ročenka - Mendelovo gymnázium

Komentáře

Transkript

ročenka - Mendelovo gymnázium
ROČENKA
Mendelovo gymnázium, Opava
Ročník 115
Školní rok 2004/2005
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Letos nabízíme…
PEDAGOGICKÝ SBOR......................................................................................................................................................................... 2
OSTATNÍ ZAMĚSTNANCI MENDELOVA GYMNÁZIA.................................................................................................................................... 3
STUDENTI - OSMILETÉ STUDIUM.......................................................................................................................................................... 4
STUDENTI - ČTYŘLETÉ STUDIUM.......................................................................................................................................................... 5
MATURANTI 2005........................................................................................................................................................................... 7
FOTOGALERIE LETOŠNÍCH MATURANTŮ................................................................................................................................................. 7
PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY ......................................................................................................................................................................... 9
PŘEHLED KLASIFIKACE ..................................................................................................................................................................... 9
MATURITNÍ ZKOUŠKY 2004 .............................................................................................................................................................. 9
PERLIČKY Z LOŇSKÝCH MATURIT....................................................................................................................................................... 10
ABSOLVENTI 2004 A PORADENSKÁ ČINNOST....................................................................................................................................... 11
TÉMATA PÍSEMNÝCH MATURITNÍCH PRACÍ Z JČ 2005........................................................................................................................... 11
HOSPODAŘENÍ NA MGO................................................................................................................................................................. 11
SDRUŽENÍ PŘÁTEL MENDELOVA GYMNÁZIA......................................................................................................................................... 12
ŠKOLNÍ JÍDELNA............................................................................................................................................................................. 13
ZE ŠKOLNÍ KRONIKY . . .................................................................................................................................................................. 13
Z PŘEDMĚTOVÝCH KOMISÍ ….......................................................................................................................................................... 15
Český jazyk ....................................................................................................................................................... 15
Anglický jazyk................................................................................................................................................... 16
Německý jazyk .................................................................................................................................................. 17
Francouzský jazyk.............................................................................................................................................. 17
Španělský jazyk..................................................................................................................................................19
Matematika......................................................................................................................................................... 19
Fyzika................................................................................................................................................................. 20
Dějepis a společenské vědy...............................................................................................................................23
Biologie.............................................................................................................................................................. 24
Chemie............................................................................................................................................................... 26
Zeměpis.............................................................................................................................................................. 27
Informatika a výpočetní technika, ekonomie.....................................................................................................27
Výtvarná výchova.............................................................................................................................................. 28
Tělesná výchova a sport..................................................................................................................................... 31
OPAVA CANTAT............................................................................................................................................................................... 31
SOČ........................................................................................................................................................................................... 31
PLES V OPEŘE A 780 LET OPAVY..................................................................................................................................................... 33
GYMNÁZIUM A ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ.................................................................................................................................................... 33
DAVID ČECH PŘEPLAVAL LA MANCHE............................................................................................................................................... 33
LUKÁŠ VONDRÁČEK NA MENDELOVĚ GYMNÁZIU................................................................................................................................ 34
4. E VE ŠVÝCARSKU...................................................................................................................................................................... 35
DEN ZA DNEM, ROK ZA ROKEM......................................................................................................................................................... 36
NA OPAVSKÉM ZASTUPITELSTVU DĚTÍ A MLÁDEŽE................................................................................................................................ 37
PRAŽSKÝ MODEL SPOJENÝCH NÁRODŮ............................................................................................................................................... 38
CHARITATIVNÍ SBÍRKA PRO STACIONÁŘ MRAVENEČEK................................................................................................................... 39
STUDENTSKÝ PARLAMENT................................................................................................................................................................ 39
ŠACHOVÉ TURNAJE......................................................................................................................................................................... 40
NA ZÁVĚR … ............................................................................................................................................................................... 41
Sdružení přátel Mendelova gymnázia................................................................................................................43
ČSOB Opava, č. účtu 150778264/0300, IČO 68177950...................................................................................43
1
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Peda gogický sbor
ve školním roce 2004/2005
Vedení školy:
Jméno:
ředitel školy:
Petr Pavlíček
zástupce ředitele:
Mgr. Václav Pustějovský
výchovný poradce:
Mgr. Zbyněk Nesvadba
Vyučuje:
Jméno:
Baďurová Zuzana, RNDr.
IVT, F
Balarinová Lucie, Mgr.
SV, NJ
Beyer Evžen, Mgr.
ČJ
Beyerová Miluše, Mgr.
AJ
Binarová Radomíra, Mgr.
D
Borunská Hana, Mgr.
Ps, SV
Czechová Eva, Mgr
ČJ, NJ
Čechová Jana, Mgr.
TV, Z
Černínová Danuše, Mgr.
F, M
Černý Miroslav, Mgr.
AJ, ČJ
Flugrová Ruth, Mgr.
ČJ
Gebauerová Blažena, Mgr.
M, Bi
Gebauerová Hana, Mgr.
ČJ, AJ, VV, OV
Gráfová Hana, Mgr.
NJ, RJ
Hamřík Radomír
M, Dg
Herrmann Rostislav, RNDr.
Bi
Hlistová Emílie, Mgr.
NJ
Hronková Šárka, Mgr.
AJ
Hynarová Milada, Mgr.
Ch
Chmelařová Magdalena, Ing., Ph.D. IVT, Ek
Jedličková Eva, Mgr.
F, M
Kavecký Patrik, Mgr.
M, IVT
Klapková Monika, Mgr.
M, F
Klotzmannová Šárka, Mgr.
TV, Bi
Kolovrat Oldřich, Ing.
VV
Kořínek Milan, Mgr.
F, IVT
Kotzurová Marie, Mgr.
ČJ, AJ, La, HV
Koutný Hynek, RNDr.
F, M, IVT
Krajcarová Simona, PhDr.
NJ, D
Krajčová Květoslava, PhDr.
FJ, D
Krystová Ivana, Mgr.
ČJ, VV
Kumstátová Marta, Mgr.
Bi, Tv
Langrová Pavlína, Bc.
AJ
Lebedová Naděžda, Ing.
Ek
Libosvárová Jaromíra, Mgr.
NJ, ČJ
Lipková Jitka, Ing.
AJ
Vyučuje:
Maschke Kamil, Mgr.
ŠJ, AJ
Moravcová Marie, Mgr.
AJ
Neničková Jana, Mgr.
Ch
Nesvadba Zbyněk, Mgr.
TV, NJ
Nováková Sonnková Hana, Mgr. ČJ
Novotná Marcela, Mgr.
M, TV
Odstrčil Tomislav, Mgr.
TV, Z
Onderková Gabriela, Mgr.
HV
Pavelková Alena, PaedDr.
TV, Z, RJ
Pavlíček Petr
F
Pavlínková Kamila, Mgr.
AJ
Pekárková Božena
ČJ, SV
Prošvicová Jana, Mgr.
D, SV
Puhačová Helena, Mgr.
AJ
Pustějovský Václav, Mgr.
Ch
Satková Jitka, Mgr.
B, Ch
Schorník Pavel, Mgr.
TV
Slovík Jiří, Mgr.
HV
Slovíková Eliška, Mgr.
HV, ČJ
Střílková Jaroslava, Mgr.
Ch, Bi
Škrabalová Romana, Mgr.
FJ
Štec Petr, Mgr.
ŠJ
Štěpánová Michaela, Mgr.
M, Ch
Švachová Jolana, Mgr.
AJ
Vávra Jana, PaedDr.
AJ
Vaňková Marie, Mgr.
F, Ch
Vystrk Pavel
TV, Z
Zemková Dáša, PaedDr.
F, M
Zahraniční lektoři:
Gulba Werner, OStD. a. D.
Patrick Beckley, USA
NJ
AJ
Mateřská dovolená:
Kolářová Kateřina, Mgr.
Svobodníková Lenka, Mgr.
2
AJ, ČJ
Bi, Ch
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Použité zkratky předmětů:
AJ
NJ
FJ
ŠJ
ČJ
SV
Ek
OV
anglický jazyk
německý jazyk
francouzský jazyk
španělský jazyk
jazyk český
společenské vědy
ekonomie
občanská nauka
M
F
Ch
Bi
Z
D
La
matematika
fyzika
chemie
biologie
zeměpis
dějepis
latina
IVT
TV
HV
VV
RJ
Ps
Dg
výpočetní technika
tělesná výchova
hudební výchova
výtvarná výchova
ruský jazyk
psychologie
deskriptivní geometrie
Ostatní zaměstnanci Mendelova gymnázia
Budinová Pavla
Buchtelová Marcela
Gališová Marie
Chlebková Vendula
Korčáková Milena
Kubánková Marta
Michalovská Petra
Pavlíková Zdeňka
Řehová Iva
Teuerová Daniela
Vendelínová Lydie
Víchová Anna
Vltavská Svatava
Vybrančíková Iveta
Wronová Jana
Správní zaměstnanci:
Binarová Dana
Ďurajková Květoslava
Eschingerová Eliška
Fajkus Vítězslav
Hájek Antonín
Holá Zdena
Klementová Eva
Repáková Jana
Seidlerová Anna
Vyklická Valtrauda
Weinertová Šárka
uklízečka
uklízečka
sekretářka
školník
údržba
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
uklízečka
hospodářka
Zaměstnanci jídelny:
Balcarová Petra
Bielaková Zuzana
kuchařka
kuchařka
3
kuchařka
kuchařka
kuchařka
provoz
kuchařka
vedoucí jídelny
provoz ŠJ
provoz ŠJ
vedoucí kuchařka
účetní ŠJ
provoz ŠJ
provoz ŠJ
kuchařka
kuchařka
skladní ŠJ
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Studenti - osmileté studium
1. A - třídní profesorka: Mgr. Hana Gebauerová, zastupující třídní: Mgr. Milan Kořínek
Daniel Bartonec, Filip Benna, Matěj Burda, Martin Dominik, Jakub Dušek, Šárka Havrlantová,
Michaela Holleschová, Martina Kollárová, Matěj Kostruh, Jana Kremserová, Marie Kroutilová,
Lenka Mikulová, Kristýna Montagová, Jan Moučka, Markéta Nováková, Kristina Pallová,
Matouš Pepřík, Jana Režnarová, Veronika Riemlová, Jan Sekret, Sára Schneiderová, Lukáš Solný,
Nikola Svobodová, Jan Šotola, Kateřina Šromová, Nikola Tesařová, Jan Tofel, Martin Vaněk,
Štěpán Veselý.
2. A - třídní profesorka: Mgr. Eva Czechová, zastupující třídní: Mgr. Eva Jedličková
Jiří Bilík, Klára Černínová, Jiří Dluhoš, Petr Dočekal, Eva Dominiková, Nella Gabrielová, Tomáš
Grabec, Adam Heinrich, Eva Hellebrandová, Prokop Horný, Beáta Kerlínová, Vojtěch Korduliak,
Petra Koščáková, Tereza Kotulová, Gabriela Křesťanová, Michal Kuča, Aleš Kuchařík, Anna
Kutíková, Filip Lenert, Jakub Motyka, Nikol Nesvadbová, Jakub Pavelek, Tereza Silonová,
Radim Sosna, Dominik Škrabal, Marek Šnapka, Marie Štefková, Martin Štěrba, Michal
Vojkůvka, Kateřina Wranová.
3. A - třídní profesorka: PhDr. Simona Krajcarová, zastupjící třídní: RNDr. Rostislav Herrmann
Simona Baranková, Daniel Bartoň, Jana Bednárková, Richard Galis, Jana Havrlantová, Lukáš
Helebrandt, Drahomíra Holčáková, Jiří Hon, Anna Chamráthová, Milada Jiráková, Nela Klímová,
Matúš Kopf, Adam Kurka, Alena Leciánová, Kateřina Luzarová, Klára Mruzková, Jana
Murasová, Dominik Nevřela, Hana Palyzová, Gabriela Petková, Tomáš Skřont, Karolína
Slovíková, Martin Svoboda, Lenka Svobodová, Ilona Ševčíková, Klára Škrobánková, Kateřina
Víchová, Kateřina Vrublová, Martina Zedková, Lenka Žáčková.
4. A - třídní profesorka: Mgr. Kotzurová Marie, zastupující třídní: Mgr. Monika Klapková
Jan Bednárek, Alexandra Cetlová, Václav Čech, Tereza Filipková, Fabian Fronček, František
Géla, Lukáš Gráf, Daniela Hahnová, Daniel Jadrníček, Adéla Jakubcová, Petr Kolář, Tomáš
Kolich, Jakub Krátký, Jiří Krist, Jan Kudela, Václav Kurfürst, Leander Lazarczyk, Ivona Lhotská,
Lucie Lubojacká, Lucie Lukačková, Jitka Neuwirthová, Michal Pěčonka, Jana Pytelová, Tomáš
Rohan, Radka Solná, Kateřina Stříbná, Vojtěch Svak, Ondřej Tomis, Adéla Urbanská, Gabriela
Vilímková, Aleš Zapletal, Tomáš Zwinger.
5. A - třídní profesor: Mgr. Evžen Beyer, zastupující třídní: Mgr. Puhačová Helena
Petra Belová, Viktor Cvek, Eva Grabcová, Pavel Grochal, Tomáš Grosser, Gabriela Habartová,
Vojtěch Horný, Tereza Hošťálková, Ondřej Kubica, Alžběta Lexová, Klára Lukášová, Jonáš Luks,
Matěj Manderla, Tomáš Martiník, Jana Mašková, Jana Mikošková, Roman Mura, Daniel Musil,
Jana Orlíková, Veronika Pančíková, Zdenka Peterková, Petr Petruška, Lucie Pravdová, Tina
Resslerová, Sandra Satková, Jiří Schenk, Jarmila Schreiberová, Jakub Smička, Jan Stuchlík,
Ondřej Šváb, Jan Vavrečka, Martina Večerková.
6. A - třídní profesor: Mgr. Patrik Kavecký, zastupující třídní: Mgr. Kamila Pavlínková
Adamíková Eliška, Baranek Radim, Berka Jan, Buchvaldková Gabriela, Červeňová Anna, Dluhoš
Petr, Fiedlerová Anna, Fronček Peter, Gavenda Lukáš, Hahn Viktor, Cholevová Kamila, Kotula
Tomáš, Kudela Vojtěch, Kupková Radka, Musilová Jana, Narovcová Darja, Řeháčková Sylvie,
Salamon Marek, Skalická Vendula, Skalická Veronika, Soušek Martin, Stoklasa Ondřej, Svačina
Jan, Škrabal Martin (v současné době absolvuje zahraniční studium v Kanadě), Špakovská
Barbora, Špalková Anna, Tománková Silvie, Zaoral David.
6. B - třídní profesor: Mgr. Milan Kořínek, zastupující třídní: Mgr. Romana Škrabalová
Balcarová Eva, Bartková Marie, Bíba Ondřej, Boreček Ondřej, Drastichová Tereza, Havelka Jiří,
Herman Petr, Homola Prokop, Kalužík Jakub, Kartousová Hana, Klein Lukáš, Kopečný Tomáš,
Kozelková Lenka, Krečmerová Gabriela, Kupčík Petr, Lamich David, Martínková Renata,
Mičíková Dagmar, Nosek Michael, Polová Barbora, Pravda Vít, Prokopiusová Sylva, Rabinská
4
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Pavlína, Románek Jan, Selník Petr, Solný Tomáš, Štohanzlová Anna, Vašíková Barbora,
Velichová Martina, Zajíček Adam.
7. A - třídní profesorka: Mgr. Radomíra Binarová, zastupující třídní: PaedDr. Dáša Zemková
Gebauer Michal, Gilíková Kateřina, Grosser David, Hájková Magdaléna, Hejkrlík Petr, Hodný
František, Holeš Jiří, Juřena Jiří, Konderla Michal, Königová Adéla, Kubesová Petra, Lebedová
Hana, Marková Lucie, Mrkvová Martina, Pola Jiří, Roženková Klára, Rychtářová Lenka, Rypl
Jan, Salich Lukáš, Smička Daniel, Sobotková Olga, Solný Pavel, Stříbná Nikol,
Šimánek Svatopluk, Šotola Jakub, Valíková Kateřina, Vítek Michal, Wolfová Pavla.
7. B - třídní profesorka: Mgr. Lucie Balarinová, zastupující třídní: Mgr. Marie Kotzurová
Baroťáková Hana, Bata Petr, Beilnerová Stanislava, Bolatzká Šárka, Cigán Jakub, Diatilo Martin,
Galgonková Petra, Graf Miroslav, Hanušková Marta, Havrlant Lukáš, Heiderová Jana, Henzlová
Pavla, Honajzerová Petra, Horáková Pavlína, Chlachula Lukáš, Jakub Kleprlík a Michal Kleprlík,
Koběrský Tomáš (v pololetí přestoupil do Karviné), Kopecký Václav, Krbová Lucie, Krist
Ondřej, Opálka Lukáš, Pavelek Tomáš, Pracný Pavel, Seidler Adam, Suchánek Jan, Šenkyříková
Markéta, Štalcerová Patricie, Štrba Marek, Valíková Lucie, Vaňková Lucie, Veselá Kristýna,
Zapletal Miloš.
Studenti - čtyřleté studium
1. B - třídní profesor: Radomír Hamřík, zastupující třídní: Mgr. Milan Kořínek
Tomáš Böhm, Ondřej Černín, Jan Čmelík, Veronika Dostálová, Sabina Drastíková, Marie
Dröslerová, Nela Illíková, Petra Jandová, Tomáš Klásek, Tomáš Kupec, Romana Matuštíková,
Pavlína Michalčíková, Iveta Mlčochová, Denisa Mosná, Jana Mučková, Radka Müllerová, Jana
Petrová, Michaela Petrušková, Veronika Račková, Tomáš Rambousek, Jana Sedláková, Jana
Schreierová, Michaela Škrabalová, Jakub Sobotík, Dita Šromová, Nikola Tenevová, Jan Toloch,
Tereza Urbánková, Dominika Vykydalová, Vojtěch Wrana.
1. C - třídní profesorka: Mgr. Ivana Krystová, zastupující třídní: Mgr. Eliška Slovíková
Kateřina Bartoňková, Michael Čermák, Jarmila Dvořáková, Leo Hahn, Ivana Hartošová, Kateřina
Honová, Hana Hrubá, Vojtěch Chalupa, Martina Chovancová, Beáta Kaňoková, Petra
Kubjatková, Jan Kubný, Zuzana Kratinová, Monika Muczková, Martin Neubert, Eva Paulerová,
Lucie Pavlíková, Jaromír Plotica, Eva Proskeová, Kristýna Rehbeinová, Eva Rohovská, Kateřina
Rossmanithová, Šárka Rostočilová, Jaroslav Rucký, Markéta Sauerová, Jana Schwarzerová, Jiří
Starý, Marie Stuchlíková, Libor Šmejkal, Michaela Šrámková, Lucie Šulajová, Petra Tesařová,
Soňa Wankeová.
1. D - třídní profesorka: Mgr. Hana Nováková Sonnková, zastupující třídní: Mgr. Romana Škrabalová
Mila Blahák, Michal Cibulka, Tereza Cigánková, Hana Cihlářová, Petr Deseyve, Petra Gallová,
Daniela Hahnová, Michaela Hájková (ukončila studium ke dni 15. 3. 2005), Kateřina Hmplová,
Jaromír Hanuška, Petra Hanzlíková, Ivana Hendrychová, Denisa Kalužová, Michaela Kleinová,
Lenka Kocurová, Markéta Konečná, Hana Králová, Jáchym Krohe, Markéta Lattonová, Monika
Miklovičová, Iveta Najmanová, Tomáš Paleta, Kristýna Rutová, Barbora Šafránová, Barbora
Šimečková, Pavlína Tošenovská, Nikol Urbančíková, Martina Ušiaková, Ludmila Vehovská, Jana
Vilášková, František Zvěřina.
1. E - třídní profesor: RNDr. Rostislav Herrmann, zastupující třídní: Mgr. Jana Prošvicová
Stanislav Aue, Martina Barvíková, Jarmila Čechová, Magda Foltýnová, Matěj Frank, Pavel
Fronček, Hana Gřondělová, Lucie Gurecká, Alžběta Chmelová, Martin Chroust, Martin Jesínek
(v pololetí přerušil studium ze zdravotních důvodů), Vendula Juchelková, Marek Kupka, Ondřej
Kupka, Markéta Kyselá, Veronika Lerchová, Veronika Máchová, Jan Malaník, Michal Motyka,
Kateřina Návratová, Jakub Raida, Martin Řehulka, Nela Sglundová, Tereza Sosíková, Petr
Stříbrný, Marti Šidák, Ondřej Štellar, Lukáš Valík, Radek Vehovský, Martina Vrbická, Jakub
Zajac.
5
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
1. F - třídní profesorka: Mgr. Marie Vaňková, zastupující třídní: RNDr. Zuzana Baďurová
Daniela Bláhová, Lucie Borunská, Tomáš Doupal, Kateřina Dušková, Simona Janíková, Lucie
Jurčíková, Eva Kadlčíková, Petra Kavalcová, Michael Kawan, Vladislav Kiška, Jan Koník, Jan
Koščák, Jan Kramoliš, Petr Kubný, Kateřina Langrová, Ondřej Lichý, Petra Majewská, Oliver
Merva, Ivana Moravcová, Kateřina Mrázková, Klára Nejedlíková, Eva Nešutová, Jiří Režnar,
Pavel Řeháček, Denisa Schmidtová, David Sniegoň, Jan Stoniš, Regína Střílková, Alena
Sukeníková, Kateřina Šulcová, Lukáš Vícha, Jana Víchová, Zuzana Vlašánková.
