[TADY KLEPNĚTE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY]

Komentáře

Transkript

[TADY KLEPNĚTE A NAPIŠTE NÁZEV FAKULTY]
OBCHODNÍ AKADEMIE ORLOVÁ
OBCHODNÍ AKADEMIE A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ
ANGLIČTINA II
GRAMATIKA A KONVERZACE
UČEBNÍ TEXT PRO DISTANČNÍ FORMU VZDĚLÁVÁNÍ
RNDR.ANNA
NEUMANOVÁ
ORLOVÁ 2006
Obsah
ÚVOD ......................................................................................................................... 5
LEKCE 1 (UČEBNICE UNIT 8)................................................................................... 6
1. GRAMMAR I, strana 62..................................................................................................................................... 7
2. GRAMMAR II, strana 64 ................................................................................................................................. 10
3. LISTENING AND SPEAKING, strana 65 ....................................................................................................... 13
4.READING AND SPEAKING, strana 66........................................................................................................... 15
5. VOCABULARY, strana 68 .............................................................................................................................. 16
6. EVERYDAY ENGLISH, strana 69 .................................................................................................................. 17
LEKCE 2 (UČEBNICE UNIT9).................................................................................. 21
1. GRAMMAR, strana 70 ..................................................................................................................................... 22
2. LISTENING AND SPEAKING, strana 73 ....................................................................................................... 26
3. READING AND SPEAKING, strana 74 .......................................................................................................... 27
4. VOCABULARY, strana 76 .............................................................................................................................. 29
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 76 .................................................................................................................. 30
LEKCE 3 (UČEBNICE UNIT10)................................................................................ 31
1. GRAMMAR I, strana 78................................................................................................................................... 32
2. GRAMMAR II, strana 80 ................................................................................................................................. 37
3. VOCABULARY, strana 81 .............................................................................................................................. 39
4. WRITING, pracovní sešit, strana 57................................................................................................................. 40
5. READING and SPEAKING, strana 82............................................................................................................. 41
6. LISTENING AND SPEAKING, strana 84 ....................................................................................................... 42
7. EVERYDAY ENGLISH, strana 85 .................................................................................................................. 44
LEKCE 4 (UČEBNICE UNIT 11)............................................................................... 46
1. GRAMMAR, strana 86 ..................................................................................................................................... 47
2.VOCABULARY, strana 89 ............................................................................................................................... 51
3.READING AND SPEAKING, strana 90........................................................................................................... 53
4. LISTENING AND SPEAKING, strana 92 ....................................................................................................... 54
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 93 .................................................................................................................. 55
3
LEKCE 5 (UČEBNICE UNIT 12)............................................................................... 56
1. GRAMMAR I, strana 94................................................................................................................................... 57
2. GRAMMAR II, strana 96 ................................................................................................................................. 60
3. READING AND LISTENING, strana 98......................................................................................................... 62
4. VOCABULARY, strana 100 ............................................................................................................................ 64
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 101 ................................................................................................................ 65
LEKCE 6 (UČEBNICE UNIT 13)............................................................................... 67
1. GRAMMAR, strana 102 ................................................................................................................................... 68
2. VOCABULARY, strana 105 ............................................................................................................................ 72
3. READING AND SPEAKING, strana 106 ........................................................................................................ 74
4. LISTENING AND SPEAKING, strana 108 ..................................................................................................... 76
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 109 ................................................................................................................ 77
LEKCE 7 (UČEBNICE UNIT 14)............................................................................... 79
1. GRAMMAR I, strana 110................................................................................................................................. 80
2. GRAMMAR II, strana 113 ............................................................................................................................... 83
3. READING AND SPEAKING, strana 114 ........................................................................................................ 86
4. LISTENING AND VOCABULARY, strana 116 ............................................................................................. 87
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 117 ................................................................................................................ 88
LITERATURA: .......................................................................................................... 90
4
Úvod
Milí studenti,
vzhledem k tomu, že máte před sebou oporu s názvem Angličtina II - Gramatika a
konverzace, předpokládám, že jste se rozhodli pokračovat ve studiu anglického jazyka e learningovou metodou. Prostudovali jste si první oporu a v té druhé vás čeká podobná forma
práce. Bude to pro vás jednodušší, protože už víte, jak na to.
Co vás tedy čeká?
Tato studijní opora je metodickým průvodcem k učebnici New Headway Pre-intermediate,
konkrétně k lekcím 8 - 14.
Ke studiu budete potřebovat:
•
učebnici New Headway Pre-intermediate, Student's book,
•
pracovní sešit k učebnici, tzv. Workbook (s Klíčem),
•
kazetu nebo CD k lekcím 8 a 14,
•
CD přehrávač nebo magnetofon.
Tato příručka je udělána tak, abyste si sami, ve vlastním tempu nastudovali 7 lekcí učebnice
New Headway Pre-intermediate. Začíná se lekcí 1, ale v učebnici je to lekce 8. Proto budete
mít hned na začátku každé lekce i informaci o lekci v učebnici. Například: Lekce 1 (Učebnice
Unit 8). Věřím, že se neztratíte.
Na začátku každé lekce vám řeknu, co budete v celé lekci studovat, pak si spolu projdeme
jednotlivé části. Lekce mají zpravidla 5 částí (např. gramatika, čtení, poslech apod.). U každé
části vám předem řeknu, kolik času asi budete potřebovat k jejímu prostudování.
Pak se budete držet příručky a jejich pokynů. Budete tedy procházet příručku a zároveň u sebe
mít otevřenou učebnici (a někdy připravený magnetofon). Příručka vám bude říkat, co máte
dělat, v jakém pořadí, kdy máte kontrolovat řešení v Klíči, dá vám příklady (pokud už nejsou
v učebnici) atd. Některé části, hlavně mluvení, si budete doma jen připravovat či trénovat
sami se sebou, až na tutoriálu si ve dvojicích či skupinkách vyzkoušíte, co jste se naučili.
Komunikovat budeme spolu mailem, takže pokud budete mít dotazy, připomínky, nejasnosti
atd., neváhejte a napište. Vyřešíme je, jakmile budou aktuální. Dále se spolu budeme scházet
na pravidelných tutoriálech.
Teď vám přeji už jen hodně silné vůle a energie. Doufám, že se vám bude s příručkou dobře
studovat a budete se brzy radovat z vlastních pokroků.
Anna Neumanová
5
LEKCE 1 (Učebnice Unit 8)
DO'S AND DON'TS
PŘÍKAZY A ZÁKAZY
V této lekci:
• najdete šest částí, a to:
1. Grammar I;
2. Grammar II;
3. Listening and Speaking;
4. Reading and Speaking;
5. Vocabulary;
6. Everyday English,
• najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
• se naučíte, kdy se používá sloveso "have (got)to",
• se naučíte, jak se používají modální slovesa "should" a "must", když
chcete někomu něco poradit nebo nařídit,
• se dozvíte, kam a kdy jezdívají lidé na dovolenou,
• se naučíte, jaké fráze se dají použít při návštěvě lékaře,
• si poslechnete písničku "Killing me softly with his song",
• najdete sedm korespondenčních úkolů.
Klíčová slova této lekce: Have (got) to, Should / Must, Words that go
together, At the doctor's
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar I
2 hodiny
2. Grammar II
2 hodiny
3. Listening and Speaking
2 hodiny
4. Reading and Speaking
1 hodina
5. Vocabulary
1 hodina
6. Everyday English
1 hodina
6
1. GRAMMAR I, strana 62
Work, Work – Práce, Práce
Průvodce studiem
Nejprve se naučíme, jak vyjádříte, že něco musíte nebo nemusíte
dělat. Žáci ve škole musí dodržovat školní řád, doma musí
poslouchat své rodiče. My všichni musíme dodržovat zákony a
dohodnutá pravidla. Pokud se náhodou v příkladech objeví nové
slovo, určitě nebude problém ověřit si jeho význam ve slovníku.
Strana 62, STARTER
I have to (go) …
Musím (jít) …
I don't have to (go) …
Nemusím (jít) …
Možná jste se už setkali se slovesem "must", které také znamená "muset". Na
rozdíl od "must" se vazba "have to" používá v situacích, kdy se jedná o povinnost
vyplývající z vnějších okolností, z příkazů apod. Např. I have to wear glasses
when driving. - Při řízení musím nosit brýle (nařízeno lékařem) apod.
Řekněte, co musíte dělat vy. Musíte každé ráno brzy vstávat? Musíte platit účty?
Musíte chodit do školy? Musíte pracovat o víkendu? Co ještě musíte dělat?
Jako učitelka bych řekla:
I have to get up early every morning. (Because I go to school by bus.)
I have to pay bills.
I have to go to school. (Because I am a teacher.)
I don't have to work at the weekend. (The school is closed at the weekend.)
I don't have to do homework. (Because I am not a student.)
Strana 62, cvičení 1
Poslechněte si nahrávku 8.1, ve které Steven Barnes mluví o své profesi. Po
prvním poslechu byste měli umět odpovědět na otázku: "What is he?". Odpověď.
Zamyslete nad tím, zda byste chtěli v budoucnu dělat stejnou práci. Proč? Proč
ne? Připravte si odpověď v angličtině na tutoriál.
Strana 62, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 8.1 ještě jednou a do vět v zeleném poli doplňte
vynechaná slova z rámečku. Řešení.
Strana 62, cvičení 3
Věty ze cvičení 2 převeďte do třetí osoby jednotného čísla. Pozor na správnou
změnu slovesa "have". Řešení.
Průvodce studiem
Sloveso "have" pro vás nebylo nové, pouze jste si rozšířili jeho
význam. Pro jistotu přikládám tabulku s jeho dvěma základními
významy. Pozornost věnujte také bodu 3, který se týká tvoření
otázek a záporu.
7
GRAMMAR SPOT, strana 62
1. sloveso have/have got může vyjadřovat vlastnictví nebo se používá pro
vyjádření něčeho plánovaného.
I have my own car.
Mám vlastní auto.
We've got a meeting tomorrow.
Zítra máme schůzku.
2. have/have got + infinitiv s "to" vyjadřuje povinnost (závazek)
He has to wear a uniform.
Musí nosit uniformu.
I've got to leave now. Bye!
Teď musím odejít. Ahoj.
3. Otázka a zápor se tvoří pomocí slovesa "do", které také pro vás není nové.
I have to go to school by bus. Do školy musím jezdit autobusem.
What time do you have to go to school by bus?
V kolik hodin musíš jet autobusem do školy?
I don't have to go to school by bus. Do školy nemusím jezdit autobusem
Průvodce studiem
Myslím si, že tvořit věty se slovesy have/has to není vůbec těžké,
zvláště pro vás ☺. Pro zopakování se však najděte v učebnici stranu
137 a pozorně si přečtěte bod 8.1. Pak si přečtěte následující
komentář.
Na straně 137 máte přehled o tom, jak vypadá kladná věta se slovesy have/has to,
jak se tvoří otázka a zápor. Všimněte si, jak vypadá krátká odpověď.
Poznámka:
1.Minulý čas od slovesa "have to" je "had to", otázka a zápor se tvoří pomocí
pomocného slovesa "did".
Why did he have to work last night?
Proč musel pracovat včera večer?
They didn't have to do the washing up. Nemuseli umývat nádobí.
2. Určitě se chcete zeptat, jaký je rozdíl mezi "have to" a "have got to". Sloveso
"have got to" se používá, když jde o jednorázovou nutnost. Například:
I have got to go to the post office. Musím jít na poštu.
(Tuto nutnost mohu vysvětlit takto: Nebývá to obvykle moje povinnost, ale dnes
musím jít já, protože sekretářka je nemocná.)
Sekretářka by řekla: I have to go to the post office. Musím chodit na poštu. ( Mám
to v popisu práce)
Užití:
1. Sloveso "have to" vyjadřuje povinnost. Tuto povinnost mi nařizuje někdo jiný:
• je to jistá autorita; takto mi může například nařizovat lékař.
The doctor says I have to have a rest.
• jsou to pravidla a zákony.
You have to be 18 if you want to drive a car.
• jsou to pracovní povinnosti.
People in this office have to start work at 7:00.
2. Sloveso "don't/doesn't have to" vyjadřuje, co dělat nemusím.
I don't have to do any cooking. I have lunch at school.
8
Nemusím vařit. Obědvám ve škole.
They don't have to learn on Fridays. It's their day off.
Nemusí se v pátek učit. Mají volno.
Průvodce studiem .
Takže teď už je to naprosto jasné, jenom vám k dokonalosti chybí
správná výslovnost slovesa have/has to. Tu si natrénujete podle
následujícího cvičení.
Strana 63, cvičení 1 - výslovnost
V tomto cvičení se naučíte správnou výslovnost slovesa have/has. Poslechněte si
nahrávku 8.2 a do čtverečku vyplňte správné písmenko a, b, c, d, e nebo f podle
toho, co slyšíte. Řešení.
Přehrajte si nahrávku ještě několikrát a opakujte správnou výslovnost.
Část pro zájemce
Nezapomeňte na pracovní sešit. Probíraná gramatický jev je procvičován ve
cvičeních, která najdete v pracovním sešitě na straně 43 a 44. Správné výsledky
si zkontrolujte podle Klíče.
Korespondenční úkol 1
Ve cvičení 2 na straně 63 je v rámečku několik profesí. Přeložte si je do češtiny,
ty, které neznáte, si zapište do slovníčku a naučte.
Napište 12 anglických otázek, které byste položili spolužákovi, pokud byste
museli zjistit jeho profesi a on by mohl odpovídat jenom ano/ne. Tuto hru si
zahrajeme na tutoriálu, a proto si otázky připravte a pošlete mi je ke kontrole.
Příklad: Do you have to wear a uniform?
Korespondenční úkol 2
Přeložte:
1. Museli jsme ve škole nosit uniformy.
2. Musíš brzy ráno vstávat?
3. Moje maminka musela doma hodně pomáhat.
4. Nemusíme umývat nádobí, máme myčku.
5. Musel jsi říkat svým rodičům, kam jdeš?
6. S čím musíš doma pomáhat?
7. Musím být ve škole před sedmou.
8. V neděli nemusím dělat žádné domácí úkoly.
9. Moji rodiče musí platit účty každý měsíc.
10. Nemusím jezdit do školy autobusem.
Průvodce studiem .
Větší část gramatiky už máte za sebou a teď nám zbývají ještě
modální slovesa "should" a "must". Nebude to pro vás žádný
problém, i když problémy řešit budeme.
9
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR I)
Strana 62, cvičení 1
Steven is a chef.
Strana 62, cvičení 2
I have to work at the weekend.
Do you have to work at the weekend?
I don't have to do the washing-up.
We had to learn basics.
I didn't have to wait long to get a job.
Strana 62, cvičení 3
He has to work very long hours.
Does he have to work at the weekend?
He doesn't have to do the washing-up.
He had to learn basics.
He didn't have to wait too long to get a job.
Strana 63, cvičení 1
1b/d, 2a/e, 3c/f
2. GRAMMAR II, strana 64
Problems, Problems – Problémy, problémy
Průvodce studiem
Obrací se na vás vaši kamarádi, abyste jim poradili? Jste ochotni
nechat si poradit, když to s vámi někdo myslí dobře a chce vám
radit? Koho obvykle žádáte o radu, když máte nějaký problém?
Jaké fráze se používají v angličtině, když chceme někomu poradit,
se naučíme v této části s názvem "Problems, problems".
Strana 64, cvičení 1
Na straně 64 vpravo v modrém rámečku jsou uvedeny čtyři problémy a pod nimi
v červeném rámečku čtyři rady. Spojte problémy s radami. Řešení.
Strana 64, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 8.3 a doplňte do vět výrazy z rámečku.
You should …
Měl bys …
You shouldn't …
Neměl bys …
You must …
Musíš …
I don't think you should … Myslím, že bys neměl …
Strana 64, cvičení 3
Co byste poradili svému příteli, kdyby měl problémy uvedené v učebnici?
Možné odpovědi.
10
GRAMMAR SPOT, strana 64
1. Která věta doporučuje?
Která věta přikazuje?
Odpověď.
2. "Should" a "must" jsou modální slovesa
He must be patient.
You shouldn't smoke.
Where should I go?
Přidáváme –s ve třetí osobě jednotného čísla (he, she, it)?
Používáme pomocné sloveso do/does při tvorbě otázky a záporu?
Odpověď.
3. Pokud si myslíte, že by někdo něco dělat neměl, uvedete radu větou:
I don't think …
I don't think you should drink so much. Myslím, že bys neměl tolik pít.
Na straně 137 v bodě 8.2 najdete přehled modálních slovech a základní pravidla
jejich použití.
8.2. Úvod k modálním pomocným slovesům
Form - Tvar
Existují tato modální slovesa:
can
could
might
must
will
would
may
shall
should
Určité věci mají tato slovesa společné.
1. Pojí se s infinitivem bez "to" – např. I can swim.
2. Otázka se tvoří přehozením slovosledu - např. Can you swim?
3. Ve všech osobách mají stejný tvar – např. He can swim.
4. Zápor se netvoří pomocí slovesa "do/does", ale přidáním záporky not –
např. He can't (cannot) swim .
5. Většina modálních sloves se vztahuje k přítomnosti a budoucnosti. Pouze
sloveso "could" se běžně používá pro minulý čas.
Na straně 137 v bodech 8.3 a 8.4 najdete detailnější informace o modálních
slovesech "should" a "must".
8.3 should
Form - Tvar
Sloveso "should" se pojí s infinitivem bez "to" (např. – "You should do it." –
"Měl bys to udělat.") a má stejný tvar ve všech osobách.
V rámečcích vidíte, jak se tvoří kladná a záporná věta oznamovací, jak se tvoří
otázka a krátká odpověď.
Use - Použití
"Should" se používá, když chce mluvčí něco doporučit nebo poradit. Větu "You
should start" do češtiny přeložíme "Měl bys začít", větu "He shouldn't ask" jako
"Neměl by se ptát" atd.
Note - Poznámka
Protože should většinou vyjadřuje názor mluvčího, často se uvádí výrazy
I think… / I don't think …
11
Například:
I think you should help him. Myslím si, že bys mu měl pomoct.
I don't think you should go there alone. Myslím si, že bys tam neměl jít sám.
8.4 must
Form - Tvar
Sloveso "must" se pojí s infinitivem bez "to" a ve všech osobách má stejný tvar
V rámečku vidíte větu kladnou a zápornou. Otázku vytvoříme přehozením
slovosledu - "Must you go?", běžnější je však ptát se se slovesem "have to", tzn.
"Do you have to go?".
Use - Použití
1. "Must" vyjadřuje povinnost/závazek. Všeobecně si tuto povinnost ukládá
mluvčí sám: nejedná se tedy o autoritu z vnějšku jako u "have to".
2. Protože "must" vyjadřuje autoritu mluvčího, měli bychom být opatrní při jeho
používání. Bude lepší, když místo "You must ..." budete ostatním jen doporučovat
"You should ...". Budete působit přátelštěji.
Korespondenční úkol 3
V učebnici ve cvičení 1 na straně 64 vytvořte 8 různých vět s použitím výrazů z
rámečku a přeložte je do češtiny.
Korespondenční úkol 4
V učebnici na straně 64 v oddíle "A trip to your country" najdete cvičení 2.
Představte si, že někdo má přijet do naší země na šest měsíců. Co byste mu
poradili, na co by neměl zapomenout, co si má s sebou přivést, co si musí
zařídit…? Ve svých radách byste neměli zapomenout na peníze, nezbytné
dokumenty, oblečení, zdraví, ubytování a jídlo.
Část pro zájemce
Nezapomeňte na pracovní sešit. Tento gramatický jev si můžete dále procvičit ve
cvičeních 6 - 9, která najdete v pracovním sešitě na straně 45 a 46. Správné
výsledky si zkontrolujte podle Klíče.
Část pro zájemce
Na této adrese si otestujte svoje znalosti probírané gramatiky. Zaškrtněte políčko
vedle "(don't)have to/should". Test si můžete udělat online a nechat si ho
vyhodnotit nebo si ho vytisknout a udělat později. Přeji vám hodně štěstí.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/c_stopandchec
k/
