Rehabilitace zlepšuje výsledek operace

Komentáře

Transkript

Rehabilitace zlepšuje výsledek operace
2/2005
SPOLUPRÁCE
SLAVILO SE
Byli jsme na veletrzích
Rehabilitace zlepšuje
výsledek operace
Ortopedická klinika FN a LF v Hradci Králové implantuje
přibližně 450 endoprotéz velkých kloubů ročně. Jde převážně
o náhrady kyčelního a kolenního kloubu, o náhradu drobných
kloubů ruky u revmatických onemocnění, zvýšil se i počet implantovaných ramenních, loketních, hlezenných kloubů. Přednostou
tohoto vedoucího pracoviště ve Východních Čechách je docent
MUDr. Karel Karpaš, CSc., kterého jsme požádali o rozhovor.
„
Kde je počátek úzké
spolupráce Anenských
slatinných lázní, a.s.,
s vaší ortopedickou
klinikou FN Hradec
Králové?
V době, kdy se rodila
akciová společnost Anenských slatinných lázní.
Postupně přišel na svět
velmi dobrý nápad zaměřit se na pacienty po velkých operacích.
Tedy přesně na ty, kteří potřebují velmi kvalifikovanou rehabilitaci. Řada z nich se po
operaci a rekonvalescenci totiž vrací do pracovního procesu a je zapotřebí, abychom
k tomu co nejlépe a nejodpovědněji přispěli.
Je velká skupina pacientů, kteří trpí degenerativními poruchami kloubů a víme, že se
obejdou bez lázeňské péče. Ale také víme,
že zkráceně řečeno lázně urychlí jejich
návrat do běžného života i do zaměstnání.
A to jako lékaři budeme vždycky podporovat.
Co bylo prvním krokem?
Vedení lázní se obrátilo na naší kliniku.
Nabídku jsme promysleli a odjeli jsme do
lázní, abychom se seznámili s podmínkami.
Společně jsme shledali, že je to velmi vhodné prostředí, navázali jsme neformální
styky, měli jsme chuť spolupracovat.
A krokem druhým?
Tím byla stáž. My jsme umožnili odborným pracovníkům pobyty na klinice, zhruba
v délce jednoho týdne, aby získali mimo jiné
2/2005
také ryze medicínský
pohled z praxe. Lékaři
a fyzioterapeuti takříkaje prošli s pacientem
od příjmu a operace až
po první dny po zákroku. Nabídli jsme jim,
aby viděli průběh
implantace endoprotézy. Rehabilitační sestry
také poznaly, jak pacienti po operaci ihned rehabilitují. Ve většině případů pak následuje časná intenzivní
pooperační péče, která je realizovaná rovněž
v Lázních Bělohrad. Důležitou součástí
rehabilitace je individuální cvičení, cvičení
ve vodě a cvičení jednotlivých oslabených
svalových skupin. Po čtyřtýdenním pobytu
v lázních je pacient schopen chodit bez berlí
a zvládá rovněž chůzí po schodech.
Strávili jste na oplátku nějaký čas
v lázních?
Smysl a význam lázní pro ortopedii je
známý. My jsme se samozřejmě přijeli podívat do Bělohradu, aby bylo zřejmé, co vše
mohou zdejší lázně poskytnout. Prostředí,
kvalita i odborníci Anenských slatinných
lázní nás přesvědčili, že pooperační rehabilitace je tu pro naše pacienty na vysoké úrovni. Což nás přivedlo k tomu, abychom
pacientům tyto lázně doporučili. Navíc úzká
a pravidelná spolupráce mezi lázněmi a klinikou nám umožňuje sledovat, jak léčba
našich pacientů pokračuje.
Pokračování na str. 4
Fotografiemi se vracíme k výstavám,
kterých se Anenské slatinné lázně, a.s.,
v posledním období zúčastnily. Přehlídky,
týkající se zdraví, lázeňské péče a také
souvisejícího cestovního ruchu, byly příležitostí představit nabídku a řadu nových
a zajímavých programů, které v rámci prevence i klasické balneologické péče tyto
lázně poskytují. Zájem lidí byl překvapivý
a vše nasvědčuje tomu, že s mnohými
z nich dojde k setkání ještě jednou –
v krásném prostředí Anenských slatinných lázní v Lázních Bělohrad. Připomeňme jednotlivé veletrhy: Bäder and Wellness Messe Köln, Reisemarkt Dresden,
CMT Stuttgart, Holiday World Praha,
Vital-Messe Chemnitz a Pragomedica
Foto: Creativum a archiv
Praha.
2
2/2005
PŘEDSTAVUJEME
„
Jsem šťastná mezi lidmi
Po ukončení studia v Brně
nastoupila rodačka
z Lipníka nad Bečvou jako
rehabilitační pracovnice do
dětského oddělení
Anenských slatinných lázní
v Lázních Bělohrad.
„Vybrala jsem si zdejší lázně
