číslo 5 - Ideální Bydlení

Transkript

číslo 5 - Ideální Bydlení
květen
2007
Byty, Domy, Zahrady
POHODLÍ ZAČÍNÁ
OD PODLAHY str. 28
.Ć6N
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
SCHODY JAKO DO NEBE
PRAČKA, VAŠE NEJLEPŠÍ POMOCNICE
ZDARMA pro obchodní partnery
PŘÍLOHA BUSINESS OFFICE
#!.21-'($)%#/11#)'(& &1
1.*0(2/1
111&1
(!,1
11
"$ !1
1
11
" !#(&!# -$"
+++# -$"
Editorial
Vybrali jsme z obsahu
Satelity nefungují bez
zázemí
Bydlení v rodinných domcích v okolí velkých měst
je stále velmi žádané. Nicméně i každý sen se může
stát noční můrou. Jak je to možné? Čtěte na str. 2
Pračka, vaše nejlepší
přítelkyně
Máji zavoň kvítím
Letošní teplé počasí stavebníkům přeje. Na stavbách je patrný
tradiční květnový frmol a pokud je zapotřebí odvést nějakou
práci, měsíc květen vás nenechá déle čekat. Ale ne všichni mají
možnost v květnu vesele skotačit mezi míchačkou a zednickou
lžící. Pro ty, kteří se stavbou či zkrášlením své nemovitosti teprve
váhají, je tu série veletrhů s tématikou nového bydlení. Lídrem
mezi nimi je dnes už tradiční veletrh FOR HABITAT, který letos
oslaví své čtrnácté narozeniny. Spolu s ním budou probíhat veletrhy FOR GARDEN, FOR KIDS a FOR SENIOR, všechny v jednom termínu – 24. až 27. května 2007. Co mají tyto čtyři veletrhy
společného? Jsou zaměřeny na rodinu, na všechny její členy od
manželů přes děti až po seniory. Právě proto dostaly společný,
zastřešující název FOR FAMILY. A čím dnešní rodina žije především? Poslední výzkumy zadlužení českých domácností ukazují, že lidé v produktivním věku investují především do bydlení.
A není divu. Silné populační ročníky z poloviny sedmdesátých
let dnes mají malé děti a zařizují si vlastní domácnost. Panelákové byty už dnes nikoho nepřitahují. Mladí vyhledávají rodinné
domy se zahradou, kde si mohou hrát jejich děti, nebo alespoň
řadové domky a byty s terasami a trochou zeleně. Jejich rodiče,
kteří se postupně vymaňují z koloběhu pracovních povinností,
mají zase v současnosti k dispozici nové alternativy seniorského
bydlení, které jim umožňují žít samostatný aktivní život podle
vlastních představ. Těm všem mají veletrhy FOR FAMILY přinést nové podněty, jak si zařídit a zútulnit domov a jak co nejlépe využít volný čas. Možná, že najdete inspiraci a vyřešíte problém, který vás ve vašem bytě či domě dlouho tíži. Možná, že
najdete novou chuť pustit se do rekonstrukce, která vám ještě
před chvílí připadala nereálná. Náš časopis vám bude v tomto
případě přátelským rádcem.
Krásní chvíle s naši časopisem vám přeje Šéfredaktor
BYTY, DOMY, ZAHRADY: květen 2007, II. ročník;
Vydavatel, Realizace: NEXUS MULTIMEDIA s. r. o. ;
Adresa: V Křovinách 1708/22, 147 00 Praha 4, tel: 241 011 080,
fax: 241 011 083; Šéfredaktor: Vladimír Iliev;
Obchodní oddělení, Inzerce: Věra Kaucká; tel: 241 011 090,
mobil: 731 250 731, email: [email protected], Leoš
Kaucký; tel: 241 011 085, email: [email protected];
Sazba: NEXUS MULTIMEDIA s. r. o.;
Registrace: MK ČR E 17026 ze dne 8. 9. 2006, ISSN 1802-1557
Pračka, která vám dokáže ušetřit peníze v kapse,
tichá, spolehlivá a inteligentní. Není to láska na
první pohled. Co vše dokáží moderní automaty
s vaším prádlem. Úplně divy. Nevěříte? Přesvědčíte
se na str. 12
Co by měly umět schody
Jak vybrat správné schodiště? Na co se při výběru
zaměřit a co neopomenout? Jaký materiál je zrovna
trendy? Pár otázek, na které vám nyní nabízíme
odpovědi na str. 23
Pohodlí začíná od podlahy
Aby podlaha dobře splnila svůj účel, neměl by být
jediným kritériem výběru její vzhled, ale také materiálové složení. Existuje i mnoho barevných variant
a můžete nakonec vybírat i z přírodních i umělých
materiálů na str. 28
Slunce jako zachránce
Kvalitní sluneční kolektor může zachytit v teplejší
polovině roku, tedy od dubna do konce září, asi 50
a více procent dopadajícího slunečního záření. To
znamená zhruba 450 kWh na metr čtvereční za tuto
část sezóny. Co ještě umí prozradíme na str. 40
Hydroizolaci nenechte
náhodě
Životnost střechy se zpravidla uvádí podle životnosti
střešní krytiny. Hydroizolační materiály však mohou
být plně funkční po celou dobu životnosti střechy
řádově v desítkách let. Jaké možnosti máme a jaké
moderní technologie nás čekají se dozvíme na str. 46
Trávník jako z pohádky
I sebelépe pěstěný pažit by se bez pravidelné péče
a údržby za několik málo let stal jen travnatou stepí.
dobré sečení je hlavním předpokladem pro dosažení
hustého, svěže zeleného a zdravého zeleného koberce. Čím ale sekat? Odpověď najdete na str. 62
Teleworking aneb záludnosti práce z domova
Splněný sen o pracovním místě ve vlastním bytě
s sebou často nepřináší očekávanou flexibilitu a klid
při práci. Teleworkeři, tedy lidé, jejichž pracovní
místo je doma, ale přesto pracují často pod velkým
tlakem. Více vám prozradíme ve speciálu Business
Office na str. 66
BYTY, DOMY, ZAHRADY
||| 1
R E A L I T Y
SATELITY
nefungují bez zázemí
Stále hodně našich spoluob- půdy a pro výstavbu vhodné pozemky.
čanů má sen pořídit si byd- Podle údajů Českého statistického úřadu
lení v rodinném domku se vyplývá, že nejvíce satelitních měst je
zahrádkou. Z toho vychází v okolí Prahy, ve Středočeském a Jihoi široká nabídka domů a par- moravském kraji. Mezi lety 1991-2004
cel v nejrůznější koutech naší přibylo do Středočeského kraje suvevlasti. Nicméně i každý sen rénně nejvíce obyvatel – přes 48 000.
se může stát noční můrou. Většina z nich, přibližně 41 000, jich přiTrnem oku místní samosprávě šla z Prahy. Nejčastěji se sem stěhují
postižených obcí se stala tak- lidé mezi 30-39 lety, se středoškolským
zvaná divoká výstavba, která vzděláním, a děti do 14 let. V roce 2004
nepřinesla nic dobrého do se do kraje přistěhovalo nejvíce obyvatel
vztahu starousedlíků a nově za sledovanou dobu - 7,4 tisíce lidí.
příchozích. Obce se začínají účinně bránit a proto sen Kladivo na divokou výstavbu
o vlastním domku byste měli Jak jsme již v úvodu zdůraznili, všichni by
raději realizovat s profesio- si měli dobře promyslet, do jakých pronály.
jektů vloží své peníze. Městům a obcím
Bydlení v rodinných domcích v okolí velkých měst je stále velmi žádané. Odborníci soudí, že lidi většinou vyhání z měst
nouze o byty, vyšší kriminalita či problémoví sousedé. Usídlení v nových lokalitách jim naopak nabízí prestiž vyššího
sociálního postavení obyvatel příměstských zón. Svou roli tu hrají í nižší ceny
2 |||
v okolí Prahy totiž začínají vadit bytové
komplexy, které vznikají překotně
a živelně na soukromých pozemcích.
Jednou z takových lokalit je například Nový Pacov u Říčan. Svízelná situace dokonce vedla říčanské zastupitele
k tomu, že vyhlásili stavební uzávěru na
všechny zatím nezastavěné pozemky
na svém území, určené územním plá-
květen 2007
nem pro výstavbu. „Nechceme bránit
dalšímu rozšiřování města, ale musí být
dána jasná pravidla, která by měl stanovit regulační plán,” objasňuje situaci starostka Říčan Adriena Mrázová. Podle ní
je Nový Pacov příkladem, kam ú může
vést nekontrolovatelná výstavba. Už příjezd do této oblasti je obtížný. Nekvalitní
komunikace, které původně sloužily sousední rekreační chatové kolonii, odpovídají spíš lepším polním cestám. Z toho
důvodu sem také nezajíždí městská hromadná doprava. Začaly vznikat lokality
se slepými ulicemi, komunikacemi tak
úzkými, že neumožňují průjezd například popelářů nebo vozů zimní údržby.
Už příjezd do oblasti je velice svízelný po
komunikacích, odpovídajících spíše lepším polním cestám. Tyto cesty sloužily
původně jako obslužné pro sousedící
rekreační chatovou kolonii, ale nejsou
vůbec dostačující pro běžnou rezidenční
zónu. Z tohoto důvodu také není zóna
obsluhována městskou dopravou, což
velmi komplikuje život obyvatel. „Chápu,
že lidé, kteří v Novém Pacově žijí, chtějí
využívat všech výhod města, ale na dru-
Zahradní domky a chaty
Dřevěné altány
Domky na nářadí
hou stranu nelze z městské pokladny
hradit to, co měli zajistit investoři,”
dodává starostka. Podobných oblastí je
v okolí Prahy více. Lidé, kteří vlastnili stavební pozemky, je v uplynulém období
prodávali na individuální výstavbu, a tak
vznikaly komplexy s problémy, které se
dotýkají jak nových obyvatel, tak stávajících usedlíků. Tyto problémy často dělí
obyvatele na dva „znepřátelené tábory”.
Neřízenou migraci nestíhají místní
školky, školy ani silnice.
Kouzlo dialogu s obcí
Podle odborníků se vyplatí v případě
zájmu o bydlení na okraji velkoměsta
vsadit na profesionály. Existuje dlouhá
řada developerských projektů, které
jsou koncipovány v nejširším kontextu.
Respektují tedy nejen potřeby samotných obyvatel lokality, ale také nejširší souvislosti v návaznosti na struktury města obcí. V Říčanech ale najdeme
i příklady kvalitní spolupráce s developerskými firmami, které tady realizují
svoje projekty. Výstavbu s radnicí pravidelně konzultuje např. RIM International. „Chodí za námi i s věcmi, které jim
zákon neukládá, ale pro solidního developera by měl být dobrý vztah s obcí
samozřejmostí,“ pochvaluje si starostka.
Firma dokonce dala příspěvek na infrastrukturu, když se zjistilo, že je třeba
posílit čerpadla pitné vody pro jednu
z lokalit. Pro solidního developera by
však měl být dobrý vztah s obcí samo-
30. 4.
o
d
í
n
á
n
d
je
b
o
Při
ýhod:
získáte řadu v
stavbu
– 10 % sleva na
vé hmoty
– kvalitní nátěro
a
REMMERS zdarm a
zdarm
– střešní krytina
25 % !
Celková sleva
Na požádání zašleme
kompletní KATALOG
(téměř 70 typů) ZDARMA!
GREMIUM DK s.r.o.
Podháj 74, 544 01 Dvůr Králové n. Labem
Telefon: + 420 499 620 965
Fax:
+ 420 499 620 966
E-mail: [email protected]
|||
www.gremiumdk.cz3
zřejmostí. Podobný příklad, jak ukázkově
může fungovat spolupráce obce s developerskou firmou, najdeme v obci Zeleneč při východním okraji Prahy, v těsném
sousedství Horních Počernic. Častá kritika takzvaných satelitních městeček na
jejich izolaci od původní obce, špatnou
dopravní dostupnost a nedostatečnou
infrastrukturu tady rozhodně neplatí.
Firma Singa staví v Zelenči již pátý projekt, tentokrát celkem 134 domů. Předchozí projekty byly menší, vždy samostatné, architektonicky odlišné, na
různých okrajích obce, které na ni
vhodně zavazují. Zároveň vždy Singa se
svým architektem Ing. Jakubem Žižkou
spolupracuje na celkovém urbanistickém
vývoji obce. Promyšleně se plánuje, kde
bude vhodné stavět řadové domy, kde
bude individuální výstavba, kde zeleň.
Ruku v ruce s tím obec za podpory firmy
Singa rozšiřuje školku i školu, připravuje se výstavba supermarketu. Samozřejmostí jsou dokončené komunikace,
chodníky a veřejné osvětlení. Investor
vždy přenechá obci menší část pozemku,
která je ihned osázena zelení.
4 |||
Infrastruktura musí být
bohatá
Noví občané obce si chválí klidné bydlení, infrastrukturu obce, která zahrnuje
školku, školu, zdravotní středisko, poštu,
knihovnu, několik obchodů, restaurací,
a zvláště řadu možností sportovního
vyžití. V obci se nalézá, sportovní areál
s fotbalovým hřištěm, tenisovými kurty,
krytou tenisovou halou, U-rampou, volejbalovým, nohejbalovým a multifunkčním
hřištěm pro 18 druhů sportu. Vede tu
i cyklostezka a v nedalekých Mstěticích je 18 jamkový golfový areál. Rodiny
s dětmi velmi ocení bohatý společenský
život v obci – velký novoroční ohňostroj,
pálení čarodějnic, výlov rybníka, organizované sobotu zájezdy do bazénu v Brandýse a řadu dalších akcí, které stmelují
obyvatele obce. Výborná je i dopravní
dostupnost do centra Prahy – vlakem
v rámci MHD za 25 minut na Masarykovi
nádraží, autobusem 15 min. na Černý
Most. Autem se lze rychle dostat na Štěrboholskou radiálu i na dálnici na Mladou
Boleslav či Hradec Králové. Podobný přístup volí naprostá většina profesionálních
květen 2007
developerů. Jejich klientům se tak dostává
jistoty, že se zúčastní projektu, který’
není „nechtěným” dítětem, ale se kterým
se počítá v celkovém rozvoji dané aglomerace se vším, co k tomu patří. Tedy
i s inženýrskými sítěmi, dostatkem prostoru pro parkování, popřípadě s dobrou
dopravní obslužností.
Satelity vůbec ne
Podobné projekty hodnotí kladně i oslovení odborníci. Výrazný trend tu ale
podle nich ještě nevzniká. “Myslím si, že
by neměly vznikat projekty satelitních
měst, které přetěžují území, domy jsou
pak na stísněných parcelách,” řekl například historik architektury Zdeněk Lukeš.
Podle jeho slov u mnoha satelitů naprosto chybí vazba mezi původními a novými obyvateli. Podle Lukeše i dalších
urbanistů je na okrajích metropole ještě
stále dost rozvojových ploch. “Rezervy
jsou značné, zejména jde o velké areály na periferii, ale také pozemky drah
či Povodí Vltavy,” přiblížil Lukeš. Například v rámci projektu nazvaného Zelený
Újezd mají na samotném okraji, v těsném
sousedství Jižního Města, vyrůst byty pro
dva a půl až tři tisíce nových obyvatel.
“Bude to přibližně dvakrát tolik oproti nynějšímu počtu obyvatel, proto jsme také
již od prvních úvah chtěli, aby tu nevznikl
nepovedený satelit jako na jiných místech kolem Prahy. Proto jsme po investorovi chtěli navíc i občanské zázemí,”
řekl médiím starosta Újezdu Václav Drahorád. Podle jeho slov tak vedle rodinných domků vyrostou i viladomy, v nichž
najdou prostor potřebné služby. “Zvýšili jsme jim limity tak, že mohou postavit i vícepodlažní stavby, v přízemí pak
bude třeba knihovna, lékárna, ordinace,
ale i nová radnice, služebna městské policie, obchody a podobně,” dodal Drahorád s tím, že tak vznikne zázemí pro
nové i původní obyvatele. Vedení radnice
chce dostat do obce hlavně mladé lidi
a rodiny s dětmi, které by měla přilákat
i velmi kvalitně řešená zeleň od architekta
Zdeňka Sendlera. “V krajině v sousedství
s řadou chráněných oblastí totiž nabízí
nejen klid, ale i rozsáhlé možnosti pro
volný čas,” konstatoval Drahorád a dodal,
že developerem je firma MCA. První
etapa výstavby, kterou bude realizovat
společnost Tempus Investment, začne už
v příštím roce. Předpokládané dokončení
projektu bude v roce 2012, rozpočet je
kolem tří a půl miliardy korun.
Bydlení pro střední generaci
Do satelitních měst se stěhují především
mladší rodiny ve věku 30 až 45 let s jed-
6 |||
ním až dvěma dětmi. Ze studie sociologa Tomáše Potočného zveřejněné
na stránkách brněnského Institutu pro
výzkum reprodukce a integrace společnosti, vyplynulo, že lidé, kteří si pořídili bydlení v satelitech, nejsou pouze
podnikatelé, spíše mezi nimi převažují
zaměstnanci. Téměř všichni své domy
stavěli s využitím hypotečních úvěrů
a mnozí si rodinné domy budovali také
svépomocí. Rodiny s dětmi, které si tu
pořídily bydlení, oceňují, že se na procházku se svými potomky dostanou
snadněji než v Praze. Ceny za rodinné
řadové domy se v satelitech většinou
podle odborníků pohybují zhruba do
čtyř milionů korun. Domy mají obytnou
plochu kolem 120 metrů čtverečních,
s pozen kem asi 350 metrů čtverečních. Solitérní dom stojí do 5,5 milionu
korun, cena za pozemky se pohybuje
kolem 800 metrů čtverečních. Obytná
plocha je mezi 150 až 170 metry čtverečními. Největší zájem je podle realitních odborníků o nemovitosti v lokalitách do 20 kilometrů od hlavního
města. Převažuje poptávka po Praze-východ a dále po okolí Rudné u Prahy.
Zájem stále stoupá
Zájem pořídit si nové bydlení ve vlastním rodinném domě má stále hodně
lidí. Bydlení v rodinných domcích
v okolí velkých měst, je podle stavebních firem, realitních kanceláří i statistiků přes určité nevýhody stále velmi
květen 2007
žádané. Lidé ale podle něj budou klást
vyšší nároky na architekturu, na zajímavé lokality a na dobrou nabídku
služeb v okolí. Jedním z důvodů, proč
lidé odcházejí do satelitních měst, je
i to, že chtějí uniknout ze šedivého
městského sídliště. Vlastnit rodinné
domy se zahradou pro většinu lidí
znamená splnění snu. Podle sociologů
vyhání lidi z měst nouze o byty, vyšší
kriminalita či problémoví sousedé. Do
nových lokalit je údajně stále láká prestiž vyššího sociálního postavení obyvatel příměstských zón, nabídka nižších
cen půdy a vhodné pozemky. Odborníci jsou toho názoru, že bydlení v takzvaných satelitech má před sebou
další rozvoji přes skeptické hlasy, které
někdy tyto lokality provázejí. „Stále více
však bude záležet na kvalitě projektů,”
tvrdí analytik Pavel Dvořák. Developefi
budou muset koncipovat své projekty
s velmi citlivým přístupem ke stávající lokalitě, budou muset také nabídnout něco pro vylepšování podmínek
pro stávající starousedlíky,” dodává. Na
druhé straně však bude třeba, aby byly
flexibilní také místní orgány. Bez určitých kompromisů z obou strany se rozhodně další projekty satelitních městeček neobejdou. „Koneckonců konečný
prospěch z takových kompromisů
budou mít všichni zúčastnění.
Text: Petr Kovář
Foto: Nové Bydlení
Sídliště Schlierberg má naplnit všechny předpoklady moderního společného bydlení 21. století.
STOVKY DOMŮ SLUNCE
Nový pohled solární stavby znamená spojení moderních poznatků se starými kulturními tradicemi a respektování místa, světových stran, natočení a geometrie staveb. Aktivní solární stavby
se nespokojují pouze s možností vstřebávat a uchovávat teplo ze Slunce, ale i zároveň co nejvíce
omezit spotřebu energie z nenahraditelných zdrojů.
V optimistických vizích scientistů mělo
lidstvo v těchto dnech osídlovat okraje
sluneční soustavy a spokojeně si užívat
nižší měsíční gravitace. Na druhém pólu
tu ke stejném datu máme beznadějné
přelidnění planety, pochmurné vize šedivých totalitních společností, žijících ze
dne na den.
Naštěstí se ani jedna z vizí zatím nestala
skutečností. Dům je pro nás stále
docela pochopitelnou a ne úplně zákeřnou schránkou na přebývání, plnící své
základní funkce: chrání nás před deštěm,
mrazem, poskytuje soukromí, umožňuje
pracovat, žít - málokdo z nás ale žije v
„inteligentním“ domě. Jak tedy vypadají
inteligentní solární domy, které se dnes
staví?
Slunce jako sluha
Příkladem takové stavby je Heliotrop,
podobající se bachraté ohňostrojové
raketě. Je to šestnáctihranná budova,
která se otáčí na „kuří nožce“ a sleduje
pohyb slunečního kotouče. Tento impozantní dům „Heliotrop“ (řecky znamená „obrácen k slunci“) svého stvořitele architekta Rolfa Dische v roce 1994
dokonale proslavil.Tato futuristicky působící stavba na jižním okraji jihoněmeckého Freiburgu je celá doslova obalena fotovoltaickými články. Nástavba
nad střešní terasou má podobu velké
plachty o padesáti čtyřech metrech čtverečních a je pohyblivá kolem dvou os.
Solární články zásobují elektřinou obytnou jednotku a kanceláře, celkem tedy
256 metrů čtverečních a ještě mohou
dodávat do veřejné sítě trojnásobek
energie, který stavba sama spotřebuje.
Architekt této pozoruhodné konstrukce,
čtyřiapadesátiletý Rolf Disch, před lety
patřil k radikálním odpůrcům jaderné
elektrárny ve Wyhlu, později se věnoval
stavbě solarmobilů a v roce 1987 získal
s jedním ze svých strojů titul mistra světa.
Nakonec se rozhodl pro solární architekturu. Prototyp Heliotropu obývá se
BYTY, DOMY, ZAHRADY
||| 7
Heliotrop je šestnáctihranná budova, která se otáčí na „kuří nožce“ a sleduje pohyb slunečního
kotouče. Fotovoltaická nástavba nad střešní terasou Helitropu má podobu velké plachty o padesáti čtyřech metrech čtverečních a je pohyblivá kolem dvou os.
svou ženou. Investice 3,2 milionu marek
se mu vyplatila. Prodal již dva podstatně
levnější nástupce svého ekodomu, jeden
jako kancelářskou budovu.
Les malých Heliotropů
Solární sídliště Schlierberg, které Disch
následně buduje a za které dostává prestižní německou cenu „Architektonické
dílo roku 2002“ poprvé využívá stejný
princip domu Heliotrop, ale ve větším
měřítku. Dischovo sídliště má kladnou
energetickou bilanci. Za elektřinu se v
něm neplatí, ale díky střešním panelům
inkasuje. Za nemalou, ale ne přehnanou investici se v něm dá s bytem koupit i střešní minielektrárna, která zaplatí
i za nevelké ostatní energetické vstupy
(například na vaření) a ještě něco zbyde.
Nízké zimní slunce prohřívá polopropustné čelní skleněné stěny bytů, vysokému letnímu slunci naopak stojí v
cestě fotovoltaické panely a o to více
vyrábějí. Dokonalá několikavrstvá izolace hlídá požadovanou teplotu (tedy
8 |||
i chládek) uvnitř, přesto vnější konstrukce balkonů dodává domu vzdušný
vzhled. Na první pohled něco výjimečného. Také zde vyrábějí fotovoltaické
články výrazné přebytky elektrické energie, které jsou určeny do veřejné sítě.
Tyto takzvané plusové energetické domy
vyprodukují ročně přebytek elektřiny
10 až 20 kWh/ m2. Vzhledem ke zvýhodněným výkupním cenám elektřiny vyrobené ze slunečního záření, které od
dubna 2000 stanoví německý zákon na
podporu obnovitelných zdrojů energie (zákon EEG), tvůrci předpokládají,
že každá domácnost za vyrobený proud
inkasuje „sluneční rentu“ ve výši 150
až 460 EUR měsíčně. Rolf Disch však
ujišťuje, že finanční přínos netvoří rozhodující aspekt v koncepci jeho staveb.
„Dostatečnou kvalitu bydlení zajišťují dva
základní předpoklady - světlo a slunce.“
Architekt se nezříká výhod moderní civilizace, ale usiluje o jejich optimální využívání. Jak si představuje komfortní život
v souladu s přírodou? Třeba tak, že auto-
květen 2007
mobilovou dopravu vykázal na okraj sídliště: místo garáže najdete přede dveřmi
každého domu stojany na jízdní kola.
Slunce nad městem
Ekologické město Freiburg je nejteplejším městem Německa s největším počtem slunečních dnů a využití
solární energie zde má proto nejen
své logické odůvodnění, ale hlavně
i návratnost. Právě proto najdeme
solární panely jak na střechách státních a veřejných institucí, tak i na
obytných domech. V neposlední řadě
má ve Freiburgu tento trend i institucionální podporu; právě takové mezinárodní společnosti pro výzkum solární
energie jako International Solar
Energy Society (ISES) či Das Fraunhofer-Institur für Solare Energiesysteme
(ISE) zde mají svá sídla.
Solární dřevo-sídliště
Na území 1,5 ha bývalého francouzského armádního areálu, naproti studentskému městečku Vaubau plánuje a staví
Rolf Disch od roku 1996 sídliště. Sídliště
se skládá z několika hloubkově situovaných řadových rodinných domů směrem
k Merzhauserově ulici a je propojeno pravidelnou komunikační sítí. Několik základních komponentů určuje podobu tohoto
sídliště. Za prvé je to zřetelný „stavebnicový charakter“ zástavby, dále použitý
materiál a barva. 3 Modulové dřevěné
domy využívají a variují jedno základní
dispoziční schéma. Nabízeny jsou ve dvou
či tříposchoďovém provedení s přízemní
halou, která se otevírá bezbariérově do
zahrádky na jižní straně pozemku, s užitnými místnostmi v patrech a podkrovním
ateliérem, jenž tvoří proporčně snad nejatraktivnější prostor celého domu. Do prostoru pultové střechy je možno na místo
ateliéru vestavět i terasu. Vstup do domu
je ze severní strany.
Ekologický koncept
Použitý materiál odpovídá ekologickému
postoji architekta, jenž k nemalé radosti
bádenské dřevařské loby upřednostňuje
Rolf Disch jako vyučený truhlář, dřevo.
Stropy, podlaha, stěny jsou tak zhotoveny
ze dřeva či obloženy dřevěnými aplikacemi nejrůznějších druhů i tlouštěk. Smrkové trámy jsou tak například použity na
nosné konstrukci, zatímco fošny z dalších
druhů „měkoty“ z borovice či modřínu
tvoří stropy. Také dezén podlahových krytin je nabízen ve velkém množství variací,
ošetřený disperzními laky či přírodními
vysýchavými oleji. Tvrdé dřevo jako dub
či buk našlo uplatnění na exponovaných
místech, jako jsou schodiště či prahy. Z
našeho stále ještě šedivého panelového
pohledu barevná škála Dischových domů
téměř až bolí, člověk by si snad přál méně
pastelově oranžové, modré, červené či
zelené. Z pohledu historického kontextu
i dnešní zástavby jak ve Freiburgu, především pak i v sousedním francouzském
Alsasku je však tato barevnost zcela legitimní. Obdobně totiž vypadají mnohé vesnice v okolí a pro domácí je tato barevnost zcela normální a svým způsobem
nakonec i všední.
Technický sever, obyvatelný jih
Zcela markantní je rozdíl mezi jižní
a severní stranou domů. Zatímco se
jižní strana s balkóny a zcela prosklenými okny otvírá slunci, vchodová strana
severní je opatřena jen nepatrným
množstvím oken. Řadové domy, tak jak
je definuje sám architekt, jsou variantou
„plusenergetického domu vyrobeného
ze dřeva, jež kumuluje CO2 a sluneční
energii, a zaručuje tak budově přirozené
klima“. Co však dělá jeho dům plusenergetický, potažmo ekologický? Co to je za
dům? Z jakých předpokladů a konstrukčních zásad a použitých materiálů architekt vycházel? Podle Dische jde o takový
dřevěný dům, který v celkové roční
bilanci vyprodukuje více energie, než je
jeho obyvateli spotřebováno. K docílení
je však prý nutné dodržet několik zásadních podmínek. Za prvé musí být dům
dokonale utěsněný a izolovaný. Předsunutá střecha, situovaná na jih, by měla
být kompletně pokryta
fotovoltaickými panely, jež transformují sluneční energii na střídavý
proud, dodávaný dále do sítě. Poměrně
důležité je i to, že předsunutá střecha
balkonu splňuje krycí, resp. zastiňující funkci, čímž zejména v létě zamezuje vniku „nežádoucího tepla“ do
domu. Zásadní komponent jižní fasády
pak tvoří prosklení. Velkoplošná třívrstvá okna z bílého skla propouští v zimě,
kdy paprsky dopadají na fasádu v ostrém úhlu, až 20 % sluneční energie,
čímž je dosaženo i částečného vytápění
místností.
Částečný ohřev užitné vody zajišťují
kolektory zabudované v zábradlí.
V neposlední řadě je to větrací systém
s regenerátorem, který spotřebovanému
vzduchu v domě odnímá kolem 80 %
energie a navrací ji zpět do oběhu.
Fotovoltaické elektrárny na střechách vesele působících barevných řadovek, promyšleně minimalizujících energetické ztráty, přinášejí za elektřinu prodanou do sítě svým
obyvatelům zpět, jakousi sluneční rentu.
Kdo je Rolf Disch
Vyučen jako truhlář a zedník. Poté studoval na stavebně technické škole ve
Freiburgu (Bautechnikschule) a na
odborné škole pozemních staveb
v Kostnici (Fachhochschule). Od roku
1969 vlastní architektonickou kancelář propagující ekologické solární
stavby, zabývá se vývojem a realizacemi solárních a ekologických staveb,
tzv. „plusenergetických domů“ (Plusenergiehaus). V letech 1998 - 1999
byl hostujícím profesorem na státní
vysoké škole v Karlsruhe (Hochschule
für Gestaltung). V posledních letech
obdržel několik ocenění, například
Evropskou solární cenu (Europäischer
Solarpreis) za dosavadní činnost na
poli ekologických staveb.
Hrstka osvícených
Solární sídliště tvoří decentní protipól
přísně střiženému studentskému sídlišti Vaubau i jednotlivým, v okolí rozesetým domkům a přispívá v každé řadě ke
zvýšení atraktivity této lokality. Architekt
pružně reagoval na poptávku po menších dostupnějších domech
a nabídl tak kompletní projekt, jehož
developing, plánování, financování
a nakonec i realizace je od začátku až do
konce v rukou jeho kanceláře. I přes některé posměšné hlasy je Rolf Disch svými
tradičně netradičními domy v současné
době nejznámějším „solárním“ architektem v Německu. Celkem zde v Schlierbergu najde domov 250 lidí a dále tu
budou i obchody a kanceláře. První obyvatelé tu bydlí již od května 2000. V tuto
chvíli stojí osm modulových domovních komplexů: každý z nich obsahuje
Předsunutá střecha balkonu splňuje
krycí, resp. zastiňující funkci.
BYTY, DOMY, ZAHRADY
||| 9
zhruba šest řadových domů o velikosti 75275 m2. Zájem o podobné bydlení mají
i lidé z jiných německých měst, ale problémem je najít osvíceného investora,
který by do toho zpočátku šel. „Podnikatelé z toho mají trochu strach,“ přiznává
Disch. Zdejší klienti ale mají výhody např.
u bank - vzhledem k tomu, že neutratí
měsíčně nic za topení, dávají jim banky
ochotně úvěr na 20 let s úrokem 3,5 %.
Za prodej elektřiny vydělá dům svému
majiteli částku poměrnou 1 € na m2 za
měsíc. „A navíc se obyvatelé nemusí bát
zvyšování cen energií,“ dodává Rolf Disch.
Pro nejchladnější dny v roce je v domech
stěnové topení, domy jsou napojeny na
místní moderní teplárnu na dřevní štěpku
(též pro přípravu TÚV). Obyvatelé sídliště vaří buď na propan-butanu, který
je v Německu levný, nebo na elektřině
(pak je ovšem energetická bilance domu
zřejmě o dost horší). Domy fungují bez
dotací, vše probíhá na běžném komerčním základě. „Je absolutně nezbytné, aby
se tato sídliště osvědčila a aby se ukázalo,
že vše funguje i bez subvencování,“ soudí
arch. Disch. „Svět si musí zvyknout na
to, že pasivně plusové domy jsou reálná
alternativa.“
Netradičně tradiční dům
Přínos architekta nespočívá ani tak
v novém koncepčním řešení společného bydlení. Zásadní novum však spočívá v aplikaci alternativních technologií,
využívajících sluneční energii a snižujících tak zásadně provozní náklady domu.
Dischův stavební typ vychází z „klasického“ domu. Veškeré obytné místnosti
domu jsou situovány k jihu, zatímco
technické zázemí, koupelny a užitné
místnosti jsou umístěny ke straně
severní. Propagovaný typ domu, tj. dřevěný dům se sedlovou střechou, navíc
odpovídá bezpochyby oblíbenému lido-
10 |||
vému německému domu, jak jej například známe již z Goethova zahradního
domu z Výmaru. Typ tohoto jednoduchého domu se sedlovou střechou, pravidelnými okny a zahrádkou, byl později rozveden ad absurdum v dřevěném
stuttgartském sídlišti Am Kochenhofz
let 1927-1933, stavěném jako protipól
současně stavěnému sídlišti Weiílenhof,
jehož koncept vypracoval Mies van der
Rohe. Masterplan sídliště Am Kochenhof vypracoval výrazný reprezentant tzv.
Stuttgartské školy Paul Schmitthenner.
Jeho domy byly celodřevěné a především
dostupné „lidovým masám.“
Ve znamení techniky
Samozřejmě jsou domy Rolfa Dische
naplněny novými technologiemi, otevírají se cele prosklenou stranou k slunci,
květen 2007
avšak idejí, dispozičním uspořádáním
místností, výběrem materiálu i technologií výstavby se přidržují tradičního, časem prověřeného a „lidmi přijatého“ schématu. Účelné je bezesporu
vyřešení zásadního problému, jaký
v každém městě tvoří hluk. Jako bariéru totiž situoval do čela domů vlajkovou, resp. sluneční kancelářskou budovu
(Sonnenschiff), čímž vytvořil dostatečnou protihlukovou ochranu a zároveň
tím i uzavřel komplex sídliště a dosáhl
pocitu intimity. Oproti celkovému dojmu
vyváženosti a harmonie, podtrženému
mimo jiné i jižní fasádou z poměrně
vzdušné vertikální a horizontální sítě
zábradlí a okenních rámů, působí poněkud nepřirozeně snad jen přístavby pro
kola a nářadí, jež jsou nabízeny jako
vybavení každého domu. Kůlny však ubí-
Za projekt solárního sídliště Schlierberg získal architekt Rolf Disch cenu „Architektonické
dílo roku 2002.“
rají místo z již tak malé zahrádky a svojí
kompaktností působí poněkud disharmonicky. Samozřejmě zde hrála roli především otázka finanční. V nabídce Rolfa
Dische jsou i podsklepené domy, jejich
výstavba by však zatížila již tak vysokou
cenu 2800 Euro/m2 obytné plochy.
Útěk do světla
Zájem o bydlení ve Schlierbergu je obrovský. Zpočátku prý byli lidé trochu nedůvěřiví, ale nyní se již přesvědčili, co vše
slunce dokáže. „Ukázalo se, že to funguje
a že tyto domy opravdu nepotřebují žádnou energii,“ říká hrdě Rolf Disch. Začali
přitom skromně, s pěti domy v roce 2000.
Dnes jsou už všechny domy na sídlišti
prodané a jak říkají zástupci zdejší realitní kanceláře, mají daleko více zájemců
než mohou nabídnout domů. Domy jsou
vesměs orientovány na jih. Typické je
pro ně pasivní využití sluneční energie,
masivní zateplení (U = 0,12 W/ m2. K),
kvalitní okna s trojskly ( minimálně
0,8 W/m2.K), aktivní větrání se zpětnou
rekuperací tepla - tedy vše, co je běžné
pro pasivní domy. Plusovou bilanci dodávají fotovoltaické panely, které kompletně
pokrývají celou střechu a tvoří i přesah
střechy nad balkónem. Jsou tedy i určitým architektonickým prvkem, navíc v létě
brání přesah střechy přehřívání obytných
prostor. „Domy vyrobí 5x více elektrické
energie, než spotřebují jeho obyvatelé,“
potvrzuje Rolf Disch. „Problém je, že lidé
stále ještě nechápou, jaké obrovské možnosti využití se skrývají v obnovitelných
zdrojích energie,“ říká arch. Disch. „Místo
jejich dalšího rozvoje se u nás mluví
o další těžbě uhlí. Občas jdeme dozadu
místo vpřed.“
Bojovníci s atomem
A jak tento rozmach využití sluneční
energie ve Freiburgu vlastně začal?
Kolem roku 1975 měla být u města
postavena atomová elektrárna. Místní
lidé ji nechtěli a nakonec dosáhli, že
vláda stavbu zrušila. Museli se ale
poohlédnout po jiných formách energie. Proto město zpracovalo novou
energetickou koncepci, ve které hrály
hlavní roli úspory energie. Myslelo
