3/2010 - ZO Zlín

Komentáře

Transkript

3/2010 - ZO Zlín
3/10
Vážení členové ZO Zlín,
dostáváte další číslo MIAU. V letošním roce se nám zatím nepovedlo vydat aspoň jedno číslo včas. Ale
teprve čtete třetí, určitě se polepšíme. Příprava časopisu nám opravdu dává zabrat a je časově hodně
náročná. Z některých autorů doluji příspěvky i týdny . Srovnával jsem první a toto číslo, to první vyšlo loni
v srpnu, mělo dvě strany a žádné fotografie. Toto číslo, osmé v pořadí má 11 stran, barevnou obálku a
fotografie. Určitě jsme urazili slušný kus cesty.
Trošku nás všechny mrzí fakt, že od Vás máme minimální odezvu. Přemýšlím nad tím, jestli příprava Miau
není jen mrhání časem. Jak máme poznat že časopis čtete, že se Vám líbí a o čem máme psát nadále. Miau
jsme začali vydávat s úmyslem zajistit pro Vás potřebné informace a dodat je včas. Sejít se 2x ročně na
schůzi nestačí. Občas se s některými potkáme na výstavě a to je všechno. Nechceme se vrátit do dřívějších
let, kdy schůze nudným a nutným zlem, museli jsme je přečkat, abychom získali potřebná potvrzení,
abychom zaplatili členské příspěvky a dozvěděli se aspoň základní informace o změnách ve SCHK a FIFe.
Nechceme od Vás nadšené maily či telefonáty, ale řekněte si, co Vás zajímá, vyberte témata, které chcete
poznat hlouběji. A zkušených chovatelů v naší ZO nemáme mnoho, průměrný služební věk je 3,4 roku.
Služebně nejstarší členové jsou v naší ZO 10, 9, 7, 6 let. ZO Zlín zasahuje od Frýdku Místku přes Brno,
Lednici, Uherské Hradiště, Zlín až do Vsetína. To je obrovská rozloha a znemožňuje nám vzájemná
setkávání. I proto vám každý měsíc chodí Miau. Podle nás nejrychlejší, nejlevnější, nenáročný způsob, jak
s Vámi komunikovat. Ale bez Vaší odezvy to opravdu nejde. Proto za všechny kdo Miau připravujeme, mám
prosbu: chcete ho? Pak nám jakýmkoliv způsobem dejte vědět, že časopis čtete, jak se Vám líbí, nebo nelíbí,
jaké máme udělat změny … Komunikujte s námi, prosím. Bez komunikace nemůžeme dělat časopis pro Vás.
Přeji hezké, slunečné jaro, radost a pohodu a dobrou náladu
za MIAU team Zdeněk Krajča
Výstavy dubnu a květnu:
V ČR
17. 4. 2010 OSTROV MVK, Reduta na Masarykově náměstí
propozice: http://www.schk.cz/schk/prop_10/propozice%20NVK%20Ostrov%20%202010.DOC
6. 4. 2010
Dr. Říhová (CZ) I-IV, pí Knýová (CZ) III+IV, Dr. Ivanková (SK) I+II, Ing. Šanda (CZ) I+II
MUDr. Walentina Choulíková, Dobrovského 14, 360 17 Karlovy Vary
tel: 602 100 313, fax: 353 220 370 (po 16. hodině)
e-mail: [email protected]
Pořádá Klub koček Karlovy Vary
24. 4. 2010 OSTRAVA, Výstaviště Černá Louka, pavilon A
tato výstava pokračuje druhý den v Žilině
propozice: http://www.schk.cz/schk/prop_10/ovajaro2010.pdf
12. 4. 2010
p. Flechter (AR) I-IV, p. Roca-Folch (FR) I-IV, pí Anciau (BE) I-IV, p. Lubrano (FR) I+II+IV, p. I. Pruchniak (PL)
I+II+III, p. S. Pruchniak (PL) I+II, p. Lindelőf (SE) II+III
