hudební léto na střekově xindl x

Komentáře

Transkript

hudební léto na střekově xindl x
UL
KULTURA & LIFESTYLE
HUDEBNÍ
LÉTO NA
STŘEKOVĚ
PSÍ FESTIVAL
XINDL X
prázdniny 2014
prá
ročník 1 | číslo 1
ro
(max. 35 osob)
aǣA,ǡAǡAȋǤ~Ȍǡ4zƒ–†Ǥ
AǣeAzǡǡ4
výlety s Albis jazz bandem
JE TU ZNOVA PRO VÁS
NA LÉTO 2014!
prevozy, výlety, párty
w w w.amjirousek.cz
Pražská 6 - Kotva, Ústí nad Labem
tel.: 475 207 424
+420 603 171 706
+420 605 889 055
OBSAH ČÍSLA
Grafická kompozice obálky: Zbyněk Andráš © 2014
6-9
DIVADLO
12 - 27
HUDBA: KLUBY A FESTIVALY
28 - 31
RESTAURACE A BARY
32 - 43
KŘÍŽEM KRÁŽEM
44 - 45
SPORTOVNÍ AKTIVITY
46 - 50
ŽIVOTNÍ STYL A ZÁBAVA
UZÁVĚRKA DALŠÍHO ČÍSLA NA ZÁŘÍ JE 15. 8. 2014
FNBJMSFEBLDF!FOUFS6-D[tUFMtXXXFOUFS6-D[
3
ÚVODNÍK
PRÁZDNINOVÝ ÚVODNÍK
PRVNÍHO ČÍSLA MĚSÍČNÍKU ENTER UL
Vážení čtenáři všech věkových kategorií, vyznání i barev pleti,
„Právě v rukou držíte...“ (ano, právě takto začíná většina úvodníků) ...první, tedy pilotní číslo zbrusu
nového měsíčníku pro město Ústí nad Labem. Jmenujeme se ENTER UL a vycházíme z pělitelé tradice
děčínskeho ENTERu, který je „u sousedů“ ZDARMAÝÓDzFOEPDDBNÓTUWOÈLMBEVLTQPEIMBWJǏLPV
pana Zbyňka Andráše, s nímž také spolupracujeme.
Prázdninový ENTER vydáváme v třitisícovém objemu s tím, že od září bychom jej rádi navýšili na 5.000 ks
a padneme-li si do oka, vynasnažíme se v příštím roce zdolat desetitisícovou laťku. Vždyť také v naší
krajské metropoli žije 100.000 obyvatel (v Děčíně pak o polovinu méně)!
Distribuční síť zatím pilujeme, ale už teď nás můžete „potkat“ na různých - zejména uvnitř čísla
propagovaných - místech: od Infostřediska, přes knihovnu, muzeum, hrad, bazén, OC Forum až po např.
pekárnu atd. (kompletní seznam míst najdete na str. 51).
Tento „kulturně-lifestyleový“ (přestože já osobně anglické výrazy moc nemusím) magazín si klade za
cíl seznámit Vás především s tím, co se kolem Labe děje: půjde zejména o kulturní a společenské akce
stálých zařízení či o nabídku občasných pořadatelů, klubů, kaváren, hospod apod. „Nebráníme se“ ani
nabídce sportovní, neb víme, že ne každý jest kULturou živ a zvedne-li někoho ze židle výkon např.
divadelní, jiného zas třeba „góóól“...
Pokud by vás cokoliv napadlo, vždy budeme za vaše postřehy
vděčni. Jsme a budeme zde pro vás. Nová tradice začíná právě
tady, teď a s vámi...
Předem děkujeme za Váš zájem o ENTER UL a přejeme vám ty
nejlépe prožité prázdniny roku 2014 - uvidíme se září!
Za vydavatele: Emil „Emilio“ Dvořák (foto),
Romana „Rozka“ Pidrmanová a Zbyněk „Joky“ Andráš
SFEBLDF!FOUFSVMD[
XXXFOUFS6-D[
GPUPXXXFGLBD[
Kromě programů a pozvánek se vás budeme rovněž snažit zaujmout různými články, rozhovory,
reportážemi, tipy k jídlu či na výlet. Najde-li se mezi vámi někdo, kdo by k nám rád přispíval, nechť se
prosím ozve (to samé platí i o potencionálních inzerentech :).
Současnou redaktorskou oporou nám je - a pevně věříme, že i nadále bude - Jiří „Póža“ Poživil jehož
příspěvky nalistujete mezi celkovými 52 stranami.
www.usti-nad-labem.cz
w
www
ww
ww
ww.
w..u
w.ust
.us
ussti-nad-labem.cz
u
ti-n
ti
tina
nad
ad
a
d-la
lla
abem