se na využití kogenerace a obnovitelných zdrojů a rozvoj moderních technologií. Občany Freiburgu boj s atomem něco stál, platí dobrovolně více
peněz za energii tím, že využívají takzvané zelené tarify. Z takto získaných
peněz se financují programy na rozvoj obnovitelných zdrojů energie.
Síla fotovoltaické lobby?
Zdaleka ne všichni příznivci obnovitelných zdrojů ale jsou z prudkého rozvoje fotovoltaiky nadšeni, o průměrných Němcích ani nemluvě. Elektřina
z fotovoltaiky se vykupuje za 4x vyšší
cenu než ze zdrojů konvenčních, což
samozřejmě zaplatí všichni spotřebitelé ve zvýšené ceně elektřiny. Dosud
činí tyto náklady asi 1 Euro na rodinu
za měsíc, ale s rozmachem fotovoltaiky
se tato částka bude samozřejmě zvyšovat. Mnozí odborníci proto namítají, že
by se stejných environmentálních přínosů dalo mnohem levněji a účinněji
využít rozvojem fototermiky (ta totiž
zdaleka nepožívá takových výhod jako
fotovoltaika) či biomasy. Výhody pro
fotovoltaiku jsou podle nich jen důkazem síly fotovoltaické lobby. Příznivci
fotovoltaiky vzápětí zpravidla opáčí, že
všechny typy OZE mají v systému své
místo. Faktem nicméně zůstává, že OZE
se staly velmi důležité z hlediska zaměstnanosti. Dnes dávají práci 130 000 lidí
( jen větrná energetika zaměstnává
60 000 lidí) a jsou tak větším „zaměstnavatelem“ než atomový a uhelný průmysl
dohromady.
text: Martin Matoušek
foto: archiv autora
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 11
I N T E R I É R
Pračka,
vaše nejmilejší
pomocnice
Při výběru pračky je třeba zvážit, jak velký a jak
výkonný spotřebič vlastně potřebujete. Je zbytečné kupovat velkou pračku, která vypere
7 kilogramů (ano, i takové pračky už na
trhu jsou), perete-li jen pro dva lidi.
Ovšem úctyhodný objem bubnu
bezesporu a bezezbytku
využije rodina se dvěma
a více dětmi.
Při výběru automatické pračky je každá
informace a rada vítána. Chceme, aby
dobře prala, aby vydržela hodně roků,
aby nebyla příliš velkým žroutem proudu
a vody. A protože pro většinu domácností hraje důležitou roli i cena, tak aby její
nákup příliš nebolel. Hledat dobrou pračku
ve vyloženě nízkých cenových kategoriích
se nemusí vyplatit. Test spotřebitelů, prokázal, že s cenou klesá kvalita. Pod šestnáct
či patnáct tisíc pořídíte v nejlepším případě
průměr. Často ani to ne.
Začínáme designem
Bude-li vaše nová pračka součástí vaší
nové kuchyňské linky, většinou bude asi
zabudovaná, nejlépe plně integrovaná
a plněná klasicky zepředu. Do malé
koupelny zase nejlíp umístíte úzkou
pračku plněnou shora. Navíc existují i designově zajímavé, volně stojící pračky, například v retro stylu
nebo v pastelové barvě, které se
hodí do moderních interiérů a plní
nejen funkci spotřebiče, ale i funkci
solitéru. Proto, než vyrazíte do prodejny nebo internetového obchodu,
řekněte si, jak má pračka vypadat,
výběr to notně usnadní.
Pryč se žroutem
Průměrná roční spotřeba energie na
praní prádla v běžné domácnosti je
zhruba 500 kWh a 20 tisíc litrů vody.
Při zvyšujících se cenách za energie
A třídy neberete. Fajn! Takže teď si
ujasníme, na jaké další funkce byste
se při výběru měli zaměřit. Platí, že co
nejvyšší otáčky odstředění, alespoň
1000 otáček za minutu, zajistí menší
zbytkovou vlhkost prádla a urychlí
sušení jak na sušáku, tak v sušičce prádla. Obecně u moderních praček se
mohou otáčky pohybovat při odstřeďování od 400 do 1800 otáček za
minutu. Pokud perete často jemné
prádlo či máte dostatek prostoru pro
jeho sušení, není pro vás nutné hledat pračku s vysokým počtem otáček.
Ty jsou spíše vhodné pro ty z vás, kteří
jsou nuceni sušit své prádlo v bytě na
menším prostoru. Záleží také na vašem
rozhodnutí, zda chcete investovat do
dvou spotřebičů, či zakoupit pračku
se sušičkou, která vám ušetří nejen
peníze, ale hlavně prostor.
Super tichá pračka.
a vodu byste rozhodně tedy od vaší
pračky měli vyžadovat, aby její spotřeba při praní jednoho plného cyklu
byla výrazně pod 1 kWh (pračky označené A, A+) a spotřeba vody při jednom cyklu nepřesáhla 40 litrů. Spotřeba energie úzce souvisí s hladinou
vody při praní. Největší energetickou náročnost nesporně vykazuje
ohřev prací lázně. Proto pračky, které
díky nejrůznějším systémům používají nižší množství vody, mají také
nízkou spotřebu elektrické energie.
Stejně tak množství použitého prášku
je závislé na objemu prací lázně a tím
tedy pračky s nízkou spotřebou vody
a energie také uspoří prací prášek. Nejvíce energeticky náročné bývá sušení
u pračky se sušičkou. Optimální je,
jestliže pračka sama rozezná, kolik
vody pro praní potřebuje a dávkuje
si sama podle druhu a množství prádla. Říká se tomu pračka s množstevní automatikou. Pračka, která vám
dokáže ušetřit peníze v kapse, by měla
být vybavena také úsporným programem. Při něm dokáže snížit teplotu
prací lázně a prodloužit prací cyklus.
Takto pračka spotřebuje míň elektrické
energie na zahřátí prací lázně. Ze stejného důvodu ušetříte, pokud je umožněn přívod horké vody přímo z vodovodu.
Funkce od otáček
Už jste si vybrali tvar, objem a plnění
pračky, a řekli jste si, že nic kromě
Současné pračky mají výrazně
sníženou hlučnost, u nejlepších
modelů dosahuje hodnot 45 až
48 dB. Pokud narazíte na Super
Silent Technologii, pak pračka
má tak nízkou hlučnost, že se prý
musíte jít občas přesvědčit, zda
ještě pere nebo už má dopráno.
Zelené praní
Ekologické funkce pračky můžeme najít
pod názvy Eco program, Bioprogram,
Biofáze. Znamená to, že díky omezení množství vody, její teploty a pracích prostředků šetříme nejen prádlo,
ale i náklady na praní. Moderní prací
prostředky používají ke zvýšení účinku
tzv. enzymy. Jejich činnost je nejlepší při
teplotě kolem 40°C. Proto programy po
určitou dobu (biofázi) pracují právě při
této teplotě. Další příspěvek ke snížení
nákladů a čistějšímu prádlu.Populární
novinkou jsou spotřebiče s časovou
předvolbou, které můžete nastavit na
noční praní, a využít tak snížených tarifů
nočního proudu. Důvody mohou být
například ekonomické nebo odložíme
konec praní na dobu našeho návratu
z práce. Indikátor zobrazující dobu
odložení praní může být využit v průběhu programu k indikaci zbývajícího
času do skončení pracího cyklu nebo
jeho průběhu.
Kouzla a triky
Potřebujeme-li jen přeprat mírně znečištěné prádlo, lze výhodně využít zkráceného programu. Ten se skrývá pod
označením Rapid program, Bleskové
praní nebo Rychlé praní. Některé fáze
pracího cyklu jsou vynechány, jiné zkráceny. Ušetříme čas (délka cyklu jen
30 – 45 minut) i náklady. Tyto programy
však nejsou vhodné pro více znečištěné
prádlo. V takovém případě využijeme
program 3D systém, Direct Spray nebo
Jet Systém. Prádlo je pak namáčeno
nejen ze spodu, ale také intenzivně sprchováno shora. Díky tomu je prádlo
rychleji a rovnoměrněji namočeno. Prací
prostředek se lépe dostane k jednotlivým vláknům látky.
Plasty na buben
Vana a buben z nerezové oceli zvyšují životnost pračky. Stále častější jsou
ale moderní plastové materiály, například Carboran, Poliplex nebo Duraprop,
které jsou vytvořené procesem polymerace uhlíkových sloučenin. Jejich pevnost, tvrdost, tvarovatelnost a trvanlivost je předurčují k použití nejen v
letectví a kosmonautice, ale i ve spotřebním průmyslu. Vany praček z těchto
sloučenin mnohdy předčí své kovové
předchůdce. Často poskytovaná až
10-letá záruka na vanu je toho důkazem. Díky lepším tepelně izolačním
vlastnostem dále snižují spotřebu elektrické energie.
Program Sport
Indesit vyvinul první program speciálně
určený pro sportovní obuv. Ta bude jako
nová a vy si ušetříte čas a práci s ručním
praním. Díky tomuto cyklu, exkluzivnímu
patentu praček Indesit, bude vaše oblíbená obuv vždy v perfektním stavu, jelikož v průběhu praní setrvávají na stěnách koše, a proto nedřou, neklepou
o sebe, nepadají na sebe navzájem. Existuje i speciální program pro sportovní
oděvy, ten zvládne takové vyprání za
pouhých 45 minut s vynaložením minimálního množství práce pro vás a bez
žehlení. Především vhodné pro dresy
z umělých vláken do tělocvičny.
Konec rodea
Pračky vybavené automatickou kontrolou nevyváženosti prádla zabrání nadměrným otřesům při odstřeďování a
šetří své tlumiče. Systém umožňuje
nehybnost pračky během praní i odstřeďování, pračka díky němu divoce neposkakuje. Nedochází ke zbytečnému
namáhání nosných a pohonných prvků
pračky. Spotřebič může být také usa-
14 |||
květen 2007
zen nebo integrován bez rizika nárazů.
Je také dobré, pokud pračka umí takzvané intervalové odstřeďování, popřípadě odložení odstřeďování. Postupné
zvyšování počtu otáček, díky kterému
se prádlo v bubnu rovnoměrně rozdělí.
Nedochází k vibracím bubnu a prádlo je
také rovnoměrně a šetrně vyždímáno.
Odložené odstřeďování použijete, až
budete potřebovat část prádla vyndat
před závěrečným ždímáním.
Bezpečnost pro děti
Pračky vybavené dětskou pojistkou neumožňují otevřít plnicí dvířka při praní.
Také teplotní ochrana povrchu a dvířek
zamezí slzám v očích vašich potomků
při popálení. Pak jsou tu funkce nazývané Aqua Stop (Save), Aqua Control,
Hydrostop, Water Block. Ty označují
jediné - hadice je vybavena pojistkou,
jež při havárii nebo nadměrném průtoku vody zastaví její přívod. Nedojde
tudíž k vytopení vašeho bytu ani vašich
sousedů.
text: Jiří Kropylák
foto: WHIRLPOOL, ARISTON, MIELE
SAPHO s.r.o
Pakoměřice 87
Líbeznice u Prahy
250 65
Vzorkovna koupelen
Grafické návrhy koupelen
Velký výběr obkladů a dlažeb
Dětský koutek
Otevírací doba: po-st 7:30 - 16:15, čt 7:30 - 20:00, pá 7:30 - 15:00, so 9:00 - 13:00
tel: 283 090 760, email: [email protected]
www.sapho.cz
KUCHYNĚ
VE STYLU PŘÍRODY
Při rekonstrukci kuchyně se
asi vždy otřásá rodinný život
v základech. Firma RAKO
nabízí inspiraci pro stavebníky, kteří se do tak náročného úkolu chtějí pustit.
Hlavními styly, které se do
kuchyní letošního roku promítly jsou styl přírodního
dřeva a přírodních barev,
klasická pastelově barevná
série pro hravou domáckou kuchyni, ale i temperamentní rustikální styl pálivého koření.
K. H. Máchy 89, Otrokovice - Kvítkovice
tel.: 774 434 377, 777 770 600
fax: 577 922 193
e-mail: [email protected]
www.aqua-cz.cz
Všechny série obkladů a dlažeb pro
kuchyně splňují veškeré funkční
požadavky na provoz v kuchyni. Znamená to, že obklady se snadno čistí,
vydrží případný náraz kuchyňského
nádobí a pro příznivce keramických
pracovních ploch, nebo modelování
nik a kuchyňských polic jsou k dispozici
v rámci každé série funkční doplňky
bombata, pro vyřešení horizontálních
hran.
Zebrano, kuchyně ve stylu
tropických dřevin
Série Zebrano precizně napodobila
styl vzácného afrického dřeva s charakteristickým dekorem nepravidelných
pruhů, avšak svými funkčními vlastnostmi keramika dřevo vysoce přesahuje. Pro provoz v kuchyni je zásadní
její snadná čistitelnost i odolnost. Série
Zebrano však za svými ideálními funkčními vlastnostmi nezaostává ani desi-
gnem. Je tvořena dlaždicemi 33,3 x
33,3 cm ve čtyřech barvách, slonová
kost, šedá, hnědá a tmavě hnědá. Podlahu doplňují ve stejném stylu i barvách obkládačky 20 x 40 cm, které jsou
však navíc rozšířeny o čtvercové obkladačky 20 x 20 cm s lesklým, jemně linkovaným povrchem v trendy barvách
růžové a oranžové. Růžová vytvoří
efektní kombinaci s šedou nebo doplňkově tmavě hnědou, oranžová zejména
se středně a tmavě hnědou. Praktickou
funkci mají bombata, která zajistí esteticky čisté vyřešení míst, kde se střetávají vodorovné a svislé obkládané
plochy.
Aqua – pastely pro každou
příležitost
Kuchyně Aqua vsadila na pastelové
barvy bílou, béžovou, světle růžovou
a světle modrou, které jsou předurčeny
k mnoha variacím jednak díky své vzájemné barevné kombinovatelnosti, jednak díky množství nabízených formátů.
Hravou kuchyň stvořenou z čistě průzračných barev stvoříte z dlaždic 10
x 10 cm nebo 20 x 20 cm a zajímavá
místa v kuchyně můžete ozvláštnit čtyřkusovými sety inzert s drobnými rostlinnými motivy. Podlahu série ideálně
vytvoří dlaždice 45 x 45 cm ze série
Arena v béžové, červené nebo modré
barvě. Tím může dojít k elegantnímu
propojení kuchyně s ostatními částmi
bytu včetně koupelny, do které se série
nejen svým názvem také skvěle hodí.
Text: Petr Kubát
Foto: RAKO
Kuchyň je srdcem
vašeho domova
Stavíme dům, rekonstruujeme byt a předpokládáme, že kuchyň bude jeho centrem?...
proto se vyplatí plánovat kuchyň do nejmenších detailů.
A kdy s plánováním začít
Všeobecně platí pravidlo, čím dřív tím lépe. Pokud máme
základy a připravujeme hrubou stavbu domu, není většinou
problém posunout příčku, nebo okno tak aby se do vytvářeného prostoru vešla kuchyňská linka podle našich představ. Pokud jsou již hotové sítě a omítky je zpravidla jakákoliv
úprava drahá. Setkáváme se zákazníky, kteří začínají stavět,
mají od nás prostorový návrh kuchyně a námi dodané plánky
sítí i se zákazníky, kteří mají postaveno, hotové rozvody, které
je potřeba dodatečně upravit na míru vysněné kuchyně.
Jak plánovat kuchyň
Možností je několik. Třeba s plány vašeho domu navštivte
kuchyňské studio. Designérovi studia, vysvětlete svou představu a nechte si vypracovat 3D návrh a následně i plánek
rozvodů. Před započetím výroby takové linky je třeba provést
kontrolní přeměření prostoru (a případně sítí) výrobcem.
Pokud stavba je v pokročilém stádiu, nebo hotová, pozvěte si
designéra k vám. Náš technik si sám provede zaměření prostoru, lépe než z plánku zhodnotí jeho řešení a vypracuje
na místě 3D projekt. Při návštěvě našeho studia doladíme
detaily linky, jako tvar dvířek, jejich barva, barva korpusů,
pracovní desky a spotřebiče.
Kde brát inspiraci.
Časopisy, webové stránky výrobců a katalogy různých firem
nabízí spoustu obrazového materiálu - řešení kuchyňských
linek. Je třeba si uvědomit, že katalogové obrázky jsou většinou foceny ve studiích, kuchyně na nich jsou stavěny na
pohled a ne vždy vám jejich prostorové řešení bude vyhovovat. Je třeba si ve vašem prostoru představit, jak ve své
kuchyňce pracujete, jak vybíráme z lednice, či ze spíže polo-
tovary na své oblíbené jídlo, kam je položíme nebo kde
je zpracujeme. Tedy kde a na čem je budeme vařit, kam
odložíme horký hrnec, či pánev, kde budeme jídlo servírovat,
jak a kde budeme umývat nádobí a kde je budeme skladovat. Prostě inspirovat se činností, kterou budeme provádět.
Samozřejmě vám s tím vším pomůže designér našeho studia.
Jak je to s cenou
Porovnání cen jednotlivých výrobců je samozřejmě důležité,
ale je třeba srovnávat srovnatelné. Provedení jednotlivých výrobců se liší a to i tak podstatných detailech jako
je tloušťka materiálu z nichž jsou vyrobeny korpusy, nebo
použití výsuvů a pantů. Důležitý je i způsob zavěšení horních skříněk a ustavení skříněk spodních. Naše studio vychází
z komplexního servisu zákazníkovi i filosofie, že kuchyň si
pořizujeme na více než deset let. Tomu by měla odpovídat
kvalita i vybavení, proto například používáme jen značkové
panty a výsuvy. Samozřejmě nabízíme i nadstandardní řešení
a vybavení.
Důvěřujte profesionálům
Při plánování nové kuchyně vás samozřejmě napadne
spousta otázek, proto neváhejte a položte nám je, rádi vám
pomůžeme postavit kuchyň vašich představ.
Studio AAinteriery
Rakovník, Vrchlického náměstí 151,
Tel: +420 313 502 833
E-mail: [email protected]
Studio AAinteriery
Kladno, Dr.Vrbenského 31 (proti hlavní poště)
Tel: +420 312 246 205
Mobil: +420 731 483 267
E-mail: [email protected]
Web: www.aainteriery.cz
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 17
...pro va‰e zdravé a pohodlné spaní
Ilona
60°C
tvrdost
110
Studená pûna
tvrdost
se li‰í technologií v˘roby, která zásadnû ovlivÀuje v˘sledné vlastnosti matrace. Má vût‰í póry neÏ klasická PUR pûna, je proto prody‰nûj‰í a vzdu‰nûj‰í, má lep‰í elastické vlastnosti a tvarovou stálost, lépe kopíruje kfiivky
tûla… Pro v˘robu matrací ze studené pûny pouÏíváme pûny rÛzn˘ch tuhostí, které potom kombinujeme tak, aby tvofiily anatomické zóny a podpofiily
ideální anatomickou polohu pátefie. Studenou pûnu taktéÏ kombinujeme
s línou pûnou, která pfiizpÛsobuje svoji tuhost a tvar podle absorbovaného
tepla, coÏ zaruãuje v˘bornou adaptaci matrace jakékoliv váhové kategorii.
Bára
110
Viscoelastická pûna
60°C
tvrdost
Brigita
110
60°C
tvrdost
tvrdost
Souãasn˘m trendem jsou matrace, jejichÏ vrchní ãást kryje nebo ji zcela tvofií vrstva viscoelastické tzv. líné pûny. Její tvrdost se mûní podle teploty, proto pfii kontaktu s tûlem mûkne a díky efektu tzv. pomalého vracení se do
pÛvodní polohy poskytuje rovnomûrné rozloÏení tlaku matrace na lidské
tûlo. Chrání jej tak pfied proleÏeninami. Má ideální schopnost tvarové pamûti a dokáÏe absorbovat velké mnoÏství energie. Pfievratné fie‰ení pfiedstavuje tvarování líné pûny do tzv. nopÛ, kde nejenÏe dochází k lep‰ímu prokrvení pokoÏky a uvolnûní svalÛ v prÛbûhu spánku, ale navíc u nûkter ˘ch
matrací je tato vrstva rozdûlena do nûkolika zón. Rozdûlení do zón je dÛleÏité i ze zdravotního hlediska. Zatímco pod rameny a patami oceníte mûkãí
zóny, pod bedry je potfieba mít pevnûj‰í podklad. Lidské tûlo se tak stabilizuje v optimální poloze, coÏ zaruãuje klidn˘ a spokojen˘ spánek. Nopy jsou
„v˘ãnûlky“, které mají rÛznou v˘‰ku a tvar. Nadzvedávají potah a tím zaji‰Èují dokonalé odvûtrání prostoru mezi jádrem matrace a potahem. PouÏití
nopÛ z líné pûny na matraci sniÏuje protitlak matrace na leÏící tûlo, ãímÏ se
eliminuje pfievracení bûhem spánku, z ãehoÏ vypl˘vá, Ïe si lépe odpoãinete
a va‰e rána budou krásná.
1
2
3
9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
potah
pro‰ití potahu rounem
nopy z viscoelastické pûny vy‰‰í tuhosti
jádro z kvalitní studené pûny vy‰‰í tuhosti
jádro z kvalitní studené pûny niωí tuhosti
nopy z viscoelastické pûny niωí tuhosti
vyztuÏení - válce s vy‰‰í tuhostí
ramenní kolébka - válce niωí tuhosti
pruÏná zóna v bederní oblasti
7
8
4
5
6
svût va‰eho spánku®
h
c
á
jn
e
d
o
r
p
v
e
jt
e
‰
u
o
...vyzk
nku
k
á
n
p
s
o
h
e
‰
a
v
t
û
v
s
• âeské Budûjovice - IDEA-IDEÁL, PrÛbûÏná 50, tel. 387 330 302 • Tábor - DEGR postele s.r.o., Husovo nám. 17/568, tel. 381 255 011 • Olomouc - NÁBYTEK HRÒZEK, OD KORUNA, Pekafiská 1, tel. 585 230 923 • Olomouc - NÁBYTEK HRÒZEK, OD ZENIT, Nedvûdova 389/2, tel. 585 410 021 • Pfierov - D¤EVOâAL s.r.o., Su‰ilova 51, tel. 581 200 267 • Praha 4 - ERAD, Nuselská 30, tel. 241 742 046 • Praha 4 - ARTBY, OD VLTAVA, Obchodní námûstí 1590, tel.
775 212 222 • Liberec - HC ALBERT, ·vermova 352, tel. 482770211 • Hole‰ov - NÁBYTEK KLASIK, Masarykova 650, tel. 573 398 244 • Karviná - MAXIM,
Jar. Vrchlického 900/2, tel. 596 313 639 • Brno - ·KAREK, Dornych 29, tel. 543 255 257 • Ústí nad Labem - IDEA-IDEÁL, Masarykova 3125/18, tel. 475
209 628 • Klatovy - NÁBYTEK JIKOS, K Leti‰ti 832/II, tel. 376 316 195 • Vala‰ské Mezifiíãí - NÁBYTEK SEKTOR, Masarykova 789, tel. 571 620 320 • Vsetín - NÁBYTEK SEKTOR, Smetanova 1110, tel. 571 420 670 • ·umperk - ESO - D¤EVùN¯ NÁBYTEK, ZábfieÏská 41, tel. 583 222 520 • Fren‰tát p. R. - NÁBYTEK BALÁâOVÁ, Dolní 482, tel. 556 835 494 • Praha 2 - DEGR postele s.r.o., ¤ipská 18, tel. 222 515 058
www.drevocal.cz
I N T E R I É R
NOVÉ MODELY
DVEŘÍ
Tradiční jarní brněnský stavební veletrh IBF
svým návštěvníkům každoročně představuje
nejnovější produkty jednotlivých vystavovatelů.
Výjimkou není ani společnost Sapeli, která si pro
letošní rok připravila zbrusu nové modely svých
dveří a zároveň plno technických zdokonalení
svých předchozích produktů
Přehled nabídky Sapeli pro rok 2007 začneme novými modely
dveří. Pro letošní rok budou představeny tři nové modely, přičemž
dva pochází z konstrukční dílny Sapeli a třetí je nejúspěšnějším
modelem z loňské soutěže Sapeli Design 2006.
Tarugo a Akord
Dveře Tarugo představují nový dveřní model, který využívá
šachovnicového sesazení použité dýhy. Konstrukčně klasické
sendvičové dveřní křídlo na sobě nese jednotlivé čtverce dýhy,
které mají protichůdnou orientaci dřevních vláken použité dýhy.
Touto jednoduchou hrou vzniká šachovnicové uspořádání. „Je
patrné, že ne každá dýha bude pro tento model vhodná. Rozhodně doporučuji výběr dýhy s velice výraznou kresbou dřevních
vláken, u kterých jejich pravidelně se opakující protichůdná orientace opravdu vynikne. Myslím, že tento požadavek výborně spl-
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 19
ňuje dýha padouk, zebrano, třešeň nebo
z klasických dřevin dub,“ uvádí Ing. Aleš
Ullmann, manager technického rozvoje
Sapeli. V letošním roce je připravena rozšířená nabídka u dveří Akord. Tyto dveře
představené v roce 2005 se zařadily ihned mezi nejprodávanější modely dveří
Sapeli. Dosud byly nabízeny s vlnitým profilem, který byl velice zajímavým detailem
na dveřích. V tomto roce si budou moci
zákazníci zvolit nově prvek s obloukovitým zahloubením. Plocha dveří je v tomto
místě obloukovitě zahloubená.
Dveře Note
Modelová řada Note vychází z úspěšného
modelu dveří Inspira. Je zde využit stejný
princip zpracování ornamentu na dveřní
ploše, a to frézování do plochy. U nového
modelu dveří Note se jedná o příčné frézování. Na povrchu dveří se tedy vytvoří
horizontální čáry. „Tyto dveře představují
jednoduchý a elegantní model, ideální do
dnešních moderních interiérů. Myslím si,
že využití principu frézování je vynikající
výrazový prostředek. Ve spolupráci s celým
naším týmem konstruktérů jsme se snažili
tento způsob výroby převést do moderní
podoby, abychom jej zákazníkům připomněli a upozornili na to, že je velmi zajímavý,“ doplňuje Ing. Ulmann. Dveře Note
budou nabízeny téměř ve všech dosud
nabízených dýhách Sapeli, v polodrážkovém i bezpolodrážkovém provedení. Prosklené modely navíc přinesou nový designový prvek, a to přítomnost optického
klamu. Frézovaná drážka totiž u prosklených modelů bude plynule přecházet na
skleněnou výplň. „Z určitého úhlu pohledu
toto provedení vytváří optický klam. Tím,
že sklo je užší než dřevní část, tak v úrovni
očí přecházející linka vypadá, že rýha ve
Pavliš & Pavliš
Truhlářská a zakázková výroba
dřevě navazuje na rýhu ve skle. Ovšem při
pohledu z výšky už dochází k určitému výškovému posunu mezi linkami. Čím více
se potom člověk vzdaluje od dveří, tím
více rýhy na povrchu splývají,“ zpřesňuje
Ing. Ullmann. „Z obchodního hlediska si
troufám předpovědět, že obliba tohoto
modelu dveří u našich zákazníků by měla
být poměrně veliká a dveře Note by měly
navázat na úspěch dveří Inspira, které byly
ve své době jedním z nejprodávanějších
modelů,“ uvádí Ing. David Vítek, vedoucí
tuzemského obchodu Sapeli.
Dveře Kuk
Poslední z nových modelů Sapeli je vítěz
loňské soutěže Sapeli Design 2006. Modelová řada je v tomto případě složena ze
čtyř modelů, a to v plném provedení,
neboť v proskleném ztrácí návrh dveřního křídla svůj smysl. Design těchto dveří
je založen na plné dveřní ploše, jejíž celistvost je tzv. rozbita jednou nebo třemi průhlednými lištami. „Původní dveře Kuk jsme
ještě po technologické stránce dopracovali
a myslím, že prvek průhledných lišt v interiéru umožní zajímavou hru se světlem,“
uvádí Ing. Ullmann a pokračuje: „Vzhledem k tomu, že nebudou v nabídce v proskleném provedení, nejsou tyto dveře
vhodné k použití do tmavých prostor. Na
druhou stranu nechají vyniknout použité
dýze, takže všechny naše výrazné a exotické dýhy se na tomto modelu dveří předvedou v celé svojí kráse.
Nová generace systému OKZ
•
•
•
•
•
•
•
•
dřevěné schodiště
kuchyňské linky
nábytek na míru
žaluzie
sítě proti hmyzu
eurookna + parapety vnitřní i venkovní
vchodové a interiérové dveře + obložkové zárubně
výroba a prodej dřevěných briket
www.truhlarstvipavlis.cz
Kontakt:
Prodejna:
e-mail: [email protected]
Bělohorská 210
tel.: 318 677 047 fax: 318 677 047
160 00 Praha 6
mobil: 777 880 822
tel.: 603 283 778
262 63 Kamýk nad Vltavou
20 |||
květen 2007
Systém OKZ, obklad kovové zárubně, je
pro mnohé rychlá a snadná cesta k novým
zárubním bez znečišťujících stavebních
prací. Produkt je od prvopočátku autorským dílem Sapeli a jeho obliba u zákazníků je vysoká. Proto v Sapeli již dva roky
intenzivně pracovali na inovaci OKZ systému. V tomto roce bude nabídnuta zcela
nová verze tohoto systému. „Provedli jsme
několik technických změn, které zdokonalí
stávající OKZ zárubně a umožní jejich širší
využití,“ uvádí Ing. Ullmann a pokračuje:
„Zjednodušili jsme vlastní konstrukci, a tím
jsme velice usnadnili práci našim montážníkům. Ti dostanou OKZ zárubně v předpřipraveném stavu přesně tak, jak dostávají klasické „obložkové zárubně.“ V rámci
inovace celkového systému OKZ došlo
i k vývoji nového plastového spojovacího
profilu. Zároveň došlo k přepracování systému uložení závěsu. Doposud používané
jednodříkové závěsy byly nahrazeny dvoudříkovými. Ty nedopustí, aby došlo k jaké-
mukoli pootočení v tomto místě. Nové
závěsy umožňují svoji regulaci s již nasazenými dveřmi, což dříve nebylo možné.
Závěs je 2D seřiditelný a při zavěšených
dveřích nebude problém kdykoli doladit usedání dveří na těsnění. Celý nový
systém OKZ byl Sapeli opět testován na
bytové zatížení při využití cyklovacího
stroje a zkouška proběhla dle očekávání
s pozitivním výsledkem. Navíc technické
úpravy přinesly výhodu i pro vlastní povrchovou úpravu OKZ zárubní. Dosud byly
nabízeny pouze v dýze a nebo fólii. Nyní
se zárubně OKZ budou nabízet i v CPL
laminátu, který představuje odolný povrch
proti mechanickému poškození podstatně
větší, než může poskytnout dýha.
Nový dekor – bělený dub
U Sapeli rozšíří v tomto roce svoji dekorovou řadu CPL laminátu a fólií. Nově je do
nabídky zařazen bělený dub. „Myslíme si,
že je to velmi zdařilý dekor, který bude mít
u našich zákazníků úspěch. K jeho zařazení do nabídky Sapeli nás vedly jednak
signály z marketingu, ale také ze zahraničních veletrhů, podle kterých tato dřevina zažívá svoji renesanci,“ uvádí Ing. Ullmann. V oblasti CPL laminátu to ovšem
není jediná novinka. Zároveň dochází
i k barevnému sjednocení standardních
fólií s CPL laminátem. „Tuto nabídku ocení
především ti zákazníci, kteří již vědí, že ve
více namáhaných prostorech se vyplatí
použít kvalitní, více odolný povrch a přitom chtějí mít i další fóliované dveře ve
stejném barevném odstínu,“ informuje
Ing. Vítek. Dosud proběhlo sjednocení
v dekoru buku, dubu, třešně a připravený
je javor a olše. Navíc je možné k CPL laminátu přidat doplňky ve fólii, které nelze
v CPL laminátu vyrobit.
Nové typy obložek u dveří
posuvných a prosklených
stěn
Do nabídky obložek u posuvných dveřích jsou nově zařazeny posuvné systémy na širší obložky a na tzv. mejdlíčkové
obložky pro dveře Harmonie. Obdobné
rozšíření obložek bude představeno i pro
zárubně prosklených stěn Sapeli. Zde
dochází k rozšíření nabídky o provedení
zárubně Obtus, která je ve spoji tzv. na
tupo a opět o provedení s tzv. mejdlíčkovými obložkami pro dveře Harmonie. Pro
prosklené stěny bude zároveň prezentován nový typ držáků na závěsy. Dřívější
závěsy bez držáků se šroubovacím ukotvením do předvrtaných otvorů jsou nahra-
zeny držákem shodným s držákem nad zárubní. Tento nový typ
umožňuje v prosklených stěnách
použít dveře Harmonie, což dříve
z konstrukčního hlediska nebylo
možné.
Zvukově-izolační
výrobky
Velkou kapitolou představovanou na letošním veletrhu IBF
budou zvukově-izolační výrobky.
Tyto produkty Sapeli nabízí od
svého počátku a neustále pracuje
na jejich vylepšení. Od podzimu
loňského roku probíhají u dveří
a zárubní Sapeli nové zvukoizolační zkoušky v akreditovaných
CSI laboratořích Praha podle nejnovějších norem Evropské Unie.
Testy byly rozděleny do tří etap první etapa zahrnovala jednokřídlé dveře v dřevěné nebo kovové
zárubni v plném i proskleném
provedení, polodrážkové i bezpolodrážkové modely. V druhé
etapě proběhly zkoušky u dveří
dvoukřídlých v kovové i dřevěné
zárubni, v plném i proskleném
provedení včetně polodrážkové
i bezpolodrážkové varianty. Třetí
etapa zkoušek se věnovala proskleným stěnám. „Naše výrobky,
a to včetně prosklených modelů,
jsou již v základním provedení připraveny na útlum 27 dB. Samozřejmě za použití mechanického
prahu, který je daleko výhodnější
než práh klasický,“ uvádí Ing. Ullmann. Mechanický práh je podstatným konstrukčním zvukoizolačním doplňkem. Je umístěn
na spodní straně dveřního křídla a při jeho zavření nekompromisně padá dolů a zcela uzavírá
mezeru, která je vždy ponechána mezi dveřmi a podlahou.
„Pokud zvážíme, že hluk běžné
myčky na nádobí dosahuje výše
45 dB, tak už použití našich standardních dveří bez další zvukoizolační úpravy utlumí její hluk
o 60%,“ doplňuje Ing. Ullmann.
V současné době má Sapeli ve své
nabídce zvukoizolačních výrobků
téměř všechny modely dýhovaných i fóliovaných dveří, vyjma
dveří s vlysovou konstrukcí.
Text: Martina Rychetská
Foto: archiv autora
DVE¤NÍ A OKENNÍ KOVÁNÍ
Nejhezãí zpÛsob, jak otevfiít dvefie!
AC-T SERVIS spol. s r. o.
Náchodská 61, 193 00 Praha 9
Tel.:
281 925 251
Fax:
281 926 244
E-mail: [email protected]
www.actservis.cz
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 21
Za svůj ventilátor
se nemusíte stydět
Dostatečné větrání koupelen a
toalet, je nutné jak pro zdravé
vnitřní prostředí, tak i pro
stavbu samotnou. Skutečnost,
že ventilátor může vedle své
funkce být i vkusným prokazuje
firma Multi VAC spol. s r.o.
Společnost Multi VAC se rozhodla zaplnit
mezeru na trhu právě v designových ventilátorech, které v nabídce koupelnových
studíí chybí. A přišla s řadou cenově zajímavých ventilátorů D-Decorative; D-Designer-LTG a D-Designer.
Elegantní a nenápadné
Svým tvarem jsou ventilátory nové
generace elegantní a současně nenápadné,
zvláště při zapuštění do stěny nebo do
stropu. Nadčasový design je ceněn hlavně
mezi zákazníky, kteří se rozhodli zcela
rekonstruovat starou koupelnu nebo
budují novou. Standardní řadu bílých
ventilátorů doplňují měnitelné detaily:
stříbrný, přírodní a modrý. Nejen
jedinečným designem, ale i světlem,
umístěným ve ventilátoru, můžete doladit
Vaší koupelnu tak, aby odpovídala přesně
Vašim potřebám.
Doplňková výbava
Některé designové ventilátory lze osadit
měnitelnými středy, které tak povýší
základní ventilátor na komfortnější řešení
daného prostoru. Ventilátory lze spouštět
automaticky např. při dosažení určité
vlhkosti v místnosti a lze nastavit časový
doběh ventilátoru po vypnutí.
Více informací na
www.multivac.cz
22 |||
květen 2007
Co by
měly
umět
schody
Spojovací prvek mezi jednotlivými
podlažími bytu, kanceláře či domu
tvoří schody. Každé prostředí má
svá specifika a ta se musí zohlednit i při výběru schodů. Jak vybrat
správné schodiště? Na co se při
výběru zaměřit a co neopomenout?
Jaký materiál je zrovna trendy? Pár
otázek, na které vám nyní nabízíme
odpovědi.
Před vlastním nákupem se rozhodně vyplatí
v klidu si rozmyslet jakou funkci bude schodiště plnit a zda povede do málo či často používané místnosti. Hlavní schodiště domu či bytu
rozhodně nemůže být v nejmenší možné šířce
60 cm, ale řádně široké. Tak, aby se dvě či
více osob bez problému vzájemně vyhnulo či
nenastal problém při stěhování nábytku. Naopak do místností typu ložnic či půdních prostor,
ve kterých je nižší frekvence používání, může
rozměrově malé schodiště působit příjemně
útulným dojmem. S prostorem souvisí i tvar
schodiště. Pro centrální schodiště je výhodnější volit přímé či lomené tvary. Naopak tam,
kde potřebujeme šetřit místem, je možné využít
schodiště točitého.
Finance ve schodech
„Další otázkou, kterou musíme řešit, je velikost prostoru, který chceme schodišti věnovat. Novostavby v tomto směru dávají více šancí
a většinou nechají naplno vyniknout kráse zvoleného schodiště. V rekonstrukcích se obvykle
potýkáme s nutností kompromisu,“ uvádí k problematice Petr Paksi, obchodní ředitel společnosti J.A.P, českého výrobce schodů a pokračuje: „ V neposlední řadě velkou roli hrají
finance. Schody se dají pořídit v nižší cenové
hladině již za 30 000 korun českých. Komplexní
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 23
nabídka všech možných variant schodišť nabízí finanční rozmezí pohybující se od 60 000 do 200 000 korun českých.
Cena je vždy dána typem vybraného schodiště a především
materiálovým složením vlastních schodů a detaily, které
schodiště dotváří do jednoho celku.
Prosím nevrzat
Rozdíly mezi schodišti z materiálového pohledu jsou jednoznačné. Obecně lze schody rozdělit podle materiálu
a tvaru. Z pohledu použitého materiálu jsou v nabídce
na trhu schody dřevěné, kovové, betonové či kombinované. Tradiční celodřevěné schodiště dýchá přírodní atmosférou a každý, kdo jej zvolí, rozhodně s tímto původním