Průvodce studiem .
Tak vám blahopřeji, obecně nejméně oblíbenou část lekce máte
úspěšně za sebou a teď už vás čeká jen zábava! ☺ Pojedeme na
dovolenou, budeme poslouchat písničku, hrát si se slovy, ale
nepředbíhejme a nechme se překvapit.
12
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR II)
Strana 64, cvičení 1
I'm working 16 hours a day.
Talk to your boss.
I can't sleep.
Don't drink coffee at night.
My ex-boyfriend's getting married.
Don't go to the wedding.
I've had a terrible toothache for weeks.
Go to the dentist.
Grammar Spot, strana 64
Měl bys držet dietu.
doporučení
Musíš jít k doktorovi.
příkaz
2
Modální slovesa nepřibírají –s ve třetí osobě jednotného čísla. S modálními
slovesy se pomocná slovesa "do" a "does" v otázce a v záporu nepoužívají.
Strana 64, cvičení 3
Mám nadváhu.
You shouldn't eat so much.
Příští týden mám zkoušky.
You should learn harder.
Moje kočka je nemocná.
You should go to the vet with it.
Vždycky se s rodiči pohádám.
You must be more polite.
Naši mají brzy výročí svatby.
You should buy some presents to them.
Moje auto dělá divný zvuk.
You should get it repaired immediately.
3. LISTENING AND SPEAKING, strana 65
Holidays in January – Prázdniny v lednu
Průvodce studiem .
Cestujete rádi? Kdy a kam jezdíváte obvykle na dovolenou? Proč je
slovo "dovolená" obvykle spojená s létem? A co dovolená v zimě!
Jeli byste na dovolenou v zimě? Určitě existují země, kde může být
dovolená atraktivní i v zimních měsících. My se v této lekci dovíme,
kam bychom mohli jet na dovolenou v lednu a co bychom tam mohli
dělat.
Strana 65, cvičení 2
V nahrávce 8.4 Silvia, Fatima a Karl hovoří o možnostech, jak strávit ve své zemi
dovolenou v lednu. Při prvním poslechu sledujte obrázky na straně 65 a přiřaďte
je osobám, které o nich hovoří. Řešení.
Při druhém poslechu si vyplňte celou tabulku. Tedy udělejte si poznámky týkající
se počasí a oblečení, míst, která byste mohli navštívit, jídla a pití, které byste měli
ochutnat. Řešení.
Strana 65, cvičení 3
Odpovězte na těchto šest otázek. Otázky se týkají nahrávky 8.4. Pokud nemůžete
na některou z otázek odpovědět, poslechněte si nahrávku 8.4 ještě jednou anebo si
najděte v učebnici stranu 123, kde najdete kompletní text celé nahrávky. Řešení.
Strana 65, cvičení 4
Dejte slova do správného pořadí tak, abyste vytvořili otázku. Řešení.
13
Korespondenční úkol 5
Vyberte si dvě cizí země, které jste navštívili nebo které byste rádi navštívili.
Odpovězte na otázky, které jste vytvořili ve cvičení 4 na straně 65.
Průvodce studiem .
Tak vítejte zpátky doma! Jak se vám líbilo cestování po cizích
zemích?Ano, máte pravdu, bylo příliš virtuální, ale zlepšili jste si
určitě porozumění a výslovnost, pokud jste poctivě prošli všechna
cvičení.
A kam byste jeli nejraději? Láká vás Egypt, Mexiko nebo
Švýcarsko? ☺ Kterou zemi byste doporučili svým spolužákům?
Přemýšlejte o tom, jak byste propagovali dovolenou strávenou u
nás v lednu. Popovídáme si o tom na tutoriálu.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING)
Strana 65, cvičení 2
Silvia d,e,f / Fatima g,h, i / Karl a,b,c
tabulka
Weather and
Things to do.
Food and drink
clothes
Restaurants are
You can visit
First speaker The weather is
Silvia
neither too hot nor historic buildings, very good and
Mayan and Aztec cheap. You should
too cold.
taste tacos, local
temples.
It isn't necessary
beer, and Tequila
to bring any thick There are
beautiful beaches.
winter clothes.
Take a jacket.
The local food
You can visit
Second speaker The weather is
Fatima
mild. It rains very mosques, museum includes kebabs,
and the Pyramids. koftas, and
rarely.
You should go on falafel. People
You will need a
drink mint tea.
a Nile cruise.
light coat or a
jumper.
You can go skiing Fondue is very
Third speaker Cold. A lot of
and walking. You popular. It is
Karl
snow. In the
cheese melted in a
can go for a boat
mountains the
pot. Fondue is
trip on the lake
weather can be
served with bread.
warm. You should and visit the
towns.
bring waterproof
shoes and warm
clothes.
Strana 65, cvičení 3
1. Silvia is the first speaker, she is talking about Mexico. Mexico City is her
capital city, it's very crowded - the most densely populated in the world.
She talks about Acapulco and Aztecs. Fatina is the second speaker. She is
talking about Egypt. Tourists can visit the Pyramids and go on a Nile
14
cruise. Karl, the third speaker, is talking about Switzerland. There are
mountains and lakes. The country is famous for its winter sports.
2. a,b,c – Switzerland
d,e,f – Mexico
g,h,i – Egypt
3. Karl – the third speaker. About skiing.
4. Silvia talked about money. She said that you don't need a lot of money
when you go on holiday to Mexico because there are good cheap
restaurants, hotels and markets.
5. Fatima and Karl suggested a boat trip. Fatima spoke about a cruise down
the Nile, and Karl talked about a boat trip on the lakes.
Strana 65, cvičení 4
1. What is the weather like in January?
2. What clothes should I take?
3. What sort of things can I do?
4. Are there any special places that I should visit?
5. What food do you recommend?
4. READING AND SPEAKING, strana 66
Problem page – Stránka, kde se řeší problémy
Průvodce studiem .
Čtete rádi noviny a časopisy? Pokud ano, které rubriky vás nejvíce
zajímají? Už jste někdy četli v časopise dopisy čtenářů? Proč
čtenáři píší do novin a časopisů? Mohou k tomu mít různé důvody,
třeba to, že si neví s něčím rady a věří, že by jim jiní čtenáři mohli
poradit. V této části si některé takové dopisy přečteme.
Strana 66, cvičení 1
Přečtěte si nejprve problémy tří čtenářů. Zamyslete se, co byste jim poradili vy.
Strana 66, cvičení 2
Na tyto tři problémy reagovalo šest čtenářů. Vaším úkolem je přiřadit ke každému
problému dvě rady, které si přečtěte na straně 67. Řešení.
Strana 67, cvičení 3
Z odpovědí čtenářů byly části textu odstraněny. Tyto části jsou označeny písmeny
a - l, ale jsou v přeházeném pořadí. Vaším úkolem je vrátit vyňaté texty na své
původní místo. Pozor - vyňaté texty jsou v přeházeném pořadí.
Výsledky tohoto cvičení si ověřte poslechem nahrávky 8.5.
Strana 67, cvičení 4
Čtenáři reagují na uvedené problémy různě. V modrém rámečku jsou shrnuty
reakce jednotlivých pisatelů. Vaším úkolem je tyto reakce přiřadit k správným
dopisům. Řešení.
Se kterým čtenářem souhlasíte?
15
Ve cvičení 4 na straně 67 jsou pod nadpisem "What do you think?" čtyři otázky.
Připravte si na ně odpovědi. Budeme mít příležitost diskutovat na tato témata na
tutoriálu.
Korespondenční úkol 6
A: Vyberte si jeden z níže uvedených problémů a napište dopis (v rozsahu 100
slov), který byste poslali Vanesse Goodmanové do její rubriky.
Problems:
• My boyfriend/girlfriend has left me
• My father has lost his job
• My teacher hates me
• My parents never listen to me
• I can't do my homework
B: Ke každému problému si připravte alespoň jednu radu. Použijte při tom fáze
• You should…
• You must…
• You shouldn't…
Na tutoriálu budeme o těchto problémech hovořit a budeme mít příležitost si
vzájemně poradit.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 66, cvičení 2
A 2/5 B 4/6 C1/3
Strana 67, cvičení 4
Nigella Lawnes suggests waiting (letter 5)
Jenny Torr thinks love is the answer (letter 1)
Mike Garfield has been adventurous (letter 2)
Jane Sands thinks that employers shouldn't exploit their employees (letter 4)
Pete Hardcastle loves mobile phones (letter 5)
Tony Palmer suggests being tough (letter 3)
5. VOCABULARY, strana 68
Words that go together – Slova, která se k sobě hodí
Průvodce studiem
Už jste někdy hráli scrabble? Ne? To se divím, protože tato hra je
poměrně dost rozšířená a oblíbená jak mezi dětmi, tak mezi
dospělými. Je to stolní hra, kde skládáte z písmenek, která si
náhodně vyberete, nová slova. My si v této části budeme taky hrát,
budeme spojovat slovesa s podstatnými jmény a podstatná jména s
jinými podstatnými jmény. Až je složíme, tak si je přeložíte do
češtiny a naučíte se je.
16
Strana 68, cvičení 1
Existují slovesa, která se k sobě hodí. Například "tell a story" nebo "leave home".
V tabulce napravo jsou dva sloupce. V prvním sloupci jsou slovesa a v druhém
jejich doplňky. Najděte ke každému slovesu správný doplněk. Se všemi výrazy
jste se setkali, když jsme si četli reakce čtenářů na dané problémy na straně 66 –
67. Na těchto stránkách si zkontrolujte, zda jste slova přiřadili správně.
Strana 68, cvičení 2
Zapamatujte si věty s frázemi uvedenými v tabulce. Čím lépe se tyto věty naučíte
zpaměti, tím budete mít větší šanci na příštím tutoriálu vyhrát soutěž. Bude se v
ní hodnotit znalost slovní zásoby z této části. Odměna vítěze určitě nemine.
Strana 68, cvičení 3
Pokud správně spojíte dvě podstatná jména, vznikne nový výraz.
Například
head - hlava + ache - bolest: co je to headache?
horse - kůň + race – závod: co je to horse-race?
V tomto cvičení jsou dvě tabulky, každá má dva sloupce. Vaším úkolem je spojit
podstatné jméno z levého sloupce s podstatným jménem ze sloupce pravého tak,
abyste vytvořili nové slovo. Poslechněte si nahrávku 8.6 a ověřte si, zda jste
spojili podstatná jména správně. Pokud nová slova neznáte, najděte si jejich český
překlad ve slovníku a zapište si je do slovníčku. Přitom se je snažte naučit.
Znalost těchto slovíček se vám bude určitě hodit při soutěžích na příštím tutoriálu.
Průvodce studiem .
Viděli jste někdy v televizi zábavnou soutěž "KUFR"? Soutěžící
musí stručně popsat zadané slovo tak, aby ho mohl jeho spoluhráč
co nejrychleji uhodnout.
Ve cvičení 3 v této části jste se naučili nové výrazy. Pokud chcete v
"kufru", který budeme hrát na tutoriálu, dobře zabodovat, připravte
si definice ke každému výrazu z daného cvičení. Vaši soupeři pak
nebudou mít šanci!!! ☺☻
6. EVERYDAY ENGLISH, strana 69
At the doctor's – U lékaře
Průvodce studiem .
Chodíte často k lékaři? Ne? Tak dnes si k lékaři zajdete. Ale
nemusíte se bát, návštěva nebude bolestivá. Bude to jen virtuální
realita. Ve skutečnosti se naučíte výrazy, které se používají v
lékařské ordinaci.
Strana 69, cvičení 1
V levém rámečku jsou tři nemoci a v pravém tři příznaky, které se vztahují k
jiným třem nemocem. Vaším úkolem je doplnit tabulku - ke každé nemoci doplňte
správný příznak a naopak. Řešení.
17
Rozdíl mezi britskou a americkou angličtinou:
Jsem nemocen.
I am ill. (GB)
I am sick. (US)
Všimněte si i rozdílu mezi:
I feel sick.
Není mi dobře. Cítím se nemocen.
I am feeling sick.
Je mi nevolno (asi budu zvracet).
Strana 69, cvičení 2
Dejte věty do správného pořadí, aby celý text dával smysl. Řešení.
Průvodce studiem .
Věty ve cvičení 2 na straně 69 jsou pro vás velmi důležité, můžete
je použít u maturitní zkoušky, když si vytáhnete otázku zdraví.
Věnujte tedy tomuto cvičení dostatečnou pozornost a výrazy, které
neznáte, si zapište do slovníčku a naučte!!!
Strana 69, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 8.7, ve které uslyšíte rozhovor mezi Manuelem,
studentem z Chile, a jeho lékařkou. Vaším úkolem je odpovědět na dané otázky.
Řešení.
Nahrávku si poslechněte ještě jednou a sledujte při tom text na straně 124. Fráze,
které se používají při návštěvě lékaře, se dobře naučte.
Část pro zájemce
Poslechněte si rozhovor u lékaře na této adrese. Při poslechu si můžete zvolit, zda
chcete být pacient nebo lékař, zda chcete text během poslechu vidět nebo jenom
poslouchat.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/f_everydayengl
ish/hwy_pre_dialogue02/
Korespondenční úkol 7
Vyberte si nemoc, se kterou přijdete k lékaři, a napište rozhovor mezi lékařem a
pacientem.
Průvodce studiem .
Víte toho o nemocech dost, aby se z vás stali doktoři nebo
hypochondři.☻ Na tutoriálu si "na doktory" zahrajeme. Přesněji
řečeno, budeme procvičovat rozhovory u lékaře, budeme hovořit o
tom, jaké máme příznaky, když máme chřipku nebo jiné potíže.
Naučte se proto slovní zásobu, která byla v této části pro vás nová.
18
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH)
Strana 69, cvičení 1
Illness
Symptoms
I am sneezing. I am runny-nosed.
… flu.
My ankle hurts. I can't walk on it.
… diarrhoea.
I've got swollen glands. When I
swallow, it hurts.
… food poisoning.
Strana 69, cvičení 2
1 I didn't feel very well.
2 I phoned the doctor's surgery and made an appointment.
3 I went to the surgery and saw the doctor.
4 I explained what was wrong.
5 She took my temperature and examined me.
6 She told me I had an infection.
7 She gave me a prescription.
8 I went to the chemist's, paid for the prescription, and got some antibiotics.
9 After a few days I started to feel much better.
Strana 69, cvičení 3
1 He's got a bit of a temperature, feels terrible, and has a stomachache. He's been
sick and he's had diarrhoea.
2 What seems to be the matter? Have you felt sick? Have you had diarrhoea at all?
Have you had anything to eat recently which might have disagreed with you?
3 She thinks she has food poisoning.
4 She prescribes something for a stomachache and diarrhoea.
5 She tells him to drink a lot, spend a day or two in bed and take things easy.
6 Only the prescription, which is ₤6.
Průvodce studiem .
Pokud jste si prostudovali všechna předcházející cvičení, zasloužíte
si odměnu. Na konci 8.kapitoly na svém CD najdete píseň " Killing
me softly with his song". Věřím, že si ji rádi poslechnete.
19
Shrnutí lekce:
•
•
•
•
•
V této lekci jste se naučili používat gramatické jevy
"have(got)" a "should"/"must". Umíte říct, co musíte dělat, a
umíte druhému poradit.
Pokud pojedete do Mexika, Egypta nebo Švýcarska v lednu, tak
už víte, jak se obléci, co tam ochutnat a na co se podívat.
Procvičili jste si porozumění mluvenému jazyku a rozšířili
slovní zásobu.
Domluvili byste se v Británii u lékaře, protože umíte popsat
příznaky běžných nemocí.
Splnili jste sedm korespondenčních úkolů.
Průvodce studiem
Tak jak se vám pracovalo? Zvládli jste první lekci a já vám k tomu
blahopřeji. Věřím, že to není jednoduché, ale byl to teprve začátek.
Pokud máte nějaké dotazy nebo připomínky, neváhejte a pošlete mi
mail. Přeji vám hodně elánu do druhé lekce!
20
LEKCE 2 (Učebnice Unit 9)
GOING PLACES
CESTOVÁNÍ
V této lekci:
• najdete pět částí, a to:
1.Grammar;
2.Listening and Speaking;
3.Reading and Speaking;
4.Vocabulary;
5.Everyday English.
• najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
• se dozvíte, co jsou časové a podmínkové věty, kdy a jak se
používají,
• se dozvíte, jaké jsou vize pro rok 2050,
• se dočtete, že v Číně vyrůstá největší město na světě,
• se naučíte častá spojení se slovesy "take", "get", "do" a "make",
• se dozvíte, jaké služby mohou být poskytnuty v hotelu,
• najdete šest korespondenčních úkolů.
Klíčová slova této lekce: Time clauses, If, Hot verbs, In a hotel
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar
3 hodiny
2. Listening and Speaking
2 hodiny
3. Reading and Speaking
1 hodina
4. Vocabulary
1 hodina
5. Everyday English
1 hodina
21
1. GRAMMAR, strana 70
The Gap Year
Průvodce studiem
Studenti si často po skončení střední školy udělají rok volno, než
začnou studovat na universitě. Tento čas využívají k cestování,
k získání finančních prostředků do další studia anebo k získání
zkušeností. Takový rok se v angličtině nazývá "gap year" a jeho
český ekvivalent neexistuje. Možná bychom ho mohli překládat jen
jako "rok volna". To bude tedy téma této části. Dále budeme
probírat věty časové a větu podmínkovou.
Strana 70, cvičení 1
Clare a její přítelkyně Ally, můžete je vidět na obrázku, právě dokončily střední
školu a plánují si, že budou cestovat. Doplňte položky 1 - 8 vedlejšími větami (ah) z rámečku. Správné řešení si ověřte poslechem nahrávky 9.1.
GRAMMAR SPOT, strana 70 dole
1. Podtrhněte slova, kterými jsou vedlejší věty v rámečku (cvičení 1) uvozeny,
např. while.
odpověď
2. Ve kterém čase jsou slovesa ve vedlejších větách ve cvičení 1?
Vztahují se tyto vedlejší věty k přítomnosti nebo budoucnosti?
odpovědi
3. Jaké formy pro vyjádření budoucnosti najdete ve větách Clare a Ally?odpověď
4. Která věta vyjadřuje jistotu a která pravděpodobnost?
odpověď
Na straně 138 v bodě 9.1 se dovíte, že:
1. Časové souvětí se skládá z věty hlavní a vedlejší.
I'll help her
when I get home.
hlavní
vedlejší
2.Vedlejší věta je uvozena časovými spojkami
When (když, až)
while (zatímco)
as soon as (jakmile)
before (před)
until (dokud ne)
after (poté co)
Sloveso ve vedlejší časové větě je v přítomném čase, i když se významem
vztahuje k budoucnosti.
Například:
I will stay here until your parents come home.
Zůstanu tady, dokud se tvoji rodiče nevrátí.
When I meet him, I will tell him about your suggestion.
Až ho potkám, řeknu mu o tvém návrhu.
Čárka v časové větě se píše jen před hlavní větou, ne před časovou spojkou (věty
vedlejší).
When he gets home, he'll do his homework.
I'll have something to drink when I get home.
22
V bodě 9.2 se dočtete o použití pomocného slovesa "will".
Forma slovesa "will" byla probírána v lekci páté a můžete si ji zopakovat na
straně 134 v bodě 5.3.
Užití
1 "Will" vyjadřuje rozhodnutí nebo záměr, který vzniká až v okamžiku promluvy,
nejde o nějaký předchozí plán. Přečtěte si následující dialogy a snažte si živě
představit každou situaci.
A: I don't have enough money. B: I'll lend you some.
A: Nemám dost peněz.
B: Půjčím ti.
A: I've missed the bus.
A: Zmeškal jsem autobus.
B: I'll give you a lift.
B: Svezu tě.
Souhlasíte s tím, že "WILL" bylo použito neplánovaně a spontánně?
2. "Will" vyjadřuje budoucí fakt (skutečnost), neutrální budoucnost. Mluvčí
předvídá, vyjadřuje svůj osobní názor, ale chybí zde plány nebo záměry.
Real Madrid will win the cup. (je to můj názor)
Tomorrow's weather will be cold and rainy. (pouze předpovídám, že to tak bude)
Část pro zájemce
Teď byste si měli v pracovním sešitě najít stranu 48 a udělat cvičení 1. Vyberte
správný tvar slovesa. Poslechněte si nahrávku 9.1 a ověřte si své výsledky.
9.3 First conditional – první podmínková věta
První podmínková věta je zažitý termín, protože existuje ještě druhá a třetí
podmínková věta, které budeme probírat později.
Forma
Přečtěte si následující dva příklady a formulujte pravidlo tvoření první
podmínkové věty. Využijte znalosti časových souvětí.
If she has enough money, she will build a house.
Jesli bude mít dost peněz, postaví si dům.
You'll earn a lot of money if you work hard.
Vyděláš si hodně peněz, když budeš tvrdě pracovat.
Odpověď.
Ve vysvětlení na straně 138 si všimněte, jak vypadá toto podmínkové souvětí
v kladném nebo záporném tvaru (positive and negative). Dále si pročtěte, jak se
tvoří otázka (question) a jak vypadá krátká odpověď (short answer).
Na základě toho, co víte o psaní čárek v časovém souvětí, opravte chybu v souvětí
podmínkovém.
If I find it I'll bring it back. Řešení.
23
Use - Užití
První podmínková věta se používá pro vyjádření toho, že se něco v budoucnosti
za určitých podmínek stane (anebo může se stát).
Příklady v učebnici můžeme přeložit takto:
Jestli mi přijde šek, koupím nám všem jídlo.
Zmokneš, jestli si nevezmeš deštník.
Co se stane s životním prostředím, jestli o něj nebudeme pečovat?
Shrnutí:
V podmínkové větě vedlejší je v angličtině přítomný čas!!!
PRACTICE
Strana 71, cvičení 1
Doplňte věty vzhledem k situaci na obrázku, např. "When I get home, I'll have a
bath". Poslechněte si nahrávku 9.2 a porovnejte odpovědi s nahrávkou.
Strana 71, cvičení 2
V tomto cvičení budeme řetězově předvídat následky. Přečtěte si příklad v kurzívě
a doplňte, co by mohlo následovat po "If I do more work…".
Doplnili jste například "I will be more satisfied" nebo "I will be more tired"?
Mohli jste doplnit cokoliv jiného, rozhodně ale musíte použít sloveso s "will".
Teď už jistě zvládnete celé cvičení, je to skoro mechanické. Výrazy, které máte
použít, jsou ve dvou sloupcích (pod dvěma velkými IF). Řešení.
Korespondenční úkol 1
Rozveďte oba řetězce ve cvičení 2 na straně 71 podle vlastní fantazie alespoň o
další tři řádky. Přeložte je celé do češtiny.
Část pro zájemce
Další cvičení tohoto typu najdete v pracovním sešitě na straně 48, například
cvičení 2. V tomto cvičení máte popsat řetězovou reakci, která může nastat, jestli
se naše země oteplí.
Strana 72, cvičení 4
Discussing grammar
Doplňte do vět časovou spojku "when", "if", "before", nebo "until". Řešení.
Strana 72, cvičení 5
Dejte sloveso v závorce do správného tvaru. Do každého okénka vložte správnou
spojku "if", "when", "while" nebo "as soon as". Poslechněte si nahrávku 9.3 a
zkontrolujte si výsledky.
Část pro zájemce
Procvičte si novou gramatiku i na této webové stránce:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t09/hwy_preint_unit09_2/
Část pro zájemce
Nezapomeňte na pracovní sešit. První typ podmínkových vět a věty časové se
procvičují v pracovním sešitě na straně 49 - 51, cvičení 3 - 9. Výsledky si
zkontrolujete podle Klíče.
24
Korespondenční úkol 2
Přeložte:
1 Co budeš dělat, jestli vyhraješ auto?
2 Až opustím školu, ožením se.
3 Budu mít víc peněz, jestli přestanu chodit do hospody.
4 Co budeš dělat, jestli se zraníš?
5 Zavolám ti, jakmile přijedu do hotelu.
6 Vykoupu se, než půjdu spát.
7 Chci se dostat domů, než se setmí
8 Co budeš dělat, jestli se ztratíš ve sněhové bouři?
Část pro zájemce
Nakonec byste si mohli udělat test, ve kterém si ověříte, zda jste gramatiku této
lekce zvládli. Zatrhněte políčko vedle "Time and conditional clauses" a začněte
řešit.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/c_stopandchec
k/
Průvodce studiem.
Určitě jste už příliš unavení gramatikou a možná jste také zvědaví
na nové téma. Najděte si stranu 73, prohlédněte obrázky a pokuste
