str. 170

Komentáře

Transkript

str. 170
170 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky
Příslušenství Bosch
Odsávací a ochranné kryty
pro úhlové brusky Bosch
▶ Odsávací kryty pro bezprašné broušení
▶ Ochranné kryty pro zvýšenou bezpečnost při broušení
▶ Upozornění: Pro přesnější použití porovnejte prosím s
návodem k obsluze stroje
Výkonné, čisté a bezpečné broušení úhlovými bruskami Bosch
s odsávacím krytem
Odsávací kryty pro broušení
▶ S kartáčovým věncem
▶ Hodí se pro bezprašné broušení barev, laků, plastů (GFK) a dřeva ve spojení s brusným
kotoučem a fíbrovými brusnými papíry nebo s hrncovými kotouči osazenými tvrdokovem
Vlastnosti výrobků
í
Ob
sa
h
ba
len
Dr
uh
jed
na
c
Ob
Pr
ům
ěr
m
m
íč
ísl
o
ba
len
Mi
í
n
mn imá
l
ož ní
stv ob
jed
í
ná
vk
ov
é
Kó
dE
31 A
65 N
14
0..
.
(nehodí se na kovy).
Objednací informace
Odsávací kryt s kartáčovým věncem
Upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..);
GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125
(0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 0..);
GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE
(0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../0 601 830 B..); GWS 12-125 CI
(0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../
0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT
(0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..);
GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../
0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../
0 601 830 E..); GWS 1000 (0 601 821 0../0 601 821 8..); GWS 1400 (0 601 824 .../
0 601 824 0..) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)
115
125
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 170
2 605 510 224
C0a
1
1
375160
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky | 171
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Odsávací kryty pro broušení
Objednací informace
Odsávací kryt s kartáčovým věncem
Upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro GWS 7-115; GWS 9-125; GWS 10-125 C; GWS 10-125 CE; GWS 14-125 C;
GWS 14-125 CE Professional; PWS 6-100; PWS 6-115; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE;
PWS 600; PWS 620; PWS 700
115
125
2 605 510 107
C0a
1
1
067911
Odsávací kryt pro broušení, s upínací páskou
Hodí se pro GWS 7-115 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 7-115 E (0 601 388 2..);
GWS 7-125 (0 601 388 1../0 601 800 0..); GWS 8-100 C (0 601 377 6..); GWS 8-115
(0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../
0 601 827 2..); GWS 8-125 C (0 601 377 7..); GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 9-125
(0 601 791 0../0 601 801 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 C
(0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125
(0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2../0 615 990 B..); GWS 11-125 CIE
(0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..);
GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 12-125 CIP (0 601 793 2..); GWS 14-125 C
(0 601 804 5..); GWS 14-125 CE (0 601 805 5..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../
0 603 399 3../0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 5../
0 603 399 6..); PWS 7-125 (0 603 399 7../0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 398 8../
0 603 399 8..); PWS 8-125 CE (0 603 375 7../0 603 399 1../0 603 399 9../0 603 399 B../
0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..); PWS 10-125 CE
(0 603 343 7..); PWS 13-125 CE (0 603 345 7../0 603 348 6../0 603 348 7..); PWS 550
(0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..); PWS 700 (0 603 399 5../
0 603 399 7..); PWS 720 (0 603 399 8..); PWS 850 CE (0 603 404 7..)
125
1 605 510 281
C0a
1
1
272568
2 605 510 226
C0a
1
1
375177
C0a
2
1
067904
Náhradní kartáč pro 2 605 510 224
-
Náhradní kartáč pro 2 605 510 107 a 1 605 510 281
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 171
2 605 730 036
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
172 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky
Příslušenství Bosch
Ochranné kryty bez plechového krytu k broušení
▶ Bez plechového krytu pro všeobecné hrubování a broušení
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
▶ EN/EC 60745
Objednací informace
Ochranný kryt
Bez plechového krytu pro broušení
S upínací páskou, šroubovým uzávěrem
Hodí se pro GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E
(0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670
(0 601 375 0..) Professional
100
1 619 P06 546
P0f
1
1
492744
Hodí se pro GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../
0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115
(0 601 388 1../0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..);
GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..); PWS 650 (0 603 411 0..);
PWS 680 (0 603 411 0..)
115
1 619 P06 547
P0f
1
1
492751
Hodí se pro GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125
(0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../
0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)
125
1 619 P06 548
P0f
1
1
492768
P0f
1
1
062497
Ochranný kryt bez krycího plechu
S rychlým nastavením a uchycením bez nástroje
Hodí se pro GWS 7-115 (0 601 700 0..) Professional
115
2 605 510 102
Ochranný kryt bez krycího plechu
S rychlým nastavením a uchycením bez nástroje
Hodí se pro GWS 7-125 (0 601 700 0..); GWS 9-125 (0 601 701 0..);
GWS 10-125 C (0 601 702 7..); GWS 10-125 CE (0 601 703 7..) Professional
125
2 605 510 101
P0f
1
1
062480
1
1
062473
Ochranný kryt bez krycího plechu
S rychlým nastavením a uchycením bez nástroje
Hodí se pro GWS 14-150 C (0 601 706 7..) Professional
150
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 172
2 605 510 100
P0f
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky | 173
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Ochranné kryty bez plechového krytu k broušení
Objednací informace
Ochranný kryt bez krycího plechu
S rychlým nastavením a uchycením bez nástroje
Hodí se pro GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..);
GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 821 0..); GWS 1400 (0 601 824 0..) Professional
115
1 605 510 364
P0f
1
1
364089
Ochranný kryt bez krycího plechu
S rychlým nastavením a uchycením bez nástroje
Hodí se pro GWS 8-125 (0 601 827 0../0 601 827 2..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125
(0 601 821 0../0 601 821 2..); GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..);
GWS 11-125 CI (0 601 822 0../0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..);
GWS 11-125 CIH (0 601 839 1../0 601 839 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..);
GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..);
GWS 14-125 CIE (0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..);
GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..); GWS 15-125 CIEH
(0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT
(0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../0 601 830 E..); GWS 1400 (0 601 824 ...)
Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..); PWS 13-125 CE (0 603 348 6../0 603 348 7..)
125
1 605 510 365
P0f
1
1
364096
Ochranný kryt bez krycího plechu
S rychlým nastavením a uchycením bez nástroje
Hodí se pro GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..);
GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional
150
1 605 510 366
P0f
1
1
364102
Ochranný kryt bez plechového krytu k broušení
Rychlé nastavování, upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);
GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional
180
2 605 510 280
P0f
1
1
482547
Ochranný kryt bez plechového krytu k broušení
Rychlé nastavování, upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../
0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI
(0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..);
GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional
230
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 173
2 605 510 281
P0f
1
1
482554
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
174 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Ochranné kryty bez plechového krytu k broušení
Objednací informace
Ochranný kryt
Upínací páska se šroubovým uzávěrem s kódováním
Hodí se pro GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH
(0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..);
GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J
(0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../
0 601 853 4../0 601 883 1..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS
(0 601 853 F..); GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M..);
GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV
(0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV
(0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional
180
2 605 510 297
C0a
1
1
542166
Ochranný kryt
Upínací páska se šroubovým uzávěrem s kódováním
Hodí se pro GWS 20-230 (0 601 752 0..); GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H
(0 601 850 0..); GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..);
GWS 21-230 JHV (0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..);
GWS 22-230 JH (0 601 882 M../0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..);
GWS 24-230 BV (0 601 854 B..); GWS 24-230 BV + SDS (0 601 854 C..); GWS 24-230 BX + SDS
(0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 4../0 601 884 1../0 601 884 L..); GWS 24-230 JBV
(0 601 854 G..); GWS 24-230 JBV + SDS (0 601 854 F..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..);
GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..); GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..);
GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..); GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..);
GWS 26-230 JH (0 601 856 4..) Professional; PWS 20-230 (0 603 359 9../0 603 359 W..);
PWS 20-230 J (0 603 359 8../0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)
230
2 605 510 298
C0a
1
1
542173
Ochranný kryt bez plechového krytu k broušení
Rychlé nastavování, upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..);
PWS 750-115 (0 603 164 0..)
115
2 605 510 288
P0f
1
1
498302
Ochranný kryt bez plechového krytu k broušení
Rychlé nastavování, upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..);
PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)
125
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 174
2 605 510 289
P0f
1
1
498319
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky | 175
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
Ob
sa
ba
len
cí
na
jed
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Ochranné kryty bez plechového krytu k broušení
Objednací informace
Ochranný kryt bez krycího plechu
S upínací páskou, kódováním a rychloupínáním
Hodí se pro GWS 7-115 (0 601 800 0..) Professional; PWS 6-115 (0 603 399 2../
0 603 399 3../0 603 399 4../0 603 401 0..); PWS 7-115 (0 601 800 .../0 603 399 5../
0 603 399 6..); PWS 550 (0 603 399 0..); PWS 600 (0 601 800 .../0 601 801 .../0 601 802 .../
0 601 803 .../0 601 804 .../0 601 805 .../0 601 806 .../0 603 399 1..)
115
2 605 510 192
P0f
1
1
252980
Ochranný kryt bez krycího plechu
S upínací páskou, kódováním a rychloupínáním
Hodí se pro GWS 7-125 (0 601 800 0..); GWS 9-125 (0 601 801 0..); GWS 10-125 C
(0 601 802 3..); GWS 10-125 CE (0 601 803 5..); GWS 14-125 C (0 601 804 5..);
GWS 14-125 CE (0 601 805 5..); GWS 1000 (0 601 802 3..) Professional; PWS 7-125
(0 603 399 8..); PWS 7-125 CE (0 603 399 7..); PWS 8-125 CE (0 603 399 1../0 603 399 9../
0 603 399 B..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A../0 603 405 6../0 603 405 9..)
125
2 605 510 193
P0f
1
1
252997
1
253000
Ochranný kryt bez krycího plechu
S upínací páskou, kódováním a rychloupínáním
Hodí se pro GWS 14-150 C (0 601 706 .../0 601 806 ...) Professional
150
2 605 510 194
P0f
1
Ochranné kryty bez plechového krytu pro rozbrušování
Ochranný kryt
Upínací páska se šroubovým uzávěrem s kódováním
Hodí se pro GWS 6-125 (0 601 375 1../0 601 375 3..); GWS 780 (0 601 377 3..);
GWS 850 C (0 601 377 3../0 601 377 5../0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE
(0 601 378 7../0 601 378 9..) Professional
125
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 175
2 605 510 172
C0a
1
1
220071
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
176 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky
Příslušenství Bosch
Ochranné kryty s plechovým krytem pro rozbrušování
▶ Plechový kryt pro bezpečnou práci při rozbrušování
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
▶ EN/EC 60745
Objednací informace
Ochranný kryt s plechovým krytem pro řezání
S upínací páskou, šroubovým uzávěrem
Hodí se pro GWS 5-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 (0 601 375 0..); GWS 6-100 E
(0 601 375 7..); GWS 7-100 (0 601 388 1..); GWS 580 (0 601 375 0..); GWS 670
(0 601 375 0..) Professional
100
1 619 P06 549
P0f
1
1
492775
Hodí se pro GWS 5-115 (0 601 376 2..); GWS 6-115 (0 601 375 0../0 601 375 7../
0 601 375 9..); GWS 6-115 E (0 601 375 5../0 601 375 7../0 601 375 9..); GWS 7-115 E
(0 601 388 2..); GWS 18 V-LI (0 601 93A 3..); GWS 580 (0 601 376 0..); GWS 780 C
(0 601 377 5..); GWS 850 C (0 601 377 5..) Professional; PWS 600 (0 603 411 0..);
PWS 650 (0 603 411 0..); PWS 680 (0 603 411 0..)
115
1 619 P06 550
P0f
1
1
492782
Hodí se pro GWS 6-125 (0 601 375 1..); GWS 6-125 E (0 601 375 9..); GWS 7-125
(0 601 388 1..); GWS 850 C (0 601 377 7../0 601 377 9..); GWS 850 CE (0 601 377 7../
0 601 377 9..) Professional; PWS 680-125 (0 603 411 0..)
125
1 619 P06 551
P0f
1
1
492799
Ochranný kryt s plechovým krytem pro řezání
Upínací páska, kódování, rychloupínání
Hodí se pro GWS 22-180 LVI (0 601 890 D..); GWS 24-180 LVI (0 601 892 F..);
GWS 26-180 JBV + SDS (1 601 855 U..) Professional
180
2 602 025 282
P0f
1
1
485715
Ochranný kryt s plechovým krytem pro řezání
Upínací páska, kódování, rychloupínání
Hodí se pro GWS 22-230 LVI (0 601 891 C../0 601 891 D..); GWS 24-230 JBX (0 601 864 4../
0 601 864 R../0 601 864 T..); GWS 24-230 JVX (0 601 864 U..); GWS 24-230 LVI
(0 601 893 F../0 601 893 H..); GWS 26-230 (0 601 856 5..); GWS 26-230 BV (0 601 856 S..);
GWS 26-230 JBV (0 601 856 U..) Professional
230
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 176
2 602 025 283
P0f
1
1
485722
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky | 177
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Ochranné kryty s plechovým krytem pro rozbrušování
Objednací informace
Ochranný kryt
Upínací páska, kódování a rychloupínání
Hodí se pro GWS 20-180 (0 601 751 0..); GWS 20-180 H (0 601 849 0..); GWS 20-180 JH
(0 601 849 9..); GWS 21-180 HV (0 601 851 B..); GWS 21-180 JHV (0 601 851 G..);
GWS 22-180 H (0 601 881 Y..); GWS 22-180 JH (0 601 881 M..); GWS 23-180 / 180 J
(0 601 753 0..); GWS 24-180 BV + SDS (0 601 853 C..); GWS 24-180 H (0 601 853 1../
0 601 853 4..); GWS 24-180 JBV (0 601 853 G..); GWS 24-180 JBV + SDS (0 601 853 F..);
GWS 24-180 JBX + SDS (0 601 863 8..); GWS 24-180 JH (0 601 853 M../0 601 883 M..);
GWS 25-180 / 180 J (0 601 755 1..); GWS 26-180 B (0 601 855 K..); GWS 26-180 BV
(0 601 856 ...); GWS 26-180 H (0 601 855 1../0 601 856 1../0 601 856 L..); GWS 26-180 JBV
(0 601 856 ...); GWS 26-180 JH (0 601 855 M..) Professional
180
2 605 510 299
C0a
1
1
542180
Ochranný kryt
Upínací páska, kódování a rychloupínání
Hodí se pro GWS 20-230 / 230 J (0 601 752 0..); GWS 20-230 H (0 601 850 0..);
GWS 20-230 JH (0 601 850 9..); GWS 21-230 HV (0 601 852 B..); GWS 21-230 JHV
(0 601 852 3../0 601 852 G..); GWS 22-230 H (0 601 882 Y..); GWS 22-230 JH (0 601 882 M../
0 601 882 Z..); GWS 23-230 / 230 J (0 601 754 0..); GWS 24-230 BV (0 601 854 B..);
GWS 24-230 BX + SDS (0 601 864 1..); GWS 24-230 H (0 601 854 1../0 601 854 4../
0 601 854 L../0 601 884 1..); GWS 24-230 JBV (0 601 854 G..); GWS 24-230 JBX
(0 601 864 8..); GWS 24-230 JH (0 601 854 M..); GWS 25-230 / 230 J (0 601 756 1..);
GWS 26-230 B (0 601 856 3../0 601 856 K..); GWS 26-230 BV + SDS (0 601 856 B..);
GWS 26-230 JBV (0 601 856 5../0 601 856 G..); GWS 26-230 JH (0 601 856 M..) Professional;
PWS 20-230 (0 603 349 0../0 603 359 9../0 603 359 W..); PWS 20-230 J (0 603 359 8../
0 603 359 V..); PWS 1900 (0 603 359 1../0 603 359 W..)
230
2 605 510 300
C0a
1
1
542197
Ochranný kryt s plechovým krytem pro řezání
Rychlé nastavování, upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-115 Z (0 601 831 0..);
GWS 9-115 (0 601 790 0..); GWS 1000 (0 601 823 ...) Professional
115
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 177
2 605 510 256
P0f
1
1
418690
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
178 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Ochranné kryty s plechovým krytem pro rozbrušování
Objednací informace
Ochranný kryt s plechovým krytem pro řezání
Rychlé nastavování, upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro GWS 8-14 (0 601 820 .../0 601 821 .../0 601 822 .../0 601 823 .../0 601 824 .../
0 601 825 ...); GWS 8-115 (0 601 820 0../0 601 820 2..); GWS 8-125 (0 601 827 0../
0 601 827 2..); GWS 9-125 (0 601 791 0..); GWS 10-125 (0 601 821 0../0 601 821 2..);
GWS 10-125 Z (0 601 832 2..); GWS 11-125 (0 601 792 0..); GWS 11-125 CI (0 601 822 0../
0 601 822 2..); GWS 11-125 CIE (0 601 823 2..); GWS 11-125 CIH (0 601 830 1../
0 601 830 B..); GWS 12-125 CI (0 601 793 0..); GWS 12-125 CIE (0 601 794 0..); GWS 14
(0 601 826 ...); GWS 14-125 CI (0 601 824 2../0 601 824 3../0 601 824 7..); GWS 14-125 CIE
(0 601 825 2..); GWS 14-125 CIT (0 601 829 2../0 601 829 A..); GWS 14-125 Inox
(0 601 829 J..); GWS 15-125 CI (0 601 795 0..); GWS 15-125 CIE (0 601 796 0..);
GWS 15-125 CIEH (0 601 830 3../0 601 830 4..); GWS 15-125 CIH (0 601 830 2../
0 601 830 3..); GWS 15-125 CIT (0 601 797 0..); GWS 15-125 CITH (0 601 830 4../
0 601 830 E..); GWS 1400 (0 601 824 ...) Professional; PWS 10-125 CE (0 603 347 0..);
PWS 13-125 CE (0 603 348 0..)
125
2 605 510 257
P0f
1
1
418706
Ochranný kryt s plechovým krytem pro řezání
Rychlé nastavování, upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro GWS 14-150 CI (0 601 826 2..); GWS 15-150 CI (0 601 798 0..);
GWS 15-150 CIH (0 601 830 5../0 601 830 F..) Professional
150
2 605 510 258
P0f
1
1
418713
Ochranný kryt s plechovým krytem pro řezání
Upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro PWS 700-115 (0 603 164 2..); PWS 720-115 (0 603 164 0..);
PWS 750-115 (0 603 164 0..)
115
2 605 510 290
P0f
1
1
498357
Ochranný kryt s plechovým krytem pro řezání
Upevnění bez použití nástrojů
Hodí se pro PWS 7-125 CE (0 603 398 8..); PWS 8-125 CE (0 603 399 B..);
PWS 9-125 (0 603 399 A..); PWS 720-125 (0 603 164 0..); PWS 750-125 (0 603 164 1..)
125
2 605 510 291
P0f
1
1
498425
1
1
047180
Ochranný kryt
Upínací páska, kódování a rychloupínání
Hodí se pro GWS 24-300; GWS 24-300 J + SDS Professional
300
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 178
1 605 510 224
P0f
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro úhlové brusky | 179
Ochranné kryty a vodicí saně
pro úhlové brusky Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn imá
l
ož ní
stv ob
j
í
í
ah
len
Ob
s
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
Pr
ům
ěr
mm
íč
ísl
o
ed
ná
vk
ov
é
Sada upínacích dílů pro malé úhlové brusky
Objednací informace
Sada upínacích přípravků 3dílná, pro malé úhlové brusky
složena z kulaté matice (1 603 340 015), příruby (1 605 703 084), klíče s dvěma čepy
(1 607 950 043). Před datem výroby 08/90
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 179
1 607 000 158
PC1c
3
1
049047
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
180 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro brusky na beton
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro
brusky na beton Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Příslušenství pro brusky na beton Bosch
Objednací informace
Náhradní kartáč
pro odsávací zvon k odsávacímu krytu pro brusku na beton Bosch GBR 14 CA Professional
2 600 290 026
C0a
3
1
088978
3 601 303 017
P0f
1
1
088947
Oblouková rukojeť
Rychloupínací matka SDS-clic M 14
Pro všechny úhlové brusky se závitem M 14 (Dostupná délka závitu –
přesahující přes nejsilnější nástroj – větší než 6 mm)
Od data výroby 08/90
Upozornění: Vystředění kotouče musí být provedeno na opěrné přírubě, ne na matici
1 603 340 031
C1a
1
1
033206
1
1
052078
1
1
046947
1
1
103343
Upínací matice
K upínání všech kotoučů o Ø 115-230 mm po datu výroby 08/90.
1 603 340 040
P0b
Upínací příruba pro závit M 14
K upínání všech kotoučů o Ø 115-150 mm po datu výroby 08/90
1 605 703 099
PC1c
Lomený klíč s dvěma čepy
pro brusné diamantové a tvrdokovové hrncové kotouče
Hodí se pro GBR 14 C; GNF 35 CA Professional
3 607 950 017
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 180
P0b
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:38
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro okružní pily | 181
Příslušenství pro
okružní pily
▶ Přesné, rovné řezy díky vedení pily na novém systému
vodicích lišt Bosch.
▶ Přesná práce je možná i s několika lištami díky
samovyrovnávacímu spojovacímu prvku VEL.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
sa
ba
uh
Dr
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
len
cí
Ob
jed
na
mm
lka
Dé
Vlastnosti výrobků
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Systém vodicích lišt Bosch
Objednací informace
FSN 800 Professional
Pro GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional
800
1 600 Z00 005
-
1
1
608022
FSN 1100 Professional
Pro GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional
1100
1 600 Z00 006
-
1
1
608039
FSN 1600 Professional
Pro GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional
1600
1 600 Z00 00F
-
1
1
608152
FSN 2100 Professional
Pro GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional
2100
1 600 Z00 007
-
1
1
608046
FSN 3100 Professional
Pro GKS 55 GCE; GKS 65 G; GKS 65 GCE; GKS 85 G; GKT 55 GCE Professional
3100
1 600 Z00 008
-
1
1
608053
FSN VEL Professional (spojovací prvek)
Stabilní, vysoce kvalitní systémové příslušenství pro spojování vodicích lišt.
Rychlý a samovyrovnávací.
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 181
1 600 Z00 009
-
1
1
608060
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
182 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro okružní pily
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
sa
Ob
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
ba
Dr
uh
cí
na
jed
Ob
Dé
lka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Systém vodicích lišt Bosch
Objednací informace
FSN WAN Professional (úhlový doraz)
Praktické systémové příslušenství pro precizní a úhlově přesné vyrovnávání vodicí lišty na obrobku.
-
1 600 Z00 00A
1
1
608077
2
1
608084
FSN SZW Professional (truhlářské svěrky)
Pro upnutí vodicí lišty na obrobek.
-
1 600 Z00 00B
FSN BAG Professional
Praktické transportní pouzdro pro vodicí lišty a příslušné příslušenství
1650
1 610 Z00 020
1
1
687935
1 600 Z00 00C
2
1
608091
1
1
608107
1
1
608114
FSN KK Professional (plastová krytka)
-
FSN SS Professional (chránič proti otřepům), 3,4 m
-
1 600 Z00 00D
FSN HB Professional (přilnavá páska), 6,8 m
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 182
1 600 Z00 00E
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro okružní pily | 183
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Dé
lka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Vodicí lišty pro ruční okružní pily
Objednací informace
Vodicí lišta FSN 70
Pár svěrek není zahrnut
Pro GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B;
GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE;
GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE;
POF 1400 ACE
700
2 602 317 030
C0a
1
1
087186
Vodicí lišta FSN 140
Pár svěrek není zahrnut
(gumová manžeta jako náhradní díl 2 601 010 044)
Pro GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B;
GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE;
GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE;
POF 1400 ACE
1400
2 602 317 031
C0a
1
1
087193
P0b
1
1
024181
Spojka pro vodicí lišty FSN 70, FSN 140
-
1 602 319 003
Podélné dorazy pro ruční okružní pily
Délkový doraz
Pro GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE; GKS 75 S; GKS 85; GKS 85 G; GKS 85 S; GKS 160 Professional
-
1 608 190 007
PC1c
1
1
019033
Délkový doraz
Pro GKS 18 V; GKS 24 V Professional; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE
-
2 608 005 018
PC1c
1
1
055512
P0b
2
1
516532
Příslušenství pro ruční okružní pily
Dvojice šroubových svěrek k FSN 70, FSN 140
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 183
2 608 000 426
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
184 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro okružní pily
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Dé
lka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Příslušenství pro ruční okružní pily
Objednací informace
Kluzná botka k vodicí liště
Kluzná botka se nehodí pro GKS 55 (0 601 664 0..); GKS 55 CE (0 601 664 7..);
GKS 65 (0 601 667 0..); GKS 65 CE Professional (0 601 668 7..)
Pro GKS 55 (0 601 567 1..); GKS 65 (0 601 568 1..); GKS 66 CE (0 601 568 7..) Professional
-
1 608 000 114
PC1c
1
1
019590
Adaptér k vodicí liště
Pro GKS 24 V; GKS 54 C; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 C;
GKS 85; GKS 160 Professional; PKS 14 V; PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55;
PKS 65; PKS 66; PKS 66 CE
-
2 607 001 375
C0a
1
1
229852
2 607 001 965
C0a
1
1
422550
Příslušenství pro semistacionární okružní pily
Vertikální rychloupínací držák
Pro PCM 8 S; PCM 10
-
Skládací podstavec
Vnější rozměry DxŠxV: 810x820x590 mm; dosedací plocha: 665x605 mm
Pro GTS 10 Professional
735
2 607 001 912
C0a
1
1
316194
Podstavec
Vnější rozměry DxŠxV: 880x640x860 mm; dosedací plocha: 550x320 mm
Pro PCM 8 S; PCM 10
880
2 607 001 964
C0a
1
1
422543
-
2 607 960 014
P0b
1
1
274050
-
2 607 960 015
P0b
1
1
316224
Zakládací destička
Pro GCM 10; GKG 24 V Professional
Zakládací destička
Pro GCM 12 Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 184
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro okružní pily | 185
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
len
ba
Dr
uh
Ob
s
cí
na
jed
Ob
Dé
lka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Příslušenství pro semistacionární okružní pily
Objednací informace
Zakládací destička
Pro GCM 10 S Professional
-
2 607 960 019
P0b
1
1
317238
-
2 607 960 021
P0b
1
1
334808
-
2 607 960 020
P0b
1
1
334792
-
2 607 001 914
P1b
1
1
316361
-
2 608 005 130
C1a
1
1
479578
-
2 608 005 131
C1a
1
1
479585
Zakládací destička
Pro GCM 10 SD Professional
Zakládací destička
Pro GCM 12 SD Professional
Posuvná tyč
Pro GTS 10 Professional
Úhlový doraz
Pro GTM 12 Professional
Délkový doraz
Pro GTM 12 Professional
Prodloužení stolu, 2dílné
Pro GCM 10; GCM 10 S; GCM 12; GKG 24 V; GTM 12 Professional; PCM 10
356
2 607 001 911
C0a
2
1
316187
2 607 001 956
C0a
4
1
334778
2 605 439 019
P0b
1
1
274081
Prodlužovací tyče
Pro GCM 10 SD; GCM 12 SD Professional
-
Nylonová taška
Pro GCM 10; GKG 24 V Professional
-
Vhodné vaky na prach a adaptéry pro polostacionární okružní pily najdete v kapitole
Odsávání na straně 269.
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 185
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
186 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro
horní frézky Bosch
Boční dorazy pro horní frézky Bosch
▶ Komplet s přesným nastavením
Vlastnosti výrobků
Ob
sa
ba
uh
Dr
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro všechny frézovací práce rovnoběžné s hranou obrobku
Objednací informace
Boční doraz
Pro GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A;
GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 1100; POF 1300
10
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 186
2 607 001 387
C0a
1
1
247252
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky | 187
Frézovací kružítko a sada adaptéru vodicí lišty pro horní frézky Bosch
▶ Pro použití našroubujte středicí kolík do adaptéru vodicí lišty
▶ S adaptérem lze vodicí lištu FSN 70 (2 602 317 030) a FSN 140 (2 602 317 031)
použít i pro horní frézku
▶ S plynulým nastavením horní frézy se dají vyfrézovat následující poloměry
S GOF 900: 95 až 655 mm
S GOF 1200: 100 až 660 mm
S GOF 1300: 100 až 660 mm
S GOF 2000: 100 až 660 mm
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
Ob
s
ba
Dr
uh
ah
len
í
íč
ac
dn
Ob
je
Dé
lka
mm
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
S POF 800: 95 až 655 mm
Objednací informace
Křivkový doraz
Pro GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE; GOF 1600 A;
GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100; POF 1100 AE; POF 1200 AE;
POF 1300; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE
-
2 609 200 143
C1a
1
1
062886
Vodicí lišta FSN 70
Pár svěrek není zahrnut
Pro GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B;
GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE;
GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE;
POF 1400 ACE
700
2 602 317 030
C0a
1
1
087186
Vodicí lišta FSN 140
Pár svěrek není zahrnut
(gumová manžeta jako náhradní díl 2 601 010 044)
Pro GKS 18 V; GKS 24 V; GKS 55; GKS 55 CE; GKS 65; GKS 65 CE; GKS 66 CE; GKS 68 B;
GKS 68 BC; GKS 85; GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE;
GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; POF 1200 AE;
POF 1400 ACE
1400
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 187
2 602 317 031
C0a
1
1
087193
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
188 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky
Příslušenství Bosch
Extra dlouhé vodicí tyče pro horní frézky Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
Dr
uh
sa
ba
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
len
í
íč
ac
dn
Ob
je
Dé
lka
mm
Pr
ům
ěr
mm
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
▶ Pro frézování, kde sériové vodicí tyče nejsou dostatečně dlouhé
Objednací informace
Vodicí tyč
Pro GOF 900 A; GOF 900 ACE Professional; POF 800 ACE; POF 1100 AE; POF 1200 AE;
POF 1300 ACE; POF 1400 ACE
8
800
2 609 200 144
P0b
2
1
062893
Vodicí tyč
Pro všechny horní frézky s průměrem vodicí tyče 10 mm, rozteč otvorů 100 mm
Pro GMF 1400 CE; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE;
GOF 1600 A; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional
10
800
2 609 200 145
P0b
2
1
062909
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Rukojeť pro horní frézky Bosch
Objednací informace
Rukojeť
Pro frézovací kružítko 2 609 200 143 a podstavec 2 607 020 300
1 603 481 001
P0f
1
1
001939
Podstavec POF S2 pro horní frézky Bosch
▶ S podstavcem POF S2 se z přímých brusek GGS 27 a GGS 28 Professional stanou
výkonné horní frézky
Podstavec
Pro GGS 27; GGS 27 C; GGS 28 C; GGS 28 CE Professional
2 607 020 300
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 188
C0a
1
1
013659
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky | 189
Upínací kleštiny pro provedení nářadí od 02/1985 pro horní frézky Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn imá
l
ož ní
stv ob
j
í
ba
Ob
s
Dr
uh
Ob
je
ah
len
í
íč
ac
dn
Pr
ům
ěr
Pr
ům
ěr
pa
mm
lce
ísl
o
ed
ná
vk
ov
é
▶ Upínací kleštiny pro uchycení nástroje
Objednací informace
Kleštinové upínací pouzdro bez upínací matice
Hodí se pro GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE
1/4
-
2 608 570 048
P1c
1
1
006699
-
6
2 608 570 047
P1c
1
1
013505
-
8
2 608 570 049
P1c
1
1
006705
Sada upínací kleštiny a přesuvné matice pro horní frézky Bosch
▶ Upozornění: Doporučujeme použít vhodné upínací kleštiny k Ø stopky frézy a
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
Dr
sa
ba
uh
jed
Ob
.
ed
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
na
cí
líč
ko
st
k
Ve
li
ěr
ům
Pr
Pr
ům
ěr
pa
mm
lce
em
m
na
vk
ov
e
nepracovat s hřídelovými pouzdry.
Objednací informace
Kleštinové upínací pouzdro
Pro GOF 900; GOF 900 A; GOF 900 ACE; GOF 900 CE Professional; POF 800 ACE;
POF 1100 AE; POF 1200 AE; POF 1300 ACE; POF 1400 ACE
1/4
-
19
2 608 570 101
1
1
-
6
19
2 608 570 100
P0b
1
1
062671
062664
-
8
19
2 608 570 102
P0b
1
1
062688
Kleštinové upínací pouzdro
Pro GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1200; GOF 1200 A; GOF 1300 ACE; GOF 1300 CE;
GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional
1/4
-
24
2 608 570 104
P0b
1
1
062701
3/8
-
24
2 608 570 106
P0b
1
1
062725
1/2
-
24
2 608 570 108
P0b
1
1
062749
-
6
24
2 608 570 103
P0b
1
1
062695
-
8
24
2 608 570 105
P0b
1
1
062718
-
10
24
2 608 570 125
P0b
1
1
090087
-
12
24
2 608 570 107
P0b
1
1
062732
Kleštinové upínací pouzdro
Pro GOF 1600 A; GOF 1700 ACE Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 189
1/4
-
27
2 608 570 110
P0b
1
1
062763
3/8
-
27
2 608 570 112
P0b
1
1
062787
1/2
-
27
2 608 570 114
P0b
1
1
062800
-
6
27
2 608 570 109
P0b
1
1
062756
-
8
27
2 608 570 111
P0b
1
1
062770
-
10
27
2 608 570 126
P0b
1
1
090094
-
12
27
2 608 570 113
P0b
1
1
062794
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
190 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky
Příslušenství Bosch
Kopírovací pouzdra s rychlouzávěrem, bez nástroje, pro horní frézky Bosch
▶ Nepostradatelné při práci se šablonami (kopírovací pouzdro běží podél šablony
a přenáší tvar na obrobek)
▶ Bajonetový uzávěr pro rychlou výměnu bez použití nástrojů
▶ Upozornění: Při stavbě šablony pro práci s kopírovacím pouzdrem je třeba respektovat
vzdálenost mezi ním a frézou. Tato vzdálenost se vypočítá podle vzorce:
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
len
Ob
s
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
Pr
ům
ěr
mm
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
(Ø kopírovacího kroužku (K) – Ø frézy (F))/2
Objednací informace
Kopírovací pouzdro
s rychlouzávěrem, bez nástroje
Pro GKF 600; GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 900; GOF 900 ACE; GOF 900 CE;
GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional; POF 800; POF 1100 AE; POF 1200 AE;
POF 1300 ACE; POF 1400 ACE
13
2 609 200 138
P0b
1
1
062831
16
2 608 000 471
P0b
1
1
600590
17
2 609 200 139
P0b
1
1
062848
24
2 609 200 140
P0b
1
1
062855
27
2 609 200 141
P0b
1
1
062862
30
2 609 200 142
P0b
1
1
062879
40
2 609 200 312
P0b
1
1
252188
Vhodné odsávací adaptéry pro horní frézky Bosch najdete v kapitole Odsávání od strany 254.
Dr
sa
h
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
jed
i
1
í
1
len
uh
ba
ac
í
dn
Ob
je
Vlastnosti výrobků
Ob
čís
lo
na
vk
ov
e
Příslušenství pro multifunkční frézku Bosch GMF 1400 CE
Objednací informace
Adaptér na odsávání
Pro GMF 1400 CE Professional
2 608 190 045
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 190
P1b
418348
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky | 191
Vlastnosti výrobků
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Příslušenství pro multifunkční frézku Bosch GMF 1400 CE
Objednací informace
Stavěcí šroub
Pro GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional
2 608 000 327
P1b
1
1
418317
P1b
1
1
418324
Šestihranný klíč
Pro GMF 1400 CE; GMF 1600 CE Professional
2 608 000 328
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 191
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
192 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro
ohraňovací frézku Bosch GKF 600 Professional
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
Ob
s
Dr
uh
Ob
je
ah
len
í
íč
ac
dn
Pr
ům
ěr
Pr
ům
ěr
pa
mm
lce
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Příslušenství pro ohraňovací frézku Bosch GKF 600 Professional
Objednací informace
Boční doraz
-
-
2 608 000 331
C0a
1
1
431798
-
-
2 608 000 332
C0a
1
1
431804
-
2 608 000 333
P1d
1
1
431811
-
2 608 000 334
C0a
1
1
431828
C0a
1
1
431835
Vodicí pomůcka
Základní deska kruhová
-
Úhlový frézovací koš
-
Základní deska s rukojetí a odsávacím hrdlem
-
-
2 608 000 335
Kleštinové upínací pouzdro
-
6
2 608 570 133
P0b
1
1
431842
-
8
2 608 570 134
P0b
1
1
431859
Rukojeť pro jednoruční úhlové brusky Bosch a vario brusky
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
sa
Dr
Ob
je
uh
ba
dn
a
cí
len
í
čís
l
o
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
jed
í
ná
vk
ov
é
▶ Pro pohodlné a bezpečné vedení nářadí
Objednací informace
Rukojeť se hodí pro všechny jednoruční úhlové brusky Bosch a brusky Vario se závitem M 10
Hodí se pro GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13
1 602 025 024
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 192
P0f
1
1
016377
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky | 193
Příslušenství pro
Rotocut
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
lka
Ce
lko
vá
dé
dé
ov
ní
ac
Pr
o
(G
)
(L)
lka
(D
)m
m
Pr
ům
ěr
mm
mm
Frézy pro Rotocut
Objednací informace
Řezný nástavec Rotocut B 32 G
Hodí se na Corian, eternit (vláknitocementové desky), měkké obkládačky, pórobeton,
skelné vlákno, polyesterovou vlnitou lepenku, pórovité hliněné cihly, břidlici
3,17
B 64 G / B 32 C
25
50
2 608 620 202
P1c
1
1
233309
Řezný nástavec Rotocut B 32 C
Hodí se na akrylátové sklo, desky Fermacell, sádrokarton, sádrové desky, karton, PE-trubky,
plexisklo
3,17
B 64 C/B 32 C
30
60
2 608 620 201
P1c
10
1
233293
Řezný nástavec Rotocut B 32 CU
Hodí se na různé druhy dřeva <19 mm, plasty, abrazivní materiály, měkké obkládačky,
sádrokarton, sádrové desky, tvrdé dřevovláknité desky
3,17
B 32 CU
35
70
2 608 620 203
P1c
5
1
233316
Řezný nástavec Rotocut B 64 G
Hodí se na Corian, eternit (vláknocementové desky), desky Fermacell, pórobeton,
skelné vlákno, polyesterovou vlnitou lepenku, pórovité hliněné cihly, břidlici
6,35
B 64 G / B 32 C
25
50
2 608 620 204
P1c
1
1
233323
1
1
233286
Řezný nástavec Rotocut B 64 CU
Hodí se na desky Fermacell, sádrokarton, sádrové desky
B 64 C/B 32 C
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 193
6,35
50
80
2 608 620 200
P1c
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
194 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro frézky
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Příslušenství pro Rotocut
Objednací informace
Kleštinové upínací pouzdro
3,17
2 608 620 205
P1c
1
1
233330
6,35
2 608 620 206
P1c
1
1
233347
-
2 608 620 207
P1d
1
1
233354
-
2 608 601 155
P0b
1
1
233903
Kleštinové upínací pouzdro
Kružítko
Adaptér na odsávání
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 194
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro ruční hoblíky | 195
Příslušenství pro
ruční hoblíky
▶ Příslušenství pro širokou škálu hoblovacích prací při
úpravě interiérů a nábytku
Ruční hoblík Bosch k vyhlazování nebo rustikálnímu hoblování,
zešikmení hran, polodrážkování a zešikmení polodrážek
Oboustranné nože pro ruční hoblíky
▶ Hodí se pro ruční hoblíky značek Bosch, AEG, Black & Decker, Fein, Haffner, Hitachi,
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
Ob
sa
ba
Dr
Ob
uh
jed
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Holz-Her, Mafell, Makita, Metabo, Skil
Objednací informace
Hoblovací nůž
rovný, tvrdokov, 35°
2 607 000 096
PC1c
2
1
010450
2 607 001 292
PC1d
10
1
117685
2
1
002325
Hoblovací nůž
se zaoblenými rohy, tvrdokov, 40°, délka x šířka: 82 mm x 5,5 mm
1 607 000 182
PC1c
Hoblovací nůž
ostrý, rovný, tvrdokov, 40°, délka x šířka: 82 x 5,5 mm
Ostrý hoblovací nůž, ideální pro systém Bosch Woodrazor
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 195
2 608 635 350
PC1c
2
1
200639
2 608 635 376
PC1c
1
1
200783
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
196 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro ruční hoblíky
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Boční a úhlové dorazy pro ruční hoblíky Bosch
Objednací informace
Boční a úhlový doraz s nastavením 45°
Pro GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional;
PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100;
PHO 3100
2 607 001 077
C1a
1
1
015165
Boční doraz bez nastavení 45°
Pro GHO 14,4 V; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional;
PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C; PHO 100;
PHO 3100
2 607 000 102
C1a
1
1
013383
Falcovací hloubkové dorazy pro ruční hoblíky Bosch
Pro GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 30-82;
PHO 35-82 C; PHO 3100
1 608 132 006
PC1c
1
1
002523
Pro GHO 14,4 V; GHO 18 V Professional; PHO 1; PHO 15-82; PHO 16-82; PHO 20-82; PHO 100
2 607 000 073
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 196
PC1c
1
1
006507
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro kmitací pily | 197
Příslušenství pro
kmitací pily
Ochrana proti vytrhávání třísek pro kmitací pily
▶ Ochrana proti třepení brání účinně vytrhávání materiálu na horní straně.
Musí se používat jen ve vodicí botce. A ještě upozornění: řežte nejlépe po vláknech
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
dřeva, nebo napříč
Objednací informace
Ochrana proti vytrhávání třísek
Pro GST 14,4 V; GST 18 V; GST 75 BE; GST 80 Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E;
PST 680 EL; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE
2 607 010 079
C1d
5
5
006651
Ochrana proti vytrhávání třísek
Pro GST 120 BCE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional
2 607 010 305
C1d
5
5
356732
P1d
5
5
516297
Ochrana proti vytrhávání třísek
Pro GST 150 BCE; GST 150 CE Professional
2 601 016 096
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 197
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
198 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro kmitací pily
Příslušenství Bosch
Desky k základní desce pro kmitací pily
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
ba
Ob
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
len
í
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
▶ Výměnné desky zajišťují dobrou klouzavost na nejrůznějších materiálech.
Objednací informace
Kovová deska k základní desce
Pro GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional
2 601 098 123
P1d
1
1
605809
P1d
1
1
073851
Další příslušenství pro pohodlnou práci
Pro PST 700 PAE; PST 800 PAC
2 601 099 040
Další příslušenství pro pohodlnou práci
Pro PST 650; PST 700 PE; PST 750; PST 800 PEL; PST 850; PST 900 PEL
2 608 000 278
P1d
1
1
220958
Odsávání prachu
Odsávací sada
Pro GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional
2 605 510 301
P1d
1
1
605816
Odsávací sada
Pro GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional
2 605 510 294
P1d
1
1
516280
Paralelní doraz s kružítkem
Boční doraz s kružítkem
Pro GST 14,4 V; GST 18 V; GST 24 V; GST 75 BE; GST 120 E; GST 135 BCE; GST 135 CE;
GST 150 BCE; GST 150 CE Professional; PST 650; PST 650 L; PST 680 E; PST 680 EL;
PST 700 E; PST 700 PE; PST 800 PEL; PST 900 PEL; PST 1000 CE; PST 1000 PEL
2 608 040 289
P1d
1
1
516273
C1d
1
1
004497
Šroubovák
Šroubovák
Hodí se pro všechny kmitací pily bez systému SDS
1 609 200 265
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 198
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro elektrické škrabky | 199
Příslušenství pro
elektrické škrabky Bosch
▶ Elektrické škrabky Bosch jsou ideální k odstraňování
zbytků materiálů, čištění, pracím na renovacích
i nových montážích nebo k vyřezávání dřeva
▶ Příslušenství jako stěrky, dláta, nože nebo speciální
nástroje je mnohostranně použitelné
▶ Násady s dlátem pro volné modelování dřeva
Zvlášť ostré nože z tvrdokovu odstraňují v okamžiku omítku,
zbytky lepidel vč. lepidel na koberce
Škrabkové nože, provedení HCS
▶ Hodí se pro odstraňování krytin, jako jsou koberce, jehlová plsť, PVC, korkové desky na
stěně a podlaze, zbytků lepidel, pěnového rubu u koberců, elastických lepidel,
zbytků sádry a omítky
▶ HCS, zvlášť ostrý s chráničem nožů
2 608 691 098
C1d
1
1
166812
60
2 608 691 027
C1d
1
1
096560
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
hb
ní
ba
le
Dr
Ob
uh
jed
na
m
Šíř
ka
m
Vlastnosti výrobků
.
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
35
cí
č
Ob
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E
Objednací informace
Škrabkový nůž SM 35 CS
Škrabkový nůž SM 60 CS
Škrabkové nože, provedení z tvrdokovu
▶ Hodí se pro odstraňování zbytků sádry nebo omítky na tvrdém podkladu nebo pro
oškrábání kapek od lepidel nebo klihu na kamenných podlahách
▶ Tvrdokov, zvlášť ostrý
▶ Hodí se pro GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E
Škrabkový nůž SM 20 HMS s chráničem
20
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 199
2 608 691 062
C1d
1
1
140102
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
200 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro elektrické škrabky
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
len
ba
Dr
uh
Ob
s
cí
na
jed
Ob
Šíř
ka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Škrabkové nože, provedení z tvrdokovu
Objednací informace
Škrabkový nůž SM 40 HMS s chráničem
40
2 608 691 013
C1d
1
1
092586
60
2 608 691 012
C1d
1
1
092579
40
2 608 691 015
C1d
1
1
092609
60
2 608 691 014
C1d
1
1
092593
Škrabkový nůž SM 60 HMS
Škrabkový nůž SM 40 HM
Škrabkový nůž SM 60 HM
Škrabací špachtle
▶ Hodí se pro vyhlazování vytmelených spár, odstraňování lepidel nebo těsnicích hmot
(jako silikon na dlaždicích, lepidel na dřevo na lepicích spárách,
vytvrzené pěny na výplních dveří)
▶ Pružinová ocel
▶ Hodí se pro GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E
Špachtle SP 40 C
40
2 608 691 022
C1d
1
1
092678
60
2 608 691 019
C1d
1
1
092647
80
2 608 691 100
C1d
1
1
166768
100
2 608 691 102
C1d
1
1
166775
C1d
1
1
140126
Špachtle SP 60 C
Špachtle SP 80 C
Špachtle SP 100 C
Špachtle na trubky SP 60 CR, půlkulatá
60
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 200
2 608 691 064
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro elektrické škrabky | 201
Dláta
▶ Hodí se pro dlabání do dřeva s krátkými vlákny jako je lípa nebo topol
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Šíř
ka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E
Objednací informace
Dláto SB 15 C
Polotovar, plochý, k dobroušení vlastních tvarů
15
2 608 691 065
C1d
1
1
140133
15
2 608 691 016
C1d
1
1
092616
8
2 608 691 067
C1d
1
1
140157
18
2 608 691 066
C1d
1
1
140140
Dláto SB 15 CF
Ploché
Dláto SB 8 CW
Ploché, šikmé, úzké
Dláto SB 18 CW
Ploché, šikmé, široké
Dutá dláta
▶ Hodí se pro dlabání do dřeva s krátkými vlákny jako je lípa nebo topol
▶ Hodí se pro GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E
Dláto SB 14 CR
Půlkulatý
14
2 608 691 017
C1d
1
1
092623
7
2 608 691 068
C1d
1
1
140164
Dláto SB 7 CR
Půlkulaté, rovné, úzké
Duté dláto SB 14 CRK
Půlkulaté, prohnuté
Ideální k práci na nízko položených plochách nebo pro zhotovení zahloubení
14
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 201
2 608 691 069
C1d
1
1
140171
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
202 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro elektrické škrabky
Příslušenství Bosch
Stolařská dláta s V-proilem
▶ Hodí se pro dlabání do dřeva s krátkými vlákny jako je lípa nebo topol
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Šíř
ka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro GSE 300 E Professional; PSE 150; PSE 180 E; PSE 220 E
Objednací informace
Dláto SB 13 CV
Tvar V
13
2 608 691 018
C1d
1
1
092630
Stolařské dláto s V-proilem SB 13 CVK
Tvar V, prohnuté
Ideální k práci na nízko položených plochách nebo pro zhotovení zahloubení
13
2 608 691 070
C1d
1
1
140188
45
2 608 691 104
C1d
1
1
166782
45
2 608 691 140
C1d
5
1
209175
3
2 608 691 112
C1d
1
1
166836
8
2 608 691 116
C1d
1
1
166850
Držáky pro standardní čepele
Držák SD 45 C
