Texty písní

Komentáře

Transkript

Texty písní
Texty písní
romani, česky, english
romská tradiční píseň | roma traditional song,
text | lyrics: Desiderius Dužda, 2009
romská tradiční píseň | roma traditional song
MAMO | MÁMA | MAMA
MERAV | UMÍRÁM | I´M DYING
Mamo phen ča tu mange
pharo mange pal tute
se me čori kerava.
Mami, řekni mě,
stýská se mě po tobě,
co si já chudák počnu.
Tell me, mama
Do you miss me
What am I to do.
Le Devles mangavas
pal tu rovavas
so me čori kerava.
Boha jsem prosila,
za tebou jsem plakala,
co já ubohá budu dělat,
bez tebe moje maminko.
I begged to God
For you I cried
What am I to do
Without you, mama.
Sig tosara me uštiľom,
ko doktoris mange džav,
sig tosara me uštiľom,
ko doktoris mange džal
ma dikh tu mamo
sar me man trapinav
te merel me na kamav
Nikdo neví,
Nikdo neví,
jak těžký život je.
Nobody knows
Nobody knows
How harsh life is.
Mé děti se dívali,
mé děti plakali,
mě děti věděli,
jak těžký život je
bez tebe, maminko moje.
My children watched
My children cried
My children knew
How harsh the life is
Without you, my mama.
Ňiko na džanel
ňiko na džanel
sar phares dživavas.
Sa o čhave dikhenas
sar o čhave dikhenas
pre mande rovenas.
Brzy ráno jsem vstal,
k doktorovi musím jít.
Mami,
nedívej se prosím,
nedívej se jak se trápím,
umírám
já nechci umřít,
maminko moje.
I got up early in the morning
I have to see the doctor
Mama
Do not look please
Do not look at me
I´m suffering
I´m dying
I do not want to die
My mom.
Mami,
nedívej se prosím,
nedívej se jak se trápím,
umírám
já nechci umřít,
maminko moje.
hudba a text | music and lyrics: Desiderius Dužda, 2010
hudba a text | music and lyrics: Desiderius Dužda, 2009
AMARE ČHAVORE | NAŠE DĚTI |
OUR CHILDREN
DEVLORO MIRO | BOŽE MŮJ | MY GOD
Av ke mande,
dikh pre mande,
av ča čhaje ke mande.
Pharo mange,
phen ča mange,
kaj amare čhavore.
Dural me len dikhavas,
pre peste amen rovahas,
sar on avle ke mande
o jilo mange asalas.
Phenen mange,
pharo mange,
na džanavas kaj sanas.
Le dromeha,
amen džahas,
baripnaha vakerlas.
O jiloro amenge asalas,
sar pre tute dikhahas,
ňiko mange na pačalas,
kaj tumen rado dikhavas.
Devloro,
šun tu man,
o jiloro,
man dukhalas.
Na džanav,
so me kerava,
kada dživipen,
pharo hin.
Phen mange,
šunav tut,
phenava,
savorenge.
Ňiko man,
Na šunel,
kaj o Devloro,
mange phenel.
Ňiko man,
na šunel,
kaj o Devloro
mange phenel.
Pojď ke mně,
podívej se na mě,
pojď za mnou holka.
Těžko je mě
srdce mě bolí.
Řekni mě,
kde jsou naše děti.
Hledal jsem je,
z dáli jsem je viděl,
dívali jsme se na sebe,
když oni přišli k nám,
mé srdce se smálo, plakali jsme.
Povězte mi,
smutno mě bylo,
kde jste byli děti moje.
Tatínku náš, dlouhou cestou
jsme šli,
štěstí jsme hledali.
Srdíčko se nám smálo,
hrdě říkáme,
radost v srdci jsme našli.
Srdce se mi smálo,
když naše děti ke mně přišly
děti moje, mám vás tolik rád.
Come to me,
Look at me,
Come to me lass.
I feel sad,
My heart aches.
Tell me,
Where our children are
I was looking for them,
I saw them from far away,
We were looking at each other,
When they came to us,