odhadnout, o čem budeme mluvit a jaké texty poslouchat.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR)
Grammar Spot, strana 70 dole
1 while, if, before, until, when, as soon as, after
2 slovesa jsou v přítomném čas. Věty se vztahují k budoucnosti
3 to be going to // will + infinitiv // přítomný čas průběhový
4
Až přijdu domů, dám si něco k jídlu. - jistota
Jestli tam nebude žádné jídlo, koupím si pizzu.- pravděpodobnost
9.3 First conditional
Forma
Pro první podmínkovou větu platí stejná pravidla jako pro větu časovou, vedlejší
věta je uvozená spojkou if - jestli a sloveso je v přítomném čase.
If I find it, I'll bring it back.
Pro psaní čárky v tomto souvětí platí stejné pravidlo jako u časových vět. Hlavní
věta je oddělena čárkou, pokud je v souvětí na druhém místě.
If I work hard, I'll pass my exam.
I'll pass my exam if I work hard.
Strana 71, cvičení 2
If I do more work, I'll pass my exams.
If I pass my exams, I'll go to university.
If I go to university, I'll study medicine.
If I study medicine, I'll become a doctor.
If I become a doctor, I'll earn a good salary.
If I stop smoking, I'll have more money.
25
If I have more money, I'll save some every week.
If I save some every week, I'll be rich when I am thirty.
If I am rich when I am thirty, I'll have my own business.
If I have my own business, I'll make a lot of money.
If I make a lot of money, I'll retire when I'm forty.
Strana 72, cvičení 4
1 before
2 when
5 If
6 before
3 If
7 until
4 until
8 before
2. LISTENING AND SPEAKING, strana 73
Life in 2050 - Život v roce 2050
Průvodce studiem
Zajímáte se o vědecké vynálezy? Uvědomujete si, jak věda mění
náš způsob života?Možná o vzdálené budoucnosti příliš
nepřemýšlíte, ale snad se bavíte četbou sci-fi. V této části se
budeme věnovat tématům, která do oblasti sci-fi patří.
Strana 73, cvičení 1
V modrém rámečku je popis toho, jak bude vypadat řízení letadel v budoucnosti.
Je to jen legrace nebo můžeme tuto předpověď brát vážně?
Strana 73, cvičení 2 a 3, nahrávka 9.4.
Budeme poslouchat rozhovor s Michio Kaku, profesorem teoretické fyziky na
univerzitě v New Yorku. Napsal knihu "Visions", která vysvětluje, jak věda
ovlivní 21. století. V rozhovoru mu jsou položeny otázky uvedené v modrém
rámečku ve cvičení 2. Poslouchejte, jak na ně profesor Kaku reaguje. Poslouchat
můžete dvakrát. Řešení.
Připravte si na tytéž otázky vlastní odpovědi, abyste byli schopni na tato témata
diskutovat na tutoriálu.
Strana 73, cvičení 4
Pročtěte si otázky 1 - 6 a poslechněte nahrávku 9.4 ještě jednou. Dozvěděli jste se
více o postojích profesora Kaku? Na závěr (ne dřív!) si ještě přečtěte zápis
rozhovoru na straně 124. Řešení.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING)
Strana 73, cvičení 3
1. He belongs to optimists. He thinks that improvements will continue.
2. He thinks we must be ready to use new technology. We must learn to use it.
3. Yes and no. Richer people have fewer children.
4. There will be a computer in every household.
5. Maybe. The government will solve the global problems.
6. We'll control the environment and the weather. We will live without any
illnesses.
7. People will not change. They will be clever and intelligent, but still stupid
and cruel. They will fight wars. They will be interested only in money.
People will not look after oceans, forests and the atmosphere.
26
Strana 73, cvičení 4
1 Improvements in technology and healthcare will continue.
2 They think that they are too old to understand. He thinks they must learn.
3 Because we will be richer and richer.
4 A world government would manage the world's resources. Countries are not
able to manage it.
5 We will be able to control our environment, earthquakes and volcanoes, illness
and the weather.
6 "Stupid" people will fight wars. They will not take care of the environment, and
they think that money is the most important thing.
Průvodce studiem
Věřím, že tato poslechová část pro vás nebyla těžká. Pokud se
mýlím, nezoufejte. Porozumění mluvenému slovu se dá nacvičit.
Občas si přepněte v televizi na kanál BBC nebo CNN a uvidíte, jak
se za nějaký čas zlepšíte v poslechu.
3. READING AND SPEAKING, strana 74
The world's first megalopolis – Největší megalopolis na světě
Průvodce studiem
Žijete ve městě nebo na vesnici? Pokud byste si mohli vybrat, kde
byste chtěli žít? Ve velkoměstě, v malém městě nebo na venkově? O
jednom obrovském městě si budeme číst v této části. Našli byste ho
v Číně.
Strana 74, cvičení 1
Co víte o Číně? Rozhodněte, zda jsou tvrzení v tomto cvičení pravdivá (true) nebo
nepravdivá (false). Řešení.
Strana 74, cvičení 2
Přečtěte si novinový článek o městě Pearl River City na straně 75. Potom
odpovězte na osm otázek ve cvičení 4 na straně 74.
Řešení.
Strana 74, cvičení 3
Na mapě nahoře na stránce v učebnici označte tato čtyři místa: Shenzen, Pearl
River Estuary, Guangzhou, the Hopewell Highway. Řešení.
Korespondenční úkol 3
Vaším úkolem je udělat seznam deseti největších měst na světě a popsat některé
problémy, kterým tato města čelí (např. přelidněnost, kriminalita, chudoba…).
Úkol by neměl přesáhnout více než 150 slov. O problémech velkých měst budeme
diskutovat na tutoriálu.
Průvodce studiem
Nelákají vás velkoměsta? Chtěli byste tam žít? Jaké to přináší
výhody a nevýhody? Témata článků,
poslechových textů a
písemných prací z této části budou obsahem naší diskuse na
tutoriálu. Budeme se bavit o výhodách i nebezpečích velkoměst atd.
27
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 74, cvičení 1
Všechna tvrzení jsou správná.
Strana 74, cvičení 2
1. No, it hasn't.
2. It is ugly because there is no centre, only factories and housing blocks.
It is exciting because it is very big. It will be powerful and wealthy.
3. The population of it is now 3 million.
In ten years there will be 40 million people.
A 60 - storey skyscraper is finished within 6 months.
The new highway is 123 kilometres long.
4. People are not controlled by the state. People have cars instead of bicycles.
They also have mobile phones. Deng Xiaoping's words mean that people
are happy and they want capitalism.
5. People welcome a change. They want to be rich and have a car. If you have
a car in China, you are rich.
6. It is a big, shocking and ugly building site.
7. The city will be powerful, wealthy and will become well-known.
8. 1982 - at that time Shenzhen was a fishing village
3 million – the number of people now
less than ten years – the population will reach 40 million
40 million – the number of people in less than ten year's time
thousands – the number of new buildings which are built
six months – it takes them to finish a 60 - storey skyscraper
two hours – people get to Guangzhou from Shenzen in two hours
four hours – people will commute for four hours a day
Strana 74, cvičení 3
1 – Guangzhou
2 - Pearl River Estuary
3 - the Hopewell Highway 4 - Shenzhen
Průvodce studiem
Už jste se "podívali" do světa, konkrétně do Číny, a teď je čas
rozšířit si slovní zásobu.
28
4. VOCABULARY, strana 76
Hot verbs: take, get, do, make
Průvodce studiem
V této kapitole se naučíte častá spojení se slovesy "take", "get",
"do" a "make".
Strana 76, cvičení 1
Slovesa "take", "get", "do" a "make" jsou v angličtině velmi častá. Najděte jejich
příklady v textu o Číně.
Korespondenční úkol 4
Ve cvičení 2 na straně 76 jsou další příklady se slovesy "take", "get", "do" a
"make". Přeložte tyto věty do češtiny.
Strana 76, cvičení 3
Slova a fráze z rámečku vložte do správného sloupce. Řešení.
Strana 76, cvičení 4
Doplňte věty jednou z frází ze cvičení 3. Sloveso použijte ve správném tvaru.
Poslechněte si nahrávku 9.5 a ověřte si, zda jste věty doplnili správně.
Korespondenční úkol 5
Ve cvičení 5 na straně 76 je několik otázek. Odpovězte na ně a zašlete.
Část pro zájemce
V pracovním sešitě na straně 51 je cvičení 10, které se také týká této slovní
zásoby. Máte doplnit věty správnou předložkou z rámečku. Správné řešení si
ověřte v Klíči. Pokud některé slovíčko neznáte, vyhledejte si ho a zapište do
slovníčku.
Část pro zájemce
Pokud si chcete prohloubit znalosti sloves "take", "get", "do" a "make", mám pro
vás dvě adresy:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit09/hwy_preint_unit09_3/
http://www.folkuniversitetet.ee/harjutused/Intermediate/HotVerbs.htm
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Strana 76, cvičení 3
TAKE
two tablets a day, a photo, somebody out for a meal, care
GET
back home, a cold, angry, on well with someone
DO
some shopping, me a favour
MAKE
sure, friends, up your mind, a reservation, a complaint
Průvodce studiem
Čeká vás už jen poslední část a máte další lekci za sebou!
29
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 76
In a hotel – V hotelu
Průvodce studiem
Kde obvykle bydlíte, když jedete na dovolenou? Bydlíte rádi
v hotelu nebo dáváte přednost jinému druhu ubytování? Jaké znáte
nejlepší hotely ve vašem městě, v naší zemi?Jaké služby hotely
nabízejí? Už jste si někdy objednávali pokoj v hotelu telefonicky či
prostřednictvím internetu? V této části se podíváme na hotelové
služby a naučíme se, jak si objednat pokoj v hotelu.
Strana 77, cvičení 3, nahrávka 9.6.
V tomto cvičení je telefonický rozhovor mezi recepčním a klientem. Některé věty
mají přeházená slova, vaším úkolem je dát slova do správného pořadí. Správné
řešení si ověřte poslechem nahrávky 9.6. Nahrávku si pak poslechněte ještě
dvakrát, soustřeďte se na intonaci.
Strana 77, cvičení 4
V tomto cvičení máte předvést rozhovor recepčního s klientem. Chybí vám
partner? Nevadí, otevřete si tuto webovou stránku, kde můžete podobný rozhovor
procvičovat. Můžete se tam vystřídat v obou rolích - jak v roli recepčního, tak
v roli zákazníka.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/f_everydayengl
ish/hwy_pre_dialogue03/
Korespondenční úkol 6
Ve cvičení 5 na straně 77 je vaším úkolem připravit telefonické rozhovory mezi
recepčním a hostem v hotelu. Vyberte si dva ze čtyř požadavků, které jsou
v učebnici uvedeny, sestavte dialogy a naučte se obě role. Tyto rozhovory budete
prezentovat na tutoriálu.
Shrnutí lekce:
• Naučili jste se věty časové a umíte používat první podmínkovou
větu.
• Zlepšili jste si porozumění mluvenému slovu a získali přitom
jistou představu o vzdálené budoucnosti.
• Víte, kde vyrůstá největší město na světě.
• Rozšířili jste si slovní zásobu – znáte častá spojení se slovesy
"take", "get", "do" a "make".
• Umíte si objednat pokoj v hotelu.
• Splnili jste šest korespondenčních úkolů.
30
LEKCE 3 (Učebnice Unit10)
SCARED TO DEATH
VYSTRAŠENÝ K SMRTI
V této lekci:
• najdete sedm částí, a to:
1. Grammar I;
2. Grammar II;
3. Vocabulary;
4. Writing;
5. Reading and Speaking;
6. Listening and Speaking;
7. Everyday English.
• najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
• se naučíte, která slovesa vyžadují gerundium a která infinitiv,
• se naučíte gramatickou vazbu "used to",
• se dozvíte, jaký je rozdíl mezi přídavnými jmény končící na "- ed" a
"- ing",
• se naučíte, jak se zdůrazňují podstatná a přídavná jména ve
zvolacích větách,
• se dozvíte, jakým kanadským žertíkem vystrašili chlapci svého
kamaráda,
• se dozvíte, jaký osud čekal Chrises McCandlesse v divočině,
• najdete pět korespondenčních úkolů.
Klíčová slova této kapitoly: Verb patterns, Manage to, Used to,
- ed/- ing Adjectives, Exclamations
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar I
2 hodiny
2. Grammar II
1 hodina
3. Vocabulary
1 hodina
4. Writing
1 hodina
5. Reading and Speaking
1 hodina
6. Listening and Speaking
2 hodiny
7. Everyday English
1 hodina
31
1. GRAMMAR I, strana 78
A Walk with death - Procházka se smrtí
Průvodce studiem
V této části budeme probírat slovesa, která se pojí s infinitivem
nebo tzv. gerundiem. Podíváme se též na to, jak můžeme anglický
infinitiv používat. Tato gramatika není obtížná a studenti ji obvykle
zvládají bez velkých problémů. Věřím, že ani vám nebude dělat
potíže.☺ Připravte si ještě magnetofon a správnou kazetu s lekcí
10.
Strana 78, STARTER
Podívejte se na obrázek na straně 78, přečtěte si anglické otázky a odpovězte na
ně. Rozumíte otázkám? Pro jistotu si porozumění zkontrolujte s českým
překladem.
1 Čeho se lidé na obrázku bojí? Jak se cítí?
2 Čeho se bojíte vy? Proč?
Odpovídejte na ně ovšem anglicky. Řešení. Zkontrolovali jste si řešení s Klíčem?
Pokud nejste spokojení, zkuste si cvičení ještě jednou (správné řešení jste už
jednou viděli, mělo by to jít samo).
Strana 78, cvičení 1
Podívejte se na obrázek na straně 79. Je tam turista, který jde po úzkém chodníčku
ve skalách. Jak se jmenuje tento odvážný muž?
Přečtěte si úvodní tučný text (čtyři řádky) a vyhledejte jeho jméno. Ano, je to Paul
Lay. Přečtěte si článek o Paulově dobrodružství s názvem "Don't look down". Jak
se cítil Paul v různých okamžicích?
Příklad: Before the adventure began, he was excited.
Řešení.
Strana 78, cvičení 2
Doplňte do textu slova z rámečku. Pracujte bez slovníku, pokud slova neznáte,
v kontextu článku se mnohá vyjasní. To nejtěžší zbude, takže jej také zařadíte.
Pak si poslechněte nahrávku 10.1 a zkontrolujte řešení.
Strana 78, cvičení 3
Odpovězte na tyto otázky. Nepřekládala jsem je, protože nejsou vůbec těžké.
Řešení.
32
GRAMMAR SPOT, strana 79
1. Která věta je správná? "I enjoy swimming" nebo "I enjoy to swim"?
Výborně, správné je pouze "I enjoy swimming".
A co tyto dvojice? Podtrhněte správnou variantu.
"I try swimming."
"I try to swim."
"I decide swimming."
"I decide to swim."
"I start swimming."
"I start to swim."
"I begin swimming."
"I begin to swim."
"I manage swimming." "I manage to swim."
Odpovědi.
2 Najděte v textu o Paulu Layovi příklady vazby "used to + infinitive" Odpovědi.
"Used to + infinitive" vyjadřuje děj, který se opakovaně odehrával v minulosti.
I used to play games with my brother but now I don't.
Hrával jsem se svým bratrem hry, ale teď už nehraju.
3 Doplňte do příkladů v učebnici výrazy z článku "Don't look down". Odpovědi.
Na straně 139 v bodech 10.1 - 10.4 je přehled probírané gramatiky. Připomeneme
si, že sloveso "like" vyžaduje gerundium (např. - "I like reading."), sloveso
"would like" infinitiv (např. - "I would like to go home.") atd. Přečtěte si celou
stranu po malých částech tak, ať je to co nejpříjemnější, s dotazy se na mě obraťte
mailem.
Přehled slovesných vzorců najdete na straně 143.
1.V prvním rámečku (verb + - ing) jsou slovesa, která vyžadují gerundium (tvar,
který poznáte podle toho, že má koncovku -ing, např. sleeping, walking, running,
atd.). Sloveso "go" se také často pojí s gerundiem, zvláště pokud se jedná o sport
nebo jiné aktivity, jako je třeba nakupování.
We often go swimming.
I go shopping every day.
Často chodíme plavat.
Chodím nakupovat každý den.
2.V druhém rámečku (verb + to + infinitive) je seznam sloves, po kterých
následuje infinitive s částicí "to".
3.Ve třetím rámečku (verb + - ing / to + infinitive) jsou slovesa "begin" a "start",
u kterých neuděláte chybu, ať už použijete infinitiv s částicí "to" nebo gerundium.
4.Ve čtvrtém rámečku (verb + sb + infinitive without to) jsou slovesa "let" a
"make". Jsou to jediná slovesa, po nichž následuje infinitiv bez "to".
My teachers made me work hard.
Učitelé mne donutili tvrdě pracovat.
My parents let me go out when I want.
Rodiče mi dovolí chodit ven, kdy chci.
33
5.V pátém rámečku ("Modal auxiliary verbs") jsou pomocná modální slovesa,
která se pojí s infinitivem bez "to".
Průvodce studiem
Zdá se vám to komplikované? To jen teď zpočátku. Uvidíte, že
časem budete jednotlivé vzorce používat automaticky. Zpaměti se je
neučte, mám pro vás dost cvičení na to, abyste si používání
gerundia osvojili. Pokud chcete, zaměřte se během cvičení hlavně
na to, kdy se používá gerundium.
Část pro zájemce
Těm, kteří si rádi hrají, doporučuji následující adresu.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit10/hwy_preint_unit10_2/
Vraťme se zpět na stranu 139 k bodu 10.2, kde je uvedena slovesná vazba "used
to" v kladné a záporné větě, v otázce a v krátké odpovědi.
Poznámka
1 Otázka se s touto vazbou moc často nepoužívá. Místo "Where did you use to go
on holiday when you were young?" používejte jednodušší:
Where did you go on holiday when you were young?
Kam si jezdíval na dovolenou, když jsi byl mladý?
Odpověď může přesto být:
I used to go camping in France.
Jezdíval jsem kampovat do Francie.
2 V této vazbě často používáme příslovce "never".
I never used to watch TV.
Nikdy jsem se na televizi nedíval.
3 Nezaměňujte slovesa "used to" a "use".
I use a knife to cut an apple.
Na krájení jablka používám nůž.
Užití "used to":
"Used to" se používá
1. k vyjádření minulého zvyku
He used to play football every Saturday, but now he doesn't.
Hrával každou sobotu fotbal , ale teď už nehraje.
2. k vyjádření stavu v minulosti
They used to be happy together, but now they fight all the time.
Bývávali spolu šťastní, ale teď se pořád poštvávají.
Bod 10.3 - "used to" a čas minulý prostý
1. Minulý čas prostý se také používá k vyjádření zvyklosti a stavu v minulosti
He played football every Saturday when he was a boy.
Když byl malý chlapec, hrával fotbal každou sobotu.
34
They were happy together when they were first married.
Byli spolu šťastni, když byli poprvé svoji.
2. Pouze minulý čas (ne "used to") se může použít pro děje, které se staly
v minulosti pouze jednou.
We used to go to France every summer, but once, in 1987, we went to Greece.
Každé léto jsme jezdívali do Francie, ale jednou, v roce 1987, jsme jeli do Řecka.
Poznámka
"Used to" nemá ekvivalent v přítomném čase. Pro vyjádření zvyků v přítomnosti
se používá přítomný čas prostý.
Ověřte si, zda jste tuto gramatiku pochopili správně, a udělejte si následující
cvičení.
Strana 79, cvičení 1
Doplňte do vět sloveso ski ve správném tvaru. Řešení.
Strana 79, cvičení 2
Vyberte správnou formu slovesa.Řešení.
Průvodce studiem
Pokud jste v obou cvičeních neudělali žádnou chybu, blahopřeji
vám. Pokud ano, nevěšte hlavu, zkuste si znovu projít seznamy
slovesných vzorů na straně 143. Nezapomeňte, že v pracovním
sešitě na straně 53 - 55 jsou cvičení 1 - 6 věnována procvičování
slovesných vzorů a vazby "used to". Udělejte si je třeba až zítra,
dnes by toho bylo moc.
Vazbu "used to" si procvičíme ještě zároveň s poslechem.
Strana 80, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 10.2, ve které James mluví o svém dětství a současném
životě. Doplňte tabulku. Ke každé otázce napište jednu větu s vazbou "used to".
Řešení.
Korespondenční úkol 1
Přeložte otázky do angličtiny a odpovězte na ně.
1 Co děláváš o víkendu?
2 Co jsi dělával o víkendu, když jsi byl mladší?
3 Co děláváš večer?
4 Co jsi dělal večer, když jsi byl dítě?
5 Kam jezdíváš na dovolenou?
6 Kam jsi jezdíval na dovolenou v dětství?
7 Jaké sporty děláš?
8 Jaké sporty jsi dělal, když jsi chodil na základní školu?
9 Jaké televizní program máš rád?
10 Jaké televizní programy jsi měl rád, když jsi byl dítě?
11 Jaká jídla máš rád?
12 Jaká jídla jsi měl rád, když jsi byl dítě?
35
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR I)
Starter
Cartoon 1
Cartoon 2
Cartoon 3
Cartoon 4
She is afraid of spiders.
She is afraid of confined spaces.
He is afraid of heights.
He is afraid of the dark.
Strana 78, cvičení 1
At the beginning, he was happy and excited. Later on the footpath, he was very
frightened. He felt that he was going to die.
At the end, he was absolutely exhausted. He was shaking and sweating from heat
and fear.
Strana 78, cvičení 3
1 walking
2 He used to go walking and climbing with his father.
3 No, he doesn't. Every year he goes to a new place.
4 No. It isn't.
5 Because there was nowhere to have a rest.
6 Because he was too frightened. He didn't fell any thrill of Langer. He didn't
enjoy the view. He thought he was going to die.
Grammar Spot
1
enjoy + - ing
try + infinitive / ing (obě věty jsou správné, mají ale různý význam)
decide + infinitive
start + - ing / infinitive (obě věty jsou správné, význam je stejný)
begin + - ing / infinitive (obě věty jsou správné, význam je stejný)
manage + infinitive
2 Answers
I used to go walking.
It used to be very safe.
It used to have a handrail.
(line 7)
(line 17)
(line 27)
3
I used to go walking at weekends.
I didn't know what to do.
I stopped to have a rest.
It was impossible to look down.
There was nowhere to sit.
Strana 79, cvičení 1
1 skiing
2 to ski
4 ski
5 skiing
3 to ski
6 to ski
Strana 79, cvičení 2
1 to stop
2 to find
4 go
5 to eat
3 shopping
6 to make
36
Strana 80, cvičení 3
1 He used to go to school on Saturday morning. The family used to get together
for Sunday lunch.
2 He used to watch TV and do his homework.
3 He used to go camping in Europe.
4 He used to play tennis, rugby, hockey. He used to go swimming.
5 He used to watch cartoons, comedies and action films like James Bond.
6 He used to love pizza, beans, chips and fizzy drinks.
2. GRAMMAR II, strana 80
Infinitives - Infinitivy
Průvodce studiem
V další gramatické části se podíváme na anglický infinitiv a jeho
využití. Českou vedlejší větu překládáme do angličtiny velmi často
infinitivem.
Otázky k zamyšlení:
1. Jak přeložíte do angličtiny větu "Hodně čtu, abych znal více slov"?
2. Jak se může překládat spojka "aby"?
Odpověď na 1. otázku: "I read a lot to know more words."
Strana 80, cvičení 4
Proč chodíte na tato místa? Napište otázky a odpovědi podle vzoru v učebnici
(dvě bubliny). Řešení.
Příklad:
Why do you go to school? To learn something.
Přeložte si tuto otázku a odpověď.Teď už určitě znáte i odpověď na 2. otázku k
zamyšlení: Jak se může překládat spojka "aby"?
