SyrSpend® SF

Transkript

SyrSpend® SF
SyrSpend® SF
Přehled kompatibilních látek
Vysvětlivky
Kombinace stabilní 30 dní
SYRSPEND® SF PH4 (LIQUID)
Kombinace stabilní 60 dní
Kombinace stabilní 90 dní
SYRSPEND® SF SYRSPEND® SF
PH4 (DRY)*
ALKA (DRY)*
Kombinaci nelze doporučit
Teplota uchovávání
15-25°C
2-8°C
Přímé suspendování**
Vhodné navlhčit před suspendováním
Název léčivé látky
Připravená koncentrace
Testování vzorků bylo prováděno za
standardizovaných podmínek. Vzorek
byl testován a otevřen každý den.
Acetazolamid
25 mg/ml
Allopurinol
20 mg/ml
Alprazolam
1 mg/ml
Amiodaron HCI
5 mg/ml
Amitriptylin HCl
10 mg/ml
Amlodipin (besilát)
1 mg/ml
Atenolol
1 mg/ml
Atenolol
5 mg/ml
Atropin sulfát
0,1 mg/ml
Baklofen
10 mg/ml
Celekoxib (tablety)
10 mg/ml
Ciprofloxacin
50 mg/ml
Cyklosporin
Dapson
Dexamethazon
Diclofenak sodný
Diltiazem HCl
100 mg/ml
2 mg/ml
1 mg/ml
5 mg/ml
12 mg/ml
Dipyridamol
10 mg/ml
Domperidon
5 mg/ml
Enalapril maleát
1 mg/ml
Esomeprazol Mg
3 mg/ml
Fenytoin
15 mg/ml
Flekainid acetát (tablety)
20 mg/ml
Furosemid
10 mg/ml
Gabapentin
50 mg/ml
Glutamin
250 mg/ml
Glycopyrronium bromid (glykopyrolát)
0,5 mg/ml
Haloperidol
0,5 mg/ml
Hydrochlorothiazid
5 mg/ml
Hydrokortizon
1 mg/ml
Hydrokortizon fosfát sodný
2 mg/ml
Hydrokortizon hydrogen sukcinát
2 mg/ml
Chloralhydrát
100 mg/ml
Chlorochin fosfát
25 mg/ml
Cholekalciferol (vit. D3)
50 000 IU/ml
Imipramin HCl
5 mg/ml
Isoniazid
10 mg/ml
Itrakonazol
20 mg/ml
Kaptopril
0,8 mg/ml
Karbamazepin
25 mg/ml
Ketokonazol
20 mg/ml
Ketoprofen
20 mg/ml
Klomipramin HCl
5 mg/ml
Klonazepam
0,2 mg/ml
Kofein
10 mg/ml
Kyanokobaltamin (vit. B12)
0,2 mg/ml
Kyselina listová
1 mg/ml
Labetalol HCl (tablety)
40 mg/ml
Lamotrigin
1 mg/ml
Levodopa/ karbidopa
5/1,25 mg/ml
Levofloxacin
50 mg/ml
Lisinopril dihydrát
1 mg/ml
Loperamid HCl
1 mg/ml
Lorazepam
1 mg/ml
Mebeverin
10mg/ml
Melatonin
3 mg/ml
Methotrexát
2,5 mg/ml
Metoprolol tartarát
10 mg/ml
Metronidazol benzoát
80 mg/ml
360 d.
Midazolam HCl
1 mg/ml
58 d.
Minocyklin HCl
10 mg/ml
Nadolol
10 mg/ml
Naltrexon HCl
1 mg/ml
Naproxen
25 mg/ml
Nifedipin
4 mg/ml
Nitrofurantoin
2 mg/ml
Omeprazol
2 mg/ml
Omeprazol
5 mg/ml
Ondrasetron HCl
0,8 mg/ml
Oseltamivir fosfát
15 mg/ml
Oxandrolon
3 mg/ml
Pantoprazol sodný
3 mg/ml
Paracetamol
50 mg/ml
Penicilamin
50 mg/ml
Pentoxifyllin
20 mg/ml
Phenobarbital
9 mg/ml
Prednisolon fosfát sodný
1,5 mg/ml
Pregabalin
20 mg/ml
Propranolol HCl
1 mg/ml
Pyridoxin HCl (vit. B6)
50 mg/ml
Ranitidin HCl
14 mg/ml
Ribofalvin (vit. B2)
10 mg/ml
Rifampicin
25 mg/ml
Sertralin HCl
10 mg/ml
Sildenafil citrát
2,5 mg/ml
Simvastatin
1 mg/ml
Spironolakton
25 mg/ml
Sulfadiazin
100 mg/ml
Sulfasalazin
100 mg/ml
Takrolimus
1 mg/ml
Terbinafin HCL
25 mg/ml
Tetracyclin HCI
25 mg/ml
Thiamin HCI (vit. B1)
100 mg/ml
Tiagabin HCI (tablety)
1 mg/ml
Topiramát
5 mg/ml
Tramadol HCl
10 mg/ml
Trimethoprim
10 mg/ml
Ursodeoxycholová kyselina (ursodiol)
30 mg/ml
Valsartan
4 mg/ml
Vankomycin HCl
50 mg/ml
Verapamil HCl
50 mg/ml
Zonisamid
10 mg/ml
14. d
14 d.
14 d.
58 d
* Rekonstituované suspenze se SyrSpend® SF PH4 (dry) a SyrSpend® SF Alka (dry) neobsahují konzervační látky, a proto je nutné je uchovávát při teplotě 2-8°C. Rekonstituované
suspenze se SyrSpend® SF PH4 (dry) a SyrSpend® SF Alka (dry) byly testovány z hlediska mikrobiální stability a jsou stabilní po dobu až 60 dní při hygienickém použití. Hygienické
použití zahrnuje: Čištění a sušení použité dávkovací stříkačky po každém použití; výměna stříkačky po max. 7 dnech používání; skladování suspenze v čisté lednici ( 2-8°C). V případě
pochybností o hygienických podmínkách během použití (např.: noncompliance pacienta), je vhodné dobu použití adekvátně upravit (max 30 dní).
** Navlhčení: přidejte q.s. SyrSpend® SF PH4 (liquid) pro navlhčení substance.
Suspenzní vehikula SyrSpend® SF umožňují přípravu stabilních suspenzí s širokou škálou účinných látek. Všechny kombinace, u kterých byla vědecky
ověřena chemická, fyzikální a mikrobiologická stabilita jsou uvedeny v tomto přehledu látek kompatibilních s vehikuly SyrSpend® SF.
Vědecké publikace o suspenzních vehikulech SyrSpend® SF naleznete v databázi PubMed nebo na fagron.com.
Prohlášení: Informace v Přehledu kompatibilních látek se vztahují pouze ke stabilitě prověřovaných formulací. Informace se v žádném případě nevztahují
k použití, bezpečnosti, účinnosti nebo biologické dostupnosti. Obsah Přehledu kompatibilních látek nemůže být vykládán jako (lékařské) poradenství
nebo stanovisko. Zdravotníci, lékaři a lékárníci mohou využít těchto informací, pouze v souladu s jejich vlastním profesním názorem a úsudkem. Fagron
nepřijímá a nemůže nést odpovědnost při užití uvedených kombinací v klinické praxi.
SyrSpend® SF
Aktivní suspenzní technologie

