základní informace o organizaci setkání

Komentáře

Transkript

základní informace o organizaci setkání
Prùvodce 16 setk 2005.qxd
16.8.2005
10:56
Page 8
4
ZÁKLADNÍ INFORMACE O ORGANIZACI SETKÁNÍ
VSTUPNÉ
PRODEJNÍ TRHY
Areál setkání je i letos uzavřen. Vstupné je jako
v minulosti 50 Kč za osobu na oba dva dny.
Vstupné neplatí děti do 15 let, invalidé po předložení průkazu a důchodci přes 70 let.
Stánky prodejní výstavy se nacházejí ve sportovní hale (nově opravená budova vpravo při příchodu od pošty). Rozmístění stánků je na plánku
uprostřed tohoto Průvodce návštěvníka.
INFORMACE – Stánek OK1KHL
RADIOAMATÉRSKÝ BLEŠÍ TRH
Stánek je ve sportovní hale. Získáte zde veškeré informace o všech doprovodných akcích setkání. Můžete si zde také zakoupit Sborník 2005
a další radioamatérské publikace. Zde se také můžete přihlásit do podzimního běhu radioamatérské školy, který pořádá radioklub OK1KHL v rekreačním středisku Radost v Horním Jelení.
V informačním stánku také probíhá dobrovolná prezentace. Kopírování zde zdarma!
PRO SÍBÍČKÁŘE – stánek z boku Sokolovny
Sídlo redakce Výzvy na kanále (předplatné, CD,
literatura), přidělení pamětní CB visačky, diskusní
a odpočinkové zastavení.
ZDRAVOTNÍK
Ve stánku z boku sokolovny poskytne zdravotník
nezbytnou první zdravotní péči.
UBYTOVÁNÍ
Pořadatel nezajištuje ubytování. Ubytování si
musí každý zájemce dohodnout sám v některém
z ubytovacích zařízení v Holicích a okolí. Jsou to
především: Rekreační zařízení Radost v Horním
Jelení, tel. 466 673 283, 607 574 032 ([email protected]), Domovy mládeže středních škol
a učilišt v Holicích a Dolní Rovni – kontaktní osoba paní Lukšíková, tel. 605 152 415 ([email protected]). Autokemping Hluboký u Holic:
466 682 284, 605 276 028. Ubytování je možné
i na fotbalovém stadionu SK Holice (parkování
a ubytování ve vlastních stanech). Kontaktní osoba
pan Tošovský, tel. 732 714 358. Je možné se ubytovat v některém z hotelů v Pardubicích (17 km),
nebo v Hradci Králové (18 km).
STRAVOVÁNÍ
Občerstvení je zajištěno přímo v areálu –
stánky a kavárna v Kulturním domě. Ke klidnému stolování je možné využít restaurace v okolí
areálu setkání: restaurace Černý kůň a Na Špici –
u náměstí, Motorest, Na Rynku, Na Trandě, Snak
Bar (*), U Mládků, U Skrblíka (*), Staroholická (*) –
směr Rychnov n. Kn. (*) poskytnou též ubytování.
Velmi oblíbený bleší trh letos probíhá na dvou místech:
Prostranství (parkoviště) vedle kulturního domu (vpravo při pohledu čelem k budově KD), se
řídí těmito pravidly: Řidič za auto, které jede na
bleší trh, zaplatí poplatek 150 Kč/den a obdrží
parkovací kartu (modrou) k vjezdu do prostoru
vpravo od kulturního domu. Každý člen posádky
si musí zakoupit vstupenku. Za auto s vlekem zaplatí poplatek za dvě parkovací místa, tedy
2x150 Kč/den. Postavený přístřešek se považuje
rovněž za další parkovací místo. Karty jsou zároveň účetním dokladem. Pokud bude prodejce požadovat razítko, obdrží ho u stánku informací
OK1KHL.
Sokolovna (starší budova vpravo při příchodu
od pošty). Zde je poplatek za prodejní místo
120 Kč. Poplatek se platí u vchodu do sokolovny.