Odpověď na 2. otázku: Význam "aby" se vyjádří částicí "to".
Na straně 139 v bodě 10.4 se dočtete, že:
1. Infinitiv se používá k vyjádření účelu (tzv. účelový infinitiv).
Příklady k tomto bodu můžeme přeložit takto:
Učím se anglicky, abych získal dobrou práci.
Šetří peníze, aby si koupila auto.
Pojedu do Skotska, abych navštívil rodiče.
Část pro zájemce
Účelový infinitiv si procvičte v pracovním sešitě na straně 55 ve cvičení 8.
Řešení si zkontrolujte podle Klíče.
Strana 80, cvičení 5
Spojte věty ve sloupci A se slovem ve sloupci B a infinitivem ve sloupci C.
Vymyslete reakce na tyto věty.
Příklad:
I am hungry. I need something to eat. - reakce: Help yourself to cakes.
Poslechněte si nahrávku 10.3 a zkontrolujte si odpovědi.
37
Na straně 139 v bodě 10.4 se dočtete, že:
2. Infinitiv se používá po určitých přídavných jménech, které vidíte (strana 139
učebnice) v modrém rámečku. Příklady k tomto bodu můžeme přeložit takto:
Jsem potěšen (překvapen), že vás vidím.
Je těžké ( důležité, nemožné) naučit se čínsky.
3. Infinitiv se často používá po tázacích slovech, jako je "who", "what", "where",
"how" atd. Příklady z učebnice můžeme přeložit takto:
Můžete mi říct, jak se dostanu na nádraží?
Nevím, s kým mám mluvit.
Ukaž mi, co mám dělat.
4. Infinitiv se používá po složeninách "something", "nothing", "nowhere",
"anybody" atd. Příklady z učebnice můžeme přeložit takto:
Dej si něco k jídlu.
Nemám co na práci.
Není se kam schovat.
Je tu někdo, s kým bych mohl mluvit?
Strana 80, cvičení 6
Vyberte správnou formu slovesa. Řešení.
Část pro zájemce
Nezapomeňte, že v pracovním sešitě cvičení 7 na straně 55 procvičuje infinitiv
po přídavných jménech. Cvičení 9 na straně 56 procvičuje infinitiv po tázacích
zájmenech a složeninách.
Část pro zájemce
Na této adrese si můžete procvičit slovesa,která se pojí s infinitivem a gerundiem.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t10/hwy_preint_unit10_1/
Část pro zájemce
A zde si můžete udělat test. Po otevření stránky zaškrtněte políčko vedle "verb
patterns 2". Test můžete dělat přímo online nebo si ho vytisknout. Přeji vám
hodně štěstí.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/c_stopandchec
k/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR II)
Strana 80, cvičení 4
Why do you go to the post office? To buy stamps, to send a parcel, to pay a bill,
to post a letter
Why do you go to a petrol station? To buy/get petrol.
Why do you go to a book shop?
To buy a book.
Why do you go to the newsagent's? To buy a newspaper, magazine, lottery ticket
Why do you go to the library?
To borrow a book, to return a book.
Why do you go to the market?
To do my shopping, to buy fruit/vegetables
/meat /cheese/clothes
Strana 80, cvičení 6
1 to buy
2 dancing 3 to go
4 to say
5 swimming
38
3. VOCABULARY, strana 81
-ed/-ing adjectives – přídavná jména končící na -ed/ -ing
Průvodce studiem .
Anglická přídavná jména mají často koncovku "–ed" nebo "–ing".
V této části se naučíme rozlišovat významy takových přídavných
jmen a správně je používat. Mohli byste se dostat do trapné
situace, pokud byste tato přídavná jména správně nerozlišovali. Je
velký rozdíl, když řeknete o někom "He is tiring" (je únavný) nebo
"He is tired" (je unavený).
Strana 81, cvičení 1
K situacím 1 - 6 přiřaďte jedno charakteristické přídavné jméno z rámečku.
Příklad: You get stuff in a lift. – frightening
Řešení.
Strana 81, cvičení 2
Jak se cítí lidé na fotografiích vpravo? Poslouchejte odpovědi na nahrávce 10.4 a
opakujte po mluvčím.Správně rozlišujte mezi koncovkou "-ed" a "-ing".
1. Přídavné jméno, které má koncovku "–ing" popisuje situaci, osobu nebo věc –
tedy jaká je situace, jaká je osoba nebo jaká je příslušná věc.
an interesting book
Jaká kniha? - zajímavá
a boring trip
Jaký výlet? - nudný
an exciting story
Jaký příběh? - napínavý
2. Přídavné jméno, které má koncovku "–ed", popisuje, jak se lidé cítí.
He's interested in music.
Jak se cítí? (zajímá se … )
They were bored in the theatre.
Jak se cítili? (nudili se … )
I'm excited about going on holiday. Jak se cítím? (jsem nadšená … )
Jaký je?
-ing
boring
interesting
tiring
Jak se cítí?
-ed
bored
interested
tired
Strana 81, cvičení 3
Použijte tabulku s oranžovým pozadím a doplňte do vět správné přídavné jméno.
řešení Zavřete si učebnici a pusťte si nahrávku 10.5. Poslechněte si začátek
výpovědi a doplňte ji.
Průvodce studiem
Pokud jste měli ve cvičení 3 všechny odpovědi správné, blahopřeji.
Pokud jste nespokojeni, nezapomeňte, že v pracovním sešitě máte
podobné cvičení (strana 56, cvičení 10). Výsledky si ověříte v Klíči.
Část pro zájemce
Na této adrese najdete další cvičení na přídavná jména s "–ing" nebo "–ed".
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t10/hwy_preint_unit10_3/
39
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Strana 81, cvičení 1
1 frightening/terrifying
2 exhausting
3 frightening/exciting/terrifying
4 frightening/terrifying
5 boring
6 surprising
Strana 81, cvičení 3
1.exciting
2 interesting … boring
3 worried
4 surprised
5 disappointed
6 worried/frightened
7 confusing
4. WRITING, pracovní sešit, strana 57
Průvodce studiem
Ve své praxi se určitě setkáte s psaním anglických obchodních
dopisů. V angličtině platí pro psaní obchodních dopisů jistá
pravidla a ta bychom měli dodržovat. Cvičení 1, 2 a 3 v pracovním
sešitě na straně 57 se věnují problematice formálních a
neformálních dopisů.
Strana 57, cvičení 1 – pracovní sešit
Jsou zde dva dopisy. Dejte řádky v dopisech do správného pořadí. Řešení si
zkontrolujte podle Klíče.
Průvodce studiem
Formální a neformální dopis se liší nejen strukturou, ale i
stylisticky. Porovnejte ve cvičení 2 na straně 57, jaké fráze jsou
použity ve formálním a jaké v neformálním dopise. Pak zavřete
pracovní sešit a zkuste si zpaměti některé fráze zapsat.
Korespondenční úkol 2
Strana 57, cvičení 3 (pracovní sešit) – Odpovězte na oba dopisy ze cvičení 1 na
straně 57. Dodržujte základní formát obou dopisů tak, jak jsou uvedeny ve cvičení
3.
40
5. READING AND SPEAKING, strana 82
Into the wild - V divočině
Průvodce studiem
Čtete rádi příběhy dobrodružné a napínavé? Pokud ano, tak v této
části si určitě přijdete na své. Příběh byl napsán podle skutečné
události, a proto je pro nás, milovníky dobrodružství, ještě více
přitažlivější.
Strana 82, cvičení 1
Podívejte se na fotografii této nádherné krajiny. Která země to asi může být? Je
těžké v takové zemi žít? Proč? Odpovědi v angličtině si připravte na tutoriál.
Strana 82, cvičení 2
Přečtěte si úvodní odstavec a slova tištěná tučně. Rozhodněte, zda tvrzení v tomto
cvičení jsou pravdivá (true) nebo nepravdivá (false). Řešení.
Strana 82, cvičení 3
Přečtěte si první část článku až k řádku, který končí: "… Thank you! his diary
reads." a odpovězte na otázky 1 - 4 v tomto cvičení. Řešení.
Strana 82, cvičení 4
Přečtěte další odstavec až po větu "...I didn't know where he was" a vyberte
správnou odpověď 1 - 3. Řešení.
Strana 82, cvičení 5
Přečtěte si zbytek článku a opravte chyby ve shrnutí ve cvičení 5. Řešení.
Korespondenční úkol 3
Odpovězte písemně na 3 otázky, které najdete na konci stránky 82 pod nadpisem
"What do you think?"
Část pro zájemce
Určitě si zasloužíte chvilku zábavy, na této adrese najdete křížovku s výrazy
z článku, se kterým jste právě pracovali.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit10/hwy_preint_unit10_4/
Průvodce studiem
Byl příběh opravdu dobrodružný? Zaujal vás osud Chrise
McCandlesse? Přečtěte si článek ještě jednou a neznámá slovíčka
(maximálně však 8) si vypište do slovníčku a naučte! Na tutoriálu
se k příběhu vrátíme a převyprávíte ho sami vlastními slovy.
41
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 82, cvičení 1
Aljaška
Strana 82, cvičení 2
• True
• False. He was found by hunters.
• False. He had a good life.
True.
False. He says, "It's great to be alive".
True.
Strana 82, cvičení 3
1. No. They last were in touch with him in June 1990.
2. He didn't want to have any possessions.
3. He didn't need anything. Neither possessions nor money.
4. He was absolutaly free. He was happy living his own way of life.
Strana 82, cvičení 4
1. Chris didn't get on with his father because his father tried to tell Chris what to
do.
2. When the patents didn't hear from Chris, they got in touch with the police.
3. In July 1992 his mother is sure that she heard Chris calling her.
Strana 82, cvičení 5
Chris hitchhiked to Alaska, and arrived in April 1992. He lived in a bus, and
there was a bed and a stove in it. He was very happy. There was very little to eat
- small animals, fruit and vegetables, which he found in the wild. After three
months of living alone, he started to feel ill. He had no strength because he was
eating poisonous plants, and he knew this was the reason. He couldn't eat any
more. He died of starvation.
He knew he was dying. He wrote a note to his patents, and took a photo of
himself. He seemed at peace to die in these circumstances.
6. LISTENING AND SPEAKING, strana 84
It was just a joke – Byl to jen žert
Průvodce studiem
Už jste si někdy udělali z někoho legraci anebo někdo napálil vás?
Kanadské žertíky (practical jokes) bývají mezi kamarády dost
časté. Někdy je ale třeba dobře promyslet, jaké následky může
takový žert mít. Budeme poslouchat příběh, ve kterém chtěli chlapci
vylekat svého kamaráda u příležitosti jeho osmnáctých narozenin.
Strana 84, cvičení 1
V Británii je oslava osmnáctých narozenin velmi důležitá, protože se člověk stává
dospělým. Někdy oslavenec dostane velký klíč, který symbolizuje jeho dospělost.
Jsou osmnácté narozeniny u nás taky důležité? Jak je obvykle mladí lidé slaví?
Promyslete si odpovědi na tyto otázky a odpovíte na ně na tutoriálu.
42
Strana 84, cvičení 2
Uslyšíte Jamieho, který popisuje příběh, který se stal při jedné narozeninové
oslavě. Nejprve se na obrázky podívejte a pokuste se odhadnout, o čem asi příběh
bude. Slova v rámečku si najděte ve slovníku, pokud je neznáte.
Strana 84, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 10.6. Vypráví Jamie příběh ve stejném pořadí, v jakém
jsou obrázky? Řešení.
Strana 85, cvičení 4
Poslechněte si nahrávku 10.6 ještě jednou:
1. Identifikujte na obrázku Toma, Jamieho, Dava, Andrea a svědka události.
2. Určete, kdo z nich říká věty v tomto cvičení. Řešení.
Korespondenční úkol 4
Popište tento příběh z pohledu Tomyho. Napište příběh v rozsahu asi 10 řádků.
Průvodce studiem
Co myslíte, byl to příliš krutý žert? Souhlasili byste s takovým
kanadským žertíkem? K tomuto příběhu se vrátíme ještě jednou na
tutoriálu, kdy budete vyprávět příběh z pohledu Tomyho, Jamieho a
svědka, který zavolal policii.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING)
Strana 84, cvičení 3
Ano. Jamie vypráví příběh ve stejném pořadí, v jakém jsou obrázky.
Strana 85, cvičení 4
1 Tom is the passenger in the car. (picture 1)
Tom is standing on the road. (picture 2)
Tom is lying on the ground. (pictures 3 and 4)
Tom is tied up and blindfolded. (picture 5)
Tom is sitting on the chair. (picture 6)
Jamie is the kidnapper with a toy gun. (pictures 2 and 3)
Dave is driving the car. (picture 1)
Andrew is lying on the road. (picture 1)
The witness is looping out of the Windows. (picture 4)
2
Jamie:
I've had a really good idea for Tom's birthday!
Jamie:
Lie on the ground. Don't move!
Tom:
Please let me go!
The witness: Send the police immediately!
Dave:
Come and help. This looks really serious.
Jamie, Dave, Andrew:
Happy birthday, dear Tom.
Tom:
You*****s! I thought you were my friends!
Tom:
I knew it was you from the beginning!
The police:
Excuse me, gentlemen. Can I just ask you a few questions?
Jamie, Dave, and Andrew: I think we have a bit of a confession to make.
43
7. EVERYDAY ENGLISH, strana 85
Exclamations with "so" and "such" – Zvolání s "tak" a "takový"
Průvodce studiem
Někdy potřebujeme zdůraznit podstatné nebo přídavné jméno.
V češtině používáme slova "tak" nebo "takový". Například "tak
pěkný film", "taková hezká holka", "tak drahá dovolená". Jak se
takové zdůraznění dělá v angličtině, to se naučíme v této části.
Strana 85, cvičení 1, nahrávka 10.7
Poslouchejte nahrávku 10.7 a přitom sledujte věty psané kurzívou.
Průvodce studiem
Použitím slova so můžeme zdůraznit přídavné jméno. Celá věta je
pak "dramatičtější". Jak zdůrazníme podstatné jméno? To se
dovíme z následujícího cvičení.
Strana 85, cvičení 2
Podívejte se na věty v tomto cvičení. Kdy používáme "so", "such a(n)", "such",
"so many" a "so much"? Dokážete si vyvodit pravidla sami? Pro jistotu si je
ověřte na konci této části.
Strana 85, cvičení 3
Doplňte do vět ve sloupci A výrazy "so", "such a", "such", "so many" a "so
much". Potom najděte ve sloupci B vhodné dokončení vět ze sloupce A.
Správnost si ověřte poslechem nahrávky 10.8.
Korespondenční úkol 5
Ve cvičení 4 na straně 85 máte šest otázek. Odpovězte na ně.
Příklad:
What can you say at the end of a long journey?
Co můžete říct na konci dlouhé cesty?
That was such a long journey! I'm so tired.
To byla tak dlouhá cesta! Jsem tak unavený.
Průvodce studiem
Dokončili jste poslední část této lekce. Děkuji vám za dobrou
práci a blahopřeji k úspěšnému zvládnutí všech úkolů.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH)
Strana 85, cvičení 2
Pravidla, kdy se používá "so", "such a(n)", "such", "so many" a "so much".
44
Takový / tolik
So +
Such an +
Such a +
Such +
Such +
So many
+
So much +
přídavné jméno
počitatelné podst. jméno
začínající na samohlásku
počitatelné podst. jméno
začínající na souhlásku
Podst. jméno v mn. čísle
nepočitatelné podst.jméno
podstat. jméno v množ.
čísle
nepočitatelné podstat. jm.
příklad
So worried
Such an idiot
Such a good idea
Such crazy friends
Such awful weather
So many places
So much work
Shrnutí lekce:
•
•
•
•
•
•
V této lekci jste se naučili rozlišovat, kdy se po určitých
slovesech používá gerundium a kdy infinitiv.
Umíte používat gramatickou vazbu "used to".
Některé české vedlejší věty umíte přeložit pomocí infinitivu.
Je vám jasný rozdíl mezi přídavnými jmény, která mají
koncovku "–ed" a " - ing".
Víte, jak by měl vypadat anglický obchodní dopis.
Splnili jste pět korespondenčních úkolů.
45
LEKCE 4 (Učebnice Unit 11)
THINGS THAT CHANGED THE WORLD
VĚCI,KTERÉ ZMĚNILY SVĚT
V této lekci:
•
•
•
•
•
•
najdete pět částí, a to:
1. Grammar;
2. Vocabulary;
3. Reading and Speaking;
4. Listening and Speaking;
5. Everyday English.
najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
se dozvíte,jak se tvoří a kdy se používá trpný rod,
se dozvíte, jak nám coca - cola, hamburger, žvýkačka a některé
rostliny změnily život a jaká je historie těchto věcí, které
neodmyslitelně k našemu životu patří,
se dozvíte, s jakými nápisy se můžete potkat v Británii,
najdete dva korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: P assives, Verbs and nouns th at go together, Notices
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar
2 hodiny
2. Vocabulary
1 hodina
3. Reading and Speaking
2 hodiny
4. Listening and Speaking
2 hodiny
5. Everyday English
1 hodina
46
1. GRAMMAR, strana 86
Sold Worldwide – Prodáváno po celém světě
Průvodce studiem
Máte rádi Coca-Colu a hamburgery? Já si myslím, že ano. Ale
pozor, ani jedna z těchto věcí nepatří do seznamu zdravých
potravin a taky se po nich dost tloustne. O tom by mohlo vyprávět
hodně Američanů. ☺ Nepochybuji o tom, že víte, jak Coca-Cola
chutná a kde se prodávají hamburgery, ale asi nevíte nic o jejich
historii. Coca-Cola a hamburgery jsou navíc výborné téma na
procvičování trpného rodu. Tato lekce je hodně o jídle, než se
pustíte do studia, tak si něco malého snězte.
Strana 86 STARTER
1 Vytvořte pravdivé věty z výrazů v tabulce vpravo. Řešení.
2 Co se vyrábí a pěstuje v naší zemi?
Příklad: Beer is made in this country. Hops are grown in this country.
Strana 86, cvičení 1
Pijete Coca-Colu? Myslíte si, že tato tvrzení o Coca-Cole jsou pravdivá ( true - √)
nebo nepravdivá (false - X)? Označte okénko před každým tvrzením příslušným
symbolem podle domněnky, kterou máte. Pak si přečtěte článek o Coca-Cole. Na
závěr si zkontrolujte odpovědi. Řešení.
GRAMMAR SPOT, strana 87
1 Téměř všechny věty v článku o Coca Cole jsou v trpném rodě. Trpný rod se
tvoří tak, že se k časovanému tvaru slovesa "to be" přidá příčestí minulé neboli
"třetí tvar slovesa" (např."made").
Champagne is made in France.
Pineapples are grown in Hawaii.
Šampaňské se vyrábí ve Francii.
Ananasy se pěstují na Hawaii.
trpný rod
podmět + to be + 3. tvar slovesa
Cheese is made (in Holland).
2 Přečtěte si znovu článek o Coca Cole a vypište všechny příklady trpného rodu
do příslušného sloupce v tabulce. Řešení.
3 Přečtěte si jednu větu v rodě činném a jednu větu v rodě trpném. Myšlenka
obou vět je sice stejná, jedna věta ovšem dává větší důraz na slovo "Coca-Cola".
Která?
Činný rod:
Trpný rod:
Dr John Pemberton invented Coca-Cola.
Coca-Cola was invented by Dr John Pemberton.
Trpný rod se tedy používá, chceme - li zdůraznit slovo, které by v činném rodě
bylo předmětem věty. Předmět se tak stane podmětem a je ve větě prvním slovem.
47
Strana 87, cvičení 2
Nedívejte se do textu na straně 86. Dívejte se pouze na doplněné tvary sloves
v trpném rodě v tabulce a snažte si vzpomenout na celé věty z textu. Pokud se
vám to nedaří, přečtěte si článek ještě jednou.
Present simple
is enjoyed
are sold
is (still) made
is (still) kept
Past simple
was invented
was given
was(originally) made
were sold
was bought
was opened
Present perfect
have been produced
has been made
have been used
Will future
will be drunk
Příklad:
Coca-Cola is enjoyed all over the world.
It was invented by John Pemberton.
Na straně 140 v bodě 11.1 najdete shrnutí trpného rodu. Toto shrnutí si přečtěte a
všímejte si, jak se tvoří trpný rod v čase přítomném, minulém, předpřítomném a
budoucím. Všimněte si také, jak se tvoří otázka a jak vypadá krátká odpověď.
Poznámka
1
Pravidla pro použití časů v trpném rodě jsou stejná jako pravidla pro věty v rodě
činném.
Přítomný čas prostý se použije k vyjádření zvyku.
My car is serviced regularly.
Moje auto je pravidelně opravováno.
Minulý čas prostý se používá k vyjádření děje, který se odehrál v minulosti a
skončil v minulosti.
America was discovered by Christopher Columbus.
Amerika byla objevena Kryštofem Kolumbem.
Předpřítomný čas se použije k vyjádření děje, který začal v minulosti a trvá až do
přítomnosti.
Diet Coke has been made since 1982.
Cola s nízkým obsahem cukru se vyrábí od roku 1982.
2
Trpný infinitiv (to be + 3. tvar slovesa) se používá po modálních slovesech a
ostatních slovesech, která se pojí s infinitivem.
Driving should be banned in city centres.
Jízda autem by měla být zakázaná v městských centrech.
The house is going to be knocked down.
Tento dům bude zbourán.
Užití
1 Předmět věty v činném rodě se stává podmětem věty v trpném rodě.
Konatel děje se pak napojí předložkou "by".
Činný rod: Shakespeare wrote Hamlet (předmět).
Trpný rod: Hamlet (podmět) was written by Shakespeare (konatel).
48
2
Trpný rod nebo činný rod použijeme podle toho, co je více středem našeho zájmu
Hamlet was written in 1600. (Více nás zajímá Hamlet)
Shakespeare wrote comedies, histories, and tragedies. (Víc nás zajímá
Shakespeare)
Poznámka
Některá slovesa například "give", "send" a "show" mají dva předměty (osobu a
věc).
She gave me (1. předmět) a book (2. předmět) for my birthday.
Ve větě v trpném rodě je podmětem častěji osoba (She was given a book).
Další příklady:
I was given a book for my birthday.
Dali mi knížku k narozeninám.
She was sent the information by post.
Poslali ji tu informaci poštou.
You'll be shown where to sit.
Ukáží ti, kam si sednout.
Úkol k zamyšlení 1
Věnujte trpnému rodu patřičnou pozornost, protože se v angličtině používá
mnohem víc než v češtině. Je zajímavé, že anglické věty v trpném rodě často
překládáme do češtiny rodem činným! Proč si myslíte, že tomu tak je? Odpověď.
Strana 88, cvičení 1
V tomto cvičení máte převádět věty z činného rodu do trpného a naopak. Řešení.
Průvodce studiem .
Cvičení 1 bylo velmi lehké, byla to jen "hra se slovy" a moc jste asi
přemýšlet nemuseli. V následujících cvičeních už budete muset vzít
"rozum do hrsti" a přemýšlet nad významem vět. Tak vám držím
palce, ať neuděláte moc chyb.
Strana 88, cvičení 2
Dejte slovesa v závorkách do správného času a rodu (činného nebo trpného).
Řešení.
Strana 89, cvičení 3
Velmi jednoduché - spojte tázací zájmena a odpovědi. Řešení.
Strana 89, cvičení 4
K odpovědím v předchozím cvičení vytvořte otázky v trpném rodě. Poslechněte si
nahrávku 11.1 a zkontrolujte. Na tutoriálu si budete vzájemně se spolužáky klást
podobné otázky, a proto si toto cvičení svědomitě připravte.
Strana 89, cvičení 5
Doplňte rozhovor. Poslechněte si nahrávku 11.2 a zkontrolujte si, zda jste doplnili
rozhovor správně.
49
Strana 89, cvičení 6
V každé větě vyberte správné slovo/správná slova. Řešení.
Část po zájemce
V pracovní sešitě na straně 58 - 61 jsou cvičení 1 - 7, která jsou zaměřena na
trpný rod. Nezapomeňte si je projít a odpovědi zkontrolovat podle Klíče.
Část po zájemce
Na této adrese si můžete vyřešit další testy na trpný rod. Otevřete stránku a
zaškrtněte políčko vedle "Passive 1" a "Passive 2". Testy můžete dělat přímo
online nebo si je vytisknout. Přeji vám hodně štěstí.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/c_stopandchec
k/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( GRAMMAR)
Starter
Champagne is made in France.
Whisky is made in Scotland.
Rice is grown in Japan.
Rolls Royce cars are made in England.
Nikon cameras are made in Japan.
Coffee is grown in Brazil.
