MP3 přehrávač MP-150 Uživatelská příručkai

Komentáře

Transkript

MP3 přehrávač MP-150 Uživatelská příručkai
®
MP3 přehrávač MP-150
Uživatelská příručkai
Do rámečku prosím vepište sériové číslo svého zařízení, abyste zajistili hladký
průběh reklamačního řízení. V případě reklamace jej zašlete spolu s kopií
dokladu o platbě nejbližšímu prodejci společnosti TEAC.
Likvidace výrobku
Zařízení byste neměli vyhazovat
mezi komunální odpad. Ověřte si
prosím místní předpisy týkající se
likvidace elektronických výrobků.
• Změny specifikací a charakteristik mohou být provedeny
bez upozornění.
• Copyright © 2005, TEAC Europe GmbH. Všechna práva
vyhrazena. Vydání: říjen 2005
• Názvy společnosti a produktů zde uvedené jsou
ochrannými známkami daných společností.
CZ– 2 | MP-150
Obsah
Vlastnosti ................................................................................................................................................... 4
Obsah balení .......................................................................................................................................... 4
Důležité informace ............................................................................................................................... 5
Ovládací prvky ...................................................................................................................................... 6
Symboly na displeji .............................................................................................................................. 7
Instalace .................................................................................................................................................... 7
Vložení baterií .............................................................................................................................. 7
Software ovladače ................................................................................................................... 8
Spojení s PC .................................................................................................................................. 8
Odpojení ........................................................................................................................................ 9
Manuální instalace softwaru ovladače ...................................................................... 10
Základní ovládání .............................................................................................................................. 12
Nabídka ........................................................................................................................................ 12
Zapnutí a vypnutí ..................................................................................................................... 12
Přehrávání ................................................................................................................................... 12
Předchozí/Další ......................................................................................................................... 12
Hlasitost ......................................................................................................................................... 12
Rychle převinout vpřed/Převinout zpět ....................................................................... 12
Ekvalizér ........................................................................................................................................ 13
Mód přehrávání ....................................................................................................................... 13
Funkce opakování A-B .......................................................................................................... 13
Mód hlasu .................................................................................................................................... 13
Hlasové nahrávání .................................................................................................................. 14
Nahrávání pomocí Line in .................................................................................................. 15
Odstraňování souborů .......................................................................................................... 15
Kopírování souborů do MP-150 ......................................................................................... 15
Funkce soubor ........................................................................................................................... 16
Úprava značek ID3 ................................................................................................................. 16
Nastavení automatického vypnutí přístroje ............................................................... 17
Jazyk ............................................................................................................................................... 17
Kontrast .......................................................................................................................................... 17
Informace o paměti ............................................................................................................... 17
Funkce zamknout LOCK ....................................................................................................... 18
Aktualizace firmwaru ........................................................................................................................ 19
Formátování paměti ......................................................................................................................... 21
Odinstalování softwaru ovladače ............................................................................................. 22
Odstraňování závad ......................................................................................................................... 23
Specifikace ............................................................................................................................................ 24
Záruka ....................................................................................................................................................... 25
CZ – 3 | MP-150
TEAC MP-150 je jeden z nejvýkonnějších MP3 přehrávačů na trhu.
Vlastnosti
Přehrávání MP3/WMA souborů
LC displej s modrých prosvícením
Dvojité konektory pro sluchátka
Line-in konektor
USB 2.0
Kvalitní hlasové nahrávání
Neobsahuje ovladače pro Win2000/XP/ME
256MB/512MB/1GB přenosný USB klíč
Opakované přehrávání A-B
Ekvalizér: 5 módů: Normal, Rock, Jazz, Classic, Pop
Podpora značek ID3 se zobrazováním textu písní (nutná úprava
předem)
Nízká spotřeba energie
Možnost aktualizace firmwaru
Obsluha pomocí nabídky
Obsah balení
MP3 přehrávač MP-150
Základní ovládání
Uživatelská příručka (na CD)
2x sluchátka
Kabel USB
Kabel Line-in
Pásek na krk
Instalační CD
AAA baterie
CZ – 4 | MP-150
Důležité informace
Nepoužívejte zařízení v místech, kde je extrémní horko, zima,
prašnost nebo vlhkost.
