SAB LIVE - Sab

Komentáře

Transkript

SAB LIVE - Sab
www.sab-medical.com
Vaše správné rozhodnutí.
S.A.B.
LIVE
Společnost S.A.B. Impex, s.r.o
Váš partner v nejmodernějších trendech medicíny
S.A.B. Impex pomáhá a sponzoruje
Huberova jehla
MULTI-CORE ®
Rozšířili jsme portfolio o intervenční kardiologii
VAKUUMEXTRAKCE
Radiofrekvenční ablace
Úvodem
Vážení přátelé a obchodní partneři,
dostává se vám do rukou další číslo SAB Info Live+, ve
kterém se dočtete o novinkách a dění u společnosti S.A.B.
Impex v České republice i na Slovensku.
V tomto vydání mimo jiné naleznete novinky v oblasti intervenční kardiologie, první výsledky léčby rakoviny pomocí
NanoKnife generátoru a také vám představíme produkty ze
spotřebního materiálu, jako jsou nové prodlužovací hadičky,
Rampy Manifold nebo Huberovy jehly. Také se dočtete, kdo
se stará o to, aby zboží bylo vždy na skladě, a kdo má na
starost výběr nových inovativních produktů.
Podívejte se také, co nového vám můžeme nabídnout
v oboru gynekologie a porodnictví.
Máte nějaký dotaz? Máte připomínky?
Váš názor nás velmi zajímá. Pište a kontaktujte nás na e-mail:
[email protected]
Šárka Freynová
S.A.B. Impex
pomáhá
a sponzoruje
Mnoho zdravotnických firem se
podílí na sponzorování různých společenských akcí, kongresů nebo společenských večerů. Naše společnost
nezůstává pozadu. Stali jsme se mimo
jiné také generálním sponzorem
Společenského večera ČSIR 2012
v Poděbradech.
Na této akci jsme měli možnost
poprvé představit generátor pro mikrovlnnou léčbu nádorů Acculis.
Obchodní oddělení na
firemním stánku
Dalším počinem v oblasti marketingu je sponzoring různých organizací, jejichž hlavní činností je pomoc
lidem s různým handicapem. Zapojili
jsme se do programu Ligy vozíčkářů
a jejich sdružení jsme do programu
Osobní asistence věnovali zásobu
Nitrilových nesterilních rukavic na celý
rok. Věříme, že naše podpora bude lidem, kteří pomáhají handicapovaným,
prospěšná a ve spolupráci budeme
pokračovat.
S.A.B. Impex, s.r.o. | Firemní 2 | 619 00 Brno | Tel.: +420 515 917 511
A ještě existuje jedna oblast, v níž
rádi pomáháme a kterou naši zákazníci a partneři většinou neznají. Protože
jsme mladá firma z hlediska zaměstnanců, tak i na firemních akcích kolem
nás pobíhá spousta dětí různého věku.
Jejich volnočasové aktivity nás zaměstnávají stejně jako ostatní rodiče
po celé zemi. Vyrůstají nám zde mladí
hokejisté, lyžaři, baletky, plavci, zpěváci, fotbalisté, a dokonce je mezi dětmi
zájem také o bojové sporty. Myslím si,
že není vůbec podstatné, na jaké úrovni a s jakými výsledky se jim vede, ale
podstatnější je spíše fakt, že některé
z těchto akcí jsou sponzorovány vedením společnosti.
Mgr. Miroslav Čtvrtníček, divizní ředitel
MIRAMED
Novinkou v našem sortimentu
spotřebního zdravotnického materiálu jsou spojovací hadičky MIRAMED.
Jsou určeny k prodloužení infuzního
nebo transfuzního setu. Lze je snadno použít také pro laboratorní či jinou
klinickou praxi. Koncovka pozitivní
a negativní Luer Lock. Spojovací
transparentní nízkoftalátové hadičky
nově s průsvitem 1,8 mm zaručují lepší transport tekutin a medikamentů.