Pineapples are grown in Hawaii.
Strana 86, cvičení 1
1. False. 1.6 billion gallons are sold every year.
2. False. But it is drunk in over 160 countries.
3. True.
4. False. It is over 100 years old.
Grammar Spot
2
Present simple Past simple
Present perfect
is enjoyed
was invented
have been produced
are sold
was given
has been made
is (still) made
was (originally) made have been used
is (still) kept
were sold
was bought
was opened
will future
will be drunk
Úkol k zamyšlení 1:
Na rozdíl od češtiny je pořádek slov v angličtině pevný. Na prvním místě stojí
vždy podmět. Pokud chceme zdůraznit předmět věty tím, že ho dáme na první
místo ve větě, jediná možnost je udělat z předmětu podmět a použít trpný rod.
50
Strana 88, cvičení 1
Active
Passive
1
2 grow
3
4 stole
5
6 have sold
7
8 Did they make
9
are made
was invented
have been built
will be produced
wasn't invented
Strana 88, cvičení 2
1 were made
2 called
5 grew
6 were brough
9 have opened/have been opened
3 was given
7 preferred
10 are eaten
4 became
8 opened
Strana 89, cvičení 3
When?
In 1895. / In 1948.
Where?
In Connecticut.
Who?
Louis Larsen.
Why?
Because the recipe came from Hamburg.
How many? 25,000. 35 million.
Strana 89, cvičení 6
1 were
2 by
3 has stolen
6 drunk
7 been eaten
4 sells
5 don't carry
2.VOCABULARY, strana 89
Verbs and nouns that go together
Slovesa a podstatná jména, která se k sobě hodí.
Průvodce studiem.
Učíte se rádi nová slovíčka? To je dost divná otázka, že ano?
Neznám nikoho, kdo by se je učil rád. Existují však různé hry a
cvičení, které vám mohou tuto činnost zpříjemnit. Slovní zásobu si
můžete rozšiřovat čtením zajímavých anglických textů nebo i
luštěním křížovek. To už je přece zábava. Na konci této části dojde
i na křížovku a pexeso.
Účelem následujících cvičení je rozšířit vaši slovní zásobu a
seznámit vás s některými slovními spojeními, ve kterých studenti
často chybují. Budete potřebovat slovník a chuť do práce.
Strana 89, cvičení 1
V každém rámečku se jedno podstatné jméno nehodí k danému slovesu. Které to
je? Při tomto cvičení můžete používat slovník. Řešení.
51
Korespondenční úkol 1
Z každého rámečku ve cvičení 1 na straně 89 si vyberte tři podstatná jména a
vytvořte s daným slovesem tři věty v trpném rodě tak, aby minimum slov v každé
větě bylo 7.
Například: Really big ananas with red skin are grown in the Amazon jungle.
Strana 89, cvičení 3
Ve cvičení 1 na straně 89 jste vybrali šest podstatných jmen, která se nehodí
k danému slovesu. Hodí se k jiným slovesům. Víte, která to jsou?
Doplňte dále věty 1 - 6 správnými slovesy. Můžete použít slovník. Řešení.
Část pro zájemce
Na této adrese najdete ještě další cvičení na slovní spojení, která byla probírána
v této části.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit11/hwy_preint_unit11_2/
Část pro zájemce
Zahrajte si také pexeso se slovy, která se k sobě hodí
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/e_games/hwy_
preint_marblegame/
Část pro zájemce
A za odměnu si můžete vyluštit křížovku, najdete ji na této adrese.Pokud se vám
nepodaří vyluštit ji v časovém limitu, spustíte si znovu start a vygeneruje se vám
jiná se stejnou slovní zásobou.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit11/hwy_preint_unit11_3/
Průvodce studiem.
Slovíčka, která byla v této části pro vás nová, si vypište do
slovníčku a naučte se je. Bez pořádné slovní zásoby se budete jen
velmi těžko vyjadřovat. Navykněte se učit slovíčka pravidelně,
protože jsou to stavební kameny, bez kterých nic pořádného
nepostavíte.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Strana 89, cvičení 1
Slova, která jste nepoužili:
₤ 3,000, a watch, hello, a complaint, the bus, an idea…
Strana 89, cvičení 3 (vocabulary)
earn ₤ 3,000
make a complaint
wear a watch
miss the bus
say hello
have an idea
1 Say
4 have … had
2 missed
5 earned
3 wore
6 made
52
3.READING AND SPEAKING, strana 90
Three plants that changed the world – Tři rostliny, které změnily svět.
Průvodce studiem .
Historie je plná událostí a činů, které změnily svět. Přemýšleli jste
někdy, jestli existují rostliny, které změnily svět? Které rostliny
jsou pro lidstvo velmi důležité? Pokud neznáte odpovědi na tyto
otázky,je pravý čas si něco o takových rostlinách přečíst. Nejprve
si ale prověříte vlastní botanické znalosti.
Strana 90, cvičení 2
Na obrázku jsou nakresleny tři rostliny. Znáte jejich anglické názvy? Odpověď.
Strana 90, cvičení 3
Všechna slova v rámečku se objeví v textu, který budeme číst. Která slova se hodí
k jednotlivým rostlinám? Některá lze použít s více rostlinami. Řešení.
Strana 90, cvičení 6
Na straně 91 si přečtěte tři úryvky z knihy "Seeds of Change", kterou napsal
Henry Hobhouse. Odpovězte na 8 otázek z tohoto cvičení. Odpovědi.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 90, cvičení 2
1 cotton 2 tobacco 3 sugar cane
Strana 90, cvičení 3
A cotton plant: soil, fabric, silk, plantation, slave, luxury, harvest
A tobacco plant: addict, soil, plantation, lung cancer, luxury, chain-smoke,
inhale, ban, chew, harvest
A sugar cane plant: addict, soil, plantation, slaves, luxury, sweeten, refine
Strana 90, cvičení 6
All plants have been grown for thousands of years. Sugar was known as white
gold because the plantation owners made so much money of it.
Both sugar and cotton were luxury. Cotton caused the American Civil War. It
was fought because the Southern States wanted to keep slaves on their
plantations.
Tobacco was the main American export until 1820. Cotton became the main
American export after 1820. All the plants were harvested by slaves.
Tobacco has, because of lung cancer, but all the plants have caused the death of
many people because of the slave trade.
53
4. LISTENING AND SPEAKING, strana 92
The world's most common habit: chewing gum
Nejběžnější zvyk na světě: žvýkačka
Průvodce studiem.
Žvýkáte žvýkačky? Jak často,kdy a kde žvýkáte? Jaká je vaše
oblíbená značka?
Kam ji dáváte, když už ztratí chuť? Na tyto otázky určitě odpovíte
snadno. Co ale tato: Co víte o historii žvýkaček? Předpokládám, že
moc ne. V této části budete poslouchat program z rádia, ve kterém
se dozvíte spoustu zajímavých věcí.
Strana 92, cvičení 3
Než si poslechnete nahrávku, podívejte se na slovíčka v rámečku a snažte se
odhadnout, co mohou mít tato slůvka společného se žvýkačkou. Pokud některá
slovíčka neznáte, vyhledejte si jejich význam ve slovníku.
Strana 92, cvičení 4
Přečtěte si tvrzení v tomto cvičení a zkuste uhodnout, zda jsou pravdivá( true - √)
nebo nepravdivá (false - X). Potom si poslechněte nahrávku 11.3 a opravte
tvrzení, která jsou nesprávná. Řešení.
Strana 92, cvičení 5
Přečtěte si otázky k poslechu. Poslechněte si nahrávku 11.4 ( druhou část
programu) a odpovězte na otázky. Řešení.
Korespondenční úkol 2
Připravte si dotazník (12 otázek), na jehož základě byste provedli průzkum trhu na
žvýkačky. Do dotazníku můžete zahrnout i některé otázky z historie žvýkaček.
S mnoha otázkami, které byste mohli v dotazníku použít, jste se setkali v této
části.
Příklad otázky: Does chewing help you to relax?
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING)
Strana 92, cvičení 4
1 False. 100,000 tons of gum is chewed.
2 True // 3 True
4 False. It was made of tree sap and honey.
5 False. They are born wanting just to chew.
6 True // 7 True
8 False. The North American Indians gave it to the English.
Strana 92, cvičení 5
1 He was a salesman, a business and advertising genius who popularized chewing
gum.
2 He hired "Wrigley girls" to walk up and down in the street handing out gum,
and had huge electric signs and billboards.
3 After the Second World War.
4 "Got any gum, chum?"
5 It's a secret recipe.
54
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 93
Notices – Nápisy
Průvodce studiem.
Když přijedete do jakékoli cizí země, můžete vidět na mnoha
místech spoustu různých nápisů. Bude pro vás jistě užitečné, když
se s některými anglickými nápisy seznámíte.
Strana 93, cvičení 1
Na obrázcích vidíte typické anglické nápisy. Spojte tyto nápisy s místy, kde se s
nimi můžete setkat. Řešení.
Strana 93, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 11.5, která obsahuje pět různých rozhovorů. Vaším
úkolem je určit, na kterých místech se lidé nacházejí. Odpovídat můžete česky.
Řešení.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERADAY ENGLISH)
Strana 93, cvičení 1
2c 3b 4k 5f 6d 7i 8j 9e 10g 11a 12h 13m
Strana 93, cvičení 2
1Otec se synem jedou autem, pravděpodobně po dálnici.
2 Zákazník a úřednice na poště. Známky můžete koupit i v obchodě, ale jen na
poště vám dopis zváží a řeknou, kolik za něm zaplatíte.
3 Zákazník a prodavač u benzínové pumpy. Zákazník si natankuje a u
pokladny nahlásí číslo stojanu.
4 Na nádraží hlásí, že přijíždí zpožděný vlak. Omlouvají se cestujícím za
zpoždění.
5 V baru nebo v restauraci. Barman žádá po dívce občanský průkaz, protože si
není jistý, zda jí může prodat vodku, kterou si objednala.
Shrnutí
•
•
•
lekce:
Naučili jste se tvořit a používat trpný rod.
Umíte vytvářet různá slovní spojení.
Dozvěděli jste se, jak tabák, bavlna a cukrová třtina
změnily náš život.
• Procvičili jste si poslech a při té příležitosti jste se
dozvěděli zajímavé věci o žvýkačce.
• Rozumíte některým anglickým nápisům.
• Splnili jste dva korespondenční úkoly.
55
LEKCE 5 (Učebnice Unit 12)
DREAMS AND REALITY
SNY A REALITA
V této lekci:
•
•
•
•
•
•
•
•
najdete pět částí, a to:
1. Grammar I;
2. Grammar II;
3. Reading and Listening;
4. Vocabulary;
5. Everyday English.
najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
se naučíte používat druhou podmínkovou větu,
se naučíte vyjadřovat pravděpodobnost děje pomocí modálních
sloves,
si přečtete, jak se vymítají duchové,
se naučíte několik frázových sloves,
si procvičíte fráze, vhodné při různých společenských příležitostech,
najdete tři korespondenční úkoly.
Klíčová slova této lekce: Second conditional, Might, Phrasal verbs, Social
expressions
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar I
2 hodiny
2. Grammar II
2 hodiny
3. Reading and Listening 2 hodiny
4. Vocabulary
1 hodina
5. Everyday English
1 hodina
56
1. GRAMMAR I, strana 94
Sweet dreams – Sladké sny
Průvodce studiem
V této části se naučíme druhou podmínkovou větu. Proč právě
"druhá" podmínková věta? Protože první podmínkovou větu jsme
probírali v druhé lekci a tato je další v pořadí. Určitě se zeptáte,
kolik jich ještě bude? Čeká nás ještě třetí a ta už bude poslední.
Druhou podmínkovou větu používáme, když chceme vyjádřit, co
bychom udělali za určitých podmínek. Například: Kdybych byl
bohatý, koupil bych si auto; Kdybych vyhrál milión, vydal bych se
na cestu kolem světa. Každý rád plánuje a má své sny. Naučme se
tuto podmínkovou větu používat, ať můžeme v angličtině odpovědět
na otázku: Co bys dělal, kdyby…..?
Strana 94, cvičení 1
Na stránce je obrázek sedmileté Nicoly a dva krátké texty o ní. Oba si přečtěte a
odpovězte na otázku: Který text popisuje její skutečný život a který její sny?
Odpověď.
Strana 94, cvičení 2
Doplňte do textu napravo slova z rámečku. Poslechněte si nahrávku 12.1 a ověřte
si, zda jste doplnili správně.
GRAMMAR SPOT, strana 94
1 V jakém gramatickém čase popisuje Nicola svůj skutečný život? Odpověď.
2 If I lived in a palace, I would have servants.
Otázka: Bydlí v paláci? Je to sen nebo skutečnost?
Odpověď.
3 Pravidlo pro druhou podmínkovou větu je:
IF + PODMĚT + SLOVESO V MINULÉM ČASE,
PODMĚT HLAVNÍ VĚTY + WOULD + INFINITIV
If + I + lived in a palace, I + would + have servants.
4 Všimněte si, že v podmínkových větách se sloveso "was" mění na "were":
If I were a princess, I would live in a palace.
Kdybych byla princezna, bydlela bych v paláci.
If he were rich , he would buy a car.
Kdyby byl bohatý,koupil by si auto.
Přijatelné je i "If he was rich…", spisovnější však je "If he were rich…"
Na straně 141 v bodě 12.1 máte přehled druhé podmínkové věty kladné i záporné,
otázku i krátkou odpověď.
57
Poznámka
Pravidlo interpunkce je stejné jako pro první podmínkovou větu. Čárka se píše jen
před větou hlavní ne před větou vedlejší.
If I had more time, I'd help
I'd help if I had more time.
Užití
Druhá podmínková věta se používá pro vyjádření neskutečné anebo málo
pravděpodobné podmínky.
If I lived in a big house, I'd have a party. (But I live in a small house)
Kdybych bydlel ve velkém domě, uspořádal bych večírek. ( Ale bydlím v malém
domě, … takže večírek neuspořádám, a proto mluvíme o neuskutečnitelné
podmínce)
Přestože v hlavní větě je minulý čas, věta se nevztahuje k minulosti, ale k
přítomnosti nebo budoucnosti.
Porovnejme si první a druhou podmínkovou větu.
If + the present simple, will + infinitive
If + the past simple,
would + infinitive
If I win the tennis match, I'll be happy.
Jestli vyhraji ten tenisový zápas, budu šťastný.
If I won the tennis match, I'd be happy.
Kdybych vyhrál ten tenisový zápas, byl bych šťastný.
If I win a million, I'll buy a car. – uskutečnitelná podmínka
If I won a million, I'd buy a car. – neuskutečnitelná podmínka
What will you do if the weather is nice?
Co budeš dělat, jestli bude hezky?
What would you do if the weather was nice?
Co bys dělal, kdyby bylo hezky? ( z toho vyplývá že je teď venku škaredě a že se
počasí asi moc nezmění)
Kontrolní otázky:
1. Kterou podmínkovou větu použijete pro překlad souvětí "Jestliže přijdeme
pozdě, matka se bude zlobit"?
2. Kterou podmínkovou větu použijete pro překlad souvětí "Kdybychom přišli
pozdě, matka by se zlobila?"
Odpovědi.
Strana 95, cvičení 3
Doplňte slova do otázek, tak jak je naznačeno ve cvičení. Napište také odpovědi
týkající se Nicolina snu. Řešení.
Korespondenční úkol 1
Ve cvičení 1 na straně 95 spojte slova ze sloupců do vět a věty přeložte do
češtiny.
58
Strana 95, cvičení 2
Vložte do vět slovesa ve správného tvaru. Řešení.
Korespondenční úkol 2
Ve cvičení 3 na straně 96 odpovězte na otázky.
Strana 96, cvičení 4
Poraďte šesti lidem, co byste dělali, kdybyste měli stejný problém. Vaše rady si
porovnejte s nahrávkou 12.3.
Část pro zájemce
V pracovním sešitě je druhá podmínková věta procvičována na straně 64 - 66 ve
cvičeních 1 - 5.
Část pro zájemce
Druhou podmínkovou větu si můžete procvičit na internetu na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t12/hwy_preint_unit12_1/
Průvodce studiem.
Na tutoriálu si zahrajeme hru, která se podobá hře s názvem "Tichá
pošta". V této hře se budete muset velmi často ptát: "Co bys dělal
kdybys…". Pokud vám druhá podmínková věta dělala problémy,
vraťte se k některým cvičením znovu, ať potom nekazíte hru ostatním
spolužákům.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR I)
Strana 94, cvičení 1
The text on the left describes her real life. The text on the right describes her
dreams.
Grammar Spot
1 V přítomném čase prostém (the present simple)
2
Nebydlí v paláci. Palác a sloužící jsou jen sen. (She doesn't live in a palace, the
palace and servants are a dream.)
Kontrolní otázky:
1. Jestliže přijdeme pozdě, matka se bude zlobit.
If we are late, mother will be angry.
2. Kdybychom přišli pozdě, matka by se zlobila
If we were late, mother would be angry.
Strana 95, cvičení 3 Možné odpovědi
What would her mother do?
She would be Queen.
Would she work?
No, she wouldn't.
Would Nicola go to school?
No, she wouldn't.
She would have a private teacher.
What pet would she have?
She'd have a white horse.
What would she wear?
She'd wear a long dress.
Would she have a lot of sweets?
Yes, she would.
59
Strana 95, cvičení 2
1 If I were rich, I'd travel round the world. First I'd go to Canada, then I'd go to
New York.
2 If he worked harder, he'd have more money.
3 I'd go to work if I felt better, but I feel terrible.
4 If I could speak perfect English, I wouldn't be in this classroom.
5 "What would you do if a stranger gave you ₤1 million?"
Průvodce studiem.
Tu těžší část gramatiky už máte za sebou. Zbývá nám jen sloveso
might. Pokud máte gramatiky dnes dost, vyberte si jinou kapitolu
podle vlastního zájmu a ke gramatice se vraťte později.
2. GRAMMAR II, strana 96
WHO KNOWS? - KDO VÍ?
Strana 96, cvičení 1
Poslechněte si nahrávku 12.4, ve které studenti Ruth a Henry hovoří o tom, co
budou dělat, až opustí univerzitu. Doplňte slova do obou textů. Nahrávku si
můžete poslechnout i několikrát, abyste texty dobře doplnili. řešení
Strana 96, cvičení 2
Co se zdá být jisté v životě Ruth? Napište čtyři věty podle příkladu. řešení
Strana 96, cvičení 3
Co je pravděpodobné v životě Henryho? Napište tři věty podle příkladu. řešení
GRAMMAR SPOT, strana 97
1 "Might" znamená totéž jako "snad budu" či "mohl bych".
What are you doing tonight?
Co děláš dnes večer?
I don't know. I might go out, or I might stay at home.
Nevím. Asi půjdu ven nebo zůstanu doma. (Mohl bych jít ven nebo zůstat doma.)
2 "Might" je pomocné způsobové sloveso a platí pro něj stejná pravidla jako pro
ostatní způsobová slovesa.
Ann might come round tonight.
I might not pass my exam.
(ve třetí osobě nepřibírá –s)
(zápor (a otázku) netvoří s do/does)
Také na straně 141 v bodě 12.2 se můžete dočíst, jak vypadá kladná a záporná
věta s "might". Pozor však, jak se tvoří otázka!!!
Způsobová slovesa tvoří otázku přehozením slovosledu
(např. Can you speak English?)
U slovesa "might" by však taková otázka (Might you….?) byla neobvyklá.
60
Je velmi běžné zeptat se takto:
Do you think
you'll get here on time?
it'll rain?
they'll come to our party?
Myslíš si,
že se sem dostaneš včas?
že bude pršet?
že přijdou na náš večírek?
"Do you think" tak nahrazuje v otázce "might".
Krátká odpověď
I might.
It might.
They might.
Užití:
1 "Might" se používá pro vyjádření pravděpodobnosti v budoucnosti. (Pro
vyjádření jistoty používáme "will".)
England will win the match.
Anglie vyhraje ten zápas.
England might win the match.
Anglie by mohla vyhrát ten zápas.
(I am sure they will)
(Jsem si jist, že vyhraje)
(It's possible, but I don't know.)
(Je to možné, ale nevím.)
2. Všimněte si, že v záporu tyto věty vyjadřují stejnou míru pravděpodobnosti.
It might not rain this afternoon.
Odpoledne asi nebude pršet.
I don't think it'll rain this afternoon.
Myslím, že odpoledne pršet nebude.
Strana 97, cvičení 1
Vyberte správný tvar slovesa. Řešení.
Korespondenční úkol 3
Ve cvičení 2 na straně 97 jsou čtyři náměty pro krátký rozhovor. Napište tyto
rozhovory, tak jak je uvedeno v příkladu. Ve cvičení 3 na straně 97 podobně
vytvořte otázku a odpověď podle námětů.
Část pro zájemce
Sloveso "might" si můžete procvičit i v pracovním sešitě na straně 66 - 67, ve
cvičeních 6 - 9.
Strana 97, cvičení 4
Opravte chyby ve větách v učebnici. Řešení.
Průvodce studiem
Věřím, že gramatika v této lekci nebyla pro vás obtížná a že budete
správně používat v praxi jak druhou podmínkovou větu, tak sloveso
might. Otestujte si teď svoje znalosti.
Část pro zájemce
Na adrese, kterou už znáte, si udělejte test. Zaškrtněte políčko vedle "Second
Conditional". Test můžete udělat přímo online nebo si ho vytisknout a udělat
později. Přeji vám hodně štěstí!!! Pokud zaškrtnete políčko vedle "might/ would",
otestujete si znalosti i těchto způsobových sloves.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/c_stopandchec
k/
61
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR II)
Strana 96, cvičení 1
Ruth: 'm having; 'm going to look; want to work; are going to buy; 'll have;
Henry: might work; might live; might meet;
Strana 96, cvičení 2
She's staying in a villa in Tuscany.
She's going to look for a job.
They are going to buy a flat together.
They'll have to start looking soon.
Strana 96, cvičení 3
He might work in a restaurant for a bit.
He might go to Paris for a while.
He might meet a beautiful French girl.
Strana 97, cvičení 1
1 We're having
2 It'll be
3 he might be
4 I'm having
5 I might
Strana 97, cvičení 4
1 If I had a car, I'd give you a lift.
2 They might call their baby Lily, but they aren't sure.
3 I'd visit you more often if you didn't live so far away.
4 I might play tennis tomorrow, but I'm not sure.
5 If I was/were younger, I'd learn to play the piano, but I'm too old now.
3. READING AND LISTENING, strana 98
Ghost stories – Duchařské příběhy
Průvodce studiem
Viděli jste někdy v televizi pořad s názvem "Věřte nevěřte"? Tato
část se bude tomuto pořadu velmi podobat. Nadpřirozené síly zde
budou zastoupeny jen duchy. Věříte na ně? Co byste dělali,
kdybyste nějakého ducha uviděli? Mluvili byste s ním nebo byste
utekli? Příběhy, které v této části uslyšíte nebo o kterých si budete
číst, jsou velmi záhadné a tajemné. Bude záležet jen na vás, jestli
jim uvěříte nebo ne.
Strana 98, cvičení 2
Budeme si číst o muži, který s jmenuje Aelwyn Roberts. Je vymítač duchů. Co je
náplní jeho práce?
Myslíte si že,
• věří nebo nevěří na duchy?
• se snaží duchy najít?
• se jich snaží zbavit?
Přečtěte si článek na straně 99 a uvidíte, zda vaše hypotézy k těmto otázkám byly
správné. Řešení.
62
Strana 98, cvičení 3
Jsou tato tvrzení pravdivá (true - √) nebo nepravdivá (false - X)? Opravte
nepravdivá tvrzení. Řešení.
Strana 98, cvičení 4
Podívejte se na novinový výstřižek vpravo a pak si poslechněte si nahrávku 12.5,
kde uslyšíte rozhovor s Alicí Lester. Slovíčka v rámečku si najděte ve slovníku ,
pokud je neznáte.
Strana 98, cvičení 5
Odpovězte na otázky 1 - 7. Řešení.
Průvodce studiem
Přesvědčily vás tyto příběhy, že duchové skutečně existují? Na
tutoriálu se k tomuto tématu vrátíme a dostanete příležitost
vyprávět svým spolužákům nějaký strašidelný příběh anebo
převyprávět příběhy, které jste si právě přečetli.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND LISTENING)
