Technický list

Komentáře

Transkript

Technický list
109_Anspritzbegruenung.xls CZ
Stand: 23.01.09
Technický list
Hydroosev
Provedení kompletního hydroosevu
Materiál:
Klíčivý substrát Optigrün (používá se u jednovrstvých skladeb)
Spotřeba: 4 litry/m2 u substrátů s organickou složkou,
6 litrů/m2 u čistě minerálních substrátů (láva/pemza/cihelná drť ...)
8 litrů/m2 při hydroosevu na čistou expandovanou břidlici
voda (ze stavební přípojky), mulčovací látka-celulóza
Osivo (Typ A pro jednovrstvý substrát; Typ E pro vícevrstvý substrát)
řízky rozchodníků (počítá se zpravidla 50 g/m2; při větším množství vyšší cena)
Scan-půdní lepidlo v prášku 40 gr./m2
Technická data,
vlastnosti a
vysvětlení postupu
Výše uvedené komponenty se promíchají s vodou a jako
vodní roztok se nastříkají na substrát (kromě řízků rozchodníků, které
se na substrát rozhodí předem).
Celulózová složka současně slouží jako ochrana proti
erozi. Výhodou hydroosevu je rovnoměrné rozmístění
osiva, metoda je ekonomicky výhodná při plochách od cca.
700 m2.
Oblast použití:
Založení vegetace na střešních plochách od cca. 700 m2 a na
substrátech s malým nebo žádným podílem organické složky.
Zpracování:
Poskytovatel provádí rozhoz řízků rozchodníků a osev
kompletně. Voda k naplnění stroje musí být zajištěna na stavbě
(výhodou je připojení na hydrant).
U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastní laboratoři našeho dodavatele.
. U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích
o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání.
Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky
a rovněž modifikaci uvedených vlastností.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de
076 _Extensiv-Einschicht-Substrat-Typ_M.xls CZ
Technický list
Stand: 23.01.09
Jednovrstvý extenzívní substrát Optigrün Typ M
Oblast použití:
Drenážní a vegetační vrstva pro střechy
s jednovrstvou skladbou (0-5°)
Materiál*:
láva, pemza, expandovaná břidlice, škvára, cihelná drť
kompostovaná kůra, zelený kompost
Vlastnosti/parametry:
Celkový objem vzduchových pórů:> 60-70 objem.%
Hmotnost při max. vodní kapacitě
a zhutnění:
Typ "lehký" v suchém stavu
od cca. 600 kg/m³
při nasycení vodou
do cca. 1150 kg/m³
Typ "těžký" v suchém stavu
od cca. 1000 kg/m³
při nasycení vodou
do cca. 1500 kg/m³
Maximální vodní kapacita:
>= 20 objem.%
Organické součásti:
1 - 3 hmot.%
hodnota pH:
6,5 - 8,5
Rozpustné soli:
< 3,5 g/l
Vodopropustnost:
> 60 mm/min
Koeficient zhutnění:
1,15
Odpovídá požadavkům směrnice FLL resp. směrnice VfB
Forma dodávky:
volně ložený, foukaný, pytlovaný, v BigBagu
Skladování:
v suchu,
pytle a BigBagy chránit před UV
* Komponenty se mohou lišit v závislosti na regionu !
U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastní laboratoři našeho dodavatele.
. U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích
o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání.
Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky
a rovněž modifikaci uvedených vlastností.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de
062_Triangel-Wasserleitsystem.xls CZ
Stand: 18.11.08
Technický list
Drenážní systém Optigrün Triangel
Materiál:
Odvodňovací profil: Recyklovaný tvrzený plast
Barva:
černá = profily a příslušenství
Tvary:
Odvodňovací
profily
T-kusy
Výška:
cca. 50 mm
cca. 50 mm
Délka:
1 000 mm
Hmotnost cca.:
0,5 kg/kus
Velikost/rozměry:
0,2 kg/kus
Ostatní příslušenství: Uzavírací prvek
Potřeba materiálu pro připojení k jedné střešní vpusti na
ploše cca. 200 m²:
- 1 kontrolní šachta s víkem
- 4 T-kusy
- 24 bm odvodňovacích profilů
- 8 uzavíracích kusů
Pokládka:
viz návod k pokládce
Oblast použití:
Jako drenážní systém na podporu odvodnění drenážní vrstvy
a vrstvy substrátu - dle směrnice pro pokládku Optigrün
U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastní laboratoři našeho dodavatele
. U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích
o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání.
Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky
a rovněž modifikaci uvedených vlastností.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de
010_Trenn-Schutz-und_Spreichervlies-RMS_300.xls CZ
Technický list
Separační, ochranná a vodoakumulační textilie RMS 300
Materiál:
Technická data
a
vlastnosti:
Forma dodávky:
Stand: 16.01.09
Jmenovitá tloušťka:
Recyklát z umělých vláken
(PP/PES/Acryl)
cca. 2,8 mm
Plošná hmotnost:
300 g/m²
Výroba:
Mechanicky zpevněno
Třída pevnosti:
Zkoušeno detektorem:
Odolnost proti UV:
Barva:
II.
ano
ne
směs barev
Šířka role:
Délka role:
2,40 m
50 m
Plocha:
Hmotnost balení:
120 m²
cca. 36 kg
Oblast použití:
Separační a ochranná vrstva
Vododržná textilie (cca. 2 l/m²)
Skladování:
v suchu
na ležato
Likvidace:
v čistém stavu lze recyklovat
Zpracování:
dle návodu k pokládce
S přesahy 10 cm.
U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastní laboratoři našeho dodavatele
. U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích
o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání.
Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky
a rovněž modifikaci uvedených vlastností.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de
014_Bautenschutzmatte-RMS_500.xls CZ
Technický list
Stand: 16.01.09
Ochranná geotextilie Optigrün RMS 500
Materiál:
Technická data
a
vlastnosti:
Forma dodávky:
Jmenovitá tloušťka:
Recyklát z umělých vláken
(PP/PES/Acryl)
cca. 4,5 mm
Plošná hmotnost:
500 g/m²
Výroba:
Mechanicky zpevněno
Třída pevnosti:
Zkoušeno detektorem:
Odolnost proti UV:
Barva:
III
ano
ne
směs barev
Šířka role:
Délka role:
2,40 m
50 m
Plocha:
Hmotnost balení:
120 m²
cca. 60 kg
Oblast použití:
Separační a ochranná vrstva
Vododržná textilie (cca. 4 l/m²)
Skladování:
v suchu
na ležato
Likvidace:
v čistém stavu lze recyklovat
Zpracování:
dle návodu k pokládce
S přesahy 10 cm
U výše uvedených dat se jedná o orientační hodnoty dosažené ve vlastní laboratoři našeho dodavatele
. U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích
o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání.
Optigrün si vyhrazuje právo na změny a doplnění o nové aktuální poznatky
a rovněž modifikaci uvedených vlastností.
Optigrün international AG Am Birkenstock 19 D-72505 Krauchenwies-Göggingen
Tel.: +49 7576 7720 www.optigruen.de

