUX – pomocný zdroj
Tyto svorky se používají k napájení připojených
detektorů vyžadujících 12V napájení. Se svorek AUX
(kladná) a GND (záporná) lze odebírat maximálně
376mA.
2000 mA
1800 mA
1000 mA
700 mA
500 mA
100 mA
Délka vedení k
vodič vodič
0,33
0,52
mm2
mm2
6
9
6
10
11
17
16
25
22
35
110
175
siréně
vodič vodič
0,83
1,31
mm2 mm2
14
22
16
25
28
44
40
64
56
89
279
445
vodič
2,1
mm2
35
39
70
101
141
705
SAUX+ - ovládaný pomocný zdroj
Na této svorce je +12V, podobně jako na svorce
AUX. Toto napětí lze krátkodobě odpojit příkazem
[*][7][2]
z klávesnice.
Výstup
musí
být
naprogramován jako Ovládací výstup #2. Tento
výstup se obecně používá k napájení paměťových
detektorů, které se resetují odpojením napájení.
Vzdálenost lze zvýšit zdvojením obou přívodních
vodičů. Maximální vzdálenost se zdvojnásobí.
3.12 Připojení telefonní linky
3.14 Připojení zemnění
Telefonní linka se připojuje dle následujícího
schématu. Telefonní linka slouží k přenosu
informací o funkci systému na pult centrální
obsluhy (PCO).
Skříňka ústředny musí být připojena pomocí
přiložené
zemnící
soupravy
k zemnímu
potenciálu, např. ke kovovému vodovodnímu
potrubí. Spojení musí být provedeno pevným
měděným vodičem o průřezu minimálně 2,5 mm2.
Pro zajištění správné funkce nesmí být mezi
ústřednou a příchozí telefonní linkou zapojeno žádné
další telefonní zařízení (fax, modem, telefon atd.)
3.13 Sirénový výstup (BELL+ a BELL-)
K těmto svorkám se připojuje signalizační zařízení
vyžadující trvalý napěťový výstup při alarmu.
Z výstupu lze odebírat krátkodobě až 2A,
dlouhodobě
200mA.
Sirénový
obvod
je
kontrolován a při jeho přerušení je signalizována
Svorka EGND musí být také uzemněna, aby
mohla ústředna správně signalizovat poruchu. Ta
je signalizována tehdy, je-li odpor mezi
10
kterýmkoliv systémovým vedením a zemí menší
než 40kOhm.
Zemnění připojte k ústředně a prvnímu modulu
připojenému k telefonní lince.
3.15 Montáž skříňky, ústředny a
modulů.
Do skříňky PC4005C je možné umístit desku
ústředny a dva moduly. Malá skříňka PC4003C je
určena pro expandéry a moduly nevyžadující
přídavné napájení.
1. Vyberte suché uzavřené místo s nevypínaným
přívodem síťového napájení telefonní linky a
dobrého uzemnění.
2. Vyjměte základní desku PC6010 a klávesnici
z obalů.
3. Ještě před připevněním skříně zamáčkněte
distanční sloupky jimiž bude připevněna
základní deska.
4. Natáhněte všechny kabely do skříňky a
připravte je pro zapojení k základní desce.
5. Máte-li důkladně zkontrolováno zapojení
kabeláže, můžete připojit napájení k ústředně.
Nejprve připojte baterii a pak síťové napájení.
Připojení baterie – červený a černý vodič
Připojte červený vodič na kladný pól baterie, černý
vodič na záporný pól.
UPOZORNĚNÍ: Dbejte
na správnou polaritu. Při
přepólování nebude ústředna fungovat a může dojít
k jejímu poškození.
3.16 Připojení napájení (transformátor
a baterie)
Svorky AC
Připojte napřed baterii a potom transformátor.
Na svorky AC se připojuje transformátor 16.5V, min.
80VA. Je-li připojen transformátor s menším
výkonem, nelze zaručit dříve popsané hodnoty
jednotlivých výstupů. Transformátor není součástí
ústředny a musí být montován mimo skříňku
ústředny.
UPOZORNĚNÍ: Nepřipojujte baterii ani transformátor
dokud není dokončena veškerá kabeláž.
Po dokončení kabeláže a po pečlivé kontrole lze
připojit napájení v tomto pořadí:
1. Připojte baterii na červený a černý vodič
2. Připojte transformátor
Ústředna nebude správně fungovat je-li napájení
připojeno v obráceném pořadí.
Ústředna kontroluje přítomnost síťového napájení a
při jeho nepřítomnosti signalizuje poruchu. Žlutá LED
na klávesnici se rozsvítí. Systém lze nakonfigurovat
tak, že klávesnice bude tuto poruchu signalizovat
pípáním. Více informací naleznete v kapitole 10.1
Funkce AC/DC napájení.
První dvě minuty po připojení napájení kontroluje
systém všechny zóny. Tím je poskytnut čas pro
„zahřátí“ detektorů. Je to prevence falešných alarmů.
Výběr správné záložní baterie
Následující nomogram umožní výběr správné
kapacity záložní baterie pro 24 nebo 60 hodin
provozu.
3.17 Lithiové baterie
Na základní desce PC 4020 je lithiová baterie. Tato
baterie se nevyměňuje. Hrozí nebezpečí exploze,
je-li baterie nesprávně vyměněna.
Jestliže baterie přestane pracovat, pošlete desku
svému distributorovi. Zkratování kontaktů baterie
může způsobit požár. Před expedicí zabalte baterii a
základní desku nevodivou páskou.
Určení správné baterie proveďte následovně:
1. Vypočtěte celkový odebíraný proud systému
v klidovém stavu (mimo alarm). Použijte údaje
v kapitole 2.3
2. Určete proud odebíraný v alarmovém stavu.
3. V nomogramu najděte klidový proud na
horizontální ose a alarmový proud na svislé ose.
4. Najděte plochu kde se obě hodnoty klidového a
alarmového proudu protínají. Plocha odpovídá
příslušné kapacitě záložní baterie.
Při skladování baterií dbejte, aby se nedotýkaly
jakýchkoli kovových částí. Mohlo by to způsobit
explozi nebo požár. K uhašení případného požáru
použijte
chemický
hasicí
přístroj.
K hašení
nepoužívejte vodu.
Nezahřívejte
baterie.
Nedávejte baterie nebo základní desku do ohně.
Nerozebírejte baterie, nedeformujte je. Zajistěte
bezpečnostní opatření v závislosti na Vašich
bezpečnostních předpisech.
Příklad:
Klidový proud = 500mA
Alarmový proud = 2A
V nomogramu pro 24 hodin provozu těmto
hodnotám odpovídá baterie 14Ah.
11
Kapitola 4: Přihlášení modulů
4.1 Přihlášení klávesnic a modulů do
systému
4.4 Přihlášení modulů PC6108A,
PC6204, PC6400 a PC6820
Po dokončení veškeré kabeláže mezi ústřednou,
klávesnicemi a moduly je nutné přihlásit je do
systému i
programově.
Připojte baterii
a
transformátor (v tomto pořadí). Všechny klávesnice
zobrazí svoji softwarovou verzi “LCD6501 DSC Ltd.”.
Na
kterékoli
následující:
přihlášené
klávesnici
sledujte
1. Vložením [*] [8] [Instalační kód] vstupte
do instalačního režimu.
2. Nalistujte
