Zpráva ze zahraniční stáže v Anglii

Komentáře

Transkript

Zpráva ze zahraniční stáže v Anglii
Zpráva ze zahraniční stáže v Anglii
V rámci projektu „Inspiruj se a vzdělej se“, reg. č.: CZ. 1.07/1.3.49/01.0004, spolufinancovaným
Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky, se ve dnech 25. – 28. února 2013
uskutečnila zahraniční stáž zástupců cílových skupin – pedagogů odborného výcviku (praktického
vyučování) a pedagogů odborných předmětů v teoretickém vyučování SOŠ a SOU Roudnice n. L.
a dalších zapojených středních odborných škol v Ústeckém kraji – v Anglii.
Cílem stáže bylo seznámení účastníků se systémem výuky na odborných školách a v podnicích
v Anglii.
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
Obsah
1. Úvod .................................................................................................................................................... 3
2. Program stáže ...................................................................................................................................... 4
3. Navštívená škola .................................................................................................................................. 8
3.1 BROOKLANDS COLLEGE, Weybridge ............................................................................................ 8
3.2 COMPASS GROUP - spolupracující firma s Brooklands College (stavebnictví,
údržba)................................................................................................................................................. 8
3.3 BRITISH AIRWAYS - spolupracující firma s Brooklands College .................................................. 10
3.4 VISION ENGINEERING - soukromá firma spolupracující s Brooklands College ........................... 16
4. Vzdělávací systém Anglie................................................................................................................... 17
4.1 Východiska koncepce v Anglii .................................................................................................... 18
4.2 Lokalizace problému - úloha státní správy při formování legislativních
dokumentů pro odborné školství ...................................................................................................... 19
4.3 Zapojení sociálních partnerů ...................................................................................................... 20
4.4 Odborné vzdělávání v Anglii ....................................................................................................... 20
Sociální výhody .............................................................................................................................. 21
Vzdělání učitelů odborného výcviku ............................................................................................. 21
5. Závěr .................................................................................................................................................. 22
FOTODOKUMENTACE
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
2
1. Úvod
V rámci realizace projektu Inspiruj se a vzdělej se, klíčové aktivity „Přenos zkušeností ze zahraničí“,
navštívila skupina pedagogů odborných předmětů, vedoucích praxí a člena realizačního týmu Anglii
a sice město Weybridge. Jednalo se o třetí z plánovaných zahraničních stáží v projektu.
Zahraniční stáže se zúčastnili:
Mgr. Bc. Helena Všetečková: SOŠ a SOU, Roudnice n. L. - učitelka odborných předmětů
Martina Kaiserová: SOŠ a SOU, Roudnice n. L. - projektový pracovník
PaedDr. Ladislav Grössl : Gymnázium a SOŠ , Podbořany - učitel odborných předmětů
Mgr. Bc. Jiří Bejček: Gymnázium a SOŠ , Podbořany - učitel odborných předmětů
Bc. Pavel Barták: SŠ technická, Most - Velebudice - učitel odborných předmětů
Ing. František Hricz: SŠ technická Varnsdorf - učitel odborných předmětů
Mgr. Jaroslav Švojgr: tlumočník, překladatel
Hlavním cílem čtyřdenního pobytu, který se uskutečnil v termínu 25. – 28. 2. 2013, bylo seznámení se
se systémem fungování anglického školství. Pro stáž zaměřenou na oblast strojírenství, ICT
a stavebnictví, byla záměrně vybrána Anglie.
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
3
2. Program stáže
Zahraniční stáž Anglie
Zaměření: Strojírenství, ICT, Stavebnictví
Termín:
25. - 28. února 2013
Program:
Czech Republic Program návštěvy
25. – 28. únor 2013
Den 1: Úvod, Přehled učňovského systému v UK, Jak Compass Group využívá učňovský system
Den 2: Učňovský system na Brooklands College, Návštěva u zaměstnavatele – British Airways, Heathrow
Den 3: Návštěva u zaměstnavatele – Vision Engineering, Woking; - odpoledne bez plánovaných aktivit
Den 4: Bez plánovaných aktivit
Pondělí 25. února 2013
Čas
