MICRONAUT NF stučný návod

Komentáře

Transkript

MICRONAUT NF stučný návod
MICRONAUT - NF
identifikace nefermentujících G- bakterií
a glukózu fermentujících oxidáza pozitivních bakterií
pomocí 27 biochemických reakcí
MICRONAUT-NF se skládá z 27 klasických
biochemických testů upravených pro
mikrotitrační formát.
PRACOVNÍ POSTUP
příprava
vzorků
V MCN MICRONAUT softwaru
nastavte test "N"
POPIS
Substráty jsou připraveny vakuovým vysoušením a
naneseny v mikrotitračních destičkách. Substráty jsou
rehydratovány pomocí 100 μl inokula bakteriální
suspenze a následuje jejich inkubace po dobu 24 hodin
při teplotě 28-30 °C. Výsledné změny absorbance
substrátu se měří na fotometru a identifikace kmene se
vyhodnotí pomocí příslušného softwaru MICRONAUT.
gram negativní,
oxidáza pozitivní
bakterie
z krevního agaru
příprava
inokula
BALENÍ - 3 testy na desku
Každá souprava MICRONAUT-NF obsahuje 40
mikrotitračních destiček MICRONAUT-NF, které
postačují pro určení 120 izolátů.
Perforované přelepky desek MICRONAUT NF pro
správnou inkubaci.
inokulujte do 5ml NaCl
Mc-Farland 0,5
přeneste 1 ml do 6 ml
MICRONAUT NF SUSMED
inokulace
naplňte 2 kanálový rezorvoár
TRVANLIVOST
Díky speciální dehydrataci lze desky skladovat při
teplotě 15 -25 °C po dobu 24 měsíců.
vzorek 1
vzorek 2
CERTIFIKOVÁNO
rozpipetujte po 100 μl do
každé jamky desky "NF"
vzorek 3
převrstvěte 2 kapkami
minerálního oleje v jamkách :
B-H 1 +A-B2, B-H5 +A-B5
B-H9 +A-B10
inkubace
přelepte průhlednou fólií
"Micronaut NF"
přidejte 2 kapky minerálního oleje
přidejte 2 kapky indolu
IND
Indol
ESC
Eskulin
ESCO Eskulinová kontrola
DEKARBOXYLÁZY
Ureáza
URE
ODC Ornithindekarboxyláza
ADH Arginindihydroláza
DECO Dekarboxylázová kontrola
FERMENTACE
GLUF Glukóza
SUCF Sacharóza
Fermentační kontrola
FCO
ASIMILACE
Glukóza
GLU
MAN Manóza
MALA Maltóza
NAG N-Acetylglukosamin
MAT Manitol
Glukonát
GCA
HBA
LAT
ADI
SUB
MAA
PAA
HIS
ACO
kys. hydroxymáselná
laktát
adipát
suberát
malonát
kyselina fenyloctová
Histidin
asimilační kontrola
GLYKOSIDÁZY / ESTERÁZY
ONPG o-Nitrofenyl-ß-Galaktosidáza
LIPC Fosfolipáza
Fosfodiesteráza
DIP
Prolinamidáza
PRO
AMA Maltosidáza
CHIT Chitináza
kyselá fosfatáza
APH
ONC kontrola chromogenních
substrátů
inkubujte při 28 -30 °C
po dobu 24 hodin
čtení
výsledků
Na Hlínách 17, Praha 8 - Kobylisy, 182 00
tel: +420 286 840 508
fax: +420 286 840 510
www.bag-healthcare.cz
8
přidejte 2 kapky INDOLU
do jamek
A1, A5, A9
3 minuty vyčkejte na
barevnou změnu a měřte
výsledky na fotometru
MICRONAUT - NF
přehled identifikovatelných taxonů
32. Mannheimia haemolytica
33. Mannheimia haemolytica T
34. Pasteurella multocida
35. Pasteurella pneumotropica
36. Plesiomonas shigelloides
37. Pseudomonas aeruginosa
38. Pseudomonas alcaligenes
39. Pseudomonas fluorescens
40. Pseudomonas luteola
41. Pseudomonas mendocina
42. Pseudomanas oryzihabitans
43. Pseudomonas pseudoalcaligenes
44. Pseudomonas putida
45. Pseudomonas stutzeri
46. Psychrobacter phenylpyruvicus
47. Rhizobium radiobacter
48. Ralstonia pickettii
49. Shewanella putrefaciens
50. Sphingobacterium multivorum
51. Sphingobacterium spiritivorum
52. Sphingobacterium thalpophilum
53. Sphingomonas paucimobilis
54. Stenotrophomonas maltophilia
55. Vibrio alginolyticus
56. Vibrio cholerae
57. Vibrio fluvialis
58. Vibrio furnissii
59. Vibrio metschnikovii
60. Vibrio mimicus
61. Vibrio parahaemolyticus
62. Vibrio vulnificus
1. Acinetobacter lwoffii
2. Acinetobacter spec.
3. Actinobacillus ureae
4. Achromobacter denitrificans
5. Achromobacter xylosoxidans
6. Aeromonas hydrophila
7. Alcaligenes faecalis subsp. faecalis
8. Bergeyella zoohelcum
9. Bordetella bronchiseptica
10. Brevundimonas diminuta
11. Brevundimonas vesicularis
12. Burkholderia cepacia
13. Burkholderia pseudomallei
14. CDC IVc - 2
15. CDC IIc
16. CDC IIf
17. Chromobacterium violaceum
18. Chryseobacterium indologenes
19. Chryseobacterium meningosepticum
20. Comamonas testosteroni
21. Delftia acidovorans
22. Empedobacter brevis
23. Flavobacterium II - h
24. Moraxella atlantae
25. Moraxella nonliquefaciens
26. Moraxella osloensis
27. Myroides odoratus
28. Ochrobactrum anthropi
29. Oligella ureolytica
30. Oligella urethralis
31. Pasteurella aerogenes
Na Hlínách 17, Praha 8 - Kobylisy, 182 00
tel: +420 286 840 508
fax: +420 286 840 510
www.bag-healthcare.cz
9

