Co je krásnějšího než rodina?

Transkript

Co je krásnějšího než rodina?
„Co je krásnějšího
než rodina?“
Razvan, 13 let, který se díky Lumosu
navrátil z ústavní péče do své rodiny
Pomáháme
dětem.Providing
NabízímeSolutions.
řešení.
Protecting
Children.
Na světě žije osm milionů dětí v „dětských
domovech“, přestože většina z nich má
rodiče a dostaly se do ústavní péče kvůli
chudobě, postižení nebo diskriminaci.
Pobyt v ústavní péči dětem neprospívá, protože v institucích nelze zajistit,
přes veškerou snahu, stejnou individuální péči, lásku a pozornost jako
v rodině.
Ústavní péče může mít výrazné fyzické, emocionální a psychologické
dopady na děti a vážně ovlivnit jejich životní šance. Děti, které opouštějí
instituce, mají jako dospělí významně vyšší pravděpodobnost páchání
trestné činnosti, prostituce, sebevraždy nebo toho, že se stanou obětmi
obchodu s lidmi.
Ale takto to být nemusí.
Lumos je nezisková organizace založená J.K. Rowlingovou, která podporuje
ukončení systematické institucionalizace dětí.
Naší vizí je budoucnost, kde každé dítě, nezávisle na okolnostech, bude
vyrůstat v rodině nebo v péči rodinného typu a zažije plnohodnotné
dětství naplněné láskou, péčí a podporou, a bude moci naplno realizovat
svůj potenciál.
r society and draft
e these in a positive
lusive.
ÁRODNÍ
MEZIN
a NÁRODNÍ
m
st
no
Ko
re organised for
LOKÁLNÍ
uding those living in
em to speak up and
h as decision-making
entation of theRodiny
project
Instituce
DĚTI
erts from national and
e first involved in the
un
it y
leč
on, as well as young
o
p
a ob
čansk á s
V
ilities from Bulgaria,
y
lád
Ro
y a ve ře j n é s l u ž b k t y
zh
je
odu
d the United Kingdom.
sub
jící a f
í
c
í
j
u
c
inan
dren’s councils in the
Pro to,
abyfully
bylo dosaženo
Serbia, which
are
trvalých změn, pracuje
llectual disabilities.
Weúrovních
Lumos na sedmi
nd young adults who
ved into families or to
a book to help prepare
Ukončení újmy způsobené
systematickou institucionalizací
dětí: Náš unikátní přístup
Bezpečí a blaho ohrožených dětí je v centru všeho co
děláme, od lobbyingu na mezinárodní úrovni po podporu
znovusjednocení jednotlivých rodin. Nevěnujeme
se jenom podpoře vlád v uzavírání institucí, ale také
podporujeme rozvoj klíčových komunitních služeb, které
napomáhají tomu, aby děti mohly zůstat ve své rodině
nebo v náhradní péči rodinného typu.
Naším cílem je, aby do roku 2040 nežily žádné děti v
institucích. Věříme, že tento cíl je dosažitelný, ale žádá si
velkou změnu v postojích lidí a často také radikální změny
v tom, jak je péče financována a poskytována. Proto
systematicky pracujeme na sedmi úrovních, abychom
dosáhli změn, které přetrvají i pro budoucí generace.
„Jsem tak vděčná, že jste nám
pomohli a děkuji vám – díky
lidem jako jste vy, můžu opět
žít se svým synem.“
Mariin syn se mohl navrátit ke své matce díky Lumosu
V Lumosu věříme, že institucionalizace dětí je
praxe, která má řadu negativních dopadů na
děti, a kterou můžeme ukončit.
Od zahájení naší činnosti jsme pomohli tisícům
dětí. Zabránili jsme tomu, aby byly odloučeny
od své rodiny, zajistili jsme jejich přemístění z
institucí do vhodnějšího prostředí, nebo aby
jim byla poskytována lepší péče. Tím jsme
napomohli k zvýšení jejich životních šancí a
zabránili tomu, aby docházelo k jejich další újmě.
Spolu jsme Lumos.
“Had somebody, anybody, of all those doctors and nurses
and the rest at the clinic told me that I would be able to
takevíce
careinformací
of him myself,
I would
never have given
him up!”
Pro
navštivte
naší internetovou
stránku
wearelumos.org,
vyhledejte
@Lumos
na Twitteru
Mother of child born
with Down’s
Syndrome
in nebo nám
napište email na adresu [email protected]
Czech Republic
Nadace Lumos, založená J.K.Rowlingovou, je společností s ručením omezeným
registrovanou v Anglii a Walesu pod číslem 5611912. Registrovanou charitou
pod číslem 1112575.
wearelumos.org

Podobné dokumenty

Dvouletky 2012 / 2013

Dvouletky 2012 / 2013 Vhodný do květináče 9-10,5 cm. Široká škála barev květů na kompaktních a dobře větvících

Více

Návod - závlahy

Návod - závlahy off the end of each individual wire . m), use 16 gau zz druhý vodič od každého elektromagnetického ventilu propojte s příslušným vodičem Connect wire from each doesn’t matterkonektoru na řídicí kab...

Více

Vysekávací lisy

Vysekávací lisy Vysoce kvalitní technologie Hlavním principem je kvalita a servisní podpora. Konstrukce i výroba je založena na spolehlivosti, dlouhé životnosti a přesnosti. Stroje se snadno používají a jsou nav...

Více