Rentgen

Transkript

Rentgen
Rentgen
Ota Švimberský
Obsah
•
•
•
•
Historie rentgenu
Trocha nukleární fyziky
Anatomie rentgenu
Využití rentgenu v praxi
Historie rentgenu
Wilhelm Conrad Röntgen
(1845 – 1923)
• německý fyzik a
univerzitní profesor
Objevení paprsků X
• Večer 8. listopadu 1895 – při experimentu
objevil nové paprsky procházející pevnými
předměty, nazval je paprsky X
• ihned si uvědomil možnosti těchto paprsků v
medicínské praxi.
• 23.1. 1896 – první rentgenový
snímek ruky
Historie rentgenu - data
• 1901 – Nobelova cena za objevení
rentgenových paprsků
• U nás se o lékařské použití zasloužil Rudolf
Jedlička
• 1897 - G.Abrams: Rtg vyšetřování srdce
RICH SEIFERT - První továrně
vyráběný rentgen
• 1906 - B.Alexander: Plastické rentgenové
snímky
• 1912 - Groedel: Film s oboustrannou emulzí
Úvod do fyzikálního základu
Paprsky X
•
•
•
•
elektromagnetické záření
proud fotonů o energii desítek až stovek keV
vlnová délka 10 -12 až 10 -8 m
přirozené zdroj - hvězdy
Umělá tvorba paprsků X
(schéma rentgenky)
Umělá tvorba paprsků X
• Wolframová anoda
• napájení je 10 – 100 kV
• 99,9% energie se změní v teplo
- nutnost masivního chlazení anody
Vznik rentgenového záření
• dopadající elektrony na anodu mohou vyrazit
elektron na vnitřní vrstvě K nebo L a tím
vzniká volné místo, na které „spadne“ elektron
z vyšší vrstvy. Tento jev způsobuje emisi
fotonů (rentgenovo záření) – záření má
čárové spektrum ( závislé na materiálu
anody )
Trocha nukleární fyziky
• Intenzita rentgenového záření závisí na
počtu elektronů dopadajících na anodu. Lze ji
měnit nastavením velikosti elektrického
proudu protékajícího rentgenkou.
• více se dozvíte na
http://www.rentgen.cz/teorie.html
Anatomie rentgenu
Radiační měřící, analytické a
detekční metody
Rentgen
Rentgenka emitor
rentgenových
paprsků
Detektory
rentgenového
záření
Svazek
paprsků X
Rozdělení transmisního měření
• Skiagrafie
–
–
–
–
tvorba rentgenového obrazu na fotografický film
fotochemická reakce = nutnost vyvolání
negativní zobrazení hustoty tkáně
budoucnost skiagrafie patří elektronickému
snímání
Rentgenový snímek
Rozdělení transmisního měření
• Skiaskopie
– přímé vizuální pozorování obrazu
– kdysi se koukalo přes stínítko, dnes se používá PC
převodník
– užití : vyšetřování dynamických dějů , vizuální
kontrola
Kontrastní látky a rtg
Užití kontrastních látek
• užití pro vyšetřování měkkých tkání, kde
klasické použití rentgenu má nízký kontrast
• princip je ve vpravení kontrastní látky na
zkoumané místo a ono se zobrazí se všemi
detaily
• jako kontrastní látky se používají těžké prvky
( baryum ) pro dutiny , či jód pro cévy
Rtg subtrakční radiografie. DSA
• princip – odečtení snímky bez kontrastní látky
od snímku s kontrastní látkou
• cíl je zvýraznit anatomické struktury
• užití při vyšetřování cév
Rtg subtrakční radiografie. DSA
Určování hustoty kostí
Rtg kostní densitometrie
• metoda pro zjišťování hustoty (denzity) kostní
tkáně
• využití dvou energií svazků X-záření (každá
energie se různě pohlcuje v tkáních ) obvykle
50keV + 100keV, či 35keV + 75keV
Rtg kostní densitometrie
Použitá literatura
• http://astronuklfyzika.cz
• http://www.rentgen.cz
• http://google.com
Konec prezentace

Podobné dokumenty

České vysoké učení technické

České vysoké učení technické šetrnosti k životnímu prostředí a společenské přijatelnosti. Radioaktivními se ovšem stanou stěny reaktoru, neboť budou vystaveny neutronům z fúzních reakcí. Dopad neutronového záření na stěny reak...

Více

Osobnosti 33 1 / 6

Osobnosti 33 1 / 6 (je možná pouze jedna správná odpověď) Otázka číslo: 11 Jak se jmenoval rakouský spisovatel, autor románů Amerika, Proces či Zámek?

Více

Wilhelm Conrad Röntgen

Wilhelm Conrad Röntgen M. von Laue navrhl experiment, při němž by krystalem procházelo RTG záření. Pokud jsou představy o periodicitě krystalu a vlnové délce správné, musí při tom docházet k ohybu a interferenci záření o...

Více

5.4.5 Rentgenové a gama záření

5.4.5 Rentgenové a gama záření velmi vysokým napětím vyvolal fotografické papíry uložené v neprůhledné obálce ⇒ zřejmě jde o nový typ záření (Röntgen jim říkal paprsky X) 1901 - Röntgen dostal za objev rentgenového záření první ...

Více

D1 - ViBuCh

D1 - ViBuCh Při tom se uvolňuje značné množství tepla, takže rentgenka musí být docela intenzivně chlazena. Paprsky opouštějí rentgenku berylliovým okénkem (má dobrou propustnost pro tento typ záření).

Více

RBMK Reaktory – přednáška k semináři k 25

RBMK Reaktory – přednáška k semináři k 25 reakce (hoření), jaderné štěpení a fúze, gravitační energie z rotujících černých děr, anihilace hmoty a antihmoty. Dále jsou zmíněny fyzikální principy jaderných reaktorů, jejich činnost a možnosti...

Více

GFC165 je panoramatická rentgenka odvozená od naší dobře

GFC165 je panoramatická rentgenka odvozená od naší dobře GFC205 je panoramatická rentgenka odvozená od naší dobře známé série crawlerů. Je uzpůsobena pro provoz bez mechanického podvozku. Rentgenka GFC205 se svou spolehlivostí vyrovnává crawlerovým zdroj...

Více

Ruční přístroj Innov-X Analyzer ALFA je nejlepší

Ruční přístroj Innov-X Analyzer ALFA je nejlepší použití, velmi jednoduchá obsluha, propracovaný software, malé rozměry, nízká váha a další unikátní vlastnosti. Jedná se o nejmenší, nejlehčí a nejmodernější ruční rentgenový spektrometr s rentgenk...

Více