pro standardní čepele, HCS
Standardní čepele SD 45 CE
Náhradní čepele
Spárová škrabka a odstraňovač spon
Spárová škrabka SD 3 HM
Tvrdokov
Odstraňovač sponek SD 8 C
HCS
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 202
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro pásové brusky | 203
Příslušenství pro
pásové brusky Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Podstavce pro pásovou brusku
Objednací informace
Podstavec UGBS
Hodí se pro GBS 75 A; GBS 75 AE Professional; PBS 60; PBS 75 E
1 608 030 024
C1a
1
1
002509
C1a
1
1
110747
Brusné rámy pro pásové brusky
Brusné rámy
Hodí se pro GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
2 608 005 057
Brusné rámy s kartáčovou a plastovou vložkou
Hodí se pro GBS 75 A; GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 75 A; PBS 75 AE
2 608 005 026
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 203
C1a
1
1
015691
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
204 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro pásové brusky
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
len
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Paralelní a úhlový doraz pro pásové brusky
Objednací informace
Boční a úhlový doraz
Hodí se pro GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60
2 607 001 079
C1a
1
1
015189
C1a
1
1
031721
C1a
1
1
109222
1
1
051521
Deska pro jemný výbrus pro pásové brusky
▶ Hodí se pro velmi měkké broušení
▶ Upozornění: seznamte se s návodem k obsluze
Graitové podložky pro jemné broušení
Hodí se pro GBS 100 A; GBS 100 AE Professional
3 601 010 509
Graitové podložky pro jemné broušení
Hodí se pro GBS 75 AE; GBS 75 AE Set Professional
2 601 098 043
Rukojeť pro pásové brusky
▶ Pro pásové brusky Bosch PBS 75; PBS 75 E
Rukojeť
Hodí se pro PBS 75; PBS 75 E
1 607 000 916
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 204
P0b
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro vario brusky | 205
Příslušenství pro
vario brusky Bosch
▶ Praktický stacionární přípravek pro vario brusky
Bosch GVS, PVS
Broušení na pokos s úhlovým dorazem
Podstavec pro vario brusky
▶ Hodí se pro řadu prací, ideální k začištění a zkosení hran lišt a s plynulým úhlovým
dorazem k broušení pokosů
▶ Variabilní polohování pro operativní práci
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
sa
hb
Dr
Ob
je
uh
dn
ac
í
ba
len
í
čís
l
o
ale
ní
Mi
n
mn imá
l
ož ní
stv ob
jed
í
ná
vk
ov
é
▶ Se svorkou a podélným/úhlovým dorazem
Objednací informace
Podstavec pro vario brusky Bosch
Hodí se pro PVS 300 AE
0 603 999 012
C1a
1
1
140096
Přídavná rukojeť pro vario brusky
Rukojeť se hodí pro všechny jednoruční úhlové brusky Bosch a brusky Vario se závitem M 10
Hodí se pro GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PWS 6-13
1 602 025 024
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 205
P0f
1
1
016377
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
206 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro přímé brusky
Příslušenství Bosch
Příslušenství
pro přímé brusky Bosch
Vlastnosti výrobků
Ob
sa
ba
uh
Dr
Ob
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
len
í
čís
cí
na
jed
ěr
ům
Pr
Pr
ům
ěr
pa
mm
lce
lo
ed
ná
vk
ov
é
Upínací kleštiny bez upínací matice
Objednací informace
Kleštinové upínací pouzdro bez upínací matice
Hodí se pro GGS 27; GGS 27 C Professional
-
3
2 608 570 008
P0b
1
1
049023
Kleštinové upínací pouzdro bez upínací matice
Hodí se pro GGS 27; GGS 27 C Professional; POF 500 A; POF 600 ACE
-
6
2 608 570 047
P1c
1
1
013505
-
8
2 608 570 049
P1c
1
1
006705
1/4
-
2 608 570 048
P1c
1
1
006699
Kleštinové upínací pouzdro bez upínací matice
Hodí se pro GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE;
GGS 28 LPC Professional
-
3
2 608 570 136
P0b
1
1
620031
-
6
2 608 570 137
P0b
1
1
620048
-
8
2 608 570 138
P0b
1
1
620055
1/8
-
2 608 570 139
P0b
1
1
620062
1/4
-
2 608 570 140
P0b
1
1
620079
Kleštinové upínací pouzdro bez upínací matice
Hodí se pro GGS 8 C; GGS 28; GGS 28 C; GGS 28 CE; GGS 28 LC; GGS 28 LCE;
GGS 28 LPC Professional
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 206
-
2 608 570 141
P0b
1
1
620086
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro přímé brusky | 207
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn imá
l
ož ní
stv ob
j
í
ba
Ob
s
Dr
uh
Ob
ah
len
í
čís
cí
na
jed
Pr
ům
ěr
Pr
ům
ěr
pa
mm
lce
lo
ed
ná
vk
ov
é
Upínací kleštiny s upínací maticí
Objednací informace
Kleštinové upínací pouzdro s upínací maticí
Hodí se pro GGS 7 C; GGS 27 L; GGS 27 LC; GGS 1212 Professional
-
3
2 608 570 082
P0b
1
1
031103
-
6
2 608 570 084
P0b
1
1
031110
-
8
2 608 570 086
P0b
1
1
031134
1/4
-
2 608 570 085
P0b
1
1
031127
1/8
-
2 608 570 083
P0b
1
1
032612
Upínací kleštiny s upínací maticí
Kleštinové upínací pouzdro s upínací maticí
Hodí se pro GGS 16 Professional
-
6
1 608 570 043
P0b
1
1
026062
-
8
1 608 570 041
P0b
1
1
026055
-
10
1 608 570 040
P0b
1
1
026048
1/4
-
1 608 570 042
P0b
1
1
057134
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Dr
Ob
sa
hb
í
len
ba
uh
dn
Ob
je
Pr
ům
ěr
m
ac
í
m
čís
l
o
ale
ní
Mi
n
mn imá
l
ož ní
stv ob
jed
í
ná
vk
ov
é
Příslušenství pro přímé brusky Bosch
Objednací informace
Držák nástroje
Hodí se pro GGS 7 C; GGS 27 L Professional
35
1 608 040 047
P0f
1
1
024600
-
1 607 950 511
PC1c
1
1
024570
-
1 607 950 525
PC1c
1
1
048491
-
3 603 301 011
P0b
1
1
077972
-
1 603 345 034
P0b
1
1
048767
Jednostranný vidlicový klíč
Hodí se pro GGS 16 Professional
Rychloupínací matice, kónická
Hodí se pro GGS 6 S Professional
Kulatá matice pro rovné kotouče
Hodí se pro GGS 6 Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 207
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
208 | Příslušenství pro nářadí | Příslušenství pro přímé brusky
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn á
l
ož ní
stv ob
j
í
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
ná
vk
ov
é
Příslušenství pro přímé brusky Bosch
Objednací informace
Rovný klíč s dvěma čepy
K upínání všech kotoučů na obouruční úhlové brusky a přímé brusky
Hodí se pro GGS 6 S Professional
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 208
1 607 950 048
P0b
1
1
040891
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Prostřihování a stříhání | 209
Příslušenství
k prostřihovačům Bosch
▶ Razníky a matrice pro řezy křivek, přímé řezy nebo
kombinované tvary s ořezávači Bosch
▶ Pro jednoduchou práci i u úzkých křivkových řezů
nebo komplikovaných výřezů do různých plechů
Ořezávače Bosch s vhodnými razníky zvládají úzké křivky
i komplikované výřezy do plechů - bez jakékoli deformace materiálu
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Razníky
Objednací informace
Razník pro řez v křivkách
Pro GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530
2 608 639 013
P0h
1
1
031523
P0h
1
1
031530
2 608 639 022
P0h
1
1
031554
2 608 639 027
P0b
1
1
088640
2 608 639 025
P0b
1
1
088626
Razník pro rovný řez
Pro GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530
2 608 639 016
Univerzální razníky
Pro GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530
Razník pro rovný řez
Pro GNA 16 (SDS) Professional
Razník pro rovný řez
Pro GNA 3,5 Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 209
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:39
210 | Příslušenství pro nářadí | Prostřihování a stříhání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Razníky
Objednací informace
Univerzální razníky
Pro GNA 1,6 L Professional
2 608 639 024
P0b
1
1
055604
3 607 031 197
P1b
1
1
031813
Univerzální razníky
Pro GNA 3,2 Professional
Univerzální řezný olej
Při použití univerzálního řezného oleje se několikanásobně prodlužuje životnost při řezání kovu
2 607 001 409
M0b
1
1
271240
P0b
1
1
031561
Matrice
Matrice vhodná pro ploché plechy do 2 mm
Pro GNA 1,3; GNA 2,0 Professional; 1530
2 608 639 900
Matrice vhodná pro vlnité a téměř všechny trapézové plechy do 1,2 mm
Pro GNA 3,2; GNA 3,5 Professional
2 608 639 026
P0b
1
1
088633
Matrice vhodná pro vlnité a téměř všechny trapézové plechy do 1,2 mm
Pro GNA 1,6 L Professional
2 608 639 023
P0b
1
1
055598
Matrice vhodná pro vlnité a téměř všechny trapézové plechy do 1,2 mm
Pro GNA 16 (SDS) Professional
2 608 639 028
P0b
1
1
088657
Matrice vhodná pro vlnité a téměř všechny trapézové plechy do 1,2 mm
Pro GNA 2,0 Professional; 1530
2 608 639 021
P0b
1
1
031547
Speciální matrice a raznice vhodná pro vlnité plechy a téměř všechny trapézové plechy do 1,2 mm
Pro GNA 1,3; GNA 1,6; GNA 2,0 Professional; 1530
2 608 639 902
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 210
P0b
1
1
031578
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Prostřihování a stříhání | 211
Příslušenství pro
nůžky na plech a univerzální nůžky Bosch
▶ Nože pro elektrické nůžky Bosch pro jednoduché
stříhání různých materiálů
▶ K doostření vhodné oboustranné nože pro
ekonomické použití
Nůžky na plech Bosch stříhají energicky a bez námahy tenké plechy
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Sady nůžkových nožů
Objednací informace
5dílná sada nožů vhodných na plech
Pro GSC 2,8 Professional
2 607 010 025
C1d
5
1
029803
C1d
5
1
031783
C0a
1
1
032117
C0a
1
1
088664
1
1
031516
5dílná sada nožů vhodných na plech
Pro GSC 1,6; GSC 9,6 V Professional; Typ 1500
3 607 010 028
Vrchní nože pro nůžky na plech a univerzální nůžky Bosch
Vrchní nůž
Pro GSC 3,5; GSC 4,5 Professional
3 608 635 000
Vrchní nůž a spodní nůž
Pro GSC 10,8 V-LI; GSC 16; GSC 160 Professional
2 608 635 243
Vrchní nůž
Pouze na látky, plast, tapety, karton, kůži, podlahové krytiny
Pro GUS 9,6 V Professional
2 608 635 126
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 211
C0a
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
212 | Příslušenství pro nářadí | Prostřihování a stříhání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Spodní nože pro nůžky na plech a univerzální nůžky Bosch
Objednací informace
Spodní nůž
Pro GSC 3,5; GSC 4,5 Professional
3 608 635 002
C0a
1
1
032131
C0a
1
1
031509
2 608 635 410
P0b
1
1
229937
2 608 635 406
P0b
1
1
229890
2 608 635 407
P0b
1
1
229906
2 608 635 408
P0b
1
1
229913
P0b
1
1
229920
Spodní nůž
Pouze na látky, plast, tapety, karton, kůži, podlahové krytiny
Pro GUS 9,6 V Professional
2 608 635 125
Nože pro štěrbinové nůžky Bosch GSZ 160 Professional
Sada střihacích nožů
tvořená 2 střihacími noži a 4 šrouby
Přímý nůž do 1,6 mm
Přímý nůž do 1,0 mm
Nůž na křivky
Nůž z chromové oceli pro řezání nerezové oceli (Inox)
2 608 635 409
Univerzální řezný olej
Univerzální řezný olej
Při použití univerzálního řezného oleje se několikanásobně prodlužuje životnost při řezání kovu
2 607 001 409
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 212
M0b
1
1
271240
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 213
Spojování
S kvalitními sponami Bosch jste s prací
hned hotoví.
Pro elektrické i ruční sponkovačky, pneumatické hřebíkovačky a lepicí pistole nabízí Bosch širokou paletu
spon, hřebů a jehel a dále lepicích tyčinek – pro každé běžné nářadí, pro každý požadavek.
▶ U hřebíků do pneumatických hřebíkovaček, spon a hřebů jsou tvar hlavy, délka, tvrdost drátu a povrchová
úprava přizpůsobené příslušnému použití.
▶ Délka ramena, šířka hřbetu, síla drátu a tvar hrotu u spon a hřebíků – vše je přizpůsobeno různým
materiálům, jako je dřevo, sádra, plast.
▶ Lepicí tyčinky jsou k dispozici pro elastické, odolné spoje i tvrdé, pevné spoje.
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 213
09.11.12 15:40
214 | Příslušenství pro nářadí | Přehled
Příslušenství Bosch
Pro jednoduché připevňování
tenkých materiálů, tedy tam,
kde se hřbet spony nesmí
vtisknout do spojovaného
materiálu, doporučujeme krátkou
sponu z plochého drátu.
Pro trvalé připevnění doporučujeme sponu z plochého
drátu s dlouhými rameny.
Špičková technika: Typ 53 představuje vysoce účinnou
Tip pro praxi: Čím měkčí je materiál, tím delší musí
sponu Bosch – délka ramene 12, 14 a 18 mm pronikne
být spojovací prvek. V praxi se jako absolutně minimální
hluboko do materiálu a zajistí perfektní spojení.
délka osvědčilo 4-5 mm. Pro upevnění nosných
Speciální drát je dimenzovaný na vysokou pevnost
proilovaných dřev a panelů se velmi dobře hodí např.
v tahu
Bosch Typ 55 s úzkým hřbetem a délkou ramene až
= 1 470 N/mm při délce ramene 12 mm, resp.
30 mm. Pro univerzální práci s tenkými fóliemi,
= 1 800 N/mm2 při délce ramene 14 nebo 18 mm.
lepenkou, textiliemi atd. jsou vhodné spony v délce od 6 mm.
2
To umožňuje snadné proniknutí i do tvrdého
dřeva a dřevotřískových desek.
U spon s hrotem C se zatloukají obě ramena současně.
Je tedy možné jejich přesné umístění a použití i na spojovaných
okrajích nejrůznějších materiálů.
Spony se špičatými zabroušenými hroty D, vzájemně natočenými,
jsou navrženy pro práci blízko okrajů obrobku. Ramena se při
zatloukání rozevřou a znemožní vytažení svorky.
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 214
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 215
Hřebíky pro
pneumatickou hřebíkovačku Bosch
▶ Hodí se pro střešní konstrukce, dřevěné stavby, dveřní a okenní
rámy, nábytkové rámy, výrobu palet, výrobu beden
▶ Provedení: bez povrchové úpravy, pozinkované, žárově pozinkované
v zásobníku s úhlem 21° nebo 34°
▶ Všechny hřebíky jsou navíc zpevněné pryskyřicí
(pro lepší proniknutí a větší přídržnou sílu)
▶ Tvar stopky: hladké a rýhované provedení
▶ Všechny hřebíky se vyrábí v Evropě, a jsou tedy zárukou
konstantní vysoké kvality
▶ Díky zpevnění pryskyřicí lze hřebíky snadněji nastřelovat do
materiálu. Současně je zabezpečena větší pevnost.
Hřebíky pro pneumatickou hřebíkovačku Bosch zajišťují trvalé a spolehlivé spoje u
dřevěných staveb a střešních konstrukcí.
Hřebíky s hlavou tvaru D v pásu s úhlem 34° zpevněné pryskyřicí - hladké provedení
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Dr
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
jed
i
uh
dn
Ob
je
Ob
sa
hb
ba
len
í
čís
l
ac
í
mm
L)
hla
vy
ěr
lka
(
Dé
ům
Pr
ům
Pr
Ty
p
ěr
sto
pk
y
o
(D
)m
m
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional
Objednací informace
lesklý kov bez barvy
SN34DK 50
2,8
7 (tvar D)
50
2 608 200 000
C0a
3000
1
563291
SN34DK 65
2,8
7 (tvar D)
65
2 608 200 001
C0a
3000
1
563307
SN34DK 75
2,8
7 (tvar D)
75
2 608 200 002
C0a
3000
1
563314
SN34DK 80
3,1
7.1 (tvar D)
80
2 608 200 003
C0a
3000
1
563321
SN34DK 90
3,1
7.1 (tvar D)
90
2 608 200 004
C0a
2500
1
563338
SN34DK 50G
2,8
7 (tvar D)
50
2 608 200 005
C0a
3000
1
563345
SN34DK 65G
2,8
7 (tvar D)
65
2 608 200 006
C0a
3000
1
563352
SN34DK 75G
2,8
7 (tvar D)
75
2 608 200 007
C0a
3000
1
563369
SN34DK 80G
3,1
7.1 (tvar D)
80
2 608 200 008
C0a
3000
1
563376
SN34DK 90G
3,1
7.1 (tvar D)
90
2 608 200 009
C0a
2500
1
563383
pozinkovaný
žárově pozinkované
SN34DK 50HG
2,8
7 (tvar D)
50
2 608 200 010
C0a
3000
1
563390
SN34DK 65HG
2,8
7 (tvar D)
65
2 608 200 011
C0a
3000
1
563406
SN34DK 75HG
2,8
7 (tvar D)
75
2 608 200 012
C0a
3000
1
563413
SN34DK 90HG
3,1
7.1 (tvar D)
90
2 608 200 013
C0a
2500
1
563420
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 215
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
216 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Příslušenství Bosch
Hřebíky s hlavou tvaru D v pásu s úhlem 34°, zpevněné pryskyřicí - rýhované provedení
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
Dr
uh
Ob
s
ba
len
čís
cí
na
jed
Ob
hla
vy
Dé
lka
(L)
mm
Pr
ům
ěr
Pr
ům
ěr
Ty
p
sto
p
ky
lo
(D
)m
m
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro GSN 90-34 DK; GSN 100-34 DK Professional
Objednací informace
lesklý kov bez barvy
SN34DK 50R
2,8
7 (tvar D)
50
2 608 200 014
C0a
3000
1
563437
SN34DK 65R
2,8
7 (tvar D)
65
2 608 200 015
C0a
3000
1
563444
SN34DK 75R
2,8
7 (tvar D)
75
2 608 200 016
C0a
3000
1
563451
SN34DK 80R
3,1
7.1 (tvar D)
80
2 608 200 017
C0a
3000
1
563468
SN34DK 90R
3,1
7.1 (tvar D)
90
2 608 200 018
C0a
2500
1
563475
Pro GSN 100-34 DK Professional
SN34DK 100R
3,1
7.1 (tvar D)
100
2 608 200 050
C0a
2000
1
624268
SN34DK 50RG
2,8
7 (tvar D)
50
2 608 200 019
C0a
3000
1
563482
SN34DK 65RG
2,8
7 (tvar D)
65
2 608 200 020
C0a
3000
1
563499
SN34DK 75RG
2,8
7 (tvar D)
75
2 608 200 021
C0a
3000
1
563505
SN34DK 80RG
3,1
7.1 (tvar D)
80
2 608 200 022
C0a
3000
1
563512
SN34DK 90RG
3,1
7.1 (tvar D)
90
2 608 200 023
C0a
2500
1
563529
pozinkovaný
žárově pozinkované
SN34DK
50RHG
2,8
7 (tvar D)
50
2 608 200 024
C0a
3000
1
563536
SN34DK
65RHG
2,8
7 (tvar D)
65
2 608 200 025
C0a
3000
1
563543
SN34DK
75RHG
2,8
7 (tvar D)
75
2 608 200 026
C0a
3000
1
563550
SN34DK
90RHG
3,1
7.1 (tvar D)
90
2 608 200 027
C0a
2500
1
563567
100
2 608 200 051
C0a
2000
1
624275
žárově pozinkované
Pro GSN 100-34 DK Professional
SN34DK
100RHG
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 216
3,1
7.1 (tvar D)
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 217
Hřebíky s kulatou hlavou v pásu s úhlem 21°, zpevněné pryskyřicí - hladké provedení
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
Ob
Dr
uh
.
ed
í
len
ba
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ac
dn
Ob
je
Pr
ům
ěr
Pr
ům
ěr
Ty
p
sto
p
hla
vy
Dé
lka
(L)
mm
ky
o
(D
)m
m
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro GSN 90-21 RK Professional
Objednací informace
lesklý kov bez barvy
SN21RK 60
2,8
7
60
2 608 200 028
C0a
4000
1
563574
SN21RK 75
2,8
7
75
2 608 200 029
C0a
3000
1
563581
SN21RK 80
3,1
7
80
2 608 200 030
C0a
3000
1
563598
SN21RK 90
3,1
7
90
2 608 200 031
C0a
2500
1
563604
SN21RK 60G
2,8
7
60
2 608 200 032
C0a
4000
1
563611
SN21RK 75G
2,8
7
75
2 608 200 033
C0a
3000
1
563628
SN21RK 80G
3,1
7
80
2 608 200 034
C0a
3000
1
563635
SN21RK 90G
3,1
7
90
2 608 200 035
C0a
2500
1
563642
pozinkovaný
Hřebíky s kulatou hlavou v pásu s úhlem 21°, zpěvněné pryskyřicí - rýhované provedení
▶ Hodí se pro GSN 90-21 RK Professional
pozinkovaný
SN21RK 60RG
2,8
7
60
2 608 200 036
C0a
4000
1
563659
SN21RK 75RG
2,8
7
75
2 608 200 037
C0a
3000
1
563666
SN21RK 90RG
3,1
7
90
2 608 200 038
C0a
2500
1
563673
žárově pozinkované
SN21RK
65RHG
2,8
7
65
2 608 200 039
C0a
4000
1
563680
SN21RK
75RHG
2,8
7
75
2 608 200 040
C0a
3000
1
563697
SN21RK
90RHG
3,1
7
90
2 608 200 041
C0a
2500
1
563703
Hřebíky na střešní lepenku 16°, pozinkované – hladké provedení
▶ Hodí se pro GCN 45-15 Professional
16° ±1,5°
žárově pozinkované
CN45-15 19HG
3
9,5
19
2 608 200 042
C0a
5000
1
617574
CN45-15 22HG
3
9,5
22
2 608 200 043
C0a
5000
1
617581
CN45-15 25HG
3
9,5
25
2 608 200 044
C0a
5000
1
617598
CN45-15 28HG
3
9,5
28
2 608 200 045
C0a
4000
1
617604
CN45-15 32HG
3
9,5
32
2 608 200 046
C0a
4000
1
617611
CN45-15 35HG
3
9,5
35
2 608 200 047
C0a
4000
1
617628
CN45-15 38HG
3
9,5
38
2 608 200 048
C0a
3000
1
617635
CN45-15 45HG
3
9,5
45
2 608 200 049
C0a
3000
1
617642
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 217
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
218 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Příslušenství Bosch
Hřeby pro
pneumatickou hřebíkovačku Bosch
▶ Hodí se pro výrobu beden, polstrování, rámy obrazů,
výrobu nábytku, obložení zdí, sádrovláknité desky,
ozdobné a soklové lišty, dveřní a okenní lišty
▶ Provedení: lze obdržet pozinkované a navíc z nerezové
oceli odolné proti povětrnostním vlivům
▶ Všechny hřeby se vyrábí v Evropě, a jsou tedy zárukou
konstantní vysoké kvality
▶ Hřeby spolehlivě drží a jejich hlava není téměř vidět
Jednoduché a rychlé připevňování bednění, ozdobných a soklových lišt.
Hřeby se zápustnou hlavou 1.2/18g
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
ah
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ní
Ob
s
Dr
Ob
jed
uh
b
na
ale
cí
mm
čís
lo
mm
D)
(L)
ťk
a(
Dé
lka
Tlo
uš
B)
Šíř
Ty
p
Ro
z
ka
(
mě
rd
rát
mm
um
m
▶ Pro GSK 50 Professional
Objednací informace
Pozinkované provedení
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 218
SK50 16G
1,2
2
1
16
2 608 200 511
C0a
5000
1
563826
SK50 19G
1,2
2
1
19
2 608 200 512
C0a
5000
1
563833
SK50 25G
1,2
2
1
25
2 608 200 513
C0a
5000
1
563840
SK50 30G
1,2
2
1
30
2 608 200 514
C0a
5000
1
563857
SK50 35G
1,2
2
1
35
2 608 200 515
C0a
5000
1
563864
SK50 40G
1,2
2
1
40
2 608 200 516
C0a
5000
1
563871
SK50 45G
1,2
2
1
45
2 608 200 517
C0a
5000
1
563888
SK50 50G
1,2
2
1
50
2 608 200 518
C0a
5000
1
563895
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 219
Hřeby se zápustnou hlavou 1.6/16g
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
í
ah
len
Ob
s
ba
Dr
uh
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
o
ísl
íč
ac
dn
Ob
je
Ty
p
Ro
z
mě
r
dr
átu
Šíř
mm
ka
(B
)m
m
Tlo
uš
ťk
a(
D)
mm
Dé
lka
(L)
mm
▶ Pro GSK 64 Professional
Objednací informace
Pozinkované provedení
SK64 25G
1,6
2,8
1,45
25
2 608 200 500
C0a
2500
1
563710
SK64 30G
1,6
2,8
1,45
30
2 608 200 501
C0a
2500
1
563727
SK64 35G
1,6
2,8
1,45
35
2 608 200 502
C0a
2500
1
563734
SK64 40G
1,6
2,8
1,45
40
2 608 200 503
C0a
2500
1
563741
SK64 45G
1,6
2,8
1,45
45
2 608 200 504
C0a
2500
1
563758
SK64 50G
1,6
2,8
1,45
50
2 608 200 505
C0a
2500
1
563765
SK64 55G
1,6
2,8
1,45
55
2 608 200 506
C0a
2500
1
563772
SK64 63G
1,6
2,8
1,45
63
2 608 200 507
C0a
2500
1
563789
Nerezové provedení
SK64 25NR
1,6
2,8
1,45
25
2 608 200 508
C0a
2500
1
563796
SK64 35NR
1,6
2,8
1,45
35
2 608 200 509
C0a
2500
1
563802
SK64 50NR
1,6
2,8
1,45
50
2 608 200 510
C0a
2500
1
563819
Hřeby se zápustnou hlavou 34° 1.8/15g
▶ Hodí se pro GSK 64-34 Professional
Hladké provedení
pozinkovaný
SK64-34 32G
1,8
2,5
1,76
32
2 608 200 519
C0a
4000
1
617659
SK64-34 38G
1,8
2,5
1,76
38
2 608 200 520
C0a
4000
1
617666
SK64-34 44G
1,8
2,5
1,76
44
2 608 200 521
C0a
4000
1
617673
SK64-34 50G
1,8
2,5
1,76
50
2 608 200 522
C0a
4000
1
617680
SK64-34 57G
1,8
2,5
1,76
57
2 608 200 523
C0a
4000
1
617697
SK64-34 63G
1,8
2,5
1,76
63
2 608 200 524
C0a
4000
1
617703
Nerezové provedení
SK64-34 38NR
1,8
2,5
1,76
38
2 608 200 525
C0a
4000
1
617710
SK64-34 50NR
1,8
2,5
1,76
50
2 608 200 526
C0a
4000
1
617727
SK64-34 63NR
1,8
2,5
1,76
63
2 608 200 527
C0a
4000
1
617734
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 219
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
220 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Příslušenství Bosch
Hřeby se zápustnou hlavou 20° 1.6/16g
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
í
ah
len
Ob
s
ba
Dr
uh
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
o
ísl
íč
ac
dn
Ob
je
Ty
p
Ro
z
mě
r
dr
átu
Šíř
mm
ka
(B
)m
m
Tlo
uš
ťk
a(
D)
mm
Dé
lka
(L)
mm
▶ Hodí se pro GSK 18 V-LI Professional
Objednací informace
Pozinkované provedení
SK64-20 G
1,6
2,8
1,35
32
2 608 200 528
C0a
2000
1
621687
SK64-20 G
1,6
2,8
1,35
38
2 608 200 529
C0a
2000
1
621694
SK64-20 G
1,6
2,8
1,35
44
2 608 200 530
C0a
2000
1
621700
SK64-20 G
1,6
2,8
1,35
50
2 608 200 531
C0a
2000
1
621717
SK64-20 G
1,6
2,8
1,35
57
2 608 200 532
C0a
2000
1
621724
SK64-20 G
1,6
2,8
1,35
63
2 608 200 533
C0a
2000
1
621731
Nerezové provedení
SK64-20 NR
1,6
2,8
1,35
38
2 608 200 534
C0a
2000
1
621748
SK64-20 NR
1,6
2,8
1,35
50
2 608 200 535
C0a
2000
1
621755
SK64-20 NR
1,6
2,8
1,35
63
2 608 200 536
C0a
2000
1
621762
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 220
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 221
Spony pro
pneumatickou sponkovačku Bosch
▶ Hodí se pro upevňování tepelněizolačních materiálů,
sádrovláknitých desek, schodů a zábradlí, montáž plotů,
dveřní a okenní lišty, polstrování, rámy obrazů
▶ Provedení: všechny spony jsou pozinkované a
zpevněné pryskyřicí
▶ Všechny spony se vyrábí v Evropě, a jsou tedy zárukou
konstantní vysoké kvality
▶ Spony s úzkým čelem jsou výborným řešením také v
dekorační oblasti, protože čelo spony pronikne hluboko
do dřeva a není téměř vidět
Spony Bosch jako upevňovací prostředek pro nejrůznější použití při
výstavbě interiérů, např. upevňování dřevěných podlah.
Spony s úzkým čelem 1.2/18g, dlátový hrot, zpevněné pryskyřicí - pozinkované provedení
Vlastnosti výrobků
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 221
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
jed
i
len
ba
uh
Ob
sa
hb
í
čís
lo
Dr
Ob
jed
na
cí
mm
(L)
D)
Dé
lka
uš
ťk
a(
Tlo
ka
(
Šíř
Ty
p
B)
mm
mm
na
vk
ov
e
▶ Pro GTK 40 Professional
Objednací informace
TK40 15G
5,8
1,2
15
2 608 200 700
C0a
5000
1
563901
TK40 20G
5,8
1,2
20
2 608 200 701
C0a
5000
1
563918
TK40 25G
5,8
1,2
25
2 608 200 702
C0a
5000
1
563925
TK40 30G
5,8
1,2
30
2 608 200 703
C0a
5000
1
563932
TK40 35G
5,8
1,2
35
2 608 200 704
C0a
5000
1
563949
TK40 40G
5,8
1,2
40
2 608 200 705
C0a
5000
1
563956
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
222 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Spony, kolíky a svorníky
pro sponkovačky
▶ Spony z plochého drátu hodí se zejména pro tenké
materiály, jestliže se hřbet spony nemá vtlačit do
spojovaného materiálu
▶ Spony z jemného drátu jsou univerzálním spojovacím
materiálem do sponkovačky pro různé ruční a domácí použití
▶ Spony s úzkým hřbetem proniknou do hloubky a poskytují
tak speciální stabilitu při nenápadných hřbetech svorek
Svorky z plochého drátu typ 51
▶ Hodí se pro použití u tenkých lepenek, fólií, etiket, papírů apod.
B
▶ Hodí se pro sponkovačky Bukama, Rocagraf
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 222
uh
dn
Dr
Ob
je
Ob
sa
hb
ba
len
í
čís
l
o
Vlastnosti výrobků
Obsah balení
(počet kusů v balení)
ac
í
mm
Dé
lka
(L)
D)
uš
ťk
a(
Tlo
Šíř
ka
(
B)
mm
mm
D
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
jed
i
na
vk
ov
e
Kó
dE
31 A
65 N
14
0..
.
L
Objednací informace
10
1
6
2 609 200 200
C1a
1000
1
084000
10
1
8
2 609 200 201
C1a
1000
1
084017
10
1
10
2 609 200 202
C1a
1000
1
084024
10
1
14
2 609 200 203
C1a
1000
1
084031
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 223
Svorky z plochého drátu typ 52
▶ Hodí se pro použití u tenkých lepenek, fólií, etiket, papírů apod.
B
▶ Hodí se pro sponkovačky Black & Decker
na
vk
ov
e
L
ed
.
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
o
Vlastnosti výrobků
íč
mm
Dé
lka
(L)
ťk
a(
D)
mm
uš
Tlo
Šíř
ka
(B
)m
m
D
Objednací informace
12,3
1,25
6
2 609 200 204
C1a
1000
1
084048
12,3
1,25
8
2 609 200 205
C1a
1000
1
084055
12,3
1,25
10
2 609 200 206
C1a
1000
1
084062
12,3
1,25
12
2 609 200 207
C1a
1000
1
084079
1,25
14
2 609 200 208
C1a
1000
1
084086
Spony s hrotem D
12,3
Svorky z plochého drátu typ 54
▶ Hodí se pro použití u tenkých lepenek, fólií, etiket, papírů apod.
B
▶ Hodí se pro sponkovačky AEG, Casals, Lux, Peugeot, Rondy, Skil, Swingline
L
D
12,9
1,25
6
2 609 200 218
C1a
1000
1
084185
12,9
1,25
8
2 609 200 219
C1a
1000
1
084192
12,9
1,25
10
2 609 200 220
C1a
1000
1
084208
12,9
1,25
12
2 609 200 221
C1a
1000
1
084215
1,25
14
2 609 200 222
C1a
1000
1
084222
Spony s hrotem D
12,9
Svorky z plochého drátu typ 57
▶ Hodí se pro použití u tenkých lepenek, fólií, etiket, papírů apod.
B
▶ Hodí se pro sponkovačky Arrow, Black & Decker, Bosch, Bostitch, Emhard, Esco, Kwb,
L
Maestri, Mekano, Outifrance, Peugeot, Rapid, Rocafix
D
10,6
1,25
6
2 609 200 229
C1a
1000
1
084291
10,6
1,25
8
2 609 200 230
C1a
1000
1
084307
10,6
1,25
10
2 609 200 231
C1a
1000
1
084314
10,6
1,25
12
2 609 200 232
C1a
1000
1
084321
1,25
14
2 609 200 233
C1a
1000
1
084338
Spony s hrotem D
10,6
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 223
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
224 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Svorky z jemného drátu typ 53
▶ Hodí se např. na textilie, lepenky, ploché dřevěné lišty, drátěné pletivo
B
▶ Hodí se pro sponkovačky AEG, Arrow, Black & Decker, Bosch, Esco, Kwb, Maestri,
L
Mekano, Metabo, Neckermann/Bullcraft, Novus, Outifrance, Piranha, Rocagraf, Stanley,
Skil Wolfcraft
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
í
ah
len
Ob
s
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
o
Vlastnosti výrobků
íč
mm
Dé
lka
(L)
uš
Tlo
Šíř
ka
(B
)
mm
ťk
a(
D)
mm
D
Objednací informace
11,4
0,74
4
2 609 200 291
C1a
1000
1
101363
11,4
0,74
6
1 609 200 326
C1a
1000
1
012126
11,4
0,74
6
2 609 200 209
C1a
5000
1
084093
11,4
0,74
8
1 609 200 365
C1a
1000
1
004756
11,4
0,74
8
2 609 200 210
C1a
5000
1
084109
11,4
0,74
10
1 609 200 366
C1a
1000
1
004763
11,4
0,74
10
2 609 200 211
C1a
5000
1
084116
11,4
0,74
12
1 609 200 367
C1a
1000
1
004770
11,4
0,74
12
2 609 200 212
C1a
5000
1
084123
11,4
0,74
14
1 609 200 368
C1a
1000
1
004787
11,4
0,74
14
2 609 200 213
C1a
5000
1
084130
11,4
0,74
18
1 609 200 369
C1a
1000
1
004794
Spony z nerezové oceli odolné proti vlivům počasí
11,4
0,74
6
2 609 200 214
C1a
1000
1
084147
11,4
0,74
8
2 609 200 215
C1a
1000
1
084154
11,4
0,74
10
2 609 200 216
C1a
1000
1
084161
11,4
0,74
14
2 609 200 217
C1a
1000
1
084178
Svorky z jemného drátu typ 58
▶ Hodí se např. na textilie, lepenky, ploché dřevěné lišty, drátěné pletivo
B
▶ Hodí se pro sponkovačky Bostitch, Esco, Kwb, Lux, Novus, Rocafix, Rocagraf, Swingline
L
D
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 224
13
0,75
6
2 609 200 234
C1a
1000
1
084345
13
0,75
8
2 609 200 235
C1a
1000
1
084352
13
0,75
10
2 609 200 236
C1a
1000
1
084369
13
0,75
12
2 609 200 237
C1a
1000
1
084376
13
0,75
14
2 609 200 238
C1a
1000
1
084383
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 225
Svorky z jemného drátu typ 59
▶ Hodí se např. na textilie, lepenky, ploché dřevěné lišty, drátěné pletivo
B
▶ Hodí se pro sponkovačky Rapid, Rocagraf
L
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
Ob
s
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
len
čís
lo
Vlastnosti výrobků
cí
mm
Dé
lka
(L)
ťk
a(
D)
mm
uš
Tlo
Šíř
ka
(B
)m
m
D
Objednací informace
10,6
0,72
6
2 609 200 239
C1a
1000
1
084390
10,6
0,72
8
2 609 200 240
C1a
1000
1
084413
10,6
0,72
10
2 609 200 241
C1a
1000
1
084420
10,6
0,72
12
2 609 200 242
C1a
1000
1
084437
10,6
0,72
14
2 609 200 243
C1a
1000
1
084444
Svorky s úzkým hřbetem typ 55
▶ Hodí se pro obzvlášť pevná spojení, také na silnější materiály
B
▶ Hodí se pro sponkovačky AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Lux, Metabo,
L
Novus, Wolfcraft
D
6
1,08
12
1 609 200 370
C1a
1000
1
004800
6
1,08
14
1 609 200 371
C1a
1000
1
004817
6
1,08
16
1 609 200 372
C1a
1000
1
004824
6
1,08
18
2 609 200 223
C1a
1000
1
084239
6
1,08
19
1 609 200 373
C1a
1000
1
004831
Svorky s úzkým hřbetem typ 55 pryskyřice
▶ Hodí se pro upevnění obložení stěn a stropů ve spojení se sponami do spár nebo
B
dřevěných profilů. Pryskyřicový povlak nabízí díky svému lepicímu účinku i při
L
dlouhodobém zatížení velmi pevné usazení.
▶ Hodí se pro sponkovačky AEG, Bosch, Black & Decker, Buama, Esco, Kwb, Metabo,
Novus, Wolfcraft
D
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 225
6
1,08
16
2 609 200 225
C1a
3000
1
084253
6
1,08
19
1 609 200 389
C1a
1000
1
004992
6
1,08
19
2 609 200 226
C1a
3000
1
084260
6
1,08
23
1 609 200 374
C1a
1000
1
004848
6
1,08
23
2 609 200 227
C1a
3000
1
084277
004985
6
1,08
26
1 609 200 388
C1a
1000
1
6
1,08
28
1 609 200 375
C1a
1000
1
004855
6
1,08
28
2 609 200 228
C1a
3000
1
084284
6
1,08
30
2 609 200 224
C1a
1000
1
084246
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
226 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Kolíky typ 40
▶ Hodí se pro jednoduchá upevnění u nosného materiálu
▶ Hodí se pro sponkovačky Bosch, Kwb, Novus
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
Dr
uh
sa
ba
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
cí
na
jed
Ob
Dé
lka
(L)
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
L
Objednací informace
16
1 609 200 381
C1a
1000
1
004916
19
1 609 200 382
C1a
1000
1
004923
23
1 609 200 390
C1a
1000
1
005005
28
1 609 200 391
C1a
1000
1
005012
Kolíky typ 41
▶ Hodí se pro jednoduchá upevnění u nosného materiálu
▶ Hodí se pro sponkovačky Bosch (HT 14), Esco, Kwb (T 14)
L
14
2 609 200 292
C1a
1000
1
101370
Hřeby - typ 47
▶ Sponkovací hřebíky Bosch do sponkovačky z drátu z tvrzené oceli s délkou dříku mezi
B
D
16 a 30 mm
▶ Šířka hlavy podle nářadí 1,8 nebo 2,8 mm
▶ Hodí se pro sponkovačky AEG, Bosch, Esco, Kwb, Lux, Mekano, Metabo, Novus,
L
Vlastnosti výrobků
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 226
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
na
vk
ov
e
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
h
Ob
Dr
uh
ba
len
í
čís
lo
Ob
jed
na
cí
mm
Dé
lka
(L)
D)
uš
ťk
a(
Tlo
Šíř
ka
(
B)
mm
mm
Peugeot, Rocafix, Rocagraf, Stanley, Swingline, Wolfcraft
Objednací informace
1,8
1,27
16
1 609 200 376
C1a
1000
1
004862
1,8
1,27
19
1 609 200 377
C1a
1000
1
004879
1,8
1,27
23
1 609 200 378
C1a
1000
1
004886
1,8
1,27
26
1 609 200 379
C1a
1000
1
004893
1,8
1,27
28
1 609 200 380
C1a
1000
1
004909
1,8
1,27
30
2 609 200 249
C1a
1000
1
084406
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 227
Hřeby - typ 48
▶ Sponkovací hřebíky Bosch do sponkovačky z drátu z tvrzené oceli
B
D
▶ Hodí se pro sponkovačku Bosch PTK 14
1,8
na
vk
ov
e
ed
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
Ob
Ob
je
Dr
uh
dn
ba
ac
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
o
Vlastnosti výrobků
íč
mm
Dé
lka
(L)
ťk
a(
D)
mm
uš
Tlo
Šíř
ka
(B
)m
m
L
Objednací informace
1,45
14
1 609 200 393
C1a
1000
1
008396
Hřeby - typ 49
▶ Sponkovací hřebíky Bosch do sponkovačky z drátu z tvrzené oceli s délkou dříku mezi
B
D
14 a 30 mm
▶ Šířka hlavy podle nářadí 1,8 nebo 2,8 mm
▶ Hodí se pro sponkovačky Black & Decker
L
2,8
1,65
14
2 609 200 244
C1a
1000
1
084451
2,8
1,65
16
2 609 200 245
C1a
1000
1
084468
2,8
1,65
19
2 609 200 246
C1a
1000
1
084475
2,8
1,65
25
2 609 200 247
C1a
1000
1
084482
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
sa
hb
ba
uh
Dr
Ob
jed
na
c
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Vytahovač spon a sada pro sponkovačku
Objednací informace
Vytahovač spon
2 608 110 002
PC1c
1
1
062459
2 607 000 098
PC1c
1
1
010443
Sada pro sponkovačku, 4dílná
Pro PTK 14 E
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 227
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
228 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Příslušenství Bosch
Ruční a úderové sponkovačky
▶ Ruční sponkovačky pro rychlé upevnění např. textilií,
fólií, lepenky nebo izolačního materiálu
▶ Provedení jako ruční sponkovačka se spouští v rukojeti
nebo úderová sponkovačka se zapínáním úderem
▶ Úderové sponkovačky Bosch zarazí při úderu spony
enormní silou do materiálu
Ruční sponkovačky Bosch se spouští v rukojeti pro univerzální použití
řemeslníky nebo domácími kutily
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Ruční sponkovačky
Objednací informace
Ruční sponkovačka HT 8
Hodí se pro rychlé upevnění textilií, fólií, izolačního materiálu apod.
Robustní celokovové provedení, vypodložená rukojeť, aretace
Vhodné spony: typ 53, délka 4, 6, 8 mm
0 603 038 000
C1a
1
1
101325
Ruční sponkovačka HT 14
Hodí se pro rychlé upevnění textilií, střešní lepenky, fólií, izolačních materiálů,
drátěného pletiva a pro lehké čalounické práce
Univerzální sponkovačka v robustním celokovovém provedení s plynulou regulací intenzity
úderu, vypodložená rukojeť s aretací
Vhodné spony: typ 53, délka 4, 6, 8, 10, 12, 14 mm. Vhodné jehly: typ 41, délka 14 mm
0 603 038 001
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 228
C1a
1
1
101332
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 229
Vlastnosti výrobků
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Úderová sponkovačka
Objednací informace
Úderová sponkovačka HMT 53
Hodí se pro balicí, dekorační nebo izolační práce apod.
Rukojeť s ochranou prstů, zásobník až pro 200 spon
Vhodné spony: typ 53, délka 4, 6, 8 mm
0 603 038 002
C1a
1
1
101349
1
1
101356
Úderová sponkovačka HMT 57
Hodí se pro balicí, izolační nebo pokrývačské práce apod.
Rukojeť s ochranou prstů, zásobník až pro 160 spon
Vhodné spony: typ 57, délka 6, 8, 10 mm
0 603 038 003
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 229
C1a
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
230 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Příslušenství Bosch
Páskované šrouby pro MA55
Páskované šrouby
▶ Hodí se pro použití u suchých staveb
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
Ob
uh
Dr
.
ed
í
len
ba
na
jed
Ob
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
cí
ub
šro
lka
Dé
Pr
ům
ěr
šro
Hla
va
ní
če
na
Oz
mm
ub
u
um
m
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro MA 55
Objednací informace
Hrubý závit
Hodí se pro sádrokartonové desky na dřevo
L
D
S-G
PH2
3,9
25
2 608 000 547
C0a
1000
1
688277
S-G
PH2
3,9
30
2 608 000 548
C0a
1000
1
688284
S-G
PH2
3,9
35
2 608 000 549
C0a
1000
1
688291
Jemný závit
Hodí se pro sádrokartonové desky na kov (do tloušťky 0,7 mm)
L
D
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 230
S-F
PH2
3,9
25
2 608 000 550
C0a
1000
1
688307
S-F
PH2
3,9
30
2 608 000 551
C0a
1000
1
688314
S-F
PH2
3,9
35
2 608 000 552
C0a
1000
1
688321
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 231
D
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
Dr
uh
Ob
s
ba
len
cí
na
jed
Ob
Dé
lka
š
rou
mm
Pr
ům
ěr
čís
bu
u
ub
šro
Hla
va
ní
če
na
Oz
Vlastnosti výrobků
L
lo
mm
na
vk
ov
e
Páskované šrouby
Objednací informace
Šroub do sádrokartonu
Hodí se pro sádrokartonové desky na dřevo a kov (do tloušťky 0,7 mm)
G
PH2
3,9
30
2 608 000 553
C0a
1000
1
688338
1
688345
L
D
Jemný závit s vrtací špičkou
Hodí se pro sádrokartonové desky na kov (tloušťka 0,7 – 2,2 mm)
S-FB
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 231
PH2
3,9
35
2 608 000 554
C0a
1000
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
232 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro
lepicí pistole
▶ Lepicí tyčinky z tavného lepidla pro jednoduché opravy, fixování,
montování, utěsňování a spárování
▶ Hodí se pro všechny běžné lepicí pistole
Tyčkové lepidlo, průhledné
▶ Pro elastické, pevné spoje
▶ Hodí se na těsnění, PVC, plast, kůži, keramiku, tkaniny, sklo.
▶ Hodí se pro lepicí pistole Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex,
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
Ob
sa
h
uh
ba
len
í
íč
Dr
Ob
jed
na
c
otn
os
tg
Hm
mm
lka
Dé
Pr
ům
ěr
m
m
ísl
o
ed
n
av
ko
ve
Peugeot, Steinel, Uhu
Objednací informace
11
45
125
1 609 201 219*
C1a
1
1
005265
11
45
500
1 609 201 220*
C1a
1
1
005272
11
200
500
1 609 201 396*
C1a
1
1
005647
11
200
10000
2 607 001 104*
C0a
1
1
068291
* Velkoobchodní balení se liší podle uvedené hmotnosti
Tyčkové lepidlo, černé
▶ Pro elastické, pevné spoje
▶ Hodí se na těsnění, koberce, kov
▶ Hodí se pro lepicí pistole Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex,
Peugeot, Steinel, Uhu
11
45
125
1 609 201 221*
C1a
1
1
005289
11
200
500
2 607 001 178*
C1a
1
1
048439
* Velkoobchodní balení se liší podle uvedené hmotnosti
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 232
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Spojování | 233
Tyčkové lepidlo, šedé
▶ Pro elastické, pevné spoje
▶ Hodí se pro oblast elektroinstalací, kabelová poutka, PVC, koberce.
▶ Hodí se pro lepicí pistole Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex,
Vlastnosti výrobků
11
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
ba
Ob
Dr
uh
jed
Ob
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
o ž ni
stv ob
j
i
len
í
čís
na
cí
st
g
Hm
otn
o
Dé
lka
mm
Pr
ům
ěr
mm
lo
ed
na
vk
ov
e
Peugeot, Steinel, Uhu
Objednací informace
200
500
2 607 001 177*
C1a
1
1
048422
* Velkoobchodní balení se liší podle uvedené hmotnosti
Tyčkové lepidlo, žluté, přírodní barva
▶ Pro tvrdé, pevné spoje
▶ Hodí se na dřevo, nákližky, karton, balení, těsnění, kov
▶ Hodí se pro lepicí pistole Bosch, Black & Decker, Bostik, Bühnen, Metabo, Pattex,
Peugeot, Steinel, Uhu
11
200
500
2 607 001 176*
C1a
1
1
048415
* Velkoobchodní balení se liší podle uvedené hmotnosti
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
uh
Dr
Ob
sa
h
ba
len
í
cí
č
na
jed
Ob
Na
pě
tí V
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Nabíječka bez síťového kabelu
Objednací informace
Nabíječka
Hodí se pro nabíjení lepicí pistole PKP 30 LE
Pro GKP 200 CE Professional
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 233
2 609 200 136
P1d
1
1
059008
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
234 | Příslušenství pro nářadí | Spojování
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro
pájecí pistoli Bosch PLP 100
▶ Příslušenství pro pájecí pistoli Bosch PLP 100 pro
rychlé měkké pájení cínem, pro povrchové opracování
a pro dělení plastů i rytí do dřeva za horka
Pájecí pistole Bosch s přímo vyhřívanými pájecími hroty pro rychlé,
čisté pájení, např. elektronických montážních dílů nebo audio
komponent při montáži reproduktorových boxů
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
Ob
sa
ba
Dr
Ob
uh
jed
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Pájecí hroty pro Bosch PLP 100
Objednací informace
Pájecí hrot
Hodí se pro vypalování, gravírování dřeva
1 609 390 232
PC1c
1
1
005951
1 609 390 337
PC1c
1
1
006033
1 609 390 228
PC1c
1
1
005913
Pájecí hrot
Hodí se pro jemné práce
Pájecí hrot
s univerzálním využitím
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 234
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 235
Horký vzduch, lakování
a odstraňování.
Příslušenství k opalovacím pistolím Bosch
Horký vzduch má mnohostranné využití. Program trysek Bosch zahrnuje typy vhodné pro sušení, rozmrazování,
cínování, tváření, svařování plastu a odstraňování barev. Provedení je upraveno podle opalovacích pistolí Bosch
(tyčová a pistolová forma).
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 235
09.11.12 15:40
236 | Příslušenství pro nářadí | Horký vzduch, lakování a odstraňování
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro
horkovzdušné pistole Bosch
Hubice pro horkovzdušné pistole Bosch, všechny modely
▶ Hodí se pro GHG 500-2; GHG 600-3; GHG 600 CE; GHG 630 DCE;
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
h
Ob
Dr
uh
ba
le
ní
íč
jed
na
c
Ob
ěr
ům
Pr
Šíř
ka
[
mm
]
mm
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
GHG 660 LCD Professional; PHG 500-2; PHG 600-3; PHG 630 DCE
Objednací informace
Plochá tryska
s plošným rozdělením horkého vzduchu pro sušení, odstraňování barvy, rozmrazování
75
33,5
1 609 390 451
C1a
1
1
006095
50
33,5
1 609 201 795
C1a
1
1
013109
Hubice na sklo
se speciální konstrukcí boků pro ochranu teplotně citlivých materiálů, jako je sklo
75
33,5
1 609 390 452
C1a
1
1
006101
50
33,5
1 609 201 796
C1a
1
1
013116
C1a
1
1
006118
Relektorová tryska
s čelním svodem k pájení, pro cínování a smršťování
32
33
1 609 390 453
Úhlová tryska
pro snadné odstraňování tepelně formovatelných materiálů, pro tyčovou horkovzdušnou pistoli Bosch
80
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 236
33,5
1 609 201 751
C1a
1
1
015141
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Horký vzduch, lakování a odstraňování | 237
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
Ob
s
Dr
uh
jed
Ob
ah
len
í
čís
na
cí
mm
Pr
ům
ěr
Šíř
ka
[m
m]
lo
ed
na
vk
ov
e
Hubice pro horkovzdušné pistole Bosch, všechny modely
Objednací informace
Redukční tryska
s polovičním průměrem pro práci v rozích nebo ke koncentraci proudu horka na malé plochy,
například při odstraňování pájených spojů
-
20
1 609 201 648
C1a
1
1
015110
Hubice pro horkovzdušné pistole Bosch s elektronikou
Vlastnosti výrobků
Ob
sa
ba
uh
Dr
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
▶ Hodí se pro GHG 630 DCE; GHG 660 LCD Professional; PHG 630 DCE
Objednací informace
Redukční tryska
jako redukční tryska, kulatá tryska pro koncentrovaný proud horkého vzduchu nebo jako adaptér na speciální trysky
14
1 609 201 647
C1a
1
1
015134
C1a
1
1
013123
Redukční tryska
Základní prvky pro všechny přídavné trysky Ø 9 mm
9
1 609 201 797
Svařovací botka
s bočním kanálem pro přívod svařovacího drátu z plastu až do Ø 5 mm.
Ve spojení s redukční tryskou Ø 9 mm
10
1 609 201 798
C1a
1
1
013130
Šterbinová tryska
k úzkoplošnému přesahovacímu svařování fólií z PVC. Ve spojení s redukční tryskou Ø 9 mm
10
1 609 201 799
C1a
1
1
013147
Řezací tryska
pro vysoce koncentrovaný proud horkého vzduchu k řezání tvrdé pěny až do tloušťky 100 mm
Ve spojení s redukční tryskou Ø 9 mm
10
1 609 201 800
C1a
1
1
013154
1
1
013161
Svařovací tryska
s otvorem pro přívod svařovacího drátu z plastu až do Ø 4 mm.
Ve spojení s redukční tryskou Ø 9 mm
10
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 237
1 609 201 801
C1a
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
238 | Příslušenství pro nářadí | Horký vzduch, lakování a odstraňování
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ah
ba
Ob
s
Dr
uh
Ob
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
len
í
čís
cí
na
jed
Hm
otn
o
st
g
mm
Pr
ům
ěr
Dé
lka
mm
lo
ed
na
vk
ov
e
Plastový svařovací drát pro horkovzdušné pistole Bosch s elektrikou
Objednací informace
Svařovací drát z plastu
Polyetylen (HDPE) černý
225
4
100
1 609 201 807
C1a
1
1
013185
100
1 609 201 808
C1a
1
1
013192
100
1 609 201 809
C1a
1
1
013208
100
1 609 201 810
C1a
1
1
013215
100
1 609 201 811
C1a
1
1
013222
Svařovací drát z plastu
Tvrdé PVC průhledné
225
4
Svařovací drát z plastu
Měkké PVC
225
4
Svařovací drát z plastu
Polypropylen (PP) béžový
225
4
Svařovací drát z plastu
Polyetylen (LDPE) bílý
225
4
Smršťovací trubičky
Vlastnosti výrobků
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 238
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
Dr
Ob
sa
h
í
ba
len
uh
dn
Ob
je
Pr
ům
ěr
m
ac
í
m
čís
l
o
ed
n
av
ko
ve
▶ Smršťování konců kabelů, kabelových lomů a provazců.
Objednací informace
1,6-4,8
1 609 201 812
P1d
50
1
013239
4,8-9,5
1 609 201 813
P1d
30
1
013246
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Horký vzduch, lakování a odstraňování | 239
Příslušenství pro
stříkací pistole Bosch
▶ Příslušenství ke stříkacím pistolím pro rovnoměrné
lakování, impregnování nebo pro odstraňování zbytků,
nečistot
▶ Hubice pro hustý a řídký postřikový materiál
▶ Kruhové hubice pro čisté, plošné nanášení barev
Ploché hubice pro cílené nanášení barev v malých plochách
Vlastnosti výrobků
Ob
sa
ba
uh
Dr
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Hubice pro stříkací pistoli Bosch PSP 260
Objednací informace
Oblá tryska
pro univerzální nasazení
0,4
1 609 390 540
C1d
1
1
017237
0,6
1 609 390 541
C1d
1
1
017244
0,5
1 609 390 358
C1d
1
1
006064
0,7
1 609 390 359
C1d
1
1
006071
-
1 609 390 021
C1d
1
1
005852
Oblá tryska
S rubínovou vložkou
Plochá rozprašovací tryska
pro přesné stříkání.
Plochá rozprašovací tryska
Tvrdokov
Prodloužení trysek
ohebné nahoru nebo dolů
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 239
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
240 | Příslušenství pro nářadí | Horký vzduch, lakování a odstraňování
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro stříkací pistole Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
len
Ob
s
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
▶ Pro práci s barvou
Objednací informace
Nádoba na barvu
Pro PSP 260
1 609 390 458
P1b
1
1
006125
2 609 390 300
P1b
1
1
103794
1 609 390 045
P1d
1
1
005876
1 609 200 248
P1b
1
1
004473
2 609 390 301
P1b
1
1
103800
Nádoba na barvu
Pro PSP 60
Sítko na barvu
Pro PSP 60; PSP 260
Kalíšek na měření viskozity
Pro PSP 60; PSP 260
Jehla k čištění trysky
Pro PSP 60
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 240
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Horký vzduch, lakování a odstraňování | 241
Příslušenství pro
odstraňovač tapet Bosch PTL 1
▶ Příslušenství pro odstraňovač tapet k rychlému
odstranění starých tapet - zapomeňte na vodu,
chemikálie a stěrku
▶ Pro jednoduchou práci, i na těžko přístupných
plochách nebo v rozích
▶ Štíhlá stříkací hubice omezuje šíři proudu horké páry
pro práci např. za topnými tělesy
Přitiskněte parní štít a nechte působit, pak se tapeta rychle a bez
námahy odloupne
Vlastnosti výrobků
Ob
Dr
sa
ba
uh
jed
Ob
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