kvůli specializaci na
skoliózu, ze které jsem
maturovala,“ říká
neuvěřitelně vitální Libuše
Plecháčová. V červenci
oslaví padesát let svého
působení v dětské léčebně.
Vy jste na stejném pracovišti půl století?
Je mi jasné, že se divíte, ale oddala jsem
se práci s dětmi a nechci se toho vzdát ani
v důchodu. Duší jsem díky nim stále mladá.
Ani nevím, kolik dětí mi „prošlo“ rukama. Je
ale moc hezké, že na mně nezapomínají
a třeba potomci rodičů, které jsem kdysi
léčila, mně pozdravují.
S kterými typy dětí se pracuje nejlépe?
Setkáváte se s některými pacienty
S mentálně postiženými dětmi byla práce
těžší, někteří kluci byli zlobivější, ale jsem
tady od toho, abych vše zvládla. Nikdy jsem
nikoho neprotěžovala, ani na ně nežalovala.
Sama jsem měla doma dva zlobivé kluky
a také se mi nelíbilo, když si na ně někdo
stěžoval. Rodičům při odchodu z lázní pouze
předávám cvičební sestavy a upozorňuji je,
na co si mají dávat pozor.
i víckrát?
Děti s těžkou vadou k nám chodily
a chodí každý rok. Dnes existuje léčebna
pro děti a dorost do osmnácti let, ale přicházejí také vysokoškoláci, aby si zopakovali
cvičení z dřívějška, když byli dětmi. Obvykle
tu najednou míváme 55 dětí a každá pracovnice má na starosti 12 až 13 dětí. V rámci
léčby využívá jedna část dětí koupele v oddě-
Z L Á Z E Ň S K É H O Ž I V O TA
Minigolfový klub ASL
Informací se vracíme k poslednímu lednu,
kdy 22 lidí založilo Minigolfový klub ASL
Lázně Bělohrad a zaslalo přihlášku Českému minigolfovému svazu. Připomeňme, že
zakládající členové na své prvé schůzi zvolili členy výboru:
Jednatel klubu: Dr. THEODOR ŠTOFIRA
Předseda klubu: ing. JIŘÍ KUČERA
STK (sportovně technická komise):
ing. PAVEL ŠUBR
Hospodář: JITKA MEČÍŘOVÁ
VZPOMÍNKA
Náhodou jsem zavítala na vaše
internetové stránky. Připomněly mi
opakované pobyty v dětské léčebně ve
vašich lázních. Ráda myslím na chvíle
strávené v miniškoličce a vzpomínám
zejména na citlivý přístup sestřiček,
vychovatelů i lékařů. O to více se těším
na letošní, byť jen dovolenkový pobyt
v Lázních Bělohrad. Velmi ráda se
podívám po okolí a připomenu si dětské
období.
Iveta Rausová
Člen výboru: MILAN PETŘIVÝ
Pokoje – Rooms
Už jste slyšeli, že v bělohradských lázních
mají rómské pokoje? „Přijďte se k nám podívat, my bydlíme v těch rómských pokojích.
Jsou na oddělené chodbě, za katrem,“ lákají
pacientky svou sousedku u oběda. „Neříkejte, to přece není možné! A to tam s vámi
bydlí Rómové?“ nestačí se divit spolustolovnice. „Právě že ne, proto tam jsme teď my,“
zní zasvěcená odpověď.
Zvědavost zvítězila. Brzo ji však vystřídalo
pobavení, když posléze všechny tři zúčastněné stanuly před prosklenými dveřmi
s prostým nápisem: Pokoje – Rooms.
Čarování s ubrousky
Od poloviny února letošního roku začal
pod vedením paní Dany Kovačičové pracovat
kroužek ručních prací. Pacienti lázní tak mají
možnost uplatnit svou zručnost a fantazii.
K prvním krůčkům lze zařadit ubrouskovou techniku, pomocí které se dají zdobit
jednotlivé předměty dle vlastních představ.
Jednoduchá ruční práce přináší potěšení
a přispívá ke zdraví pacientů. Z ubrousků se
vytváří krásné obrázky, zdobí se květináče,
prostírání, svíčky, kamínky.
Za krátkou dobu trvání navštívilo tento
kroužek už více než 45 pacientek. Radost
nad výsledky své vlastní práce a možnost
uplatnit své schopnosti jsou rozhodujícím
faktorem spokojenosti všech.
3
2/2005
lení pro dospělé, zatímco s druhou
skupinou cvičíme buď skupinově,
nebo individuálně. Vždy podle
potřeb či postižení každého jednotlivce.
kteří umí pomoci. Přicházejí k nám
děti s vadami páteře, po úrazech, po
operacích, například nyní tady
máme sedmnáctiletou dívku, která
rychle vyrostla a organismus to
nezvládal… Tomu lze prevencí
sotva předejít. Obecně pohyb a tělocvik v současnosti víc chybí. A přitom dostatečné a vhodné cvičení
doma i ve školách stejně jako péče
obvodních lékařů a včasné odhalení
nemoci je jistě vhodnou prevencí.
Prozraďte, co vás na práci