Chraňte zařízení před pádem.
V následujících případech dobijte baterii:
– Displej baterie zobrazuje
prázdná (empty).
– Tlačítka nefungují normálně.
– Zařízení při běžných podmínkách nefunguje.
Neručíme za škody vzniklé nesprávným užíváním nebo jiným
poškozením.
Důležité informace:
Pokud zařízení nefunguje v důsledku nesprávného užívání
správně, vypněte jej a poté opět zapněte. Opětovné zapnutí
vrátí zařízení do normálního chodu.
Důležité informace:
Než začnete zařízení používat, přečtěte a uchovejte si prosím
všechny pokyny k jeho ovládání. Za škody způsobené špatným
užíváním či poškozením zařízení neručíme.
Důležité!
Používejte prosím pouze kvalitní baterie. Slabé baterie mohou
výrazně snížit výkon přehrávače!
CZ – 5 | MP-150
Ovládací prvky
1. Joystick pro funkce 9., 10., 11.
a 12.
2. USB konektor
3. Konektor pro sluchátka
4. Konektor pro sluchátka/
konektor pro vstup Line-in
5.
ON/OFF/Přehrát/
pozastavit/zastavit
6. M (tlačítko Nabídka)
7. Opakování A-B/R Nahrávání
8. LC displej
9. Hlasitost +
10. Hlasitost –
11. : další, Rychle
převinout vpřed FF
12. : předchozí, Převinout
zpět RW
13. Zamknout LOCK
14. Místo pro baterie
CZ – 6 | MP-150
Symboly na displeji
Mód Hudba/Hlas
Indikátor pro funkce
přehrát, pozastavit, zastavit
Indikátor funkce Opakovat
Indikátor ekvalizéru resp.
A-B indikátor
Hlasitost
Ukazatel stavu baterie
Název hudby, umělce,
alba nebo souboru
Doba nahrávání
Řadová číslovka
Funkce opakování:
,
,
a
Ekvalizér: NORMAL, ROCK, JAZZ, CLASS, POP
Mód USB
Instalace
Vložení baterií
Pro napájení tohoto zařízení se používá AAA 1,5V alkalická baterie.
Otevřete krytku pro umístění batereií Vložte baterie jak je uvedeno
na dně krabičky. Pak krytku zavřete.
Poznámka:
Je-li baterie vybitá, na displeji se zobrazí zpráva „Battery
Shortage Power OFF“ a přehrávač se automaticky vypne.
CZ – 7 | MP-150
Software ovladače
Windows98
Máte-li Windows98, musíte nainstalovat ovladače. Nezapojujte
zařízení k svému počítači, pokud nebude instalace ovladače
ukončena. Do své CDROM mechaniky vložte přiložené CD anebo
si ovladač stáhněte z naší webové stránky. Dvakrát klepněte na
SETUP:EXE a postupujte podle instrukcí na obrazovce. Až bude
instalace dokončena, spojte MP-150 a počítač pomocí přiloženého
USB kabelu.
Windows 2000/XP/ME
Pro Windows 2000/XP/ME není nutné instalovat ovladač. Pro
Windows 2000 musíte nainstalovat service pack 3. Při prvním
zapojení zařízení se zobrazí pomocník pro Nový hardware. MP-150
je automaticky rozpoznán a příslušné ovladače aktivovány.
Spojení s PC
MP3 přehrávač se s PC spojuje pomocí přiloženého USB kabelu.
Operační systém rozpozná zařízení a pak se ve složce Tento počítač
se objeví symbol pro Velkokapacitní paměťové zařízení. Displej
přehrávače ukazuje
(Připraven).
