Technický list v PDF formáte.

Komentáře

Transkript

Technický list v PDF formáte.
EXTRA CLEAR
VOC 420 -
223.SHINE
D90
TECHNICKÝ LIST
Edition 03/2011
2004/42/ IIB
(d) (420) 420
Lak 223.SHINE
firmy
představuje najlepší současnou technologii od
Palini.
223.SHINE je samozřejmě v souladu s předpisy EU 2004/42 jako vrchní
vrstva, která může být použita pro opravu automobilů.
223.SHINE je použitelný na matné pastelové, metalické a perleťové
basecoaty, rozpouštědlové i vodouředitelné
223.SHINE je velmi lehký a jednoduchý na aplikaci.
Lesk a tvrdost jsou jedněmi z nejlepších na dnešním trhu.
Správna aplikace laku 223.SHINE
s odstupem 5 min.
vyžaduje nanesení 2 vrstev
Před sušením nechte 5 min odvětrat.
223.SHINE musí být tužen na 50% s nasledujícími U.H.S. tužidly
v závislosti na teplotě:
293.HS20
Standard
-
pro teplotu ≥ 19°C
293.HS10
Fast
-
pro teplotu < 18°C
293.HS30
Slow
-
pro teplotu > 30°C alebo IR lampy
PALINI VERNICI S.R.L.
V.le rimembranze, 12
25055 PISOGNE - BRESCIA - ITALY
UFFICIO VENDITE
TEL. 0039.0364-88 27 27
FAX 0039.0364-88 27 40
E-MAIL :
[email protected]
HTTP : //www.palinal.com
≤30°C
ASSIST.COLORIMETRICA
TEL. 0039.0364-88 04 96
FAX 0039.0364-87 7 22
LABORATORIO PRODOTTI
TEL. 0039.0364-87 8 39
FAX 0039.0364-87 7 22
EXTRA CLEAR VOC 420Charakter výrobku
Nature of product
Produktbasis
Nature du Produit
Vzhled
Appearance
Aussehen
Aspect
Barva
Colour
Farbe
Couleur
Modifikovaný akrylát
Viskozita produktu
Selling viscosity
Verkaufsviskositat
Viscosité de vente
Specifická hmotnost
Specific gravity
Specifisches gewict
Poids spécifique
38'' +- 3
Mísící poměr
Mixing ratio
Mischverhaltnis
Proportion de
melange
223.SHINE
Jasný
Transparentní
Din 4
1,00 +- 0,01
Houbka suché vrstvy
Dry film thickness
Trockenschichtstarke
Epaisseur du film sec
Odvětrání
Flash time
Abluftzeit
Desséchement
Suchý proti prachu (20°
C)
Dustfree
Staubtrocknen
Hors poussiére
Suchý na dotyk (20° C)
Touch free
Beruhrungstrocknen
Sec au toucher
50 - 60 mikronoů
Suchý k montáži 20°C
12-16 hodin při 20°C
Dry to assemble 20°C
Montage fertig 20°C
5' před začátkem sušení
30’
4 hodiny
Dur pour assemblage 20°C
Kompletně proschnutý
Through drying 20°C
Durckgetrocknet 60°C
Sec en profondeur
2:1
18-24 hod při 20°C
45'(30’efektivních) při
60°C
Sopraverniciabile
Next coat wet-on-wet
Uberlackierbar
Recouvrable
Produkt - Product
Produkt - Produit
Tužidlo - Hardener
Harter - Catalyseur
223.SHINE
100 (Obj.)
293.HS20
Cart manuale bagnato
Sanding by hand wet
Schleifenman.nass
Papier abrasif à l'eau
50 (Obj.)
Ředidlo - Thinner
Verdunner - Diluant
Doba zpracování
Pot - life (20° C)
Topfzeit (20° C)
Vie en pot (20° C)
Viskozita při aplikaci
Spraying viscosity
Verarbeit viscositat
Viscosité
d'application
Gravitačný nádobka
Gravity feed spray
gun
Fliessbecher
Projecteur - buse
Spodní nádobka
Suction feed spray
gun
Saugbecher
Projecteur - buse
Tlak vzduchu (bar)
Air pressure
Pression
d'application
Počet vrstev
Number of coats
Spritzegange
Nombre des couches
Applicazione Spatola
Application of putty
Auftragung spachtel
Application a spatule
Cart. Manuale secco
Sanding by hand dry
Schleifenman. Trocken
Papier abrasif sec
Roto orbitale bagnato
Flat bed sander wet
Schleifenmask.nass
Orbital mouille
Roto orbitale secco
Flat bed sander dry
Schleifenmask.troc
Orbital sec
2 hodiny
20'' +- 2
Din 4
Lucidatura
Polishing
Polierung
Polissage
1,2-1,3 mm tradiční-hvlp
Vydatnost
mq/kg
Yield
Ergiebigkeit
Rendement
Pomocné produkty
Complementari
Subsidiary products
1,5- 1,6 mm
4
tradiční pistole
1,8-2,2 hvlp-lvlp
pistole
1/2 + 1
Technický list : TDS D90
s odstupem
293.HS10 tepl.≤ 18°C
293.HS30 tepl.≥30°C
nebo IR
Komplementar Produkte
Produits Complementairs
5’
Trvanlivost
Ageing
Haltbarkeit
Conservabilite
2004/42/ IIB
8 - 10
2 roky na chladném a
suchém místě
( d) (420) 420
I dati forniti su questa scheda sono il frutto della nostra migliore esperienza.Tuttavia devono
essere considerati quali informazioni senza alcun valore vincolante, anche per quanto riguarda
eventuali diritti di proprietà di terzi e non esime il cliente da eseguire propri controlli dei
prodotti da noi forniti allo scopo di stimare l'idoneità o meno ai procedimenti ed ai cicli
previsti. L'applicazione e l'impiego dei prodotti avvengono
fuori dalle nostre possibilità di controllo e ricadono pertanto sotto l'esclusiva responsabilità
del cliente. Nel caso venga chiesta una responsabilità, questa sarà limitata per i danni, al
valore dei prodotti da noi forniti e impiegati dal cliente. Ovviamente noi garantiamo una
costanza di qualità ineccepibile dei nostri prodotti.

Podobné dokumenty