fyzioterapeutky nejvíce baví?
Skolióza se nedá vyléčit, ale
správným držením těla lze s ní lépe
žít. Jsem ráda, když se podaří
u malých pacientů posílit svaly. Děti
pak mohou stát rovně, cítí se zcela
jinak a na jejich tváři vidíte, že jsou
z toho nadšené, že jsou šťastné. To
je krásná odměna.
Máte představu, jak dlouho
chcete pacientům pomáhat?
Dokud budu živá a zdravá
(upřímný smích). Jsem šťastná
mezi lidmi. Že mohu pracovat
a předávat rady těm, kteří je potřebují a kterým mohou přinést uspokojení.
Lze prevencí předejít lázeňské
péči?
Prevence ještě nikomu neuškodila,
v některých případech by však měla
probíhat pod odborným vedením.
V lázních máme dost odborníků,
P O Z VÁ N K A
PURO-KLIMA, a.s.,
a Anenské slatinné
lázně, a.s., pořádají již
šestý ročník tenisového
turnaje PURO-KLIMA
OPEN 2005. Pozvání
přijali skvělí hráči,
kteří na zdejších
tenisových dvorcích
nabízejí zajímavý
sportovní zážitek. Ten
letošní můžete prožít
v sobotu 28. května
počínaje
10. hodinou.
“
Petr Trojan Foto: Creativum
PUROKLIMA
OPEN
2005
Zahájení sezóny minigolfu
Loni slavnostně otevřené minigolfové hřiště SK Minigolf Anenské
slatinné lázně Lázně Bělohrad
pořádá v neděli 8. května 2005
turnaj jednotlivců a 4. kolo smíšených družstev oblasti Čechy–střed.
OPEN Lázně Bělohrad je bez
omezení pro hráče registrované u Českého minigolfového svazu. Nedělní
první turnaj odstartuje sezónu minigolfu v tomto lázeňském městě.
DOPIS Z CHEMNITZ
Milí
zaměstnanci lázní,
dovoluji si Vás takto oslovit,
protože ve mně takový pocit
zůstal. Po návratu domů jsem
dlouho přemýšlel, co mi tak
v Bělohradu učarovalo. Pocit
domova, pocit pohody, pocit slušnosti. Tak důležitá lidská stránka, kterou nelze jen vybudovat,
to musíte mít v sobě. V průběhu
celého pobytu – tři týdny – jsem
se s tím setkával na každém
kroku.
Když k tomu přidáte
profesionalitu lékařů a fyzioterapeutů, není už nic, co by člověk
postrádal. Promiňte, že jsem se
tak emocionálně rozepsal,
ale vše mi pomalu docházelo,
když jsem byl pár dní doma.
U vás mi totiž bylo stejně dobře,
a to člověk jen nerad opouští.
Děkuji, váš pacient
Dipl.-Jurist Peter Quinger
z Chemnitz (SRN)
4
2/2005
SPOLUPRÁCE
Rehabilitace zlepšuje výsledek operace
Dokončení ze str. 1
Odcházejí po náročné operaci všichni
Jak vidíte další vývoj?
pacienti do lázní?
Naše spolupráce úzce funguje už čtyři
roky. V lázních je krásné a kulturní prostředí, přímo stvořené například pro společné semináře. Předpokládám, že se spolupráce bude rozvíjet i v této oblasti. Semináře i vzájemné konzultace přispívají
Máme pacienty, kteří nechtějí do lázní.
Jde především o seniory, pro které je
v daném okamžiku víc být co nejdřív doma.
S těmi ostatními to funguje jednoduše.
Pokud projeví zájem a zdá se, že by právě
Anenské slatinné lázně začaly naplno nabízet své služby i jiným Evropanům. Naše
lázeňství je na velmi dobré úrovni a je dobře
konkurenceschopné, protože nabízí špičkovou kvalitu za nižší ceny. Takový okamžik je
výhodný pro obě strany – pacienty i naše
lázně. Pouze lázním v Německu a Rakousku
to příliš nevyhovuje, protože nechtějí o své
klienty přicházet.
Dosud byla řeč o tom, kdy se v podstatě
bez pooperační lázeňské péče
neobejdeme. Jak tomuto stavu
předcházet?
Zejména podnikatelům vysvětluji, že
nemohou v jednom kuse pracovat. Je zapotřebí si jednou v roce vytipovat delší volný
čas a něco pro své tělo udělat. Rozumnější
poslechnou, ostatní pak potkávám v ordinaci. Je trochu paradoxní, že my lékaři to doporučujeme a sami se podle toho neřídíme.
Stačí se zamyslet nad operatéry, kteří stojí
hodiny u operačních stolů. Týká se to ale
i sálových sester, stomatologů a mnoha dalších kolegů z naší profese. Do budoucna je
to první námět pro lázně, aby se zaměřily na
tuto skupinu populace. Semináře spojené
s relaxací jsou jistě příjemné, ale smysl je
v krátkodobých pobytech.
vhodnými lázněmi byly ty bělohradské,
postačí vzájemné telefonáty mezi naší
