olo en e - CK Rotera

Komentáře

Transkript

olo en e - CK Rotera
2016
Dále nabízíme:
● jednodenní a vícedenní programy školních
výletů a exkurzí v Česku i zahraničí
● pravidelné kulturní zájezdy na divadelní a muzikálová představení
● Tiket Art - online prodej vstupenek na divadelní a muzikálová představení, koncerty a další kulturní akce
provizní prodej zájezdů mnoha CK
do Celého světa
směnárna - rotera s.r.o.
s Nádražní 4, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 513 371, 313 516 047
Fax: 313 518 588
e-mail: [email protected]
www.rotera.cz
praCovní doBa
Po-Čt 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Pá
8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
Vážení a milí cestovatelé, milí přátelé a zákazníci,
rok uběhl jako voda a my Vám jako každoročně v tuto dobu předkládáme
naší novou nabídku pobytových, poznávacích, relaxačních a sportovních
zájezdů.
Poznávací a sportovní zájezdy každoročně rozšiřujeme a doplňujeme řadu
novinek na základě našich i Vašich zkušeností, poznatků a námětů.
Dali jsme si za cíl představit Vám krásu blízkých i vzdálených zemí, ale
i rozmanitost České republiky.
U pobytových zájezdů jsme se rozhodli pro osvědčená a oblíbená střediska
v Chorvatsku a na řeckém ostrově Korfu.
Chceme Vám poděkovat za Vaši chuť stále cestovat a pevně věříme, že
si z této bohaté nabídky vyberete a že cestování s Roterou pro Vás bude
příjemným časem odpočinku a pohody.
Přejeme Vám šťastnou volbu při výběru Vaší příští dovolené!
Vaše CK Rotera
Č A S OV É S L E V Y
poBYtové zájezdY
až 10%
Přesné informace o výši slevy a podmínkách jsou uvedeny u jednotlivých
zájezdů.
poznávaCí, relaXaČní a sportovní zájezdY
až 8%
Informace o konkrétní výši slevy je uvedena ve formě zlomku u jednotlivých
zájezdů v odstavci „číslo zájezdu, termín a cena“. Částka před lomítkem
bude odečtena z ceny klientům, kteří již s CK Rotera v uplynulých 5 letech
cestovali. Hodnota za lomítkem platí pro ostatní klienty. V obou případech
je podmínkou uplatnění slevy zaplacení zálohy ve výši 30%. Akce platí
do 31.03.2016 a současně doba zbývající do odjezdu nesmí být kratší než
60 dnů. Pokud zájezd neobsahuje informace o časových slevách, není tato
sleva poskytována.
SKU
NAŠE ADRESA
NOVÉ SLEVY
Skupinám od 20 osob poskytneme slevu. Kolektivům připravíme zájezd „na míru“. Bližší informace v CK.
CK rotera s.r.o.
Radlická 663/28, 150 00 Praha 5
IČO: 27377857, DIČ: CZ27377857
provozovna-kontaktní adresa:
Nádražní 4, 269 01 Rakovník
Tel.: 313 513 371, 313 516 047
Fax: 313 518 588
e-mail: rotera centrum.cz
www.rotera.cz
praCovní doBa
Po-Čt 8.00 - 11.30 12.30 - 16.30
Pá
8.00 - 11.30 12.30 - 15.00
2
Úprava a realizace: Grafické studio; [email protected] volny.cz
záKladní inFormaCe
oBsah
● u vícedenních zájezdů: záloha ve výši 30 os. je splatná do 7 dnů ode dne uzavření
smlouvy o zájezdu, doplatek je nutné uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu
● u jednodenních zájezdů: záloha ve výši 50% je splatná při uzavření smlouvy o zájezdu,
doplatek je nutné uhradit nejpozději 7 dnů před zahájením zájezdu
● nejdéle 7 dnů před začátkem zájezdu zašle CK podrobné pokyny a informace týkající
se vícedenního zájezdu
● všeobecné smluvní podmínky, včetně stornopodmínek, jsou součástí smlouvy o zájezdu
● ceny v katalogu (není-li uvedeno jinak) jsou stanoveny za osobu v Kč
zájezdY partnersKÝCh CK
Katalog obsahuje, kromě vlastního produktu CK Rotera, také zájezdy partnerských
cestovních kanceláří. Jméno pořádající CK je vždy uvedeno pod názvem zájezdu.
Postup při zakoupení těchto zájezdů se řídí podmínkami pořádající CK.
Cestovní pojiŠtění
Pokud u jednotlivých zájezdů není uvedeno jinak, cestovní pojištění ani pojištění
storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme Vám sjednání některého z následujících typů pojištění od Union pojišťovny platné při cestách na území Evropy:
poBYtové zájezdY
autokarové
Chorvatsko ...............................26-30
letecké
Řecko ............................................25
Thajsko ............................................9
relaXaČní zájezdY (termály)
Maďarsko.......................................50
Slovensko .................................48-49
Slovinsko .......................................50
poznávaCí zájezdY
letecké
Albánie ..........................................20
Arménie .........................................15
Čína ...............................................13
Gruzie ............................................15
Indie ..............................................11
Irsko ..............................................16
Itálie...............................................18
Kambodža........................................9
Madeira .........................................24
Maledivy ........................................10
Portugalsko ...................................16
Rusko ............................................18
Řecko ............................................23
SAE ...............................................14
Skotsko .........................................19
Srí Lanka .......................................10
Španělsko ......................................17
Thajsko ............................................9
Velká Británie ............................19,22
kombinované (letadlo/bus)
Itálie..........................................20-21
Velká Británie .................................22
autokarové
Belgie ............................................36
Bosna ............................................34
Česko ........................... 42-43, 51-53
Dánsko ..........................................37
Finsko ............................................38
Francie ...........................................38
Holandsko......................................36
Chorvatsko ...............................34-35
Itálie...............................................40
Německo ......................31-33, 37, 42
Polsko ...........................................53
Rakousko..................................31-33
Slovensko ......................................40
Slovinsko .......................................34
Švýcarsko ......................................41
Wales ............................................39
sportovní zájezdY
pěší turistika
Česko .......................................43-53
Rakousko.......................................32
cykloturistika
Česko ............................................48
Francie ...........................................46
Itálie...............................................46
Rakousko.......................................44
Slovinsko .......................................47
Švýcarsko ......................................45
pobyt se cvičením
Česko ............................................55
adventní zájezdY
Německo, Rakousko ......................54
JeDnODenní záJezDY
Česko ...........................................4-6
Německo, Rakousko .....................7-8
%/
Union pojiŠŤovna
typ
a 10
pojistná sazba
10 Kč/ dospělý, den
5 Kč/ dítě do 15 let, den
b
24 Kč / os., den
a 30
36 Kč / os., den
25 Kč / dítě do 15 let, den
a 60
50 Kč / os., den
30 Kč / dítě do 15 let, den
rozsah pojištění
pojištění zavazadel, odpovědnost
za škody, storno do 10 000 Kč/ os.,
pouze ČR
pojištění zavazadel, odpovědnost
za škody, storno do 10 000 Kč/ os.,
pouze ČR
léčebné výlohy, asistenční služba,
pojištění, zavazadel, odpovědnost
za škody, úrazové pojištění,
storno do 12 000 Kč/ os., Evropa
léčebné výlohy, asistenční služba,
úrazové pojištění, pojištění
zavazadel, odpovědnost za škody,
storno do 30 000 Kč/ os., Evropa
léčebné výlohy, asistenční služba,
úrazové pojištění, pojištění zavazadel,
odpovědnost za škody,
storno do 30 000 Kč/ os., Evropa
léčebné výlohy, asistenční služba,
úrazové pojištění, pojištění
zavazadel, odpovědnost za škody,
storno do 60 000 Kč/ os., Evropa
léčebné výlohy, asistenční služba,
úrazové pojištění, pojištění
zavazadel, odpovědnost za škody,
storno do 60 000 Kč/ os., Evropa
Bližší informace o pojištění a pojistných limitech v CK.
povinné smlUvní pojiŠtění CK proti ÚpadKU
CK Rotera s.r.o. je pojištěna dle zákona 159/99 Sb. u pojišťovny Generali.
odjezdová místa
Odjezdová místa autokarových zájezdů jsou uvedena u každého zájezdu. Případný příplatek za dopravu z některých odjezdových míst je uveden v závorce za názvem města. Doprava z těchto míst
na hlavní odjezdové místo může být zajištěna osobním autem či mikrobusem. Nástup na trase je
možný po dohodě s CK. Letecké zájezdy jsou odbavovány na letišti Praha - Ruzyně.
zasedaCí poŘádeK
Zasedací pořádek je sestavován podle termínu přihlášení klientů. V rámci možnosti je přihlíženo
k závažným požadavkům uvedeným ve smlouvě o zájezdu.
3
jednodenní zájezdy
CK Rotera s.r.o.
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, parkovné, silniční a dálniční poplatky, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do objektů, jízdné lodí, jízdné lanovkou, stravování, pojištění
sleva: děti do 14ti let a senioři sleva 20 Kč
Krajem rYtíŘe radoUŠe
i nejvYŠŠího lovČího
V neBíloveCh si prohlédneme barokní dvojzámčí nejvyššího
lovčího Království českého, hraběte P. V. Czernina, připomínající
vídeňský Belveder. Prohlédneme si Taneční sál s unikátní výmalbou Antonína Tuvory, rokokový a klasicistní nábytek, porcelán,
lovecký pokoj…Ve starém plzenCi navštívíme firmu Bohemia seKt, největšího výrobce šumivých vín u nás. Seznámíme
se s technologií výroby sektu od minulosti do současnosti a
několik druhů sektu také ochutnáme. V prodejně si budete moci
v případě zájmu zakoupit tento oblíbený nápoj. Na závěr výletu
vystoupíme na zříceninu královského hradu radYně s vyhlídkovou věží, který ční v záplavě zeleně jako koráb.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611000
13.05. pátek
550
ODJezD:
6.30
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.50
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
7.10
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.40
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 21.00
na Krále ČesKého stŘedohoŘí
Nedobytný gotický hrad nesoucí jméno hazmBUrK se vypíná
na čedičovém masivu nedaleko obce Klapý a pro svoji nezaměnitelnou siluetu bývá nazýván „Králem stŘedohoŘí“. Hrad
je opředen nejedním tajemstvím. Dominantou hradu jsou 2 věže,
Bílá s kouzelným výhledem do okolí a Černá. Navštívíme barokní
zámek plosKoviCe, který nejednou učaroval i filmařům. Můžeme jej vidět v pohádce Princ a Večernice nebo v seriálu První
republika. Kromě bohatých interiérů letního sídla Ferdinanda V.
Habsburského si prohlédneme zámecký park o rozloze 8 ha a
umělé vodní jeskyně tzv. GrottY.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611100
21.05.
510
ODJezD:
5.30
Rakovník, autobusové nádraží č.1
5.50
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
6.10
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
6.40
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 21.30
KoUzelná zahrada
Už jste navštívili dendroloGiCKoU zahradU u Průhonic?
Máte rádi rozkvetlé sady a parky plné dřevin a keřů? Právě pro
Vás jsme připravili tento výlet. Zveme Vám na procházku 80ti
hektarovou zahradou, při níž se Vám zatají dech nad rozmanitostí
přírody. Kromě rododendronového lesa uvidíte 15 druhů borovic,
živé ploty různých tvarů a výšek, pivoňky, růže, pnoucí dřeviny,
vrboviště s více než 100 taxony, vlhkomilné rostliny, leknínový
rybníček, zakrslé jehličnany atd. Dendrologická zahrada ukazuje
použití různých taxonů dřevin v sadovnické kompozici a vychází
z odkazu Silvy Taroucyho. Odpoledne si pak projdeme zámecký
park u zámku v Průhonicích.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611200
28.05.
370
ODJezD:
7.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
7.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
7.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
8.10
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 19.00
za FrantiŠKem Ferdinandem d´este
Vydáme se na KonopiŠtě, kterému nezaměnitelnou podobu loveckého zámku vtiskl habsburský následník trůnu František Ferdinand se svojí chotí Žofií Chotkovou. Uvidíme reprezentační, hostinské i soukromé pokoje, které byly vybaveny podle dobových
fotografií a nespočet loveckých trofejí. Novinkou je loveCKá
trasa, která propojuje všechny trasy a navíc ukáže např. tajné
schodiště či prachovnici s balkonem. Dále si můžete prohlédnout
Muzeum sv.Jiří, na místě bývalé konírny zcela unikátní hernU
s KUriÓzní stŘelniCí a v neposlední řadě skleníky a nádherný park. Odpoledne si prohlédneme mUzeUm podBlaniCKa a
zámecký park s řadou romantických staveb a přírodních zákoutí
ve vlaŠimi.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611300
04.06.
400
4
ODJezD:
6.30
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.50
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
7.20
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.50
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 21.00
město sKláŘů i sportovCů harraChov
lanovKoU na ČertovU horU
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611400
11.06.
680
Zveme Vás na prohlídku velkolepého barokního zámku mniChovo hradiŠtě. Uvidíme honosné Valdštejnské interiéry, zámecké
divadlo, knihovnu, o kterou pečoval dobrodruh a svůdce žen G.
Casanova i hrobku slavného vojevůdce Albrechta z Valdštejna.
Projdeme si 2 skalní hrady. Bývalou skalní pevnost s kouzelným
výhledem dráBsKé světniČKY vybudovanou na 7 pískovcových blocích tyčících se více než 100 m nad údolím a kde se
dochovaly části 18 světniček. Za pohádkovým Rumplcimprcamprem se pak vydáme na zříceninu skalního hradu valeČov,
kde uvidíme historickou expozici, skalní světničky i hladomornu.
harraChov, známé středisko zimních sportů nabízí i mnoho
námětů pro letní putování. Navštívíme sKlárnU novosad a
sYn, která je druhou nejstarší sklárnou v Čechách a zachovala
si tradiční způsob výroby. Součástí prohlídky je nejen hutní hala
s pecemi, ale i unikátní 100 let stará funkční brusírna. U sklárny je
slatiŇanY též prodejna skla. Prohlédneme si i muzeum výroby a minipivovar
s výrobou kvasnicového piva. Vyjedeme lanovkou na ČertovU
město staroKladrUBsKého Koně
horU, okolo skokanských můstků a vydáme se příjemnou
Navštívíme zámek slatiŇanY, jehož nová expozice nás zavede
cestou přes janovU sKálU a rÝŽoviŠtě k mUmlavsKÝm
do sídla knížat z Auerspergu. Uvidíme reprezentační, společenvodopádům.
ské i soukromé prostory, loveckou chodbu s trofejemi a hlavně ojedinělý soubor provozních prostor - kuchyně a umývárna
Číslo zájezdU, termín a Cena:
nádobí, jídelna pro služebnictvo, šicí koutek, sklady potravin a
611600
30.07.
670
ledu, ale i kotelnu z poč. 20. stol.. Další expozici tvoří unikátní
sbírky z oblasti hipologie, tedy chovu koní. V zámeckém parku
ODJezD:
si prohlédneme arBoretUm a rosáriUm. Nedaleko zámku 5.30
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
je ve ŠvÝCárně interaktivní mUzeUm staroKladrUBsKého 5.50
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
Koně. Tady se seznámíme s chovem těchto koní a s životem 6.10
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
profesora Bílka, zachránce starokladrubských vraníků. Projdeme 6.40
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu, u metra
si NS Kočičí hrádek, která nás zavede k miniatuře hradu pro kní- pŘíjezd: cca 21.30
žecí děti a dále k rozhledně báRa.
ODJezD:
6.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
6.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.00
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 21.00
Krajem BohUmila hraBala
V povodí naší největší řeky Labe navštívíme město nYmBUrK.
Prohlédneme si malebné opevnění města ze 13. století. Opevnění se 6 věžemi bylo poč. 20. století opraveno v délce 205 m.
Dále prohlédneme gotický kostel Sv.Jiří, romantické uličky, park,
Starou rybárnu, kde se údajně ukrývala Eliška Přemyslovna a
Expozici Bohumila Hrabala. Po řece Labi poplUjeme vÝletní
lODí do vesničky ostrá, kde navštívíme BotaniCUs. Seznámíme se s tradičními řemesly – drátenictví, hrnčířství, mydlářství
a další. Projdeme se po rozsáhlých bylinných zahradách a samozřejmě si můžete zakoupit některý z léčivých produktů.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611500
02.07.
510
ODJezD:
6.30
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.50
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
7.10
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.40
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 20.00
KoUzelnÝ ČesKÝ ráj
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611700
06.08.
530
ODJezD:
6.30
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.50
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
7.10
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.40
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 20.00
tajemství ČoKoládY a marCipánU
Zveme Vás do táBora, ale nikoli za Husity, ale na vynikající čokoládu a marcipán. Navštívíme mUzeUm ČoKoládY a marCipánU. Na ploše 1000 m2 se seznámíme s historií čokolády,
jejím zpracováním i s hotovými výrobky - figurkami, bonbony
i tabulkami, uvidíme historické i současné obaly a reklamní plakáty. V další části budeme žasnout, jaká krása se dá vytvořit z marcipánu. Odpoledne navštívíme lázeňské město založené v r. 1326
- BeChYně. Prohlédneme si zámek nad řekou Lužnicí, ve kterém
se v r. 1580 oženil petr voK z roŽmBerKa s Kateřinou z Ludanic a podíváme se i na tzv. Bechyňskou duhu, most tyčící se
51 m nad řekou, po kterém vedou i koleje Křižíkovy dráhy z
r. 1903.
5
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611800
20.08.
640
Číslo zájezdU, termín a Cena:
612000
10.09.
490
ODJezD:
6.30
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.50
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
7.10
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.40
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 21.00
ODJezD:
6.30
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.50
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
7.10
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.40
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu, u metra
pŘíjezd: cca 20.00
tradiCe jaBloneCKa
KrálovsKé věnné město
hradeC Králové
Zveme Vás na Jablonecko. Ve výletním areálu pěnČín se seznámíme s výrobou skleněných perlí, které mají v této oblasti
dlouholetou tradici a zkusíme si je sami vyrobit. V zemědělsKém mUzeU uvidíme zemědělskou techniku našich babiček a
dědečků a na Kozí Farmě uvidíme i výrobu sýrů. V prodejně
zakoupíme jak skleněné perle, tak kozí výrobky. V Kittelově
mUzeU v Krásné se dozvíme o životě tajemného doktora Kittela,
o legendách, které jeho život provází a ochutnáme třeba i jeho bylinný Životabudič, medovinu, Šláftruňk, meducínku, syrub a jiné
bylinné dobroty. Na závěr se rozhlédneme z rozhledny Černá
stUdniCe.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
611900
26.08. pátek
640
ODJezD:
6.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
6.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.00
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu, u metra
pŘíjezd: cca 21.00
Klenot ČesKé země - KUtná hora
Navštívíme empírový zámek KaČina s Chotkovskou knihovnou,
obrazárnou, historickou lékárnou, expozicí zemědělství, řemesel
a cukrářství, ale i venkovní expozici, skleník a park. Pozveme vás
na procházku KUtnoU horoU. Pojďte objevovat a poznávat
historii města, které v dřívějších dobách stálo hned za královskou
Prahou, města nazvaného pokladnicí a klenotem země. Prohlédneme si perlu města Chrám svaté BarBorY, jezUitsKoU
Kolej, VlaŠsKÝ dvůr s expozicí kutnohorského mincovství,
kostel sv. jaKUBa, uličku rUthardKU, KamennÝ dům,
KláŠter ŘádU sv. vorŠilY… V Sedlci si prohlédneme Sedlecký klášter s Chrámem naneBevzetí pannY maRIe.
Zveme Vás na prohlídku východočeské metropole a věnného
města českých královen hradCe Králové. Královna Eliška
Rejčka založila r. 1307 katedrálu sv. dUCha, cihlovou gotickou
stavbu se dvěma věžemi, která dnes tvoří společně s renesanční BíloU věŽí dominantu centra. Na počátku 20. století získalo
město novou tvář díky architektům janU Kotěrovi a joseFU
GoČárovi. V té době se městu říkalo salon repUBliKY. Projdeme se centrem města, po zrekonstruovaných jižních terasách
a Jiráskovými sady k soutoku Labe s Orlicí. Zde najdeme pozůstatky vojenské pevnosti. Po řece Labi poplujeme na výletní lodi,
odkud se budeme kochat pohledy na město.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
612100
24.09.
640
ODJezD:
6.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
6.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.00
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 21.30
děČín a KoUzelnÝ podzim v Údolí ŘeKY
labe
Do údolí naší největší řeky se podíváme hned z několika vyhlídek na Císařské promenádní cestě“. Nejprve se vydáme na
„KvádrBerK“, kde je Císařská vyhlídka s obeliskem, poté na
Sněžnickou vyhlídku, odkud je vidět nejen do údolí Labe, ale i
na Děčínský Sněžník a poslední je vyhlídka Labská stráž. Navštívíme dominantu Děčína - děČínsKÝ zámeK, umístěný na
skalním ostrohu nad soutokem Labe a Ploučnice. V zrekonstruovaném zámeckém areálu si prohlédneme reprezentativní křídlo
se soukromým apartmá majitele, historickou expozici věnovanou
zámku a věhlasnou Růžovou zahradu se sala terrenou s freskovou výzdobou a vznosným glorietem s barokními sochami. Na
závěr se vydáme na vyhlídkovou pastÝŘsKoU stěnU nebo do
místní zOO.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
612200
15.10.
640
ODJezD:
6.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
6.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.00
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu, u metra
pŘíjezd: cca 21.00
6
pestrý den v zahraničí
Cena zahrnuje: dopravu autobusem, pojištění při dopravě, parkovné, silniční a dálniční poplatky, průvodce
Cena nezahrnuje: vstupné do objektů, jízdné lodí, jízdné lanovkou, stravování, pojištění
sleva: děti do 14ti let a senioři sleva 20 Kč
dráŽĎanY - světová vÝstava orChidejí
Zveme Vás na návštěvu výstavy „svět orChidejí“ v prostorách
drážďanského výstaviště, která je součástí veletrhu Drážďanské
Velikonoce. Jedná se o jednu z největších a nejkrásnějších výstav
orchidejí v Evropě. Vystavovatelé ze čtyř kontinentů představí na
ploše 5 000 m2 více jak 20 000 rostlin a 100 000 květů. V areálu
výstaviště uvidíte i velikonoční dekorace, řemeslné výrobky, zahrádkářské potřeby a mnoho zajímavého. Odpoledne přejedeme
do zahrad zámku pillnitz, kde na jaře rozkvétá obří, přes 230 let
stará kamélie s velkým množstvím květů, která skýtá jedinečnou
podívanou nebo si prohlédneme centrum dráŽĎan. (odpolední
program podle aktuální informace o případném květu kamélie)
Německo
Číslo zájezdU, termín a Cena:
610100
19.03.
670
ODJezD:
6.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
6.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.10
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu, u metra
pŘíjezd: cca 21.00, vstUpné: cca 15 EURO
za CísaŘovnoU sissi do vídně
V prostorách zámku hoFBUrG navštívíme Muzeum císařovny Sissi, kde se dozvíme o životě této krásné císařovny Alžběty.
Prohlédneme si císařská apartmá, která obývala s manželem
Františkem Josefem I., uvidíme mnoho osobních předmětů. Projdeme si BUrGGarten a volKsGarten. Zahrada byla otevřena
v r. 1823 a od r. 2001 je společně s centrem Vídně na seznamu
památek UNESCO. Součástí zahrady je i ROzáRIUm s více než
3000 růžových keř a s více než 200 odrůdami růží. V tropickém
motÝlím domě uvidíme stovky volně poletujících motýlů. Na závěr si prohlédneme symbol Vídně gotickou katedrálu Sv. Štěpána.
Rakousko
Číslo zájezdU, termín a Cena:
610200
23.04.
990
610201
25.06.
990
ODJezD:
3.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
3.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
3.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
4.00
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 24.00, vstUpné: cca 16 EURO
KoUzelná pevnost a FlorenCie na laBi
Navštívíme největší skalní pevnost v Evropě KÖniGstein. Její
rozloha je úctyhodných 9,5 ha a při vstupu do pevnosti se vám
odhalí více než 50 staveb a stavbiček. Na trase kolem hradeb, která
měří kolem 2 km, jsou překrásné výhledy na Saské Švýcarsko.
Prohlédneme si saskou metropoli dráŽĎanY. Uvidíme Semperovu operu, znovupostavený kostel Frauenkirche, Hofkirche,
Rezidenční zámek saských panovníků, Knížecí průvod. Neopomeneme ani věhlasnou nákupní třídu Prager Strasse. V adventním
čase si projdeme trh, který má půl tisíciletí starou tradici (řezbářské
výrobky, modrotisk, hrnčířské výrobky, perníky, vánoční hvězdy,
svařené víno…).
Číslo zájezdU, termín a Cena:
610300
07.05.
680
610301
03.12.
680
Německo
ODJezD:
6.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
6.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
6.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
7.10
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu, u metra
pŘíjezd: cca 21.00, vstUpné: cca 25 EURO
zámeK a liChtenWalde a aUGUstUsBUrG
Zámek liChtenWalde se od ostatních saských zámků liší
neuvěřitelným bohatstvím vodníCh Fontán. Po nádherné barokní zahradě je jich rozmístěných sto, mají čtyři sta jednotlivých
vodotrysků a jsou vzájemně propojené důmyslným systémem.
V samotném zámku dnes sídlí několik etnologických sbírek.
Monumentální renesanční zámek aUGUstUsBUrG se tyčí na
porfyrové skále nad údolím řeky Zschopau a pro tvar své střechy
bývá nazýváno „KorUnoU KrUŠnohoŘí“. V zámku sídlí největší mUzeUm motoCYKlů v evropě, ale můžete si prohlédnout
i zámeckou kapli a vyhlídkovou věž.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
610400
14.05.
670
Německo
ODJezD:
5.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
5.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
5.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
6.10
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu
pŘíjezd: cca 22.00, vstUpné: cca 24 EURO
růŽová zahrada a KittenBersKé zahradY
KittenBersKé zahradY snů útočí na všechny smysly. 25 let
práce, 22 tisíc m2 a 70 tisíc návštěvníků za rok. Růžová zahrada,
alpská zahrada, venkovská selská zahrada, japonská zahrada,
zahrada Feng Shui, zahrada smyslů, palmový dům. Vodní zahrada
s možností „knajpovat“ bosou nohou potokem - jedna velká inspirace pro vaši vlastní zahrádku. Dále si prohlédneme - renesanční
zámek rosenBUrG, kde uvidíme mramorový sál, zámeckou
kapli, turnajový dvorec se 100 m dlouhou růžovou stěnou a výstavní růžovou zahradu s expozicí 350 keřů šlechtěných růží britského mistra šlechtitele Davida Austina i exhibici dravých ptáků.
7
Rakousko
Číslo zájezdU, termín a Cena:
610500
18.06.
860
ODJezD:
4.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
4.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
4.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
5.00
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 23.00, vstUpné: cca 21 EURO
delFináriUm a zoo norimBerK
Při celodenním pobytu v překrásné zoologické zahradě, jejíž součástí je delFináriUm zažijete neopakovatelnou podívanou při
vystoupení cvičených delfínů a lachtanů. V Modrém salonu, což
je podzemní stavba vybudovaná na podvodní pozorování delfínů a kapustňáků přes velké speciální zasklení, budete obdivovat
z bezprostřední blízkosti tyto živočichy. Norimberská ZOO byla
založena v roce 1912 a chová přes 300 druhů zvířat.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
610600
16.07.
890
Německo
ODJezD:
5.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
5.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
5.45
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
6.10
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu, u metra
pŘíjezd: cca 24.00, vstUpné: cca 10 EURO
KoUzlo ČoKoládY a zámeK hoF
V příhraničním městečku Kittsee navštívíme ČoKoládovnY
haUsWirth, založenou již v r. 1949 a která čokoládu vyváží do
celého světa. Seznámíme se s výrobou čokolády, prohlédneme si
výrobní prostory a prodejnu, kde místní pochoutku ochutnáme a
můžeme si ji nakoupit. Císařský zámeK hoF - jeden z největších
a nejskvostnějších panských sídel Habsburků nedaleko Vídně, z
počátku 18. století. Postaven byl za finanční podpory prince Evžena Savojského. Na 50 hektarech tak vzniklo jedinečné umělecké
barokní dílo: knížecí zámek, rozsáhlý park se skleníkem, Oranžerií
a velkým statkem. Po rozsáhlé rekonstrukci můžeme obdivovat
přepychové císařské apartmány např. ložnice Marie Terezie
s hedvábnými výšivkami z Indie, hostinské pokoje a rozsáhlé
barokní terasovité zahrady, které jsou přirovnávány k pařížské
Versailles. Zámecká zahrada byla doplněna o neobvyklý prvek:
na prohlídkách s průvodcem zahradami si můžete vychutnat
neobvyklý zážitek ze zdejších multimediálních instalací.
Čí0slo zájezdU, termín a Cena:
610800
17.09.