materiálem neprohloupí. Specifický vrzající zvuk starých
schodů snad zažil každý z nás. Toto je jedna z mála výtek,
které k funkčnosti těchto schodů směřují. Kovová schodiště se vyrábí buď z oceli povrchově upravované, a nebo
nerez materiálu. Ten se řadí dnes trendově k velice žádaným, ovšem při jeho použití je vždy třeba hlouběji sáhnout
do kapsy. Kovová schodiště jsou velice pevná a odolná, ale
mnohdy do interiéru přináší průmyslový vzhled. Velice častou volbou jsou kombinovaná schodiště, která eliminují
negativní vlastnosti jednotlivých materiálů a tím se stávají
daleko užitkovějšími. Kombinuje se nejen dřevo a kov, ale
i dřevo či kov se sklem. Další variantou, která je typická pro
betonové schodiště, je jeho obklad, ať už dřevem či keramickou dlažbou. Z tvarové nabídky lze volit mezi schodištěm přímým, točitým anebo lomeným do tvaru “L“ či “U“.
Sklo, ozdoby a prach
Při volbě materiálů mějme vždy na paměti praktičnost schodiště. Dnes módní skleněné nášlapy či zábradlí mnohdy nutí
pečlivé hospodyně k udržování vysokého lesku. Ovšem ani
sebevětší snaha po určité době nebude stačit. Každý materiál s postupem času podléhá mírnému opotřebení. S horší
udržovatelností souvisí také přítomnost různých zdobných
prvků, které v sobě shromažďují prach a nečistoty a nejsou
právě ideální součástí schodiště. Dnešní moderní design do
oblasti schodů přinesl vzdušné konstrukce ze skla a nerezových materiálů. Sklo je používáno nejen na schodnice,
ale i jako výplně schodišťového zábradlí. Mezi další žádané
výplně zábradlí patří i ocelová lanka, která podtrhují vzdušnost a lehkost celé konstrukce. Výjimkou dnešního interiéru
nejsou ani kombinace skla, dřeva a kamene.
Svůj k svému
Při volbě schodiště je dobré se zaměřit na funkčnost schodiště. Ta musí přesně odpovídat použití, pro které je
určeno. Interiérové schodiště rozhodně nepatří do venkovních prostor. Točité schodiště o šířce nášlapu 60 cm rozhodně není dobré volit do hlavní chodby bytového domu.
Neméně důležitá je i pohodlnost schodiště. Tuto oblast charakterizují dva faktory: šířka schodiště a výška nášlapu. „Jednoduchou pomůckou pro určení tzv. pohodlnosti schodiště je fakt, že by se na něm měli dva lidé bez problémů
vzájemně vyhnout,“ uvádí Petr Paksi ze společnosti J.A.P.
Běžnou standardní šířkou schodiště je 90 cm, přičemž
možné míry se pohybují v rozmezí od 60 do 120 cm. Běžná
24 |||
květen 2007
výška nášlapu je v rozmezí 16 až 19 cm. Dále uvádí i další
důležitý faktor, tuhost. Tato vlastnost je odrazem správnosti použitých materiálů výrobcem. „Rozhodně se vždy
snažíme při individuálních změnách vyjít zákazníkovi vstříc.
Ovšem někdy ustoupit nemůžeme. To je i případ typů
schodiště, které musí být pevně ukotveny na zdi a nemohou být volně v prostoru. Pevným uchycením předcházíme
tvarové deformaci schodů v prostoru, takzvané. vlnění.
Každý materiál má své přesně dané vlastnosti, na základě
kterých je připravena konstrukce daného schodiště,“ doplňuje Petr Paksi.
Ať se neprohne
Schodiště, jako velmi namáhaný prvek interiéru musí také
vykazovat odolnost proti opotřebení. Proto jednoznačnou
volbou při výrobě schodnic, tedy nášlapných ploch schodů,
je tvrdý a odolný materiál, který snadněji odolává mechanickému opotřebení a při jeho použití se vyvarujeme rýhám
a vrypům na povrchu schodnice. „U masivních materiálů je
naší jasnou volbou takzvané tvrdé dřevo – buk, dub, javor,
jasan,“ říká Petr Paksi. S tím souvisí i povrchová úprava
schodnic. Nejčastější povrchovou úpravou interiérových
schodů je lakování, které má opět vlastnosti podporující
odolnost proti mechanickému opotřebení. U exteriérových
schodů by samozřejmostí povrchové úpravy měla být antikorozní vrstva. Při kotvení schodiště u stěny je důležité si všímat rezonance schodů, neboli jejich hlučnosti. Zvuk schodů
by se neměl neúměrně ozývat a přenášet do sousedící místnosti. O tuto vlastnost by se měli zajímat například majitelé řadových rodinných domků, kteří nechtějí, aby jejich
rodinný život sledovali sousedé v přímém přenosu.
Beton je dražší
Přestože hlavním výrobním programem dalšího významného výrobce firmy SWN Moravia je výroba dřevěných
schodišť, specializuje se i na obklady betonových schodišť.
„Jejich výhodou je, že se dají používat již během stavby
domu, nevýhodou pak cena. Zákazník zaplatí třeba třicet tisíc za betonové schodiště a pak ještě cenu za dřevěný
obklad, která je v řadě případů stejná, jako cena samostatného dřevěného schodiště. Navíc je dobré, pokud
je u betonového schodiště již dopředu počítáno s jeho
obložením. Samonosné dřevěné schodiště působí oproti
betonovému vzdušněji, jednodušeji, vizuálně zabírá méně
místa. Dřevěných schodišť existuje více tvarů i materiálových možností,“ říká obchodní ředitel SWN Moravia
Tomáš Chmelíř. Kovová schodiště někdy cenově vyjdou
stejně jako dřevěná, která stále zůstávají nejlevnější. Nerez
je naopak i jednou tak drahý než dřevo. Doba dodání jednotlivých typů schodišť se pohybuje mezi čtyřmi až šesti
týdny od zaměření, samotná montáž pak šest až osm
hodin. Složitější schodiště montují odborníci firmy SWN
deset až dvanáct hodin. Obklad betonového schodiště trvá
jeden až dva dny. „Na naše schodiště poskytujeme standardně záruku dva roky, na schodiště z tvrdých dřevin ale
i tři roky,“ říká obchodní ředitel SWN Moravia.
text: Zdeněk Lodyha
foto: J.A.P. spol. s.r.o., SWN Moravia
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 25
KANCELÁŘ
Y
D
O
H
JAKO
C
S
DO NEBE
Schodiště je významným prvkem v domě. přízemí umístíme frekventovaná místa, tedy kuchyň a obývací
Jeho primárním účelem je překonání urči- pokoj. V patrech potom mohou být ložnice, dětský pokoj,
tého výškového rozdílu. Tomuto požadavku pracovna, knihovna a další místnosti.
ovšem vyhoví i obyčejný žebřík. Narozdíl od
žebříku, musí být schodiště pro jeho uživa- Druhy schodišť
tele pohodlné a bezpečné. Často bývá scho- Rozeznáváme zhruba tři druhy schodišť. Prvním a nejjeddiště významnou součástí interiéru a proto nodušším z nich je sklopné schodiště. To může být buď žebmusí být také pěkné.
říkové nebo stahovací. Hodí se nejlépe na půdu nebo tam,
Díky novým technologiím je možné vytvořit schodiště téměř
jakéhokoli tvaru zpracováním tradičních materiálů jako je
dřevo, kámen, beton, litina nebo ocel, tak i nově používaných, mezi které patří sklo, plasty a hliník. Použitý materiál
je volen podle umístění v interiéru a rozhoduje samozřejmě i
cena. Schodiště může být rovné, zatočené o 90° s podestou
nebo do tvaru „L“, zatočené o 180° s podestou nebo do tvaru
písmene „U“ a posledním typem je schodiště točité.
Plánovat a plánovat
Pokud se chystáte k vybudování schodiště u vás doma, pak
musíte mít na paměti především to, kolik prostoru máte k dispozici. Podle velikosti prostoru se odvozuje tvar schodišťového ramene, rozměry stupňů a provedení. To může být
například plné nebo s otvory. Navíc nesmíte zapomínat na
bezpečnostní a požární požadavky a pochopitelně svou roli
hraje i cena. Základním předpokladem pro to, aby schody
dobře a dlouho sloužily, je správné rozvržení obytných místností do jednotlivých pater domu, především pokud dům
slouží více generacím. Pro starší členy rodiny může být překonávání schodů několikrát denně velkým problémem. Proto
by jejich pokoj měl být v přízemí. Obecně také platí, že do
26 |||
květen 2007
kam nechodíte často. Na trhu je výrobci nabízejí buď dřevěné, v cenách řádově od 5do 10tisíc korun, nebo kovové,
které pořídíte kolem 8 – 13 tisíc Kč. Pokud ale potřebujete používat schody častěji, zvolte raději schodiště typové.
To je také poměrně levné, ale bývá většinou hodně strmé.
Je vyrobeno z měkčího dřeva jako smrk a borovice. Na trhu
se vyskytuje nesmontované a nenalakované. Je proto nutné
ho po montáži natřít klasickým lakem na podlahy. Na přání
zákazníka bývají dodávány i s montáží, ovšem za poplatek. Cena se pohybuje kolem 30 tisíc korun, podle složitosti.
Luxusním druhem je schodiště na míru. Jak už sám název
napovídá, tento typ je vyráběn podle přání klienta. Může být
rovné, zatočené i točité, celodřevěné, kovové nebo kombinované, samostatné i s konstrukcí. Konstrukce je buď betonová
nebo kovová. Nabídka zábradlí je také velmi bohatá. Existují
zábradlí celodřevěná nebo s dřevěnou výplní. Výplň může
být kovová, skleněná nebo i keramická. Tento typ je pochopitelně nejdražší.
Schodištní norma
Norma obytné budovy doporučuje minimální šířku schodiště
uvnitř bytu 90 cm. Sklon schodišťového ramene by neměl
překročit hranici 35 stupňů, při konstrukční výšce do 300 cm,
tedy výšce mezi podlahou přízemí a patra, lze zvýšit sklon
až na 41 stupňů. Šetřit prostorem se zde opravdu nevyplácí,
zejména pokud bereme ohled na častý pohyb po schodišti v
rodinném domě, pohodlí a bezpečnost všech členů rodiny.
Pohodlné schodiště má sklon okolo 30 stupňů a rozměry jednotlivých schodů současně respektují délku lidského kroku.
Stavební norma nepřipouští schodiště bez zábradlí, kterému
je třeba věnovat velkou pozornost. Správně umístěné je ve
výšce asi 110 cm nad každým schodem.
Beton vede
Oblibu si stále drží betonové schodiště, které může být
vylité do bednění na místě, nebo předem vyrobené. Výhodou tohoto typu schodiště je jeho nehořlavost, dostatečná
únosnost a cenová přijatelnost. Betonové schodiště se
může obkládat dřevem, kamenem, linoleem, dlažbou, laminovanými lamelami nebo kobercem. Také dřevěná schodiště se začala v poslední době hodně rozšiřovat. Celá konstrukce tohoto typu je ze dřeva a platí, že čím je použité
dřevo tvrdší, tím je životnost schodiště delší. U nás se nejčastěji používá dub, buk, borovice nebo i jasan. Dřevěné
schodiště je velice vzhledné a příjemné, na rozdíl od betonových typů jsou ale hořlavá. Také jsou dřevěná schodiště,
jako každý přírodní materiál náchylná na poruchy a mohou
být napadána i nejrůznějšími škůdci. Proto se používají kombinace. Například stupně nechat dřevěné a konstrukci zhotovit z oceli. Někdo ale nechává ocelovou či nerezovou konstrukci vyznít v celé její kráse. Tu ještě podtrhne ušlechtilé
dřevo. Pro jeho povrchovou úpravu je ale nutno použít kvalitní zátěžové laky.
Schody jako sedlo i třmen
Typově mohou mít schodiště takzvané zadlabané schody.
V takovém případě konstrukci tvoří schodnice s dlaby pro
osazení stupňů. Na otevřených částech schodiště je zábradlí ukončené sloupky. Výplně zábradlí jsou zavrtány do hrany
schodnic a madel. Pokud je požadavek na uzavření prostoru
pod schodištěm, jsou stupně propojeny podstupnicemi. U
konstrukce sedlových schodů je nápadné osazení schodnic pod stupně. Na otevřených částech schodiště je zábradlí
ukončené sloupky. Výplně zábradlí jsou dole zavrtány do plochy stupňů a nahoře do hrany madel. Pokud je požadavek na
uzavření prostoru pod schodištěm, je možné i tento typ schodiště doplnit podstupnicemi. Dalším poměrně častým typem
jsou třmenové schody. Základní typ třmenových schodů
nemá schodnice. Stupně jsou kotvícími třmeny upevněny
přímo do zdi. Pokud není zeď dostatečně pevná pro toto kotvení, použije se zadlabaná schodnice. Na otevřených částech
schodiště je zábradlí ukončené sloupky. Pro větší pevnost je
průřez madla rozměru 40x120 mm. Výplně zábradlí jsou dole
zavrtány do plochy stupňů a nahoře do hrany madel. Díky
své konstrukci vypadá schodiště velice vzdušně, naproti tomu
nelze prostor pod schody jakkoliv uzavřít podstupnicemi.
Text: Jiří Kropylák
Foto: J.A.P. spol. s r.o.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 27
KANCELÁŘ
POHODLÍ ZAČÍNÁ
OD PODLAHY
Domov je snad pro každého tím klidným místem, kam se
opravdu rád vrací. Místem, kde čerpáte novou sílu a energii.
Podobným místem klidu bývá i les. Nekonečný prostor ticha
a svobody, kde se koruny stromů dotýkají nebe. Prostor svěží
vůně a harmonie. Takový domov by měl mít i tomu odpovídající podlahu.
28 |||
květen 2007
Aby podlaha dobře splnila svůj účel, neměl by být jediným kritériem výběru její vzhled, ale také materiálové složení. Při volbě
materiálu je totiž důležité brát ohled nejen na estetický vzhled
a sladění s interiérem, ale také na praktičnost a předpokládané
namáhání podlahy. Dnešní nabídka je bohatá nejen na nové
materiály, ale existuje i mnoho barevných variant a můžete
nakonec vybírat i z přírodních i umělých materiálů.
Nechte plavat
Hitem současnosti se stala plovoucí podlaha, která je oddělena od nosného podkladu systémem dělicích vrstev. Vzniklé
dilatační spáry se ponechají a překryjí se lištami upevněnými
ke stěnám. Tato hladká plocha je velmi odolná, lehce se čistí,
montuje se na pero a drážku a doporučuje se i alergikům nebo
jiným lidem citlivým na onemocnění z prachu. Tento druh podlahy nemusí být jen ze dřeva, ale například i z laminátu. Ty
jsou výrazně levnější a imitují dřevo téměř dokonale. Celková
životnost laminátových podlah není tak vysoká, jako životnost
podlah z masivních dřevin. Mají však své výhody: jsou velmi
odolné proti oděru a některé druhy mají také vysoký stupeň
voděvzdornosti, jsou tedy vhodné třeba i do koupelen.
Dřevo tří vstev
Výhoda dřevěných plovoucích či masivních podlah spočívá
v tom, že jsou extrémně odolné vůči poškrábání, nabízí možnost několikanásobné renovace a zachovávají přírodní ráz
dřeva. Cena elegantní dřevěné podlahy je vyšší a závisí na
tloušťce nášlapné vrstvy. Čím je tlustší, tím má podlaha delší
životnost, protože je možné ji vícekrát zbrousit, a tím tedy
obnovit. Dřevěné podlahy složené ze tří vstev jsou velmi populární pro svou stabilitu, odolnost a nyní již i cenovou dostupnost. Mnoho lidí totiž neví, že ceny tohoto typu dřevěných
plovoucích podlah dnes dosahují cen dražších laminátových podlah. Třívrstvé dřevěné plovoucí podlahy jsou lepené
v sendviči. Skládají se z horní nášlapné vrstvy, středu ( jádra)
a protitažné spodní vrstvy. Obvykle se vyrábějí v profilu 13 až
15 mm. Třináctimilimetrové tloušťky se výrobcům daří dosáhnout začleněním tvrdších dřevin, například Hevea, do jádra
podlahy. To pak dává lepší možnosti při aplikaci třívrstvé dřevěné plovoucí podlahy v systému podlahového vytápění. Existují i dvouvrstvé dřevěné podlahy, které se skládají z horní
nášlapné vrstvy a spodní protitažné. Jsou určené speciálně pro
aplikaci v systému podlahového vytápění, a to v případech, kdy
použití třívrstvé podlahy nedovoluje nedostatek prostoru. Mají
sice menší tloušťku, okolo 10 milimetrů, ale oproti třívrstvým
zase mnohem menší stabilitu a je nutné je celoplošně přilepit.
Podlaha jako nábytek
Královskou variantou mezi dřevěnými podlahami jsou podlahy
z masivního dřeva. Rozlišujeme typ velkoformátový a maloformátový. Masiv má spoustu výhod, ale také jednu nevýhodu,
a to je vlhkost dřeva. Laik totiž jen těžko pozná, jestli bylo
dřevo správně vysušeno a má tu správnou zbytkovou vlhkost.
Potom mohou přijít problémy s tím, že podlaha začne podle
Tip: Zkuste bambus
Pokud chcete mít doma, v kanceláři či v tělocvičně netradiční podlahu, která se pomalu stává trendem u nás
i v zahraničí, pak vaší správnou volbou je Bambus.
Použití tohoto materiálu je šetrné k životnímu prostředí.
Oproti klasickým dřevinám, na jejichž výrobu je třeba
těžby stromů, které rostou desítky let, se bambus rychle
obnovuje díky svému rychlému vzrůstu. Bambusové parkety - prkna dosahují přibližně dvakrát větší tvrdosti než
podlahy dubové a jsou velmi odolné proti mechanickému opotřebení. Základní barevnost těchto podlah je
přírodní, kávového odstínu se dosahuje speciální technologií. Charakter a zbarvení bambusu je závislé také
na druhu, oblasti, vzrůstu, půdě, období sklizně či stáří
rostliny. Díky tomu se vám nabízí skutečně pestrá paleta
k výběru pro váš interiér. Bambusové podlahy jsou nabízeny v horizontálním nebo vertikálním řezu.
Pokládku nechte profesionálům
Dřevěné podlahy je lepší si nechat položit od profesionálů. I když se na trhu nabízejí dřevěné plovoucí podlahy určené i k amatérskému pokládání, měli bychom
vždy dbát na kvalitu položení. Od správné realizace se
pak odvíjí i samotná životnost podlahy. Kvalitu pokládání ovlivňuje jistá zkušenost a obrátíme-li se na zkušené
odborníky, kteří by si měli poradit i s křivými zdmi, olištováním a jinými důležitými maličkostmi.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 29
teploty a relativní vlhkosti pracovat. Naštěstí moderní technologie si s tímto problémem dokáží pomoci. Dřevěné masivní podlahy maloformátové se zpravidla vyrábějí 15 mm tlusté v délkách cca 1 metr, velkoformátové dosahují síly 20 mm v délkách
až 2 metry. V této variantě jsou masivní dřevěné podlahy spíše
nábytkem než jen pouhou podlahou. Přiznaná dlouhá až dvoumetrová prkna, například v obývacím pokoji působí úchvatným dojmem a vypovídají o statusu majitele. Jedná se o stoprocentně přírodní materiál bez použití jakýchkoliv chemikálií.
Nevýhodou dřevěných masivních podlah je zpravidla vyšší cena
materiálu a hlavně vetší náročnost pokládky, a to i finanční.
viny jsou především v malých rozměrech. Při změně vlhkosti
ovzduší se objemové změny projeví minimálně. Tato výhoda se
projeví, není-li mozaika, postaru „kantovka“ navzájem prolepena. Pro investory má tato podlaha nesporné výhody, a to jak
v kvalitě, tak i v ceně v porovnání s jinými celomasivními podlahami. U evropských dřevin se ceny pohybují od 380-680 Kč/
m2, záleží na množství a na kvalitě. U exotických dřevin se ceny
pohybují od 620-810 Kč/m2 v závislosti na dřevině. Běžné
a populární dřeviny jsou dub, buk, ipe (brazilský ořech) nebo
jatoba (brazilská třešeň). Ceny montáží se pohybují okolo 750
Kč/m2. Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH a jsou orientační.
Parkety a mozaika
Tónujeme olejem
Jinou možností jsou moderní prefabrikované parkety mající
povrch z ušlechtilého dřeva, pod kterým jsou v pravém úhlu
navzájem sklížené vrstvy z méně hodnotného dřeva nebo dřevního materiálu. Takzvané lamparkety jsou populární díky téměř
neomezené životnosti masivních parketových vlysů. Další výhodou je i variabilita pokládky od jednoduchého řemenového
položení, přes klasický stromeček až po složité obrazce z několika druhů dřeva. Ale v současnosti slaví v tomto segmentu
skládaných dřevěných podlah návrat takzvaná mozaika. V jejím případě jsou jednotlivé části nalepené na dřevěný podklad a tím vzniknou větší dlaždice, jejichž pokládka je jednodušší než vykládávání parket. Většinou se vyrábí mozaika 8 mm
silná, nemá pero-drážku, celoplošně se lepí, brousí a následně
lakuje či olejuje. Kvalitativní třídy se rozeznávají pouze u dubu,
a to I. třída je bez běli a II. třída je s bělí. U exotických průmyslových podlah se kvalita nerozlišuje. Výhody této podlaho-
Povrch průmyslové mozaiky se upravuje individuálně v závislosti na použití a namáhání. Při zakoupení mozaiky s bělí je
vhodnější použít tónovaný olej, čímž se dřevo více sjednotí
a nejsou tak znatelné jednotlivé lamely, ačkoli v mnoha případech je právě rozdílná barevnost to, čeho potřebujeme docílit pro náš interiér. Při použití laku se mohou při pohledu proti
světlu objevit prokreslené jednotlivé lamely, a tím nám vytvářejí nežádoucí vizuální efekt, kterého je třeba se vyvarovat.
Povrchová úprava olejem nám dává možnost lokální opravy
při jemném poškození, a to bez nutnosti rozsáhlé rekonstrukce
a použití brusných strojů. Při použití laku je tato možnost
nereálná a oprava je mnohem nákladnější. Navíc se dají olejem mnohem více a lépe tónovat dřeviny do různých odstínů.
Při jakýchkoli otázkách kontaktujte odbornou realizační firmu
která vám jistě pomůže odborně vyřešit vaše problémy. Dřevěné průmyslové mozaiky patří pro svou krásu i dlouhou život-
30 |||
květen 2007
nost především do obýváku, ložnice, pracovny nebo dětského
pokoje. Pokud byste dřevo upřednostnili i v kuchyni, vyberte
tvrdé dřevo - dub nebo jasan, do méně namáhaných prostor
například břízu nebo borovici.
Renovujeme s chutí
Dřevěné podlahy je ale možné jednou za čas renovovat,
lokálně opravit, zbrousit a znova nalakovat, což se u laminátových nedá. Jako povrchovou úpravu, která zajistí dlouhodobou životnost a snadnou údržbu i renovaci, se v poslední
době doporučuje lakování ekologicky šetrnými laky nebo olejování přírodními ekologickými oleji. Takto upravené podlahy
dýchají a přispívají k příjemnému zdravému mikroklimatu místnosti. Jsou zároveň dostatečně odolné proti otěru a vodě. Antistatická vrchní vrstva minimalizuje usazování prachu, což ocení
zejména alergici. S těmito kvalitními moderními prostředky
povrchové úpravy a údržby se parketová podlaha v interiéru stává jedním z jeho nejkrásnějších, ale také nejodolnějších
a nejcennějších prvků. Profesionální podlaháři mají jedno prosté pravidlo. Můžete používat ty nejlepší laky na světě, a přesto nedocílíte dobrého vzhledu podlahy, pokud nebyla správně
a důkladně vybroušena. Stejně tak můžete používat nejlepší
brusné prostředky na světě, přesto nedosáhnete dobrého
vzhledu podlahy, pokud lak nebyl nanesen správně nebo není
ve správné kvalitě.
Když se brousí
Největší efekt v rekonstrukci dřevěné podlahy má její vybroušení. Na tento úkon budeme potřebovat velkou brusku, kterou
m
arcon
r
interie
je možně půjčit v běžných půjčovnách nářadí. Pro použití velké brusky
je nezbytná určitá zručnost a fyzická
síla. Broušení musí být plynulé, abychom zachovali kontinuitu celé podlahy. Účelem hrubého broušení je
odstranit špínu, starý lak a skvrny
na dřevě. Běžně se začíná na zrnitosti 36 až 40. Pouze v případě velmi
nerovného povrchu nebo u borovicových podlah s nánosem starého laku
budete potřebovat brusný kotouč
nebo válec o zrnitosti 24. Další krok
středního broušení by měl být proveden materiálem o zrnitosti 50 až
80, který odstraní stopy právě po
hrubém broušení. Navíc tento krok
zahladí i stopy zanechané bruskou
při jejím spouštění. Jemné broušení se obvykle provádí brusným materiálem o zrnitosti 120. Pokud používáte laky ředitelné
vodou, měli byste poslední broušení provést brusivem o zrnitosti 120 a jemnějším. Samozřejmostí musí být i vysání prachu
po každém chodu. Poslední výbrus by měl být prováděn vždy
ve směru dopadu světla na podlahu.
Lakovat, nevstupovat
Posledním krokem při renovaci dřevěných podlah je lakování.
Správný lak na dřevěné podlaze zvýrazní všechny její klady,
ale stejně tak může upozornit i na nedostatky. Důležitá je tak
i vlastní příprava. Nachystat si tedy musíte zejména vhodné
pracovní nástroje, kvalitní materiál a seznámit se důkladně
s doporučenými postupy. V současné době lze jen doporučit
některý z laků, který je vyroben na vodní bázi. Chrání životní
prostředí, ale jsou nehořlavé a dokonce bez nepříjemného
zápachu. S lakováním začínejte vždy na straně, kde dopadá
světlo do místností a postupujte od světla pryč. Parketový lak
se nanáší v pruzích cca 1,50 m po celé šířce plochy. V případě
palubkových nebo prkenných podlah se lak nanáší v podélném směru podle položení podlahových prvků. Každá vrstva
laku se nechává zaschnout po dobu 2–3 hodin. Mezibroušení
se provádí nízkorychlostní leštičkou s brusným kotoučem nebo
mřížkou o zrnitosti 120 až 150. Vstoupit na lakovanou podlahu
lze až po 8 hodinách schnutí, lehký nábytek můžeme stěhovat za jeden den a konečnou tvrdost získá lak po sedmi dnech.
Tehdy také můžeme pokládat koberce a běhouny.
Text: Jiří Kropylák
Foto: Kronotex, Kährs
Podlahy, dveře, schody
Cenové kalkulace a zaměření zdarma
Brno - sídlo a vzorkovna
Hermannova 3
Brno - Starý Lískovec
telefon: 547 219 115
777 111 822
Praha - pobočka
U Průhonu 1238/44
Praha 7 Holešovice
telefon: 220 941 474
777 000 486
Uherské Hradiště - pobočka
Tř. marš. Malinovského 389
Uherské Hradiště, 686 01
tel./fax: 572 552 059
777 000 626
www.podlahysuper.cz
Slevový kupón
BYTY, DOMY, ZAHRADY
5% na montáž podlah a 5% na vybraný
materiál
||| 31
Znovuobjevená
podlaha z eukalyptu
Ve světě je známo několik tisíc druhů euka- Druhy eukalyptů
lyptů, ale jen málo z nich bylo objeveno pro Mnoho lidí neví, že na světě existuje více druhů eukalyptů
použití v každodenním životě. Teak si mezi a v lepší případě je mezi sebou často zaměňují. Například
dřevinami získal pevnou pozici, ale kdo z nás Eucalyptus Saligna, také známý jako Blue Gum je často zaměví, že některé druhy Eukalyptu předčí jeho ňovaný za Eucalyptus grandis. (Také známý jako Rose Gum.)
Eucalyptus Saligna má přímá vlákná, které jsou občas lehce.
vlastnosti.
Přitom Eukalyptus nepatří mezi dřeviny tropických deštných
pralesů. Snad každý z nás zná antiseptické vlastnosti eukalyptových olejů, které se hojně využívají jak v lékařství tak v jako
doplněk různých cukrovinek, žvýkaček a bonbónů. Málo
se ale ví o unikátních technických vlastnostech samotného
dřeva. Až teprve s výrazně vyšší poptávkou po tvrdých tropických dřevinách, a zároveň s jejich nedostatkem, začaly některé firmy objevovat více než plnohodnotné náhrady. Jednou z těchto firem, která se nedávno zakotvila na českém trhu
je MEGAFLOORS, výrobce podlah z tvrdých tropických dřevin. Ta dováří eukalyptové stromy z plantáží ležících v Espírito Santo a na jihu Brazílie, které jsou vybírány technickými
experty MEGAFLOORS tak, aby měli správnou kvalitu.
Podlaha ze stromů od Amazonky
Jihoamerické dřeviny opravdu tak úžasné vlastnosti? Jsou
vyhledávané především pro svou vysokou tvrdost, dobře
tepelně i zvukově izolují, dobře regulují vlhkost vzduchu
a vyhovují alergikům. Díky příznivému poměru vynikajících
vlastností, kvalitního zpracování a ceny (od 600Kč/m2) jsou
velkou konkurencí pro domácí dřeviny. Jednotlivé podlahové
díly se montují systémem pero-drážka, takže při eventuálním
sbroušení podlahy i masiv dá renovovat v rámci vrchní vrstvy
(cca 6mm), aby se neporušil spojovací zámek. Veškeré exotické dřeviny se dají lakovat či olejovat, přičemž druhý způsob úpravy se jeví výhodnější hlavně kvůli snadnější renovaci.
Poškrábaný lak se totiž musí nevyhnutelně zbrousit a znovu
povrh lakovat, zatímco poškození stejného typu na olejovaném podkladě snadno zahladí pouhé přetření povrchu příslušným olejem. Jeho údržba je tedy levnější. Podlaha z exotických
dřevin vydrží při správném ošetřování až sto let.
32 |||
květen 2007
Největší přitažlivost má Blue Gum pro svojí barevnou škálu,
která zahrnuje téměř všechny odstíny od tmavé přes rudě růžovou až po temně cihlově. Eucalyptus Saligna je hojně vyžívaná
v nábytkářském průmyslu a nyní pronikla i do oblasti podlahářské. Barevné odstíny od světle žlutohnědé až po temně hnědou
nabízí Eucalyptus Citriodora, také známý jako Spotted Gum
a Iron Gum nebo Lemon Gum. Vlnitá textura Spotted Gum
je poměrně přímá. V některých případech toto tvrdé dřevo
může vytvářet obrazce podobné čočkám nebo tvary podobné
houslím. Citriodora se používá pro různorodé aplikace od
rámů obrazů až po decking (terasové palubky), lze ji doporučit pro výrobu tvrdých parket a podlahových palubek ale i na
ploty a ložné plochy nákladních aut. Do Evropy se dováží pod
obchodním názvem IPATUBA. Temně rudé dřevo dává Eucalyptus Terecticornis, zato Eucalyptus Grandis, známý jako Rose
Gum, Flooded Gum a Scrub Gum, dosahuje od starorůžové až
po rudohnědou.
Přichází Lyptus
Tento nový typ vysoce kvalitního řeziva z tvrdého dřeva, které
nikdy předtím nebylo vyráběno v komerčním měřítku, vyvinul výzkumný tým Aracruz Celulose, jako výsledek pečlivého
výběru a přirozeného křížení druhů Eukalyptus grandi a Eukalyptus urophylla, aby zajistil nejvhodnější barvu, pevnost a stabilitu pro různé konečné uživatele. Lyptus® je znamenitá volba
pro výrobu podlah, nábytku, pro dekorativní účely, hladké
povrchy interiérů a značnou rozmanitost dalších použití kde
je u dřeva požadována vysoká odolnost a rozměrová stabilita. Průmyslové testy přinesly v Evropě a USA důkaz, že Lyptus
může být zpracováván se stejnými nástroji a se stejnými metodami úpravy povrchu jako jsou běžně užívány pro tvrdá dřeva
při výrobě nábytku nebo podlahových palubek a parket.
Souboj plastových a dřevených oken
Problematika adekvátní
náhrady dřevěných oken plastovými se traduje od doby
počátku výroby plastových
oken. Imitace dřeva umožňuje
širší využití plastových oken
a tím větší konkurenci oknům
dřevěným.
Z větší vzdálenosti nelze s jistotou poznat, zda-li se jedná
o okna plastová a nebo
dřevěná a to bylo při vývoji imitací záměrem výrobců, což se
nepochybně zdařilo. Problematické je při bližším ohledání
plastových oken řešení svarů. Ty
jsou slabým místem celého systému, ale i ty se řeší a to pomocí
speciálního fixu, odpovídající
dané imitaci. Ale často jsou lidé
překvapeni, že mnoho kvalitních
plastových profilů dokáže být
více dřevěnými, než-li dřevěné
profily samotné.
Těžké srovnání
Srovnávat dřevěná a plastová
okna z hlediska technických
parametrů obecně není šťastná
varianta. Mnohem více vypovídající je srovnání přesně stanovených typů profilů. A důvod? Každý profil na jistý průřez,
tento vykazuje jisté a pro daný profil specifické tepelně technické podmínky a proto je možno se potkat s profily, které
mají parametry vzájemně i v řádech desítek procent rozdílnými. A to i v případě, že se jedná o profily stejného
výrobce. Stejně tak i různé typy dřeva mají nepatrně odlišné
parametry. Takže co se týká srovnávání tepelně technických
parametrů daných typů oken, doporučil bych zákazníkům
nechat si předložit certifikát, který uvádí celkový součinitel
tepla daného profilu resp. celého výrobku, jehož rozměr je
stanoven normou a dá se na základě těchto údajů konkrétně
srovnávat. Stejné podmínky platí i pro izolaci proti hluku
Každý výrobce má ze zákona povinnost mít svůj výrobek certifikován a z daného certifikátu je možné zjistit, jak kvalitně se
dané firmě podařilo skloubit zvolený profil a kvalitu výroby
v kvalitní výrobek.
Plasty již nekřehnou
Na otázku, zda může docházet
po deseti až patnácti letech
docházet u některých plastových oken ke křehnutí materiálu a k nepříjemným
barevným změnám, můžeme
odpovědět, že každý z
materiálů, který je vystaven
vlivu UV záření, musí být
vyvíjen tak, aby tomuto vlivu
maximálně odolával. Reakce
používaných materiálů jsou
dlouhodobě podrobovány
zkouškám a všichni z významných výrobců plastových
profilů mají svojí kvalitou
zaručenu odolnost vůči vlivu
UV záření. V 90. letech minulého století, byla tato problematika více aktuální, protože
se na náš trh dostala řada
dodavatelů profilů, kteří se
problematikou téměř nezabývali a profily vykazovali
změny barevnosti. V současné
době většina výrobců kvalitních profilů garantují stálobarevnost profilu minimálně
10 let a to jak bílých tak
barevných, které jsou tvořeny folií. Pokud tedy zvolíte kvalitní
značku profilu, nemusíte se obávat takovýchto nepříjemností.
Pozor na mytí
Mnohdy stává, že pro mytí okna je použito různých chemikálií,
které mají za následek i případnou změnu barvy. Proto je třeba,
aby pro čištění rámů oken, byly použity prostředky běžné pro
úklid v domácnosti, které se ředí vodou. V žádném případě
nesmíte okna čistit hrubými čistícími prostředky s obsahem
abrazivních přísad (písků) a taktéž organickými rozpouštědly,
ředidly a louhem nebo kyselinami všech druhů. Doporučuje
se omýt ulpělý prach nejméně jednou za 6 měsíců, jinak rámy
mohou lehce měnit barvu působením nečistot. Tyto barevné
změny jsou již nevratné a nelze na ně uplatňovat záruku na
stálobarevnost profilu.
Jan Vrána, ředitel PMP Prostějov, prezentace
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 33
BATIMA
KVALITNÍ GARÁŽOVÁ VRATA
Požadujete-li kvalitní garážová vrata
dokonalého vzhledu, nabízející komfortní
obsluhu za přijatelnou cenu, pak jsou
vrata Batima pro Vás ta správná volba.
Rolovací garážová vrata výrobce Batima jsou kvalitní, bezpečná
a přitom cenově dostupná vrata se zaručenou autentičností
použitých komponentů, které přitom mají minimální nároky na
prostor uvnitř garáže. Lamely tvoří pancíř, který se navíjí do hliníkového boxu. Montáž se provádí z vnitřní strany za otvor, do
otvoru, nebo z vnější strany. Odpadají závěsná zařízení. Prostor pod stropem není omezen a lze ho hospodárně využít.
Můžete tak horní část garáže vyčlenit pro uložení jiných věcí,
třeba lyží nebo kol.
Výhodné řešení
Rolovací garážová vrata výrobce Batima lze nainstalovat i
dodatečně bez stavebních úprav. Vyrábějí se z lamel krycí
výšky 55 a 77 mm. Lze je ale vyrobit i na míru, přesně podle
požadavků klienta. Vrata značky Batima charakterizuje vysoká