Mgr. Hana Urbanková, Mickiewiczova 11, 736 01 Havířov
tel./fax: 596 828 901, mobil: 737 274 628
e-mail: [email protected]
pořádá ZO Ostrava
15. - 16.5. 2010 MOST
Propozice: http://kockylitvinov.wbs.cz/propozice_na_vystavu_most_2010_cz.doc
5. 5. 2010
paní Soňa Ivanková SK ( I-II), Mr Steven L.Jones NO (II-III), Mrs. Francoise Milcent F (I-IV), Mrs. Nurit Pahl
IL (I-IV), paní Marie Říhová CZ (I-IV), ), Mrs. Carin Sahlberg FI (III-IV) ,pan Martin Šanda CZ (I-II )
email: [email protected]
pořádá ZO Litvínov
V zahraničí
Rakousko
03. - 4. 4. 2010 BREGENZ/LAUTERACH, KKÖ
http://www.kkoe.org/
29. - 30. 5. 2010 WIENNER NEUSTADT, ÖVEK
http://www.oevek.at/
Uzávěrka rakouských výstav je 8 dní před výstavou
Německo
10. – 11. 4. 2010 BINDLACH, KfB e.V.
http://www.katzenfreunde-bayern.de/downloads/flyerbindlach2010b.pdf
17 . – 18. 4. 2010 PADERBORN, 1. DEKZV e.V.
http://www.dekzv.de/
1. – 2. 5. 2010 VILSBIGURG, 1. DEKZV e.V.
http://www.dekzv.de/as2010/fly_vilsbiburg.pdf
15. – 16. 5. 2010 HAMBURG - BERGEDORF, 1. DEKZV e.V.
http://www.dekzv.de/as2010/fly_hamburg%202010.pdf
Uzávěrka německých výstav je 14 dní před výstavou
Polsko
11. 4. 2010 KATOWICE, SKMKR KATOVICE, FPL
http://www.skmkr.eu/Mi%C4%99dzynarodowa-Wystawa-Kot%C3%B3w-Rasowych-Chorz%C3%B3w2010,96.html#post
17. – 18. 4. 2010 SZCZECIN, CC POMERANIA- SZCZECIN, FPL
http://www.catclubszczecin.pl/dokumenty/wystawa2010.pdf
1. – 2. 5. 2010 KOSCIAN, FPL
http://felisposnania.pl/doc/wystawa_en.pdf
8. – 9. 5. 2010 LODŽ, FPL
http://www.catclub-lodz.pl/druki/19.pdf
22. – 23. 4. 2010 TCZEW, FPL
http://www.catclub-sopot.pl/show/info.pdf
Slovensko
25. 4. 2010 ŽILINA, SZCH
http://www.mackyzilina.sk/vystavy/index.htm
Bulharsko
27. – 28. 3. 2010 PLOVDIV, NFFe
http://www.nffe-bg.com/
Maďarsko
10. - 11. 4. 2010 GYÓR, FH MME
http://www.macskaegyesulet.hu/aktual/showflyer_de_en.pdf
Rumunsko
24. – 25. 4. 2010 BUCHAREST, Sofisticat Felis Romania
http://www.sofisticat.ro/
Chorvatsko
15. – 16. 5. 2010 ZABOK, SFDH
http://www.fd-zagreb.hr/Obrasci/Poziv_2010_EN.pdf
BYROKRATOVO OKÉNKO – v čem děláte nejčastěji chyby
Chcete-li krýt kočku starší 9-ti let, je nutné o výjimku požádat Chovatelskou komisi, písemně a před
uskutečněním krytí Její nedílnou součástí je veterinární osvědčení ne starší 1 měsíce, kde je uvedeno, zda je
kočka v dobré kondici a způsobilá odchovat koťata. Toto povolení platí jen pro jeden vrh. Výjimečně je
možné požádat o krytí kocourem nebo nakrytí kočky mladší jednoho roku, a to od dokončeného 9. měsíce
věku. Žádost opět musí být podána před zamýšleným krytím a musí obsahovat zdůvodnění a povinně
veterinární osvědčení o dostatečné vyspělosti a dobré kondici zvířete. Zvířata mezi 9. a 10. měsícem
nemohou mít chovnost, je nutné takové zvíře předvést Chovatelské komisi, nebo z časových důvodů
hlavnímu nebo komisí pověřenému poradci chovu. U starších zvířat stačí posudek z výstavy se známkou V