1100
Rakousko
ODJezD:
4.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
4.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
4.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
5.10
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu, u metra
pŘíjezd: cca 24.00, vstUpné: cca 15 EURO
vánoČní rothenBUrG a dinKelsBÜhel
Navštívíme malebný hrad a zámek FrÝdlant s 50 m vysokou
věží Indica, unikátní kuchyní a přípravnou jídel, dětským pokojem,
koupelnou, sbírkou dýmek a muzeem, zpřístupněným již v roce
1801. Ve zhoŘelCi, městě ležícím na 15. poledníku, po obou
stranách řeky Nisy se snoubí historie od gotiky až po současnost.
Pyšní se dnes téměř 4000 památkově chráněných staveb a patří
k nejkrásnějším městům Německa. Leží v ideální poloze Trojzemí
- mezi Lužicí, Slezskem a Čechami. Uvidíme kostel sv. Mikuláše
z r. 1100, Svatý hrob, který je věrnou kopií originálu v Jeruzalémě,
synagogu, která jako jediná přestála Křišťálovou noc roku 1938,
renesanční měšťanské domy, středověké věže nebo barokní
městský palác. Posilnit se můžeme světově proslulými koláčky
i tzv. slezským nebem, což je tradiční slezský pokrm z uzeného,
sušeného ovoce, skořice a citronové kůry.
rothenBUrG oB taUBer, malé městečko s velkou pověstí.
Nikde jinde se nedochovalo tolik středověku, jako právě zde. Že
by se tady zastavil čas? Kdo se projde historickou částí města
obehnanou středověkými hradbami se starobylými hrázděnými a
kamennými domy, tichými místy a zákoutími, věžemi, kašnami,
branami, obchůdky a vinárnami, nepochybně získá takový dojem.
Nesmíme zapomenout na kostel sv. Jakuba, radnici na Tržním
náměstí a jediné mUzeUm vánoC na světě. Dozvíte se o historii
vánočních svátků a prohlédnete si historické vánoční dekorace.
V čase ADVENTU navštívíme legendární vánoční trh reiterlesmarKt s tradicí 500 let, světoznámé obchody s vánočním
zbožím firmy Wohlfahrt (ozdoby, medvídci, historické panenky)
a ochutnáme bílé svařené víno a typické pečivo Schneeballen.
Odpoledne navštívíme další středověké město dinKelsBÜhel
s dochovanými hradbami a věžemi, adventním trhem uvnitř
Špitálu ze 13. století a s krásnými štítovými domy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
610700
03.09.
690
Číslo zájezdU, termín a Cena:
610900
10.12.
1100
pUtování po trojmezí
Česko-Německo
Polsko
ODJezD:
5.00
Rakovník, autobusové nádraží č. 1
5.20
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
5.40
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
6.00
Praha Zličín, výstupní prostor autobusů, u metra
pŘíjezd: cca 22.00, vstUpné: cca 15 EURO
8
Německo
ODJezD:
4.15
Rakovník, autobusové nádraží č. l
4.35
Nové Strašecí, autobusová zastávka v ulici Palackého
4.55
Kladno, zastávka MHD na náměstí Svobody
5.30
Praha Zličín, výstupní prostor autobusu
pŘíjezd: cca 24.00, vstUpné: cca 15 EURO
záK laDní InF ORmaC e
ObS aH
● záloha ve výši 2 000 Kč/os. je splatná do 7 kalendářních dnů ode dne uzavření smlou-
vy o zájezdu (u zájezdů nad 20 000 Kč/os. je požadována záloha 5 000 Kč/os.)
● doplatek je nutné uhradit nejpozději 30 dnů před zahájením zájezdu
● nejdéle 7 dnů před začátkem zájezdu zašle CK podrobné pokyny a informace týkající se zájezdu
● všeobecné smluvní podmínky, včetně stornopodmínek, jsou součástí smlouvy
o z á jez du
● ceny v katalogu jsou stanoveny za osobu v Kč a nezahrnují vstupné do památkových objektů a turistických atrakcí (není-li uvedeno jinak)
záJezDY P aRT neRS K Ý C H C K
Katalog obsahuje kromě vlastního produktu CK Mamut tour také zájezdy partnerských cestovních kanceláří. Jméno pořádající CK je vždy uvedeno pod názvem zájezdu. Postup při zakoupení těchto zájezdů se řídí podmínkami pořádající CK.
Cestovní pojiŠtění
Cestovní pojištění ani pojištění storna není zahrnuto v ceně zájezdu. Doporučujeme Vám sjednat si u nás jeden z následujících typů komplexního cestovního
pojištění od pojišťovny UNI A:
územní platnost
poji s tná s az ba ( os ./ den)
rozsah pojištění
storno zájezdu do částky
(max. 0 stornopoplatku)
léčebné výlohy
trvalé následky úrazu
odpovědnost za škodu
pojištění zavazadel
Evropa
Kč
15 000
3 000 000
300 000
1 000 000
10 000
Evropa
svět
Kč
Kč
limity plnění (Kč)
20 000
40 000
3 000 000
300 000
1 000 000
10 000
3 000 000
300 000
1 000 000
10 000
svět
5 Kč
60 000
3 000 000
300 000
1 000 000
10 000
P OVInnÉ S mlUVní P OJIŠ T ění C K P ROT I Ú P aDK U
CK Mamut tour s.r.o. je pojištěna dle zákona 159/99 Sb. u ERV pojišťovny www.ervpojistovna.cz
ODJezDOVá míS T a
Odjezdová místa autokarových zájezdů naleznete u každého zájezdu. Případný příplatek za dopravu z některých odjezdových míst je uveden v závorce za názvem
města. Svoz z těchto míst na hlavní odjezdové místo může být zajištěn osobním
autem či mikrobusem. Nástup na trase je možný po dohodě s CK. Letecké zájezdy
jsou odbavovány na letišti Václava Havla v Praze.
InDIVIDUální K lIenT I
Klientům, kteří cestují sami a chtějí ušetřit příplatek za 1 lůžkový pokoj nabízíme možnost doobsazení zbylého lůžka na pokoji jiným klientem. Pokud se toto lůžko nepodaří
obsadit, uhradí náklady na 1 lůžkový pokoj CK. Tato nabídka platí jen pro autokarové
poznávací, relaxační, sportovní a adventní zájezdy pořádané CK Mamut tour.
P ObYT OVÉ záJezDY
a u t ok a rov é
Chorvatsko ..................................... 26-30
le te c k é
Řecko ..................................................25
Thajsko ..................................................9
relaXaČní zájezdY (termály)
Maďarsko.............................................50
Slovensko ......................................48-49
Slovinsko .............................................50
P OznáVaC í záJezDY
le te c k é
Albánie .................................................20
Arménie ...............................................15
Čína......................................................13
G ru z i e ..................................................15
Indie .....................................................11
Indonésie ...............................................8
Irsko .....................................................16
Itálie .....................................................18
Japonsko ...............................................7
Kambodža..............................................9
Kanada...................................................5
Madeira ................................................24
Maledivy ..............................................10
Peru .......................................................6
Portugalsko..........................................16
Rusko...................................................18
Řecko ..................................................23
SAE ......................................................14
Srí Lanka ..............................................10
Španělsko ............................................17
Thajsko ..................................................9
USA.................................................... 4-5
Velká Británie................................. 19, 22
V i etnam................................................12
k om b i n ov a n é ( l e t a d l o/ b u s)
Itálie ...............................................20-21
Velká Británie........................................22
a u t ok a rov é
Belgie ...................................................36
Česko................................. 42-43, 51-53
Dánsko.................................................37
Finsko ..................................................38
Francie .................................................38
Holandsko............................................36
Chorvatsko .................................... 34-35
Itálie .....................................................40
Německo .................... 31-33, 37, 42, 55
Rakousko .................................31-33, 55
Slovensko ............................................40
Slovinsko .............................................34
Švýcarsko ............................................41
W ales ...................................................39
S P ORT OVní záJezDY
pěší turistika
Česko.............................................43, 53
Rakousko .............................................32
c y k l ot u ri st i k a
Česko...................................................48
Francie .................................................46
Itálie .....................................................46
Rakousko .............................................44
Slovinsko .............................................47
Švýcarsko ............................................45
aDVenT ní záJezDY
Německo, Rakousko............................54
JeDnODenní záJezDY
Německo, Polsko .................................55
3
U S A - národ ní p arky
CK Mamut tour s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy přes Amsterdam do Los Angeles. Transfer na ubytování.
2. den Návštěva nP JOS H Ua T Ree, tajemné pouštní scenérie s pozoruhodnými
skalními útvary a se sukovitými a groteskně pokroucenými jutovníky. Přejezd do laS
VeG aS . Večerní procházka po hlavním bulváru, tzv. Stripu, s mnoha extravagantními
budovami, kýčovitými atrakcemi a věhlasnými kasiny. Ubytování v Las Vegas.
3. den Prohlídka H OOVeR Dam, mohutného vodního díla na řece Colorado, které
patří k největším stavbám svého druhu na světě (hráz vysoká 228 m). Na jeho stavbu
bylo v době hospodářské krize použito tolik betonu, že by to stačilo k vybudování
dálnice napříč celými Spojenými státy. Volné odpoledne v laS VeG aS . Možnost návštěvy turistických atrakcí a nákupů v některém z outletových center. Nocleh.
4. den Volné dopoledne ve městě hříchu - laS VeG aS . Přejezd na ubytování do
Flagstaffu se zastávkou u čerpací stanice H aC K beRRY na s lavné ROUT e 66.
5. den Návštěva G RanD C anYOnU, jedinečného přírodního skvostu, jehož rozměry a krása jsou mimo veškeré lidské chápání. Panoramatická jízda po tzv. jižní hraně
s mnoha neopakovatelnými vyhlídkami. Fakultativně možnost okružního letu nad fascinující propastí hlubokou téměř 2 km a širokou od 6,5 do 30 km. Ubytování v Page.
6. den Průjezd surrealistickou krajinou pískovcových homolí a vyprahlé pouště
u jez era laK e P OW ell. Návštěva romantické oblasti anT elOP e C anYOn patřící
k nejkrásnějším a nejfotografovanějším místům naší planety. Odpoledne fakultativní
výlet do mOnUmenT ValleY známého z filmových westernů. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka bRYC e C anYOnU, podivuhodného národního parku s různobarevnými zemními pyramidami vytvářejícími úžasný přírodní amfiteátr. Procházka po stezkách mezi oranžovo-bílými pískovcovými věžemi (cca 2 hod.). Ubytování v Hurricane.
8. den Návštěva nP zIOn, který díky vysokým skalním stěnám, borovým hájům a
vodním kaskádám patří mezi opravdové perly utažské přírody. Ubytování v Las Vegas.
9. den Průjezd tzv. „ DeaT H ValleY“ ( dolím smrti), kde v létě průměrná teplota
atakuje 45 oC a teplota povrchu země může dosáhnout téměř bodu varu. Zastávka na
tz v. zabRIS K Ie P OInT (místo natáčení Hvězdných válek), u jezírka baDW aT eR 86 m
pod hladinou moře a na pláni DeVIl´ S G OlF C OURS e. Ubytování v Bakersfieldu.
10. den Prohlídka NP S eQ UOIa s největšími a nejstaršími stromy na světě, z nichž
nejznámější je 3 000 let starý a 100 m vysoký sekvoj. Ubytování ve Fresnu.
11. den Návštěva okouzlujícího YOS emIT S K É H O náRODníH O P aRK U obklopeného svislými skalami tyčícími se více než 1 000 m vysoko nad údolím s mohutnými
vodopády. Zastávka na vyhlídce Glacier Point s výhledem na legendární El Capitan a
nejpříkřejší útes v Severní Americe - Half Dome. Návrat na ubytování.
12. den Přejezd do lOS anG eleS . Prohlídka Hollywoodu, mekky filmového průmyslu (chodník slávy, Rodeo Drive, Beverly Hills, pláže v Santa Monice…). Ubytování.
13. den Návštěva filmových studií společnosti UnIVeRS al. Odlet zpět do ČR.
14. den Přes Paříž přílet do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 1 01
1 .05.- 1.05.
51
1 1 0
5.0 .-0 .10.
51
časová sleva: 1 500/ 1 000 Kč
Nabídku dalších zájezdů do USA:
USA - velký okruh s Yellowstonem
USA - Havaj
USA - New York - Niagara
USA - Florida
naleznete na
www.mamut-tour.cz
4
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Los Angeles - Praha, dopravu 12-ti místnými mikrobusy (max. obsazenost 9 osob řidič), 12x ubytování v motelu - řetězec Motel 6 - www.motel6.com
nebo podobný (2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a TV), průvodce,
letištní a bezp. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
registraci ESTA - 500 Kč/os (vyřizuje CK), stravování (průvodce je klientům nápomocen
při zajištění stravy) a vstupné dle programu (dohromady včetně stravy cca 400 USD)
K A nA dA - U S A
P ROG Ram záJezDU:
1. den Dopoledne odlet z Prahy přes Londýn do Seattlu. Transfer na ubytování.
2. den Návštěva nP mOUnT RaInIeR založeného již roku 1899. Jeho dominantou
je stejnojmenný, mohutně zaledněný vulkán dosahující nadmořské výšky 4 392 m (nejvyšší hora státu Washington a celého Kaskádového pohoří). Ubytování.
3. den Přejezd polopouštní krajinou do OK anaG an ValleY - nejúrodnějšího údolí
Britské Kolumbie porostlého ovocnými sady a vinohrady. Ubytování ve městě K elOW na, které se stalo jednou z nejrychleji se rozvíjejících aglomerací v Kanadě.
4. den Průjezd nP mT . ReVelS T OK e s rozkvetlými loukami a zrcadlícími se jezírky
připomínajícími alpskou krajinu. Pokračování nP G laC IeR, který je domovem více než
400 ledovců. Ubytování v městečku Golden obklopeném vysokými štíty hor.
5. den Návštěva nP YOH O, krajiny působivých skalních stěn a vodopádů: 384 m
vysoký vodopád Takakkaw, přírodní skvost Natural Bridge, Emerald Lake, vyhlídka
na unikátní spirálový železniční tunel, procházka podél kaňonu Johnston. Ubytování.
6. den Prohlídka C alG aRY, moderní metropole provincie Alberta a centra zimních
sportů. Ochutnávka zlatavého moku z pivovaru v Canmore. Návrat na ubytování.
7. den Zastávka u okouzlujících jezer laK e lOUIS e a mORaIne laK e. Pokračování
do nP K OOT enaY. Procházka podél „Mramorového“ kaňonu a k oranžově zbarveným
jezírkům Paint Pots. Návrat na ubytování.
8. den Celodenní program v okolí turistického střediska banF F , v dalším z vyhledávaných národních parků s úžasnou scenérií Skalistých hor v pozadí (jezero Minnewanka, kaskády Bow Falls, relaxace v termální vodě Banff Hot Springs, vycházka po turistických stezkách v blízkosti města). Návrat na ubytování.
9. den Odpočinek u magicky zbarveného jezera P eYT O laK e - nejfotogenetičtějšího
kanadského jezera. Panoramatická jízda nP JaS P eR s atraktivními zastávkami až k ledovci Athabasca, po kterém turisty dopravují speciální „sněžné autobusy“. Ubytování.
10. den Procházka úchvatným kaňonem malIG ne. Přejezd ke stejnojmennému jezeru (možnost absolvování 2 příjemných turistických okruhů nebo zapůjčení kánoe či
kajaku). Zastávka v městečku Jasper. Fotopauza s výhledem na majestátný mT . RObS On (3 954 m). Vzpomínka na Terryho Foxe. Ubytování.
11. den Prohlídka provinčního parku W ellS G RaY, který je domovem více než 200
druhů ptáků a 50 savců. Zastávky u vodopádů Helmcken, Spahat Falls a Dawson Falls.
Nenáročná turistika lesem, okolo peřejí a zpět podél Západního jezera. Ubytování.
12. den Odjezd do lyžařského střediska W H IS T leR - dějiště ZOH 2010. Výjezd nejdelší lanovkou na světě zavěšenou více než 400 m vysoko nad zemí. Ubytování.
13. den Přesun se zastávkou u vodopádu Shannon Falls do VanC OUVeRU, významného přístavu a centra západní Kanady (parní hodiny ve čtvrti Gasstown, možnost letu
hydroplánem nad městem, případně výlet kolesovým parníkem). Ubytování v Seattlu.
14. den Dopoledne prohlídka výrobních hal firmy bOeInG . Krátká návštěva S eaT T lU
(vyhlídka z mrakodrapu, první kavárna Starbucks...). Transfer na letiště.
15. den Večer přílet do Prahy s přestupem v Londýně.
1
1
Číslo zá jezdU, termín a Cena:
01
01.0 .-15.0 .
0
0 .0 .- 0.0 .
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
CK Mamut tour s.r.o.
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Seattle - Praha, dopravu 12-ti místnými mikrobusy (max. obsazenost
8 osob řidič), 13x ubytování v hotelu/motelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky
a vlastním sociálním zařízením), 11x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy
včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
registraci ESTA - 500 Kč/os., kanadský elektronický formulář - 250 Kč/os. (oboje vyřizuje CK), vstupné dle programu včetně letu hydroplánem (cca 210 CAD 50 USD)
5
P eRU
CK Mamut tour s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy s přestupem do hlavního města Peru. Transfer na ubytování.
2. den Prohlídka lImY s dochovanými ukázkami koloniální architektury. Nocleh.
3. den Přelet do C UzC a, pradávné metropole říše Inků uprostřed majestátných And.
Prohlídka fascinujícího města ležícího 3 400 m vysoko (náměstí Plaze de Armes, kostel
Iglesia de la Compania de Jesus s krásným výhledem, katedrála…). Ubytování.
4. den Výlet do okolních hor: pevnost S aC S aYH Uaman - bývalé duchovní centrum
Peru; labyrint Q enQ O, kde se dozvíte, jak indiáni pohřbívali mrtvé; hraniční pevnost
P UK a P UC aRa s nádherným panoramatem; lázně T ambO maC H aY; jízda nekonečnými zatáčkami do posvátného údolí řeky Urubamby; výstup k pevnosti OllanT aYT ambO. Prohlídka chlouby incké architektury - pevnosti K ORIC anC H a. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva jednoho z novodobých divů světa - „ztraceného“ města Inků - maC C H U P IC C H U (UNESCO) zahrnující jízdu
železnicí a výjezd busem dech beroucími serpentinami k branám bájného archeologického naleziště. Návrat na ubytování.
6. den Zastávka ve fotogenické vesničce anDaH UaYlIllaS s kostelem San Pedro, kde se prolínají indiánské a katolické
náboženské obřady. Návštěva archeologického areálu RaQ C H I s chrámem boha Viracochi. Přejezd přes sedlo la RaYa (4 338
m). Ubytování ve městě P UnO, na břehu jezera Titicaca.
7. den Výlet po největším jihoamerickém jezeře T IT IC aC a ležícím 3 800 m vysoko nad hladinou moře. Návštěva plovoucích rákosových ostrovů UROS dokumentující způsob života původního obyvatelstva. Koupání na ostrově T aQ UIle. Návrat na ubytování.
8. den Průjezd náhorní plošinou anT IP lana se zastávkou u atraktivní nekropole S IllUS T anI s válcovými pohřebními věžemi
„chullpas“ a krásnou vyhlídkou na lagunu UmaYO. Panoramatická cesta průsmykem P aT aP amP a (4 910 m) s neopakovatelnými výhledy na terasovitá políčka s pasoucími se lamami, alpakami a vikuněmi. Ubytování v C H IVaY. Návštěva trhu. Nocleh.
9. den Výlet na populární vyhlídku C RUz Del C OnDOR nabízející za přítomnosti létajících kondorů fascinující pohled do impozantního, hluboko zaříznutého kaňonu C OlC a. Procházka okolím městečka C abanaC OnDe s terasovitými kukuřičnými poli.
Návštěva poklidného koloniálního městečka maC C a, kde jakoby se zastavil čas. Foto pauza na vyhlídce mIRaDOR De anT aH UIlQ Ue. Fakultativně relaxace v termálech banOS T eRmaleS la C aleRa (cca 5 USD) - teplota vody až 39 C. Návrat na ubytování.
10. den Nenáročná procházka stylovými indiánskými vesničkami C OP ORaQ Ue a YanQ Ue v oblasti kaňonu Colca. Ve stínu
sopek C H aC H anI a el mIS T I C OlC a přejezd na ubytování do druhého největšího
peruánského města Are uipa.
11. den Prohlídka starobylého centra aReQ UIP a: Plaza de Armas - jedno z největších
jihoamerických náměstí; klášter Santa Cataliny - nejvýznamnější církevní stavba země,
jejíž červené zdi ostře kontrastují se sněžnými čepicemi sopek na horizontu…Nocleh.
12. den Celodenní přesun autokarem po legendární silnici C aRReT eRa P anameRIC ana do mystické pouštní oblasti nazC a. Ubytování.
13. den Fakultativní vyhlídkový let (cca 140 USD) nad záhadnými obrazci - tzv. geoglyfy znázorňujícími nejčastěji hmyz, ryby a ptáky. K vidění jsou rovněž geometrické
obrazce, spirály a poměrně často dlouhé rovné linie v délce až několika kilometrů.
Zastávka mezi dunami v oáze H UaC aC H Ina. Ubytování v přístavním městě P aRaC aS .
14. den Výlet lodičkou k ostrůvkům balleS T aS , představující malé skály vystouplé
z moře s početnou kolonií ptáků, lvounů, lachtanů a tučňáků. Jízda podél známého
trojzubce - geoglyfu el C anDelabRO. Ubytování v Limě.
15. den Individuální volno. Odpoledne transfer na letiště.
16. den S přestupem přílet do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 5 01
1 .10.- .10.
1
časová sleva: 1 500/ 00 Kč
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
mezinárodní letenku Praha - Lima - Praha, vnitrostátní letenku Lima - Cuzco, dopravu
dle programu (minibusem, vlakem, lodí), 13x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 13x snídani, místního a českého
průvodce, vstupné dle programu (vyjma fakult. výletů uvedených za příplatek), letištní a
bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, poj. CK proti úpadku
6
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
„spropitné“, případné vízum do Peru (aktuálně bezvízový styk)
jA P onS K o
novinka
P ROG Ram záJezDU:
1. den Večer odlet z Prahy přes Istanbul do Japonska.
2. den Ve večerních hodinách přílet do T OK Ia - metropole země vycházejícího slunce, kde se supermoderní technologie snoubí se starobylou orientální kulturou. Transfer
na ubytování v centru města.
3. den Dvouhodinový přejezd do nIK K Ó (UNESCO), příjemného horského střediska
situovaného uprostřed prastarých cedrových lesů. Návštěva svatyně T š gú. Prohlídka úchvatného chrámového komplexu Rinn dži a přilehlé zahrady Š j -en. Pokračování k šintoistické svatyni Futarasan s můstkem Šinkj . Návrat na ubytování.
4. den Celodenní výlet do oblasti np FUdŽi-haKone zahrnující jízdu vlakem, lodičkou i lanovkou. Nenáročná procházka exotickou přírodou s výhledy na posvátnou
sopku FUdŽi. Relaxace v tradičních termálních koupelích Onsen. Návrat na ubytování.
5. den První část prohlídky T OK Ia: nejstarší čtvrť Asakusa s chrámem Sens dži;
vstupní brána Kaminarimon vyzdobená obřím lampionem; vyhlídková plavba lodí po
řece Sumida; stylová císařská zahrada Hamarikjú - zelená oáza a místo odpočinku
uprostřed zástavby mrakodrapů; přesun lodí do tokijské zátoky se siluetou visutého
mostu Rainbow Bridge; populární nákupní a zábavní čtvrť Odaiba; finanční distrikt Ginza s butiky nejluxusnějších světových značek; futuristické Tokijské kongresové centrum ve tvaru lodi… Návrat na ubytování.
6. den Hodinová cesta vlakem do starobylého města K amaK URa, bývalé metropole země: socha velkého bronzového Buddhy, který se díky vlně tsunami ocitl pod širým
nebem; chrám Hasedera; šintoistická svatyně Hačimandžingú… Dokončení prohlídky
T OK Ia: večerní panorama ze střechy Tokijské radnice; procházka okrskem Kabukič „vykřičenou“ čtvrtí zábavních podniků nejrůznějšího druhu. Návrat na ubytování.
7. den Dvouhodinový přejezd slavným Š inkansenem do K JÓ T O, historické residence císařů. Při troše štěstí zde potkáte i opravdovou Gejšu v kimonu a tradičních dřevácích geta. Kj to a jeho okolí je opravdovou pokladnicí historických památek, o čemž
svědčí fakt, že hned sedmnáct objektů je zapsáno na seznamu UNESCO. Ubytování.
Večer možnost zhlédnutí folklorního představení.
8. den Výlet do okouzlujícího města naRa s volně se pohybujícími srnami žebrajícími od turistů sušenky: chrám T daidži (největší dřevěná budova světa); zahrady Isuien
- perla japonského zahradnického umění. Zastávka v chrámu Fénixe, který je spojený
s pěstováním speciálního zeleného čaje. Podvečerní procházka 3 km dlouhou řadou
bran zasvěcených bohyni Inari (místo natáčení filmu Gejša). Návrat na ubytování.
9. den Výlet do 30 min. vzdálené Ó S aK Y, významného přístavu, místa odkud se
do celého světa rozšířily instantní nudle (futuristický mrakodrap Umeda s otevřeným
vyhlídkovým ochozem; replika chrámu Šitenn dži; sacký hrad; ochutnávka vyhlášených specialit ve čtvrti Namba; America mura…) Návrat na ubytování.
10. den Dopoledne prohlídka zámku nidŽÓ, rezidence šogunů s bohatou vnitřní výzdobou. Přejezd Šinkansenem do himedŽi se samurajským hradem, který je nejzachovalejší středověkou památkou v Japonsku. Transfer na letiště v sace. V pozdních
večerních hodinách odlet přes Istanbul zpět do ČR.
11. den Přílet do Prahy v dopoledních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 50
1 .05.- .05.
5
1 50
.0 .-0 .10.
5
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
0
0
CK Mamut tour s.r.o.
v ceně
slavným Šinkansenem
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Tokio a saka - Praha, dopravu a transfery dle programu (mezi městy
je přeprava zajištěna vlaky a expresy Šinkansen; během prohlídek měst se využívá
MHD; pokud se skupina přesouvá se zavazadly, využije se obvykle taxi), 8x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlast. soc. zař.), 8x snídani, průvodce, vstupné dle programu, let. a bezpeč. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, poj. CK proti úpadku
7
CK Mamut tour s.r.o.
hotel****
I ndonÉ S I e - Bali
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy přes Amsterdam a Singapur na Bali.
2. den Přílet do Denpasaru. Transfer do letoviska Sanur. Ubytování v hotelu situovaném uprostřed tropické zahrady, přímo u pláže.
3. den Zastávka ve vesnici Batubulan s ukázkou tradičních tanců baROnG a K RIS
ztělesňujících odvěkou válku dobra a zla. Exkurze do řezbářské dílny. Návštěva zahrady
s exotickým kořením a ovocem (ochutnávka čajů a vyhlášené cibetkové kávy). Přejezd
do oblasti impozantní sopky baT UR (1 717 m) - nádherné výhledy. Zastavení u posvátného pramene Tampaksiring s chrámem P URa T IRT a emP Ul. Návrat na ubytování.
4. den Volný den. Odpočinek u moře. Možnost nákupů. Nocleh.
5. den Celodenní výlet k mOUnT aG UnG (3 142 m) - nejposvátnější a nejvyšší
sopce ostrova. Exkurze do dílny na batikování látek. Návštěva typické vesnice P enG lIP URan, kde všichni žijí dohromady jako jedna velká rodina. Prohlídka nejdůležitějšího hinduistického chrámového komplexu beS aK IH , přezdívaného „Matka chrámů“.
Zastávka v bUK IT JambUl s úžasným výhledem na rýžové terasy a dále ve městě
K lUnG UnG ( vzácné malby z 16. stol. na stropě soudního dvora). Návrat na ubytování.
6. den Přejezd do G UnUnG K aW I - areálu královských hrobek z 11. století vytesaných do skály uprostřed okouzlující krajiny. Fotografická přestávka u nádherných rýžových teras Tegalalang nedaleko města UbUDU. Odpolední odpočinek na hotelové pláži.
Nocleh.
7. den Dopolední relaxace u moře. Prohlídka chrámu P URa T aman aYUn z 16.
stol., který patří k nejatraktivnějším v celé Indonésii a výlet za západem slunce se siluetou T anaH lOT , chrámu zbudovaného na mořském ostrůvku. Návrat na ubytování.
8. den Návštěva metropole DenP aS aRU (náměstí Paputan, možnost návštěvy historického muzea, chrám Agung Jagatnata uprostřed tropické vegetace). Jedinečný zážitek v podobě zhlédnutí představení tance K eC aK , v němž vystupuje cca stovka mužů,
kteří se uvedou do transu a tančí na hořících slupkách kokosových ořechů. Zvláštností
je, že během vystoupení se nepoužívá žádný hudební nástroj. Návrat na ubytování.