2. B - třídní profesorka: RNDr. Zuzana Baďurová, zastupující třídní: PhDr. Květoslava Krajčová
Jan Anděl, Jan Anlauf, Jakub Barteska, Jan Bernard, Iva Bezděková, Ondřej Demel, David
Gavenda, Jana Grygová, Jiří Heider, Roman Imrich, Michal Kamrádek, Libor Kimpl, Veronika
Koniorová (od druhého pololetí školního roku 2004/05 se přestěhovala do Kladna), Štěpán
Lamich, Matěj Matyščák, Pavel Najman, Lucie Pavlíčková, Radek Piskoř, Michal Plšek, Kristýna
Pravdová, Kateřina Seidlerová, Martin Slivka, Žaneta Steffková, Tomáš Stříbný, Tomáš Tatara,
Matěj Tkáč, Kateřina Uličková, Barbora Víchová, Romana Volná, Darina Wittková, Lukáš
Zemek, Veronika Žurková.
2. C - třídní profesorka: Mgr. Eliška Slovíková, zastupující třídní: Mgr. Ivana Krystová
Hana Borunská, Alžběta Břichnáčová, Petra Bučková, Eva Čechová, Julie Černá, Pavla Dajčová,
Jakub Grossmann, Markéta Hanušová, Barbora Harazimová, Jana Hendrychová, Jindřich Honka,
Petra Hutníková, Tomáš Jedlička, Veronika Kaplanová, Romana Konečná, Petra Kubánková,
Marie Kubíková, Martin Kuček, Petr Lasák, Zuzana Moravcová, Denisa Rychnovská, Zuzana
Solnická, Petra Stupňová, Ladislav Svoboda, Helena Víchová, Naďa Zdražilová, Jana Zupková,
Petra Novotná, Kateřina Kollerová, Klára Obrusníková, Lucie Václavíková.
2. D - třídní profesorka: Mgr. Monika Klapková, zastupující třídní: Mgr. Jana Neničková
Jan Gebauer, Veronika Grigarová, Lucie Hlávková, Jindřich Hlista, Jana Hlubková, Martina
Holubová, Jiří Jamnický, Jan Jařab, Anna Königová, Vít Krajíček, Martin Kubánek, Michaela
Kuzníková, Petra Lindovská, Simona Michálková, Ondřej Olbrecht, Lenka Otipková, Josef
Palata, Ondřej Palata, Lukáš Pilný, Anna Rotreklová, Martin Růžička, Hana Růžičková, Filip
Schreiber, Jan Sklenář, Martin Steček, Simona Viceníková, Eva Vítková, Jan Woitek, Markéta
Žurková, Klára Sobotíková, Lukáš Titz.
2. E - třídní profesor: RNDr. Hynek Koutný, zastupující třídní: Mgr. Jana Prošvicová
Matěj Bělasta, Zuzana Blokešová, Hana Bojdová, Radim Dulava, Romana Elstnerová, Lukáš
Hadamčík, Jan Halfar, Jana Hanosová, Markéta Jarošová, Karolína Jašková, Darina Klučková,
Kristýna Konečná, Adéla Matoušková, Luděk Mohr, Barbora Mochová, Matěj Novotný, Robin
Olšar, Barbora Petříková, Pavel Proksch, Jan Rzehulka, Hana Schinzelová, Blanka Střešovská,
Markéta Šebestová, Eva Tesaříková, Olga Tománková, Erika Václavíková, Veronika Včelková,
Martin Vícha, Jakub Štefela, Jan Krajčovič, Tereza Valíková, Sandra Vlašáková.
3. B - třídní profesorka: Mgr. Marta Kumstátová, zastupující třídní: Mgr. Jana Čechová
Lenka Bokišová, Ludmila Burdíková, Ondřej Grulich, Radomír Hanos, Zuzana Havlíčková,
Jakub Hřivnáč, Štěpán Hurník, Petr Justich, Jiří Kozárek, Eva Kreuzová, Kateřina Křempková,
Michal Kutálek, Petr Losert, Petr Ludwig, Tereza Manová, Tomáš Mucha, Iveta Pavelková,
Martin Petr, Veronika Plášková, Jan Proksch, Adéla Rossípalová, Lucie Solná, Ondřej Široký,
Martin Štellar, Pavla Tomanová, Michal Valeček, Jiří Vrbický, Martin Výtisk, Jana Wernerová.
3. C - třídní profesorka: PaedDr. Dáša Zemková, zastupující třídní: Mgr. Radomíra Binarová
Nina Bordovská, Michal Čech, Petr Dombek, Petr Doupal, Ondřej Hadámek, Michal Hájek,
Barbora Hellebrandová, Boris Ivanov, Adam Janečka, Lenka Jurčková, Zuzana Kačmářová,
Michal Kocián, Petra Kolková, Mary-Ann Kosterová, Monika Kulagová, Martin Kupec, Jakub
Matuštík, Petr Possel, Jakub Řeháček, Hana Řeháčková, Michal Schneider, Ondřej Smolka, Klára
Stříbná, Jakub Szewieczek, Michaela Šromová, Markéta Švábová, Michal Theuer, Radim Tkáč,
Barbora Tkáčová, Eduard Vimmer, Michal Volný.
6
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
3. D - třídní profesorka: PaedDr. Alena Pavelková, zastupující třídní: Mgr. Pavel Schorník
Jan Bena, Jana Bitomská, Marie Bláhová, Kateřina Bokišová, Zuzana Bystrická, Veronika
Černochová, Vladimíra Dušková, Jana Hřivnáčová, Tereza Janyová, Lenka Juchelková, Jiří
Jureček, Jana Kajzlerová, Pavel Kinnert, Kamila Kramná, Lenka Kratochvílová, Barbora
Kubíková, Ondřej Kurka, Vendula Lasáková, Petr Lepař, Jakub Maistryszin, Lucie Mazúrová,
Andrea Nováčková, Kateřina Nováková, Veronika Opatřilová, Janula Pechníková, Monika Říčná,
Jan Sůra, Darja Ševčíková, Hana Urbánková, Markéta Valicová.
3. E - třídní profesorka: Mgr. Blažena Gebauerová, zastupující třídní: Mgr. Eliška Slovíková
Tomáš Brada, Kateřina Duchoňová, Nikola Freyová, Martina Gregořicová, Michaela Hartošová,
Jana Heczková, Tereza Hofmanová, Ornela Hradilová, Anna Chromá, Iva Kašná, Monika
Kolková, Václav Král, Petr Kristian, Tomáš Křen, Vendula Majvelderová, Lucie Mažgutová,
Linda Michalčíková, Aleš Nevřela, Yvette Prošvicová, Kamila Roháčková, Hana Rychlá, Jakub
Sedlák, Nikola Segsulková, Eva Slivková, Karolína Sněhotová, Veronika Stixová, Petr Stuchlík,
Pavla Štenclová, Adéla Vajdová, Vendula Ziffrová, Pavla Židková
Maturanti 2005
4. B - třídní profesorka: Mgr. Šárka Klotzmannová, zastupující třídní: Mgr. Evžen Beyer
Karin Barancová, Jitka Dobrovolná, Eva Dudová, Anežka Ekslerová, Zuzana Fišerová, Marie
Glabasňová, Petr Habarta, Pavla Halfarová, Jan Hlista, Kateřina Janků, Petr Illík, Daniela
Kiwová, Lenka Kohutová, Jakub Kolarčík, Jana Konderlová, Filip Kubín, Dominika Laryšová,
Petra Mrkvová, Petra Neubertová, Barbora Neuwirthová, Taťána Režnarová, Eva Smolková,
Veronika Solnická, Jana Světlíková, Erika Tesařová, Darja Verbíková, Marie Volná, Nikola
Weinertová, Eliška Wertichová, Iva Zajacová, Kateřina Zemková.
4. C - třídní profesor: Mgr. Miroslav Černý, zastupující třídní: Mgr. Jaroslava Střílková
Magdaléna Bartková, Jana Benešová, Linda Benschová, Michaela Deutschová, Dominika
Fišerová, Michaela Fričová, Eva Gütlerová, Daniel Hoffmann, Kamila Holubová, Eliška
Hurníková, Martina Kalužíková, Tatiana Knyrevichová, Martin Kolovrat, Kateřina Latková,
Zuzana Mäteiciucová, David Mičánek, Alena Nováková, Petra Peřichová, Libor Postulka,
Martina Reznerová, Jana Rokytová, Veronika Sedláčková, Tereza Stuchlíková, Tereza
Šimečková, Marcela Šmejcová, David Šrom, Michal Tábor, Pavla Václavíková, Jan Walik.
4. D - třídní profesorka: Mgr. Danuše Černínová, zastupující třídní: PhDr. Květoslava Krajčová
Lucie Ambrosová, Lenka Baďurová, David Čech, Ivo Graca, Petra Heidrová, Lucie Chalupová,
Barbora Konečná, Jiřina Krajcová, Ondřej Krejčí, Irena Křížkovská, Andrea Kubná, Barbora
Kutíková, Kryštof Laryš, Pavel Levák, Jan Michalčík, Michal Novotný, Věra Pásková, Jiřina
Pavlíková, Jana Pelikánová, Zdeněk Plesník, Tereza Prejdová, Michal Roder, Jana Rytířová,
Michaela Sainerová, Klára Šírová, Rostislav Tomis, Ondřej Trubecký, Martin Večerek, Pavel
Vojkůvka
4. E – třídní profesorka: Ing. Magdalena Chmelařová, Ph. D., zastupující třídní: PhDr. Simona Krajcarová
Markéta Balharová, Markéta Benčičová, Veronika Binarová, Karolína Březíková, Vladimír
Břichnáč, Lukáš Daniš, Veronika Fajtová, Tereza Heisigová, Radek Hnilica, Pavel Honka, Tomáš
Hříbek, Petra Klimešová, Eva Komárková, Martin Kořistka, Lenka Krajčová, Ondřej Lejnar,
Ondřej Malý, Jarmila Mateřanková, Barbora Nečasová, Ondřej Nešuta, Petra Olšovská (přerušila
studium), Jan Paleček, Matouš Peringer, Lenka Pitrová, Alexandr Radev, Monika Rybková, Karel
Řehulka, Václav Schenk, Martin Sosna, Petr Zemek.
Fotogalerie letošních maturantů
7
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
4. B
Motto:
„Učila ses?… tak pojď!“
Dneska ještě ne…
4. C
Motto:
Všeho s Mírou
4. D
Motto:
Tak dlouho se chodí,
…až něco vypukne!
4. E:
Motto: „Nejdůležitější je
udržet myšlenku.“
Magda
8
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Přijímací zkoušky
ve školním roce 2004/2005
Stejně jako v loňském školním roce, i letos byly přijímací zkoušky uskutečněny formou SCIO testů,
které museli zájemci o studium dělat z všeobecných studijních předpokladů (60 minut), matematiky
(45 minut) a jazyka českého (45 minut). Při vyhodnocení tvoří 50 % známky dosažené na ZŠ a 50 %
výsledky testů. Při přijímacím řízení přihlížíme k úspěchům na olympiádách (1. – 12. místo v okresních
a vyšších kolech), kulturním a sportovním aktivitám studentů. Přihlášky se odevzdávají vždy do konce
února řediteli základní školy, kterou žák navštěvuje.
Přehled klasifikace
na konci školního roku 2003/2004
Pořadí tříd podle prospěchu:
1. 1. A
2. 2. A
3. 3. E
4. 4. E
5. 4. B
6. 4. D
7. 3. B
8. 3. A
9. 3. D
10. 4. A
11. 4. C
12. 2. E
Mgr. Eva Czechová
PhDr. Simona Krajcarová
Ing. Magdalena Chmelařová
Radomír Hamřík
Mgr. Ivana Krystová
Mgr. Miluše Beyerová
Mgr. Lenka Svobodníková
Mgr. Marie Kotzurová
Mgr. Danuše Černínová
Mgr. Tomislav Odstrčil
Mgr. Jana Čechová
Mgr. Blažena Gebaurová
1,194
1,306
1,370
1,391
1,410
1,416
1,473
1,493
1,493
1,498
1,542
1,547
13. 2. D
14. 1. C
15. 5. B
16. 2. B
17. 1. B
18. 1. E
19. 1. D
20. 3. C
21. 6. A
22. 6. B
23. 2. C
24. 5. A
PaedDr. Alena Pavelková
Mgr. Eliška Slovíková
Mgr. Milan Kořínek
Mgr. Marta Kumstátová
RNDr. Zuzana Baďurová
RNDr. Hynek Koutný
Mgr. Monika Klapková
Mgr. Miroslav Černý
Mgr. Radomíra Binarová
Pavel Vystrk
PaedDr Dáša Zemková
Mgr. Patrik Kavecký
1,606
1,624
1,615
1,668
1,683
1,684
1,689
1,734
1,738
1,748
1,762
1,761
(označení tříd se vztahuje ke školnímu roku 2003/2004)
Nejlepší studenti na konci školního roku 2003/2004 (prospěch 1,00)
Bilík Jiří, 1. A
Černínová Klára, 1. A
Dominiková Eva, 1. A
Hellebrandová Eva, 1 A
Kerlínová Beáta, 1. A
Koščáková Petra, 1. A
Kotulová Tereza, 1. A
Nesvadbová Nikol, 1. A
Silonová Tereza, 1. A
Wránová Kateřina, 1. A
Borunská Hana, 1. C
Víchová Helena, 1. C
Hlista Jindřich, 1. D
Havrlantová Jana, 2. A
Chamráthová Anna, 2. A
Klímová Nela, 2. A
Skřont Tomáš, 2. A
Vrublová Kateřina, 2. A
Pavelková Iveta, 2. B
Tomanová Pavla, 2. B
Volný Michal, 2. C
Mazúrová Lucie, 2. D
Roháčková Kamila, 2. E
Štenclová Pavla, 2. E
Gráf Lukáš, 3. A
Svak Vojtěch, 3. A
Kohutová Lenka, 3. B
Neuwirthová Barbora, 3. B
Kalužíková Martina, 3. C
Roder Michal, 3. D
Šírová Klára, 3. D
Mateřanková Jarmila, 3. E
Rybková Monika, 3. E
Sosna Martin, 3. E
Niklová Adriana, 4. B
Polednová Eliška, 4. B
Štenclová Andrea, 4. B
Vaculová Lenka, 4. B
Dratva František, 4. D
Gregárek Matěj, 4. D
Lapčíková Pavla, 4. D
Rýmlová Eva, 4. D
Cholevová Kamila, 5. A
Bíba Ondřej, 5. B
Herman Petr, 5. B
Homola Prokop, 5. B
Roženková Klára, 6. A
Solný Pavel, 6. A
(označení tříd se vztahuje ke školnímu roku 2003/2004)
Maturitní zkoušky 2004
Které předměty si studenti nejčastěji volí, ukazuje následující tabulka. Jen připomeňme, že každý student
musí povinně maturovat jazyka českého a musí si zvolit jeden cizí jazyk. Zbývající dva maturitní
předměty si volí student.
Český jazyk a literatura
125
Chemie
26
Anglický jazyk
99
Biologie
34
9
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Německý jazyk
Francouzský jazyk
Dějepis
Zeměpis
Matematika
Fyzika
30
6
30
22
44
11
Základy společenských věd
Španělský jazyk
Informatika a výpočetní technika
Ekonomie
Estetická výchova - hudební
Estetická výchova – výtvarná
42
11
6
8
3
4
Ústní maturitní zkoušky proběhly ve dnech 17.–20. května 2004. Maturovalo se v jednom týdnu ve
čtyřech maturitních komisích.
4. B - složení maturitní komise ve třídě
Předseda:
Mg. Jiří Mašata, Gymnázium s rozšíř. výukou CJ, Čs. exilu, Ostrava-Poruba
Místopředseda:
Mgr. Eliška Slovíková
Třídní učitel: Mgr. Ivana Krystová
4. C - složení maturitní komise ve třídě
Předseda:
Mgr. Tomáš Zvolánek, Gymnázium s rozš. výukou CJ, Čs. exilu, Ostrava-Poruba
Místopředseda:
Petr Pavlíček
Třídní učitel: Mgr. Jana Čechová
4. D - složení maturitní komise ve třídě
Předseda:
Mgr. Nataša Papežová, Gymnázium s rozš. výukou CJ, Čs. exilu, Ostrava-Poruba
Místopředseda:
Mgr. Evžen Beyer
Třídní učitel: Mgr. Miluše Beyerová
4. E - složení maturitní komise ve třídě
Předseda:
Mgr. Jiří Břeň, Gymnázium s rozšíř. výukou CJ, Čs. exilu, Ostrava-Poruba
Místopředseda:
PhDr. Květoslava Krajčová
Třídní učitel: Radomír Hamřík
Na závěr uvádíme statistiku úspěšnosti našich studentů.
Třída
Počet
žáků
Ústní
zkoušku
konalo
Průměr.
známka
Prospěch
s vyznamenáním
prospělo
neprospělo
nebyli
připuštěni
4.B
33
33
1,61
22
10
1
0
4.C
32
32
1,53
20
11
1
0
4.D
28
28
1,41
19
9
0
0
4.E
32
32
1,50
21
11
0
0
Celkem
125
125
1,52
82
41
2
0
Slavnostní předávání maturitních vysvědčení proběhlo v pátek 21. května 2004 ve sále Minoritského
kláštera.
Dne 9. září 2004 se konaly opravné maturitní zkoušky z jazyka českého. Oba žáci (viz tabulka výše)
maturitní zkoušku úspěšně vykonali.
Mgr. Václav Pustějovský
Per ličk y z loňských maturit
Dějepis:
ČJ:
„On je tam ten král hodně trápil.“
„Tam vznikl nějaký problém, oni vymřeli nebo co.“
„Komenský psal celkově literaturu, ale taky obyčejnou.“
profesor se snaží pomoci –
student: „Ale já vám vůbec nerozumím.“
10
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Absolventi 2004 a poradenská činnost
Vzhledem k tomu, že se drtivá většina našich žáků uchází o studium na vysokých školách, mají možnost
především žáci 4. ročníků každoročně navštívit veletrh pomaturitního vzdělávání Gaudeamus v Brně,
kde se mohou setkat se zástupci vysokých škol a nejrůznějších vzdělávacích institucí a získat tak
potřebné informace o možnostech studia ve zvoleném oboru.
Pokud si žáci nejsou jisti, pro kterou VŠ se s ohledem na své schopnosti mají rozhodnout, mohou
absolvovat psychologické testy zaměřené na obecné studijní předpoklady a profesní orientaci, které již
řadu let organizuje naše škola ve spolupráci s psychologem diagnostikem PhDr. O. Ropem.
Ve školním roce 2003/2004 ukončilo celkem 126 žáků maturitní zkouškou studium na MGO
a stejný počet se rovněž ucházel o studium na VŠ. Převážná většina z nich pokračovala dále ve studiu na
VŠ, VOŠ, případně v nástavbovém studiu. Na VŠ a VOŠ bylo úspěšně přijato 118 žáků z našeho
gymnázia, což činí téměř 94 % z celkového počtu uchazečů.
Před maturitní zkouškou pořádáme pro žáky 4. ročníků besedy s pracovníky Úřadu práce a VZP
v Opavě.
Již několik let u nás působí psycholožka PhDr. R. Koláčková, se kterou mohou jak žáci, tak učitelé
konzultovat nejrůznější problémy a která rovněž organizuje besedy s žáky na téma „Jak komunikovat
s lidmi“, „Jak se správně učit“, „Dospívání“ a „Protidrogová prevence“.
Naše škola je zapojena do projektu MŠMT nazvaného „Monitorovací systém problémových projevů
chování“, který umožňuje ve spolupráci s vyučujícími zavčas odhalit a následně řešit vznikající problém.
Mgr. Zbyněk Nesvadba
Témata písemných maturitních prací z JČ 2005.
 „Ježíšmarjá, vždyť bejt na světě, to je, to je strašný riziko, můžete umřít taky…“
(volný slohový útvar)
Jan Werich
 „Vyber si autora, jako si vybíráš přítele.“
(volný slohový útvar)
J. V. Sládek
 Čím jste s někým déle, tím více si myslíte, že říkat „miluji tě“
je něco nepatřičného.
(úvaha o nedostatku komunikace mezi lidmi nebo vnitřní monolog s milovaným člověkem)
 Co mě dokáže vyvést z míry?
(psychologický portrét – vnitřní charakteristika)
Mgr. Ivana Krystová
Hospodaření na MGO
Každý rok dostává gymnázium finanční prostředky pro zajištění chodu školy. Letos činily celkové
dotace organizace 29 339,35 tisíc Kč, z toho 25 920,35 tisíc Kč ze státního rozpočtu, 3 296 tisíc Kč
dotace Moravskoslezského kraje a 123 tisíc Kč dotace obcí. V dotacích zaujímají důležité místo
prostředky ovlivňující nárůst schváleného rozpočtu. Mezi ně patří: účelové prostředky na SIPVZ – Státní
informační politika vzdělávání (informační gramotnost – 67 tisíc Kč.), účelové prostředky na pilotní
projekt SIPVZ (59,85 tisíc Kč), účelové prostředky na ocenění pedagoga (5 tisíc Kč), účelové prostředky
na zabezpečení výměnné zahraniční cesty žáků do Belgie (25 tisíc Kč), účelové prostředky na obnovu
vybavení školní kuchyně (225 tisíc Kč), účelové prostředky na projekt „Opava CANTAT“
(100 tisíc Kč), účelové prostředky na program Podpora rozšiřujícího studia anglického jazyka
(12 tisíc Kč), investiční dotace do investičního fondu na přístavbu školní jídelny a rekonstrukci
klimatizace (4 570 tisíc Kč), investiční dotace do investičního fondu na rozvojový program SIPVZ
(180 tisíc Kč).