pevnost lamel. Při jejich výrobě je použitý hliník zateplený polyuretanem, což vratům propůjčuje výborné tepelně izolační
vlastnosti. Je zde i možnost odvětrávání a prosvětlování pomocí
speciálních lamel. Rolovací vrata přitom lze sladit se všemi
architektonickými prvky objektu.
Inteligentní ovládání
Vrata od Batimy se navíjejí na osmistěnnou pozinkovanou hřídel opatřenou trubkovým pohonem. Pohon je možno doplnit
nouzovým ovládáním pro případ výpadku proudu. Nejčastěji
34 |||
květen 2007
používaná varianta je s trubkovými elektrickými pohony, má
několik možností ovládání. A to buď spínačem, klíčovým spínačem nebo vysílačem dálkového ovládání. To lze doplnit bezpečnostní lištou nebo fotobuňkou. Zákazníci využívají i možnost
společného ovládání několika garážových vrat popřípadě vjezdové brány jedním vícekanálovým ovladačem.
Bezpečné jištění
Pro případ výpadku elektrického proudu se ve standardním
provedení dodává nouzové ruční ovládání klikou. Garážová
vrata lze vyrobit na ruční ovládání pomocí pružinové protiváhy.
Používá se v místech, kde není přívod elektrické energie. Vrata
jsou zajištěna rozvodovým zámkem v koncovém profilu a standardně pojistkou proti samovolnému odvinutí. Je možné je také
doplnit o infrazávorou. Při pohybu dolů se vrata automaticky
zastaví před nebo při najetí na jakoukoliv překážku.
S T A V B A
SEZAME,
otevři garáž
Není tajemstvím, že celkový užitný komfort Pro místa s malým prostorem před garáží a pro domy, které
bydlení podtrhuje i garáž. A u ní jsou to přede- leží blízko komunikace, je ideální kolmé otevírání, které mohou
vším garážová vrata. Garáž většinou bývá pro- nabídnout takzvaná sekční vrata.
jektována jen tak akorát pro auto a mechanismus otvírání vrat tak velmi ovlivňuje prostor, Sekční šéfova vrata
který máme k dispozici.
Název sekční dostaly podle své výplně, která se skládá z jednotlivých sekcí, vlastně ze širokých lamel, často ve tvaru čtver-
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 35
cových nebo obdélníkových kazet. Ty se při otevření vysouvají
kolmo nahoru jako roleta a pod překladem se v pravém úhlu
zalamují podél stropu. Jednoduše řečeno, vrata pomocí systému torzních pružin zajíždějí ve vodících kolejnicích pod strop
garáže. Pro úplnou představu si je třeba uvědomit, že sekční
vrata se vždy instalují z vnitřní strany garáže, musí být o několik centimetrů větší než vjezd a především potřebují místo jak
po obou stranách, tak nad vraty. Na druhou stranu ponechávají více prostoru uvnitř i vně garáže, jejich osazení nevyžaduje
tolik volné plochy v nadpraží a v ostění, což je mimo jiné výhodou i při stavebních úpravách starší garáže, kde bývá problém s omezenou průjezdnou výškou. Další předností je možnost prosklení jednotlivých sekcí. Montáž se provádí za stavební
otvor z vnitřní strany do zdiva pomocí speciálních hmoždinek
nebo kotevních šroubů.
Zkusíme to z boku
Kromě běžně používaných sekčních vrat, která se vysouvají ke
stropu, je dnes možné vybrat si variantu těchto vrat, která se
zasouvá do boku. Vrata pak zajíždějí podél stěny, a proto nepotřebují téměř žádný prostor před garáží ani uvnitř. Výhodou
těchto posuvných vrat je možnost částečného pootevření vrat
na průchod do garáže. To uvítáte, pokud chcete vyvézt například jenom kolo nebo motocykl. Sekční garážová vrata, zvláště
36 |||
květen 2007
v bílém provedení, mohou budit dojem, že jsou podobně jako
např. okna, vyrobena z plastu. Skutečnost je taková, že panely
jsou z ocelového plechu. Kvalita materiálu, z něhož jsou vrata
vyrobena, zaručuje dlouholeté používání. Pro sekční vrata jsou
všechny konstrukční součásti vyrobeny z pozinkované oceli
(vodící kolejnice, spojovací prvky) nebo pozinkované a lakované (panely).
Roletová klasika
Ohlušující rachot plechové rolety se v minulosti pojil s otvíráním především řadových garáží. Moderní doba roletovému systému neodzvonila, jen ho rozvinula do tišší a pohodlnější varianty. Moderní rolovací vrata jsou vhodná pro všechny garáže,
zejména pro ty menší. Jsou vlastně obměnou lamelových předokenních rolet, a proto se jim někdy říká též roletová. Neosvědčují sice takovou mechanickou pevnost a tepelněizolační
schopnost jako předchozí typy, ale zase nepotřebují žádnou
konstrukci. Svým technickým řešením nezabírají uvnitř garáže
téměř žádný prostor, dovolují využít maximální plochu garáže
včetně stropu. Stejně jako vrata sekční nijak neomezují příjezdovou cestu. Lze je nainstalovat bez stavebních úprav do již postavené garáže. Vrata se montují zevnitř za otvor a jsou zabezpečena proti otevření z vnější strany pomocí protizdvihových
bezpečnostních pružin. Navíjejí se do hliníkového boxu o roz-
měru 300 nebo 400 mm. Typ boxu je závislý na výšce vrat.
K výrobě se používají různé druhy profilů podle velikosti a
určení vrat. Pamatuje se i na korozi. Roletová vrata mají lamely
většinou vyrobeny z vysoce kvalitního hliníku odolného povětrnostním vlivům. Všechny ocelové součásti pro výklopná vrata
jsou pozinkovány. Speciální konstrukce průčelí a ohýbané rámy
ve všech druzích vrat eliminují ohniska koroze v nejvíce exponovaných místech.
Garáž není gilotina
Stará vrata jsou vybavena zastaralou technikou a jejich provoz často skrývá mnohá rizika. Ta vznikají například v důsledku
vně vedených lan, která vrata otevírají a zavírají. Dalším rizikem
jsou meziprostory mezi jednotlivými články lamelových a roletových vrat. Podobná nebezpečná místa mohou způsobit poranění sevřením, střižením nebo pořezáním především u dětí.
Podle evropské normy musí garážová vrata disponovat ochranou proti sevření prstů, dále musí mít ochranu proti bočnímu
zásahu a rovněž musí být opatřena pojistkou proti zřícení vrat.
Další zárukou, že se dveře naší milé garáže nepromění v měkčí
formu gilotiny, je výběr vhodného elektrického pohonu. Ten se
realizuje pomocí elektromotoru, který se u výklopných a sekčních vrat upevňuje na strop garáže, zatímco u rolovacích vrat je
uložen přímo v navíjecím boxu. V obou případech to vyžaduje
dostatečný prostor nad překladem a přívodní elektrický kabel se
samostatným jističem. V současnosti nejpopulárnější řešení na
českém trhu jsou určitě pohony od italské firmy Nice. Lze však
zvolit i levnější variantu od německé firmy Bernal.
Funkce bezpečnosti
Důležité je, aby vrata splňovala kritéria bezpečnosti. Prvním je,
aby v případě, že narazí na překážku, okamžitě zastavila a povyjela nahoru o 20 – 30 centimetrů. Technicky je to možné řešit
například infrazávorou, infračerveným paprskem přednastaveným na okraji vrat nebo systémem fotobuněk. Dalším je funkce
so-stop, která zajišťuje pomalý rozjezd a dojezd garážových
vrat. Tato funkce kromě uživatelského komfortu a menší hlučnosti šetří i pohon. A nakonec to nejdůležitější. Pohon musí mít
i rychlé odblokování při výpadku elektrického napájení, kdy je
nutný mechanický přístup. Samozřejmostí je i dálkové ovládání.
Zde se mohou objevovat různé varianty – od plovoucího kódu
po nastavení kombinací. K uživatelskému komfortu patří i to,
abyste nikdy nepřijeli do tmy. U standardních systémů se stiskem dálkového ovládání zapne neoslňující osvětlení garáže a po
třech minutách se automaticky vypne.
Zlatá brána otevřená
Jak z bezpečnostního, tak z uživatelského hlediska je výhodné,
pokud je vaše dálkové ovládání odladěný systém, který se
skládá z kontroly pohonu garážových vrat a pohonu vjezdové
brány. Vjezdová brána a garáž by měly tvořit navzájem optimálně sladěnou funkční jednotku. Ideální je stav, kdy můžete
bez zastávky vjet na pozemek a do garáže. Nepotřebujete
doplňkový snímač a ušetříte si odlaďování pohonných systémů
různých výrobků. To šetří čas, peníze a nervy. Především za tmy,
sněhu a deště by vás čekal velmi nepříjemný rituál. Představte
si, co by znamenalo pokaždé vystoupit, otevřít bránu, dojet ke
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 37
noduchý recept v tomto případě existuje: automatizace vrat. To
například umožňuje otvírání a zavírání vratových křídel stejné
i nestejné šířky a také jednostranné spuštění jednoho pohyblivého křídla. Zavírání se uskutečňuje automaticky po předvolitelné době. Samozřejmě že dálkové ovládání takového systému
by nemělo být pozadu s nejnovějšími trendy v tomto oboru.
Jak vybrat bránu
garáži, znovu zastavit a vystoupit za účelem otevření garážových vrat plus obrácený postup po odstavení vozidla. Jednoduchý recept v tomto případě existuje: automatizace vrat. To
například umožňuje otvírání a zavírání vratových křídel stejné
i nestejné šířky a také jednostranné spuštění jednoho pohyblivého křídla. Zavírání se uskutečňuje automaticky po předvolitelné době. Samozřejmě že dálkové ovládání takového systému
by nemělo být pozadu s nejnovějšími trendy v tomto oboru. Jed-
Příjezdový systém však nemá jen elektronické prvky. Jeho uživatelský komfort nevytváří pouze dálkově ovládané pohony, ale
i mechanické řešení samotné brány. Volba vjezdové brány od
počátku závisí z velké míry na tvaru a užívání pozemku. Otočná
brána by pro vás mohla být dobrou volbou, jestliže máte vjezd
po straně pozemku a otevřená brána se může odstavit v pravém
úhlu k vjezdu. Ale pozor, to je možné jen v případě, že v cestě
nestojí překážka – například vyšší rostliny. Posuvné brány mají
dobrý efekt tehdy, když jste si vjezd vyprojektovali spíše uprostřed a v cestě otevření otočné brány něco stojí. Obě vratové konstrukce se dají bez problémů zautomatizovat vhodně
dimenzovanými pohony. Základní verze zahrnují dvoutlačítkové
a čtyřtlačítkové ruční vysílače v normální velikosti, mini velikosti
a dokonce i v takzvané mikro velikosti. Pak si můžete také pořídit klíčové spínače v provedení na omítku a pod omítku, kódové
spínače s ovládáním pomocí klávesnice, jakož i s rádiovým ovládáním, a konečně také bezdotykově fungující elektronický spínač.
Text: Vladimír Iliev
Foto: Hormann, Alurol
Naše ploty přerostete !
• ploty • brány • pergoly • vrata
Sídlo:
295 01 Mnichovo Hradiště,
Nákladní ul., tel./fax: 326 773 454,
e-mail: [email protected]
Pobočka: 198 00 Praha 9,
Poděbradská 65a/786,
tel./fax: 266 610 688,
e-mail: [email protected]
Pobočka: 460 01 Liberec 1,
Husova 347/27,tel.: 485 135 588,
fax: 485 135 590,
e-mail: [email protected]
www.jap-jacina.cz
7 rluekat!
Zá
Kvalita, moderní design a dlouhá životnost, to jsou přednosti výrobků JaP-Jacina !
SOLÁRNÍ KOLEKTORY
šetří peníze i planetu
Kdo chce být alespoň trochu nezávislý na roz- sportovní automobily a jiní dodávky. Volba kolektorů závisí i na
vodných závodech či plynárnách, kdo má mož- způsobu přípravy TUV během topné sezóny.
nost investovat do zařízení, která se časem
sama zaplatí a nadále budou šetřit, ten určitě Důvěřujte odborníkům
najde partnera a zkušeného rádce ve Alter-eko Pokud máte zájem využít sluneční energii dopadající na váš
s.r.o, firmě zabývající se využitím alternativ- dům či pozemek, můžete se pustit do díla. Firma Alter-eko
ních zdrojů energie a jejich vzájemných kom- s.r.o. zpracuje návrh systému včetně potřebné dokumentace.
V nabídce firmy jsou produkty více výrobců, aby se k zákazníbinací.
Fototermické soustavy jsou určeny pro přímý nebo nepřímý
ohřev kapaliny či vzduchu. V případě ohřáté kapaliny se teplo
předává většinou z nemrznoucí směsi ve výměníku do užitkové
vody nebo do systému vytápění. Nejrozsáhlejší použití je pro
ohřev užitkové vody a bazénů. Další možností využíti sluneční
energie je takzvaný fotovoltaický systém. Ten slouží k výrobě
elektrické energie ze slunečního záření. Používají se v místech,
kde není rozvod elektrické energie. Většinou pracují jako autonomní systémy s akumulátory, zajišťující osvětlení a provoz
drobných spotřebičů. Větší systémy mohou naopak dodávat
elektrický proud do distribuční sítě. Toto řešení je určené pro
investory, kteří chtějí zhodnotit svůj kapitál s minimálním rizikem. Investoři jsou v tomto případě podpořeni nejen státem
dlouhodobě garantovanou výkupní cenou solární el. Energie
13,20 Kč/kWh, ale v poslední době i dostupnými dotacemi.
Důležité přírodní podmínky
Solární energie bude nacházet uplatnění v bytových domech
především pro předohřev studené vody určené k přípravě teplé
užitkové vody. Podle zkušeností odborníků se vyplatí budovat
zařízení s plochou minimálně 2 m na jeden byt. Při této ploše
solárních kolektorů lze dojít k optimální ceně přidružených
nákladů na upevnění kolektorů, oběhová čerpadla, zásobníky
vody a řídící automatiku. Solární systém je nutno posuzovat
pro každý dům individuálně. Neexistuje univerzální řešení,
vhodné pro každého. Podobně, jako si někteří lidé kupují
kovi dostal právě ten výrobek, který je pro donou aplikaci nejoptimálnější. Celoročně provozované systémy jsou plněny ekologickou nemrznoucí směsí.
Stávající rozvod vody je možno upravit tak, aby domácí spotřebiče (myčky a pračky) byly napouštěny teplou vodou ohřátou
sluncem a náklady na provoz domácnosti tak byly co možná
nejnižší.
Vždy pod kontrolou
Prvky řízení chodu soustavy je podle přání zákazníka možno
zvolit tak, aby byl pomocí sítě GSM informován o funkci svého
zařízení s možností hlášení poruch. Veškeré potřebné součásti
a zařízení dodává na místo určení. Bez montáže jsou výrobky
zdaněny 19% DPH. Instalace provádí tým specialistů v co nejkratších termínech s ohledem na pohodlí zákazníka. Na solárních systémech provádí Alter-eko s.r.o. servisní činnost, včetně
odstavení z činnosti a uvedení do činnosti při sezóním provozu.
Dodáme podklady pro získání případné dotace ze státního
fondu životního prostředí ČR.
KONTAKT:
Alter-eko s.r.o.
Nám. Dr. V. Holého 2
180 00 Praha 8
Tel: +420 266 311 505
E-mail: [email protected]
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 39
S T A V B A
Slunce
jako
zachránce
Spotřeba tepla na ohřívání užitkové
vody se dnes v ČR pohybuje okolo
1350 kWh na osobu za rok, což
přibližně dělá 65 litrů vody na
den, ohřáté z počáteční teploty
10°C na 55°C. Jedna z možností, jak čelit energetické
krizi je vytápění a ohřev
užitkové vody pomocí sluneční energie.
Kvalitní sluneční kolektor může zachytit v teplejší polovině roku, tedy od dubna do konce září, asi 50 a více procent dopadajícího slunečního záření. To znamená zhruba
450 kWh na metr čtvereční za tuto část sezóny. Protože spotřeba teplé vody v tuto dobu dělá zhruba 650 kWh na osobu,
stačí v našich podmínkách okolo 1,5 metru na jednoho člena
domácnosti k přípravě teplé vody v letním období a jejímu
předehřívání v zimním. Solární zařízení, které si můžete
40 |||
květen 2007
nechat instalovat na samostatnou konstrukci na střeše nebo
může tvořit součást střechy a nahrazovat střešní krytinu, tedy
v rodinném domku pro 3 osoby musí mít plochu kolektorů
4 až 6 metrů a zásobník o objemu asi 300 litrů.
Dobré podmínky
V České republice žije dnes zhruba 10,2 milionů lidí v celkem asi 3,7 milionech bytů. Z toho je 1,5 milionu bytů
v rodinných domech a 1 milion 150 tisíc bytů v panelácích s plochou střechou. Zbylých 26 procent bytů je v tradičních domech s cihlovými střechami. Pokud by v Čechách
existoval program na podporu solární energie a kolektory
by se dostaly na jednu třetinu domků s vyhovující střechou,
roční úspora při výrobě elektrické energie by dosahovala
asi 1 milion MWh. Z vakuového kolektoru lze očekávat zisk
okolo 800 – 1200 kWh ročně.
Investice se v případě instalace malého solárního zařízení
na podporu vytápění a zejména na podporu teplé užitkové
vody se budou pohybovat okolo sta tisíc korun. Je vhodné
posoudit výši provozních nákladů, je to sice hodně, ale dalších 20 až 40 let se dá počítat s bezplatnou dodávkou tepla.
V Rakousku je každý osmý rodinný dům vybavený solárním systémem a plocha slunečních kolektorů tam přesahuje
2 miliony metrů čtverečních.
Jak funguje solární zařízení
Teplo představované dopadajícím slunečním zářením je kolektorem předáváno kapalině solárního okruhu (směsi vody
a kapaliny zajišťující mrazuvzdornost), která proudí potrubím
do zásobníku/bojleru. Tam předavačem tepla ohřívá vodu.
Tepelný zásobník by měl mít takový objem, aby obsahoval
zásobu ohřáté vody na několik dnů. Instalováním přídavného
topného tělesa (např. elektrického) je zabezpečena dostatečná teplota ohřáté vody i při déletrvajícím špatném počasí.
Kapalina, která byla ochlazena předáním tepla do zásobníku,
teče zpět ke kolektoru. Tlačí ji tam čerpadlo. Elektronický spínač zabezpečuje, aby čerpadlo běželo pouze tehdy, když je
od slunečního kolektoru očekáván energetický výtěžek - kapalina v kolektoru je patřičně teplejší než voda u dna zásobníku.
Ještě je zde důležitá expanzní nádoba. Ta vyrovnává změny
objemu kapaliny při měnících se teplotách a udržuje v solárním zařízení vhodný provozní tlak. Brzda samotížné cirkulace zabraňuje samotížnému proudění při zataženém nebi
a v noci, když by naopak zásobník předával teplo chladnějšímu kolektoru. Přetlakový ventil zabezpečuje, aby při nadměrně zvýšeném tlaku mohla kapalina ze solárního okruhu
uniknout. Odvzdušňovací ventil se montuje na nejvyšší místo,
aby bylo možné vypustit plyn nashromážděný v nejteplejším
místě okruhu. Dalšími doplňky zařízení jsou uzavírací a plnicí
kohouty.
Nezbytné dohřívání
V zimní polovině roku bývá voda zpravidla v horní třetině
zásobníku dohřívána topným kotlem prostřednictvím dalšího
předavače tepla. Může být buď pouze s ohřevem sluneční
energií (monovalentní) nebo kombinovaný, např. s připojením na kotel ústředního vytápění ( 2 zdroje - bivalentní ) nebo
i na elektrickou energii ( 3 zdroje - trivalentní ). Umístění topných vložek (těles ): solární nejníže, kotlová uprostřed a elektrická nahoře. Jejich výkon musí být úměrný objemu ohřívané
vody. Plocha solární vložky musí být dostatečně velká pro
maximální přestup tepla v létě v poledních hodinách. Objem
ohřívače musí odpovídat ploše kolektorů, aby i v parném létě
stačil akumulovat zachycenou energii a nedošlo k omezení
provozu systému. V případě pouze solárního ohřevu a nízkých teplot se na dně ohřívače mohou rozmnožit mikroorganizmy.
Jaké jsou typy kolektorů
Základní stavební jednotkou kolektoru je plochá průtočná
deska, která se nazývá absorbér. Bez zasklení a nejčastěji
z umělé hmoty se používá pro přímý letní ohřev bazénové
vody. Zasklením kovového absorbéru vznikne plochý sluneční kolektor. Využívá skleníkového efektu a má vyšší účinnost než absorbér umělohmotný. Černá barva nanesená na
absorbér galvanickým pokovením vytváří spektrálně selektivní vrstvu, a kolektor s touto vrstvou má ještě vyšší účinnost.
Kryt kolektoru se skládá z tabule solárního skla, jehož nízký
obsah železa snižuje ztráty způsobené odrazem. Toto 3,2 mm
silné solární sklo je mimořádně odolné vůči povětrnostním vli-
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 41
vům. Solární skleněná tabule a rám kolektoru jsou trvale spojeny nekonečným těsněním, dešťová voda ani voda z tajícího
sněhu se tedy nemohou dostat do vnitřní části kolektoru.
Šikovná trubice
Pak zde existují i trubicové kolektory. Ty mají absorbér (mívají též
selektivní vrstvu ) zataven ve vakuové trubici. Mohou být
průtočné nebo
s tepelnou trubicí. Vakuum
jim velmi dobře
snižuje ztráty tepla
a pomáhá dosahovat nejvyšší účinnosti. Zajišťuje
nezávislost kolektoru na okolí, například teplota, vítr.
Kolektor proto pracuje celoročně i za podmínek, kdy běžný
plochý kolektor již nepracuje. Trubice jsou odolné proti krupobití. Vlivem válcového tvaru trubic je optimální orientace
absorbéru ke slunci v průběhu celého dne.
Určitý typ plochých kolektorů může být též vakuový. Výrobci
plochých kolektorů trubicovým vyčítají, že jsou ale velmi
„děravé“ a proto s nimi na jednotku plochy, kterou zabírají na střeše či na fasádě, nelze získat v zařízeních na ohřev
pitné vody vyšších ročních výnosů tepla než s hi-tech kolektorem plochým. Výrobci trubicových systémů zase kontrují,
že trubice na rozdíl od plochých kolektorů jsou při poškození
snadno vyměnitelné bez odstavení a vypouštění systému. Při
delší nepřítomnosti v domě může majitel tento solární systém odstavit jednoduchou demontáži trubic a jejich následným uskladněním. Trubicové kolektory lze také umístit svisle
podél fasády. U koncentračních kolektorů čelní (lineární Fresnelovy čočky ) nebo odrazová plocha (duté zrcadlo) koncentruje záření na menší absorpční plochu. Dosáhne se ještě vyšších teplot a vyšší účinnosti než u plochých kolektorů, ale
jako jediné se doplňují buď pohyblivým pásem absorbéru
nebo zařízením pro natáčení za Sluncem. Koncentrující kolek-
42 |||
květen 2007
tory ale mají tu nevýhodu, že hustotu toku rozptýleného záření zvýšit neumí vůbec nebo jen málo
a že mimo slunečné počasí jsou jejich zisky
zanedbatelné.
Samotíž a sklep
Můžete si pořídit solární systém s čerpadlem nebo samotížný. Tato zařízení jsou
provozována samotížně, tedy bez
oběhového čerpadla. Voda ohřátá
v kolektoru stoupá vzhůru, chladnější
voda ze zásobníku teče dolů (princip
termosifonu). Ohřívání zásobníku trvá
tak dlouho, dokud je absorbér teplejší než zásobník. Vztlakové síly jsou
poměrně slabé a trubky proto musí
být dostatečně dimenzovány. Potrubí
by také mělo být co nejkratší a pokud
možno bez oblouků, aby kladlo proudění co nejmenší odpor. Nejjednodušší z těchto solárních zařízení na principu termosifonu jsou
v provozu v zemích severní Afriky a jižní Evropy. Bývají většinou instalována na plochých střechách. V našich klimatických
podmínkách se používají téměř výhradně dvouokruhové systémy s nuceným oběhem, kde cirkulace v kolektorovém okruhu
je dosahováno oběhovým čerpadlem. Při jeho užití, tedy když
budete mít systém s takzvaným nuceným oběhem teplovodné
látky, budete mít sice vyšší investiční náklady, ale za to i vyšší
energetický zisk. Gravitační systém je sice levnější, ale energeticky z něj získáte jen o 30 procent nižší výkon. Tento systém
se vyznačuje prostorovým oddělením kolektoru a zásobníku,
neboť kolektory jsou většinou instalovány na střechu a zásobník umístěn do sklepa.
Co vyžaduje kolektor
Před samotnou instalací je dobré požádat výrobce o všechny
technické parametry. Ty pak porovnejte s ostatními nabídkami. Součástí systému kolektoru je nosná konstrukce. Ta
musí být podstatně jiná na ploché, svažité střeše, než na
střeše sedlové. Konstrukce musí být ošetřena takovým nátě-
rem, aby nekorodovala alespoň 20 let, nejlépe když bude
pozinkovaná. Mějte na paměti, že k ní budete mít špatný přístup. Sluneční kolektory se instalují optimálně jižním až jihozápadním směrem. Maximum výkonu kolektorů je kolem
14. hodiny. Pokud nevyhovuje orientace sedlové střechy, lze
využít vhodnou štítovou stěnu, střechu garáže, přístavku,
pergoly. Problémy se správnou orientací odpadají při umístění kolektorů na ploché střeše nebo na terénu (pozor na stínění dorůstajícími stromy nebo přístavbami). Není-li montáž
na střechu možná, lze kolektory upevnit na vhodný podstavec v blízkosti domu, integrovat do svahu nebo postavit
na plochou střechu. V každém případě je vhodné dbát, aby
potrubí vedoucí do zásobníku a z něj, bylo co nejkratší. Dále
si musíme uvědomit, že pro sezónní přípravu TUV se jako
teplonosná kapalina používá voda. V případě celoročního
provozu se musí použít nemrznoucí kapalina, která má mít
podobné fyzikální vlastnosti jako voda (kromě bodu tuhnutí).
Tomu vyhovují kapaliny na bázi propylenglykolu např. Solaren. Směs vody s Fridexem na bázi etylenglykolu je jedovatá
a podle hygienických předpisů se nesmí používat.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 43
Čelem k jihu
Pro montáž slunečních kolektorů se nejlépe hodí plochy orientované směrem na jih. Odchylka o 45 stupňů na východ nebo
západ je však zcela možná, neboť nesnižuje výnos nijak podstatně. Mimo to lze odchylku od ideální orientace na jih a od
nejvhodnějšího sklonu střechy do určité míry vyrovnat zvětšením plochy kolektoru. Dále by mělo být zajištěno, aby na kolektory pokud možno v průběhu celého roku nepadal stín nějakého
stromu nebo budovy. Vedle charakteristik samotného kolektoru
je totiž účinnost solárního zařízení v podstatné míře závislá také
na tom, v jakém úhlu na kolektor dopadá sluneční záření. Největšího výtěžku dosáhneme tehdy, když světlo dopadá na kolektor stále kolmo - to bychom ale museli kolektorem celý den hýbat
(to se nedělá, taková pokusná zařízení se dávno pokazila). Optimální sklon pevného kolektoru je v různých ročních obdobích
odlišný, neboť Slunce je v létě výše než v zimě. Je-li plocha kolektoru orientována na jih, lze v letní polovině roku získat největší
výnosy při sklonu 20-30 stupňů. V zimních měsících by byl nejvhodnější úhel přibližně 60 stupňů. Pro celoroční využití k ohřevu
vody je v našich zeměpisných šířkách u skromně dimenzovaných
kolektorů ideální sklon 50 stupňů. Tento sklon je výhodný z toho
44 |||
květen 2007
důvodu, že kolektory jsou optimálně nastaveny ke Slunci především v přechodném období. V létě to lze sotva považovat za
nevýhodu, neboť většinou bývá k dispozici přebytek slunečního záření a proto může být malé zhoršení stupně účinnosti zanedbatelné.Pozor na dodavatele
Pokud vám firma tvrdí, že výkon jejího plochého
kolektoru vztažený na 1 m čtvereční absorbční
plochy je vyšší než 1000 W, je něco v nepořádku. Takový kolektor by byl vlastně perpetum mobile. Také je podezřelé, když
vám budou tvrdit, že daný kolektor dokáže uspokojit více než
70 procent vašich energetických potřeb. Od dodavatelů
požadujete atesty a proměření výkonu solárního zařízení. Ověřte si způsob zasklení
kolektorového pole, jeho spojení se zásobníkem, způsob pájení
trubek. Důležitou okolností je i způsob spojení s trvalým doplňkovým zdrojem tepla a synchronizace jejich chodu pomocí řídící
jednotky.
Shrnuto:
1. Pokud vám to finanční situace dovolí, instalujte si do svého
domku solární systém.
2. Vybírejte z kvalitních komponent, případné opravy nekvalitních částí systému vás vždy vyjdou dráž než počáteční
investice.
3. Doporučujeme, abyste se rozhodli pro vakuové kolektory
s nucený okruhem, tedy čerpadlem.
4. Účinnost solárního zařízení je závislá na dobré poloze.
Investujte čas i peníze do toho, abyste jí našli.
5. Nenechte se obalamutit prodejci, montáž zadejte firmě
a trvejte na tlakové zkoušce.
6. Nespouštějte vaše solární zařízení, pokud nemáte instalovanou řídící jednotku.
text: Martin Matoušek
foto: archiv autora
SLUNEČNÍ KOLEKTOR
Investice, která přináší úspory
V poslední době se stále častěji setkáváme se zprávami týkajícími se zdražování elektřiny, zemního plynu a uhlí, jsme
upozorňováni, o kolik více peněz si máme
na ten či onen rok dát stranou, abychom
měli na jejich zaplacení. Obvykle nám
nezbývá, než se s tímto faktem smířit, ale
je to nutné?
Myslíte, že se nemůžeme „bránit“? Můžeme! Existuje energie,
které je kolem nás více než dost, její zdroj je více méně nevyčerpatelný a co je nejdůležitější, její cena je nulová! Jedná se o
sluneční energii a nejjednodušší způsob, jak ji využít, je postavit do cesty slunečních paprsků solární kolektor. Na absorpční
ploše kolektoru se sluneční záření přemění v teplo, které je
následně odvedeno nemrznoucí kapalinou do solárního zásobníku, ve kterém dojde k ohřevu teplé užitkové vody (TUV),
vody pro přitápění, či pro ohřev bazénu.
PLOCHÉ KOLEKTORY VERSUS
VAKUOVÉ
Základní rozlišení kolektorů je na tzv.ploché a vakuové (složené
z vakuových trubic), každý typ má své zastánce i odpůrce a je
na každém z nás zvolit si ten pro nás optimální. Pro lepší představu uvedeme pár rozdílů mezi nimi:
Z cenového srovnání vychází lépe plochý kolektor (cena za
1m2 vakuového kolektoru je přibližně o 50 % vyšší)
Při porovnání výkonu na jednotku plochy kolektoru dosahují
lepších hodnot kolektory ploché
V zimních měsících mají vakuové kolektory o něco vyšší energetický zisk, ale problém nastane s údržbou v případě napadnutí sněhu ( je třeba ho ometat, zatímco z plochých kolektorů
odtaje)
SUNTIME 2.1 + SOLÁRNÍ SYSTÉMY
Sluneční kolektory Suntime 2.1, které vyrábí firma PROPULS
s.r.o., patří do skupiny plochých kolektorů a lze je využít ke
všem výše uvedeným účelům (celoroční ohřev TUV, přitápění,
ohřev bazénů). Svými parametry odpovídají novým světovým
trendům a dokáží uspořit až 75 % energie potřebné k ohřevu
TUV a až 40 % na vytápění. Absorbér – označovaný jako srdce
kolektoru – je celoměděný a je pokryt vysoceselektivním povr-
chem, který zaručuje 95% přeměnu slunečního záření na teplo
a max. 5% ztráty sáláním. Rám kolektoru je vyroben z eloxovaného hliníku a zákazník si může vybrat mezi jeho stříbrným,
bronzovým nebo černým provedením. Krycí sklo je bezpečnostní, kalené a je určeno speciálně pro solární kolektory. Účinnost kolektorů je 80 % (doloženo měřením v solární laboratoři
na ČVUT v Praze), čímž se kolektor Suntime 2.1 řadí do skupiny nejúčinnějších kolektorům na trhu. Našim zákazníkům jsme
schopni dodat nejen kolektor jako takový, ale navrhnout i celý
solární systém a zařídit jeho realizaci. Suntime 2.1 je vhodný
k instalaci jak na. střechy s různým sklonem i krytinou, tak pro
instalaci ve volném prostranství.
INVESTICE DO SOLÁRNÍHO SYSTÉMU
SUNTIME A JEJÍ NÁVRATNOST
Každého, kdo uvažujete o investici do solárního systému Suntime, zajisté zajímá, jak rychle se Vám investované prostředky
vrátí. Jedná se sice o vyšší jednorázovou investici, ale tato investice se vyplatí – obecně lze návratnost při současných cenách
energií spočítat na 5 až 8 let (v závislosti především na geografickém místě, orientaci kolektoru na jižní stranu, jeho sklonu a
způsobu provozování). Vzhledem ke garantované záruce kolektoru 5 let a životnosti 30 let se investice vrátí hned několikrát.
Navíc i v ČR je možné získat státní dotaci ve výši 50 % nákladů
vynaložených na pořízení systému pro ohřev TUV (maximálně
však 50.000 Kč) a 50 % nákladů vynaložených na pořízení systému pro ohřev TUV a přitápění (maximálně však 60.000 Kč).
Tím se počáteční investice může v důsledku stát podstatně
nižší a přijatelnější. V tomto směru nabízíme našim zákazníkům
výhodu ve formě pomoci při podání zmíněné žádosti o dotaci.
PROPULS s.r.o.
S.K. Neumanna 2708
530 02 Pardubice
Česká republika
Telefon: +420 777 770 986
+420 777 770 992
Fax: +420 464 625 903
E-mail: [email protected]
Web: www.propuls.cz
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 45
S T A V B A
Y
H
R
D
O
Z
I
O
I
C
A
L
NENECHTE NÁHODĚ
Pojistné hydroizolační materiály chrání nejen střešní pláště, ale i celé podkroví a izolace proti
vnější vlhkosti, větru, sněhu, prachu a dalším nečistotám. Fólie disponují výbornými difúzními
vlastnostmi, pro svoji nízkou hmotnost se snadno montují a díky výztuhám jsou velmi pevné
i odolné proti protržení.
Životnost střechy se zpravidla uvádí
podle životnosti střešní krytiny. Hydroizolační materiály však mohou být plně
funkční po celou dobu životnosti střechy řádově v desítkách let. Pojistné
hydroizolační fólie se dělí do dvou
základních kategorií, na kontaktní a bezkontaktní.
Pojistka v hydroizolaci
Kontaktní hydroizolační fólie se aplikují přímo na tepelnou izolaci z vnější
strany. Odvětrávaná vzduchová mezera,
sloužící k účinnému odvodu vodních par
ze střešního pláště, musí být zhotovena
až mezi touto pojistnou hydroizolací
a krytinou. Přesněji mezi izolací a bedněním střech s plechovou nebo šindelovou krytinou. Podle stupně propustnosti
a podle difúze vodních par se dále tyto
izolace děli na mikroperforované a mik-
46 |||
roventilační. Zpravidla se používají mikroventilační difúzní fólie s nižším difúzním odporem, nižším faktorem difúzního
odporu a menší tloušťkou.
Hydroizolací proti plísním
Jestliže ve složitém souvrství střechy
podceníme instalace kterékoli izolační
vrstvy, týká se pochopitelně i fólie, sníží
se tepelněizolační vlastnosti pláště a
v konstrukci se záhy objeví vlhkost a
plísně. Proto se do střechy instalují dva
základní typy fólií. Z vnější strany jde
o pojistnou hydroizolační fólii, zevnitř
používáme parotěsnou zábranu. Liší
se od sebe jak funkčností, tak provedením. Dobrou tepelnou izolaci zajištuje
kvalita materiálu. Izolace dělíme, s ohledem na možnost průniku vodních par,
na propustné a nepropustné. A právě
zde dochází k častým omylům ve výběru
květen 2007
vhodného materiálu. Připomeňme si
proto, že u běžných pojistných hydroizolačních fólií se propustnost vodních
par udává v g/m2/den. Důležitým parametrem parotěsných zábran je rovněž
