2.ročník

Komentáře

Transkript

2.ročník
Povinná a doporučená literatura
na školní rok 2010/2011
Radiologický asistent
A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní
B…pouze do studovny
C…ke koupi v Lípové ulici a H+H v Motole
D…vyjde během školního roku
E…prezenčně na klinice
*… povinná + … doporučená
2. ročník
CIZÍ JAZYK:
ANGLICKÝ JAZYK (2LF502-4):
*Topilová, V.: Medical english : angličtina pro
zdravotníky (A)
*Přívratská, J.: English in the medical profession (A)
*Györffy, M.: English for doctors
CVIČENÍ Z RADIODIAGNOSTIKY (2LF502-12):
*Baudisch, E.: Klinische Rontgendiagnostik 1,2,3 (B)
*Český normalizační institut: ČSN ISO 31-10
Část 10: Jaderné reakce a ionizující zář., 1996
*Eisenberg, R. L.: Radiographic positioning
*Farr, R. F.: Physics of medical imaging
*Felix, R.: Contrast media in digital radiography
*Graham, D. L.: Principles of radiological physics
*Klener, V.: Hygiena záření (A)
*Klener, P.: Ochrana pacientů a zdrav. personálu
při radiodiagnostických vyšetřeních (A)
*Kolář, J.: Úvod do nových radiodiagnostických
metod (A)
*Kolihová, E.: Základy radiodiagnostiky (A)
*Laubenberger, Th.: Technik der medizinischen
Radiologie
*Lefave, L.: Medical radiography : pre-test self
assessment and review (A)
*Zimmer, B.: Lehrbuch der Rentgen.diagnostischen
eistelltechnik
KLINICKÁ RADIOTERAPIE (2LF502-7):
*Prescribing, recording and reporting photon beam
therapy. (Suplement k ICRU Report 50, 1993)
*Prescribing, recording and reporting photon beam
therapy. (Suplement k ICRU Report 62, 1999)
*Dose and volume specification for reporting
intracavitary radiation therapy in gynecology.
(Suplement k ICRU Report 38, 1985)
*Dose and volume specification for reporting
interstitial therapy. (Suplement k ICRU Report
58, 1997)
*Gerbaulet, A.: The GEC ESTRO handbook of
brachytherapy
*International Atomic Energy Agency - Design and
implementation of a radiotherapy programe :
clinical, medical physics, radiation protection
and safety aspects, IAEA – TECDOC 1040.
Vienna, Austria: IAEA, 1998:74–5.
*Bentel, G. C.: Radiation therapy planning (A)
*TNM klasifikace zhoubných nádorů, 6. vyd. (B)
*Petera , J.: Moderní radioterapeutické metody
V. díl – Brachyterapie (A)
*Spurný, V.: Moderní radioterapeutické metody
VI. díl - Základy radioterapie (A)
*Steel, G.: Basic clinical radiobiology (B)
*Dobbs, J.: Practical radiotherapy planning
*Zámečník, J.: Radioterapie, 1990
+Klener, P.: Klinická onkologie (A)
+Leer, J. W. H.: Practical guidelines for the
implementation of quality system in
radiotherapy. (Physics for clinical
radiotherapy, Booklet No 4, ESTRO, 1999)
+Chao, K. S. C.: Radiation oncology : management
decisions (B)
+Meyer, J-L.: The radiation therapy of benign
diseases : current indications and techniques
+Bernier, J.: 1895-1995 Radiation oncology : century
of progress and achievement
+Bauer, J.: Onkologie praktického lékaře (A)
KOMUNIKACE VE ZDRAVOTNICTVÍ
(2LF502-3):
*Čačka, O.: Nástin psychologie 1
*Honzák, R.: Jak se dobře cítit mezi lidmi
*Křivohlavý, J.: Jak si navzájem lépe porozumíme (B)
*Kopřiva, K.: Lidský vztah jako součást profese (A)
+Capponi, V.: Sám sobě mluvčím
+Honzák, R.: Komunikační pasti v medicíně (A)
+Praško, J.: Asertivitou proti stresu (A)
KONVEČNÍ RADIODIAGNOSTIKA (2LF502-11):
*Altaras, J.: Die Kontrastmittel untersuchungen des
magen. darm-traktes
*Clark, K. C.: Clark‘s positioning in radiography
*Eisenberg, R. L.: Radiographic positioning
*Farr, R. F.: Physics of medical imaging
*Keats, T. E.: Atlas of normal roentgen variants that
may simulate disease
*Klener, P.: Ochrana pacientů a zdravotnického
personálu při radiodiagnost. vyšetření (A)
*Kolář, J.: Úvod do nových radiodiagnost. metod (A)
*Kolihová, E.: Základ radiodiagnostiky (A)
*Lefave, L.: Medical radiography : pre-test self
assessment and review (A)
*Neuwirth, J.: Kompendium diagnostického
zobrazování (A)
*Sinělnikov, R. D.: Atlas anatomie člověka I-III (A)
*Spalteholz, W.: Hand atlas of human anatomy