Kam byly tyto peníze investovány? Celkové náklady školy činily 25 757,41 tisíc Kč. Mezi tyto
náklady patří: spotřeba materiálu (411,49 tisíc Kč), spotřeba energií (1 494,85 tis Kč), na opravy
a udržování bylo vynaloženo 97,17 tisíc Kč, cestovné (132,75 tisíc Kč), oblast ostatních služeb
(734,27 tisíc Kč), mzdové náklady v hlavní činnosti školy (16 546,5 tisíc Kč). V souvislosti se
11
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
mzdovými náklady byly tvořeny zákonné odvody (zdravotní a sociální) ve výši 5 703,26 tisíc Kč.
Náklady hlavní činnosti spojené s provozem jídelny činily 8 106,90 tisíc Kč, které byly použity na
spotřebu materiálu (288,69 tisíc Kč), spotřebu energií (295,53 tisíc Kč), opravy a udržování
(270,52 tisíc Kč), ostatní služby (110,55 tisíc Kč), mzdové náklady (2 121 tisíc Kč), odpisy se podílejí na
tvorbě investiční fondu částkou 48,94 tisíc Kč. Náklady pokrývá jídelna převážně z vlastních zdrojů.
Výnosy hlavní činnosti školy činily 25 875,56 tisíc Kč, z toho dotace 25 516,35 tisíc Kč.Dále příjem
školy ovlivňují také prostředky získané z jiných zdrojů, a to vlastních nebo cizích: tržby z reklamy 5 tisíc
Kč, úroky 1,6 tisíc Kč, zúčtování fondů – 21 tisíc Kč, tj. zapojení přijatých finančních darů z rezervního
fondu, výnosy z pronájmu majetku - práce spojená s pronájmy se nám vrátí ve finanční podobě –
147,8 tisíc Kč. Výnosy z poskytnutých služeb v souvislosti s pronájmem – 136,56 tisíc Kč. Tyto výnosy
zapojujeme do nákladů spojených s energií, opravami, službami. Náhradu škod tvoří příjmy za
poškozené učebnice od studentů – 6,79 tisíc Kč atd.
Nemalé úsilí věnuje ředitel školy získávání sponzorských darů. V roce 2004 obdržela škola finanční
dary ve výši 27,5 tisíc Kč a materiál a pomůcky ve výši 592,4 tisíc Kč.
Výnosy jídelny činily 8 058,79 tisíc Kč a tvoří je dotace MSK ve výši 877 tisíc Kč na provoz, dotace
státního rozpočtu 2 946 tisíc na přímé náklady a vlastní příjmy 4 235,79 tisíc Kč. Doplňkovou činnost
provádíme ve školní jídelně a další součástí doplňkové činnosti je pořádání kurzů, které sledujeme
odděleně v organizaci.
Porovnáním nákladů a dosažených výnosů v činnosti organizace jako celku (škola, jídelna,
doplňková činnost) vznikl výsledek hospodaření 288 248,88 Kč.
Šárka Weinertová, hospodářka školy
S d r už e n í p ř á t e l M e n d e l ov a g y m n á z i a .
Občanské sdružení s tímto názvem vzniklo a bylo zaregistrováno u ministerstva vnitra ke dni 1. 1. 1999.
Cílem sdružení je:
 spoluprácovat s pedagogy a rodiči při vytváření podmínek pro optimální duchovní a tělesný rozvoj
žáků našeho gymnázia
 podporovat a organizovat kulturní a sportovní a odborné práce a akce pro školní mládež MGO nad
rámec školních povinností, tzn. i v mimoškolní činnosti
 získávat finanční prostředky, které budou použity ke zkvalitnění výuky na naší škole
 účelně využívat získané finanční prostředky
 Dobrovolný příspěvek byl schválen zástupci rodičů a třídních učitelů ve výši 500 Kč na jednoho žáka
ve školním roce.
Příjmy tvoří příspěvky od rodičů a sponzorské dary.
Výdaje tvoří:
 nákup pomůcek a učebnic, počítačů a počítačových komponentů, sportovních dresů a pračky
 knižní poukázky a věcné dary jako odměny nejlepším žákům za umístění v soutěžích
 příspěvky vynikajícím studentům na soustředění
 proplácení jízdného, startovného a kurzovného při olympiádách a sportovních soutěžích
 částečná úhrada při družebních akcích (Slovensko, Ratiboř, …)
 přednášky odborných lektorů
 částečné spolupodílení na financování ROČENKY
 zvelebování učeben a tříd a částečné rekonstrukce
 pitný režim
Hospodaření s prostředky sdružení pravidelně kontroluje revizorka hospodaření. Dosud nebyly
zjištěny závady ani porušení výše uvedených zásad hospodaření.
Eliška Eschingerová, sekretářka školy
12
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Školní jídelna
Školní jídelna je součástí příspěvkové organizace Mendelova gymnázia. Pro žáky, studenty a školské
pracovníky zajišťuje školní stravování, cizí strávníci jsou zahrnuti v doplňkové činnosti.
V roce 2004 bylo zapsáno ke stravování 1481 strávníků celkem, z toho 1139 žáků, 120 školských
pracovníků a 222 cizích osob. Stravují se zde žáci a pracovníci školství ze ZŠ Komenského, studenti
gymnázia, podnikatelské školy a střední průmyslové školy .
Pro strávníky se denně připravují na výběr tři druhy stravy. Snažíme se používat nové trendy
v kuchyni, hlavně při poskytování vyvážené stravy mladistvým a jejich výchově ke správnému způsobu
stravování.
Celý kolektiv školní jídelny se snaží vylepšovat skladbu jídelních lístků, používat nové
technologické postupy a normy, dodržovat spotřební koš, kontrolovat kritické body při přejímce zboží
a přípravě stravy a dbát na dobré stolování, aby úroveň školního stravování nadále stoupala.
V roce 2004 jsme obdrželi dotaci z Moravskoslezského kraje, která byla použita na rekonstrukci
školní jídelny. Během letních prázdnin byla jídelna uzavřena, prováděly se stavební úpravy a přístavba,
jelikož doposud nebyla splněna vyhláška 106 a 107/2001 a její novelizace 137/2004. Dle této vyhlášky
jsme museli stavebně oddělit a vytvořit samostatné místnosti – hrubou přípravnu brambor a zeleniny,
přípravnu masa, těsta, zeleninových příloh a salátů, denní místnost a šatnu pro zaměstnance, sociální
zařízení, umývárnu bílého a černého nádobí, sklad čisticích prostředků, zeleniny, vajec, odpadků
a přepravních obalů. Tímto provozním oddělením byly vytvořeny pracovní prostory vyčleněné pro
konkrétní účel, vybavené stávajícími stroji, zařízením a kuchyňským nábytkem, aby nedocházelo
k nepříznivému působení zdravotní nezávadnosti produktů. Návaznost jednotlivých prostor nám
zajišťuje plynulost výrobního procesu a vylučuje možnost křížové kontaminace. Celá účelová dotace
byla použita na rekonstrukci a přístavbu včetně oken, podlah, obkladů, rozvodů vody a elektřiny, nákup
nových výkonných bojlerů a zhotovení nové klimatizace.
Marta Kubánková, vedoucí jídelny
Ze škol ní k r o nik y . . .
Duben 2004
14. 4.
14. 4.
15. 4.
16. 4.
16. 4.
21. 4.
22. 4.
23. 4.
26. 4.
26. 4.
28. 4.
28. 4.
Exkurze do Osvětimi, které se zúčastnili studenti 4. C a 4. D
Exkurze třídy 4. B do Dukovan
Historická exkurze do Brna, 2.B
Beseda se senátorem panem Topolánkem, které se zúčastnili studenti dějepisných
a společenskovědních seminářů a třída 2. D
Beseda o studiu na NEWTON COLLEGE v Brně
Exkurze 4. A do Osvětimi
Velká cena ZOO Ostrava, které se zúčastňují studenti nižšího gymnázia
Festival Další břehy – Antické divadlo pro třídy 3. D, 3. E, 1. C, 2. B
Divadlo Svět je báječné místo pro 1. A, 2. A, 3. A
Přednáška pro čtvrté ročníky na téma Postavení občana v systému zdravotního pojištění
Dopravní výchova třídy 3.A v OSA. Stejné akce se zúčastnila v následujícím dni třída
4. A
Filmové představení Skutečné mládí v kině Mír pro 2. A
Květen 2004:
6. 5.
Exkurze třídy 4. A do čistírny odpadních vod
8.-10. 5. Výlet s exkurzí třídy 3. C do Vrbna pod Pradědem
10. 5.
Filmové představení Teror v Moskvě v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden
svět; pro 3. ročníky
10. 5.
Účast tříd 2. D a 3. B na humanitární akci nadace Taria, v následujícím dni se účastnily
také třídy 6. A a 6. B
11. 5.
Filmové představení Krev mé krve v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět;
pro 3. ročníky
13
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
11. 5.
12. 5.
13. 5.
17. 5.
22.-30. 5.
23.-30. 5.
24. 5.
24.-28. 5.
31. 5.-4. 6.
31. 5.-4. 6.
Představení Husité pro studenty nižšího gymnázia a třídy 5. A a B
Filmové představení Křižovatka v rámci festivalu dokumentárních filmů Jeden svět pro
2. ročníky. V příštím dnu zhlédly představení i třídy 5. A, 5. B, 1. B, C, D, E
Historická exkurze třídy 2. E do Brna
Exkurze do Planetária v Krásném Poli pro třídy 1. B, 1. C, 1. D, 1. E, 2. B, 4. A
Poznávací zájezd třídy 3. E do Švýcarska
Poznávací zájezd třídy 3. D do Paříže
Zahájení výstavy o přírodě Řecka realizované RNDr. Kubačkou
Turistický kurz tříd 2. C a 2. E
Turistický kurz 6. B, 2. B na Podhradí
Turistický kurz 6. A, 2. D v Jánských Koupelích
Červen 2004
2. 6.
11. 6.
22. 6.
28. 6.
29. 6.
Protidrogová přednáška pro třídy 5. A, 5. B
Luscinia - turné po západní Evropě – Francie, Lucembursko ve dnech 11.-19. 6. 2004
Návštěva učitelů z Belgie, kteří studují systém českého školství
Den zdraví pro všechny třídy
Sportovní den pro všechny třídy
Září 2004
6. 9.
9. 9.
13. 9.
17. 9.
21. 9.
21. 9.
23. 9.
29. 9.
Přednáška PaedDr. Marie Pešové, CSc. o rétorice pro žáky třídy 4. B, C a další dnu pro
studenty 4. D, E
Exkurze do přečerpávací elektrárny Dlouhé Stráně pro třídy 6. A, 6. B, 2. C, 2. D, 2. E
Beseda s dr. Kotlánem o studiu na VŠ pro žáky 4. ročníků
Slavnostní imatrikulace žáků 1. ročníků v Minoritu ve 12 hodin pro žáky, v 17 pro
rodiče
Beseda se spisovatelkami Markétou Zinnerovou a Martinou Drijverovou v Bezručově
knihovně pro třídy 2. A a 3. A
Přednášky RNDr. Zdeňka Kluibera, CSc. pro žáky 1. E a 1. F a pro účastníky Turnaje
mladých fyziků
Exkurze do jaderné elektrárny Dukovany s návštěvou Jaroměřic, Mohelna, Dalešic
Návštěva žáků a pedagogů z partnerské školy v Martině (29.9.-1.10.)
Říjen 2004
8. 10.
13. 10.
13. 10.
14. 10.
18. 10.
19. 10.
19. 10.
26. 10.
Beseda s přímým účastníkem války v Iráku pro studenty zajímající se o tuto
problematiku
Beseda se zrakově postiženými pro studenty 2. B a 2. D
Beseda o poezii – literárně hudební pořad Básníci (Mácha, Erben, Kainar, Hrubín),
připravený pracovníky knihovny Petra Bezruče pro studenty 4. A
Exkurze na INVEX 2004 do Brna pro vybrané žáky
Beseda před představením hry G. Preissové „Její pastorkyňa“
Přednáška o recyklaci obalů „Tonda obal na cestách“ pro studenty nižšího gymnázia
Beseda na téma „Raketoplán“ s Doc. Kluiberem pro studenty 1. D, 1. E
Protidrogový program „Skutečné mládí“ v kině Mír pro třídy 1. A, 2. A, 4. A
Listopad 2004
4. 11.
5. 11.
8. 11.
11. 11.
20. 11.
Poezie Petra Bezruče s hudebním doprovodem pro studenty třetích ročníků
Fyzikální kaleidoskop pořádaný přírodovědeckou fakultou UP Olomouc pro
3. a 4. ročníky
Světový den GIS (geoinformační systémy) – zeměpis na VŠB-TU Ostrava pro vybrané
žáky
Tradiční festival Opava cantat 2004 – 9. ročník hudebního festivalu ve dnech 11. až
14. 11.
Delegace studentů Mendelova gymnázia se zúčastní 1. workshopu PNUM v Praze na
téma Mexiko
14
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
22. 11.
23. 11.
23. 11.
Velká cena ZOO Ostrava, podzimní kolo, téma Sloni. Zúčastnilo se vždy 10 žáků
z každé třídy nižšího gymnázia
6. konference vítězů matematických, fyzikálních a programátorských soutěží ČR ve
školním roce 2003/2004
INFORMA 2004 – představení školy na přehlídce středních škol
Prosinec 2004
1. 12.
3. 12.
Účast žáků na Světovém boji proti AIDS – prodej stužek ve městě
Pro studenty prvních ročníků čtyřletého studia a třídu 3. A kulturní program "Od
Semaforu k Lucii"
6. 12.
Charitativní kulturní pořad Ruce pro úsměv, penzion na Rolnické ulici, naši žáci a sbor
Luscinia
7. 12.
Od úterý 7. 12. do pátku 10. 12. byl ve školním divadélku vystaven pro žáky i veřejnost
velký keramický betlém
7. 12.
Den otevřených dveří na MGO
8.-12.12. Vánoční koncerty Luscinie v Německu
14.-16. 12. Vánoční sbírka pro děti z Beslanu, nadace ADRA, zúčastnilo se 22 žáků 2. C
Leden 2005
3.-8. 1.
6. 1.
10. 1.
14. 1.
18. 1.
25. 1.
28. 1.
Lyžařský kurz tříd 2. A a 1. E na Čartáku v Beskydech
Beseda o studiu na zahraniční střední škole s bývalým žákem Martinem Martínkem
Kulturní pořad Písně v jidiš pro studenty druhých ročníků čtyřletého studia
Ústní část zkoušek německého certifikátu, které se zúčastnilo 8 našich žáků
Beseda před představením Sluha dvou pánů
Besedy Doc. Kluibera o raketoplánu pro 1. B, 2. C
Lyžařský kurz tříd 1. C a 1. D na Kurzovní chatě (28. 1.-3. 2.)
Únor 2005
18. 2.
Přehlídka projektů realizovaných školami Moravskoslezského kraje v roce 2004, kterého
se zúčastnil vedoucí odboru SIPVZ MŠMT Mgr. Radek Máca
Březen 2005
10. 3.
10. 3.
15. 3.
16. 3.
22. 3.
23. 3.
29. 3.
Beseda s pokořitelem kanálu La Manche Davidem Čechem. Besedy se zúčastnili
zájemci z celé školy. Hosty besedy byli náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje,
PhDr. Jarmila Wennigerová, náměstek primátora města Opavy doc. RNDr. ing. Jan
Mrázek, CSc. a zástupci tisku.
SOČ – školní kolo
1. školní přírodovědná konference na MGO
Den J. G. Mendela na MGO
Vyhodnocení soutěže Objevování světa Julesa Vernea v Praze
Literární soutěž „Šálení“ o Josefu Škvoreckém
Lyžařský kurz třídy 5. A v Jeseníkách na chatě Barborka (29. 3-4. 4.)
Z p ř ed mět ových ko m isí …
Český jazyk
Také v letošním roce naši studenti, kteří mají rádi mateřský jazyk a literaturu, nezaháleli: besedovali
s autorkou dětské literatury Markétou Zinnerovou, zhlédli hudebně-literární pásmo „Od Semaforu
k Lucii“ v kině Mír, v tělocvičně školy si poslechli „Písně v jidiš“, besedovali o poezii, vyslechli si
přednes básní P. Bezruče, zúčastnili se vědomostní soutěže „Bezručův běh“. V této soutěži družstvo ve
složení Michal Volný, Jakub Šotola a David Grosser vybojovalo 1. místo.
Zúčastnili jsme se i několika literárních soutěží – literárně historické soutěže „Daniel“ s tématem
Holocaust a jeho reflexe, rasové problémy v současné ČR a problém soužití různých etnik v ČR,
a soutěžní přehlídky literární tvorby „Náchodská prima sezóna“.
Naši studenti se v hojném počtu zapojili do olympiády v českém jazyce, kde se David Grosser dostal
zatím do krajského kola, a soutěže v recitaci – zde se například Alexandra Cetlová a Nella Gabrielová
15
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
probojovaly rovněž do krajského kola. V okresním kole festivalu „Wolkerův Prostějov“ se studenti
Markéta Švábová a David Grosser umístili také velmi pěkně, a proto naši školu reprezentovali
v krajském kole. Samozřejmě všichni budou bojovat dále, věříme, že se dobře umístí i v dalších kolech,
nicméně uzávěrka ROČENKY je nemilosrdná…takže další informace snad příště…
Na konci února opět proběhla akce „Maturita nanečisto“. Ačkoli výsledky budou známy
pravděpodobně někdy v období maturit, předpokládáme jako tradičně velmi uspokojivé hodnocení.
A na závěr novinka: letos poprvé jsme připravili studentům školní literární soutěž, kterou jsme
nazvali „Šálení“. Nejen v tomto školním roce bychom tímto způsobem chtěli dát prostor literárně
nadaným mladým lidem. Tento první ročník jsme tematicky věnovali Josefu Škvoreckému, který v roce
2004 oslavil osmdesáté narozeniny. Studenti si mohli zvolit některé z pěti témat. Jejich literární aktivity
jsme posoudili a ve dvou věkových kategoriích jsme ke konci března vyhlásili vítěze: v první kategorii
zvítězila Kateřina Stříbná, v druhé kategorii nejlépe uspěli Jan Berka, Hana Rychlá, Tomáš Hříbek,
Dagmar Mičíková, Ivo Graca. Vítězné práce budou otištěny v literárním sborníku, který, jak doufáme, se
nám podaří realizovat v průběhu května.
Vyhlášení vítězů, čtení autorských textů a předávání cen doprovázelo dvouhodinové čtení ukázek
z díla autora. V příštích letech bychom chtěli celou akci rozšířit nejen časově, ale i obsahově. Více
nepovím, musíte se nechat překvapit!
Uzávěrkou ROČENKY ovšem naše činnost nekončí – takže – co nás ještě čeká?
Plánujeme exkurzi do Osvětimi.
Plánujeme exkurzi po stopách J.Á. Komenského.
Těšíme se na další ročník opavské akce Další břehy – nabídka akcí nám již tradičně zpestřuje
kulturní život. Těšíme se na květnový festival dokumentárních filmů.
A snad úplně poslední informace – jako každoročně i letos naši studenti i mnozí pedagogové tráví
část svých volných večerů v opavském divadle, ale o tom se jistě dočtete i v dalším příspěvku.
Mgr. Ivana Krystová
Úspěchy našich studentů v recitačních soutěžích
Poezie a zájem o její interpretaci žije i na našem gymnáziu. Důkazem toho se stala vysoká účast studentů
na školních kolech recitačních soutěží. 16. 2. 2005 proběhlo na našem gymnáziu školní kolo festivalu
poezie Wolkrův Prostějov a dne 21. 2. pak školní kolo soutěže v dětské recitaci. Postupující studenti
z obou soutěží byli úspěšní i v dalších kolech. Do krajského kola festivalu Wolkrův Prostějov se
probojovali studenti David Grosser, Lukáš Hadamčík a Markéta Švábová, která v tomto kole obsadila
krásné 3. místo. Neméně úspěšní byli studenti osmiletého gymnázia. Do krajského kola soutěže v dětské
recitaci postoupily Nella Gabrielová a Alexandra Cetlová.
Mgr. Eva Czechová
Slezské divadlo v Opavě
Stejně jako každým rokem i letos navázalo Mendelovo gymnázium na úspěšnou spolupráci se Slezským
divadlem. Studenti si opět mohou zakoupit zvýhodněné předplatné a v každém měsíci od října 2004 až
do května 2005 mohou navštívit v předplatitelské skupině S některé z divadelních představení.
Studenti této možnosti opět využili maximálně, což svědčí o jejich neutuchajícím zájmu o divadlo
a kulturu vůbec.