Program
Místo
Hostitel
10.00
Příjezd do Londýna Heathrow a transport
do Brooklands College.
Přílet LHR, Terminal 3,
Flight No: BA 853 lands at
10.00
Firma: Momentum Transport
Travel to:
Booking Ref: # 1113242/S
Brooklands College,
Weybridge Campus, Heath
Road, Weybridge, Surrey,
KT13 8TT
11.00
Příjezd do Brooklands College
Brooklands College,
Občerstvení a seznámení se
Weybridge
Telephone: 0800 987 8052
Zástupce firmy se setká s návštěvníky v
prostoru příletu s cedulí ‘Compass
Group a dovede je do autobusu.
Host: David McLoughlin, Business
Development Director, Brooklands
College and Andrew Bayley, Manager,
Global Market and Consumer Insights
Andrew: +44 (0)7736 731 943
11.30
Úvod do Brooklands College and Compass
Group, dvě prezentace (30 minut –
Brooklands, 15 min Compass Group)
Brooklands College,
Host: David McLoughlin and Andrew
Bayley
Weybridge
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
4
12.15
Přehled systému učňovského školství v UK
Brooklands College,
Host: David McLoughlin
Weybridge
13.00
Oběd v Brooklands College
Brooklands College,
Host: David McLoughlin and Andrew
Bayley
Weybridge
13.45
Prohlídka Brooklands College campus
Brooklands College,
Host: David McLoughlin
Weybridge
14.30
Jak Compass Group využívá učňovský
systém
Brooklands College,
Weybridge
Host: Sandra Warren, Head of Education,
Learning and Development, Compass
Group
Sandra: +44 (0)7584 467834
16.30
Odjezd z Brooklands College do hotelu:
Premier Inn, Cobham
19.00
Večeře
Cesta do : Premier Inn,
Portsmouth Road, Fairmile,
Cobham, KT11 1BW
Company: Momentum Transport
Místně či hotel dle
upřesnění
Bude zařízeno místně dle požadavků.
Telephone: 0800 987 8052
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
5
Úterý 26. února 2013
Čas
Program
Místo
Hostitel
09.00
Vyzvednutí v hotelu, transport do Brooklands
College
Cesta na Brooklands
College
Company: Momentum Transport
Telephone: 0800 987 8052
09.30
Systém učňovského školství na Brooklands
College
Brooklands College,
Host: David McLoughlin
Weybridge
David potvrdí detaily,.např. přednášky či
hovory se studenty.
12.30
Oběd na Brooklands College
Brooklands College,
Host: David McLoughlin
Weybridge
13.30
Cesta na Heathrow
14.00
Návštěva ; British Airways, Hangar TBC,
Vanguard Way, Heathrow Airport
Cesta do BA Heathrow ;
British Airways, Hangar TBC,
Vanguard Way, Heathrow
Airport
Tech 6 - Longhaul Casualty hanger –
Neplánovaná údržba
Paint Bay
Technical Block J - Longhaul Service check
centre (A and B checks)
Fleet Support Facility - Composite repair's
Technical Block A - Heavy Maintenance
hanger (C and D checks)
Company: Momentum Transport
Telephone: 0800 987 8052
Host:
Barry Cooper (Brooklands College)
Roger Edlin (tentative Brooklands
College)
Dave McLoughlin (Brooklands College)
9th Floor - Engineering HQ's
Všichni návštěvníci musí mít s sebou
cestovní pasy, jinak nebudou vpuštěni.
17.00
19.00
Cesta zpět do Brooklands College a pot é
do Premier Inn Hotel
Transport z hotelu do restaurace Three
Horseshoes
Večeře od 19.30
Návrat do Brooklands
College and then onto the
Premier Inn at Cobham
Company: Momentum Transport
Cesta do :
Company: Momentum Transport
The Three Horseshoes, 25
Shepperton Road, Laleham,
Staines, Middlesex,
TW18 1SQ
Telephone: 0800 987 8052
Telephone: 0800 987 8052
Host: Andrew Bayley
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
6
Středa 27. února 2013
Čas
Program
Vyzvednutí z hotelu
Místo
Hostitel
9.15
Návštěva : Vision Engineering
Cesta do Vision
Engineering
Company: Momentum Transport
16.00
Brooklands College Host (Barry Cooper)
použije vlastní auto na tuto akci.
Telephone: 0800 987 8052
Vision Engineering Ltd.
Monument House,
Monument Way West,
Woking, Surrey, GU21 5EN
+44 (0) 1483 248300
+44 (0) 1483 248301
Vision Engineering Host: Mark Curtis
Managing Director
[email protected]
website: www.visioneng.com
 Prezentace
 Montovací jednotka
 Diskuze s učni
 Diskuze o výrobě
 Odjezd
Cesta zpět
Brooklands College Host:; Barry Cooper
Travel to: Premier Inn,
Portsmouth Road, Fairmile,
Cobham, KT11 1BW
Company: Momentum Transport
Venue
Lead/Host
Telephone: 0800 987 8052
Čtvrtek 28. února 2013
Time
Programme
Prohlídka technických památek v Londýně.
Hotel:
Premier Inn Cobham, Portsmouth Road, Fairmile, Cobham, KT11 1BW, Tel: +448715278256
Místo pro večeři v úterý 26. 2. 2013
The Three Horseshoes, Laleham
Website: http://www.3horseshoeslaleham.co.uk/
Účastníci:
7 účastníků : Helena Všetečková, František Hricz, Ladislav Grőssl, Jiří Bejček, Pavel Barták, Martina
Kaiserová, Jaroslav Švojgr
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
7
3. Navštívená škola
25. 2. 2013
3.1 BROOKLANDS COLLEGE, Weybridge
Heath Road
KT 13 8 TT Weybridge, Surrey
Baary Cooper
Business Development Direktor

