Celý článek v PDF formátu ZDE.

Komentáře

Transkript

Celý článek v PDF formátu ZDE.
G E N O M I K A a její aplikace v komerčních stádech
Inseminace možná vypadá, že se za ta léta nezměnila, ale nenechte se zmýlit.
Nauka o genomice, která zahrnuje mapování DNA a identifikaci funkčních znaků, je obrovský skok,
který zcela přetváří proces, jakým jsou vybíráni býci k jejich dalšímu aktivnímu působení ve šlechtění. To
také urychluje genetický pokrok, který mohou chovatelé učinit ve svých stádech.
Jelikož tenhle proces je mnohem přesnější a spolehlivost je jen otázkou času – v tomto případě
krátkého – budou plemenářské firmy využívat standardní způsob – než se u býků vyhodnotí genotyp; a
genomika se časem vyvine do přelomového a nejpraktičtějšího způsobu, jakým se tyto věci dají dělat.
Kent Weigel, profesor a externí specialista na mléčnou genetiku na Univerzitě Madison ve
Wisconsinu, poskytl shrnutí genomiky na nedávné konferenci věnované genomice v Amarillo v Texasu,
kde vyzývá chovatele, aby byli určitě u toho.
Testováno přes 33.000 kusů skotu ...
Weigel řekl, že za poslední dva roky bylo testováno přes 33.000 mléčného skotu v Severní Americe
díky přelomového procesu, vyvinutého USDA, privátními členy a univerzitními pracovníky. Je to
pozoruhodná klíčová možnost – odhalit kolem 54.000 markerů DNA, které se vzájemně testují a to za
cenu kolem 225 USD za zvíře.
„Dalším významným klíčovou událostí je zjištění, že jednou budeme mít dalších přibližně 30.000
markerů, které u každého zvířete budou dostupné, a tak bude možné předpovědět plemennou hodnotu
zvířete na základě asociací mezi markery a mléčnou produkcí, skóre somatických buněk, dlouhověkostí,
zabřezáváním dcer a dalšími znaky,“ vysvětluje. „Tyto asociace jsou odhadovány na základě dat
z předků, především u mladých býčků z jejich původu.“
Ačkoli to může znít fantasticky, až záhadně, Weigel řekl že je to vlastně docela jednoduché: „V
minulosti bylo jediné, co jsme o potenciálu mladého zvířete věděli, jeho rodokmenová hodnota, ale
neměli jsme žádný způsob, jakým detekovat, jestli bude mladý jedinec lepší nebo horší než průměr
rodičů. V případě plemenic jsme neměli žádnou možnost, než dva roky čekat, než jsme mohli změřit
jejich produkci; v případě plemeníků jme museli dokonce čekat pět let, než jsme mohli získat informace
o jeho potomstvu. Nyní, jelikož známe vztahy mezi markery a důležitými funkčními geny, které jsme
získali na základě sledování předků zvířete a tato data jsou získána z mnoha generací předků, můžeme
se podívat do křišťálové koule a vidět, jak vypadá budoucnost jednotlivých zvířat.“
Co ukazuje křišťálová koule je mnohem přesnější v predikci toho, jak se bude zvíře vyvíjet, což
znamená velký potenciál pro obě strany – jak plemenářské firmy, kterým se sníží náklady, tak chovatele,
u kterých to bude znamenat rychlejší genetický pokrok. Weigel řekl, že plemenářské firmy jsou uprostřed
obrovských změn díky technologie genomiky.
Spolehlivost plemenných hodnot se zdvojnásobila ...
„Virtuálně každý mladý
býk, který vstupuje v severní Spolehllivost a její změny díky začlenění genomických dat
Americe na inseminační stanici, v národních genetických odhadech plemenných hodnot
je genomicky testován, a DNA
Holštýn
Jersey
Brown Swiss
testace potencionálních matek
býků se rychle stává normou,“ Net Merit
vysvětluje.
„Genomická produkce mléka
plemenná hodnota (GPTA) u produkce tuku
genotypovaného mladého býka produkce proteinu
má typickou spolehlivost 60- tuk %
80%, na rozdíl k 30-40% protein %
tradičních PTA z rodokmenové dlouhověkost
hodnoty. Úspěšnost v testačních skóre somatických buněk
programech,
která
je březost dcer
v současnosti
1:10,
se
celkové hodnocení typu
v budoucnu významně zvedne,
jelikož budeme vědět již před hloubka vemene
vstupem býčka na inseminační úhel spěnky
stanici, že od rodičů získal žádoucí geny.“
Právě testace potomstva
je již několik desetiletí základní
kámen
šlechtění
dojného
skotu, jak Weigel dodává,
cokoli co dá testaci vyšší
spolehlivost bude mít enormně
pozitivní vliv. V průběhu dalších
let je pravděpodobné, že
potvrzení o původu přes testaci
DNA
bude
mnohem
rozšířenější, takže přesnost
tradičních plemenných hodnot
(PTA) na základě dcer vzroste
také díky menšímu počtu dcer
s chybně určeným původem,“
předpokládá.
„Severoamerické
plemenářské firmy již marketují sperma od stovky mladých býků, kteří mají genomické PTA, ale nemají
dcery. Tito mladí býci mají tendenci vystřídat starší prověřené býky v druhé polovině žebříčku býků (tzv.
„druhou ligu“ býků). Někteří mladí býci s vynikajícími hodnotami jsou již využíváni na kontrakty.“
Očekává také, že jak půjde čas, budou jak plemenářské firmy tak chovatelé více v pohodě co se
týče genomických technologií, tradiční testace dcer se z praktického pohledu sníží, jelikož je to pomalejší
a mnohem dražší než genomika. V tomto již není cesty zpátky.
Registrovaní chovatelé, kteří prodávají býčky na inseminační stanice, už vidí širší využití genomické
testace mladých býků. Mnoho býků se ani nezačne testovat, ale cena zaplacená za ty s dobrými
„startovacími“ hodnotami je často vyšší.
Ale co komerční mléčný producent: Jaký efekt vidí v genomice? Weigel řekl, že se pravděpodobně
hned nestane nic obrovského, ale očekává že se časem stane několik věcí.
Levnější sperma ...
„Producenti již vidí nabídky býků, kteří se prodávají na základě genomických čísel,“ říká. „Může se
jednat o roční býčky, kteří nemají žádné dcery, anebo tříleté býky bez dcer, které už mají první čísla pro
snadnost telení. Všichni tito býci mají atraktivní původ, ale jejich spolehlivost je nižší, typicky jde o 6080% na rozdíl od 80-90% u býků z dcer z prvního nasazení.“
Když nakupujete sperma genomických býků, Weigel doporučuje vyhnout se většímu využívání
jednoho či dvou, a namísto toho roztříštit riziko do více genomických býků. „Spolupracující farmy mohou
zaznamenat snížení testace na dcerách, a s tím korespondující redukci spermatu konvenčních mladých
býků a pobídkové platy,“ dodává. „To se nestane okamžitě, ale časem je pravděpodobné, že plemenáři
budou testovat méně býků a sperma mladých býků s genomickými informacemi bude prodáváno za vyšší
cenu než sperma testantů, nabízených dnes.“
Shrnutí: Weigel říká, že je jasné, že genomické informace zvýší přesnost genetického odhadu
produkce a sníží rozsah přesnosti znaků zdraví a plodnosti. Severoamerické plemenářské firmy rapidně
zvyšují genomické testy býků, a od minulého srpna prodávají 365 mladých býků pouze na základě jejich
genomických informací, versus 697 prověřených holštýnských býků, kteří mají data alespoň od 10 dcer
v laktaci. Ačkoli jsou zřetelně v menšině, musíme poznamenat, že tato menší skupina genomicky
testovaných býků obsahuje více býků s NM nad 450 – celkem je jich 306 oproti 138 býkům s tak
vysokým NM ze skupiny prověřených býků. „Využívání mladých genomických býků nese více rizika, ale
jejich ignorování přináší vyšší příležitostné výdaje. Jako s mnoha dobrými věcmi, je i zde dobrá
umírněnost („malého po troškách“). Producenti, kteří doplní jejich tradiční selekci býků skupinkou
vynikajících genomických býků, každého s mírou, dosáhnou ve svých stádech nejvyšší genetický
progres.“
Hoard´s West, 25. května 2010
připravila Lenka Kahánková