klávesami
(<>)
Oblast
hardware a stiskněte [*].
3. Objeví se text Přidat modul a stiskněte
[*].
4. Nalistujte příslušný typ modulu a
stiskněte [*].
5. Na klávesnici se objeví hláška „Rozpoj
tamper na modulu“. K přihlášení modulu
je potřeba rozpojit tamper kontakt na
modulu.
6. Po rozpojení tamperu se na displeji
zobrazí např. „PC6204 Modul 01 přijat“.
7. U přihlášeného modulu je třeba uzavřít
tamper smyčku.
POZNÁMKA: Při připojování kabeláže k modulům
musí být veškeré napájení odpojeno.
POZNÁMKA: Poznamenejte si umístění a čísla
jednotlivých modulů pro budoucí potřebu.
4.2 Přiřazení první klávesnice
Stiskněte libovolnou klávesu na klávesnici která má
být přiřazena do bloku 1.
Klávesnice pípne a zobrazí “6501 Mod. #1“.
Klávesnice bude automaticky přiřazena bloku 1.
Další klávesnice a moduly se přihlašují do systému
v sekci Oblast hardware v instalačním režimu.
Zónové expandéry
POZNÁMKA: Přihlaste všechny zónové expandéry
před přiřazením zón modulů PC6820.
Zóny 001–016 jsou umístěné na základní desce
ústředny. Další zóny jsou přidávány sekvenčně za
sebou. Například jsou-li přihlašované dva moduly
PC6108A, prvnímu budou po přihlášení přiřazeny
zóny 17-24 a druhému zóny 25-32.
4.3 Přiřazení všech dalších klávesnic
Na libovolné klávesnici vložte.
1. Vložením [*] [8] [Instalační kód] vstupte do
instalačního režimu
POZNÁMKA: Tovární instalační kód je [5555].
2. Nalistujte klávesami (<>) Oblast hardware a
stiskněte [*].
3. Objeví se text Přidat modul a stiskněte [*].
4. Nalistujte PC6501 a stiskněte [*].
5. Klávesnice zobrazí hlášení Stiskni klávesu na
modulu. Jděte ke klávesnici a stiskněte
libovolnou klávesu.
6. Na původní klávesnici bude zobrazeno: „PC6010
Mód 02 přiřazen“.
7. Pak je potřeba vybrat blok k němuž bude
klávesnice přiřazena. Klávesami (<>) nalistujte
blok, ke kterému chcete klávesnici přihlásit.
Stisknete-li klávesu #, bude klávesnice přiřazena
bloku 1.
POZNÁMKA: Jestliže chcete přiřadit klávesnici do
jiného bloku, musíte ji nejprve odhlásit a pak
znovu přihlásit.
8. Zapište čísla všech klávesnice a jejich přiřazení
ke bloku do Programovacích tabulek.
Do systému lze přiřadit až 256 zón. Zóny přiřazené
modulu lze zjistit stiskem libovolné klávesy během
zobrazení zprávy o přihlášení modulu.
POZNÁMKA: Zapište si čísla zón jednotlivých
modulů do Přehledu systému v Programovacích
tabulkách.
4.5 Přihlášení modulů PC6442 a
PC6443
Dříve než přiřadíte některý z modulů PC644X je třeba
naprogramovat Kód pro Backbone [01]. Teprve po
změně Kód pro Backbone na [01] budou přístupné
programovací sekce pro Backbone. Viz kapitola o
Programování Backbone v Programovacím manuálu.
Na kterékoli přihlášené klávesnici postupujte
následovně:
1. Vložením [*] [8] [Instalační kód] vstupte do
instalačního režimu.
2. Nalistujte klávesami (<>) Sekce backbone a
stiskněte [*].
3. Nalistujte klávesami (<>) Kód pro backbone
a stiskněte [*]. Pak zadejte [01].
Objeví se text Přiřadit modul a stiskněte [*].
4. Nalistujte klávesami (<>) Moduly a
stiskněte [*].
5. Nalistujte Moduly Backbone a stiskněte [*].
6. Na klávesnici se objeví hláška Přihlas
modul, stiskněte [*].
12
7. Nalistujte odpovídající typ modulu a
stiskněte [*].
8. Na klávesnici se objeví hláška Rozpoj
tamper na modulu. K přihlášení modulu je
potřeba rozpojit tamper kontakt na modulu.
9. Po rozpojení tamperu se na displeji zobrazí
např. „PC6442 Modul 01 přijat“.
10.U přihlášeného modulu je třeba uzavřít
tamper smyčku.
4.7 Zjištění čísla modulu
V této sekci je možné zjistit číslo, které bylo přiřazeno
modulu při přihlašování a které je třeba znát
například při jeho odhlašování. Postup je stejný jako
při přihlašování modulu.
1. Vložením [*] [8] [Instalační kód] vstupte do
instalačního režimu.
2. Nalistujte klávesami (<>) Oblast hardware >
Získat číslo modulu.
POZNÁMKA:
K zjištění čísla modulu Backbone je
třeba zadat Moduly > Moduly backbone > Získat
číslo modulu
3. Nalistujte příslušný typ modulu a stiskněte [*].
4. Na klávesnici se objeví hláška Stiskni klávesu na
modulu nebo Rozpoj tamper na modulu
v závislosti zda zjišťujete číslo klávesnice nebo
modulu.
5. Po stisku klávesy nebo rozpojení tamperu se na
displeji zobrazí například: PC6501 modul 02.
Zapište číslo modulu do Programovacích tabulek.
4.6 Vyjmutí modulu
Někdy je třeba modul vyjmout ze systému, např. je-li
expandér přihlášen v nesprávném pořadí, klávesnice
je přiřazena nesprávnému bloku, nebo je-li modul
vadný.
Na jakékoliv přihlášené
následující kroky:
klávesnici
proveďte
1. Vložením [*] [8] Instalační kód vstupte do
instalačního režimu.
2. Nalistujte a vyberte Oblast hardware > Vyjmout
modul
POZNÁMKA: K vyjmutí modulu Backbone je třeba
zadat Moduly hardware > Moduly backbone >
Vyjmout modul
3. Vyberte typ modulu, který chcete vyjmout a
stiskněte [*].
4. Nalistujte správné číslo modulu. Například, když
vyjímáte PC6501 modul 04, vyberte PC6501
modul 04.
5. Výmaz modulu potvrďte [*].
POZNÁMKA: Po
vyjmutí
nebo
výměně
expandérového modulu je nutné znovu přihlásit
všechny ostatní expandéry, aby bylo zajištěno
správné pořadí zón a jejich funkce.
13
Kapitola 5: Programování PC6010
Například: K naprogramování ID kódu bloku 2
postupujte následovně:
Nalistujte...
Oblast bloků
Stiskněte [*]
Na displeji je ... Přidat/Měnit blok
Stiskněte [*]
Na displeji je ... Blok 1
Nalistujte ...
Blok 2
Stiskněte [*]
Na displeji je ... ID kódu bloku
Stiskněte [*]
Zadejte šestimístné ID číslo bloku. Displej se vrátí do
zobrazení hlášky ID číslo bloku.
Stiskem klávesy [#] se vrátíte do předchozího menu.
POZNÁMKA: Klávesa [#] není klávesou Zrušit. Po
jejím stisku budou naprogramovaná data
uložena.
5.1 Úvod do programování
PC6010 se dá programovat dvěma způsoby:
·
·
pomocí menu na klávesnici PC6501LCD
pomocí počítače a software DLS3
V této kapitole je popsán způsob programování
systému z klávesnice. Popis použití software pro