Dostupné jsou ve standardních délkách 450 mm, 1 500 mm, 1 800 mm.
HUBEROVA
JEHLA
Huberova jehla je určena především
pro onkologická oddělení. Využívá se
k průniku do silikonové membrány
za účelem i.v. aplikace léčiv či odběru krve. Jedná se o zahnutou jehlu se
speciálně upraveným zkoseným hrotem, který je tvarován tak, aby nevyřezával ze silikonové membrány portu
žádný materiál, čímž umožní dokonalé zpětné zacelení punkčního otvoru
v membráně. Punkční bod se uzavře
po vytažení jehly vlivem elasticity materiálu membrány. Hrot Huberovy jehly je také výrazně pevnější oproti běžné
jehle, proto se při nárazu na dno portu nemění jeho zakřivení. Huberovy
jehly nabízíme v délkách 15–25 mm
s PUR prodlužovací hadičkou v délce
150 mm (s křidélky nebo bez křidélek),
se svorkou a lepicím měkkým polštářkem, který zajišťuje komfortní a dokonalou fixaci. Zastupujeme výrobní
společnosti Sterylab a Dispomedicor,
všechny nabízené Huberovy jehly
jsou v číselníku VZP.
Pro onkologická a hematoonkologická oddělení dále nabízíme stíněné
infuzní sety, hadičky a krycí vaky určené pro podání světlocitných léčiv
a roztoků.
Hana Němcová, DiS.,
obchodní oddělení
TOP NABÍDKA
NOVINKA
SOUSTAVA TROJCESTNÝCH
A PĚTI-CESTNÝCH RAMP, OSAZENÝCH
BEZJEHLOVÝMI VSTUPY MAXPLUS,
VČETNĚ VARIANTY S PRODLUŽOVACÍ
HADIČKOU
Odkud se to
zboží bere
aneb nákupní
logistika
Cílem nákupního oddělení společnosti je zajištění efektivního chodu nákupní logistiky – plánování skladových
zásob, jejich optimalizace, vyhledávání
nových produktů, výběr dodavatelů,
jednání s přepravními společnostmi
i celními úřady.
Zpočátku funkci nákupu zastával
jeden z jednatelů společnosti. V roce
2010, při příležitosti přestěhování firmy do nově postaveného sídla, bylo
nákupní oddělení rozšířeno o novou
kolegyni, která převzala funkci objednávání zboží a optimalizace zásob.
V důsledku dalšího rozvoje byl
v letošním roce přijat nový člen nákupního týmu a oddělení bylo dále rozděleno na divizi spotřebního a speciálního
zdravotnického materiálu, abychom
zajistili zkvalitnění služeb našim zákazníkům vedoucí k jejich plné spokojenosti.
Nedílnou součástí nákupního oddělení je zpracování nabídek spolupráce
do zahraničí. Naše společnost si tak
získala spokojené zákazníky nejen
v Evropě, ale také v Africe.
Rovněž letos zaměstnanci nákupního oddělení navštíví největší z evropských zdravotnických veletrhů Medica
v Düsseldorfu, především za účelem získání přehledu o stávající nabídce na trhu,
nejnovějších produktech, získání nových
kontaktů a v neposlední řadě setkání
s dlouhodobými obchodními partnery.
Pěticestná rampa
Manifold s Maxplus
spojkou
Rampa Manifold
s Maxplus spojkou
a prodlužovací
hadičkou
Systém kohoutků pro infuzní léčbu
a monitoraci.
Soustava neovlivňuje rychlost průtoku, je vybavena ventily Maxplus
– viz článek se závitem pro rychlé
a bezpečné napojení. Odolává tlaku
do 4,5 barů. Je vyrobena z průhledného materiálu. Pro bezpečné a praktické použití je zvoleno různobarevné
označení ventilů.