CZ – 8 | MP-150
Odpojení
Než zařízení odpojíte, musí být odebráno z operačního systému.
Jinak může dojít ke ztrátě dat. Pokračujte následovně:
1. Dvakrát klepněte na symbol Odebrat hardware nebo Vysunout,
který najdete v pravém dolním rohu panelu nástrojů. (XP:
Bezpečně odebrat hardware). Viz. Příslušné obrázky:
2. Na vyskakovacím okně klepněte na Stop resp. OK.
3. Klepněte na OK.
Pokud dokončíte výše uvedené kroky, můžete zařízení odpojit.
Poznámka: Softwarový ovladač nemusí být kompatibilní s
jinými MP3 výrobky. Vyskytnou-li se problémy, zkuste
nainstalovat ovladač manuálně nebo zavolejte na naši
hotline.
CZ – 9 | MP-150
Manuální instalace softwaru ovladače
1. Windows 2000/XP: Pravým tlačítkem myši klepněte na Tento
počítač>Vlastnosti>Správce zařízení.
Dvakrát klepněte na Player Recovery Device Class.
Nyní klepněte na Ovladač>Aktualizovat ovladač.
V ostatních oknech klepněte na Další.
CZ – 10 | MP-150
2. Windows 98: Až připojíte přehrávač k PC, klepněte pravým
tlačítkem myši na Tento počítač>Vlastnosti>Správce zařízení.
Zkontrolujte prosím, zda se vstup přehrávače zobrazuje s
vykřičníkem nebo otazníkem.
Dvakrát klepněte na symbol MP3-150 (Player Recovery Device
Class).
Nyní klepněte na Ovladač>Aktualizovat ovladač. V následujících
oknech klepněte na Další a na Dokončit, což dokončí instalaci
ovladače.
Nyní je ovladač nainstalován.
CZ – 11 | MP-150
Základní ovládání
Nabídka
Zařízení se plně ovládá pomocí nabídky. Hlavní nabídka i
podnabídky se spustí pomocí tlačítka M. Hlavní nabídka a
podnabídky opustíte tlačítkem Exit. Všechny nabídky se ovládají
tlačítky a . Chcete-li provést volbu, musíte stisknout M.
Zapnutí a vypnutí
Chcete-li zařízení zapnout, použijte
. Zařízení je nastaveno tak,
že po zapnutí se zobrazí funkce hudby. Chcete-li zařízení vypnout,
stiskněte
na déle než 5 vteřin dokud se zobrazuje zpráva Držte
dokud se zařízení nevypne a také aktivní panel
, pak se
zařízení vypne.
Přehrávání
Krátkým stisknutím
spouštíte a pozastavujete přehrávání. Delším
stisknutím (asi 2 s) přehrávání zastavíte. Funkce Přehrát
,
Pozastavit
a Zastavit
jsou označeny odpovídajícími symboly.
Předchozí/Další
Krátkým stisknutím tlačítka
tlačítkem do dalších.
přejdete do předchozích souborů,
Hlasitost
Stisknutím tlačítka + zvýšíte hlasitost, tlačítkem – ji snížíte.
Rychle převinout vpřed/Převinout zpět
Chcete-li použít funkci rychle převinout vpřed, stiskněte dlouze
tlačítko . Na displeji se zobrazí
a čas přehrávání současné
skladby se bude rychle zvyšovat. Chcete-li spustit funkci rychle
převinout zpět, stiskněte dlouze tlačítko . Na displeji se zobrazí
a čas přehrávání současné skladby se bude rychle snižovat.
CZ – 12 | MP-150
Ekvalizér
V hlavní nabídce zvolte Nastavení a pak EQ. Funkci ovládejte
pomocí tlačítek a mezi možnostmi Normal, Rock, Jazz, Classic
a Pop.
Poznámka:
Budete-li listovat mezi módy EQ, netiskněte tlačítko rychle,
módy byste měli měnit jeden po druhém.