download je v kapitole 10 Downloading.
Programování z klávesnice
PC6010 se programuje pomocí systému menu
z libovolné přihlášené klávesnice systému.
1. Do režimu instalačního programování se dostanete
vložením [*] [8] [Instalační kód] na kterékoliv
klávesnici přiřazené do systému.
Instalační kód je [5555]. V instalačním režimu jsou
všechny LED kontrolky zhasnuté.
Z důvodu ochrany před neoprávněným vstupem do
tohoto režimu změňte továrně nastavený instalační
kód. Bližší informace najdete v Programovacím
manuálu.
2. Použijte kláves [<>] k procházení jednotlivými
položkami menu a stiskem [*] vyberte položku
právě zobrazovanou na LCD displeji. Pokračujte
tímto způsobem, dokud se na displeji nezobrazí
hledaná programová sekce a vyberte ji dalším
stiskem [*]. K nalezení hledané programové sekce
může být zapotřebí tímto způsobem projít několik
různých úrovní menu. Do předchozí úrovně se
dostanete stiskem [#].
Strukturu menu a další podrobnosti informace najdete
v Programovacím manuálu.
POZNÁMKA: Klávesy Ano, Ne a Zrušit nepracují
v instalačním režimu. Stisknete-li je během
programování, bude to signalizováno chybovým
pípnutím.
3. První menu po vstupu do instalačního režimu
obsahuje pět položek popsaných níže. Procházet
je můžete pomocí kláves [<>], zobrazenou položku
zvolíte stiskem [*].
Systémová oblast – programové sekce v tomto menu
ovlivňují funkci celého systému. Zahrnují nastavení
komunikátoru, downloadingu, tiskárny, instalačního
a master kódu atd.
Sekce bloků – zde se programují parametry
jednotlivých bloků: přiřazení zón, časy bloků a
jejich funkce.
Sekce hardware – v tomto menu jsou všechny funkce
pro přiřazení všech klávesnic a modulů systému.
Paměť událostí – umožňuje přístup do paměti
událostí a jejich tisk na tiskárně
Diagnostika
–
zobrazuje
poruchové
stavy
signalizované jednotlivými moduly.
5.2 Programování pomocí přímých
čísel
Další metoda programování je procházení menu
vkládáním jedno až dvojmístných čísel položek
menu. Do kterékoli části menu se dá tímto způsobem
dostat.
Přímé číslo je zobrazeno na LCD klávesnici v každé
položce menu. Po vložení tohoto čísla nezadávejte
[*].
Například k naprogramování ID kódu bloku 2
postupujte
následovně:
V instalačním
režimu
postupně vložte:
[1] – [0] – [02] – [0]
Použití rychlých čísel podstatně zrychlí pohyb v menu
programování.
POZNÁMKA: Klávesa [#] není klávesou Zrušit. Po
jejím stisku budou naprogramovaná data
uložena.
K odchodu z jednotlivých menu použijte klávesu [#].
Pro ukončení programování je třeba několika stisků
klávesy [#] v závislosti, ve které vrstvě menu jste
programovali.
5.3 Vkládání decimálních dat
Některé programové sekce vyžadují vložení
decimálních (0-9) dat, jako jsou definice zón nebo
systémové časy. Než začnete programovat, zapište
si všechna požadovaná data do Programovacích
tabulek.
Mnoho sekcí vyžaduje vložení určitého počtu číslic.
Po vložení poslední číslice systém automaticky
programovou sekci opustí a vrátí se do předchozího
menu.
Je-li stisknuta klávesa [#], budou uloženy všechny
číslice vložené před jejím stisknutím. Ostatní číslice
zůstanou nezměněné. Například při vkládání
telefonního čísla stiskněte [#] po vložení poslední
číslice a nemusíte vkládat všech očekávaných 32
číslic.
14
5.4 Vkládání hexadecimálních dat
5.5 Programové přepínače
Často je nutné vložit hexadecimální (HEX) data,
například v telefonních číslech a v přenosových
kódech pro telefonní komunikátor. Chcete-li vložit
hexadecimální číslo, stiskněte [*], dostanete se do
hexadecimálního menu. Pomocí kláves [<>] vyberte
příslušné HEX číslo (A – F) a stiskněte [*]. Rychleji je
možné vložit požadované číslo stiskem [*] a
numerické klávesy odpovídající příslušné HEX
hodnotě (A=1, B=2, C=3, D=4, E=5. F=6). Po
stisknutí numerické klávesy se systém vrátí do
decimálního režimu.
Mnoho systémových funkcí se nastavuje pomocí
programových přepínačů, které lze buď zapnout
nebo vypnout. Pomocí kláves [<>] nalezte v sekci
příslušný přepínač a stiskem [*] jej přepněte z A
(zapnuto) do N (vypnuto) a naopak. Opakovaným
stiskem lze nastavení libovolně měnit. Po
požadovaném nastavení všech přepínačů v sekci
uložte data stiskem [#]. Systém se vrátí do
předchozího menu.
.
Příklad: chcete-li vložit hexadecimální hodnotu
ABCD, stiskněte postupně [*] [1] [*] [2] [*] [3] [*] [4].
15
Kapitola 6: Funkce klávesnic a úrovně uživatelů
6.1 Úvod
6.2 Úrovně uživatelů
LCD
klávesnice
PC6501 komunikuje
s uživatelem formou
otázka - odpověď.
PC6010 podporuje až 1000 uživatelů. Uživatelé
mohou mít 4 různé úrovně: Základní, Pokročilí
Supervisor a Master. Každá úroveň opravňuje ke
vstupu k vybraným funkcím. Programování kódů a
karet je popsáno v Manuálu správce systému.
Stisk
klávesy
je
doprovázen
akustickou zpětnou
vazbou – pípnutím.
Pomocí zvláštního
tónu
klávesnice
signalizuje chybu při
zadání nebo jiné
stavy systému.
Základní
Úroveň uživatele:
Zapnutí
Povoluje zapnutí
Ano
přiřazených bloků
Vypnutí
Povoluje vypnutí
Ano
přiřazeného bloku
Prohlížení alarmu
Povoluje prohlížet
Ano
alarmy přiřazených
bloků
Utišení alarmu
Povoluje utišení sirén
Ano
přiřazených bloků
Prohlížení
Ano
otevřených zón
Odpojení/Vypnutí
zón přiřazených
Ano
bloků před zapnutím
Prohlížení a utišení
Ano
základních poruch
Prohlížení a utišení
Ne
dalších poruch
Odložení AutoZap
Ano
přiřazených bloků
Ne
Odemknutí zámku
Ne
Reset detektorů
Zrušení AutoZap
Ne
přiřazených bloků
Prohlížení paměti
Ne
alarmů
Odpojení/Vypnutí
zón všech bloků,
Ne
kdykoli
Prohlížení stavu
Ne
všech bloků
Změna kódů (Pouze
Ne
kódy nižší úrovně)
Změna nastavení
Ne
klávesnice
Nastavení data a
Ne
času
Ne
Systémový test
Povolení servisu
Ne
systému
Ke každé funkci systém zobrazí otázku (např. Chcete
Zapnout blok?). Uživatel na ni odpoví klávesami ANO
nebo NE. Jestliže si uživatel není jistý zadáním nebo
udělá chybu, může se vrátit do základního menu
klávesou Zrušit.
