Prezentace Skupiny SAFINA PROJEKTY_AJ

Komentáře

Transkript

Prezentace Skupiny SAFINA PROJEKTY_AJ
Skupina SAFINA PROJEKTY
Prezentace- 2012
Skupina SAFINA PROJEKTY
www.spgcz.eu
1
Skupina SAFINA PROJEKTY
Historie:

5.6.2009 Chemoprojekt, a.s. koupil akcie firmy TECHNOEXPORT, a.s

1.7.2010 založena firma SAFINA Service a.s. z finančního odboru Chemoprojektu, a.s.
a TECHNOEXPORTu, a.s.

1.10.2010 převedení zaměstnanců Chemoprojektu, a.s. do SAFINA Service a.s.

1.1.2011 založena společnost CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. z produktové větve
kyseliny dusičné a močoviny z Chemoprojektu, a.s.

1.1.2011 byla podepsána dohoda mezi Chemoprojekt, a.s., TECHNOEXPORT, a.s.,
CHEMOPROJECT NITROGEN a.s. a SAFINA Service a.s., která vedla k vytvoření
Skupiny SAFINA PROJEKTY

17.5.2011 implementace integrovaného systému Chemoprojektu, a.s. do všech firem
Skupiny SAFINA PROJEKTY a jeho certifikace firmou Lloyds Register of Quality
Assurance.
www.spgcz.eu
2
Skupina SAFINA PROJEKTY
Současnost:
 Jedna z vedoucích inženýrských firem v České republice
 Vlastník: SAFINA, a.s., (100%), jejíž hlavní činností je zpracování drahých kovů a
jejich využití v různých odvětvích průmyslu
 Pobočky v České republice: Praha , Litvínov, Brno
 Pobočky v zahraničí (za účasti SAFINA, a.s.) : Slovenská republika, Bělorusko,
Ruská Federace, Rumunsko, Irák, Sýrie, Čína
 EPC servis (inženýring, zajištění dodávek, výstavba), komplexní poprodejní služby
 Obchodní aktivity- od poradenských služeb a studií uskutečnitelnosti, až po dodávky
„na klíč“
Parametr
Rok
2009
2010
2011
2012
314
266
239
213
29 760
22 200
68 120
136 920
94 481
55 113
Průměrný počet zaměstnanců
Nové projekty (v 1000 EUR)
Příjmy z prodeje (v 1000 EUR)
www.spgcz.eu
3
Skupina SAFINA PROJEKTY
Rozdělení dle oborů:
(stav k 30.6.2012)
Výrobní
Celkem (vč. nevýrobních)
VEDOUCÍ PROJEKTU, INŽENÝŘI PROJEKTU
16
16
MARKETING
7
9
ADMINISTRÁTORKY PROJEKTU
9
17
ODHAD A KONTROLA NÁKLADŮ
5
5
PROJEKTOVÉ PLÁNOVÁNÍ
2
2
ŘÍZENÍ NÁKLADŮ
2
2
ZABEZPEČENÍ KVALITY
2
3
ZAJIŠTĚNÍ DODÁVEK A PRACÍ
11
11
INSPEKCE
4
4
VÝSTAVBA
2
2
TECHNOLOGIE
19
20
POTRUBÍ, STROJE A ZAŘÍZENÍ
34
34
STAVEBNÍ
25
25
ELEKTRO A INSTRUMENTACE
14
14
VEDENÍ SPOLEČNOSTÍ
6
12
PRÁVNÍ
0
2
FINANČNÍ
6
6
ÚČETNICTVÍ
10
12
SPRÁVA BUDOV
4
12
SOFTWARE A KOMUNIKACE
0
2
178
210
Obor
ZAMĚSTNANCŮ CELKEM:
www.spgcz.eu
4
Skupina SAFINA PROJEKTY
Skupina SAFINA PROJEKTY (SPG)
Skupina
SAFINA PROJEKTY
SAFINA, a.s.
Chemoprojekt, a.s.
člen SPG
CHEMOPROJECT
NITROGEN a.s.
člen SPG
PETOFIN AG
TECHNOEXPORT,
a.s.
člen SPG
SAFINA Service
a.s.
člen SPG
www.spgcz.eu
5
Skupina SAFINA PROJEKTY
Produktová strategie:
Chemoprojekt, a.s.
 Zemní plyn, butadien
 Dálkovody, tankoviště
 Vodní hospodářství
 Spalovny, plazma technologie
 Pomocné provozy
CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.
 Chemie dusíku, výroba hnojiv, KD, AN, LDAN, CAN, UAN
 Monometylanilín, anilín
 Močovina, čpavek
TECHNOEXPORT, a.s.
 Potraviny, pivovary, cukrovary
 Biotechnologie, biopaliva
 Rafinérie
 Energetika
www.spgcz.eu
6
Skupina SAFINA PROJEKTY
Teritoriální strategie:
Teritoriální strategie skupiny společností v důsledku integrace do skupiny
SAFINA zahrnuje vstup společnosti na nové zahraniční trhy s podporou všech
forem zastoupení všech členů skupiny SAFINA.
Strategické oblasti s referencemi Skupiny SAFINA PROJEKTY:
• Rusko, Bělorusko, Litva, Kazachstán, Uzbekistán
• Evropská Unie: ČR, SR, Polsko, Maďarsko, Bulharsko, Rumunsko
• Střední východ: Irák, Sýrie, Egypt, Lýbie, Turecko, Tunis, Etiopie
• Dálný východ: Čína
• Austrálie, USA
Strategické perspektivní oblasti:
• Balkán: Srbsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Makedonie
• Ukrajina, Střední Asie
• Jižní Amerika
• Východní Afrika
• Vietnam/ Srí Lanka/ Pákistán
www.spgcz.eu
7
Skupina SAFINA PROJEKTY
Certifikáty & Licence:
 Certifikát ISO 9001 & 14000
 Inspekční certifikát TÜV NORD
CZECH, s.r.o.
 Licence pro projektování,
inženýring, dodávky a služby v
Ruské federaci
 Licence pro projektování,
inženýring a výstavbu jednotek
v Bělorusku
www.spgcz.eu
8
Skupina SAFINA PROJEKTY
Informační technologie:
CAD system (založeno na bázi produktů firem Siemens, Integraph, AVEVA, AutoDesk):
 Comos (FEED, E/I, P&ID, PipeSpec), SmartPlant (P&ID, Instrumetation, Electrical),
PDS, PDMS 3D, Advance Steel, Advance Concrete, REVIT, SmartSketch,
Microstation, Autocad
Inženýrské výpočty:
 Chemcad, CCTERM, MICROPROTOL (ASME, ADMerkblatter), CAESAR II, SCIA
Engineer, ETAP
Office system (založeno na bázi produktů Microsoft):
 MS WINDOWS, MS Office, MS Project
Komunikační systémy:
 ON-LINE: WAN Praha-Litvínov, Praha-Brno, Praha-staveniště, Internet
 www.chemoprojekt.cz, Microsoft Exchange+OWA