Mód přehrávání
V hlavní nabídce zvolte Nastavení a pak Mód přehrávání. Funkci
ovládejte pomocí tlačítek a mezi možnostmi Normálně,
Opakovat skladbu, Opakovat všechny a promíchat opakování.
Funkce opakování A-B
Abyste označili začátek obsahu pro opakování, stiskněte během
přehrávání A-B/R. Zobrazí se symbol A-. Chcete-li označit konec
obsahu, opět stiskněte A-B/R. Nyní se zobrazuje symbol A-B a
označená sekce se neustále opakuje. Abyste zrušili nastavené
opakování A-B a spustili přehrávání od konečné pozice, stiskněte
tlačítko A-B/R .
Mód hlasu
Chcete-li spustit mód hlasu, zvolte v hlavní nabídce Hlas. V
hlasovém módu se na displeji zobrazí WAV. V hlasovém módu se
používají soubory WAV. Neexistuje podpora pro značky ID3
(zobrazování informace o textu). K dispozici jsou tyto funkce:
- Přehrávání
- Pozastavit/zastavit/vypnout
- Předchozí/další, Rychle převinout vpřed/Převinout zpět
- Nastavení hlasitosti
- možnosti nastavení EQ
- Možnosti nastavení přehrávání
- A-B opakování
CZ – 13 | MP-150
Hlasové nahrávání
Rychlé spuštění
V módu hudba nebo hlas stiskněte tlačítko A-B/R (asi 2 vteřiny)
dokud se nezobrazí . Hlasové nahrávání se spustí hned, jakmile
uvolníte tlačítko. Formát nahrávání je mono ADPCM 8 kHz. Stisknutím
A-B/R nahrávání zastavíte.
Řízená nabídka
Jste-li v módu hudba nebo hlas, zvolte v hlavní nabídce Nahrát.
V podnabídce jsou možnosti Zdroj, Mód, Kódování, Tempo, Kanál,
Nahrát a Exit. Pro navigaci mezi možnostmi použijte tlačítka a
a výběr potvrďte tlačítkem M.
– Zdroj umožňuje vybrat mezi MIC = mikrofonem nebo LineIn pro
všechny ostatní audio zařízení.
– Mód umožňuje zvolit mód nahrávání: Hudba nebo Hlas.
– Chcete-li nastavit formáty IM ADPCM (4 Bit), MS ADPCM (4 Bit) or
PCM (16 Bit), použijte kódování.
– Tempo se používá pro nastavení tempa ukázky na 8KHz/11KHz/
16KHz/22KHz/32KHz.
Poznámka: Pokud nahráváte pomocí MIC, doporučujeme použít 8KHz.
– Kanál umožňuje přepínat mezi Mono a Stereo.
– Pokud chcete spustit nahrávání, stiskněte M a funkci Nahrát.
Funkce Exit celý proces zastaví.
Zvolte MIC a pak Nahrát spolu s M. Zařízení okamžitě spustí
nahrávání. Stisknutím A-B/R nahrávání zastavíte.
Nahráváte-li pomocí zabudovaného mikrofonu Vxxx, ukládají se
soubory WAV do adresáře VOICE.
CZ – 14 | MP-150
Nahrávání pomocí Line in
Spojte LINE-IN s externím audio zařízením (např. kazetový přehrávač,
CD přehrávač apod.). Zvolte LineIn jako zvukový zdroj (pokračujte
jak bylo uvedeno výše) a nastavte hodnoty pro Kódování, Tempo
a Kanál na požadovaná nastavení. Tlačítka a umožňují zvolit
podnabídku Nahrát. Spusťte externí audio zařízení a ihned stiskněte
na přehrávači MP-150 tlačítko M. Přehrávač začne nyní nahrávat.
Stisknutím A-B/R nahrávání zastavíte.
Poznámka:
Zkontrolujte nahrávací hlasitost, například pomocí sluchátek.
