stáhnout pdf

Komentáře

Transkript

stáhnout pdf
Muzeum „pryskyřičníka
pádivého“
najdete v Motole
Tip na výlet
3
3
„Vymlácených hlav“
v tělocvičnách moc nenajdete
VELKÉ POPOVICE
6
6
Kdo se bojí,
hraje fotbal
AULIX lighting
A kdo neumí
kopat, volí ragby
světelné studio – Dolní Břežany – náměstí
7 www.aulix.cz
návrhy osvětlení, prodej svítidel
7
ŘÍČANY
Jih / JV a JVR
Nezávislý místní zpravodaj
Čtvrtek 5. 5. / 11. ročník / č. 9 / 2016
Každých čtrnáct dnů ve vaší schránce
Záchranářský vrtulník bude u nehod dřív
Středočeská záchranka si od dubna může přivolat vrtulník sama.
Dosud o něj musela žádat na pražském dispečinku, což bylo zdlouhavé. Změna přijde kraj na několik milionů ročně.
VÝZVA
Dejte nám tip
Víte, co zajímá obyvatele vašeho okolí,
nebo rovnou několika obcí? Mělo by
se o tom psát v novinách? Pak neváhejte a napište nám na e-mail
[email protected] Snažíme se sice
vědět o kde čem, co se okolo Prahy
děje a chystá, ale přeci jen, nemůžeme vědět o všem. Čím více tipů
nám budete ochotni poskytnout, tím
bude obsah Našeho regionu pestřejší.
Budeme rádi, když nás upozorníte na
chystané i proběhlé akce ze sportu,
kultury, sousedského života a podobně. Ale stejně tak uvítáme informace o tom, co vás pálí, kde si
myslíte, že vás vaši politici zanedbávají, o tom, kde se dějí nějaké nepravosti, nebo o tom, co byste v regionu
chtěli mít.
Vaše redakce
[email protected]
Nechodí
k vám
noviny?
Napište nám!
vzlétal zhruba z 80 procent k zásahům ve Středočeském kraji.
Protože Středočeši vzhledem k časovému přínosu leteckou záchranku potřebují častěji než
obyvatelé Prahy, dohodli jsme se
s vedením hlavního města na
změnách fungování a režimu provozu vrtulníku,“ řekl hejtman Petera.
Vrtulník pražské záchranky, který
středočeská záchranka dosud využívala, provozuje policie na základě smlouvy s Ministerstvem
zdravotnictví a pražská záchranná
služba zajišťovala na své náklady
zdravotnický personál letecké záchranky včetně zdravotnického
materiálu. „Nyní se středočeská
záchranka bude podílet na
úhradě poloviny těchto nákladů,“
poznamenala radní pro oblast
zdravotnictví Jiřina Fialová s tím,
že díky této dohodě bude v kompetenci středočeské záchranky
přímou linkou aktivovat vrtulník
a pomocí GPS bude mít její operační středisko přehled, kde se vrtulník zrovna nachází.
„Doposud naši operátoři v případě potřeby museli volat na
pražský dispečink, oni se spojili
s vrtulníkem, rozhodovalo se, zda
může, nebo nemůže vzlétnout,
a pak nám volali zpět. Nyní tak
Středočeský dispečink přímým voláním vrtulníku ušetří minuty, které mohou rozhodovat o životě raněných.
odpadne mnohdy několikaminutová časová prodleva, ke které docházelo při komunikaci mezi
operačními středisky a leteckou
záchrannou službou. Tím se
zlepší poskytování neodkladné
přednemocniční péče v kraji. Ne
v samotné kvalitě zásahu, protože
ta je na špičkové úrovni, ale ušetříme tak cenné minuty, které
v našem oboru mnohdy rozhodují o životě,“ vysvětlil ředitel středočeské
záchranky
Martin
Houdek, který zároveň dodal, že
o dohodu se pokoušely středočeská a pražská záchranka již někoINZERCE
Inzerce
v našem reGIOnU
Kontakt: Jan Kábrt
T: 774 488 915
E: [email protected]
Kontakt: Josef Diňa
T: 773 613 145
E: [email protected]
REALIZACE
A ÚDRŽBA
SOUKROMÝCH
A VEŘEJNÝCH
ZAHRAD
MgA. +BO5FTBŕt tel.: 723 880 770 t [email protected]
NABÍZÍM TŘÍDĚNÍ
ZEMINY, SUTI
ŠTĚRKU a PÍSKU
velkokapacitním bubnovým sítem
Zemmler 1600.
777 322 134
HLEDÁME
SERVÍRKU,
ČÍŠNÍKA
do restaurace
Nostalgie u Hrnčíře
v Kostelci nad Černými lesy,
jsme malý rodinný podnik,
podmínky domluvou
kontakt:
p. Říha, tel.: 773 229 993 ,
Pražská 102,
Kostelec nad černými lesy, 281 63
Příští vydání
19. května
www.zahrady-tesar.cz
Zdravotnická záchranná služba
Středočeského kraje má od dubna
vrtulník. Tedy jeho polovinu. Po
mnoha jednáních byla koncem
března podepsána primátorkou
hlavního města Prahy Adrianou
Krnáčovou a hejtmanem Středočeského kraje Milošem Peterou
smlouva o spolupráci středočeské
a pražské záchranky, ve které je
zakotvena dohoda o sdílení vrtulníku letecké záchranné služby
a spoluúčasti na jeho provozování.
„Středočeská záchranka v případě
potřeby doposud nejčastěji využívala služeb pražské letecké záchranné služby a její vrtulník tak
www.srba.cz
lik let, ale teprve se změnou vedení pražské záchranky se daří
vzájemnou smlouvu o spolupráci
realizovat.
Podíl na nákladech spojených
s provozem letecké záchranné
služby bude hradit středočeská
záchranka ze svého rozpočtu. „Jít
by mělo o částku několika milionů korun ročně. Kraj jako zřizovatel Zdravotnické záchranné
služby Středočeského kraje je ale
připraven tyto náklady saturovat,“
přislíbil hejtman Miloš Petera. Samotný provoz vrtulníku hradí Ministerstvo zdravotnictví.
(red)
2
www.nasregion.cz
KRÁTCE
Ladův kraj
Mikroregion Ladův kraj sdružuje dvacet dva obcí v okolí
Ladových rodných Hrusic
a Mnichovic. Seznam všech
vesnic Ladova kraje naleznete
na webu laduv-kraj.cz, kde je
i předlouhý rozpis kulturních
a sportovních aktivit, pořádaných v obcích Ladova kraje.
Pro inspiraci zmiňme například Festival amatérské
tvorby, tedy výstavu výtvarných děl umělců z celé republiky v říčanské Kotelně, která
začíná vernisáží již tuto sobotu 7. května od 14.00 hodin.
Nebo v Ladově kraji navštivte
třeba komentovanou exkurzi
v dendrologické zahradě
v Průhonicích, info na dendrologickazahrada.cz. Zkuste
třeba navštívit v sobotu
21. května Milovickou burzu,
kde můžete prodat či koupit
skutečně ledacos, a nebo
Mnichovické kramaření Karla
IV., což je jarmark, který se
koná na Masarykově náměstí
v rámci oslav 700 let od narození největšího českého panovníka.
Pečovatelská služba
má nový vůz
Uhřiněves - odboru sociálních
věcí byl koncem měsíce předán nový automobil, který by
měl sloužit pro potřeby komunitního plánování a sociálních
služeb. Klíče od vozu převzala
vedoucí odboru Mgr. Zdeňka
Žaludová z rukou radního pro
kulturu a školství pana Milana
Collera. Toto vozidlo bude využíváno pečovatelskou službou městské části Praha 22,
tzn., že obědy, nákupy a doprovody budeme od května
zajištovat dvěma vozy. Věříme,
že se urychlí rozvážka obědů
k oboustranné spokojenosti –
rychlejší rozvážku přivítají
především diabetici.