Za vjezd do areálu za účelem vyložení věcí na bleší trh v sokolovně se vybírá vratná záloha 200 Kč.
Záloha bude vrácena pokud vozidlo opustí areál
v pátek do 9.00 hod a v sobotu do 8.00 hod.
DOPRAVA A PARKOVÁNÍ
Doprava i parkování jsou vzhledem k velkému
počtu účastníků regulovány. Do prostoru před KD
je vjezd povolen pouze pro vozidla označená
zvláštním povolením (pořadatelé, čestní hosté,
prodejci) a vozidla, která jedou na místo pro bleší trh, po zaplacení poplatku.
Parkování je možné v okolí fotbalového stadionu (viz mapka). Na ploše hřiště je zřízeno placené hlídané parkoviště. Poplatek za parkování je
50 Kč, parkoviště je přístupné během celého setkání nonstop. Parkování v okolí místa setkání je
regulováno dopravním značením. Parkovací prostory, s výjimkou parkoviště na stadionu, které
zajišuje sportovní oddíl, nejsou střeženy.
Za poplatek 150 Kč je možné parkovat přímo
v areálu setkání za kulturním domem pod topoly.
Počet těchto parkovacích míst je však velmi omezený.
Prùvodce 16 setk 2005.qxd
16.8.2005
10:56
Page 9
5
Řízení dopravy je po oba dva dny stejné – doprava a parkování jsou organizovány označenými pořadateli. Vjezd do Holubovy ulice od pošty je jen na povolení, které mají:
A Vozidla jedoucí na bleší trh – označení modré
– parkují po pravé straně KD, případně dočasně
u sokolovny (viz bleší trh v sokolovně)
B Vozidla čestných hostů a těch návštěvníků,
kteří zaplatili 150 Kč za parkování – označení zelené
– parkují pod topoly za KD.
C Vozidla vystavovatelů – označení červené –
vlevo vedle kulturního domu
D Vozidla pořadatelů a invalidů – označení žluté
– parkovací prostor před sportovní halou
MAPKA MÍSTA SETKÁNÍ A NEJBLIŽŠÍHO OKOLÍ
Vstup pro pěší
Vstup pro pěší
a vjezd pro auta
w9
BUS
Náměstí
Prùvodce 16 setk 2005.qxd
23.8.2005
13:45
Page 10
6
ČASOVÝ ROZVRH – PRODEJNÍ TRH VE SPORTOVNÍ HALE
Čtvrtek 25. srpna
od 12.00 hod. – výstavní prostor otevřen pro vystavovatele
od 20.00 hod. – výstavní prostor uzavřen pro vystavovatele a předán ke střežení
Pátek 26. srpna
od 06.00 hod. – výstavní prostor otevřen pro vystavovatele
od 09.00 hod. – výstavní prostor otevřen pro veřejnost
od 18.00 hod. – výstavní prostor uzavřen pro veřejnost
od 18.30 hod. – výstavní prostor uzavřen pro vystavovatele a předán ke střežení
Sobota 27. srpna
od 07.00 hod. – výstavní prostor otevřen pro vystavovatele
od 08.00 hod. – výstavní prostor otevřen pro veřejnost
od 17.00 hod. – výstavní prostor uzavřen pro veřejnost
od 20.00 hod. – výstavní prostor uzavřen pro vystavovatele
ČASOVÝ ROZVRH – BLEŠÍ TRH V SOKOLOVNĚ
Pátek 26. srpna
od 06.00 hod. – sokolovna otevřena pro prodejce
od 08.00 hod. – sokolovna otevřena pro veřejnost
od 18.00 hod. – sokolovna uzavřena pro prodejce i veřejnost
Sobota 27. srpna
od 07.00 hod.– sokolovna otevřena pro prodejce
od 08.00 hod. – sokolovna otevřena pro veřejnost
od 18.00 hod. – sokolovna uzavřena pro veřejnost a prodejce
ČASOVÝ ROZVRH – KULTURNÍ DŮM
Po oba dva dny tj. v pátek 26. srpna i v sobotu 27. srpna se KD otevírá pro veřejnost v 06.00 hod
a zavírá se v 18.00 hod.
AKCE V KLUBOVNÁCH A SÁLECH KULTURNÍHO DOMU
Pátek 26. srpna
Klubovny
č. 1
Jak jsme začínali – Samuel Morse