Trojcestný kohout s Maxplus spojkou
Jednoduchý kohout s Maxplus
spojkou
Soňa Molišová, oddělení nákupu
MAXPLUS –
bezjehlový ventil
Ventily Maxplus zvyšují především
bezpečnost během infuzní terapie.
Systém Maxplus je vhodný pro všechna oddělení v nemocnicích. Bezjehlové
ventily umožňují zdravotníkům snadné
a rychlé Luer-Slip a Luer-Lock napojení
pro aplikaci infuze, injekce nebo odběr
krve.
Maxplus - uzavřený systém.
Zajišťuje bezpečný bezjehlový vstup pro
injekci, aspiraci a paralelní infuzi jako uzavřený systém!
Maxplus Luer aktivovatelné ventily s inovovaným designem zajišťují kontinuální průtok tekutiny rychlostí až 360 ml/min.
Otočný Luer-Lock konektor: Umožňuje
bezpečnější a praktické napojení bez kroucení hadičky! Zpětný ventil: Zabraňuje zpětnému toku infuze, a zvyšuje tak bezpečnost
během podávání infuzní terapie!
Mgr. Petr Jašek, obchodní oddělení
MULTI-CORE ®
Jednorázové automaticky řízené bioptické dělo typu
jádrového zařízení od Italské firmy.
Nejnovější zařízení na jednorázovou biopsii.
VÝHODY BIOPTICKÉHO SYSTÉMU:
Bioptický manévr se provádí rychle a jednoduše. Systém
je plně automatický, s přesností odběru bioptického vzorku.
Snadno se ovládá jednou rukou, proto je ideální pro postupy vyžadující ultrazvukovou kontrolu.
Jehla - vyrobená z echo odrážející slitiny kovů ECHONOX ®
- zcela viditelná po celé své délce pod vedením ultrazvuku.
SPINÁLNÍ
JEHLA
Novinka: Je také k dispozici s exkluzivní TOP-CORE®
funkcí pro zářez, která přináší až o 50 % větší odběr vzorku než standardní konkurenční jehly. Vícejádrový systém
MULTI-CORE® je také k dispozici jako konkrétní sada pro CT
skenování, jakož i s oddělitelnou kanylou pro jediný přístup.
Magda Jašková, DiS., obchodní oddělení
IPPS 20G
V současné době má společnost
S.A.B. ve svém portfoliu zdravotnického spotřebního materiálu širokou škálu spinálních jehel o různých délkách,
IPPV 26 G
velikostech a barevných rozlišeních.
Společnost je tak zaměřena na konkrétní a individuální potřeby pacientů.
Spinální jehly mají rozsáhlé uplatnění v různých zdravotnických oborech.
Velice často jsou využívány při subdurálních, hrudních a lumbálních punkcích. Při těchto výkonech se používají
tzv. standardní nebo atraumatické jehly. Mezi jejich hlavní přednosti patří barevně značený držák pro jednoduché a rychlé určení
průměru jehly. Další nepostradatelnou vlastností jehel je jejich jednorázové použití.
V poslední době se často žádanou jehlou mezi zdravotnickým personálem stává tzv. atraumatická jehla, a to zejména pro
její speciální hrot, umožňující lehký průnik tkání a snižující riziko jejího poškození. Hlavní výhodou při použití atraumatické jehly
místo jehly standardní je výrazné snížení výskytu postpunkčního syndromu.
Mgr. Petra Tesařová, obchodní oddělení
NOVINKA PRSNÍ
HYDROMARK®
PRSNÍ OZNAČOVAČ
PRO MAMOGRAFIE
Lepší viditelnost - Lepší výsledky
Verze 13G 11cm
pro SONO
Pro Mamotom
Hydromark je speciální spirála složená z titanu
nebo nerezové oceli. Slouží k označení místa tumoru
po biopsii nebo k aplikaci do místa, kde je špatně viditelné ložisko, případně před chemoterapií.
▪ Vynikající viditelnost pod ultrazvujem umožňuje přesnou lokalizaci.
▪ Hydromark se skládá ze spirály a speciálního hydrogelu.