škola založena v roce 1806

škola je financována vládou Anglie

dojezdová vzdálenost - 76 km

spolupracující firmy - British Airways
- Toyota
- Fiat
- Mc Laren

100 let se rozvíjí systém odborného školství v Anglii

zvláště obory technické a odborné, zaměřené na propojení teorie s praxí
CÍLE ŠKOLY:
1. Nejlepší kvalita učení a péče státu
2. Vedení žáků ze základních škol
3. Výhodné výdělky
3.2 COMPASS GROUP - spolupracující firma s Brooklands College (stavebnictví,
údržba)
Andrew Bayley
Manager
Global Market and Consumer Insights

základem firmy je zdraví, bezpečnost, péče o zákazníky
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
8
Sandra Waren
Head of Education, Learning and Development Compass Group
Učňovský systém
- vládní iniciativa (vláda - sektorové rady - organizace  vytváří sylabus)
- učňovské školství bylo populární před 30ti lety, po úpadku v loňském roce začalo stoupat
- ve strojírenství 800 studentů v Brooklands College, od září 1100 studentů
- základem = kvalitní, uznávané vzdělání s akcentem na HRDOST
- problém = matematika + anglický jazyk
- pozitivum - vysoce hodnocené postavení Compass Group v Anglii
26. 2. 2013
Brooklands College
David McLoughlin
SYSTÉM UČŇOVSKÉHO ŠKOLSTVÍ A JEHO FINANCOVÁNÍ

100 let rozvoje systému učňovského školství v Anglii

základem je propojení TEORIE A PRAXE

cílem = schopnost aplikace poznatků a dovedností s využitím ICT technologií
FINANCOVÁNÍ

plán financí školy

podle vývoje žáka postupný nárůst financí

pokud žák opustí školu, vláda ODEBERE finanční prostředky škole

věkové rozlišení a finance
do 18ti let - 100 % finance od vlády
19 - 24 let - 50 % vláda
- 50 % zaměstnavatel

JE NUTNÉ, ABY ŽÁCI BYLI VE FIRMÁCH
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
9

FINANCOVÁNÍ ŽÁKA - 2,5 libry/hodinu
75 % praxe
25 % teorie

ZRUŠENÉ DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ
3.3 BRITISH AIRWAYS - spolupracující firma s Brooklands College
Obory vyučování - level 3

letecký engineering
- funkční dovednostní kvalifikace v angličtině, ICT a matematika level 2
- inženýrská kvalifikace level 2
- pracovní zkušenost v lokacích British Airways
- specifické tréningové akce v lokacích British Airways

lokace - Brooklands College - Weybridge Campus

začátek oboru - září

délka studia - jeden rok (denní studium)