My heart was smiling, we were
crying.
Tell me
And I´m sad,
Where were you, my children.
Our father, we walked the
long road,
We searched for happiness.
Our heart was smiling,
We say with pride,
We found joy in our hearts.
My heart was smiling,
when our children came to me
I love you so much, my children.
Bože můj,
vyslyš mě.
V srdci mám bolest,
nevím, co si počnu.
Těžký je život, co dál,
nevím.
Řekni mě,
poslouchám tě.
Řekni mě a já to všem
povím.
Nikdo mě neslyší,
nikdo mě nevěří,
nikdo,
Božíčku můj,
ty víš,
ty jediný mě slyšíš.
Ty jsi ten, kdo ví,
že život těžký je.
Bože můj.
Devlor
mir
My God,
Hear me.
My heart is aching,
What am I to do.
My life is hard, what
next,
I don´t know.
Tell me,
I´m listening,
Tell me and I´tell
everybody else.
Nobody is listening,
Nobody believes me,
Nobody.
My God,
You know
You the only one
listening.
You know,
How hard life is.
My God.
hudba a text | music and lyrics: Desiderius Dužda, 2009
hudba a text | music and lyrics: Desiderius Dužda, 2007
BIJAV | SVATBA | WEDDING
ŠUN DEVLORO | VYSLYŠ MĚ, BOŽE |
HEAR ME, MY GOD
Avľom mange me khere,
ňikas me odoj na dikhľom,
pal lende me phučavas,
le Devles me mangavas.
Nadžanav so kerava,
calo džives phirava,
o Del mange sikavla,
kaj len odoj dikhava.
O jiloro asalas,
kaj len odoj dikhahas,
sar pes amen dikhavas
pre peste amen rovahas.
A me lenge me phendžom,
bari vera me kerdžom.
Pro bijav len vičinas,
savore pes te dikhas.
Dikh tu pre man dadoro,
sar me phares dživava,
Devlores me mangavas,
o apsora mandar čuľanas.
Berša me tut na dikhľom,
Kaj le Devles me mangľom,
miro dadoro,
o apsora mandar čuľanas,
pal tute me džavas
Šun Devloro,
he tu miro dadoro,
le man peha.
Dikh tu pre man dadoro,
sar me phares dživava,
Devlores me mangavas,
o apsora mandar čuľanas.
Suno mange tuha džal,
kaj mange odgeľal,
miro dadoro,
e daj mange vičindžas,
kaj amendar odgeľas,
amaro dadoro.
Šun Devloro,
he tu miro dadoro,
le man peha
imar avel kada miro džives.
Přišla jsem domů,
ale nikdo tam nebyl.
Ptala jsem se na ně
i tebe prosila.
Co mám dělat, co si počnu,
celý den chodím,
hledám,
ukaž mě cestu, kam mám jít?
Ukaž mě cestu k nim,
radost, že je všechny uvidím.
Když jsem je tam viděla,
v srdci radost jsem cítila.
Řekla jsem jim všem,
velkou přísahu jsem dala,
na moji svatbu všechny zvu,
všichni se tam sejdeme,
spolu.
I came home
Nobody was there
I asked about them
I begged you too.
What am I to do,
I walked all the day long,
I´m looking,
Show me the way to go
Show me the way to them
Joy of seeing them all.
When I saw everybody there,
I felt joy in my heart.
I told them all,
I vowed to them,
I invited all to my wedding,
We will all meet there,
Together.
O jiloro asalas, kaj len odoj dikhahas,
sar pes amen dikhavas pre peste amen rovahas.
A me lenge me phendžom, bari vera me kerdžom.
Pro bijav len vičinas, savore pes te dikhas.
Vyslyš mě Bože,
tatínku shlédni na mě,
jak tady žiji,
jak slzy tečou,
z duše mé bolavé.
Roky tě nevídám,
pořád vzpomínám,
drahý tatínku,
slzy tečou za tebou,
když Boha prosím,
pojď za mnou,
tatínku.
Vyslyš mě Bože, vyslyš.