(EX) Nedodržení tohoto postupu má za následek zvýšení poplatku za vydání rodokmenů nebo jejich
nevydání. Rozhoduje chovatelská komise.
Krycí listy se zasílají na plemennou knihu nejpozději do osmi týdnů od narození koťat. K později zaslaným
krycím listům budou vydány rodokmeny s pokutou nebo nebudou vydány vůbec – rozhoduje chovatelská
komise.
Majitel kocoura je povinen předat majiteli kočky potvrzený krycí list ihned po krytí. Vyžadujte potvrzený
krycí list, ať nezmeškáte stanovenou lhůtu a nemáte doma „bezpapíráky“
V případě jakéhokoliv chovatelského problému kontaktujte někoho z výboru ZO, rádi Vám pomůžeme vše
vyřešit bez porušení platných předpisů FIFe a ČSCHK. Netutlejte neúmyslné předčasné nakrytí, v žádném
případě nenabízejte koťata z takovéhoto spojení bez PP.
A pozor, v letošních Informačních zpravodajích bude zveřejněn nový Chovatelský a výstavní řád, ke stažení
na webu SCHK bude určitě se zpožděním. Nezapomeňte si IZ předplatit.
SLABIKÁŘ CHOVATELE
Chovná hodnota kočky a sestavení chovného páru
Jakým způsobem určíme, zda je daná kočka hodná k chovu? Především je potřeba být nezaujatý, i když pro
každého z nás je tou nejskvělejší kočkou právě ta naše.
Důležitým kritériem, bohužel dost opomíjeným, je povaha kočky. Pro chov je možné použít jen kočky
vyrovnané, vstřícné, klidné. Agrese do chovu nepatří.
Dalším důležitým ukazatelem je zdraví, nejen naší kočky, ale i linie, ze které pochází. Zvíře z linií
testovaných na nemoci daného plemene, z linií prověřených časem má velkou hodnotu. Každého
nemocného jedince je nutné z chovu vyřadit. Pro chov je možné použít i zvířata, která jsou potencionálními
nositeli nějakého problému, ovšem využití takových spojení není pro nezkušené chovatele.
Posledním vodítkem, mnohými velmi přeceňovaným je vzhled, typ, standard. Standard námi chovaného
plemene musíme dokonale znát. Když si nejste jisti co si pod některými termíny standardu představit,
požádejte jiného chovatele o názorné předvedení a vysvětlení. Zkuste si vzít standard a nezaujatě
ohodnotit vybraný chovný pár. Ale není zvíře, které by splňovalo standard na 100%, navíc každé plemeno
má ukončený vývoj, říkáme, že kočka je hotová, v jiné době, od dvou do pěti let. Proto je těžké zhodnotit
typ kočky v průběhu vývoje. A skutečná chovná hodnota kočky, její přínos pro plemeno se projeví až
v druhé generaci. Aktuální vzhled kočky není až tak důležitý, ovšem stěžejní je výběr vyhovujícího partnera,
který doplní nedostatky kočky a posílí klady, i když sám může mít jiné chyby. Když například předepisuje
standard oči zelené živé barvy a naše kočička má oči jen nazelenalé, jinak ovšem standardu vyhovuje, musí
hledaný ženich mít oči téměř dokonalé. U mnohých plemen musíme brát v úvahu i kompatibilitu krevních
skupin. Jistě můžeme pro krytí použít prvního kocoura, který je po ruce, ovšem pak se nemusíme bavit o