a lázeňskou staniční sestrou,
abychom věděli, kolik pacientů
a k jakému termínu mohou
lázně přijmout. Většina pacientů
odchází z kliniky desátý den po
operaci domů, kde zůstanou
zhruba dva týdny a my zatím
domluvíme přesný termín
nástupu do lázní. Další výhodou
naší spolupráce je, že v indikovaných případech může být
pacient přeložen z lůžka na
lůžko. Tito pacienti přecházejí
rovnou do lázní, aniž by mezitím museli odjíždět třeba do
vzdáleného domova. Operujeme také pacienty, kteří mají problémy s cukrovkou, srdeční onemocnění,
a tak vyžadují daleko větší péči, třeba
i v tom, aby správně užívali léky. V tom nám
Anenské slatinné lázně vycházejí bezprostředně vstříc.
k tomu, aby se stav pacienta po náročném
operačním zákroku rychle zlepšoval.
Máte na mysli alespoň týden?
Sedm dní je málo, minimum vidím v desetidenním pobytu. Říkám
záměrně pobytu, protože jde
o celkové působení lázní, prostě se vším, co k nim patří,
neboli komplexní relaxaci.
Zatímco mnohdy doporučované ambulantní rehabilitace
nemohou takový efekt přinést.
Od kolika let by měl člověk
sám sobě takovou kůru
ordinovat?
Vnímáte zahraniční expanzi lázní kladně?
Se vstupem do Evropské unie se otevřely
nové možnosti. Vzhledem k situaci ve zdravotnictví a financování lázní lze očekávat
různá úsporná opatření. Je proto dobře, že
Od středního věku, řekněme od 45 let, by měl každý
věnovat deset dní sám sobě
a svému tělu v lázních. Když
se pacienti ptají, jaké lázně,
tak se ptám, co od toho očekávají. Pokud se
chtějí léčit, rehabilitovat, udělat něco pro
prevenci, doporučím jim kvalitní a oddechové východočeské lázně v Bělohradu.
Petr Trojan Foto: Creativum a archiv
2/2005
BALNEOTERAPIE
Zdraví – hodnota individuální i sociální
Balneoterapie obecně hraje
významnou roli v prevenci
zejména civilizačních chorob
a chorob stáří.Působí jednak
v oblasti primární prevence,
kdy směruje činnost na
zdravou populaci, ohroženou
přítomností rizikových faktorů.
A jednak v oblasti sekundární
preventivní činnosti, kdy se
zaměřuje na prevenci recidiv
a exacerbací již existujících
chronických onemocnění.
Lázeňská léčba nezpůsobí zlepšení jen bezprostředně během pobytu
v lázních. Přeladěním dosavadní
vegetativně nervové hladiny lze na
dlouhou dobu zasáhnout do průběhu poruchy nebo její vznik oddálit
a při vhodném využívání všech možností jí dokonce zabránit. Doba, po
kterou trvají změny reaktivity organismu po lázeňské léčbě, se shoduje
s trváním subjektivní úlevy. Obvykle
to u chronických onemocnění bývá
5 až 6 měsíců.
Pobyt v lázních znamená regeneraci organismu, snižuje se i pracovní
neschopnost, organismus si odpočine od řady chemických léků snížením jejich spotřeby a hlavně se na určitý čas
zbaví stresujících momentů životního prostředí, ale také pracovních a mnohdy
i rodinných.
Dominantní hodnota
Je zapotřebí si uvědomit, že se změnil rytmus i podmínky života, zátěž organismu
v zaměstnání, přibyly nové stresující situace, větší zodpovědnost za svou vlastní
osobu. Na tuto změnu je třeba zareagovat
i jiným, zdravějším stylem života. Zdraví
a kondice se stávají podmínkou osobního
úspěchu. Obecně vzato, zdraví je jednou
z dominantních lidských hodnot. Snad nejlépe to vystihl výrok H. Mahlera: „Zdraví
není všechno, ale všechno ostatní bez zdraví nestojí za nic.“
Zdraví není výlučně medicínskou kategorií, je to hodnota individuální i sociální. Dle
Světové zdravotnické organizace je zdraví
chápáno jako harmonie fyzické, psychické
i sociální pohody. Měli bychom se naléhavě
ptát, jaké je zdraví, proč je takové a co se dá
udělat pro jeho zlepšení.
nervový systém. Změnami programů chování vegetativní nervové soustavy navodí
změny látkové přeměny, ty pak vedou nakonec i ke zlepšení reakcí kardiovaskulárního
a respiračního systému, k lepšímu metabolismu tkání a tím ke zlepšení podmínek
k pohybu, k ovlivnění motoriky. Výsledkem
je zlepšení všech funkcí organismu.
Ojedinělá komplexnost