cí
na
m
ka
m
Šíř
Dé
lka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Příslušenství pro odstraňovač tapet Bosch PTL1
Objednací informace
Parní štít
Pro PTL 1
300
183
2 609 390 282
C1d
1
1
088718
350
-
2 609 390 283
C1d
1
1
088725
P1d
1
1
088732
Hadice
Pro PTL 1
Stříkací hubice s rukojetí, pro úzká místa
Pro PTL 1
165
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 241
-
2 609 390 284
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
242 | Příslušenství pro nářadí | Přehled
Příslušenství Bosch
Odsávání
Program příslušenství pro externí odsávání speciálními vysavači
Bosch při používání profesionálního elektrického nářadí
Příslušenství pro nové vysavače na mokré a suché sání
GAS 35 L SFC+, GAS 35 L AFC, GAS 35 M AFC a dále GAS 55 M AFC
najdete od dubna 2013 na www.bosch-pt.com
Hodí se pro vysavače GAS 15 + 25 + 50 + 50 M
Vrtací kladiva
S papírovým sáčkem
2 605 411 167 (pro GAS 25)
2 605 411 163 (pro GAS 50 + 50 M)
Se sáčkem z rouna
2 605 411 229 (pro GAS 15 L)
S polyesterovým iltrem
2 607 432 015 (pro GAS 25)
2 607 432 017 (pro GAS 50)
S polyesterovým
skládaným iltrem
2 607 432 024 (pro GAS 15 L)
S celulózovým
skládaným iltrem
2 607 432 016 (pro GAS 50 M)
Typy nářadí
GBH 2-20 SE
GBH 2-20 SRE
GBH 2 SE
GBH 2 SR
GBH 2-22 RE
GBH 2-23 ...
GBH 2-24 DSE
GBH 2-24 DSR
GBH 2-24 DFR
GBH 2-26 E
GBH 2-26 RE
GBH 2-26 DE
GBH 2-26 DRE
GBH 2-26 DFR
GBH 3-28 E
GBH 3-28 FE
GBH 2-18 RE
GBH 2-23 RE
GBH 4-32 DFR
GBH 3-28 DRE
GBH 3-28 DFR
GBH 5-40 DE
GBH 5-40 DCE
GBH 7-46 DE
GBH 11 DE
Extra
Hadice
Adaptér
Sada odsávacích
nástavců
Průměr vrtání
4 - 20 mm
1 607 000 173
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
1 609 200 933
Odsávací nástavec
Průměr vrtání 16 - 40 mm
1 618 190 009
Diamantové vrtačky
GDB 1600 WE
GDB 1600 DE
GDB 2500 WE
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
1 609 200 933
Stojany na vrtačky
0 601 190 025
Hadice Ø 35 mm
GAS 15
Příklepové vrtačky
GSB 16 RE
GSB 18-2 RE
GSB 19-2 RE
GSB 20-2 RE
GSB 20-2 RCE
GSB 20-2 RET
GSB 22-2 RE
GSB 22-2 RCE
GSB 21-2 RE
GSB 21-2 RCT
Sada odsávacích
nástavců
Průměr vrtání 4 - 20 mm
1 607 000 173
GSB 90-2 E
Kompletní souprava
3 607 031 202
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
1 609 200 933
Hadice Ø 35 mm
GAS 15
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 242
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Drážkovací frézky do zdiva a drážkovací frézky
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 243
Typy nářadí
Platí pro
objednací číslo…
Extra
Koleno
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
GNF 20 CA
GNF 35 CA
GNF 65 A
GSF 100 A
Adaptér
1 609 200 933
Hadice Ø 35 mm
GAS 15
Úhlové brusky
670 W - 1 400 W
GWS 5-100 ..
GWS 5-115 ..
GWS 6-100 ..
GWS 6-115 ..
GWS 6-125 ..
GWS 850 ...
0 601 375 0…
- 0 601 377 9…
GWS 7-115
GWS 9-125
GWS 10-125 C
GWS 10-125 CE
GWS 14-125 C
GWS 14-125 CE
0 601 80…
GWS 8-115
GWS 8-125
GWS 10-125
GWS 11-125 CI/CIE
GWS 14-125 CI/CIE/CIT
0 601 820…
- 0 601 825…
GWS 8-115 / Z
GWS 8-125
GWS 10-125 / Z
GWS 11-125 CI / CIE / CIH
GWS 14-125 CI/CIE/CIT
GWS 15-125 CIH / CIEH / CITH
3 601 H .. …
GWS 7-115
GWS 7-125
GWS 9-125
GWS 10-125 C
GWS 10-125 CE
GWS 14-125 C
GWS 14-125 CE
GWS 1000
0 601 80. ...
- 0 601 805 ...
GWS 14-150 CI
GWS 15-150 CIH
3 601 H.. …
Rychlé nastavování
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
1 619 P06 514
Upínací páska/páčka
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
pro dělení
1 605 510 291
Rychlé nastavování
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
2 605 510 264
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Rychlé nastavování
Koleno
1 600 793 007
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
2 605 510 264
Adaptér
1 609 200 933
Hadice Ø 35 mm
GAS 15 L
Upínací páska/páčka
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
pro dělení
1 605 510 291
Rychlé nastavování
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
2 605 510 265
GWS 14-150 C
0 601 806 ...
Upínací páska/páčka
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
1 605 510 292
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 243
09.11.12 15:40
244 | Příslušenství pro nářadí | Přehled
Úhlová bruska
2 000 W-2 500 W
Typy nářadí
GWS 20-180 / H / JH
GWS 20-180 / J
GWS 21-180 HV / JHV
GWS 22-180 H / JH
GWS 23-180 / J
GWS 24-180 BX / JBX
GWS 24-180 H / BV / JBV
GWS 24-180 H / JH
GWS 25-180 / J
GWS 26-180 BV / JBV
GWS 26-180 H/ JH
GWS 26-180 B
GWS 180 / J
GWS 20-230 / J
GWS 23-230 / J
GWS 25-230 / J
GWS 20-230 H / J / JH
GWS 21-230 HV / JHV
GWS 24-230 H / BV / JBV
GWS 26-230 B / BV / JBV
GWS 24-230 BX / JBX
GWS 22-230 H / JH
GWS 24-230 H / JH
GWS 26-230 JH
GWS 26-230 JBV
GWS 230
Příslušenství Bosch
Platí pro
objednací číslo…
Extra
Koleno
Hadice
Koleno
1 600 793 007
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
1 605 510 179
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
1 605 510 180
Adaptér
1 609 200 933
Hadice Ø 35 mm
GAS 15 L
bez adaptéru
GWS 22-180 LVI
GWS 24-180 LVI
GWS 26-180 JBV (3 601 H55 U..)
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
2 602 025 284
GWS 22-230 LVI
GWS 24-230 LVI
GWS 24-230 JBX (3 601 H64 4../R..T..)
GWS 26-230 BV (3 601 H56 S..)
GWS 26-230 JBV (3 601 H56 U..)
GWS 26-230 (3 601 H56 5..)
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
2 602 025 285
Speciální dělicí brusky
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
GWS 24-300
GWS 24-300 J
Vodicí saně s odsávacím hrdlem
1 605 510 215
Koleno
1 600 793 007
Adaptér
1 609 200 933
Hadice Ø 35 mm
GAS 15 L
Brusky na beton
GBR 14 CA
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
1 609 200 933
Hadice Ø 35 mm
GAS 15 L
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 244
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Kmitací pilky
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 245
Typy nářadí
Extra
Hadice
GST 100
GST 100 CE
GST 100 B
GST 100 BCE
GST 120 E
GST 120 BE
GST 135 CE
GST 135 BCE
GST 14,4 V
GST 18 V
GST 24 V
GST 75 BE
GST 150 CE
GST 150 BCE
GST 90 E
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
GFZ 14-35 A
GFZ 16-35 AC
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
Adaptér
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
Pily ocasky
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
Ruční okružní pily
GKS 54
GKS 54 CE
GKS 55
GKS 55 CE
GKS 55 GCE
GKS 65
GKS 65 CE
GKS 65 G
GKS 65 GCE
GKS 66 CE
GKS 85 S
GKS 85 G
GKS 160
GKS 190
GKS 24 V
GKS 18 V-LI
GKS 36 V-LI
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
GHO 15-82
GHO 26 -82
GHO 31-82
GHO 36-82 C
GHO 40-82 C
GHO 14,4 V
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
Ruční hoblíky
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 245
09.11.12 15:40
246 | Příslušenství pro nářadí | Přehled
Horní frézky
Typy nářadí
GKF 600
GOF 900 ACE
GOF 1300 ACE
GOF 2000 CE
GOF 1600 CE
GMF 1600 CE
Příslušenství Bosch
Extra
Adaptér
2 608 000 488
2 608 000 489
2 607 017 128
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
Univerzální frézky
GUF 4-22 A
Adaptér
1 600 499 005
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
Frézka na drážky pro ploché čepy
GFF 22 A
Adaptér
1 600 499 005
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
Pásové brusky
GBS 75 AE Set
Adaptér
2 600 499 045
GBS 100 AE
Adaptér
1 600 499 005
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
Vibrační brusky
GSS 16 A
GSS 23 AE
GSS 23 A
Adaptér
2 600 306 007
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
GSS 140 A
GSS 230 AE
GSS 280 A
GSS 280 AE
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
GDA 280 E
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
Delta brusky
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 246
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Excentrické brusky
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 247
Typy nářadí
Extra
GEX 125 A
GEX 125 AC
GEX 150 AC
Adaptér
2 600 306 007
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
GEX 125-1 AE
GEX 150 Turbo
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
GCM 8 S
GCM 10
GCM 10 J
GCM 10 S
GCM 10 SD
GCM 12
GCM 12 SD
GTS 10
GKG 24 V
Hadice Ø 19 mm
2 607 002 161 (3 m)
2 607 002 162 (5 m)
antistatická
Stacionární nářadí
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 163 (3 m)
2 607 002 164 (5 m)
antistatická
Program příslušenství pro externí odsávání speciálními vysavači
Bosch při používání domácího elektrického nářadí
Hodí se pro vysavač PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21
Vrtací kladiva
Typy nářadí
PBH 160 R
PBH 180 RE
PBH 200 FRE
PBH 200 RE
PBH 220 RE
PBH 240 RE
PBH 300 E
Extra
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Odsávací nástavec
1 618 190 006
Adaptér
2 607 000 748
Příklepové vrtačky
PSB 100-2 RE
PSB 500 RE
PSB 550 RE
PSB 650 RE
PSB 650 RPE
PSB 700 RE
PSB 750-2 RE
PSB 750-2 RPE
PSB 850-2 RE
PSB 1000 RPE
PSB 1200-2 RPE
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Odsávací nástavec
1 618 190 006
Adaptér
2 607 000 748
Kmitací pilky
PST 650
PST 650 E
PST 680 E
PST 650 PE
PST 700 E
PST 700 PE
PST 700 PEL
PST 750 PE
PST 800 PEL
PST 850 PE
PST 900 PEL
PST 1000 PEL
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
PDA 240 E
PDA 180 E
PDA 180
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Delta brusky
Adaptér
2 607 000 748
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 247
09.11.12 15:40
248 | Příslušenství pro nářadí | Přehled
Příslušenství Bosch
Hodí se pro vysavač PAS 12-27F/PAS 12-27/PAS 11-21
Excentrické brusky
Typy nářadí
PEX 150 A
PEX 220 A
PEX 270 AE
PEX 400 AE
PEX 420 AE
Extra
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 600 306 007
Adaptér
2 607 000 748
Vibrační brusky
PSM 160 A
Adaptér
2 600 306 007
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
PSM 80 A
PSS 190 AE
PSS 200 A/AC
PSS 250 AE
PSS 280 A
PSS 300 AE
Adaptér
2 607 000 748
Hoblíky
PHO 16-82
PHO 20-82
PHO 25-82
PHO 30-82
PHO 35-82 C
PHO 3100
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 149 (3 m)
2 607 002 150 (5 m)
PBS 75 AE
PBS 75 A
PBS 60 E
PBS 60
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Pásové brusky
Adaptér
2 607 000 748
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 600 499 045
PBS 7 AE
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 149 (3 m)
2 607 002 150 (5 m)
bez adaptéru
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 600 306 007
Adaptér
2 607 000 748
Vario brusky
PVS 300 AE
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Univerzální frézka
PSF 22 A
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 248
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Ruční okružní pily
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 249
Typy nářadí
Extra
Hadice
PKS 40
PKS 46
PKS 54
PKS 54 CE
PKS 55
PKS 55 A
PKS 66
PKS 66 A
PKS 66 AF
PKS 66 CE
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
POF 400 A
POF 500 A
POF 600 ACE
POF 800 ACE
POF 1100 AE
POF 1200 AE
POF 1300 ACE
POF 1400 AE
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
Adaptér
2 607 000 748
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 149 (3 m)
2 607 002 150 (5 m)
bez adaptéru
Horní frézky
Adaptér
2 607 000 748
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 149 (3 m)
2 607 002 150 (5 m)
bez adaptéru
Úhlové brusky
PWS 20-230 J
PWS 21-230
PWS 1900
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
1 605 510 180
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
2 605 510 264
PWS 7-100 (0 603 402 0..)
PWS 7-115 (0 603 402 0..)
PWS 7-125 (0 603 403 0..)
PWS 700 (0 603 402 0..)
PWS 720 (0 603 403 0..)
PWS 8-125 CE (0 603 404 7..)
PWS 850 CE (0 603 404 7..)
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)
PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)
PWS 750-115 (0 603 A 84 1..)
PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
1 605 510 291
Hadice Ø 35 mm
2 607 002 149 (3 m)
2 607 002 150 (5 m)
bez adaptéru
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
2 605 510 292
Hodí se pro vysavač PAS 11-25F/PAS 11-27/PAS 11-25F
(PAS 12-50/PAS 12-50F)
Vrtací kladiva
Typy nářadí
PBH 300 E
PBH 240 RE
PBH 220 RE
PBH 200 FRE
PBH 200 RE
PBH 160 R
PBH 180 RE
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 249
Extra
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Odsávací nástavec
1 618 190 006
Adaptér
1 609 200 933
09.11.12 15:40
250 | Příslušenství pro nářadí | Přehled
Příklepové vrtačky
Typy nářadí
PSB 100-2 RE
PSB 500 RE
PSB 550 RE
PSB 650 RE
PSB 650 RPE
PSB 700 RE
PSB 750-2 RE
PSB 750-2 RPE
PSB 850-2 RE
PSB 1000 RPE
PSB 1200-2 RPE
Příslušenství Bosch
Extra
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Odsávací nástavec
1 618 190 006
Adaptér
1 609 200 933
Kmitací pilky
PST 650
PST 650 E
PST 650 PE
PST 680 E
PST 700 E
PST 700 PE
PST 700 PEL
PST 750 PE
PST 800 PEL
PST 850 PE
PST 900 PEL
PST 1000 PEL
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
PDA 240 E
PDA 180 E
PDA 180
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
1 609 200 933
Delta brusky
Adaptér
1 609 200 933
Excentrické brusky
PEX 420 AE
PEX 400 AE
PEX 270 AE
PEX 150 A
PEX 220 A
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 600 306 007
Adaptér
1 609 200 933
Vibrační brusky
PSM 160 A
Adaptér
2 600 306 007
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
PSM 80 A
PSS 190 AE
PSS 250 AE
PSS 280 A
PSS 300 AE
Adaptér
1 609 200 933
Hoblíky
PHO 16-82
PHO 20-82
PHO 25-82
PHO 30-82
PHO 35-82 C
PHO 3100
Hadice Ø 35 mm
2 600 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
PBS 75 AE
PBS 75 A
PBS 60 E
PBS 60
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Pásové brusky
Adaptér
1 609 200 933
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 600 499 045
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
PBS 7 AE
Adaptér
2 600 306 007
Adaptér
1 609 200 933
Vario brusky
PVS 300 AE
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
1 609 200 933
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 250
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Univerzální frézka
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 251
Typy nářadí
Extra
PSF 22 A
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
1 609 200 933
Ruční okružní pily
PKS 40
PKS 46
PKS 54 CE
PKS 54
PKS 55
PKS 55 A
PKS 66
PKS 66 A
PKS 66 AF
PKS 66 CE
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
POF 400 A
POF 500 A
POF 600 ACE
POF 800 ACE
POF 1100 AE
POF 1200 AE
POF 1300 ACE
POF 1400 AE
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Horní frézky
Úhlové brusky
PWS 20-230 J
PWS 21-230
PWS 1900
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
1 605 510 180
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
2 605 510 264
PWS 7-100 (0 603 402 0..)
PWS 7-115 (0 603 402 0..)
PWS 7-125 (0 603 403 0..)
PWS 700 (0 603 402 0..)
PWS 720 (0 603 403 0..)
PWS 8-125 CE (0 603 404 7..)
PWS 850 CE (0 603 404 7..)
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)
PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)
PWS 750-115 (0 603 A 84 1..)
PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
1 605 510 291
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
2 605 510 292
Hodí se pro vysavač PAS 10-20 (PAS 850)
Vrtací kladiva
Typy nářadí
PBH 160 R
PBH 180 RE
PBH 200 FRE
PBH 200 RE
PBH 220 RE
PBH 240 RE
PBH 300 E
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 251
Extra
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Odsávací nástavec
1 618 190 006
Adaptér
2 607 000 748
09.11.12 15:40
252 | Příslušenství pro nářadí | Přehled
Příklepové vrtačky
Typy nářadí
PSB 100-2 RE
PSB 500 RE
PSB 550 RE
PSB 650 RE
PSB 650 RPE
PSB 700 RE
PSB 750-2 RE
PSB 750-2 RPE
PSB 850-2 RE
PSB 1000 RPE
PSB 1200-2 RPE
Příslušenství Bosch
Extra
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Odsávací nástavec
1 618 190 006
Adaptér
2 607 000 748
Kmitací pilky
PST 650
PST 650 PE
PST 650 E
PST 680 E
PST 700 E
PST 700 PE
PST 700 PEL
PST 750 PE
PST 800 PEL
PST 850 PE
PST 900 PEL
PST 1000 PEL
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
PDA 240 E
PDA 180 E
PDA 180
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Delta brusky
Adaptér
2 607 000 748
Excentrické brusky
PEX 150 A
PEX 220 A
PEX 270 AE
PEX 400 AE
PEX 420 AE
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 600 306 007
Adaptér
2 607 000 748
Vibrační brusky
PSM 160 A
Adaptér
2 600 306 007
PSM 80 A
PSS 190 AE
PSS 250 AE
PSS 280 A
PSS 300 AE
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Hoblíky
PHO 16-82
PHO 20-82
PHO 25-82
PHO 30-82
PHO 35-82 C
PHO 3100
Hadice Ø 35 mm
2 600 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Hadice Ø 35 mm
1 609 390 491 (1,8 m)
bez adaptéru
Pásové brusky
PBS 75 AE
PBS 75 A
PBS 60 E
PBS 60
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 600 499 045
PBS 7 AE
Adaptér
2 607 000 748
Hadice Ø 35 mm
1 609 390 491 (1,8 m)
bez adaptéru
Hadice Ø 19 mm
2 600 793 009 (3 m)
1 610 793 002 (5 m)
Adaptér
2 600 306 007
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 252
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Vario brusky
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 253
Typy nářadí
Extra
PVS 300 AE
Hadice
Adaptér
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Univerzální frézka
PSF 22 A
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Ruční okružní pily
PKS 40
PKS 46
PKS 54
PKS 54 CE
PKS 55
PKS 55 A
PKS 66
PKS 66 A
PKS 66 AF
PKS 66 CE
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
POF 400 A
POF 500 A
POF 600 ACE
POF 800 ACE
POF 1100 AE
POF 1200 AE
POF 1300 ACE
POF 1400 AE
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Adaptér
2 607 000 748
Horní frézky
Úhlové brusky
PWS 20-230 J
PWS 21-230
PWS 1900
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
1 605 510 180
PWS 10-125 CE (3 603 C47 0..)
PWS 13-125 CE (3 603 C48 0..)
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
2 605 510 264
PWS 7-100 (0 603 402 0..)
PWS 7-115 (0 603 402 0..)
PWS 720 (0 603 403 0..)
PWS 7-125 (0 603 403 0..)
PWS 700 (0 603 402 0..)
PWS 8-125 CE (0 603 404 7..)
PWS 850 CE (0 603 404 7..)
PWS 9-125 CE (0 603 405 7..)
PWS 10-125 CE (0 603 347 ...)
PWS 13-125 CE (0 603 348 ...)
PWS 7-125 (3 603 C99 8..)
PWS 8-125 CE (3 603 C99 B..)
PWS 9-125 CE (3 603 C99 A..)
PWS 700-115 (0 603 A64 2..)
PWS 720-115 (0 603 A64 0..)
PWS 720-125 (0 603 A64 0..)
PWS 750-115 (0 603 A 84 1..)
PWS 750-125 (0 603 A 84 1..)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 253
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
1 605 510 291
Hadice Ø 35 mm
2 607 000 837 (3 m)
1 609 202 230 (5 m)
Vodicí saně
s odsávacím hrdlem
2 605 510 292
09.11.12 15:40
254 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro
externí odsávání s vysavači Bosch
Vlastnosti výrobků
Ob
sa
ba
uh
Dr
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Hubice pro vysavače Bosch
Objednací informace
Vyfukovací adaptér
Pro Ventaro
-
2 607 002 536
P1d
1
1
371582
Podlahová hubice
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000;
PAS 1000 F; Ventaro
35
1 609 201 230
C1d
1
1
005326
Podlahová hubice
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional;
PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro
49
1 609 200 970
C1a
1
1
005166
Spárová hubice
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000;
PAS 1000 F; Ventaro
35
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 254
2 607 000 165
C1d
1
1
056656
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 255
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Hubice pro vysavače Bosch
Objednací informace
Spárová hubice
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional;
PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F
49
1 609 200 971
C1d
1
1
005173
Hubice na hrubé nečistoty
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000;
PAS 1000 F; Ventaro
35
2 607 000 170
C1d
1
1
056359
Hubice na hrubé nečistoty
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional;
PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F
49
2 607 000 169
C1a
1
1
056342
Gumová hubice
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-21; PAS 11-25;
PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro
35
1 609 201 229
C1d
1
1
005319
Malá sací hubice
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000;
PAS 1000 F; Ventaro
35
2 607 000 166
C1d
1
1
056335
Škrabací hubice
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000;
PAS 1000 F; Ventaro
35
2 607 000 168
C1d
1
1
063012
Sací kartáč
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000;
PAS 1000 F; Ventaro
35
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 255
1 609 390 481
C1a
1
1
015967
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
256 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
sa
ba
Ob
Dr
uh
Ob
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
cí
na
jed
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Hubice pro vysavače Bosch
Objednací informace
Univerzální hubice
se 3 nástavci: gumovou manžetou na vodu, kartáčem pro hladké povrchy, plastem na koberec
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-21;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F
35
1 609 390 478
C1d
4
1
015936
39,3
2 607 002 529
P1d
1
1
108683
35
2 607 002 526
P1d
1
1
365024
Ofukovací tryska
Pro Ventaro
Vrtná sací tryska
Pro Ventaro
Vlastnosti výrobků
Ob
sa
h
í
ba
len
uh
Dr
Ob
jed
na
c
]
[m
Dé
lka
Pr
ům
ěr
m
m
íč
ísl
o
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
jed
i
na
vk
ov
e
Kó
dE
31 A
65 N
14
0..
.
Hadice k vysavačům Bosch
Objednací informace
Hadice k odsávacím hlavám
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 1000 RF Professional;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F
12
5
1 610 706 001
P0b
1
1
026970
Hadice
Pro GAS 11-21; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25;
GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF; GAS 1200 L Professional; PAS 10-20; PAS 11-25;
PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F
19
3
2 600 793 009
C0a
1
1
015462
19
5
1 610 793 002
C0a
1
1
006149
C0a
1
1
018647
Hadice k drážkovací fréze na zdivo Bosch
Pro GNF 20 CA Professional
29
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 256
5
3 607 000 057
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:40
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 257
Vlastnosti výrobků
Ob
s
ah
ba
Dr
uh
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
len
í
íč
ac
dn
Ob
je
Dé
lka
[m
]
Pr
ům
ěr
mm
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Hadice k vysavačům Bosch
Objednací informace
Hadice
pro PAS 850 je potřebný adaptér 1 609 390 474
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 1000 RF;
GDB 1600 DE; GDB 1600 WE; GDB 2500 WE; GFF 22 A; GNF 65 A; GUF 4-22 A Professional;
PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F
35
5
1 609 202 230
C0a
1
1
053082
Hadice
pro PAS 850 je potřebný adaptér 1 609 390 474
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F;
PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F
35
3
2 607 000 837
C0a
1
1
097277
Hadice s bajonetovým uzávěrem
Pro GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional
35
3
2 609 390 392
C0a
1
1
292771
35
5
2 609 390 393
C0a
1
1
292788
Hadice
Pro GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F
35
3
2 607 002 149
C0a
1
1
205313
35
5
2 607 002 150
C0a
1
1
205320
Hadice
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25;
PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F
49
3
2 607 000 167
C0a
1
1
062572
Hadice antistatická, s bajonetovým uzávěrem
Pro GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional
19
3
2 607 002 161
C0a
1
1
257541
19
5
2 607 002 162
C0a
1
1
257558
Hadice antistatická, s bajonetovým uzávěrem
Pro GAS 25; GAS 50; GAS 50 M Professional
35
3
2 607 002 163
C0a
1
1
257565
35
5
2 607 002 164
C0a
1
1
257572
2 607 002 522
C0a
1
1
365000
Hadice vč. prodlužovacího adaptéru
Pro Ventaro
30
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 257
2
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
258 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
Ob
s
Dr
uh
ah
len
í
íč
ac
dn
Ob
je
Dé
lka
[m
]
Pr
ům
ěr
mm
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Trubky k vysavačům Bosch
Objednací informace
Roura, trubka
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH;
GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 55 M AFC; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-21; PAS 11-25; PAS 11-25 F;
PAS 12-27; PAS 12-27 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro
35
0,5
2 607 002 631
C0a
2
1
605748
Roura, trubka
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 11-25;
PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F
49
0,5
1 609 200 968
C0a
1
1
017664
Vlastnosti výrobků
Ob
sa
ba
uh
Dr
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Rukojeti s regulací vzduchu k vysavačům Bosch
Objednací informace
Rukojeť s regulací vzduchu
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 10-50 RFK; GAS 11-21; GAS 11-27; GAS 11-27 F; GAS 12-30 F;
GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 25; GAS 50; GAS 50 M; GAS 1000 RF
Professional; PAS 10-20; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000; PAS 1000 F; Ventaro
35
2 607 000 164
P1d
1
1
056328
35
2 607 002 630
P0b
1
1
605731
Rukojeť s regulací vzduchu
Pro GAS 15 L Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 258
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 259
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Pr
ům
ěr
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Redukce a adaptéry k vysavačům Bosch
Objednací informace
Adaptér
pro hadicovou přípojku 19 mm
Průměr: 58 > 19mm
Pro GAS 12-30; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB; GAS 15 L; GAS 25; GAS 50;
GAS 50 M; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000
35
1 609 200 933
C1d
1
1
005142
Dvoudílný adaptér
Průměr: 49/35/19 mm
Pro GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 850; PAS 1000; PAS 1000 F
35
1 609 390 474
C1a
1
1
015899
1
005180
Redukční nátrubek
Průměr 49 > 35 mm
Pro GAS 12-50 RFH; GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F
49
1 609 200 976
C1a
1
Adaptéry ke všem stávajícím hadicím
Průměr: 35/19 mm
Pro GAS 11-21 Professional; PAS 11-21; PAS 11-27; PAS 11-27 F; PAS 12-27 F
35
2 607 000 748
P0b
1
1
205337
19
2 607 001 976
P1d
1
1
435963
35
2 607 001 977
P1d
1
1
435970
35
2 607 002 632
P0b
1
1
605755
Hadicová objímka univerzální k hadicím
Hadicová objímka
Hadicová objímka
Hadicový adaptér
Pro GAS 15 L Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 259
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
260 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
Vlastnosti výrobků
Ob
ka
mm
Vý
š
mm
Pr
ům
ěr
Ve
li
ko
st
c
m²
lo
ed
na
vk
ov
e
Skládaný iltr
Objednací informace
Skládaný iltr ze skelných vláken
Pro GAS 10-50 RFK Professional
7200
245
225
2 607 432 004
C0a
1
1
073707
225
2 607 432 002
C0a
1
1
073684
165
2 607 432 012
C0a
1
1
150774
Polyesterový skládaný iltr
Pro GAS 12-50 RF Professional
7200
245
Polyesterový skládaný iltr
Diamant, mokrá houba
Pro GAS 12-30 F Professional
3600
190
Skládaný iltr
Pro GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F; PAS 1000
3600
190
165
2 607 432 001
C0a
1
1
073677
231
2 607 432 008
C0a
1
1
142915
300
2 607 432 005
C0a
1
1
073714
185
2 607 432 024
C0a
1
1
619240
Polyesterový skládaný iltr
Diamant, mokrá houba
Pro GAS 12-50 RF Professional
7200
242
Polyesterový skládaný iltr
Pro GAS 14-20 RFB Professional
10000
240
Skládaný iltr
Pro GAS 15 L Professional
3000
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 260
139
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 261
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
ed
.
Ob
Dr
uh
sa
ba
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
cí
na
jed
Ob
Ve
li
ko
st
c
m²
Ro
z
vý měr
šk y
a) (d
mm élk
ax
šíř
ka
x
Skládané iltry, ploché
Objednací informace
Celulózový skládaný iltr, použití za sucha
Pro GAS 25 Professional
4300
257 x 69 x 187
2 607 432 014
C0a
1
1
257589
C0a
2
1
257602
2 607 432 015
C0a
1
1
257596
2 607 432 017
C0a
2
1
257619
Celulózový skládaný iltr, použití za sucha
Pro GAS 50; GAS 50 M Professional
8600
257 x 69 x 187
2 607 432 016
Polyesterový skládaný iltr, použití za mokra
Pro GAS 25 Professional
4300
257 x 69 x 187
Polyesterový skládaný iltr
Pro GAS 50; GAS 50 M Professional
8600
257 x 69 x 187
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
Ob
sa
hb
Dr
uh
ba
len
í
íč
jed
na
c
m
šk
am
Vlastnosti výrobků
Ob
Pr
Vý
ům
ěr
mm
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Filtry na kamenný prach
Objednací informace
Filtr na kamenný prach se spirálovou pružinou
Pro GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 14-20 RFB Professional
368
370
2 605 411 119
C0a
1
1
150767
Filtr na kamenný prach se spirálovou pružinou
Pro GAS 1000 RF Professional; PAS 1000; PAS 1000 F
268
310
2 607 432 010
C0a
1
1
019187
210
2 607 001 129
C0a
1
1
041010
Filtry na kamenný prach
Pro PAS 10-20; PAS 850
308
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 261
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
262 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Textilní iltr
Objednací informace
Textilní iltr s kroužkem z umělé hmoty
Pro PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F
2 607 432 013
P0b
1
1
205344
C0a
5
1
073639
P0b
5
1
073615
2 605 411 062
P0b
5
1
073622
2 605 411 095
P0b
5
1
092012
2 605 411 229
P1c
5
1
605779
2 605 411 231
P1c
5
1
617161
2 605 411 167
P0b
5
1
257985
2 605 411 163
P0b
5
1
257633
Papírové iltrační sáčky
Papírové iltrační sáčky
Povinný u dřeva! Filtrační sáček, papír s plastovým pláštěm
Pro GAS 10-50 RFH Professional
2 605 411 063
Papírové iltrační sáčky
Pro GAS 12-30 F Professional; PAS 11-25; PAS 11-25 F
2 605 411 061
Papírové iltrační sáčky
Pro GAS 12-50 RF Professional; PAS 12-50 F
Papírové iltrační sáčky
Povinný u dřeva!
Pro GAS 12-50 RFH Professional
Sáček z rouna
Pro GAS 15 L Professional
Sáček na prach
Pro GAS 15 L Professional
Filtrační vak z rouna
Pro GAS 25 Professional
Filtrační vak z rouna
Pro GAS 50; GAS 50 M Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 262
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 263
Vlastnosti výrobků
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Papírové iltrační sáčky
Objednací informace
Papírové iltrační sáčky
Pro GAS 1000 RF Professional; PAS 900; PAS 1000; PAS 1000 F
1 609 201 628
P0b
5
1
005777
1 609 390 472
1 609 390 471
P0b
5
1
015875
P0b
10
1
015868
2 605 411 150
P0b
5
1
210454
1 609 200 934
P0b
5
1
005159
2 605 411 225
C1a
3
1
437141
Papírové iltrační sáčky
Pro PAS 10-20; PAS 850
Papírové iltrační sáčky
Pro PAS 11-21; PAS 12-27; PAS 12-27 F
Papírové iltrační sáčky
Pro PAS 800
Sáček na prach
Pro Ventaro
Vychylovač kamení
Vychylovač kamení
Pro GAS 10-50 RFH; GAS 12-30 F; GAS 12-50 RF; GAS 12-50 RFH; GAS 14-20 RFB Professional;
PAS 11-25; PAS 11-25 F; PAS 12-50 F
2 607 001 248
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 263
P0b
1
1
096492
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
264 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Odsávací nástavec k vrtačkám a lehkým vrtacím kladivům
▶ Pro vrtačky a lehká vrtací kladiva
Hloubka vrtání až do 200 mm
Vrták Ø 4-20 mm
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
o ž ni
stv ob
j
i
í
ah
len
Ob
s
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Uchycení přes rukojeť šestihran 11 mm
Objednací informace
4dílná kompletní sada odsávacího nástavce s hadicí/adaptérem
1 607 000 173
C1a
4
1
002301
Kompletní sada odsávacího nástavce s hadicí/adaptérem
Pro GAH 500 DSR Professional
1 607 000 263
C0a
4
1
072397
2 600 712 002
P0b
1
1
069687
1 618 190 006
C0a
1
1
006224
P0b
1
1
027250
Vlnitá hadice k odsávacímu nástavci
Pro GAH 500 DSR Professional
Odsávací nástavec Ø 4-20 mm
Odsávací nástavec k vrtacím kladivům
▶ Pro vrtací kladiva
Hloubka vrtání až do 300 mm
Vrták Ø 16-40 mm
Uchycení přes rukojeť šestihran 11 mm
Odsávací nástavec bez hadice a adaptéru
1 618 190 009
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 264
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 265
Prachová miska
▶ Prachová miska pro bezprašné vrtání do stropu bez odsávání vrtačkami a příklepovými
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
ba
Ob
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
len
í
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
vrtačkami pro vrtáky o průměru 5-10 mm
Objednací informace
Prachová miska
1 615 439 003
PC1c
1
1
006187
1 610 312 001
P0b
1
1
026918
P0b
1
1
026925
Prachová miska
Náhradní střed, pro vrtáky o Ø 5-7 mm
Prachová miska
Náhradní střed, pro vrtáky o Ø 8-10 mm
1 610 312 002
Proplachovací hlavice pro odsávací vrtáky
Vyplachovací hlava pro odsávací vrtáky se spojovací hadičkou
Hodí se pro GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional
2 607 000 176
P0b
1
1
069694
2 605 702 027
P0b
1
1
077842
Vyplachovací hlava pro odsávací vrtáky
pro průměr hadičky 12 mm
Adaptér
▶ Pro spojení elektrického nářadí s hadicí
Připojovací nátrubek
Pro GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GBS 75 AE; GBS 100 A;
GBS 100 AE; GDA 280 E; GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 125-1 AE; GEX 125-150 AVE;
GEX 150 AC; GEX 150 ACE; GEX 150 Turbo; GFF 22 A; GUF 4-22 A Professional; PBS 7 A;
PBS 7 AE; PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PDA 240 E; PKS 14,4 V; PKS 40; PKS 46;
PKS 54; PKS 54 CE; PKS 55; PKS 55 A; PKS 66; PKS 66 A; PKS 66 AF; PKS 66 CE; PRIO;
PSF 22 A; PSM 10,8 LI; PSM 18 LI; PSM 80 A; PSM 160 A; PSS 150 A; PSS 180 A; PSS 200 A;
PSS 200 AC; PSS 240 A; PSS 240 AE; PSS 250 AE; PSS 300 AE; PST 52 A; PST 52 AE;
PST 53 A; PST 53 AE; PST 650 E; PST 6500 E; PVS 300 AE
1 600 499 005
C1a
1
1
001847
P0b
1
1
069700
Hrdlo hadice
Pro GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional
2 607 000 178
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 265
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
266 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
len
Ob
s
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Adaptér
Objednací informace
Adaptéry k excentrickým, vibračním a multibruskám
Pro GAS 35 L AFC; GAS 35 L SFC+; GAS 35 M AFC; GAS 55 M AFC; GEX 125; GEX 150 AC;
GSS 140; GSS 140 A; GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional;
PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1; PEX 270 A; PEX 270 AE; PEX 400 A; PEX 400 AE;
PEX 420 AE; PSB 7; PSB 7 AE; PSM 160 A; PSS 180; PSS 240 AE; Ventaro
2 600 306 007
P1b
1
1
063050
P0b
1
1
019057
PC1c
1
1
002264
Adaptéry k ručnímu hoblíku
Pro GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional
2 605 702 017
Adaptéry k ručnímu hoblíku
Pro GHO 3-82 Professional; PHO 20-82; PHO 30-82
1 607 000 154
Adaptéry k ručnímu hoblíku
Pro GCM 10; GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional; PHO 25-82; PHO 35-82
2 605 702 022
P0b
1
1
056373
2 607 000 075
PC1c
1
1
006521
1 605 190 028
P0b
1
1
024303
Adaptéry k ručnímu hoblíku
Pro PHO 1; PHO 15-82; PHO 100
Adaptéry k ruční okružní pile
Pro GKS 75 S; GKS 85 S Professional
Adaptéry k horním frézkám
Pro GMF 1400 CE; GOF 900; GOF 900 CE; GOF 1200; GOF 1300 CE; GOF 2000 CE Professional
2 608 190 038
P0b
1
1
247269
Odsávací kryt pro opracovávání hran
Pro GMF 1400 CE; GMF 1600 CE; GOF 1300 CE; GOF 1600 CE; GOF 2000 CE Professional
2 608 000 488
P0b
1
1
617130
Adaptér na odsávání, kopírovací jednotka pro GMF 1600 CE Professional
2 607 017 128
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 266
P0b
1
1
609265
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 267
Vlastnosti výrobků
sa
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Adaptér
Objednací informace
Adaptér na odsávání, zanořovací jednotka pro GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional
2 608 000 489
P0b
1
1
617147
2 608 190 039
P0b
1
1
247276
2 600 499 077
P0b
1
1
452939
2 600 306 005
C1a
1
1
015714
2 607 002 528
P1d
1
1
108669
2 607 002 524
P1d
1
1
365017
Adaptéry k horní frézce
Pro GOF 2000 CE Professional
Odsávací adaptéry k horním frézkám
Pro POF 1200 AE; POF 1400 ACE
Adaptéry ke kmitacím pilám
Pro GST 60 P; GST 60 PAE; GST 60 PBAE Professional
Adaptéry Ø 19 mm
Pro Ventaro
Adaptéry Ø 35 mm
Pro Ventaro
Úhlový adaptér pro hadice
▶ Pro Ø 19 mm a Ø 35 mm
Připojovací hrdlo k pásovým a excentrickým bruskám
Pro GBS 75 AE Professional; PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 75; PBS 75 A; PBS 75 AE; PBS 75 E;
PEX 115; PEX 125
2 600 499 045
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 267
P1d
1
1
110778
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
268 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
ah
Ob
s
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
len
í
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Odsávání prachu pro kmitací pily
Objednací informace
Odsávací sada
Pro GST 100 BCE; GST 135 BCE; GST 140 BCE; GST 150 BCE; GST 150 CE Professional
2 605 510 294
P1d
1
1
516280
Odsávací sada
Pro GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI; GST 140 BCE; GST 140 CE Professional
2 605 510 301
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 268
P1d
1
1
605816
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 269
Příslušenství pro
interní odsávání
při použití elektrického nářadí Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Vak na prach pro polostacionární okružní pily
Objednací informace
Sáčky na prach ke kapovacím a pokosovým pilám
Pro GCM 10 J Professional
2 605 411 230
P0b
1
1
612685
2 605 411 187
P0b
1
1
274067
2 605 411 212
P0b
1
1
334822
2 605 411 211
P0b
1
1
334815
2 605 411 205
P0b
1
1
316248
Sáčky na prach ke kapovacím a pokosovým pilám
Pro GCM 10; GKG 24 V Professional
Sáček na prach s adaptérem
Pro GCM 10 SD Professional
Sáček na prach s adaptérem
Pro GCM 12 SD Professional
Sáček na prach
Pro GTS 10 Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 269
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
270 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ba
Ob
s
Dr
uh
ah
len
cí
na
jed
Ob
Dé
lka
mm
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Adaptér pro polostacionární okružní pily
Objednací informace
Adaptér na odsávání
Pro GCM 10 S Professional
-
2 600 499 071
P0b
1
1
316316
2 608 601 171
P0b
1
1
274074
Adaptér na odsávání
Pro GCM 10; GKG 24 V Professional
-
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
Ob
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
Textilní sáček na prach
Objednací informace
Sáčky na prach ke kladivům s odsáváním
Pro GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional
2 605 411 044
P0b
1
1
069717
P1d
1
1
008389
P1d
1
1
422529
P0b
1
1
274067
Sáčky na prach k pásovým bruskám
Pro GBS 75 AE Set Professional; PBS 75; PBS 75 E
1 605 411 025
Sáček na prach
Pro GCM 8 S; GTM 12 Professional; PCM 8 S
2 605 411 222
Sáčky na prach ke kapovacím a pokosovým pilám
Pro GCM 10; GKG 24 V Professional
2 605 411 187
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 270
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 271
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
ah
Ob
s
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
len
í
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Textilní sáček na prach
Objednací informace
Sáčky na prach k excentrickým, pásovým, vibračním bruskám, ručním okružním pilám
Pro GEX 150 ACE; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S; GSS 16 A; GSS 23 AE;
GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE; PHO 25-82; PHO 35-82 C;
PKS 40; PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 AE
2 605 411 009
P1d
1
1
021487
2 605 411 900
P1d
1
1
047036
1
111911
Sáčky na prach k vibračním bruskám
Pro GSS 28 A Professional
Sáčky na prach k vibračním bruskám
Pro GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
2 605 411 112
P0b
1
Textilní sáček na prach s adaptérem
Sáčky na prach k excentrickým, vibračním bruskám a univerzální fréze
Pro GEX 150 ACE; GSS 16 A; GUF 4-22 A Professional; PKS 40; PSF 22 A; PSS 23 A
1 605 411 028
P1d
1
1
002035
3 605 411 003
C0a
1
1
184366
1 605 411 022
P1d
1
1
002011
P1d
1
1
019040
Sáčky na prach pro frézku na drážky pro ploché čepy
přímo připojitelné
Pro GFF 22 A Professional
Sáčky na prach k ručnímu hoblíku
Pro GHO 3-82 Professional
Sáčky na prach k ručnímu hoblíku
Pro GHO 31-82; GHO 36-82 C Professional
2 605 411 016
Sáčky na prach k ručním okružním pilám
Pro GKS 24 V; GKS 54; GKS 66 CE; GKS 68 BC; GKS 75 S; GKS 85 S Professional; PKS 40;
PKS 46; PKS 54; PKS 54 CE; PKS 66; PKS 66 CE
1 605 411 029
P1d
1
1
002042
2 607 000 074
P1d
1
1
006514
Sáčky na prach k ručnímu hoblíku
Pro PHO 1; PHO 15-82; PHO 100
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 271
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
272 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
ah
Ob
s
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
len
í
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Textilní sáček na prach s adaptérem typu 2 (oválný)
Objednací informace
Sáčky na prach k pásovým a excentrickým bruskám
Pro GBS 75; GEX 125; GEX 150 AC Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15 AE; PEX 115 A-1
2 605 411 096
P1d
1
1
098458
Sáčky na prach k ručnímu hoblíku
Pro GHO 14,4 V; GHO 15-82; GHO 18 V; GHO 26-82; GHO 31-82; GHO 36-82 C; GHO 40-82;
GHO 40-82 C Professional; PCM 10; PHO 20-82; PHO 25-82; PHO 30-82; PHO 35-82 C;
PHO 3100
2 605 411 035
P1d
2
1
056366
1 605 411 026
P1d
1
1
033862
2 605 411 043
C0a
3
1
069724
10
1
019545
Sáčky na prach k pásovým a excentrickým bruskám
Pro PBS 60; PBS 60 E; PEX 115 A; PEX 125 AE
Textilní prachový sáček
Plstěný sáček na křemenný prach
Pro GAH 500 DSR Professional
Papírové sáčky na prach, jednorázové
Sáčky na prach ke kladivům s odsáváním a vrtacím kladivům
Pro GAH 500 DSE; GAH 500 DSR Professional
1 615 411 003
P1d
Sáčky na prach k excentrickým, pásovým, vibračním bruskám, univerzální fréze
Pro GEX; GSS 16; GSS 23; GUF 4-22 Professional; PBS 60; PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS
2 605 411 067
P1d
3
1
077477
Sáčky na prach k excentrickým, pásovým, vibračním bruskám, univerzální fréze
Pro GBS 75 AE; GEX; GSS 14; GSS 14 A; GSS 16; GSS 23; GUF 4-23 Professional; PBS 60;
PBS 75; PEX; PSF 22 A; PSS
2 605 411 068
P1d
10
1
077484
Sáčky na prach k vibračním bruskám
Pro GSS 230; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 272
2 605 411 113
P0b
3
1
111928
2 605 411 114
P0b
10
1
111935
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 273
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
ah
Ob
s
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
len
í
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Papírové sáčky na prach, jednorázové
Objednací informace
Sáčky na prach k vibračním bruskám, univerzální fréze
Pro GBS 75 AE; GSS 16 A; GSS 23 AE; GUF 4-22 A Professional; PSF 22 A; PSS 23 A; PSS 28 A;
PSS 28 AE
2 605 411 027
P1d
4
1
034760
Sáčky na prach k univerzální fréze a excentrickým bruskám
Pro GUF 4-22 A Professional; PBS 60; PBS 75; PEX 115 A; PEX 125 AE; PSF 22 A
2 605 411 025
P1d
4
1
032629
Boxy na prach s mikroiltrem a adaptéry
Box na prach s mikroiltrem HW2 komplet
Pro PEX 270 A; PEX 270 AE; PSS 23; PSS 28; PSS 28 AE; PSS 180; PSS 200; PSS 240
2 605 411 145
C1d
1
1
198592
C1d
1
1
198646
Víko k boxu na prach s mikroiltrem k HW2 komplet
2 605 190 264
Box na prach s mikroiltrem k HW3 komplet
PEX 125 (staré, kulaté hrdlo)
PBS 60; PBS 75 (kruhové hrdlo)
Pro GEX 125; GEX 150 AC; GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional;
PBS 7 A; PBS 7 AE; PBS 60; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 11; PEX 12; PEX 15; PEX 125;
PEX 400 A; PEX 400 AE
2 605 411 147
C1d
1
1
198615
C1d
1
1
198660
C0a
1
1
624145
C0a
1
1
624152
Víko k boxu na prach s mikroiltrem HW3 komplet
2 605 190 266
Box na prach s iltrem
Hodí se pro GEX 125-150 AVE Professional
2 605 411 233
Přídavná rukojeť
Hodí se pro GEX 125-150 AVE Professional
2 605 190 930
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 273
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
274 | Příslušenství pro nářadí | Odsávání
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
ah
Ob
s
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
len
í
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Boxy na prach s mikroiltrem a adaptéry
Objednací informace
Přídavný adaptér
Montáž na víko boxu na prach s mikroiltrem
Hodí se pro GEX 125; GEX 150; GSS 230; GSS 280 Professional; PEX 11; PEX 12; PEX 15;
PEX 400 A; PEX 400 AE; PEX 420 AE
2 605 702 034
P0b
5
1
220316
1
1
207324
Přímý adaptér
Hodí se pro PSS 23 A; PSS 23 AE; PSS 28 A; PSS 28 AE
2 605 702 036
C1d
Úhlový adaptér
Hodí se pro PBS 60; PBS 60 E; PBS 75 A; PBS 75 AE; PEX 115 A; PEX 115 AE; PEX 125 A;
PEX 125 AE
2 605 702 037
C1d
1
1
207331
Odsávací přípravek
▶ Vhodné pro příklepové vrtačky, dvourychlostní příklepové vrtačky a vrtací kladiva
Ochrana proti prachu a třecí kruh
Pro PSB 500 RE; PSB 530 RA; PSB 550 RA; PSB 600 RE; PSB 650 RA; PSB 650 RE;
PSB 700-2 RE; PSB 1000 RCA
2 600 206 005
P1b
1
1
336178
Filtr
Pro PSB 500 RE; PSB 530 RA; PSB 550 RA; PSB 650 RA; PSB 650 RE; PSB 1000 RCA
2 605 411 213
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 274
P1b
1
1
336161
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Odsávání | 275
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ba
ah
Ob
s
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
len
í
íč
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Odsávací přípravek
Objednací informace
Sací hubice
Pro GBH 2-23 REA Professional
2 607 002 610
C0a
1
1
466141
Souprava s vrtacími korunkami, adaptérem a boxem na prach s mikroiltrem
vhodný pro Ø 40 - 68 mm
Pro GBH 2-23 REA Professional
2 607 002 611
C0a
1
1
466158
C0a
1
1
480642
Filtr
Pro GBH 2-23 REA; GSB 19-2 REA Professional
2 607 002 614
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 275
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:41
276 | Příslušenství pro nářadí | Přehled
Příslušenství Bosch
L-BOXX, LS-BOXX a i-BOXX
i-BOXX 53
Typ. č.: 2 608 438 063
L-BOXX 102
442 x 357 x 117 mm
17,4 x 14,1 x 4,6 in
Typ. č.: 2 608 438 691
12dílná
sada vkládacích boxů
pro i-BOXX 53
L-BOXX 136
Typ. č.: 2 608 438 068
442 x 357 x 151 mm
17,4 x 14,1 x 5,9 in
Typ. č.: 2 608 438 692
i-BOXX 72
Typ. č.: 2 608 438 064
L-BOXX 238
442 x 357 x 253 mm
17,4 x 14,1 x 10 in
Typ. č.: 2 608 438 693
L-BOXX 374
10dílná sada vkládacích boxů
pro i-BOXX 72
442 x 357 x 389 mm
17,4 x 14,1 x 15,3 in
Typ. č.: 2 608 438 694
LS-BOXX 306
Typ. č.: 2 608 438 069
442 x 357 x 273 mm
17,4 x 14,1 x 10,8 in
Typ. č.: 2 608 438 062
Zásuvka LS-T 92
pro LS-BOXX 306
Typ. č.: 2 608 438 065
Program L-BOXX
13dílná sada
L-BOXX 102
12dílná sada
L-BOXX 102
6dílná sada
L-BOXX 102
13dílná sada
vkládacích boxů pro
L-BOXX 102
12dílná sada
vkládacích boxů pro
L-BOXX 102
Typ. č.: 2 608 438 023
Typ. č.: 2 608 438 022
Typ. č.: 2 608 438 035
Typ. č.: 2 608 438 026
Typ. č.: 2 608 438 025
Rastrovaná molitanová
vložka pro L-BOXX 136
10dílná sada
i-BOXX 72
12dílná sada
i-BOXX 53
Plošina pro L-BOXX
a LS-BOXX
Transportní vozík
pro L-BOXX
Typ. č.: 2 608 438 036
Typ. č.: 2 608 438 067
Typ. č.: 2 608 438 066
Typ. č.: 2 608 438 070
Typ. č.: 2 608 438 021
Rastrovaná
molitanová vložka pro
L-BOXX 102
TT-Nr: 2 608 438 024
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 276
09.11.12 15:42
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Přehled | 277
Přehled nářadí – jaká vložka a jaký L-BOXX
se hodí pro které nářadí
Nářadí
Objednací číslo
Vložka
L-BOXX
Nářadí
Objednací číslo
Vložka
GBH 14.4 V-LI
2 608 438 088
GBH 18 V-LI
2 608 438 005