Strana 98, cvičení 2
• He believes in ghosts, he says "I don't think ghosts might exist. I know
they do exist." (line 16)
• No, he doesn't try to find ghosts. He tries to help people who already
have ghosts in their houses.
• Yes, he tries to get rid of ghosts.
Strana 98, cvičení 3
1 False. Mr Roberts is retired. He says he is "a kind of social worker for ghosts"
(line 8)
2 True. // 3 True.
4 False. The boy didn't know it was his great - grandfather at the end of his bed.
He described the ghost as "an old man in a funny hat". (line 30)
5 False. The old man was wearing "a funny hat".
6 True.
7 False. Mr Roberts tells us that ghosts are mostly members of the family (eighty
per cent of the time).
8 False. The vicar,Mr Roberts, says you should talk to them firmly.
Strana 98, cvičení 5
1. No, she didn't.
2. She was at home, she was reading.
3. "Don't be afraid, I just want to help you."
4. Two voices, she heard, told her to go home.
5. She was given an address to go to.
6. No, he didn't.
7. "We're pleased we were able to help you. Goodbye." She is in good health
now.
63
4. VOCABULARY, strana 100
Phrasal verbs - Frázová slovesa
Průvodce studiem
Připomeňme si, že frázová slovesa se skládají ze slovesa a
předložky nebo příslovce (např. give up, look for, look forward to
aj.). Nejste si vždy jisti, kterou předložku použít? Po prostudování
této kapitoly už budete mít jasno, alespoň v těch případech, kterými
se budeme zabývat.
Strana 100, cvičení 1
Doplňte do vět 1 – 5 slova z prvního rámečku. Řešení.
Úkol k zamyšlení
Ve cvičení 1 na straně 100 je v druhém rámečku osm frázových sloves a ve
cvičení 2 dalších osm. Na tutoriálu bude vaším úkolem tato slovesa pantomimicky
znázornit. Promyslete si, jak byste tato slovesa předvedli.
Strana 100, cvičení 3
Doplňte věty frázovými slovesy ze cvičení 1 a 2. Dejte si pozor na umístění
předmětového zájmena (him, them apod.). Řešení.
Strana 100, cvičení 4
Doplňte do vět jedno z frázových sloves uvedených v rámečku. Použijte správný
slovesný tvar. Řešení.
Část pro zájemce
Frázová slovesa si můžete procvičovat i na internetu na těchto adresách:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t12/hwy_preint_unit12_2/
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit12/hwy_preint_unit12_3/
Část pro zájemce
V pracovním sešitě na straně 67 jsou cvičení 1 a 2, která procvičují frázová
slovesa. Nezapomeňte si tato cvičení projít, protože frázová slovesa vyžadují co
nejčastější opakování. Jen tak si je dobře zapamatujete.
Průvodce studiem
Myslím si, že po takové práci si zasloužíte zábavu. Co myslíte? Zvu
vás do podmořského světa, nebude to lekce biologie, ale budete si
procvičovat přízvuk některých slovíček, která se v této lekci
objevovala. Hra se jmenuje "Street monster" na najdete ji na této
adrese. Máte tam možnost zvolit si tři úrovně obtížnosti, doporučuji
začít od té nejjednodušší. Hodně zábavy!!
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/e_games/hwy_
pre_stressmonster/
64
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (VOCABULARY)
Strana 100, cvičení 1
1 on 2 out 3 up 4 out 5 back
Strana 100, cvičení 3
1...I threw it away
2...Put it out
3... Turn them off
4...I'll look after her
5...I'll fill it in later.
Strana 100, cvičení 4
1 How do you get on with your parents?
2 Do you ever fall out with your brothers or sisters?
3 What are you looking forward to doing on holiday?
4 Are you going out with anyone at the moment?
5 Where did you grow up? Or have you always lived here?
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 101
Social expressions - Společenské výrazy 2
Průvodce studiem
Existují společenské situace, při kterých se používají ustálené
společenské fráze. Co řeknete, když nemůžete v supermarketu projít
kolem nakupujícího? V této části se budeme frázím používaným v
podobných situacích věnovat, abyste uměli co nejlépe reagovat.
Strana 101, cvičení 1
Máte zde čtyři krátké neúplné rozhovory. Vaším úkolem je doplnit do rozhovorů
slova z rámečků. Poslechněte si nahrávku 12.6 a zkontrolujte si, zda jste
rozhovory doplnili správně.
Část pro zájemce
Pokud si chcete rozhovory procvičit téměř "naživo", najděte si tuto adresu na
internetu. Můžete buď pouze poslouchat nebo poslouchat a zároveň číst anebo se
dokonce aktivně zapojit do rozhovoru s počítačem. Nastavte si variantu, která
vám vyhovuje. Přeji hodně zábavy.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/f_everydayengl
ish/hwy_pre_dialogue04/
Část pro zájemce
Pokud si chcete "pohrát" se společenskými frázemi, nabízím tuto adresu:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit12/hwy_preint_unit12_4/
65
Průvodce studiem
Procvičování společných výrazů vám jistě šlo velmi dobře.
Blahopřeji vám, dostali jste se až na konec lekce. Věřím, že máte ze
své práce dobrý pocit. Můžete být na sebe hrdí.
Shrnutí lekce:
•
•
•
•
•
V této lekci jste se naučili používat druhou podmínkovou
větu.
Pravděpodobnost děje umíte vyjádřit modálními slovesy.
Procvičili jste si porozumění čtenému textu.
Naučili jste se několik frázových sloves a rozšířili si
slovní zásobu.
Splnili jste tři korespondenční úkoly.
66
LEKCE 6 (Učebnice Unit 13)
EARNING A LIVING
SHÁNĚNÍ OBŽIVY
V této lekci:
• najdete pět částí, a to:
1. Grammar;
2. Vocabulary;
3. Reading and Speaking;
4. Listening and Speaking;
5. Everyday English.
• najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
• se dozvíte, jak dlouho je už Andy bezdomovcem,
• se naučíte, jak se tvoří a kdy se používá předpřítomný čas
průběhový,
•
se naučíte, jak se tvoří anglická slova,
•
si přečtete, jakými zajímavými způsoby si může člověk vydělávat na
živobytí,
se naučíte, jak se správně telefonuje,
najdete dva korespondenční úkoly.
•
•
Klíčová slova této lekce: Present Perfect Continuous, Word Formation,
Adverbs, Telephoning
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar
3 hodiny
2. Vocabulary
1 hodina
3. Reading and Speaking
1 hodina
4. Listening and Speaking
2 hodiny
5. Everyday English
1 hodina
67
1. GRAMMAR, strana 102
Street life – Život na ulici
Průvodce studiem
Co si myslíte o bezdomovcích, když je vidíte na ulici? Přemýšlíte,
proč žijí bez střechy nad hlavou a čí je to vina? Je to určitě velký
problém a trochu začarovaný kruh. Já vás s jedním muže bez
domova seznámím. Jmenuje se Andy a žije v Londýně. Při té
příležitosti se naučíme předpřítomný čas průběhový.
Strana 102, cvičení 1
Přečtěte si text s názvem "Andy's Story" na straně 102.
Strana 102, cvičení 2
Spojte otázky a - f na straně 103 (dole na obrázku) s odpověďmi 1 - 6 napravo od
textu. Poslechněte si nahrávku 13.1. a zkontrolujte si řešení. Dokončete Andyho
odpověď na otázku 4.
GRAMMAR SPOT
1 Které z otázek a - f jsou v předpřítomném čase průběhovém?
V jakých časech jsou ostatní otázky?
Odpověď.
2 Podívejte se na dvě otázky v učebnici.
Který dotaz se týká průběhu činnosti?
Který dotaz se týká výsledku činnosti?
Odpověď.
3 Doplňte do vět slovesa v předpřítomném čase prostém nebo průběhovém.
He ……………(smoke) since he was 14.
He ……………(smoke) ten cigarettes today.
Řešení.
.
Na straně 142 v bodě 13.1 se dozvíte o předpřítomném čase více. V rámečcích si
všimněte, jak se tvoří kladná a záporná věta a jak vypadá krátká odpověď v
předpřítomném čase průběhovém.
Užití
Předpřítomný čas průběhový se:
1. Používá pro vyjádření děje, který začal v minulosti a trvá až do přítomnosti.
Můžeme i dodat, že děj ještě neskončil, že bude trvat i dále.
Například.
"I have been reading a book for 5 hours." - "Už pět hodin čtu knížku." (a ještě
budu číst).
minulost
před pěti hodinami
jsem začala číst
přítomnost
čtu a budu ještě číst dále
68
Příklady v učebnici můžeme přeložit takto:
Čekáme už hodiny.
Prší už několik dnů.
2. Vztahuje k činnosti, která má za následek určitý stav v přítomnosti (nebo
výsledek). Příklady v učebnici můžeme přeložit takto:
Je mi horko, protože jsem běžel.
Nemám žádné peníze, protože jsem nakupoval.
Poznámky
1. Někdy je mezi předpřítomným časem prostým a průběhovým.
jen nepatrný rozdíl. Nebo mezi nimi není rozdíl žádný.
How long have she taught here?
How long have she been teaching here?
Jak dlouho tu učí?
Jak dlouho tu učí?
2. Rozlišujme:
a) slovesa popisující činnosti, které mohou trvat po určitou dobu ( například wait,
work, learn, travel, play);
b) slovesa popisující činnosti, které nevyjadřují dobu trvání ( například find,
start, buy, die, lose, break, stop). Slovesa ve druhé skupině se většinou
"logicky" používají pouze s předpřítomným časem prostým.
Příklady v učebnici: Koupila jsem si nové šaty.
Zemřela mi kočka.
Rádio se pokazilo.
3. Slovesa, která popisují stav, například like, love, know, have ( vlastnit) se
používají také pouze s předpřítomným časem prostým. To nakonec odvodíte i z
toho, co už víte - také řeknete I like you, ale ne *I am liking you.
Příklady v učebnici: Známe se pár týdnů.
Jak dlouho máš to auto?
4. Opakování: Víme, že předpřítomný čas průběhový vyjadřuje stále pokračující
činnost. Porovnejte: Předpřítomný čas prostý vyjadřuje činnost dokončenou,
zaměřuje se totiž na VÝSLEDEK činnosti.
I have smoked five cigarettes today.
Vykouřil jsem dnes pět cigaret. (výsledek: pět vykouřených cigaret)
I've written three letters today.
Dnes jsem napsal tři dopisy. (výsledek: tři dopisy)
Ale
I have been writing the letter for half an hour.
Píšu ten dopis už půl hodiny. (ještě není dokončený a budu psát dále)
I've made four cakes.
Napekl jsem čtyři dorty. (výsledek: čtyři dorty)
Ale
I've been making cakes since the morning.
Peču dorty od rána. (ještě jsem neskončil)
69
Kontrolní otázka
Jakým časem se překládá do češtiny předpřítomný čas průběhový a předpřítomný
čas prostý? Který děj je vyjádřen dokonavým videm a který nedokonavým?
Odpověď.
Strana 103, cvičení 4
Z nabídnutých slov vytvořte otázky, kterými se budete ptát na Andyho.
Poslechněte si nahrávku 13.2. a zkontrolujte. Poslouchejte otázky ještě několikrát
a opakujte podle nahrávky. Všímejte si výslovnosti slovesa "have" a "been"
v otázce v předpřítomném čase.
Strana 103, cvičení 5
Představte si, že jste Andy, a odpovězte na otázky z předchozího cvičení.
Poslechněte si nahrávku 13.3. a porovnejte si svoje odpovědi s nahrávkou.
Strana 103, cvičení 1
Vyberte vhodný čas. Správné řešení i s komentářem najdete na konci této části.
Strana 103, cvičení 2
Vložte do vět slovesa v čase předpřítomném prostém, předpřítomném
průběhovém nebo v čase minulém prostém. Řešení.
Strana 104, cvičení 3
Vytvořte věty o lidech na obrázcích a - i. Použijte výrazy z rámečku (např. "He is
hot") přidejte "protože" ("because") a vysvětlete příčinu ("He is hot because he
has been running"). Příklady odpovědí.
Strana 104, cvičení 4
K vybraným obrázkům v předchozím cvičení vytvořte věty (1 - 5) v
předpřítomném čase prostém. Řešení.
Část pro zájemce
V pracovním sešitě je předpřítomnému času věnována velká pozornost. Jsou to
cvičení 1 - 9 na straně 70 - 73. Nezapomeňte na ně!
Průvodce studiem
Předpřítomný čas není mezi studenty velmi oblíbený, nejsou si jisti,
kdy ho použít, protože v češtině takový čas nemáme. Já jsem
přesvědčená, že v tomto okamžiku máte jasno. Občas je však dobré
si tento čas připomenout. Tvrdé práce už bylo dost, a proto vám
nabízím pár typů, kdy si můžete tento čas opakovat, procvičovat a
hrát si s ním. Přeji hodně zábavy.
Část pro zájemce
Na známé adrese si udělejte test, zaškrtněte políčko vedle výrazu "Present Perfect
Simple/Continuous". Můžete ho dělat přímo online nebo si ho vytisknout. Přeji
vám hodně štěstí.
70
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/c_stopandchec
k/
Část pro zájemce
Rozdíl mezi předpřítomným prostým a průběhovým časem si můžete dále
procvičit na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t13/hwy_preint_unit13_1/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR)
Strana 102, cvičení 2
Dokončení odpovědí na otázku č.4
….So I need money to get somewhere to live, but I can't get money because I
can't get a job, and I can't get a job because I haven't got somewhere to live.
So I'm trapped.
Grammar Spot
1
V předpřítomné čase průběhovém jsou otázky b a e. Ostatní časy jsou: přítomný
prostý (otázka a), předpřítomný prostý (otázky c a d) a minulý prostý (otázka f).
2
How long have you been selling the Big Issues? – ptá se na aktivitu – prodávání.
How many copies have you sold? – ptá se na množství prodaných výtisků.
3 Odpovědi:
He has been smoking since he was 14.
He has smoked ten cigarettes today.
Užití:
Předpřítomný čas průběhový se překládá do češtiny časem přítomným (I have
been reading for an hour. - Čtu už hodinu.), předpřítomný prostý časem minulým
(většinou, např. I have read a good book. - Přečetla jsem dobrou knihu.).
Předpřítomný průběhový vyjadřuje nedokonavost a předpřítomný prostý
dokonavost.
Strana 103, cvičení 1
1 have you been living (protože děj začal v minulosti a trvá až dodnes)
2 has found ( protože jde o výsledek - našla práci - a je to dokončená aktivita aktivita "finding" - nalezení netrvá dlouho, na rozdíl od look for - hledat)
3 have you been going out (protože děj začal v minulosti a trvá až dodnes)
4 bought ( protože máme určený čas – a few months ago – před pár měsíci)
5 have you had ( se slovesem "have", které tu vyjadřuje vlastnictví, pouze
předpřítomný prostý, ne průběhový)
6 has been working (protože děj začal v minulosti a trvá až dodnes)
7 've been working (protože děj začal v minulosti a trvá až dodnes)
8 've written (jde o výsledek: napsal jsem 6 stránek)
Strana 103, cvičení 2
1 How long have you been coming to this school?
2 How long have you been using this book?
3 Which book did you have before this one?
4 How long have you known your teacher?
Strana 104, cvičení 3
Možné odpovědi.
71
B His back hurts because he's been digging his garden
C She's got paint on her clothes because she's been painting the bathroom.
D He's got dirty hands because he's been mending the car.
E They have no money because they have been shopping.
F They're tired because they've been playing tennis.
G Her eyes hurt because she's been studying.
H He's wet because he's been bathing the baby.
I He's got a red face because he's been cooking.
Strana 104, cvičení 4
1 He's run five miles.
2 They've spent all their money.
3 She's read five books today.
4 They've played six games.
5 He's made a cake and a pie.
2. VOCABULARY, strana 105
Word formation – Tvoření slov
Průvodce studiem
Možná se opakuji, ale slovíčka jsou stavebním materiálem každého
jazyka a je třeba jim věnovat patřičnou pozornost. Neznámá
slovíčka si vypisujeme do slovníčku a pravidelně si je opakujeme.
☻ Mnohem zábavnější ale je hrát si s nimi. Následující část
prezentuje nová slovíčka zábavnou formou. Soustřeďte se hlavně na
přízvuk každého nového slova. Věřím, že to bude pro vás spíš hra
než pouhé učení.
Strana 105, cvičení 1
Slova uvedená v tabulce se objevila v několika posledních lekcích. Doplňte
tabulku a označte přízvuk. Slovo vždy nahlas vyslovte. Používejte slovník, bude li to nutné. Řešení.
Část pro zájemce
Pokud vám dělalo označení přízvuku problémy, zahrajte si hru "Stressmonster".
Můžete si zvolit tři úrovně obtížnosti, začněte od té nejjednodušší.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/e_games/hwy_
pre_stressmonster/
Strana 105, cvičení 2
Doplňte věty slovy ze cvičení 1 na straně 105. Řešení.
Část pro zájemce
V angličtině je mnoho slov, kterým se říká homofony. Znějí stejně, ale mají jiný
pravopis a význam. Když řeknu "san" mám na mysli "son" nebo "sun"? Kolik
dokážete vymyslet stejně znějících slov s různým pravopisem? Dejte si na tento
úkol dvě minuty. V pracovním sešitě na straně 74 najdete cvičení 1 a 2, která se
zabývají takovými slovy. Cvičení není náročné, je to jako hra. Tak do toho!!!
72
Průvodce studiem
Lidé, kteří si umějí hrát, mají při osvojování si jazyka určitou
výhodu. Zkuste si zahrát se slovy na těchto adresách:
Word formation 1
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit13/hwy_preint_unit13_4/
Word formation 2
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit13/hwy_preint_unit13_5/
Část pro zájemce
Zahrajte si i anglickou osmisměrku
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit13/hwy_preint_unit13_3/
Adverbs – příslovce, strana 105
Průvodce studiem
V lekci 7 jsme se podrobněji zabývali příslovci a teď se k nim ještě
jednou vracíme. Už jsme si říkali, jak se tvoří příslovce od
přídavného jména. Určitě jste si všimli, že v příslovcích se někdy
v poslední slabice píší dvě "ll"(například "helpfully", "faithfully"
atd). Následující dvě cvičení budou pro vás určitě "pieces of
cake".
Strana 105, cvičení 1
Doplňte do vět příslovce z rámečku. Řešení.
Strana 105, cvičení 2
Doplňte do vět příslovce z rámečku. Řešení.
Část pro zájemce
Postavení příslovcí ve větě si procvičte na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t13/hwy_preint_unit13_2/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍ ( VOCABULARY)
Strana 105, cvičení 1 – word formation
Noun
Verb
Noun
death
'die
death
waste
'waste
'honesty
be'lieve
va'riety
be'lief
advertise
ad'vertisement
'madness
'promise
'mystery
'promise
feel
'feeling
'beauty
ad'vice
'wealth
ad'vise
de'scribe
suc'cess
de'scription
in'vention
in'vent
'comfort
peace
'government
'govern
73
Adjective
'dead
'honest
'various
mad
my'sterious
'beautiful
'wealthy
suc'cessful
'comfortable
'peaceful
Strana 105, cvičení 2 – word formation
1 Promise
6 comfortable
2 dead
7 description
3 weathy, successful
8 advice
4 peace
9 feeling
5 advertisement
Strana 105, cvičení 1 – adverbs
1 Possibly
3 nearly
2 really
4 mainly
Strana 105, cvičení 2 – adverbs
1 fluently
3 exactly
2 carefully
4 seriously
3. READING AND SPEAKING, strana 106
A funny way to earn a living - Legrační způsob obživy
Průvodce studiem
Přemýšleli jste už o tom, co budete v životě dělat, jak byste si
chtěli vydělávat na živobytí? V této části se podíváme na tři různé
druhy získávání obživy. Podle názvu se dá usoudit, že se zdaleka
nejedná o běžné způsoby: všechny jsou velmi netradiční, ale o to
zajímavé. Jsem si jista, že vás tato část zaujme.
Strana 106, cvičení 3
Po dobu deseti vteřin sledujte tři obrázky a titulky článků. Nyní odpovězte
anglicky na otázky 1 – 2. Na otázku 3 odpovězte česky. odpovědi
Strana 106, cvičení 4
Vyberte si jeden z textů a odpovězte anglicky na otázky 1 - 7 ze cvičení.
odpovědi
Strana 106, cvičení 5
Přečtěte si zbývající dva texty a odpovězte anglicky na otázky 1 - 8 ze cvičení.
odpovědi
Korespondenční úkol 1
Napište krátkou úvahu o nejlepších a nejhorších profesích na světě. Úvahu napište
v rozsahu maximálně 100 slov.
Průvodce studiem
Tak který způsob vás nejvíce zaujal? Mně by se líbilo asi to létání
balónem, ale mám strach z výšek, takže bych nakonec dala přednost
životu na pláži, ale to bych byla zase moc osamělá. Na kolečkových
bruslích jezdit neumím, tak zůstanu u profese učitelky, ta mne baví
ze všeho nejvíc.☺ A co vy? Povíte mi to na tutoriálu.
74
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (READING AND SPEAKING)
Strana 106, cvičení 3
1 Tom seems to be the only one who has a regular job.
2 Yes, they do.
3
life je podstatné jméno – život
lively je přídavné jméno, znamená plný života a energie
living je podstatné jméno a znamená živobytí
Strana 106, cvičení 4
Lively Tom, 69, skates for Tesco
1 Tom works indoors.
2 For fifteen months.
3 He skates around the store. He fetches things for customers who have forgotten
something.
4 Tom was a plumber.
5 No, he doesn't.
6 ₤ 4.50 an hour.
7 Because he likes woorking with people. His job keeps him busy nad fit.
Life's a beach
1 Terry works outdoors.
2 For seventeen years.
3 He lives and works on the beach. He looks for things on beaches.
4 Terry was a policeman.
5 No, he doesn't.
6 He doesn't earn much money, he doesn't need it.
7 He lives a simple and honest life, which he likes. He has everything he wants.
Flying for a living
1 Cathy works outdoors.
2 For twelve years.
3 Cathy takes people on balloon trips.
4 Cathy has only had one job.
5 No, she doesn't. She flies a different balloon. She never knows where she will
land.
6 ₤ 25,000 a year.
7 She likes when she is in the countryside. She doesn't like routines. She loves
flying balloons.
Strana 106, cvičení 5
1 Cathy.
2 Probably Tom.
3 Chairs, tables, tins of food, a barrel of beer, and lots of bottles with messages in
them.
4 Because they are more calm and authoritative when dealing with customers.
5 Since the age of ten.
6 People should find a way to live a simple and honest life. They shouldn't chase
money and things they don't need.
7 Because he didn't believe they might want older people.
8 Between 0 and 15 hours, it depends on the weather.
75
4. LISTENING AND SPEAKING, strana 108
Giving news
Průvodce studiem
Pokud posloucháte, jak někdo telefonuje, můžete odhadnout, o čem
je hovor? Zkusme si to v angličtině.
Strana 108, cvičení 1
Craig telefonuje se svojí maminkou. Poslechněte si nahrávku 13.4, ve které
uslyšíte jenom Craiga. Rozhodněte, zda tvrzení v tomto cvičení jsou pravdivá
(true) nebo nepravdivá (false). Řešení.
Strana 108, cvičení 3
Poslechněte si celou nahrávku ještě jednou a sledujte při tom text, který najdete na
straně 127.
Korespondenční úkol 2
Přečtěte si diář, který patří Ruth. Je pátek večer. Rozhodli jste se, že Ruth
zavoláte, abyste si popovídali. Napište telefonický rozhovor. Povídejte si o tom,
co jste dělali uplynulý týden. Napište pro každého alespoň 5 replik, které si
vyzkoušíte ve dvojicích na tutoriálu.
Průvodce studiem
Telefonické hovory budeme tedy cvičit na tutoriálu a telefonování