Odstraňování souborů
V hlavní nabídce zvolte Soubor. Chcete-li odstranit jednotlivé
soubory, zvolte možnost Hudba. Chcete-li odstranit všechny soubory,
zvolte Všechna hudba. Možnosti Hlas nebo Hlas vše slouží k
odstranění jednotlivých nebo všech souborů s hlasovou nahrávkou.
Volbu proveďte tlačítky a . Potvrďte tlačítkem M. Současně
se na displeji zobrazí „Odstranit soubory?“, název skladby a
možnosti pro potvrzení Ano a Ne. Tlačítko
opakovaně mění
mezi možnostmi pro potvrzení. V módu pro odstranění jednotlivých
souborů se pomocí tlačítek a . Můžete posunout na předchozí
či další soubor. Chcete-li odstranit aktuální soubor a přeskočit na
další, zvolte Ano a stiskněte tlačítko M. Stisknete-li Ne, vrátíte se do
funkce pro odstraňování souborů. Pomocí tlačítka Exit opustíte
funkci Odstranit.
Kopírování souborů do MP-150
Vzhledem k počítačům je MP-150 velkokapacitní paměťové
zařízení. Proto je možné přenášet soubory běžným způsobem ve
Windows Explorer.
Důležité
V průběhu kopírování souborů zařízení neodpojujte. Může dojít
ke ztrátě dat. Podrobnější informace najdete v sekci
„Odstraňování závad“.
CZ – 15 | MP-150
Velmi důležité
Zařízení můžete odpojit pouze je-li na displeji zobrazeno
Připraven
zapsat
. Blikající zpráva jako číst
nebo
indikuje, že probíhá přenos dat.
Funkce soubor
V hlavní nabídce zvolte Soubor. Tlačítky a se můžete v
souboru pohybovat. Soubory otevřete krátkým stisknutím tlačítka
. Krátkým stisknutím M se dostanete o úroveň výš do adresáře.
Požadovaný soubor zvolíte pomocí tlačítka
. Podržíte-li tlačítko
M déle, vrátíte se zpět do módu přehrávání.
Úprava značek ID3
1. Otevřete Winamp, nahrajte MP3 soubor, který chcete upravit a
pak otevřete LRC editor. Můžete buď vložit informace do textového rámečku editoru LRC nebo klepnout na Dokument/otevřít
a přetáhnout upravovaný text do editoru. Postupujte následujícím způsobem:
– Pokud je přehráván odpovídající hudební titul, klepněte na
přidat značku. Všimněte si, že se před informací o textu objeví
značka s časem.
– Vyplňte název, umělce a album.
– Nakonec klepněte na Uložit jako vyberte Soubor v LRC a uložte
upravenou značku ID3.
CZ – 16 | MP-150
Poznámka:
Pojmenujte tuto značku ID3 stejně jako daný MP3 soubor a
oba soubory zkopírujte do zařízení. Příslušné informace se pak
zobrazí na displeji, když budete skladbu přehrávat.
Poznámka:
1. Délka značky ID3 by neměla přesáhnout 16 znaků (písmen
nebo číslic) nebo 8 dvojitých znaků (čínské znaky).
2. Následující znaky nelze v informacích o názvu a umělci použít:
\/:*?„<>|[]
3. Informace značky ID3 o každé skladbě nesmí překročit 1,2
Kb. V opačném případě budou přesahující znaky zkráceny.
Nastavení automatického vypnutí přístroje
V hlavní nabídce zvolte Nastavení a pak Nastavení zdroje
(PowerSet). Funkci ovládejte pomocí tlačítek a , které vás
vedou přes možnosti vypnutí. Chcete-li zařízení vypnout, lze nastavit
časové intervaly Zakázat, 1 Min, 2 Min, 5 Min a 10 Min. Potvrďte
tlačítkem M.
Poznámka:
Pokud zvolíte možnost Zakázat, zařízení se nevypne, dokud
nebude baterie zcela vybitá.