Zlepšení všech funkcí
Medicína dnešních dnů skloňuje ve všech
pádech životosprávu, dietu, pohyb, dostatek
odpočinku jako ochranu proti stresu, proti
oslabení imunity a vzniku nádorů. Balneoterapie využívá převážně nespecifických nebolestivých podnětů, které významně ovlivňují
Lázeňská léčba je komplexní, lékařsky
vedený léčebný postup, prováděný v lázeňském místě. V lázeňství se jedná o souhrnné
působení vědecky ověřených prostředků,
mezi které jako základ patří aplikace přírodních léčivých zdrojů a jejich působení na
organismus zevně či vnitřně, aplikace fyzikálních faktorů (hydro, elektro, mechano
a další terapie), dietoterapie, dále režimová
opatření, zdravotní výchova, prvky malé psychoterapie. Tento komplexní přístup je
v dnešní moderní medicíně ojedinělý.
MUDr. Věra Kalfusová, primářka ASL a.s.
POHLEDNICE
...
y i psychicky
se cítila fyzick
em
js
ů
m
do
í
z lázn
sama bez cizí
…po návratu
dnu i nákupy
lá
zv
,
tá
ča
po
řila jsem,
velmi dobře, od
poprvé a nevě
h
íc
zn
lá
v
jsem
jako bych byla
pomoci. Byla
ěla jsem pocit,
M
á.
ěl
ud
em
kdo nepečoval…
co to s člověk
o mně ještě ni
le
kh
ta
–
í
st
obno
y, chutné jídlo,
významnou os
íjemné procedur
př
ci
y,
čk
ři
st
se
jednou Vám ch
Starostlivé
oupení… Ještě
st
vy
í
rn
…
ltu
tů
ku
en
a
paci
zajímaví hosté
stu spokojených
ou
sp
m
Vá
i
ej
či a př
ková z Brna
poděkovat za pé
Vlaďka Dvořá
5
6
2/2005
Stamicovo
kvarteto
VZPOMÍNKY
Nabízíme vám dnes již historické příspěvky z roku 1929,
které ale v mnohém nezestárly…
Procházka po kraji
Vyjde-li turista z Lázní Bělohrad severním
směrem přes Novou Paku se starobylým
klášterem kartuziánů, přijde k Oubislavicům, rodišti slavného jazykozpytce Jana
Gebauera. Vstříc během cesty kynou mu
hrady Bradlec a Kumburk na zalesněných
stráních. U Jičína uvidí kopec Veliš, na němž
nemilosrdným lámáním kamene byly
i zbytky starého
hradu zničeny. Blízko rozkládají se světoznámé Prachovské
skály, plné podivných útvarů ovětralého pískovce. Nedaleko jsou velebné
Trosky. Celý zdejší
kraj vypadá v létě
jako veliký rozkvětlý
sad, jemuž Trosky vévodí podivuhodným
skalním útvarem, na jehož dvou ostře ukončených kuželech – Panně a Babě – jsou
nepatrné zbytky hradních zřícenin. To už je
turista v oblasti Českého ráje, v krajině turnovské a blízko Skalního města, obrovské
pískovcové skupině a nedaleké Hrubé
Skále, zámku postaveném vysoko nad skalním srázem. U Turnova v lese spatří hrad
Valdštejn, původní sídlo pánů z Valdštejna,
založené na konci XIII. století.
Vyjde-li turista z Lázní Bělohrad směrem
severovýchodním, přijde za jednu a půl
hodiny do Pecky, romantického městečka,
na jehož západní straně na strmém svahu
stojí renovované zbytky hradu českého pána
Krištofa Haranta, státníka, spisovatele
a cestovatele, popraveného s ostatními 26
pány na Staroměstském náměstí 21. června
1621. Krajina severovýchodně od Bělohradu
až k Pecce jest domovem perlařství (vyfukování skla) a do jisté doby také ruční výrobou
domácího tkalcovství.
Z Pecky zamíříme východním směrem
k vrcholu Zvičiny, odkud je překrásný obraz
panorama
celého
kraje. Východně od
svahu se u Těšnova
nalézá Labská přehrada, úctyhodné technické dílo v oboru
vodních staveb. Směrem k jihu rozkládají
se černé lesy Miletínské. Blízko pod Zvičinou rozkládá se Dvůr
Králové n. L. s bývalým sídlem uměnímilovného hraběte Šporka – Kuks s mnohými
uměleckými památkami(dnes je tu farmaceutické muzeum). Východně od Králové
Dvora se nachází Česká Skalice a za ní
nalezneme dějiště nesmrtelné Babičky od
slavné Boženy Němcové se zámkem Ratibořicemi. Překrásným údolím Úpy, přes Červený Kostelec, vcházíme do Jiráskova kraje
– Náchoda a Hronova, rodiště našeho drahého Aloise Jiráska.
Aby obraz pro turistu byl úplný, dlužno
zmíniti se ještě o blízkých Hořících. U tohoto města zvítězil Žižka na vrchu Gothardě
nad pánem z Vartenberka. Hřbitovní portál
hořický jest unikátem v republice. (Dnes
jsou Hořice známé také díky Hořickým trubičkám).
