(2014) Lokální hypermobilita patní kosti jako možná příčina

Komentáře

Transkript

(2014) Lokální hypermobilita patní kosti jako možná příčina
Lokální hypermobilita patní kosti jako možná příčina bolestivé paty
Tichý, M.
UJEP, Fakulta zdravotnických studií, Velká Hradební 13, 40096 Ústí nad Labem
e-mail: [email protected]
Úvod
Bolest paty je častou stížností pacientů. Ortopedi (Dungl a kol. 2005, str. 1128) považují za
hlavní příčiny bolestivé paty strukturální změny: spodní ostruha patní kosti, zadní ostruha
patní kosti, Haglundova choroba a zánětlivé změny v oblasti kotníku a paty: preachilární
bursitis, plantární fasciitis, záněty šlach. K léčbě těchto příčin se používají operační výkony,
protizánětlivá léčba, prostředky fyzikální terapie. Manuální medicína používá měkké a
mobilizační techniky.
Cíl
V tomto sdělení chceme nabídnout ještě jinou možnou příčinu bolestí v oblasti paty
(hypermobilita subtalárního kloubu), která se v naší ordinaci vyskytuje poměrně často.
V odborné literatuře se však s popisem této patologie nesetkáváme.
Metodika
Pohyblivost patní kosti (art. subtalaris) provádíme manuálně. Jedna ruka vidlicí mezi palcem
a ukazovákem stiskne těsně pod vrcholy kostěných kotníků (malleoli medialis et lateralis)
hlezenní kost (talus), čímž ho fixuje. Druhá ruka stejnou prstovou vidlicí uchopí z obou stran
patní kost (calcaneus), přičemž oba prsty leží podélně na těle kosti. Tato ruka provádí kývavé
pohyby patní kosti směrem do obou stran (medio – laterálně) ve směru inverze a everze a
hodnotí celkový rozsah pohybu v kloubu a přítomnost či absenci kloubních vůlí mezi
fyziologickými a anatomickými bariérami. Nález porovnáváme u obou patních kostí.
Výsledky
Pokud je hybnost patní kosti ve směru inverze – everze na straně bolestivé paty celkově větší
než na straně zdravé a pokud zde chybí obě kloubní vůle mezi kloubními bariérami, jedná se o
lokální hypermoblitu subtalárního kloubu, kterou označujeme v naší nomenklatuře jako
strukturální poruchu rozšiřující celkový rozsah pohybu. Pro bližší vysvětlení doporučujeme
publikaci Tichý (2014, str. 190). Příčinou je nejčastěji poškození kloubního vaziva.
Hypermobilita kloubu způsobuje difuzní hypotonii svalů kolem kloubu (Palmieri et al. 2004).
Terapie spočívá ve zpevnění poškozeného vaziva kloubu tejpováním a kotníkovou ortézou po
dobu tří týdnů při současném klidovějším režimu bez přetěžování (Tichý 2014, str. 217).
Zpevnění vaziva zároveň reflexně zvýší svalové napětí a sílu svalu.
Závěr
Hypermobilita patní kosti (art. subtalaris) je častou a většinou nepoznanou příčinou bolestí
v oblasti paty. Naše zkušenost s popsanou diagnostikou a léčbou u mnoha pacientů je velmi
dobrá.
Literární zdroje
DUNGL, P. a kol. 2005. Ortopedie. Praha: Grada Avicenum, 1280 s. ISBN: 80-247-0550-8.
PALMIERI, M.A., INGERSOLL, C.D., HOFFMAN, M.A. et al. 2004. Arthrogenic muscle
response to a simulated ankle joint effusion. Br. J. Sports Med., 38(1): 26-30, ISSN 1473 0480
TICHÝ, M. 2014. Dysfunkce kloubu. Podstata konceptu Funkční manuální medicína (Tichý).
Druhé, přepracované a doplněné vydání. Praha: Miroslav Tichý, 303 s. ISBN: 978-80-2543963-0

Podobné dokumenty

zlomenina bérce - ČSOB Pojišťovna

zlomenina bérce - ČSOB Pojišťovna Adresa odlišná od adresy pojištěného (ulice, č.p., obec, PSČ)

Více

Technický List WD 40

Technický List WD 40 Dielektrická pevnost ASTM D-877 12000 V/0,25 cm Odpor kontaktů ASTM B-182 modif. Kontakty Holé ošetřené kontakty WD-40 před cyklováním

Více

Duben - Week of Life

Duben - Week of Life i krásně odpočinul. Byl to velice zvláštní pocit, když jsem převezl od Sáry Saudkové z trezoru více jak 120 originálů tohoto mistra! Bylo to podobné, jako byste drželi v ruce Monu Lisu. Neméně in...

Více

Centrum ESWT - Revmacentrum MUDr. Mostera, sro

Centrum ESWT - Revmacentrum MUDr. Mostera, sro T Bolesti v oblasti Achillovy šlachy – achillodynia, peritenonitis Achillea T Bolesti v oblasti paty (patní ostruha, Haglundova pata, zánět povázky nohy – fasciitis) T Bolesti při některých type...

Více

Rozvíjení jemné motoriky a manipulačních pohybů u dětí v

Rozvíjení jemné motoriky a manipulačních pohybů u dětí v tím je úchop obtížnější. Způsob úchopu je určen tím, o jaký předmět se jedná. Úchopy dle náročnosti na pohybovou koordinaci: - dlaňový (gumové hračky, chrastítka) - pěsťový (míček, kostka, gumový j...

Více

Proč ortopedické vložky Superfeet?

Proč ortopedické vložky Superfeet? vazů a s protažením vašich nohou v průběhu aktivit, při kterých zatěžujete nohy vlastní váhou těla. Pevná ortopedická vložka Superfeet s patní miskou aktivuje přirozený tlumící mechanismus nohy a s...

Více

Individuální výroba - protetika

Individuální výroba - protetika Charakteristika : Speciální ortéza kombinovaná, poskytu je oporu páteře s korekcí a dobrou stabilitou polohy vsedě, zajišťuje vzpřímený sed, tzn.výchozí posturu pro další činnosti Hlavní jednotlivý...

Více

MORPHEA

MORPHEA ohranièeného ložiska na kùži. Barva bývá bìlavá, pozdìji pigmentuje. V tìsném okolí je v údobí aktivity zarudlý pruh šeøíkové barvy („lilac ring“). Nìkteré formy jsou uloženy v pruhu nebo mohou pos...

Více

Návod k údržbě

Návod k údržbě Specifické vložky lze použít pro funkční terapii různých diagnostikovaných stavů, jako je například artritida / diabetes / plantární fasciitis / patní ostruha / ztuhlý palec / vbočený palec / pes c...

Více

Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) – léčba mimotělní

Extracorporeal shock wave therapy (ESWT) – léčba mimotělní • radiální a ulnární epicondylitida (tenisový a golfový loket), • plantární fascitida (bolestivá patní ostruha), • achilllodynie (chronické záněty v oblasti Achillovy šlachy) • bursitis trochanteri...

Více