ekvivalentní difuzní tloušťka, vyjadřující,
kolik by bylo třeba vzduchu pro stejný
odpor proti průniku vodní páry, jako
má daný materiál (sd = 43,3 / propustnost vodních par uváděná v metrech).
Roli hraje i faktor difúzního odporu,
což je vlastně výpočet, zda v konstrukci
střechy nedochází ke kondenzaci vodní
páry. V tomto případě platí obecné pravidlo, že difúzní odpor parozábrany na
vnitřní straně konstrukce by měl být
desetinásobně vyšší než tentýž odpor
pojistné hydroizolace na vnější straně
tepelné izolace. K rozhodujícím parametrům rozhodujícím o „chování” fólií
přímo na střeše pak patří pevnost mate-
riálu v tahu (N/5 cm). Dochází ke
stárnutí a přirozené únavě materiálu
a postupnému přilnutí k tepelné izolaci, fólii může prošlápnout pokrývač
při montáži krytiny apod. Hodnota by
proto neměla být nižší než 300 N/5 cm.
speciálních pásek. Nejčastěji používaným materiálem na parobrzdy jsou zpevněné PE fólie s dlouhodobou odolností
proti pronikání vodní páry. Při montáži je
nutno dbát na dostatečnou pevnost proti
protržení. Hodnoty ekvivalentní difúzní
tloušťky se pohybují kolem 30 m.
Chytré mikrotrychtýřky
Mikroperforované fólie tvoří důmyslný
systém mikrotrychtýřků, zajišťujících jednostrannou propustnost vodních par
směrem od tepelné izolace a zároveň
vodotěsnost proti vodě, zkondenzované
na střešní krytině. Hodnota propustnosti odvisí od aplikované technologie (od asi 5 do 60 g/m2/den). Materiál je vhodný především na odvětrávané
zateplené šikmé střechy nebo na střechy nezateplené. Mikroventilační fólie,
které jsou vysoce difúzní se většinou
vyrábějí z kombinací materiálů, například vrstvený PE nebo PE a PES. Vznikají tak vlastně jakési sendviče, umožňující celoplošnou difúznost. V praxi to
znamená, že umožňují průchod vodní
páry směrem od tepelné izolace, a naopak působí vodotěsně vůči kondenzátu
na střešní krytině. Bezkontaktní fólie
(mikroperforované) se nesmějí používat
přímo na tepelnou izolaci. Vzduchová
mezera mezi tepelnou izolací) a pojistnou hydroizolací musí být v každém případě účinně odvětrávána. Fólie mají
větší difúzní odpor, vyšší faktor difúzního
odporu a větší tloušťku.
Nebezpečné páry
Ukazuje se, že s přírodními vlivy umíme
bojovat mnohem účinněji, než s důsledky
běžného užívání stavby. Stále se lze,
setkat s podceňovaným nebezpečím,
které představují vodní páry z obytných
prostor. Jsou průvodním jevem vaření,
mytí a koupání, provozu akvária či zalévání květin, ale i z dýchání nebo pocení
člověka a falších obyvatel domácnosti.
Ve stavebnictví se pro omezení nebo
i zamezení těchto vlivů používají parotěsné zábrany a takzvané parobrzdy.
Parozábrany jak jejich název napovídá,
brání kondenzaci vodních par v tepelné
izolaci a navíc zadržují požadované teplo
v interiérech. Lze tedy říci, že zároveň
šetří tepelnou energii. Ekvivalentní difuzní tloušťka musí mít hodnotu vyšší než
100 m. Z tohoto důvodu výrobci kombinují například PE fólie s jedno nebo
oboustrannou vrstvou aluminia. Předpokladem dokonalé funkčnosti je lepení
(překrývání) vzniklých spojů pomocí
Účinná parobrzda
Podstřešní fólie, například Jutafol d, Jutacon a Jutafol DTB od výrobce Juta, jsou
vícevrstvé polyolefinové fólie zpevněné
perlinkovou či plnou tkaninou. To zaručuje dostatečnou pevnost v příčném
i v podélném tahu a proti vytržení. Průnik vodních par zajišťuje mikroperforace
nebo speciální chemické složení suroviny, z níž jsou vyrobeny. Základní funkci
antikondenzační fólie Jutacon plní speciální absorpční textilie. Superdifúzní
membrány Jutadach jsou vícevrstvé polyolefinové materiály, tvořené vrstvami
speciálních netkaných textilií s vnitřní
vrstvou, zajišťující vodotěsnost. Parotěsné zábrany Jutafol N a Jutafol N AL
jsou vícevrstvé polyolefinové fólie, zpevněné perlinkovou nebo plnou tkaninou,
u varianty AL pak s reflexní aluminiovou
vrstvou. Jde o širokou škálu typů a variant podstřešních i parotěsných materiálů pro využití v nejrůznějších konstrukcích šikmých i plochých střech, v
stěnových, a dokonce i v podlahových
konstrukcích. Při správné skladbě zabudování, podstřešní fólie membrány zajistí
vodotěsnost konstrukce, a to jak během
doby montáže střešní krytiny, tak jako
pojistná hydroizolační vrstva během
celého období funkce střešní krytiny.
Umožňují výstup vodních par do vnějšího prostředí objektu. Nedochází k zatečení roztátého zafoukaného sněhu či
dešťové vody, popřípadě vzniklých kondenzátů vody z krytiny do vnitřních materiálů konstrukcí. V určitých skladbách lze
rovněž značně snížit náklady na doplňkové dřevěné konstrukce bednění. Žádný
z uvedených prvků ji z hlediska své aplikace nevyžaduje. Při správné montáži
parotěsných fólií nedochází k navlhání
vrstev tepelných izolací, což garantuje
jejich dlouhodobou funkčnost a zabraňuje vzniku kondenzátů vody v příslušných střešních a stěnových konstrukcích
a pronikání interiérových vodních par do
oblasti rosného bodu v prostoru tepelných izolací. Je zajištěna i větrotěsnost
střešní konstrukce.
text: Petr Kubát
foto: archiv
Štít proti nepříznivým vlivům!
Chrání hodnoty
dřeva
Aidol HK-LASUR
Tenkovrstvá,
syntetická lazura na
ochranu dřeva. Je
určena pro venkovní
použití, na ploty,
pergoly, altány,
podhledy, štíty atd.
Nanáší se přímo na dřevo bez základu
ve dvou nátěrech.
Dřevo patří k nejkrásnějším
a nejoblíbenějším materiálům.
Aby zůstalo krásné, je nutné
použít účinnou ochranu.
Lazury Aidol® jsou v současnosti
jediné se šestinásobnou ochranou
proti všem nežádoucím vlivům, jako
je dřevokazný hmyz, houby, hniloba,
plísně, UV záření a vlhkost. Lazury
Aidol® pronikají hluboko do dřeva, ale
zároveň ho nechávají dýchat tak, aby
vynikla jeho krása.
Kompletní sortiment na ochranu dřeva
u vašich prodejců nebo na www.remmers.cz
Remmers CZ s.r.o., Kolovratská 1445, Říčany u Prahy
tel.: 323 604 877, www.remmers.cz
Letní pneumatika se vyplatí
Dříve byly univerzální pneumatiky téměř
všechny. S přibývajícím nárůstem dopravy a množstvím vozů na silnicích bylo
potřeba mít lepší vlastnosti pneumatik na
brzdění, a to hlavně v létě, na lepší odvod
vody a také lepší podmínky v extrémních
podmínkách jako ve sněhové břečce, na
náledí a na sněhu
Začnou–li se na jaře pohybovat teploty
dlouhodobě nad 7 st. Celsia je ten správný
čas na obout letní pneumatiky. Směs
letních pneumatik je tvrdší a přizpůsobená
provozu za vysokých teplot. Zimní směsi
se na suchých a teplejších površích více
opotřebovávají, zhoršují jízdní vlastnosti
automobilu, jako je brzdná dráha a ovládání vozidla a také zvyšují spotřebu pohonných hmot. Minimální hloubka dezénu
je v České republice daná zákonem na 1,6
mm. Provoz na více ojetých pneumatikách
se stává velmi nebezpečným, hlavně pak
při jízdě za mokra. Vzorek pneumatiky
nedokáže spolehlivě odvádět vodu a častěji
pak dochází ke smykům a aquaplaningu.
Nejvíce poškození pneumatik je
způsobeno nesprávným huštěním.
'ç3ç&»½»IG>NF:MBDR»
»
½»:EN»DHE:
»
½»LNI>K»<>GR
»
½»=HIK:O:»S=:KF:
(#'Û/$2
PPPpB„IG>Np<S»»
48 |||
květen 2007
Při huštění se řídíme příručkou výrobce
vozidla. Na nápravě musí být na obou
pneumatikách stejný tlak, avšak přední
a zadní náprava se mohou lišit. Tlak
v pneumatice se během jízdy zvyšuje,
proto nikdy nesnižujeme tlak na zahřáté
pneumatice. Po vychladnutí by byla
pneumatika podhuštěná a docházelo by
k deformaci. Příliš nízký tlak v pneumatice
nám způsobí takzvané ojeté kraje. Pokud
bude naše pneumatika přehuštěná, projeví
se ojetý střed. Tlak kontrolujeme při normální provozu každé 4 týdny.
Přední výrobci pneumatik vybavují některé
modely systémem pro nouzové dojetí.
Jedná se o naprosto nový způsob stavby
pneumatiky, který vám zajistí mobilitu
i v případě defektu pneumatiky během
jízdy.Tajemství systému spočívá v tom, že
pneumatiky vyrobené s využitím této nové
technologie mají zesílenou bočnici, která
udrží auto i v případě, že dojde ke ztrátě
tlaku v pneumatice následkem defektu. Je
tak zajištěno, že zploštělá pneumatika není
drcena mezi ráfkem kola a vozovkou.
Text: Jiří Vaněk
ÜÜÜ°ˆ‡«˜iÕ°Vâ
HYDROIZOLACE
DVAKRÁT POJIŠTĚNÁ
Střešní pláště jsou jedním z nechoulostivějších míst stavebních konstrukcí. Nevhodné řešení může
způsobit velké problémy užívání stavby. Proto je třeba přistupovat k volbě materiálů při realizaci či
rekonstrukci střešního pláště obzvlášť zodpovědně.
Je třeba posoudit účel k němuž má plášť sloužit, statiku nosných konstrukcí, slučitelnost stávajícího materiálu s nově navrženým, členitost střešního pláště, svou roli hrají i klimatické podmínky.
Aby střecha nezatékala
K zatékání dochází nejčastěji v detailech, jako jsou přechody pláště na atiky, různé prostupy střešním pláštěm, okolo vpustí nebo prvků
kotvených do střešního pláště. Dále pak prasklinami ve spojích asfaltových pásů a propustností pláště způsobené degradací materiálu.
Technicky nejsnazší řešení izolace detailů i celé plochy je tekutým nátěrem, s vysokou životností a pružností, kdy vzniká jednolitá bezešvá plocha. Firma BITOUMINA a.s. vyrábí kromě asfaltových pásů tekuté hydroizolační materiály (BITUPAST, BITUPLAST, BITULAC,
RUBBERLAC, BITUAL) nanášené za studena. Materiály se vyznačují vysokou odolností proti vodě, vlhkosti, korosivním kapalinám,
slabě koncentrovaným kyselinám a zásadám, vynikající přilnavostí k podkladu a pružností. Výsledky výzkumu a laboratorních zkoušek
jsou mnohokrát prověřovány v praxi a praktické výsledky zohledňovány při výrobě.
Technické řešení
Bitumenové modifikované emulze nachází velmi širokou škálu uplatnění v oblasti hydroizolací i ochraně různých druhů stavebních
materiálů proti korozi. Díky studené aplikaci se konstrukce nevystavují nebezpečí požáru,lze jimi řešit s velkou spolehlivostí problémové detaily, dilatační spáry, lokální opravy ale především levné a spolehlivé rekonstrukce celých střešních plášťů. Díky modifikačním přísadám a elastomerům vytváří pružnou membránu,do které je možno použít jako vložku PE tkaninu, čímž se vytvoří bezešvá
membrána podobná asfaltovým modifikovaným pásům. Výhodou této technologie je studená zálivka, při které dojde ke spolehlivému napojení jednotlivých pásů tkaniny a ideálnímu přilnutí k jakémukoliv podkladu.Takto vznikne prakticky bezešvá membrána
v celé ploše. Předností je také nestékavost emulzí i se svislých povrchů za vysokých teplot. Díky těmto vlastnostem lze touto technologií
vytvářet dilatační přemostění různých materiálů s odlišnou roztažností (napojení na atiky, světlíky, římsy apod.).
Až pět vrstev
Podle poškození podkladu lze použít jednu až pět vrstev, takže lze efektivně přizpůsobit cenovou kalkulaci pro konkrétní střešní plášť.
Pro aplikaci nových střešních plášťů se technologie mohou kombinovat s pokládkou klasických podkladních asfaltových pásů a následnou aplikací bezešvé technologie.
Kontakt:
Bitumizol
Jiráskova 26, Olomouc 772 00
tel.: +420 585 223 854, fax: +420 585 313 428
e-mail: [email protected]
www.bitumizol.cz
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 49
F I N A N C E
HYPOTÉKA
PRO STARŠÍ
A POKROČILÉ
V roce 2006 bylo uzavřeno téměř 66 000 hypotečních úvěrů v celkovém objemu 100 mld. Kč.
Hypoteční trh prožívá zlaté časy: silné ročníky 70. let si pořizují svá první (případně druhá
či třetí) bydlení, banky se předhánějí v atraktivitě nabídky. Právě mladí lidé jsou tou “cílovou skupinou”, na kterou se zaměřují pečlivě připravené reklamní kampaně bank. Jak jsou
na tom ale lidé, kteří jsou narozeni o dvacet či více let dříve?
I oni přece mají své představy o lepším
bydlení a na jejich realizaci by si výhodný
úvěr rádi pořídili. S ohledem na vyšší věk
se však ocitají v horší pozici než mladší
žadatelé.
Bonita a splatnost úvěru
Dostatečný prokazatelný příjem zájemce
o hypotéku je pro banku důležitý, a to
bez ohledu na jeho věk. S rostoucím
věkem se však tento zájemce stává v očích
banky neperspektivním, neboť vidina jeho
odchodu do důchodu znamená snížení
jeho příjmů. Proto má každá banka stanovenou věkovou hranici, do které je zapotřebí hypoteční úvěr splatit. Ještě donedávna byla tato hranice vesměs 65 let,
avšak některé banky ji postupně zvýšily až
na 70. Je-li tedy například zájemci o hypotéku 55 let, může si vzít hypoteční úvěr
se splatností maximálně 15 let. U bank,
které mají věkovou hranici 65 let, jen na
10 let. A jaké druhy příjmů banky akceptují? Všechny, které jsou pravidelné a lze
je bance prokázat: např. mzda, výnosy
z pronájmů, zisk z podnikání – a dokonce
i invalidní důchod.
Degresivní splátky
Může se však nějak žadatel vypořádat
s faktem, že v 50letech má větší příjem,
než bude mít třeba za 10 let? Teoreticky
ano – existují totiž tzv. degresivní splátky.
Tedy takové splátky, které jsou největší na
začátku splácení úvěru a postupem času
klesají. Dlužník se tak s největší zátěží vypořádá v době, kdy jsou jeho příjmy relativně nejvyšší a nemusí se obávat poklesu
50 |||
svých příjmů. Lze rovněž předpokládat, že
v tomto čase bude mít vyšší daňový základ
a může v maximální míře využít daňových
výhod. Degresivní splátky, s ohledem na
vyšší počáteční splátky, výrazně rychleji
umořují jistinu (dlužnou částku) a proto
také rychleji klesají i úroky. Bohužel banky
s tímto zajímavým způsobem splácení příliš nepracují a nabízí zejména anuitní –
tedy konstantní - výši splátek. Případní
zájemci o degresivní splácení by se tedy
měli připravit na to, že ne každá banka jim
v tomto vyjde vstříc.
Mladší spolužadatel = ideální řešení
Existuje však způsob, jak může např.
60letý žadatel dosáhnout splatnosti
úvěru 30 let: do svého úvěru přizve
mladšího spolužadatele (třeba syna či
vnuka), který má pravidelné, prokazatelné příjmy (není studentem, není nezaměstnán, není ve výpovědní či zkušební lhůtě atd). Banka pak počítá s tím,
že až starší žadatel nebude v produktivním věku, splácení úvěru převezme
mladší spolužadatel. Je to podobné, jako
když o hypotéku žádá např. vysokoškolský student, který si při studiu jen přivydělává. Přizve-li ten do úvěru své rodiče
jako spolužadatele, banka počítá s tím,
že zpočátku budou hypotéku splácet oni,
ale až tento student dostuduje, postará
se o splácení již sám.
Příklad: privatizace
obecního bytového fondu
Klasickým příkladem, kde se řeší právě
otázka úvěru a věku žadatele, jsou priva-
květen 2007
tizace obecních bytových fondů. Právě
zde je často velké procento seniorů, kteří
jsou nuceni si od obce byt odkoupit. Přestože ceny těchto bytů jsou jednoznačně
několikanásobně nižší než jejich tržní
cena, je pro mnoho z těchto lidí problém tuto koupi financovat. „Můj děda,
který bydlí na Praze 10, si musí odkoupit od obce byt,“ popisuje svou zkušenost Petr z Kladna a pokračuje: „Přestože za osmdesátimetrový byt zaplatí
pouze 400 000 Kč, nemá jinou možnost,
než si peníze půjčit. Jenomže dědovi je již
skoro 70 let, a tak si o hypotéku zažádat
sám nemůže. Společnost, která má hypoteční financování této privatizace na starosti, nám poradila, abych o úvěr žádal
společně s dědou i já, jako vnuk. Toto
se nakonec ukázalo jako jediné možné
řešení, protože samotným seniorům
nikdo hypotéku nedá.“
Na závěr
Zvýšení věkové hranice několika bank na
70 let je určitě vstřícným krokem, který
říká, že banky mají zájem téměř o všechny
věkové kategorie žadatelů. Přihlédneme-li
k faktu, že s mladším spolužadatelem mají
starší ročníky stejná privilegia jako o generaci mladší zájemci, lze konstatovat, že
variant, jak si pořídit “stará kolena“ lepší
bydlení, je stále dost. Chcete se o hypotečním financování dozvědět více? Sledujte nový vzdělávací pořad České televize “Hypotéka?!“. Začíná 17. května
2007 v 17.25 na ČT2.
text: Petra Horáková Krištofová, Hyposervis
foto: archiv
Proč
všechny
peníze
hned nespotřebovat, ale naopak
použít na budoucí finanční cíle?
Ještě v polovině devadesátých let patřili Češi
k nejspořivějším národům v Evropě. Tradičně
preferovali úspory před okamžitou spotřebou.Jaká je situace se spořením v současnosti?
Česká míra úspor je na nižší úrovni než evropský průměr.
Příčiny zadlužení
Jednu z příčin musíme hledat v úrokových sazbách. Ty jsou
přímo úměrné míře inflace. Ta se v České republice do roku
1998 pohybovala kolem 10 %. Úrokové sazby bankovních
vkladů se pohybovaly kolem této výše a ze 100 000 Kč se tak
dalo vydělat 10 000 Kč ročně před zdaněním. Inflace z úspor
ukrojila rovněž 10 %, a tak střadatel nevydělal vůbec nic. Jen
zůstal na reálné hodnotě svých úspor. O míru inflace se však
bohužel zajímal jen málokdo. Zároveň se začala zvyšovat
životní úroveň a Češi začali své uspořené peníze utrácet.
Těžké splácení
V tomto období se také na trhu začaly ve stále se zvětšující míře
prezentovat různé úvěrové společnosti, nabízející výhodné spotřebitelské půjčky. Slogan „Kup teď, splácej potom“ přímo láká
nezatěžovat si mysl budoucími splátkami. Zadlužit se je velice
snadné, ale o to těžší je dluh splácet. Je jistě lákavé půjčit si na
deset procent navýšení. Na toto lákadlo spoléhají úvěrové společnosti. Zaplatit deset splátek plus úvodní platbu ve výši deset
procent. Jenže jsme zase u onoho „ale“. Tím jsou čtyři písmena
RPSN – roční procentní sazba nákladů. A to je to, co nás musí
zajímat především. Potom se totiž nemůže stát, že místo očekávaných 10 % navíc zaplatíme i o 60 % více, než jsme očekávali.
schopen ze svého příjmu našetřit. Jediným „ospravedlnitelným“
zadlužením může být půjčka na vlastní bydlení nebo na vzdělání. Finančně efektivnější je, když si můžeme naši vytouženou
věc pořídit ze svých zdrojů a peníze navíc, které bychom spláceli úvěrovým společnostem nám tak zbudou na další finanční
cíl. Abychom mohli tento postup praktikovat, nesmíme podlehnout touze po okamžité spotřebě, ale musíme část našich
příjmů odkládat. Pokud je však budeme nechávat na běžném
účtu, budeme je mít neustále na očích a v rámci disponibilního
zůstatku nás neustále budou vybízet k utracení.
Záchrana – spořící účet
Výhodnější je zřídit si spořící účet, kam budeme pravidelně
určitou částku odkládat a který je také lépe úročen než běžný
účet. Nesmíme však věřit na jeho samospasitelnost a naše další
peníze, tedy ty, které jsme si již našetřili a stále je nechceme
v nejbližší době utratit, bychom měli investovat výhodněji.
Tomuto asi nejlépe odpovídají podílové fondy. Do těch se dá
investovat již od 500 Kč měsíčně a po šesti měsících od jejich
nákupu už nás nemusí zajímat ani zdanění našeho výnosu. Ti
z Vás, kteří preferují úspory před okamžitou spotřebou tak
postupují ke svým vytouženým cílům levněji.
Text: Vladimír Bádr, SOPHIA FINANCE
Rádi byste se poradili jak vhodně investovat?
Zajímá Vás, na co je výhodné si půjčit a co
raději financovat z vlastních zdrojů?
Oslovte naše investiční a úvěrové poradce,
kteří Vám rádi pomohou.
Více informací na www.sophia.cz.
Řiďme se rozumem
Když už si musíme půjčit, za každých okolností bychom měli
mít na mysli, že si mohu půjčit jen tolik, kolik bych si sám byl
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 51
F I N A N C E
ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ
PODLE NOVÉHO STAVEBNÍHO ZÁKONA
Tradice územního plánování a jeho právní
úprava vychází ze zkušenosti, že změny prováděné v uspořádání území a na jednotlivých
pozemcích mají vždy vliv na širší okolí, jeho
kvalitu mohou významně ovlivnit a jsou i na ní
závislé.
prostřednictvím územního plánu po komplexním zhodnocení
využití dosavadních zastavitelných ploch a požadavků na nové
zastavitelné plochy. Jedině v zastavěném území a ve
vymezených zastavitelných plochách je možné uplatnit
zjednodušující postupy při umisťování a povolování staveb.
Priority územního rozvoje
Obecně je princip územního plánování výrazem potřeby společnosti usměrňovat nakládání s územím a s jeho částmi a chránit přitom veřejné zájmy. Jde o klíčový prvek rozvoje území,
přičemž důsledky nedostatečného zvládnutí role orgánu územního plánování negativním způsobem ovlivní nejen vzhled prostředí a fungování jeho složek, ale především se promítá do
psychické pohody bydlení osob v daném území. Přičemž ne
vždy umí obce a města vývoj v této oblasti v dostatečné míře
regulovat. Příkladem jsou mnohdy účelové a nekoordinované
změny územních plánů na objednávku investorů velkoplošných
prodejen a skladových areálů, které směřují ve stále větším
množství z velkých urbanistických sídel do menších měst.
Nový stavební zákon upravuje nový koncepční celorepublikový
nástroj územního plánování, kterým je politika územního rozvoje, jež stanoví priority územního rozvoje v celorepublikových,
ale rovněž v mezinárodních souvislostech. Politika územního
rozvoje je strategickým nástrojem koordinace tvorby krajských
územně plánovacích dokumentů a je závazná pro územně plánovací činnost krajů i obcí. Velmi významná je zákonem stanovená aktualizace politiky územního rozvoje, která má zajišťovat
kontinuální územně plánovací činnost státu. Součástí politiky
územního rozvoje, stejně tak jako územně plánovací dokumentace, je její vyhodnocení z hlediska vlivu na udržitelný rozvoj,
včetně vyhodnocení vlivu na životní prostředí, které je prováděno postupem podle stavebního zákona.
Chráníme nezastavěné území
Podstatnou změnou přístupu v rozhodování o území je podle
nového zákona diferenciace procesních postupů v zastavěném
a nezastavěném území a přísná ochrana nezastavěného území.
Změna vymezení zastavěného území bude zásadně možná jen
Informace pro všechny
Předpokladem úspěšného a efektivního rozhodování o území
je dostupnost garantovaných a aktualizovaných informací o
území. V rámci územně plánovacích podkladů je upraven nový
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 53
nástroj – územně analytické podklady, které obsahují jak zjištění a vyhodnocení stavu a vývoje území, tak vyhodnocování
udržitelného rozvoje a problémů území, které je nutno řešit
územně plánovací dokumentací. K vytváření územně analytických podkladů, které budou na úrovni obcí s rozšířenou
působností a na úrovni krajů, slouží řada založených povinností
o poskytování informací, ukládaných orgánům veřejné správy,
ale také vlastníkům dopravní a technické infrastruktury. Systém územně analytických podkladů, který bude ze zákona aktualizován každé dva roky, nabídne potřebné informace o území
nejen orgánům územního plánování a dalším orgánům veřejné
správy, ale také investorům a veřejnosti.
Dohoda nutná
V návaznosti na prověřené územně plánovací dokumentace
dochází ke změně jejich obsahu, zejména při rozlišení krajské
územně plánovací dokumentace, nyní zásad územního rozvoje,
od územních plánů a regulačních plánů obcí s cílem důsledně
respektovat oddělené působnosti těchto územních samospráv.
Kraje budou proto napříště řešit pouze problémy nadmístního významu tak, aby nezasahovaly do kompetence obcí a
v případě průniku této působnosti je vždy vyžadována jejich
dohoda. Obdobně je kladen důraz na přísnou diferenciaci
obsahu územního plánu a regulačního plánu tak, aby územní
plán se soustředil na základní urbanistickou koncepci, koncepci
veřejné infrastruktury a určování funkčního vymezení ploch.
Regulace na nový způsob
Nové je poslání regulačního plánu, který se stává jedním z
nástrojů územního rozhodování. Zásadní procesní změnou
je aplikace opatření obecné povahy při vydávání územně plánovací dokumentace, které je novou formou správní činnosti
54 |||
květen 2007
podle nového správního řádu a respektuje zvláštnosti postupu
při pořizování a projednávání územně plánovací dokumentace.
Umožňuje rozhodovat o námitkách dotčených osob a umožňuje přezkum zákonností včetně soudního přezkumu vydané
územně plánovací dokumentace. V souvislosti s revoluční liberalizací povolování staveb na úseku stavebního řádu upravuje
nový stavební zákon podle složitosti a významu stavby a podmínek konkrétního území šest možností územního rozhodování
s tím, že současně stanoví případy, kdy se vydání územního
rozhodnutí nevyžaduje nebo nevydává.
Informace jako zdroj procesu
Kromě již zmíněného regulačního plánu je možné dosáhnout
rozhodnutí o příslušném záměru v rámci úplného územního
řízení, zjednodušeného územního řízení, územního souhlasu
nebo na základě stanovených podmínek v územně plánovací
informaci a také za použití veřejnoprávní smlouvy. K tomu, aby
žadatel měl snadnou orientaci v požadovaných postupech,
slouží právě územně plánovací informace jako nový nástroj
územního plánování zaměřený nejen na poskytování informací
o věcných podmínkách využívání území, ale zejména na
stanovení procesních postupů. Při vydávání nové územně
plánovací dokumentace je aplikován nový nástroj správního
řádu, kterým je opatření obecné povahy (§ 171 a násl.
správního řádu). Jeho charakteristikou je, že rozhoduje o
konkrétním předmětu, tj. o konkrétním území a je adresován
blíže neurčenému okruhu osob. Využití tohoto nástroje umožní
současně soudní přezkum podle ustanovení § 101 a soudního
řádu správního. Složitost nebo zjednodušení postupu při
vydávání územního rozhodnutí nebo územního souhlasu
vychází zejména ze stanovení okruhu staveb, u kterých to
zákon připouští, ale současně z požadavku na umístění staveb
v zastavitelné ploše nebo v zastavěném území a vlivu stavby na
životní prostředí.
Zjednodušené územní řízení
Územní souhlas je orientován na případy bezkonfliktních
staveb, se kterými souhlasí jak vymezující vlastníci sousedních
pozemků a staveb, tak bez stanovení podmínek dotčené
orgány. Zjednodušené územní řízení je v podstatě vydání
územního rozhodnutí bez předchozího řízení s tím, že stanoví
podle požadavků dotčených orgánů ve výroku podmínky,
přičemž návrh tohoto výroku musí být po stanovenou dobu
zveřejněn a pokud nikdo nepodá ve lhůtě námitky, nabývá
územní rozhodnutí právní moci. V opačném případě se vede
standardní územní řízení. Maximálního zjednodušení lze
dosáhnout u vymezených ohlašovaných jednoduchých staveb
(§ 104 odst. l zákona), které jsou v souladu s obecnými
požadavky na výstavbu umísťovány v zastavěném území nebo
zastavitelné ploše, poměry v území se jimi podstatně nemění,
nevyžadují nové nároky na dopravní a technickou
infrastrukturu, a u kterých v územně plánovací informaci
stavební úřad stanoví, že k jejich provedení postačí ohlášení
bez předchozího územního řízení nebo územního souhlasu
(souhlas všech účastníků).
Smlouva jakou územní rozhodnutí
Zcela novým prvkem je využití veřejnoprávní smlouvy podle
nového správního řádu, která po splnění zákonných podmínek může nahradit územní rozhodnutí. Dřívější právní úprava
umožňovala slučovat územní a stavební řízení u vymezeného
okruhu případů (§ 32 odst. 3 platného stavebního zákona),
zejména u jednoduchých staveb, kdežto nový stavební zákon
jde dál a umožňuje spojit územní a stavební řízení prakticky u
všech druhů povolovaných staveb, jsou-li podmínky v území
jednoznačné, zejména je-li pro území schválen územní plán
nebo regulační plán (§ 78 odst. l nového stavebního zákona).
Z procesního hlediska se v souladu s dosavadní praxí uplatní
vždy náročnější pravidla ochraňující práva a právem chráněné zájmy účastníků. Přesto tato možnost „jednoho rozhodnutí” představuje významný prvek zjednodušení rozhodování
v území. Nová úprava územního řízení je založena na zveřejnění tohoto řízení včetně využití doručování všech úkonů veřejnou vyhláškou tam, kde je pro území schválen územní plán. V
území bez schváleného územního plánu je nezbytné doručovat oznámení o zahájení řízení a příslušná rozhodnutí individuálně a platí pro ně obecná úprava správního řádu. S tím souvisí
i nové vymezení okruhu účastníků řízení. Procesní postupy v
územním řízení využívají dosavadní pozitivní zkušenosti, je však
stanoveno povinné ústní jednání a nově jsou upraveny povinnosti žadatele k informování o jeho záměru na místě stavby
nebo jiném veřejně přístupném místě stanoveném stavebním
úřadem.
souvisících zákonů. Mezi novými principy součinnosti dotčených orgánů je princip kontinuity, podle kterého jsou dotčené
orgány vázány svým stanoviskem vydaným v předchozích etapách a mohou je měnit pouze při změně podmínek v území.
Stejně nový a důležitý je požadavek na vydávání koordinovaného stanoviska v případě, že týž orgán veřejné správy je příslušný podle několika zvláštních právních předpisů. Zvláštním
způsobem jsou upraveny formální požadavky na stanoviska,
námitky a připomínky uplatňované v územním řízení, včetně
nového způsobu řešení tzv. občanskoprávních námitek, při kterém je větší díl pravomocí svěřen stavebním úřadům. Zcela
novým prvkem je úprava možného spojení územního řízení s
posuzováním vlivu na životní prostředí v zákonem stanovených
případech a nové prvky obsahuje i požadavek na výrok územního rozhodnutí, jeho platnost a možnosti změny nebo zrušení
územního rozhodnutí.
Pozemky a náhrady
V souvislosti s vymezováním veřejně prospěšných staveb nebo
veřejně prospěšných opatření je v části územního plánování
upraven nový institut zákonného předkupního práva obcí a
krajů a také státu. Toto předkupní právo je vyváženo možností
vlastníka pozemku nabídnout pozemek určený územním plánem nebo regulačním plánem pro uvedené účely ke koupi
s tím, že v případě marných uplynutí lhůt předkupní právo
zanikne. Zcela novým institutem v rámci územního plánování je
rovněž náhrada za změnu v území, a to ať už v důsledku omezení vlastnických práv z titulu stavební uzávěry nebo zrušení
územního plánu nebo regulačního plánu popř. územního rozhodnutí. Je třeba dodat, že toto ustanovení bude vázáno teprve
na opatření podle nového stavebního zákona a nabude účinnosti teprve začátkem roku 2012.
Text:
Foto: archiv autora
Princip kontinuity
Průlomovou úpravu představují nové principy součinnosti s
dotčenými orgány ve vazbě na nový správní řád, podle kterého
mají být vydávána místo samostatných rozhodnutí závazná
stanoviska nebo stanoviska pro postupy, která nejsou správním řízením. K naplnění tohoto záměru přispívá i takzvaný
změnový zákon (zákon č. 186/2006 Sb.), který pro potřebnou implementaci nového stavebního zákona novelizuje 51
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 55
56 |||
květen 2007
Dekorativní a funkční
Velké rostliny udávají tón a jsou nezbytným
doplňkem kvalitního interiéru.
Kdo nepoznal pocit klidu, pokoje a jistoty v přírodě mezi
stromy? Velké rostliny patří k duchu naší uspěchané doby. Přeplněné diáře nás neustále honí od jedné schůzky k druhé, jednání střídá jednání, vše probíhá v neustálém stresu. Jenom
velké rostliny zůstávají na svém místě.
péči zajistí specializovaná firma. Součástí může být zálivka,
musí být hnojení. Ošetřování nadzemních částí rostlin, odstraňování suchých listů nebo zaschlých špiček, zbavování prachu. Zlepšení vzhledu postřikem přípravků pro lesk listů. Rostliny a jejich vzhled je třeba upravovat pravidelným a včasným
řezem. Odborný dohled zajistí včasný zásah proti chorobám
a škůdcům.
Důležitý substrát
Zelené uvolnění
Není proto překvapením, že velké živoucí rostliny v interiéru
prokazatelně uklidňují a mají pozitivní vliv na pracovní klima.
Snížení stresové hladiny výrazně zvyšuje pracovní produktivitu.
Samotný pohled na rostliny v nás vyvolává pozitivní emoce,
pocit uvolnění a zdraví. Můžeme tedy říci, že v kanceláři s rostlinami vytváříme zdravá pracovní místa. Kromě produkce kyslíku zvyšují rostliny odparem vody vzdušnou vlhkost v suchých
prostorech našich kanceláří. Hydroponicky pěstované rostliny
nebo rostliny v plně minerálních zeolitových substrátech filtrují
ze vzduchu jedovaté látky, např. formaldehydy. Měli bychom
podvědomě cítit, že rostliny nutně patří na pracoviště, do interiérů vstupních hal a obchodních center.
V péči profesionálů
Pěstitelé, kteří produkují velké rostliny pro interiéry se stále přizpůsobují současné poptávce. Kolekce vhodných rostlin z nejrůznějších částí světa se neustále rozšiřuje o druhy, kterým se
daří i v podmínkách s nižší světelnou intenzitou nebo méně
vhodnými pěstebními podmínkami. Stejně důležitá je i aklimatizace těchto rostlin ve sklenících před výsadbou do interiér.
Pěstebním substrátem už však není půda s podílem organických substancí, která mineralizuje, mění fyzikální vlastnosti
a rostliny potřebují přesazení. Moderní pěstební technologie využívají čistě minerálních substrátů (zeolitový substrát
Zeostrat®, Seramis®, keramzit Hydroton® pro hydroponii),
které zajišťují rostlinám optimální pěstební podmínky. Vysoká