Není-li 60 sekund stisknuta žádná klávesa, vrátí se
klávesnice stavu kdy zobrazuje:
12:00
Vlož kód
2000/01/01
POZNÁMKA: Klávesy Ano, Ne a Zrušit nepracují
v instalačním režimu. Stisknete-li je během
programování, bude to signalizováno chybovým
pípnutím.
V uživatelském manuálu znamená „Zapnutí“ zapnutí
systému a „Vypnutí“ vypnutí systému do/ze střežení.
V uživatelských menu „Zapnout/Vypnout bloky?“
„Prohlédnout stav systému?“ signalizují kontrolky
ZAP a VYP stav jednotlivých bloků, kterými lze
procházet.
Kontrolka Síť je zapnutá vždy mimo poruchu
síťového napájení.
V Uživatelském manuálu a Manuálu správce systému
najdete detailní informace o uživatelských funkcích.
Uživatelé by měli tyto manuály důkladně prostudovat
aby poznali možnosti systému.
16
Pokročilí
Supervisor
Master
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ano
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Ano
6.5 Zablokování klávesnice
6.3 Hláška: Varování - bezpečnost
omezena
Po vložení nastaveného počtu nesprávných kódů se
klávesnice na nastavenou dobu zablokuje (uzamkne)
a nelze na ní provést žádnou funkci. Zablokování
klávesnice je funkce zabraňující náhodnému
vyhledání přístupového kódu.
Tato hláška se objeví jestliže se uživatel pokouší
zapnout systém a je problém na jedné nebo více zón.
(např. otevřené zóny, zóny v alarmu, tamperu, vibrační
detektory v poruše atd.)
Objeví se hláška na displeji:
Varování - bezpečnost omezena
Pokud uživatel na tuto hlášku reaguje stiskem klávesy
Ano na klávesnici se zobrazí: Varování přijato a bloky
budou Zapnuty.
Na displeji se ukáže “Klávesnice je zablokovaná”.
V kapitole Systémové volby v Programovacím
manuálu jsou informace o programování Počtu
chybných kódů a Době blokování.
6.6 Ochranné kontakty klávesnic
6.4 Zobrazení data a času
Tato funkce musí být zapnuta, pokud jsou použity
klávesnice
s ochranným
kontaktem
a
podkladovou
deskou.
Více
informací
je
v Programovacím manuálu.
Klávesnice v klidu zobrazuje datum a čas ve 24hod formátu.
Systém automaticky přechází na
v březnu a na normální čas v říjnu.
letní
čas
6.7 Podsvícení klávesnice
Změna přechodu mezi letním a normálním časem
se programuje v sekci letní a normální čas a je
popsána v Programovacím manuálu.
Po stisku některé klávesy se automaticky zvýší
intenzita podsvícení kláves. Po 30 sekundách
nečinnosti se podsvícení vrátí na původní
intenzitu.
Nastavení přechodu mezi letním a normálním
časem je možné provádět i pomocí DLS3-SA
software.
Uživatelé s úrovní Supervisor a Master mohou
nastavit intenzitu podsvícení v uživatelském
menu.
Uživatelé s úrovní Master, mohou také nastavit
datum a čas v uživatelském menu (Viz manuál
správce).
17
Kapitola 7: Funkce a programování systému
Časové plány
Zde je možné nastavit časové plány pro přenos
Zapnutí/Vypnutí systému, AutoZapnutí, AutoVypnutí,
kontrolu přístupu, aktivaci PGM výstupů. Více
informací
najdete
v Programovacím
manuálu
ústředny.
Po instalaci a přihlášení modulů do systému je
možné začít s jeho programováním.
7.1 Programování systému
Programování funkcí, které ovlivňují
systému jsou v Oblasti systému:
nastavení
Instalační a systémové funkce
Zde můžete změnit Instalační kód, Kód pro test a
můžete provést reset systému dále nastavovat
systémové
přepínače,
možnosti
uzamčení
klávesnice, systémové časy, masku Zapnutí a
Vypnutí bloků a další systémové funkce. Více
informací najdete v Programovacím manuálu.
Kontrola přístupu
Systém PC6010 lze rozšířit o kontrolu přístupu
pouhým přidáním modulů PC6820. Maximální počet
ovládaných dveří je 32. Více informací najdete
v Instalačním manuálu modulu PC6820.
Downloading
PC6010 můžete programovat i dálkově pomocí
programu DLS-3. Způsob programování je popsán
v manuálu od programu DLS-3 a v Programovacím
manuálu v kapitole o DLS.
Blok je skupina zón, které lze Zapnout/Vypnout
společně. V systému PC6010 může být až 32
bloků.
7.2 Oblast bloků
Bližší informace pro nastavení konkrétního bloku
se programují až po vytvoření bloku v menu
Oblast bloků > Přidat/měnit blok. Blok 1 je
implicitně povolen.
Komunikace
Komunikátor podporuje formáty Contact ID a SIA
FSK pro přenos událostí po telefonní lince.
Přenosové kódy jednotlivých událostí se nastavují
v sekci Komunikátor nebo lze použít automatické
generování přenosových kódů ústřednou pro oba
formáty.
Povolení a programování bloku
1. Vložením [*] [8] Instalační kód vstupte do
instalačního režimu.
2. Nalistujte a vyberte Oblast bloku a potvrďte [*].
3. Nalistujte a vyberte Přidat/měnit blok a
potvrďte [*].
4. Nalistujte blok. který chcete programovat a
stiskněte [*].
Přečtěte si informace o programování komunikátoru
v Programovacím manuálu a v příloze B a v seznamu
přenosových kódů formátu Contact ID a SIA FSK.
Přiřazení Zón k blokům
Každá zóna musí být přiřazena alespoň jednomu
bloku.
K přiřazení zóny do bloku nejprve blok
naprogramujte a vstupte do položky menu Přiřazení
zón.
Programování modulu Links/GSM1000
Celulární komunikátor se používá jako záložní na
všechny tři telefonní čísla nebo pro download.
Přečtěte si informace o programování modulu
Links/GSM1000 v jeho Instalačním manuálu.
Přiřazení kódu k blokům
Každý uživatel musí mít přístup alespoň do jednoho
bloku. Uživatel Master nebo Supervisory může
přiřadit uživateli přístup do vybraných bloků. Viz
Manuál správce systému.
Programovatelné (PGM) výstupy
Programovatelné výstupy jsou jak na základní desce
PC6010 tak na rozšiřovacích modulech PC6204
nebo PC6216 a umožňují ovládat připojené
spotřebiče v závislosti na nastavení funkce PGM
výstupu.
Programové přepínače bloků
Masku Zapnutí/Vypnutí bloku najdete v sekci
Systémových funkcí. Nastavením přepínače na NE je
zakázáno Zapnutí/Vypnutí bloku z klávesnice. Blok
s volbou NE může být zapnut/vypnut pouze kartou
systému kontroly přístupu PC6820, pomocí
automatického zapnutí/vypnutí, pomocí kontaktu,
systémem APS/ODS nebo DLS-3. Implicitně je