Archeopark Všestary
Exkurze do pravěku
Všestarský Archeopark vzdělává děti i dospělé hravou formou.
O víkendu 14. a 15. května proběhne v Archeoparku ve Všestarech utkání Germánů proti
Římanům. Návštěvníci se mohou těšit na vrhání oštěpem,
střelbu z luku, malování štítů,
ochutnávku kořeněných vín či
na výrobu pravé římské mozaiky. Vstup bude za 100 Kč a podrobné info hledejte na
www.archeoparkvsestary.cz
Co je to Archeopark?
Jde o muzeum v přírodě, kde se
v ohraničeném areálu nacházejí
konstrukce pravěkých staveb
uspořádané dle období nebo
témat. Návštěvníci archeopark
procházejí pěšky, samozřejmě
nejde o žádný zábavný lunapark,
ale o přírodní dobově stylizovaný
pravěký skanzen. Archeoparky
bývají zasazeny do dějin konkrétní krajiny, zpravidla pomocí
naučné trasy, v našem archeoparku je to archeocyklotrasa
z Hradce Králové do Smiřic.
Co v Archeoparku naleznete?
Cílem je seznámit hosty s životem pravěkých lidí nejen na
území České republiky. (Archeopark pravěku Všestary není
o dinosaurech!) Ve Všestarech
tedy mají originální třípatrovou
expozici, ale i muzeum v přírodě.
Celek pro vaši zábavu i poučení
obsahuje repliky artefaktů ze
všech období pravěku, jsou tu
různé modely, virtuální realita,
hmatová expozice, informační
tabule, konstrukce objektů v životní velikosti. K dispozici jsou
vám zde průvodci pro lepší zorientování, protože areál s expozicí je velmi rozsáhlý. To proto, že
pravěk je velmi dlouhé období
dějin lidstva. Kromě stálé expozice se v Archeoparku konají
také doprovodné akce a události, jejichž seznam najdete na
webu pod odkazem aktuality.
Archeopark je určen široké veřejnosti, rodinám s dětmi, turistům i zájemcům o archeologii.
Mezi časté návštěvníky patří
žáci základních a středních škol,
kteří se mohou objednat na privátní prohlídku či speciální akci,
kterou je možné v Archeoparku dohodnout.
Zuzana Šustová
Muzeum Říčany
Stálá expozice Hájovna
Říčanská Hájovna má už dva
roky stálou venkovní expozici
s názvem Les jako zdroj tradice.
Vstup je zdarma. Expozice představuje tradice lesa a jeho okolí
z přírodního i historického hlediska. Co všechno můžete v říčanské Hájovně spatřit? Například
idol neboli sochu boha, odkazující na slovanská božstva. Dozvíte
se, co je to klát, který návštěvníky
zavede k samým počátkům využívání včelích produktů. Ukázka
tradičních úlů zde pak představuje pokročilejší formu domestikace včel. Model milíře vám
připomene výrobu dřevěného
uhlí ve zdejších lesích, zatímco
bylinky a lesní plody si můžete
prohlédnout v lesní zahrádce.
Uvidíte klokoč, z jehož semene se
vyráběly
růžence,
amulety
a ozdoby. Prohlédnete si původní
místní lesní stromy jako lípu,
habr či buk a celá expozice je do-
plněna doprovodnými informačními panely.
K odpočinku lze využít dřevěné
lavičky a stůl. Nejen pro děti je
k relaxaci určen Brvoun – imaginární tvor z mohutného kmene
akátu. Na kraji lesa pak můžete
najít i jeho „dítě“ – malého Brvounka. Autorem je Lukáš Gavlovský z Výžerek. Cyklisté si
mohou odložit kola do dřevěného
Brvoun
stojanu. Na webu muzea
ricany.cz si můžete stáhnout pracovní a inspirační listy pro děti
i dospělé, případně celou brožuru
s rozšiřujícími informacemi. Část
expozice (úly, zahrádka) je umístěna v zahradě Říčanské hájovny,
která je zpřístupněna veřejnosti
pouze během akcí pro veřejnost.
Sledujte proto naši nabídku akcí
na internetu a nechte si zasílat
novinky do mailu!
Říčanská Hájovna ale není jen
ukázkou lesní moudrosti. Hájovna pořádá řadu akcí pro děti
i dospělé. Například zájmové
kroužky a tábory, vzdělávací
kurzy, semináře a přednášky,
provozuje knihovnu a environmentální poradnu, obchůdek
i servis pro badatele a vůbec
všechny zájemce o les. Nechte se
zlákat na webu říčanského
muzea ricany.cz.
Zuzana Šustová
Český pivní festival 2016 na pražské
Letenské pláni bude trvat 17 dní.
Nenechte si ho ujít!
Český pivní festival 2016, který odstartuje v Praze na Letné už
12.května, prezentuje opravdový poklad České republiky, české
pivo, ve společnosti výborného jídla.
Piva z desítek českých mikro,
mini a středně velkých pivovarů
jsou čepována výhradně do skla
a je o ně velmi dobře pečováno.
Pivní festivalové portfolio je doplněno o zastudena chmelenou
tankovou festivalovou desítku
a dvanáctku, uvařené speciálně
u příležitosti Českého pivního
festivalu 2016 v Královském pivovaru Krušovice. Kromě zlatavého moku ochutnáte česká
vína, tradiční točené limonády
a kávové speciality. Na festiva-
lové zahrádce dokonce najdete
i koktejlový bar.
Potěšit své chuťové pohárky můžete masnými výrobky přímo od
řezníka, pečivem z pečlivě vybrané rodinné pekárny a suroviny,
z kterých kuchaři jídla na festivalu
připravují, jsou vždy čerstvé
a v nejlepší kvalitě. Festivalové
menu je tvořeno převážně tradiční
českou kuchyní a servírováno na
porcelán. V gurmánské rozmanitosti si každý den pochutnáte na
mezinárodních delikatesách z Itá-
lie, Španělska, Velké Británie nebo
Ameriky. O víkendu do čtvrté hodiny odpolední probíhají pozdní
snídaně, takzvané brunche.
Doprovodný festivalový program
propojuje kulturu s gastronomií
prostřednictvím hudebních vystoupení a workshopů s rozmanitou, převážně gastronomickou
tématikou.
Pro další informace nebo rezervaci navštivte webové stránky
Českého pivního festivalu 2016.
www.ceskypivnifestival.cz
www.facebook.com/
ceskypivnifestival
INZERCE
ČESKÝ
PIVNÍ FESTIVAL
12. - 28. 5.
PRAHA
LETENSKÁ PLÁŇ
2016
WWW.CESKYPIVNIFESTIVAL.CZ
BGA motors s.r.o.
Tel. 267 710 591, 774 500 504
)UDQWLãND'LYLãH3UDKD± 8KĜtQČYHV
Autoservis
Pneuservis
KlemStUQD
Lakovna
Klimatizace
Geometrie
BGA
17:43:32
Čtvrtek 5. 5. 2016 • JIH 9
Muzeum „pryskyřičníka pádivého“ najdete v Motole
Nejmladší motoristické muzeum v Čechách se otevřelo 30. dubna
v Praze-Motole v budově STK na Plzeňské 215b. Přibližuje Trabanty,
tedy auta, která se vyráběla z bavlny.

Tip na výlet
KRÁTCE
Koupí Prnkovku
Hl. město Praha?
Kolovraty - Skautský areál
V Prknovce by měl i nadále
sloužit dětem a mládeži pro
jejich aktivity v přírodě. To je
stanovisko zástupců městské
části Kolovraty, kteří stále řeší
co dál s Prnkovkou. Bývalý
skautský areál se nepodařilo
vydražit za původních 37 milionů korun, cena proto
klesla na polovinu. Pokud by
areál odkoupil pražský magistrát, svěřil by ho do péče
příspěvkové organizaci pracující s dětmi a mládeží.