nasáklivost zajišťuje dokonalé vláhové poměry, sorpční vlastnosti zeolitových minerálu zajišťují stabilní přísun živin. Rostliny díky stálým fyzikálním i chemickým vlastnostem nemusíme
po celou dobu jejich životnosti přesazovat. Rostliny v minerálních substrátech snadno a úspěšně využijeme v domácích interiérech nebo zimních zahradách. Zejména pak oceníme čistotu
a hygienu takových technologií. V prostorách, kde žijí alergici
můžeme bez obav hydroponické rostliny použít. Rozdíly a způsob pěstování pokojových rostlin v minerálních substrátech si
popíšeme v dalších pokračováních.
Text: Ing. Martin Matouš
www.hydroponie.cz
Rostliny jako standard
V řadě evropských zemích jsou již velké rostliny v podnikových interiérech neodmyslitelné. Každý interiér vyžaduje již při
návrhu odpovídající vybavení zelení, které by mělo být vypracováno zahradním architektem. Představu ozelenění, výběru
vhodných nádob nám usnadňuje vkládání obrázků skutečných rostlin do digitální fotografie interiéru. Servis, odbornou
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 57
Z A H R A D A
DIKTÁT
bazénové
módy
Bazény se stávají stále běžnější součástí výbavy rodinných
domů. „Diktát módy se přirozeně projevuje i v této oblasti.
Bazény jsou ale zároveň jedním z ukazatelů zvyšující se
úrovně života a bydlení,” tvrdí Rudolf Pejša, jednatel společnosti Desjoyaux.
Bazén je stavební dílo z mnoha prvků,
vyžadující odpovědnou a zkušenou
práci odborníků různých povolání. Je
třeba zvážit především dvě hlediska,
totiž jednolitý korpus, který udrží
vodu a filtrační systém, zaručující, že
voda bude čistá. Bazén se musí začlenit do prostředí vaší zahrady svým
tvarem, svými rozměry i umístěním.
Na jejich správné volbě i od hloubky
bazénu závisí pohodlí při jeho užívání. Jeho řešení mu musí dát pevnost
i dlouhodobou odolnost, přitom však
musí umožňovat rychlou výstavbu.
Na detailech záleží
Schodiště je nesporně nejvýraznějším doplňkem pro zvýšení pohodlí
vašeho bazénu jak pro malé, tak pro
dospělé: umožňuje snadný vstup do
vody a současně představuje plochu
vhodnou pro odpočinek a rozhovory “s nohama ve vodě”.
Rozumný odhad
V žádném případě nelze šetřit na projektu. Odborná firma, specializovaná
na projekty bazénů, zajistí dokona-
58 |||
květen 2007
lým projektem bezproblémový provoz, osvědčenou technologii montáže
bazénu a v rámci možností i ekonomickou formu vytápění. Nabídka je
díkybohu široká, chce to jen důsledně
ji prozkoumat a sehnat si reference
jednotlivých dodavatelů. Ušetřit ve
smyslu “něco vyškrtnout”, to se asi
nedá. Můžeme snad jedině posoudit, jak velký bazén opravdu potřebujeme a budeme využívat a zda naše
nároky neuspokojí promyšlený koncept bazénu menšího a optimálně tvarovaného. Každému je příjemné vžít
se do role člověka, nořícího se po
ránu do bazénu velikosti tenisového
kurtu. Střízlivý člověk si však uvědomí,
že mu netřeba “pětadvacítky”, že stejnou službu prokáže i délka 5, 6
nebo 8 metrů.
Kolik to stojí
Ceny zahradních bazénů se pohybují od několika tisíc u nadzemních bazénů až po několik set tisíc
korun u bazénů zapuštěných do
země. Rozdíl v jejich životnosti,
odolnosti tomu také odpovídá.
Vybíráme firmu
Většina firem nabízí akční sezónní
nabídky, které udivují neuvěřitelně nízkými cenami. Nenechejte se však nachytat hned na tu první a vždy si firmu
dobře prověřte. Přesvědčete se, co konkrétně obsahuje, nemusí v ní totiž být
zahrnuty výkopové či montážní práce,
filtrační zařízení nebo další finančně
nákladné položky. Finální cena se tak
může pohybovat od desítky tisíc výše.
Internetové stránky s referencemi, ale
především osobní návštěva prodejce,
vám dobře poslouží při výběru firmy.
Úspěšné světové firmy s dlouholetou
tradicí jsou pro zákazníky určitou zárukou do budoucnosti. Nestane se vám
například, že po pěti nebo deseti letech,
až budete shánět servis nebo bazén
modernizovat, bude firma již zrušená.
U kvalitních bazénů by měla být běžná
záruka minimálně deset let. Odborný
personál by měl být schopen upozornit
zákazníka nejen na přednosti, ale i případná úskalí jednotlivých typů bazénů,
na doplňky i potřebnou údržbu. Po
vyslechnutí požadavků zákazníka doporučí kvalitní bazénová firma každému
podle jeho finančních a prostorových
možností takové řešení, které je pro
něj nejvhodnější. Do 24 hodin jsou
odborníci schopni vytvořit na míru projekt včetně řešení ohřevu, odvlhčení
nebo zastřešení pro venkovní bazény.
Podrobný cenový rozpočet je samozřejmostí, přičemž cena je konečná.
Na projektu záleží
V projektu musí materiál stěn vynikat vysokým tepelným odporem, aby
nedocházelo k úniku tepla akumulovaného ve vodě do okolní zeminy.
Vnitřní povrch je pak vybroušen
a vystěrkován speciální hmotou. Poté
jsou stěny a dno bazénu potaženy
podkladní geotextilií, která vyrovnává drobné nerovnosti dna a stěn.
Finální viditelný povrch bazénu je
tvořen folií. Ta může být těžká nebo
lehká. Těžká je vytvořena dvěma na
sebe svařenými pásy, mezi kterými
je zalisována polyesterová textilní
vložka. Tím vzniká 1,5 mm silný, textilní vložkou zesílený pás mimořádné
pevnosti a velké rozměrové stálosti.
Připravená bazénová vana ( jak nově
postavená tak i starý betonový bazén)
se celoplošně vylepí speciální netkanou geotextilií, který tvoří mechanickou a biologickou separaci vnitřní foliové vložky. Ta se přivaří ke kotevním
prvkům, fixovaným v určitých místech
nádrže způsobem daným typem, tvarem a materiálem nádrže. Na schody
se používají protiskluzové nášlapy
NGP v kontrastním zbarvení. V případě lehké folie, je bazén postaven
ze speciálních polystyrénových tvárnic a po horním obvodu je plastový
zámek pro uchycení folie. Ta je charakterizovaná svou pružností, barevnou stálostí a protibakteriální vrstvou
s UV stabilizátorem. Dosahuje přitom
tloušťky 0,75 – 0,85 mm.
Filtrace bez potíží
Čistota vody záleží nejen na každodenní mechanické a chemické ochraně,
prvořadý je výběr kvalitní filtrace. Na
našem trhu se vyskytuje několik technologií a filtračních metod. Mezi lidmi
přežívá mýtus, že čím více je v bazénu
filtračních otvorů, tím je zajištěna efektivnější cirkulace vody. Právě rozvody
uvnitř i vně bazénové konstrukce jsou
však nejčastějším zdrojem poruch
a vyžadují poměrně častou údržbu. Skimery, trysky, výpusť, světlo, protiproud,
to vše jsou otvory v bazénovém skeletu, které mohou být zdrojem nemalých úniků vody. Z tohoto hlediska se
jako ideální jeví použití bezpotrubní filtrační jednotky, které mohou být například ukryty v mobilních přístupových
schůdcích nebo románském schodišti. Filtrační jednotky se vyrábí v širokém sortimentu podle výkonu a vybavení. Jednotka je vždy vybavena světlem
a může být doplněna o protiproud,
vířivku a samozřejmě i o různé formy
ohřevů. Jejich další výhodou je možnost
uschování celého zařízení během zimní
odstávky bazénu.
se. Minimálně v okamžiku, kdy někdo
náhodně do bazénu spadne. Dalším
možným řešením, jak bazén zabezpečit, je jeho zastřešení. To je přínosné i prodloužením doby, po kterou je možné venkovní bazén využívat.
Není ale zadarmo a je na každém,
zda se rozhodne tuto investici realizovat. Poměrně drahou formou ochrany
je takzvaný Aquasenzor. Na rozdíl od
výše uvedených mechanických ochranných prostředků jde o moderní elektronický detektor pádu, který je propojen se sirénou.
text: Jiří Kropylák
foto: DESJOYAUX
Důležité zabezpečení
Možností, jak zabezpečit
bazén je poměrně hodně.
Asi nejjednodušší variantou je bezpečnostní zábradlí. Nemusí se nandavat a sundávat, není nijak
závratně drahé a na svém
místě může zůstat i v zimě.
Má ale jeden zásadní problém - dá se poměrně
snadno překonat. O něco
složitější, ale také výrazně
účinnější, jsou krycí plachty
či rolety. Krycí plachty
navíc patří do základního
vybavení snad každého
bazénu, takže ji má každý
k dispozici. V obou případech je však nutné
ochranný prvek aktivovat,
tedy zakrýt bazén. Jistě, je
to práce navíc, ale vyplatí
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 59
Největší výrobce bazénů
a zastřešení v Evropě!
Akční set
David
ušetříte 20 000
Kč
Bazén POLYSTONE
Rozměry (šířka, délka, hloubka): 3 x 6 x 1,2 m
Samonosný oválný bazén s životností až 50 let a maximální
mechanickou odolností, vyráběn automatickým extruderovým
svařováním s digitální kontrolou.
V ceně bazénu je zahrnuto:
• Písková filtrace s šesticestným ventilem a výkonem 7 m3/h
• Písková náplň
• Masivní výztuhy a žebrování skeletu materiálem o síle 15 mm
• Oblé zakončení horního okraje bazénu
• Skimmer
• 2 ks trysek
• 2 ks kulových ventilů
• Nerezové schůdky se třemi stupni
• Potrubí, spojovací materiál, nátrubky, niply, šroubení aj.
• Izolace na dno (geotextilie)
65 000 Kč
cena včetně
příslušenství a služeb
• Montáž u zákazníka!
Zastřešení KLASIK
Rozměry (šířka, délka, výška): 3,6 x 6,3 x 1,O5 m
3 moduly se 3 nosnými oblouky na každém modulu
74 900 Kč
cena včetně
příslušenství a služeb
V ceně zastřešení je zahrnuto:
• Teleskopické uspořádání obloukové konstrukce
• Polykarbonát s UV filtrem a úpravou NO DROP
• Odnímatelné přední čelo
• Dveře v předním čele – pantové pravé
• Povrchová úprava konstrukce
• Kolejiště po celé délce zastřešení
• Zvýšení spodních hran čel o 10 cm
• Montáž u zákazníka!
Celková cena bazénu a zastřešení 139 900 Kč
ušetříte 20 000 Kč
= cena AKČNÍHO SETU
www.BAZENY.cz
119 900 Kč
Ceny uvedeny bez DPH. Možnost zakoupení i jednotlivě.
www.ZASTRESENI.cz
Praha 777 11 33 11, Osov 311 699 950, Vlašim 776 074 688, Plzeň 776 076 245, Ústí n. Labem 737 285 320, Brno 777 171 263, Ostrava 777 795 743
Jihlava 777 795 745, Chomutov 777 795 747, Olomouc 777 795 758, Mladá Boleslav 777 795 744 Zlín 777 795 749, Pardubice 777 795 773
České Budějovice 777 795 774, Liberec 777 795 748, Hradec Králové 777 795 762, Karlovy Vary 777 795 746
210x297_akcni_set_david.indd
210x297
akcni set david indd 1
22.2.2007
22
2 2007 7:59:59
z
9:59
59
Z A H R A D A
jako z pohádky
Člověk vždy toužil mít kolem sebe přírodu Ať je půda lehká
a čerpat z ní potěšení. Proto vyhledával zají- Trávníky potřebují lehké, vzdušné půdy. Podle potřeby lze
mavé rostliny a postupně je přesazoval do dostatečné vzdušnosti půdy dosáhnout přidáním mletého zeoblízkosti svého obydlí. Tak vznikaly okrasné litu v dávce 10 - 20 kg/m2 nebo písku (2 -- 3 m3/100 m2).
záhony a celé parky, respektive zahrady. V opačném případě je třeba písčitou půdu smíchat s rašelinou
U květinových záhonů, prostorově i časově v dávce 20 -- 30 kg/m2 nebo kompostovanou zeminou (2 -- 3
sladěných, nebo u skupin keřů či stromů, m3/100 m2), případně vylepšit poměr živin dobře uleželým,
neodmyslitelně vznikala travnatá zákoutí, uzrálým hnojem. Před povrchovou úpravou zjistíme kysepředchůdci současných okrasných trávníků. lost (pH) půdy. Půdní reakce má mimořádný význam pro příVšechny tyto rostlinné útvary vznikaly podle možností fantazie a vkusu autora, tedy mimo původní, přirozená společenstva a hlavně za jiných podmínek. V našich podmínkách to
byly především rozsáhlé lesy, které člověk v průběhu osídlování mýtil a nahrazoval jinými kulturami. Původní společenstva jsou však tak silná, že bez uvědomělé a odborné péče
by se v relativně krátkém období znovu vytvořily lesní dominantní sukcese.
Udržovaná krása
Platí to i o trávníku. I sebelépe pěstěný pažit by se bez pravidelné péče a údržby za několik málo let stal jen travnatou
stepí. Velmi brzo by bujně rostoucí, divoké rostliny a plevele snadno nahradily ušlechtilé druhy trav, které tak silné
konkurenci bez pomoci člověka nemají šanci odolat. Největší zájem je z estetického hlediska o jemné, tak zvané anglické trávníky, které vyžadují největší péči. Základem pro
jejich úspěšné pěstování jsou dobré fyzikální a chemické
vlastnosti půdy. Před výsevem je proto třeba odstranit
všechny zbytky původního porostu, zejména plevelů a náletových rostlin, a to chemicky nebo mechanicky do hloubky
20 až 25 cm.
62 |||
květen 2007
stupnost živin. Úpravu kyselé půdní reakce můžeme dosáhnout přidáním mletého vápence, a to na lehké půdě 40 kg/100
m2, na středně těžké 65 kg a na těžké 90 kg/100 m2. Na lehké
a středně těžké půdě se doporučuje vápnit každé dva až tři
roky.
Voda základ života
Každé období sucha by bylo nepřekonatelnou překážkou
a vyčerpáním. Optimální vydatnost srážek pro trávníky začíná
na 700 mm na metr čtvereční. Vodu trávníky potřebují jednak pro pravidelný přísun živin. Nacházejí-li se trávníky ve stádiu intenzivního růstu, pak je voda nutná také k celkové odolnosti a kondici. Z uvedených důvodů musejí umělé závlahy
zabezpečovat přísun vláhy pro trávník v dávce nejméně 3 mm
denně, čímž se zabráníme vadnutí, žloutnutí, respektive odumírání listů.
Každé zanedbání a nedodržení podmínek se odrazí na barevných změnách trávníku, jeho kvalitě a zdravotním stavu. Škodlivé je předávkování semene, podobně jako předávkování hnojiva a hnojení v nesprávném čase. Okrasné trávníky potřebují
pravidelné závlahy, ale škodí jim nadbytečná voda. Je třeba je
pravidelně sekat, ale příliš hluboký řez může způsobit vypálení ostrým sluncem... Za náročnou péči se však každý trávník
odmění svým nádherným vzhledem, který je pro okrasný efekt
dobře založené zahrady zcela nepostradatelný.
Trávník nerad kyselé
V půdách silně kyselých, kde klesne pH pod 5,5, růst trávy
stagnuje nebo se zcela zastaví.
Navíc odumírají i půdní mikroorganismy. Krátkodobě může
pomoci provzdušnění trávníku, které sice odstraní většinu
mechových polštářů a zajistí přísun vzduchu a živin, nicméně
důležitější je odstranit příčinu problému, tedy nadměrnou kyselost půdy. Toho docílíme zejména vápněním, případně zlepšit její strukturu rozhozením písku, nejlépe bílého, křemičitého,
bezprostředně po posekání a provzdušnění. Pro trvale zastíněná místa je vhodné použít speciální travní směs do stínu.
Bojujeme s plevelem
Nejčastějším nežádoucím plevelem v trávníku bývá jetel. Vyskytuje s většinou tam, kde je půda nadměrně zásaditá (vysoké
hodnoty pH) a svou rozpínavostí omezuje vývoj travních kultur.
Plevelům obecně navíc vyhovuje špatné zásobování živinami,
které omezuje růst trávy a snižuje její konkurenceschopnost.
Vypořádáme se s ním tak, že upravíme kyselosti půdy. Ideální hodnota pH pro trávník jsou 6 -- 6,5, takže vyvážené hnojení růst plevele potlačí. V případě silnějšího zamoření dvouděložnými plevely můžeme použít selektivní herbicidy, například
Aminex, Banvel Bofix, posekanou trávu však poté nelze použít
pro krmné účely. Holá místa vzniklá po odumření plevelů je
vhodné dosít regenerační travní směsí.
Mechové nebezpečí
Na trvale zastíněných a vlhkých stanovištích, nebo tam, kde se
vyskytuje jílovitá, těžká půda, je velkým nebezpečím pro trávník
mech. Růst mechu podporuje také kyselá půda a nedostatek
živin, které snižují obranyschopnost trávníku proti silné konkurenci mechu. Pomůže provzdušnění trávníku. Co ale dělat,
když se na našem trávníku setkáme s tmavým kruhem zarostlým bílými, kloboukatými houbami, zřídka zbarveným do žluta?
Pak se nám zde usídlili houby, které vytváří hustou voděodolnou plstnatou hmotu bránící růstu travních stébel. Tráva v okolí
kruhu může odumírat. Znovu pomůže mechanické provzdušnění. Následuje důkladné prolití zasažených míst vodou, případně další husté propícháním půdy rycími vidlemi. Houby
odstraňujeme mechanicky ještě před „vysemeněním“ výtrusy.
Pokud houby rostou na dřevnatém podkladu v zemi, odstraníme jej.
A sekat a sekat
Ani extenzivně udržovaná louka se bez seče několikrát za rok
neobejde, natož pak udržovaný trávník v okrasné zahradě.
Tam už na pravidelné údržbě a zejména kvalitním střihu nebo
chcete-li řezu hodně záleží, dokonce lze říci, že dobré sečení
je hlavním předpokladem pro dosažení hustého, svěže zeleného a zdravého zeleného koberce. Čím ale sekat? Na trhu je
velmi široký výběr nejrůznějších sekaček s rozdílnými parametry i cenovými hladinami, přičemž ne každá sekačka musí být
vhodná pro péči právě o tu naši zahradu.
Vybíráme stroj
Nejjednodušší jsou ruční vřetenové sekačky, tradiční strojek,
který k údržbě svých trávníků používá dodnes polovina majitelů anglických zahrad. Pracovním mechanismem je několik spirálovitě tvarovaných nožů, které klouzáním po pevném
noži nebo třením břitů o sebe zajišťují řez stébel. Nízká cena
vřetenových sekaček je vyvážena poměrně namáhavou prací
a využitelností pro malé plochy zahrad nebo předzahrádek. Ale
pokud chceme pěstovat spíše kvetoucí louku než anglický trávník, budeme sekat pouze dvakrát až třikrát ročně s cílem využít
posečenou trávu na sušení a ke krmení, pak se nám pro tyto
účely nejlépe hodí lištové sekačky s kmitajícími noži a pevnou
spodní lištou, které jsou šetrné k travním stvolům a podporují
jejich regeneraci.
Rotační nože nejznámější
Nejrozšířenějším typem zahradních sekaček jsou sekačky
rotační, poháněné elektricky, motorově nebo akumulátorově.
Tráva je sekána rotačním pohybem listového nože a posečená
hmota je odhazována zadním výhozem do koše, bočním výhozem do řádku nebo je jemně rozemleta na mulč, který může
zůstat ležet na posekané trávě jako hnojivo. Zatímco elektrické
rotační sekačky jsou kvůli nutnosti přívodního kabelu vhodné
pro plochy kolem 700 m2, sekačky s benzinovým pohonem
jsou univerzálnější a dostanou se prakticky všude. Jsou však
těžší a také dražší. Nepříliš rozšířeným typem rotačních sekaček jsou sekačky vznášedlové pracující na vzduchovém polštáři
několik milimetrů nad zemí. Snadno se sice ovládají, střih však
není rovnoměrný a navíc s nimi nelze pracovat na nerovném
terénu.
Text: Patrik Wolgemut
Foto: STIGA
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 63
LÁSKA KE KOVU
a nábytková fantazie
Po pár letech kariéry novinářky, jsem začala šedá grafitová barva pro vnější úpravu. Stejně tak je ale možné
rodit děti a moje profese se stala neslučitelnou na každý kus nábytku dát práškovou barvu.
se způsobem života matky tří dětí. Proto jsem
si vymyslela tvůrčí náhradu. Začala jsem navr- Trochu zkušenosti
Už sedmý rok spolupracuji s jednou kovářskou a zámečnichovat kovový a kovaný nábytek.
Někomu to přijde jako velký skok, ale představivost, fantazie
a intuice jsou společné oběma činnostem. Začalo to nevinně,
návrhem vlastní kované postele. Sehnala jsem kováře, kteří to
podle mého návrhu vyrobili, a po několika měsících jsem se
začala navrhováním a výrobou kovaného nábytku živit.
Kov není ani studený
Nemám ráda,když mi někdo řekne, že“ kov je přeci takový
chladný“. Ano, na omak je opravdu studený, ale to je tak
všechno. Kov umí nesmírně zateplit interiér. Je to jen o správném výběru a způsobu provedení toho kterého kusu nábytku.
Stačí třeba kovaná židle , nebo kovaný lustr, nebo svícen..ručně
patinovaný nebo jen zavoskovaný včelým voskem. Černý kov je
nespravedlivě směřován do stylových domů a bytů.
Umožnit nemožné
Český majitel bytu či domu je málokdy svolný k experimentům. Jeho interiér odráží momentální trendy zveřejňované
v inzerátech časopisů o bydlení. Černý kov se v nich nevyskytuje. Je to škoda. Můj vztah k černému kovu je vztahem trvalé
úcty a lásky. Baví mě si s ním hrát a jsem ráda za každého spřízněného klienta,který je ochotný si hrát se mnou. V této chvíli
mohu klientům nabídnout šest základních barev povrchové
úpravy – měděná, bronzová, černá, zelená, stříbrná patina a
64 |||
květen 2007
kou dílnou, kameníkem, truhlářem, restaurátorskou dílnou,
dekoratérským studiem a architektem. Pokud to interiér a klient umožní, snažím se kombinovat kov s kamenem, sklem, dřevem. Vymyslela jsem jednoduchý způsob okování skleněné
neopracované hroudy,kterou jsem nakoupila ve sklárně jako
odpad z pece. Tento nápad jsem použila v zábradlí, v nohách
stolu, ve svícnu. Pískovcové kameny s ručně vytesanou spirálou
jsem umístila do sloupků zábradlí v jednom rodinném domě za
Prahou a v Bratislavě. Zelený mramor jsem navrhla vložit do
kované koule,která tvoří zakončení sloupku zábradlí.
Čínský kov
To vše lze udělat a kupodivu nestojí to miliony. Ale není to ani
zadarmo, tak jako pseudokovářské výrobky z Číny. Jejich cena
odpovídá kvalitě. Stejně jako čínské tenisky a trička, životnost
takových výrobků je velmi omezená. Za ta léta jsem prochodila spoustu výstav a obchodů s nábytkem. A tak se celkem přirozeně moje práce posunula k radám, jak vyřešit celý interiér.
Od barevnosti maleb na stěně ,přes sedací soupravu a svítidla,
až po koberec na zemi. Takže kromě návrhů kovového nábytku
dnes klientům radím s vybavením celého interiéru. Baví mě to a
mám radost z každé zrealizované zakázky.
Text: Ing. Kateřina Hrochová
Allinea – linea vašeho domova
www.allinea.cz
květen
Business Office
2007
KANCELÁŘ
TELEWORKING
ANEB ZÁLUDNOSTI
PRÁCE Z DOMOVA
Splněný sen o pracovním místě ve vlastním
bytě s sebou často nepřináší očekávanou flexibilitu a klid při práci. Teleworkeři, tedy
lidé, jejichž pracovní místo je doma, ale přesto pracují často pod velkým tlakem, vyplývá
z nedávné univerzitní studie.
Domácí pracovníci na sebe kladou sami příliš velké nároky spojené se strachem, aby nezklamali důvěru svého šéfa. Proto také
často pracují déle než lidé, kteří každý den chodí do kanceláře. Během výzkumu bylo dotázáno 277 lidí ze 70 firem, kteří
mají své hlavní pracovní místo doma. Okolo 32 procent dotázaných byli muži, 68 procent ženy. Mužům bylo v průměru 43 let,
ženám 36. Ženy také většinou využily pro přechod na práci
z domova mateřskou dovolenou.
Pracující z domova
Ženy, které si práci z domova vybraly, měly v zásadě dvojí motivaci. Šlo o ženy s úspěšnou kariérou, které se vědomě rozhodly
pro tuto práci, v souvislosti s rozhodnutím založit rodinu a
pečovat o malé děti. Ty pak vykonávaly především duševní činnosti za relativně výhodných pracovních podmínek. Manuální
práci si zvolily převážně ženy, které nemohou pracovat standardně na plný pracovní úvazek a prací z domova se snaží řešit
66 |||
květen 2007
potřebu přivýdělku. Šlo o ženy na mateřské dovolené, dlouhodobě nezaměstnané ženy, ženy v invalidním a starobním
důchodu, ženy, které pečovaly o osobou blízkou či o cizinky
bez náležitého pracovního povolení. Zadavateli práce byly
ve většině případů zahraniční firmy, které působí v ČR nebo
čeští podnikatelé, kteří zprostředkovávají zakázky pro zahraniční partnery nebo hotové výrobky exportují. Zdá se, že mnozí
z nich využívají situace, kdy se při neformálním pracovním
vztahu vyhýbají jakékoli odpovědnosti za osoby, které pro ně
pracují, ať už jde o výdělky pod hranicí minimální mzdy, nedostatečnou refundaci nákladů spojených s prací z domova (elektřina, náklady na odvoz materiálů a dovoz hotových výrobků),
zdravotní rizika, stabilita výdělku.
První úskalí - nedůvěra
Ten kdo se v poledne jede projet na kole, zajde si zaplavat
nebo nakoupit, se velmi rychle dostane do podezření, že ve
skutečnosti vlastně nemusí pracovat. Proto se lidé pracující
z domova necítí natolik volní, aby si svůj pracovní čas uspořádali tak flexibilně, jak by si přáli ? to ovšem ale odporuje samotnému smyslu teleworkingu. I volný čas trávený s rodinou či přáteli stejně začíná až večer kolem 18. hodiny, kdy končí obvyklý
pracovní den. A během dne je zase ruší děti nebo neustálé telefonáty, očekávaný klid na práci tedy ve skutečnosti není.
Klíč k úspěchu je komunikace
Přesto je práce z domova pro stálého zaměstnavatele hodnocena všeobecně pozitivně. Zhruba 40 procent dotázaných by
se zpět do kanceláře vrátit nechtělo, 55 procentům je jedno,
kde pracují a jenom 5 procent respondentů svého rozhodnutí
lituje. Teleworking funguje ke vzájemné spokojenosti, dokud
pracovník tráví alespoň dva dny z týdne ve firmě, tvrdí výsledky
výzkumu. Ale i tak jsou nutné kontakty pomocí telefonu nebo
emailu, aby měl zaměstnanec pocit, že zůstává v centru dění.
Takzvaný „čistý“ teleworking však vede velmi rychle k negativním pocitům. I proto prý ztroskotaly první pokusy v osmdesátých letech. Přibližně 17 procent z 277 dotázaných se cítí při
práci doma osaměle nebo mají pocit vyloučení z kolektivu. To
je také důvod, proč se pro práci z domova rozhodují méně
často muži a případně až ve vyšším věku. Mladší muži mají totiž
neustále pocit, že o něco přicházejí, že dostatečně nevyužívají
šance „udělat kariéru,“ když sedí doma.
Domácí vysoká produktivita
Detašovaná „domácí“ kancelářská místa vznikla především
v bankách, pojišťovnách, reklamě a také v informačních technologiích. Jejich nejvyšší předností je to, že zaměstnancům odpadají cesty do a z práce a tím dochází k velkým úsporám času
i peněz. Okolo 84 procent dotázaných dokonce uvedlo, že produktivita jejich práce ve srovnání s dřívějškem znatelně stoupla.
Podle odhadů uvedené studie pracuje dnes v Německu asi
400.000 lidí převážně z domova. U nás je teleworking zatím
popelkou, důvodem je jistě i jeho nepříliš dobrá pověst. Jako
práce z domova jsou většinou nabízeny nejrůznější formy
MLM. Počet příznivců domácí práce sice narůstá, přesto ale
nelze očekávat takový rozsah, jako například ve skandinávských zemích, kde zaměstnává „domácí“ pracovníky déle než
5 let už 35 procent firem. Důvodem je to, že tyto oblasti nejsou
tak hustě osídlené a tomu odpovídají i delší vzdálenosti mezi
domovem a zaměstnáním.
Vražedná závist
Hlavní překážkou rozvoje teleworkingu je zatím jeho image.
Tyto pozice by měly procházet stejným výběrovým řízením
jako jiná místa, aby u těch, kdo zůstávají ve firmě, nevznikaly pocity závisti vůči těm, kdo mohou pracovat z domova.
Firemní zaměstnanci se také musí naučit, že ti, kdo pracují
doma, nejsou prostě vždy k zastižení a k dispozici. I u domáckých zaměstnanců se předpokládá osobní výkon práce, přestože u nich je prakticky vyloučena soustavná kontrola. Rozsah
práce zaměstnavatel určuje sám a nemůže přesahovat obvyklé
množství práce, které odpovídá týdenní pracovní době obecně
stanovené pro výkon prací tohoto druhu. Pracovní doba tedy
nemůže ani zde přesáhnout 40 hodin týdně. Domáčtí zaměstnanci ale mohou podle zákoníku práce uplatňovat nárok na
příplatek za práci přesčas, v noci, v sobotu, v neděli nebo ve
svátek. Právní institut pracovního volna lze rovněž aplikovat na domácké zaměstnance, avšak jen velmi omezeně. Protože domáčtí zaměstnanci mají možnost přizpůsobovat si svou
pracovní dobu osobním časovým možnostem, není nutné jim
zajišťovat náhradu mzdy při osobních překážkách v práci. U
většiny z těchto překážek si mohou vhodnou organizací práce
uspořádat plnění pracovních úkolů tak, aby u nich např. při návštěvě lékaře nebo doprovodu rodinných příslušníků do zdravotnických zařízení nedošlo ke ztrátě na výdělku. Proto vládní
nařízení č. 108/1994 Sb., kterým se provádí zákoník práce, připouští, aby se těmto zaměstnancům poskytovala náhrada ušlé
mzdy ve výši průměrného výdělku jen při některých osobních
překážkách v práci: úmrtí rodinných příslušníků, vlastní svatba,
svatba dětí, přestěhování.
Nová kolaudace
Vzhledem ke skutečnosti, že právní úprava
domáckých zaměstnanců (homeworkerů) je
upravena v českém právním řadu jen velmi
rámcově, naráží výkon práce na některé další
překážky, které zaměstnance výrazně omezují. V případě, že dochází k výkonu práce v
místě bydliště zaměstnance a jako takové je v
pracovní smlouvě též sjednáno, je třeba zvážit
zejména dopad ustanovení § 85 stavebního
zákona, který upravuje změny režimu v užívání
stavby. Podle tohoto ustanovení lze stavbu užívat jen k účelu určenému v kolaudačním rozhodnutí, popřípadě ve stavebním povolení.
Změny ve způsobu užívání stavby, v jejím provozním zařízení, ve způsobu nebo podstatném
rozšíření výroby, popřípadě činnosti, která
by mohla ohrozit zdraví a život nebo životní
prostředí, jsou přípustné jen na základě rozhodnutí stavebního úřadu o změně v užívání
stavby. Změnu v užívání stavby, která je spojená se změnou stavby, projedná stavební úřad
ve stavebním řízení a po jejím dokončení provede kolaudaci změny stavby.
Text: Petr Kubát z mat. Jobpilot.cz
Foto: archiv autora
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 67
KANCELÁŘ
FENOMÉN DNEŠNÍ DOBY:
PRÁCE DOMA
Ne každý z nás si dovede představit, že vaším teritoriem nebo zda se o něj chcete anebo budete muset
by mohl celý den pracovat doma a mít podělit s ostatními členy domácnosti.
tak svoje pracoviště několik málo kroků
od postele. Přitom neustále stoupá počet Velikost pracovny určuje prostor
lidí, kteří i po návratu ze své práce opět Nejdůležitějším kritériem při zařizování pracovny je velikost
doma usedají k počítači nebo dokonce ve prostoru, který náš byt nebo dům nabízí. Například stísněné
své domácnosti pracují na „plný úvazek“. prostory panelových domů však často neumožňují zřízení
Domácí kancelář, která může sloužit jako pracovna, studovna či
malá herna, se stává fenoménem dnešní doby. Přináší úsporu
financí za nájem kanceláří pro začínající podnikatele a ušetří i
váš čas a nervy při cestování.
Prostor, klid a světlo
Nezáleží, zda doma skutečně pracujete na plný úvazek nebo
zda po večerech usedáte ke svému domácímu počítači jen pro
zábavu. Na začátku výběru správného místa pro váš počítač a
tedy takzvaného pracovního koutu či rovnou pracovny, byste
měli myslet na to, zda potřebujete k práci klid, dostatek světla
a prostoru. Domácí pracoviště může mít různou podobu, rozlohu a může se nacházet v různých částech domu či bytu.
Výhodou je, pokud můžete pracovně vyhradit celou místnost,
což však ve stísněnějších prostorách bytů mnohdy nepřipadá
v úvahu – zde je na místě zřídit si šikovný a módní pracovní
kout. Ideální je, pokud se nad volbou místa pro váš počítač
zamýšlíte již v době, kdy váš nový domov je ve fázi projektu.
Záleží také na charakteru činnosti, kterou chcete ve své pracovně vykonávat a jak by měla být zařízená. Důležité je zamyslet se nad tím, zda takové pracovní místo bude pouze a jen
68 |||
květen 2007
samostatné pracovny. V tom případě přichází na řadu náhradní
řešení v podobě pracovního koutu. Jeho stanoviště bývá
nejčastěji v obývacím pokoji nebo v ložnici, ale může se
nacházet i kdekoliv jinde. Od ostatního prostoru můžeme
pracovní stůl oddělit stěnou z transparentního či
neprůhledného materiálu, který je dnes běžně k dostání.
Jestliže se rozhodnete pro práci v ložnici, máte na vybranou:
buď obětujete toaletní stolek anebo jednu skříň, do níž místo
oblečení uložíme stůl i s počítačem. Domácí pracovnu lze však
zřídit i v pokojích využívaných k praní, žehlení nebo cvičení. Ve
starších bytech či domech, pro které jsou typické vyšší stropy,
můžete lůžko pro hosty nebo vlastní ložnici umístit na
dřevěnou konstrukci nad pracovní kout, ale i naopak. Záleží na
tom, kde trávíte více času. Jednou z posledních novinek, které
se hodí do miniaturních bytů, je pracovní stůl na kolečkách – se
svým počítačem se tak operativně můžete přemísťovat tam,
kde nebudete nikým rušeni.
Základní zařízení
Samostatnou pracovnu nebo pracovní kout v bytě nebo domě
by měly tvořit tyto základní kusy nábytku a doplňků: psací stůl,
kvalitní židle, poličky, zásuvky, technické vybavení (závislé na
druhu vykonávané činnosti) a kancelářské doplňky. A jak kout
zařídit? Nejlepším řešením je zvolit variabilní nábytek, který je
možné používat k více účelům či více uživatelům. Odborníci
také doporučují pořídit si nábytek mobilní, ten totiž můžete
bez problémů kdykoli přemístit jinam. Slouží-li pracovní kout
více lidem, měl by z hlediska ergonomie vyhovovat všem, tedy
i dětem. Proto je důležité volit co nejvíce variabilní nábytek.
Výhodou proto bude nastavitelná výška sedáku židle, stolu, případně i s možností změny sklonu pracovní desky.
Správně zvolený nábytek
Pozornost byste měli věnovat zejména pohodlné židli a účelnému pracovnímu stolu. Doporučená výška stolu, u kterého
pracujeme vsedě, je 72 až 76 cm. Vhodné jsou nastavitelné
nohy vysoké od 60 do 90 cm, protože tak si vytvoříte pracovnu
„ušitou na míru“. Šířky pracovních desek jsou různé. Základní
šíře jsou 60, 80 a 90 cm. Minimální doporučená délka je 120
cm. Současný trh nabízí stolní desky různých tvarů. Nepodléhejte módním trendům a raději zvolte klasický tvar. Pracovní
stoly s počítačem sestavujeme do tvaru „L“. Spojovací roh
využijeme k umístění monitoru, horní okraj monitoru by měl
být ve výšce vašeho obočí ve vzdálenosti na délku ramen. Širší
část stolu používáme na psaní, užší na telefon, fax, scanner a
jiné doplňky jako jsou pořadače, šanony, děrovačka nebo sešívačka. Klávesnici můžeme umístit přímo na stůl nebo na výsuvnou polici 15 cm pod okrajem stolu.
Zdraví a pohodlí na prvním místě
