Otevřít

Komentáře

Transkript

Otevřít
Ekonomické teorie - Marxismus
Ing. Lucie Hrušková
Výukový materiál zpracován v rámci projektu
EU peníze školám
Autorem materiálu a všech jeho částí, není-li uvedeno jinak, je Ing. Lucie Hrušková.
Dostupné z Metodického portálu www.rvp.cz, ISSN: 1802-4785. Provozuje Národní ústav pro vzdělávání, školské poradenské
zařízení a zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků (NÚV).

Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0229

Šablona: III/2

Č. materiálu: VY_32_INOVACE_191

Datum vytvoření: 15. 9. 2013

Ročník: 4.

Předmět: Ekonomika

Vzdělávací oblast: Odborné vzdělávání

Tematická oblast: Ekonomie
Anotace:
Základní informace o Karlu Marxovi, jeho myšlenkách a dílech.
Marxismus – Karl Heinrich Marx
narodil se 5. května 1818 v Trevíru (Prusko) v
právnické rodině, původně židovská rodina, otec
těsně před jeho narozením konvertoval k
luteránství, aby mohl být stále advokátem
 zemřel 14. března 1883 v Londýně
 kritik klasické politické ekonomie
 měl velký vliv filozofický a politický
 vyšel z něj marxismus leninismus

[1]
studoval filozofii a práva
 ovlivněn myšlením G. W. F. Hegela
 roku 1836 se zasnoubil s Jenny von Westphalen
(1814 – 1881) – byli spolu celý život
 stal se redaktorem a poté i šéfredaktorem
liberálních novin Rheinische Zeitung – proti
současné politice
 roku 1843 se kvůli problémům s úřady
odstěhoval do Paříže

Karl Marx (vpravo) a Friedrich Engels,
manželka Marxe Jenny a jejich 2 dcery
[2]
Komunistický manifest
sepsali ho s Friedrichem Engelsem (potkali se v
Paříži a stali se přáteli) v Paříži
 vydán v roce 1848
 heslo: Proletáři všech zemí, spojte se!

-
Marx byl spoluzakladatelem Ligy komunistů
po potížích s úřady odešel do Belgie a poté roku
1849 do Londýna, kde se usadil
Rukopis
manifestu
[3]
Kapitál

-
-
vydán roku 1867 v Londýně za finanční podpory od
Engelse
druhý (roku 1885) a třetí (roku 1894) díl vydal
Engels po Marxově smrti
kritika kapitalismu
rozvoj teorie hodnoty od Ricarda, vytvořil teorii
nadhodnoty – dělník vytváří pracovní hodnotu, od
kapitalistů dostává jen minimální mzdu, rozdíl mezi
hodnotami končí v kapse kapitalisty = vykořisťování
jeho tvrzení byla popřena marginalisty
Titulní
strana
Kapitálu
[4]
Etapy společnosti podle Marxe





Kolektivistická společnost – prvobytně pospolná
společnost, všichni jsou si rovni
Otrokářská společnost - společnost je rozdělena na
otrokáře a otroky, nebo-li vykořisťovatelé a
vykořisťovaní
Feudální společnost - feudálové vykořisťují nevolníky
Kapitalistická společnost – kapitalisté vykořisťují
dělníky
Komunistická společnost - poslední ideální etapa,
zrušení společenských tříd, ne chudí a bohatí
[5]
Jeho hlavní myšlenky

kapitál netvoří hodnotu, hodnotu tvoří jen nová
práce

konflikt mezi vládnoucími a ovládanými

kapitalismus je přežitkem

komunismus je spravedlivý systém

byl pro revoluci dělnické třídy, svržení
kapitalismu a nastolení komunismu
Použitá literatura a zdroje
Dějiny ekonomického myšlení. In: Wikipedie.cz [online]. [cit. 2013-09-15]. Dostupné z:
http://cs.wikipedia.org/wiki/D%C4%9Bjiny_ekonomick%C3%A9ho_my%C5%A1len%C3%AD
 Dějiny ekonomických teorií. [online]. [cit. 2013-09-15]. Dostupné z:
skas.law.muni.cz/materialy/dejiny_ekonomickych_teorii.doc
 ZEMÁNEK, J. Karel Marx (1818-1883) - programátor sociální revoluce. [online]. 2002 [cit.
2013-09-15]. Dostupné z: http://www.euroekonom.cz/osobnosti-clanky.php?type=jz-marx


[1] - [5] [cit. 2013-09-15]. Dostupný pod licencí Public domain na WWW:

[1] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marx1.jpg

[2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Marx%2BFamily_and_Engels.jpg

[3] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Iishmarx.jpg

[4] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Kapital_titel_bd1.png

[5] http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Karl_Marx_001.jpg