Zároveň se snažíme studentům přiblížit „prkna, která znamenají svět“ i z jiného úhlu. Mendelovo
gymnázium pravidelně pořádá besedy před představeními, kde mohou studenti poznat jednak samotné
interprety, ale mohou se také seznámit třeba s režijním pojetím. A protože klasické vzdělání šlo vždy
ruku v ruce mimo jiné také s divadlem, věříme, že podobným způsobem bude vzájemná spolupráce
pokračovat.
Mgr. Hana Nováková Sonnková
Anglický jazyk
Anglický jazyk studuje většina studentů jako první cizí jazyk, část jako druhý cizí jazyk, minimálně tři
čtvrtiny studentů z něj maturují. Od druhého ročníku si hodně studentů volí konverzaci z anglického
jazyka, rozšiřovat své znalosti dále mohou využitím bohatě vybavené anglické knihovny.
Naši nejlepší studenti se zúčastňují olympiády v anglickém jazyce. V kategorii I. B okresního kola
zvítězila Tereza Silonová a Eva Dominiková vybojovala 2. místo. Obě studentky jsou ze sekundy.
16
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
V kategorii II. B obsadili první dvě místa František Géla z kvarty a Kateřina Vrublová z tercie. František
Géla obsadil v krajském kole 3. místo. V kategorii III. okresního kola získala 2. místo Klára Roženková
a 3. místo Daniel Smička, oba ze 7. A.
Mgr. Marie Moravcová
Německý jazyk
V tomto školním roce studovalo němčinu 417 studentů. Výuka probíhala ve 35 skupinách, z toho
v 15 skupinách se vyučovala jako první cizí jazyk, ve 13 skupinách jako druhý cizí jazyk a ve čtyřech
skupinách jako volitelný předmět konverzace v německém jazyce. Dále byl ve třech skupinách vyučován
nepovinný předmět Německá konverzace, určený k přípravě na Německý jazykový diplom. Jeho výuku
stejně jako v předcházejících čtyřech letech zajišťoval především německý lektor pan Werner Gulba,
OStD. a D. a Mgr. Lucie Balarinová.
Německý jazykový diplom, přesněji „Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz,
Stufe II“ (DSD II) je jazyková zkouška z německého jazyka, kterou mají studenti v České republice
možnost skládat pouze na vybraných středních školách (celkem na 17 gymnáziích). Naši studenti
i v tomto roce využili možnosti zúročit své znalosti němčiny a pootevřít si alespoň v jazykovém slova
smyslu dveře německých univerzit. S certifikátem DSD II v ruce totiž mají jistotu, že nebudou muset
absolvovat jazykové přijímací zkoušky.
Jak taková zkouška probíhá? Má dvě části – k té písemné se studenti vypravili už v prosinci 2004 do
Olomouce. Ve dvou dnech se testovaly schopnosti písemného projevu, porozumění textu, poslechu,
znalosti gramatiky a slovní zásoby. Ústní část pak proběhla 14. ledna u nás v Opavě. Tříčlenná komise,
tvořená dvěma německými rodilými mluvčími – paní Inge Ruhs, t. č. lektorky Gymnázia Čajkovského
v Olomouci a panem Wernerem Gulbou, a kromě nich Mgr. Lucií Balarinovou, se zaměřovala nejen na
porozumění textu a komunikativní schopnosti, ale i na znalosti reálií německy mluvících zemí
a německy psanou literaturu.
V letošním školním roce zkoušku skládalo osm našich studentů. Vzhledem k tomu, že písemné testy
se posílají na opravu do Německa, nejsou výsledky k datu uzávěrky ročenky k dispozici.
V minulých třech letech byli naši studenti stoprocentně úspěšní, takže jsme optimisté!
Vzhledem k zájmu studentů o tento diplom bude od příštího školního roku nově zařazen pro
studenty čtyřletého studia v nabídce volitelných předmětů od 2. ročníku vedle nepovinné Německé
konverzace volitelný předmět konverzace v německém jazyce s přípravou na certifikát.
V prosinci 2004 proběhlo jako každoročně školní kolo olympiády v německém jazyce. Soutěž
probíhala ve dvou kategoriích a celkem se jí zúčastnilo 35 studentů (18 z osmiletého a 17 ze čtyřletého
studia). Studenti museli prokázat své jazykové dovednosti jak v projevu písemném (poslech
s porozuměním), tak i ústním (konverzace na zadaná témata, řešení konkrétní jazykové situace). Do
okresního kola postoupili a naši školu reprezentovali v kategorii mladších studentů Gabriela Vilímková
(4. A), v kategorii starších studentů pak Jaroslav Rucký (1. C) a Olga Sobotková (7. A).
Mgr. Hana Gráfová, Mgr. Lucie Balarinová, Mgr. Eva Czechová
Werbung in Deutschland
byl název velmi zajímavé výstavy, která do Opavy „doputovala“ v první polovině února. Studenti kvarty
využili možnosti blíže se s uvedenou tematikou seznámit a vystavené panely, dokumentující vývoj
reklamy v Německu od roku 1871 až po současnost, po předchozí přípravě ve škole řádně na výstavě
prostudovali. Součástí expozice bylo také video s televizními reklamami, samozřejmě jako vše ostatní
v němčině, a pracovní listy, se kterými mohli studenti na základě získaných poznatků pracovat. Úplnou
tečkou za celou akcí bylo pak výtvarné shrnutí ve formě malých plakátků, ve kterých kvartáni ztvárnili
nejen např. svá vlastní loga, ale zamýšleli se také nad smyslem reklamy, nad jejími negativními
i pozitivními účinky...
PhDr. Simona Krajcarová
Francouzský jazyk
I v tomto školním roce studenti naší školy prokázali svůj zájem o francouzštinu. Zúčastnili se některých
soutěží a rovněž vykonali mezinárodní zkoušku DELF.
V lednu zkoušku DELF A1, A2 úspěšně vykonali tito studenti: ze 6. B Eva Balcarová a Prokop
Homola, 7. B Martin Diatilo, Lukáš Chlachula, 3. E Tomáš Brada a Nikol Freyová, 4. B Eliška Wertichová,
17
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
4. C Jana Benešová, Eliška Hurníková a Zuzana Mateiciucová.
Zkoušku vyšší úrovně DELF A3, A4 úspěšně vykonali: ze 4. C Eva Gütlerová, 4. D Rostislav Tomis.
Ministerstvo zahraničních věcí vyhlásilo v rámci „Mezinárodního dne Frankofonie“ vědomostní
soutěž „Objevování světa Julesa Vernea“. Této soutěže se zúčastnilo 5 družstev z naší školy (2 družstva
z 2. C, 2 družstva ze 3. E a 1 družstvo ze 7. B). Vědomostní test družstva absolvovala velmi dobře
a výtvarnou část dokonce družstvo ze 3. E vyhrálo. Vítězné družstvo pracovalo ve složení H. Rychlá, N.
Freyová, Y. Prošvicová, I. Kašná, N. Segsulková. Zástupkyně družstva Hana Rychlá se 22. 3. zúčastnila
slavnostního vyhlašování výsledků a recepce na Ministerstvu zahraničních věcí.
V květnu 2004 se studenti 3. D (dnes již maturanti) pod vedením Mgr. Danuše Černínové a PhDr.
Květoslavy Krajčové zúčastnili poznávacího zájezdu do Paříže. Po svém návratu sepsali své dojmy
v práci „Jak jsme poznávali Paříž v květnu 2004“. Iniciátorkou této práce byla Mgr. Ruth Flugrová. Jak
se Paříž líbila, posuďte sami.
 „Paříž mě okouzlila stejně jako tisíce návštěvníků, protože toto nádherné město uprostřed zajímavé
a krásné země musí okouzlit snad každého“. V. Pásková
 „Paříž, město, o kterém jsem snil, město, kde se sny stávají skutečností, město, kde jsou sny
skutečností překonány… proto, Paříži, merci za sny, jež se stávají skutečností, za skutečnost, která
sny překonala…“ I. Graca
 „Asi nenajdu lepší větu než: Jeďte do Paříže a ONA už vás nikdy neopustí.“ J. Krajcová
 „Prostředí kolem univerzity ve mně zanechalo doživotní pozitivní dojem a možná se ozvalo z nitra
duše: „Tady bych chtěl jednou studovat…“ R. Tomis
 „Musím říct, že jsem v životě neviděl nic úžasnějšího, většího, krásnějšího než je Eiffelova věž. Je to
tak skvělý pocit vidět ji na vlastní oči, stát u ní, pod ní, nebo dokonce v jejím třetím patře. Na Paříž
jsem z ní opravdu zíral, ale v ten moment, kdy jsem byl ještě dole a jen tak jsem se na ni díval, jsem
zapomínal zavírat ústa. Tak obrovská stavba, ve skutečnosti ještě minimálně stokrát větší než byla
v mých představách. Prostě zážitek na celý život, na který není možno nikdy zapomenout.“ K. Laryš
 „Naše pouť vstříc novým zážitkům vždy začínala na sedadlech autobusu, která jsme byli schopni
urychleně opustit na povel profesorky Krajčové. Tento povel přišel i před světoznámým kabaretem
Moulin Rouge, před kterým autobus mohl
stát celých patnáct vteřin. Tak jsme si
vyzkoušeli, jak rychle lze protlačit
čtyřicetihlavý dav metrovými dveřmi. Nutno
dodat, že toto umění se zlepšovalo úměrně
tomu, jak dlouho už jsme byli pryč
z domova.“
 „Byl jsem naprosto okouzlen a nadšen,
zároveň jsem byl strašně smutný, že
opouštím nejkrásnější město, které jsem kdy
viděl. Pobyt byl jedno velké, úžasné
okouzlení.“ Z. Plesník
A několik výroků:
 R. Tomis: „Ta Paříž je úžasná, teď už vím, že
chci tady studovat, pracovat a žít.“
 T. Prejdová nám v Justičním paláci ukazuje Májové náměstí. „Nevím, proč se tak jmenuje.“ Někdo
dodává: „Protože tady jedí majky.“
 Ráno v autobuse studenti řekli prof. Krajčové, že je přirozeně svěží a krásná. Prof. Krajčová se
obrací na prof. Černínovou: „Dano, běž se taky projít autobusem.“
 Před odjezdem z F1 někdo vybíhá zpět na pokoj, údajně tam zapomněl mobil, ale vrací se s celou
taškou!
 Profesorka Krajčová: „Zítra to bude flákárna, ale připravte se na to, že nás čeká náročný den.“
18
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
 To bylo pár perliček, které se podařilo zaznamenat paní profesorce Flugrové, která „měla slunce
v duši a byla tak šťastná. Byla totiž zase v Paříži! Nebyla tam sama, byla s partou bezva lidí!“
PhDr. Květoslava Krajčová
Španělský jazyk
Letos studuje španělštinu celkem 227 studentů v 15 skupinách, z toho ve 13 skupinách se studuje jako
druhý cizí jazyk a ve dvou skupinách jako třetí cizí jazyk v rámci volitelných předmětů. K tomu je třeba
připočítat kroužky Španělská konverzace pro studenty 4. a 3. ročníků.
V loňském školním roce se ze španělštiny poprvé maturovalo. I letos si tento jazyk zvolilo
8 studentů jako jeden ze čtyř maturitních předmětů.
Začátkem února se opět konalo školní kolo Olympiády ve španělském jazyce. Soutěže se zúčastnilo
celkem 15 studentů, kteří soutěžili ve dvou kategoriích. V kategorii mladších studentů obsadil 1. místo
Lukáš Pilný, 2. D, na dalších místech se umístili Martin Růžička, 2. D a Jan Gebauer, 2. D. V kategorii
starších studentů získala 1. místo Martina Mrkvová, 7. A, další místa obsadili Markéta Benčičová, 4. E
a Pavel Solný, 7. A. Výkony soutěžících posuzovala porota ve složení Mgr. Michael Camerón Ramsey,
Mgr. Kamil Maschke a Mgr. Petr Štec. Oba vítězové skvěle reprezentovali naši školu v krajském kole,
které se konalo v únoru v Ostravě. Martina Mrkvová obsadila ve starší kategorii výborné 3. místo
a Lukáš Pilný dosáhl vynikajícího úspěchu, když vyhrál mladší kategorii a postoupil tak do celostátního
kola, které se bude konat po uzávěrce této ročenky v Praze.
Mgr. Petr Štec
Matematika
Jako v každém roce se naši studenti zúčastňují celé řady soutěží s matematickou tematikou. Někteří se
zapojují do korenspodenčních soutěží pořádaných vysokými školami. Mladší žáci se zapojují do
Pythagoriády a spolu s ostatními do soutěže Matematický klokan a především do nejprestižnější soutěže
– matematické olympiády.
Školní rok 2003/2004 - závěrečné výsledky
Pythagoriáda
V okresním kole Pythagoriády byli nejúspěšnější studenti primy Martin Štěrba, Petra Koščáková a Filip
Lenert, kteří obsadili 1. – 4. místo. Ze sekundy byl nejlepší Matúš Kopf na 5. místě.
Matematická olympiáda
V okresním kole matematické olympiády kategorie Z6 byl úspěšným řešitelem Jiří Dluhoš na 10. místě,
v kategorii Z7 Tomáš Skřont na 2. místě a Matúš Kopf na 3. místě, v kategorii Z8 Gabriela Vilímková na
2. místě a Tomáš Rohan na 11. místě. Mezi staršími studenty gymnázia jsme měli zastoupení v kategorii
C, kde postoupilo do krajského kola 5 žáků a úspěšným řešitelem se stal Lukáš Hadamčík z 1. E na
6. místě a Petr Dluhoš z 5. A na 12. místě. V kategorii B postoupili do krajského kola 4 žáci, z nich se
umístili na 13.-15. místě Ondřej Široký z 2. B a Jakub Šotola z 6. A.
Školní rok 2004/2005
Pythagoriáda
V letošním školním roce jsou prozatímní výsledky Pythagoriády následující: úspěšnými řešiteli ve
školním kole byli 3 žáci z primy a 9 žáků ze sekundy. Nejlepší byl z primy Martin Vaněk se 12 body,
ze 2. A Petra Koščáková s 15 body a Eva Dominiková se 13 body.
Matematický klokan
Další soutěží pro šikovné matematiky je Matematický klokan. Naši nejmladší studenti z 1. A a 2. A
soutěžili v kategorii Benjamin. Nejlepší byli: Eva Dominiková ze sekundy a Jan Tofel z primy, kteří
dosáhli plného počtu bodů – 120. Na dalším místě se umístila Petra Koščáková ze sekundy se ziskem
116 bodů. V kategorii Kadet soutěžili studenti tercie a kvarty. Nejvíce bodů získal Tomáš Skřont ze 3. A
(102 bodů), dále Vojtěch Svak, 4. A (88 bodů) a Kateřina Luzarová, 3. A (81 bodů).
Kategorie Junior je určena pro studenty prvních a druhých ročníků čtyřletého studia a stejně starých
studentů osmiletého studia. Nejvíce, 110 bodů, získal Ondřej Kubica z 5. A, na druhém místě Zuzana
Blokešová z 2. E se ziskem 104 bodů a třetí místo obsadil Ondřej Šváb z 5. A (99 bodů). Pro nejstarší
studenty je určena kategorie Student. Zde bylo pořadí následující: Petr Dombek a Michal Theuer oba ze
19
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
3. C se shodným počtem 76 bodů, Martin Kořistka, 4. E a Jakub Šotola, 7. A se 75 body.
Matematická olympiáda
V současné době probíhá matematická olympiáda. Okresní kola budou probíhat pro kategorie Z6 až Z8
až v dubnu, tedy po uzávěrce letošní ročenky. Proto uvádíme jen počty studentů, kteří nás budou
v okresním kole reprezentovat. V kategorii Z6 postoupili 4 žáci z 1. A, v kategorii Z7 čtyři žáci ze 2. A
a v kategorii Z8 čtyři žáci ze 3. A.
V kategorii Z9 již okresní kolo proběhlo. Úspěšní řešitelé Gabriela Vilímková na 1.–2. místě, Lukáš
Gráf na 5.–7.místě, dále Jakub Krátký a Jan Bednárek postoupili do krajského kola.
Nejúspěšnějšími řešiteli okresního kola kategorie C, kteří postoupili do krajského kola, byli na
1. místě Jiří Schenk, na 2.–3. místě Tina Resslerová a Ondřej Kubica, všichni z 5. A. V kategorii B
postupují do krajského kola Lukáš Hadamčík ze 2. E a Tomáš Kotula ze 6. A, kteří se v okresním kole
umístili na druhém místě, Petr Dluhoš ze 6. A na 4. místě, Zuzana Blokešová z 2. E a Viktor Hahn ze
6. A na pátém místě.
RNDr. Hynek Koutný
Fyzika
Školní rok 2003/2004 závěrečné výsledky
Vyšší kola fyzikálních soutěží se konají v období po uzávěrce ročenky za daný školní rok. Proto
uvádíme tyto výsledky až v této ročence.
Fyzikální olympiáda
Úspěšnými řešiteli krajského kola se stali čtyři studenti: Lukáš Hadamčík se umístil na 3. místě, Petr
Dluhoš na 11. místě v kategorii D, Pavel Solný na 7. místě a Miroslav Graf na 14. místě v kategorii C.
Astronomická olympiáda
Lukáš Gráf a Klára Lukášová nejen postoupili do národního finále, které se konalo v červnu 2004
v pražském planetáriu, ale obhájili zde své skvělé umístění. Lukáš Gráf získal největší počet bodů
a umístil se s několika dalšími na 1. místě, Klára Lukášová na 3. místě.
Turnaj mladých fyziků
V minulé ročence jsme uvedli, že tým ve složení Ondřej Lejnar, Ondřej Nešuta, Alexandr Radev,
Matouš Peringer a Pavel Honka postoupil do národního finále v Kladně. Zde se tento tým umístil na
pěkném 3. místě. Družstvo v obměněném složení –místo Ondřeje Nešuty a Matouše Peringra nastoupil
Petr Zemek – se zúčastnilo i turnaje v Rakousku. V konkurenci šesti družstev získali 3. místo a velmi
úspěšně reprezentovali naši republiku.
Školní rok 2004/2005
V tomto školním roce jsme měli to štěstí, že práce s talentovanými žáky se kromě nás vyučujících ujal
i doc. RNDr. Zdeněk Kluiber, CSc., který k nám jezdil jedenkrát měsíčně. Kromě přednášek pro
studenty v dopoledních hodinách vedl i šestihodinový seminář. Dvacet studentů se pod jeho vedením
mělo možnost podílet na řešení problémů, se kterými by se v běžných hodinách fyziky nesetkali.
Zároveň jim doc. Kluiber zprostředkoval možnost měření na
vědeckých pracovištích v Praze pod vedením odborníků na
danou problematiku. Z této spolupráce vznikly některé práce, se
kterými se studenti budou prezentovat na různých soutěžích
v následujícím období.
První význačná akce se uskutečnila 22. a 23. 11.2004. Naše
gymnázium se stalo pořadatelem 6. konference vítězů
matematických, fyzikálních a programátorských soutěží České
republiky ve školním roce 2003-2004. Z konference byl
zpracován sborník, kde lze najít podrobný průběh konference.
Kromě referujících studentů vystoupili s přednáškami doc.
RNDr. Zdeněk Kluiber,CSc., předseda komise pro talenty JČMF,
s přednáškou Mezinárodní fyzikální soutěže a aktivity. Pro
přítomné publikum – studenty MGO- byla přínosem, neboť se dověděli o všech aktivitách, kterých mají
20
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
možnost se účastnit. Druhé vystoupení byla přednáška doc. Ing. Štefana Zajace, CSc., předsedy JČMF,
s názvem „Před světovým rokem fyziky“. Z hostů konference uvedu aspoň zahraniční hosty z university
ve Splitu Prof. Dr. Mile Dželalija a Assist.Prof. Leandra Vranješ.
Touto konferencí se studenti mohli inspirovat, v jaké oblasti a pro jakou soutěž se mají připravovat.
No a jak uspěli, co se jim povedlo, s čím budou naši školu reprezentovat na soutěžích? To jsme mohli
vidět na 1. školní přírodovědné konferenci, která se uskutečnila dne 15. 3. 2005. I z této akce byl vydán
sborník. Jakých soutěží a přehlídek se tedy zúčastníme?
Turnaj mladých fyziků- družstvo ve složení Ondřej Lejnar, kapitán, Klára Roženková, Pavel Solný,
Adam Janečka, Alexandr Radev. Celostátní kolo se uskuteční 6.-7. 4. 2004 na naší škole.
ICYS (International Conference of Young Scientists) – Mezinárodní konference mladých vědců se
uskuteční 25.–30. 4. 2005 v Katovicích. Studenti vystoupí s pracemi a obhajobou v anglickém jazyce:
Jakub Šotola – Fraktální fjordy (matematika), Pavla Štenclová - Separace odpadů na ZŠ a SŠ (ekologie),
Adam Janečka – Laviny vírů v supravodičích (fyzika), Martin Kupec – Zobrazování grafů a algoritmů
(informatika).
AMAVET (Asociace pro mládež, vědu a techniku) je vyhlašovatelem soutěže vědeckých
a technických projektů středoškolské mládeže. Regionální kolo soutěže se uskutečnilo 21. a 22. 3. 2005
v Brně. Se svými pracemi se zúčastnili: Ondřej Lejnar, Pavla Štenclová, Adam Janečka, Martin Kupec
a Jakub Šotola. Martin Kupec postoupil do národního finále, které se uskuteční v dubnu v Praze.