náklady - zdarma (hradí vláda)
British Airways je největší britská a třetí největší letecká společnost v Evropě. Byla založena
v roce 1924 pod názvem Imperial Airways.
British Airways má nejvíce leteckých spojení v Evropě, ale i nejvíc transatlantických letů - o tom
svědčí i velký počet ještě donedávna největších dopravních letadel světa Boeing 747. Společnost
British Airways byla založena na letišti London Heathrow. Dnes jsou domácími i letiště London
Gatwick a London City. British Airways přepraví více než 30 milionů pasažérů ročně (od roku
1992). Vrchol byl v roce 2002, kdy přepravila více než 40 milionů cestujících. V současné době
firma spolupracuje s výrobci letadel The Boeing Company a Airbus.
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
10
Flotila
Typ
Počet
Airbus A318-100
2 (business jet)
Airbus A319-100
45
Airbus A320-200
49
Airbus A321-200
18
Airbus 380-800
12 objednaných
Boeing 737-400
19
Boeing 747-400
52
Boeing 777-300ER
6 (4 objednané)
Boeing 767-300ER
21
Boeing 777-200
3
Boeing 777-200ER
46
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
11
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
12
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
13
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
14
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
15
3.4 VISION ENGINEERING - soukromá firma spolupracující s Brooklands College

roční obrat 21 mil. liber

počet poboček v UK - 118
celkem - 201 (2 v ČR)

počet zaměstnanců - 250

zaměření  optické systémy
 kontrola kvality
 průmyslové mikroskopy
 inspekční systémy (Apple)
 automobilové součásti
 kontrolní systémy z diamantů
polovodiče, čipy, baipassy

obory vyučované na Brooklands College pro firmu VISION ENGINEERING
- automobily
- letecký průmysl
- elektrotechnika
- medicína (zdravý životní styl)

spolupráce s Brooklands College
- motivace z důvodu průměrného vysokého věku
- malá možnost zaměstnanosti žáků v návaznosti na drahý život v Londýně
- vlastní vzdělávání je pro firmu drahá záležitost
- každý rok minimálně noví 2 učni ve firmě, následně pak trénink ve všech odděleních
(CROSS TRENING)
- nezaměstnanost
UK - 9 % (z toho ve věku do 24 let 24 %)
Londýn - 2,5 %
Londýn (západní č.) - 0,5 %
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
16
4. Vzdělávací systém Anglie
Systém předprimárního, primárního, sekundárního a postobligatorního vzdělávání v Anglii
Syst ém př edpr i m ár ní ho, pr i m ár ní ho, sekundár ní ho a post obl i gat or ní ho vzděl ávání
Technické certifikace
VYŠŠÍ STŘEDNÍ
Postobligatorní vzdělávání
24
Instituce dalšího vzdělávání
OBECNÉ
ODBORNÉ
Do 25 let
25
23
22
- koleje dalšího vzdělávání
21
- "SIXTH FORM COLLEGES"
20
19
Národní profesní kvalifikace
"NEW DEAL"- (18 - 24 let)
(šesti úrovňové koleje)
- terciární koleje
18
Pokročilé moderní učňovství
17
Národní rámec kvalifikací
Zkoušky pro všeobecné osvědčení
středoškolského vzdělání
STŘEDOŠKOLSKÝ
Profesní maturity
Klíčové stádium 4
15
14
Národní testy
13
Klíčové stádium 3
12
11
ZÁKLADNÍ
10 roků
Klíčové stádium 2
9 roků
8 roků
7 roků
Klíčové stádium 1
6 roků
PŘEDŠKOLNÍ
Základní studium vzdělávání
Předprimární vzdělávání
Privátní vzdělávání
Sekundární vzdělávání
16
Všeobecné národní profesní
kvalifikace
5 roků
Přijímací třída
4 roky
Předškolní herní skupiny
3 roky
Celodenní mateřské školky
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
17
4.1 Východiska koncepce v Anglii

Zákon o školské reformě - 1988 - Vznik národního kurikula

Školský zákon 2002 - flexibilita škol, personální zajištění

Národní kurikulum

Standard vzdělávání závazný pro všechny státem financované školy (Primary a Secondary)

Struktura vzdělávání tzv. Key stages - soubory vzdělávacích oblastí (vyučovacích předmětů),
které jsou žáci určitého věku v rámci školní docházky povinni absolvovat

Evaluační nástroje kontroly dosažení výsledků vzdělávání v jednotlivých fázích tzv. National
Curriculum Assessment

Významná tradice učňovského školství (VÍCE NEŽ 100 LET)

Minulých 30 let úpadek, nyní oživení

Podpora matematiky a anglického jazyka

Zrušení daňového zvýhodnění

Důraz na propojení teorie (25 %) a praxe (75 %)