▪ Hydrogel je v pevné formě.
▪ Při aplikaci vstřebává z okolí vodu a zvětšuje svůj objem o 90%.
▪ Viditelný po dobu 12 měsíců.
Rozšířili jsme
portfolio
o intervenční
kardiologii
Již mnoho let zastupujeme v České
republice firmu Balton, která se mílovými kroky neustále rozvíjí. V posledních
letech tato společnost investovala obrovské množství finančních prostředků
do oblasti intervenční kardiologie, a proto jsme se rozhodli uvést na český trh
produkty společnosti Balton spadající do
této oblasti.
Balton uvedl nedávno na trh
mnoho novinek: např. stenty ALEX
a BIOSS.
ALEX DES (drug eluting stent)
Chrom-kobaltový stent s ultranízkým
profilem 0.034“ a vynikající flexibilitou je
vyráběn v širokém spektru rozměrů (průměr 2–4,5 mm, délka: 8–40 mm). Stent
ALEX je pokryt osvědčeným biodegrabilním polymerem s obsahem Sirolimu.
Jednotlivé polymerové vrstvy řízeným
procesem biodegradace (trvajícím cca
8 týdnů) pomalu uvolňují látku Sirolimus,
která významně snižuje riziko restenóz.
Právě probíhá studie u prof. Dudka
(Krakow), která by měla být k dispozici
začátkem příštího roku.
BIOSS (Bifurcation Optimized
Stent System)
Unikátní bifurkační stent s jedním
anatomicky profilovaným balonem (různý průměr na distální a proximální části) vedený na jediném 0,014” vodicím
drátu pro snadnější a rychlejší implantaci. BIOSS stent chrání boční větev
proti okluzi a carinu proti případnému
poškození. BIOSS stent je vyráběn ve
třech verzích (BIOSS, BIOSS expert Paclitaxel, BIOSS Lim – Sirolimus).
Balton je výrobcem širokého
spektra produktů pro intervenční
kardiologii:
Nebylo to lehké rozhodnutí, neboť
vstoupit na saturovaný trh intervenční
kardiologie v ČR rozhodně není jednoduché. Ovšem po ověření kvality
a návštěvě nového výrobního závodu
na předměstí Varšavy jsme již neváhali.
Výroba stentů, angioplastických katetrů
a dalšího materiálu se provádí na nejmodernějších výrobních linkách splňujících
nejpřísnější kritéria. Výroba je plně automatická, např. výrobu stentů zajišťují
nejmodernější výkonné digitální řezací
lasery. Lidský faktor vstupuje do výrobního procesu až ve fázi výstupní kontroly, která je velmi pečlivá. Je prováděna
pomocí nejrůznějších měřicích přístrojů
a mikroskopů. Kvalitou se Balton rozhodně může měřit s největšími světovými
výrobci, ostatně téměř všichni používají
při výrobě identické stroje. Rozhoduje
tedy právě lidský faktor, Balton vyrábí
v EU a má plně kvalifikovaný personál na
rozdíl od „renomovaných značek“ vyrábějících převážně v Asii.
▪ Stenty koronární (CO-Cr: ALEX,
Coflexus, ocelové: Flexus)
▪ Stenty renální (Nefro)
▪ Katetry pro angioplastiku (RIVER,
Fryderik, Bottle)
▪ Katetry pro valvuloplastiku (Valver)
▪ Katetry kontrapulsační (Mark, Tom)
▪ Vodicí mikrodráty (RIDER)
▪ Zavaděče (Introducer)
▪ Inflační pumpy s manometry (SW20,
25, 30, 60) atd.
Bc. Martin Horák,
obchodní oddělení
VAKUUMEXTRAKCE
Vakuumextaktor KIWI pro vaginální porod
VAC 6000M
Princip jednoduché vakuové pumpy sloužící k vaginálnímu porodu, umožňuje kompletní kontrolu vakua, uvolnění podtlaku, šetrné pro matku a dítě.