Ve snu se mě o tobě zdá,
odešel jsi táto,
i máma odešla,
už přichází můj den,
náš tatínku.
Bože,vyslyš mě.
Hear me my God,
Father, look at me from above,
How I live here,
How my tears fall
From my aching soul
I haven´t seen you for ages
I think of you all the time.
My dear father
My tears fall for you
When I beg to my God
Come to me
My father
Hear me my God
I dream of you in my sleep
You left, Dad
My Mom left too
And my day is closing
Our dear father.
hudba a text | music and lyrics: Desiderius Dužda, 2009
hudba a text | music and lyrics: Desiderius Dužda, 2007
O PHRAL | BRATR | BROTHER
MRI ČHAJ | DCERO MOJE | MY DAUGTER
O phral mange odgeľas,
pre aver svetos odgeľas,
ňikaske na phendžas,
kaj amen omukľas.
Upre peske odgeľas,
savoren ov dikhľas,
pre peste rovenas,
kaj terno odgeľas.
Na pačav,
kaj terno manuš odgeľas,
pre leste, pre peste rovahas.
Na pačav,
kaj terno manuš odgeľas,
pre leste, pre peste rohavas.
Av ča mri čhaj ke mande,
pharo mange pal tute,
kaj tut berša na dikhľom,
le Devlores me mangľom.
Ňiko tutar na džanel,
kaj amenge odgeľal, odgeľal,
so amen čore keraha,
kaj tut amen rodaha.
Suno mange tuha džal,
kaj tu dural tu avľal,
andro jakha mange sal,
kaj tu khere imar sal.
Suno mange tuha džal,
kaj tu dural tu avľal,
andro jakha mange sal,
kaj tu khere imar sal.
Kaj tu khere imar sal,
kaj tu khere imar sal.
Bratr můj mi odešel,
na jiný svět on šel,
nikomu nic neřekl,
nikoho ani nevaroval,
odešel.
Nahoru si odešel,
všechny tam potkal,
všechny tam viděl,
Plakali,
že tak mladý musel odejít.
Nemohu uvěřit,
proč musel umřít,
tak mladý.
Bratr můj.
My brother left me
To the other World he went
He didn´t say anything
He didn´t warn anyone
He left
He went to heaven
He met everybody there
They cried
He saw everybody there
They cried
That he had to leave so young
I cannot Believe
Why you had to die
So young.
They cried
That he had to leave so
young
Chybíš mi dcero moje,
tolik mě chybíš,
je mi smutno,
dlouho jsem tě neviděl,
a srdce mě bolí.
Nikdo o tobě nic neví,
kam jsi nám odešla, odešla,
co my chudáci si teď počneme,
kde tě hledat.
Zdá se mě sen,
vidím tě před sebou jak z
dálky přicházíš,
v mých očích tě vidím,
vrátila jsi se k nám.
Už jsi doma,
zdál se mě sen, že z dálky
přicházíš,
že už jsi doma,
že už jsi doma,
že už jsi doma.
I miss you my daugter
I miss you so much
I long for you
Long time no see
And my heart aches
Nobody knows about you
Where you left, left
What are we poor to do
Where do we find you
I had a dream
I saw you in my eyes
You came back to us
You are home
I had a dream you were
coming from far away
That you are home
That you are home.
hudba a text | music and lyrics: Tomas Kačo, 2009
Hudba a text | music nad lyrics: Desiderius Dužda, 1988
BARES TUT KAMAV | MOC TĚ MILUJI |
I LOVE YOU SO MUCH
MAMO MIRI | MAMINKO MOJE |
MY MOTHER
Suno mange tuha džav,
kaj tu aves ke mande,
miro jilo dukhalas,
pal tute,
rovelas.
Tu mange vakeres,
hoj som tiro dživipen,
maruš more pre mande,
me tuke,
napačav.
Sa o roma mange phenena,
hoj tu more nalačho tu sal,
a me lenge Devla na pačav,