žích i v závodech do vrchu. A že
nebyla na startovním roštu do
počtu! Často stála na „bedně“, ba
i vyhrála. Startovala za kdysi
slavný klub ASK Stavby Praha.
Dostat na frak od Huclové nebyla
žádná ostuda.
Je to čtvrt století, kdy skončila vyroba trabantů. Historie německych dvoudobych dvouválců
DKW a pokračuje vychodoněmeckou řadou od P 70,
přes T 600, T 601 až po T 1.1, la-
Když kanceláře v prvním patře
budovy STK opustili úředníci,
rozhodli se Martin a Alena Huclovi připomenout zde éru trabantů. Pamětníci pochopí, proč
právě Huclovi, alespoň ti, kdo si
vzpomenou na Helenu Huclovou. Tato dáma, maminka Martina, proháněla od konce 60. let
až do roku 1974 své mužské kolegy v ostrém trabantu na soutě-
Trabant v terénní úpravě pro východoněmeckou armádu vypadá jako špatný vtip. Ale on skutečně existoval. V muzeu si jej
můžete prohlédnout.
Až uvidíte trabanta jedoucího po fasádě, jste u vchodu do muzea.
butí píseň s motorem VW Polo.
Trabant byl jedním ze symbolů
60. až 80. let. Bývaly to časy, kdy
se na něj čekalo léta v pořadníku,
kdy na něm kutilové vylepšovali
kde co, sdělovali si zkušenosti
v desítkách značkovych klubů
a zásobovali rubriku „radítka“ ve
Světě motorů.
Manželé Huclovi neomezili své
muzeum jen na nejrůznější varianty trabantů, ale přiblížili i do-
bové souvislosti. V přívěsném
vozíku si pod průhledným krytem prohlédnete, s čím se tehdy
kempovalo a jaké konzervy se
v kotlíku ohřívaly, na stěnách
jsou výlohy jako v tehdejší Mototechně i s tehdy nedostatkovými
díly. V chytře vymyšlené velkoknize, jíž budete listovat oběma
rukama, se seznámíte s výrobou
trabantů, od chuchvalců bavlny,
z níž se vyráběly díly karoserie,
až po finální montáž. V šuplíku si
po jeho vytažení můžete rozhýbat motor v řezu, lze se posadit
na sedačku a zkusit, jak padne
do ruky volant a jak se řadí „držadlem od deštníku“. Expozici
doplňují modely, hračky, autodráha a jezdící vláček. Jsou tu
poháry Heleny Huclové, její fotky
a životopis, i boty, v nichž závodila. Zkrátka, jděte se tam podívat. Nebudete litovat.
(red)
Středočeská kultura a památky dostaly miliony korun od kraje
INZERCE
Provádíme
Plánujete miminko?
Začněte GRAV-INem!
Chcete snadněji a rychleji otěhotnět?
pokrývačské klempířské
a tesařské práce.
Opravy a rekonstrukce střech včetně
montáže střešních oken VELUX.
Nátěry klempířských prvků
a izolatérské práce.
Tomáš Majer
Tel.: 774 571 774
722 576 906
e-mail: [email protected]
Využijte GRAV-IN,
jediný doplněk stravy na
českém trhu obsahující
indol-3-karbinol, zinek
a vitamín B6.
Hormonální rovnováha
ženy je určující pro
snadné a brzké
otěhotnění. Proto vás
GRAV-IN, prostřednicvím
zinku (přispívá k normální plodnosti
a reprodukci a také k udržení normální
hladiny testosteronu v krvi) a vitamínu B6
(podporuje regulaci hormonální aktivity), výrazně přiblíží
ke splnění vašeho přání.
ŽÁDEJTE VE SVÉ LÉKÁRNĚ.
Více Informací a objednávky také na
WWW.GRAV-IN.CZ
slavi, přes 590 tisíc korun dostalo
Divadlo Antonína Dvořáka v Příbrami a přes 845 tisíc korun obdrželo Divadlo Kladno.
Zastupitelstvo projednávalo
také výsledky grantového řízení.
„Letošní rok se podařilo navýšit
prostředky na dvojnásobek
předchozího roku a také nastavit
pravidla, aby spolu nesoupeřila
obnova památek a kulturní akce
– jednotlivá čtyři témata podpory měla alokované samostatné částky,“ poznamenal
radní Štefek.
V rámci Fondu kultury a obnovy
památek bylo rozděleno 18 milionů korun. Podpořeno bylo
34 obnov památek v celkové výši
9,9 milionu korun a 18 obnov
drobných památek za 1,8 milionu
korun. Prostředky ve výši 0,9 milionu korun si rozdělí také 15 knihoven a dotaci 5,4 milionu korun
obdrží 69 kulturních akcí.
Zuzana Šustová
Dolní Břežany – V noci ze
středu na čtvrtek neznámí
výtržník narušil přípravy Čarodějnic krádeží dřeva, připraveného ke stavbě hranice.
Naštěstí obyvatelé Břežan
o oblíbenou zábavu nepřišli,
protože se podařilo obecnímu úřadu zajistit na poslední chvíli nové palivo.
A tak za krásného počasí proběhlo pálení čarodějnic, tak
jak mělo.
Nový šéfredaktor
Našeho reginu
Novým šéfredaktorem našich
novin se minulý týden stal
Přemysl Souček. Do konce
roku 2014 vedl čtyři a půl
roku bezplatné časopisy sítě
Český domov. Kontaktovat jej
můžete na e-mailové adrese
[email protected]
Řádková inzerce
• Koupím moto JAWA, ČZ
i vraky a ND, zachovalé ocením
tel.:604 565 190.
• Koupím housle, čelo, basu i poškozené. Tel.: 728 473 687
Využijte řádkovou inzerci
v novinách Náš REGION
Více informací získáte u manažérů inzerce: [email protected],
[email protected]
INZERCE
Horland
s.r.o.
PALIVOVÉ DŘEVO
Štípané – tvrdé, měkké
včetně dopravy a vykládky
tel.: 603 244 767
www.odpady-bagry.cz
Psáry – Dolní Jirčany
MĚKKÉ DŘEVO SLEVA 12%
Tel.: 733 703 961, 241 932 005
podpořena soutěž Stavba roku
Středočeského kraje, kterou
Střední Čechy vyhlašují společně
s nadací ABF.
Mimořádnou dotaci 300 tisíc
korun dostalo též Vlastivědné
muzeum ve Slaném, a to na zřízení nového osvětlení stálé expo-
lézt zdroje i na další investiční
akce našich organizací – po letech
máme konečně prostředky ve
výši dvou milionů korun na
nákup domu Alice Masarykové
v Lánech, kde je i expozice Českého červeného kříže. Nalezli
jsme 1,8 milionu na dostavbu Rabasovy galerie v Rakovníku
i skoro čtyři miliony na nákup pozemků se strojním vybavením
v areálu dolu Bytíz v Příbrami,“
říká radní Štefek.
Zastupitelstvo schválilo též veřejnoprávní smlouvy na již schválené
akce – 380 tisíc korun na 48. ročník
Hudebního festivalu Antonína
Dvořáka a 300 tisíc korun na Mezinárodní setkání symfonických dechových orchestrů a souborů.
V souladu s koncepcí podpory
divadel byla rozdělena částka dva
miliony korun na profesionální
divadla Středočeského kraje –
přes 560 tisíc korun dostalo
Městské divadlo v Mladé Bole-
Zlatníky 14 a Libčice n.Vlt.
O 4,5 milionu korun byly navýšeny provozní prostředky devatenácti příspěvkových organizací
v kultuře, a to účelově v oblasti
mezd. Což je sympatické, protože
Středočeský kraj tak podporuje
zaměstnanost lokálních občanů.