Složení pumpy:
▪ Pelota (obsahuje pěnovou část, nasazuje se na flekční
bod dítěte)
▪ Plastová hadička tvořící ocelové vlákno (zvyšuje
bezpečnost síly tahu)
▪ Barevný ukazatel hodnoty tlaku
- zelená linie - tlak dle normy
- červená linie - ukazatel překročení normy
▪ Tlačítko pro zrušení vakua ovládané palcem
nebo jiným prstem.
▪ Ergonomické držadlo.
Hlavní indikací použití vakuumextraktoru
Urychlení druhé doby porodní (extrakce plodu), zvláště při dlouhotrvajícím porodu nebo při vyčerpání rodičky.
Vakuumextrakce je metodou, která snižuje mateřskou
i novorozeneckou morbiditu. Jeho výhodou je nízký výskyt komplikací (trhliny, vaginální hematomy) ve srovnání
s použitím kleští. Rozšíření indikací vakuumextraktoru
Kiwi pro extrakce hlavičky z východu pánevního sníží
i často kritizované exprese, mnohdy neúměrný tlak na
dělohu ve druhé době porodní, který může vést k řadě
komplikací u matky.
VAKUUMEXTRAKCEPorod císařským řezem
Omni-C Cup
Byl navržen speciálně pro užití
v úzkém abdominálním prostoru
při porodech císařským řezem.
Má nízký profil pro jednoduchou
aplikaci, manévrovatelnost. Je
vybaven dvěma žlábky pro prsty, lepší uchycení a snadnější
přesné umístění na flekční bod.
Magda Jašková, DiS.,
obchodní oddělení
NOVINKA
Acculis termoablační
generátor
Společnost S.A.B. uvádí na český trh
další termoablační metodu. Mikrovlnná
ablace (MW) představuje minimálně invazivní výkon. Jde o druh lokální ablace
tumorů, kdy dochází k průniku mikrovln
do buněk nádoru. Účinkem mikrovln na
polární molekuly, převážně vody, dojde
k rozkmitání a tření molekul s následkem termální koagulace buněk a tím
k destrukci nádorů. Stejně jako radiofrekvenční ablace či laserem indukované
terapie je i mikrovlnná ablace univerzální a může být prováděna perkutánně
pod US nebo CT, laparoskopicky nebo
otevřeně pod ultrazvukovou kontrolou.
Vznik tepelné ablace je výsledkem více
vlivů: absorpcí mikrovln, pohybem molekul, vedením tepla v tkáni a vypařováním. Vzhledem k vedení tepla dojde
k tepelnému účinku i za polem působení
mikrovln a tím k ošetření většího objemu tkáně.
Acculis MTA systém využívá nejmodernější elektrody z dielektrického materiálu pracující při frekvenci 2,45 GHz. Tento
nový typ elektrody je rychlejší, účinnější
a dosahuje sféričtějších kruhovitých
ablací ve srovnání s dříve používanými
915MHz elektrodami. Nová účinnější
frekvence používaných jehel dokáže
způsobit kruhovitou ablaci o velikosti
5 x 6 cm již za 6 minut. Díky zabudovanému chladicímu kanálu a využití velké teplotní kapacity vody, která se využívá jako
chladicí medium, je možné dosáhnout
efektivního chlazení okolní tkáně. Tato
ablační technika je určena pro destrukci
tumorů všech měkkých tkání – zejména
v játrech, plicích a ledvinách.
Mgr. Táňa Brunclíková
Obchodní oddělení
Gastrointestinální
stenty
Mezi nové produkty firmy S.A.B.
Impex patří již rok také gastrointestinální stenty Egis.
5. Omezení smršťování – smršťování je nevyhnutelnou skutečností
každého tkaného stentu, protože je
to fyzikální fenomén v jejich struktuře. Některé stenty se smrsknou až
o 50 % jejich původní délky. Stenty
EGIS jsou navrženy tak, aby se snížil
tento fenomén, což se povedlo, a to
na hodnotu 29 % nebo i méně.