Podobné dokumenty

2016 - bílá

2016 - bílá barvy na hrudník, aby je včelař bílá lépe našel mezi ostatními včelami a pro určení jejich stáří. Původní česká (či žlutá československá) soustava barvení matek obsahovala 4 barvy v abecedním pořad...

Více

Černostrakaté Novinky 2/2012 - Svaz chovatelů holštýnského skotu

Černostrakaté Novinky 2/2012 - Svaz chovatelů holštýnského skotu střední zemědělské školy pod vedením ing. Jana Kocmánka, kteří chovatelům krávy pomáhali připravovat již několik týdnů předem přímo na podnicích. Díky nim mají dnes před samotnou přehlídkou chovate...

Více

Valiant – 15 let úspěšné prevence mastitid

Valiant – 15 let úspěšné prevence mastitid se začalo zlepšovat již za dva měsíce, kdy jsme dosáhli 200 tisíc somatických buněk v bazénu a vylévali jsem

Více

2014_1_Zpravodaj i vysledky slechtitelskeho programu

2014_1_Zpravodaj i vysledky slechtitelskeho programu masa nedosáhli vysokých hodnot 103 až 107. Zvýšení spolehlivosti odhadovaných plemenných hodnot při využití genomiky dokumentuje tab. č. 1. Vybrali jsme jenom nejmladší ročník narození býků 2013, u...

Více

Bonitační řád - Pannonia klub

Bonitační řád - Pannonia klub bonitace všech ostatních bonitovaných jedinců. Háravá fena musí být v dostatečné vzdálenosti od místa bonitace. Místo pro odložení háravé feny určí bonitační komise, tak aby nebyl narušen proces bo...

Více

Černostrakaté Novinky 1/2012

Černostrakaté Novinky 1/2012 byly na stránkách časopisu několikrát prezentovány. Dnes se těmto varováním dostává za pravdu. Mnoho špičkových genomických hodnot se najednou rozplývá jako sněhová vločka. Tím však vyvstává otázka...

Více

Chovatelské listy 1/2014

Chovatelské listy 1/2014 Co se týče šlechtění českého strakatého skotu je nasnadě zmínit dobrou spolupráci se společností Impuls. Při výběru býčků na odchovnu, platí stále rostoucí důraz na genomiku. Bližší informace ohled...

Více

12-Dvorakova

12-Dvorakova 1 Studijní obory Arts managementu na vysokých školách Předměty a studijní obory Arts managementu se objevují na vysokých školách od konce 60. let minulého století, a to v USA, následně ve Velké Bri...

Více