je věnována i následující část. Proto pozor, ať si nevyčerpáte
kredit.☺
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (LISTENING AND SPEAKING)
Strana 108, cvičení 1
1 He doesn't mention it.
2 True.
3 False.
4 True.
5 False.
6 True.
7 True.
8 False.
9 False.
10 False.
76
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 109
Telephoning - Telefonování
Průvodce studiem
V této části se naučíme základní fráze, které patří k telefonování.
Rozhovory budete procvičovat poslechem CD, dále na internetu a
samozřejmě i na tutoriálu. Tak si dobijte baterku. Zkontrolujte, zda
máte dostatečně velký kredit, a jdeme na to. ☺
Strana 109, cvičení 1
Procvičujte si čtení těchto telefonních čísel, poslouchejte při tom nahrávku 13.6.
Strana 109, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 13.7, kde uslyšíte některá telefonní čísla v americké
angličtině. Jaké jsou rozdíly mezi americkou a britskou angličtinou při čtení
telefonních čísel? odpovědi
Strana 109, cvičení 3
Poslechněte si nahrávku 13.8, ve které uslyšíte tři telefonáty. Odpovězte na tři
otázky uvedené ve cvičení. odpovědi
1 V učebnici v modrém rámečku na straně 109 najdete výrazy z telefonních
rozhovorů. Přeložte je do češtiny.
2 Doplňte telefonní rozhovor vhodnými výrazy.
3 Přeložte do češtiny výrazy v učebnici.
Řešení.
Strana 109, cvičení 4
Najděte si přepis telefonních hovorů na straně 127 - 128, nahrávka 13.8.
Poslechněte si ještě několikrát všechny telefonáty a sledujte při tom text. Dobře se
naučte fráze, které se v telefonních hovorech používají.
Část pro zájemce
Na této adrese si můžete procvičovat telefonní hovor mezi Jimem a Mikem.
Hovor si můžete nejprve nacvičit sami se zakrytým textem. Nakonec si
vyzkoušejte s počítačem obě role. Doporučuji vám, občas se k tomu rozhovoru
vraťte, abyste si osvěžili paměť.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/f_everydayengl
ish/hwy_pre_dialogue05/
77
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (EVERYDAY ENGLISH)
Strana 109, cvičení 2
The Americans say:
1. "zero", not "O";
2. "two two" not "double two"
Strana 109, cvičení 3
1
John is speaking to Peter.
John wants to borrow a squash racket.
They know each other well.
2
A Japanese boy speaks first to a telephonist, then to Ann Baker.
The boy wants some information about English classes.
They don't know each other.
3
Jim speaks to Mike's flatmate.
Jim wants to speak to Mike, but Mike isn't in.
Jim doesn't seem to know the man he talks to.
Translation of telephone expressions.
1
Who's speaking?
Kdo je u telefonu?
Is that Mike?
Je tam Mike?
This is John. / It's John.
Tady je John. U telefonu je John.
2
Could I speak to Ann Baker?
I'm afraid he's out at the moment.
Can I take a message?
I'll call later.
3
Hold on. I'll connect you.
Speaking.
Shrnutí
•
•
•
•
•
•
Mohu mluvit s Annou Bakerovou?
Je mi líto, ale momentálně tu není.
Mám mu něco vyřídit?
Zavolám později.
Počkejte. Spojím vás.
U telefonu. ( ano to jsem já)
lekce:
Naučili jste se používat předpřítomný čas průběhový.
Naučili jste se, jak se tvoří anglická slova.
Obohatili jste si svoji slovní zásobu.
Procvičili jste si porozumění mluvenému slovu.
Umíte anglicky telefonovat.
Splnili jste dva korespondenční úkoly.
Průvodce studiem
Jste na konci 6. lekce. Do konce opory II vám zbývá už jen jedna
lekce. Vydržte dosavadní pracovní tempo a nasazení. Děkuji vám za
korespondenční úkoly, které jste mi zaslali, a za zájem o anglický
jazyk.
78
Lekce 7 (Učebnice Unit 14)
LOVE YOU AND LEAVE YOU
MILOVAT A OPOUŠTĚT TĚ
V této lekci:
•
najdete pět částí, a to:
1. Grammar I;
2. Grammar II;
3. Reading and Speaking;
4. Listening and Vocabulary;
5. Everyday English.
•
najdete za každou částí řešení úloh a správné odpovědi ke cvičením,
•
se naučíte, jak se tvoří a kdy se používá předminulý čas,
•
se dozvíte, co je to nepřímá otázka,
•
si přečtete, jaké mohou mít lidé problémy s láskou,
•
se nau číte fráze, které se používají při loučení,
•
si poslechnete písničku Bruce Springsteena,
•
najdete dva korespondenční úkoly.
Klíčová slova této kapitoly: P ast Perfect, Reported Statemen ts, Saying Goodbye
Čas potřebný k prostudování lekce:
1. Grammar I
2 hodiny
2. Grammar II
2 hodiny
3. Reading and Speaking
2 hodiny
4. Listening and Vocabulary 1 hodina
5. Everyday English
1 hodina
79
1. GRAMMAR I, strana 110
A Love Story – Příběh o lásce
Průvodce studiem
Dnes se naučíte tvořit a používat čas předminulý. V češtině tento
čas nemáme, ale věřím, že to bude pro vás hračka. Zvládli jste
přece čas předpřítomný. Ten je, podle mého názoru, daleko
obtížnější.
Strana 110 STARTER
Vytvořte věty o Johnovi a Mary. Doplňte věty v levém sloupci časovými údaji z
pravého sloupce. Řešení.
Strana 110, cvičení1
Přečtěte pečlivě texty A a B ve žlutých rámečcích. Oba texty shrnují jeden a
tentýž příběh dvou lidí, přesto se liší. Přemýšlejte v čem. Otázky k těmto textům
najdete v následujícím oddíle "Grammar Spot".
GRAMMAR SPOT, strana 111
1 Ve kterém z textů jsou události vyprávěny v chronologickém pořadí?
V jakém čase jsou všechna slovesa v textu, jehož události jsou vyprávěny
v chronologickém pořadí ?
Odpověď.
2 Jak je tato myšlenka "They met at a party and fell in love" vyjádřena v textu B?
Které dva gramatické časy jsou použity v textu B?
Odpověď.
3 Jaký je rozdíl mezi třemi větami v učebnici?
Odpověď.
Na straně 142 v bodě 14.1 máte přehled o tom, jak vypadá předminulý čas
v kladné a záporné větě, jak se tvoří otázka a krátká odpověď.
Use - Užití
Předminulý čas se používá k vyjádření děje, který se odehrál v minulosti, ale před
jiným minulým dějem.
děj druhý
děj první
When I arrived, the lessson had already started.
Když jsem přijel, hodina už začala.
V učebnici máte další příklad:
Když jsem přišel domů, John měl jídlo uvařené.
Note - Poznámka:
Všimněte si použití předminulého a minulého času v příkladech v učebnici.
Můžeme je přeložit takto:
Když jsem přišel, John uvařil jídlo. (Nejprve jsem přišel a John pak uvařil.)
Když jsem přišel, John měl jídlo uvařené. (John uvařil předtím, než jsem přišel.)
80
Zamyslete se nad těmito příklady.
1. Vešel jsem do domu, ale nikdo tam nebyl. Všichni už odešli.
I went into the house but nobody was there. Everybody had already left.
Dřívější minulost
minulost
přítomnost
2.Když jsem přijel, hodina už začala.
When I arrived, the lesson had already started.
3. Když zalili všechny kytky, šli si zaplavat.
When they had watered all the flowers, they went swimming.
(Kdy si šli zaplavat? Až když zalili všechny kytky.)
4. Vlak měl zpoždění, a když přijeli, film už začal.
Their train was late, and when they arrived, the film had already begun.
(Kdy začal ten film? Ještě dřív, než dorazili.)
5. Když sestra nakoupila, šla do kina.
When my sister had done her shopping, she went to the cinema.
(Kdy šla do kina? Potom co nakoupila.)
6. Když jsem přišel domů, zjistil jsem, že se mi někdo vloupal do bytu.
When I got home I discovered that somebody had broken into my flat.
(Kdy byli lupiči v bytě? V době , kdy jsem nebyl doma, než jsem přišel domů)
Strana 111, cvičení 2
Čtěte si text B a přitom poslouchejte nahrávku 14.1. Podtrhněte si všechny
příklady předminulého času. Poslechněte si nahrávku ještě jednou a všímejte si
výslovnosti staženého tvaru 'd. Řešení.
Strana 111, cvičení 3
Přečtěte si tvrzení 1 - 4. Rozhodněte, zda jsou pravdivá (true) nebo nepravdivá
(false). Opravte nepravdivá tvrzení. Řešení.
Korespondenční úkol 1
Napište pokračování příběhu Bradleyho a Saskie v pořadí podle obrázků 1 - 4 ve
cvičení 1 na straně 111. Potom napište pokračování tohoto příběhu ještě jednou,
ale začněte své vyprávění od obrázku číslo čtyři.
Strana 111, cvičení 2 - Practice
Přemýšlejte - která z vět je pravdivá? A proč? Odpověď.
81
Strana 112, cvičení 4
Z výrazů ve sloupcích vytvořte věty. Poslechněte si nahrávku 14.2 a zkontrolujte
si řešení.
Strana 112, cvičení 5
Pomocné sloveso had v předminulém čase bývá často zkráceno na 'd (například:
"I'd done my homework."). 'd však také může znamenat would (například: "I'd
like to go home."). Poslechněte si nahrávku 14.3. Uslyšíte v ní 10 vět. Vaším
úkolem je příslušné políčko zaškrtnout (√), pokud je ve větě sloveso had, nebo
políčko přeškrtnout (X), pokud tam není. Řešení.
Strana 112, cvičení 6
Slovesa v závorce dejte do času minulého prostého nebo předminulého. Řešení.
Část pro zájemce
V pracovním sešitě si předminulý čas procvičte ve cvičeních 1 - 4 na straně 76 77. Výsledky si zkontrolujte podle Klíče. Cvičení si ale udělejte až zítra, lépe si
tak předminulý čas upevníte.
Část pro zájemce
Na této adrese si můžete ověřit, zda umíte správně použít čas minulý prostý nebo
předminulý.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t14/hwy_preint_unit14_1/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR I)
Starter
They met each other a long time ago.
They've known each other for a long time.
They see each other every week.
They were living in New York when they met.
They had never been to New York before.
Grammar Spot
1 V textu A je příběh vyprávěný v chronologickém pořadí.
V textu A jsou všechna slovesa v čase minulém prostém.
2
They had met only one week earlier at a party and had fallen in love.
V textu B je použitý čas minulý prostý a předminulý prostý.
3.
When they arrived, the Novaks were leaving.
Když přijeli, Novákovi odcházeli
When they arrived, the Novaks left.
Když přijeli, Novákovi odešli.
When they arrived, the Novaks had left.
Když přijeli, Novákovi už odešli.
82
Strana 111, cvičení 2 had met // had fallen in love // had moved // had begun
Strana 111, cvičení 3
1 False. When they got married, they had known each other for a week. 2 True.
3 False. They were angry because she had got married before telling them and
Bradley had moved into her flat.
4 False. Bradley had begun to behave strangely before the marriage began to go
wrong.
Strana 111, cvičení 2 -Practice
The true sentence is When Saskia arrived home, Bradley had packed..
Zdůvodnění: Bradley si sbalil věci dříve, než Saskia přišla domů.
Strana 112, cvičení 5 1X 2√ 3X (would) 4√ 5X 6X (would) 7√ 8X 9√ 10X
(would)
Strana 112, cvičení 6
1 read
2 walked
3 had bought
6 had been
7 had laughed
8 felt
4 threw
9 rang
5 had…done
2. GRAMMAR II, strana 113
What did she say? - Co řekla?
Průvodce studiem
Nepřímou řeč používáme často, když mluvíme o tom, co řekl nebo
napsal někdo jiný. V angličtině platí pro nepřímou řeč jistá
pravidla, se kterými se seznámíte, a taky uvidíte, že váš oblíbený ☺
předminulý čas tu najde svoje uplatnění.
Strana 113, cvičení 1
Poslechněte si nahrávku 14.4 a doplňte v rámečku věty, které říká Mary o
Johnovi. Řešení.
Strana 113, cvičení 2
Poslouchejte nahrávku 14.5 a sledujte přitom věty v rámečku B. Přemýšlejte, jaký
je rozdíl mezi větami v rámečcích A a B. Otázky k těmto textům najdete v
následujícím oddíle "Grammar Spot".
GRAMMAR SPOT, strana 113
1 Věty v rámečku A jsou věty v řeči přímé, věty v rámečku B v řeči nepřímé.
Jaké jsou změny v časech, převádíme-li řeč přímou na nepřímou? Odpověď
2 Jak se používají slovesa say a tell, která uvádějí nepřímou řeč?
Odpověď
Na straně 142 v bodě 14.2 si přečtete, že v nepřímé řeči se sloveso posunuje o
"jeden čas dozadu", pokud je uvozovací věta (he said that…, she told me that….)
v minulém čase. Pokud je uvozovací věta v čase přítomném, k posunu časů
nedochází.
83
Příklad posunu časů:
Přímá řeč: →
Nepřímá řeč:
love
am going
have met
met
will mend
can
→
→
→
→
→
→
loved
was going
had met
had met
would mend
could
Příklady nepřímé řeči v učebnici přeložíme takto:
Řekl, že mě miluje.
Anna řekla, že jde ven.
Řekla, že už se předtím setkali.
Řekl, že se setkali v roce 1987.
Řekla, že mi to opraví.
Řekla, že umí plavat.
Note –poznámka
Všimněte si, jak se používají uvozovací slovesa say a tell.
She said (that) they were lucky.
She told ME (that) they were lucky.
Say + (that)
Tell + somebody + (that) (čili: Po "tell" je nejprve uvedeno KOMU.)
Dejte si pozor při překládání z angličtiny do češtiny. Špatný překlad by na vás
mohl prozradit, že neznáte pravidla o posunu časů v nepřímé řeči.
He said that they were happy together.
Řekl, že jsou spolu šťastní.
Nemůžete říct, "Řekl, že byli spolu šťastní." Jaký je tedy anglický překlad věty
"Řekl, že byli spolu šťastní."?
Odpověď
She told me that she could swim.
Řekla mi, že umí plavat.
Strana 113, cvičení 1
Poslechněte si nahrávku 14.6. Uslyšíte v ní interview se spisovatelkou Carmen
Dayovou, která napsala román "One Short Hot Summer".
Strana 113, cvičení 2
Ve žlutém rámečku je zpráva o interview s Carmen Dayovou. Doplňte chybějící
výrazy v textu. Potom si poslechněte nahrávku 14.7 a porovnejte si řešení.
Strana 113, cvičení 3
Převeďte věty 1 – 6 v nepřímou řeč. Řešení.
Část pro zájemce:
V pracovním sešitě si nepřímou řeč můžete procvičit na straně 77 - 78 ve
cvičeních 5 - 6. Správné odpovědi si zkontrolujte podle Klíče.
84
Část pro zájemce:
Na této adrese si můžete zopakovat a procvičit nepřímou řeč.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/a_grammar/uni
t14/hwy_preint_unit14_2/
Část pro zájemce:
Na této adrese si otestujte znalosti minulých gramatických časů. Zaškrtněte
políčko "Past tense"
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/c_stopandchec
k/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM (GRAMMAR II)
Strana 113, cvičení 1
I love John very much // We met six months ago. // I've never been in love before.
// We're very happy. // I'll love him forever. // I'm seeing him this evening.
Strana 113, cvičení 2
Mary told me that she loved John very much. She said that they'd met six months
ago and that she'd never been in love before. She told me that they were very
happy and that she'd love him forever. She said that she was seeing him that
evening.
Grammar Spot
1 Dochází k posunu časů, vždy o jeden dozadu, tzn, že se mění:
• přítomný na minulý;
• minulý na předminulý;
• předpřítomný (také) na předminulý.
• Budoucí čas (will) se mění na podmiňovací způsob (would).
2
"Say" se používá bez předmětu ve 3. pádě, za "say" následuje hned "co".
She said that she knew him.
"Tell" se používá s předmětem ve 3. pádě, za "tell" následuje nejdříve "komu".
She told me that she knew him.
Poznámka:
He said that they had been happy together. (Došlo k posunu času minulého na čas
předminulý.)
Strana 113, cvičení 3
1 Jim said (that) he liked Anna.
2 Anna said (that) she was staying with her aunt.
3 Sue said (that) Mr Walker had phoned before lunch.
She said/added (that) he hadn't left a message.
4 Ken said he didn't think it would rain.
5 Sue said (that) Ken had gone home.
She said/added (that) he had gone early.
6 Anna told Jim (that) she would ring him that evening.
85
3. READING AND SPEAKING, strana 114
The tale of two silent brothers - Příběh dvou mlčících bratrů
Průvodce studiem
Někdy se v rodině lidé pohádají a pak spolu dlouho dobu nemluví.
Nikdo nechce ustoupit. Nikdo nechce přiznat chybu. Znáte nějaký
takový příběh? V této části se o podobném případu dočtete.
Strana 114, cvičení 2
Budete číst o dvou bratrech, kteří spolu nepromluvili už mnoho let. Slova v
rámečku jsou výrazy obsažené v textu. Spojte slovesa vlevo se správnými výrazy
vpravo. Můžete při tom používat slovník. Řešení.
Strana 114, cvičení 3
Přečtěte si první část příběhu a promyslete si pak odpovědi na tyto otázky.
1. Proč se bratři pohádali? Myslíte si, že to bylo kvůli:
a) penězům
b) domu
c) nebo nějaké ženě?
2. Co si myslíte, že je v závěti? Vyberte si odpověď z této nabídky.
• a) Sestra odkázala každému z bratrů 6 000 liber
• b) Sestra odkázala peníze jen jednomu z bratrů.
• c) Sestra odkázala peníze oběma bratrům, ale za určitých podmínek.
Strana 115, cvičení 4
Přečtěte si druhou část a zjistěte, zda vaše odpovědi ze cvičení 3 byly správné.
Než začnete číst třetí část, promyslete si odpovědi na tyto otázky:
• Co bude následovat po přečtení závěti?
• Co John a Robert udělají?
• Kdo se ožení s Annie?
Strana 115, cvičení 5
Přečtěte si část třetí a zjistěte, zda vaše domněnky byly správné.
Promyslete si dále odpovědi na tyto otázky:
• Co se stalo, když John přišel k Annie?
• Proč se Annie neprovdala za žádného z bratrů?
• Koho si vzala?
• Kdo dostal ty peníze?
Odpovědi
Strana 115 - Language work
Dokončete věty a použijte slovesa v předminulém čase. Řešení.
Průvodce studiem
Lidé by spolu měli komunikovat. Buďte vždy ti "rozumnější", kteří
první prolomí ledy a začnou mluvit, a udělejte to co nejdříve.
Neodkládejte to, ať neskončíte jako bratři Hessianové.
Na tutoriálu budete jejich příběh vyprávět z pohledu Annie, Johna,
Roberta nebo pan Liversage. Přečtěte si proto celý příběh ještě
jednou, vypište si neznámá slovíčka, ne víc než osm, a naučte se je.
86
Část pro zájemce
A tady je ta, už v úvodu avizovaná, křížovka. Tak do toho! Kdo se naučil slovíčka
z textu "The tale of silent brothers", nebude mít jistě žádné problémy.
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit14/hwy_preint_unit14_3/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( READING AND SPEAKING)
Strana 114, cvičení 2
get revenge
make a will
have a quarrel
see a solicitor about something
remain a bachelor all his life
toss a coin
kiss and make up
Strana 114, cvičení 5
Annie refused to marry either of the brothers because they treated her so badly
and behaved so stupidly by not talking to each other. She married the solicitor Mr
Powell Liversage, but she did not keep the ₤12,000 that Mary left her. She gave it
to John and Robert to share.
Language work - strana 115
1 …... they had had an argument.
2 …... their older sister Mary had died.
3…… had left a will.
4 …… they had both behaved stupidly and had been cruel and unfair to Annie.
5 ….. had been in love with her.
6….... they had waited so long to make up their minds.
4. LISTENING AND VOCABULARY, strana 116
Talk to me – Mluv se mnou
Průvodce studiem
Máte rádi Bruce Springsteena? Já velmi. Vy, kteří ho neznáte, se o
něm můžete dovědět více na adrese:
http://www.brucespringsteen.net/news/index.html. Vy, kteří ho
obdivujete, si určitě nenecháte ujít příležitost dovědět se o tomto
výborném americkém zpěvákovi víc. V této části budeme pracovat s
písní, která se jmenuje "Talk to me". Jsem si jistá, že vás tato
práce bude bavit.☻☺
Strana 116, cvičení 1
Zavřete oči a poslechněte si v nahrávce 14.8 písničku. O čem je? Odpověď.
Strana 116, cvičení 2
Doplňte text písničky. Vyberte nejlepší výraz napravo vedle každého řádku.
Strana 116, cvičení 3
Poslechněte si písničku ještě jednou a zkontrolujte si řešení ze cvičení 2.
87
Část pro zájemce
Jste si jisti, kdy použít sloveso say a kdy tell, kdy listen a kdy hear a mnoho
dalších slov, která často studenti zaměňují? V pracovním sešitě na straně 79
cvičení 7 a 8 procvičují nejen tato slovesa, ale i další dvojice slov, mezi kterými
byste měli umět rozlišovat.
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( LISTENING AND VOCABULARY)
Strana 116, cvičení 1
Písnička je o lásce, ale je velmi smutná. Zpěvák je zamilovaný do dívky, ale ona
s ním nemluví, má jiného.
Průvodce studiem
Líbila se vám písnička? Na tutoriálu si budeme s písničkami hrát
mnohem zábavnějším způsobem. Můžete se těšit. A jestli to bude
zase Bruce Springsteen, to vám teď neprozradím. Zklamaní určitě
nebudete. ☺
5. EVERYDAY ENGLISH, strana 117
Saying Goodbye - Loučení
Průvodce studiem
Tak toto bude poslední část nejen této lekce, ale celé opory. Je čas
se rozloučit! Uděláme to samozřejmě anglicky. Naučíme se a
procvičíme si několik frází, které se používají při loučení.
Strana 117, cvičení 1
Ke každému obrázku přiřaďte správnou větu. Řešení.
Strana 117, cvičení 2
Poslechněte si nahrávku 14.9 a všímejte si správné výslovnosti.
Korespondenční úkol 2
Napište krátké rozhovory pro příležitosti uvedené ve cvičení 3 na straně117.
Rozhovory budeme procvičovat na tutoriálu.
Část pro zájemce
Fráze, které se používají při loučení, si můžete procvičit i na této adrese:
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/b_vocabulary/u
nit14/hwy_preint_unit14_4/
ŘEŠENÍ KE CVIČENÍM ( EVERYDAY ENGLISH)
Strana 117, cvičení 1
1c 2h 3e 4b 5g 6d 7a 8f
88
Shrnutí lekce:
• Předminulý čas vyjadřuje děj, který se odehrál v
minulosti před jiným minulým dějem.
• Pokud je uvozovací věta v minulém čase, dochází v
nepřímé řeči k posunu časů - vždy "o jeden dozadu".
• Nevyplácí se dělat uraženého. Je dobré s lidmi
komunikovat co nejvíc.
• Bruce Springsteen je výborný americký zpěvák a stojí za
to si občas poslechnout jeho písničku.
• Splnili jste dva korespondenční úkoly.
Průvodce studiem.
Jste na konci poslední lekce. Naučili jste se v ní mnoho nových věcí
a mezi nimi i fráze při loučení. Protože mezi přáteli je běžné říct
"See you", tak mi nezbývá, než: "See you next school year!"
89
Použitá literatura:
SOARS, J., SOARS, L. New Headway Pre-Intermediate - Student´s Book. Oxford:
Oxford University Press, 2001. ISBN 0194366707
SOARS, J., SOARS, L. New Headway Pre-Intermediate - Workbook with Key, Oxford:
Oxford University Press, 2001. ISBN 0194375730
SOARS, J., SOARS, L., SAYER, M. New Headway Pre-Intermediate – Teacher's Book.
Oxford: Oxford University Press, 2001. ISBN 0194366715
SOARS, J., SOARS, L. New Headway Pre-Intermediate Class Audio CDs, Oxford: Oxford
University Press, 2000. ISBN 0194376303
SOARS, J., SOARS L. New Headway Pre-Intermediate Student's Workbook Audio CD,
Oxford: Oxford University Press, 2000. ISBN 0194376281
EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar with answers. Oxford: Oxford University Press,
2006. ISBN 0194314278
http://www.oup.com/elt/global/products/headway/preintermediate/
90