9. den Celodenní výlet na severní pobřeží. Relaxace na písečné vulkanické pláži lOVIna beaC H . Návštěva deštného pralesa, který je domovem řady exotických ptáků,
stromů a květin. Krásná vyhlídka na jezera bUYan a T amblInG an. Prohlídka vodního
chrámu UlUn DanU, zasvěceného bohyni vody - Bratan. Návrat na ubytování.
10.-13. den Volný den - koupání. Možnost celodenních fakultativních výletů:
- ostrov lembOnG an (plavba katamaránem s občerstvením a ukázkou lovu ryb, oběd
formou bufetu, šnorchlování, vodní sporty, cena cca 100 USD);
- letadlem na JáVU - návštěva chrámů bORObUDUR ( největší na světě) a P Ranbanan (při zakoupení do konce května 2016 cena výletu cca 300 USD, na místě cca
550 USD);
- safari vzdálené cca 20 km od místa ubytování (http://balisafarimarinepark.com)
14. den Odpoledne transfer na letiště v Denpasaru.
15. den Přílet přes Singapur a Amsterdam do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 5 01
0 .10.-1 .10.
5
časová sleva: 00/ 00 Kč
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Denpasar - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 12x ubytování
v hotelu
na pláži (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním
zařízením), 12x snídani, průvodce, vstupné dle programu (vyjma fakultativních výletů
uvedených za příplatek), letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
8
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
„spropitné“, případné vízum do Indonésie (aktuálně bezvízový styk)
T HA jS K o - K oh C h a n g - a
d a
CK Mamut tour s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy s přestupem do Bangkoku.
2. den Přílet do thajské metropole banG K OK U. Transfer na ostrov K OH C H anG ,
který je největším ostrovem severovýchodní části Thajska, cca 30 km dlouhý a 14 km
široký. Moře je zde příjemně teplé a průzračné. Pláže pokrývá převážně jemný písek,
zatímco vnitrozemí je hornaté a pokryté tropickou vegetací. Ubytování na jedné z nejkrásnějších pláží západní části ostrova - ve středisku Khlong Prao (www.chaichetresort.com; www.coconut-kohchang.com).
3.-6. den Pobyt na ostrově Koh Chang. Středisko samotné, stejně jako celé západní
pobřeží nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy a aktivit (potápění, šnorchlování na korálových útesech, trekking v horách, jízdu na slonech, mořský kayaking,
lodní výlety po okolních ostrovech…)
7. den Odjezd do Kambodži. Odpoledne ubytování v kambodžském S Iem ReaP U.
8. den Návštěva jižní části anG K OR T Om, bývalé metropole království Angkor (8021432). Prohlídka jednoho z nejpozoruhodnějších chrámů tohoto dávného města - baYOn T emP le (54 kamenných věží, z nichž každá je vyzdobena čtyřmi obličeji směřujícími do čtyř hlavních světových stran) a dalších architektonických skvostů: Bapoun
Temple, Terrace of the Elephant, Terrace of Leper King, Royal Enclosure, Women and
Men Pond… Odpoledne návštěva chrámu P ROH m T emP le, původně buddhistického
kláštera, kde v době největší slávy žilo na 12 000 mnichů (vystavěno roku 1186 králem
Jayvarmanem VII.). Dnes jsou zdi tohoto komplexu působivě prorostlé kmeny a kořeny
mohutných stromů okolní džungle, čímž se řadí mezi nejfotografovanější turistickou
atrakci celého areálu. V podvečer prohlídka monumentálního anG K OR W aT U - největší náboženské stavby světa. Návrat na ubytování.
9. den Výlet lodí po T Onle S aP , nejrozlehlejším sladkovodním jezeře jihovýchodní
Asie spojený s prohlídkou plovoucí vesnice dokumentující život domorodců. Exkurze
do dílny na zpracování hedvábí. Odpoledne návštěva trhů v Siem Reapu. Návrat na
ubytování.
10. den Transfer zpět na ostrov K OH C H anG . Ubytování.
11.-15. den Relaxace na ostrově Koh Chang. Nocleh.
16. den Odpoledne transfer na letiště v Bangkoku. Odlet zpět do ČR.
17. den Přílet do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 1001
15.01.- 1.01. 01
0
příplatek za ubytování v Coconut Beach Resortu
(villa 2, Wanishpool 1/2): 1 500 Kč/os./zájezd
přesný termín zájezdu bude známý v létě 01
o ově- o n vac
e
poznámka: fakultativně lze na první noci zajistit ubytování v Bangkoku www.bangkokpalace.
com (1 .01. 1 .01. 01 ) a absolvovat prohlídku Bangkoku s česky hovořícím průvodcem dne
1 .01. 01 . (pobyt na Koh Changu by se tím zkrátil o noci). Cena: 1 00 Kč os. včetně vstupného
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Bangkok - Praha, dopravu klimatizovaným mikrobusem, 11x ubytování
v Chai Chet Resortu na ostrově Koh Chang cca 20 m od pláže (2 lůžkové klimatizované
pokoje standard beach s minibarem a vlastním sociálním zařízením), 3x ubytování
v kambodžském Sieam Reapu (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky,
minibarem a vlastním sociálním zařízením), 14x snídani, průvodce, vstupné dle programu, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění
CK proti úpadku
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
„spropitné“, vízum do Kambodži - 1 000 Kč (vyřizuje CK), případné vízum do Thajska
(aktuálně bezvízový styk)
Aktuální nabídku pobytových zájezdů
na ostrov Koh Chang s možností
výletu do Kambodže pro období
leden - březen 2016 naleznete na
www.mamut-tour.cz.
Termíny pobytových zájezdů do Thajska na leden - březen 2017 budou
známé v létě 2016 (více info v CK).
9
S Rí L A nK A - M A L edI V y
CK Mamut tour s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odpoledne odlet z Prahy přes Dubaj na Srí Lanku.
2. den V ranních hodinách přílet do Colomba. Návštěva sloního sirotčince P InnaW ala založeného původně pro mláďata, která přišla o matku, bez níž by v džungli
jinak zahynula. Největším zážitkem pro návštěvníky je každodenní koupání slonů, kdy
je početné stádo chobotnatců hnáno úzkou uličkou k místní řece a zpět. Odpoledne
zastávka v městečku DambUlla - prohlídka pozoruhodného jeskynního komplexu
skalních chrámů z 1. stol. př.n.l. s více než stovkou soch Buddhy a unikátními nástěnnými malbami (UNESCO). Ubytování.
3. den Prohlídka další z památek zapsaných na seznamu UNESCO - pozůstatků
starověkého města anURaDH aP URa, bývalého politického a náboženského centra
ostrova: Sri Maha Bodni - nejstarší historicky zdokumentovaný strom na světě vypěstovaný z „řízku“ stromu, pod kterým dosáhl Buddha osvícení; pozůstatky 1 600 sloupů
kdysi monumentálního devítipatrového paláce Brazen; chrám Jetavanarama - údajně
největší cihlová stavba světa; to vše umístěné v rozlehlých zahradách s důmyslným
systémem zavlažovacích kanálů a vodních nádrží. V podvečer výstup k bývalému královskému paláci, pevnosti zbudované na temeni žulové „Lví“ skály S IG IRIYa vyzdobené úchvatnými freskami a vyčnívající 200 m vysoko nad okolní džunglí. Návrat na
ubytování.
4. den Návštěva archeologického areálu P OlOnnaRUW a - druhého největšího starobylého města v zemi. Odpoledne fakultativně projížďka džípy nP mInneRIYa, který
je domovem slonů, levhartů, makaků a mnoha druhů ptáků. Návrat na ubytování.
5. den Zastávka v řezbářské dílně na výrobu tradičních masek. Návštěva zahrad
s exotickým kořením v maT ale (ukázka pěstování, zpracování a využití v ájúrvédské
medicíně, možnost nákupu). Pokračování do K anDY, původního hlavního města malebně rozloženého v kopcích na břehu uměle vytvořeného jezera. Prohlídka chrámu, ve
kterém je uložen Buddhův zub - jedna z nejcennějších buddhistických relikvií. Ubytování. Večer fakultativně možnost zhlédnutí folkl rního představení.
6. den Procházka královskou botanickou zahradou P eRaDenIYa založenou králem
Sinhalem, která patří mezi nejkrásnější v celé Asii. Panoramatická jízda hornatou krajinou ČajovÝCh plantáŽí a mohutných vodopádů až do městečka nUW aRa elIYa
vystavěného v anglickém stylu. Cestou návštěva továrny na zpracování vyhlášeného
cejlonského čaje s možností nákupů. Ubytování.
7. den Výlet do národního parku hortonsKé pláně, ležícího více než 2 000 m
nad mořem. Absolvování pěšího okruhu atraktivní pustinou porostlou vysokou travou, rododendrony, ale i džunglí a dále kolem vodopádů až k majestátnému, téměř
1 000 m vysokému skalnímu srázu přezdívanému KoneC světa s krásným výhledem
do dalekého kraje. Přejezd na ubytování do Colomba.
8. den Návštěva C OlOmba, moderní metropole Srí Lanky s výškovými budovami,
ale i pozůstatky britské koloniální architektury. Večerní přelet na maleDIVY. Transfer
člunem na ubytování (cca 45 min.).
9.-11. den Pobyt s plnou penzí ve F Un IS lanD ReS ORT U (www.funislandmaldives.
com), okouzlujícím palmovém ostrůvku s jemným bílým pískem a průzračně čistou
vodou s bohatým podmořským životem. Možnost šnorchlováni či lodního výletu na
sousední atoly…
12. den Transfer lodí na letiště v Male.
13. den Přílet přes Dubaj do Prahy v časných odpoledních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 1101
1.0 .-1 .0 .
5
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Colombo - Male - Praha, dopravu klimatizovaným minibusem, transfer
lodí na atol a zpět, 6x ubytování s polopenzí v hotelu
na Srí Lance, 4x ubytování
1 0
s plnou penzí na Maledivách (2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky a
vlastním sociálním zařízením), místního a českého průvodce, letištní a bezpečnostní
taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, všechny místní daně a poplatky, pojištění
CK proti úpadku
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
„spropitné“ a vstupné dle programu - cca 200 USD, vízum na Srí Lanku - 800 Kč
(vyřizuje CK)
I ndI e - „ zlatý troj ú h elní k“
olo en e
P ROG Ram záJezDU:
1. den V odpoledních hodinách odlet z Prahy přes Istanbul do Indie.
2. den Časně ráno přílet do indické metropole DIllí. Návštěva Starého a Brity přebudovaného Nového Dillí: největší mešita Indie - Jama Masjid z roku 1656; procházka
přes rušné náměstí Chandi Chowk s bazarem k tzv. Červené pevnosti pojmenované
podle odstínu pískovce, ze kterého byla roku 1648 postavena (prohlídka interiérů bohatě zdobených mramorem, stříbrem a polodrahokamy); Humajúnova hrobka - jedinečná ukázka tzv. Mughalské architektury (UNESCO); Kutub Minár - nejvyšší cihlový
minaret světa vysoký 72 m (UNESCO); India Gate - brána vystavěná k uctění památky
Indů padlých během 1. sv. války; proslulý „nerezavějící sloup“... Ubytování.
3. den Odjezd do 300 km vzdáleného dŽajpÚrU, hlavního města Radžasthánu
známého díky zbarvení domů historického centra jako tzv. „Růžové město“. Ubytování.
Volné odpoledne. Nocleh.
4. den Projížďka na slonech k pevnosti ambeR, bývalému sídlu místních maháradžů. Prohlídka dŽajpÚrU: pětipodlažní Hawa Mahal (Palác Větru) s 593 malými
okénky (tzv. Jharokas), kterými urozené ženy mohly nepozorovaně sledovat ruch v ulicích města; astronomická observatoř s 30 m vysokými slunečními hodinami; Městský
palác s muzeem dokumentujícím život místních obyvatel... Návrat na ubytování.
5. den Přejezd do gry (cca 260 km), bývalé metropole Mughalské říše ležící na
břehu řeky Jamuny. Cestou návštěva F aT É H P Ú R S íK Rí, městečka na pokraji pouště
s pevností a mešitou vybudovanou císařem Akbarem v letech 1571-1585 na počest
súfíského světce Salíma Číštího. Rozměry a propracovanost mešity i sultánského paláce opuštěného 14 let po dokončení kvůli nedostatku vody jsou nevídané a právem
byly zařazeny na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Prohlídka jednoho
ze sedmi novodobých divů světa a symbolu Indie vystavěného sultánem Šahdžahánem na památku své předčasně zesnulé ženy - impozantního mauzolea tádŽ mahál
s rozlehlými zahradami a vodními plochami. Ubytování.
6. den Prohlídka další skvostné ukázky mughalské architektury - bohatě zdobené
pevnos ti áG Ra zbudované z červeného pískovce (Perlová mešita - místo udílení audiencí, Zrcadlový palác...). Návštěva monumentální hrobky sultána Akbara Velikého ze
17. století. Návrat do Dillí (cca 250 km). Ubytování.
7. den Dokončení prohlídky DIllí. Volné odpoledne. Možnost odpočinku na hotelových pokojích až do odjezdu. V nočních hodinách transfer na letiště.
8. den Přílet přes Istanbul do Prahy v odpoledních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 1 01
01.0 .-0 .0 .
časová sleva: 00/500 Kč
CK Mamut tour s.r.o.
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Dillí - Praha, dopravu klim. autokarem, 6x ubytování v hotelu
(2 lůž. klimat. pokoje s mož. přistýl. a vlast. soc. zař.), 6x polopenzi, místního a českého
průvodce, let. a bezp. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, poj. CK proti úpadku
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
„spropitné“ a vstupné dle programu - cca 100 USD, vízum do Indie - 1 200 Kč (vyřizuje
CK)
1 1
V I eT nA M
CK Mamut tour s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odpoledne odlet z Prahy s přestupem do Vietnamu.
2. den V ranních hodinách přílet do kosmopolitního S aIG OnU. Návštěva nejvýznamnějších památek bývalé metropole Jižního Vietnamu, přejmenované po válce a
znovusjednocení na Ho Či Minovo město. Ubytování.
3. den Výlet do DelT Y meK OnG U, nejúrodnější oblasti země na největší řece jihovýchodní Asie, jejíž tok se rozlévá do mnoha ramen propojených umělými kanály.
Výlet lodí po Mekongu podél několika ostrůvků se zastávkou na Ostrově jednorožce.
Ubytování v Can Tho.
4. den Návštěva plovoucího trhu C aI RanG patřící k nejsilnějším zážitkům z celého
zájezdu. Exkurze do výrobny rýžových nudlí a zastávka v manufaktuře na zpracování
rýže. Odpoledne návrat autobusem do Saigonu. Ubytování.
5. den Návštěva pověstného podzemního labyrintu tunelů C U C H I vystavěných jako
tajná bojová základna Vietkongu. Odpoledne vnitrostátní přelet do Da Nangu. Krátký
transfer na ubytování do okouzlujícího kupeckého městečka H OI an (UNESCO), jehož
dnes ospale působící kanál řeky Thu Bon býval plný obchodních lodí připlouvajících
z celé Asie, ale i daleké Evropy. Nocleh.
6. den Výlet do mY S On, k působivému areálu s ruinami hinduistických čamských
chrámů ukrytých uprostřed hustě zalesněných kopců. Odpoledne návrat do H OI an,
jednoho z nejatraktivnějších míst země s neopakovatelnou atmosférou. Nocleh.
7. den V olné dopoledne v H OI an. Po obědě zastávka v tzv. mRamOROVÝ C H H ORáC H představujících pět vápencových skal s několika pozoruhodnými jeskynními
chrámy. Panoramatická jízda průsmykem H aI Van. Ubytování v Hue.
8. den Prohlídka císařského města H Ue (UNESCO), sídelního města mocné dynastie rodu Nguyenů. Výlet člunem po Voňavé řece k Pagodě nebeské paní - Thien Mu.
Zastávka u okázalé hrobky císaře Minh Manga. Návštěva majestátní pevnosti z 19.
stol., jejíž součástí je Císařské město inspirované čínskými vlivy s vlastním vodním
příkopem i pozůstatky Zakázaného purpurového města. Návrat na ubytování.
9. den Přelet do H anOJe, motorkami přeplněného hlavního města Vietnamu, ve kterém se mísí více než tisíciletá vznešenost
dějin se socialistickou přítomností. Ubytování.
10. den Přejezd do H Oa lU. Prohlídka chrámů Den Ding Tien Hoang a Den Le Dai Hanh se sochami dávných králů. Plavba lodičkami pohádkovou krajinou s krasovými kopečky a fotogenickými rýžovými políčky až k trojici populárních jeskynních chodeb
T am C OC . Návštěva jeskynní pagody bIC H DOnG . Ubytování v Ninh Binh.
11. den Dopoledne průjezd venkovskou krajinou delty Rudé řeky. Vyhlídková plavba zátokou H a lOnG (UNESCO) s úchvatnými, z moře vystupujícími, vápencovými skalními věžemi, jejichž počet dosahuje téměř dvou tisíc. Nocleh na palubě lodi.
12. den Pozorování východu slunce. Pokračování v plavbě se zastávkou na ostrůvku T I T OP s další vyhlídkou na neobyčejné
přírodní scenérie „Dračí zátoky“. Odpoledne transfer busem zpět do H anOJe (projížďka rikšami, prohlídka tzv. Želví věže a Chrámu Nefritové hory, návštěva tradičního představení vodních loutek). Cestou krátká exkurze do keramické dílny ve vesnici DOnG
T RIeU. Ubytování v Hanoji.
13. den Ráno odlet z Hanoje s přestupem zpět do ČR. Přílet do Prahy ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 5 01
0 .0 .-1 .0 .
55
časová sleva: 1 500/1 000 Kč
0
C ena zaJezDU zaH RnUJe:
mezinárodní letenku Praha - Saigon a Hanoj - Praha, vnitrostátní letenku Saigon - Da
Nang a Hue - Hanoj, dopravu klimatizovaným autokarem, 10x ubytování v hotelu
(2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1x ubytování na lodi
(2 lůžkové kajuty s vlastním sociálním zařízením), 11x snídani, 6x oběd nebo večeři,
českého a místního průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené
zavazadlo, vstupné dle programu, pojištění CK proti úpadku
1 2
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
„spropitné“, vízum do Vietnamu - 1 400 Kč (vyřizuje CK)
čína
olo en e
P ROG Ram záJezDU:
1. den Ve večerních hodinách odlet z Prahy přes Istanbul do Číny.
2. den Přílet do čínské metropole P eK InG U. Transfer na ubytování.
3. den Procházka centrem P eK InG U, jehož srdce tvoří náměstí Nebeského klidu
o rozloze 40 ha s mauzoleem Mao Ce-tunga uprostřed. Prohlídka tzv. zaK ázanÉ H O
města, bývalého reprezentativního sídla panovníků a C H RámU nebeS , ve kterém se
císař dvakrát ročně modlil za dobrou úrodu. Návrat na ubytování.
4. den Celodenní výlet do severní části Pekingu. Zastávka u legendární VelK É
ČínsKé zdi, která jako obrovský kamenný hrad střežila říši před vetřelci. Odpoledne
prohlídka jedné z hrobek DYnaS T Ie mInG . Procházka CestoU dUChů lemovanou
mramorovými sochami reálných i bájných zvířat, vojáků a úředníků, kteří měli v posmrtném životě císaře ochraňovat. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva lama T emP le, největšího a nejvýznamnějšího kláštera tibetského
buddhismu ve vnitřní Číně. Prohlídka leT níH O P aláC e, rekreačního sídla císařského
dvora. Největší atrakcí celého areálu o rozloze přes 290 ha je 8 000 jedinečných kreseb
v 750 m dlouhém zastřešeném koridoru. Projížďka starou zástavbou Pekingu, tzv. H UT OnG Y - čtvrtí nízkých domků, které i přesto, že jsou dnes často sevřeny obrovskými
mrakodrapy, evokují atmosféru venkova. Přejezd nočním vlakem do Si-Anu.
6. den Příjezd v ranních hodinách. Ubytování. Prohlídka města si-an, městského
historického muzea dokumentujícího úroveň civilizace v oblasti Žluté řeky. Návštěva
VelK É P aG ODY DIVOK Ý C H H US í - buddhistického klášterního komplexu (výstup na
svatyni) a muzea výstavby městských hradeb, které se svou délkou a zachovalostí řadí
mezi celosvětové unikáty (výstup na hradby). Nocleh.
7. den Program v oblasti hrobky prvního čínského císaře: zastávka v matriarchální
neolitické vesnici banP O a návštěva tzv. T eRaK OT OVÉ aRmáDY (více než 8 000
soch vojáků, koní a vojenských povozů k ochraně panovníka v jeho posmrtném životě). Přejezd nočním vlakem do Šanghaje.
8. den V ranních hodinách příjezd do Š anG H aJe. Ubytování. Prohlídka nábřeží
Bund, malebného korza na břehu řeky Huangpu, které je památkovou rezervací honosných budov evropského stylu z počátku minulého stol. Procházka po Nankingské
třídě - nejznámější obchodní tepně města a plavba lodí po řece. Nocleh.
9. den Výlet do starobylého města sU-ČoU přezdívaného Benátky východu (prohlídka jedné z místních zahrad). Cestou zpět návštěva malebného vodního města T OnG lI přezdívaného „Muzeum čínské historie“ s typickými kamennými mosty a nezapomenutelnou atmosférou. Projížďka lodí po kanálu. Návrat zpět do Šanghaje. Nocleh.
10. den Volné dopoledne. V odpoledních hodinách dokončení prohlídky Š anG H aJe:
Chrám Jadeitového Buddhy, stará čínská čtvrť, zahrada J J an. Transfer na letiště
(fakultativně transfer rychlovlakem Maglev).
11. den Přílet přes Istanbul do Prahy v poledních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 101
1 .05.- .05.
1 10
05.0 .-15.0 .
časová sleva: 1 000/ 00 Kč
CK Mamut tour s.r.o.
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Peking a Šanghaj - Praha, 2x jízdenku na noční vlak dle programu,
dopravu klimatizovaným autokarem, 6x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2x ubytování v nočním vlaku
(4 lůžková kupé), 8x snídani, 9x večeři nebo oběd, českého a místního průvodce,
vstupné dle programu, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené
zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
„spropitné“, vízum do Číny - 1 500 Kč (vyřizuje CK)
1 3
S A e - du b aj - A b u dh ab í - S h arj ah - A i A n
CK Mamut tour s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy do Dubaje. Transfer na ubytování do Sharjahu.
2. den První část prohlídky DUbaJe, jedné z nejluxusnějších turistických destinací
světa: přesun podél zálivu Dubai Creek do starobylé čtvrti baS T aK IYa, kde lze obdivovat domy starých perských obchodníků s typickými „větrnými“ věžemi plnícími funkci
dnešní klimatizace; prohlídka expozice Dubajského muzea instalované ve 200 let staré
pevnos ti al F aH IDI; přejezd tradiční dřevěnou lodí „Abra“ do čtvrti DeIRa, historického srdce emirátu s voňavým trhem plným exotického koření a tzv. „zlatým sukem“.
Odpolední odpočinek na pláži (průměrná teplota vody v době konání zájezdu dosahuje
cca 28o C). Návrat na ubytování.
3. den Návštěva emirátu S H aRJaH , nejkonzervativnějšího ze všech emirátu, jehož hlavní město je považováno za kulturní centrum celého arabského světa (prohlídka rozsáhlého Muzea islámské civilizace). Po obědě přejezd do Dubaje. Navečer
fakultativní výlet terénními džípy do pouště (adrenalinová jízda ve stylu rallye Dakar,
projížďka na velbloudech, ukázky břišního tance, vyzkoušení vodní dýmky, v ceně
1 400 Kč je i večeře včetně nealko nápojů). Nocleh v Dubaji.
4. den Dopolední relaxace u moře. Odpoledne pokračování v prohlídce Dubaje:
fotozastávka u residenční čtvrti Zabeel s palácem vládnoucí rodiny Maktoumů a dostihovým závodištěm; návštěva bURJ K H alIF a, aktuálně nejvyšší budovy na naší planetě tyčící se 828 m vysoko - výjezd
výtahem na otevřenou vyhlídkovou plošinu do 124. patra (452 m), odkud lze dohlédnout téměř 100 km daleko (návštěvu je
žádoucí objednat v okamžiku uzavření smlouvy o zájezdu - cena v předprodeji činí 1 400 Kč, na místě tato atrakce stojí cca
2 400 Kč); individuální volno v největším obchodním domě světa - DUbaI mall s gigantickým akváriem hostícím rejnoky a
žraloky (nákupy, večeře); zhlédnutí kolosálního vodního představení DUbaI F OUnT aIn, kdy je každou vteřinu za doprovodu
hudby hnáno do výšky až 150 m více jak 83 000 l vody. Večer jízda metrem do ultramoderní čtvrti DUbaI maRIna - procházka
s úžasným panoramatem nasvícených mrakodrapů. Návrat na ubytování.
5. den Prohlídka exteriérů meŠ IT Y JUmeIRaH , která je nádhernou ukázkou moderní islámské architektury. Zastávka u bURJ
al aRab - nejpřepychovějšího hotelu na světě vybudovaného ve tvaru napnuté lodní plachty. Vyhlídková jízda nadzemním vláčkem, tzv. monorailem, na exkluzivní ostrov T H e P alm JUmeIRaH vystavěný ve tvaru palmového stromu. Návštěva obchodního
domu mall OF emIRaT eS , jehož součástí je unikátní krytý lyžařský areál. Odpoledne osobní volno s možností koupání. Nocleh.
6. den Přesun autokarem do abU DH abí. Prohlídka luxusní metropole Spojených Arabských Emirátů, která před objevením
místních ropných nalezišť byla jen malou beduínskou vesnicí: ostrov as Island se závodním okruhem Formule 1, interiéry monumentální mešity Sheika Zayeda, skanzen Heritage Village dokumentující původní život místních obyvatel v poušti, odpočinek
na městské pláži „Corniche“ lemované 8 km dlouhým pobřežním bulvárem… Ubytování v Abu Dhabí.
7. den Výlet do věčně zelené palmové oázy - města aI aInU ležícího na úpatí pohoří Jebel Hafeet nedaleko ománských hranic
(Národní muzeum, Palácové muzeum Sheika Zayeda, velbloudí trh…). Alternativně volný den v abU DH abí (koupání, nákupy
nebo návštěva populárního zábavného parku Ferrari World či a uaparku aswaterworld - vstupné není v ceně zájezdu). Návrat na
ubytování.
8. den Dopoledne odpočinek u moře. Transfer na letiště v Dubaji. Odlet do Prahy.
1
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
1 .0 .- 1.0 .
0
1.0 .- .0 .
0
15.11.- .11.
časová sleva: 00/ 00 Kč
0
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Dubaj - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu /
(2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením),
7x snídani, výlety a vstupné dle programu (vyjma vstupného a výletů uvedených za
doplatek - viz. program), průvodce, turistickou taxu, letištní a bezpečnostní taxy včetně
poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
1 4
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
„spropitné“, případné vízum do SAE (aktuálně bezvízový styk, ve Vašem cestovním
pase nesmí být izraelské vízum nebo vstupní razítko do Izraele)
A RM É nI e - G RU zI e
novinka
P ROG Ram záJezDU:
1. den Večer odlet z Prahy přes Istanbul do Gruzie.
2. den V nočních hodinách přílet do gruzínské metropole T bIlIS I, malebně rozložené na březích řeky Kura. Transfer do hotelu. Odpočinek na pokojích. Po pozdní
snídani prohlídka nejzajímavějších pamětihodností města: starobylé jádro s úzkými uličkami, chrámem Metechi ze 13. stol, synagogou a katedrálou Sioni; procházka po futuristickém Mostě míru; přejezd k monumentální soše „Matky Gruzie“
a sestup k pevnosti Narikala, odkud se naskýtají krásné výhledy na centrum Tbilisi…
Relaxace v oblíbených sirných lázních připomínajících dobu turecké nadvlády. Nocleh.
3. den mC C H eT a - prohlídka bývalého hlavního města a duchovního centra Gruzie
s chrámem Džvari zbudovaným na skalním ostrohu a opevněnou katedrálou Sveticchoveli z 11. stol. (UNESCO). Zastávka v G ORI, rodišti J. V. Stalina. Návštěva muzea
oslavující kult tohoto nechvalně proslulého diktátora. Prohlídka prehistorického skalního města UP lIS C IC H e (150 jeskynních místností a chodeb). Návrat na ubytování.
4. den Vyhlídková cesta tzv. Gruzínskou vojenskou silnici vedoucí pohořím VelK Ý K aVK az. Cestou návštěva působivého hradu ananURI, jednoho z největších a
nejkrásnějších pozdně feudálních architektonických komplexů Gruzie. Pokračování
v panoramatické jízdě se zastávkou v průsmyku Džvari (2 400 m). Příjezd do stylového horského střediska S T eP anS mInDa, odkud se vydáte džípy k poutnímu kostelíku
G eRG eT I (2 170 m) s úchvatným panoramatem mohutných ledovců a majestátných
štítů Kavkazu včele s legendární horou K azbeK (5 047 m). Návrat na ubytování.
