Restorative Approaches in Working with Juvenile Offenders

Komentáře

Transkript

Restorative Approaches in Working with Juvenile Offenders
Restorative Approaches in Working with Juvenile Offenders
International seminar within the Project BEST: Alternatives for Juveniles
Seminar to be held in Prague at the Judicial Academy, Headquarters of the Probation and Mediation
Service of the Czech Republic
1st and 2nd June 2006
With financial support from the AGIS Program European Commission – Directorate General for Justice,
Freedom and Security
In cooperation with the Conférence Permanente Européenne de la Probation,
Probation and Mediation Service of the Czech Republic and Ministry of Interior of the Czech Republic
Contact: SPJ
Sokolská 26
120 00 Prague
Tel.: (+420) 224-262-137
Fax: (+420) 296-180-298
Email: [email protected]
Working languages: English and Czech
Project partners:
Probation and Mediation Service – Czech Republic
Ministry of Interior – Czech Republic
SPJ (Association for Probation and Mediation in Justice) - Czech Republic
Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ) Ministère de la Justice - France
Dirección General de Justícia Juvenil Department de Justícia – Catalonia
PROGRAM/PROGRAMME
Čtvrtek 1. června 2006/Thursday 1st June 2006
9:00 – 9:30
Registrace/Registration and Documentation
9:30 – 10:00
Zahájení semináře/Opening and Welcome
Zástupce Ministerstva spravedlnosti ČR/Representative of Ministry of
Justice of the Czech Republic
Zástupce Justiční akademie/Representative of Judicial Academy
Lenka Ouředníčková: Sdružení pro probaci a medici v justici (SPJ) a
místopředsedkyně CEP/Association for Probation and Mediation in Justice (SPJ)
and Vice-president of CEP
Pavel Štern: ředitel Probační a mediační služby ČR/Director of Probation and
Mediation Service of the Czech Republic
Jitka Gjuričová: ředitelka odboru prevence kriminality Ministerstva vnitra
ČR/Ministry of Interior of the Czech Republic, Director of Department of
Social Prevention
10:00–10:10
Prezentace projektu BEST: Alternatives for Juveniles/Presentation
of the Project BEST: Alternatives for Juveniles
Zástupce SPJ/Representative of SPJ
10:10– 11:00
Open Session 1:
Kriminalita mládeže v České republice, možnosti jejího řešení/
Juvenile Delinquency in the Czech Republic, Possible Solutions
Facilitátor/Chair:
PMS/PMS
Hlavní příspěvek/Keynote Speech:
Jitka Gjuričová: ředitelka odboru prevence Ministerstva vnitra ČR/Ministry of
Interior of the Czech Republic, Director of Department of Social Prevention
a/and
Pavel Štern: ředitel Probační a mediační služby ČR/Probation and Mediation
Service of the Czech Republic, Director
Panelová diskuse o hlavních aspektech kriminality mladistvých v různých evropských zemích/
Panel Discussion on Main Aspects of Juvenile Crime in Different European Countries:
David Allonsius, soudce/Judge - Oddělení pro ochranu mladistvých,
Ministerstvo spravedlnosti Francie – sekce pro právní a mezinárodní záležitosti
/Office of Legal Affairs and International Relationships, Juvenile Judicial
Protection Ministry of Justice of France
Marta Ferrer, vedoucí Oddělení pro výzkum, sociální a kriminologické
vzdělávání CEJFE Barcelona a členka Zastupitelstva pro spolupráci v oblasti
výkonu trestu Rady Evropy/ Head of the Research and Social and Criminological
Training Area, CEJFE, Barcelona and member of Council for Penological
Cooperation of Council of Europe
Jaime Martin, poradce pro mezinárodní vztahy Sekretariátu vězeňské služby,
rehabilitace a justice pro mladistvé/Adviser on International Relationships of
Secretary of Penitentiary Services, Rehabilitation and Juvenile Justice,
Department of Justice of Catalonia
Helena Válková, prof. - Vedoucí katedry trestního práva Západočeské
univerzity/ Professor - Director of Department of Penal Law of University of
Western Bohemia, Česká republika/Czech Republic
11:00 – 11:30
11:30 – 13:00
Přestávka na kávu/Coffee Break
Open Session 2:
Restorativní přístupy při řešení trestné činnosti mládeže/
Restorative Approaches in Working with Juvenile Offenders
Facilitátor/Chair:
PMS/PMS
Hlavní příspěvky a panelová diskuse/Keynote Speeches and Panel Discussion:
Restorativní justice a její využití v oblasti „policing". Zkušenosti z praxe /Restorative
Justice – its use in Policing. What works?
Tony Walker, školitel a konzultant/ Trainer and Consultant - Thames Valley
Police, Velká Británie/United Kingdom
Výkon trestu OPP ve prospěch komunity./Use of Community service sanction and its
benefit to the community.
Cristina Blasco, školitelka/Educator – Generální ředitelství pro soudnictví ve
věcech mládeže Katalánska/Directorate General of Juvenile Justice of Catalonia
OSN a restorativní justice/United Nations and Restorative Justice
Zástupce OSN/ United Nations representative