povoleno zapnutí všech bloků.
Například siréna připojená k PGM1 na základní
desce bude sledovat dveřní zvonkohru, když funkci
PGM1 nastavíte (12) Dveřní zvonkohra.
V Programovacím manuálu v kapitole PGM výstupy
najdete více informací o možnostech nastavení PGM
výstupů.
Programovatelné (PGM) výstupy ovládané
uživatelem
Když uživatel odpoví Ano na otázku: Odemknout
zámek?, aktivuje se výstup nastavený na funkci
Ovládací výstup na dobu danou časovačem PGM
výstupu.
ID číslo bloku
ID číslo bloku slouží k jeho identifikaci na
monitorovací stanici. Výběr dalších funkcí (například
siréna, doba pro odchod a příchod, AutoZapnutí atd.)
bloku je v menu Funkce bloku.
Když uživatel odpoví Ano na otázku: Chcete
resetovat senzory?, aktivuje se výstup nastavený na
funkci Ovládací výstup na dobu danou časovačem
PGM výstupu.
18
Můžete také naprogramovat název bloku v sekci
Jméno bloku. Název bloku pomůže uživateli
orientovat se snadno v uživatelském menu a
napomůže k určení bloku v paměti událostí.
Odpojení a Vypnutí zóny
Zóny mohou být Odpojeny nebo Vypnuty Masterem
v uživatelském menu.
Časy bloku
Zde se programují časy pro jednotlivé bloky. Pro
každý blok je možné nastavit odlišné časy.
Odpojená zóna nezpůsobí poplach. Systém však
monitoruje tamper a zkrat zóny. Zóny nemohou být
odpojeny, je-li blok v zapnutém systému. Odpojení
zón je automaticky zrušeno při vypnutí systému ze
střežení. Je-li odpojení zón nutné, musí být opět při
následujícím zapnutí obnoveno.
Během Doby pro odchod bloku bude pípat bzučák
jednou za sekundu. Během posledních 15 sekund
bude bzučák pípat třikrát za sekundu. Zbývající čas
je zobrazen na LCD displeji.
Vypnutá
zóna
nezpůsobí
poplach.
Systém
nemonitoruje tamper a zkrat zóny. Zóny nemohou být
Vypnuty, je-li blok v zapnutém systému. Uživatel
může zónu Vypnout např. při poruše detektoru nebo
kabeláže. Vypnutí zóny je trvalé a není zrušeno při
vypnutí systému ze střežení.
Během posledních 15-ti sekund Doby pro příchod
bude pípat bzučák třikrát za sekundu.
Kopírovat blok
Pomocí tohoto menu lze jednoduše zkopírovat
nastavení z jednoho bloku do jiného. Při kopírování
nejprve určíte blok z něhož převezmete nastavení a
potom určíte cílový blok. Kopírovat lze veškeré
nastavení bloku vyjma přiřazení zón.
Tamper, Alarm, Zkrat zóny
Vznikne-li na zóně Tamper nebo Zkrat, bzučák
klávesnic daného bloku pípá. Signalizace bzučákem
trvá po dobu Času pro sirénu nebo do doby než je
utišena uživatelem.
Zrušit blok
Chcete-li smazat některý blok, použijte tuto sekci. Jeli blok zrušen, jeho nastavení zůstává zachováno a
je-li znovu vytvořen, není nutné jej znovu
programovat. Po zrušení bloku je zrušeno i přiřazení
zón tomuto bloku.
POZNÁMKA: Tamper zóny nemá vliv na možnost
Zapnutí bloku.
Je-li zóna zapnuta a je narušena, dojde k alarmu.
Systém přenese alarm a rozezní sirénu na dobu
Času pro sirénu nebo dokud nebude utišen
uživatelem. Je-li zóna narušena znovu v době kdy
trvá alarmový stav, systém nevyšle nový alarm a
nebude aktivována znovu siréna. Toto se netýká
vibračních zón. Je-li vibrační zóna narušena znovu
v době kdy trvá alarmový stav, systém vyšle nový
alarm.
AutoZapnutí bloku
K automatickému zapnutí bloku podle plánu je třeba
naprogramovat Časový plán a plán Zapnutí/Vypnutí
v sekci Plánování jimiž se bude blok řídit. Viz popis
Plánování v Programovacím manuálu.
Je-li jedna nebo více zón v alarmu, zní siréna (po
dobu Času pro sirénu) a alarmy jsou zobrazené na
klávesnicích bloku. Vložením platného uživatelského
kódu se utiší siréna. Lze si také prohlédnout zóny,
které byly v alarmu. Při prohlížení zón v alarmu se
Vás systém zeptá Vymazat alarmy? Odpovíte-li Ano
a budou-li zóny obnoveny, budou vymazány všechny
alarmy v daném bloku. Některé alarmy nemusí být
přiřazené danému uživateli a ty pak nebudou
vymazány. Viz Manuál správce.
Uživatelům lze povolit odložení nebo zrušení
AutoZapnutí nastavením přepínače na Ano v sekci
Programové přepínače bloků.
7.3 Programování zón
Po přiřazení zóny do bloku je třeba naprogramovat
Typ zóny a Atributy zóny. V sekci Typ zóny zvolte
z možností vhodný typ zóny (např. Zpožděná,
Okamžitá atd.). Je možné si vybrat z 19 typů zón.
Každý Typ zóny má implicitně nastavené atributy,
které je možné dodatečně změnit. Více informací
najdete v Programovacím manuálu.
Události na společných zónách
Události
(tamper/obnovení,
alarm/obnovení,
zkrat/obnovení) vzniklé na zónách společných více
blokům, budou přeneseny pod blokem s nejnižším
pořadovým číslem. Do paměti událostí se zapisují
jako události ve všech přiřazených blocích.
Zapnutí s Otevřenou zónou
Vnitřní zóny a Zpožděné mohou být při zapínání
otevřené (blok lze zapnout s těmito otevřenými
zónami) Zapnutí s otevřenou zónou se uživateli
nesignalizuje. Jakmile budou zóny zavřeny, stanou
se střeženou částí bloku. Nové narušení zóny
způsobí alarm.
7.4 Backbone
Stavy systému PC6010 mohou být monitorovány po
telefonní lince nebo po sběrnici Backbone po síti
pomocí modulů PC6442 a PC6443.
Dříve než přiřadíte některý z modulů PC644X je třeba
naprogramovat Kód pro Backbobne [01]. Teprve po
změně tohoto kódu
na [01] budou přístupné
programovací sekce pro Backbone. Viz kapitola o
Programování Backbone v Programovacím manuálu.
19
Kapitola 8: Nastavení pro tisk
8.4 Tisk v reálném čase
8.1 Nastavení PC6400
Modul PC6400 vysílá data do tiskárny okamžitě po
jejich vzniku. Je-li modul PC6400 přihlášen a
nastaven a tiskárna je On line, začne přenos jakmile
bude tiskárna připojena. Na spodní části stránky jsou
tři ukázky událostí.
PC6400 je modul sériového rozhraní RS-232. Můžete
k němu připojit libovolnou sériovou tiskárnu a tisknout
okamžitě události systému PC6010. Více informací
najdete v Instalačním manuálu PC6400.
Tiskárna může být umístěna až 61 m od modulu
PC6400.
Mnoho událostí vyžaduje vložení kódu. Přístupový
kód je zapsán do paměti spolu s událostí. Viz příklad