Lampu vždy umístěte na druhou stranu, než máte ruku, kterou píšete. Spodní hrana lampy má být níže než rovina očí, aby
vás světlo neoslepovalo. Funkční osvětlení dopadá za monitor.
Světelný kontrast mezi okolím a monitorem nesmí být velký,
aby neunavoval oči. Židle by měla být anatomicky tvarována,
s opěradlem na záda a výškově nastavitelná. Při nákupu židle
si ujasněte, k čemu bude sloužit a jaké potřeby má splňovat.
Poraďte se s odborníkem na zařizování interiéru, nebo přímo
u výrobce. Kvalitní židle totiž není nejlevnější. Police na dokumenty může mít klasický tvar knihovny. Pro úsporu místa vybíráme takové, aby jejich hloubka odpovídala našim potřebám
na uložení pracovních materiálů. Mobilní sestavy použijeme na
dělení prostoru a zároveň budou plnit svoji prvotní funkci.
Desktop, nebo notebook?
V poslední době pronikají v počítačovém světě do popředí
notebooky. Jejich cena klesá, schopnosti jsou čím dál tím více
srovnatelné se stolními počítači a navíc bývají velmi skladné.
Pokud chcete „uklidit“ domácí kancelář s notebookem, stačí ho
zaklapnout a strčit do stolu. Notebooky mají minimální nároky
na prostor, což je často u domácího stroje rozhodující. Vlastnosti notebooků a desktopů se od sebe liší, i když dochází
k funkčnímu sbližování. Dnes se například nabízí extrémně
výkonné notebooky, které se mohou hravě měřit s nejlepšími
stolními počítači, za jejich „skladnost“ si však budete muset připlatit.
Pracovna plná zeleně
Jedním z nejvhodnějším způsobů, jak si zpříjemnit práci
v domácí kanceláři je bezpochyby zeleň. Ta totiž plní nejen
estetickou, ale také zdravotně-hygienickou roli. Zvláště druhy
s malými listy (fíkus, břečťan) působí doslova jako zelené filtry
proti prachu. Podle výsledků nedávných výzkumů zeleň navíc,
i když jen v malé míře, zachycuje a rozkládá škodlivé chemické
látky, které se v interiéru často hromadí. Při zařizování pracovny si uvědomte, že nevytváříte kopii běžné kanceláře, ale
že si budujete prostředí, ve kterém byste se měli cítit dobře.
Pořiďte si takovou pracovnu, ve které se budete cítit dobře a
která se stane vaším útočištěm.
Text: Kateřina Nová
Foto: archiv autora
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 69
KANCELÁŘ
Já už nezabloudím
Jistě i do vaší firmy už nějakým způsobem pro- Navigace jako stavebnice
nikly informace o navigačních systémech do Ale kvůli GPS navigaci nemusíte kupovat zrovna nové auto se
aut, které řidiče před křižovatkou upozorní zabudovanou autonavigací. Na dnešním trhu existuje mnoho
na správné odbočení, čímž se eliminuje nejen druhů samostatných a v automobilu použitelných GPS přinutnost sledovat mapy či navigace spolujezd- jímačů, ale na druhou stranu ne všechny umějí to samé.
cem, ale i pozdní příjezdy a zbytečné kilome- Nabídka se dělí na dvě základní kategorie, což jsou přístroje
mapové a nemapové a dále podle možností použití. Mapové
try navíc.
Pokud plánujete, že si do firmy pořídíte nové auto, možná
by nebylo od věci zvolit i navigační systém jako příplatkovou výbavu. Až donedávna byla „mluvící auta” synonymem
pro GPS. Většinou šlo o drahé luxusní vozy, u jejich navigačních přístrojů ani nebyla provedena lokalizace do češtiny, takže
se řidič mnohdy musel naučit pár základních pokynů anglicky
nebo německy. S postupem času samozřejmě proběhlo počeštění a tyto systémy začaly pronikat do výbavy vozů střední a
nižší třídy. Navigace zvítězila a stala se dostupnou i pro středně
movité řidiče. Podle toho, kolik jste při koupi ochotni připlatit,
dostanete různé druhy navigací. Ty levnější se omezují pouze
na monochromatický displej, na němž je k vidění pouze šipka
zobrazující následující manévr a ulici, kam máte odbočit. Dražší
varianty zobrazují vaši polohu na interaktivní mapě, není problém i 3D vykreslení pozice a takzvaný noční režim, kdy ztlumený navigační displej nepotlačuje svit ostatních přístrojů
palubní desky vašeho vozidla.
70 |||
květen 2007
modely v sobě mají předehranou mapu a na displeji je možno
sledovat pozici přijímače vzhledem k okolním objektům, silnicím a sídlům. Některé modely dokáží nahrávat i další, podrobnější mapy do speciální paměti až do podrobnosti jednotlivých
ulic. Ne vždy je ale mapa u GPS přístroje tou nejpotřebnější
věcí. Modely nemapové sice většinou základní mapu také
zobrazují, ale nebývají v ní předem připravená orientační a
podrobná data. Mapové modely lze v současnosti pořídit v
cenové relaci 15 až 30 tisíc korun. Cena nemapových modelů
se pohybuje mezi 8 až 15 tisíci. U nezabudovaných ručních přístrojů je možné vybírat mezi jednoúčelovými navigačními zařízeními (Garmin StreetPilot, Ntivi, TomTom Go) a navigací určenou pro notebooky nebo kapesní počítače PDA (TomTom
Navigátor 5, Navigon, Route66). Samostatnou kategorií jsou
navigační aplikace pro mobilní telefony (TomTom Mobile 5,
Wayfinder). Pro mnohé těžko uvěřitelné, ale dnes lze proměnit
v plnohodnotný navigátor skoro každý mobil. Na našem trhu
se již objevují mobilní telefony, které se mohou pochlubit zabu-
dovaným GPS přijímačem. Zpravidla jde o telefony s vlastním
operačním systémem, do kterých už jen stačí nainstalovat příslušnou aplikaci, a můžete vyrazit. Nevýhodou je malý displej.
Mapa na digitální kartě
Mapy jsou klíčovou a mnohdy i nejdražší položkou při nákupu
kompletního navigačního balíčku. Můžeme je rozdělit na dvě
kategorie: off-line a on-line mapy. Off-line mapy fungují tak,
že si je nahrajete do telefonu či na paměťovou kartu a systém s nimi pracuje, aniž by se připojoval k internetu. On-line
mapy fungují obráceně - při navigaci se stahují z internetu,
takže musíte k ceně navigace připočítat datové přenosy.Toto
řešení má také nevýhodu v tom, že je k navigaci nutná datová
konektivita, která nemusí po celou dobu stoprocentně fungovat. Mnohé mapové podklady se prodávají jako celek pro
větší oblast (region) zpravidla sousedských zemí (například
východní Evropa, Benelux nebo Skandinávie). Cestujete-li po
více zemích, kde vám bude dělat navigace společníka, čeká
vás ještě investice do paměťové karty. Mapové podklady totiž
zabírají docela dost místa a interní paměť mobilního telefonu
na ně kromě pár vzácných případů nestačí. Koupě paměťové
karty není nijak finančně náročná a po nedávném zlevnění
půjde spíše o výdaj několika stovek. Pro představu - mapy
České republiky od TeleAtlasu mají necelých 40 MB, na celou
Evropu by vám ale sotva stačila 2GB paměťovka. Vlastníte-li
ten správný mobilní telefon, GPS modul, sowarový program
včetně map a v neposlední řadě dostatečně velký paměťový
prostor ve vašem přístroji, do něhož se mapy nahrají, k navigaci už chybí jen malý krůček.Tím je správné uchycení telefonu
do automobilu odpovídající předpisům a zajištění jeho nabíjení, včetně případného samostatného GPS přijímače. Všechny
tyto doplňky usnadňující pohodlí se bud’prodávají zvlášť, nebo
jako jeden balíček s navigačním prográmkem.
GPS je zadarmo
Kéž na trati se neztratí
Je sympatické, že provoz GPS přístrojů není spojen se
žádnými poplatky za využívání služby. Drobná daň je
zakomponována do nákupní ceny produktu. Na druhou
stranu si musíte osvojit určité dovednosti pro využití jejího
celého potencionálu. Například je nutné poslouchat celé
pokyny. Pokud například hlásí „Za 150 metrů odbočte
vlevo“, pak je nutné pochopit nejen význam posledních
dvou slov, ale i prvních tří. Pokud totiž akceptujete jen
„odbočte vlevo“, stane se vám, jako už několikrát mně,
že odbočíte sice vlevo, ale o křižovatku dříve. Při nájezdu
například na magistrálu se těžko dá rychle vrátit zpět.
Plánování trasy je při práci s navigačním programem jednou z
nejdůležitějších a nejčastějších činností. Dobrý navigační program umožňuje vybrat několik druhů výpočtů od nejrychlejší
možnosti, přes nejkratší, až například pro trasu nejvhodnější
pro pěší cestovatele. Pokud jste si cestu naplánovali dopředu,
hned se aktivuje navigační režim a přístroj je připraven dovést
vás k naplánovanému cíli. V případě, kdy není v paměti žádná
naplánovaná trasa, stačí ťuknout na obrazovku a z nabízeného
rozcestníku vybrat požadovanou funkci. Můžete se nechat
navést nejen na přesnou adresu, ale třeba do centra města,
k některému ze zájmových bodů, k místu vybranému z mapy
nebo na přesně udané zeměpisné souřadnice. Po zvolení místa
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 71
se program zeptá, jaký druh výpočtu trasy preferujete, a pak
trasu spočítá. Můžete se vydat na cestu, anebo si necháte zpracovat jinou variantu. Z itineráře lze vybrat místa, kterým se
chcete vyhnout, například znáte-li, že se na nich nachází překážka nebo jiné omezení. Program také umí ukládat trasy do
paměti a později je vyvolat. Naplánovat si návštěvu zajímavých
míst o dovolené dokážete tak s předstihem a z pohodlí obýváku.
Vše v jednom
U jednoúčelových navigačních přístrojů získáte oproti mobilnímu telefonu výhodu mnohem většího a lépe čitelného displeje, který je navíc dotykový. Celé ovládání je tak mnohem
intuitivnější a jednodušší a dá se říci, že i pokud jste jenom
průměrně technicky zdatní, nebudete ani potřebovat manuál.
Navíc se můžete u některých přístrojů těšit na takové
libůstky, jako je automatická regulace hlasitosti zvukového
výstupu podle hluku v kabině, světelné čidlo automaticky
regulují jas displeje anebo třeba příjem dopravních informací
pomocí systému RDS-TMC. Ceny jednoúčelových navigátorů
navíc pořád klesají a finanční výhoda kombinovaných řešení
je stále nižší. Na druhou stranu s sebou budete nuceni nosit
další elektronické zařízení, protože auto není trezor a takový
snadno zpeněžitelný kus elektroniky vystavený za čelním
sklem by byl až příliš silným lákadlem pro nenechané ruce.
Společně s odnímáním čelního panelu autorádia a zamykáním volantu nebo převodovky je to další zdržení při opouštění auta. Přesto je tento druh navigátorů zlatou střední ces-
72 |||
květen 2007
tou, která dobře poslouží jak svátečním řidičům, tak i jejich
profesionálním kolegům.
Začínáme znovu
Pokud budete kupovat nový ruční mobilní navigátor, vyplatí
se investovat do nějakého, který už má GPS modul vestavěný.
Zatím jich není mnoho, ale jejich počet se každým měsícem
rozrůstá o nové a nové přístroje a tento trend bude následovat čím dál více výrobců. Pokud takový přístroj nemáte, nemine
vás nákup bluetooth GPS modulu. Jedná se většinou o malou
černou krabičku, která snímá vaši polohu a odesílá získaná
data do telefonu nebo PDA. Stojí zhruba dva tisíce. Problémem však zůstává, že se musíte postarat o její nabíjení, stejně
jako o nabíjení telefonu, což může být v autě problém. Rovněž se musíte postarat o upevnění telefonu na správné místo v
automobilu. Nevyhnete se tak investici do držáku - bude lepší,
když bude aktivní, protože pak zvládne telefon i dobíjet a zároveň vám poslouží jako handsfree. Posledním krokem, který vám
zbývá, je instalace navigačního soware s mapovými podklady,
jehož cena se pohybuje mezi dvěma a pěti tisíci v závislosti na
pokrytí.
Jdi za modrým zubem
Bluetooth GPS moduly jsou malé krabičky, které se vejdou
běžně do kapsy. Mají svůj vlastní akumulátor a bluetooth
čip, pomocí něhož se připojují k mobilnímu telefonu. Zřídka
se vyskytují gépéesky, které lze připojit k některým kapesním počítačům s rozhraním Compact Flash ( jednotka mitro
drive) nebo SDIO. Nemůžeme se i nezmínit o modulech GPS,
jejichž konektivita probíhá běžným USB kabelem.Ty se ovšem
dají spárovat pouze s počítačem nebo notebookem a do auta
nejsou příliš vhodné. Pro výběr toho správného modulu je
potřeba mít na zřeteli několik parametrů. Základním stavebním
kamenem celého GPS moduluje čipset, jakožto součástka přijímající signál z družice.Tyto čipy vyrábí několik firem a dost se
liší svou citlivostí. Nejvýznamnějším dodavatelem v této oblasti
ovládající zhruba polovinu trhu je společnost SiFR. Jejími nejmodernějšími čipy s označením Star III jsou díky malé spotřebě a vysoké citlivosti často vybavovány všechny druhy navigátorů a lze je pokládat za spolehlivé. Na rozdíl od předchozí
verze Star II si nový čip poradí i v husté městské zástavbě nebo
v lese.
Čipset na 12 družic
Firma SiRF není ale jediným dodavatelem těchto součástek,
poslední dobou na trh přicházejí produkty firmy MediaTek,
známé též pod označením MT3. Ty mají podle některých uživatelských zkušeností lepší příjem signálu než SiRF Star III. Existují GPS čipy ostatních firem (Sony, Nemerix), ale ty sou na
trhu spíše výjimkou a za konkurencí mírně zaostávají. Kromě
výrobce čipsetu se v technických parametrech často udává
počet kanálů neboli družic, odkud je možné v jednu chvíli přijímat pro zařízení signál. Z podstaty systému GPS plyne, že z
jednoho místa na Zemi je v přímé viditelnosti přijímače maximálně 12 družic. Jelikož modul s méně jak 12 kanály dnes
už nekoupíte, není nutné se tímto údajem příliš zaobírat. Při
výběru GPS je rovněž dobré pamatovat na výdrž. Ta se u současných modulů pohybuje od 9 až do 32 hodin provozu, kdy je
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 73
modul spárován s mobilním telefonem. Vysoká výdrž přesahující 20 hodin je dosahována u výrobků Qstarz řady Q8 implementací solárního panelu, jenž umí za ideálních světelných
podmínek prodloužit životnost jednoho nabití až o 10 hodin.
Pracujeme s body zájmu
Za jednu z nejcennějších součástí navigačních systémů GPS
jsou takzvané POI (Point of Interest), česky Body zájmu.
Nemusíte znát přesnou adresu ani místo, stačí jen vědět, co
hledáte. Máte-li hlad, podíváte se, jaké restaurace se nacházejí ve vašem okolí, a necháte se navést až před jejich dveře. A
pokud máte navigaci propojenou s mobilním telefonem anebo
se mobilem necháváte přímo navigovat, můžete na vybraný
bod zájmu přímo zatelefonovat a například si zarezervovat stůl.
I v zcela neznámém prostředí se tak můžete pohybovat s jistotou, jaká je dopřána jen starousedlíkům. Tvůrci navigací to
dobře vědí, a proto dnes nenajdeme prakticky žádný auto-navigátor, který by tuto funkcionalitu nezvládal. Samozřejmostí
jsou pro motoristy nezbytné čerpací stanice a autoservisy, parkoviště, ale i běžně navštěvovaná místa: nákupní střediska,
restaurace, kina, divadla, nemocnice atd. I přesto však nastane
situace, kdy databáze v přístroji nestačí. Například v případě,
pokud preferujete určitou značku, třeba benzínky.
Databáze patří všem
Normálně jsou v databázi všechny pohromadě, ale vy potřebujete jen tu jednu, u které například sbíráte body. Druhý
důvod, proč sáhnout po nějaké externí databázi, je ještě jednodušší. Prostě takové body zájmu, které potřebujete, vaše navigace prostě nezná. Tankujete místo benzinu LPG a váš navigátor to nebere v potaz? Rádi byste namísto do restaurace
74 |||
květen 2007
vyrazili do čajovny? Chcete si udělat výlet na hrad namísto
nákupního střediska? I když databáze takových bodů existuje,
ne vždy ji výrobci implementují do svých přístrojů. Nic však
není problém. Řešení se nachází na adrese http://online.poi.
cz. Nabídka serveru je však daleko širší: je například libo bankomaty té které banky, abyste nemuseli platit zbytečně vysoké
poplatky za výběr? Anebo chcete mít po ruce databázi volně
přístupných Wi-Fi sítí, abyste se během svých cest mohli připojovat k internetu bez zbytečných nákladů? Potřebujete soupisy jednotlivých úřadů anebo jiných institucí? Upřednostňujete kempy před hotely? Propadli jste geocachingu? S tím vším
vám může http://online.poi.cz pomoci. A naopak, pokud jste
sami zaznamenali něco zajímavého, třeba „kde se dobře papá,“
můžete sami dát pomocí tohoto servisu zprávu ostatním.
Text: Zdeněk Lodyha
Foto: MIO
Nechte si
odstěhovat
kancelář
Skoro každý z nás se někdy stává „stěhovákem“. Tato funkce
nás postihne, když chceme uskutečnit nějakou změnu
v našem domě či kanceláři, přemístit nábytek nebo se
nějakého kusu nábytku zbavit. Stěhování není lehká věc, kterou bychom zvládli úplně sami.
Zapojujeme proto do stěhování celou
rodinu nebo spolupracovníky ve firmě,
někdy žádáme o pomoc sousedy
a mnohdy i všechny své známé. Úkol
se vždy podaří splnit, ale málokdy se to
obejde bez zranění, skřípnutého prstu
nebo nějakého škrábnutí nábytku.
Trocha humoru
Stěhuje se postarší pár. Stěhováci nosí
knihy, skříně, rukopisy, spoustu těžkých
a zaprášených věcí. Nakonec vejdou
do posledního pokoje ve kterém stojí
nádherné bílé piáno. Vedoucí stěhováků se ptá unaveně: „Piáno taky?“
„Samozřejmě!“ odpoví pan domácí.
Stěhovák se rozmrzí a pronese: „To jste
se nemohl naučit na housle?“
To chce systém
Pokud stěhujete vlastními silami, pak si
musíte dát poměrně dlouhou časovou
rezervu. Na pořízení balícího materiálu
potřebujete jeden až dva dny, asi stejnou dobu na zajištění vozidla a někoho,
kdo vám pomůže. Dále musíte vytvořit seznam věcí, které budete stěhovat a každé přiřadit adekvátní přepravní
obal nebo krabici. Také je dobré tyto
přepravky označit, abyste věděli ve kterých jsou křehké předměty. Dále musíte
rozebrat veškerý nábytek, vyhnout se
tak nepříjemnostem spojeným s nošením objemných kusů po schodišti.
Dveře, kliky, všechno se může utrhnout. Když máte vše rozmontované,
lépe ochráníte váš nábytek před poničením. Při rozebrání, například skříní,
byste si měli ukládat veškeré kování
spolu s úchytnými šroubky do sáčku,
který si na to vyhradíte. Ten pak přilepte
na vnitřní stranu skříně. V době manipulace s nábytkem také zajistěte lepící páskou dvířka a šuplíky proti pohybu a ve
voze všechny stěhované věci přivažte.
Nebojte se stěhováka
Kdysi byl „stěhovák“ vulgární přiopilý chlap, který se s vaším nábytkem
na zádech choval nevyzpytatelně.
Dnešní doba je příznivější a stěhovací
pracovníci soukromých firem jsou
milí lidé s úsměvem na tváři, v pěkném pracovním obleku, kteří se musí
snažit o nejvyšší profesionální úroveň
a maximální opatrnost.
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 75
Stěhování jako dílo
Pokud si sjednáváte na stěhování firmu,
měli byste vědět, že dnes se tato činnost řídí určitými pravidly a jako zákazník jste i také „pán“ a ne naopak. Předně
by s vámi před začátkem stěhování měla
servisní firma uzavřít smlouvu. V té
musí být uvedeno, že stěhovací firma
nese plnou zodpovědnost za stěhovaný majetek a pro případnou škodu je
pojištěna. Na stěhovací služby je možné
sepsat smlouvu o dílo. V případě, že
se jedná o náročnější stěhování, nabízí
profesionální firmy takzvanou odbor-
76 |||
nou prohlídku věcí. K zákazníkovi přijede manažer stěhovací firmy. Zdarma
mu sestaví plán, doporučí konkrétní přepravní boxy na daný typ nábytku, počítačů či dokumentů a umožní mu vytvořit
si přesnou představu o průběhu stěhování i výši výdajů.
O přepravky se nestarejte
Je tedy jasné, že stěhovací firma dodá
krabice, do kterých budou později zabaleny osobní věci a dokumentace, lepící
pásky, speciální popisovače k poznačení nábytku, stěhovacích krabic nebo
květen 2007
boxů a to vše nejpozději do pěti dnů
před zahájením stěhování. Zajímavé je,
že na vlastní stěhování připadne ve skutečnosti jen jedna pětina celkového času,
zatímco 80 procent zabere právě příprava. Ta spočívá v roztřídění stěhovaných věcí, jejich případné demontáži a
umístění všeho zbylého do stěhovacích
obalů. V nabídce stěhovacích firem je i
vypracování kompletního seznamu stěhovaného nábytku a všech dalších předmětů s tím, že každý kus označí pomocí
popisných štítků. Dnešní zaměstnání
„stěhovák“ chce nejen silné muže, ale
zároveň i zručné řemeslníky, kteří nábytek demontují, zabalí a zpětně smontují.
Jsou vybaveni veškerým potřebným nářadím a mají dost zkušeností na to, aby
si poradili rychle a kvalitně s jakýmkoliv kouskem. Dokáží dokonce bezpečně
zabalit i výpočetní techniku.
Dvě posádky jsou lepší
Důležitý obal
Pracovníci profesionálních stěhovacích
firem využívají speciální technologie s
jejichž pomocí dokáží zajistit stěhovaným věcem maximální péči. Každý kdo
kdy něco stěhoval, zná skládací klopové
pětivrstvé kartonové krabice vhodné
pro knihy, šanony, cédéčka, obsahy šuplíků a další drobné věci. Většina stěhovacích firem zapůjčuje krabice zdarma,
chce jen vratnou zálohu ve výši zhruba
30 Kč za kus. Další možností ochrany
je polyethylenová fólie se vzduchovými bublinkami. Ta najde využití především tam, kde je potřeba ochránit
křehké a povrchově upravené věci proti
otřesům a nárazům. Ještě vyšší stupeň
ochrany nabízí pěnová fólie, která je
odolná proti odření, díky čemuž dokáže
ochránit i velmi choulostivé předměty, například některé druhy nábytku,
hudební nástroje, elektroniku nebo
automobilové součásti. Pro zajištění úplného bezpečí věcí jsou auta stěhovacích
firem vybavena dekami a přikrývkami.
Na přestěhování velké nebo střední kanceláře je třeba použít auto objemem zhruba
45 až 50 m3. Záleží na velikosti dané kanceláře. Odborníci radí neškudlit a pro bezproblémové stěhování raději angažovat
dvě auta o objemu okolo 25 metrů krychlových. Takové řešení nabízí možnost bezproblémové dopravy a parkování v jakémkoliv místě Prahy, což není vždy možné s
autem větších rozměrů. Dále je výhodnější
objednat auto se třemi, nikoli se dvěma
pracovníky. Stěhování se tak velmi zrychlí.
Dobré také je, když při každém vozidle
pracuje jedna samostatná skupina pracovníků. Takto jedna trojice může nakládat
a druhá v cílovém místě nezávisle vykládat. Oddělení nakládací a vykládací skupiny má výhodu v tom, že si pracovníci
navzájem nepřekážejí při nošení po schodech nebo okolo auta.
Můj čas
Konečná cena se stanovuje podle různých kritérií a každá firma má vlastní
výpočet. Někteří stěhováci dávají důraz
na množství stěhovaných věcí, jiní na
počet najetých kilometrů při stěhování.
Práce nakladačů se počítá od hodiny,
ale zmizely v minulosti časté příplatky za
každé patro. Firmy pracují v libovolnou,
pro zákazníka nejvhodnější dobu včetně
víkendů a svátků, přitom běžně za stejnou sazbu. Dobře organizovaná práce
a správné naplánování času umožňují
uskutečnit stěhování za co nejkratší dobu.
Všechno záleží na množství věcí určených
ke stěhování a podmínkách stěhování.
Montáž nábytku stojí obvykle 200 Kč/hod
na jednoho pracovníka. Cena za hodinu
práce je však pouze orientační, záleží na
náročnosti práce a druhu montovaného
nábytku. Nicméně i ti nejlepší profesionálové přestěhují během 24 hodin jen maximálně 250 m3 kancelářské plochy.
Docela dobrým tipem jak na stěhování
ušetřit, je domluvit se s místními úřady
na výjimce v případě, že by před vaším
domem či kanceláří platil zákaz stání nebo
nějaké jiné omezení.
text: Zdeněk Lodyha
foto: archiv
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 77
KANCELÁŘ
Dnešní kancelář může být prostorem plně pracovním a zároveň atraktivní zónou s nejmodernějšími prvky. Ergonomický systém rozhodně
není žádným výstřelkem. Ocení jej každý, kdo
tráví v kanceláři každý den mnoho hodin.
Kancelář je mylně považována za bezpečné a klidné pracoviště. Ve skutečnosti skrývá řadu rizik poškození zdraví.
Mnoho našich i zahraničních studií prokázalo, že dlouhodobé pozorování obrazovky vede ke zrakové únavě a statická
poloha těla při práci s počítačem má za
důsledek vznik obtíží pohybového aparátu - zejména v krční a bederní páteři a
v neposlední řadě v oblasti zápěstí a ruky,
popř. ramene. „Podle zdravotnických statistik vyvolává jednostranné zatížení pohybového aparátu při práci v sedě u 60 –
80 % lidí bolesti zad a téměř 75 % osob
pracujících s počítačem má potíže se
zrakem,“ říká Libuše Bělohlávková z Akademie práce a zdraví České republiky.
Rizika můžeme změřit
Vznik těchto obtíží, jejich intenzita i četnost výskytu jednoznačně souvisí s ergonomickým uspořádáním pracovního
místa. „Onemocnění páteře a svalstva lze
předcházet dodržováním správné polohy trupu a končetin při sezení, výškou a
sklonem pracovní plochy. Důležitá je
také ochrana horních končetin před
dlouhodobým jednostranným zatížením
malých svalových skupin předloktí, způsobených nevhodným umístěním či sklonem klávesnice. Je třeba chránit rovněž
zápěstí před dlouhodobým tlakem o ostrou hranu klávesnice či stolu. Nezbytná
je správná zraková pohoda - umístění obrazovky a světelné podmínky na
pracovišti. Základním předpokladem
ochrany zdraví při práci u počítače je
ergonomicky nezávadné uspořádání pracoviště a používání vhodných ergonomických pomůcek,“ vysvětluje Bělohlávková.
78 |||
Když zvítězí rozum
Ergonomie je věda zabývající se tvarem
předmětů tak, aby byly svým tvarem co
nejvíce přizpůsobeny tvaru lidského těla
a udržovaly tak jeho přirozené držení.
Takovým příkladem může být židle, která
svým tvarem nutí pracovníka sedět vzpřímeně a předchází křivení páteře. V širším slova smyslu ergonomie aplikuje
vědu do uspořádání pracoviště s cílem
maximalizovat produktivitu při současném zmenšení únavy a nepohodlí pracovníků. Ergonomie ve vaší
firmě zvítězí,
když máte
v zaměstnání pocit
pohodlí.
Když vás
nebolí hlava ani
záda, krk, zápěstí a když vám
nohy při sedavém zaměstnání neotékají.
Kancelářské vybavení v moderním pojetí
s sebou přináší nejen nezbytný nábytek
se základní funkčností a přijatelným designem. Vybavení patřičnými ergonomickými pomůckami v kanceláři znamená
nejen zpříjemnění a zkvalitnění práce,
ale i významné omezení dlouhodobého
ohrožení zdraví. Neméně důležitou prevencí zdravotních obtíží v zaměstnání
květen 2007
jsou přestávky na relaxaci a snížení psychického napětí vyvolaného zvýšeným
pracovním tempem.
Riziko práce na PC
Počítač je v dnešní době běžnou součástí našeho života. V jeho společnosti
trávíme dlouhé hodiny – na pracovišti i
doma. Práce s počítačem ovšem přináší
i některá pracovní rizika. Obtíží a zdravotních poškození, které bývají dávány
do souvislosti s touto prací, je celá řada.
Některé z nich nesou taková označení, že
není pochyb, čeho se týkají: technostres, syndrom myš-paže (hovorově
též označován jako myšitida). Většina
obtíží je provázena bolestivostí, kterou lze brát jako důležitý varovný signál. Prvním z nich jsou bolesti zad
v bederní a křížové oblasti páteře,
které jsou vyvolány důsledkem tlaku na
páteřní ploténky. Možnou příčinou je
nevhodná židle, špatné držení
těla, nevhodné
rozměry pracovního místa. Dále
jsou časté bolesti
v krční a šíjové
oblasti páteře, které souvisí zejména s polohou hlavy
a horních končetin při práci.
Obvykle je na vině nevhodně
umístěný monitor, nevyhovující židle,
špatné držení těla. Bolesti rukou a paží,
které jsou podmíněny rychlými opakovanými pohyby prstů. Mezi možné příčiny patří nevyhovující klávesnice, časté
používání myši, nevhodné umístění klávesnice či myši a tvrdé područky. Někdy
mohou nastat i bolesti hlavy a vizuální poruchy. Jejich možné příčiny jsou
ruce, oči a záda už si řeknou, jak
si takové vylepšení představují.
Budete lépe fungovat vy i váš
notebook. Podpěrka chodidel je neocenitelnou pomůckou k tomu, abyste během
sezení udrželi správnou polohu
těla. Je konstruována tak, aby umožnila zaujmout optimální pozici při práci
a snížila tak napětí a únavu nohou, zad
a krku. Výška a úhel sklonu opěrky se
nastavují nezávisle na sobě. Velmi
široká základna opěrky umožňuje
velký pohyb chodidel a nohou,
povrch opěrky je opatřen bezpečnostním materiálem s
neklouzavou úpravou.
nekorigované vady zraku,
nevhodné osvětlení,
nevhodně umístěný monitor, nekvalitní monitor.
Monitor akorát
Vědci se většinou shodují,
že horní řádka textu na obrazovce by měla být nepatrně pod
úrovní očí. To proto, že jakákoli
část obrazovky nad úrovní oči
zvyšuje napětí v krku a ramenech.
Pokud máte obrazovku moc vysoko, protože např. leží na počítači, investujte do
závěsu na počítač, který se umístí pod
stůl. Umístění pod stůl umožní nejenom
lepší pozici obrazovky, ale také vytvoří
více prostoru na stole. A naopak, pokud je
monitor umístěný příliš nízko, uvažujte o
podložce nebo nastavitelném rameni pro
monitor, umožňující jeho zvednutí nad
stůl. Pracoviště s tímto vybavením podléhá určitým zákonitostem o řešení prostoru, proto musí být plošně i prostorově řešeno tak, aby uživateli umožňovalo
snadný přístup k pracovním pomůckám,
změnu pracovní polohy a volný pohyb
na pracovišti. Důležité je, věnovat pozornost pracovnímu stolu, především jeho
velikosti a výšce, aby poskytoval pohodlnou pracovní plochu a dostatečný prostor pro dolní končetiny. Rozměr a tvar
pracovní desky by měl umožňovat proměnlivé uspořádání všech zařízení a
pomůcek. Nejvhodnější je vybavení kancelářských pracovišť pracovními stoly s
tzv. „ergo hranou“. Rádius a náběh této
hrany umožňuje příjemný kontakt s pracovní deskou. Ergo hranu je možné konstrukčně přizpůsobit pro upevnění stolových paravánů, které umožňují zavěšení
polic a dokumentů a současně snižují psychickou zátěž na pracovišti. Klávesnice
by měla být umístěna tak, aby pracovník
seděl kolmo k počítači a aby umožňovala
polohu předloktí, zápěstí i dlaně v jedné
rovině. Sklon klávesnice by měl být asi
10 až 15 stupňů. Klávesnice umístěná na
výsuvné desce je sice praktická, ale deska
je zpravidla velmi malá a neumožňuje
dostatečnou oporu zápěstí.
Vyvarujte se svírání myši
Do ergonomických produktů se rozhodně vyplatí investovat. Vybavení pracovního místa vhodnými ergonomickými pomůckami zpříjemní a zkvalitní
práci, ale i významně omezí dlouhodobé
ohrožení vašeho zdraví. Kromě špatné
polohy může být i samotná myš velkým
rizikovým
faktorem.
Uživatelé by
měli sledovat
práci s myší a
okamžitě vyměnit ruce při prvních
náznacích bolesti
nebo brnění rukou. Myš
by měla být v zásadě symetrická, aby šla lehce používat oběma rukama. Myš by
měla být umístěna na podložce s měkkou (nejlépe gelovou) vyvýšenou částí
pro zápěstí. Při práci s myší by se neměla
ruka vytáčet z přímé osy se zápěstím. Při
vývoji originálních gelových podložek
zápěstí výrobci vycházeli z technologií
používaných v lékařství. Ovládání klávesnice i myši je díky patentovanému chladivému gelu příjemnější. Podložky se
vyrábí z netkané látky, která odvádí teplo
a vlhkost. Můžete si vybrat kombinovanou podložku ke klávesnici nebo podložku pod myš. Abyste zabránili jednostrannému přetěžování ruky, střídejte
ovládání počítače pomocí myši s ovládáním prostřednictvím klávesnice.
Dynamická židle
Podstavec pod notebook i nohy
Notebook je úžasným a praktickým vynálezem, ale není na škodu ho občas trochu vylepšit. Zvláště pokud na něm pracujete často a po dlouhou dobu. Vaše
Židle je z ergonomického
hlediska nejdůležitějším
kusem nábytku. Bolest v dolní
oblasti páteře je nejčastější pracovní muskuloskeletální poruchou. Může
být přímým následkem sezení dny, měsíce
a roky na špatně seřízených židlích.
Typický administrativní pracovník tráví
více času sezením na kancelářské židli než
kdekoliv jinde. Vzhledem k této dlouhé
době je rozhodující, aby židle splňovala
veškerá ergonomická kritéria. Například
dostatečně široký a hluboký anatomicky
tvarovaný sedák, permanentní podepření
zad ve všech polohách s možností regulace přítlaku opěráku, možnost nastavení hloubky sedáku, libovolné nastavení výšky područek. Ergonomická židle
umožňuje takzvané dynamické sezení,
tedy měnit polohu těla zejména dopředu
do pracovní pozice a dozadu do pozice
relaxační. Přitom je důležité permanentní
podepření zad. Automatické přizpůsobování zádové sedací opěry pohybům
trupu, které umožňuje samotný mechanismus židle. Jinak se páteř bortí, stáčí se
a blokuje důležité nervy. To pak brání prokrvení zádových svalů i správnému fungování vnitřních orgánů. Páteř v křeči je
hlavním důvodem mnoha našich zdravotních obtíží. Židle mohou být sestavovány zcela podle přání a potřeby. Přitom jsou tyto židle velmi robustní a jsou
vytvořeny podle nejnovějších poznatků z
ergonomie. Každou židli je možno rychle
a jednoduše nastavit do různých poloh.
Sedátko i opěrátko jsou vytvořeny tak,
aby v sedě držely optimální ergonomickou a rovnou polohu.
text: Vladimír Iliev
foto: archiv
BYTY, DOMY, ZAHRADY ||| 79
arta
Wiesner-Hager, Přípotoční 1519/10b, CZ-101 00 Praha 10, Tel.: +420 271 730 444, Fax: +420 271 732 293, [email protected], www.wiesner-hager.com
(!"(!/
$"&)
$"&"(.
%$,!)
(1$"6
$,*"(,
($&
"!&,*6#$"
"&)0(" !&"(.%$,!)
-.,+,2,/0 2!46,!),1(4/$5 -180?+,12,#@"@)'80,1
!/"(1#$"$ )(,+46)1+,) *46 . -$046.<+4
"&)!"%!1$"&"(1#0:
$,*"(,($&,),2 "@6$(=+@
"&)#0)
%&&!/#$"&%'!-!/&!
&)'+@(,2>*'+'.,)$046* .(A5469 )15'$&,.'5,+0<)+@2$.0'(<)+@
BATIMA API CZECH, k.s.
A.,! /$.2'/ 0'*?
+@8$(1'!$."$7
&. /0 2
0$)6% 3
$* ')'+%,! 0'* "5
!"&,#+@5 /0,1-$+@-,"$)>;
www.batima.cz
+

