Podklady pro začlenění objektu do systému UNISECUR

Komentáře

Transkript

Podklady pro začlenění objektu do systému UNISECUR
Podklady pro začlenění objektu do systému UNISECUR
Osnova:
a) Název firmy, jméno zákazníka
b) Společnost registrovaná u, spis.značka
c) IČ, DIČ
d) Bankovní spojení
e) Číslo účtu
f) Název provozovny (objektu)
g) Adresu provozovny (objektu)
h) Telefon provozovny pro účely prověření přítomnosti osob nebo poruchy
i) Provozní (pracovní) doba provozovny
j) Jméno kontaktní odpovědné osoby
k) Adresu bydliště odpovědné osoby
l) Kontaktní telefon odpovědné osoby (nejlépe mobil)
m) Typ přenosového GSM zařízení
Prostor pro vyplnění dle osnovy:
a) ……………………………………………………………………………………………..
b)……………………………………………………………………………………………...
c)………………………………………………………………………………………………
d)………………………………………………………………………………………………
e)………………………………………………………………………………………………
f)………………………………………………………………………………………………
g)………………………………………………………………………………………………
h)………………………………………………………………………………………………
i)……………………………………………………………………………………………….
j)……………………………………………………………………………………………….
k)………………………………………………………………………………………………
l)……………………………………………………………………………………………….
m)………………………………………………………………………………………………
………………………………..
razítko, podpis
V případě nejasností volejte Operační středisko
Roudnice n.L., telefon: 775696450, 416830731