2.
8.2 Nastavení tiskárny
Lze změnit implicitní nastavení názvů bloků, jmen
uživatelů, názvů zón tak aby se šlo ve vytištěných
událostech lépe orientovat. Viz příklad 3.
Tiskárna musí mít následující:
·
·
·
·
·
·
·
Sériové rozhraní
Přenosovou rychlost 4800 Baudů
Nastavení parity = Bez parity
Délka slova = 8 bitů
Automatické řádkování = vypnuto
Znaková sada = americká/kanadská
Protokol DTR
Je-li tiskárna Off line, PC6400 vznikající události
zapisuje do vlastní paměti dokud není tiskárna
připravena k tisku.
Jakmile je tiskárna On line, modul PC6400 do ní
začne posílat data ze své paměti. Paměť událostí má
kapacitu 3000 událostí. Jakmile je v paměti 2250
nových nevytištěných událostí, vyšle se na
monitorovací stanici zpráva Paměť událostí téměř
plná. Jakmile paměť událostí překročí 3000, budou
nejstarší přepsány novými.
8.3 Připojení tiskárny k PC6400
V modulu PC6400 je kompletní kabel (2m)
zakončený konektorem Canon 25 pin. Lze připojit
kabel o délce až 61m.
Připojení tiskárny:
8.5 Tisk paměti událostí
1. Vypněte napájení PC6010, PC6400 a tiskárny.
2. Zapojte kabel k tiskárně (konektorem Canon 25 pin)
a k modulu PC6400.
3. Připojte napájení PC6010, PC6400 a tiskárny.
Tisk celé paměti událostí je přístupný v Instalačním
programování v sekci Tisk paměti událostí.
Chcete-li tisk paměti přerušit, vstupte přístupný
v Instalačním programování do sekce Zrušit tisk.
Popis
Oblast systému
Blok 2
Oblast systému
Oblast systému
Datum
05/27/99
05/27/99
06/01/99
06/01/99
Čas
13:25
15:00
08:10
08:13
Událost
Tiskárna On line
Alarm zóna 008
4204 # 05 Porucha baterie
Tamper LCD # 001
Příklad 2
Blok 1
Systém
Systém
Blok 4
Blok 1
Blok 8
Blok 1
05/27/99
05/27/99
05/27/99
05/29/99
06/01/99
05/29/99
05/29/99
13:40
13:51
13:53
15:30
08:05
08:01
23:59
Vypnutí kód 001
Instalační režim začátek
Instalační režim konec
Ovládací výstup kód 054
kód 008
Systém master menu kód 001
Odpojení kód 004
Příklad 3
Západní budova
Montáže
06/04/99
06/04/99
13:25
13:50
Vypnutí Hlavní strážce
Alarm Přední kancelář
Příklad 1
20
Kapitola 9: Downloading
V sekci Počet zazvonění můžete určit počet
zazvonění na telefonní lince, po kterých ústředna
zvedne a začne komunikovat s počítačem. Továrně 8
zazvonění.
9.1 Programování systému pomocí
programu pro downloading
Jedním ze způsobů jak programovat systém PC6010
je použití software DLS-3. Program ústředny
nastavíte v počítači a poté přenesete do ústředny
modemem nebo PC-Linkem. Po telefonní lince lze
systém i dálkově ovládat počítačem.
Kompletní přehled informací o downloadingu je
v Programovacím manuálu ústředny.
9.3 PC-Link
V manuálu k programu DLS-3 a v Programovacím
manuálu ústředny v kapitole DLS najdete kompletní
postup instalace a nastavení programu DLS-3.
PC-link je adaptér, který spojuje ústřednu
s počítačem. Přenosová rychlost PC-Linku je 9600
Baudů. PC-link se připojuje do sériového portu
počítače.
9.2 Downloading pomocí telefonní
linky
Ke svorkám TIP a RNG připojte telefonní linku.
Naprogramujte v ústředně i v počítači v souboru
shodně kód pro DLS a ID číslo pro DLS.
Downloading lze také provádět pomocí modulu
LINKS/GSM 1000. V jeho Instalačním manuálu
najdete více informací.
Lze zvolit zda má ústředna volat počítač nebo
počítač volat ústřednu.
Download pomocí PC-Linku:
Aby ústředna zvedla linku při přicházejícím volání je
nutné nastavit Detekci zvonění nebo povolit Uživatel
povoluje servis v přepínačích pro downloading.
1. Připojte PC-Link konektor ke čtyřem pinům na
základní desce ústředny.
2. Povolte PC-Link v položce Nástroje / Konfigurace
modemu v programu DLS na počítači. Zobrazí se
PC-link aktivní.
3. V programu ve vytvořeném souboru iniciujte
volání (podle potřeby download, upload). Program
ohlásí v komunikačním okně: PC-Link: Čekám na
ústřednu.
4. Na klávesnici systému vstupte do Instalačního
režimu a vyberte Systém > DLS > Povolit PC-Link
Zobrazí se zpráva PC-Link aktivní.
5. Po ukončení komunikace ústředna automaticky
opustí Instalační režim.
6. Po ukončení komunikace zvolte v programu
položku Zavěsit.
7. Po ukončení spojení a programování rozpojte PCLink konektor.
Když povolíte Detekci zvonění, ústředna vždy zvedne
telefonní linku při příchozím volání.
Je-li povoleno Uživatel povoluje servis a Master
uživatel zvolí funkci Povolit servis? systém bude
odpovídat na příchozí volání 60 minut od tohoto
povolení. Stejným způsobem musí Master povolit
vstup do instalačního režimu.
Je-li zapnuta současně Detekce zvonění i Uživatel
povoluje servis, ústředna bude odpovídat na příchozí
volání ale Master musí ze svého menu povolit servis
před vstupem do instalačního režimu z klávesnice
nebo dálkově přes DLS3.
21
Kapitola 10: Diagnostika, prohlížení a náprava chyb
implicitní nastavení. Všechny moduly systému
musí být znovu přihlášeny.
10.1 Diagnostika
Funkce diagnostiky pomáhá zjistit jakékoliv problémy
spojené s činností instalovaných modulů.
Hardwarový reset
Pokud je vlivem nedbalosti ztracen Instalační kód, lze
systém nastavit na implicitní nastavení pouze pomocí
hardwarového resetu.
Chcete-li provést hardwarový reset, postupujte podle
následujících instrukcí:
1. Přerušte veškeré napájení ústředny odpojením
záložní baterie a síťového napájení.
2. Propojte svorky Z1 a PGM1 na hlavní desce.
Žádné další vodiče nesmějí být v této chvíli
připojeny k těmto svorkám.
3. Obnovte přívod napájení k ústředně na dobu 20-ti
sekund.
4. Přerušte veškeré napájení ústředny odpojením
záložní baterie a síťového napájení.
5. Odstraňte zkratovou propojku mezi svorkami Z1 a
PGM1.
6. Obnovte přívod napájení do systému. Nejdříve
připojte baterii a poté síťové napájení. Systém si
načte do paměti hodnoty odpovídající implicitnímu
nastavení. Všechny moduly musí být znovu
přihlášeny do systému. Paměť událostí je jediná
část systému, která nebude resetována.
Vstup do sekce Diagnostika:
1. Vstupte do instalačního režimu vložením [*] [8]