Jazyk
V hlavní nabídce zvolte Nastavení a pak Jazyk. Nyní zvolte pomocí
tlačítek nebo odpovídající jazyk.
Kontrast
V hlavní nabídce zvolte Nastavení a pak Kontrast. LCD zobrazí
. Pomocí tlačítek nebo zvolte kontrast. Potvrďte
tlačítkem M.
Informace o paměti
V hlavní nabídce zvolte Informace o (About). Displej ukazuje
celkovou (IntMedia) a volnou (IntFree) kapacitu paměti. Stisknutím
jakéhokoli tlačítka se vrátíte do hlavní nabídky.
CZ – 17 | MP-150
Funkce zamknout LOCK
Pokud ve kterémkoli přehrávacím módu posunete tlačítko LOCK
směrem ke konektoru USB, zamknete přehrávač (symbol ). V módu
zamknutí LOCK nelze používat žádnou funkci.
Poznámka: Pokud přehrávač zapnete a tlačítko zamknutí se
aktivuje a pokud pak pomocí tlačítka
budete chtít zařízení
zapnout, displej zobrazí obrázkové logo a zprávu „ZAMKNUTO“
(„LOCKED“) a automaticky se vypne.
CZ – 18 | MP-150
Aktualizace firmwaru
Běžně není nutné aktualizovat firmware. Měli byste tak učinit, pokud
zařízení bezproblémově nefunguje.
1. Spojte zařízení s PC
2. Stisknutím tlačítka
zařízení zapněte. Ve složce Můj počítač
se zobrazí velkokapacitní paměťové zařízení.
3. Další postup: Start>Programy>SigmaTel MSCN Audio Přehrávač>
SigmaTel MSCN Firmware Download.
Po uzavření windows se otevře okno pro aktualizaci.
CZ – 19 | MP-150
Poznámka
Pokud se má v průběhu aktualizace firmwaru formátovat
paměť typu flash, musíte zvolit Format Data Area. V okně
klepněte na Ano.
4. Klepněte na tlačítko Start a spusťte aktualizaci softwaru, jak je
uvedeno níže.
5. Po ukončení aktualizace, klepněte na Zavřít.
CZ – 20 | MP-150
Formátování paměti
1. Připojte přehrávač k PC a klepněte na tlačítko
.
2. Pravým tlačítkem myši klepněte na Tento počítač a zvolte
Formátování…
3. Otevře se okno pro formátování.
FAT
4. Klepněte na Start a OK. Spustí se formátování paměti typu flash.
5. Po ukončení formátování, klepněte na OK.
CZ – 21 | MP-150
Odinstalování softwaru ovladače
1. Odpojte zařízení od PC.
2. Klepněte na Start>Programy>SigmaTel MSCN Audio Přehrávač>
Odinstalovat nebo použijte Ovládací panel>Explorer>Software.
Objeví se následující okno.
3. Pokud ovladač nechcete odinstalovat, klepněte na Zrušit.
4. Chcete-li spustit proces odinstalování, klepněte na OK. Postupujte
podle pokynů na obrazovce.
5. Chcete-li ukončit odinstalování, klepněte na Dokončit.
CZ – 22 | MP-150
Odstraňování závad
Proč nelze přehrát některé MP3 soubory?
MP3 standard zahrnuje pouze: skladby ve 3. vrstvě MPEG1, 3. vrstvě
MPEG2 a 3. vrstvě MPEG2,5. Jiné skladby budete moct přehrát
pokud je převedete odpovídajícím softwarem.
Proč neodpovídá velikost paměti, která je zobrazena na displeji
pod operačním systémem, hodnotě uvedené v políčku?
Software MP3 přehrávače zabírá malou část paměti, což ovlivňuje
odpovídající hodnoty.
Více o formátu WAV
Toto zařízení podporuje pouze WAV soubory v IMA ADPCM formátu.
Pokud chcete v přehrávači ukládat soubory WAV jiných formátů,
vytvořte prosím novou složku a ukládejte soubory WAV tam.