Výhody nitinolových samoepandibilních stentů:
6. Biologicky nerozložitelná silikonová membrána
STAČÍ SI JEN VYBRAT
1. Vynikající přizpůsobivost a flexibilita, jako jeden z určujících faktorů pro biokompatibilitu. A toto vše
ve spojení s radiální silou činí stenty
EGIS výjimečnými ve srovnání s jinými.
2. Možnost volby – 4 varianty.
Lékař má možnost vybrat si nejvhodnější variantu dle charakteru
zákroku a vlastní preference. S výjimkou jícnových stentů jsou na
výběr typy: jednoduchý nepokrytý
nebo krytý a nepokryté nebo kryté
s dvojitým pletením.
3. Jedinečný design - Minimální
velikost ok pletení omezuje velmi
účinně prorůstání nádorovou tkání,
které by jinak vedlo k obstrukci stentu. Oka jsou velká dva milimetry.
4. Leštění a odstranění mikrotrhlin
- NITINOL je známý svou biokompatibilitou a je široce používán na výrobu lékařských prostředků, jako jsou
stenty, filtry, vodiče apod. Během
zahřívání při formování materiálu
v rámci výrobního procesu může
dojít k neodhadnutelným mikrotrhlinám a znečištění povrchu, což může
negativně ovlivnit kvalitu a odolnost
materiálu. Náš dodavatel vyvinul
a zavedl do výroby průlomovou
technologii leštění všech materiálů
na svých výrobcích.
BILIÁRNÍ STENTY – vysoká přizpůsobivost a flexibilita STENT
s nízkým 8 F profilem, pro zavádění
endoskopicky nebo perkutánně.
JÍCNOVÉ STENTY – zcela nový
design s korunkou STENT na obou
koncích, což brání možné migraci
stentu; antireflexní chlopeň.
PYLORICKÝ STENT – vysoká radiální síla a přizpůsobivost zajistí pacientům možnost příjmu potravy fyziologickou cestou a 3 zlaté značky
umožňují výbornou viditelnost pod
skiaskopickou kontrolou.
KOLOREKTÁLNÍ STENT – pro terapii inoperabilních maligních stenóz
rekta a distálního tlustého střeva.
Patentovaný systém pletení K2-all.
Šárka Freynová,
Marketingové oddělení
Radiofrekvenční
ablace
Radiofrekvenční ablace (RFA) je miniinvaznivní metoda
léčby primárních nebo sekundárních nádorů, která využívá
vysokofrekvenčního střídavého proudu v okolí hrotu RF jehly, kde rychlá oscilace polarit vede k zahřívání a koagulační
nekróze tumorozní tkáně.
Indikováno jako alternativa chirurgického řešení, zejména
u pacientů s dalšími komorbiditami, solitární ledvinou apod.
Také k indikaci pro tumory do 5 cm.
Kontraindikace léčby RFA jsou obecné, jako např. koagulopatie, terminální stádium, sepse. Relativní kontraindikací
mohou být také blízké důležité anatomické struktury a kardiostimulátor.
Od roku 2006 do roku 2011 bylo provedeno na našem
oddělení celkem 148 výkonů RFA.
Zdroj: L. Hořejší, M. Derner, M. Nováková, V. Pavlov
Radiodiagnostické oddělení Masarykovy nemocnice,
Ústí nad Labem
LÉKAŘI JIHLAVSKÉ
NEMOCNICE PROVEDLI
V RÁMCI VYSOČINY
UNIKÁTNÍ INTERVENČNÍ
VÝKON A ULEVILI MLADÉ
PACIENTCE OD VELKÝCH
BOLESTÍ
Lékaři jihlavské nemocnice jako první
na Vysočině provedli perkutánní radiofrekvenční ablaci (RFA) pod kontrolou
počítačové tomografie (CT). RFA je intervenční výkon, jehož účelem je tepelná
destrukce patologických expanzivně se
chovajících ložisek v měkkých orgánech
či ve skeletu.