Instalační kód.
2. Vyberte menu Diagnostika.
3. Vyberte diagnostiku modulů na sběrnici Ebus
(PC6501, PC6108A, PC6204, PC6400, PC6820)
nebo na sběrnici Backbone (PC6442, PC6443).
4. Jestliže není zaznamenán žádný problém,
klávesnice zobrazí „Systém PC6010 Bez
poruchy“.
Pokud je zjištěn problém, klávesnice zobrazí
„Chyba … modul“. Tato zpráva bude doplněna o
„E“ nebo „T“ nebo „NN“ a číslo reprezentující
konkrétní modul (viz seznam uvedený níže).
Písmena znamenají následující:
E = chyba komunikace. Ústředna ztratila
komunikaci s modulem.
T = tamper. Ochranná zóna tamper na modulu
byla narušena.
NN = nízké napětí. Modul zaznamenal nízké
napětí na Ebusu
Následující převodní tabulka uvádí souvislost
indikačních čísel a modulů, které zastupují.
Indikační čísla
Moduly Ebus#
1-64
PC6501LCD #1-64
65
PC6400
66-95
PC6108A - #1-30
146-154
PC6216 - #1-9
178-193
PC6204 - #1-16
210-225
PC6820 - #1-16
10.3 Prohlížení poruch
Zabezpečovací ústředna neustále monitoruje některé
možné
poruchové
stavy.
Jestliže
dojde
k zaznamenání nějaké poruchy
·
bude rozsvícena kontrolka Porucha a bzučák
klávesnice bude znít dvěma krátkými tóny v 10-ti
sekundových intervalech.
· Stiskem klávesy [#] utišíte bzučák klávesnice.
Kontrolka Porucha bude svítit po celou dobu trvání
poruchového stavu.
POZNÁMKA: Poruchové stavy snižují úroveň
bezpečnosti.
Uživatelé základní úrovně mohou utišit signalizaci
následujících poruch:
Indikační čísla
Moduly Backbone#
33
Nepoužito
34
PC6442
35
PC6443
Zjistí-li diagnostika více problémů lze mezi nimi
listovat klávesami (< >).
·
·
·
·
·
telefonní linka
baterie
síťové napájení
vibrační detektory
požární porucha
Ostatní poruchy jsou hlášeny
Generální porucha systému.
10.2 Reset systému na základní
nastavení
Softwarový reset
Tyto funkce jsou dostupné pouze během první minuty
po připojení napájení.
1. Vypněte a znovu zapněte veškeré napájení. Síť i
baterii.
2. Na klávesnici zadejte Master kód a vyberte funkci
Povolit servis.
3. Ukončete uživatelské programování a vstupte
povelem [*] [8] Instalační kód do instalačního režimu.
4. Vyberte menu Diagnostika > Software reset.
5. Displej zobrazí Vypni napájení a opět zapni. Po
potvrzení stiskem klávesy Odpojte záložní baterii
a síťové napájení. Tím dojde k vymazání všech
naprogramovaných dat a resetu systému na
22
společně
jako
5. Jestliže systém nemůže zresetovat všechny
poruchy, objeví se zpráva Nelze zrušit poruchy,
Volejte servis, Opustit menu?
Uživatelé pokročilí a vyšší úrovně mohou zjistit další
informace při signalizaci poruchy.
Prohlížení poruch:
Klávesou Ne se vrátíte do menu poruch. Klávesou
Ano se vrátíte do základního menu.
1. Vložte kód. Jestliže je signalizována porucha,
systém se zeptá: Porucha systému, zobrazit
seznam?
Prohlížení poruch zrušíte klávesou Ne. Poruchy
lze prohlížet po stisku klávesy Ano.
2. Na klávesnici se zobrazí seznam poruch.
Například: Porucha tel. linky. Klávesami (<>) lze
listovat seznamem poruch.
3. Po prohlédnutí všech poruch se objeví otázka,
Konec seznamu, Zrušit poruchy?.
Klávesou Ne se vrátíte do menu poruch. Klávesou
Ano zrušíte poruchy.
4. Když poruchy vymažete systém ohlásí na displeji,
Poruchy jsou zrušeny.
Slabá baterie
Porucha sítě
Napětí baterie připojené k ústředně je nízké
Výpadek síťového napájení (klávesnice je tichá)
Zdroj 12V
Svorky AUX, SAUX+ nebo PGM jsou přetížené
Poruchové stavy se přenášejí na monitorovací stanici
pomocí přenosových kódů. Jejich programování je
popsáno v Programovacím manuálu.
POZNÁMKA: Poruchy sítě a porucha baterie
neovlivní Zapnutí systému.
V následující tabulce najdete seznam poruchových
hlášení systému.
6820 Baterie
Napětí na baterii připojené k modulu PC6820
je nízké.
6820 AC síť
Výpadek síťového napájení na modulu
PC6820.
6820 zámek
Porucha jednoho ze zámků připojených
k PC6820. Možná příčina je přetížení
napájecího výstupu pro zámek nebo
přerušená pojistka napájecího obvodu
6820 zdroj
Zdroj na modulu PC6820 je přetížen.
6820 nap čtečky Zdroj pro napájení čtečky je přetížený, nebo je
přerušená pojistka v napájecím obvodu
čtečky.
6442 Baterie
Napětí na baterii připojené k modulu PC6442
je nízké.
6442 AC síť
Výpadek síťového napájení na modulu
PC6442.
Zdroj 6442
Zdroj na modulu PC6442 je přetížený
6443 Baterie
Napětí na baterii připojené k modulu PC6443
je nízké.
6443 AC síť
Výpadek síťového napájení na modulu
PC6443.
Zdroj 6443
Zdroj na modulu PC6443 je přetížený
Porucha TLM Odpojení telefonní linky
Komunikace s Ústředna nemůže navázat spojení s PCO.
Porucha se signalizuje po naprogramovaném
PCO
počtu neúspěšných spojení. Porucha se ukončí
po prvním úspěšném spojení.
Porucha
Sirénový obvod je přerušený (na ústředně nebo
sirény
na PC4700)
Požární zóna Požární zóna je otevřená (akustickou signalizaci
na klávesnici nelze utišit)
Ztráta času
Porucha skončí po nastavení platného data a
času.
Kom
Přerušená komunikace s některým modulem.
s modulem
Prověřte zapojení a proveďte reset systému.
Tuto činnost může provádět pouze kvalifikovaná
osoba.
Napětí
na Modul napájený ze sběrnice Ebus má malé
Ebus
napětí. Prověřte připojení ke sběrnici, je-li třeba
připojte posilovací napájecí zdroj. Tuto činnost
může provádět pouze kvalifikovaná osoba.
Baterie
na Napětí baterie připojené k PC6204 je nízké
PC6204
(číslo modulu je indikováno přenosovým kódem
a zapsáno v paměti událostí)
AC siť na Výpadek síťového napájení na modulu
PC6204
PC6204(klávesnice je tichá)
Zdroj PC6204 Zdroj na modulu PC6204 je přetížený.
6442 porucha Modul PC6442 má poruchu v komunikaci
na RS-232
s APS
6443 porucha
na RS-232
Porucha
na
Backbone
23
Modul PC6443 má poruchu v komunikaci
s ODS
PC6010 má poruchu v komunikaci s moduly
PC6442 nebo PC6443
ã KELCOM International 2002
Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové
Tel: 495 513 886 Fax: 495 513 882 E-mail: [email protected]
Vytištěno v České republice