Reakce na příspěvky z pohledu České republiky/Respond from the Czech Perspective
Marek Tkáč, vedoucí střediska PMS Frýdek Místek - Oddělení probačních a
mediačních činností pro mládež a nezletilé / Head of Regional Center of PMS in
Frýdek-Místek, Department of Probation and Mediation Activities for Juveniles
a/and
Petr Štěpaník, probační úředník/Probation Officer - Probační a mediační
služba ČR, středisko Frýdek Místek, Oddělení probačních a mediačních činností
pro mládež a nezletilé/Probation and Mediation Service, Regional Center in
Frýdek-Místek, Department of Probation and Mediation Activities for Juveniles
13:00 – 14:30
14:30 – 16:00
Přestávka na oběd/Lunch break
Open Session 3:
Práce s rizikovými pachateli a uplatňování příslušných opatření či
komunitních sankcí – zkušenosti/
Presentation of Various Experiences: Working with Offenders of
Serious Crimes and Application of Corresponding Measures or
Community Sanctions
Facilitátor/Chair:
PMS/PMS
Hlavní příspěvky a diskuse/Keynote speaches and plenary discussion:
Restorativní justice v Essexu: zkušenost s rodinnými konferencemi/Learning from the Essex
Restorative Justice Family Group Conference Experience:
Christine Dale: County Team Manager RJ/FGC SS, Velká Británie/United
Kingdom
Multidisciplinární spolupráce – probační program Provinění/Multidisciplinary Cooperation –
Probation Program „Offence“
Věra Bechyňová, ředitelka STŘEP/Director of STREP, Česká
Republika/Czech Republic
Reparace v práci s mladistvými/Reparation as an important factor of reintegration of juvenile
offenders: Michel Lorcy, oddělení pro soudní ochranu mládeže Ministerstva
spravedlnosti Francie, ředitel pro region Savojska/Departmental Director of
Juvenile Judicial Protection of Ministry of Justice of France, Savoy
16:00 – 16:30
Zhodnocení a závěr/Conclusions and closure
Robin Parker: twinningový poradce/Resident Twinning Advisor
Pátek 2. června 2006/Friday 2nd June 2006
interaktivní workshop s omezeným počtem účastníků/
interactive workshop with limited number of participants.
Open to all foreign experts.
9:00 – 12:00
Morning Session
Facilitátor/Chair:
PMS
Cíl: identifikovat dobrou evropskou praxi/Aim: to identify good European
practice
Účastníci pracují ve skupinách/Work in groups
Prezentace kasuistiky/Presentation of specific cases
Následuje řízená diskuse na téma: praktické postupy, management, spolupráce
zainteresovaných/Discussion: topic: practical steps and proceedings,
management, cooperation of involved parties
Skupina A/Group A:
Praktické postupy v oblasti méně závažné trestné činnosti
Practical steps in the field of less serious offences
Skupina B/Group B:
Praktické postupy při práci s rizikovými pachateli
Practical steps in the field of working with offenders of serious crimes
12:00 – 13:00
Zhodnocení a závěr skupinových diskuzí/Final conclusions:
Outcomes of group discussions
13:00 – 14:00
Přestávka na oběd/Lunch break
15:00 – 16:00
Exkurze (fakultativní) PMS a nebo Policie/Excursion (optional):
PMS and/or Police
Exkurze jsou tlumočeny / Interpretation to English
With financial support from the AGIS Program European Commission – Directorate General for
Justice, Freedom and Security
Restorative Approaches in Working with Juvenile Offenders
FINAL SEMINAR of the Project AGIS: BEST: Alternatives for Juveniles
Prague 1st June – 2nd June 2006
REGISTRATION FORM
First name:
Last name:
Organisation:
Position:
Street, number:
Postal code and city:
Country:
Tel.:
E-mail:
Registration fee is 80 EUR - Please pay by transfer on the AGIS BEST Project bank account (see bank account
details below)!
Name of the bank:
Address of the bank:
CESKA SPORITELNA
JUGOSLAVSKA 19
120 00 PRAGUE 2
CZECH REPUBLIC
IBAN:
BIC:
CZ 08000400371930304339
GIBACZPX
Don’t forget to mention your name on the transfer (account symbol)
Date:
Signature:
DEADLINE FOR REGISTRATION: 15 MAY 2006
ALL THE FILLED IN REGISTRATION FORMS TO BE SENT BY EMAIL AT: [email protected]
J udic i al Ac ademy a nd Head qua rter s of PMS - Hyber ns ka St reet, Pr ague

Podobné dokumenty

Rodinné skupinové konference v oblasti řešení

Rodinné skupinové konference v oblasti řešení Rodinné skupinové konference v ČR • RSK součást projektu PMS ČR „ Na správnou cestu“ • Spolufinancováno EU • Lokality pro pilotní realizaci programu – Beroun, Frýdek Místek, Hradec Králové, Náchod...

Více

Euro, nová mìna

Euro, nová mìna centrální banky (ECB), jedním z nejmocnějších mužů Evropy. Jak se ale k této funkci dostal? Narodil se v roce 1935 v Nizozemí. Po studiích začal přednášet ekonomii na univerzitě v Groningenu a po č...

Více

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HODGKIN LYMPHOMA

5TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON HODGKIN LYMPHOMA Faculty Hospital Kralovske Vinohrady, Prague 3 rd Faculty of Medicine, Charles University in Prague 100 34 Prague 10 Czech Republic T

Více