Videoconferences Office 365, webinars

MS Windows server
Sítě:
Informační systém:
 IS INFOS 2001, Codexis, Intranet, veřejné složky MS Exchange
www.spgcz.eu
9
Skupina SAFINA PROJEKTY
Probíhající projekty:
Popis- kapacita (MTPD)
Stát
Dodavatel
Zákazník
Licenzor
KD 900, AN 1143 Austrálie
Austrálie
CHP/CHPN
Orica
GPN
Jednotky granulace močoviny– 2 x 2000
KD– 1500
AN– 1905
UAN– 4545
KD a sklad procesního kondenzátu
Jednotka chladící věže
USA
CHPN
CF Industries Inc.
STAC
GPN
GPN
GPN
-
Intenzifikace močoviny 1400 Grodno
Bělorusko
CHP
AZOT Grodno
STAC
Močovina 1500 Čerepovec
Rusko
CHP
JSC Cherepovetsky AZOT
STAC
ANS1250 Agropolychim
Bulharsko
CHP
Agropolychim, JSC
GPN
LDAN 900, AN 900 Novomoskovsk
Rusko
CHP/CHPN
OAO NAK AZOT
Espindesa
ANS 1200 Bělorečensk
Rusko
CHP
Eurochim
Espindesa
Intenzifikace močoviny 900 Šala
Slovenská
republika
CHP
Duslo Šala
STAC
www.spgcz.eu
10
Skupina SAFINA PROJEKTY
Probíhající projekty:
Popis- kapacita
Stát
Dodavatel
Zákazník
Studie Kemerovo
Rusko
CHP
Sibur
Obnova zásobníků čpavku 2x
1000 m3 (A+B)
ČR
CHPN
Lovochemie, a.s.
VÍTKOVICE POWER
ENGINEERING a.s.
Izomerace 1450 Basrah
Irák
CHP
Hydro Carbon Supply Jordan
UOP
HFS- dodávka a supervize
Kazachstán
Kazachstán
CHP
FOSFA akciová společnost
FOSFA
Destilace ropy Daura I., II.
Refinery 70 000 BPSD
Irák
TEX
Midland Refinery Company
Daura
Destilace ropy 70 000 BPSDBasrah
Irák
TEX
South Refinery Company
Basrah
Licenzor
www.spgcz.eu
11
Skupina SAFINA PROJEKTY
Klíčové projekty:
Popis- kapacita
Stát
Dodavatel
Zákazník
Licenzor
KD 8 Rouen 1500 MTPD
FR
CHP/CHPN
GPN
GPN
KD 660 Kazinbarčika
HU
CHP
BorsodChem Ltd.
GPN
KD (900 t/d); ANS (1800 t/d)
ZAK Fertilizer
PL
CHP
ZAK S.A.
GPN
Jednotka biodieselu 100 kt/ rok
ČR
CHP
MEROCO, a.s.
Desmet
Ballestra
Jednotka bidieselu 100 kt/ rok
ČR
CHP
PREOL, a.s.
Desmet
Ballestra
Izomerace pro Salahuddin Refinery- Baiji
19 960 BPSD
Iraq
TEX/CHP
North Refinery- Baiji
Axens
Reforming Basra 10 000 BPSD
Iraq
CHP
Unis, a.s.
Axens
Sklad čpavku a stáčení– Kazincbarčika
2000 t/rok
HU
CHPN
BorsodChem Ltd.
www.spgcz.eu
12
Skupina SAFINA PROJEKTY
Jednotka kyseliny dusičné
NITROGÉNMÜVEK, Rt., Maďarsko
Základní údaje:
KLIENT:
KAPACITA:
DODÁVKA:
Nitrogénmüvek, Rt., Maďarsko
1500 MTPD
kompletní jednotka, vč. najíždění
PROCES:
LICENZOR PROCESU:
NAJÍŽDĚNÍ:
60% kyselina dusičná, dvoutlaký proces výroby
GPN, Francie
2007
www.spgcz.eu
13
Skupina SAFINA PROJEKTY
Jednotka biodieselu,
Preol, a.s.(AGROFERT Holding)
Lovosice, Česká republika
Základní údaje:
KLIENT:
DODÁVKA:
PROCES:
LICENZOR PROCESU:
NAJÍŽDĚNÍ:
Preol, a.s. (AGROFERT Holding) Lovosice, Česká republika
kompletní jednotka biodieselu