Podobné dokumenty

SyrSpend® SF

SyrSpend® SF * Rekonstituované suspenze se SyrSpend® SF PH4 (dry) a SyrSpend® SF Alka (dry) neobsahují konzervační látky, a proto je nutné je uchovávát při teplotě 2-8°C. ** Navlhčení: přidejte q.s. SyrSpend...

Více

SyrSpend® SF

SyrSpend® SF Získejte přístup k moderním recepturám se SyrSpend® SF. Zaregistrujte se do celosvětové databáze Compounding matters na fagron.cz.

Více

Vitamín B 12 – kyanokobaltamin

Vitamín B 12 – kyanokobaltamin Vegetarianas with a Suspected Vitamin B12 Deficiency ) Vědci se v ní rozhodli přidat pouhých 9 gramů chlorelly na každodenní talíř veganů a vegetariánů, kteří již před zahájením pokusu měli diagnos...

Více

katalog produktů

katalog produktů přípravy, nové formulace IPLP nebo využití nových substancí. Součástí Fagron Academy jsou semináře na mezioborové úrovni s účastí lékařů a lékárníků, které mnohem více přibližují práci v terénu, pr...

Více

Seznam pro rok 2014 - WADA změna k 1.9.2014

Seznam pro rok 2014 - WADA změna k 1.9.2014 Zakázané je následující: 1. Podvádění, nebo pokus o podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např. proteázami) moči...

Více

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fenistil

PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE Fenistil Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informa...

Více

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016

Seznam zakázaných látek a metod dopingu pro rok 2016 1. Podvádění, nebo Pokus o Podvod, za účelem porušit integritu a platnost Vzorků odebraných při Dopingové kontrole. To zahrnuje záměnu a/nebo úpravu (např. proteázami) moči, ale ne s omezením pouze...

Více

Souhrn údajů o přípravku ke stažení

Souhrn údajů o přípravku ke stažení z jater žlučí. Vrcholu plazmatické koncentrace se dosahuje 30–60 minut po podání. Zatímco po podání kyseliny chenodeoxycholové tvoří tato 70–90 % celkových žlučových kyselin, při léčbě UDCA tato žl...

Více