SOČ – v oboru fyzika obhájili své práce ve školním kole Adam Janečka a Pavel Solný, v oboru
učební pomůcky Ondřej Lejnar. Přejeme jim hodně úspěchů v dalších kolech.
Na 1. přírodovědné konferenci vystoupili dále účastníci zahajovací konference ke Světovému roku
fyziky v Paříži Ondřej Lejnar a Alexandr Radev - členové delegace, která reprezentovala naši republiku
na této konferenci. Nestane se každému studentovi, aby mohl hovořit s nositeli Nobelovy ceny!
O svém úspěchu referovali i Petr Dluhoš a Klára Lukášová. Ti vyhráli konkurs na účastníky
Mezinárodního kosmického kempu (ISC). Konkurs se konal 12 .2. 2005 v pražském planetáriu. V létě si
budou týden „hrát na kosmonauty“ v Alabamě v USA. V příští ročence jistě najdeme jejich dojmy.
Nezapomněli jsme ale ani na aktivity týkající se všech studentů a tradičních soutěží:
Fyzikální olympiáda
Studenti dokončují domácí kolo v kategoriích B, C, D, další kola se uskuteční v dalších měsících.
V kategorii F z 23 řešitelů byl na 2. místě Tomáš Skřont, na 3. Matúš Kopf, na 5. Jana Havrlantová, na 9.
Lukáš Helebrandt. V kategorii E náš jediný účastník Lukáš Gráf obsadil 1. místo.
Astronomická olympiáda
Školní kolo se uskutečnili v listopadu a zúčastnilo se ho 20 soutěžících z 3. A a 4. A. Do dalšího,
korespondenčního kola postoupilo 6 žáků, avšak pouze 4 z nich práci tohoto kola odevzdali. Jsou to
Matúš Kopf, Jana Havrlantová, Milada Jiráková a Lukáš Gráf. Jak byli úspěšní, to se dovíme v květnu.
FYZ IQ
Co je to FYZ IQ? Korespondenční seminář pro žáky nižších ročníků gymnázia, kterého se účastníme
letos poprvé. Zapojilo se 10 žáků 2. A a 2 ze 4. A. Po 4 kolech si vede nejlépe Jiří Dluhoš, je na 1. místě
ze 189 soutěžících, dále Katka Wranová, Petra Koščáková a Eva Dominiková. Držíme palce, ať se jim
podaří postoupit do finále!
Přednášky
Studenti prvního ročníku čtyřletého studia se zúčastnili přednášky o raketoplánu s doc. RNDr. Zdeňkem
Kluiberem, CSc. Ten také pro 3. ročník čtyřletého studia přednášel o supravodivosti. Ve spolupráci
s opavskou pobočkou JČMF (Jednota českých matematiků a fyziků) si studenti čtvrtého ročníku
vyslechli přednášku Dr. Wagnera, CSc. z ústavu jaderné fyziky o kosmologii. Podle zájmu se studenti
mají možnost účastnit přednášek, pořádaných SU, kde přednáší celá řada význačných odborníků.
Exkurze
V září navštívilo 180 studentů 2. ročníků přečerpávací nádrž Dlouhé Stráně. V dubnu je plánovaná
exkurze pro čtvrté ročníky – JE Dukovany. Doplní ji kulturní část – zámek Jaroměřice nad Rokytnou.
Nově jsme se 40 studenty v listopadu zúčastnili „Fyzikálního kaleidoskopu“, akce pořádané
21
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
UP v Olomouci.
A co zajímavého ještě připravujeme?
Mendelovo gymnázium, Slezská universita a Statutární město Opava spolu s německým velvyslanectvím
v ČR jsou vyhlašovateli soutěže u příležitosti Světového roku fyziky 2005 s názvem FYKUS (fyzikální
kreativní unikátní soutěž). Úkolem je sestrojit pomůcku vhodnou k demonstraci fyzikálního jevu.
O všechno, co je se soutěží spojeno, se starají studenti Vojtěch Horný, Ondřej Kubica, Ondřej Šváb, Jiří
Schenk a Matěj Mandrla. V červnu po uzávěrce přihlášek uvidíme, s jakým ohlasem se tato akce setká.
Mgr. Eva Jedličková
Rok fyziky
Je tomu přesně 100 let, kdy Albert Einstein zveřejnil své ohromující poznatky ze speciální teorie
relativity. Proto byl rok 2005 schválen valným shromážděním OSN Světovým rokem fyziky (World
Year of Physics 2005). Ve dnech 13.-15.1.2005 se konala v sídle UNESCO v Paříži mezinárodní
konference Physics for Tomorrow zahajující světovou oslavu fyziky. Konference se zúčastnilo více než
1300 lidí ze všech kontinentů, z toho více než polovinu tvořili mladí studenti. Delegaci České republiky
tvořili 4 zástupci JČMF a 9 studentů, kteří se angažují ve fyzikálních soutěžích a zaznamenávají
mezinárodní úspěchy.
Vyrazili jsme 12. 1. z Prahy a po třinácti hodinách jsme dorazili do Paříže, kde bylo zajištěno
ubytování asi 500 m od Eiffelovy věže. Organizátoři naplánovali celou konferenci velice důkladně a vše
klapalo na 100 %. Dále bych velice ocenil výběr jednotlivých přednášek a přednášejících. I člověka,
který fyziku v lásce nemá, musí motivovat, když mu
fyzikální problém vysvětluje vědec, který byl za jeho
vyřešení odměněn Nobelovou cenou. Nebo podáli mu nositel Nobelovy ceny ruku, tak jak se to
povedlo mně a mému kolegovi A. Radevovi, když
jsme oslovili pana profesora Z. Alferova. I když
neměl
čas, tak už jenom to, že jsem jej viděl, podal mi
ruku,
promluvil pár slov, stačilo. Každý zjistí, že je to
normální člověk z masa a kostí, a že když se bude
snažit, tak by klidně mohl dosáhnout stejných
výsledků a ocenění.
Celá akce byla z mého pohledu velice zdařilá, a hlavně
Zleva: Alexandr Radev, prof. Zhores Alferov, Ondřej Lejnar, měla velice důležitý cíl. Jsem přesvědčen, že
dr. Jan Obdržálek
fyzika není jenom nezáživná teorie, jak si většina
lidí myslí, ale spousta věcí je na ní krásných.
A spousta těchto krásných věcí se ještě skrývá v naší nevědomosti. Svět by o tyto věci jistě přišel, kdyby
zde nebyli mladí vědci, aby je odhalovali, a proto je potřeba lidi přesvědčit o tom, že na fyzikálních
objevech stojí naše budoucnost a zároveň je to i taková hračka pro dospělé.
Ondřej Lejnar, 4. E
Rakousko
V dubnu minulého roku proběhlo v malebném rakouském městečku Leoben mezinárodní kolo Turnaje
mladých fyziků. Účastnilo se ho celkem 6 týmů, mezi nimi například polský tým z Varšavy, německý
tým, dále týmy z rakouských škol a samozřejmě také náš tým ve složení O. Lejnar, P. Honka, A. Radev,
P. Zemek. Vedoucím byl pan Petr Pavlíček.
V turnaji byly řešeny různorodé fyzikální úlohy, například fyzikální princip házení „žabek“,
Kundtova trubice, chování kostky ledu v oleji a mnoho dalších. To vše bylo prezentováno v angličtině,
jak vysvětlení problému, tak obhajoba a napadání soupeřovy teorie. Celý turnaj proběhl v přátelské
atmosféře (i když během průběhu soutěže to někdy mezi týmy „vřelo“).
Ubytováni jsme byli přímo ve městě ve čtyřhvězdičkovém hotelu, hned vedle kongresového centra,
v němž celá soutěž probíhala. Zajištěno jsme měli výborné jídlo v hotelové restauraci, ve volném čase
jsme se mohli projít po městě a zhlédnout místní památky a jiná zajímavá místa.
A nakonec k výsledku turnaje. Náš tým se umístil na výborném 3. místě !
Petr Zemek, 4. E
22
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Dějepis a společenské vědy
Oba předměty se svým společenskovědním zaměřením jsou výrazně spojeny s děním ve společnosti.
Vybízejí k aktivní účasti na mnoha projektech. Svůj zájem o studium historie a společenských věd
projevují studenti hlavně volbou seminářů dějepisu a volbou společenskovědních seminářů, mezi které
patří filozofický seminář, seminář dějin státu a práva, seminář politologie a mezinárodních vztahů.
Široký záběr obou předmětů se projevuje i v jejich značném významu při studiu mnoha oborů na VŠ.
Studenti mají možnost se zúčastňovat mnoha akcí, při kterých se dovídají vždy spoustu novinek
a zajímavostí.
Studenti, kteří se účastní seminářů, absolvují návštěvy archívů, výstav, besed apod. Studenti
čtvrtých ročníků jezdí každoročně do Osvětimi. Tradičně velký zájem byl o SOČ a v době uzávěrky
tohoto čísla mohu informovat, že do okresního kola postoupili v oboru politologie Michal Volný, 3. C
s prací Boj ČR proti terorismu, ve stejném oboru s prácí Islám – sny a realita Jakub Šotola, 7. A
a v oboru historie Jana Hřivnáčová, 3. D s prací historie a význam orientálního tance.
I letos proběhl další ročník dějepisné olympiády, který je určen studentům tercie a kvarty. Ze 19
studentů, kteří se zúčastnili školního kola, byli do okresního kola vysláni 2 studenti. V konkurenci 57
žáků se umístili na 6. místě Tomáš Rohan, 4. A, resp. na 11. místě Václav Kurfűrst, 4. A, což je velmi
pěkný výsledek.
Během prvního pololetí tohoto školního roku se konal další ročník soutěže Europanostra. Okresního
kola se zúčastnily tři týmy studentů MGO, přičemž družstvo ve složení Tomáš Křen, Nikola Freyová,
Yvette Prošvicová, všichni ze 3. E, se umístilo na 3. místě.
V lednu měli možnost si studenti poslechnout přednášku doc. Vlasty Čechové na téma „Křesťanství
a islám“, která byla velmi zajímavá úžasným vědomostním potenciálem přednášející. Podobnou
přednášku plánujeme opět na duben tohoto roku.
Studenti seminářů měli možnost se zúčastnit přednášky na téma Evropské volební systémy s kterou
na naší škole vystoupil Kamil Valica, student politologie a mezinárodních vztahů FSV UK Praha.
V rámci navazování přátelských vztahů s partnerskými školami jsme přivítali návštěvu studentů
a pedagogů z gymnázia z Martina na Slovensku. Studenti sehráli několik přátelských utkání ve florbalu
a volejbalu a současně probíhalo recitační odpoledne, kde se přednášela tvorba studentů z naší
i martinské školy. Reciproční návštěva je naplánována na letošní září.
O dalších akcích v rámci PK dějepisu a společenských věd informují samostatné příspěvky níže.
Důležité je, aby historie i spol. vědy byly prezentovány jako obory, kde mohou probíhat diskuze obou
stran, tj. studentů i učitelů. Je třeba co nejvíce mluvit, radit, odpovídat, ptát se! Studenti i vyučující
musejí mít stále na mysli reflexi současnosti, zajímat se o dění kolem nás, o dění ve světě.
Důkazem toho, že naši studenti se o svět zajímají, byla jejich iniciativa, kterou reagovali na přírodní
katastrofu v jihovýchodní Asii. Uspořádali finanční sbírku a vybrané peníze (téměř 12 000 Kč) byly dány
na účet společnosti Člověk v tísni.
Děkuji všem studentům za zájem o oba obory a všem vyučujícím za práci, snahu a trpělivost.
Mgr. Jana Prošvicová
Soutěže
Institut dětí a mládeže MŠMT ve spolupráci s Památníkem Terezín vyhlásil literární a historickou soutěž
"DANIEL". Soutěže se zúčastnila Darina Wittková ze 2. B, která napsala práci na téma "Holocaust".
(Soutěž ještě není v době uzávěrky vyhodnocena.)
PhDr. Květoslava Krajčová
Historiáda
Dějiny mají svou logiku, ale také své záhady, které se někdy vysvětlí a někdy... S touto myšlenkou bylo
již poněkolikáté uspořádáno celorepublikové dějepisné klání studentů nižšího stupně osmiletých
gymnázií. A protože se nám způsob organizace soutěže každý rok velmi líbil, neodradila nás ani velká
vzdálenost. Letošní historiáda proběhla totiž v Teplicích, což pro naše studenty a jejich doprovod
znamenalo strávit – naštěstí již v teplejších dubnových dnech – cca 8 – 9 hodin ve vlaku. Že se to
vyplatilo, mohli všichni konstatovat už v průběhu akce. Kromě nových, odbornějších poznatků
získaných zábavnou formou obnovili někteří stará kamarádství, případně vznikla nová.
PhDr. Simona Krajcarová
23
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Psychologie
„Šťastný život stavíme na duševním klidu.“
Cicero
Psychologie je vědecké studium chování a duševní činnosti. Již staří Řekové věděli, jak těsně spolu
tělesné a duševní souvisí, proto člověka považovali za nedělitelný celek. To, co si myslíme, cítíme, i jak
se chováme, zjistíme nejen zkoumáním vlastního nitra, ale i pozorováním lidí kolem nás.
Seminář z psychologie přibližuje tuto vědu v teoretické i praktické rovině. V teoretické rovině se
jedná o pojetí psychologie jako vědy, o práci se standardizovanými i nestandardizovanými testy, o formy
sociálně-psychologického výcviku. V praktické rovině pak o návštěvu specializovaných sociálních,
poradenských, zdravotnických i speciálně pedagogických zařízení, besedy s odborníky daných oblastí.
Pro ilustraci lze uvést exkurze ve specializovaných zařízeních pro 3. a 4. ročník studia.
3.ročník:
 Návštěva Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy v Opavě - beseda s pracovníky
poradny
 Návštěva kontaktního a krizového centra „Pod slunečníkem“ v Opavě - seznámení s problematikou
závislostí i závislostí emocionálních
 Exkurze do sociálního zařízení pro mentálně postiženou mládež Marianum - beseda s ředitelem
ústavu, seznámení s terapií mentálně retardovaných
 Návštěva Kojeneckého ústavu v Opavě-beseda s psycholožkou o adopční péči, seznámení
s provozem zařízení, např. rehabilitací pro děti s mentálním postižením i smyslovými vadami,
s Vojtovou metodou
 Hospitace ve třídě pro děti se specifickými poruchami učení a chování - ZŠ při Psychiatrické léčebně
v Opavě
 Psychiatrická léčebna v Opavě - oddělení neuróz, beseda s psychologem o provozu a léčbě pacientů
v tomto zařízení
 Psychiatrická léčebna v Opavě - oddělení psychóz - léčba schizofrenie - beseda s psychologem
o individuální a skupinové terapii psychóz
4. ročník
 Exkurze do opavské charity-návštěva chráněných a rehabilitačních dílen
 Opavská linka důvěry - seznámení s provozem
 Pedagogicko-psychologická poradna v Opavě - beseda s ředitelem poradny, diagnostická kritériaškolní zralost, specifické poruchy učení, ADHD - syndrom deficitu pozornosti, profesionální
orientace
 Logopedická poradna - beseda s klinickou logopedkou o nápravné péči logopedických vad dětí
 Exkurze ve Speciální škole pro postižené děti na Dostojevského ulici v Opavě - beseda s ředitelem
školy, seznámení s celkovým provozem zařízení
 Rehabilitační ústav v Hrabyni - seznámení s fyzioterapií, terapií spinálních pacientů
 V rámci společenských věd byly uskutečněny besedy s odborníky z oblasti trestního a pracovního
práva - s absolventem Policejní akademie v Praze, s právníkem o pracovně - právních vztazích,
o činnosti úřadu práce a rekvalifikacích.
Mgr. Hana Borunská
Biologie
Komise biologie se podílela v době od března 2004 do března 2005 na těchto akcích:
Velká cena ZOO Ostrava
Pravidelně se zúčastňujeme s žáky nižšího gymnázia podzimního i jarního kola Velké ceny ZOO
Ostrava. Z každé třídy soutěží 2 pětičlenná družstva. 22. dubna 2004 proběhla soutěž na téma Etologie
a zde vybojovalo účast ve finále družstvo z 2. A ve složení: Matúš Kopf, Lukáš Helebrandt, Danek
Bartoň, Martin Svoboda a Tomáš Skřont, kteří obsadili 2. místo v I. kategorii ze 158 zúčastněných
družstev.
24
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Ve školním roce 2004/2005 proběhlo 22. listopadu 2004 podzimní kolo na téma Sloni a jejich
příbuzní, kde naši studenti nijak nevynikli. Zato v jarním kole, které proběhlo 14. března 2005 na téma
Šelmy a zúčatnilo se ho 310 družstev ze 70 škol Moravskoslezského kraje, jsme dopadli výborně!
Družstvo ze 2. A ve složení: Jiří Dluhoš, Filip Lenert, Jiří Bilík, Tomáš Grabec, Prokop Horný získalo
nejvíce bodů a obsadilo 1. místo v I. kategorii, družstvo ze 4.A ve složení Jan Bednárek, Alexandra
Cetlová, Lukáš Gráf, Václav Kurfürst, Jakub Krátký obsadilo 10. místo ve II. kategorii. Obě družstva
postupují do finále soutěže 9. 4. 2005!
Biologická olympiáda
Kategorie A, B, téma Biogeografie: zúčastnilo se 5 studentů v kategorii A. 1. místo ve školním kole
obsadila Lucie Marková ze 7. A, která postoupila do krajského kola, kde obsadila 16. místo. V kategorii
B soutěžili jen 2 studenti a lepší byla Eva Tesaříková z 2. E.
Kategorie C, D, téma Rozmnožování organismů: v kategorii C soutěžilo 7 studentů, 1. místo obsadil Jan
Bednárek ze 4. A, 2. místo Lukáš Gráf ze 4. A. Oba postupuji do okresního kola, které bude 12. dubna
2005.
Školní kolo kategorie D proběhne až po uzávěrce ročenky.
Z jiných akcí vybíráme:
28. 4. 2004 - Den J. G. Mendela - 6. ročník - dvě přednášky, jedna pro 2. a 3. ročník a druhá pro
maturanty. Temata přednášek byla: Genetická péče, lidský genom, DNA - diagnostika, dědičnost
a nádory u člověka, diagnostika vrozených vad. Účastníky nejdříve přivítala Mgr. Šárka Klotzmannová,
představila hlavního hosta MUDr. Evu Šilhánovou, primářku oddělení lékařské genetiky při Fakultní
nemocnici v Ostravě - Porubě. Pak předala slovo Michaele Hartošové z 2. E, která přítomným vysvětlila
souvislost J. G. Mendela s naším gymnáziem a poté vystoupila paní dr. Šilhánová se svou přednáškou
doplněnou audiovizuální projekcí. Po přednášce následovala diskuze, která byla velmi zajímavá
a neměla konce.
19. 10. 2004 - Tonda obal na cestách - akce pro nižší gymnázium o třídění a recyklaci odpadů se
setkala s příznivým ohlasem žáků i pedagogů, kteří je na hodinové akci pro každou třídu zvlášť
doprovázeli. Garantem programu byl pan Igor Hendrych.
22.-30. 10. 2004 se uskutečnila exkurze po národních parcích Chorvatska. Naší škole tuto možnost
nabídl doc. Zdeněk Kluiber z katedry fyziky UK Hradec Králové, který na naší škole pravidelně
přednáší. Akce se zúčastnilo 6 studentů (4 z 3. E a 2 z 7. A) a pedagogický doprovod jim zajišťovala
paní Mgr. Marta Kumstátová. Všichni zúčastnění hodnotili akci velmi pozitivně a je domluvena účast
i příští školní rok.
V měsíci říjnu proběhla akce Darujte krev se Severomoravskou plynárenskou spol. Vyzvali jsme
naše žáky i všechny zaměstnance MGO, aby se zapojili. Využili toho 2 studenti z 3. E - Tomáš Brada
a Linda Michalčíková, 2 studenti ze 7. A - Olga Sobotková a Jiří Holeš. Jejich rozhodnutí oceňujeme.
1. prosince 2004 - Světový den boje proti AIDS - akce Červená stužka se uskutečnila na naší škole,
přihlásili se studenti z 1. C - 12 studentů, 3. B - 4 studenti, 4. C - 2 studenti, 5. A – 2 studenti, 6. A –
2 studenti. Ve středu 1. 12. 2004 vyrazili do ulic a vybrali 14.996,- Kč. Nejúspěšnější byly skupinky
z 5. A - Petra Belová a Jana Mašková a z 6. A Gabriela Buchvaldková a Radka Kupková. Tyto skupinky
vybraly každá téměř 2,5 tisíc korun. Zajímavé bylo i sčítání peněz, jejich třídění a odevzdání v bance.
O pololetí dostali všichni účastníci ředitelskou pochvalu a poděkování přišlo i z centra pro plánování
rodiny. Výtěžek sbírky byl 2 051 139,20 Kč, zúčastnilo se 217 institucí a organizací - přes 4 000
studentů, prodali přes 170 000 stužek.