chovu a můžeme napáchat škody, které se budou napravovat po mnoho generací. Vždycky je lepší použít
známé, prověřené linie, kde už jsou jdoucí znaky dostatečně geneticky fixovány. Dejme si tu práci a
zapátrejme, vyrovnaný vrh pěkných koťat je dostatečnou odměnou. Ovšem není vhodný kocour, který je
sice povahově i typově výborný, má velmi dobré potomstvo, ale najdeme ho skoro v každém rodokmenu.
Nezmínil jsem se zatím o příbuznosti a rozboru rodokmenů. Pokud nejste zkušený chovatel, nebojte se
požádat o radu, zašlete rodokmeny třeba poradci chovu a požádejte ho o radu a zhodnocení navrhovaného
spojení. Výbornou pomůckou jsou internetové databáze zvířat, kde je možné sledovat předky po mnoho
generací zpět.
Pokud máme vlastní kočku i kocoura, vyvarujme se neustálého opakování stejného spojení, i když
výsledkem jsou kvalitní koťata. Tento způsob množení koťat, o chovu se zde mluvit nedá, je dosti rozšířený.
Bohužel následky tohoto množení můžou být velmi nebezpečné, vzniká velké množství příbuzných jedinců
a pochopitelně vzrůstá riziko různých vad, nemocí a deformací. A velmi těžko se pak bude v dalších
generacích hledat vhodný, nepříbuzný partner. Naprosto ideální je opakovat sejné spojení minimálně,
ovšem není mnoho plemen, kde by byl výběr vhodných chovných jedinců tak pestrý. Když už opakujeme
stejné spojení, nezapomínejme na připařování nepříbuzných jedinců, využívejme všechny dostupné a
vhodné kocoury, je-li to možné, importujme. A mějme na paměti, že každý zdravý a typově vyhovující
jedinec je pro chov dobrý. Každé spojení, které nezvyšuje inbreeding, rozšíří genofond a výsledkem jsou
zdravá a standardu blízká koťata je pro chov přínosem. V žádném případě nemusí platit, že výstavní
šampion je vhodný chovný jedinec. A i když vybíráte chovný pár pečlivě a důkladně hodnotíte všechna pro
a proti, výsledek stejně může hodně překvapit. Ale to už je riziko chovu.
POZNEJTE TY, KDO POMÁHAJÍ
Tentokrát se nebudeme věnovat útulkům, přinášíme zajímavou úvahu,
Úvaha - jakou hodnotu má stokoruna?
Dnes jsem si přečetla na Webu kočky Adélky krásný článek o Césarovi. Jemný kocourek, který doplácí na lidskou
nevděčnost, ach jo. Ale zároveň jsem si uvědomila, že měl štěstí - dostal další šanci na krásný život. Protože existují
útulky, protože existují mezi námi lidé, kteří mají sílu, mají touhu… mají něco víc než my! Tyhle křivdy napravovat!
Mají můj obdiv.
Co však nemají je tolik finančních prostředků, kolik by potřebovali.
A tak jsem se zamyslela, co s tím můžu udělat? Třeba napsat tuto prostou úvahu:
Jakou hodnotu má pro vás stokoruna? Pro někoho je to měsíční poplatek za televizi, pro ty mladší třeba jedna
řasenka. Nebo by to také mohl být oběd ve slušnější restauraci, nebo 4 levnější konzervy pro kočky?
Nebo! Nechci tady vyjmenovávat, co se dá za 100 Kč českých pořídit. Chtěla bych dát téhle stokoruně jinou hodnotu.