Podobné dokumenty

Technický list

Technický list . U hodnot je třeba počítat s výrobní tolerancí cca. 8-10 %. Data obsažená v těchto informacích o produktu odpovídají technickým znalostem firmy Optigrün v době vydání. Optigrün si vyhrazuje právo ...

Více

Jak správně vybrat obuv

Jak správně vybrat obuv Jak správně vybrat obuv Nebojte se vybírat boty přes internet! Zde je jednoduchý návod, jak na to: 1. položte si nohu na papír a udělejte čárku před palce a za patou. Při měření prosím zatižte chod...

Více

Technický list Filtrační textilie Optigrün Typ 105

Technický list Filtrační textilie Optigrün Typ 105 Sypný objem: Sypný objem: Malými nopy nahoru (písmo zrcadlově obrácené) = cca. 14,5 l Velkými nopy nahoru (písmo čitelné) = cca. 7,5 l Vodní kapacita: Malými nopy nahoru (písmo zrcadlově obrácené) ...

Více

2016 - Znojemská dopravní společnost

2016 - Znojemská dopravní společnost Znojemská dopravní společnost – PSOTA, s.r.o. Ceník pronájmu reklamních ploch Platný od 1. 1. 2016 Interiér vozidel: Leták A5, A4 - papír

Více

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: TOX S-FIX

1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku: TOX S-FIX Pokud byla použita podle článku 37 nebo 38 specifická technická dokumentace, požadavky, které výrobek splňuje: -10. Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9...

Více

3.12.66 Hydroosev, rostlinný porost

3.12.66 Hydroosev, rostlinný porost moderní způsob zatravnění mísením osiva, hnojiva a mulčovacího materiálu s vodou ve správném poměru uvnitř nádrže a následného postřiku homogenní suspenzí na určené a často i těžko přístupné plochy...

Více