17. února 2005 se první ročníky čtyřletého studia a 5. A zúčastnily přednášky v Minoritu na téma
Láska ano, děti ještě ne. Přednášel MUDr. Petr Kovář, lékař CAT - vzdělávací osvětové agentury
CONTRACEPTIVE AID FOR TEENS. Přednáška řešila rizika spojená s pohlavním životem,
antikoncepcí, pohlavními chorobami, AIDS. Ohlas studentů i pedagogů na ni byl vesměs pozitivní
a doporučili ji opakovat pro příští 1. ročníky.
Mgr. Blažena Gebauerová
Den Johanna Gregora Mendela
akce věnovaná odkazu geniálního vědce, zakladatele moderní genetiky. Letos se 16. března na naší škole
uskutečnil již pošesté. Pozvání na něj přijal náš absolvent, dlouholetý pracovník opavského Genoservisu,
25
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
ing. Lumír Křístek.
V zajímavé přednášce spojené s besedou přiblížil pan Křístek studentům práci šlechtitelů, při níž se
poznatky genetiky uplatňují v praxi. Přednášku s velkým zájmem sledovali všichni, zvláště studenti
čtvrtých ročníků si rozšířili teoretické znalosti získané v rámci středoškolského studia. Těm mladším se
problematika genetiky srozumitelnou a přijatelnou formou přiblížila a setkání s člověkem z praxe se jim
stalo inspirací a motivací pro další studium biologických oborů.
Mgr. Marta Kumstátová
GLOBE
GLOBE (Global observating and learning) je mezinárodní projekt zabývající se ekologií, ochranou
životního prostředí a globálními problémy, jako je oteplování, ozónová díra, kyselé deště apod. V tomto
projektu jsou zapojeny stovky škol po celém světě, v malých i velkých zemích od Číny po Bahrajn. Naši
školu zastupují „globáci“ Filip Lenert, Petr Dočekal, Adam Heinrich, Marek Šnapka a Milan Kuča.
Každý z nás má svou úlohu: internet, měření, komunikace. Měřící stanici máme na pozemku za jídelnou.
Je vybavena srážkoměrem a teploměrem, měřícím minimální, maximální a aktuální teplotu. Zjišťujeme
nejen údaje, které se dají měřit těmito přístroji, ale také zaznamenáváme pokryvnost oblohy oblaky,
kondenzační čáry po letadlech a zapojili jsme se i do fenologického pozorování lesa ve Vršovicích. Za
měření v roce 2004 jsme získali diplom GLOBE STAR z centra GLOBE ve Washingtonu za velký počet
odeslaných dat. V České republice jsme se dostali na 42. místo a jsme na to hrdí. To všechno také díky
paní učitelce Blaženě Gebauerové.
Marek Šnapka, 2 A
Chemie
Co nového (a starého) v chemii? Nová je v letošním školním roce čerstvá posila chemiků Mgr. Michaela
Štěpánová, absolventka přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Do tajemství chemie
uvádí naše nejmladší studenty. Má s nimi nejen trpělivost, ale i nápady, což můžete posoudit sami.
Zkuste si vyřešit úkoly soutěže, kterou připravila.
ukázka:
Pro žáky sekundy byla uspořádána soutěž prověřující jejich vědomosti a dovednosti z chemie. Každý žák musel splnit
4 úkoly a provést 2 jednoduché pokusy. Pro představu bych 1 úkol a 1 pokus uvedla.
 U značky prvku je vždy uvedeno kolikáté písmenko z názvu daného prvku máte použít do tajenky. Znění tajenky
napište. (Poznámka: CH se bere jako jedno písmeno, Pt je značka platiny)
S(4)
F(2)
Cl (1) Ba(4) Cu(1) Al(3) As(4) I(1)
Fe(2)
(1)
Hg(3) K(1)
Na(5) O(2)
Ca(4) Ag(4) Cl(1) Ne(2)
Pt(1)
Br(4)
Mg(3) Zn(4)
Ge(7) Si(3)
N(1) Cr
 Do sklenice nalijte asi 250 ml octu a přidejte 2 lžičky jedlé sody. Přidejte asi 5 rozinek a pozorujte, co se bude dít.
Reakcí jedlé sody s octem se bude uvolňovat oxid uhličitý.
a) Vlastními slovy popište, co při reakci pozorujete
b) Napište chemický vzorec oxidu uhličitého
c) Jakým jiným způsobem jsme oxid uhličitý připravovali?
d) Jaký neblahý vliv pro naši planetu má oxid uhličitý?
e) Napište z jakých atomů ( a z kolika) je složeno 6 molekul oxidu uhličitého.
Celkem bylo možno získat 35 bodů. 34 bodů dosáhla Gabča Křesťanová a Anička Kutíková. Půl bodu za nimi byla Beáta
Kerlínová.
Mgr. Michaela Štěpánová
A to není všechno, možná byste rádi viděli chemický jarmark, na který se chystáme do Olomouce. O tom
ale příště, protože to bude až v květnu.
„Nové“ a objevné jsou i některé názory studentů: Jaká je chemická podstata krasových jevů?
Odpověď: Krasové jevy jsou stojící, visící a srostlé!
„Stará“ a tradiční je účast v chemické olympiádě, ale samozřejmě s novými posilami. Ve školním
roce 2003/2004 byl z našich soutěžících nejlepším řešitelem krajského kola kategorie B Lukáš Opálka,
dále pak Pavla Henzlová a Pavel Solný. V kategorii C uspěli v krajském kole Pavel Kinnert a Prokop
Homola. Postupujícím byl i Petr Dluhoš, který se ale zúčastnil fyzikální olympiády, probíhající ve
stejnou dobu. Okresní kolo kategorie D s úspěchem vyřešili Jiří Krist, Klára Lukášová a Tina
Resslerová, která postoupila i do krajského kola. Výsledky chemické olympiády 2004/2005 zatím nejsou
uzavřeny.
Pokud by někomu chyběla chemie o prázdninách, je možné řešení: letní chemické kurzy. Nemusíte
26
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
být zrovna chemičtí fanatici, stačí, když vás trochu baví chemie, a můžete to zkusit.
Vítaným zpestřením výuky jsou exkurze, ale ne vždy se při jejich zajišťování setkáme se vstřícností.
Díky spolupráci s rodiči mohli letos studenti semináře navštívit firmu IVAX. V loňském roce se studenti
4. A poučili v čistírně odpadních vod o tom, co je třeba všechno udělat, aby se odpadní voda mohla vrátit
zpátky do přírody. Zato studenti třetích ročníků jen neradi oželeli zamítnutou exkurzi v opavském
pivovaru, tak snad se letos podaří.
Mgr. Marie Vaňková
Soustředění mladých chemiků
Zatímco většina studentů se ještě v polovině srpna válela někde u vody, chodila po horách nebo jinak
lenošila, mladí chemici a ostatní chemičtí nadšenci se začali poctivě připravovat na další kolo chemické
olympiády. Ptáte se jak? Přece absolvováním III. krajského odborného soustředění chemiků 2004;
pracovně KOSu! Název je sice hrozný, ale jinak byl KOS absolutně senzační. Zopakovali jsme si,
procvičili a získali spoustu nových a potřebných znalostí – v sérii přednášek s různou tematikou; také
jsme si některé znalosti ověřili v laboratoři při zajímavých a poutavých pokusech… Dokonce jsme měli
na KOSu i velice významnou návštěvu, a to syna chemika světového formátu, vynálezce silonu
a pružných kontaktních čoček, pana profesora inženýra Kamila Wichterleho, Csc.
Nemyslete si však, že KOS je jen sezení v učebně a neustálé namáhání mozku, to v žádném případě.
Naši vedoucí pro nás měli připravenou nějakou zábavnou hru na každou volnou chvíli a ani sporťák
Patrik nezahálel. Nachystal pro nás „Chemický orientační pochod“ (naše družstvo samozřejmě vyhrálo,
ale nikomu ani muk); sehráli jsme přátelský fotbalový zápas s místními fotbalisty (my chemici jsme
samozřejmě vyhráli 4:2) a také jsme byli na výletě po okolí …
Vše bylo naprosto dokonalé, jen večerka mohla být později a budíček nemusel být tak brzo, ale i tak
to bylo pět senzačně a užitečně strávených dnů… Tak zase příští rok v srpnu na KOSu!
Jiří Krist, 4. A
Zeměpis
Výuka zeměpisu je zařazena do tří ročníků čtyřletého a sedmi ročníků osmiletého studia. Pro studenty
s vyhraněným zájmem o geografii, krajinu a cestování je určen volitelný předmět zeměpisný seminář.
V letošním školním roce studenti zeměpisného semináře připravili podrobnou geografickou prohlídku
města Opavy, uspořádali exkurzi na vodní dílo Kružberk. Na VŠB navštívili ústav geoinformatiky, kde
se seznámili s moderními metodami průzkumu geografického prostředí, se zpracováním a využitím
těchto cenných informací v občanském životě.
Žáci 1.A se v průběhu roku účastnili celostátního výukového projektu Planeta Země 3000, díky
kterému poznali zajímavou a poutavou formou vzdálené kraje a kultury naší planety. Obohacením výuky
zeměpisu studentů 2. ročníku byla exkurze na přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně spojená
s návštěvou unikátní výrobny ručního papíru ve Velkých Losinách.
Velké oblibě se těší u studentů zeměpisná olympiáda, která se letos opět uskutečnila ve všech
čtyřech kategoriích. V kategorii A zvítězila Jana Režnarová, 1. A, vítězem kategorie B byl Petr Dočekal,
2. A, v kategorii C Jan Bednárek, 4. A. Nejúspěšnějšími studenty v kategorii D byli studenti 4. C Jan
Walik a Kamila Holubová. Ti všichni postoupili do okresního kola, které bylo úspěšně zorganizováno na
našem gymnáziu, a umístili se na 3., 4., 7., 10. a 17. místě.
Studenti mnohých tříd se úspěšně účastní celoroční korespondenční soutěže Eurorebus. V jejím
9. ročníku reprezentovali naši školu v regionálním kole v Olomouci Ondřej Kurka a Pavel Kinnert, 3. D
a Kamila Holubová s Janem Walikem, 4. C. Studenti nynější 4. C postoupili až do celostátního kola, ve
kterém se umístili na 22. místě.
PaedDr. Alena Pavelková
Informatika a výpočetní
technika, ekonomie
„Lidi je třeba pochválit“, řekl Ján Johanides. A já musím pochválit studenty, kteří pořád soutěží, vítězí
a postupují do krajských kol. Mezi nejúspěšnější letos patří: Martin Kupec, 3. E, Petr Dluhoš a Tomáš
Kotula, 6. A. Martin Kupec je úspěšný také v soutěží vědeckých a technických projektů středoškolské
mládeže EXPO Science AMAVET a postupuje do finále v Praze. Název jeho úspěšného projektu je
„Vizualizace grafů“. Držíme palečky a blahopřejeme.
27
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
V roce 2003 reprezentoval školu Ondřej Kuzník na
Mezinárodní konferenci mladých vědců ICYS a letos na této
konferenci vystoupí s odbornou prací a obhajobou v angličtině
Martin Kupec.
Do krajského kola 54. ročníku MO kategirie P postoupili
tito studenti: Martin Kupec, 3. C, Petr Dluhoš a Tomáš Kotula,
6. A, kde nás úspěšně reprezentovali.
Pochvala a poděkování patří i členům komise, která letos
úspěšně dokončila dva projekty. Jeden v rámci celoživotního
vzdělávání, kde jsme šířili počítačovou gramotnost mezi
veřejnost, a druhý rozvojový (výše poskytnuté dotace 180 000 Kč). Díky projektům modernizujeme
a zlepšujeme technické zázemí učeben o interaktivní tabuli, dataprojektor a notebook. Co je hlavní,
píšeme další projekty. Jeden regionální a jeden národní. Držte nám zase palečky vy, ať v další ročence
napíšeme, že máme lepší a modernější prostředí pro ICT (informační a komunikační technologie) výuku.
Jsme také informační centrum, které v rámci SIPVZ (státní informační politiky ve vzdělávání) školí
kolegy se základních a středních škol. Pořádáme krajskou přehlídku „Školy školám aneb Co byste měli
o projektech vědět“, metodicky pomáháme při psaní projektů školám v regionu Opava a pořádáme
workshopy a semináře pro zájemce. Certifikujeme i další vzdělávací akce. Aktuální informace na
www.mgo.opava.cz/ict/. Přes všechno, že potkáváme lidičky, kteří neuznávají psaní projektů, neumí
pochválit, neztrácíme nadšení a víme, že naše snažení přinese modernější technické zázemí do školy.
Magdalena Chmelařová
Výtvarná výchova
Tento školní rok jsme zahájili velmi „ostrým krokem“ – v září se konal Sjezd sběratelů a přátel ex libris
v Opavě. Sjezd byl zařazen do oslav jubilea 780 let města Opavy… A protože je grafická tvorba
nedílnou součástí výuky výtvarné výchovy, nebylo možno se této prestižní akce nezúčastnit. Na toto
setkání jsme se chystali samozřejmě již dříve, studenti vytvořili nespočet grafik, z nichž mnohé byly na
velmi vysoké úrovni, jak potvrdili i mnozí účastníci sjezdu osobně. Ovšem nezůstalo jen u grafických
lístků – studenti pro účastníky vytvořili i tzv. mapu – soubor výtvarných dárků, které reprezentovaly naši
školu i město. A aby toho nebylo málo – jednou z akcí sjezdu byla i vernisáž přehlídky grafické tvorby
studentů během posledních deseti let v prostorách školy. Bylo velmi potěšující sledovat, jak sběratelé,
výtvarníci, tiskaři i pedagogové výtvarných škol se zaujetím zkoumají každý vystavený grafický lístek
a obdivují výtvarnou invenci našich studentů.
Dovolím si citovat několik vět Ing. Jiřího Soukupa, čestného člena SSPE:
„…Za zvlášť přínosnou pro naše hnutí považuji propagaci exlibris v řadách mládeže. Mapa
studentských výtvarníků Mendelova gymnázia byla darem účastníkům sjezdu. Doprovodné slovo
v souboru bylo věnované i výstavě ve škole.Vernisáž této výstavy byla zařazena i do programu sjezdu.
Bylo obdivuhodné, kolik nápadů a nápaditých řešení se zde objevilo. Jistě by studenti zvládli i zadání
témat náročného sběratele…
Z výtvarné líhně Mendelova gymnázia vyšel Michal Puhač, který byl přítomen sjezdu. I když
nepředpokládám, že všichni studenti tvořící a vystavující se stanou graduovanými výtvarnými umělci,
exlibris pro ně již nebude nepoznaným pojmem…“
V listopadu jsme se zapojili do akce OPAVA CANTAT – keramikové vyráběli tradiční památeční
placky a byli k dispozici v keramické dílně zpěvákům, kteří si chtěli zpestřit svůj volný čas během
soustředění.
…a s blížícími se Vánocemi nastaly fofry - výroba keramických ozdob na školní vánoční stromek
a pak i jejich instalace.
V prosinci jsme jako tradičně vystavili náš keramický betlém v prostorách školy. Letos jsme ještě
přidali výstavu malých betlémů - výtěžek akce jsme darovali Kojeneckému ústavu na Nákladní ul.
v Opavě spolu s „domácími“ betlémy a ovečkami.
Pak jsme vytvořili nové kresebné doprovody na pochvaly ředitele školy
Pak jsme vytvořili se třídou 3. A PF kalendáře 2005 - některé byly použity k reprezentaci školy jako
milý dárek
28
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Pak jsme vytvořili nový výtvarný návrh na obal ročenky MGO – tentokrát obrázek z kaligramů, jaké
by nesvedl ani velký Apollinaire.
… do konce školního roku zbývá ještě několik měsíců, zimní spánek nemáme, pracujeme pořád
dále, však ještě uvidíte!
P.S.: Zveme všechny, kteří si chtějí zapatlat, do keramiky. Najdete nás každé pondělí v suterénu po
14. hodině. Kdo si hraje, nezlobí !!!
Mgr. Ivana Krystová
29
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Výtvarné práce
studentů na netradiční téma: „JÁ NA SOBĚ“
Na vědomí: Lucie a Michaela Mádlové, studentky gymnázia Olgy Havlové z Ostravy-Poruby, projevily
zájem o spolupráci s naší školou. Formou SOČ chtějí v příštím školním roce zpracovat
literárně-výtvarné práce našich studentů, dlouhodobě vznikajících v hodinách výtvarné
výchovy na téma: „MŮJ PROBLÉM A JEHO ŘEŠENÍ“. Jejich zájem akceptovalo vedení
obou škol
Ing. Oldřich Kolovrat
30
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Tělesná výchova a sport
Mezi oblíbené předměty na naší škole patří tělesná výchova. Pro výuku tělesné výchovy máme dobré
zázemí. Součástí výuky jsou sportovní kurzy. V prvém ročníku lyžařský kurz, kde kromě sjezdového
lyžování je zařazen výcvik na běžkách a nově dle podmínek a zájmu studentů výcvik na snowboardu,
popř. na carvingových lyžích. V druhém ročníku je zařazen sportovně-turistický kurz, jehož náplní je
turistika, cykloturistika, vodácký výcvik na klidné vodě a základy horolezectví.
Mimo povinnou školní tělesnou výchovu mohou studenti navštěvovat sportovní kroužky zaměřené
na gymnastiku, hry, vodácký kroužek, a jsou-li členy SŠK, plně využívají veškerá tělovýchovná
a sportovní zařízení školy. Tradicí se také stalo zakončení školního roku sportovním kláním jednotlivých
tříd ročníku i celé školy v rámci „sportovního dne“.
Nejlepší studenti reprezentují školu v soutěžích organizovaných v rámci okresu středoškolskými
kluby jednotlivých škol. Naše škola každoročně pořádá soutěž ve šplhu a silovém čtyřboji.Ve všech
soutěžích se zpravidla umisťujeme na předních místech v rámci okresu i kraje. V plavání chlapců
a dívek jsme se umístili na 1. místě v okresním kole, v krajském kole pak chlapci na 2. a dívky na
4. místě. Ve středoškolském poháru dorostu v atletice obsadila naše družstva 2. místo s postupem do
krajského kola, kde byli chlapci čtvrtí. Na 1. místě v okresním kole se umístily dívky ve florbale (v kraji
pak čtvrté) a v přespolním běhu. V okresním finále stolního tenisu rovněž 1. místo obsadilo družstvo
chlapců (krajské finále – 4. místo) a dívky v téže soutěži byly druhé. Mezi úspěchy také patří celkové
2. místo v rámci sportovních soutěží všech středních škol v rámci oslav 780. výročí založení města
Opavy.
Na naší škole studují vynikající sportovci, reprezentanti ČR, např. Jakub a Michal Kleprlíkovi, 7. B
– reprezentanti ve stolním tenise, dálkový plavec David Čech, 4. D, který přeplaval kanál La Manche
jako nejmladší účastník, Gabriela Krečmerová, 6. B, reprezentantka ČR ve sportovní střelbě, která byla
vyhodnocena v anketě o nejlepšího sportovce okresu na 8. místě, a celá řada dalších nadějných
sportovců.
Mgr. Jana Čechová
Opava cantat
Ve dnech 11. 11.–14. 11. 2004 ožila budova Mendelova gymnázia jinými hlasy než obvykle. Byly to
spíše melodie, které doprovázely již 9. ročník hudebního festivalu středoškolských pěveckých sborů
OC 04. Čtyři podzimní slunečné dny se rozhodlo v Opavě strávit 5 sborů
z celé republiky a jeden ze zahraničí – z polských Glucholaz. Součástí
festivalu bylo jako každoročně uspořádání několika výchovných
koncertů na opavských školách, samotné soutěži předcházelo vystoupení
Komorního sboru, který působí při Janáčkově filharmonii v Ostravě.
Účastníci festivalu mohli využít bohaté nabídky rozmanitých činností –
od promítání filmů až po sportovní zápolení v tělocvičně školy.
Samotné soutěžní klání pak proběhlo – i za účasti opavské
veřejnosti a pod odborným dohledem poroty – v sále Minoritského
kláštera, slavnostní vyhodnocení, spojené s koncertem těch nejlepších,
pak na zámku v Hradci nad Moravicí. A kdo vlastně zvítězil? Jak uznali
členové poroty, velká většina sborů byla na vynikající úrovni, o čemž
svědčila řada ocenění, ovšem ti opravdu nejlepší byli jednoznačně
zpěváci souboru Gybon z Hradce Králové.
Velké poděkování patří jak některým pedagogům naší školy, tak
také asi třem desítkám našich studentů, kteří velkou měrou přispěli ke zdárnému průběhu tohoto ročníku.
PhDr. Simona Krajcarová
SOČ
Středoškolská odborná činnost je soutěž, která se na MGO každoročně připravuje od podzimu školního
roku nabídkou témat pro studenty, jejich výběrem, doporučením a schválením námětů. Ve školním roce
2003/2004 odevzdalo 10 studentů 9 soutěžních prací (jejich jména, názvy jejich prací i umístění
v jednotlivých kolech je uvedeno v tabulce). Na naší škole proběhla školní přehlídka a letos již po třetí
31
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
proběhla jak okresní, tak krajská přehlídka. Jejich organizaci zajišťovala Mgr. Blažena Gebauerová ve
spolupráci s vedením školy, sekretářkou školy a ostatními vyučujícími. Okresní přehlídku zaštítila
organizace KVIC, pobočka Opava, krajskou přehlídku DDM Ostrava. Ředitel školy Petr Pavlíček byl
předsedou okresní komise.