(pokračování příště)
Zdroj: Lázeňský týdeník Lázně Bělohrad
SPOLEČENSKÉ OKÉNKO
V této rubrice připomínáme kulatá i půlkulatá pracovní a životní výročí všech,
kteří pracují v Anenských slatinných lázních a.s. K pracovním jubileím
zaměstnanců připojujeme poděkování a životním jubilantům blahopřejeme.
VÍTE, ŽE…
● ● ● v Lázních Bělohrad provozují lázně
hydrometerologickou stanici. Hlavním
cílem je pravidelné získávání současného
obrazu počasí na velkém území, proto se
měření provádějí ve stejný časový okamžik
třikrát denně. Za chod stanice a správnost
měření odpovídá vedoucí údržby lesoparku
Karel Fink, který nám poskytl několik „nej“
za rok 2004:
minimální přízemní teplota
24.1.
-26,3°C
minimální teplota
24.1.
-24,7°C
minimální průměrná teplota
24.1.
-18,8°C
maximální přízemní teplota 20.7. a 19.8.
32,9°C
maximální průměrná teplota
22.5°C
20.7.
největší dešťové srážky za 24 hod. 11.1. 23,5 mm
ŽIVOTNÍ JUBILEUM
PRACOVNÍ JUBILEUM
Od začátku své koncertní dráhy má
soubor na svém kontě více než 2000 koncertních vystoupení po celém světě.
Dokonce i v takových zemích, jako je
Indonésie, Tchajwan, Hong-Kong, Maroko, Tunis, kde není žádná tradice komorní hudby. Stamicovo kvarteto během své
dvacetileté existence natočilo přes šedesát CD. Je držitelem mnoha mezinárodních ocenění. V současné době je mimo
jiné i rezidentním souborem festivalu
Euroart Praha, jehož cílem je prezentace
současné komorní hudby z celé Evropy.
Koncert předního českého smyčcového
souboru ve složení Jindřich Pazdera
(housle), Josef Kekula (housle), Jan
Pěruška (viola) a Vladimír Leixner (violoncello) si mohli v dubnu vychutnat rovněž všichni hosté Anenských slatinných
lázní, kteří zavítali do velkého kulturního
sálu lázní.
největší sněhové srážky za 24 hod. 19.1. 170 mm
10 let Rančáková Zdena
1.6.
25 let Šulcová Magda
Frühbauerová Milada
2. 6.
1. 7.
30 let Janáková Hana
4. 6.
50 let Plecháčová Libuše
1. 7.
50 let Stuchlíková Alena
Kubínová Jitka
15. 6.
16. 6.
60 let Šidvic Vladimír
Davidová Anna
7. 6.
12. 7.
Roční průměrná teplota: 8,4°C Lázně Bělohrad,
8,1°C ČR
Srážky: 493 mm Lázně Bělohrad, 622,4 mm ČR
Nadmořská výška meteorologické stanice
Lázně Bělohrad: 298 metrů nad mořem
2/2005
KULTURA
KULTURNÍ
PROGRAM LÁZNÍ
květen a červen 2005
3. 5., úterý v 19,30 hod. INDONÉSIE –
cestování do tropických pralesů indonéského
souostroví s Vladimírem Lemberkem, který je
v současnosti zoologem Východočeského muzea v Pardubicích a uskutečnil mnoho zajímavých expedic po celém světě
5. 5., čtvrtek v 19,30 hod. EAGLES and
HORSES, koncert skupiny, která hraje a zpívá
největší hity americké písničkářské legendy
Johna Denvera, jako např. Take Me Home,
Country Road ad. (u nás je známe v podání Tomáše Linky nebo Pavla Bobka). Kapelníkem je
Petr Havrda a skupinu tvoří členové folk a folkrockových skupin z Hradecka a Pardubicka.
13. 5., pátek v 19,30 hod. VEČER
VYPRÁVĚNÍ – houslista František LAMAČ ve
svém hudebním pořadu „Pro každého něco“
uvádí populárního herce ND Praha a Divadla
bez zábradlí Jiřího KRYTINÁŘE
17. 5., úterý v 19,30 hod. KONCERT skupiny POUTNÍCI z Brna. Koncert přední české
country a bluegrassové skupiny, která letos slaví již 35 let své činnosti.
27. 5., pátek v 19 hod. PAVEL NOVÁK, koncert populárního zpěváka – bronzového slavíka
z r. 1967
28. 5., sobota PURO–KLIMA OPEN, tradiční
tenisový turnaj v lázeňském parku Bažantnice
3. 6., pátek v 19,30 hod. SVĚTEM OPERET,
zábavný hudební program operetního souboru
z Hradce Králové.
5. 6., neděle v 10 hod. VÝROČNÍ KONCERT.
Setkání mladých houslistů, pianistů a kytaristů
– žáků hudební školy manželů Čeřovských
z Lázní Bělohrad.
16. 6., čtvrtek v 19 hod. ZAHÁJENÍ
MEZINÁRODNÍCH FOLKLÓRNÍCH SLAVNOSTÍ
PÍSNÍ A TANCŮ V LÁZNÍCH, úvodní vystoupení zahraničních souborů. Celé město Lázně
Bělohrad ožije až do neděle 19. 6. 2005 řadou
vystoupení českých i zahraničních folklórních
souborů. Další program v areálu lázní proběhne