č. 2
Dětský Workshop – Coca Cola radio
č. 3
Setkání příznivců VKV provozu
č. 6
Sekretariát setkání
č. 7
PR, METEOSAT, Internet
č. 8
Výstava SSSR techniky v ČSLA
Malý sál
OL4HQ a KV všeobecně
08.00–18.00
07.00–18.00
17.00–19.00
08.00–18.00
07.00–18.00
14.00–15.00
Sobota 27. srpna
Klubovny
č. 1
Jak jsme začínali – Samuel Morse
č. 2
Dětský Workshop – Coca Cola radio
č. 3
Rada SysOpů
č. 5
Výroční členská schůze OKDXF
č. 5
YL kroužek
č. 6
Sekterariát setkání
č. 7
PR, METEOSAT, Internet
č. 8
Výstava SSSR techniky v ČSLA
Malý sál
Delta–kroužek
08.00–18.00
07.00–18.00
09.00–13.00
10.00–12.00
13.00–15.00
07.00–18.00
07.00–18.00
10.00–12.00
Prùvodce 16 setk 2005.qxd
23.8.2005
13:46
Page 11
7
Sobota 27. srpna
PROSTOR MEZI MUZEEM A KULTURNÍM DOMEM (v případě deště v předsálí KD)
Slavnostní předávání cen za HAM činnost
10.00 –13.00
VELKÝ SÁL
Panelová diskuse o dokumentech pro IARU konferenci
10.00–12.00
Vyhodnocení CB soutěží Letní polní den a dalších
12.00–13.00
Využití internetu pro sledováni podmínek šíření KV (Janda OK1HH)
13.30–15.00
DX FORUM – beseda o expedicích
15.00-17.00
ORIENTAČNÍ PLÁN KULTURNÍHO DOMU
ž
WC
M
Sekretariát
6
Boční vchod
s
WC
WC
ž
WC
M
Prùvodce 16 setk 2005.qxd
16.8.2005
10:57
Page 12
8
DOPROVODNÉ AKCE
V pátek 26. srpna 2005 odpoledne přijme
starosta města Holice delegaci účastníků a pořadatelů v zasedací místnosti v nově zrekonstruované části radnice, která je novou dominantou města.
VYSÍLÁNÍ OK5H
Z vysílacího střediska, které je, jako
každoročně, v malé klubovně v sokolovně se
vysílá pod volací značkou OK5H. Vybavení
vysílacího střediska: tribander ECO 14-28 MHz,
dipól 1,8–7 MHz, dual 2m/70cm bílá hůl pro
místní spojení – naváděcí služba.(antény zapůjčila firma DD-Amtek ), vysílací zařízení Kenwood
TS-570 (zapůjčil OK1TNM).
VÝSTAVKY A PROGRAM
V KLUBOVNÁCH KD
Samuel MORSE průkopník digitálního provozu.
To je letošní téma výstavky zachycují historii
radioamatérství na Mezinárodním setkání radioamatérů v Holicích. Málokdo si v době vyspělé elektroniky uvědomuje, že dnešní jedničky a nuly prohanějící se všemi mikroprocesory i světovou internetovou sítí mají svůj prapůvod v kódu morseovy
abecedy. Stejně jako morseovy tečky a čárky je
i digitální přenos dat velmi odolný vůči rušivým
vlivům. Postupně se přes dálnopisný kód dospělo
až k ASCII tabulce, která je stejná jako morseova
abeceda mezinárodní a všem srozumitelná. Ve
svízelných situacích je znalost morseovy abecedy
velkou výhodou. I v případě, že komfortní, ale
složitá technika selže, radioamatér si dokáže
poradit. Jednoduchými prostředky zhotovenými
téměř z čehokoliv dokáže radioamatér komunikovat díky morseově abecedě s okolním světem.
Výstavka se uskuteční v klubovně č. 1 KD.
V průběhu letošního setkání bude v KD v klubovně č. 8 vystavena některá spojovací technika sovětské konstrukce, která byla používána
ČSLA v letech 1970 až 1990. Z bohaté sbírky
Vaška OK1MWA to budou zařízení z kategorie
přenosné RDST, dále vozidlové RDST a přijímače
pro KV i VKV pásma, která budou zajímat nejen
ty, kteří s nimi měli možnost pracovat na vojně,
ale jistě potěší i ostatní návštěvníky setkání.