V červnu proběhla celostátní přehlídka v Táboře, do které postoupily 4 práce našich studentů.
Celostátní přehlídku navštívilo také vedení naší školy Petr Pavlíček a Mgr. Václav Pustějovský,
z vyučujících Blažena Gebauerová, kteří zjišťovali potřebné údaje pro konání celostátní přehlídky
27. ročník SOČ, která proběhne v Opavě v červnu 2005. Z celostátní přehlídky jsme do Opavy přivezli
krásné 2. místo, které vybojoval ve velké konkurenci Rostislav Tomis a zvláštní ocenění poroty získal
Martin Sosna.
č.o.
02
14
15
16
17
obor
fyzika
Pedagogika,
psychologie,
sociologie
a problemati
kavolného
času
Teorie
kultury,
umění
a umělecké
tvorby
Historie
Filozofie,
politologie
a ostatní
humanitní
a společensk
ovědní obory
název práce
Fotovoltaické systémy
a jejich využití v praxi
Holografie
autor
třída
šk.
umístění v přehlídce
okr. kraj. celost.
Lukáš Daniš
3.E
1.
1.
1.
7.
Jan Hlista
3.B
2.
2.
3.
-
Integrace nevidomých do
společnosti
Jiřina Krajcová
3.D
1.
2.
3.
-
Orofaciální dysfagie
– metody cvičení a léčby
Anežka Ekslerová
Eliška Wertichová
3.B
2.
3.
4.-14.
-
3.D
1.
1.
1.
12
Barbora
Neuwirthová
3.B
2.
2.
2.
-
Pavla Tomanová
2.B
2.
3.
4.-14.
Hradec nad Moravicí
v období první republiky Martin Sosna
ve světle obecních kronik
3.E
1.
1.
1.
5.
zvl.
cena
poroty
Příčiny krachu
blízkovýchodního
mírového procesu a odraz Rostislav Tomis
situace v izraelsko –
palestinských vztazích
3.D
1.
1.
1.
Pamětní desky a pomníky
Ivo Graca
města Opavy
Pokus o portrét – život
a dílo Vladimíra
Neuwirtha
Češi v Egyptě
2.
27. ročník SOČ
probíhá ve znamení příprav na celostátní přehlídku. Té předchází školní přehlídka, která se uskutečnila
v březnu 2005. Původně se přihlásilo 22 studentů, ale nakonec bylo obhajováno jen dvanáct prací.
11 z nich postoupilo do okresní přehlídky, která proběhne v dubnu 2005 na naší škole. Vítězové mohou
postoupit do krajské přehlídky, která bude rovněž na MGO 10. května 2005.
Mezi soutěžícími studenty byli: Martin Kupec, 3. C - Vizualizace grafů, Pavel Solný, 7. A Scintilátor, Adam Janečka, 3. C - Laviny vírů v supravodičích, Klára Roženková, 7. A - Gaucherova
choroba, Monika Kulagová, 3. C - Mykorrhizní symbioza hub a její využití při pěstování rostlin, Tereza
Manová, 3. B - Rakovina tlustého střeva, Ondřej Lejnar, 4. E - Kundtova trubice, Jana Hřivnáčová, 3. D
- Vývoj a význam orientálního tance, Pavla Tomanová, 3. B - Egypt, Petr Lepař a Pavel Kinnert, 3. D Historie českého gymnázia v Opavě, Michal Volný, 3. C - Boj České republiky proti terorismu, Jakub
Šotola, 7. A - Islám sny a realita.
Okresního kola se zúčastnilo 55 studentů z devíti škol, kteří obhajovali 41 prací. 26 prací postupuje
do krajské přehlídky, která se uskuteční v květnu opět na naší škole. Celkové výsledky krajského
32
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
a celostátního kola uveřejníme v příští ročence, neboť nebyly v době uzávěrky ročenky ještě známy.
Mgr. Blažena Gebauerová
Ples v Opeře a 780 let Opavy
Statutární město Opava oslavilo v roce 2004 velkolepých 780 let. Oslavy
probíhaly v několika dnech. Každý den byla Opava představena v jiném světle.
A tak nejen Opavané, ale i hosté mohli toto krásné město poznat jako Opavu
bezpečnou, historickou, filmovou, divadelní, výtvarnou, literární, sportovní,
hudební a podnikatelskou. Vyvrcholení oslav
bylo v sobotu 4. 9. 2004, kdy probíhal Den
partnerských měst a večer slavnostní Ples
v opeře.
Nás může těšit, že naši studenti 4. E byli
v centru dění jako hostesky a „hostesáci“ v průběhu celých oslav. Podle
předem připravených scénářů se starali od pátku do neděle o hosty nejen
z České republiky, ale i ze zahraničí. Měli možnost si ověřit, jak se
naučili komunikovat v cizích jazycích. Vyvrcholením oslav byl Ples
v Opeře. Ve speciálně upravených prostorách Slezského divadla, kde se tato vrcholná společenská
událost konala, se naši studenti také neztratili a svým šarmem a půvabem napomohli ke zdárnému
průběhu. Během večera pomáhali při předávání cen a loučení s hosty.
Magdalena Chmelařová, Zuzana Baďurová
Gymnázium a životní pr ostředí
Letošní rok odstartoval na tomto poli ve škole širší mezipředmětovou spolupráci. Podle příslušných
školských předpisů jsme započali s procesem neformálního včleňování ekologických témat do většiny
předmětů. V oblasti přírodovědné je tato činnost jasná, avšak zaměření na životní prostředí se nyní
objevuje i mezi tématy slohových prací při výuce jazyků a podobně. K usnadnění mezipředmětové
spolupráce slouží vždy jedenkrát za půl roku vyhlášení styčných témat, ke kterým se může výuka
obracet, témata však nejsou povinná. Značnou energii jsme věnovali problematice třídění odpadů. Snaha
o vyřešení této záležitosti v minulosti již několikrát ztroskotala na financích. Letos se nám povedlo
problém dotáhnout do konce. Od 1. 4. 2005 bude do školy umístěn kontejner na separované plasty. Do
něj budou sbírány PET láhve z učeben. V kabinetech a kancelářích by měl být naproti tomu separován
papír. Veliký dík patří ing. Marii Vavrečkové z OŽP MMO, která nám při řešení problému pomáhala
jako zástupce statutárního města Opavy. Stojí za zmínku, že při prosazování dohodnutého způsobu
separace byl na MGO proveden podrobný průzkum o množství vyhazovaných PET lahví za vymezené
časové období. Výsledky průzkumu jsou k dispozici u koordinátora EVVO. Studentský parlament MGO
oslovil rovněž vedení i studenty dalších středních škol v Opavě, aby se zasadili o plošné vyřešení
separace odpadu v opavských středních školách.
Snažili jsme se také o zlepšení spolupráce s dalšími subjekty, které působí v roli organizátorů
ekologických aktivit. Jedná se kupříkladu o SEV Areka, které velmi úzce spolupracuje se Statutárním
městem Opavou a je zřizovatelem Opavského zastupitelstva dětí a mládeže. Mezi nejaktivnějšími členy
zastupitelstva jsou také studenti MGO. Podobně je naše studentka Lucie Pravdová členkou Sněmu dětí
České republiky pro životní prostředí. Škola se dále přihlásila do sítě škol se zájmem o ekologickou
výchovu - M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Jde o celostátní
aktivitu, jejímž koordinátorem pro naši oblast je SEV Vita Ostrava.
Do řady dalších, většinou již tradičních aktivit patří např. praktické terénní exkurze, jako je
dvoudenní ekologické školení HVOZDNICE 2005 (letos proběhne již 5. ročník), návštěva některých
průmyslových a energetických provozů (např. jaderná elektrárna Dukovany), devítidenní exkurze po
národních parcích Chorvatska apod. Celý výčet akcí zde však nelze jmenovat.
RNDr. Rostislav Herrmann,
David Čech přeplaval La Manche
Všichni známe kanál La Manche (English Channel) a touhu mnoha plavců jej přeplavat. Není to však
33
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
jednoduché. Plavce čeká cca 17 vodních proudů, příliv a odliv s rozdílem hladin 6 m, teplota vody
kolísající mezi 8-16 °C.
Od roku 1875 se oficiálně pokusilo přeplavat kanál okolo 4 300 plavců ze 472 zemí. Tím prvním
byl v roce 1875 Webb Matheus, který tento úsek
zdolal za 21 hodin a 45 minut. 7. srpna 2004 se stal
osmým českým plavcem, který překonal Channel,
David Čech s časem 9:45 hodin.
Čeští přemožitelé kanálu La Manche:
1971
František Venclovský 15:26 hod.
1974
Jan Novák
13:27
1988
Lída Jelínková
10:25
1998
Libor Laštík
15:58
1998
Richard Blatný
23:38
2001
Dana Zbořilová
11:56
2003
Jan Příborský
12:02
2004
David Čech
9:45
Jestliže jste četli pozorně, víte, že David dosáhl
zatím nejlepšího času v ČR. Není to ale jediné nej.
David je v současné době i nejmladším přemožitelem
kanálu La Manche. David Čech byl vyhodnocen
nejlepším sportovcem regionu Opava.
Světová statistika udává, že na 13 pokusů je jeden úspěšný. „Kdo zdolá kanál nonstop, je člověk
s fantastickou energií, takřka nevyčerpatelným zdrojem sil, s nezměrnou vůlí, která nezná ústupu.“
Můžeme jej přirovnat k výstupu na Mount Everest! BLAHOPŘEJEME!!!
Mgr. Tomislav Odstrčil, účastník plavby
Lu ká š Von drá če k na Men de l ově g y m n áz i u
Před představením Ohňostroj byla na MGO uspořádána už tradiční beseda. Naše pozvání přijal také
dnes už světově proslulý klavírní virtuos Lukáš Vondráček. Při této příležitosti jsme jej požádali
o rozhovor.
 Jsme rádi, že sis ve svém nabitém programu našel čas přijít na MGO, jak se ti u nás hrálo?
 „Bylo to velice příjemné, rád hraji pro mladé lidi, protože v dnešní době není vážná hudba u mladší
generace zrovna to nejvyhledávanější, proto doufám, že mé hraní může být inspirující. “
 Nemůžu se nezeptat, jak to vypadá s tvými studijními plány?
 „Studium na Ostravské univerzitě jsem přerušil. Od září 2005 totiž začnu studovat na prestižním
Curtisově institutu ve Philadelphii. Bude to pro mě nová a motivující zkušenost, také konkurenční
prostředí, studuje zde totiž deset nejlepších klavíristů z celého světa.“
 Neomezí studium tvé koncertování?
 „To určitě ne. Cílem institutu je vychovávat ty nejlepší světové muzikanty, studijní program tedy
koncerty nijak neomezuje.“
 Co přijímací zkoušky na tak výjimečnou školu (k studiu zde je přijat jeden ze čtyř set uchazečů), jak
probíhaly ?
 „Tak já jsem na Institut byl přijat už v roce 2003. Tehdy jsem se ale rozhodl nabídky nevyužít. Přeci
jen mi bylo teprve 16. Druhá nabídka ke studiu v zahraničí přišla z Královské akademie v Londýně.
A co se týče přijímacích zkoušek, tak komisi stačila půlhodinka mého hraní.“
 Co pokládáš ve své dosavadní kariéře za svůj největší úspěch?
 „Určitě je to koncert s Českou filharmonií v Carnegie Hall v únoru 2003. Zároveň je mým snem mít
zde svůj vlastí recitál, anebo si zahrát s Berlínskou filharmonií, která patří opravdu na špici, tak
uvidíme.“
34
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
 Když už jsme u těch úspěchů, stal ses laureátem ceny Petra Bezruče.
 „Samozřejmě je to pro mě velká čest, Opava je mým domovem a vždycky bude, proto si toho
ocenění velice vážím. I když musím říct, že ne vždy byl Magistrát ke mně takto vstřícný. Nebýt pana
ing. Jaromíra Pekárka, který mě od začátku velice podporoval, tak by vše bylo mnohem těžší.“ (Do
rozhovoru vstupuje Lukášova maminka: „Je mi trapně za toto město, že Lukáše, tento mimořádný
hudební zjev, v podstatě ignorovali. Bývalé vedení magistrátu Lukáše soustavně opomíjelo. Dnes už
je to jedno, ale pocit zklamání ve mně zůstane.“)
 Hodně cestuješ, na kterou zemi nejraději vzpomínáš?
 „Jednoznačně na Jihoafrickou republiku. Generální konzulát mi totiž připravil doprovodný program,
takže jsem navštívil Krügerův národní park a tamější příroda mi učarovala. Jinak cestováni je velice
jednotvárné – letištní hala, hotel, koncertní sál a pořád dokola. Většinou jsem sám, prostředí hotelů je
všude stejné. Je to stereotypní, nemám příliš možnost poznat cizí zemi jako takovou,“ dodává
posmutněle Lukáš.
 Za tvými úspěchy se skrývá tvrdá práce a také bezmezná podpora rodičů.
 „Samozřejmě že musím denně několik hodin cvičit, což mě právě moc nebaví (ale na druhou stranu
taky neznám nikoho, koho by to bavilo). Je to prostě nutnost. Člověk se tak naučí disciplíně
a zodpovědnosti. Naštěstí mám dobrou audiovizuální paměť, takže mi jde cvičení snadněji. Bez
rodičů bych to ale nezvládl, věnovali se mi s maximálním úsilím a v podstatě mi přizpůsobili chod
celé rodiny.“
 Na závěr, jak vypadají tvé plány do budoucna?
 Diář mám plný do roku 2006, budu hrát v Helsinkách, Velké Británii, Švýcarsku, Německu a taky
s New York Philharmonic.
Mgr. Hana Nováková Sonnková
4. E ve Švýcarsku
Zážitky studentů 4. E ze Švýcarska (22. 5. 2004 - 30. 5. 2004).
Už to bude rok, co jsme se vrátili z výletu po Švýcarsku. Na jeho území jsme se dostali v pět ráno
přes přechod z Rakouska. A tady to začalo – městečko St. Margrethem a nedaleko Bodamské jezero.
A my se kocháme nádhernou krajinou
a nevěříme, že se nám konečně splnil sen
a jsme na výletě v zahraničí. Po
náročném prvním dni jsme se probudili
do krásného slunečného rána, nabalili
jsme svačinky a vyrazili autobusem do
městečka Kanderstag. Odtud jsme se
vypravili na turistickou procházku do hor
až k ledovcovému jezeru Oeschinensee.
Den ukončila procházka po přírodní
rezervaci jezera Blausee. Vrátili jsme se
do dětství a otestovali jsme pevnost,
odolnost a spolehlivost houpaček na
zdejším dětském hřišti. Někteří z nás se
projeli na lodičce po jezeře Blausee. Při
zpáteční cestě k autobusu jistá skupinka
děvčat stačila zabloudit do jeskyně,
myslíc, že je to východ.
Třetí den zase sluníčko a výlet do Interlakenu, kde se nám otevřel nádherný pohled na horu Jungfrau
(Panna), Mnich a Eiger. Odpoledne zastavujeme u jeskyně St. Beatus a další zastávka je na břehu
Thunského jezera, kde nás vyzvedla výletní loď. Během plavby se některým povedlo dostat i na palubu
první třídy nebo si zazvonit na zvon. Myslíme, že si posádka lodi pěkně oddychla, když jsme vystoupili.
Čekala nás tam prohlídka zámku Oberhofen. Zámek jako každý jiný, s tím rozdílem, že měl nádherný
35
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
výhled na jezero a hory, překrásně upravenou zahradu.
Od časného rána čtvrtého dne jsme se nemohli dočkat návštěvy čokoládovny Nestlé v Brocu,
protože byla spojena s ochutnávkou místních čokoládových dobrotek, rozvážených do celého světa.
Tento den následovala prohlídka malebného městečka ve francouzské části Švýcarska Gruyéres. Dále
naše cesta pokračovala směrem k městu Pringy, kde jsme navštívili místní sýrárnu a byli uchváceni
zdejším systémem na toaletách
(samočistícími prkénky ). Ani
město Lausanne jsme při naší
cestě
nevynechali.
Toto
průmyslové město se může
pyšnit hlavně Olympijským
muzeem, které mapuje dějiny
všech
olympijských
her.
V muzejním
parku
nás
překvapila
socha
našeho
krajana Emila Zátopka. Návrat
na chatu, večerní dovádění
a pátý den hlavní město Bern,
které má ve znaku medvěda.
Každý si přišel na své, protože
jsme viděli medvědy, památky
a vzpomněli jsme si na fyziku
a někteří
z nás
navštívili
Muzeum Einsteina. A před
námi už je jen krásná procházka soutěskou Cholezenschlucht a vodopády Enstligenfalle, které
zpříjemnily poslední den před odjezdem. Jako pokaždé, když se dobře bavíte, všechno uteče strašně
rychle. A tak i my jsme se museli rozloučit s naší chatkou. Poslední poznávací výlet po Švýcarsku pro
nás bylo údolí Lauterbrunnen. Malebné prostředí zelených trav, vysoké hory, které vypadaly, jako by je
někdo v půli usekl, a z nich se řinoucí vodopády. Někteří z nás si také pohladili nádherné kravičky.
Úplně posledním zastavením na naší cestě bylo navštívení vodopádů Trummelbach, ukrytých ve
skalách. A hurá do Luzernu. Na skok jsme se zastavili u Lvího památníku, skvostu vytesaného do skály,
který již před námi obdivovalo velké množství umělců. Luzern leží na břehu jezera Viewaldstattersee.
Nejznámější památkou je Kapličkový most ze 14. století, nejstarší dřevěný most v Evropě. I my jsme si
jej samozřejmě prošli a byli překvapeni některými dost krvavými výjevy, které jsme mohli pozorovat na
obrazech nad hlavou. A to je všechno. Nádherný týden ve Švýcarsku skončil a nám zůstaly jen
vzpomínky.
Karel Řehulka, 4. E
Den za dnem, r ok za r okem
Nechce se mi ani věřit, že už zase uplynul jeden rok a já mám psát něco o sboru LUSCINIA do školní
ročenky. Pokaždé se zastavuji nad tím, kolik máme za sebou práce, kolik se nazkoušelo skladeb, kde
jsme všude byli. Vymyká se tomu ten poslední rok? Ne. Udělala se spousta práce. To ano. Natočili jsme
nové, již čtvrté CD. Tentokrát úzce zaměřené na africkou hudbu. Pomáhali nám zpěváci z Janáčkovy
konzervatoře, Komoráček, který tam nazpíval 3 africké skladby, i bubeníci z JUMPING DRUMS Ivo
Batouška, díky kterým dostalo cédéčko tu správnou africkou barvu. Koncert před ostravskou radnicí
v dubnu byl oslavou vstupu ČR do EU. Na společném pódiu vystupovala skupina Buty, Věra Špinarová,
Ostravská skupina Citrón i my. V červnu zájezd do Francie, Lucemburska a Belgie. Skvělá atmosféra na
integračním koncertě po vstupu ČR do EU. Koncert se konal v Lucembursku za přítomnosti samotného
velvyslance ČR. Opět skvělá atmosféra, spousta muziky na pódiu i mimo. Ale to je stejné jako jiné roky.
Tak co mě pořád vede k výjimečnosti tohoto roku? Aha, už to mám. Koncert na folkovém festivalu
ZAHRADA 2004. Snad poprvé před tak mohutným publikem. Na stejném pódiu a ve stejný den
vystupoval J. Pavlica s Hradišťanem, Druhá tráva s Robertem Křesťanem. No výjimečné to je, ale potkat
to může každého. Aha, už to mám. Vždyť my jsme letos poprvé, bylo to na konci prázdnin,
36
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
spolupracovali s profesionálním hudebním tělesem. Spolu s Komorním orchestrem Janáčkovy
filharmonie a se sólistkou Terezkou Halamovou jsme zahajovali hudební festival v Javorníku. Pro
amatérský pěvecký sbor událost zcela výjimečná. Ale že by tento koncert byl tím neobyčejným v životě
sboru?
Na Vánoce jsme opět vystupovali v německém
Wolfenbüttel. Skvělá atmosféra, pro nás již známí lidé
i prostředí, koncerty plné příjemné atmosféry. Předvánoční
nálada se s tou naší českou nedá srovnat. Daleko více klidu,
porozumění, více vzájemné tolerance. Po návratu domů nás
čekají vánoční koncerty u nás v Minoritu. A potom leden,
únor atd….
Počkat! Únor, vždyť to je ono. To je to, co mám celou
dobu v podvědomí. Tím je ten rok mimořádný. Před 10 lety
vznikl na této škole sbor LUSCINIA. A my jsme to oslavili
pořádně. Nejprve koncertem v Minoritu. Zpívalo se,
vzpomínalo, hodnotilo. Po koncertě, kterého se účastnili i sponzoři, hlavně pan Hon, zástupci firmy
Siemens, Olma Olomouc, opavského Bivoje a mnoha dalších, se konal na zámku v Hradci nad Moravicí
slavnostní ples.
S některými členy jsme se viděli po mnoha a mnoha letech, mnozí přijeli z ciziny. Ti první jsou již
dneska učiteli, vysokoškolskými pracovníky, lékaři apod.