Ano, půjdu a dám trvalý příkaz na svůj účet, aby tato stokoruna odcházela měsíčně na účet některého
z útulků! Bože, úplně se stydím, že je to tak málo…, ale nemusí být!
Může se z té stokoruny stát moře stokorun, které pomůžou! Těm, kteří se snaží napravit, co lidé způsobují….
Jedna stokoruna měsíčně! Dokážete se bez ní obejít? Dokážete ji postrádat?
Co za ni získáte? Třeba vědomí, že jste jí dali mnohem větší hodnotu, než tento stát!
Dáte jí hodnotu jistoty, pro ty co ji můžou proměnit za krmivo, za léky, za budování dalších prostor, za lepší život
kočiček, které neměly to štěstí, že potkaly nás. Dáte ji hodnotu lepšího života těch, kteří nemají nic - jen svou touhu
žít!
Píšu to s nadějí a vírou, že nezůstanu osamocená se svou nepatrnou stokorunou. Že vás bude víc, co budou chtít dát
právě té své stokoruně hodnotu pomoci! Protože s vámi může tato stokoruna získat hodnotu tisíců, se kterými bude
moct útulek počítat! Každý měsíc!!! Snad díky tomu bude moct vzít další zvířátko, které to potřebuje. Potřebuje
možná stokrát víc než my naši stokorunu.
Fany Kořínková
OD VÁS PRO VÁS
Další informace na téma daně a chov
Živnostenský list na chov zvířat - ano či ne?
Od roku 2001 je chov zvířat (psů, koček, hlodavců, rybiček,...) živností volnou dle Živnostenského zákona č.
455/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
V roce 2001 to bylo pro chovatelé novinka, která neměla stanovená žádná zákonná pravidla, tj. kdy má
chovatel povinnost si zřídit pro svoji chovatelskou činnost ŽL a kdy si jej zřídit nemusí, protože se jedná stále
jen o zájmovou činnost s příležitosným přivýdělkem.
Nyní v roce 2010 jsme jako chovatelé na tom s informacemi úplně stejně jako v roce 2001, tj. doposud
nejsou stanovená žádná jasná pravidla, jak vyplývá z různých článků v kynologických časopisech (v kočičích
časopisech jsem nenašla o daních ani zmínku).
ŽL je nutné mít v případech, kdy chov koček vykazuje všechny znaky podnikání, tj. jde o soustavnou činnost
za účelem zisku a příjem z prodeje koťat přesáhne ročně částku 20.000,-Kč. Za soustavnou podnikatelskou
činnost považuji víc než jeden vrh prodaných koťat ročně. Pokud se rozhodnete si celý vrh nechat, tak
samozřejmě nic nedaníte, protože nemáte příjmy. Pokud prodáváte koťátka na přelomu roku, tak příjmy z
prodeje koťat daníte za ten kalendářní rok, ve kterém přijmete peníze za koťátka, tj. podáváte přiznání za
oba roky. Soustavná činnost není časově omezena jen na dobu, o kterou se staráte o koťátka, ale i na zbytek
kalendářního roku, tzn. že můžete v jeden čas mít dva vrhy koťat a zbytek roku chovatelsky odpočíváte a
přesto se jedná o soustavnou činnost, protože neustále pečujete o své „chovné stádo“ - kočky a kocoury.
Uvádím velice zjednodušený klíč, podle kterého byste se mohli rozhodnout, zda své příjmy přiznat a
zdaňovat a zda si vyřídit Živnostenský list.