v sobotu 18. 6. v 10 hod., kdy se představí české
folklórní soubory. Program bude upřesněn ředitelem festivalu p. Jindřichem Rychterou.
22. 6., středa v 16,30 hod. Koncert MŠ
Lázně Bělohrad, pásmo písniček a recitací
nazvané ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY, na
které děti zvou nejen rodiče, ale i hosty lázní
24. 6., pátek v 19 hod. ALDIS BAND HRAJE
SWING, koncert populárního dvacetičlenného
orchestru z Hradce Králové s dirigentem p. Jiřím Benešem
7
Anenské slatinné lázně
Lázně Bělohrad
■ Metabolická onemocnění s postižením
Vzhledem k vývoji medicínských oborů
a demografickému vývoji české
kloubu (artritis, artikuální chondrokalció-
populace se dostává do popředí zájmu
za, ochronotická artropatie aj.)
■ Bolestivé sy. šlach. úponů, burz, podkož-
zdravotnictví i společnosti jak včasná
rehabilitace, tak i dlouhodobá
ní tkáně, tuků a kosterních svalů, včetně
rehabilitačně zaměřená zdravotní péče.
postižení způsobených prací s vibrační-
Naší permanentní snahou je poskytovat
mi nástroji a nadměrným jednostran-
léčebnou péči na vysoké úrovni, což
ným přetížením, mimokloubní revmatis-
předpokládá dobré technické vybavení
a co nejvyšší kvalifikaci personálu.
Lázeňskou léčbu doporučuje příslušný
odborník (uvedeno v Indikačním seznamu). Návrh na lázeňskou péči sepisuje
pacientovi jeho registrující praktický
lékař. Léčbu komplexní i příspěvkovou
musí schválit revizní lékař příslušné zdravotní pojišťovny.
V Anenských slatinných
lázních a.s. léčíme pacienty
s diagnózami, které jsou
uvedeny v Indikačním
seznamu pro lázeňskou péči
o dospělé, děti a dorost
v platném znění dle vyhlášky
č. 58/1997 Sb.
V lázních obecně existují tři
základní typy léčby:
1) komplexní – zdravotní
pojišťovny hradí léčbu,
ubytování, stravování
2) příspěvková – zdravotní
pojišťovny hradí pouze léčbu,
pacient si hradí ubytování
a stravování
3) samoplátecká – na vlastní
náklady pacienta
mus celkový a lokalizovaný
■ Koxartróza v soustavném léčení
■ Genortóza v soustavném léčení
■ Artrózy v ostatních lokalizacích (včetně
Hyberdenovy polyartrózy s postižením
ručních a nožních kloubů)
■ Vertebrogenní syndrom algický funk-
čního nebo degenerativního původu,
soustavně léčený
■ Skoliózy idiopatické a jiné s tíží zakřive-
ní do 60 st. de Cobba, soustavně léčené
■ Stavy po úrazech pohybového ústrojí a po
ortopedických operacích včetně stavů po
operacích
meziobratlových
plotének
a stenóz kanálu páteřního
■ Stavy
po ortopedických operacích
s použitím náhrady kloubní
■ Předoperační příprava před plánova-
nou náhradou kloubní
■ Stavy po popáleninách a po rekon-
strukčních výkonech, kde hrozí značné
■ Arkylozující spondylitis (Běchtěrevova
smršťování jizev, do 6 měsíců po zhojení
choroba)
Indikační seznam:
■ Ostatní séronegativní spondartritidy
DOSPĚLÁ LÉČEBNA
(psoritická artritis, Reiterův sy., entero-
■ Kořenové syndromy vertebrogenního
patické artritidy) a reaktivní (parainfek-
původu
ční) a druhotné artritidy
■ Svaly po poraněních a operacích cen-
■ Artropatie provázející krevní, endokrin-
trálního a periferního nerstva a poru-
ní, neurologická a plicní onem. (hemofi-
chami hybnosti, se známkami obnovují-
lická, diabetická artropatie, akromega-
cí se funkce
lie, hypertyreóza, hypertrofická pulmo-
■ Revmatoidní artritis st. I. – IV. (včetně
juvenilní artritidy)
nální osteortropatie, artrózy za snížení
vnímavosti pro bolest apod.)
Anenské slatinné lázně, a.s.
Lázeňská 165, 507 81 Lázně Bělohrad
Česká republika
TEL.: +420 493 767 111
+420 493 767 351
FAX.: +420 493 767 443
E-MAIL: l [email protected]
www.belohrad.cz
Lázeňský časopis,
E-KONTAKTY
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
obecné
obecné
představenstvo
ředitel
obchodní oddělení
léčebný úsek
léčebný úsek dětská léčebna
Anenské slatinné lázně, a.s., Lázně Bělohrad
Vydává: ESKIRA, Mirovická 5, 182 00 Praha 8 / Redakce: Mgr. Petr Trojan (CREATIVUM) / MK ČR E 15627