bo me tut bares me kamav.
Muľas mange miri daj,
me paš late bešav avka rovav,
lakre vasta kale čumidav,
pro jakha me na dikhav.
Mamo miri,
soske man mamo tu mukhľal,
ačhiľom me adaj korkoro,
sar oda cikno čhavoro,
mamo,
mamo,
mamo.
Měla jsem sen,
že ke mně přicházíš, můj milý,
moje srdce bolí,
za tebou pláče,
srdce mé.
Říkáš mě, můj milý,
že jsem celý tvůj život,
nezlob se,
ale já nevěřím,
prostě ti nevěřím.
Všichni lidé ví, jaký jsi
mám tě nechat, říkají,
ale já jim nevěřím, prostě jim
nevěřím.
Moc tě miluji.
I had a dream
You were coming to me my dear
Heart is aching
For you is crying
My heart
You tell me my dear
That I´m yours forever
Do not get upset
But I don´t believe you
I just don´t believe you
Everyone knows your wals
Leave him, they tell me
But I don´t believe them
I just don´t believe them
I love you so much.
Umřela mě máma
Sedím u ní a pláču
Její černé ruce líbám
Přes mé slzy ji nevidím
Mami,
Moje maminko
Proč jsi mě opustila
Zůstal jsem tady sám
Opuštěný, jako malé dítě
Maminko moje.
My mom died on me
I sit by her crying
Kissing her black hands
Mama
My mama
Why did you leave me alone here
Abandoned as a small child
My mama.
Umřela mě máma
Sedím u ní a pláču
Její černé ruce líbám
Přes mé slzy ji nevid
hudba a text | music and lyrics: Tomáš Kačo, 2002
hudba a text | music and lyrics: Tomáš Kačo, 2006
KAMIBEN MIRO | LÁSKO MOJE |
MY LOVE
SOSKE | PROČ | WHY
Soske tu čhaje geľal het,
o jilo man ča dukhala,
me pal tute rovava,
kaj me tut arakhava,
me na džanav.
Soske man na kames,
soske pre mande na dikhes,
soske man na kames,
soske pal mande na phučes.
So me kerava,
so me kerava,
pal tute rovava,
pal tute rovava.
Pal tute rovava,
pal tute.
Soske?
Račaha phirav korkoro,
me pre tu našťi bisterav
pre tire šukar jakhora,
sar tire mande dikhenas
le Devlestar phučkerav.
Phen mange Devla,
soske la mri daj na kamel,
aňi o dad na pačal,
hoj la me kamav,
bare jilestar,
bijav late,
me našťi dživav.
Joj Devla,
Joj Devla.
Proč jsi odešla, moje lásko,
srdce mě bolí,
za tebou pláču,
kde tě najdu, nevím.
Nocí bloudím sám,
nemůžu na tebe zapomenout,
na tebe má lásko,
na tvé krásné oči,
vidím je před sebou,
jak se na mě dívají.
Řekni mě, božíčku můj,
proč ji moje máma nechce,
ani táta nevěří,
že ji miluji,
celým svým srdcem,
bez ní žít dál nemůžu,
nemohu žít.
Joj Bože.
Why did you leave me, my love,
I miss you
My heart aches
For you I cry
Where can I find you
I do not know.
I wander alone
I cannot forgot about you
About you, my love
About your beautiful eyes
I can see them again
Looking at me.
Why Oh Why? Dear God!
Without her love I‘d die in pain
Yet Mother wants her gone,
she‘s made it very plain.
I love her with all my heart
and soul,
Yet Pa believes it not.
But she I cannot live without
And would die without a doubt
Oh God.
Proč mě nechceš,
proč se na mne nepodíváš,
proč mě nechceš,
proč se po mě nepoptáš.
Co já budu dělat,
co si já počnu,
za tebou budu plakat,
za tebou budu plakat.
Za tebou,
pro tebe.
Proč?
Why don´t you want me
Why don´t you look at me
Why don´t you want me