1.vrh ročně, nic neprodáváte, všechna koťátka si necháváte = není nutný ŽL, příjmy nepřiznáváte,
daňové přiznání nepodáváte. Pokud již ŽL vlastníte, máte povinnost daňové přiznání podat, byť s
nulovou daní.

5. vrhů ročně, nic neprodáváte, všechna koťátka si necháváte = není nutný ŽL, příjmy nepřiznáváte,
daňové přiznání nepodáváte. Pokud již ŽL vlastníte, máte povinnost daňové přiznání podat, byť s
nulovou daní.

1.vrh ročně, příjem z prodeje koťat ročně 0-20.000,-Kč = není nutný ŽL, příjmy nepřiznáváte,
daňové přiznání nepodáváte. Pokud již ŽL vlastníte, máte povinnost daňové přiznání podat a rozdíl
mezi příjmy a výdaji zdanit.

2 a více vrhů ročně, příjem z prodeje štěňat ročně 0-20.000,-Kč = není nutný ŽL, příjmy
nepřiznáváte, daňové přiznání nepodáváte. Pokud již ŽL vlastníte, máte povinnost daňové přiznání
podat a rozdíl mezi příjmy a výdaji zdanit.

1.vrh ročně, příjem z prodeje koťat ročně více než 20.000,-Kč = není nutný ŽL, máte povinnost
daňové přiznání podat a rozdíl mezi příjmy a výdaji zdanit.

2 a více vrhů ročně, příjem z prodeje koťat ročně více než 20.000,-Kč = je nutný ŽL, máte povinnost
daňové přiznání podat a rozdíl mezi příjmy a výdaji zdanit.
Příjem z prodeje koťat = přijaté peníze od kupců koťat, nikoliv rozdíl mezi přijatými penězi za koťata a výdaji
souvisejícími s chovem koček
Obsahová náplň živností volných - příloha č.4 Živnostenského zákona
5. Chov zvířat a jejich výcvik (s výjimkou živočišné výroby)
Chov psů, koček a jiných drobných zvířat či živočichů v zájmových chovech, zoologických a laboratorních
zvířat či živočichů a prodej zvířat či živočichů z tohoto vlastního chovu. Výcvik psů a případně jiných
drobných domácích zvířat pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Výcvik jezdeckých koní, případně
výcvik koní pro jiné účely, než jsou artistická vystoupení. Provozování hotelů, útulků a jiných obdobných
zařízení pečujících o zvířata. Provádění kadeřnických a jiných kosmetických úprav drobných domácích a
jiných zvířat. Další činnosti související s chovem domácích a zoologických zvířat.
Obsahem činnosti není obchod se zvířaty určenými pro zájmové chovy, drezúra zvířat, veterinární činnost a
provozování zoologických zahrad.
Nabízím zpracování daňové evidence či účetnictví a
zhotovení daňového přiznání za rok 2009.
Předání podkladů je možné jak osobně, tak poštou,
popř. e-mailem. Cenová kalkulace je individuální dle
rozsáhlosti účetních prací.
Kateřina Miturová
účetní poradce
[email protected]
tel: 571631273
mobil:607821115
Autor článku: Kateřina Miturová
Na tento článek se vztahuje autorský zákona a jakékoliv neautorizované zveřejňování a kopírování obsahu tohoto článku je bez
svolení autora zakázáno.
Kočičí příbuzenstvo (3. díl)
Ing. Michal Orava
Kočka slaništní
Oncifelis geoffroyi (d'Orbigny & Gervais, 1844)
Geoffroy's Cat
Kleinfleckkatze
Podčeleď: Felinae („malé kočky“)
foto: autor (fotografováno v r. 2007 v ZOO Jihlava)
„Kočka pana Geoffroye“ bývá také řazena do rodu Rozšíření: Jižní Amerika (Argentina, Bolívie,
Leopardus, tj. k ocelotům. Podobně jako oni je v přírodě Brazílie, Chile, Paraguay, Uruguay)
ohrožena kvůli ilegálnímu lovu pro svůj krásný kožíšek.
Zajímavosti
Stavy v přírodě velmi utrpěly v důsledku komerčního lovu v
 Společně s pumou je kočka slaništní
60. až 80. letech. Přesto je považována za nejhojnější druh
nejjižněji žijící kočkovitou šelmou;
malé kočkovité šelmy v Jižní Americe (důvodem mohou být

