pozvánka - Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická

Transkript

pozvánka - Psychiatrická společnost ČLS JEP a Česká psychiatrická
PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
www.ceskapsychiatrie.cz
POZVÁNKA
na vědeckou schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP, která se koná dne
3. února 2010 v posluchárně Psychiatrické kliniky v Praze 2, Ke Karlovu 11
Dopolední program začíná v 9:00 hodin:
zajišťují pracovníci PK Olomouc
Program:
•
•
Kognitivní poruchy u BAP
MUDr. Klára Látalová, Ph.D.
•
fMR u panické poruchy
MUDr. Bc. Aleš Grambal
•
Predikce terapeutické odpovědi u OCD
Skupinový program psychoterapeutického
oddělení
doc. MUDr. Ján Praško, CSc.
MUDr. Zuzana Sigmundová
Pracovní schůzi Psychiatrické společnosti ČLS JEP sponzoruje firma Schering-Plough/MSD
Sympozium společnosti Schering-Plough/MSD - začátek v 11:00 hodin:
1] MUDr. Viktor Mravčík, Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti:
České a evropské údaje o drogách – 30 min.
2] MUDr.Martin Kabina, Schering-Plough/MSD:
Informace o studiích a výzkumných projektech s účinnou látkou buprenorfin-naloxon – 15 min.
3] Mgr. Tomáš Růžička, Schering-Plough/MSD:
Novinky v úhradě substituční léčby závislosti na opioidech – 15 min.
**Po skončení programu zve firma k malému pohoštění**
Sekce mladých psychiatrů PS ČLS JEP
3. února 2010 ve 12:15 - 12:45 hod. v Myslivečkově síni nalevo od
hlavního vchodu do PK
•
Novinky ve specializačním vzdělávání
Kmoch.V., Lattová Z.
Psychofarmakologická sekce PS ČLS JEP
3. února 2010 ve 13:45 – 14:45 hod. v posluchárně PK Praha 2
o
Pedopsychiatrická sekce PS ČLS JEP
Odpolední program začíná v 15:00 hodin:
zajišťuje Sekce návykových nemocí
Koordinuje: prim. MUDr. Libor Chvíla, AT sekce PS
ČLS JEP
Outcome - psychosociální výsledky léčby se
zaměřením na diagnosu schizofrenie
L. Bankovská
3. února 2010 ve 12:30 – 13:30 hod. v posluchárně PK Praha 2
o Farmakoterapie mentální anorexie - retrospektivní
hodnocení změn Body Mass Index (BMI) u pacientů s
mentální anorexií léčených a neléčených
psychofarmakoterapií na dětském a dorostovém oddělení PK
FN Brno.
MUDr. Markéta Neumannová, PK FN Brno
Téma: Doporučené postupy psychiatrické péče – závislosti na psychoaktivních látkách
•
•
•
Doporučené postupy psychiatrické péče – závislosti na psychoaktivních látkách (prim.MUDr. Karel Nešpor, CSc.)
Doporučené postupy psychiatrické péče – závislosti na tabáku (MUDr. Eva Králíková, CSc.)
Diskuse
PSYCHIATRICKÁ SPOLEČNOST
České lékařské společnosti J. E. Purkyně
www.ceskapsychiatrie.cz
Elektronické zasílání zpráv
Vážení členové společnosti,
vzhledem k tomu, že pro Vás chystáme elektronické zasílání informací a zpráv o akcích a aktivitách
České psychiatrické společnosti o. s. a Psychiatrické společnosti ČLS JEP, velice Vás tímto prosíme
o uvedení Vaší e-mailové adresy.
Tento údaj je velmi POTŘEBNÝ ke zlepšení vzájemné spolupráce.
Děkujeme za Vaši spolupráci a přejeme mnoho profesních úspěchů.
Dita Králová
Sekretariát Psychiatrické společnosti ČLS JEP a ČPS o.s.
GUARANT International, spol. s r.o.
Opletalova 22
110 00 Praha 1
Tel: 284 001 444
E-mail: [email protected]
===========================================
FORMULÁŘ:
Titul:
Příjmení:
Jméno:
Kontaktní adresa:
Ulice + č.p.:
Město:
PSČ:
E-mail:
Telefon:
Fax:
Souhlasím s použitím osobních údajů pro Českou psychiatrickou společnost o.s. a Psychiatrickou společnost
ČLS JEP dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
Souhlasím s tím, aby mi byly na uvedené údaje zasílány informace o společnosti, o konání odborných akcí,
upoutávky a pozvánky.
Vyplněný lístek prosím odevzdejte zástupci GUARANT International, spol. s r. o. na další pravidelné vědecké schůzi nebo zašlete na
adresu sekretariátu:
Dita Králová
Sekretariát Psychiatrické společnosti ČLS JEP a ČPS o.s.
GUARANT International, spol. s r.o.
Opletalova 22
110 00 Praha 1
Nebo zašlete svůj e-mail s kontaktními údaji na e-mail: [email protected]

Podobné dokumenty

XV. Opařanské dny - Dětská psychiatrická nemocnice Opařany

XV. Opařanské dny - Dětská psychiatrická nemocnice Opařany vzhledem k tomu, že pedopsychiatrickou specializaci bude možné získat až po osmi letech a tato doba způsobí další snížení počtu dětských a dorostových psychiatrů v České republice. Vedoucí subkated...

Více

Pozvánka na květnovou schůzi, dne 6. 5. 2009

Pozvánka na květnovou schůzi, dne 6. 5. 2009 Specifika multidisciplinární spolupráce v péči o psychotiky (20 min.) – MUDr. Petr Hejzlar

Více

Závilosti a její léčby

Závilosti a její léčby laboratorních výsledků vědět, jestli jste na droze závislí a dokáže vám pomoci v jediné možné

Více

dotazy a odpovědi ze dne 18.5.2011

dotazy a odpovědi ze dne 18.5.2011 ošetřovatelskou péči v dětské a dorostové psychiatrii, dětská sestra se zaměřením na herní aktivity a výchovnou péči, dětská sestra se zaměřením na ošetřovatelskou péči ve vybraných klinických obor...

Více

Bedřich Smetana – Choroba a tvorba

Bedřich Smetana – Choroba a tvorba lobularis bilat. - ***, thrombosis arteriae femoralis, atrophia universalis. „Klinické poznání“: dementia senilis. Prof. Hlava zprvu učinil poznámku, že by mohlo jít o diagnosu progresivní paralýzy...

Více