2
L-BOXX 136
GSA 18 V-LI
-
L-BOXX 238
L-BOXX 136
2 608 438 009
(+ 2 608 438 016)
-
2
GBH 2-26 DRE
2 608 438 037
GBH 2-26 DFR
2 608 438 037
-
-
L-BOXX 136
-
L-BOXX 238
-
L-BOXX 136
2 608 438 016
(+ 2 608 438 009)
-
-
GBH 2-28 DFV
GBH 2-28 DV
2 608 438 037
-
-
L-BOXX 136
GSB 10,8-2-LI
2 608 438 082
1
L-BOXX 102
2 608 438 037
-
-
L-BOXX 136
GSB 14,4 VE-2-LI
2 608 438 001
GBH 3-28 DRE
2 608 438 039
-
-
L-BOXX 136
GBH 3-28 DFR
2 608 438 039
-
-
L-BOXX 136
GSB 14,4 V-LI
2 608 438 019
GBH 4-32 DFR Set
2 608 438 038
-
-
L-BOXX 136
GSB 14,4-2-LI
2 608 438 000
GSB 18 VE-2-LI
2 608 438 001
GCB 18 V-LI
GCT 115
2 608 438 080
-
L-BOXX 238
1
L-BOXX 238
2 608 438 090
-
-
L-BOXX 136
GSB 18 V-LI
2 608 438 019
-
L-BOXX 238
GSB 18-2-LI
2 608 438 000
1
L-BOXX 102
GSB 21-2 RE
2 608 438 040
-
L-BOXX 102
GSC 10,8 V-LI
2 608 438 011
2
L-BOXX 136
2 608 438 056
2 608 438 003
2 608 438 014
2 608 438 007
GDR 14,4 V-LI MF
3 608 438 006
GDR 18 V-LI
2 608 438 007
GDR 18 V-LI MF
2 608 438 006
GDS 14,4 V-LI
2 608 438 007
GDS 18 V-LI HT
GEX 125 AC
2 608 438 007
2 608 438 006
2 608 438 054
-
2 608 438 029