Why don´t you ask about me
What am I to do
What am I to do
For you I´ll cry
For you I´ll cry
After you
For you
Why?
Why don´t
you want me
romská tradiční píseň | roma traditional song,
text | lyrics: Desiderius Dužda, 2009
MAMO | MÁMA | MUMMY
O čhave pre man dikhenas,
pre man rovenas,
našťi me ňič kerav.
Moje děti se na mě dívaly,
moje děti plakaly,
nemohu nic dělat.
Pre peste dikhahas,
pre peste rovahas,
o jilo dukhalas.
Na sebe jsme se dívali,
společně plakali,
srdce nás bolelo.
Děti mě prosily
a prosily,
neplač, maminko naše.
O čhave phenenas,
o čhave phenenas,
marov tu miri daj.
Me lenge phenavas,
phares dživavas,
le Devles me mangavas.
Já jim povídala,
jak jsem těžce žila,
a Pána Boha jsem prosila.
Nevím, co mám dělat,
těžký život mám,
je mě smutno,
za tebou maminko,
Jsme spolu,
Jsme spolu šťastni,
Ale srdce bolí.
My children were looking at me
My children were crying
I cannot do anything.
We were looking at each other
We were crying together
Our hearts were aching
My children begged me
And begged
Don´t cry, mama
And I was telling them
How hard my life was
And I begged to God
I do not know what to do
My life is harsh
And I´m sad
Sad after you mama
We were together
We were happy
But my heart aches
O čhave pre man
pre man rovena
našťi me ňič k
Pre peste dikha
pre peste rovaha
o jilo dukhalas
tu man, o jiloro, man dukhalas. Na džanav, so me kerav
en, pharo hin. Phen mange, šunav tut, phenava, savorenge.
Na šunel, kaj o Devloro, mange phenel. Ňiko man, na š
o mange phenel. Bože můj, vyslyš mě. V srdci mám bol
SOUČASNÁ
ROMSKÁ TVORBA
/ CONTEMPORARY
MUSIC CREATION
počnu. Těžký
je život,
co dál,
nevím.ROMA
Řekni
mě, poslouch
ě a já to všem povím. Nikdo mě neslyší, nikdo mě nevěří
1. Mamo
| Máma
| Mamamě slyšíš. Ty jsi ten, kdo ví, ž
čku můj, ty
víš, ty
jediný
2. Merav | Umírám | I´m Dying
Bože můj.3. My
Hear
heart is aching, Wha
AmareGod,
čhavore
| Našeme.
děti | My
Our Children
4. what
Devloronext,
miro | I
Bože
můj | My
God
life is hard,
don´t
know.
Tell me, I´m listeni
5. Bijav | Svatba | Wedding
I´tell everybody
else. Nobody is listening, Nobody believes m
6. Šun Devloro | Vyslyš mě, bože | Hear Me my God
y God, You7. know
only one listening. You know
O phral You
| Bratr | the
Brother
8. Mri čhaj | Dcero moje | My Daughter
fe is. My God.
9. Bares tut kamav | Moc tě miluji | I love You so much
10. Mamo miri | Maminko moje | My Mother
11. Kamiben miro | Lásko moje | my Love
12. Soske | Proč | Why
13. Mamo | Máma | Mama

Podobné dokumenty

Sborník ve formátu pdf ke stažení zde

Sborník ve formátu pdf ke stažení zde modlitby“, kde se k modlitbám, slyšení slov Písem a zpěvu duchovních písní lidé shromažďují. To trojí naši duši občerstvuje a k dobrému nám slouží i to, co musí být v dobré teprve proměněno. Ti, kt...

Více

Sportovní zařízení ve městě a okolí

Sportovní zařízení ve městě a okolí Lyžařský areál se nachází ve Staré Vsi naproti restaurace Anenská Huť. V roce 2009 byla sjezdovka rozšířena na 85 m a po celé délce je uměle zasněžována. Umístění na severním svahu zaručuje výborné...

Více