Zkřížením
s kočkou domácí vznikl
relativně malá teritoria = vyšší populační hustota). Od
hybrid
Safari
Cat.
konce 80. let je chráněna.
Kam se za ní podívat?
- ZOO Jihlava
(prosklená voliéra v pavilonu šelem)
- ZOO Ostrava
(chov v rámci Evropského záchranného programu EEP)
- ZOO Ústí n./Labem
(aktuálně 1,1; v květnu 2008 se narodila 3 koťátka)
Ve všech třech uvedených zoologických zahradách se úspěšně rozmnožuje.
VETERINÁRNÍ RADY:
Péče o stárnoucí kočku
V každodenní praxi lze vypozorovat i u nás celosvětově patrný trend – kočka se dotahuje na psa jako
nejoblíbenějšího mazlíčka. V USA a některých západoevropských zemích již množství doma chovaných
koček převyšuje počet psů. Kvalitní výživa, prevence infekčních nemocí a rozvoj veterinární medicíny
přispívá k dlouhému a zdravému životu našich koček. Přesná statistika v našich podmínkách neexistuje, ale
v USA došlo v posledních 10 letech k 15% zvýšení počtu koček starších 10 let a zvýšení počtu koček starších
15 let z 5% na 14%!
V dnešní době se vyplatí být kočkou!!! Kočka starší 10 let je seniorem.
Proč pečovat odlišně o stárnoucí kočku?
1. S postupujícím věkem dochází ke změně tělních funkcí. Jsou ovlivněny všechny systémy v těle: omezení
aktivity ústí ve sníženou funkci svalů, což omezuje např.schopnost kočky skákat nebo šplhat. Častým a
skrytým problémem je ztuhlost kloubů a artritida.
Pokud přihlédneme ke snížené úrovni metabolismu (obvyklé u staršího organismu), nedostatek zátěže
může vést k poklesu energetických požadavků o 40%. Jestliže si kočka zachovává stejnou chuť k příjmu
krmiva, dávka by měla být redukována, aby se zabránilo vzniku obezity.
Některé starší kočky vykazují inapetenci vlivem vyhasínání chuti a čichu a častému onemocnění parodontu
(zubní kámen).
Funkce střeva a jeho schopnost vstřebávat živiny je také redukována.
Kočky obecně málo pijí a tato potřeba se ve stáří dále snižuje. Hrozí riziko dehydratace, vážný problém
v souvislosti s onemocněním ledvin, které je také velmi časté.
Většina specifických nutričních požadavků stárnoucí kočky ještě není známa. Obecně přijímaným faktem je
však častý výskyt subklinických (skrytých) orgánových onemocnění (ledviny, játra) a je doporučována dieta
s mírně omezeným množstvím bílkovin.2. Jakákoliv léčiva musí být podávána obezřetně.
Fyziologické změny postihují nejen absorbci živin, ale i léků. Zmiňovaná onemocnění jater a ledvin ovlivňují
metabolismus a vylučování léčiv. Spolu s častou mírnou dehydratací to může vést k pomalému vylučování a
významnému zvýšení koncentrace léčiva v těle. Pokud léčíme starší pacienty, musíme přizpůsobit dávky i
dávkovací schémata některých léčiv.
Potřebuje moje starší kočka pravidelné vakcinace?
Imunitní systém kočky není detailně prostudován, ale obecně známým faktem je zhoršování imunitních
schopností s postupujícím věkem. To může vést ke snížené obranyschopnosti proti infekčním nemocem a
vyšší náchylnosti ke vzniku nádorů.
Rychlá léčba vzniklého onemocnění je nutná. Vakcinace je velmi doporučeníhodná a Váš veterinář Vám
jistě poradí vhodné vakcinační schema a volbu vakcíny podle kondice Vaší kočky a jejího životního stylu.
Moje kočka je velmi stresovaná, když se pokoušíme dát jí léky. Měli bychom to i přes tento lítý boj
provádět?
O tomto problému diskutujte se svým veterinářem. Zde neexistuje jednoduchá odpověď. Záleží na tom, zda
