Lori černý Kakadu palmový

Transkript

Lori černý Kakadu palmový
30 Austrálie/Asie
Loriové31
10 ° C
10 °C
60 cm
32 cm
12 mm
7,5 mm
1 vejce
2 vejce
ano
ne
Kakadu palmový
Lori černý
Probosciger aterrimus aterrimus (nominátní forma)
Chalcopsitta atra atra (nominátní forma)
Anglicky: Palm Cockatoo
Německy: Palmkakadu
Francouzsky: Catatoès noir
Španělsky: Cacatúa palmera
Anglicky: Black Lory
Německy: Schwarzlori
Francouzsky: Loro noir
Španělsky: Lori negro
Původ: Jihovýchodní Asie
Stav v přírodě: Ohrožený.
Stav v lidské péči: Ojedinělý.
Rozdíly mezi pohlavími: Samci tohoto papouška jsou podstatně větší než samice, samice mají
menší zobák.
Nároky na chov: Jsou velmi vysoké. Ptáci
potřebují hodně místa k létání a voliéru o délce
minimálně 8 m. Měli by mít také k dispozici
velké množství čerstvých větví k okusu, nejen
že se zabaví, ale staví si z nich v hnízdních budkách i hnízdo.
Výživa: Tučná směs zrní jako pro ary, denně
ořechy, palmové ořechy, hodně ovoce a zeleniny, ptáci milují granátová jablka.
Odchov: Daří se vzácně, ptáci by měli mít
k dispozici nahoře otevřenou hnízdní budku.
Zvláštnosti: Pro zkušené chovatele. Kakaduové
palmoví hlasitě, ale melodicky pískají. Jsou
velmi pohybově aktivní a mají zajímavé chování při toku; mláďata mají světle zbarvenou
špičku horní části zobáku. Barva červené kůže
na tvářích naznačuje náladu, čím tmavěji
zbarvená, tím lepší je stav chovaného jedince,
bělavá kůže na tvářích značí rozrušení. Poddruh
P. a. goliath je větší, měří 68 cm. Ptáky je třeba
bezpodmínečně používat k poddruhově čistému odchovu, aby druh zůstal i dlouhodobě
v našich voliérách uchován.
Původ: Jihovýchodní Asie
Stav v přírodě: Hojný.
Stav v lidské péči: Ojedinělý.
Rozdíly mezi pohlavími: Samice jsou o něco
menší, jinak mají obě pohlaví tohoto papouška
stejné zbarvení.
Nároky na chov: Za minimální velikost by měla
být považována voliéra o délce 3 m.
Výživa: Kaše pro lorie a směs ovoce, různé
květy.
Odchov: Daří se příležitostně, ptáci při něm
dávají přednost stojaté hnízdní budce.
Zvláštnosti: U loriů černých se doporučuje
umístění po párech. Existují dva další poddruhy: C. a. bernsteini, který se v Evropě v lidské
péči již prakticky nevyskytuje, a C. a. insignis,
který bude představen ve zvláštním portrétu.
Poddruhy loriů je třeba bezpodmínečně
odchovávat v čistých liniích.