Dále byla částkou 500 tisíc korun
zice. Půl milionu korun obdržel
městys Karlštejn na oslavy Karla
IV., o dalších 200 tisíc korun pak
byla navýšena podpora kulturního léta v Kutné Hoře, a to na
akci Vivaldianno.
Dva miliony byly rezervovány na
netradiční Mezinárodní festival
filmové hudby a multimédií v Poděbradech, nultý ročník by měl
probíhat v srpnu.
„Jsem potěšen, že se podařilo na-
Přijímáme objednávky
na kuřice – Jaro 2016
Netradiční festival v Poděbradech dostane dva miliony, skoro
stejnou částku spolkne dostavba galerie v Rakovníku. Divadla
dostala statisíce.
Ukradl dřevo
na Čarodejnice
PRODEJ TŘÍDĚNÉ
KOMPOSTOVANÉ
ZEMINY
AKCE
420
Kč
+ DPH za m³
+ DOPRAVA
Pro velkoodběratele sleva
až do vyprodání zásob
KONTAKT:
777 322 135
JAN ČERNÝ – JENÍK s.r.o.
SKLENÁŘSTVÍ
ODVOZ
FEKÁLIÍ
Zdiměřice 32, 252 42 Jesenice
tel.: 602 266 476
Provozovna:
Praha 10 – Lipany, Do Potoků 35
GPS: 50°0‘2.711“N, 14°36‘53.007“E
Pracovní doba:
Po – Pá 8.00 – 16.00 hod.
Mobil v prac. době: 603 513 824
Tel.: 267 710 335, www.jeniksklo.cz
Jan Černý
Mobil nonstop: 603 416 410
e-mail: [email protected]
návrhy osvětlení Ȁ prodej svítidel
JK
inteligentní systémy Ȁvypínače Ȁbytové doplňky
Jsme plátci DPH
NACHTMANN – autoservis
ODVOZ
DOVOZ
odvoz sutě
odpady
bioodpady
dovoz paletového zboží
hydraulickou rukou
štěrku, písku, betonu, kúry
Veškerý servis
osobních a užitkových
vozidel
[email protected]
777 322 134
SVĚTELNÉ STUDIO
VEŠKERÉ SKLENÁŘSKÉ PRÁCE: (po dohodě provádíme práci v terénu)
KONTEJNERY
Možnost uložení zeminy, prodej tříděné kompostované zeminy.
AULIX lighting
t mechanické práce
t příprava na STK včetně
jejího vyřízení
t pneuservis
LIPANY, V Listnáčích 9
606 236 783, 774 974 118
[email protected]
www.nachtmann-autoservis.cz
Ȁ DOLNÍ BŘEŽANY
otevírací doba
po | út | st | pá
9-17 hod.
čt | 9-19 hod.
so | 9-12 hod.
new design
kam, kdy a za Čím
www.nasregion.cz
 ČEsTliCE
• 29. 5. 8:00 – 18:00
Pro umělce, aranžéry i laiky nabízí Čestlice Aranžérský kurz. Zkušená floristka
provede zájemce od teoretické části až
po praktickou část a výslednou kytici dostanou všichni domů.
 KAmEniCE
• 6. – 7. 5. 8:00 – 18:00 / 9:00 – 16:00
Kulturní dům v Kamenici nabízí promítání
fotografií z natáčení filmu tmavomodrý
svět. Kromě toho zde budou vystaveny
modely a fotografie letadel.
• 15. 5.
Ochotnický spolek Tyl v průběhu odpoledne vystoupí na Den rodiny. Je připraven doprovodný program v podobě hodu
šiškou, jízdou kolečkem, během s pytlem
sena a výstupem na Sněžku.
 ŘíČAny
• průběžně
Stálá expozice v Říčanské Hájovně učí
občany, že les je zdrojem tradice. Expozice představuje tradice lesa a jeho
okolí z přírodního i historického hlediska. Co všechno zde spatříte? Například
idol neboli sochu boha, odkazující na
slovanská božstva. Dozvíte se, co je to
klát, který návštěvníky zavede k samým
počátkům využívání včelích produktů.
Ukázka tradičních úlů zde pak předsta-
vuje pokročilejší formu domestikace
včel. Model milíře vám připomene výrobu dřevěného uhlí ve zdejších lesích,
zatímco bylinky a lesní plody si můžete
prohlédnout v lesní zahrádce. Uvidíte
klokoč, z jehož semene se vyráběly růžence, amulety a ozdoby. Prohlédnete
si původní místní lesní stromy jako lípu,
habr či buk a celá expozice je doplněna
doprovodnými informačními panely. Říčanská Hájovna ale není jen ukázkou
lesní moudrosti. Hájovna pořádá řadu
akcí pro děti i dospělé. Například zájmové kroužky a tábory, vzdělávací
kurzy, semináře a přednášky, provozuje
knihovnu a environmentální poradnu,
obchůdek i servis pro badatele a vůbec
všechny zájemce o les. Nechte se zlákat na webu říčanského muzea
ricany.cz. Vstup je zdarma.
 TEhoV
• každou středu
Tehov nabízí seniorům místo pro popovídání, kde si společně mohou dát čaj či
kávu, ale také si zahrát společenské hry
nebo se účastnit četby na pokračování.
 VšEsTARy
• 14. – 15. 5.
Germáni versus Římané se utkají v Archeoparku Všestary. Zájemci se mohou
těšit na vrhání oštěpů, střelbu z luku,
malování štítů, ochutnávku kořeněných
vín či na výrobu římské mozaiky, vstup
100 Kč. Podrobné informace hledejte na
www.archeoparkvsestary.cz
 mniChoViCE
• 10. 5. v 17:00
Náboženská obec Církve československé
husitské a město Mnichovice si vás dovolují pozvat na slavnostní bohoslužbu
s ekumenickou účastí k 71. výročí ukončení 2. světové války a uctění památky
bojovníků květnového povstání. Bohoslužba se koná v úterý 10. května v 17:00
hodin v Husově sboru v Mnichovicích. Bohoslužbu za účasti duchovních církví Římskokatolické a Českobratrské evangelické
bude sloužit pražský biskup CČSH
Doc. ThDr. David Tonzar, Th. D. V rámci
slavnosti vystoupí houslistka Dana Vlachová, klavírista Milan Langer a Dětský
pěvecký sbor ZŠ T. G. Masaryka.
• 21. 5. 13:00 – 22:00
K oslavám výročí narození Karla IV. se na
náměstí rozjede Mnichovické kramaření.
Na oslavě bude k vidění historický jarmark, ukázka kovářského řemesla, výrobna svíček z pravé včelí plástve
a samozřejmě prodejní stánky s občerstvením.
 lADůV KRAJ
• květen
Mikroregion Ladův kraj sdružuje dvacet
dva obcí v okolí Ladových rodných Hru-
INZERCE
sic a Mnichovic. Patří sem Čestlice, Hrusice, Kaliště, Kamenice, Klokočná, Kostelec u Křížků, Kunice, Louňovice,
Mirošovice, Mnichovice, Mukařov, Nupaky, Ondřejov, Říčany, Senohraby, Struhařov, Světice, Svojetice, Tehov, Velké
Popovice, Všestary, Zvánovice
Na webu laduv-kraj.cz je i předlouhý
rozpis kulturních a sportovních aktivit,
pořádaných v obcích Ladova kraje. Pro
inspiraci zmiňme například Festival
amatérské tvorby, tedy výstavu výtvarných děl umělců z celé republiky v říčanské Kotelně, která začíná vernisáží již
tuto sobotu 7. května od 14:00 hodin.