Po celou dobu setkání bude v KD v klubovně č. 7
v provozu příjem geostacionární družice Meteosat 7. Bude zde předváděno přijímací zařízení, které je pro tento druh provozu potřebné a parabolická anténa včetně konvertoru. Dále zde bude předváděno zařízení pro příjem polárních satelitů
NOAA včetně přijímacích antén QFH. V obou případech bude také předváděno softwarové vybavení počítačů pro příjem obou těchto systémů z me-
teorologických satelitů. Tamtéž bude i ukázka příjmu obrazových dat z Meteosatu 8, prostřednictvím „EUMETSAT DVB Service“. Návštěvníci zde
uvidí, jak vypadá naše Země pohledem ze satelitu
Meteosat 8, dozví se, jakým způsobem lze prakticky a velmi jednoduše přijímat a zpracovávat meteo
obrázky z této nové generace meteodružic Evropské organizace Eumetsat a nejen z nich.
Dětský QRP radioklub OK5PQK bude v expozici umístěné za muzeem, vedle KD, provozovat
radiové QRP vysílání, předvádět technické novinky, rozdávat elektronické součástky, přístroje a literaturu dětem a mládeži, vedoucím dětských
kroužků a klubů, informovat o projektu TALENT,
prodávat nová i starší čísla OK QRP INFO, besedovat s přáteli.
V PÁTEK HAMFEST
V pátek večer po 19. hodině proběhne v rekreačním středisku Radost v Horním Jelení přátelské posezení u táboráku – HAM FEST s živou
hudbou, spojené s opékáním prasete. Nebude
chybět ani dobré pivo. V případě teplého počasí je
možné využít i plaveckého bazénu. Zveme sem
všechny účastníky setkání, tedy nejen ty, kteří jsou
ubytováni přímo v RZ Radost, ale i všechny ostatní návštěvníky setkání.
VELKOPLOŠNÉ PROMÍTÁNÍ
Po dobu setkání se budou ve sportovní hale
v prostoru Informačního stánku OK1KHL promítat na velké plátno prezentace různých radioamatérských organizací.
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ
V sobotu dopoledne se uskuteční vyhlášení
výsledků závodů a soutěží, předávání diplomů
a pohárů. V případě pěkného počasí bude akce
probíhat venku na vyvýšeném prostoru mezi kulturním domem a muzeem Dr. E. Holuba, v opačném případě v předsálí kulturního domu.
PODPORA ČECHŮM V DARUVARU
Radioklub OK1KHL má družbu s chorvatským
radioklubem Jan Hus ve městě Daruvar s velkou
českou menšinou. Zdejší knihovna České besedy
má nedostatek česky psaných knížek, především
literatury pro děti. Po loňské dobré zkušenosti se
radioklub OK1KHL Holice rozhodl pokračovat ve
sbírce českých knížek, případně audio a video nahrávek. Pokud chcete do této sbírky přispět, můžete tak učinit ve stánku informací OK1KHL, případně později zaslat na adresu pořadatele:
Radioklub OK1KHL Holice, obč. sdružení
Bratří Čapků 872, 534 01 Holice

Podobné dokumenty

průvodce

průvodce Mnozí z vás jste ještě neměli v ruce páječku, nesáhli si na telegrafní klíč, neslyšeli jste provoz na radioamatérském pásmu. Takže toto bude náš společný příspěvek k zachování amatérského radia pro...

Více

Základy CB pro začátečníky (*pdf)

Základy CB pro začátečníky (*pdf) Ostatní stanice NEHOMOLOGOVANÉ si každý kupuje na vlastní riziko.Tyto stanice mají rozšířenou volbu až 240 a více kanálů.S touto staničkou lze pracovat v rozsahu kmitočtů od 26 do 30 MHz.Rovněž neh...

Více