Výkon, který se uskutečnil na vyšetřovně CT, byl proveden specialistou –
intervenčním radiologem MUDr. Jiřím
Neubauerem, primářem oddělení zobrazovacích metod jihlavské nemocnice,
který je vyškolen v technice výkonu, má
k disposici adekvátní instrumentarium
a umí jej obsluhovat. Při výkonu mu asistovali radiologičtí asistenti a přítomen byl
i anesteziolog.
RFA byla poprvé provedena u čtyřiadvacetileté Zuzany S. z Jihlavy. Ta po
dlouhé tři roky trpěla bolestivým onemocněním stehenní kosti. „Pacientka
měla v krčku stehenní kosti osteoidní
osteom, nezhoubný, kost produkující tumor. Tento typ nádoru je benigní,
velmi bolestivý a typicky se vyskytuje u mladých lidí,“ sdělil MUDr. Jiří
Šedivý, primář ortopedického oddělení
Nemocnice Jihlava, a dodal: „Klasický
operační přístup byl u pacientky možný,
ale znamenalo by to vyjmutí kyčelního
kloubu během operace, následkem čehož by mohly nastat komplikace v rámci možného přerušení cévního svazku,
který zásobuje hlavici stehenní kosti.“
Klasická operace podle něj mnohdy
vede ke zbytečně rozsáhlým resekcím
skeletu u mladých jedinců. Proto metodou první volby byl u této pacientky
perkutánní přístup s navigací CT.
Celý výkon netrval déle než 40 minut.
Pacientce byla nejprve podána celková
anestezie. Lékař provádějící výkon RFA
zaměřil přístrojem ložisko tumoru, určil
nejbezpečnější přístup k němu, zavedl
instrumentarium pro RFA a zkontroloval,
že je umístěno v ložisku. Následně po
dobu pěti minut aplikoval radiofrekvenční vlny (podobného původu jako vlny
v mikrovlnné troubě). „Protože se výkon
prováděl v celkové anestezii, byl pro pacientku velmi dobře snesitelný,“ uvedl
intervenční radiolog MUDr. Neubauer
a dodal: „Konečný efekt provedené
RFA vždy závisí na velikosti a povaze
ložiska, na jeho přístupnosti při RFA
a též na spolupráci pacienta.“ Pacientka
by měla jít následujícího dne domů.
U vybraných pacientů s konkrétním
typem onemocnění je RFA efektivní a bezpečnou metodou. „Jedná se
o minimálně invazívní metodu. Výskyt
komplikací je při těchto výkonech obecně nízký,“ ubezpečil MUDr. Neubauer.
Některá ložiska se dají odstranit též operativně, ale operace s sebou nese veškerá rizika otevřeného výkonu, v mnoha
případech nelze tento typ operací z různých důvodů provést vůbec. Perkutánní
radiofrekvenční ablace není v rámci
Vysočiny jediným unikátním výkonem,
prováděným na jihlavském CT pracovišti. V úterý 13. března 2012 byla provedena již druhá kyfoplastika, miniinvazivní
výkon, který je indikován především
v případě zlomenin obratlového těla
u starších jedinců. Cílem této metody je
vytvoření dutiny ve zhrouceném obratlovém těle a následné vyplnění tohoto
prostoru cementem.
Intervenční radiologie se v jihlavské
nemocnici začala intenzívně rozvíjet
před dvěma lety s příchodem MUDr.
Jiřího Neubauera z Fakultní nemocnice
Brno Bohunice na post primáře oddělení
zobrazovacích metod.
Nemocnice Jihlava
Ing. Veronika Pysková, tisková mluvčí
Treba si však aj uvedomiť, že tento
prístroj, aj napriek tomu, že vyzerá ako
by dokázal tvoriť „zázraky“, tak nie je
určený na všetky typy nádorov a tak
isto nie je indikovaný pre všetkých
pacientov. Bohužiaľ aj on má svoje obmedzenia a kapacity. Ale to je skôr na
priamu konzultáciu s lekárom.