GDR 10,8-LI
GDS 18 V-LI

2 608 438 081
GDA 280 E
GDR 14,4 V-LI
Nabíječka Akumulátory
-

-







-
2 608 438 029
2 608 438 018
1
L-BOXX 136
GSK 18 V-LI
2
L-BOXX 136
GSR 10,8-2-LI
1
L-BOXX 136
2
L-BOXX 136
2
1
-
GSR 10,8-LI
L-BOXX 136
L-BOXX 136
GSR 14,4 VE-2-LI
2 608 438 053
-
-
L-BOXX 238
GEX 125-150 AVE
2 608 438 061
-
-
L-BOXX 238
-
L-BOXX 238
-
-
L-BOXX 238
GSR 18 VE-2-LI
GFF 22 A
GHO 40-82 C
2 608 438 047
2 608 438 051
GKF 600
2 608 438 048
GKS 18 V-LI
2 608 438 008
-

-
L-BOXX 238
GSR 18 V-LI
2
L-BOXX 136
2
L-BOXX 136
2
L-BOXX 136
1
L-BOXX 136





-

-

2
L-BOXX 136
1
L-BOXX 136
-
L-BOXX 136
2
L-BOXX 102
-
L-BOXX 102
1
L-BOXX 136
L-BOXX 102
L-BOXX 102
2 608 438 003

1
L-BOXX 102
2 608 438 014
-
-
L-BOXX 102
2
L-BOXX 136
2 608 438 001
2 608 438 029
L-BOXX 238

-
2 608 438 001
-
2 608 438 055
L-BOXX 136
1
2 608 438 019
2 608 438 054
L-BOXX 136
1
-
2 608 438 000
GEX 150 Turbo

2

2 608 438 001
GEX 150 AC

2 608 438 003
GSR 14,4 V-LI
GSR 14,4-2-LI

L-BOXX
2 608 438 014
2 608 438 029
L-BOXX 238
GEX 125-1 AE
2 608 438 074
Nabíječka Akumulátory
2 608 438 001
2 608 438 019



1
L-BOXX 136
2
L-BOXX 136

2
L-BOXX 136
2
L-BOXX 136
2
L-BOXX 136
1
L-BOXX 136





2
L-BOXX 136
2
L-BOXX 136
-
L-BOXX 238
1
L-BOXX 238
GSR 18-2-LI
2 608 438 000

2
L-BOXX 136
2 608 438 060
-
-
L-BOXX 136
L-BOXX 238
GKS 55 GCE
2 608 438 076
-
-
L-BOXX 238
GSR 6-45 TE + MA 55
GKS 55
2 608 438 044
-
-
L-BOXX 238
GSS 230 AE
2 608 438 052
-
-
L-BOXX 238
GSS 280 AE
2 608 438 052
-
-
L-BOXX 238
2 608 438 015
-
-
L-BOXX 136
GKS 55 CE
2 608 438 044
-
-
GKS 65
2 608 438 045
-
-
L-BOXX 238
GST 135 BCE
GKS 65 CE
2 608 438 045
-
-
L-BOXX 238
GST 135 CE
2 608 438 015
L-BOXX 136
2 608 438 027

-
GST 14,4 V-LI
2
L-BOXX 136
GKS 65 G
2 608 438 087
-
-
L-BOXX 238
GKS 65 GCE
2 608 438 087
-
-
L-BOXX 238
GKS 85
GKS 85 G
GKT 55 GCE
GLI 10,8 V-LI
GMF 1600 CE
2 608 438 046
2 608 438 077
2 608 438 075
2 608 438 004
2 608 438 078
-
-
2 608 438 042
-
-
L-BOXX 136
L-BOXX 374
GST 140 CE
2 608 438 042
-
-
L-BOXX 136
L-BOXX 374
GST 150 BCE
2 608 438 043
-
-
L-BOXX 136
L-BOXX 374
GST 150 CE
2 608 438 043
-
L-BOXX 136
L-BOXX 102
GST 18 V-LI
2 608 438 027

2
L-BOXX 136
L-BOXX 374
GTR 18 V-LI
2 608 438 020
-
-
L-BOXX 136
GTR 30 CE
2 608 438 017
(+ 2 608 438 034)
-
-
L-BOXX 136
2 608 438 034
(+ 2 608 438 017)
-
-
L-BOXX 136
L-BOXX 102
GOF 1600 CE
2 608 438 078
-
-
L-BOXX 374
GOF 2000 CE
2 608 438 049
-
-
L-BOXX 374
GOF 900 CE
2 608 438 049
-
-
L-BOXX 374
GOP 10,8 V-LI
GOP 250 CE
2 608 438 013

-
L-BOXX 102
2 608 438 012
2
L-BOXX 136
2 608 438 059
-
-
L-BOXX 136
GOP 300 SCE
2 608 438 059
GOS 10,8 V-LI
2 608 438 058
GSA 10,8 V-LI
2 608 438 030
(+ 2 608 438 032)
2 608 438 031
2 608 438 032
(+ 2 608 438 030)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 277
-
-


-
-
L-BOXX 136
1
L-BOXX 102
2
L-BOXX 102

-
L-BOXX 102
-
-
L-BOXX 102
GUS 10,8 V-LI
2 608 438 079

1
GWB 10,8 LI
2 608 438 085
-
L-BOXX 102
GWI 10,8 V-LI
2 608 438 011

2
L-BOXX 102
2 608 438 018
-
-
L-BOXX 102
GWS 11-125 CI
2 608 438 057
-
-
L-BOXX 136
GWS 11-125 CIE
2 608 438 057
-
-
L-BOXX 136
GWS 14-125 CI
2 608 438 057
-
-
L-BOXX 136
GWS 14-125 CIE
2 608 438 057
GWS 18 V-LI
2 608 438 010
-