5. den Přejezd do Arménie, země, která jako první na světě přijala křesťanství. Prohlídka výstavného kláštera H aG H P aT (UNESCO), představujícího vrchol místní religiosní architektury inspirované byzantskými i lidovými prvky. Návštěva fotogenického
monastýru S aG mOS aVanK ze 13. stol., vystavěného na hraně impozantního kaňonu
řeky Kasakh. Přejezd do Jerevanu. Okružní jízda městem. Ubytování.
6. den Prohlídka JeReVanU, hlavního města Arménie (památník genocidy z roku
1915, muzeum Matenadaran s vzácnými rukopisy…). Návštěva eČmiadzinU, sídla
„katholikose“ (hlavy Arménské apoštolské církve) se čtyřlístkem skvostných chrámů zapsaných na seznamu UNESCO. Zastávka u velkolepých pozůstatků katedrály
zVaRT nOC ze 7. stol. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva mytického monastýru C H OR VIRaP s nádhernou siluetou biblické
hory Ararat v pozadí. Největší zajímavostí je kromě chrámu Matky Boží také kobka sv.
Řehoře, ve které tento světec strávil 13 let svého života, než vyléčil pohanského krále
ze šílenství. Prohlídka atraktivního kláštera nORaVanK ležícího v krásném údolí lemovaném do červena zbarvenými skalami. Zvláštností je dvoupatrový kostel připomínající
pohřební chrámy z počátku arménského křesťanství. Návrat na ubytování.
8. den Zastávka u antického svatostánku G aRnI zasvěceného bohu slunce Heliovi.
Návštěva turisty i místními obyvateli vyhledávaného kláštera G eG H aRD (UNESCO)
představující řadu kostelů a hrobek, z nichž většina je vytesána přímo do skály. Uvážete-li zde prý svůj kapesníček na některý z keřů, Vaše přání se vyplní. Cesta podél
rozlehlého jezera S eVan (plocha 940 km2) rozprostírajícího se téměř 2 000 m vysoko.
Překročení hranice zpět do Gruzie. Ubytování v Tbilisi.
9. den Dopoledne odlet přes Istanbul zpět do ČR. Večer přílet do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 0 01
1 .0 .- 5.0 .
časová sleva: 00/500 Kč
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Tbilisi - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 8x ubytování
v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením),
8x snídani, 7x večeři, místního a českého průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně
poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 45 USD
1 5
CK Mamut tour s.r.o.
le a lo
I RS K o
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odpoledne odlet z Prahy do Dublinu. Transfer na ubytování. Večerní návštěva
světoznámé hospodské a barové čtvrti T emP le baR v centru města. Nocleh.
2. den Prohlídka metropole DUblInU. Exkurze do palírny tradiční irské whiskey JameS On (ochutnávka). Návštěva půvabných terasovitých zahrad P OW eRS C OURT
obklopujících barokní palác z 18. stol. se stem pokojů. Prohlídka kláštera G lenDalOUG H v pohoří Wicklow. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva města K IlK ennY a starobylého C aH IRU na řece Suir s gotickým
hradem na říčním ostrůvku. Zastávka v městečku C aS H el se zříceninou hradu na
vysokém vápencovém ostrohu uprostřed pastvin. Ubytování v Limericku.
4. den Okružní jízda po části RInG OF K eRRY, 180 km dlouhé, ojedinělé cestě se
stoupáními mezi kopci příkrými a kulatými jako sopky ke skalám na pobřeží a úchvatným vyhlídkám na nekonečné moře. Zastávka v městečku K enmaRe s typickými
irskými domky v pastelových barvách. Procházka k vodopádu T ORC . Prohlídka mUC ROS S H OUS e, impozantního zámku s vodními zahradami. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva majestátního hradu bUnRaT T Y C aS T le a nedalekého skanzenu.
Zastávka u tzv. mohersKÝCh Útesů, více než 200 m vysoko nad hladinou Atlantiku.
Vyhlídková jízda oblastí bURRen s vápencovými puklinami připomínajícími měsíční
krajinu. Procházka rybářským městečkem K InVaRa. Ubytování v Galway.
6. den Návštěva G alW aY, přístavního centra západního Irska. Průjezd hornatým
krajem C OnnemaRY s mnoha jezery a močály. Prohlídka výstavného kláštera K YlemORe abbeY. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka emO C OURT - georgiánského panského sídla s překrásnými zahradami. Procházka malebnými Japonskými zahradami z počátku 20. stol. a exkurze
do Irského národního hřebčína. Ubytování na okraji Dublinu.
8. den Transfer na letiště v Dublinu. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
1
1
1
1
1
1
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
0 .0 .-1 .0 .
1
0
1 .0 .- .0 .
1
0
0 .0 .-10.0 .
1
05
1.0 .-0 .0 .
1
časová sleva: 00/500 Kč
0
0
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Dublin - Praha, dopravu klimatizovaným minibusem, 7x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením),
6x snídani (sedmou snídani lze dokoupit na místě za cca 10 /os.), průvodce, letištní
a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 85
CK Mamut tour s.r.o.
1 6
le a lo
P oRT U G A L S K o
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na ubytování v oblasti Lisabonu.
2. den Zastávka v půvabném T OmaRU - prohlídka Convento do Cristo, bývalého
sídla rytířů Řádu Kristova a exotického starého města. Návštěva klášterů baT alH a a
alC ObaC a založených na počest vítězství portugalských vojsk. Ubytování ve Fátimě.
3. den Návštěva F áT ImY - jednoho z nejvýznamnějších poutních míst světa. Prohlídka městečka C OImbRa s jednou z mála románských katedrál v Evropě a univerzitou založenou již ve 13. stol. Ochutnávka P ORT S K É H O Vína ve vinných sklepích
společnosti Calem v Portu. Ubytování v letovisku Povoa de Varzim.
4. den Prohlídka bRaG Y, dávného církevního centra země. Zastávka na známém
poutním místě bOm JeS US DO mOnT e. Návštěva G UImaRaeS , rodiště prvního portugalského krále Alfonse I. Návrat na ubytování.
5. den Prohlídka P ORT a, druhého největšího města Portugalska s bohatstvím církevních i světských památek (most Ponte Dom Luís I., katedrála, čtvrť Barredo...).
Návštěva hradbami opevněného města Ó bIDOS . Ubytování v oblasti Lisabonu.
6. den Prohlídka lIS abOnU, prastaré metropole Portugalska. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva královského paláce v Q UelUz a pohádkové rezidence v sintŘe
vybudované na skalnatém ostrohu na místě opevněného maurského sídla. Prohlídka
městečka maF Ra s klášterem, který je největší portugalskou stavbou. Zastávka na
nejzápadnější výspě Evropy - skalnatém mysu C abO Da ROC a. Návrat na ubytování.
8. den Transfer na letiště v Lisabonu. Přílet do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 1 01
0 .05.-0 .05.
1
1 1 0
1 .0 .- .0 .
1
příplatek za 6 večeří: 2 000 Kč
časová sleva: 1 000/ 00 Kč
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Lisabon - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu (2 lůž. pokoje s možností přistýlky a vlast. soc. zař.), 7x snídani (bufet), průvodce, let. a bezp. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 70
pan Ls
- andal ie
P ROG Ram záJezDU:
1. den Večer odlet z Prahy do Málagy. Transfer na ubytování do letoviska T ORRemOlInOS (cca 15 min.) s písečnými plážemi a nepřebernými možnostmi zábavy.
2. den Prohlídka starobylé C Ó RDObY s jedinečnou maurskou mešitou, do které byla
vestavěna křesťanská katedrála. Procházka krásnými zahradami Alcázaru a úzkými
uličkami na bílo natřené židovské čtvrti. Návrat na ubytování.
3. den Cesta pohořím Serraní de Ronda do města ROnDa rozděleného téměř
100 m hlubokým kaňonem řeky Guadalevín. Návštěva nejjižnějšího cípu Evropy - G IbRalT aRU, britské kolonie střežící průliv mezi Evropou a Afrikou. Návrat na ubytování.
4. den Odpočinek u moře v místě pobytu. Nocleh.
5. den Prohlídka G RanaDY, jednoho z nejkrásnějších měst světa ležícího v úrodném údolí Vega se zasněženými vrcholky Sierra Nevady v pozadí (Alhambra - komplex
maurských staveb včetně královského sídla dynastie Nasridů a úchvatných zahrad
paláce Generalife). Návrat na ubytování.
6. den Volný den. Odpočinek na pláži. Fakultativně možnost lodního výletu z Tarify do
marockého T anG eRU. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva S eVIllY, města zvaného pro svoji krásu „perla Andalusie“. Symbolem Sevilly je minaret mešity - Giralda, odkud je krásný pohled na město. Prohlídka
Alcázaru, někdejší rezidence emirů, katedrály a židovské čtvrti. Návrat na ubytování.
8. den Prohlídka málaG Y s hradem a pevností Alcazaba , katedrálou, římským divadlem a dalšími památkami. Večer transfer na letiště do Málagy.
9. den Přílet do Prahy v nočních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 1 01
1 .05.- 0.05.
1
1 1 0
01.10.-0 .10.
1
časová sleva: 1 000/ 00 Kč
hotel****
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
le a lo
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Málaga - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením; součástí vybavení hotelu je venkovní bazén; připojení k internetu prostřednictvím
Wi-Fi), 7x polopenzi (bufet), průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za
odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 100
lodní výlet Tanger cca 70
1 7
CK Mamut tour s.r.o.
le a lo
olo en e
I T áL I e - S i cí li e
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy do Katánie. Ubytování na severním pobřeží Sicílie.
2. den Fakultativně celodenní výlet lodí na ostrov VUlC anO. Výstup k doutnající
sopce Vulcano zakončený odpočinkem v sirném bahenním jezírku nebo na pláži. Krátká návštěva sousedního ostrova lIP aRI. Návrat na ubytování.
3. den Zastávka v rybářském městečku C eF alU. Procházka historickou částí P aleRma s normanskými stavbami v orientálním stylu, barokními památkami i úzkými
uličkami starého města. Prohlídka arcibiskupského sídla mOnReale, jehož dominantou je nádherná katedrála s úchvatnou mozaikovou výzdobou. Ubytování u Marsaly.
4. den Zastávka v seGestě se zbytky řeckého sídliště, chrámem a divadlem. Prohlídka okouzlujícího středověkého městečka eRIC e situovaného v nadmořské výšce
800 m, pouhé 2 km od moře. Přejezd loďkou (cca 10 min.) na ostrůvek mOzIa s e z ajímavými větrnými mlýny a působivým archeologickým areálem. Návrat na ubytování.
5. den aG RIG enT O - návštěva archeologického komplexu se zříceninami antických
chrámů. Prohlídka T aORmInY, jednoho z nejkrásněji položených italských měst s překrásným výhledem na symbol ostrova - Etnu. Ubytování na východním pobřeží.
6. den Prohlídka S YRaK US s řadou památek (Apollonův chrám, Dionýsovo
ucho…). Návrat na ubytování. Odpolední odpočinek u moře. Nocleh.
7. den Výlet ke kráteru eT nY. Výjezd autobusem do nadmořské výšky cca 2 000 m
(možnost prohlídky kráteru Silvestri), odkud lze dále pokračovat lanovkou o 500 m výše
nebo na parkovišti přestoupit do terénních vozidel a nechat se vyvézt téměř 3 000 m
vysoko. Návrat na ubytování.
8. den Transfer na letiště v Katánii. Přílet do Prahy.
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
.05.-0 .0 .
1
0
1 .0 .- 5.0 .
1
časová sleva: 00/500 Kč
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Katánie - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením),
7x polopenzi, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 90
lodní výlet Vulcano cca 50
CK Mamut tour s.r.o.
1 8
le a lo
RU S K o - P etroh rad
P ROG Ram záJezDU:
1. den Dopoledne odlet z Prahy do P eT ROH RaDU. Okružní jízda bývalou metropolí
Ruského impéria rozprostírající se na 40 ostrovech spojených 300 mosty. Ubytování
v hotelu 10 min. chůze od Ermitáže a nedaleko rušného bulváru Něvský Prospekt.
2. den Prohlídka rozsáhlého komplexu Petropavlovské pevnosti, která je nejstarší
dochovanou kamennou stavbou „Sankt Petěrburgu“. Přesun na Palácové náměstí
s velkolepou budovou Zimního paláce. Prohlídka věhlasné ermitáŽe, jednoho z největších muzeí na světě schraňující přes 3 miliony uměleckých předmětů. Návrat na
ubytování.
3. den Přejezd do cca 35 km vzdáleného paláce P eT RODVOReC vystavěného carem po vzoru francouzského Versailles v obrovském parku (800 ha) s více než 170-ti
fontánami různých velkostí. Odpoledne návštěva letního carského sídla C aRS K OJe
S elO v Puškinu. Prohlídka majestátného Kateřinského paláce - barokního skvostu
v čele s pověstmi opředenou Jantarovou komnatou. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva neoklasicistního chrámu sv. Izáka s pozlacenou kopulí, která patří mezi největší na světě (výstup na vyhlídkový ochoz). Prohlídka pestrobarevného
chrámu Kristova vzkříšení postaveného v tradičním ruském stylu. Výlet lodí po Něvě
s panoramatem nejvýznamnějších staveb „Benátek východu“. Návrat na ubytování.
5. den V časných ranních hodinách transfer na letiště. Přílet do Prahy.
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
001
11.0 .-15.0 .
15
00
1 .0 .- .0 .
15
časová sleva: 500/ 00 Kč
0
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Petrohrad - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem včetně výletu
lodí po Něvě, 4x ubytování v hotelu Nevskyi Grand
v centru města (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 4x snídani, místního česky hovořícího průvodce,
let. a bezp. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
C ena záJezDU nezaH RnUJe:
vízum do Ruska - 2 000 Kč (vyřizuje CK)
doporučená částka na vstupné: celkem cca 70 (vstupné do Ermitáže, Petrodvorce a
Kateřinského paláce včetně Jantarové komnaty je nutné objednat před odletem - bližší
informace budou zaslány cca 45 dnů před zahájením zájezdu)
S K oT S K o s v ý l e t e m
n a ost rov S k y e
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy do Skotska. Návštěva F alK IRK W H eel - lodního výtahu překonávajícího 24 m vysoký rozdíl mezi hladinami kanálů Clyde a Union. Ubytování.
2. den Zastávka na bojišti bannOC K bURn. Návštěva starobylého S T IRlInG U. Prohlídka G laS G OW proslaveného architekturou a designem. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva tajemné ROS S lYnS K É K aP le, která se díky románu „Šifra mistra
Leonarda“ stala poutním místem hledačů záhad spojených se svatým grálem. Prohlídka města JeDbURG H s monumentálním opatstvím. Návštěva působivého DRYbURG H abbeY a melROS e abbeY. Návrat na ubytování.
4. den Výjezd lanovkou za výhledy na nejvyšší britskou horu ben neVIS (1 343 m).
Zastávka ve F ORT aUG US T US s unikátní soustavou zdymadel na Kaledonském kanálu. Návštěva romantické zříceniny hradu URQ UH aRT C aS T le na břehu bájného jezera
lOC H neS S . Ubytování ve Fort William.
5. den Celodenní výlet na tajuplný ostrov S K Ye: zastávka u ostrovního hradu eIlean DOnan C aS T le, který patří mezi nejfotografovanější skotské atrakce; prohlídka
hradu DUnVeG an a jeho zahrad; návštěva přístavu P ORT Ree. Návrat na ubytování.
6. den Exkurze do palírny tradiční skotské whisky DalW H InnIe (ochutnávka).
Prohlídka hradu vévody z Atholu - blaIR C aS T le s krásnými zahradami a bohatou
expozicí. Návštěva místa korunovace skotských králů - S C One P alaC e, sídla rodu
Mansfieldů s okouzlujícími zahradami a vzácnými sbírkami umění. Ubytování.
7. den Prohlídka metropole Skotska - eDInbURG H U, města s nenapodobitelnou
atmosférou, které svou polohou patří mezi nejkrásnější na světě. Návrat na ubytování.
8. den Transfer na letiště. Přílet do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 1 01
05.0 .-1 .0 .
1
1 1 0
1.0 .- .0 .
1
časová sleva: 00/ 00 Kč
CK Mamut tour s.r.o.
le a lo
0
0
poznámka: snídaně formou jednoduchých snídaňových balíčků lze zakoupit na recepci hotelů za cca
5 GBP; v pěším dosahu hotelů se nacházejí restaurace, obchody či fastfoody, kde lze individuálně
zajistit jak snídaně, tak večeře
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Edinburgh - Praha (záj. č. 161601), resp. letenku Praha - Glasgow Praha (záj. č. 161602), dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování v hotelu (2
lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), průvodce, letištní
a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 90 GBP
1 9
le a lo
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
A L BánI e
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy do Tirany. Transfer (cca 40 km) do hotelu na Dračské riviéře.
2. den Prohlídka romantického beRáT U (UNESCO), města s charakteristickými
bílými domky a červenými střechami, které je považováno za nejstarší v celé zemi.
Procházka starobylou muslimskou čtvrtí s úzkými uličkami i opevněnou křesťanskou
částí města. Ubytování v přímořském Vl re.
3. den Panoramatická cesta tzv. Albánskou riviérou, přes horský průsmyk llOG aR vedoucí divukrásnou přírodou s krásnými zákoutími a neopakovatelnými výhledy na nekonečnou hladinu moře. Zastávka v zálivu P ORT O P aleRmO s ponorkovou
základnou a hradem alI P aS H a. Prohlídka vykopávek antického města bUT RInT
(UNESCO), založeného uprchlíky z Tr je. Ubytování v oblíbeném letovisku S aRanDa.
4. den Zastávka u okouzlujícího mODRÉ H O OK a, magicky zbarveného jezírka uprostřed lesů. Návštěva rodiště komunistického diktátora E. Hodži - G JIROK aS T Ë RU,
historického města „bílých střech“ s majestátnou pevností. Ubytování v Permetu.
5. den Relaxace v termálních pramenech benJa u kaňonu Langarica zařezávajícího
se 150 m hluboko. Zastávka u dochovaného osmanského kamenného mostu. Prohlídka pravoslavného kláštera aRDenIC a ze 13. stol. Ubytování v Elbasanu.
6. den Výlet do maK eDOnIe - ke krasovému jezeru přezdívanému OH RIDS K É
moŘe, perle balkánské přírody s průzračně čistou vodou rozlévající se v tektonické
kotlině na makedonsko-albánské hranici. Procházka historickou části města OH RID.
Zastávka v klášterním komplexu S V. naUma, jednoho z významných následovníků
Cyrila a Metoděje. Plavba na lodičkách po říčce ČernÝ drim. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka hlavního města T IRanY. Návštěva K RUJË , rodného města albánského národního hrdiny Skanderbega. Ubytování v Durr s s populárními plážemi.
8. den Transfer na letiště v Tiraně. Přílet do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 5101
0 .0 .-1 .0 .
1
časová sleva: 00/500 Kč
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Tirana - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu /
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7x polopenzi, českého a místního průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně
poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a spropitné: cca 30
it Lie - to k n ko - el a - in
CK Mamut tour s.r.o.
20
le a lo us
e terre
P ROG Ram záJezDU:
1. den Dopoledne odlet z Prahy do Říma. Přejezd busem do letoviska Marina di
Bibbona, ubytování v hotelu cca 100 m od pláže. Cestou prohlídka půvabného města
VIT eRbO se středověkou čtvrtí San Pellegrino a Papežským palácem.
2. den Prohlídka perly Toskánska - S IenY s četnými památkami gotické architektury. Návštěva S an G ImIG nana, jednoho z nejatraktivnějších míst této části Itálie, jehož
středověký ráz dokreslují hradby a historické rodové věže. Návrat na ubytování.
3. den Celodenní výlet na elbU. Prohlídka P ORT OF eRRaIa - hlavního města ostrova s Napoleonovou rezidencí Villa Mulini ukrývající bohatou knihovnu. Ze stylové
vesničky maRC Iana (krátká návštěva) výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova
- mOnT e C aP anne s neopakovatelným panoramatem. Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států - F lORenC Ie, města, které je dnes pokladnicí architektonických památek i uměleckých skvostů a proto je
jedním z turisty nejvyhledávanějších míst na světě. Návštěva P IS Y, města proslaveného především svou „šikmou“ věží, která s okolními cennými stavbami tvoří působivý
architektonický komplex. Návrat na ubytování.
5. den Příjezd do populární oblasti C InQ Ue T eRRe zasazené do kraje mořských útesů a pěti okouzlujících rybářských vesniček. Vzhledem k tomu, že obce jsou zde spojeny pouze úzkou a klikatou silničkou nevhodnou pro autobusy, přesedneme v Lévantu
na železnici, která nám umožní postupně navštívit nejen všechny zajímavé rybářské
osady, ale též v případě zájmu absolvovat nenáročné procházky členitým skalnatým
pobřežím s výhledem na nejkrásnější zákoutí. Odpočinek u moře. Noční přejezd.
6. den Příjezd do Plzně, Berouna, Prahy a Rakovníka v ranních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 01
1 .05.-1 .05.
0
příplatek za 1 odbavené zavazadlo do 23 kg: 630 Kč (resp. 900 Kč do 32 kg)
(obvykle postačí 1 odbavené zavazadlo pro osoby)
časová sleva: 00/ 50 Kč
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Řím včetně kabinového zavazadla o max. rozměrech 42x32x25 cm,
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 4x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 4x
polopenzi včetně 0,5 l vody a 2 dcl vína, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy, pojištění
CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, vlak, lanovku a místní průvodce: cca 95
it Lie - loren ie -
lo na l u
v ceně e u
olo en e
- neapol k z liv
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odpoledne odjezd z Rakovníka, Prahy, Berouna a Plzně. Noční přejezd.
2. den Prohlídka jednoho z kdysi nejbohatších městských států - F lORenC Ie, města, které je dnes pokladnicí architektonických památek i uměleckých skvostů a proto je
jedním z turisty nejvyhledávanějších míst na světě (d m Santa Maria del Fiore, Galeria
degli Uffizi, Most zlatníků…). Přejezd na ubytování do Fiuggi.
3. den Celodenní prohlídka italské metropole Říma, jednoho z nejstarších evropských měst založeného před více než 2 700 lety: neoklasické náměstí Piazza del Popolo; Španělské schody; velkolepá Fontana di Trevi; Pantheon - jeden z nejzachovalejších
a nejvýznamnějších antických chrámů; Forum Romanum - centrum kulturního a politického dění antického Říma; Koloseum z roku 80 n. l. s kapacitou 50 000 sedících
diváků… Návrat na ubytování.
4. den Návštěva P OmP eJí, archeologického areálu s pozůstatky stejnojmenného
antického města zničeného roku 79 n. l. výbuchem Vesuvu. Nenáročný výlet ke kráteru VeS UVU v nadmořské výšce téměř 1 300 m, odkud je nezapomenutelný výhled na
celý Neapolský záliv. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva VaT IK ánU, nejmenšího státu světa a sídla Svatého stolce - nejvyšší autority katolické církve (bazilika sv. Petra, Vatikánská muzea…). Dokončení
prohlídky Říma (Andělský hrad - původně císařské mauzoleum, později papežská
pevnost…). Návrat na ubytování.
6. den Transfer na letiště v Římě. Přílet do Prahy v odpoledních hodinách.
le a lo us
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 01
0 .05.-1 .05.
0
příplatek za 1 odbavené zavazadlo do 23 kg: 630 Kč (resp. 900 Kč do 32 kg)
(obvykle postačí 1 odbavené zavazadlo pro osoby)
časová sleva: 00/ 50 Kč
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Řím - Praha včetně kabinového zavazadla o max. rozměrech 42x32x25 cm,
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 4x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením),
4x polopenzi, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, místní průvodce a mhd v Římě: cca 85
21
CK Mamut tour s.r.o.
A nG L I e
novinka
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy do Londýna v poledních hodinách. Přejezd do bRIG H T OnU
se skvostným královským palácem v exotickém indicko-orientálním stylu. Procházka
podél pláží i po viktoriánském molu z roku 1899. Přejezd na ubytování do Portsmouth.
2. den Návštěva přístavu v P ORT S mOUT H dokumentující námořní minulost Britského impéria (koráb Jindřicha VIII. - Mary Rose, trojstěžník Victory…). Možnost výjezdu
na futuristickou vyhlídkovou věž Spinnaker. Zastávka na poloostrově P URbeC K s nedotčenými plážemi a pozůstatky normanského hradu C ORF e. Ubytování v eovil.
3. den Přejezd do eX eT eRU, hlavního města hrabství Dorset. Prohlídka malebného
centra s katedrálou a nejužší ulicí na světě. Průjezd nP DaRT mOOR, fascinující oblastí
plnou mokřin a vřesovišť s kamennými zídkami, opuštěnými usedlostmi a tajuplnými
vesničkami. Zastávka u C laP P eR bRIDG e, nejstaršího kamenného mostku v jihozápadní Anglii. Prohlídka sídla Agathy Christie v G ReenW aY. Ubytování v Plymouth.
4. den Návštěva okouzlujícího ostrůvku Mount s klášterem S T . mIC H ael´ S
mOUnT , který je britskou obdobou francouzského Mont St. Michel. Zastávka na lanD’ S enD (konci světa) s příkrými skalními útesy padajícími do vln Atlantiku. Prohlídka
údajného rodiště krále Artuše - legendárního hradu T InT anG el. Návrat na ubytování.
5. den Odjezd do starobylého G laS T OnbURY, města s tajemnou atmosférou opředeného příběhem o králi Artušovi. Návštěva elegantních lázní baT H s teplými prameny
objevenými již Římany. Kromě antického lázeňského komplexu neunikne pozornosti
ani řada budov v georgiánském stylu z 18. stol. Ubytování na okraji Londýna.
6. den Celodenní prohlídka lOnDÝ na, metropole na Temži: procházka aristokratickým Westminsterem: Westminster Abbey - korunovační kostel britských panovníků; Houses of Parliament s věží, v níž je zavěšen proslulý zvon Big Ben; vládní třída
Whitehall a Downing Street; Buckingham Palace… Volno k individuální prohlídce či
nákupům. Trajekt Dover - Calais (případně Eurotunel). Noční přejezd.
7. den Příjezd do Plzně, Berouna, Prahy a Rakovníka v odpoledních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 5501
1 .0 .-1 .0 .
1
časová sleva: 500/ 50 Kč
poznámka: za příplatek
z Londýna 1 . . 01 ve
0
00 Kč os. lze místo nočního přejezdu zpět do ČR odletět letadlem (odlet
.00 hod.; přílet do Prahy 1 . . 01 v 0.50 hod.); počet letenek je omezen
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Londýn, dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), trajekt Dover - Calais (případně Eurotunel), 5x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje
s TV a vlastním sociálním zařízením), 4x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy
včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 90 GBP
CK Mamut tour s.r.o.
22
le a lo us
A nG L I e - L ond ý n a okolí
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odpoledne odjezd z Rakovníka, Prahy, Berouna a Plzně. Noční přejezd.
2. den Trajekt Calais - Dover (případně Eurotunel). První část prohlídky lOnDÝ na metropole na Temži: královská observatoř Greenwich s nultým poledníkem a krásnou
vyhlídkou na moderní čtvrť Docklands; plavba linkovou lodí do centra; majestátní pevnost Tower s expozicí královských korunovačních klenotů; Tower Bridge - jeden z nejznámějších symbolů Londýna; finanční centrum The City - nejstarší londýnský obvod
s monumentální katedrálou St. Paul s Cathedral; Museum of London… Ubytování.
3. den Návštěva OX F ORDU, jednoho z nejprestižnějších univerzitních měst světa
s typickými „college“. Prohlídka impozantního hradu W aRW IC K , patřícího mezi nejhezčí v celé Anglii. Hradní expozice doprovázená autentickými zvuky a dokonce i pa-
chy zahrnuje i desítky voskových figurín přibližujících život ve středověku. Zastávka ve
starobylém S T RaT F ORD UP On aVOn, rodišti W. Shakespeara. Návrat na ubytování.
4. den Dokončení prohlídky lOnDÝ na: Westminster Abbey - korunovační kostel
britských panovníků; Houses of Parliament s věží, v níž je zavěšen proslulý zvon Big
Ben; vládní třída Whitehall a Downing Street; střídání stráží před Buckingham Palace rezidencí anglické královské rodiny… Volno k individuální prohlídce. Navečer procházka po Piccadilly Circus a čtvrtí Soho. Okružní jízda centrem. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva H amP T On C OURT - populárního paláce tudorovského krále Jindřicha VIII. s velkolepými zahradami ve stylu francouzské Versailles. Transfer na letiště
Gatwick. Odlet do Prahy v časných odpoledních hodinách.
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
0 .0 .-1 .0 .