Neukládejte soubory WAV jiných formátů do kořenového adresáře
nebo do složky HLAS. Může dojít k tomu, že se přehrávač při
přehrávání souborů WAV vypne.
Proč MP3 přehrávač pracuje pomalu?
Časté a dlouhé používání a odstraňování souborů způsobí
fragmenty v paměti typu flash, stejné jako u fragmentace pevného
disku. Fragmentace zpomaluje operační rychlost přehrávače.
Co dělat, když byl ovladač MP3 přehrávače poškozen?
K tomu většinou dochází při nesprávné manipulaci. Detaily najdete
v sekci Aktualizovat/Obnovit software.
Co dělat, když MP3 přehrávač nefunguje správně, např. vypíná
se?
Pokud zařízení nefunguje v důsledku nesprávného užívání správně,
vypněte jej a poté opět zapněte. Opětovné zapnutí vrátí zařízení
do normálního chodu.
Přehrávač přehrává hudbu, ale nereaguje na tlačítka?
Tlačítko LOCK je v zapnuté pozici. Posuňte tlačítko LOCK do opačné
pozice.
CZ – 23 | MP-150
Specifikace
Paměť typu flash:
Rozhraní:
Max čas nahrávání:
Až 8 hodin pro přehrávání
Rozměry:
Váha:
Zdroj napájení:
Paměť:
Podporované formáty:
Mikrofon:
Výstup:
Vstup:
Provozní teplota:
256MB/512MB/1GB
USB2.0
16/32/64Hod.
71,5mm x 27,5mm x 20mm
35g (včetně baterií)
AAA Alkalické baterie
zabudovaná paměť typu flash
MP3 (Vrstva 3 formátu MPEG1,
MPEG2, MPEG2.5), WMA, DRM9
zabudovaný kondenzátorový
mikrofon
2 x dvoukanálová sluchátka,
impedance nad 8 ohmů.
Line-in
0°C - 40°C
CZ – 24 | MP-150
Kdo může uplatnit záruku
Tato záruka může být uplatněna pouze původním maloobchodním kupcem.
Co záruka pokrývá a co ne
Kromě níže uvedeného, záruka pokrývá všechny výrobní vady a vady materiálu tohoto produktu. Následující
není zárukou kryto:
1. Poškození či zničení vnějšího obalu.
2. Jakákoli část, která byla vyměněna, nebo u níž bylo poškozeno, měněno či odstraněno sériové číslo.
3. Poškození, zničení či porucha jako důsledek:
(a) nehody, špatného používání nebo nedbalosti;
(b) nedodržování pokynů dodaných spolu s produktem;
(c) přepravy produktu. Za jakoukoli škodu vzniklou během přepravy ručí přepravní společnost. Všechny
škody vzniklé přepravou a všechna vnitřní a vnější rizika jsou odpovědností přepravní společnosti. Toto
jednoznačně není odpovědnost společnosti TEAC.
(d) oprava či pokus opravit produkt subjektem neautorizovaným společností TEAC pro opravy,
(e) příčiny jiné než vady produktu, jako je nedostačující technická dovednost, kompetence nebo zkušenost
uživatele. Obzvláště škody, které mohou vzniknout jako průvodní jevy při použití, zejména nedostatečnou
ventilací,
(f) škody vzniklé nesprávnou instalací softwaru,
(g) pravidelné kontroly,
(h) údržba, a to opravy jednotlivých částí kvůli běžnému opotřebení,
(i) úpravy a změny produktu s cílem přizpůsobit jej odlišným národním technickým a bezpečnostním
standardům zemí jiných, než pro které byl produkt původně navržen a vyroben.