Podobné dokumenty

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1

VCJ/AMP1 Obecná angličtina pro mírně pokročilé 1 Practical English; Writing/Angličtina pro každodenní situace; psaní

Více

Angličtina I

Angličtina I Tato příručka je udělána tak, abyste si sami, ve vlastním tempu, nezávisle na učiteli nastudovali prvních 7 lekcí učebnice. I tato opora má proto 7 lekcí, které odpovídají lekcím v učebnici. Na zač...

Více

obchodní akademie orlová angličtina iii gramatika a konverzace

obchodní akademie orlová angličtina iii gramatika a konverzace projdeme jednotlivé části. Každá lekce má zpravidla 6 částí (např. gramatika, čtení apod.). Pak se budete držet příručky a jejich pokynů. Budete tedy procházet příručku a zároveň u sebe mít otevřen...

Více

obchodní akademie orlová angličtina iv gramatika a konverzace

obchodní akademie orlová angličtina iv gramatika a konverzace sebou, až na tutoriálu si ve dvojicích či skupinkách vyzkoušíte, co jste se naučili. Komunikovat budeme spolu mailem, takže pokud budete mít dotazy, připomínky, nejasnosti atd., neváhejte a napište...

Více

Z obsahu - Město Fryšták

Z obsahu - Město Fryšták a) Nové znění bodu 1 Čl. V zřizovací listiny je: „Z majetku ve vlastnictví zřizovatele se pronajímá příspěvkové organizaci v bodě 1 ČL.VI vymezený nemovitý majetek“. b) nově se první věta bodu 1 Čl...

Více