vede léčba k vyléčení nebo jen kontrole klinických příznaků nemoci. Závisí také na vážnosti onemocnění,
kterým kočka trpí. Starší kočky často obtížně snáší násilnou manipulaci a změny prostředí. Ačkoliv
veterinární medicína nabízí komplexní terapeutické možnosti, je důležité každý případ posoudit
individuálně. Léčba by neměla být poskytována, pokud je onemocnění neřešitelné a pacient evidentně trpí.
V těchto případech je možné a někdy vhodné uvažovat o eutanázii. Je řada způsobů, jak kočce podat lék
nenásilnou formou, často aniž by o tom věděla. Poraďte se se svým veterinářem.
Jakými chorobami starší kočky trpí?
Časté jsou hormonální poruchy, jako např. zvýšená funkce štítné žlázy (hypertyreóza) nebo cukrovka
(diabetes mellitus), dále onemocnění ledvin, nádorová onemocnění, infekce, onemocnění zubů
(parodontu) a osteoartritida.
Je nutné mít na paměti, že u mladé kočky se potýkáme často s jedinou nemocí v daný čas, zatímco u
starších pacientů je diagnóza a terapie komplikována přítomností více zdravotních problémů najednou.
Stáří není nemoc a vůbec ne diagnóza. Přesto je třeba u starších koček začít s léčbou co nejrychleji,
abychom dosáhli úspěchu a udrželi kočičí život v co nejlepší kvalitě po co nejlepší dobu.
Co mohu udělat pro maximální štěstí své kočky?
Většina koček stárne důstojně a nevyžaduje žádné velké změny ve svém režimu. Naopak, kočky snáší
změny velmi neochotně a každá změna by měla být zaváděna velmi pozvolna.
Starší kočka by měla mít neomezený přístup k teplému pelíšku, který je umístěn v lokalitě, kde není rušena
a cítí se bezpečně.
Speciální krmivo je velmi vhodné. Doporučujeme výrobky od renomovaných firem označené logem Senior
Cat.
Naprosto nutný je neomezený přístup k čerstvé pitné vodě.
V průběhu stárnutí se může měnit i schopnost ovládat močení a kálení. Pro omezení četnosti nežádoucího
močení a kálení doporučujeme nabídnout kočce více toalet s různou podestýlkou na více místech bytu.
Stará kočka by měla být vyšetřena veterinářem každý půlrok.
Můj veterinář zmiňuje preventivní program pro seniory. Co je to?
Cílem preventivního programu je udržení co nejkvalitnějšího života a zpomalit progresi onemocnění
doprovázejících starší věk. Program obvykle představuje pečlivé klinické vyšetření, vyšetření krve a
vyšetření moči. Další součástí je pravidelný monitoring tělesné hmotnosti.
Detailní popis tohoto programu konzultujte s veterinárním lékařem.
Děkujeme za důvěru při poskytování péče Vašim miláčkům.
Kolektiv Veterinární ošetřovny Mírové náměstí Písek
Publikováno se svolením Veterinární kliniky Písek
http://www.veterina-pisek.cz/

Podobné dokumenty

2/2010 - ZO Zlín

2/2010 - ZO Zlín fax: +420 233 910 116, e-mail: [email protected] pořádá 1. OK, ZO Praha 2 17. 4.. 2010 OSTROV národní výstava, Reduta na Masarykově náměstí propozice: http://www.schk.cz/schk/prop_10/propozice%20N...

Více

Seznam rozhodčích 2016

Seznam rozhodčích 2016 700 30 Ostrava 301 00 Plzeň Krásná Lípa 251 64 Mnichovice Brno Litvínov 736 01 Havířov-Šumbark 277 13 Kostelec n. L. Varnsdorf 40747 415 02 Teplice 796 04 Prostějov Liberec 517 24 Borohrádek 739 61...

Více

Kapitola I - Proměň své sny v REALITU!

Kapitola I - Proměň své sny v REALITU! Jakmile naleznete opravdu to, co sami chcete, co je váš sen, je třeba nalézt motivátory, které vás k tomu dovedou. Tedy to, co vás k tomu motivuje. Zamyslete se v souvislosti se svým snem - Co vás ...

Více