-
L-BOXX 136
2
L-BOXX 136
09.11.12 15:42
278 | Příslušenství pro nářadí | Kufry
Příslušenství Bosch
Sortiment kufrů
pro elektrické nářadí Bosch
▶ Úložný a transportní systém „L-BOXX“ speciálně pro
každodenní přepravu z dílny a použití na stavbě
▶ Mimořádně praktické kufry ve čtyřech různých
velikostech z plastu odolného vůči nárazům
▶ Velmi robustní, zatížitelné do 100 kg, chráněné proti
stříkající vodě
▶ Jednoduché zacvakávání a rozpojování různých
L-BOXXů díky inovativnímu systému Easy-Klick
▶ Se širokým sortimentem příslušenství,
možnost individuální konfigurace pro elektrické
nářadí, příslušenství a spotřební materiál
▶ Pasuje perfektně a bez adaptéru na systém vestaveb
do vozidel Sortimo s certifikátem TÜV
Jednoduše ideální pro každodenní používání:
Vše je kompaktně a bezpečně uloženo a je na dosah k dispozici
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
Ob
sa
h
Dr
uh
ba
len
í
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
jed
na
c
Ob
bk
am
Hlo
u
m
Vý
šk
am
m
ka
m
Šíř
Pr
ov
ed
e
no
m
zm
o
ate
riá
lu
na
vk
ov
e
L-BOXX
Objednací informace
Kufr L-BOXX 102
K
442
117
357
2 608 438 691
C0a
1
1
572620
151
357
2 608 438 692
C0a
1
1
572637
253
357
2 608 438 693
C0a
1
1
572644
389
357
2 608 438 694
C0a
1
1
572651
Kufr L-BOXX 136
K
442
Kufr L-BOXX 238
K
442
Kufr L-BOXX 374
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 278
442
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:42
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Kufry | 279
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
sa
Ob
Ob
je
Dr
uh
dn
ba
ac
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro L-BOXX
Objednací informace
6dílná sada L-BOXX 102
K
445
357
117
2 608 438 035
P0f
1
1
620093
117
2 608 438 022
C0a
1
1
603775
117
2 608 438 023
C0a
1
1
603782
P0b
1
1
603805
P0b
1
1
603812
P0b
1
1
603799
P0f
1
1
620109
12dílná sada L-BOXX 102
K
445
357
13dílná sada L-BOXX 102
K
445
357
12dílná sada vkládacích boxů pro L-BOXX 102
K
418
322
75
2 608 438 025
13dílná sada vkládacích boxů pro L-BOXX 102
K
418
322
75
2 608 438 026
Rastrovaná pěnová vložka pro L-BOXX 102
K
410
317
61
2 608 438 024
Rastrovaná pěnová vložka pro L-BOXX 136
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 279
410
317
61
2 608 438 036
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:43
280 | Příslušenství pro nářadí | Kufry
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro L-BOXX
Objednací informace
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional
K
203
61
332
2 608 438 003
U0
1
1
584166
331
2 608 438 004
U0
1
1
584173
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GLI 10,8 V-LI Professional
K
203
61
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional
K
406
60
331
2 608 438 011
U0
1
1
592819
318
2 608 438 013
U0
1
1
592833
U0
1
1
592840
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GOP 10,8 V-LI Professional
K
203
61
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GDR 10,8-LI; GSR 10,8-2-LI; GSR 10,8-LI Professional
K
203
61
332
2 608 438 014
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GSC 10,8 V-LI; GWI 10,8 V-LI Professional
K
203
61
318
2 608 438 018
U0
1
1
594875
62
2 608 438 030
U0
1
1
611176
62
2 608 438 031
U0
1
1
611183
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GSA 10,8 V-LI Professional
K
199
313
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GSA 10,8 V-LI Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 280
199
313
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:43
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Kufry | 281
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro L-BOXX
Objednací informace
Víko pro vložku 2 608 438 031 pro L-BOXX 102
K
172
106
22
2 608 438 032
U0
1
1
611190
65
2 608 438 058
U0
1
1
632539
62
2 608 438 079
U0
1
1
666084
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GOS 10,8 V-LI Professional
K
203
318
Vložka pro L-BOXX 102
Pro GUS 10,8 V-LI Professional
K
203
318
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GSB 14,4-2-LI; GSB 18-2-LI; GSR 14,4-2-LI; GSR 18-2-LI Professional
K
406
58
323
2 608 438 000
U0
1
1
584135
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 V-LI; GSR 14,4 VE-2-LI; GSR 18 V-LI; GSR 18 VE-2-LI Professional
K
398
56
312
2 608 438 001
U0
1
1
584142
312
2 608 438 005
U0
1
1
592758
U0
1
1
592765
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GBH 18 V-LI Professional
K
398
110
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GDR 18 V-LI MF; GDS 18 V-LI HT Professional
K
398
62
313
2 608 438 006
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GDR 14,4 V-LI; GDR 18 V-LI; GDS 14,4 V-LI; GDS 18 V-LI Professional
K
398
65
312
2 608 438 007
U0
1
1
592772
323
2 608 438 010
U0
1
1
592802
331
2 608 438 012
U0
1
1
592826
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GWS 18 V-LI Professional
K
406
77
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GOP 10,8 V-LI Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 281
406
78
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:43
282 | Příslušenství pro nářadí | Kufry
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro L-BOXX
Objednací informace
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GST 135 BCE; GST 135 CE Professional
K
406
77
323
2 608 438 015
U0
1
1
594844
331
2 608 438 017
U0
1
1
594868
U0
1
1
612425
U0
1
1
594882
U0
1
1
605793
1
608749
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GTR 30 CE Professional
K
406
78
Víko pro vložku 2 608 438 017 pro L-BOXX 136
K
195
92
52
2 608 438 034
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GSB 14,4 V-LI; GSB 18 V-LI; GSR 14,4 V-LI Professional
K
406
77
323
2 608 438 019
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GST 14,4 V-LI; GST 18 V-LI Professional
K
406
331
78
2 608 438 027
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GSB 14,4 VE-2-LI; GSB 18 VE-2-LI; GSR 14,4 VE-2-LI Professional
K
398
308
61
2 608 438 029
U0
1
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-28 DFV; GBH 2-28 DV Professional
K
398
313
62
2 608 438 037
U0
1
1
621939
62
2 608 438 038
U0
1
1
621922
U0
1
1
623032
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GBH 4-32 DFR Professional
K
398
313
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GBH 3-28 DFR; GBH 3-28 DRE Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 282
398
313
62
2 608 438 039
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:43
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Kufry | 283
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro L-BOXX
Objednací informace
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GSB 21-2 RE Professional
K
312
398
105
2 608 438 040
U0
1
1
623049
U0
1
1
623063
U0
1
1
623070
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GST 140 BCE; GST 140 CE Professional
K
331
406
76
2 608 438 042
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GST 150 BCE; GST 150 CE Professional
K
331
406
79
2 608 438 043
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GWS 11-25 CI; GWS 11-25 CIE; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE Professional
K
398
313
62
2 608 438 057
U0
1
1
623216
2 608 438 059
U0
1
1
636940
72
2 608 438 060
U0
1
1
636957
117
2 608 438 074
U0
1
1
654258
308
2 608 438 008
U0
1
1
592789
297
2 608 438 009
U0
1
1
592796
297
2 608 438 016
U0
1
1
594851
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GOP 250 CE; GOP 300 SCE Professional
K
406
312
78
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GSR 6-45 TE + MA 55 Professional
K
398
312
Vložka pro L-BOXX 136
Pro GSK 18 V-LI Professional
K
398
312
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GKS 18 V-LI Professional
K
397
78
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GSA 18 V-LI Professional
K
384
76
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GSA 18 V-LI Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 283
384
76
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:43
284 | Příslušenství pro nářadí | Kufry
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro L-BOXX
Objednací informace
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GKS 55; GKS 55 CE Professional
K
398
313
98
2 608 438 044
U0
1
1
623087
98
2 608 438 045
U0
1
1
623094
48
2 608 438 047
U0
1
1
623117
67
2 608 438 048
U0
1
1
623124
90
2 608 438 051
U0
1
1
623155
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GKS 65; GKS 65 CE Professional
K
398
313
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GFF 22 A Professional
K
309
397
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GKF 600 Professional
K
398
308
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GHO 40-82 C Professional
K
306
396
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GSS 230 AE; GSS 280 AE Professional
K
309
397
69
2 608 438 052
U0
1
1
623162
106
2 608 438 053
U0
1
1
623179
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GEX 125-1 AE Professional
K
398
308
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GEX 125 AC; GEX 150 AC Professional
K
398
308
106
2 608 438 054
U0
1
1
623186
72
2 608 438 055
U0
1
1
623193
72
2 608 438 056
U0
1
1
623209
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GEX 150 Turbo Professional
K
306
397
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GDA 280 E Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 284
309
397
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:43
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Kufry | 285
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
sa
ba
Dr
uh
.
ed
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
ac
dn
Ob
je
Hlo
Vlastnosti výrobků
íč
ka
mm
ub
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro L-BOXX
Objednací informace
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GEX 125-150 AVE Professional
K
394
317
167
2 608 438 061
C0a
1
1
637572
201
2 608 438 076
U0
1
1
658218
90
2 608 438 080
U0
1
1
666091
62
2 608 438 081
U0
1
1
666107
62
2 608 438 046
U0
1
1
623100
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GKS 55 GCE Professional
K
398
308
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GCB 18 V-LI Professional
K
306
396
Vložka pro L-BOXX 238
Pro GCB 18 V-LI Professional
K
306
395
Vložka pro L-BOXX 374
Pro GKS 85 Professional
K
398
313
Vložka pro L-BOXX 374
Pro GOF 900 CE; GOF 2000 CE Professional
K
298
388
65
2 608 438 049
U0
1
1
623131
141
2 608 438 075
U0
1
1
658201
161
2 608 438 077
U0
1
1
658225
U0
1
1
666077
Vložka pro L-BOXX 374
Pro GKT 55 GCE Professional
K
398
299
Vložka pro L-BOXX 374
Pro GKS 85 G Professional
K
389
299
Vložka pro L-BOXX 374
Pro GMF 1600 CE; GOF 1600 CE Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 285
293
380
70
2 608 438 078
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:43
286 | Příslušenství pro nářadí | Kufry
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
sa
Ob
Ob
je
Dr
uh
dn
ba
ac
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Pr
ov
ed
Šíř
ka
mm
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro LS-BOXX
Objednací informace
Kufr LS-BOXX 306
K
442
357
273
2 608 438 062
C0a
1
1
647793
315
53
2 608 438 063
P0f
1
1
647809
315
72
2 608 438 064
P0f
1
1
647816
315
92
2 608 438 065
U0
1
1
647823
315
53
2 608 438 066
P0f
1
1
647830
315
72
2 608 438 067
P0f
1
1
647847
P0f
1
1
647854
P0f
1
1
647861
Kufr i-BOXX 53
K
367
Kufr i-BOXX 72
K
367
Zásuvka pro LS-BOXX 306
K
367
12dílná sada i-BOXX 53
K
367
10dílná sada i-BOXX 72
K
367
12dílná souprava vkládacích boxů pro i-BOXX 53
K
340
261
44
2 608 438 068
10dílná souprava vkládacích boxů pro i-BOXX 72
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 286
340
261
62
2 608 438 069
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:44
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Kufry | 287
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
sa
ba
Dr
uh
.
ed
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
ac
dn
Ob
je
Hlo
Vlastnosti výrobků
íč
ka
mm
ub
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Příslušenství pro LS-BOXX
Objednací informace
Transportní vozík pro L-BOXX
K
10
50
80
2 608 438 021
C0a
1
1
601771
C0a
1
1
647878
Transportní vozík pro L-BOXX a LS-BOXX
K
646
492
48
2 608 438 070
Kufr na akumulátorové nářadí
Plastový kufr
Pro GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact; GBH 36 VF-LI Professional
K
505
395
145
2 605 438 179
U0
1
1
374958
C1b
1
1
483278
Plastový kufr
Pro GBH 36 V-LI; GBH 36 V-LI Compact Professional
K
360
480
131
2 605 438 668
Plastový kufr
Pro GSB 12 VE-2; GSB 14,4 VE-2; GSR 12 VE-2; GSR 14,4 VE-2 Professional
K
420
340
100
2 605 438 510
U0
1
1
279710
C1b
1
1
478779
2 605 438 686
U0
1
1
534048
2 605 438 623
U0
1
1
434089
Plastový kufr
Pro GSR 14,4 V-LI; GSR 18 V-LI Professional
K
360
393
114
2 605 438 667
Plastový kufr
Pro GST 150 BCE; GST 150 CE Professional
K
114
388
356
Plastový kufr
Pro PSR 14,4 V LI-2; PSR 18 V LI-2
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 287
297
388
106
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:44
288 | Příslušenství pro nářadí | Kufry
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Kufry pro vrtačky a příklepové vrtačky
Objednací informace
Plastový kufr
Pro GBM 10 SRE; GSB 16 RE Professional; PSB 400-620 W
K
330
260
90
2 605 438 328
U0
1
1
096393
Plastový kufr
Pro GBM 10-2; GBM 10-2 RE; GBM 13-2; GBM 13-2 RE; GSB 20-2; GSB 20-2 RCE; GSB 20-2 RE;
GSB 20-2 RET Professional; PSB 650-1000 W
K
380
300
110
2 605 438 286
U0
1
1
068222
U0
1
1
050104
U0
1
1
413299
Kovový kufr
Pro GBM 13; GBM 16-2 RE; GSB 90-2 E Professional
M
575
120
340
1 605 438 033
Plastový kufr
Pro GSB 13 RE; GSB 1600 RE Professional
K
350
294
105
2 605 438 607
Plastový kufr
Pro PSB 50; PSB 500; PSB 500 RE; PSB 550 RE; PSB 600 RE; PSB 650 RE
K
343
286
100
2 605 438 446
U0
1
1
213202
Plastový kufr
Pro PSB 700-2 RE; PSB 780-2 RE; PSB 800-2 RA; PSB 1000-2 RCA; PSB 1000-2 RCE
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 288
420
336
117
2 605 438 199
U0
1
1
417648
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:44
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Kufry | 289
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Kufry pro vrtací a bourací kladiva, šroubováky
Objednací informace
Plastový kufr
Pro GBH 2 SE; GBH 2 SR; GBH 2-24 DSE; GBH 2-24 DSR Professional
K
420
285
108
2 605 438 294
U0
1
1
070935
Plastový kufr
Pro GBH 2-26 DE; GBH 2-26 DFR; GBH 2-26 DRE; GBH 2-26 E; GBH 2-26 RE Professional
K
445
360
114
2 605 438 098
U0
1
1
334051
Plastový kufr
Pro GBH 5; GBH 5 DCE; GBH 40 DCE Professional
K
620
410
132
2 605 438 261
U0
1
1
042512
132
2 605 438 396
U0
1
1
166256
2 605 438 322
U0
1
1
086707
2 605 438 297
U0
1
1
072373
Plastový kufr
Pro GBH 7-46 Professional
K
620
410
Plastový kufr
Pro GBH 10 DC; GBH 11 DE Professional
K
615
410
135
Plastový kufr
Pro GSH 10 C; GSH 11 E Professional
K
620
410
132
Plastový kufr
Pro GSH 16-28; GSH 16-30 Professional
K
355
895
228
2 605 438 628
U0
1
1
438186
158
3 605 438 018
U0
1
1
109857
Kufry pro brusky betonu
Plastový kufr
Pro GBR 14 C Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 289
604
340
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:44
290 | Příslušenství pro nářadí | Kufry
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
.
ed
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Kufry pro excentrické, delta, vibrační, pásové a úhlové brusky
Objednací informace
Plastový kufr
Pro GDA 280 E Professional; PDA 120 E; PDA 180; PDA 180 E; PDA 240 E
K
390
300
110
2 605 438 414
U0
1
1
209090
1
376563
1
124331
Plastový kufr
Pro GEX 125 A; GEX 125 AC; GEX 150 AC; GEX 150 Turbo Professional
K
720
317
173
2 605 438 186
U0
1
Plastový kufr
Pro GSS 230 A; GSS 230 AE; GSS 280 A; GSS 280 AE Professional
K
420
330
130
2 605 438 368
U0
1
Plastový kufr
Pro GWS 5-100; GWS 5-115; GWS 6-100; GWS 6-115; GWS 6-115 E; GWS 6-125; GWS 7-100;
GWS 7-115; GWS 7-115 E; GWS 7-125; GWS 8-100 C; GWS 8-115; GWS 8-115 Z; GWS 8-125;
GWS 8-125 C; GWS 580; GWS 660; GWS 670; GWS 780; GWS 850 Professional; PWS 600;
PWS 1000; PWS 1500
K
316
445
124
1 619 P06 556
U0
1
1
492812
Plastový kufr
Pro GWS 7-115; GWS 7-125; GWS 8-125; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 14-125;
GWS 14-150 Professional; PWS 9-125; PWS 10-125 CE; PWS 13-125 CE; PWS 14-125; PWS 14-150
K
380
300
115
2 605 438 404
U0
1
1
189170
Kovový kufr
Pro GGS 27 C; GWS 7-115; GWS 9-15 CE; GWS 9-15 M; GWS 9-125 C; GWS 9-125 CES;
GWS 9-125 CMS; GWS 9-125 CS; GWS 9-125 CSS; GWS 650 Professional
M
380
240
100
2 605 438 083
U0
1
1
050081
Plastový kufr
Pro GWS 7-115 (0 601 800 0..); GWS 14-150 C (0 601 806 5..) Professional
K
460
356
144
2 605 438 557
U0
1
1
313582
Plastový kufr
Pro GWS 8-115; GWS 8-125; GWS 9-115; GWS 9-125; GWS 10-125; GWS 11-125;
GWS 11-125 CI; GWS 11-125 CIE; GWS 12-125 CI; GWS 14-125 CI; GWS 14-125 CIE;
GWS 14-125 CIT; GWS 14-125 Inox; GWS 14-150 CI; GWS 15-125 CI; GWS 15-150 CI Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 290
445
360
123
2 605 438 170
U0
1
1
362597
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:44
Příslušenství Bosch
Příslušenství pro nářadí | Kufry | 291
Vlastnosti výrobků
ed
.
sa
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
í
len
Ob
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
íč
ka
mm
ub
Hlo
ka
mm
Vý
š
Pr
ov
ed
Šíř
ka
mm
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Kufry pro excentrické, delta, vibrační, pásové a úhlové brusky
Objednací informace
Plastový kufr
Pro GWS 11-125 CIH; GWS 15-125 CIEH; GWS 15-125 CIH; GWS 15-125 CITH;
GWS 15-150 CIH Professional
K
360
480
131
2 605 438 619
U0
1
1
427487
Plastový kufr
Pro všechny GWS Ø 180-230 od data výroby 1998
Pro GWS 18-180; GWS 22-180 LVI; GWS 22-230 LVI; GWS 24-180 LVI; GWS 24-230 LVI;
GWS 25-230 Professional; PWS 20-230; PWS 20-230 J; PWS 1900
K
720
317
170
2 605 438 197
U0
1
1
379878
297
144
2 605 438 091
U0
1
1
327961
U0
1
1
361484
Plastový kufr
Pro PSM 160 A
K
388
Plastový kufr
Pro PSS 190 AC; PSS 200 A; PSS 200 AC; PSS 250 AE
K
420
117
336
2 605 438 168
Plastový kufr
Pro PWS 6-115 (0 603 399 4..); PWS 7-100 (0 603 399 6..); PWS 7-115 (0 603 399 6../
0 603 402 0..); PWS 7-125 (0 603 399 8../0 603 403 0../0 603 403 1..); PWS 8-125 CE
(0 603 375 7../0 603 399 B../0 603 404 6..); PWS 9-125 CE (0 603 399 A..); PWS 550
(0 603 399 0..); PWS 600 (0 603 399 1../0 603 400 0..)
K
380
300
120
2 605 438 169
U0
1
1
361491
Plastový kufr
Pro PWS 700-115; PWS 720-115; PWS 720-125; PWS 750-115; PWS 750-125
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 291
286
343
127
2 605 438 678
U0
1
1
498470
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:44
292 | Příslušenství pro nářadí | Kufry
Příslušenství Bosch
ed
.
Ob
sa
ba
Dr
uh
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
ac
dn
Ob
je
Hlo
Vlastnosti výrobků
íč
ka
mm
ub
ka
mm
Vý
š
Šíř
ka
mm
Pr
ov
ed
en
oz
o
ma
te
riá
lu
na
vk
ov
e
Kufry pro kmitací pily a pily ocasky
Objednací informace
Plastový kufr
Pro GST 80 PE; GST 85 P; GST 85 PAE; GST 85 PB; GST 85 PBAE; GST 85 PBE; GST 85 PE;
GST 2000 Professional
K
380
292
102
2 605 438 212
U0
1
1
013932
Plastový kufr
Pro GST 120 BE; GST 120 E; GST 135; GST 135 BCE; GST 135 CE Professional
K
380
292
102
2 605 438 559
U0
1
1
314763
U0
1
1
534048
Plastový kufr
Pro GST 150 BCE; GST 150 CE Professional
K
114
388
356
2 605 438 686
Kufry pro okružní pily
Kovový kufr
Pro GKS 54; GKS 54 CE; GKS 55; GKS 65; GKS 66 CE Professional
M
420
290
280
2 605 438 624
U0
1
1
435956
235
335
2 605 438 508
U0
1
1
169780
U0
1
1
452946
U0
1
1
315098
Plastový kufr
Pro PKS 46; PKS 54
K
400
Kufry pro horní frézy, frézu na drážky plochých čepů
Plastový kufr
Pro POF 1200 AE; POF 1400 ACE
K
340
400
210
2 605 438 643
Kufry pro hoblíky
Plastový kufr
Hodí se pro GHO 26-82; GHO 40-82C Professional
K
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-03-Maschinenzubehoer-165276_CZCS.indd 292
480
360
220
2 605 438 567
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:44
Práce
bez kabelu
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 293
09.11.12 15:45
294 | Práce bez kabelu | Přehled
Příslušenství Bosch
Technologie, která okouzlí –
lithium-iontové akumulátory
Odbourání paměťového efektu :
Můžete nabíjet bez obav – nezávisle na tom, zda je akumulátor vybitý ze ¾ nebo z ½.
Nepatrné samovolné vybíjení :
Po 30 dnech má lithium-iontový akumulátor stále ještě 96 % uvedené jmenovité kapacity, zatímco akumulátor
NiCd / NiMH ztrácí cca 25 % jmenovité kapacity.
ECP (elektronická ochrana článků) v akumulátorových zařízeních:
Články v akumulátoru jsou elektronicky hlídány. V následujících případech se automaticky sníží výstupní
výkon nářadí:
– přetížení
– hluboké vybití
– přehřátí
Všechna tři kritéria mohou poškodit články a výrazně negativně ovlivnit životnost akumulátoru.
HCH (kryt odvádějící teplo) a chladicí žebra :
Umožňují optimální vyzařování tepla z vnitřku akumulátoru. Lithium-iontový akumulátor Bosch se ochlazuje
o 45 % rychleji než běžné modely akumulátorů.
Postranní ochranná žebra a gumové kryty :
Chrání akumulátor před vnějšími nárazy.
Ukazatel stavu nabití :
Informuje uživatele o tom, kolik energie je ještě k dispozici.
Stisknutím tlačítka „on“ se pomocí svítivých diod (LED) na
5 sekund zobrazí stav nabití akumulátoru.
Červená dioda: pokud svítí červená dioda, je akumulátor příliš
teplý nebo studený pro nabíjení.
Zelená dioda: zobrazuje stav nabití.
Pokud trvale svítí:
3 diody:
stav nabití 100 až 66 %
2 diody:
stav nabití 66 až 33 %
1 dioda:
stav nabití 33 až 5 %
1 dioda bliká: stav nabití pod 5 %
Nesvítí žádná dioda: akumulátor je vadný.
Během procesu nabíjení: 3 diody blikají
Nabíjení je ukončeno: všechny diody svítí 15 minut
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 294
09.11.12 15:45
Příslušenství Bosch
Práce bez kabelu | Přehled | 295
LiIo
n
MH
Samovolné vybíjení za měsíc
20 %
25 %
3-5 %
Klasický paměťový efekt
Ano
Ne
Ne
Efekt „líného akumulátoru“
Ano
Ano
Ne
Funkčnost
při nízkých teplotách
Při -18 °C ještě 40 % kapacity
= ještě funkční
Při -15 °C 0 % kapacity
= již není funkční
Při -20 °C ještě 50 % kapacity
= funkční
Uskladnění při nízkých teplotách
do -20 °C bez poškození
do -20 °C bez poškození
do -20 °C bez poškození
Doba skladování bez dobíjení,
použitý akumulátor
až 6 měsíců
až 6 měsíců
až 24 měsíců
Optimální skladovací teplota
5-15°C
5-15°C
5-15°C
Ochrana akumulátoru ECP
Ne
Ne
Ano
Ni
Ni
Cd
Po
ro
vn
án
í
Rozdíly u jednotlivých
akumulátorových technologií
Po
u
žit
í
Živ
ak otno
um st
ulá
to
ru
Jak může uživatel ovlivnit životnost akumulátoru
odpovídající příslušnému použití
Volba elektrického nářadí a akumulátoru
příliš slabé
šroubování/vrtání malých Ø
Zatížení akumulátoru různými druhy použití (týká se jen NiCd a NiMH)
řezání/vrtání s příklepem velkých Ø
zcela vybít/nabít
Nabíjení (paměťový efekt) (týká se NiCd a NiMH)
částečně vybít/nabít
normální zacházení
Mechanické zatížení
drsné zacházení
dlouhá
krátká
Důsledek
Časem zestárne každý akumulátor,
nezávisle na tom, zda se používá,
nebo nikoli. Důsledkem je pokles
napětí a kapacity.
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 295
Časem a v důsledku používání
podléhají všechny materiály korozi.
Důsledkem je pokles napětí a kapacity.
Vy
s
ele ychá
ktr ní
oly
tu
ck
ý
mi
Ch
e
St
ár
nu
t
í
pr
oc
e
s
Co nemůže uživatel u životnosti akumulátoru ovlivnit
Časem a v důsledku používání se
snižuje vlhkost elektrolytu.
Důsledkem je pokles napětí a kapacity.
09.11.12 15:45
296 | Práce bez kabelu | Akumulátorové nářadí
Příslušenství Bosch
Akumulátory
pro akumulátorové nářadí Bosch
Pro každého uživatele ideální řešení
Tři stupně kvality akumulátorů Bosch.
▶ DIY = Do it yourself
▶ Pro příležitostné práce v domácnosti.
▶ SD = Standard Duty
▶ Pro nenáročné šroubování a vrtání v profesionální oblasti.
▶ HD = Heavy Duty
▶ Pro pravidelnou, profesionální práci, která vyžaduje výkon a kapacitu.
na
vk
ov
e
ed
o
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
C1a
1
1
508971
NiCd
2 607 335 790
C1a
1
1
403696
NiCd
2 607 335 484
C1a
1
1
292832
NiCd
2 607 335 062
C1a
1
1
076593
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
uh
Dr
sa
h
len
í
íč
ac
jed
n
Ob
olo
Vlastnosti výrobků
.
Ob
ísl
2 607 336 242
gie
Li-Ion
Te
ch
n
Ka
pa
cit
aa
Po
u
žit
í
ku
m
člá
ulá
nk
ů
tor
u
Ah
Akumulátory 3,6 V
Objednací informace
3,6 V tyčový akumulátor s ECP (elektronická ochrana článků)
Pro GSR ProDrive Professional
SD
1,3
Válečkový akumulátor 3,6 V
Pro PSR 3,6 V; PTK 3,6 V
DIY
1,2
Válečkový akumulátor 3,6 V
Pro PSR 3,6 V
DIY
1,2
Válečkový akumulátor 3,6 V
Pro PSR 3,6 V
DIY
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 296
1,2
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:45
Příslušenství Bosch
Práce bez kabelu | Akumulátorové nářadí | 297
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
sa
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
na
cí
gie
olo
Te
ch
n
ita
Ka
p
ac
í
žit
Po
u
člá
ak
um
ulá
nk
ů
tor
u
Ah
Akumulátory 7,2 V
Objednací informace
Válečkový akumulátor 7,2 V
Pro GWB 7,2 V Professional
SD
2,2
NiCd
2 607 335 175
C1a
1
1
116770
1
1
058100
Plochý akumulátor 7,2 V
Nářadí druhé generace
Pro GBM 7,2 V; GDR 7,2 V; GSR 7,2 V Professional; PSR 7,2 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 033
C1a
7,2 V hranatý akumulátor
Nářadí první generace
Pro GBM 7,2 V; GSR 7,2 V; GWS 7,2 V Professional; PSR 7,2 V
SD
1,5
NiCd
2 607 300 001
C1a
1
1
006675
DIY
1,2
NiCd
2 607 335 524
C1a
1
1
308144
SD
1,5
NiCd
2 607 335 540
C1a
1
1
309363
HD
2,6
NiMH
2 607 335 682
C1a
1
1
334655
P0b
1
1
246354
Akumulátory 9,6 V
Akumulátor O 9,6 V
9,6 V vystavovací atrapa (O-akumulátor)
-
-
-
2 607 001 380
Plochý akumulátor 9,6 V
Pro GBM 9,6 V; GDR 9,6 V; GSB 9,6 V; GSR 9,6 V Professional; PDR 9,6 V; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 037
C1a
1
1
074131
SD
2,2
NiCd
2 607 335 152
C1a
1
1
113380
SD
2,6
NiMH
2 607 335 230
C1a
1
1
184878
9,6 V hranatý akumulátor
Nářadí první generace
Pro GBM 9,6 V; GSB 9,6 V; GSC 9,6 V; GSR 9,6 V; GUS 9,6 V Professional; PSB 9,6 V; PSR 9,6 V
SD
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 297
1,5
NiCd
2 607 300 002
C1a
1
1
018975
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:46
298 | Práce bez kabelu | Akumulátorové nářadí
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
sa
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
na
cí
gie
olo
Te
ch
n
ita
Ka
p
ac
í
žit
Po
u
člá
ak
um
ulá
nk
ů
tor
u
Ah
Akumulátory 10,8 V
Objednací informace
10,8 V tyčový akumulátor s ECP (elektronická ochrana článků)
DIY
1,3
Li-Ion
2 607 336 864
C1a
1
1
601962
SD
1,3
Li-Ion
2 607 336 014
C1a
1
1
379441
-
-
2 607 336 996
P0b
1
1
522021
DIY
1,2
NiCd
2 607 335 526
C1a
1
1
308151
SD
1,5
NiCd
2 607 335 542
C1a
1
1
309370
HD
2,2
NiCd
2 607 335 574
C1a
1
1
714129
Vystavovací atrapa 10,8 V
-
Akumulátory 12 V
Akumulátor O 12 V
HD
2,6
NiMH
2 607 335 684
C1a
1
1
334662
HD
3,0
NiMH
2 607 335 692
C1a
1
1
334693
P0b
1
1
246361
12 V vystavovací atrapa (O-akumulátor)
-
-
-
2 607 001 381
Plochý akumulátor 12 V
Pro GBM 12 V; GDR 12 V; GSR 12 V Professional; PDR 12 V; PSR 12 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 055
C1a
1
1
080248
SD
2,2
NiCd
2 607 335 151
C1a
1
1
113373
SD
2,6
NiMH
2 607 335 250
C1a
1
1
184915
2 607 335 021
C1a
1
1
041768
12 V hranatý akumulátor
Nářadí první generace
Pro GBM 12 V; GSR 12 V Professional
SD
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 298
1,5
NiCd
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:46
Příslušenství Bosch
Práce bez kabelu | Akumulátorové nářadí | 299
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
sa
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
na
cí
gie
olo
Te
ch
n
ita
Ka
p
ac
í
žit
Po
u
člá
ak
um
ulá
nk
ů
tor
u
Ah
Akumulátory 14,4 V
Objednací informace
14,4 V zásuvný akumulátor s ECP (elektronická ochrana článků)
DIY
1,3
Li-Ion
2 607 336 038
C1a
1
1
438711
DIY
1,5
Li-Ion
2 607 336 206
C1a
1
1
534079
-
2 607 336 997
P0b
1
1
522052
Vystavovací atrapa 14,4 V DIY
-
-
14,4 V zásuvný akumulátor s ECP (elektronická ochrana článků)
SD
1,3
Li-Ion
2 607 336 150
C1a
1
1
522960
HD
2,6
Li-Ion
2 607 336 078
C1a
1
1
480888
Zásuvný akumulátor 14,4 V s ECP (elektronickou ochranou článků) a LZA
(indikátorem stavu nabití)
HD
1,5
Li-Ion
2 607 336 552
C1a
1
1
704908
HD
3,0
Li-Ion
2 607 336 224
C1a
1
1
546164
DIY
1,2
NiCd
2 607 335 528
C1a
1
1
308168
SD
1,5
NiCd
2 607 335 534
C1a
1
1
308199
HD
2,2
NiCd
2 607 335 576
C1a
1
1
714136
Akumulátor O 14,4 V
HD
2,6
NiMH
2 607 335 686
C1a
1
1
334679
HD
3,0
NiMH
2 607 335 694
C1a
1
1
334709
P0b
1
1
246378
14,4 V vystavovací atrapa (O-akumulátor)
-
-
-
2 607 001 382
Plochý akumulátor 14,4 V
Pro GSB 14,4 V; GSR 14,4 V Professional; PSR 14,4 V
SD
1,5
NiCd
2 607 335 160
C1a
1
1
115278
SD
2,2
NiCd
2 607 335 210
C1a
1
1
142700
SD
2,6
NiMH
2 607 335 252
C1a
1
1
184922
Akumulátor 18 V
18 V zásuvný akumulátor s ECP (elektronická ochrana článků)
DIY
1,3
Li-Ion
2 607 336 040
C1a
1
1
438728
DIY
1,5
Li-Ion
2 607 336 208
C1a
1
1
534086
1
1
522977
18 V zásuvný akumulátor s ECP (elektronická ochrana článků)
SD
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 299
1,3
Li-Ion
2 607 336 170
C1a
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:46
300 | Práce bez kabelu | Akumulátorové nářadí
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
sa
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
na
cí
gie
olo
Te
ch
n
ita
Ka
p
ac
í
žit
Po
u
člá
ak
um
ulá
nk
ů
tor
u
Ah
Akumulátor 18 V
Objednací informace
18 V zásuvný akumulátor s ECP (elektronická ochrana článků)
HD
2,6
Li-Ion
2 607 336 092
C1a
1
1
480895
Zásuvný akumulátor 18 V s ECP (elektronickou ochranou článků) a LZA
(indikátorem stavu nabití)
HD
1,5
Li-Ion
2 607 336 560
C1a
1
1
704915
HD
3,0
Li-Ion
2 607 336 236
C1a
1
1
546171
-
-
2 607 336 998
P0b
1
1
522038
1,5
NiCd
2 607 335 536
C1a
1
1
308205
2,6
NiMH
2 607 335 688
C1a
1
1
334686
Vystavovací atrapa 18 V
-
Akumulátor O 18 V
SD
Akumulátor O 18 V
HD
18 V vystavovací atrapa (O-akumulátor)
-
-
-
2 607 001 383
P0b
1
1
246385
NiCd
2 607 335 538
C1a
1
1
308212
Akumulátor 24 V
Akumulátor O 24 V
Nelze použít pro GBH 24 V
SD
1,5
Akumulátor O 24 V
Mohou se používat pro všechny typy akumulátorového nářadí s akumulátorem tvaru O.
HD
2,2
NiCd
2 607 335 580
C1a
1
1
714143
HD
2,6
NiMH
2 607 335 562
C1a
1
1
316118
HD
3,0
NiMH
2 607 335 510
C1a
1
1
297189
24 V vystavovací atrapa (O-akumulátor)
-
-
-
2 607 001 384
P0b
1
1
246392
Zásuvný akumulátor 24 V
s indikátorem stavu nabití
Pro GBH 24 VRE Professional
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 300
HD
1,7
NiCd
2 607 335 082
C1a
1
1
100571
HD
3,0
NiCd
2 607 335 216
C1a
1
1
146555
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:46
Příslušenství Bosch
Práce bez kabelu | Akumulátorové nářadí | 301
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
sa
Ob
Ob
Dr
uh
jed
ba
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
na
cí
gie
olo
Te
ch
n
ita
Ka
p
ac
í
žit
Po
u
člá
ak
um
ulá
nk
ů
tor
u
Ah
Akumulátor 36 V
Objednací informace
Zásuvný akumulátor 36 V s ECP (elektronickou ochranou článků) a LZA (indikátorem stavu nabití)
HD
1,3
Li-Ion
2 607 336 002
C1a
1
1
365352
Zásuvný akumulátor 36 V s ECP (elektronickou ochranou článků) a LZA (indikátorem stavu nabití)
HD
2,6
Li-Ion
2 607 336 108
C1a
1
1
451437
P0b
1
1
522045
Vystavovací atrapa 36 V (zásuvný akumulátor)
-
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 301
-
-
2 607 336 999
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:46
302 | Práce bez kabelu | Přehled
Příslušenství Bosch
Přehled akumulátorů a nabíječek Bosch
Technologie Napětí
článků
akumulátoru
3,6 V
10,8 V
14,4 V
Kapacita akumulátoru
18,0 V
36,0 V
Akumulátory (objednací číslo 2 607...)
1,3 Ah
336 242
Li-Ion
336 014
336 864
336 038
336 040
336 150
336 170
336 002
1,5 Ah
336 206
336 208
336 552
336 560
336 078
336 092
2,6 Ah
336 108
3,0 Ah
336 224
Technologie Napětí
článků
akumulátoru
3,6 V
7,2 V
9,6 V
Kapacita akumulátoru
336 236
12,0 V
14,4 V
18,0 V
24,0 V
Akumulátory (objednací číslo 2 607...)
1,2 Ah
335 062
335 484
335 790
335 526
335 524
NiCd
1,5 Ah
335 528
1
1
1
300 001
300 002
335 021
335 033
335 037
335 055
335 160
335 540
335 542
335 534
335 536
335 538
1,7 Ah
335 082
2,2 Ah
1
335 175
335 152
335 151
335 210
335 574
335 576
335 580
3,0 Ah
335 216
NiMH
2,6 Ah
335 230
335 250
335 252
335 682
335 684
335 686
335 692
335 694
335 688
335 562
3,0 Ah
1
335 510
Nabíjení možné pouze s meziadaptérem.
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 302
09.11.12 15:46
Příslušenství Bosch
AL 1115 CV
225 514
Práce bez kabelu | Přehled | 303
AL 1130 CV
225 134
AL 1820 CV
225 424
AL 1860 CV
225 322
AL 2204 CV
225 274
AL 2215 CV
225 472
AL 3640 CV
225 100
Kapacita akumulátoru
Doby nabíjení (min)2
1,3 Ah
55
55
Nabíječky
(objednací číslo
2 607...)
30
180
45
55
24
45
207
52
27
82
30
1,5 Ah
63
2,6 Ah
68
95
AL 2404
224 790
225 184
3,0 Ah
35
AL 2422 DC
224 410
AL 2425 DV
224 426
AL 2450 DV
Nabíječky
(objednací číslo
2 607...)
225 028
Kapacita akumulátoru
Doby nabíjení (min)2
1,2 Ah
240
200
38
36
15
1,5 Ah
250
47
44
19
53
50
22
1,7 Ah
2,2 Ah
366
68
64
28
93
87
38
3,0 Ah
2,6 Ah
433
80
76
33
500
93
90
38
3,0 Ah
2
Uvedené doby nabíjení v minutách jsou přibližné údaje, naměřené při pokojové teplotě 20 °C/68 °F. Dobu nabíjení výrazně ovlivňuje stav nabití,
stáří a teplota akumulátoru.
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 303
09.11.12 15:46
304 | Práce bez kabelu | Přehled
Příslušenství Bosch
Lithium-iontové
nabíječky
Nabíječka s turbonabíjením má asymptotický algoritmus nabíjení, který umožňuje nabití akumulátoru
na 80 % za 25 minut. Protože lithium-iontové akumulátory nemají paměťový efekt, lze akumulátor znovu
nabít kdykoli v jakémkoli stavu nabití.
100 %
80 %
60 %
40 %
Algoritmus nabíjení
lithium-iontových nabíječek
20 %
Algoritmus nabíjení
běžných nabíječek
0 %
0
25
60
Protože se akumulátor při použití zahřívá až na 70 ° C, vzduchové chlazení, zabudované v nabíječce,
vhání do akumulátoru čerstvý vzduch. Podstatně se tak zkracuje doba nabíjení, protože akumulátor
se nabíjí pouze při teplotě od 0 do 45 ° C, aby byla zajištěna dlouhá životnost akumulátoru.
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 304
09.11.12 15:46
Příslušenství Bosch
Práce bez kabelu | Nabíječky | 305
Nabíječky
pro akumulátory Bosch
Nabíječka AL 2404 nabije
Nabíječka AL 60 DC 2422 je
Nabíječka AL 2450 DV pro
Nabíječka AL 3640 CV pro
všechny akumulátory se
upravena speciálně pro
všechny akumulátory Bosch.
všechny 36 V akumulátorové
zásuvnou koncovkou
používání v osobních/
Rychlonabíječka se
články Li Ion Bosch.
APT 7,2 až 24 V. Světelná
nákladních autech (12/24 V).
sledováním Delta Voltage
Speciální metodou nabíjení
dioda LED informuje o
S odpojením nabíjecího
a akustickým signálem pro
je dosaženo 80 % kapacity
provozním stavu nabíječky a
proudu pomocí Delta Voltage.
kontrolu nabíjení.
akumulátoru během 25 min.
stavu nabití akumulátoru.
Provoz přes zdroj
stejnosměrného proudu
(zapalovač cigaret).
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
jed
i
na
vk
ov
e
Kó
dE
31 A
65 N
14
0..
.
raj
inu
Vlastnosti výrobků
í
Ob
sa
h
ba
len
uh
Dr
Ob
jed
na
c
íč
ísl
o
pr
ok
en
í
Pr
ov
ed
ní
Vs
tup
Na
bíj
ec
íp
rou
d
na
pě
tí V
A
Jednonapěťové nabíječky 2,4 V NiCd
Objednací informace
Standardní nabíječka pro PSR 2,4 V, od 06/2002
0,2
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 305
230
EU
2 607 224 786
C0a
1
1
292795
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:46
306 | Práce bez kabelu | Nabíječky
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Ob
sa
ba
Dr
uh
jed
Ob
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
cí
na
len
čís
lo
ed
raj
ro
k
Pr
ov
ed
en
na
Vs
tup
ní
íp
ec
bíj
Na
íp
pě
rou
tí V
dA
inu
na
vk
ov
e
Jednonapěťové nabíječky 3,6 V NiCd
Objednací informace
Standardní nabíječka pro PSR 3,6 V a PTK 3,6 V, od 06/2002
0,2
230
EU
2 607 224 790
C0a
1
1
292818
C0a
1
1
379434
C0a
1
1
365482
2 607 225 514
C0a
1
1
522465
EU
2 607 224 392
C0a
1
1
211208
EU
2 607 224 702
C1a
1
1
257701
Jednonapěťové nabíječky 10,8 V Li-Ion
Lithium-iontová rychlonabíječka AL 1130 CV
3,0
230
EU
2 607 225 134
Jednonapěťové nabíječky 36 V Li-Ion
Lithium-iontová rychlonabíječka AL 3640 CV
4,0
230
EU
2 607 225 100
Vícenapěťové nabíječky 3,6-10,8 V Li-Ion
Li-Ion standardní nabíječka AL 1115 CV
1,5
230
EU
Vícenapěťové nabíječky 7,2-14,4 V NiCd / NiMH
Standardní nabíječka AL 1411 DV
1
230
Rychlonabíječka AL 1450 DV
5
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 306
230
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:46
Příslušenství Bosch
Práce bez kabelu | Nabíječky | 307
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
Dr
uh
Ob
sa
ba
len
í
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
cí
na
jed
Pr
ov
ed
Vs
tup
Vlastnosti výrobků
ed
raj
ro
k
en
na
ní
íp
ec
bíj
Na
íp
pě
rou
tí V
dA
inu
na
vk
ov
e
Vícenapěťové nabíječky 7,2-24 V NiCd / NiMH
Objednací informace
Standardní nabíječka AL 2404 (nenabíjí 2 607 335 082 a 2 607 335 216)
0,4
230
EU
2 607 225 184
C0a
1
1
425872
2 607 224 410
C1a
1
1
204859
Nabíječka do automobilu AL 2422 DC
2,2
12 – 24
EU/UK
Standardní nabíječka AL 2425 DV
2,5
230
EU
2 607 224 426
C0a
1
1
204651
2,5
230
UK
2 607 224 428
C0a
1
1
204668
EU
2 607 225 028
C1a
1
1
357050
C0a
1
1
522984
Rychlonabíječka AL 2450 DV
5
230
Vícenapěťové nabíječky 14,4-18 V Li-Ion
Lithium-iontová rychlonabíječka AL 1820 CV
2
230
EU
2 607 225 424
Lithium-iontová rychlonabíječka AL 1860 CV
6
230
EU
2 607 225 322
C0a
1
1
480864
6
230
UK
2 607 225 324
C0a
1
1
480871
C0a
1
1
438735
C0a
1
1
512084
Lithium-iontová rychlonabíječka AL 2204 CV
0,4
230
EU
2 607 225 274
Lithium-iontová rychlonabíječka AL 2215 CV
1,5
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 307
230
EU
2 607 225 472
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:46
308 | Práce bez kabelu | Nabíječky
Příslušenství Bosch
Meziadaptér k nabíječce
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ah
Ob
s
Ob
Dr
uh
jed
ba
na
cí
len
í
čís
lo
ed
na
vk
ov
e
▶ Slouží k nabíjení hranatých a plochých akumulátorů bez násuvného konce APT.
Objednací informace
Adaptér pro akumulátorové nabíječky AL 60 DV 1411 / -1419 / -2411 / -2422 / -2425,
AL 30 DV 1450 / -2450 a AL 2498 FC
2 607 000 198
C0a
1
1
109239
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
sa
ba
uh
Dr
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
len
í
cí
č
na
jed
Ob
Na
pě
tí V
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Příslušenství pro akumulátorové svítilny Bosch GLI Professional, PLI
Objednací informace
Žárovka
9,6
2 609 200 305
C1d
1
1
239554
12
14,4
2 609 200 306
C1d
1
1
239561
18
2 609 200 307
C1d
1
1
239578
24
2 609 200 308
C1d
1
1
239585
-
2 609 200 309
P1d
1
1
239592
Čočka s nastavovacím kroužkem
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ah
b
Ob
s
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
len
í
cí
č
ísl
o
ed
na
vk
ov
e
Sada příslušenství pro hustilku Bosch PAG
Objednací informace
Sada příslušenství
Obsahuje pneumatickou hadici, těsnicí matici, gumové těsnění, ventilek pro nafukování míčů,
jízdních kol a nafukovacích matrací
2 607 010 333
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-04-Kabelfrei_arbeiten-165243_CZCS.indd 308
P1d
1
1
218450
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:47
Bezpečnost
práce
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 309
09.11.12 15:48
310 | Bezpečnost práce | Přehled
Příslušenství Bosch
Bosch – bezpečnost na pracovišti
Ochranné brýle
Oči patří k nejchoulostivějším orgánům lidského těla
Bezpečnost zde hraje velmi důležitou roli. Ochranné
a jsou nenahraditelné. Z tohoto důvodu se musí
brýle Bosch splňují nejpřísnější mezinárodní normy
chránit před poraněním a škodlivými vlivy.
a poskytují vynikající komfort nošení.
▶ Ochrana proti slunečnímu záření – 100% UV
ochrana u všech brýlí Bosch
▶ Bez zkreslení – maximální optická kvalita podle
EN 166
▶ Mimořádně dlouhá životnost – povrchová úprava
vysoce odolná proti poškrábání
▶ Jasný pohled – skla trvale bez zamlžení na vnitřní
straně díky speciální technologii povrchové úpravy
Vyberte si správné brýle pro svou ochranu podle funkcí:
Výrobek
Bez zamlžování
na vnitřní
straně
GO 1C
Odolné proti
poškrábání na
vnitřní straně
●
Odolné proti
poškrábání
na vnější straně
bezbarvé
●
●
●
●
GO 3C
●
●
GO 3G
●
GO FV2
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 310
●
Barvy
bezbarvé
GO 2G
protisluneční (šedé)
●
●
●
Nastavitelné
postranice
●
GO 2C
GO OG
Vhodné pro
dioptrická skla
●
bezbarvé
protisluneční (šedé)
●
●
bezbarvé
●
●
bezbarvé
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Bezpečnost práce | Přehled | 311
Bosch – bezpečnost na pracovišti
Ochranná maska
Pracovní prostředí může někdy obsahovat nebezpečné
Program ochranných pomůcek Bosch byl vyvinutý
látky, které mohou poškozovat zdraví vašich pracovníků.
za tím účelem, aby byla vaše práce komfortnější
S některými látkami, jako například s jemným prachem,
a bezpečnější a především aby vás chránily před
jedovatým prachem nebo pevnými a kapalnými
zdraví škodlivými látkami.
aerosoly, se na pracovišti setkáváme často.
▶ Flexibilní tvar – bezešvý pásek pro lepší
přizpůsobení hlavě
▶ Vysoce komfortní nošení a pevné usazení –
díky nastavitelnému nosnímu klipu
▶ Perfektní tvar – příjemná těsnicí manžeta
po obvodu, která nedráždí pokožku
Vyberte si správnou ochrannou masku podle materiálu, který obrábíte:
Výkonnostní parametry (materiál/oblast použití)
FFP 1
FFP 2
MA C1
MA C2
FFP 3
MA C3
MA C33
Azbest, malé objemy
●
●
Plísňové spory, bakterie a prach
●
●
●
●
●
●
●
●
Pokládání izolačních materiálů
MA F2
●
●
Prach s obsahem oxidu křemičitého (zdivo)
●
●
Broušení, stříhání, frézování, vrtání, rozbrušování, řezání
●
●
(např. izolace ze skleněných vláken)
Cementový prach
●
Opracování dřeva
Demoliční práce (zdi, kámen, beton)
●
Svařování hliníkových materiálů
Jednoduché čištění budov
●
Pájení, svařování, lití
Chladiva a maziva (lisování, tažení, vrtání)
●
●
Recyklace odpadu (bakterie, spory)
●
●
Filtry částic lze rozdělit do tří tříd: FFP 1: inertní prach FFP 2: zdraví škodlivý prach, kouř, zdraví škodlivá mlha
FFP 3: jedovatý prach, kouř, jedovatá mlha
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 311
09.11.12 15:48
312 | Bezpečnost práce | Přehled
Příslušenství Bosch
Bosch – bezpečnost na pracovišti
Chrániče sluchu
Ke ztrátě sluchu dochází dlouhodobým působením
Veškeré výrobky Bosch pro ochranu sluchu jsou
hluku. Následky se projevují teprve dlouho poté,
označené značkou CE a byly testovány podle apliko-
co k poškození došlo. Ztráta sluchu způsobená
vatelných evropských norem a aktuální legislativy EU.
hlukem je často trvalá a nevratná. Lze jí ovšem
Chrániče sluchu Bosch představují nejkomfortnější
zabránit správnou ochranou.
bezpečné řešení.
▶ Příjemné a komfortní – tvar zátek do uší je
optimálně přizpůsobený zvukovodu
▶ Pohodlné mušlové chrániče sluchu – nízká
hmotnost a malé rozměry jsou klíčovými
vlastnostmi této koncepce
Vyberte si správný výrobek pro svou ochranu podle funkcí:
Výrobek
Opakovaně
použitelné
Nastavitelný
hlavový oblouk
Skládací
●
EM 21
●
EM 27
●
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 312
Vysoký
stupeň tlumení
Vysoký
komfort nošení
●
●
●
EP PL37
EP PLC27
Velmi vysoký
stupeň tlumení
●
●
●
●
●
●
●
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Bezpečnost práce | Přehled | 313
Bosch – bezpečnost na pracovišti
Ochranné rukavice
Poranění rukou patří k nejčastějším druhům úrazů na
Inovativní ochranné rukavice Bosch jsou vyrobené
pracovišti. Kromě následků pro zraněného pracovníka
z vysoce kvalitních přírodních a funkčních vláken, která
vznikají významné náklady irmě na základě
zabezpečují optimální ochranu a komfort nošení
neodpracované pracovní doby.
a u mnoha druhů použití zabraňují alergiím z povolání.
▶ Vynikající životnost – vysoká odolnost proti oděru
▶ Obratnost a hmat zůstávají zachované –
ergonomické provedení
▶ Nealergenní – všechny výrobky jsou vyrobené
bez zdraví škodlivých látek
Vyberte si pro každé použití správné rukavice:
Výrobek
GL Ergo
GL FL
Perfektní tvar
●●
Méně pocení
GL SL
○
GL Protect
○
●●
●●
○
○
●
Rychlé natahování a sundavání
●
●●
●●
●
Pro mokré oblasti
○
○
○
○
Pro vlhké oblasti
●
●
○
●●
Pro suché oblasti
●●
●
●
●●
Ochrana proti proříznutí
○
○
○
●●
Přesné práce
●●
○
○
●
Hrubé práce
○
●●
●●
●
● ● velmi vhodné
● vhodné
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 313
○ méně vhodné
09.11.12 15:48
314 | Bezpečnost práce
Příslušenství Bosch
Ochranné brýle Bosch
Správná ochrana očí
Skla s nanovrstvou
DIN EN 166
Variabilní nastavení postranic
(GO OG, GO 3C, GO 3G)
Nejvyšší optická třída kvality pro
umožňuje individuální
Z vnitřní strany odolné proti
nezkreslené vidění. Vysoce odolný
přizpůsobení tvaru hlavy
poškrábání a zamlžení, z vnější strany
polykarbonát pro maximální ochranu
a optimální zakrytí oblasti očí.
mimořádně odolné proti poškrábání.
proti mechanickému poškození.
Brýle se snadno čistí od znečištění
olejem a vodou.
Vlastnosti výrobků
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
jed
i
na
vk
ov
e
Kó
dE
31 A
65 N
14
0..
.
í
Ob
sa
h
ba
len
uh
Dr
Ob
jed
na
c
íč
ísl
o
ko
tou
č
po
dlo
žk
a,
Př
ez
ko
u
še
no
po
dle
Brýle s postranicemi
Objednací informace
Brýle s postranicemi GO 1C
• Ergonomicky tvarované sklo, perfektní boční ochrana, široké zorné pole
• Oboustranná povrchová vrstva odolná proti poškrábání
• Použití při montážních činnostech a jednoduchých řemeslnických činnostech
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 314
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 071
C1a
1
1
711883
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 072
C0a
5
1
711890
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Bezpečnost práce | 315
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
ah
Dr
uh
Ob
s
ba
len
í
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
lo
čís
cí
na
jed
Ob
žk
a,
dlo
po
Př
ez
ko
u
še
no
ko
tou
po
č
dle
Brýle s postranicemi
Objednací informace
Brýle s postranicemi GO 2C
• Nezkreslený pohled, velké zorné pole, vynikající odvětrávání
• Povrchová vrstva, vnější odolná proti poškrábání a vnitřní proti zamlžování
• Použití při mírně prašných činnostech, broušení, vrtání a frézování
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 073
C1a
1
1
711906
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 074
C0a
5
1
711913
Brýle s postranicemi GO 2C
• Nezkreslený pohled, velké zorné pole, vynikající odvětrávání
• Povrchová vrstva, vnější odolná proti poškrábání a vnitřní proti zamlžování
• Použití při mírně prašných činnostech, broušení, vrtání a frézování
• Šedé protisluneční brýle pro perfektní použití při činnostech venku
EN 166
Polykarbonát šedý
100 % ochrana proti
UV záření
Ochrana proti slunci
2 607 990 075
C1a
1
1
711920
EN 166
Polykarbonát šedý
100 % ochrana proti
UV záření
Ochrana proti slunci
2 607 990 076
C0a
5
1
711937
Brýle s postranicemi GO 3C
• Ochranné brýle neobsahující kovy se optimálně přizpůsobí obličeji
• Ergonomická opěrka čela Softlex, nosníky Softlex a koncovky postranic Softlex zajišťují
navíc příjemné a komfortní nošení bez klouzání
• Povrchová vrstva, vnější odolná proti poškrábání a vnitřní proti zamlžování,
snadné čistění díky nanotechnologii
• Použití při všech mechanických pracích, soustružení a frézování a dále při montážních pracích
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 079
C1a
1
1
711968
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 080
C0a
5
1
711975
Brýle s postranicemi GO 3C
• Ochranné brýle neobsahující kovy se optimálně přizpůsobí obličeji
• Ergonomická opěrka čela Softlex, nosníky Softlex a koncovky postranic Softlex zajišťují
navíc příjemné a komfortní nošení bez klouzání
• Povrchová vrstva, vnější odolná proti poškrábání a vnitřní proti zamlžování,
snadné čistění díky nanotechnologii
• Šedé protisluneční brýle pro perfektní použití při činnostech venku
EN 166
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 315
Polykarbonát šedý
100 % ochrana proti
UV záření
Ochrana proti slunci
2 607 990 081
C1a
1
1
711982
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
316 | Bezpečnost práce
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
na
vk
ov
e
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
len
Ob
s
ba
.
ed
o
ísl
íč
Ob
je
Dr
uh
dn
ac
žk
a,
dlo
po
Př
ez
ko
u
še
no
ko
tou
po
č
dle
Brýle s postranicemi
Objednací informace
Brýle s postranicemi GO 3C
• Ochranné brýle neobsahující kovy se optimálně přizpůsobí obličeji
• Ergonomická opěrka čela Softlex, nosníky Softlex a koncovky postranic Softlex zajišťují
navíc příjemné a komfortní nošení bez klouzání
• Povrchová vrstva, vnější odolná proti poškrábání a vnitřní proti zamlžování,
snadné čistění díky nanotechnologii
• Šedé protisluneční brýle pro perfektní použití při činnostech venku
EN 166
Polykarbonát šedý
100 % ochrana proti
UV záření
Ochrana proti slunci
2 607 990 082
C1a
5
1
711999
Brýle přes dioptrické brýle
Brýle přes dioptrické brýle GO OG
• Lehké brýle přes dioptrické brýle se zavěšením a neomezeným bočním vnímáním
• Velmi dobré, bezpečné a komfortní nošení díky měkkým „protiskluzovým“ koncovkám postranic
• Oboustranná povrchová vrstva mimořádně odolná proti poškrábání,
snadné čistění díky nanotechnologii
• Použití pro nositele dioptrických brýlí při všech mechanických činnostech
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 083
C1a
1
1
712002
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 084
C0a
5
1
712019
Panoramatické brýle
Panoramatické ochranné brýle GO FV2
• Komfortní panoramatické ochranné brýle s tvrdými a měkkými složkami pro komfortní
nošení bez otlačení
• Vhodné pro nositele dioptrických brýlí, nízký hmotnost, optimální odvětrávání,
panoramatické zorné pole, syntetický pásek okolo hlavy
• Použití při pracích v prašném prostředí a při vysokém mechanickém zatížení,
např. při rozbrušování, stavebních a renovačních pracích, a dále při pracích s chemikáliemi
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 316
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 087
C1a
1
1
712040
EN 166
Polykarbonát
bezbarvý
100 % ochrana proti
UV záření
2 607 990 088
C0a
4
1
712057
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Bezpečnost práce | 317
Ochranná maska Bosch
Efektivní ochrana a příjemné komfortní nošení
Libovolně nastavitelný klip na nos
Měkké okraje materiály zabraňují
Volně protažený pásek lze
zajišťuje individuální přizpůsobení
vzniku otlaků a zabezpečují vysoce
přizpůsobit speciickým zvyklostem.
a maximálně těsné připevnění.
komfortní nošení.
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
na
vk
ov
e
sa
hb
ní
uh
Dr
Ob
ba
le
na
jed
Ob
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
ísl
o
cí
č
ch
r
eň
o
Stu
p
Př
ez
ko
u
še
no
an
y
po
dle
Ochranné masky proti jemnému prachu
Objednací informace
Ochranná maska proti jemnému prachu MA C1
• Měkké okraje materiálu a nastavitelný klip na nos pro pohodlné a komfortní nošení
• Přídavná těsnicí manžeta v oblasti nosu
• Volně protažený pásek
EN 149
FFP1
2 607 990 089
C1a
3
1
712064
EN 149
FFP1
2 607 990 090
C0a
20
1
712071
Ochranná maska proti jemnému prachu MA C2
• Měkké okraje materiálu a nastavitelný klip na nos pro pohodlné a komfortní nošení
• Přídavná těsnicí manžeta v oblasti nosu
• Volně protažený pásek
• Ventil s otevíráním v rozsahu 360 stupňů pro minimální odpor dýchání
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 317
EN 149
FFP2
2 607 990 091
C1a
2
1
712088
EN 149
FFP2
2 607 990 092
C0a
15
1
712095
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
318 | Bezpečnost práce
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
len
Ob
s
ba
Dr
uh
.
ed
o
ísl
íč
ac
dn
Ob
je
eň
Stu
p
Př
ez
ko
u
še
oc
hr
no
an
y
po
dle
na
vk
ov
e
Ochranné masky proti jemnému prachu
Objednací informace
Ochranná maska proti jemnému prachu MA F2
• Malá skládací maska z měkkého iltračního materiálu
• Měkké okraje materiálu a nastavitelný klip na nos pro pohodlné a komfortní nošení
• Přídavná těsnicí manžeta v oblasti nosu
• Volně protažený pásek
• Ventil s otevíráním v rozsahu 360 stupňů pro minimální odpor dýchání
EN 149
FFP2
2 607 990 094
C0a
15
1
712118
Ochranná maska proti jemnému prachu MA C3
• Měkké okraje materiálu a nastavitelný klip na nos zajišťují maximálně komfortní nošení
• Široká těsnicí manžeta po celém obvodu v oblasti nosu
• Pásek s 4bodovým upevněním pro bezpečné připevnění
• Ventil s otevíráním v rozsahu 360 stupňů pro minimální odpor dýchání
EN 149
FFP3
2 607 990 095
C1a
1
1
712125
EN 149
FFP3
2 607 990 096
C0a
10
1
712132
Ochranná maska proti jemnému prachu MA C33
• 3D maska na ochranu dýchacích cest poskytuje maximální bezpečnost
• Měkká těsnicí manžeta pro perfektní přizpůsobení
• 3 velké 360stupňové ventily zabezpečují snadné dýchání – i při dlouhém nošení
• Volně protažený pásek
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 318
EN 149
FFP3
2 607 990 097
C1a
1
1
712149
EN 149
FFP3
2 607 990 098
C0a
3
1
712156
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Bezpečnost práce | 319
Chrániče sluchu Bosch
Špunty do uší: správné nasazení
pro optimální ochranu
Krok 1
Krok 2
Krok 3
Špunt v přední části srolujte.
Sáhněte rukou přes hlavu a zatáhněte
Perfektní usazení a optimální
za ucho trochu nahoru, aby se byl
ochrana. Špunt lze jednoduše
zvukovod rovný. Poté nasaďte špunt
vyjmout otáčivým pohybem.
do ucha a chvilku ho přidržte.
Vlastnosti výrobků
.
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
ale
ní
Mi
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
jed
i
í
len
Dr
Ob
sa
hb
uh
ba
ac
í
dn
Ob
je
Př
ez
ko
u
še
no
čís
l
o
po
dle
na
vk
ov
e
Špunty do uší
Objednací informace
Jednorázové špunty do uší EP PL37
• Ergonomicky tvarované špunty do uší s vynikajícím rozpoznáváním řeči
• Ideální pro použití v extrémně hlučném prostředí
• Nástavec x pro jednoduché nasazování a vyjímání
• Vysoce komfortní nošení, i při dlouhodobém používání
• Hodnota SNR 37 dB, H = 36 dB, M = 34 dB, L = 34 dB
• Prodávají se v páru
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 319
EN 352
2 607 990 099
P1c
5
16
712163
EN 352
2 607 990 100
C0a
50
1
712170
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
320 | Bezpečnost práce
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
Ob
Dr
uh
sa
ba
len
cí
na
jed
Ob
Př
ez
ko
u
še
no
čís
lo
po
dle
na
vk
ov
e
Špunty do uší
Objednací informace
Špunty do uší na opakované použití EP PLC27
• Špunty do uší na opakované použití s provázkem pro použití v prostředí se střední hlučností
• Hladký povrch odpuzující nečistoty pro jednoduché čištění a opakované použití
• Krabička pro hygienické uložení špuntů
• Hodnota SNR 27 dB, H = 27 dB, M = 24 dB, L = 22 dB
EN 352
2 607 990 101
P1d
1
16
712187
1
1
712194
Mušlové chrániče sluchu
Mušlové chrániče sluchu EM 21
• Lehké mušle s malými rozměry
• Plynule nastavitelný oblouk
• Oblouk lze nosit přes hlavu, za krkem a pod bradou
• Hodnota SNR 21 dB, H = 25 dB, M = 18 dB, L = 12 dB
EN 352
2 607 990 102
C1a
Mušlové chrániče sluchu EM 27
• Skládací mušle s vysoce kvalitním ocelovým obloukem a dvoubodovým závěsem
• Optimální ochrana a komfortní nošení zejména při dlouhodobém používání
• Malé rozměry mušlí, mimořádně lehké
• Hodnota SNR 27 dB, H = 31 dB, M = 24 dB, L = 16 dB
EN 352
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 320
2 607 990 103
C1a
1
1
712200
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Bezpečnost práce | 321
Ochranné rukavice Bosch
Ochranné rukavice pro optimální bezpečnost
Podle přirozeného tvaru ruky:
Pružná, optimálně napuštěná
Trvale vysoká kvalita materiálu,
ergonomický střih s anatomicky
povrchová vrstva zaručuje velmi
pravidelné kontroly škodlivých
tvarovanými prsty.
dobrou odolnost proti oděru
látek a solidní zpracování
a ochranu proti pořezání v praxi.
zajišťují optimální ochranu.
Kožené ochranné rukavice
▶ Vysoce kvalitní kožené ochranné rukavice z hovězí štípané kůže nebo hovězí kůže,