časová sleva: 00/ 50 Kč
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Londýn - Praha, trajekt Calais - Dover (Eurotunel), dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností
přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením), 3x snídani, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a lodičku: cca 100 GBP
e
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odpoledne odlet z Prahy do Athén. Transfer na ubytování do letoviska Loutraki.
2. den Návštěva OlYmP Ie, dějiště antických sportovních her, které se tu na počest
boha Dia odehrávaly každé 4 roky. Prohlídka posvátného okrsku se zbytky chrámu, který ukrýval sochu Dia označovanou za jeden ze sedmi divů světa. Návrat na ubytování.
3. den Návštěva mYK É n s legendární Lví branou a vykopávkami mohutného hradu.
Prohlídka eP IDaURU, pradávného kulturního a náboženského centra oslavujícího kult
boha lékařství Asklépia (největší dochovaný amfiteátr v Řecku s kapacitou 14 000
diváků a úžasnou akustikou). Zastávka na břehu Argolského zálivu ve městě naF P lIO
s majestátní pevností. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva archeologického areálu se zbytky výstavných chrámů v K ORInT U.
Výstup na horu aK ROK ORInT s překrásným výhledem. Zastávka u K ORInT S K É H O
průplavU, úctyhodného technického díla s kolmými stěnami. Návrat na ubytování.
5. den Prohlídka DelF , antického města malebně rozloženého na úpatí hory Parnas
(Apollonův chrám, pokladnice, nejzachovalejší starověký stadion v zemi…). Zastávka
u památníku slavné bitvy u T H eRmOP Yl. Ubytování v oblasti Lamie.
6. den Výlet k impozantním klášterům meT eORa (UNESCO) umístěným na vrcholcích bizarních skalních věží. Mezi 15. a 16. stol. zde bylo takto vystavěno celkem dvacet čtyři klášterů. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka aT H É n (starý olympijský stadion, Akropolis s posvátným Parthenonem a Erechtheionem, Agora, návštěva starobylých uliček čtvrti Plaka...). Ubytování
v Athénách.
8. den Transfer na letiště v Athénách. Odpoledne přílet do Prahy.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 1501
1 .05.- .05.
1
časová sleva: 1 000/ 00 Kč
le a lo
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
0
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Athény - Praha, dopravu klimatizovaným autokarem, 7x ubytování
v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 7x
snídani, 6x večeři, průvodce, letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené
zavazadlo, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a místní průvodce: cca 70
23
adeira e za t vko v Li a on
CK Mamut tour s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odlet z Prahy do Lisabonu. Transfer na ubytování.
2. den Prohlídka lIS abOnU, prastaré metropole Portugalska ležící u ústí řeky Tajo
do stejnojmenné mořské zátoky (čtvrť Alfama, katedrála, náměstí Plaza do Comércio,
čtvrť Belém, výstaviště E PO...). Večerní přelet na Madeiru. Transfer na ubytování.
3. den Prohlídka madeirské metropole F UnC H alU včetně návštěvy vyhlášeného
květinového trhu. Výjezd lanovkou na horu mOnT e s krásným výhledem a poutním
kostelem Panny Marie. Fakultativně jízda na neobvyklých proutěných saních řízených
dvěma muži v tradičním kroji se slamákem. Návrat na ubytování.
4. den Procházka původní rybářskou vesničkou C amaRa De lObOS , proslavenou
pobytem Winstona Churchilla. Přejezd mezi banánovými plantážemi na impozantní
ú tes C abO G IRaO. Návštěva lávové jeskyně a vulkanologického centra v S aO VIC enT e. Prohlídka vesničky P ORT O mOnIz se zajímavými vulkanickými jezírky. Pěší výlet
okolo levády (akvaduktu) poblíž osady RabaC al. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva vyhlídkové terasy u „sopečného“ kráteru C URRal DaS F ReIRaS
a sestup do stejnojmenné vesnice - ochutnávka místních kaštanových specialit (polévka, likér, chléb, koláč). U záj. č. 161402 odpolední fakultativní plavba katamaránem
(když budete mít štěstí, uvidíte delfíny, či jinou mořskou faunu). U záj. č. 161403161405 celodenní výlet lodí na ostrov P ORT O S anT O - jeden z posledních turisty
neobjevených koutů Evropy. Okružní jízda po ostrově (dům K. Kolumba, větrné mlýny)
zakončená odpočinkem na krásné, 9 km dlouhé písečné pláži. Návštěva Curral das
Freiras proběhne u záj. č. 161403-161405 až 8. den. Návrat na ubytování.
6. den Nenáročná turistika v Madeirských horách - oblasti P IC O De aReIRO. Zastávka v RIbeIRO F RIO s pstružími sádkami (procházka podél místní levády na jednu
z nejkrásnějších vyhlídek ostrova - tzv. „Balkony“). Prohlídka skanzenu S anT ana
s typickými modro-červeno-bílými domečky ve tvaru trojúhelníku. Návštěva P ORT O
C RUz, městečka pod Orlí skálou proslaveného vynikajícím vínem. Návrat na ubytování. Ochutnávka madeirských vín, sýrů a klobás na terase hotelu.
7. den Návštěva dílny na výrobu proutěného zboží a moderního kostela ve vesnici
C amaC H a. Lehká túra vulkanickou pouští a po pestrobarevných útesech S aO lOURenC O v severovýchodní části ostrova. Druhé největší město ostrova - maC H IC O.
Zastávka u dvanáctimetrové sochy Krista v G aRaJaU. Návrat na ubytování.
8. den Procházka tropickou botanickou zahradou ve F UnC H alU (ukázky exotické
fl ry pocházející nejen z Madeiry, ale i jižní Afriky a Brazílie). U záj. č. 161402 návštěva
Květinového FestivalU - slavnosti, během které se ulice města Funchalu pokryjí
kobercem z milionů řezaných květin. Vyvrcholením akce je průvod z alegorických vozů
za doprovodu lidové hudby a tanečních skupin. Návrat na ubytování.
9. den Transfer na letiště ve Funchalu. Přílet přes Lisabon do Prahy.
1
1
1
1
1
1
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
0
0 .0 .-15.0 .
0
1.05.- .05.
0
05.0 .-1 .0 .
05
1 .0 .- .0 .
časová sleva: 1 000/ 00 Kč/os.
0
0
0
0
poznámka: u zájezdu č. 1 1 0 je „ stopover“ s noclehem v Lisabonu realizován při cestě zpět (niko
liv při cestě tam) a posloupnost navštívených míst na Madeiře bude upravena; stejně tak bude upra
veno pořadí navštívených míst u zájezdů č. 1 1 0 1 1 05 (program jako celek zůstane zachován)
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Lisabon - Funchal - Lisabon - Praha, dopravu minibusem, 8x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlast. soc. zařízením), 8x snídani, průvodce, let. a bezp. taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 65
výlet katamaránem cca 30 , resp. na
ostrov Porto Santo cca 65
24
e
- or
le a lo
CK Mamut tour s.r.o.
strov Korfu je jedním z nejpopulárnějších řeckých ostrovů s krásnou přírodou, písečnými i oblázkovými plážemi a
smaragdově čistým mořem. Poklidné městečko MALTAS-PERIVOLI leží na jihovýchodním pobřeží ostrova. Naleznete
zde obchod, stánky se suvenýry i typické taverny, kde lze ochutnat řecké speciality. Místní dlouhá písečná pláž, kde i
v sezoně každý nalezne své soukromí, má pozvolný vstup do moře a je vhodná pro děti.
studia
číslo
zájezdu
160901
160902
160903
160904
160905
160906
160907
160908
160909
160910
termín
08.06.-18.06.
18.06.-29.06.
29.06.-09.07.
09.07.-20.07.
20.07.-30.07.
30.07.-10.08.
10.08.-20.08.
20.08.-31.08.
31.08.-10.09.
10.09.-21.09.
počet
nocí
10
11
10
11
10
11
10
11
10
11
st u d i a C ost a s
1. a .
lůžko
11 990
12 490
12 990
13 490
12 990
13 490
12 990
13 490
12 690
12 490
dítě do 15 let
na . lůžku
10 790
11 250
11 690
12 100
11 690
12 100
11 690
12 100
11 400
11 250
S K UP InOVá S leVa pŘi oBsazení minimálně 5 stUdií:
ovolen
1 5%
Skupinovou slevu nelze sčítat s časovými slevami.
slevY a pŘíplatKY:
dítě do 2 let bez nároku na lůžko a místo v letadle:
dítě 2-10 let bez nároku na lůžko platí pouze:
příplatek za večeři:
kli n
zdarma
6 990 Kč
260 Kč/os./den
DOP RaVa:
letadlo
(letecká společnost Travel service; doba letu cca 2 hod.)
místem odletu je letiště Václava Havla v Praze
st u d i a S t a m a t i s
UbYT OVání:
2 lůžková studia Maltas, Costas a Stamatis vzdálená cca 300 - 550 m od pláže; kuchyňský kout se základním vybavením, lednicí a vařičem, vlastní sociální
zařízení, balkon nebo terasa; v objektu Stamatis možnost dokoupení klimatizace
S T RaVOVání:
vlas tní
(možnost dokoupení večeří - viz. slevy a příplatky)
C ena záJezDU zaH RnUJe:
letenku Praha - Korfu - Praha, transfery, 10/11x ubytování, poplatky za elektrickou energii a vodu, povlečení, závěrečný úklid, služby delegáta v místě pobytu,
letištní a bezpečnostní taxy včetně poplatku za odbavené zavazadlo, pojištění CK
proti úpadku
F aK UlT aT IVní VÝ leT Y:
okruh po ostrově Korfu, lodní výlet na ostrovy Paxos a Anti-Paxos, výlet na řeckou pevninu (vesnice Sivota a Modrá Laguna), vodní park A ualand…
ČASOVÉ SLEVY
1 0 %
při zaplacení 30% zálohy do 29.02.2016
8%
při zaplacení 30% zálohy do 30.04.2016
Pokud jste s námi v uplynulých 5 letech
necestovali, platí pro Vás sleva o
nižší.
25
h rvats
-
akar k rivi ra
CK Mamut tour s.r.o.
TUČEPI je rušné rekreační středisko na Makarské riviéře s dlouhými oblázkovými plážemi a mohutnou kulisou pohoří
Biokovo. V centru města se nachází řada obchodů a restaurací. Sousední, km vzdálené letovisko Makarska je dostup
né autobusy městské hromadné dopravy, jejíž spoje odjíždějí cca každých 0 min. Vzdálenost z Prahy je cca 1 1 0 km.
klima i ace v ceně
hotel villa Vinka***
číslo
zájezdu
termín
1. a .
lůžko
. lůžko
dítě -1 let
. lůžko
os. od 1 let
160601
160602
160603
160604
160605
160606
160607
160608
160609
160610
160611
160612
160613
160614
160615
06.06.-15.06.
13.06.-22.06.
20.06.-29.06.
27.06.-06.07.
04.07.-13.07.
11.07.-20.07.
18.07.-27.07.
25.07.-03.08.
01.08.-10.08.
08.08.-17.08.
15.08.-24.08.
22.08.-31.08.
29.08.-07.09.
05.09.-14.09.
12.09.-21.09.
9 990
10 290
10 590
10 990
11 390
11 390
11 390
11 390
11 390
11 390
11 390
11 390
10 590
10 290
9 990
5 990
6 590
6 890
7 290
7 490
7 490
7 490
7 490
7 490
7 490
7 490
7 490
6 890
6 590
5 990
7 990
8 390
8 690
9 100
9 390
9 390
9 390
9 390
9 390
9 390
9 390
9 390
8 690
8 390
7 990
S leVY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu:
1 500 Kč/os.
dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu platí pouze:
2 590 Kč
sleva při ubyt. na pokoji s terasou v přízemí (bez klimatizace): 1 000 Kč/os./7 nocí
DOP RaVa a ODJezDOVá míS T a:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Benešov,
Tábor, Příbram, Písek, České Budějovice
odjezdy: pondělí v odpoledních hodinách (Praha cca 16.00 hod.)
příjezdy: středa v dopoledních hodinách
UbYT OVání: (www.villa-vinka.com)
hotel villa vinKa
situovaný cca 200 m od dlouhé oblázkové pláže (lehátka a slunečníky za poplatek) a pobřežní promenády vedoucí do centra Tučepi;
2-3 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením, SAT-TV, lednicí
a balkonem; pro hosty je k dispozici společná kuchyňka; na recepci hotelu možnost bezplatného připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi
ČASOVÉ SLEVY
1 0 %
při zaplacení 0 zálohy do
S T RaVOVání:
po l ope n ze
snídaně: bufet
večeře: výběr ze 3 menu, salát formou bufetu
.0 . 01
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu, 7x ubytování včetně klimatizace, 7x polopenzi, služby delegáta v místě
pobytu, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
při zaplacení 0 zálohy do 0.0 . 01
F aK UlT aT IVní VÝ leT Y:
Dubrovník, Medžugorje, Mostar, Trogir, Imotski (Červené a Modré jezero), ostrovy
Brač a Hvar, pohoří Biokovo, NP Krka...
8%
Pokud jste s námi v uplynulých 5 letech
necestovali, platí pro Vás sleva o
nižší.
26
h rvats
-
akar k rivi ra
CK Mamut tour s.r.o.
BAŠKO POLJE je klidné rekreační středisko na populární Makarské riviéře. Hotelový komplex se nachází v rozlehlém borovém háji
přímo na břehu moře s dlouhými oblázkovými plážemi a kulisou horského masivu Biokovo v pozadí. Do rušného střediska Baška
Voda s obchody, restauracemi a diskotékami se lze dostat po 1 km dlouhé promenádě. Vzdálenost z Prahy je cca 1 150 km.
hotel Alem**
číslo
zájezdu
160501
160502
160503
160504
160505
160506
160507
160508
160509
160510
160511
160512
160513
160514
160515
termín
06.06.-15.06.
13.06.-22.06.
20.06.-29.06.
27.06.-06.07.
04.07.-13.07.
11.07.-20.07.
18.07.-27.07.
25.07.-03.08.
01.08.-10.08.
08.08.-17.08.
15.08.-24.08.
22.08.-31.08.
29.08.-07.09.
05.09.-14.09.
12.09.-21.09.
1. a .
lůžko
7 990
8 490
8 990
9 590
9 790
9 790
9 790
9 790
9 790
9 790
9 790
9 790
8 990
8 490
7 990
. lůžko
dítě do 1 let
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
3 390
sKUpinová sleva pŘi oBsazení minimálně 5 poKojů:
Skupinovou slevu nelze sčítat s časovými slevami a neplatí pro záj. č.
1 0501 a 1 0515, kde je skupinová sleva pouze 10 .
slevY a pŘíplatKY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu:
. lůžko
osoba od 12 l e t
6 990
7 490
7 990
8 390
8 590
8 590
8 590
8 590
8 590
8 590
8 590
8 590
7 990
7 490
6 990
1 5%
1 500 Kč/os.
olo en e
o mou u e u
DOP RaVa a ODJezDOVá míS T a:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Benešov,
Tábor, Příbram, Písek, České Budějovice
odjezdy: pondělí v odpoledních hodinách (Praha cca 16.00 hod.)
příjezdy: středa v dopoledních hodinách
UbYT OVání: (www.club-adriatic.hr)
hotel alem situovaný v klidném prostředí borového háje cca 100 m od dlouhé
pláže s drobnými oblázky a betonovými plochami (pozvolný vstup do moře); 2-3
lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením a balkonem situovaným směrem
na moře nebo hory; ve společných prostorách možnost placeného připojení
k internetu prostřednictvím Wi-Fi; součástí hotelového komplexu je obchod se základními potravinami, TV místnost, směnárna, hřiště pro míčové hry, restaurace a
kavárna přímo na břehu moře
S T RaVOVání:
polopenze ormou bu etu včetně 0, dcl nealko nápoje nebo piva k večeři
ČASOVÉ SLEVY
1 0 %
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta v místě pobytu, pobytovou
taxu, pojištění CK proti úpadku
při zaplacení 0 zálohy do
F aK UlT aT IVní VÝ leT Y:
Dubrovník, Medžugorje, Mostar, Trogir, Imotski (Červené a Modré jezero), ostrovy
Brač a Hvar, pohoří Biokovo, NP Krka...
při zaplacení 0 zálohy do 0.0 . 01
.0 . 01
8%
Pokud jste s námi v uplynulých 5 letech
necestovali, platí pro Vás sleva o
nižší.
27
h rvats
-
akar k rivi ra
CK Mamut tour s.r.o.
DRVENIK je přímořské letovisko na Makarské riviéře (cca 0 km jižně od Makarské), která je považována za nejkrásnější
a nejoblíbenější rekreační oblast adranu. Leží mezi příkrými tesy horského masivu Biokovo a průzračným mořem
s nádhernými oblázkovými plážemi. Celá oblast má příjemné podnebí s vysokým počtem hodin slunečního svitu. Poloha
letoviska je ideální k organizování mnoha zajímavých výletů. Vzdálenost z Prahy je cca 1 00 km.
oko e a
o oso
na s an a n
oko e
s v le em na mo e
hotel Srečko***
číslo
zájezdu
160201
160202
160203
160204
160205
160206
160207
160208
160209
160210
160211
160212
160213
160214
160215
termín
06.06.-15.06.
13.06.-22.06.
20.06.-29.06.
27.06.-06.07.
04.07.-13.07.
11.07.-20.07.
18.07.-27.07.
25.07.-03.08.
01.08.-10.08.
08.08.-17.08.
15.08.-24.08.
22.08.-31.08.
29.08.-07.09.
05.09.-14.09.
12.09.-21.09.
1. a .
lůžko
8 990
9 590
9 990
10 290
10 690
10 690
10 690
10 690
10 690
10 690
10 690
10 690
9 990
9 590
8 290
. a . lůžko
dítě -1 l
5 500
5 700
6 200
6 400
6 790
6 790
6 790
6 790
6 790
6 790
6 790
6 790
6 200
5 700
5 500
. a . lůžko
dítě 1 -15 l
6 290
6 500
6 850
6 990
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
7 290
6 850
6 500
6 290
sKUpinová sleva pŘi oBsazení minimálně 5 poKojů:
Skupinovou slevu nelze sčítat s časovými slevami.
. a . lůžko
os. od 15 l
7 690
7 990
8 490
8 690
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 990
8 490
7 990
7 690
1 5%
slevY a pŘíplatKY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu:
1 500 Kč/os.
dítě do 3 let bez nároku na lůžko platí pouze:
2 590 Kč
dítě do 10 let na přistýlce (5. lůžku) platí pouze:
4 990 Kč
příplatek za klimatizaci: 100 Kč/2 lůžkový pokoj/noc, 150 Kč/3-4 lůžkový pokoj/noc
DOP RaVa a ODJezDOVá míS T a:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Benešov,
Tábor, Příbram, Písek, České Budějovice
odjezdy: pondělí v odpoledních hodinách (Praha cca 16.00 hod.)
příjezdy: středa v dopoledních hodinách
ČASOVÉ SLEVY
1 0 %
při zaplacení 0 zálohy do
.0 . 01
8%
při zaplacení 0 zálohy do 0.0 . 01
Pokud jste s námi v uplynulých 5 letech
necestovali, platí pro Vás sleva o
nižší.
28
UbYT OVání:
hotel sreČKo
se nachází cca 50 m od pláže s drobnými oblázky a pozvolným
vstupem do moře (malé pláže sevřené skalami jsou vzdálené cca 600 m od místa
ubytování); prostorné 2-4 lůžkové pokoje (možnost 1 přistýlky - 5. lůžko) s vlast. soc.
zař., lednicí, SAT-TV, klimatizací (za příplatek) a balkonem s výhledem na moře; některé
pokoje mají vlastní kuchyňský kout, pro ostatní je k dispozici společný kuchyňský kout
pro přípravu teplých nápojů; v restauraci hotelu zdarma připojení k internetu prostřednictvím Wi-Fi; 1x týdně hraje v hotelu živá hudba; v pobytovém místě je obchod a
několik restaurací; v restauraci Plaža je klientům CK poskytována 10% sleva
S T RaVOVání:
p ol op e n z e
snídaně: bufet
večeře: polévka, výběr ze 3 hlavních jídel, salát formou bufetu, desert, 0,2 dcl nealko
ná poje nebo pi va
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta v místě pobytu, pobytovou taxu,
pojištění CK proti úpadku
F aK UlT aT IVní VÝ leT Y:
Dubrovník, Mostar, Medžugorje, Makarska, pohoří Biokovo, Bačinská jezera, ostrov
Korčula, ostrovy Pelješac a Hvar, rafting a canyoning na řece Cetině…
h rvats
-
akar k rivi ra
CK Mamut tour s.r.o.
PODACA je klidné a příjemné letovisko na Makarské riviéře (5 km severně od Gradacu). Všudypřítomná vegetace, upravené
oblázkové pláže, průzračně čisté moře a kulisa horského masivu Biokovo to vše vytváří předpoklady pro Vaši ideální dovolenou.
studia
číslo
zájezdu
160301
160302
160303
160304
160305
160306
160307
160308
160309
160310
160311
160312
160313
160314
160315
termín
06.06.-15.06.
13.06.-22.06.
20.06.-29.06.
27.06.-06.07.
04.07.-13.07.
11.07.-20.07.
18.07.-27.07.
25.07.-03.08.
01.08.-10.08.
08.08.-17.08.
15.08.-24.08.
22.08.-31.08.
29.08.-07.09.
05.09.-14.09.
12.09.-21.09.
1. a . lůžko 1. a . lůžko přistýlka
S T 1/ 2
S T 1/ 3
dítě do 1 l
4 490
4 390
2 990
5 390
5 200
2 990
5 990
5 690
2 990
6 200
5 900
2 990
6 590
6 290
2 990
6 590
6 290
2 990
6 590
6 290
2 990
6 590
6 290
2 990
6 590
6 290
2 990
6 590
6 290
2 990
6 590
6 290
2 990
6 200
5 900
2 990
5 990
5 690
2 990
5 390
5 200
2 990
4 490
4 390
2 990
S leVa:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu:
přistýlka
os. od 1 l
3 690
3 790
3 890
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 990
3 890
3 790
3 690
s u ia mo e
em na
le
v
s
1 500 Kč/os.
DOP RaVa a ODJezDOVá míS T a:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Benešov,
Tábor, Příbram, Písek, České Budějovice
odjezdy: pondělí v odpoledních hodinách (Praha cca 16.00 hod.)
příjezdy: středa v dopoledních hodinách
UbYT OVání:
VIla IVa - dvoupatrový objekt situovaný v klidném prostředí cca 50 m od moře (omezený přístup do moře - skály) a cca 150 m od oblázkové pláže s pozvolným vstupem
do moře; v přízemí objektu se nachází terasa se zahradním grilem; centrum městečka
s obchodem, restauracemi a autobusovou zastávkou je vzdálené cca 250 m; S T 1/ 2:
studio pro 2 osoby - obytná místnost se 2 lůžky, vybavený kuchyňský kout s lednicí,
sociální zařízení, balkon s výhledem na moře; S T 1/ 3: studio pro 2-3 osoby - obytná
místnost se 2 lůžky a 1 přistýlkou, vybavený kuchyňský kout s lednicí, sociální zařízení,
společná terasa pro 2 studia s výhledem na moře
S T RaVOVání:
vlas tní
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu, 7x ubytování, poplatky za elektrickou energii a vodu, služby delegáta v místě
pobytu, povlečení, závěrečný úklid, pobytovou taxu, pojištění CK proti úpadku
kli n
ovolen
ČASOVÉ SLEVY
1 0 %
při zaplacení 0 zálohy do
.0 . 01
8%
při zaplacení 0 zálohy do 0.0 . 01
Pokud jste s námi v uplynulých 5 letech
necestovali, platí pro Vás sleva o
nižší.
29
h rvats
- novi vinodol ki
CK Mamut tour s.r.o.
NOVI VINODOLSKI je oblíbené přímořské letovisko vzdálené cca 50 km jižně od Rijeky. Díky upraveným plážím vystu
pujícím z borového háje a průzračně čistému moři bylo vyznamenáno mezinárodním oceněním tzv. Modrou vlajkou.
Středisko nabízí nepřeberné možnosti denní i večerní zábavy a sportovního vyžití, stejně jako zajímavé možnosti výletů
do okolí. Vzdálenost z Prahy je cca 50 km.
olo en e
o mou u e u
a n
hotel Lišanj**
číslo
zájezdu
termín
1.a 2.
lůžko
160101
160102
160103
160104
160105
160106
160107
160108
160109
160110
160111
160112
160113
10.06.-19.06.
17.06.-26.06.
24.06.-03.07.
01.07.-10.07.
08.07.-17.07.
15.07.-24.07.
22.07.-31.07.
29.07.-07.08.
05.08.-14.08.
12.08.-21.08.
19.08.-28.08.
26.08.-04.09.
02.09.-11.09.
8 990
9 490
9 990
10 390
10 390
10 390
10 390
10 390
10 390
10 390
10 390
9 990
9 490
přistýlka
dítě
-1 let
4 990
5 290
5 490
5 790
5 790
5 790
5 790
5 790
5 790
5 790
5 790
5 490
5 290
S leVY:
sleva při vlastní dopravě nebo na druhý týden pobytu:
1. dítě do 6 let na přistýlce platí pouze:
1. dítě do 2 let bez nároku na lůžko a stravu platí pouze:
přistýlka
dítě
1 -1 let
6 990
7 290
7 490
7 890
7 890
7 890
7 890
7 890
7 890
7 890
7 890
7 490
7 290
přistýlka
dospělá os.
8 390
8 590
8 990
9 390
9 390
9 390
9 390
9 390
9 390
9 390
9 390
8 990
8 590
1 300 Kč/os.
2 990 Kč
1 990 Kč
DOP RaVa a ODJezDOVá míS T a:
zájezdový autokar (WC, klimatizace, DVD, bufet)
nástupy: Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, České
Budějovice (možnost nástupu na trase)
odjezdy: pátek ve večerních hodinách (Praha cca 19.00 hod.)
příjezdy: neděle v ranních hodinách
UbYT OVání: (www.hotel-lisanj.com)
hotel liŠanj situovaný cca 200 od centra, přímo na břehu moře s betonovými, oblázkovými a částečně i písečnými plážemi; lehátka a slunečníky lze zapůjčit
za poplatek; 2 lůžkové pokoje s možností 1-2 přistýlek, vlastním sociálním zařízením, SAT-TV a balkonem orientovaným směrem na moře; k vybavení hotelu patří
restaurace, bar, venkovní bazén s mořskou vodou, dětské hřiště a brouzdaliště,
tenisové kurty, multifunkční sportovní hřiště, minigolf, stolní tenis
ČASOVÉ SLEVY
1 0 %
při zaplacení 0 zálohy do
S T RaVOVání:
po l ope n ze f orm ou bu f e t u ; na recepci lze za 2 /os./večeře zakoupit kupon na
neomezenou konzumaci nápojů během večeře (pivo, limo, domácí víno)
.0 . 01
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu, 7x ubytování, 7x polopenzi, služby delegáta v místě pobytu, pobytovou
taxu, pojištění CK proti úpadku
při zaplacení 0 zálohy do 0.0 . 01
F aK UlT aT IVní VÝ leT Y:
NP Plitvická jezera, jeskyně Postojna, historické památky Istrie, lázeňské letovisko Crikvenica, italské Benátky, ostrov Krk (rybářská vesnička Vrbnik)…
8%
Pokud jste s námi v uplynulých 5 letech
necestovali, platí pro Vás sleva o
nižší.
30
av rs
-
endel tein a hie
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Výjezd visutou lanovkou na W enDelS T eIn
(1 838 m) - místo jedinečného kruhového rozhledu s panoramatem čítajícím na
200 alpských vrcholů (kaple - nejvýše položená církevní stavba v SRN, hvězdárna,
vyhlídková restaurace). Návrat zubačkou projíždějící během půlhodinové jízdy po 12
mostech a 7 tunely. Zastávka v malebné vesničce S anK T maRG aReT H en, rodišti
slavného barokního stavitele Kryštofa Dientzenhofera. Ubytování.
2. den Lodní výlet po jezeře C H IemS ee přezdívaném Bavorské moře. Zastávka na
ostrově H eRRenInS el s reprezentativním zámkem a zahradou Ludvíka II. Bavorského
vystavěnými po vzoru francouzských Versailles. Procházka po ostrově F RaUenInS el
se známým benediktinským klášterem zasvěceným sv. Irmengardě, vnučce Karla Velikého. Příjezd v pozdních večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
1.05.- .05.
1 01
10.0 .-11.0 .
časová sleva: 00/100 Kč
ee
CK Rotera s.r.o.
e no n c
ee
0
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník, Kladno, Praha, Beroun
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 1x ubytování v hotelu
(2-3 lůžkové pokoje s vlast. soc. zař.), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, horskou železnici a lanovku: cca 40
ra
s
- ko zeln alp
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v pozdních večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva impozantní jesKYně eisriesenWelt - největší ledové jeskyně
na světě. Prohlídka majestátní pevnosti H OH enW eRF en zbudované na skalním ostrohu v údolí řeky Salzach (historické expozice, ukázky výcviku dravých ptáků). Ubytování
v Raurisu.