*Svoboda, M.: Základy techniky vyšetřování
retngenem (B)
Povinná a doporučená literatura
na školní rok 2010/2011
Radiologický asistent
A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní
B…pouze do studovny
C…ke koupi v Lípové ulici a H+H v Motole
D…vyjde během školního roku
E…prezenčně na klinice
*… povinná + … doporučená
*Svoboda, M.: Kontrastní látky při vyšetřování
rentgenem
*Válek, V.: Moderní diagnostické metody (A)
Díly I.-IV.
*Vyhnálek, L.: Rentgenologie měkkých částí
LÉKAŘSKÁ INFORMATIKA (2LF502-5):
*Kasal, P.: Lékařská informatika (A)
*Naidr, J. P.: Informatika pro zdravotníky – Praktická
cvičení - speciákní část [online]
ftp://flabella.lf2.cuni.cz/medinfor2/texts/Specialni část
+Kasal, P.: Internet a medicína (A)
MAGNETICKÁ REZONANCE (2LF502-8):
*Blažek, O.: Radiologie a nukleární med., 1989 (A)
*Kolář, J.: Radiodiagnostické techniky s využitím
počítačů (A)
*Kolář: Úvod do nových radiodiagnost. metod (A)
*Kolihová, E.: Základy radiodiagnostiky (A)
*Nekula, J.: Radiologie, Olomouc, 2001 (A)
*Neuwirth, J.: Počítače v radiologii
*Neuwirth, J.: Radiologické nálezy – jak je psát
a interpretovat (A)
*Gunderman, R. B.: Essential radiology (A)
*Válek, V.: Moderní diagnostické metody
Díl III. Magnetická rezonance (A)
NEUROLOGIE (2LF502-10):
*Káš, J.: Neurologie pro 4. roč. střed. zdrav. škol (B)
*Jedlička, P.: Neurologie pro střed. zdrav. školy.
*Káš, S.: Neurologie pro praktické lékaře, 1993 (A)
*Komárek, V.: Dětská neurologie (A)
*Hadač, P.: Ultrazvukové vyšetření mozku
přes velkou fontanelu (A)
NUKLEÁRNÍ MEDICÍNA (2LF502-6):
*Urbánek, J.: Nukleární medicína, 2002 (A)
*Dienstbier, Z.: Diagnostika metod. nukleární med. (A)
*Bakos, K., Hušák, V.: Nukleární medicína, 1985 (A)
*Mysliveček, M.: Nukleární medicína I.
+DePuey, E. G.: Cardiac SPECT imaging
+Murray, I. P. C.: Nuclear medicine in clinical
diagnosis and treatment I., II.
+Wagner, H. N. Jr.: Principles of nuclear medicine
+Klener, V.: Principy a praxe radiační ochrany (B)
PREVENTIVNÍ LÉKAŘSTVÍ (2LF502-1):
*Provazník, K.: Manuál prevence v lékařské praxi.
Díl I-IX (B),(E)
Dostupný z:
https://www.zdravcentra.cz/cps/rde/xchg/zc/xsl/3141_1
335.html
PŘÍSTROJE ZOBRAZOVACÍ TECHNIKY
(2LF502-2):
*Carlton, R. R.: Principles of radiographic imaging
*Blažek, O.: Radiologie a nukleární medicína (A)
*Čech, E.: Ultrazvuk v lékař. diagnostice a terapii (A)
*Hořejš, J.: Stomatologická rentgenologie (A)
*Cholt, M.: Radiodiagnostika žilní trombózy dolních
končetin a pánve (A)
*Kolář, J.: Radiodiagnostické techniky s využitím
počítačů (A)
*Kolář, J: Úvod do nových radiodiagnost. metod (A)
*Kolihová, E.: Základy radiodiagnostiky (A)
*Kováč, A.: Abdominálna ultrasonografia (A)
*McGahan, P. J.: Diagnostic ultrasound
*Musílek, A.: Úvod do fyziky ionizujícího záření
*Nekula, J.: Radiologie, Olomouc (A)
*Neuwirth ,J.: Počítače v radiologii : učební text
*Sprawls, P.: Physical principles of medical imaging
*Zámečník, J.: Radioterapie
*Van Dyk, J.: Modern technology of radiat. oncol. (B)
*Khan, F. M.: The physics of radiation therapy
*Johns, H. E.: The physics of radiology
*Williams, J. R.: Radiotherapy physics : in practice (B)
*Neuwirth, J.: Anatomia radiologica musculosceletalis
basalis (A)
*Neuwirth, J.: Anatomia radiologica thoracica
basalis (A)
*Neuwirth, J.: Anatomia neuro radiologica basalis (A)
*Neuwirth, J.: Anatomia radiologica abdominalis
Basalis (A)
VÝPOČETNÍ TOMOGRAFIE (2LF502-9):
*Blažek, O.: Radiologie a nukleární med., 1989 (A)
*Chudáček, Z.: Radiodiagnostika, díl 1. (A)
*Kolář, J.: Radiodiagnostické techniky s využitím
počítačů (A)
*Kolář: Úvod do nových radiodiagnost. metod (A)
*Kolihová, E.: Základy radiodiagnostiky (A)
*Lefave, L.: Medical radiography (A)
*Nekula, J.: Radiologie, Olomouc, 2001 (A)
*Neuwirth, J.: Počítače v radiologii
*Neuwirth, J.: Radiologické nálezy - jak je psát
a interpretovat (A)
*Gunderman, R. B.: Essential radiology (A)
*Válek, V.: Moderní diagnostické metody
Díl II. Výpočetní tomografie (A)