pogumovaná textilní manžeta pro ochranu zápěstí.
▶ Vlastnosti: vysoce kvalitní kůže, poddajná kůže, dobré zpracování švů,
kontrola škodlivých látek
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
n
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
sa
h
len
í
Dr
Ob
uh
jed
ba
na
cí
Vlastnosti výrobků
Ob
ko
st
Ve
li
Př
ez
ko
u
še
n
čís
l
op
o
od
le
av
ko
ve
▶ Oblast použití: univerzální, transportní práce, montáž, těžké obrobky
Objednací informace
Ochranné rukavice z hovězí štípané kůže GL SL 10
EN 388
10
2 607 990 104
P1d
1
1
712217
EN 388
10
2 607 990 105
C0a
10
1
712224
Ochranné rukavice z hovězí štípané kůže GL SL 11
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 321
EN 388
11
2 607 990 106
P1d
1
1
712231
EN 388
11
2 607 990 107
C0a
10
1
712248
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
322 | Bezpečnost práce
Příslušenství Bosch
Vlastnosti výrobků
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ed
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
í
ah
len
Ob
s
Dr
uh
ba
ac
dn
Ob
je
Ve
li
Př
ez
ko
st
ko
u
še
íč
no
ísl
o
po
dle
na
vk
ov
e
Kožené ochranné rukavice
Objednací informace
Ochranné rukavice z hovězí kůže GL FL 10
EN 388
10
2 607 990 108
P1d
1
1
712255
EN 388
10
2 607 990 109
C0a
10
1
712262
Ochranné rukavice z hovězí kůže GL FL 11
EN 388
11
2 607 990 110
P1d
1
1
712279
EN 388
11
2 607 990 111
C0a
10
1
712286
Rukavice pro přesné práce
▶ Pletené rukavice s inovativní povrchovou úpravou pro suché a mírně vlhké oblasti,
velmi dobrý střih, sedí „jako druhá kůže“.
▶ Vlastnosti: vynikající cit, minimální pocení, dobré protiskluzové vlastnosti,
dermatologicky testované
▶ Oblast použití: přesné práce, jemné montáže, povolování šroubů, nastavování nářadí
Rukavice pro přesné práce GL Ergo 8
EN 388
8
2 607 990 112
P1d
1
1
712293
EN 388
8
2 607 990 113
C0a
10
1
712309
Rukavice pro přesné práce GL Ergo 9
EN 388
9
2 607 990 114
P1d
1
1
712316
EN 388
9
2 607 990 115
C0a
10
1
712323
Rukavice pro přesné práce GL Ergo 10
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 322
EN 388
10
2 607 990 116
P1d
1
1
712330
EN 388
10
2 607 990 117
C0a
10
1
712347
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Bezpečnost práce | 323
Ochranné rukavice proti pořezání
▶ Pletené rukavice s povrchovou úpravou odpuzující vlhkost
▶ Vlastnosti: velmi dobrý cit, příjemné nošení díky bambusovým vláknům,
minimální pocení, velmi vysoká ochrana proti pořezání
▶ Oblast použití: ochrana proti pořezání, práce s kovem (kovovými plechy),
ed
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
sa
Ob
Dr
uh
Ob
.
hb
ale
ní
Mi
nim
mn a
l
ož ni
stv ob
j
i
í
len
ba
na
cí
Vlastnosti výrobků
jed
ko
st
Ve
li
Př
ez
ko
u
še
no
čís
lo
po
dle
na
vk
ov
e
práce s plynem, montážní činnost s nebezpečím pořezání
Objednací informace
Ochranné rukavice proti pořezání GL Protect 8
EN 388
8
2 607 990 118
P1d
1
1
712354
EN 388
8
2 607 990 119
C0a
5
1
712361
Ochranné rukavice proti pořezání GL Protect 9
EN 388
9
2 607 990 120
P1d
1
1
712378
EN 388
9
2 607 990 121
C0a
5
1
712385
Ochranné rukavice proti pořezání GL Protect 10
EN 388
10
2 607 990 122
P1d
1
1
712392
EN 388
10
2 607 990 123
C0a
5
1
712422
sa
h
uh
Dr
.
ba
len
Mi
í
n
mn ima
l
ož ni
stv ob
j
i
1
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
Ob
ba
len
ac
í
dn
Ob
je
Vlastnosti výrobků
1
í
čís
l
o
ed
n
av
ko
ve
Sada
Objednací informace
Sada
• Obsahuje:
- Brýle s postranicemi GO 1C
- Špunty do uší na opakované použití EP PLC27
- Ochranná maska proti jemnému prachu MA F2
- Rukavice pro přesné práce GL Ergo 9
2 607 017 183
Obsah balení
(počet kusů v balení)
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 323
P1d
712415
Minimální objednávkové množství. Minimální objednávkové množství se skládá z pevného počtu kusů.
Objednávky jsou vyřizovány výhradně v počtu odpovídajícímu minimálnímu objednávkovému množství.
09.11.12 15:48
324 | Seznam
Příslušenství Bosch
Seznam objednacích čísel
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
0 603 038 000
0 603 038 001
0 603 038 002
0 603 038 003
0 603 999 012
1 600 390 002
1 600 390 003
1 600 499 005
1 600 793 007
1 600 Z00 005
1 600 Z00 006
1 600 Z00 007
1 600 Z00 008
1 600 Z00 009
1 600 Z00 00A
1 600 Z00 00B
1 600 Z00 00C
1 600 Z00 00D
1 600 Z00 00E
1 600 Z00 00F
1 601 329 013
1 602 025 024
1 602 319 003
1 603 115 004
1 603 340 015
1 603 340 031
1 603 340 040
1 603 345 025
1 603 345 034
1 603 481 001
1 605 190 028
1 605 411 022
1 605 411 025
1 605 411 026
1 605 411 028
1 605 411 029
1 605 438 033
1 605 510 179
1 605 510 180
1 605 510 215
1 605 510 224
1 605 510 281
1 605 510 291
1 605 510 292
1 605 510 364
1 605 510 365
1 605 510 366
1 605 703 084
1 605 703 099
1 606 407 001
1 607 000 154
1 607 000 158
1 607 000 173
1 607 000 182
1 607 000 209
1 607 000 247
1 607 000 263
1 607 000 916
1 607 950 002
1 607 950 004
1 607 950 028
1 607 950 041
1 607 950 042
1 607 950 043
1 607 950 044
1 607 950 045
1 607 950 048
1 607 950 053
1 607 950 511
1 607 950 525
1 608 000 114
1 608 030 024
1 608 040 047
1 608 132 006
1 608 190 006
1 608 190 007
1 608 500 008
1 608 500 009
1 608 500 013
1 608 504 011
1 608 505 011
228
228
229
229
205
146
146
265
166
181
181
181
181
181
182
182
182
182
182
181
161
161, 192, 205
183
147
158
158, 166, 180
158, 180
158
207
188
266
271
270
272
271
271
288
165
165
165
178
171
164
164
173
173
173
159
159, 180
147
266
179
264
195
160
160
264
204
146
160
155
155
155
160
155
155
160, 208
155
207
207
184
203
207
196
157
183
136
136
134
136
136
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
5
5
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 608 507 002
1 608 507 003
1 608 551 000
1 608 551 001
1 608 551 002
1 608 551 003
1 608 551 004
1 608 551 005
1 608 551 006
1 608 551 007
1 608 551 008
1 608 551 009
1 608 552 000
1 608 552 001
1 608 552 002
1 608 552 003
1 608 552 004
1 608 552 005
1 608 552 006
1 608 552 007
1 608 552 008
1 608 552 009
1 608 552 010
1 608 552 012
1 608 552 013
1 608 552 015
1 608 552 019
1 608 552 021
1 608 555 024
1 608 555 053
1 608 555 059
1 608 555 065
1 608 556 001
1 608 556 005
1 608 556 011
1 608 556 015
1 608 556 021
1 608 556 027
1 608 556 029
1 608 556 033
1 608 556 118
1 608 557 043
1 608 557 046
1 608 557 049
1 608 557 050
1 608 557 054
1 608 557 058
1 608 557 060
1 608 557 063
1 608 557 067
1 608 570 040
1 608 570 041
1 608 570 042
1 608 570 043
1 608 571 045
1 608 571 048
1 608 571 053
1 608 571 054
1 608 571 056
1 608 571 057
1 608 571 058
1 608 571 061
1 608 571 062
1 608 571 066
1 608 571 068
1 608 572 003
1 608 572 004
1 608 572 007
1 608 572 014
1 608 572 017
1 608 572 018
1 608 572 503
1 608 573 002
1 608 573 003
1 608 598 028
1 609 200 201
1 609 200 203
1 609 200 248
1 609 200 265
1 609 200 291
1 609 200 307
136
136
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
130
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
131
207
207
207
207
154
154
154
154
155
155
154
154
154
154
154
153
152
152
153
153
152
147
146
146
147
19
19
240
198
79
87
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 609 200 314
1 609 200 315
1 609 200 326
1 609 200 365
1 609 200 366
1 609 200 367
1 609 200 368
1 609 200 369
1 609 200 370
1 609 200 371
1 609 200 372
1 609 200 373
1 609 200 374
1 609 200 375
1 609 200 376
1 609 200 377
1 609 200 378
1 609 200 379
1 609 200 380
1 609 200 381
1 609 200 382
1 609 200 388
1 609 200 389
1 609 200 390
1 609 200 391
1 609 200 393
1 609 200 933
1 609 200 934
1 609 200 968
1 609 200 970
1 609 200 971
1 609 200 976
1 609 201 219
1 609 201 220
1 609 201 221
1 609 201 229
1 609 201 230
1 609 201 396
1 609 201 628
1 609 201 647
1 609 201 648
1 609 201 751
1 609 201 795
1 609 201 796
1 609 201 797
1 609 201 798
1 609 201 799
1 609 201 800
1 609 201 801
1 609 201 807
1 609 201 808
1 609 201 809
1 609 201 810
1 609 201 811
1 609 201 812
1 609 201 813
1 609 202 230
1 609 386 021
1 609 390 021
1 609 390 045
1 609 390 228
1 609 390 232
1 609 390 337
1 609 390 358
1 609 390 359
1 609 390 451
1 609 390 452
1 609 390 453
1 609 390 458
1 609 390 471
1 609 390 472
1 609 390 474
1 609 390 478
1 609 390 481
1 609 390 540
1 609 390 541
1 610 312 001
1 610 312 002
1 610 706 001
1 610 793 002
1 610 Z00 020
88
49
224
224
224
224
224
224
225
225
225
225
225
225
226
226
226
226
226
226
226
225
225
226
226
227
259
263
258
254
255
259
232
232
232
255
254
232
263
237
237
236
236
236
237
237
237
237
237
238
238
238
238
238
238
238
257
137
239
240
234
234
234
239
239
236
236
236
240
263
263
259
256
255
239
239
265
265
256
256
182
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 612 025 020
1 612 025 032
1 613 001 003
1 613 001 005
1 613 001 010
1 615 411 003
1 615 439 003
1 617 000 132
1 617 000 328
1 618 190 006
1 618 190 009
1 618 571 014
1 618 580 000
1 618 598 124
1 618 598 159
1 618 598 161
1 618 600 007
1 618 600 008
1 619 P06 514
1 619 P06 546
1 619 P06 547
1 619 P06 548
1 619 P06 549
1 619 P06 550
1 619 P06 551
1 619 P06 556
2 600 206 005
2 600 290 026
2 600 306 005
2 600 306 007
2 600 460 007
2 600 460 008
2 600 460 009
2 600 460 026
2 600 499 045
2 600 499 071
2 600 499 077
2 600 712 002
2 600 793 009
2 601 016 096
2 601 098 043
2 601 098 123
2 601 099 040
2 602 025 062
2 602 025 063
2 602 025 075
2 602 025 076
2 602 025 077
2 602 025 086
2 602 025 102
2 602 025 103
2 602 025 112
2 602 025 117
2 602 025 120
2 602 025 141
2 602 025 142
2 602 025 150
2 602 025 169
2 602 025 171
2 602 025 176
2 602 025 181
2 602 025 182
2 602 025 183
2 602 025 190
2 602 025 191
2 602 025 193
2 602 025 202
2 602 025 282
2 602 025 283
2 602 025 284
2 602 025 285
2 602 317 030
2 602 317 031
2 603 001 019
2 603 201 022
2 603 345 003
2 603 345 016
2 603 703 039
2 605 190 264
2 605 190 266
2 605 190 930
157
150
156
156
156
272
265
142
144
264
264
154
148
142
142
142
143
143
163
172
172
172
176
176
176
290
274
180
267
266
139
139
139
140
267
270
267
264
256
197
204
198
198
150
150
161
150
150
150
149
150
151
151
149
151
150
156
149
161
151
161
161
161
149
151
149
149
176
176
165
165
183, 187
183, 187
156
148
158, 166
159
159
273
273
273
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*Minimální objednávkové množství
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 324
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Seznam | 325
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
2 605 411 009
2 605 411 016
2 605 411 025
2 605 411 027
2 605 411 035
2 605 411 043
2 605 411 044
2 605 411 061
2 605 411 062
2 605 411 063
2 605 411 067
2 605 411 068
2 605 411 095
2 605 411 096
2 605 411 112
2 605 411 113
2 605 411 114
2 605 411 119
2 605 411 145
2 605 411 147
2 605 411 150
2 605 411 163
2 605 411 167
2 605 411 187
2 605 411 205
2 605 411 211
2 605 411 212
2 605 411 213
2 605 411 222
2 605 411 225
2 605 411 229
2 605 411 230
2 605 411 231
2 605 411 233
2 605 411 900
2 605 438 083
2 605 438 091
2 605 438 098
2 605 438 168
2 605 438 169
2 605 438 170
2 605 438 179
2 605 438 186
2 605 438 197
2 605 438 199
2 605 438 212
2 605 438 261
2 605 438 286
2 605 438 294
2 605 438 297
2 605 438 322
2 605 438 328
2 605 438 368
2 605 438 396
2 605 438 404
2 605 438 414
2 605 438 446
2 605 438 508
2 605 438 510
2 605 438 557
2 605 438 559
2 605 438 567
2 605 438 607
2 605 438 619
2 605 438 623
2 605 438 624
2 605 438 628
2 605 438 643
2 605 438 667
2 605 438 668
2 605 438 678
2 605 438 686
2 605 439 019
2 605 510 100
2 605 510 101
2 605 510 102
2 605 510 107
2 605 510 172
2 605 510 192
2 605 510 193
2 605 510 194
2 605 510 224
2 605 510 226
2 605 510 256
2 605 510 257
2 605 510 258
271
271
273
273
272
272
270
262
262
262
272
272
262
272
271
272
272
261
273
273
263
262
262
269, 270
269
269
269
274
270
263
262
269
262
273
271
290
291
289
291
291
290
287
290
291
288
292
289
288
289
289
289
288
290
289
290
290
288
292
287
290
292
292
288
291
287
292
289
292
287
287
291
287, 292
185
172
172
172
171
175
175
175
175
170
171
177
178
178
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 605 510 264
2 605 510 265
2 605 510 280
2 605 510 281
2 605 510 288
2 605 510 289
2 605 510 290
2 605 510 291
2 605 510 292
2 605 510 294
2 605 510 297
2 605 510 298
2 605 510 299
2 605 510 300
2 605 510 301
2 605 702 017
2 605 702 022
2 605 702 027
2 605 702 034
2 605 702 036
2 605 702 037
2 605 703 016
2 605 703 017
2 605 703 030
2 605 730 036
2 607 000 073
2 607 000 074
2 607 000 075
2 607 000 096
2 607 000 098
2 607 000 102
2 607 000 156
2 607 000 157
2 607 000 164
2 607 000 165
2 607 000 166
2 607 000 167
2 607 000 168
2 607 000 169
2 607 000 170
2 607 000 176
2 607 000 178
2 607 000 198
2 607 000 201
2 607 000 202
2 607 000 206
2 607 000 207
2 607 000 213
2 607 000 214
2 607 000 215
2 607 000 216
2 607 000 217
2 607 000 218
2 607 000 443
2 607 000 444
2 607 000 445
2 607 000 446
2 607 000 447
2 607 000 448
2 607 000 449
2 607 000 533
2 607 000 534
2 607 000 542
2 607 000 543
2 607 000 544
2 607 000 545
2 607 000 546
2 607 000 548
2 607 000 549
2 607 000 748
2 607 000 837
2 607 001 077
2 607 001 079
2 607 001 104
2 607 001 129
2 607 001 176
2 607 001 177
2 607 001 178
2 607 001 248
2 607 001 292
2 607 001 316
2 607 001 375
2 607 001 380
2 607 001 381
2 607 001 382
2 607 001 383
164
164
173
173
174
174
178
178
164
198, 268
174
174
177
177
198, 268
266
266
143, 265
274
274
274
159, 166
159, 166
159
171
196
271
266
195
227
196
140
100
258
254
255
257
255
255
255
265
265
308
99
99
100
100
134
134
134
134
134
134
75
75
75
75
75
75
75
99
99
75
75
76
76
76
76
75
259
257
196
204
232
261
233
233
232
263
195
144
184
297
298
299
300
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 607 001 384
2 607 001 387
2 607 001 409
2 607 001 457
2 607 001 458
2 607 001 459
2 607 001 460
2 607 001 461
2 607 001 462
2 607 001 463
2 607 001 464
2 607 001 465
2 607 001 466
2 607 001 467
2 607 001 468
2 607 001 469
2 607 001 470
2 607 001 471
2 607 001 472
2 607 001 473
2 607 001 475
2 607 001 477
2 607 001 479
2 607 001 481
2 607 001 483
2 607 001 485
2 607 001 487
2 607 001 490
2 607 001 491
2 607 001 492
2 607 001 495
2 607 001 496
2 607 001 497
2 607 001 506
2 607 001 507
2 607 001 508
2 607 001 509
2 607 001 510
2 607 001 511
2 607 001 512
2 607 001 513
2 607 001 514
2 607 001 515
2 607 001 516
2 607 001 517
2 607 001 518
2 607 001 519
2 607 001 520
2 607 001 522
2 607 001 524
2 607 001 526
2 607 001 528
2 607 001 531
2 607 001 533
2 607 001 535
2 607 001 537
2 607 001 539
2 607 001 540
2 607 001 542
2 607 001 544
2 607 001 545
2 607 001 546
2 607 001 547
2 607 001 548
2 607 001 551
2 607 001 552
2 607 001 553
2 607 001 554
2 607 001 555
2 607 001 556
2 607 001 557
2 607 001 558
2 607 001 559
2 607 001 560
2 607 001 561
2 607 001 562
2 607 001 563
2 607 001 564
2 607 001 565
2 607 001 566
2 607 001 567
2 607 001 569
2 607 001 571
2 607 001 573
2 607 001 575
2 607 001 577
300
186
53, 210, 212
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
115
108
108
108
108
108
108
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
109
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
110
105
105
105
105
105
106
106
106
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
111
1
1
1
10
1
10
1
10
1
1
10
1
10
1
10
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
10
1
10
10
1
10
1
1
10
1
1
1
10
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
10
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
2 607 001 579
2 607 001 581
2 607 001 583
2 607 001 585
2 607 001 587
2 607 001 588
2 607 001 590
2 607 001 591
2 607 001 592
2 607 001 593
2 607 001 594
2 607 001 595
2 607 001 596
2 607 001 598
2 607 001 599
2 607 001 600
2 607 001 601
2 607 001 604
2 607 001 607
2 607 001 608
2 607 001 611
2 607 001 612
2 607 001 615
2 607 001 616
2 607 001 619
2 607 001 622
2 607 001 625
2 607 001 628
2 607 001 630
2 607 001 632
2 607 001 634
2 607 001 636
2 607 001 638
2 607 001 640
2 607 001 642
2 607 001 644
2 607 001 646
2 607 001 648
2 607 001 650
2 607 001 652
2 607 001 654
2 607 001 656
2 607 001 658
2 607 001 660
2 607 001 662
2 607 001 664
2 607 001 666
2 607 001 668
2 607 001 670
2 607 001 672
2 607 001 674
2 607 001 676
2 607 001 687
2 607 001 688
2 607 001 689
2 607 001 690
2 607 001 691
2 607 001 692
2 607 001 693
2 607 001 694
2 607 001 695
2 607 001 696
2 607 001 697
2 607 001 716
2 607 001 718
2 607 001 720
2 607 001 722
2 607 001 724
2 607 001 726
2 607 001 728
2 607 001 730
2 607 001 732
2 607 001 733
2 607 001 734
2 607 001 735
2 607 001 736
2 607 001 737
2 607 001 738
2 607 001 739
2 607 001 740
2 607 001 741
2 607 001 742
2 607 001 743
2 607 001 744
2 607 001 745
2 607 001 746
111
112
112
112
112
112
112
106
106
106
106
106
106
107
107
107
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
112
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
113
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
107
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
116
116
116
115
115
116
116
116
116
116
116
1
1
1
1
1
1
1
10
1
10
1
10
1
1
1
1
10
10
10
1
10
1
10
1
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
10
1
10
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
*Minimální objednávkové množství
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 325
09.11.12 15:48
326 | Seznam
Příslušenství Bosch
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
2 607 001 747
2 607 001 748
2 607 001 749
2 607 001 750
2 607 001 751
2 607 001 752
2 607 001 753
2 607 001 754
2 607 001 755
2 607 001 757
2 607 001 758
2 607 001 759
2 607 001 760
2 607 001 761
2 607 001 762
2 607 001 763
2 607 001 764
2 607 001 765
2 607 001 766
2 607 001 767
2 607 001 768
2 607 001 769
2 607 001 911
2 607 001 912
2 607 001 914
2 607 001 919
2 607 001 920
2 607 001 921
2 607 001 922
2 607 001 956
2 607 001 964
2 607 001 965
2 607 001 976
2 607 001 977
2 607 002 149
2 607 002 150
2 607 002 161
2 607 002 162
2 607 002 163
2 607 002 164
2 607 002 487
2 607 002 488
2 607 002 489
2 607 002 490
2 607 002 491
2 607 002 492
2 607 002 493
2 607 002 494
2 607 002 495
2 607 002 496
2 607 002 497
2 607 002 498
2 607 002 499
2 607 002 500
2 607 002 502
2 607 002 503
2 607 002 504
2 607 002 505
2 607 002 506
2 607 002 507
2 607 002 508
2 607 002 509
2 607 002 510
2 607 002 511
2 607 002 512
2 607 002 513
2 607 002 514
2 607 002 515
2 607 002 516
2 607 002 517
2 607 002 518
2 607 002 519
2 607 002 522
2 607 002 524
2 607 002 526
2 607 002 528
2 607 002 529
2 607 002 536
2 607 002 538
2 607 002 539
2 607 002 540
2 607 002 541
2 607 002 542
2 607 002 543
2 607 002 544
2 607 002 545
116
116
116
125
124
124
124
124
124
124
124
125
125
124
124
125
125
125
125
125
126
126
185
184
185
110
106
111
107
185
184
184
259
259
257
257
257
257
257
257
105
105
105
106
106
106
112
112
112
112
112
112
112
112
110
110
110
111
111
111
113
113
113
113
113
113
113
113
111
111
110
110
257
267
256
267
256
254
107
107
107
107
107
107
108
108
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
1
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 607 002 556
2 607 002 557
2 607 002 558
2 607 002 559
2 607 002 560
2 607 002 561
2 607 002 562
2 607 002 563
2 607 002 564
2 607 002 565
2 607 002 566
2 607 002 567
2 607 002 568
2 607 002 569
2 607 002 570
2 607 002 571
2 607 002 572
2 607 002 573
2 607 002 574
2 607 002 575
2 607 002 576
2 607 002 577
2 607 002 578
2 607 002 579
2 607 002 580
2 607 002 581
2 607 002 582
2 607 002 584
2 607 002 585
2 607 002 586
2 607 002 610
2 607 002 611
2 607 002 614
2 607 002 630
2 607 002 631
2 607 002 632
2 607 010 025
2 607 010 079
2 607 010 305
2 607 010 333
2 607 010 527
2 607 010 529
2 607 010 530
2 607 010 533
2 607 010 535
2 607 010 536
2 607 010 538
2 607 010 539
2 607 017 034
2 607 017 036
2 607 017 037
2 607 017 047
2 607 017 128
2 607 017 164
2 607 017 183
2 607 018 299
2 607 018 351
2 607 018 352
2 607 018 354
2 607 018 355
2 607 018 361
2 607 018 395
2 607 018 400
2 607 018 401
2 607 018 402
2 607 018 403
2 607 018 404
2 607 018 405
2 607 018 406
2 607 018 407
2 607 018 408
2 607 018 409
2 607 018 410
2 607 018 411
2 607 018 412
2 607 018 413
2 607 018 414
2 607 018 415
2 607 018 416
2 607 018 417
2 607 018 418
2 607 018 419
2 607 018 420
2 607 018 421
2 607 018 422
2 607 018 423
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
119
120
120
120
117
117
117
117
117
117
117
118
118
118
118
118
118
99
139
139
275
275
275
258
258
259
211
197
197
308
57
26
37
58
26
38
27
38
58
19
123
34
266
123
323
148
18
19
20
20
28
65
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 607 018 424
2 607 018 425
2 607 018 426
2 607 018 427
2 607 018 428
2 607 018 429
2 607 018 430
2 607 018 431
2 607 018 432
2 607 018 433
2 607 018 434
2 607 018 435
2 607 018 436
2 607 018 437
2 607 018 438
2 607 018 439
2 607 018 440
2 607 018 441
2 607 018 442
2 607 018 725
2 607 018 726
2 607 018 727
2 607 018 750
2 607 019 322
2 607 019 323
2 607 019 578
2 607 019 922
2 607 019 923
2 607 019 924
2 607 019 925
2 607 019 926
2 607 020 300
2 607 224 392
2 607 224 410
2 607 224 426
2 607 224 428
2 607 224 702
2 607 224 786
2 607 224 790
2 607 225 028
2 607 225 100
2 607 225 134
2 607 225 184
2 607 225 274
2 607 225 322
2 607 225 324
2 607 225 424
2 607 225 472
2 607 225 514
2 607 300 001
2 607 300 002
2 607 335 021
2 607 335 033
2 607 335 037
2 607 335 055
2 607 335 062
2 607 335 082
2 607 335 151
2 607 335 152
2 607 335 160
2 607 335 175
2 607 335 210
2 607 335 216
2 607 335 230
2 607 335 250
2 607 335 252
2 607 335 484
2 607 335 510
2 607 335 524
2 607 335 526
2 607 335 528
2 607 335 534
2 607 335 536
2 607 335 538
2 607 335 540
2 607 335 542
2 607 335 562
2 607 335 574
2 607 335 576
2 607 335 580
2 607 335 682
2 607 335 684
2 607 335 686
2 607 335 688
2 607 335 692
2 607 335 694
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
21
28
29
64
63
63
27
30
60
33
34
34
188
306
307
307
307
306
305
306
307
306
306
307
307
307
307
307
307
306
297
297
298
297
297
298
296
300
298
297
299
297
299
300
297
298
299
296
300
297
298
299
299
300
300
297
298
300
298
299
300
297
298
299
300
298
299
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 607 335 790
2 607 336 002
2 607 336 014
2 607 336 038
2 607 336 040
2 607 336 078
2 607 336 092
2 607 336 108
2 607 336 150
2 607 336 170
2 607 336 206
2 607 336 208
2 607 336 224
2 607 336 236
2 607 336 242
2 607 336 552
2 607 336 560
2 607 336 864
2 607 336 996
2 607 336 997
2 607 336 998
2 607 336 999
2 607 432 001
2 607 432 002
2 607 432 004
2 607 432 005
2 607 432 008
2 607 432 010
2 607 432 012
2 607 432 013
2 607 432 014
2 607 432 015
2 607 432 016
2 607 432 017
2 607 432 024
2 607 960 014
2 607 960 015
2 607 960 019
2 607 960 020
2 607 960 021
2 607 990 006
2 607 990 014
2 607 990 015
2 607 990 016
2 607 990 017
2 607 990 018
2 607 990 019
2 607 990 020
2 607 990 021
2 607 990 022
2 607 990 023
2 607 990 024
2 607 990 025
2 607 990 026
2 607 990 027
2 607 990 028
2 607 990 029
2 607 990 050
2 607 990 071
2 607 990 072
2 607 990 073
2 607 990 074
2 607 990 075
2 607 990 076
2 607 990 079
2 607 990 080
2 607 990 081
2 607 990 082
2 607 990 083
2 607 990 084
2 607 990 087
2 607 990 088
2 607 990 089
2 607 990 090
2 607 990 091
2 607 990 092
2 607 990 094
2 607 990 095
2 607 990 096
2 607 990 097
2 607 990 098
2 607 990 099
2 607 990 100
2 607 990 101
2 607 990 102
2 607 990 103
296
301
298
299
299
299
300
301
299
299
299
299
299
300
296
299
300
298
298
299
300
301
260
260
260
260
260
261
260
262
261
261
261
261
260
184
184
185
185
185
80
78
78
77
77
80
80
80
80
78
77
78
78
79
79
79
79
53
314
314
315
315
315
315
315
315
315
316
316
316
316
316
317
317
317
317
318
318
318
318
318
319
319
320
320
320
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
16
1
16
1
1
*Minimální objednávkové množství
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 326
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Seznam | 327
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
2 607 990 104
2 607 990 105
2 607 990 106
2 607 990 107
2 607 990 108
2 607 990 109
2 607 990 110
2 607 990 111
2 607 990 112
2 607 990 113
2 607 990 114
2 607 990 115
2 607 990 116
2 607 990 117
2 607 990 118
2 607 990 119
2 607 990 120
2 607 990 121
2 607 990 122
2 607 990 123
2 608 000 278
2 608 000 327
2 608 000 328
2 608 000 331
2 608 000 332
2 608 000 333
2 608 000 334
2 608 000 335
2 608 000 426
2 608 000 471
2 608 000 488
2 608 000 489
2 608 000 490
2 608 000 547
2 608 000 548
2 608 000 549
2 608 000 550
2 608 000 551
2 608 000 552
2 608 000 553
2 608 000 554
2 608 005 018
2 608 005 026
2 608 005 057
2 608 005 130
2 608 005 131
2 608 030 053
2 608 030 055
2 608 030 056
2 608 030 057
2 608 040 289
2 608 110 002
2 608 120 004
2 608 180 009
2 608 180 010
2 608 190 038
2 608 190 039
2 608 190 045
2 608 200 000
2 608 200 001
2 608 200 002
2 608 200 003
2 608 200 004
2 608 200 005
2 608 200 006
2 608 200 007
2 608 200 008
2 608 200 009
2 608 200 010
2 608 200 011
2 608 200 012
2 608 200 013
2 608 200 014
2 608 200 015
2 608 200 016
2 608 200 017
2 608 200 018
2 608 200 019
2 608 200 020
2 608 200 021
2 608 200 022
2 608 200 023
2 608 200 024
2 608 200 025
2 608 200 026
2 608 200 027
321
321
321
321
322
322
322
322
322
322
322
322
322
322
323
323
323
323
323
323
198
191
191
192
192
192
192
192
183
190
266
267
124
230
230
230
230
230
230
231
231
183
203
203
185
185
83
83
83
83
198
227
84
81
82
266
267
190
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
215
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
216
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 200 028
2 608 200 029
2 608 200 030
2 608 200 031
2 608 200 032
2 608 200 033
2 608 200 034
2 608 200 035
2 608 200 036
2 608 200 037
2 608 200 038
2 608 200 039
2 608 200 040
2 608 200 041
2 608 200 042
2 608 200 043
2 608 200 044
2 608 200 045
2 608 200 046
2 608 200 047
2 608 200 048
2 608 200 049
2 608 200 050
2 608 200 051
2 608 200 500
2 608 200 501
2 608 200 502
2 608 200 503
2 608 200 504
2 608 200 505
2 608 200 506
2 608 200 507
2 608 200 508
2 608 200 509
2 608 200 510
2 608 200 511
2 608 200 512
2 608 200 513
2 608 200 514
2 608 200 515
2 608 200 516
2 608 200 517
2 608 200 518
2 608 200 519
2 608 200 520
2 608 200 521
2 608 200 522
2 608 200 523
2 608 200 524
2 608 200 525
2 608 200 526
2 608 200 527
2 608 200 528
2 608 200 529
2 608 200 530
2 608 200 531
2 608 200 532
2 608 200 533
2 608 200 534
2 608 200 535
2 608 200 536
2 608 200 700
2 608 200 701
2 608 200 702
2 608 200 703
2 608 200 704
2 608 200 705
2 608 438 000
2 608 438 001
2 608 438 003
2 608 438 004
2 608 438 005
2 608 438 006
2 608 438 007
2 608 438 008
2 608 438 009
2 608 438 010
2 608 438 011
2 608 438 012
2 608 438 013
2 608 438 014
2 608 438 015
2 608 438 016
2 608 438 017
2 608 438 018
2 608 438 019
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
217
216
216
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
219
218
218
218
218
218
218
218
218
219
219
219
219
219
219
219
219
219
220
220
220
220
220
220
220
220
220
221
221
221
221
221
221
281
281
280
280
281
281
281
283
283
281
280
281
280
280
282
283
282
280
282
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 438 021
2 608 438 022
2 608 438 023
2 608 438 024
2 608 438 025
2 608 438 026
2 608 438 027
2 608 438 029
2 608 438 030
2 608 438 031
2 608 438 032
2 608 438 034
2 608 438 035
2 608 438 036
2 608 438 037
2 608 438 038
2 608 438 039
2 608 438 040
2 608 438 042
2 608 438 043
2 608 438 044
2 608 438 045
2 608 438 046
2 608 438 047
2 608 438 048
2 608 438 049
2 608 438 051
2 608 438 052
2 608 438 053
2 608 438 054
2 608 438 055
2 608 438 056
2 608 438 057
2 608 438 058
2 608 438 059
2 608 438 060
2 608 438 061
2 608 438 062
2 608 438 063
2 608 438 064
2 608 438 065
2 608 438 066
2 608 438 067
2 608 438 068
2 608 438 069
2 608 438 070
2 608 438 074
2 608 438 075
2 608 438 076
2 608 438 077
2 608 438 078
2 608 438 079
2 608 438 080
2 608 438 081
2 608 438 691
2 608 438 692
2 608 438 693
2 608 438 694
2 608 518 007
2 608 518 008
2 608 521 108
2 608 521 109
2 608 521 110
2 608 521 111
2 608 521 112
2 608 521 113
2 608 521 114
2 608 521 115
2 608 521 116
2 608 521 117
2 608 521 118
2 608 521 119
2 608 521 120
2 608 521 121
2 608 521 122
2 608 521 123
2 608 521 124
2 608 521 125
2 608 521 300
2 608 522 006
2 608 522 007
2 608 522 008
2 608 522 009
2 608 522 010
2 608 522 011
2 608 522 012
287
279
279
279
279
279
282
282
280
280
281
282
279
279
282
282
282
283
283
283
284
284
285
284
284
285
284
284
284
284
284
284
283
281
283
283
285
286
286
286
286
286
286
286
286
287
283
285
285
285
285
281
285
285
278
278
278
278
135
135
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
114
107
107
107
106
106
106
99
113
113
113
113
113
113
113
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
2 608 522 013
2 608 522 014
2 608 522 015
2 608 522 042
2 608 522 043
2 608 522 044
2 608 522 045
2 608 522 046
2 608 522 047
2 608 522 048
2 608 522 049
2 608 522 050
2 608 522 051
2 608 522 052
2 608 522 053
2 608 522 054
2 608 522 055
2 608 522 056
2 608 522 057
2 608 522 058
2 608 522 059
2 608 522 060
2 608 522 061
2 608 522 062
2 608 522 063
2 608 522 064
2 608 522 065
2 608 522 068
2 608 522 069
2 608 522 096
2 608 522 097
2 608 522 098
2 608 522 126
2 608 522 127
2 608 522 128
2 608 522 129
2 608 522 130
2 608 522 131
2 608 522 132
2 608 522 133
2 608 522 134
2 608 522 186
2 608 522 187
2 608 550 036
2 608 550 037
2 608 550 039
2 608 550 040
2 608 550 041
2 608 550 069
2 608 550 070
2 608 550 071
2 608 550 072
2 608 550 073
2 608 550 080
2 608 550 081
2 608 550 082
2 608 550 090
2 608 550 558
2 608 550 559
2 608 550 560
2 608 550 561
2 608 550 562
2 608 550 563
2 608 550 564
2 608 551 018
2 608 551 019
2 608 551 020
2 608 551 021
2 608 551 022
2 608 551 029
2 608 551 075
2 608 551 076
2 608 551 077
2 608 551 078
2 608 551 079
2 608 551 087
2 608 551 095
2 608 551 096
2 608 551 097
2 608 551 098
2 608 551 099
2 608 551 100
2 608 551 101
2 608 551 102
2 608 551 103
2 608 551 104
113
113
113
101
101
102
102
102
102
102
102
102
101
101
102
102
102
102
102
102
102
103
101
102
102
103
103
110
112
102
102
102
121
121
121
121
121
122
122
122
122
111
110
142
128
128
128
128
127
127
127
127
127
127
127
127
127
128
128
128
128
128
128
128
104
104
104
104
104
132
127
127
127
128
128
129
129
133
133
133
133
133
133
132
132
132
10
10
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
10
10
5
5
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
12
12
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*Minimální objednávkové množství
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 327
09.11.12 15:48
328 | Seznam
Příslušenství Bosch
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
2 608 551 105
2 608 551 106
2 608 551 107
2 608 551 108
2 608 551 109
2 608 551 110
2 608 570 008
2 608 570 047
2 608 570 048
2 608 570 049
2 608 570 082
2 608 570 083
2 608 570 084
2 608 570 085
2 608 570 086
2 608 570 100
2 608 570 101
2 608 570 102
2 608 570 103
2 608 570 104
2 608 570 105
2 608 570 106
2 608 570 107
2 608 570 108
2 608 570 109
2 608 570 110
2 608 570 111
2 608 570 112
2 608 570 113
2 608 570 114
2 608 570 125
2 608 570 126
2 608 570 133
2 608 570 134
2 608 570 136
2 608 570 137
2 608 570 138
2 608 570 139
2 608 570 140
2 608 570 141
2 608 571 010
2 608 571 020
2 608 571 056
2 608 571 066
2 608 571 068
2 608 572 034
2 608 572 053
2 608 572 059
2 608 572 060
2 608 572 062
2 608 572 068
2 608 572 072
2 608 572 075
2 608 572 080
2 608 572 093
2 608 572 097
2 608 572 105
2 608 572 110
2 608 572 112
2 608 572 144
2 608 572 146
2 608 572 149
2 608 572 150
2 608 572 159
2 608 572 182
2 608 572 183
2 608 572 210
2 608 572 212
2 608 572 213
2 608 572 218
2 608 572 227
2 608 572 247
2 608 572 257
2 608 573 004
2 608 585 467
2 608 585 468
2 608 585 469
2 608 585 470
2 608 585 471
2 608 585 472
2 608 585 473
2 608 585 474
2 608 585 475
2 608 585 476
2 608 585 477
2 608 585 478
132
132
136
136
136
136
206
189, 206
189, 206
189, 206
207
207
207
207
207
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
189
192
192
206
206
206
206
206
206
154
155
145
144
145
153
152
144
153
153
152
152
152
152
153
87
153
145
144
146
144
145
145
144
153
152
146
144
144
152
153
145
145
146
23
23
23
23
23
23
23
23
23
24
24
24
1
1
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 585 479
2 608 585 480
2 608 585 481
2 608 585 482
2 608 585 483
2 608 585 484
2 608 585 485
2 608 585 486
2 608 585 487
2 608 585 488
2 608 585 489
2 608 585 490
2 608 585 491
2 608 585 492
2 608 585 493
2 608 585 494
2 608 585 495
2 608 585 496
2 608 585 497
2 608 585 498
2 608 585 499
2 608 585 500
2 608 585 501
2 608 585 502
2 608 585 503
2 608 585 504
2 608 585 505
2 608 585 506
2 608 585 507
2 608 585 508
2 608 585 509
2 608 585 510
2 608 585 511
2 608 585 512
2 608 585 513
2 608 585 514
2 608 585 515
2 608 585 516
2 608 585 517
2 608 585 518
2 608 585 519
2 608 585 520
2 608 585 521
2 608 585 522
2 608 585 523
2 608 585 524
2 608 585 525
2 608 585 526
2 608 585 527
2 608 585 528
2 608 585 529
2 608 585 530
2 608 585 531
2 608 585 532
2 608 585 533
2 608 585 534
2 608 585 535
2 608 585 536
2 608 585 537
2 608 585 538
2 608 585 539
2 608 585 540
2 608 585 541
2 608 585 542
2 608 585 543
2 608 585 544
2 608 585 545
2 608 585 593
2 608 585 594
2 608 585 595
2 608 585 694
2 608 585 695
2 608 585 696
2 608 585 697
2 608 585 698
2 608 585 699
2 608 585 700
2 608 585 701
2 608 585 702
2 608 585 703
2 608 585 704
2 608 585 705
2 608 585 706
2 608 585 707
2 608 585 708
2 608 585 709
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
26
26
26
26
26
26
61
61
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 585 710
2 608 585 711
2 608 585 712
2 608 585 713
2 608 585 714
2 608 585 716
2 608 585 717
2 608 585 718
2 608 585 719
2 608 585 720
2 608 585 721
2 608 585 722
2 608 585 723
2 608 585 724
2 608 585 725
2 608 585 726
2 608 585 727
2 608 585 730
2 608 585 737
2 608 585 738
2 608 585 739
2 608 585 740
2 608 585 741
2 608 585 742
2 608 585 743
2 608 585 744
2 608 585 745
2 608 585 746
2 608 585 747
2 608 585 748
2 608 585 749
2 608 585 838
2 608 585 839
2 608 585 840
2 608 585 841
2 608 585 842
2 608 585 843
2 608 585 844
2 608 585 845
2 608 585 846
2 608 585 847
2 608 585 848
2 608 585 849
2 608 585 850
2 608 585 851
2 608 585 852
2 608 585 853
2 608 585 854
2 608 585 855
2 608 585 856
2 608 585 857
2 608 585 858
2 608 585 859
2 608 585 860
2 608 585 861
2 608 585 862
2 608 585 863
2 608 585 864
2 608 585 865
2 608 585 866
2 608 585 867
2 608 585 868
2 608 585 869
2 608 585 870
2 608 585 871
2 608 585 872
2 608 585 873
2 608 585 874
2 608 585 875
2 608 585 876
2 608 585 877
2 608 585 878
2 608 585 879
2 608 585 880
2 608 585 881
2 608 585 882
2 608 585 883
2 608 585 884
2 608 585 885
2 608 585 886
2 608 585 887
2 608 585 888
2 608 585 889
2 608 585 890
2 608 585 891
2 608 585 892
62
62
62
62
62
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
63
62
59
59
59
59
59
59
67
67
67
67
67
67
67
31
31
31
31
31
31
31
31
31
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
32
33
33
33
33
33
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 585 893
2 608 585 894
2 608 585 895
2 608 585 896
2 608 585 897
2 608 585 898
2 608 585 899
2 608 585 900
2 608 585 901
2 608 585 902
2 608 585 903
2 608 585 904
2 608 585 905
2 608 585 906
2 608 585 907
2 608 585 908
2 608 585 909
2 608 585 910
2 608 585 911
2 608 585 912
2 608 585 913
2 608 585 914
2 608 585 915
2 608 585 916
2 608 585 917
2 608 585 918
2 608 585 919
2 608 585 920
2 608 585 921
2 608 585 922
2 608 585 923
2 608 585 924
2 608 585 925
2 608 585 926
2 608 585 927
2 608 585 928
2 608 585 929
2 608 585 930
2 608 585 931
2 608 585 932
2 608 585 933
2 608 585 934
2 608 585 935
2 608 585 936
2 608 585 937
2 608 585 938
2 608 585 939
2 608 585 940
2 608 585 941
2 608 585 942
2 608 587 009
2 608 587 010
2 608 587 011
2 608 587 012
2 608 587 013
2 608 587 014
2 608 587 015
2 608 587 016
2 608 587 017
2 608 587 018
2 608 587 019
2 608 587 425
2 608 587 426
2 608 587 427
2 608 587 428
2 608 587 429
2 608 587 430
2 608 587 431
2 608 587 432
2 608 587 433
2 608 587 434
2 608 587 435
2 608 587 520
2 608 587 521
2 608 588 064
2 608 588 065
2 608 588 066
2 608 588 067
2 608 588 068
2 608 588 069
2 608 588 070
2 608 588 071
2 608 588 072
2 608 588 088
2 608 588 089
2 608 588 090
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
33
22
22
22
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
23
70
70
70
20
27
35
38
21
28
35
39
47
48
47
48
46
47
47
48
46
47
48
71
71
46
47
47
47
47
48
46
47
48
32
32
32
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
5
10
5
5
10
5
5
5
5
10
5
5
5
5
5
10
5
5
5
10
5
5
10
5
5
10
5
10
5
10
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*Minimální objednávkové množství
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 328
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Seznam | 329
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
2 608 588 091
2 608 588 092
2 608 588 093
2 608 588 094
2 608 588 095
2 608 588 096
2 608 588 097
2 608 588 098
2 608 588 099
2 608 588 100
2 608 588 101
2 608 588 102
2 608 588 103
2 608 595 049
2 608 595 050
2 608 595 051
2 608 595 052
2 608 595 053
2 608 595 054
2 608 595 055
2 608 595 056
2 608 595 057
2 608 595 058
2 608 595 059
2 608 595 060
2 608 595 061
2 608 595 062
2 608 595 063
2 608 595 064
2 608 595 065
2 608 595 066
2 608 595 067
2 608 595 068
2 608 595 069
2 608 595 070
2 608 595 071
2 608 595 072
2 608 595 073
2 608 595 074
2 608 595 075
2 608 595 076
2 608 595 077
2 608 595 078
2 608 595 079
2 608 595 080
2 608 595 081
2 608 595 082
2 608 595 083
2 608 595 332
2 608 595 333
2 608 595 334
2 608 595 335
2 608 595 336
2 608 595 337
2 608 595 338
2 608 595 345
2 608 595 346
2 608 595 347
2 608 595 348
2 608 595 400
2 608 595 401
2 608 595 402
2 608 595 403
2 608 595 404
2 608 595 405
2 608 595 406
2 608 595 407
2 608 595 408
2 608 595 409
2 608 595 410
2 608 595 411
2 608 595 412
2 608 595 413
2 608 595 414
2 608 595 415
2 608 595 416
2 608 595 417
2 608 595 418
2 608 595 419
2 608 595 420
2 608 595 421
2 608 595 422
2 608 595 423
2 608 595 424
2 608 595 425
2 608 595 481
32
32
32
32
33
33
33
33
33
33
33
33
33
23
23
23
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
25
26
26
24
24
24
24
24
24
25
58
18
18
18
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
71
71
70
70
68
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
5
5
5
2 608 595 482
2 608 595 483
2 608 595 484
2 608 595 485
2 608 595 486
2 608 595 487
2 608 595 488
2 608 595 489
2 608 595 490
2 608 595 491
2 608 595 492
2 608 595 493
2 608 595 494
2 608 595 495
2 608 595 496
2 608 595 497
2 608 595 498
2 608 595 499
2 608 595 500
2 608 595 501
2 608 595 502
2 608 595 511
2 608 595 512
2 608 595 513
2 608 595 514
2 608 595 515
2 608 595 516
2 608 595 517
2 608 595 518
2 608 595 519
2 608 595 520
2 608 595 521
2 608 595 522
2 608 595 523
2 608 595 524
2 608 595 676
2 608 595 677
2 608 595 678
2 608 595 679
2 608 595 680
2 608 595 681
2 608 595 682
2 608 595 683
2 608 595 684
2 608 595 685
2 608 595 686
2 608 595 687
2 608 595 688
2 608 595 689
2 608 595 690
2 608 595 691
2 608 595 692
2 608 595 693
2 608 596 300
2 608 596 301
2 608 596 302
2 608 596 303
2 608 596 304
2 608 596 305
2 608 596 306
2 608 596 307
2 608 596 308
2 608 596 309
2 608 596 310
2 608 596 311
2 608 596 312
2 608 596 313
2 608 596 333
2 608 596 335
2 608 596 336
2 608 596 337
2 608 596 338
2 608 596 339
2 608 596 340
2 608 596 341
2 608 596 342
2 608 596 343
2 608 596 344
2 608 596 345
2 608 596 346
2 608 596 347
2 608 596 348
2 608 596 371
2 608 596 372
2 608 596 373
2 608 596 391
68
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
69
30
30
30
30
30
30
30
59
59
59
59
59
59
59
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
40
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
56
71
72
72
72
72
72
72
72
73
73
73
73
73
73
73
49
49
49
58
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 596 392
2 608 596 393
2 608 596 394
2 608 596 395
2 608 596 396
2 608 596 397
2 608 596 399
2 608 596 400
2 608 596 401
2 608 596 405
2 608 596 407
2 608 596 408
2 608 596 551
2 608 596 552
2 608 596 553
2 608 596 554
2 608 596 556
2 608 596 557
2 608 596 558
2 608 596 559
2 608 596 561
2 608 596 563
2 608 596 564
2 608 596 566
2 608 596 567
2 608 596 568
2 608 596 569
2 608 596 571
2 608 596 573
2 608 596 574
2 608 596 576
2 608 596 577
2 608 596 579
2 608 596 581
2 608 596 582
2 608 596 583
2 608 596 584
2 608 596 586
2 608 596 587
2 608 596 588
2 608 596 589
2 608 596 591
2 608 596 592
2 608 596 593
2 608 596 594
2 608 596 596
2 608 596 597
2 608 596 598
2 608 596 599
2 608 596 601
2 608 596 602
2 608 596 603
2 608 596 604
2 608 596 606
2 608 596 607
2 608 596 608
2 608 596 609
2 608 596 611
2 608 596 612
2 608 596 613
2 608 596 614
2 608 596 615
2 608 596 617
2 608 596 618
2 608 596 619
2 608 596 621
2 608 596 622
2 608 596 623
2 608 596 624
2 608 596 626
2 608 596 627
2 608 596 628
2 608 596 629
2 608 596 631
2 608 596 632
2 608 596 633
2 608 596 634
2 608 596 635
2 608 596 636
2 608 596 637
2 608 596 638
2 608 596 639
2 608 596 641
2 608 596 642
2 608 596 643
2 608 596 644
58
58
58
58
58
58
52
52
52
49
49
49
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 596 645
2 608 596 646
2 608 596 647
2 608 596 648
2 608 596 649
2 608 596 651
2 608 596 652
2 608 596 653
2 608 596 654
2 608 596 655
2 608 596 656
2 608 596 657
2 608 596 658
2 608 596 659
2 608 596 661
2 608 596 662
2 608 596 663
2 608 596 664
2 608 596 665
2 608 596 666
2 608 596 667
2 608 596 668
2 608 596 669
2 608 596 670
2 608 596 671
2 608 596 672
2 608 596 676
2 608 596 681
2 608 596 683
2 608 596 686
2 608 596 691
2 608 596 696
2 608 596 701
2 608 596 706
2 608 596 711
2 608 596 716
2 608 596 721
2 608 596 726
2 608 596 731
2 608 596 736
2 608 596 741
2 608 596 746
2 608 596 751
2 608 596 761
2 608 596 771
2 608 596 781
2 608 596 783
2 608 596 784
2 608 596 785
2 608 596 786
2 608 596 787
2 608 596 788
2 608 596 789
2 608 596 790
2 608 596 791
2 608 596 792
2 608 596 793
2 608 596 794
2 608 596 795
2 608 596 796
2 608 596 797
2 608 596 798
2 608 596 799
2 608 596 800
2 608 596 801
2 608 596 802
2 608 596 803
2 608 596 804
2 608 596 805
2 608 596 806
2 608 596 807
2 608 596 808
2 608 596 809
2 608 596 810
2 608 596 811
2 608 596 812
2 608 596 813
2 608 596 814
2 608 596 815
2 608 596 816
2 608 596 817
2 608 596 818
2 608 596 819
2 608 596 820
2 608 596 821
2 608 596 822
17
17
17
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18
36
18
18
49
49
36
50
51
51
15
36
18
36
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
37
14
14
14
14
14
14
14
14
14
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
1
1
5
1
1
1
1
5
1
5
5
5
5
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
10
10
10
10
10
10
10
10
10
5
5
5
10
5
10
5
10
5
10
5
10
10
5
5
5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*Minimální objednávkové množství
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 329
09.11.12 15:48
330 | Seznam
Příslušenství Bosch
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
Objednací číslo
Strana
VB*
2 608 596 823
2 608 596 824
2 608 596 825
2 608 596 826
2 608 596 827
2 608 596 828
2 608 596 829
2 608 596 830
2 608 596 831
2 608 596 832
2 608 596 833
2 608 596 834
2 608 596 835
2 608 596 971
2 608 596 972
2 608 596 973
2 608 596 974
2 608 596 975
2 608 596 976
2 608 596 977
2 608 596 978
2 608 596 979
2 608 596 980
2 608 596 981
2 608 597 101
2 608 597 102
2 608 597 104
2 608 597 105
2 608 597 107
2 608 597 108
2 608 597 111
2 608 597 112
2 608 597 114
2 608 597 115
2 608 597 117
2 608 597 118
2 608 597 120
2 608 597 121
2 608 597 165
2 608 597 167
2 608 597 168
2 608 597 169
2 608 597 170
2 608 597 171
2 608 597 172
2 608 597 173
2 608 597 174
2 608 597 175
2 608 597 176
2 608 597 177
2 608 597 178
2 608 597 187
2 608 597 188
2 608 597 189
2 608 597 190
2 608 597 191
2 608 597 192
2 608 597 193
2 608 597 194
2 608 597 195
2 608 597 196
2 608 597 197
2 608 597 198
2 608 597 199
2 608 597 200
2 608 597 201
2 608 597 202
2 608 597 203
2 608 597 204
2 608 597 205
2 608 597 206
2 608 597 207
2 608 597 208
2 608 597 209
2 608 597 214
2 608 597 219
2 608 597 221
2 608 597 222
2 608 597 223
2 608 597 225
2 608 597 229
2 608 597 231
2 608 597 232
2 608 597 233
2 608 597 236
2 608 597 238
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
41
65
65
65
65
65
65
65
65
66
66
66
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
65
72
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
73
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
57
56
56
56
56
57
57
57
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
42
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 597 239
2 608 597 240
2 608 597 241
2 608 597 242
2 608 597 243
2 608 597 244
2 608 597 246
2 608 597 247
2 608 597 248
2 608 597 249
2 608 597 250
2 608 597 251
2 608 597 252
2 608 597 253
2 608 597 255
2 608 597 257
2 608 597 259
2 608 597 261
2 608 597 262
2 608 597 263
2 608 597 400
2 608 597 401
2 608 597 402
2 608 597 403
2 608 597 404
2 608 597 405
2 608 597 406
2 608 597 407
2 608 597 408
2 608 597 409
2 608 597 410
2 608 597 411
2 608 597 412
2 608 597 413
2 608 597 414
2 608 597 415
2 608 597 416
2 608 597 417
2 608 597 418
2 608 597 419
2 608 597 420
2 608 597 421
2 608 597 500
2 608 597 501
2 608 597 502
2 608 597 503
2 608 597 504
2 608 597 505
2 608 597 506
2 608 597 507
2 608 597 508
2 608 597 509
2 608 597 510
2 608 597 511
2 608 597 512
2 608 597 513
2 608 597 514
2 608 597 515
2 608 597 516
2 608 597 517
2 608 597 518
2 608 597 519
2 608 597 520
2 608 597 521
2 608 597 522
2 608 597 523
2 608 597 524
2 608 597 525
2 608 597 526
2 608 597 527
2 608 597 528
2 608 597 580
2 608 597 581
2 608 597 582
2 608 597 583
2 608 597 584
2 608 597 585
2 608 597 586
2 608 597 587
2 608 597 588
2 608 597 589
2 608 597 590
2 608 597 591
2 608 597 592
2 608 597 593
2 608 597 594
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
43
66
66
66
73
73
73
73
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
73
74
49
49
49
49
50
50
50
50
50
50
50
51
51
51
51
51
52
52
46
47
47
47
51
51
46
47
47
50
53, 88
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
44
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 597 595
2 608 597 596
2 608 597 597
2 608 597 598
2 608 597 599
2 608 597 600
2 608 597 601
2 608 597 602
2 608 597 603
2 608 597 604
2 608 597 605
2 608 597 606
2 608 597 607
2 608 597 608
2 608 597 609
2 608 597 610
2 608 597 611
2 608 597 612
2 608 597 613
2 608 597 614
2 608 597 615
2 608 597 616
2 608 597 617
2 608 597 618
2 608 597 622
2 608 597 623
2 608 597 624
2 608 597 625
2 608 597 626
2 608 597 627
2 608 597 628
2 608 597 629
2 608 597 630
2 608 597 631
2 608 597 632
2 608 597 633
2 608 597 634
2 608 597 635
2 608 597 636
2 608 597 637
2 608 597 638
2 608 597 639
2 608 597 640
2 608 597 641
2 608 597 642
2 608 597 643
2 608 597 644
2 608 597 645
2 608 597 646
2 608 597 647
2 608 597 648
2 608 597 649
2 608 597 650
2 608 597 651
2 608 597 652
2 608 598 018
2 608 598 019
2 608 598 037
2 608 598 039
2 608 600 029
2 608 601 155
2 608 601 171
2 608 620 200
2 608 620 201
2 608 620 202
2 608 620 203
2 608 620 204
2 608 620 205
2 608 620 206
2 608 620 207
2 608 635 125
2 608 635 126
2 608 635 243
2 608 635 350
2 608 635 376
2 608 635 406
2 608 635 407
2 608 635 408
2 608 635 409
2 608 635 410
2 608 639 013
2 608 639 016
2 608 639 021
2 608 639 022
2 608 639 023
2 608 639 024
45
45
45
45
45
45
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
64
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
62
63
63
135
135
136
135
53
194
270
193
193
193
193
193
194
194
194
212
211
211
195
195
212
212
212
212
212
209
209
210
209
210
210
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2 608 639 025
2 608 639 026
2 608 639 027
2 608 639 028
2 608 639 900
2 608 639 902
2 608 691 012
2 608 691 013
2 608 691 014
2 608 691 015
2 608 691 016
2 608 691 017
2 608 691 018
2 608 691 019
2 608 691 022
2 608 691 027
2 608 691 062
2 608 691 064
2 608 691 065
2 608 691 066
2 608 691 067
2 608 691 068
2 608 691 069
2 608 691 070
2 608 691 098
2 608 691 100
2 608 691 102
2 608 691 104
2 608 691 112
2 608 691 116
2 608 691 140
2 609 200 136
2 609 200 138
2 609 200 139
2 609 200 140
2 609 200 141
2 609 200 142
2 609 200 143
2 609 200 144
2 609 200 145
2 609 200 195
2 609 200 197
2 609 200 198
2 609 200 199
2 609 200 200
2 609 200 201
2 609 200 202
2 609 200 203
2 609 200 204
2 609 200 205
2 609 200 206
2 609 200 207
2 609 200 208
2 609 200 209
2 609 200 210
2 609 200 211
2 609 200 212
2 609 200 213
2 609 200 214
2 609 200 215
2 609 200 216
2 609 200 217
2 609 200 218
2 609 200 219
2 609 200 220
2 609 200 221
2 609 200 222
2 609 200 223
2 609 200 224
2 609 200 225
2 609 200 226
2 609 200 227
2 609 200 228
2 609 200 229
2 609 200 230
2 609 200 231
2 609 200 232
2 609 200 233
2 609 200 234
2 609 200 235
2 609 200 236
2 609 200 237
2 609 200 238
2 609 200 239
2 609 200 240
2 609 200 241
209
210
209
210
210
210
200
200
200
200
201
201
202
200
200
199
199
200
201
201
201
201
201
202
199
200
200
202
202
202
202
233
190
190
190
190
190
187
188
188
87
88
88
53, 88
222
222
222
222
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
224
224
224
224
223
223
223
223
223
225
225
225
225
225
225
223
223
223
223
223
224
224
224
224
224
225
225
225
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*Minimální objednávkové množství
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 330
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Seznam | 331
Objednací číslo
Strana
VB*
2 609 200 242
2 609 200 243
2 609 200 244
2 609 200 245
2 609 200 246
2 609 200 247
2 609 200 249
2 609 200 250
2 609 200 251
2 609 200 252
2 609 200 253
2 609 200 254
2 609 200 255
2 609 200 291
2 609 200 292
2 609 200 305
2 609 200 306
2 609 200 307
2 609 200 308
2 609 200 309
2 609 200 312
2 609 390 282
2 609 390 283
2 609 390 284
2 609 390 300
2 609 390 301
2 609 390 392
2 609 390 393
3 600 320 014
3 600 552 506
3 600 552 507
3 601 010 509
3 601 303 017
3 603 008 502
3 603 008 504
3 603 121 006
3 603 301 011
3 605 411 003
3 605 438 018
3 607 000 057
3 607 000 060
3 607 010 028
3 607 031 197
3 607 950 017
3 608 508 000
3 608 508 001
3 608 550 503
3 608 550 504
3 608 550 505
3 608 635 000
3 608 635 002
3 609 201 037
3 609 201 038
3 609 201 039
225
225
227
227
227
227
226
85
85
85
86
86
86
224
226
308
308
308
308
308
190
241
241
241
240
240
257
257
147
140
140
204
180
100
100
147
207
271
289
256
166
211
210
160, 180
135
135
128
128
128
211
212
80
77
80
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
*Minimální objednávkové množství
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 331
09.11.12 15:48
332 | Přehled
Příslušenství Bosch
Datum výroby,
resp. balení
20
15
20
14
20
13
20
12
20
11
20
10
20
09
20
08
20
07
20
06
20
05
Zakódované měsíční ukazatele
Leden
581
681
781
881
981
001
101
201
301
417
517
Únor
582
682
782
882
982
002
102
202
302
418
518
Březen
583
683
783
883
983
003
103
203
303
419
519
Duben
584
684
784
884
984
004
104
204
304
420
520
Květen
585
685
785
885
985
005
105
205
305
453
553
Červen
586
686
786
886
986
006
106
206
306
454
554
Červenec
587
687
787
887
987
007
107
207
307
455
555
Srpen
588
688
788
888
988
008
108
208
308
456
556
Září
589
689
789
889
989
009
109
209
309
457
557
Říjen
590
690
790
890
990
010
110
210
310
458
558
Listopad
591
691
791
891
991
011
111
211
311
459
559
Prosinec
592
692
792
892
992
012
112
212
312
460
560
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 332
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Přehled | 333
Bosch –
systém objednávání a balení
Díky systému objednávání a balení si lze jednodušeji objednat správné množství a na první pohled najít odpovídající druh balení.
Objednací množství se zaokrouhlují na velkoobchodní balení (VB).
Objednací množství musí být násobkem velkoobchodního balení:
3, 6, 9 …
2×
Objednací
množství
=
6×
=
OB
VB
Objednací
množství
=
OB
VB
VB
Příklad:
Krok 2: Na zadní straně obalu najdete obrázek příslušného
objednacího čísla:
druhu obalu a údaje o zavěšení a tvaru obalu.
P1p
1
1
511421
2 608 585 781
P1p
1
1
511438
í
uh
Dr
sa
ba
hb
len
cí
na
jed
Ob
Kó
d
31 EA
65 N
14
0..
.
ale
Mi
ní
n
mn imá
ož lní
stv ob
í ¹ je
2 608 585 780
čís
Ob
lo
dn
áv
ko
vé
Krok 1: Na stránkách výrobku najdete druh obalu u každého
Objednací informace
P1p Watchbox s eurootvorem
P2p Watchbox s jiným zavěšením
Krok 3: Jaká je struktura označování druhů obalů?
1
1.
C1a
2
3
Existuje šest různých skupin materiálů, které jsou označeny počátečními písmeny anglického výrazu:
Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (Cardboard)
Plastový obal (Plastic)
Kombinovaný kartonový a plastový obal (Plastic and Cardboard)
Kovový obal (Metal)
Nezabalené zboží (Unpacked)
Dřevěný obal (Wood)
2.
Obaly se liší třemi různými druhy zavěšení:
0
1
2
bez zavěšení
s eurootvorem
jiné zavěšení
3.
V šesti materiálových skupinách je každý tvar obalu označen malým písmenem:
C
Obal
a
b
c
z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky
Krabice
Skládací karton
Taška
d
e
f
Obalový karton
K zavěšení
Papírový sáček
h
k
Pouzdro
Kartonový list s páskou
Plastový obal
a
Box
b
Sáček
c
Taška
d
Sáček s posuvným uzávěrem
e
f
h
k
K zavěšení
Fóliový obal
Pouzdro
Kazeta
n
p
Páska
Watchbox
Kombinovaný kartonový a plastový obal
a
Blistr
b
Skládaný blistr
c
d
Karton Skin
Tight Pack
M
Kovový obal
a
Kazeta
b
Rozprašovač
U
Nezabalené zboží
Bez údajů o tvaru
W
Dřevěný obal
a
Bedna
P
PC
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 333
09.11.12 15:48
334 | Přehled
Příslušenství Bosch
Obaly,
které přehledně informují
Obal z papíru, kartonu nebo vlnité lepenky (Cardboard)
C0a Krabice bez zavěšení
C1b Skládací karton s eurootvorem
C1a Krabice s eurootvorem
C2a Krabice s jiným zavěšením
ø 230 mm
22,23 mm
Universal+Metal
2 608 602 665 -777
C1c Kapsa s eurootvorem
C1d Kartonový obal s eurootvorem
C1e Závěs s eurootvorem
C0f Papírový sáček bez zavěšení
C0h Pouzdro bez zavěšení
C1k Kartonová karta s páskou s eurootvorem
C2h Pouzdro s jiným zavěšením
Bosch používá pouze balení, která lze 100 % recyklovat. Důležitý krok k ochraně našeho životního prostředí.
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 334
09.11.12 15:48
Příslušenství Bosch
Přehled | 335
Plastový obal (Plastic)
P0a Box bez zavěšení
P0b Sáček bez zavěšení
P1c Kapsa s eurootvorem
P1a Box s eurootvorem
P1b Sáček s eurootvorem
P2c Kapsa s jiným zavěšením
P1e Závěs s eurootvorem
P0f Fóliový obal bez zavěšení
P2e Závěs s jiným zavěšením
P1f Fóliový obal s eurootvorem
P1k Kazeta s eurootvorem
P0n Páska bez zavěšení
P2a Box s jiným zavěšením
P1d Sáček s kartou a eurootvorem
P0h Pouzdro bez zavěšení
P1h Pouzdro s eurootvorem
P1p Watchbox s eurootvorem
P2p Watchbox s jiným zavěšením
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 335
09.11.12 15:48
336 | Přehled
Příslušenství Bosch
Kombinovaný kartonový a plastový obal (Plastic and Cardboard)
PC1a Blistr s eurootvorem
PC1b Sklapovací blistr s eurootvorem
PC1c Karton Skin s eurootvorem
Kovový obal
(Metal)
Nezabalené zboží
(Unpacked)
Dřevěný obal
(Wood)
M1a Kazeta s eurootvorem
U0 bez zavěšení
W0a Krabice bez zavěšení
PC1d Tight Pack s eurootvorem
M0b Rozprašovač bez zavěšení
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 336
09.11.12 15:49
Příslušenství Bosch
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 337
Přehled | 337
09.11.12 15:49
338 | Přehled
_SK-1-05-Arbeitssicherheit-165269_CZCS.indd 338
Příslušenství Bosch
09.11.12 15:49
1619A00WE10001
Robert Bosch odbytová s.r.o.
Elektrické nářadí
Pod Višňovkou 35/1661
140 00 Praha 4–Krč
Česká republika
www.bosch.cz/ew
1 619 A00 WE1 - cs - PT-AC/MKB1 - Printed in Germany - Imprimé en Allemagne Technické změny vyhrazeny. Neodpovídáme za tiskové chyby. Platí od: 01.01.2013
Segmentový katalog 1 - 1. vydání
Vytištěno v Werbedruck GmbH Horst Schreckhase, Dörnbach 22, 34286 Spangenberg, Německo