Projekt na klíč, vč. potřebných pomocných provozů. Zpracování 400 kt/rok řepkového
semene na olej a následná výroba 100 kt/rok methylesteru řepkového oleje (MEŘO)
a pharma glycerinu. Licenzorem je firma Desmet Ballestra.
Desmet Ballestra
2010
www.spgcz.eu
14
Skupina SAFINA PROJEKTY
Kyselina dusičná, Grande Paroisse,
Grand Quevilly, Rouen, Francie
Základní údaje:
KLIENT:
KAPACITA:
DODÁVKA:
Grande Paroisse, Grand Quevilly, Rouen, Francie
1 500 MTPD
Dodávka „na klíč“ zařízení pro výrobu 62% kyseliny dusičné
PROCES:
Projektové práce na
dodávku zařízení.
GPN
2009
LICENZOR PROCESU:
NAJÍŽDĚNÍ:
bázi FEED začali spolu s výběrovým řízením na
www.spgcz.eu
15
Skupina SAFINA PROJEKTY
Izomerace pro
Salahuddin Refinery- Baiji, Irák
Základní údaje:
KLIENT:
KAPACITA:
DODÁVKA:
PROCES:
NAJÍŽDĚNÍ:
North Refineries Co.- Baiji/ Irák
19 660 BPSD
kompletní jednotka izomerace
Posouzení stávajícího stavu projektu, kontrola již dodaných zařízení,
přepracování projektu pro provedení stavby, zajištění dodávek, doprava,
stavební dozor a uvedení do provozu
2011
www.spgcz.eu
16
Skupina SAFINA PROJEKTY
Jednotka močoviny ZAO FOSAGRO
AG. Čerepovec, Rusko
Základní údaje:
KLIENT:
KAPACITA:
DODÁVKA:
PROCES:
LICENZOR PROCESU:
JSC Cherepovetsky AZOT, Rusko
1500 MTPD
EP projekt
Jednotka močoviny- rozsah prací Chemoprojektu, a.s.- práce zahrnují
pořízení licence a know-how z holandské firmy Stamicarbon BV, kompletní
inženýrské činnosti přes basic design, prováděcí projekt, obstarání
jednotky zařízení, stavební dozor a uvedení jednotky do provozu.
Stamicarbon
www.spgcz.eu
17
Skupina SAFINA PROJEKTY
Kontakty:
Chemoprojekt, a.s.
CHEMOPROJECT NITROGEN a.s.
TECHNOEPORT, a.s.
SAFINA Service a.s.
Pobočka CHP Litvínov
Tel.:
+420 476 762 520
Fax:
+420 544 520 044
E-mail: [email protected]
Třebohostická 14
100 31 Praha 10
Česká republika
Tel: +420 261 305 201
www.chemoprojekt.cz
Pobočka TEX, CHP Brno
Tel.:
+420 544 520 036
Fax:
+420 544 520 054
Mobil:
733 690 303
Email:
[email protected]
www.spgcz.eu
18

Podobné dokumenty

one team – one group – one vision

one team – one group – one vision EL. Jaworzno (PL) - EL. Boliden (FIN) - EL. Zofiówka (PL) - EL. Belchatów (PL) - Tepl. Pardubice, JE

Více

www.eurolines.cz 26

www.eurolines.cz 26 arrêt tram „Libération“, avenue de la Libération

Více

Mechatronika

Mechatronika Tel.: + 49(0)0371 531-23500 Fax.: + 49(0)0371 531-23509 Email: [email protected]

Více

EcoCyl® manuál (PDF 378 KB)

EcoCyl® manuál (PDF 378 KB) 10. Ujistěte se, že indikátor průtoku (I) ukazuje „OFF“ a uzavírací ventil (K) je zavřený. 11. Připojte hadičku (průměr 6 nebo 8 mm) k výstupní přípojce ventilu (G). 12. Pomalu otevřete uzavírací v...

Více