Nebo v Ladově kraji navštivte třeba komentovanou exkurzi v dendrologické zahradě v Průhonicích, info na
dendrologickazahrada.cz. Zkuste třeba
navštívit v sobotu 21. května Milovickou
burzu, kde můžete prodat či koupit skutečně ledacos, a nebo rovněž v sobotu
21. května zavítejte na Mnichovické kramaření Karla IV., což je jarmark, který se
koná na Masarykově náměstí v rámci
oslav 700 let od narození největšího českého panovníka.
 Dolní BŘEžAny
• Průběžně
Centrum Břežánek nabízí širokou paletu
aktivit pro maminky s dětmi, pro ženy,
pro větší děti i pro seniory. Během
května můžete do Břežánku zavítat na
setkání s laktační poradkyní nebo na nastřelování náušnic, na hraní se stavebnicemi a nebo na počítačové kurzy.
Přesný rozvrh plánovaných májových
akcí naleznete na brezanek.cz.
 JEsEniCE
• 14. 5. 12:00 až 20:00
Celé Česko si letos připomíná 700 let výročí narození nejslavnějšího českého panovníka. Karel IV. se narodil 14. května
1316 a přímo v ten den, tedy v sobotu
14. května, proběhne v Jesenici středověká slavnost „Pocta císaři“ s bohatým
programem pro děti i dospělé, korunovaná císařským průvodem. Králova dru-
=iPHNäWLʼntQVL9iVGRYROXMHSR]YDWQDDNFL
5R]NYHWOìäWLʼntQ
21. 5. 2016 (sobota) od 9.00 a po celý den
=DGRVDYDGQtFKOHWVH5R]NYHWOêâWLĜtQVWDOSRMPHP.DåGêURN
OHWRVMLåSRWĜLQiFWpVHXVNXWHþQtSURKOtGN\QiGKHUQêPSDUNHPPH]L
NYHWRXFtPLURGRGHQGURQ\7ČãLWVHPĤåHWHQDFHVWRYDWHOVNpSRYtGiQt
V2QGĜHMHP1HIIHPVYDWHEQtYHOHWUKYêVWDYXIRWHN'DQLHO\3iUWORYp
divadelní SĜHGVWDYHQt6WXGLD'HOOҲ$UWHSURGČWLLGRVSČOpSURGHMQt
YêVWDYXĜHPHVOQêFKYêURENĤNYČWLQDPQRKRGDOãtKR3URYi]HW9iVEXGH
VWURPRGVWURPXNHĜRGNHĜH9iFODY9ČWYLþND
‡=DKiMHQtYìVWDY\IRWRJUDÀt'DQLHO\3iUWORYpÅ=HPėPtVWDRNDPçLN\´
‡3URFKi]NDSDUNHPVRGERUQìPYìNODGHPSDQD9iFODYD9ėWYLĀN\
‡$XWRJUDPLiGDNQLK9iFODYD9ėWYLĀN\D9iFODYD+UXEpKR
‡0yGQtSʼnHKOtGNDVYDWHEQtFKåDWś
‡'ČWVNpGLYDGHOQtSĜHGVWDYHQt±6WXGLR'HOOҲ$UWH
‡3RYtGiQtRFHVWRYiQtV2QGʼnHMHP1HIIHPQDWpPDÅ-DSRQVNp]DKUDG\´
7ėåtPHVHQD9iV9tFHLQIRUPDFtQDZZZVWLULQF]
=iPHNäWLʼntQ5LQJKRIIHURYD
äWLʼntQ.DPHQLFH
7HO)D[
(PDLOKRWHO]DPHN#VWLULQF]ZZZVWLULQF]
INZERCE
žina půjde od kaple svatého Prokopa
k louce u ZŠ Jesenice. Podrobnosti na
mujesenice.cz
 JíloVé u PRAhy
• průběžně
V regionálním muzeu v Jílovém u Prahy
naleznete tři pozoruhodné stálé expozice. První se jmenuje Historie těžby
a zpracování zlata. Zlato provází lidstvo
od počátků, kdy se naučilo používat
kovy. Zlato má výjimečné postavení
vzhledem k snadnému zpracování, vzácnosti i své kráse. V neposlední řadě i díky
svým jedinečným vlastnostem, jakou je
jeho chemická stálost (nekoroduje), kujnost a v posledních 100 letech i velmi
dobrá elektrická vodivost. Jílovské muzeum se systematicky a komplexně věnuje významu zlata u nás, ve světě
i v mnoha odvětvích lidské činnosti.
Druhá stálá výstava je o historii regionu. Archeologické nálezy dokládají, že
jílovský region byl osídlen již v laténském období. Významnou oblastí je i nedaleká lokalita Závist, jedno z největších
keltských oppid u nás. Jílovým prochází
i nejkrásnější železnice u nás - slavný
Posázavský pacifik. V 19. a 20. století byl
ve městě bohatý společenský život, celá
řada řemesel, spolků a žilo zde mnoho
zajímavých osobností. Třetí stálá výstava
je na romantické téma, Tramping a příroda dolního Posázaví. Expozice je věnována krajině mezi Kocábou, Vltavou
a Sázavou a hovoří též o historii trampského hnutí. Právě v jižním okolí Prahy
totiž tramping kolem roku 1918 vznikal.
Podrobnější informace najdete na jilove.cz nebo na muzeumjilove.cz
PERSONÁLNÍ INZERCE
DUOTHERM Říčany s.r.o.
instalatér,
topenář
a elektrikář
přijme profese
Autorizovaný servis Domanský
PŘIJME AUTOMECHANIKA
pro střediska Zdiby a Černý Most
mzda 20.000 – 40.000,- Kč
Požadavky: vyučení v oboru, ŘP sk. B
Práce v moderním prostředí / Možnost příspěvku na dopravu
Kontakt: [email protected]
na servis el. a plynových kotlů
Instalace voda, kanalizace,
plyn ,topení
777 331 654 , 777 331 656,
[email protected]
METRANS a.s., logistický terminál v Praze 10 – Uhříněvsi
přijímá nové kolegyně a kolegy na tyto pozice:
POSUNOVAČ
DISPEČER/KA
t nabízíme náborový příspěvek, vzdáleným uchazečům příspěvek
na ubytování 3.000,- Kč
t Do nepřetržitého železničního provozu (vlečka) v logistickém terminálu.
t Požadujeme dobrý zdravotní stav, praxi v železničním provozu uvítáme.
t Zaškolení a zácvik zajistíme.
t Do nepřetržitého provozu (kombinace administrativní práce s PC
+ kontrolní činnost v provozu logistického terminálu).
t Pozice je vhodná i pro absolventy SŠ bez praxe – naučíme.
t Kariérní postup možný.
t Požadujeme organizační a komunikační schopnosti, dobrý fyzický
a zdravotní stav (částečná práce venku), samostatnost, flexibilitu.
STROJVEDOUCÍ
t nabízíme náborový příspěvek, vzdáleným uchazečům příspěvek
na ubytování 3.000,- Kč
t Do nepřetržitého železničního provozu (vlečka) v logistickém terminálu.
t Vhodné pro aktivní důchodce.
t Požadujeme průkaz způsobilost pro řízení lokomotivy (motorová trakce),
oprávnění na dráhu celostátní, dobrý zdravotní stav.
t Vážnému zájemci umožníme získání kvalifikace protihodnotou za závazek
setrvání ve společnosti.
PRACOVNÍK ZÁKAZNICKÉHO SERVISU
t Do oddělení zákaznických servisů pro administrativní odbavení objednávek
(mezinárodní přeprava).
t Požadujeme SŠ/VŠ vzdělání (SPŠD uvítáme), aktivně NJ nebo AJ nutné
(slovem i písmem), dobré komunikační dovednosti a servisní orientaci,
schopnost týmové spolupráce, odpovědnost, flexibilitu.
Nabízíme: možnost perspektivního dlouhodobého zaměstnání, zázemí a stabilitu velké dynamické společnosti, hlavní pracovní poměr,
zapracování pro danou pracovní činnost, zaměstnanecké benefity
Životopisy zasílejte na e-mail: [email protected], informace na tel. 267 293 185 t Využijte výhodu zaměstnání v blízkosti bydliště.