Deset let v životě lidském není mnoho. Co to představuje v životě gymnziálního sboru, uvádí
následující statistika:
Počet zájezdů: 17, počet projetých zemí: 12, soutěže: 13, přehlídky: 8, zvláštní ocenění: 4, bronz: 0,
stříbro: 3, zlato: 8, vánoční koncerty: 9, počet CD+křty: 4, nahráno: 232,5 minut hudby, 83 skladeb,
premiéry: 6. Počet nastudovaných mší: 4, kantáta pro sóla,sbor a orchestr: (Leon Juřica-Sv.Vojtěch Opera): 1 (Leon Juřica-Žáby). Zvláštní akce: Koncert s Kühnovým dětským sborem pro japonské
muzikology, Ostrava jede, Ostrava s Věrou Špinarovou a skupinou Citron, Silesia cantat,Africký koncert
s Ivo Batouškem, Koncert na Zahradě 2004 v Náměšti.
Průšvihy na cestách: startér v Hamburku, šaltrpáka v Neurupninu,vypadnutý kufr na Hrabyňáku,
odstavený autobus před Prahou, konec cesty v kukuřičném poli, největší pokuta v Polsku (800 Euro), 2
ztracené pasy – Řecko a Turecko, 1 vyhozené boty cestou do Anglie
Ujeté kilometry: 40 000 km = 675 hodin = 28 dnů +12hodin, počet hodin na zkouškách: 1300, počet
hodin na soustředění: 960.
unavený, ale šťastný sbormistr a spol.
Na Opavském zastupitelstvu dětí a mládeže
OZDM neboli Opavské zastupitelstvo dětí a mládeže vzniklo před pěti lety. V prvním a druhém roce se
ODZ zabývalo hlavně lidskými právy (zvláště dětskými), ale také povinnostmi, které z práv vyplývají.
Ve třetím roce činnosti jsme poprvé jeli na zasedání NPDM (Národního parlamentu dětí a mládeže) do
Prahy. Zde jsme měli možnost potkat své vrstevníky a prodiskutovat úspěšné, ale i neúspěšné akce
a nápady. Setkání vyvrcholilo zasedáním v Obecním domě.
Na zasedání NPDM jsme potkali parlament z Nového Jičína (nejdéle fungující dětský parlament na
území ČR). Na základě zkušeností z NPDM jsem začali zastupitelstvo reorganizovat. Vytvořili jsme
vlastní stanovy a jednací řád. Členové zastupitelstva mě zvolili do funkce předsedy a já tuto funkci
vykonávám dosud. Začali jsme se věnovat konkrétnějším problémům
Každoročně navštěvujeme zasedání NPDM. Např. jedno celé zasedání bylo věnováno několikadenní
simulační hře EU, a to se všemi náležitostmi, které k tomu patří. Simulace se týkala tehdejšího
přistupování dnes již členských států. Každý měl svou funkci. Někteří byli členové delegace
přistupujících států, někteří komisaři, novináři či členové rady. Já jsem byl zvolen předsedou rady EU.
Konečné hlasování a jednání o tom, zda se EU rozšíří, proběhlo v Senátu ČR (jako předseda rady EU
jsem seděl v čele :-), tedy na místě pana Pitharta).
Dnešní zastupitelstvo je na celkem vysoké úrovni. Máme předsedu, zástupce, koordinátora, tiskovou
mluvčí. Několik rozpracovaných projektů - mezi jeden z největších patří oprava židovského hřbitova.
37
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Ondřej Hadámek, student 3. C
Pražský model Spojených národů
Pražský model Spojených národů (PMUN) je dlouhodobý vzdělávací program pro české středoškolské
studenty, jenž je obdobou modelů OSN ve světě.
O Pražském modelu Spojených národů (PMUN) jsme se dověděli nedlouho před konečným
termínem podání přihlášek. Ani jsme přesně nevěděli o co vlastně jde, ale už název nám napovídal, že se
bude týkat něčeho, co by nás v rámci našich zájmů mohlo bavit. Podmínkou účasti bylo sestavení
minimálně tříčlenné delegace. S tím jsme v počátcích měli největší problém. Těžko jsme hledali
spolužáky, kteří by jezdili jedenkrát měsíčně na vlastní náklady do Prahy a ještě k tomu se dost náročně
připravovali na akci, ze které ve finále nevzejde ani žádné vítězství.
Ve školním roce 2004/2005 se AMO (Asociace pro mezinárodní otázky) stala pořadatelem již
X. ročníku. Model probíhal tradiční formou pěti přípravných setkání - workshopů, odehrávajících se
v aule Vysoké školy ekonomické v Praze, a závěrečná konference (proběhne až po uzávěrce tohoto
vydání). V praxi to vypadá tak, že 3-7 členná družstva zastupují organizátory určený stát, v jednotlivých
komisích (výborech). To vyžaduje obrovskou znalost politické situace a kultury daného státu. Cílem je
umět nejen propagovat, ale i obhajovat politické názory na závěrečné konferenci.
Naše delegace se skládala ze šesti členů. Tvořila ji Nikola Freyová, Nikola Segsulková ze 3. E,
Janula Pechníková, Jana Kajzlerová, Jana Hřivnáčová a Ondřej Kurka ze 3. D. Mezi sebou jsme si
rozdělili pět výborů - Výbor pro mezinárodní odzbrojení a bezpečnost, Výbor hospodářský a finanční,
Výbor sociální, humanitární a kulturní, Komisi pro udržitelný rozvoj a Výkonnou radu světové
zdravotnické organizace. Ondra byl náhradník, takže měl možnost postupně „procestovat“ všechny
výbory.
Každý workshop se skládal ze dvou částí. Dopolední část byla vždy společná. Tam jsme si mohli
vyslechnout zajímavou přednášku od „hostů“ workshopu. V této funkci se postupně vystřídal Ing. Jiří
Schneider – „Vývoz demokracie - výzvy a rizika“, Tomáš Klvaňa - „Budoucnost NATO“, Vladimíra
Dvořáková – „Americké volby“ a Pavel Telička – „Česká republika v EU“. Po přednáškách vždy
následovalo už odpolední jednání ve výborech.
Hned na prvním workshopu, který se konal v listopadu, jsme dostali k vypracování dotazník pro
delegaci X. ročníku PMUN. Měl sloužit především nám, k lepšímu poznání země, kterou jsme na
PMUN zastupovali. Později nám to mělo umožnit proniknout do tajů zahraniční politiky našeho státu Mexika. Otázky se týkaly historie, domácí politiky, společnosti apod. K tomu navíc každý z delegátu
dostal obdobný dotazník ve svém vlastním výboru. Otázky se týkaly
později prodiskutovávaných témat. Bohužel ne na každou otázku jsme
byli schopni odpovědět, a tak paní profesorka Prošvicová požádala
o setkání na Mexickém velvyslanectví s velvyslancem Mexika panem
Federicem Salasem. K naší velké radosti nás přijal! Takže na další,
v pořadí na druhý workshop konaný 11. prosince, jsme vyjeli už
v pátek ráno, abychom stihli navštívit Mexické velvyslanectví.
V Praze jsme budovu Mexického velvyslanectví našli bez větších
obtíží. Velvyslanec mluví pouze španělsky a anglicky, a měli jsme
tedy slíbeného tlumočníka. Proto jsme se neděsili toho, že bychom se
měli bavit s velvyslancem o nášlapných minách, dětských armádách,
antikoncepčních prostředcích, obezitě a podvýživě sami. Jaké pak bylo naše překvapení, když nám
mladá sympatická sekretářka oznámila nepřítomnost onoho „zachránce“! V tu chvíli se otevřely dveře
a v nich stál muž tmavší pleti a menšího vzrůstu. Vypadal přesně tak, jak jsme si „Mexičana“
představovali. Jen sombrero na hlavě mu chybělo. Se širokým úsměvem nás rodnou španělštinou zval
dál. Po úvodním představování se nás zeptal, zda má raději mluvit anglicky nebo španělsky. Zvolili jsme
angličtinu. On jen souhlasně přikývl a plynulou angličtinou pokračoval tam, kde přestal. Po chvíli se
znovu objevila jeho sekretářka a donesla nám menší pohoštění - pravé mexické čipsy. Sice nás varoval,
že jsou trochu ostré, ale my je i přesto vzali útokem. A že teda ostré byly! Pak už naše schůzka
pokračovala bez větších obtíží. My pokládali dotazy, on odpovídal. Myslím, že můžeme za nás za
všechny říct, že tato schůzka byla velice úspěšná, poučná a hlavně zábavná - jak pro nás, tak pro
38
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
velvyslance. Druhý den jsme se už se zcela vyplněnými dotazníky vydali do auly Vysoké školy
ekonomické v Praze.
Stala se z nás tedy mexická delegace, což znamenalo neustálé shánění informací o této zemi, její
historii, zvycích, politické scénč, indiánech, tequile, kaktusech, tacos…jednoduše o všem, co s Mexikem
alespoň trochu souviselo. Museli jsme být připraveni natolik, abychom byli schopni Mexiko co nejlépe
obhájit.
S každým dalším workshopem jsme se stále více přibližovali závěrečné konferenci. S tím souviselo
i to, že jsme se v jednotlivých výborech stále více rozebírali body agendy, které jsme se chystali na
konferenci projednávat. Už to nebylo jen o tom, zjistit si něco o rybolovu, podvýživě, nášlapných
minách v dané zemi. Chtěli po nás, abychom sepisovali různá stanoviska a rezoluce. Jelikož jsme nikdy
nic takového předtím nepsali, byl to mnohdy docela problém.
Poslední, tedy pátý workshop už probíhal v nervóznějším duchu. Bylo potvrzeno datum i místo
konání konference, doplňovaly se body agendy a rozebíral velice složitý jednací řád. Letošní ročník tedy
bude ukončen v době od 14. 4. do 18. 4. Zahájení konference se bude konat v Černínském paláci,
pokračovat se bude v Kongresovém centru v Praze. Doufejme, že se nám podaří Mexiko zviditelnit.
Budeme se snažit… Očekáváme, že i nadcházející konference, která je vyvrcholením celého modelu,
bude dostatečnou odměnou za celoroční snažení.
Jako pozitivum vnímáme i to, že PMUN nás motivoval k pozdějšímu studiu, ke sledování
mezinárodního dění a situaci
Jako delegáti zastupující Mexiko můžeme říct, že účast na této velkolepé akci se pro nás stala
obrovskou zkušeností. Nejenže jsme se setkali se spoustou skvělých a zajímavých lidí, ale také jsme
získali obrovské množství nových informací. Dozvěděli jsme se mnoho o udržitelném rybolovu,
globálním oteplování, Kjótském protokolu, biodiverzitě, modifikovaných organismech… Samozřejmě
akce nemá jen samé klady. Řekli bychom, že nejhorší na celém projektu byly finanční náklady. Přece jen
- cesta vlakem z Opavy do Prahy a nocleh na konferenci není zadarmo. Stojí to ale zato.
Za tým studentů MG Jana Kajzlerová, 3. D,
Janula Pechníková, 3. D, Nikola Freyová, 3. E
C h a r i t a t i v n í s b í r k a p r o s t a c i o n á ř M R AV E N E Č E K
Sbírku pořádala společnost Tesco ve všech svých hypermarketech, i u nás v Opavě. Formou ankety byl
vybrán stacionář Mraveneček, který se stará o děti s kombinovanými vadami. Zajišťuje denní péči
maximálně sedmi dětem ve věku 6–18 let. Nachází se na Neumannově ulici č. 3 v Opavě Jaktaři.
Této sbírky se také účastnili naši studenti ve třech předvánočních prodloužených víkendech vždy od
čtvrtku do neděle ve svém osobním volnu. Předmětem sbírky byl prodej vánočních pohlednic s dětskými
kresbami. Pohlednice se prodávaly v balíčcích po pěti kusech, každý měl hodnotu 50 Kč. Prodej předčil
všechna očekávání. Podařilo se vybrat přes 150 000 Kč.
Tyto finanční prostředky jsou využity na hlavní provozní náklady, tj. na provoz auta svážející děti
a na mzdy zaměstnanců.
Lenka Kratochvílová, 3. D, Martin Steček, 2. D
Studentský parlament
Jako každý rok, i letos měl parlament plné ruce práce. Konaly se akce již tradiční a vytvářely se tradice
nové.
Mezi ty tradiční patřila adopce na dálku, Ruce pro úsměv, ples Mendelova gymnázia… I přes
nemalá úskalí se nakonec podařilo zajistit Jamesovi další rok studia a také koncert Ruce pro úsměv se
setkal s velkou odezvou. Vystoupili na něm mnozí talentovaní žáci naší školy včetně sboru LUSCINIA.
Za zorganizování koncertu bych chtěla poděkovat Barboře Kubíkové ze třídy 3. D a také všem, kteří
pomohli.
Pátek 11. března patřil zábavě. Konal se již 56. ples MGO. Konal se tradičně v sále Na Rybníčku
a byl rázu tradičně netradičního. Mezi netradiční patřilo vystoupení břišních tanečnic a taneční soutěž.
Tradiční naopak byla skvělá hudba, kterou zajišťovala skupina Pulsar, a dále mnohá taneční vystoupení
a zábava. Hlavní organizátorkou této akce byla Erika Tesařová ze 4. B.
V letošním roce se také objevilo pár akcí, které se konaly poprvé a doufejme, že ne naposled. Byla
39
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
to například podzimní drakiáda, dubnový průlet čarodějnic a další. Žádná akce se ovšem neobejde bez
Vás, studentů. A proto, pokud budete mít nějaké nové nápady a připomínky, podělte se o ně s ostatními.
Jana Hřivnáčová,
předsedkyně parlamentu MGO.
Šachové t ur na je
V letošním roce se na naší škole opět konal vánoční šachový turnaj. O jeho pořádání se zasloužila třída
4. D
v čele
s paní
profesorkou
Danuší
Černínovou. Letošní turnaj měl zatím nejvyšší
úroveň za dobu jeho trvání a potvrdil, že kvalita
šachistů na naší škole roste.
Turnaj se konal 22. 12. 2004 ve třídě 4. D
a 3. C. Hrálo se ve třech kategoriích: 1.-4. ročník
osmiletého studia, 1.-4. ročník čtyřletého studia
a v ženské kategorii. Mezi ženami zvítězila
Zuzana Solnická, 2. C, na druhém místě pak
skončila Klára Sobotíková, 2. D. V kategorii
osmiletého studia zvítězil Jiří Bilík, 2. A, za ním
se umístil Prokop Horný taktéž ze 2. A. V poslední skupině se očekávalo největší drama, už proto, že
v ní bylo osm hráčů, kteří se šachům věnují na závodní úrovni. Skvělým výkonem zvítězil Eduard
Vimmer, 3. C, jenž ve finále porazil druhého Vladimíra Břichnáče, 4. E.
Naši šachisté ovšem nebojovali jen na školní úrovni. Ukázali, že v poslední době je Mendelovo
gymnázium těžko porazitelné i na úrovni všech SŠ v Opavě.
Dne 27. 1. 2005 se za organizace AŠSK ČR uskutečnilo
Okresní finále v šachu SŠ, kde družstvo ve složení Ondřej
Trubecký, 4. D, Michal Novotný, 4. D, Eduard Vimmer, 3. C
a Aleš Nevřela, 3. E s přehledem zvítězilo a postoupilo do
kola krajského. To se konalo ve Frýdku-Místku 3.2.2005
a s výraznou pomocí Robina Olšara, 2. E dosáhlo 7. místa
z dvanácti SŠ v kraji, když zaostalo pouze o 5 bodů za
postupovou příčkou.
V současné době probíhá ještě jeden dlouhodobý turnaj,
ve kterém sahá naše družstvo po vítězství. Závěrem bych rád
poděkoval již zde jednou zmiňované paní profesorce Danuši
Černínové za to, že si šachy na naší škole vzala pod patronát a významně tím přispěla ke zvýraznění
Mendelova gymnázia v této oblasti.
Ondřej Trubecký, 4. D
40
Ročenka Mendelova gymnázia 2004/2005
Na závěr …
THE SHOW MUST GO ON
1. Vážený čtenáři, snad po přečtení ročenky MGO, máte i Vy dobrý pocit, že škola věnuje
obrovské úsilí na rozvoj všech žáků. Snad i Vy po přečtení tušíte, že se nevěnujeme pouze
jedné oblasti, ale že hledáme, co je v každém žákovi vynikající, a to se snažíme
rozvinout.
2. Snad na Vás ročenka zapůsobila pozitivně a budete mít touhu pomáhat škole ve všech
aktivitách. Snad i vy, žáci, pochopíte, že vzdělání je krásné. Snad si uvědomíte, že člověk,
který je moudrý a vzdělaný, je ve svém jednání skromný a svému okolí není na obtíž.
3. Asi jste si všichni uvědomili, že pro školství je rok nula – platí nové zákony, platí nové
vyhlášky. Velice často vyhlášky nebo prováděcí pokyny neexistují, často nevíme, co bude
dál, ALE „The show must go on“.
Petr Pavlíče , ředitel školy
Vydalo Mendelovo gymnázium, Opava jako svoji interní publikaci č. 3/2005
Odpovědná redaktorka: Mgr. Miluše Beyerová
Dále se na realizaci Ročenky č. 115 se podíleli:
za technickou spolupráci odpovídá RNDr. Zuzana Baďurová a Ing. Magdalena Chmelařová, Ph. D.,
kaligramy na titulní straně vytvořili Kateřina Valíková a Ivo Graca, studenti Mgr. Ivany Krystové.
Náklad: 1 400 výtisků
Opava, 2005
Kontaktní adresa:
Mendelovo gymnázium
Komenského 5
OPAVA - 746 01
tel: 553 61 28 90
fax: 553 61 13 96
e - mail: [email protected]
www.mgo.opava.cz
Sdružení přátel Mendelova gymnázia: ČSOB Opava, č. účtu: 150778264/0300
IČO: 68177950
41
Mendelovo
gymnázium, Opava
Komenského 5,
OPAVA – 746 01
tel.:553 61 28 90/fax:553 61 13 69
e-mail: [email protected]
informace: http://www.mgo.opava.cz
žáci 2004/05
počet žáků denního studia s maturitou: 798
průměrná velikost třídy: 31
učitelé 2004/05
počet učitelů: 67
průměrný věk učitelů: 45 let
počet žáků na učitele: 12
aktivity 2004/05
účast na olympiádách: 8 %
účast na SOČ: 3 %
účast v jiných soutěžích: 23 %
volitelné předměty: cizí jazyky, výpočetní
technika, biologie, chemie, matematika,
fyzika,
literatura,
společenské
vědy,
ekonomika, psychologie apod.
kroužky: keramický, vodácký, videokroužek,
latina, sportovní kroužky, španělština,
francouzština, astrofyzika, aerobic, rétorika.
žákovské aktivity: pěvecký sbor LUSCINIA,
sportovní družstva, šachy, charitativní
koncerty, studentský parlament, EU, Globe,
ekologické aktivity
exkurze: jaderná elektrárna Dukovany,
přečerpávací vodní elektrárna Dlouhé
Stráně, INVEX Brno, Anthropos Brno, Po
stopách J. A. Komenského, SN Opava,
Slezská univerzita, Planetárium, Arboretum
v Novém Dvoře, zahraniční zájezdy do
Francie, Anglie a Itálie, exkurze do Polska,
Německo – výměnné zahraniční zájezdy atd.
odborné přednášky: besedy se spisovateli, Den
zdraví, besedy s inscenátory divadelních
představení, den Mendela, SOČ, besedy.
pr ezentace školy 2004/05
pro veřejnost jsou pořádány tyto akce: dny
otevřených dveří, publikace o škole,
informační leták, vývěska, www, tisk
Základní charakteristika školy:
škola založena:
1883
zřizovatel:
MSK
délka studia:
4, 8 let
zaměření studia:
všeobecné
vybavení škol y 2004/05
knihovny: učitelská, žákovská a cizojazyčná
literatura
odborné učebny: 40 %
zařízení dostupná žákům ve volném čase:
jídelna, bufet, tělocvičny, posilovna,
keramická
dílna,
fotokomora,
zrcadlový sál, hřiště na dvoře, PC,
internet
př ijí mací říz ení 2004/05
studium: čtyřleté • osmileté
počet přihlášených/přijatých v prvním kole:
113/113• 97/30
váha prospěchu na ZŠ: 50 % • 50 %
forma př. zkoušek: SCIO testy • SCIO testy
JČ, M, OSP • JČ, M, OSP
(OSP – obecné studijní předpoklady)
ci zí j azyky 2005
volitelně / nepovinně vyučované jazyky:
R, A, N, F, Š / N, Š, R
povinná výuka dvou volených jazyků, alespoň
v jednom jazyce jsou žáci rozděleni
podle úrovně znalostí
počít ače 2004/05
počet žáků na počítač: 26
povinná výuka IVT v 1. ročníku čtyřletého
studia dvě hodiny týdně, v 3.-5. ročníku
osmiletého studi, je dotace 2, 1, 1 hod.
další výuka počítačů je v rámci volitelných
předmětů
škola je připojena na internet
internet je přístupný ve volném čase
studentům (v odpoledních hodinách)
ukončování st udi a 2004/05
maturita povinná z: jazyka českého
cizího jazyka
počet volitelných maturitních předmětů: 2
Sdružení přátel
Mendelova
gymnázia
přispívá studentům na odměny za vynikající výsledky ve studiu a reprezentaci školy, na nákup
učebnic a jiných pomůcek

Podobné dokumenty