3. den Procházka lázeňským střediskem baD G aS T eIn s mohutným vodopádem
uprostřed města. Výjezd lanovkou na S T UbneRK OG el (2 245 m) - adrenalinová procházka po 140 m dlouhém, nejvÝŠe poloŽeném visUtém mostě v evropě
pohupujícím se 28 m vysoko nad propastí (lehká pěší turistika). Relaxace v moderních
termálních lázních alP enT H eRme. Návrat na ubytování.
4. den Panoramatická jízda vysokohorskou silnicí G ROS S G lOC K neRH OC H alP enS T RaS S e stoupající v nekonečných serpentinách až na vyhlídku císaře Františka
Josefa I. (2 369 m) s kouzelným panoramatem třítisícových vrcholů Vysokých Taur
v čele s nejvyšší horou Rakouska - G ROS S G lOC K neRem. Příjezd v nočních hodinách.
CK Rotera s.r.o.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
15.0 .-1 .0 .
5 0
časová sleva: 50/150 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 2x ubytování v penzionu (2-4 lůž. pokoje s vlast. soc. zař.), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, lanovky a mýtné: cca 65 a lázně 42
31
CK Mamut tour s.r.o.
novinka
olo en e
e no n c
ra
s
- n zk ta r
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Odpoledne příjezd do populární oblasti rakouských nízK Ý C H T aUR, úchvatné krajiny, kde husté lesy a oblé kopce porostlé
šťavnatými pastvinami střídají majestátné žulové štíty. Výjezd autokarem po mýtné
silnici k chatě G aS S elH Ö H eH Ü T T e. Pohodlný výstup na Gasselh he (2 001 m),
místo jedinečného panoramatického rozhledu. Možnost zdolání vrcholku RIP P eT eG G
(2 126 m). Sestup zpět k autokaru podél tyrkysových jezer Obersee, Spiegelsee a Untersee v jejichž hladinách se zrcadlí impozantní horský hřeben nedalekého DaC H S T eInU.
Ubytování v historickém Radstadtu, jen pár kroků od starobylého náměstí.
2. den Ze známého turistického a lyžařského střediska S C H laDmInG přejezd místním busem po mýtné cestě k chatě URS P RUnG alm nacházející se na konci okouzlujícího, vysoko položeného údolí P ReUneG G T al. Nenáročná procházka úbočím hory
Kampspitze (2 390 m) k chatě IG naz maT T IS H Ü T T e (1 986 m). Pokračování panenskou krajinou podobnou severským tundrám podél průzračných jezer Giglachsee. Sestup romantickou stezkou mezi rozkvetlými stráněmi až do sousedního údolí Obertal,
kde bude přistaven autobus. Návrat na ubytování.
3. den Krátký přejezd do oblasti průsmyku ObeRT aURen (1 683 m). Turistika
atraktivní přírodou přes almy a louky k chatě S Ü DW IeneR H Ü T T e (1 801 m) s volně se pasoucím dobytkem. Po občerstvení ve stylové restauraci povede trasa po tzv.
„Tauernh henweg“ až ke kapličce u severního portálu dálničního Tauernského tunelu.
Návrat na ubytování. Relaxace v moderním a uaparku T H eRme amaDe zahrnují vnitřní i venkovní bazény (teploty vody 26-35o C) a 2 tobogány.
4. den Půldenní výlet v okolí rekreačního střediska W aG RaIn. Výjezd lanovkou do
nadmořské výšky téměř 1 900 m, kde začíná oblíbený vyhlídkový okruh vedoucí zčásti
po hřebeni přes vrcholky Griessenkareck a Saukarkopf (2 001 m). Po obědě návštěva
dramatické soutěsky lIeC H T enS T eInK lamm patřící mezi nejdelší a nejhlubší v celých Alpách, opravdové přírodní perly zpřístupněné soustavou lávek, schodů a skalních
tunelů, na jejichž konci lze obdivovat působivý vodopád. Příjezd ve večerních hodinách.
ee
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
0 .0 .-05.0 .
1 0
časová sleva: 50/ 00 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
ě u is ika
CK Mamut tour s.r.o.
32
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením),
3x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, mýtné, místní dopravu a lanovky: cca 50
olo en e
ra
s
-n
e
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. H alleIn - exkurze do jednoho z nejstarších
solných dolů na světě, jehož podzemní chodby zasahují až do sousedního Bavorska
(jízda hornickým vláčkem, plavba lodičkou po solném jezeře, jízda po 30 m dlouhé
skluzavce…). Procházka historickým centrem Halleinu, které je působivou městskou
památkovou rezervací s řadou renesančních a barokních domů. Jedním z nejznámějších obyvatel byl varhaník F. . Gruber, autor slavné vánoční písně „Tichá noc, svatá
noc“... Přejezd na ubytování do tyrolské vesničky Kramsach.
2. den Průjezd průsmykem G eRlOS . Zastávka u mohutných K RImmelS K Ý C H VOdopádů, padajících ve třech kaskádách z výšky téměř 400 m. Panoramatická jízda
vysokohorskou silnicí G ROS S G lOC K neRH OC H alP enS T RaS S e stoupající v neko-
nečných serpentinách až na vyhlídku císaře Františka Josefa I. (2 369 m) s kouzelným
panoramatem třítisícových vrcholů Vysokých Taur v čele s nejvyšší horou Rakouska
- Grossglocknerem. Návrat na ubytování.
3. den Výjezd kyvadlovou dopravou k legendárnímu „ORlímU H nízDU“ - Hitlerově
horské chatě s překrásným výhledem. Krátká procházka k okouzlujícímu jezeru K Ö nIG S S ee připomínajícímu norské fjordy. Příjezd ve večerních hodinách.
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
.05.- .05.
0
1 .0 .-1 .0 .
časová sleva: 00/ 00 Kč
e no n c
ee
0
0
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, místní dopravu a mýtné: cca 45
n
e
- ra
s
- t rol ko
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Příjezd k jezeru C H IemS ee přezdívanému Bavorské moře. Výlet lodí na ostrov Herreninsel, kde se nachází jeden z velkolepých
zámků Ludvíka II., vybudovaný po vzoru francouzských Versailles. Prohlídka paláce a
přilehlých zahrad. Zastávka ve starobylém K UF S T eInU s mohutnou hraniční pevností
ukrývající největší venkovní varhany na světě (4 307 píšťal a 46 rejstříků). Ubytování ve
vesničce Kramsach.
2. den Návštěva S Ý RáRnY s ochutnávkou a možností nákupů tradičních alpských
sýrů. Exkurze do stříbrných dolů poblíž historického města S C H W az spojená s krátkou
prohlídkou centra tohoto typického tyrolského města. Odpoledne příjezd k horskému jez eru aC H enS ee, největšímu v Tyrolsku. Výjezd lanovkou k Erfurtské chatě (1 834 m),
která je výchozím bodem pro turistiku v pohoří ROF an. Návštěva vyhlídkové plošiny
s krásným výhledem na jezero a Zillertalské Alpy (fakultativně „ Air Rofan“ - adrenalinový „let“ na laně v délce 800 m s klesáním 200 m, při kterém dosáhnete rychlosti až
85 km/hod.). Návrat na ubytování.
3. den Prohlídka olympijského InnS bRUC K U, nádherně rozloženého ve stínu majestátného hřebene Nordkette (Maria Theresien Strasse, Zlatá stříška, Dvorní kostel,
barokní d m sv. Jakuba…). Návštěva renesančního zámku ambRaS , reprezentativního sídla držitelů a vládců Tyrolska spjatého především s postavou arcivévody Ferdinanda II. (bohaté sbírky zbroje a brnění, okrasná zahrada ve francouzském stylu…). Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 101
0.05.- .05.
časová sleva: 00/ 00 Kč
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
0
e no n c
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun
ee
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 2x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, lo a lanovku: cca 65
33
sL vins
CK Mamut tour s.r.o.
- h rvats
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva nP P lIT VIC K á JezeRa (UNESCO), který se stal kulisou slavného
westernu „Poklad na Stříbrném jezeře“. Procházka úžasným přírodním amfiteátrem,
jehož osu tvoří 16 jezer spojených 92 kaskádami s průzračně čistou vodou. Přejezd na
ubytování do slovinského městečka Sežana.
3. den Prohlídka honosného zámku mIRamaRe s nádherným parkem (sídlo Maxmiliána Habsburského). Návštěva T eRS T U, známého přístavního města. Prohlídka starobylého P IRanU, městečka s historickým jádrem v benátském stylu na poloostrově
Punta. Návštěva oblíbených přímořských lázní portoroŽ s krásnou pláží. Odpočinek
v a uaparku Laguna nabízející 9 bazénů s vyhřívanou mořskou vodou (cca 1 000 m2
vodní plochy). Návrat na ubytování.
4. den Projížďka podzemním vláčkem nejkrásnější evropskou krápníkovou jeskyní P OS T OJna Jama. Návštěva lJUblJanY, okouzlující metropole Slovinska. Zastávka
ve vyhlášeném slovinském letovisku bleD, ležícím na břehu stejnojmenného jezera.
Možnost výjezdu lanovkou na vyhlídkový vrchol VOG el (1 922 m) s krásným panoramatem Julských Alp a jezera bOH InJ. Noční přejezd.
5. den Příjezd v ranních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 501
01.0 .-05.0 .
5
příplatek za 2 večeře: 500 Kč
časová sleva: 00/ 00 Kč
0
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením),
2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a lanovku: cca 110 Kn 50
CK Mamut tour s.r.o.
34
olo en e
h rvats
-
sna
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva malebného T ROG IRU (UNESCO), města s pozoruhodně zachovaným starobylým jádrem ležícím na malém ostrůvku spojeném s pevninou kamenným
mostem. Zastávka ve S P lIT U, významném chorvatském přístavu s množstvím památek (staré město, Diokleciánův palác…). Přejezd do Drveniku na Makarské riviéře.
Ubytování v hotelu Srečko situovaném pouhých 50 m od krásné oblázkové pláže.
3. den Prohlídka okouzlujícího mOS T aRU s věhlasným kamenným mostem. Návštěva medŽUGorje, jednoho z nejnavštěvovanějších katolických poutních míst
Evropy. Zastavení u skupiny sladkovodních jezer známých jako BaČinsKá jezera.
Návrat na ubytování.
4. den Volný den u moře. Fakultativně lodní výlet ke břehům poloostrova P elJeŠ aC
a os trova H VaR spojený s koupáním. Večerní návštěva populárního přímořského letoviska maK aRS K a, hlavního střediska stejnojmenné riviéry. Návrat na ubytování.
5. den Celodenní výlet do DUbROVníK U, historické „perly“ Jadranu rozprostírající
se na úpatí strmého skalního masivu, ze tří stran omývaného mořem (městské hradby,
přístavní pevnost sv. Jana, Onofriova kašna, knížecí palác…). Návrat na ubytování.
6. den Volné dopoledne. Relaxace na pláži. Odpoledne návštěva nP K RK a, fascinující přírodní scenérie s kaskádami na řece Krka, z nichž nejznámější je Skradinská
peřej (17 kaskád širokých až 100 m s výškovým rozdílem 45 m). Prohlídka Š IbenIK U
s impozantní katedrálou sv. Jakuba a útulnými uličkami stvořenými pro romantické
duše. Noční přejezd.
7. den Příjezd v ranních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 101
1 .0 .- 5.0 .
časová sleva: 00/ 50 Kč
0
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 4x ubytování v hotelu
Srečko
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, lednicí, SAT-TV, vlastním soc.zař.
a balkonem s výhledem na moře), 4x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 330 Kn lodní výlet 140 Kn
h rvats
- np a po e n
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva nP P lIT VIC K á JezeRa (UNESCO), který se stal kulisou slavného
westernu „Poklad na Stříbrném jezeře“. Procházka úžasným přírodním amfiteátrem,
jehož osu tvoří 16 jezer spojených 92 kaskádami s průzračně čistou vodou. Přejezd na
Trogirskou riviéru, ubytování v hotelu situovaném cca 100 m od moře.
3. den Dopoledne možnost fakultativního lodního výletu podél malebných ostrovů
DRVenIK , K RnJaŠ I a Š OlT a nebo odpočinek u moře v místě pobytu. Odpoledne
prohlídka S P lIT U, významného chorvatského přístavu s pestrou paletou historických
a kulturních památek (staré město, Diokleciánův palác…). Návrat na ubytování.
4. den Výlet do nP K RK a, fascinující krajinné scenérie s kaskádami na řece Krka,
z nichž nejznámější je Skradinská peřej (17 kaskád širokých až 100m s výškovým rozdílem 45 m). Prohlídka „perly Jadranu“ Š IbenIK U s impozantní katedrálou sv. Jakuba
a útulnými uličkami stvořenými pro romantické duše. V podvečer návštěva T ROG IRU,
města s pozoruhodně zachovaným historickým jádrem ležícím na malém ostrůvku
spojeném s pevninou kamenným mostem. Návrat na ubytování.
5. den Zastávka v zaDaRU, pátém největším městě Chorvatska s půvabným centrem nacházejícím se na poloostrově odděleném od pevniny tzv. Zadarským kanálem
(římské f rum, chrám a bazilika, středověké kláštery a kostely…). Nenáročná procházka nP P aK lenIC a, dech beroucí přírodní rezervací, jejíž páteří jsou kaňony dravých řek Malé a Velké Paklenice ležící ve stínu majestátného horského masivu Velebit.
Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
1 .05.-1 .05.
5
0
.0 .- .0 .
5
časová sleva: 00/ 00 Kč
ta
olo en e
CK Mamut tour s.r.o.
0
0
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s TV, vlastním sociálním zařízením a balkonem s výhledem na moře),
3x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 400 Kn lodní výlet 120 Kn
35
h Lands
CK Mamut tour s.r.o.
- v tinov korzo
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva největší květinové burzy na světě v aalS meeRU, odkud denně do
celého světa putuje přes 13 mil. řezaných květin. Procházka květinovým parkem K eUK enH OF považovaným za největší svého druhu v Evropě (cca 7 mil. jarních cibulovin
na ploše 28 ha). Prohlídka pokladnice moderní architektury ROT T eRDamU včetně
185 m vysoké věže Euromast vystavěné ve tvaru lodního stěžně. Projížďka lodí největším evropským přístavem. Ubytování ve stylovém botelu v centru Rotterdamu.
3. den Zastávka na trase slavnostního průvodu, tzv. Květinového Korza - defilé
alegorických vozů z tisíců řezaných květin, které je k vidění pouze jednou za rok. Krátká
prohlídka královského H aaG U, sídla vlády, ústředních orgánů a mezinárodního soudního dvora. Návštěva maDURODamU, expozice nejznámějších nizozemských atrakcí
v měřítku 1:25. Procházka po elegantní promenádě někdejší rybářské vesnice S C H eVenInG en, nyní nejluxusnějších přímořských lázní země. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva skanzenu zaanS e S C H anS , kde je možné spatřit nejen typická
holandská stavení a větrné mlýny ze 17. a 18. stol., ale také ukázky starých řemesel
včetně výroby dřeváků. Možnost ochutnávky a nákupu sýrů. Prohlídka korunovačního
města amS T eRDamU, zbudovaného na 90 ostrovech a mokřinách (náměstí Dam,
Královský palác, Nieuwe Kerk, možnost návštěvy některého z oblíbených muzeí…).
Fakultativně okružní plavba po amsterdamských grachtech (kanálech). Noční přejezd.
5. den Příjezd v ranních hodinách.
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
1.0 .- 5.0 .
časová sleva: 00/ 50 Kč
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v botelu - www.h2otel.nl (2 lůžkové pokoje s TV, minibarem a vlastním sociálním zařízením), 2x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 80
BeL G I e - HoL A ndS K o
CK Mamut tour s.r.o.
36
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Prohlídka středověkých bRUG G , jednoho z nejpůvabnějších belgických měst
přezdívaného pro svoji síť říčních kanálů „Benátky severu“. Návštěva starobylého G enT U, města pyšnícího se mnoha památkami (katedrála sv. Bavona s proslulým oltářem
bratří Eycků, hraběcí hrad, cechovní domy…). Přejezd na ubytování do Bruselu s prohlídkou symbolu výstavy Expo 1958 - Atomia, odkud je krásný výhled na město.
3. den Návštěva bRUS elU, dvojjazyčné evropské metropole, kde si minulost podává ruku s budoucností (náměstí Grand Palace, Dům brabantských vévodů, MannekenPis, Evropský parlament…). Prohlídka historických anT VeRP , města velkého Rubense s katedrálou P. Marie a nádhernými měšťanskými domy. Ubytování v Rotterdamu.
4. den Návštěva pokladnice moderní architektury ROT T eRDamU včetně 185 m
vysoké věže Euromast vystavěné ve tvaru lodního stěžně. Projížďka lodí největším
evropským přístavem. Procházka květinovým parkem K eUK enH OF považovaným za
největší svého druhu v Evropě (cca 7 mil. jarních cibulovin na ploše 28 ha). Krátká
prohlídka královského H aaG U, sídla vlády, ústředních orgánů a mezinárodního soudního dvora. Procházka po elegantní promenádě někdejší rybářské vesnice S C H eVenInG en, nyní nejluxusnějších přímořských lázní země. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva skanzenu zaanS e S C H anS , kde je možné spatřit nejen typická
holandská stavení a větrné mlýny ze 17. a 18. stol., ale také ukázky starých řemesel
včetně výroby dřeváků. Možnost ochutnávky a nákupu vyhlášených sýrů. Prohlídka
korunovačního města amS T eRDamU, zbudovaného na 90 ostrovech a mokřinách
(náměstí Dam, Královský palác, Nieuwe Kerk, možnost návštěvy některého z muzeí…). Fakultativně okružní plavba po amsterdamských grachtech. Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 5 01
05.05.-10.05.
časová sleva: 00/ 50 Kč
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v hotelu
(2 lůž. pokoje s TV a vlast. soc. zař.), 3x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 90
n
e
- d ns
novinka
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka beRlína, hlavního města Německa,
které za posledních pár let prošlo díky moderním architektům nevídanou proměnou.
Ubytování v Rostocku.
2. den Přejezd na ostrov RUJána s typickými proutěnými koši na písečných plážích
omývaných chladnými vodami Baltského moře. Návštěva rybářského městečka S aS S nIT z, kde kotví vyřazená ponorka britského námořnictva HMS Otus (možnost prohlídky). Fakultativně plavba lodí podél strmých křídových útesů nP JaS mUnD vysokých
téměř 120 m. Procházka k mysu aRK Ona, bývalému poutnímu místu se 2 majáky,
odkud je vidět až do Švédska. Zastávka v přímořském letovisku S ellIn s elegantními
lázeňskými budovami a stylovou restaurací na dřevěném molu. Návrat na ubytování.
3. den Ranní trajekt do dánského Gedseru (cca 2 hod.). Krátká prohlídka malebného ROS K IlDe, bývalého hlavního města Dánského království s katedrálou sv. Lukáše
(UNESCO), která je tradičním místem posledního odpočinku dánských panovníků.
Prohlídka reprezentativního zámku FrederiKsBorG - nejkrásnější renesanční stavby země rozkládající se na třech ostrůvcích uprostřed rozlehlého parku. Podvečerní
zastávka na břehu resundu, v přístavním H elS InG ORU s e z ná mou pevnos tí K ROnbORG , kam W. Shakespeare umístil děj svého Hamleta. Ubytování nedaleko Kodaně.
4. den Celodenní prohlídka kosmopolitní Kodaně, metropole Dánska se vznešenými paláci, půvabnými uličkami starého města i romantickými nábřežími. Fakultativně
výlet lodičkou po kanálech až k slavné sošce Malé mořské víly… Večerní trajekt zpět
do SRN. Noční přejezd.
5. den Příjezd v dopoledních hodinách.
1
1
CK Mamut tour s.r.o.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
11.0 .-15.0 .
50
0
0 .0 .-0 .0 .
50
časová sleva: 00/ 50 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), trajekty, 3x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s TV a vlastním sociálním zařízením), 3x snídani, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 25
350 DKK
ou e no n e e
37
CK ntertrans s.r.o.
F I nS K o
novinka
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd.
2. den Trajekt do Dánska. Přejezd po impozantním mostě do Švédska. Odpoledne
nalodění na noční trajekt Stockholm - Helsinki (cca 17 hod.). Ubytování v kajutách.
3. den RaUma (UNESCO) - prohlídka nejrozsáhlejší čtvrti stylových dřevěných budov na severu Evropy. Návštěva T amP eRe, největšího vnitrozemského skandinávského
města sevřeného jezery N sij rvi a Pyh j rvi. Ubytování.
4. den Vyhlídková jízda jedinečnou přírodou s blankytně modrými jezery. Zastávka
v univerzitním městě JYVÄ S K YlÄ , které svými stavbami proslavil finský architekt Alvar
Aalto. Návštěva K UOP Ia, malebně rozloženého na březích jezera Kallavesi. Ubytování.
5. den Průjezd drsnou severskou krajinou podél nádherných jezer se zastávkou
v nURneS . Nenáročný pěší výlet v oblasti nP UKKo-Koli, patřící k nejatraktivnějším
místům v celé zemi. Ubytování.
6. den Panoramatická cesta podél jezera S aImaa (4 377 km2) vedoucí nejkrásnějšími partiemi finské přírody. Návštěva města S aVOnlInna, proslaveného operním
festivalem na středověkém hradě Olavinlinna. V romantické oblasti P UnK aH aRJU
výstup na vyhlídku s neopakovatelným pohledem na zemi tisíce jezer. Zastávka
v lappeenrantě se stejnojmennou pevností střežící „bránu“ do Ruska. Ubytování.
7. den Přejezd do H elS IneK s městskou zástavbou bez výškových budov uprostřed zeleně („Skalní“ chrám; Uspenská katedrála; Senátní náměstí; hala Finlandia;
olympijský stadion…). Noční trajekt do Stockholmu. Ubytování v kajutách.
8. den Tranzit přes Švédsko, Dánsko a SRN.
9. den Příjezd v ranních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
i1 501
0.0 .-0 .0 .
1 1 0
časová sleva: 00/ 00 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), trajekty, 4x ubytování
v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlast. soc. zař.), 2x ubytování na trajektu (4 lůžkové kajuty
s vlast. soc. zař.), 6x snídani, průvodce, cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 60
ran ie -
CK Mamut tour s.r.o.
38
novinka
r
nd ko - ha pa ne
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Návštěva německého H eIDelbeRG U, starobylého univerzitního města na břehu Neckaru. Ubytování v Remeši.
2. den Prohlídka gotické katedrály v RemeŠ I, korunovačního místa francouzských
králů. Návštěva hradbami obehnaného města P ROVInS (UNESCO). Procházka T ROYeS , historickým srdcem kraje Champagne s hrázděnými domy. Ubytování v Dijonu.
3. den Návštěva vesničky C H aT eaUneUF en aUX OIS , považované za jednu z nejkrásnějších ve Francii. Prohlídka vinařského městečka beaUne, bývalého sídla burgundských vévodů se středověkým špitálem Hotel-Dieu. Degustace vína. Návštěva
DIJOnU, „hlavního města hořčice“ s nespočtem památek. Návrat na ubytování.
4. den Průjezd vinařským krajem Cote de Nuits, produkujícím ta nejkvalitnější vína
v Burgundsku. Návštěva C lOS De VOUG eOT , zámečku uprostřed vinohradů zbudovaného cisterciáckými mnichy. Ochutnávka Cassis - vyhlášeného burgundského likéru
z černého rybízu. Prohlídka romantického zámku C H aT eaUX De ROC H eP OT s e z ajímavou expozicí. Návštěva opatství C lUnY, které bylo jedním z nejslavnějších křesťanských center. Zastávka v T OURnUS s románským kostelem. Návrat na ubytování.
5. den Výlet lodí po řece Doubs k působivým vodopádům S aUT DU DOUbS . Exkurze
do výrobny oblíbených sýrů C OmT É . Prohlídka mistrovského díla moderní architektury - Courbusierovy kaple u ROnC H amP s krásným panoramatem pohoří Vogézy. Zastávka v belF ORT U, městě, jehož dominantou je rozlehlá citadela architekta Vaubana
z doby Ludvíka IV. Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
0 .0 .-0 .0 .
0
0 .0 .-1 .0 .
časová sleva: 00/ 00 Kč
vo ce
ve a vo o ov
0
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
ou e no n e e
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 4x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 4x snídani,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné výlet lodí: cca 55
W A L eS
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Eurotunel. Prohlídka města C anT eRbURY s křivolakými uličkami a katedrálou patřící mezi nejkrásnější gotické stavby světa. Ubytování ve střední Anglii.
3. den Návštěva C H eS T eRU, jednoho z nejpůvabnějších anglických měst. Procházka centrem s tudorovskými a viktoriánskými budovami včetně unikátních vyvýšených
arkád nazývaných „Rows“. Zastávka v opevněném městečku C OnW Y, jehož dominantou je mohutný středověký hrad. Odpočinek ve viktoriánském letovisku llanDUDn obklopeném rozlehlými plážemi pod pohořím Great Orme. Ubytování.
4. den Návštěva nP S nOW DOnIa s hustě zalesněnými údolími, horskými jezery
a vřesovišti. Scenérii této oblasti dominuje Snowdon (1 085 m), nejvyšší hora Walesu. Možnost prohlídky střediska těžby břidlice u llanbeRIS (nenáročná procházka
v přírodě). Následuje městečko C aeRnaRF On, jemuž vévodí jeden z nejslavnějších
waleských hradů, sídlo princů z Walesu. Ubytování.
5. den Průjezd oblastí nP P embROK eS H IRe s malými skalnatými zátokami střídajícími rozlehlé písečné pláže. Návštěva katedrály v městečku S T . DaVIDS , zasvěcené
patronce Walesu. Zastávka ve středověkém T enbY s charakteristickými úzkými uličkami a georgiánskými domy shlížejícími na přístav. Možnost koupání v moři. Ubytování.
6. den Návštěva metropole Walesu - C aRDIF F U. Zastávka u majestátního torza romantického opatství T InT eRn abbeY v údolí Wye Valley. Prohlídka lázeňského baT H U
(UNESCO), města, které je výjimečné honosnou georgiánskou architekturou, ale i zachovalými lázněmi z dob Římanů. Ubytování.
7. den Eurotunel. Příjezd v pozdních večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
i1 0 01
1.0 .-0 .0 .
1
časová sleva: 00/ 00 Kč
CK ntertrans s.r.o.
ou e no n e e
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), Eurotunel, 5x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 5x snídani, průvodce,
komplexní cestovní pojištění, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 40 GBP
39
it Lie - to k n ko - el a - in
lo na l u
v ceně e u
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
e terre
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v odpoledních hodinách. Noční přejezd.
2. den Nenáročná procházka po jihovýchodních svazích aP UánS K Ý C H alP , nedaleko typické vesničky C OlOnnaT a s krásnými výhledy. Možnost exkurze do unikátních
mramorových dolů F anT IS C RIT T I, kde se mramor těží přímo z nitra hory. Návštěva
P IS Y, města proslaveného především svou „šikmou“ věží, která s okolními cennými
stavbami tvoří působivý architektonický komplex. Ubytování v oblíbeném letovisku Marina di Bibbona, cca 100 m od písečné pláže (součástí hotelu je bazén).
3. den Prohlídka perly Toskánska - S IenY s četnými památkami gotické architektury. Návštěva S an G ImIG nana, jednoho z nejatraktivnějších míst této části Itálie, jehož
středověký ráz dokreslují hradby a historické rodové věže. Návrat na ubytování.
4. den Volný den v místě pobytu. Odpočinek u moře. Nocleh.
5. den Celodenní výlet na elbU. Prohlídka P ORT OF eRRaIa - hlavního města ostrova s Napoleonovou rezidencí Villa Mulini ukrývající bohatou knihovnu. Ze stylové
vesničky maRC Iana výjezd lanovkou na nejvyšší vrchol ostrova - mOnT e C aP anne
s neopakovatelným panoramatem. Koupání na některé z pláží. Návrat na ubytování.
6. den Příjezd do populární oblasti C InQ Ue T eRRe zasazené do kraje strmých mořských útesů a pěti okouzlujících rybářských vesniček. Vzhledem k tomu, že obce jsou
zde spojeny pouze úzkou a klikatou silničkou nevhodnou pro autobusy, přesedneme na
železnici nebo loď, která nám umožní navštívit nejen všechny zajímavé rybářské osady,
ale též v případě zájmu absolvovat nenáročné procházky členitým skalnatým pobřežím
s pohledem na nejkrásnější zákoutí. Odpočinek u moře. Noční přejezd.
7. den Příjezd v ranních hodinách.
o ově- o n vac
e
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
01.0 .-0 .0 .
1 5 0
časová sleva: 00/ 00 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), trajekt na Elbu a
zpět, 4x ubytování v hotelu
(2 lůžkové klimatizované pokoje s možností přistýlky,
TV a vlastním sociálním zařízením), 4x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, vlak, lanovku a místní průvodce: cca 75
CK Mamut tour s.r.o.
