Nihon Kohden Celltac Es

Transkript

Nihon Kohden Celltac Es
Hematologický analyzátor na stanovení krevního obrazu
Nihon Kohden Celltac Es, MEK– 7300K
1. TECHNICKÉ PARAMETRY ANALYZÁTORU MEK-73000K
Výrobce : Nihon Kohden, Tokio, Japonsko
Země původu : Japonsko
Měření 22 parametrů s 5-populačním WBC diferenciálem.
MEK-7300K je nový velmi spolehlivý plně automatický hematologický analyzátor
měřící a vyhodnocující 24 hematologických parametrů (5-ti populační diferenciál
+ IG počet nezralých granulocytů) včetně 3 histogramů a 3 scattergramů z plné
nebo kapilární krve. Diferenciální rozpočet leukocytů je vyhodnocován metodou
průtokové cytometrie pomocí laseru a speciální patentované optické technologie.
Hemoglobin je měřen fotometrickou metodou. Ostatní parametry jsou měřeny
impedanční metodou. Měření destiček je prováděno s pohyblivým prahem, což
umožňuje správné určení hodnoty PLT a RBC i v případě anisocytosy a velkých
destiček.
Měřené parametry : WBC, NE, NE%, LY, LY%, MO, MO%, EO, EO%, BA, BA%,
RBC, HGB, HCT, MCV, MCH, MCHC, RDW-CV, RDW-SD
PLT, PCT, MPV, PDW
IG
Otevřený i uzavřený systém na jednu zkumavku.
Aspiruje pouze 30 µl krve pro měření KO, 55 µl krve pro měření KO+DIFF a
v předředěném módu (kapilární mód) volitelně 10 µl nebo 20 µl .
Vzhledem k malé aspiraci krve je přístroj vhodný pro dětské odběry.
Měření KO, KO+DIFF, CAPILLARY je možné libovolně přepínat. Při přepínání
mezi módy nedochází k proplachu analyzátoru.
Možnost spolehlivého měření nízkých koncentrací WBC s vyšší přesností
(rozšíření na dvě desetinná místa).
Je určen svou výkonností cca. 60 vzorků za hodinu pro malé a střední
laboratoře, nebo jako záložní analyzátor.
Přístroj bude mít komunikační menu ( SW ) v českém jazyce.
Software přístroje obsahuje tři různé programy kontroly kvality (QC),
jejichž výsledky zobrazuje do přehledných grafů. Kontrolní vzorky jsou
vyhodnocovány statistickými metodami.
Obsluha je velmi jednoduchá pomocí přímo volitelných funkčních tlačítek a
přehledného dotykového displeje.
Údržba je minimální a naprosto nenáročná. Skládá se z pravidelného čištění
tří filtrů a výměny dvou peristaltických hadiček. Přístroj sám na tuto potřebu
upozorní.
Přístroj umožňuje non-stop provoz a naprogramování automatického čištění
v určitou hodinu.
Po změření vzorku jsou data včetně histogramů přehledně zobrazena na
barevném displeji analyzátoru a podle potřeby vytištěna a přenesena do
laboratorního informačního systému. Možnost rozšíření o Software DMS pro
snadnější správu dat, který umožňuje uchování veškerých dat (grafické i
numerické) prakticky bez omezení ( 1.000.000 vzorků včetně všech grafických
informací, při užití 40 GB HDD ) . Přístroj umožňuje zálohovat data na SD karty
(až 15.000 vzorků na kartu). Vlastní paměť přístroje umožňuje uložit 400 vzorků,
z toho 50 včetně grafických informací.
Předností přístroje je nízká spotřeba reagencií, a tedy i malé náklady na
analýzu vzorku.
Vysoká reprodukovatelnost a přesnost.
Analyzátor podporuje obousměrnou komunikaci s LIS (měření dle metod).
Přístroj splňuje kritéria stanovená právními předpisy ČR i s ohledem na ekologii
provozu.
Firma Medista spol. s r.o. dodává reagencie určené výrobcem pro tento typ
analyzátoru.
Firma Medista dodává kontrolní krve určené výrobcem pro tento typ
analyzátoru a opatřené příslušnými dokumenty. Tento kontrolní materiál
splňuje všechny požadavky Ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL) na kontrolu
kvality prováděnou v laboratořích.
Analyzátor má celou řadu patentovaných technologií, které zabezpečují
vysokou spolehlivost a kvalitu výsledků.
Přístroj patří do třídy zdravotnických prostředků IVD/D.
K dispozici jsou přehledné manuály pro obsluhu v české verzi.
Přístroj je zkonstruován bez kompresoru a má tedy velmi tichý chod a nízkou
spotřebu elektrické energie (250W).¨
Požadavky na prostor jsou malé.
Hmotnost : 35 Kg
Rozměry : 532 x 382 x 465 mm (v x š x h)

Podobné dokumenty

Měření KO+DIF na automatech - nativní vzorky

Měření KO+DIF na automatech - nativní vzorky i.d. 3 i.d. 13 i.d. 1 i.d. 2 i.d. 4 i.d. 6 i.d. 7 i.d. 12 i.d. 5 i.d. 8 i.d. 9 i.d. 10 i.d. 11

Více

EXCELLYSE I Lysing solution, lyzační roztok, lyzačný roztok

EXCELLYSE I Lysing solution, lyzační roztok, lyzačný roztok EXCELLYSE I lyzačný roztok je vhodný pre použitie s EXBIO označenými monoklonovými protilátkami vrátane produktovej rady KOMBITESTTM reagencií. Môže byť použitý v oboch procesoch lyzovania: protoko...

Více

retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC)

retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) Referenční meze krevního obrazu (KO), retikulocytů (RET), normoblastů (NRBC) a diferenciálního rozpočtu leukocytů (DIF) u dětí Zpracovali: D. Pospíšilová, J. Blatný a členové Pracovní skupiny dětsk...

Více

Dávkovací systémy - Laundry

Dávkovací systémy - Laundry Modul 4 „Energie a detergenty”

Více

automatické hematologické analyzátory

automatické hematologické analyzátory displej, tisk výsledků externí tiskárnou

Více

eVito základní laboratorní vyšetření

eVito základní laboratorní vyšetření Související vyšetření: Nátěr periferní krve, Hemoglobin, Hematokrit, Erytrocyty, Leukocyty, Diferenciální rozpočet leukocytů, Trombocyty

Více

Doporučení ČHS ČLS JEP Referenční meze krevního obrazu

Doporučení ČHS ČLS JEP Referenční meze krevního obrazu Referenční rozmezí nejsou závazná, ale referenční hodnoty laboratoře by neměly překročit uvedené minimální a maximální hodnoty.

Více