Podobné dokumenty

číslo 2 / 2016 - Muzeum Mariánská Týnice

číslo 2 / 2016 - Muzeum Mariánská Týnice začali cestovat, vydali se za příbuznými či známými nebo se dali do nutných oprav svých příbytků? Možná k takovým úvahám vybízí právě letní čas, kdy děti mají dva měsíce práznin , které se pro něko...

Více

Scientia 4_12.indd

Scientia 4_12.indd událostí, na jehož konci jsou současné úvahy o budoucnosti eurozóny, jestli a za jakých podmínek vydrží ve svém dnešním sedmnáctičlenném složení, jestli ji některé země nakonec opustí, anebo jestli...

Více

NOVÁK Disertace - Samba

NOVÁK Disertace - Samba přístupů a proudů, taktik a strategií, které často mohly být, a byly, ve vzájemných rozporech. Tyto rozpory se mohou týkat nejen názorů na příčiny současných environmentálních problémů, způsobů jej...

Více

číslo 3 - Ideální Bydlení

číslo 3 - Ideální Bydlení se nám totiž stát, že si nedokážeme představit, jak moc ostrý úhel svírá střešní konstrukce s podlahou, takže se nám do bytu plno věcí prostě nevejde. V zájmu zachování duševního zdraví je nejlepší...

Více

číslo 11 - Ideální Bydlení

číslo 11 - Ideální Bydlení s vysokým obslužným komfortem.

Více

Zde - čkait

Zde - čkait jsme o politice stavební kultury, kdy jsme nabídli konkrétní pomoc, jako např. bydlení, bezbariérové užívání staveb, vzdělávání úředníků stavebních úřadů apod. Vše skončilo na penězích. A je to tad...

Více

jaroslav besperát

jaroslav besperát z nich jsou nápad, invence, odvaha českých hlav a šikovnost a pracovitost českých rukou. Že za nimi jsou lidé, kteří se na hospodářských mapách neobjeví. Ale o nichž je třeba vědět! Proto v CZECH T...

Více

věda a výzkum v praxi - Časopis stavebnictví

věda a výzkum v praxi - Časopis stavebnictví energické, pohodové, jemné nebo tradiční barvy, Life vám nabízí vše v široké škále odstínů. Kromě toho si můžete vybrat z 36 nových trendových mozaikových omítek pro zvýraznění detailů. Vaše fasáda...

Více