Redakce: Přemysl Souček, tel.: 602 301 400, [email protected]
Inzerce: Jan Kábrt, tel.: 774 488 915, [email protected] | Jozef Diňa, tel.: 773 613 145, [email protected]
Kancelář: Náš REGION, Dejvická 9, 160 00 Praha 6 | tel.: 603 239 737 | e-mail: [email protected]
Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. Zveřejněné příspěvky nemusí vyjadřovat názory redakce.
Náš REGION nezodpovídá za pravdivost tvrzení podepsaných externími dopisovateli.
SEVER
PRAHA
Vydává A11 s.r.o.
povoleno MK ČR E 16540
Vychází každý druhý čtvrtek, náklad 57 500
Babice, Benice, Brtnice, Březí, Březová, Čenětice, Černíky, Čestlice, Dobřejovice, Dolní Břežany, Dolní Jirčany, Dubeč, Háje, Hájek, Herink, Hlubočinka, Hodkovice,
Horní Jirčany, Cholupice, Chomutovice, Chotouň, Jarov, Jažlovice, Jesenice, Jílové u Prahy, Kamenice, Kašovice, Klokočná, Koloděje, Kolovraty, Kostelec u Křížků,
Královice, Křenice, Křeslice, Křížkový Újezdec, Kunice, Kuří, Lhota, Libeň, Libeř, Lipany, Modletice, Mukařov, Nedvězí, Nechánice, Nupaky, Ohrobec, Okrouhlo, Oleško,
Olešky, Osnice, Otice, Pacov, Pitkovice, Pohoří, Popovičky, Průhonice, Předboř, Psáry, Radějovice, Radimovice, Radlík, Rozkoš, Řepčice, Říčany, Sibřina, Skalsko,
Sklenka, Strančice, Strašín, Stupice, Sulice, Světice, Svojšovice, Šeberov, Štěrboholy, Tehov, Tehovec, Těptín, Točná, Uhříněves, Újezd, Velké Popovice, Vestec,
Vidovice, Voděrádky, Vrané nad Vltavou, Všedobrovice, Všechromy, Všestary, Zahořany, Zálepy, Zdiměřice, Zlatníky, Zvole, Žampach, Želivec
ŘÍČANY
ZÁPAD
Jesenice
Vrané
n. Vlt.
JIH
Jílové
u Prahy
kŘíŽOVka
Čtvrtek 5. 5. 2016 • JIH 9
Křížovka o ceny
Zašlete správně vyluštěnou tajenku mailem
na adresu [email protected] a dva vylosování
obdrží knihu nakladetelství Smart Press.
V tajence naleznete citát od
Miguela de Cervantese,
španělského spisovatele.
INZERCE
CLUB OCEAN
Bydlení do 2.000.000,- KÏ
www.clubocean.cz
Terasy Ïi balkony u vÝtšiny jednotek
5 NEJ
Držíme cenyy
www.drzimeceny.cz
Registrujte se do klientské zóny PSN
a získejte mnoho výhod spolu s možností
nákupu nemovitostí za loĊské ceny.
www.drzimeceny.cz
SluneÏní stěešní terasa s fantastickými výhledy
Hostivaěský lesopark s pěehradou 600 m od domu
Parkování pěímo v domÝ
Zastávka MHD 3 min od domu
725 753 753
PO - NE 8.00 - 22.00
www.nasregion.cz
„Vymlácených hlav“ v tělocvičnách moc nenajdete
V osmnácti letech má za sebou 21 vítězných zápasů, hořkost
porážky poznal jen jednou. Loňský juniorský mistr republiky
v bojovém sportu K1 už tuší, že se pomalu blíží k prvnímu
profesionálnímu zápasu. Buď v ringu, nebo v kleci
pro smíšená bojová umění MMA.
❚ Překvapilo mě, že si všímáte
toho, jak se vaše obec rozvíjí.
To vaši vrstevníci obvykle moc
nesledují.
Když ono to ve Velkých Popovicích pod současným starostou
Ivanem Boleslavem jen kvete,
takže si toho nejde nevšimnout.
A navíc je to můj bývalý třídní,
takže si člověk nějak snadněji uvědomí, že to tady takové dřív nebylo. Koho z nás by to na základce
napadlo, že ten člověk, který nás
ve škole dovedl pěkně zpérovat, se
umí postarat o celou vesnici…
❚ Tak mu zkuste poradit, na co
by mohl soustředit svůj talent,
nechcete?
No, zase tak moc dění ve vsi přeci
jen nesleduji. Ale myslím, že
bych nebyl sám, kdo by ocenil
nějaké sportoviště, které není pro
malé děti. A určitě by se nikdo
neurazil, kdyby z Popovic do
Prahy jezdil autobus častěji než
jednou za hodinu.
❚ Úspěšně bojujete se soupeři
v ringu i v té moderní kleci pro
MMA. Můžete pro laiky přiblížit,
jakým sportům se to věnujete?
V ringu se věnuji K-1, což je jednodušší varianta thajského boxu.
Nesmí se při ní používat údery
loktem, opakované kopy kolenem a nesmíme být moc dlouho
zaklesnutí do sebe v takzvaném
klinči. A v MMA, tam taková
omezení nejsou a navíc se tam
nebojuje jen v postoji, ale i na
zemi, můžou se používat páky
i škrcení.
❚ Co z toho vám jde lépe?
K mé radosti se mi daří v obojím,
ale víc zápasů mám v MMA. Tam
mám 14 vítězství a jednu porážku, v K-1 je to sedm vítězství
a jedna remíza.
❚ Vizáží a vyjadřováním působíte podobně jako Viktor Pešta,
který je nyní jako jediný Čech
v americké UFC, špičkové světové soutěži smíšených bojových
umění. Chtěl byste se tam také
dostat?
Já se už před pár lety rozhodl, že
se chci sportem živit. A v UFC
bych se mohl tímhle sportem
živit nejlíp. To, co tady dostane
nejlepší bojovník v korunách, tak
tam mají nováčci v dolarech.
Jenže takových jako já je po světě
spousta. Každopádně chci dělat
MMA na co nejlepší úrovni.
Vlastně chci být jedním z nejlepších na světě. Výzva je to velká,
ale výzvy jsou přece od toho, aby
se překonávaly! O tom, jaké mám
šance, hodně napoví to, jak
rychle a jak dobře zvládnu přechod mezi dospělé.
❚ Podle vašeho trička vidím, že už
máte své sponzory. To je potřeba
už ve vašem věku, v amatérech?
Potřeba to zatím není, ale usnadňuje život, protože je to přece
jenom sport, který nejde dělat
zadarmo. Musím mít alespoň základní chrániče, které se občas
rozbijí, a kupovat pořád nové
není nejlevnější záležitost. Proto
bych chtěl poděkovat firmě
Hayashi, nejlepšímu obchodu
pro bojové sporty, a také
České krvi a Violentia.cz
❚ Když už jsem zmínil vaši vizáž
a vystupování, jak se takhle
slušně vypadající člověk dostane
k takhle drsným sportům?
V pěti letech mě naši dali na
judo. Dodneška budou tvrdit, že
jsem tam chtěl sám. (smích)
Jenže mě to judo nikdy pořádně
nechytlo. Až mě ve čtrnácti letech táta přivedl sem, do Hanu-
„Čím horší je situace ve světě, tím důležitější je umět se bránit,“ říká mistr republiky
Leoš Brichta.
man gymu, k Petrovi Macháčkovi, kterého zná ještě z doby,
kdy tady thajský box začínal a on
se mu sám věnoval. Po roce jsem
měl první zápas.
❚ Jak dopadl?
Vyhrál jsem.