Na rakovinu
s technológiou
NANOKNIFE
už aj na Slovensku
Záverom chcem dodať, že nielen
verím, ale aj viem, že takýto prístroj výraznou mierou prispeje na Slovensku
k rozšíreniu možností ako bojovať
s takou zákernou chorobou akou je
rakovina.
V jedno letné júlové ráno nič nenasvedčovalo tomu, že sa na Slovensku
stane niečo jedinečné. V tento deň
sa totižto Slovenská republika pripojila do exkluzívneho klubu krajín, ktoré
na odstraňovanie malígnych nádorov
mäkkých tkanív používajú okrem dobre známych metodík aj úplnú novinku
- Ireverzibilnú Elektroporáciu.
Pán Hýravý je prvý pacient, ktorý sa navždy zapíše ako „ ten prvý“.
Tomuto dôchodcovi z rázovitej obce
Biely Potok v okrese Ružomberok dia-
Celý zákrok netrval dlhšie ako
50 minút od uspania pacienta až po
jeho prebudenie. Pod presnou kontrolou CT prístroja sa teda zaviedli elektródy priamo do nádoru a s niekoľkými
„prepichnutiami“ sa tento zničil.
Nakoľko sa zvolil perkutánny, čiže
mini invazívny spôsob prístupu k tomuto tumoru, bol pacient štandardne
pooperačne pozorovaný a veľmi rýchlo
prepustený do domáceho doliečovania.
gnostikovali malígny tumor na pravej
strane pľúc. Avšak vzhľadom k jeho
veku a kontraindikáciám o „klasickom“ chirurgickom zákroku nemohlo byť ani reči. Nádej mu svitla vďaka
technológii NANOKNIFE, ktorú ako
prvý na Slovensku využil operačný
tým v zložení z prednostu rádiologického oddelenia doc. MUDr. Jánom
Kodajom a primárom chirurgického oddelenia MUDr.
Rudolfom
Rindošom.
V júli sa podrobil operačnému zákroku v Ústrednej vojenskej nemocnici
v Ružomberku a dnes, keby nebolo
pooperačných kontrol si na nádor ani
nespomenie.
S.A.B. Impex, s.r.o.
Firemní 2 | 619 00 Brno
Tel.: +420 515 917 511
S.A.B. Slovakia, s.r.o.
Vilová 15, 851 01, Bratislava
Tel: +421 948 111 411
www.sab-medical.com
Týmto spôsobom sa na Slovensku
zatiaľ operovali 5 ľudia, z čoho boli
4 pacienti s nádorom na pľúcach
a jeden na pečeni. Štyria z nich boli
do týždňa prepustený do domáceho
doliečovania, a len jeden ostal dlhšie
v nemocnici ale kvôli komplikáciám
nespôsobenými priamo prístrojom.
Môžeme teda s kľudným svedomím povedať, že tento prístroj okrem
ničenia nádorových buniek v tele pacienta výrazne zvyšuje aj jeho kvalitu
života a v neposlednom rade mnohonásobne znižuje výdavky nemocníc na
pooperačnom doliečovaní pacienta,
čím priamo šetrí finančné prostriedky
nemocnice potažmo poisťovní, ktoré
by mohli tieto ušetrené finančné aktíva použiť niekde inde.
VŽDY
VÁM RÁDI
PORADÍME
„ Na rozdiel od klasických operácií je nanoknife oveľa šetrnější,
lebo okrem nádoru nepoškodzuje
okolité cievy, nervy či iné zdravé
tkanivá“ - povedal hrudníkový chirurg Ústrednej vojenskej nemocnice MUDr. Rudolf Rindoš.
Mgr. Milan Tomaškovič,
S.A.B. Slovakia s.r.o.

Podobné dokumenty