Podobné dokumenty

stáhnout zde - Léčebné lázně Jáchymov

stáhnout zde - Léčebné lázně Jáchymov množství Vámi absorbované radioaktivity vyrovná množství, které

Více

Katalog pobytů - Hotel Lázně Kostelec

Katalog pobytů - Hotel Lázně Kostelec DŘÍVE, NEŽ SI POBYT VYBERETE, SEZNAMTE SE PROSÍM S UŽÍVANÝMI DEFINICEMI A S DOPLŇUJÍCÍMI INFORMACEMI. NÁSTUPNÍ DEN LIBOVOLNÝ — Tato definice znamená, že si můžete počátek svého pobytu určit na kte...

Více

Oživlý kámen Již 125. sezona

Oživlý kámen Již 125. sezona K ozdravění organizmu sloužily nejen koupele a bazény, ale používala se i vnitřní balneoterapie. U klientů docházelo k tzv. detoxikacím, protože když někdo žije dlouhodobě bohémským životem, je pot...

Více

prezentace MUDr. Aleny Dernerové

prezentace MUDr. Aleny Dernerové je dodáno pouze to, co bylo požadováno, víc ani šroubek zadavatel (a jeho zřizovatel) i dodavatel jsou spokojeni zdravotníci se diví, že přístrojů je nějak málo a jsou špatně vybavené všechno ale p...

Více

ROYAL SPA News

ROYAL SPA News Počátkem letošního roku jsme v lázeňském hotelu Miramare II rekonstruovali pokoje kategorie superior. Práce jsou úspěšně za námi a lázeňští hosté si pochvalují komfortní, moderní a stylové ubytován...

Více