❚ Jak se vaše kariéra vyvíjela dál?
Pěkně! (směje se) V roce 2013
jsem se stal mezinárodním
mistrem Česka v thajském boxu,
o rok později mistrem republiky
v MMA dorostenců a vloni
mistrem republiky v K-1. Kromě
toho se mi povedlo loni vyhrát
Czech open v MMA a Prague cup
v ADCC, což je forma zápasu bez
úderů a kopů.
❚ Takže v ringu a v kleci jste se
našel?
No jasně. Baví mě oba sporty,
navíc mám nejlepšího trenéra
v republice a ještě k tomu se mi
❚ Máte se svým sportem spojený
nějaký silný zážitek?
Zatím nejkrásnější bylo, když
jsem vyhrál čtyřčlennou amatérskou pyramidu na Czech Open
v MMA, kde jsem startoval jako
nejmladší v mužích. Všichni mí
soupeři měli za sebou jeden
a více zápasů v profesionálech
INZERCE
a mně se přesto podařilo vyhrát.
To byl skvělý pocit!
❚ Co se vám vlastně na tom MMA
tak líbí?
Líbí se mi jeho rozmanitost
a málo pravidel. (smích) Mám
rád, že nestačí umět pouze box
nebo brazilské jiu jitsu, člověk
musí být všestranný, musí umět
boxovat, ale zároveň i kopat
a prát se na zemi. Hodně lidí si
myslí, že MMA je brutální, ale
podle mě to tak není.
Naopak si myslím, že MMA nebo
K-1 je bezpečnější sport než fotbal. Na tréninku jsem zranění
viděl pouze párkrát, ale když
vidím fotbalisty, jak se naschvál
faulují, tak je mi z nich zle. Bojové
sporty jsou založeny na vzájemném respektu soupeřů, což třeba
ve fotbale vidím fakt málokdy!
❚ Jak to přijímají vaši spolužáci,
že jste úspěšný fighter? Nedělá to
zlou krev? Hodně lidí nerado
vidí, když někdo vyčnívá.
Sám jsem nestačil koukat, když
mě pár kluků začalo z ničeho nic
přehlížet. Jestli závidí? Jenže to by
museli zvednout zadek od počítače a jít něco dělat. Přitom já
taky rád „pařím na kompu“, na to
si najdu čas vždycky. Jenže jsem
taky pětkrát týdně tři hodiny na
tréninku. Občas se taky stane, že
někdo, s kým se seznámím, si mě
zařadí mezi vymlácený palice,
protože dělám sporty, kterými on
pohrdá. Přitom to v životě nezkusil. Pak by zjistil, že těch vymlácenejch palic v tělocvičnách moc
nenajde. Zrovna u mě by navíc
zjistili, že těch ran do hlavy fakt
moc nedostávám. (směje se)
Máte pro chování takových lidí
nějaké vysvětlení?
Asi by se dalo říct, že jejich problém je lenost. Oni jdou nejradši
na nějakou párty, tam se zpijou
a pak jim je dva dny špatně. No
a pak jdou co nejdřív znovu. Když
se pak potkají s někým, kdo trénuje, vypadají vedle něj jako out-
sider. A po fyzické stránce to taky
je pravda. Jenže oni by chtěli vypadat stejně, jenže se k žádnému
tréninku nedokopou, protože je
to pro ně moc těžký. Takže normálně závidí a navíc je štve
vlastní lenost, k tomu ještě to, že
vypadají jako chcípáčci, a pak
i to, že z lidí, kteří něco dělají,
mají respekt. To jim možná vadí
nejvíc, zdá se mi.
Nemám nic proti lidem, co chodí
na párty, jednou za čas to neuškodí, ale dělat to každý týden?
To není správné.
❚ To vypadá, jako byste neměl
o svých vrstevnících moc vysoké
mínění?
Jestli myslíte fyzickou kondici,
tak nemám. Protože to, co vidím
kolem sebe, je bída. Nehýbou se,
nesportují. Leda tak ještě někteří
jdou do posilovny, ale tam chodí
proto, aby honili frajeřinu a měli
vidět bicepsy, když si vezmou
triko bez rukávů. To nemá se
sportem moc společného, tedy
podle mě.
❚ Komu byste doporučil, aby šel
dělat MMA?
Nějaký bojový sport by si měl vyzkoušet každý člověk. Proč? Situace není dobrá, tak proto. A navíc
tím nic nezkazí, může jen získat.
Najde nové kamarády, dobrou
partu, naučí se bránit. To mu
zvedne sebevědomí, takže se
taky naučí, jak si to sebevědomí
udržet na uzdě, aby nedělal nějaké pitomosti a nerval se po ulicích. Takže se naučí kontrolovat.
Chcete ještě nějaké důvody, proč
dělat bojový sport?
❚ A doporučil byste bojové sporty
i děvčatům? V poslední době se
jich objevuje v ringu i v kleci poměrně dost.
Myslím si, že holky do klece nebo
do ringu nepatří. Ale když se
chtějí naučit bránit nebo berou
tento sport rekreačně, tak nevidím jediný důvod, proč ne.
Přemysl Souček
SPORT
Čtvrtek 5. 5. 2016 • JIH 9
Kdo se bojí, hraje fotbal.
A kdo neumí kopat, volí ragby
INZERCE
Během jarní sezony ztratili své první místo, které drželi po podzimu. Přesto cílem fotbalových Říčan zůstává postup do 1. A třídy.
„Pokud tu možnost dostaneme, určitě postup přijmeme,“ potvrdil
www.fitproricany.cz
www.facebook.com/fitproricany
t POSILOVNA t SPINNING t
t FITBOX t ALPINNING t
t KRUHOVÉ TRÉNINKY t
t OSOBNÍ TRÉNINKY t
t JUMPING t TRX t
t BOSU t THAI BOX t
t CROSSFIT VĚŽ t
FIT-PRO
Říčany
Po až Čt: 8 – 12 16 – 21
Pá: 8 – 12 16 – 20
So: Zavřeno
Ne: 16:30 – 19:30
U Disku 2346/1
Říčany u Prahy
tel.: 604 866 409
e-mail: [email protected]fitproricany.cz
❚ Říčany pamatuju ještě ve třetí
lize. Jaká je nyní realita? Toužíte
po cestě výš, nebo jsou krajské
soutěže stropem?
Ta třetí liga, to už je snad dvacet let
zpátky. Byl to spíš výkřik do tmy.
My bychom rádi postoupili z B
třídy do A třídy, možná někdy v budoucnu i do krajského přeboru,
což je pro klub našeho typu strop.
A třída je nyní náš stoprocentní cíl,
ambice jít někam výš nemáme.
❚ Co se stalo, že jste přišli o vedení ve vaší skupině 1. B třídy?
Kádr jsme přes zimu nijak neměnili, nikdo neodešel ani nepřišel.
Ale dva hráči ze základní sestavy
se nám zranili, což je hned znát.
Zase tak široký kádr nemáme.
Teď o víkendu jsme prohráli ve
Vestci 1:6, to dopadlo katastrofálně. Oni jsou ale velmi dobrý
soupeř a letí nahoru. I když jsme
o to první místo přišli, je stále
o co hrát. Loni se postupovalo
i ze druhých příček, záleží na
tom, kdo se z jakých soutěží odhlásí. Takže je furt o co hrát.
❚ Jakou máte v Říčanech mládežnickou základnu?
Co se týká mládeže, je naše situace velmi dobrá. Hrajeme krajský
přebor dorostu i žáků, to jsou
vlastně nejvyšší soutěže, co se
dají bez licence a profesionálních
trenérů hrát. Dorostu se daří, drží
se na prvním druhém místě, mládež nám dělá radost. Řekl bych,
že základnu máme na velmi
dobré úrovni.
❚ Takže asi i v seniorském týmu
sázíte na vlastní odchovance, že?