Podobné dokumenty

Dvojice, výsledky po 2. hracím dnu

Dvojice, výsledky po 2. hracím dnu 38 Lorenc / Muzik Michal Muzik Jaroslav Lorenc 39 Gruellenberger / Hamber Walter Gruellenberger Gerhard Hamberger 40 Farkas-Bucin / Pisarski Luminita Farkas Erich Pisarski 41 Fuchs / Spacal Gerald ...

Více

studie proveditelnosti

studie proveditelnosti ARO a JIP. V nemocnici vznikla též lůžka následné dlouhodobější péče. V rokycanské nemocnici se nachází 181 lůžek, z toho 30 lůžek ošetřovatelských. Z tohoto počtu je 10 nadstandardních lůžek (3 lů...

Více

19/2007 - Magistrát města Děčín

19/2007 - Magistrát města Děčín romským dětem a mládeži, romské hodin však mohou děti do centra přikultuře, zachování romského jazyka jít, udělat si zde v klidu a za pomoci a tím i k integraci romského etnika pedagogických vychov...

Více

2.ročník

2.ročník Povinná a doporučená literatura na školní rok 2010/2011 A…lze půjčit mimo knihovnu, převážně na 14 dní B…pouze do studovny

Více

Nemocnice Na Bulovce

Nemocnice Na Bulovce vybaveném SPECT, PET/CT, případně SPECT/CT systémy (doplňkovou stáž je též možné vykonat na pracovišti vybaveném pouze SPECT a PET/CT systémem v délce 4 dní a zvlášť na pracovišti s lůžkovou částí ...

Více

nove-knihy-2010

nove-knihy-2010 24. Nová protinádorová léčiva a léčebné strategie v onkologii / Pavel Klener, Pavel Klener jr. -- 1. vyd.

Více

Noha - Masarykova univerzita

Noha - Masarykova univerzita Nemoci sesamských kůstek Tumory Záněty (bakteriální, R.A., psoriatické, dnavé) Tenosynovialitis Neurogenní artropatie Obr. 107

Více

zde

zde Souhrn diagnostických referenčních úrovní z evropských zemí pro dospělé a děti pro radiodiagnostická vyšetření a vyšetření nukleární medicíny Kuchařka jak stanovit místní diagnostické referenční úr...

Více