Produktivní práce žáků financována 2,5 libry/hodinu

Důrazná součinnost škol a firem s ohledem na financování
do 18ti let - 100 % vláda
19 - 24 let - 50 % vláda, 50 % firma
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
18
4.2 Lokalizace problému - úloha státní správy při formování legislativních
dokumentů pro odborné školství
Česká republika
Anglie
STÁT:
STÁT:
- vymezuje pedagogickou dokumentaci
Pětiletá strategie pro děti, žáky a studenty
r. 2004
- vydává metodiku pro
vzdělávacího programu
tvorbu
školního
1. Zajistit pro každou školu tříletý rozpočet (od
- zajišťuje přímé náklady (platy a finanční r. 2006)
prostředky na učební pomůcky)
2. Rozvíjení odborných škol
3. Umožnit všem SŠ hospodařit se svým
majetkem
4. Zajistit více míst v úspěšných školách
5. Zefektivnit školní inspekci
6. Během 10 - 15 let modernizovat každou SŠ,
aby odpovídala standardu
VLÁDA: - Ministerstvo školství, mládeže a VLÁDA: - Ministerstvo školství a kvalifikací
tělovýchovy
- zodpovídá v rámci legislativních pravidel za - pomáhá vytvářet obecnou rámcovou politiku
stanovení vzdělávací strategie a její realizaci
vzdělávání a odborné přípravy
- financuje veřejné orgány, které se na
vzdělávání a profesní přípravě podílejí
KRAJ:
MÍSTNÍ SPRÁVA:
- je povinen zajistit podmínky pro uskutečňování - zajišťování dostatečného počtu školních míst
středního a vyššího odborného vzdělávání, pro žáky povinné školní docházky
vzdělávaní dětí, žáků a studentů se zdravotním
- poskytování financí dotovaným školám
postižením a zdravotním znevýhodněním
- působí jako přijímací orgán
- zodpovídá za územní plán
- zaměstnávat pracovníky v některých
- zodpovídá za investice a provoz
kategoriích škol (ne jmenovat - za to odpovídá
- vytváří dlouhodobý záměr týkající se rozvoje zřizovatel školy)
školství
- zajišťovat školní stravování (pokud funkce
- zajišťuje nepřímé náklady (náklady na provoz)
nevyla delegována na školu)
- zajišťovat bezplatnou dopravu pro žáky (místně
podle podmínek, dojezd. vzdálenost až 75 km)
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
19
4.3 Zapojení sociálních partnerů
V Anglii je systém participace jednotlivých partnerů výsledkem politiky, která vyšla
z vyjednávání mezi zaměstnavatelskými a zaměstnaneckými organizacemi, sektorovými radami.
Rada pro vzdělávání a kvalifikaci v Anglii - podle zákona musí zajišťovat vhodná zařízení pro studium
a pro profesní přípravu, zajišťuje přípravu studentů pro profesní kvalifikaci.
Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifikací - odpovídá za rozvíjení moderního učňovství národních
profesních standardů a národních profesních kvalifikací.
Úřad pro kvalifikaci a kurikulum - koordinuje rozvoj a zachování profesních standardů, poskytuje
záruky kvality pro profesní kvalifikace v Národním rámci kvalifikací.
Zaměstnavateli vedená profesní příprava pro mládež - velcí zaměstnavatelé nabízejí praktickou
přípravu 18tiletým absolventům škol.
Střediska profesní dokonalosti - útvary ustavené v institucích dalšího vzdělávání, aby vytvářely
vysoce kvalitní přípravu ve specifické oblasti.
Učňovské školství je podporováno ze strany regionu, státu i profesních organizací. Systém je
zaměřen na systematickou spolupráci školy a firem. Spolupráce se týká všech učňů daného oboru.
4.4 Odborné vzdělávání v Anglii
Vzdělávají instituce pro převážně všeobecné vzdělání nebo pro převážně odborné (profesní
vzdělávání):
-nižší sekundární odborné - 11 -14 let
-vyšší sekundární odborné - 14 - 16 let (18 let)
- postobligatorní vzdělávání a další vzdělávání
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
20
Sociální výhody
Česká republika
Anglie
Sociální výhody
- povinnost poskytovat pracovní oděvy a - právo na bezplatné vzdělání až do 19 let
ochranné pomůcky
(podmínka trvalého pobytu)
- odměna za produktivní práci učňů podle - v institucích dalšího vzdělávání je možné školné
Zákona č. 561/2004 Sb.
vyžadovat
- zajištění bezplatné dopravy pro žáky, kteří bydlí
od nejbližší školy dále, než mohou dojít pěšky
- ICT
- školní uniforma
- dobrovolné příspěvky rodičů
- starší 19ti let mohou platit školné (nevyžaduje
se od nezaměstnaných, kteří dostávají podporu
v nezaměstnanosti)
- povinnost poskytovat pracovní oděvy a
ochranné pomůcky
- 23 dní dovolené
Vzdělání učitelů odborného výcviku
Česká republika
Anglie
Vzdělání učitelů odborného výcviku
- v České republice se řídí Zákonem č. 563/2004 - učitelé (někdy označovaní jako lektoři) mají
Sb. o vzdělávání pedagogických pracovníků:
učitelské kvalifikace