Máme tu jen jednoho kluka na
hostování, jinak jsou to všechno
naši hráči. Buď mladí, co jsou tu
od mládeže, nebo starší, co třeba
z Říčan odešli a postupně se vraceli. Když tu tehdy skončila ta
třetí liga, došly peníze, fotbalisté
se rozprchli a nezbyl tu nikdo.
Takže jsme rádi, že se nám to
tady podařilo stabilizovat.
Velice úzce. Máme dvě společná
hřiště, na nichž se trénuje,
o která se společnými silami staráme. Určitě to není tak, že bychom na sebe žárlili a říkali si:
tihle nám berou děti. V jednotě
je síla, takže si pomáháme,
i směrem k radnici, které musím
za skvělý přístup k našemu
klubu poděkovat.
Ženy už nemáme. Vzali jsme je
pod svá křídla, fungovaly tu tři
roky, ale kvůli nízkému počtu hráček se tým rozpadl. Ale holky do
patnácti let mohou hrát v chlapeckých mužstvech, takových
máme pět. Dvě z nich dokonce
hrají střídavě i za Spartu.
❚ Střídavé starty a hostování
mají v neprofesionálních soutě-
Fotbalové Říčany sází na kvalitní mládežnickou základnu.
❚ Z Říčan je třeba František Ševinský, bývalý hráč Mladé Boleslavi či Plzně. Nemáte v kádru
nějakou podobnou personu?
Máme pár hráčů se zkušenostmi ze třetí ligy či z divize.
Třeba Tomáš Michal kopal za
Most. V týmu je také brácha
Martina Suse, který je v ligovém
kádru Příbrami.
❚ Když se řekne Říčany, napadne
sportovní fanoušky asi jako
první ragby. Spolupracujete
nějak s ragbisty?
❚ Mají někteří vaši fotbalisté
tvrdou výchovu z ragby? To by
se pak s trochou nadsázky
mohlo promítat do vašeho herního stylu...
Stává se málokdy, že by někdo
začal s ragby a pak přešel k fotbalu. Ze srandy do sebe šijeme.
My si děláme srandu, že kdo
neumí kopat, tak hraje ragby. A oni
říkají, že kdo se bojí, zvolí si fotbal.
❚ Také jsem zaregistroval ženský
říčanský fotbal. Jak si stojíte
v téhle kategorii?
žích z rozhodnutí svazu po této
sezoně skončit. Jaký je váš názor
na tuhle novinku?
To bych musel být sprostý, abych
mohl odpovědět naplno. Největší problém bude u malých
dětí, jichž se to hodně dotkne.
Nahoře na strahovském kopci
něco rozhodli, ale na názor
klubů z krajské či okresní úrovně
se nikdo neptal. Sepisují se snad
nějaké petice, tak uvidíme, jak
vše dopadne.
Jan Ivan
INZERCE
10. 5. 2016
U Mototechny 89, Mukařov
UKÁZKA NÁŘADÍ A STAVEBNÍCH MATERIÁLŮ + TOMBOLA O CENY + OBČERSTVENÍ
inzeRce
www.nasregion.cz
OD 5. 5. DO 30. 5. 2016
NEBO DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB
12,50
17,50
12,50
ACQUA PANNA
S.PELEGRINO
49,00
0,5l
ITALSKÉ PRALINKY
150g
215,00
13,20
PDOLQDMDKRGDO
J
8,70
15,70
Y®FHGUXKĩJ
SHUOLY¢MHPQ¢QHSHUOLY¢O
+256.Ÿ
PRAMEN
1,5l
.,7.$7&+81.<
DISKO
MAGNESIA
MAGNESIA RED
BONBONIÉRA TEXTURE
J
KITKAT
31,90
J
J
COCA-COLA
FHO¾VRUWLPHQWO
13,90
44,50
0(58ć.<68ĝ(1‹
22,90
TOFU BÍLÉ
180g
PALOMA
J
12,50
115,00
6,50
TOFFIFEE FOTBAL
BEBE BRUMÍK
J
79$52+795'Ÿ
18,50
21,70
J
ALMETTE
KOLONÁDA
9,90
150g
Rĕ®ĝNRÎRNRO¢GRY¢J
Y®FHGUXKĩJ
TATRA MLÉKO 1,5%
1l
55,00
INKA
V
O
N
21,50
0ƒ.02'5Ÿ0/(7Ÿ
J
ĜXQNRYN\VQLYRX+DVLÎVN¢Y\SªNDÎND
*ULONORE¢VDRGPLVWUD*RXGRYDYÚWUHPRĝOHKDQ¢JJ
19,50
99,99
TRETTER´S
TARAPACA
17,90
9(3ĕ29ƒ.5.29,&(
VNRVW®FHQD]D.JFKOD]HQ¢
ÎHUWRYVN¢FLN¢QVN¢J
J
'5Ĩ%(ķ‚Ĕ6.ž=‚92'./$729<
49,90
RIO MARE
PATÉ KRÉM
Y®FHGUXKĩJ
5,20$5(78ćƒ.
UDMÎDWRY¢RP¢ÎNDFXUU\FLEXORY¢SDSULNRY¢
160g
105,90
21,00
.8ĕ(&ĝ3(.ƒÎ.<
49,90
20ƒÎ.$
180g
89,00
Chardonnay, Merlot, Cabernet/Merlot,
Cabernet sauvignon, Syrah, Carmenere,
Sauvignon, Rosé, 0,75l
.2ĕ(19,7$1$='$50$
*ULORYDF®NRĕHQ®ÎHVQHNRYªJ*ULORYDF®NRĕHQ®J
*ULORYDQªNXĕHJ*\URVJ
=$.<6$1ƒ
SMETANA
KOSTELECKÉ KLOBÁSKY NA GRIL
YHSĕRYªNĕXSN\J
12,90
9,95
1 090,00
11,60
36,20
MASO S VEJCI
WXć¢NNUĩW®X]HQªJ
60$ĸ(1‹.8ĕ(&
67(+(11ĕ=.<
&+/$=(1ƒ32/‹9.$
PUDĸHQªJ
GUĝġNRY¢J
11,50
99,90
105,00
115,00
+29Ú=./,ĸ.$
FHQD]D.JFKOD]HQ¢
119,00
CIELO
Cabernet, Merlot,
Chardonnay, Pinot, 1,5l
88,90
9,1$ĕ679
PETR SKOUPIL
vybrané druhy 0,75l
399,00
0,75l
1l
10,50
92,90
DÖRNFELDER
=$&$3$\R JÄGERMEISTER 92'.$%2ĸ.29 9$-(Î1Ÿ/,.‹5
2015
NODVLNYDQLONDO
1l
0,5l
185,00
.2=(/
BRANÍK
OSOHFK
OSOHFK
89('(1‹&(1<3/$79Î(71Ú'3+
ARIEL
NDSVOHSU¢ĝHNJHOG¢YHN

Podobné dokumenty

Náš REGION č. 1/2016

Náš REGION č. 1/2016 a  měst, která pod tyto ORP spadají, aktuální situaci v  daném regionu z pohledu vedení kraje. Ředitel Zdravotnické záchranné služby Středočeského kraje Martin Houdek také starosty seznamoval s pro...

Více

podzim / jaro 2013

podzim / jaro 2013 místě rodinného rozptylu a tíha odchodu druhého rodiče je větší než ta předchozí. Je tomu možná i proto, že čas, dnes náš největší nepřítel, posunul ručičku hodinek o pár čísel dál? Nutí mne ještě ...

Více

ročenka / yearbook - Asociace českých cestovních kanceláří a agentur

ročenka / yearbook - Asociace českých cestovních kanceláří a agentur Vlastní ubytovací kapacita Penzion Billis - Margareta lze obsazovat celoročně V libovolných termínech pro jednotlivce i skupiny

Více