Podobné dokumenty

Systémové příslušenství

Systémové příslušenství Ostrý hoblovací nůž, ideální pro systém Bosch Woodrazor

Více

Systém rozvodu vzduchu

Systém rozvodu vzduchu Je-li okolní vzduch chladnější než vzduch uvnitř vzduchového potrubí, vzniká riziko kondenzace uvnitř nebo na povrchu potrubí. Z tohoto důvodu je v takových případech důležité navrhnout a použít iz...

Více

str. 400 - elektrosluzby.cz

str. 400 - elektrosluzby.cz Výkonné motory a integrované laserové vedení vám umožní rychlou a přesnou práci v  každém dřevě. Kompaktní konstrukce a mobilní pracovní stoly zabezpečí pohodlné použití na jakémkoli místě. GCM 12 ...

Více

Katalog Bosch pilové kotouče

Katalog Bosch pilové kotouče Společnost Freud má certifikát systému jakosti podle normy ISO 9001:2000 pro obchod s pilovými kotouči osazenými ­tvrdokovem a komponentami z tvrdokovu. Všechny naše pilové kotouče jsou vyrobené po...

Více

Bosch: rychleji k perfektní konečné úpravě.

Bosch: rychleji k perfektní konečné úpravě. Při vývoji inovativního brusiva se společnost Bosch opírá o více než 130leté zkušenosti. V úzké spolupráci s mezinárodními partnery, jako jsou například výrobci barev a laků, zkoumá společnost Bosc...

Více