Učebnice pro 3. ročník zde. - hotelová škola vršovická 43

Transkript

Učebnice pro 3. ročník zde. - hotelová škola vršovická 43
Hotelová škola, Vršovická 43, Praha 10
Učebnice na školní rok 2015/2016
- 3. ročník  Předmět: TECHNIKA OBSLUHY A SLUŽEB
Povinné učebnice
Gustav Salač: Stolničení
Koktejly - receptury míšených nápojů
Doporučená literatura
Alexander Mikšovič – Bar – myologie, historie, managment
Giuseppe Vaccarini – Jak rozumět vínu
Asociace sommeliérů ČR - Sommelier, povolání budoucnosti – postupy pro profesionální sommeliery
 Předmět: MATEMATIKA
Povinné učebnice
Matematika pro střední odborné školy a studijní obory středních odborných učilišť - 7. část
(RNDr. Vladimír Huťka, RNDr. Milan Cirjak)
Sbírka úloh z matematiky 2. část (RNDr. Fr. Jiránek, Dr. Sc. Karel Braniš)
 Předmět: ČESKÝ JAZYK A LITERATURA
Povinné učebnice
A. Tejnor, Z. Hlavsa a kol.: Český jazyk pro střední odborné školy (nakl. SPN)
V. Prokop: Přehld české literatury 20.století
Přehled světové literatury 20.stolet ( učebnice + čítanka)
M. Čechová a kolektiv: Český jazyk pro 3. ročníky SOŠ (SPN)
M. Sochrová: Čítanka 3 k literatuře v kostce
 Předmět: NĚMECKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Direkt – Neu 2 (2. díl – část)
Direkt – Neu 3 (2. díl)
-1-
 Předmět: FRANCOUZSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
On y va 2
Loucká a kolektiv: Francouzštiny pro provoz hotelů a společného stravování (nakl. SPN)
 Předmět: ANGLICKÝ JAZYK
Povinné učebnice
English File 3rd edition Intermediate (učebnice + pracovní sešit)
 Předmět: ŠPANĚLSKÝ JAZYK
Povinné učebnice
Aventura II.
 Předmět: KONVERZACE V NĚMECKÉM JAZYCE
Povinné učebnice
G. Horstmann: Maturitní témata v němčině
 Předmět: KONVERZACE VE ŠPANĚLSKÉM JAZYCE
Doporučená učebnice
En Espaňa
 Předmět: SPOLEČENSKÉ VĚDY
Povinné učebnice
Dudák, Mareda. Stodůlková, Šolc: Občanská nauka pro SOŠ a studijní obory SOU (SPN)
ISBN 80-7235-233-4 (je na 2 roky – 2. a 3. ročník)
 Předmět: ÚČETNICTVÍ
Povinné učebnice
I. Králová: Učebnice pro střední a vyšší odborné školy v hotelnictví a cestovním ruchu (Fortuna)
Doporučená literatura
Jarmila Čuhlová: Účetnictví ve schématech pro OA (nakl. Fortuna)
-2-
 Předmět: EKONOMIKA
Povinné učebnice
Smetana – Marešová: Ekonomika pro střední a vyšší hotelové školy (nakl. Fortuna)
Doporučená literatura
Dr. Ing. Rotport, Ing. Peštová: Stručný slovník ekonomických pojmů
 Předmět: HOTELOVÝ PROVOZ
Povinné učebnice
J. Beránek a kolektiv: Moderní řízení hotelového provozu
Alastair Morrison: Marketing v pohostinství a cestovním ruchu
Doporučená literatura
 Beránek: Provozujeme pohostinství a ubytování
 F.Křížek, J.Neufus: Moderní hotelový management (2. vydání)
 Černý, Krupička: Řízení hotelového provozu (4. vydání)
 Předmět: CESTOVNÍ RUCH
Doporučená literatura
J.Orieška: Technika služeb cestovního ruchu
Oficiální jednotná klasifikace ubytovacích zařízení v ČR
 Předmět: MANAGEMENT A MARKETING
Doporučená literatura
Smetana, Marešová: Ekonomika pro střední a vyšší odborné školy 2 (Fortuna)
 Předmět: PŘÍPRAVA PODNIK. PROJEKTU
Doporučená literatura
Smetana, Krátká: Podnikání v hotelnictví a gastronomii
Beránek: Provozujeme pohostinství a ubytování
-3-