Podobné dokumenty

Security system

Security system Modul reléových výstupů a napájecí zdroj - napájecí zdroj 2,2A - volba dobíjecího proudu 1,4A nebo 360mA - 4 programovatelné reléové výstupy - 16 modulů pro celkový počet 64 výstupů - výstupní prou...

Více

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Instalační příručka

PC1616/PC1832/PC1864 v4.2 Instalační příručka UPOZORNĚNÍ: Tento návod obsahuje informace o omezení ve využívání výrobku a jeho funkci, a také informace o omezení odpovědnosti výrobce. Celý návod si pečlivě přečtěte.

Více

Instalační manuál

Instalační manuál Stav systému lze monitorovat dálkově po telefonní lince nebo pomocí náhradních komunikačních zařízení. Na základní desce má PC5020 4 programovatelné výstupy, k nim můžete přidat 12 dalších na modul...

Více

V propagačním letáku

V propagačním letáku zobrazen plán celého objektu. Je rozdělen na několik částí a po stisknutí šipky se zobrazí pouze vybraná část ale s více detaily. Tímto vnořováním se dostaneme až na plán, kde jsou umístěna jednotl...

Více

Brave - Dveřní vrátný

Brave - Dveřní vrátný označená "LINE". Připojuje se stejným způsobem jako kterýkoliv telefon na libovolnou pobočku ústředny. Obvody vrátného se napájí z telefonní linky, takže pro hlasovou komunikaci již není nutné nic ...

Více

ZDE

ZDE a královna, byla pozvednuta ke cti oltáře Tvé Církve. V ní jsi nám dal příklad neotřesitelné důvěry ve Tvou Božskou Prozřetelnost a příklad víry a naděje tváří v tvář soužení. Snažně Tě prosíme, ab...

Více

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA

INSTALAČNÍ PŘÍRUČKA Ovládání modulů domácí automatizace X-10 pomocí interface PLC (např. TW 7224) Umožňuje řízení až 32 modulů domácí automatizace 16 časových tabulek s možností nastavení času zapnutí a vypnutí pro je...

Více

Programování PGM výstupů

Programování PGM výstupů Definice bloků ................................................. 13 Přiřazení zón do bloků..................................... 13

Více