vyučení v oboru
maturitní zkouška
zkouška pedagogické způsobilosti
5 let praxe v oboru
- od září 2001 se u nově nastupujících vyžaduje,
aby absolvovali učitelské povolání a profesní
učitelskou kvalifikaci, která je potvrzena Národní
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
21

vzdělání vysokoškolské pro učitele vzdělávací organizací pro další vzdělávání
odborného výcviku
další vzdělávání - 12 dní studijního volna během - učitelé dalšího vzdělávání jsou zaměstnanci
správního orgánu, doporučuje se uzavírat
školního roku
krátkodobé smlouvy
- musí být registrováni u Všeobecné učitelské
rady v Anglii
- učitelé zaměstnaní na plný úvazek mají nárok
na pět pracovních dnů, po které nemusejí
vyučovat žáky, z nich nejméně tři dny by měli
využít pro profesní rozvoj
5. Závěr
Lokalizace problému – úloha státní správy
1. Stát (Anglie) - vymezuje pedagogickou dokumentaci a vzdělávací programy
- zajišťuje přijímání a přípravu zaměstnanců
- stanoví pravidla činnosti jednotlivých institucí a jejich statut
- zajišťuje platy učitelů, vychovatelů, poradců a tutorů
2. Ministerstvo školství a kvalifikací - pomáhá vytvářet obecnou rámcovou politiku vzdělávání
a odborné přípravy
- financuje veřejné orgány, které se na vzdělávání a profesní přípravě podílejí
3. Místní správa - zajišťování dostatečného počtu školních míst pro žáky povinné školní docházky
- poskytování financí dotovaným školám
- působí jako přijímací orgán
- zaměstnávat pracovníky v některých kategoriích škol (ne jmenovat - za to zodpovídá zřizovatel
školy)
- zajišťovat školní stravování (pokud funkce nebyla delegována na školu)
- zajišťovat dopravu pro žáky (kromě bezplatné do 75 km od školy)
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
22
Determinující faktory – zapojení sociálních partnerů
1. Rada pro vzdělávání a kvalifikaci - podle zákona musí zajišťovat vhodná zařízení pro studium a pro
profesní přípravu, zajišťuje přípravu studentů pro profesní kvalifikaci
2. Agentura pro rozvoj odvětvových kvalifikací - zodpovídá za rozvíjení moderního učňovství,
národních profesních standardů a národních profesních kvalifikací
Z provedené komparace vyplývá mj.:
1. Nutnost obohacení Školního vzdělávacího programu o využití podnětů partnerů ve firmách.
2. Anglický systém je založen na participaci s výrobními podniky.
3. V Anglii je daleko propracovanější systém učňovského školství.
4. Celoživotní vzdělávání je v systémech povinné.
5. Ve všech systémech je vysoká možnost uplatnění absolventů výše uvedeného oboru na trhu
práce.
6. Je třeba uvažovat o zvýšení podílu na vzdělání využitím zdrojů hospodářské sféry (na základě
zkušeností anglického systému.
Zpracovala: Mgr. Bc. Helena Všetečková, 1. 3. 2013
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
23
FOTODOKUMENTACE
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
24
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
25
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
26
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
27
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
28
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
29
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
30
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
31
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
32
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
33
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
34
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
35
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
36
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
37
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
38
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
39
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
40
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
41
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
42
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
43
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
44
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
45
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
46
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
47
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
48
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
49
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
50
„Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.“
51

Podobné dokumenty