Podobné dokumenty

MICRONAUT IDS stručný návod

MICRONAUT IDS stručný návod naneseny v mikrotitračních destičkách. Substráty jsou rehydratovány pomocí 100 μl inokula bakteriální suspenze a následuje jejich inkubace po dobu 5-6 hodin. Výsledné změny absorbance substrátu se ...

Více

MICRONAUT E stručný návod

MICRONAUT E stručný návod rehydratovány pomocí 100 μl inokula bakteriální suspenze a následuje jejich inkubace po dobu 18 - 24 hodin. Výsledné změny absorbance substrátu se měří na fotometru a identifikace kmene se vyhodnot...

Více

LAB DIAG 161013.xlsx

LAB DIAG 161013.xlsx Pseudomonas pseudoalcaligenes Pseudomonas putida Pseudomonas rhodesiae Pseudomonas stutzeri Pseudomonas syringae Psychrobacter phenylpyruvicus Rahnella aquatilis Ralstonia insidiosa Ralstonia manni...

Více

Kontaminace poševních sekretů gramnegativními nefermentujícími

Kontaminace poševních sekretů gramnegativními nefermentujícími Kontaminace poševních sekretů těmito druhy NFT má až na výjimky omezený klinický význam. Série nálezů bakterií A.baumannii, komplexu B. cepacia, R. pickettii, S.maltophilia (a snad i jiných druhů n...

Více

Low Throughput HLA Typing Protocol

Low Throughput HLA Typing Protocol Vzorek by měl být seřazen do sloupců 1, 2 a 3 na destičce s 96 jamkami, jak je znázorněno na obrázku 2. Jamka A1 s 10 mM Tris-HCl pH 8,0 slouží pro negativní kontrolu (NTC) a neobsahuje DNA, násled...

Více

díly

díly (a několik dobrých) her. My jsme ale zdaleka nevyčerpali celý "zlatý fond" Spectra a tak se rychle pustíme do kapitoly, jejíž absence v prvním dílu mi byla mnohými vyčítána:

Více

MICRONAUT Candida stručný návod

MICRONAUT Candida stručný návod naneseny v mikrotitračních destičkách. Substráty jsou rehydratovány pomocí 100 μl inokula kvasinkové suspenze a následuje jejich inkubace po dobu 24 hodin. Výsledné změny absorbance substrátu se mě...

Více