Délka záruky
TEAC Europe GmbH, dále jen TEAC, garantuje záruku na tento produkt vůči výrobním vadám a vadě materiálu
na dva (2) roky od data zakoupení produktu od oprávněného maloobchodního prodejce. Dle těchto podmínek
bude tento produkt společnosti TEAC zdarma opraven autorizovaným TEAC servisem, autorizovanými prodejci
TEAC a/nebo jejich autorizovanými servisními místy. TEAC, autorizovaná servisní místa TEAC, autorizovaní
prodejci TEAC a/nebo jejich autorizovaná servisní místa mohou rozhodnout, zda bude vadný produkt opraven
nebo zcela či částečně vyměněn. TEAC a odvislé společnosti, autorizovaná servisní místa TEAC, autorizovaní
prodejci TEAC a/nebo jejich autorizovaná servisní místa rovněž uznají záruku v ostatních členských státech EU
a EFTA na základě podmínek záruky.
Adresa prodejce
Jméno prodejce
Adresa
Jméno vlastníka
Datum nákupu
MP-150
Model
Sériové číslo.
Tyto záruční podmínky neovlivňují žádná zákonná práva spotřebitelů, která jsou stanovena odpovídajícími
národními zákony.
Omezení odpovědnosti a výjimky z dané záruky
Pokud to podle platných národních zákonů není nevymahatelné nebo nezákonné:
1. je odpovědnost společnosti TEAC za vadné produkty vymezena na opravu či výměnu produktu, přičemž
rozhodnutí činí společnost TEAC, její autorizovaná servisní místa, autorizovaní prodejci a jejich servisní
místa. Nikdo není oprávněn převzít větší odpovědnost jménem společnosti TEAC. Společnost TEAC není
odpovědna za škody na majetku jakékoli povahy, obzvlášť neodpovídá za škody na jakémkoli typu softwaru
a/nebo databází způsobených produkty TEAC. Dále společnost TEAC neodpovídá za škody vzniklé
nedostatečným užíváním, ušlý zisk či jiné škody, ať už nahodilé, vyplývající či jiné.
2. Všechny implicitní záruky a podmínky, které zahrnují, ale nejsou omezeny pouze na záruky či podmínky
prodejnosti a účelovosti, jsou tímto vyloučeny.
Jak obdržíte záruční servis
1. Jestliže vaše zařízení potřebuje servisní službu během záruční doby, kontaktujte prosím místního
autorizovaného distributora tohoto produktu. Pokud nemůžete tohoto distributora najít, kontaktujte prosím
službu společnosti TEAC na níže uvedené adrese.
2. Když vyhledáte nejbližší autorizované servisní místo pro tento produkt, zašlete tam produkt a všechny
vadné části s předplaceným poštovným a pojištěním, přibalte kopii záruční smlouvy a kopii účtenky, kde je
datum nákupu. Ujistěte se, že záruční smlouva je správně vyplněna (nezapomeňte udat sériové číslo
produktu). Společnost TEAC si vyhrazuje právo odmítnout záruční servis, pokud dokumenty chybí nebo jsou
podle těchto podmínek neúplné.
Je-li nezbytná oprava pokryta zárukou a pokud jste produkt či jeho části poslali na nejbližší autorizované
servisní místo, musí být zpáteční doprava a pojištění předem zaplaceny.
Neposílejte svá zařízení zpět do výrobního podniku společnosti TEAC bez naší předchozí autorizace
(viz. formulář RMA)!
Co zaplatíme
Zaplatíme veškeré náklady na práci a materiál za položky pokryté zárukou. Platba za dopravu a pojištění je
popsána v další sekci této záruční smlouvy.
Záruka
Germany
65205 Wiesbaden-Erbenheim
TEAC Europe GmbH
DSPD
Bahnstraße 12
Hotline:
+49 1805 55 83 79
Servisní místo TEAC:
TEAC Service Centre Europe
Hessenring 25
64546 Mörfelden-Walldorf, Germany
www.teac.de/rma
TEAC Europe GmbH
GmbH, DSPD:
Bahnstraße 12, 65205 Wiesbaden-Erbenheim, Germany
Internet: www.teac.de

Podobné dokumenty