40
e no n c
ee
S L oV enS K o
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka impozantního zámku bOJnIC e, který
se stal oblíbenou kulisou pohádek, z nichž nejznámější je Šíleně smutná princezna.
Návštěva vyhledávaného areálu bojnické zOO s více než 380 druhy zvířat. Místo ZOO
lze relaxovat v místních termálech - teplota vody 32-41o C. Ubytování ve Zvolenu.
2. den Exkurze do staré mincovny provázející historií ražby mincí v K RemnIC I. Prohlídka hornického města banS K a Š T IaVnIC a, jehož starobylé jádro je zapsané na
seznamu UNESCO. Exkurze do Hornického muzea dokumentujícího těžbu drahých kovů
(sfárání do dolu s přehlídkou historické techniky, nadzemní expozice…). Zastávka v aRbOReT U bOROVá H ORa (660 odrůd růží a 500 druhů kaktusů). Návrat na ubytování.
3. den Výlet vláčkem po trati ČernohronsKé ŽelezniCe, částečně obnovenou
lesní úzkokolejkou vedoucí romantickou přírodou ze stanice Čierny Balog (cca 12
km). Přejezd na jižní úpatí nízK Ý C H T aT eR. Výjezd soustavou lanovek na majestátný
C H OP OK (2 024 m) s krásným výhledem. Sjezd lanovkou do populárního lyžařského
střediska JaS na. Návštěva okouzlující obce VlK OlíneC (UNESCO), která představuje
nejzachovalejší a nejucelenější urbanistický celek původních lidových staveb ve střední
Evropě. Návrat na ubytování.
4. den Prohlídka obce ČiČmanY, památkové rezervace s ojedinělým souborem
malovaných srubových dřevěnic. Zastávka v RáJeC K É leS nÉ s vyřezávaným betlémem zapracovaným do scenérie nejvýznamnějších slovenských památek (celkem
300 postaviček, z nichž polovina je pohyblivých). Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 5 01
1 .0 .- 1.0 .
0
příplatek za 3 večeře (polévka a hlavní chod): 500 Kč
časová sleva: 150/100 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování v penzionu (2 lůžkové pokoje s TV a vlast. soc. zař.), 3x snídani, průvodce, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, železnici a lanovky: cca 60
vý ars
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Návštěva poutního místa eInS IeDeln, rozsáhlého barokního komplexu benediktského kláštera s knihovnou čítající téměř čtvrt milionu svazků. Prohlídka městečka S C H W Yz s bohatou historií a četnými památkami. Návštěva firemní prodejny a
muzea dokumentujícího historii výroby kapesních nožíků firmy VIC T ORInOX . Přejezd
do letoviska bRUnnen na břehu VIeRW alDS T Ä T T S K É H O JezeRa. Fakultativně cca
45 min. dlouhá vyhlídková plavba po jezeře považovaném za nejkrásnější v celém Švýcarsku. Panoramatická jízda majestátným průsmykem S US T en (2 224 m) spojená
s nenáročnou procházkou k ledovci S T eInG leT S C H eR. Ubytování v Innertkirchenu.
3. den Z Alpnachstadu výjezd po nejstrmější ozubnicové trati na světě (max. sklon
46%) až na vrchol P IlaT U (2 132 m), jedinečného místa s překrásným rozhledem.
Návrat lanovkou s prosklenými stěnami evokujícími pocit letícího draka. Prohlídka historického lUzeRnU se světoznámým Kapličkovým mostem přes řeku Reuss, okouzlujícími uličkami starobylého centra a pozůstatky opevnění. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva vodopádů T RÜ mmelbaC H , deseti kaskád rafinovaně ukrytých
v nitru skály. Výjezd lanovkou do typické vesničky mÜ RRen (1 650 m) a odtud pěšky
do cca 5 km vzdáleného Gr tschalpu (výhledy na horské panorama se známými štíty
Eiger, M nch a Jungfrau). Milovníci kultovních příběhů o Agentu 007 se pak mohou
nechat vyvézt na vrchol S C H IlT H ORn (2 973 m) s otáčivou restaurací Piz Gloria, která
se stala kulisou bondovky „Ve službách jejího Veličenstva“. Krátká zastávka v turistickém středisku InT eRlaK en, vstupní bráně do Bernských Alp. Prohlídka středověkého
T H UnU na břehu stejnojmenného jezera se siluetou hradu ze 12. stol. Noční přejezd.
5. den Příjezd v ranních hodinách.
1
1
CK Mamut tour s.r.o.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
1 .0 .- 1.0 .
50
0
0 .0 .-1 .0 .
50
příplatek za 2 večeře: 850 Kč
časová sleva: 00/ 50 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu záj. autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 2x ubytování v hotelu (2 lůž. pok.
s mož. přistýl., TV a vlast. soc. zař.), 2x snídani, průvodce, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné, zubačku a lanovky: cca 140 CHF
41
čes
CK Rotera s.r.o.
- srn -
ava a avor k le
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka zámku Červené poŘíČí ukrývající 29
unikátních plastik českých králů. Zastávka v K laT OVeC H (Černá věž, barokní lékárna
U bílého jednorožce, katakomby…). Ubytování na Špičáku.
2. den Výjezd lanovkou na VelK Ý JaVOR (1 456 m) - nejvyšší horu Bavorského
lesa s kaplí Sv. Bartoloměje. Sestup divokou skalní soutěskou RIeS S lOC H s několika
vodopády do bavorského Bodenmaisu. Procházka okolo VelK É H O JaVORS K É H O JezeRa. Děti potěší pohádkový les s postavičkami v životní velikosti. Návrat na ubytování.
3. den Prohlídka zříceniny hradu W eIS S enS T eIn (nejvýznamnější hradní komplex
východního Bavorska). Procházka městem ReG en. Návštěva info centra nP F alK enS T eIn se zvířecími výběhy reprezentujícími šumavskou faunu. Návrat na ubytování.
4. den Pěší výlet k malÉ mU baVORS K É mU JezeRU o rozloze 9,4 ha se 3 plovoucími ostrovy, které vznikly v souvislosti s umělým vzedmutím hladiny za účelem plavení
dřeva. Návštěva sklářského městečka lOH beRG . Návrat na ubytování.
5. den Výstup z horské vesničky Zwieslerwaldhaus na vrchol VelK Ý F alK enS T eIn
(1 312 m), na jehož vrcholu stojí horská bouda z r. 1932 a novodobá kaple Sv. Františka (krásné výhledy na Ostrý, Javor, Roklan, Luzný, Třístoličník...). Návrat na ubytování.
6. den Výlet lanovkou na ŠpiČáK (1 202 m) s nově otevřenou rozhlednou. Procházka
k ČernémU a případně i k legendami opředenému ČertovU jezerU, dvěma největším ledovcovým jezerům v Čechách uprostřed nedotčené přírody. Návrat na ubytování.
7. den Prohlídka gotického vodního hradu Š VIH OV. Poblíž obce Chudenice procházka tzv. ameRIC K OU zaH RaDOU, arboretem s přehlídkou nejucelenějšího souboru
dřevin dovezených ze Severní Ameriky. Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 000
0 .0 .-1 .0 .
časová sleva: 00/ 00 Kč
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník, Kladno, Praha, Beroun
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, DVD, bufet), 6x ubytování v hotelu
(2-3 lůžkové pokoje s vlast. soc. zař.), 6x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
čes
CK Rotera s.r.o.
sas
vý ars
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Výstup k pravČiCKé Bráně - monumentálnímu pískovcovému symbolu Českého Švýcarska. Návštěva expozice NP v prostorách
výletního zámečku S OK Olí H nízDO, jehož okolí nabízí řadu vyhlídek. Procházka G abRIelInOU S T ezK OU s četnými skalními útvary až na Mezní Louku. Plavba na pramicích
DIVOK OU a tiChoU soUtěsKoU. Ubytování v Jetřichovicích.
2. den Návštěva německého baD S C H anDaU, lázeňského střediska na břehu Labe
(kostel, botanická zahrada, unikátní elektrický výtah na vyhlídku). Projížďka KŘiniCKoU
T RamVaJí jezdící mezi pískovcovými skalami a lesy k lIC H T enH eImS K É mU VODOP áDU. Vycházka ke K UH lS T aH l - mohutné přírodní bráně, která je pozůstatkem skalního hradu Neuer Wildenstein. Turistika romantickým údolím rosenthal - Bielatal
se skalním městem čítajícím více než 230 věží. Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
11.0 .-1 .0 .
1
1 01
0 .10.-0 .10.
1
časová sleva: 00/100 Kč
42
0
0
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, DVD, bufet), 1x ubytování v hotelu
(2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1x polopenzi, průvodce, pojištění
CK proti úpadku
čes
- hr
a n zk
e en k
CK Rotera s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Návštěva arboreta maKČU piKČU - ukázkové
zahradní scenérie s překrásným výhledem (cca 3 200 druhů rostlin z celého světa).
Prohlídka opevněného hradního komplexu S OVIneC , který sloužil Řádu německých
rytířů. Procházka naučnou stezkou UhlíŘsKÝ vrCh (jedna z nejmladších sopek na
našem území s kostelem Panny Marie Pomocné). Ubytování v Malé Morávce.
2. den Prohlídka zámku bRUnT ál se zajímavou expozicí. Výstup na VenUŠ InU
S OP K U, vyhaslý čtvrtohorní vulkán s lávovými proudy i „kamennými varhany“ a dále
na VelK Ý ROUDnÝ (dřevěná rozhledna, křížová cesta). Výlet k hrázi přehrady S lezS K á H aRT a vedoucí naučnou stezkou „ P O VUlK anIT eC H “ . Návrat na ubytování.
3. den Od kostela Panny Marie Sněžné v Rudě procházka KŘíŽovoU CestoU z 18.
stol. nabízející kouzelné výhledy. Turistika: Tvrdkov (torzo hradu Rešov) - ReŠ OVS K É
VODOP áDY (10 m kaskády na říčce Huntavě) - Rešov. Návrat na ubytování.
4. den Turistika: 1. varianta: ovČárna - naučná stezka Velká kotlina - K aRlOV
pod pradědem - malá mORáVK a; 2. varianta: Ovčárna - praděd (1 481 m vysoký symbol Jeseníků s televizním vysílačem a rozhlednou) - přejezd místní dopravou
do Karlovy Studánky. Návrat na ubytování.
5. den Exkurze do výrobního závodu firmy varhanY rieGer - Kloss v Krnově
patřící k největším výrobcům píšťalových varhan na světě. Návštěva kostela S V. beneDIK T a s pozoruhodným souborem nástěnných maleb.Turistika: kamenná rozhledna
Cvilín - barokní poutní K OS T el sv. KŘíŽe a pannY marie sedmiBolestné - zřícenina hradu C VIlín - rozhledna H anS e K UDlIC H a, úvalenského rodáka a poslance,
který roku 1848 inicioval zrušení roboty - valno. Návrat na ubytování.
6. den Vycházka na hraniČní vrCh (541 m) s neobyčejnou rozhlednou (2 vyhlídkové plošiny spojené lávkou). Turistika: 1. varianta: K aRlOVIC e (Muzeum Kosárna
- roubený domek, kde se vyráběly kosy a dráty) - vrBno pod pradědem, bývalé
hornické městečko - zámeC K á H ORa s dřevěnou vyhlídkovou věží a zříceninou hradu
F rstenwalde; 2. varianta: Vrbno pod Pradědem - Zámecká hora nebo výlet naučnou
stezkou „Vyhlídka Praděd“, případně „ dolím lapků z Darkova“. Návrat na ubytování.
7. den Exkurze do areálu přečerpávací vodní elektrárny dloUhé stráně zařazené
mezi 7 největších divů ČR. Turistika: Dlouhé Stráně - vyhlídkový vrchol mraveneČníK
(1 343 m) - naučná stezka Rysí skála (dřevěné plastiky zvířat i pohádkových bytostí) medvědí hora (čtyřhranná, 18 m vysoká rozhledna) - sjezd lanovkou do Koutů nad
Desnou. Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 100
10.0 .-1 .0 .
časová sleva: 00/ 00 Kč
0
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 6x ubytování v hotelu
(2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 6x polopenzi, průvodce, pojištění
CK proti úpadku
43
Trasy jsou koncipovány tak, aby vedly
z větší části po rovině nebo z kopce
a lze je podle fyzické kondice každého
častníka zkrátit či naopak prodloužit.
Vzhledem k charakteru cest (asfalt šo
tolina) doporučujeme výhradně horská
nebo treková kola.
e no n c
RA K oU S K o
novinka
CK Mamut tour s.r.o.
ee
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Odpoledne příjezd do eH RW alDU, turistického
střediska na úpatí zUG S P IT ze. Lanovkou do nitra nádherného přírodního amfiteátru s
neopakovatelnými výhledy. Zajížďka k populárnímu jezeru S eebenS ee. Sjezd údolím
ve stínu pohoří W eT T eRS T eIn až ke břehům Innu (celkem cca 5 55 km). Ubytování.
2. den Přejezd busem do lyžařského střediska S Ö lDen, srdce impozantního údolí
Ö T zT al obklopeného mohutnými ledovci a majestátnými horskými štíty. Výjezd lanovkou za krásným panoramatem následovaný vyhlídkovým sjezdem přes stylové
horské salaše a almy zpět na dno údolí. Pokračování podél řeky a přes typická tyrolská městečka a vesničky zpět k Innu (celkem cca 50 0 km). Návrat na ubytování.
3. den Přesun autokarem k jezeru P lanS ee, přírodní perle s průzračně čistou vodou. Cykloturistika krajinou podél řek Naidernach a Loisach až do Biberwieru. Lanovkou do sedla maRIenbeRG JOC H (1 789 m) uprostřed rozeklaného pohoří mIemInG eR K eT T e, odkud trasa klesá zpět k Innu (celkem cca 55 km). Návrat na ubytování.
4. den Cyklovýlet začínající nedaleko přehrady lÄ nG enT al (1 959 m), vedoucí nejprve 17 km stále z kopce po alpské silnici protínající horskou skupinu S ellRaIneR.
Pokračování po málo frekventovaných komunikacích k lanovce Muttereralm Bahn. Od
horní stanice vyjížďka po lesních cestách, přes almy s úžasnými pohledy na olympijský
InnS bRUC K . Individuální prohlídka města. (celkem cca 55 km). Návrat na ubytování.
5. den Cykloturistika ve stopách tratí pro klasické lyžování vedoucích z luxusního
S eeF elDU do německého mIT T enW alDU a dále k fotogenickému jezeru W alC H enS ee v podhůří Bavorských Alp. Ukončení etapy v oblíbeném letovisku K OC H el
am S ee na břehu stejnojmenného jezera (koupání). Příjezd ve večerních hodinách.
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
1 .0 .-1 .0 .
0
1 .0 .- .0 .
příplatek za 4 večeře: 900 Kč
časová sleva: 00/ 00 Kč
0
0
a
c klo u is ik
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
4x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním
zařízením), 4x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na lanovky: cca 55
CK Rotera s.r.o.
a
c klo u is ik
CK Rotera s.r.o.
Trasy vedou po panoramatických
stezkách bez náročného stoupání do
panenských zákoutí Dachsteinského
masivu i přilehlých dolí. Náročnější
převýšení zdoláte za podpory autokaru
nebo s pomocí lanovek. Doporučuje
me výhradně horská nebo treková kola.
44
ra
s
- da h tein
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Z vesničky RUS S baC H lanovkou na H ORnS P IT z
(1 450 m). Výlet na kolech po hřebeni s kouzelnými výhledy na DaC H S T eIn a dá le
přes almy k salaši edtalm - KloCKaUalm. Sjezd do údolí lammeRT al s horskými
pastvinami, na kterých roste na 20 druhů orchidejí. Pokračování po nové cyklostezce
až do lUnG Ö T z (celkem cca 0 km). Přejezd autokarem na ubytování do Ramsau.
2. den Cykloturistika údolím P ReUneG G T al od mýtné brány (1 097 m) až téměř do
srdce S C H laDmInG S K Ý H T aUR. Zatímco zdatní cyklisté vyšlapou serpentinami vzhůru k chatě Ursprungalm, ostatní dojedou po pohodlné cestě pouze na mOaRH OF alm
(1 207 m). Vyhlídková jízda úbočím H OC H W URzenU do sousedního údolí ObeRT al,
kde se nacházejí salaše Wehrhoflam a Eschachalm. Etapu završí sjezd do Schladmingu (celkem cca 0 0 km). Návrat autokarem na ubytování.
3. den Výjezd lanovkou (bez kol) na H UneRK OG el (2 687 m). Přechod po 80 m
dlouhém visutém mostě k tzv. DaC H S T eInS K É mU leDOVÉ mU P aláC I, který umož-
ňuje nahlédnout do nitra ledovce. Dech beroucí procházka po prosklené plošině „Skywalk“ zavěšené na skalní stěně. Cykloturistika jižním úpatím Dachsteinu s krásným
panoramatem nízK Ý C H T aUR až do místa ubytování (celkem cca 15 0 km). Nocleh.
4. den Sjezd od hotelu do S C H laDmInG U, lyžařského střediska ležícího v údolí řeky
Enže. Výjezd lanovkou na P lanaI (1 906 m) se sjezdovkou, která je dějištěm světového
poháru v lyžování. Od horní stanice výlet na kolech romantickým údolím UnT eRT al
s příjemnými hospůdkami a 70 m vysokým vodopádem RIeS aC H F all. Skrz divokou
soutěsku návrat zpět do Schladmingu (celkem cca 5 km). Příjezd v nočních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
11.0 .-1 .0 .
0
příplatek za 3 večeře (3 chody): 840 Kč
časová sleva: 00/ 00 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
e no n c
ee
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3x ubytování v penzionu (2-4 lůžkové pokoje s vlast. soc. zař.), 3x snídani, průvodce,
pojištění CK proti úpadku, Dachsteinskou kartu (bezplatné mýtné a lanovky)
vý ars
-
alli k alp
a
c klo u is ik
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Panoramatický sjezd z horského průsmyku G RImS el (2 164 m) až na dno
romantického údolí G OmS , které je pokladnicí walliské lidové architektury. Pokračování
po pohodlné cyklostezce vedoucí převážně z kopce až do cíle v Brigu. Cestou možnost
výjezdu lanovkou z vesničky Fiesch na okouzlující náhorní plošinou s malebnými jezery
zakončený sjezdem do Brigu (celkem cca 5 km). Ubytování ve vesničce Saas Grund.
3. den Cykloturistika v místě ubytování (možnost výběru z mnoha tras dle fyzické kondice): výjezd lanovkou na K ReUzbODen (2 400 m), kde začíná úžasný sjezd
s řadou krásných vyhlídek; výšlap na kolech k impozantní přehradě maT T maRK ; okružní jízda okolím lyžařského střediska S aaS F ee... (celkem cca 10 0 km). Nocleh.
4. den Přejezd autokarem do T sche a odtud na kolech do luxusního zeRmaT T U, na
úpatí nejfotografovanější evropské hory, majestátního Matterhornu. Výjezd zubačkou
na vyhlídku G ORneRG RaT nabízející úchvatný přírodní amfiteátr s více než 35 vrcholy
přesahujícími 4 000 m a rozlehlými ledovci. Vyhlídkový dvacetikilometrový sjezd na
kolech zpět do Zermattu (celkem cca 5 km). Návrat autokarem na ubytování.
5. den Z termálního lázeňského letoviska leUK eRbaD lanovkou na úbočí hory Ferdenrothorn a odtud na kolech přes almy a horské salaše do údolí řeky Rh ny. Pokračování mezi vinohrady a ovocnými sady do cíle etapy v S IOnU, historickém městě
s pozůstatky středověkého hradu (celkem cca 50 0 km). Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
.0 .-0 .0 .
časová sleva: 00/ 00 Kč
CK Mamut tour s.r.o.
Trasy jsou koncipovány tak, aby vedly
z větší části po rovině nebo z kopce a
je možné je dle fyzické kondice každé
ho častníka zkrátit či naopak prodlou
žit. Vzhledem k charakteru cest (asfalt
šotolina) doporučujeme výhradně hor
ská nebo treková kola. Cykloturistiku
lze kombinovat s pěší turistikou.
lanovk v ol
aas al v ceně
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
oa
olo en e
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3x ubytování v hotelu (2 lůžkové pokoje s možností přistýlky, TV a vlastním soc. zař.),
3x bohatou polopenzi, jízdné (nezahrnující přepravu kol) na všechny lanovky a místní
dopravu v údolí Saastal (s výjimkou „metra Alpin“), průvodce, poj. CK proti úpadku
doporučená částka na lanovky a zubačku: cca 100 CHF
45
CK Mamut tour s.r.o.
a
c klo u is ik
Trasy vedou převážně po méně
frekventovaných asfaltových komu
nikacích. Třikrát je dojezd do hotelu
naplánován v sedle bicyklu. Každý
si tak může zvolit libovolné tempo,
aniž by tím jakkoliv omezoval ostat
ní častníky. ájezd je vhodný pro
všechny věkové kategorie a typy kol.
ran ie - al a ko
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd (u záj. č.164502 denní přejezd).
2. den Příjezd autokarem k impozantnímu hradu ChateaU dU haUt-KoeniGsbOURG , vévodícímu kraji z výšky více než 700 m. Návštěva opičího parku mOnT aG ne
DeS S InG eS s téměř 300 volně se pohybujícími makaky. Pokračování po tzv. ROUT e
De VIn (Cestě vína) mezi vinohrady a přes malebná vinařská střediska RIbeaUVIlle,
RIQ UeW IH R a K aYS eRS beRG s hrázděnými domy a romantickými uličkami až na
ubytování do starobylého C OlmaRU - metropole oblasti s pitoreskní čtvrtí Petit Venice
(malé Benátky) s vodními kanály lemovanými kavárničkami (celkem cca 55 km).
3. den Vyložení kol u nejvyšší hory pohoří Vogézy - G RanD ballOn (1 424 m).
Sjezd na kolech do údolí Rýna s krásnými výhledy. Cyklovýlet přes vinice a příjemné
vesničky lákající k odpočinku. Možnost degustace vína v okouzlujícím městečku É G UIS H eIm. Návrat na ubytování (celkem cca 55 0 km, z toho je 1 km z kopce).
4. den Výjezd autobusem do sedla C Ol De la S C H lUC H T (1 135 m). Vyhlídková jízda na kolech po tzv. ROUT e DeS C ReT eS -„Cestě hřebenů“ vedoucí srdcem
nP ballOnS DeS VOS G eS (fakultativně výstup na Hoheneck - místo působivého
panoramatického rozhledu) zakončená sjezdem do údolí VallÉ e DU mUnS T eR proslaveného produkcí stejnojmenného sýru. Návrat na ubytování (celkem cca 5 km).
5. den Cykloetapa krajem alsaského vína ze Sélestatu přes město ObeRnaI až do
samotného S T RaS bOURG U „křižovatky Evropy“, jehož historické jádro v čele s katedrálou Notre Dame je zapsané na seznamu UNESCO (Petite France, projížďka na lodičkách). Celkem cca 0 km (při zahájení etapy v bernai cca 5 km). Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
1 501
1 50
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01.0 .-0 .0 . ( noci)
11.0 .-1 .0 . ( noci)
časová sleva: 00/ 00 Kč
0
50
zájezd s denním přejezdem na cestě tam
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3/4x ubytování v hotelu (2 lůžkové klimatizované pokoje s vlastním sociálním zařízením), 3/4x snídani (bufet), průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a výlet lodí: cca 40
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
Trasy jsou koncipovány tak, aby vedly
z větší části po rovině nebo z kopce
a lze je podle fyzické kondice každého
častníka zkrátit či naopak prodloužit.
Doporučujeme výhradně horská nebo
treková kola.
46
it Lie - dolo it
a
c klo u is ik
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Cykloturistika v oblasti S eIS eR alm, na největší alpské louce provoněné
vzácnými bylinami. Panoramatický sjezd panenským údolím DUROn vklíněným mezi
impozantní horské skupiny. Pokračování po luxusní asfaltové cyklostezce do P ReDazza (celkem cca 55 km). Autokarem na ubytování do Molina di Fiemme.
3. den Busem do průsmyku P aS S O ROlle (1 984 m). Projížďka atraktivní krajinou
NP Paneveggio, pod majestátnými štíty horské skupiny Pale di San Martino do P ReDazza a dále stezkou údolím Val DI F Iemme až na ubytování (celkem cca 5 km).
4. den Autobusem do průsmyku K aReRP aS S (1 745 m). Sjezd po lesních cestách a
málo frekventovaných komunikacích s krásnými pohledy do údolí řeky eG a a na mas i v
ROS enG aRT enU až do bOlzana (možnost ukončení etapy a návštěvy muzea skrývající ostatky tzv. „ tziho“). Pokračování údolím řeky Adige mezi ovocnými sady a vinohrady až do městečka Egna (celkem cca 5 5 km). Návrat autokarem na ubytování.
5. den Z průsmyku P aS S O F alzaReG O (2 105 m) vyhlídkový sjezd na kolech do
olympijské C ORT InY D´ amP ezzO, odtud po bývalém železničním svršku do T OblaC H U a dále po Pustertalské cyklostezce až do cíle v historickém bRUneC K U (celkem
cca 0 km, možnost zkrácení na 5 km). Noční přejezd.
6. den Příjezd v ranních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
0 .0 .-1 .0 .
50
časová sleva: 00/ 00 Kč
1
o el s vni n m a nem
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s TV, možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 3x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a lanovku: cca 25
S L oV I nS K o
m
c klo u is ika s kou n
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd ve večerních hodinách. Noční přejezd (u záj. č.164401 denní přejezd).
2. den Cyklistika z italského T aRVIS Ia po trati bývalého železničního tělesa. Zajížďka
k jezerům F US Ine s průzračně čistou vodou. Zastávka u skokanských můstků v P lanIC I.
Pokračování přes lyžařské středisko K RanJS K a G ORa až na ubytování v letovisku bleD
s mohutným hradem na břehu stejnojmenného jezera (celkem cca 55 0 km). Nocleh.
3. den Autokarem k biatlonovému areálu P OK lJUK a. Cca 12 km okruh po lesních
cestách zakončený sjezdem přes planiny k přírodnímu klenotu Julských Alp - jezeru
bOH InJ. Procházka k vodopádu S aVIC a. Výjezd lanovkou (bez kol) na vyhlídkový vrchol VOG el s překrásným panoramatem. Návrat na ubytování (celkem cca 0 km).
4. den Cykloturistika z bOH InJS K É H O S eDla (1 277 m) vedoucí zvlněnou krajinou
s krásnými výhledy až do místa ubytování (celkem cca 5 km). Alternativně pohodový
výlet na kolech z místa ubytování do širokého údolí řeky Sávy spojený s návštěvou
starobylého městečka RaDOVlJIC a (celkem cca 0 0 km). Nocleh
5. den Výlet na kolech z Mojstrany dolinou VRaT a pod severní stěnu Triglavu. Výšlap
do ú dolí K Rma s odpočinkem na chatě Kovinarska Koča. Návrat na ubytování údolím
RaDOVna (celkem cca 55 km). Návštěva přírodního skvostu - soutěsky VInT G aR.
6. den Zdatní cyklisté mohou změřit své síly ve 12 km stoupání do sedla vrŠiČ (převýšení 760 m). Sjezd do údolí řeky Soči, jejíž zeleno-modrá voda nádherně kontrastuje
s okolními horami. Ostatní vyveze bus do sedla P ReDIl nad turistickým střediskem bOVeC , které je mekkou vyznavačů adrenalinových sportů. Pokračování podél Soči, která
se místy zařezává do dramatických soutěsek (celkem cca 55 0 km). Noční přejezd.
7. den Příjezd v ranních hodinách.
1
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
1.0 .- .0 .
0
0
0 .0 .-10.0 .
0
časová sleva: 00/ 00 Kč
zájezd s denním přejezdem na cestě tam (cykloprogram bude zkrácený o . den)
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
CK Mamut tour s.r.o.
Plánové trasy uspokojí jak příležitost
né cyklisty, tak i sportovněji založené
jedince. Čtyřikrát je dojezd do hotelu
naplánován v sedle bicyklu. Každý si
tak může zvolit libovolné tempo, aniž
by tím jakkoliv omezoval ostatní čast
níky. Doporučujeme výhradně horská
či treková kola.
oa
olo en e
lness
vs u n o elně
ce
v
lu
ae
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet) včetně přepravy kol,
4x ubytování v hotelu cca 50 m od Bledského jezera (2 lůžkové pokoje s možností
přistýlky, TV a vlastním sociálním zařízením; hoteloví hosté mohou zdarma využívat
služeb wellnes centra Živa), 4x polopenzi (bufet), průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné a lanovku: cca 40
47
čes
CK Rotera s.r.o.
- pod l e v
c klo u is ika
Cyklostezka Bečva startuje na dvou
místech v obci Horní Bečva, odkud
kopíruje tok tzv. Rožnovské Bečvy a ve
Velkých Karlovicích, ze kterých si razí
cestu dolím Vsetínské Bečvy. bě
větve se spojují ve Valašském Meziří
čí, aby dále společně pokračovaly až
k soutoku s řekou Moravou. edná se
o cyklostezku, která je považována za
královnu moravských cyklotras. bdi
vovat budete moci zajímavou lidovou
architekturu, krásnou přírodu i posedět
v příjemných restauracích. dbočky do
avorníků nebo Vsetínských vrchů jsou
výzvou pro zdatnější cyklisty. ájezd je
vhodný pro všechny věkové kategorie,
výkonnostní skupiny i typy kol.
v lete
do e k d
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Vyložení kol u soutoku Moravy s Bečvou. Výlet
podél řeky BeČvY: Tovačov - Přerov - Lipník nad Bečvou (celkem cca 0 km). Přejezd
busem na ubytování do Rožnova pod Radhoštěm.
2. den Cykloturistika do nitra beS K YD, idylické horské krajiny s hustými lesy a oblými vrcholy: P US T eVnY se sochou Radegasta, bájného slovanského boha slunce,
války a vítězství - hora radhoŠŤ s krásným panoramatickým výhledem - vodní nádrž
Šance - Staré Hamry - Horní Bečva a podél roŽnovsKé BeČvY zpět na ubytování
(celkem cca 50 0 km). Nocleh.
3. den Celodenní etapa podél toku vsetínsKé BeČvY: Ski areál Třeštík - Velké
Karlovice - Rožnov pod Radhoštěm (celkem cca 5 km). Nocleh.
4. den Výlet údolím roŽnovsKé BeČvY k soutoku se vsetínsKoU BeČvoU. Pokračování přes valaŠsKé meziŘíČí, lázeňské tepliCe nad BeČvoU a město H RanIC e až do Lipníku nad Bečvou (celkem cca 0 km). Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 500
1 .05.-15.05.
0 0
časová sleva: 00/100 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet) včetně přepravy kol,
3x ubytování v ubytovně (2-4 lůžkové pokoje se společným sociálním zařízením),
3x polopenzi, průvodce, pojištění CK proti úpadku
sL vens
- velk
eder - ter
l
CK Mamut tour s.r.o.
Moderní termální areál ve VELKéM
MEDERu (www.thermalcorvinus.sk)
nabízí celkem bazénů s celkovou
plochou
00 m . Léčivá voda o te
plotě 5
C blahodárně působí při
léčbě kloubových a svalových one
mocnění. Krytý komplex se čtyřmi
bazény nabízí mimo jiné perličkovou
lázeň, rodinný bazén s atrakcemi pro
děti, saunu, biosolárium, masáže a
rovněž tobogány s celoročním pro
vozem. Součástí areálu je restaurace
a stánky s občerstvením.
noc v o elu
48
ájezdy do Velkého Mederu se již několik sezon těší mezi našimi klienty mimořádné
oblibě a to nejen díky vynikajícím léčebným činkům zdejší termální vody, ale zejména
pro zcela nadstandardní služby hotelu Thermal Varga umocněné neformálními vzta
hy mezi klienty a hotelovým managementem. Stávající kapacita hOTELu ThERMAL
VARgA*** (www.hotelthermal.sk) bude od roku 01 rozšířena o novou budovu
s názvem hOTEL AquA***, kterou najdete přes ulici. ba objekty mají stejného maji
tele, jsou vzdálené cca 100 m od termálního areálu a společně nabízí mimo jiné lobby
bar, letní terasu s příjemným posezením, biliard, stolní tenis, dětský koutek a hřiště
včetně trampolíny. Na recepci lze zdarma zapůjčit omezený počet jízdních kol a hole
na nordic walking.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Ubytování. Odpoledne relaxace v termálních lázních ve VelK É m meDeRU. Nocleh.
2. den Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den Půldenní výlet do maďarského G YÖ RU, historického města ležícího na soutoku řek Dunaje, Ráby a Rábcy. Prohlídka barokní části města, event. návštěva místních
termálních lázní s vodou teplou až 38 C. Návrat na ubytování. Koupání ve Velkém Mederu .
4. den Dopoledne odpočinek v termálních lázních v místě pobytu. Příjezd ve večerních hodinách.
poznámka: zájezd č. 1 0 je prodloužený 1 pobytový den, zájezdy č. 1 0 a 1 0 o pobyto
vé dny a zájezd 1 001 o pobytové dny; cena zájezdu č. 1 001 vypsaného na termín slavnostního
otevření hotelu A ua zahrnuje navíc bezplatné používání hotelového županu, 1x gala večer s cikánskou
kapelou ( hod. neomezená konzumace šampaňského) a 1x taneční koktejl party s tanečnicemi ohra
číslo
zájezdu
164201
168001
164202
164203
164204
164205
164206
termín
30.04.-03.05.
15.05.-22.05.
28.05.-02.06.
23.09.-28.09.
28.09.-02.10.
27.10.-30.10.
17.11.-20.11.
počet
nocí
3
7
5
5
4
3
3 A
h ot el
Thermal
A ua
A ua
A ua
A ua
A ua
ua/Thermal
cen a
se snídaní
4 190
gala akce
5 490
5 490
4 890
4 190
zabíjačka
cen a
s polopenzí
4 990
7 990
6 790
6 790
5 950
4 990
4 990
večeře jsou formou bufetu s nealko nápoji z automatu zdarma a zahrnují 1x slavnostní večeři, tzv.
prasapárty (pečené selátko formou bufetu, saláty, přílohy, pivo, hudební produkce)
program zahrnuje domácí zabíjačku včetně oběda, havajský večer s koktejl párty; v ceně je bez
platné používání hotelového županu a zabíjačkový balíček domů (klobáska, škvarky, sádlo a tlačenka)
časová sleva: 00/ 50 Kč (sleva neplatí pro záj. č. 164206)
sleva pro dítě 3-9 l na přistýlce: 330 Kč/noc se snídaní, resp. 400 Kč/noc s polopenzí
sleva pro dítě 10-15 l na přistýlce: 200 Kč/noc se snídaní, resp. 260 Kč/noc s polopenzí
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3/4/5/7x ubytování
v hotelu Thermal Varga /A ua
cca 100 m od termálních lázní (2 lůžkové pokoje
s možností přistýlky, SAT-TV s českými programy, trezorem, ledničkou, vysoušečem
vlasů, Wi-Fi a vlastním sociálním zařízením; většina pokojů má balk n), 3/4/5/7x snídani (bufet)/polopenzi (bufet) v hotelu Thermal, lázeňský poplatek, delegáta v místě
pobytu, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje vstupné do termálních lázní: cca 8 /vstup (Gy r cca 2 500 HUF)
sL vens
- velk
eder - ter
l
CK Rotera s.r.o.
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Odpoledne odpočinek v termálních lázních ve
VelK É m meDeRU. Ubytování cca 250 m od koupaliště.
2.- 5. den Relaxace v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
6. den G YÖ R - koupání v termálních lázních situovaných v centru města. Teplota
vody zde dosahuje až 38 C. Lázně disponují 3 termálními a 5 zážitkovými bazény. Naleznete zde také 2 tobogány, saunový svět, dětský bazén a hřiště. Návrat na ubytování.
7. den Dopoledne odpočinek v lázních ve VelK É m meDeRU. Příjezd v pozdních
večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
.0 .- 0.0 .
50 0
1 01
11.0 .-1 .0 .
50 0
časová sleva 50/150 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
noc
v a a m nec
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 6x ubytování
v apartmánech Karmon - www.karmonpark.sk (2-4 lůžková studia s vlastním sociálním zařízením, kuchyňkou, balkonem), průvodce, pojištění CK proti úpadku
cena nezahrnuje vstupné do termálních lázní: cca 8 /vstup (Gy r 2 500 HUF/vstup)
49
sL vins
CK Mamut tour s.r.o.
ě
vs u n o l n v o no
2 000 Kč v ceně
-
orav k topli e - ter
l
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v pozdních večerních hodinách. Noční přejezd.
2. den Ráno příjezd do lázeňského městečka mORaVS K É T OP lIC e. Celodenní pobyt v nejmodernějším slovinském wellness areálu T eRme 3000 (www.sava-hotels-resorts.com).Termální bazény s unikátní „černou“ vodou jsou napájeny pramenem
o teplotě 72oC vyvěrajícím z hloubky téměř 1 500 m (léčba kožních onemocnění a
revmatismu). Rozlehlý lázeňský komplex zahrnuje 22 vnitřních i venkovních bazénů
(30-38oC) s celkovou vodní plochou 5 000 m2. Milovníci vodních atrakcí mohou vystoupit na 22 m vysokou věž s tobogány o délce 170 a 140 m. Ubytování.
3.-4. den Celodenní odpočinek ve wellness areálu Terme 3000. Nocleh.
5. den Dopoledne koupání. Krátká prohlídka maRIbORU, druhého největšího města
Slovinska na úpatí nejvýchodnějšího výběžku Alp. Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 001
0.0 .-0 .0 .
1 00
1 .11.- 0.11.
časová sleva: 50/ 00 Kč
v nika c olo en e
0
0
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3x ubytování ve stylových bungalovech vzdálených cca 100-200 m od lázní (2 lůžkové pokoje s možností
dětské přistýlky, vlastním sociálním zařízením, SAT-TV a terasou), 3x polopenzi (bufet),
neomezené vstupné do termálních lázní Terme 3000 a bazénů i saun hotelu Termal po
celou dobu pobytu, průvodce, lázeňský poplatek, pojištění CK proti úpadku
a ars
CK Mamut tour s.r.o.
Léčebné a zážitkové lázně KEhIDA
(otevřené teprve r. 00 ) s vodní plo
chou
00 m uprostřed ha parku
disponují 1 vnitřními a venkovními
bazény (teplota vody 1
C). Léčivá
termální voda neobsahuje radium a je
vhodná i pro děti a osoby trpící na sr
deční onemocnění. Má blahodárné
činky při podpůrné léčbě nervových,
gynekologických a kožních onemoc
nění a při problémech pohybového
strojí.
ě
vs u n o l n v o no
min. 1 600 Kč v ceně
- ehidak t n - ter
l
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Ubytování v K eH IDaK US T ánY. Odpočinek
v místních termálních lázních (www.kehidatermal.hu). Nocleh.
2. den Odpočinek v termálním areálu v místě pobytu. Nocleh.
3. den Prohlídka půvabného barokního města K eS zT H elY, na břehu „maďarského
moře“ Balatonu. Po obědě návrat do Kehidakustány. Relaxace v termálech. Nocleh.
4. den Koupání. Příjezd ve večerních hodinách.
poznámka: zájezd č. 1 00 je prodloužený o 1 pobytový den
olo en e
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
0.0 .-0 .05. ( noci)
50
1 00
.0 .-0 .10. ( noci)
550
1 00
.10.- 1.10. ( noci)
50
sleva za pokoj bez balkonu/terasy: 200 Kč/os./zájezd (u záj. č. 164002 300 Kč)
časová sleva: 50/ 00 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Plzeň ( 250 Kč/os.), Rakovník ( 200 Kč/os.), Beroun, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 3/4x ubytování ve wellness hotelu hertelendy haus
cca 150 m od lázní (2 lůžkové pokoje s vlast. soc.
zař., minibarem, SAT-TV, trezorem a Wi-Fi; k dispozici je společenská místnost s krbem),
3/4x polopenzi (bufet), používání hotelového županu, neomezený vstup do termálních
lázní včetně saunového světa, lázeňský poplatek, průvodce, poj. CK proti úpadku
50
čes
- če k
anada
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Vycházka naučnou stezkou bORK OVIC K á blaT a, představující nejsevernější rašeliniště Třeboňské pánve. Prohlídka renesančního
vodního zámku Červená lhota, který se stal atraktivní kulisou mnoha pohádkových
příběhů. Ubytování v Jarošově nad Nežárkou.
2. den Prohlídka hradu a zámku jindŘiChův hradeC, jednoho z nejrozsáhlejších
komplexů v ČR (reprezentační prostory, gotický hrad s černou kuchyní, Černá věž,
hladomorna …). Návštěva Domu gobelínů a Muzea Jindřichohradecka s největším
mechanickým lidovým betlémem na světě. Návrat na ubytování.
3. den Romantický výlet poslední Ú zK OK OleJK OU v Čechách z Jindřichova Hradce
do vesničky Kaproun - nejmenší a nejkrásnější vlakové zastávky uprostřed hustých
lesů. Návštěva zříceniny románského hradu lanDŠ T eJn z poč. 13. stol. Prohlídka
malebného městečka S laVOnIC e (kupecké a měšťanské domy s bohatou sgrafitovou
výzdobou, vyhlídková věž, podzemní chodby z 12. stol…). Návrat na ubytování.
4. den Návštěva města daČiCe, které dalo světu první kostku cukru. Prohlídka stejnojmenného empírového zámečku a novogotického zámku ČesKÝ rUdoleC přezdívaného „malá Hluboká“ s nově otevřeným pivovarem. Návrat na ubytování.
5. den Návštěva rekonstruovaného zámku bRanDlín (historická krčma, expozice
v rytířském sálu…). Výlet do skanzenu zálUŽí U vlastiBoŘe se zemědělskými
usedlostmi ve stylu selského baroka. Příjezd ve večerních hodinách.
novinka
CK Rotera s.r.o.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
1 .0 .- 1.0 .
0
časová sleva: 50/150 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 4x ubytování v penzionu (2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 4x polopenzi, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
čes
-h
hod v o kovi
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka židovského ghetta v bOS K OVIC íC H
patřícího k nejzachovalejším židovským památkám v ČR. čast na tradičních H US íC H
S laVnOS T eC H v areálu Boskovického zámku (ochutnávka husí nebo kachní pečínky,
nabídka husích specialit včetně sádla, řemeslné trhy…). Ubytování v Blansku.
2. den Návštěva Moravského krasu: pUnKevní jesKYně (nejnavštěvovanější
krápníková jeskyně u nás, plavba po ponorné říčce Punkvě), maC OC H a (nejhlubší
propast ve střední Evropě). Zastávka ve S T aRÉ H UT I U aDamOVa s historickou, 10 m
vysokou, dřevouhelnou železářskou pecí. Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
01.10. - 0 .10.
1
časová sleva: 00/100 Kč
h
novinka
CK Rotera s.r.o.
0
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 1x ubytování v penzionu (2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
51
CK Rotera s.r.o.
novinka
čes
- rno a okol
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Celodenní prohlídka bRna: funkcionalistická vila
Tugendhat (UNESCO) z roku 1930; stará radnice, renesanční Dům pánů z Lipé, Zelný
trh, novogotická katedrála sv. Petra a Pavla na Petrově… Ubytování v Brně.
2. den Návštěva hradu Špilberk, dominanty moravské metropole ze 13. stol. s obávaným vězením. Prohlídka zámku RáJeC naD S VIT aVOU vybudovaného ve francouzském stylu s přepychovými interiéry rodu Salmů. Návrat ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1
1 500
.05.- .05.
časová sleva: 00/100 Kč
0
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 1x ubytování v penzionu (2-4 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
CK Rotera s.r.o.
52
novinka
čes
- ro
ko
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. bOS K OVIC e - prohlídka raně gotického hradu
ze 13. stol. i empírového zámku s velkolepým tanečním sálem a expozicí kuriozit.
Procházka Arboretem s okrasnými i ovocnými dřevinami, Japonskými javory, sakurami …, to vše pod dohledem skřítků a víl od Vítězslavy Klimtové. Ubytování v Kroměříži.
2. den Návštěva muzea „Lovci mamutů“ v pŘedmostí U pŘerova. Vycházka
naučnou stezkou až do „pravěku“. Exkurze do rodinné zvonaŘsKé dílnY Dytrychových v Brodku u Přerova, jejichž zvony, cimbály a zvonkohry znějí po celém světě.
Turistika po trase: Troubecké jezero - soutok Moravy a Bečvy - rybníky Donbas a Skašovský - Tovačov. Návrat na ubytování.
3. den Prohlídka KroměŘíŽe přezdívané „hanácké Athény“ (arcibiskupský zámek
s mincovnou - bývalé letní sídlo olomouckých arcibiskupů, Květná a Podzámecká zahrada s vzácnými dřevinami, rybníky a romantickými stavbami, Vrchnostenská sýpka,
Regentský dům... Ochutnávka vína v Arcibiskupském vinařství. Návrat na ubytování.
4. den Návštěva zbRaŠ OVS K Ý C H aRaG OnIT OVÝ C H JeS K Yní - nejteplejších jeskyní v ČR s bohatou výzdobou. Prohlídka hradu H elF Š T Ý n (expozice uměleckého
kovářství a historická mincovna). Zastávka v lipníKU nad BeČvoU, rodišti Františka
Venclovského, který jako první Čech přeplaval kanál La Manche (druhá nejstarší synagoga v Česku, zámek s anglickým parkem, městské hradby). Návrat na ubytování.
5. den Exkurze do provozu firmy staroreŽná Granette v Prostějově (historická
expozice, stáčecí linka, sklepy s dubovými sudy, ochutnávka a možnost nákupu v podnikové prodejně). Prohlídka prostějova -„hanáckého Jeruzaléma“ (Národní dům od
architekta Jana Koděry, radnice s 66 m vysokou věží a orlojem, Muzeum Prostějovska,
zámek zdobený sgrafity). Návštěva zámku P lUmlOV, tyčícího se na břehu Podhradského rybníka. Návrat na ubytování.
6. den Zastávka u pozoruhodného větrného mlÝna, dřevěné dvoupatrové stavby nedaleko Velkých Těšan. Pěší výlet z Bunče na bRDO (dominanta pohoří Chřiby
s nejvyšší kamennou rozhlednou na Moravě) nebo na K OmínK Y (pískovcové skalní
útvary). Návštěva známého poutního místa VeleH RaD s nádhernou Bazilikou Nanebevzetí Panny Marie a sv. Cyrila a Metoděje. Návrat na ubytování.
7. den Návštěva státního hradu bUC H lOV, kde se natáčely Četnické humoresky,
velkofilm Bathory či pohádka O statečném kováři. Procházka na vrch mODla s kaplí
sv. Barbory (hrobka majitelů hradu Buchlova). Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
1 .0 .- .0 .
5 50
časová sleva: 00/ 00 Kč
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč/os.), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 6x ubytování v internátu (2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 6x polopenzi, průvodce,
pojištění CK proti úpadku
čes
- p Ls
- skaln
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Procházka městem ČervenÝ KosteleC ( domek spisovatelky B. Němcové s expozicí k povídce Chudí lidé, Viktorčin hrob). Výstup na vyhlídkovou věž u rtYně v podKrKonoŠí. Návštěva muzea bratří Čapků
v malÝCh svatoŇoviCíCh a vycházka turonským parkem s expozicí araukaritů. Výlet Mariánským sadem na rozhlednu Žaltman. Ubytování.
2. den Turistika z obce S K álY: 1. varianta: rozhledna Čáp - skalní bludiště ( dolí
tří mušketýrů, Velký amfiteátr, Supí skály) a zpět; 2. varianta: zřícenina hradu S K álY Černé jezírko - zámeček bIS C H OF S T eIn a zpět. Návrat na ubytování.
3. den Prohlídka benediktinského kláštera bROUmOV včetně knihovny čítající více
než 17 000 svazků (klášterní zahrada, barokní farní kostel Sv. Petra a Pavla, dřevěný
hřbitovní kostel Panny Marie z 12. stol.). Vycházka naučnou stezkou ze Š OnOVa na
vrchol H OmOle. Návrat na ubytování.
4. den Turistika skalními městy z obce S laVnÝ : 1. varianta: K amenná bRána
- K ORUna (769 m vysoký vyhlídkový vrch) - BoŽanovsKÝ ŠpiČáK (skalní útvary
velbloud, želva, kočka, kačenka, varan…) - Bludiště a zpět. 2. varianta: Božanovský
Špičák a zpět. Návrat na ubytování.
5. den Celodenní výlet do sousedního Polska. Procházka bleDnÝ mI S K alamI,
skupinou skalních útvarů s labyrintem úzkých skalních štěrbin. Návštěva poutní baziliky Navštívení Panny Marie ve vamBeŘiCíCh s monumentálním schodištěm a oválnou
chrámovou lodí. Součástí rozlehlého areálu přezdívaného „Slezský Jeruzalém“ je též
11 kaplí (největší polská Kalvárie) a pohyblivý betlém s více než 800 figurami. Návrat
na ubytování.
6. den Prohlídka Muzea stavebnice meRK UR nebo Muzea papírových modelů
v P OlIC I naD meT UJí. Turistika: T eP lIC K É S K álY s bizarními útvary - skalní město
a labyrint OS T aŠ . Návštěva poustevny s poutním kostelem v T eP lIC íC H naD meT UJí
(jediný dochovaný objekt svého druhu na světě). Návrat na ubytování.
7. den Pěší výlet od vyhlídkové chaty hvězda a Kaple pannY marie sněŽné
(dílo K. I. Dientzenhofera) skalním městem KováŘova roKle a zpět. Romantická
procházka známým BaBiČČinÝm Údolím (mlýn, Staré Bělidlo, Viktorčin splav) a
prohlídka zámku ratiBoŘiCe. Příjezd ve večerních hodinách.
Číslo zájezdU, termín a Cena:
1 00
.0 .- 0.0 .
časová sleva: 00/ 00 Kč
ta
novinka
CK Rotera s.r.o.
ě u is ika
0
ODJezDOVá míS T a:
Beroun ( 200 Kč), Rakovník, Kladno, Praha
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (klimatizace, video/DVD, bufet), 6x ubytování v hotelu
(2-3 lůžkové pokoje s vlastním sociálním zařízením), 6x polopenzi (snídaně, večeře polévka a dva chody), průvodce, pojištění CK proti úpadku
53
ra
CK Mamut tour s.r.o.
olo en e
s
-n
e
- advent
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Příjezd k romantickému jezeru C H IemS ee
spjatým s postavou Ludvíka II. Bavorského. Výlet lodí na adventně vyzdobený ostrov
F RaUenInS el s benediktinským klášterem. Procházka po nábřeží s necelou stovkou
stánků nabízejících tradiční vánoční umělecké a řemeslné výrobky, stejně jako svařené
víno a typické bavorské speciality. Přejezd do Rakouska. Návrat do dob minulých v podobě návštěvy okouzlujícího tyrolského městečka RaT T enbeRG osvíceného v době
adventního víkendu toliko svícemi a loučemi. Ubytování v nedalekém Kramsachu.
2. den Prohlídka olympijského InnS bRUC K U, malebně rozloženého ve stínu majestátního hřebene Nordkette. Návštěva adventních trhů, kterých po celém městě najdete
celkem pět. Nejpopulárnější je jistě ten ve starobylém centru s překrásně nasvíceným
stromem a kulisou historických kupeckých domů v čele se „Zlatou stříškou“. Půvabný je rovněž vánoční trh na břehu Innu či stylové dřevěné stánky na Maria Theresien
Strasse. Na zpáteční cestě zastávka v historickém ReG enS bURG U (UNESCO) s nakažlivou předvánoční atmosférou a tradičními trhy. Příjezd ve večerních hodinách.
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
.11.- .11.
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 1x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením), 1x polopenzi,
průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 15
n
CK Mamut tour s.r.o.
e
- advent
P ROG Ram záJezDU:
1. den Odjezd v ranních hodinách. Prohlídka starobylého nORImbeRK U s císařským hradem a okouzlujícími uličkami starého města. Možnost návštěvy muzea hraček, minipivovaru i historické hospůdky, která již od roku 1313 nabízí originální Norimberské klobásky. Zdejší adventní trhy před kostelem Panny Marie patří mezi největší
v celé Evropě. Díky svému jedinečnému kouzlu jsou ideálním místem pro vychutnání té
pravé předvánoční atmosféry. Chybět samozřejmě nemohou takové dobroty jako svařené víno, punč, bavorský chléb, trhanec, tradiční perníčky. Ubytování u Regensburgu.
2. den Relaxace v termálních lázních baD F Ü S S InG s blahodárnými účinky na lidské tělo i duši - moderní wellness areály Johannesbad a Europa Therme s více než
25 bazény o teplotě 27-40 oC (masážní bazény, whirlpooly, divoká řeka, saunový ráj…).
Krátký přejezd do historického P aS OVa malebně rozloženého na soutoku Dunaje, Innu
a Ilzu. Návštěva půvabného vánočního trhu nedaleko d mu sv. Štěpána s největšími
varhany na světě. Fakultativně cca 45 min. plavba lodí. Příjezd ve večerních hodinách.
1
Číslo zájezdU, termín a Cena:
01
0 .1 .-0 .1 .
0
ODJezDOVá míS T a:
Rakovník ( 200 Kč/os.), Praha, Beroun, Plzeň
54
C ena záJezDU zaH RnUJe:
dopravu zájezdovým autokarem (WC, klimatizace, DVD, bufet), 1x ubytování v hotelu
(2 lůžkové pokoje s možností přistýlky a vlastním sociálním zařízením),
1x snídani, průvodce, pojištění CK proti úpadku
doporučená částka na vstupné: cca 25
Relax Hotel Bára - Benecko
novinka
CK Rotera s.r.o.
Hotel se nachází na jižním svahu hory Žalý, přímo u cyklotras a běžeckých tras, 5 minut chůze od centra obce Benecko v Krkonoších. Svoji polohou přímo vybízí k výletům pěšky či na kole do blízkého okolí. Hotel má výborné zázemí také pro děti. Všechny
pokoje
jsou nově vybavené a mají vlastní sociální zařízení a TV+SAT. Více o hotelu na www.hotelbara.cz.
.
Cena zahrnUje:
ubytování: ve dvoulůžkových pokojích na 2 noci
stravování: snídaně formou bufetu
cvičení pod vedením instruktora – dle programu; 1x vstup do wellness (60
min.),volný vstup do fitness, parkování zdarma přímo u hotelu, pobytovou
taxu
moŽno pŘioBjednat:
oběd za Kč 100 (jednotné menu o 2 chodech) a večeři Kč 140 (tříchodové
menu výběrem ze 2 hlavních jídel)
masáže - relaxační, medové, čokoládové, anticelulitické, baňkování - nutné
rezervovat předem
Číslo zájezdu
615000
615001
termín
06.05. - 08.05.
16.09. - 18.09.
Cena
2 240
2 090
rozsah cvičení
Redukce hmotnosti - 4 hodiny cvičení, měření, konzultace
Kondiční - 4 hodiny cvičení
sportpenzion pohoda - plzeň, Letkov
CK Rotera s.r.o.
Moderní ubytovací a sportovní centrum s mnoha možnostmi aktivního trávení volného času. Nachází se 10 km od historického
centra Plzně. Penzion nabízí krásné stylově zařízené pokoje s vlastním sociálním zařízením, TV, telefonem, připojením na internet
a minibarem. Více o penzionu na www.sportpenzionpohoda.cz.
Cena zahrnUje:
ubytování: ve dvoulůžkových pokojích na 2 noci
stravování: snídaně formou bufetu
cvičení pod vedením instruktora - dle programu; 1x vstup do wellness
(60 min.); parkování zdarma přímo u hotelu
moŽno pŘioBjednat:
polopenzi za Kč 150 (předkrm, výběr ze 3 hlavních jídel, pití)
různé druhy masáží - nutné rezervovat předem
Číslo zájezdu
615100
615101
615102
termín
05.02. - 07.02.
13.05. - 15.05.
30.09. - 02.10.
Cena
2290
2690
2290
rozsah cvičení
Kondiční - 4 hodiny cvičení
SM Systém - 6 hodin cvičení
Taneční - 4 hodiny cvičení
popis cvičení: (relax hotel Bára a sportpenzion pohoda)
KondiČní CviČení - zpevňování těla, posilování, core trénink, slowtoning - vše zdravým způsobem a vlastní vahou těla, s využitím
flexibarů, overballů, flow tonic
sm sYstém - zdravotní cvičení, spirální stabilizace páteře podle unikátní metody Mudr. Smíška, vhodné pro osoby s bolestmi zad
všech věkových kategorií
taneČní - tanec pro ženy - ladies latino, hula hooping, taneční cvičení - strečinkové a balanční cvičení, které vychází z baletních pozic
a jazzu
redUKCe hmotnosti - cvičení, které šetří klouby a páteř, vhodné pro všechny věkové kategorie, žádné poskoky ani sestavy, ale
osvědčené cviky na posílení ochablých a protažení zkrácených svalů, zaměřeno na problémové partie, spalování tuků a formování
postavy. V ceně je zahrnuto měření na přístroji InBody a konzultace stravování.
Pro kolektivy od minimálního počtu 10 osob nabízíme zajištění pohybových víkendů s programem dle Vašeho výběru. Nabízíme
cvičení SM systém, ladies latino, taneční cvičení pro ženy s prvky baletu a jazzu, kondiční cvičení a formování těla, core trénink,
slowtoning a cvičení pro osoby se zájmem o snížení hmotnosti a zdravou výživu. Více informací na www.rotera.cz, tel. 603 397 182.
55

Podobné dokumenty