bem
m.cz
cz
cz
INFORMAČNÍ STŘEDISKO
MĚSTA ÚSTÍ NAD LABEM
VÝSTAVA
MÍLA KŘÍŽEK
‘fotografie’
EXPEDICE SAHARA
VERNISÁŽ
30. 6. (po) 2014 od 16 hod.
VÝSTAVA do 30. 7. 2014
ŹVSTUPENKY V PRODEJI:
SHAKESPEARE v Ústí n. L. (Sen noci svatojánské)
PE-FUOÓLJOPB,Ǐ
MICHAL DAVIDPE-FUOÓLJOP,Ǐ
ZDENĚK IZER PE%ǾNLVMUVSZ,Ǐ
CHANTAL POULLAIN PE%LVMUVSZ,Ǐ
VÁNOČNÍ SALON FEŠÁKŮPE,Ǐ
GLENN MILLER ORCHESTRA - 5. 1. 2015 od 20:00,
%ǾNLVMUVSZ,Ǐ
ŹPRODEJ:
KNIHY (Rozvoj města Ústí n. L., Tak to bylo na Ústecku I.,
Pohádky Českého středohoří, Krásy Ústí nad Labem fotografky Ludmily Hájkové a synů s textem V. Houfka)
PROPAGAČNÍ PŘEDMĚTY (karty, magnety, trička, hrnky,
čokomince, vizitky, lokální značky, zástěra, taška, reflexní
páska, nafukovací míč, pláštěnka, geocachingová hra Za pokladem Labské královny a Putování krajinou Labské královny
aneb sedm klíčů k pohádkovému pokladu)
TRASY NETUŠENÝCH KRÁS (možnost zapůjčení audioguidů)
OTEVŘENO:10/&ITUÈUOÓTWÈULZ[BWDzFOP
www.usti-nad-labem.cz
PALÁC ZDAR, Mírové nám. 1/1, 400 01 Ústí n. L.
UFMJOGPTUSFEJTLP!NBHVMD[
e-mail: [email protected],
[email protected]
5
DIVADLO
ABO 2014/15
Nové tituly Severočeského divadla
www.operabalet.cz
PREMIÉRY
Bedřich Smetana
NA SEZÓNU 2014/2015
opera
PRODANÁ NEVĚSTA
V září 2009 jsme nabídli pro srovnání původní
verzi této opery ve tvaru, jak byla premiérována
30. května 1866 v pražském Prozatímním divadle
– tedy ve dvou jednáních, bez mnohých dnes
známých hudebních čísel. Tentokrát přinášíme
skladatelovu verzi finální, jak k ní dospěl po třech
návratech a mnohém pilování v letech 1866–1869.
Giacomo Puccini
opera
LA FANCIULLA DEL WEST
(DĚVČE ZE ZÁPADU)
První western v operním žánru dokončil
G. Puccini v roce 1910 na libreto básníka Carla
Zangariniho a novináře Guelfa Cavininiho. Na
ústecké jeviště se opera vrací po téměř půl
století (předchozí nastudování mělo premiéru
19. června 1965).
Jacques Offenbach
opereta
KRÁSNÁ HELENA
Na jevišti Severočeského divadla Offenbachovo
operetní dílo zatím příliš nezdomácnělo. Operetu
dokončil J. Offenbach v roce 1864 a od té doby se
diváci po celém světě baví osobitě nadsazeným
líčením, jak to bylo doopravdy s trójskou válkou...
Petr Malásek
taneční komedie s nahrávkou
NĚKDO TO RÁD...
Autorem hudby inspirované jazzem i originálními filmovými melodiemi je Petr Malásek, píseň
na text Václava Kopty zpívá Hana Hegerová.
Libor Vaculík, který je i autorem úspěšného tanečního muzikálu Edith, vrabčák z předměstí se
řadí momentálně na špičku hudebního divadla
nejen u nás ale i v zahraničí. Tentokrát se nechal
volně inspirovat slavným americkým filmem
Billyho Wildera ‘Někdo to rád horké’, nicméně
děj přenesl z prostředí dívčí kapely do tanečních
sálů a pódií. Nyní i diváci našeho divadla mají
příležitost nechat se unášet barvitým příběhem
plným humoru, překvapivých gagů i pohybového šarmu.
Felix Mendelssohn Bartholdy
balet s nahrávkou
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
Lyrický balet plný kouzel. Propojením hudby
německého romantického skladatele Felixe
Mendelssohna-Bartholdyho.
Jevgenij Doga, Emil Lotjanu
muzikál
CIKÁNI JDOU DO NEBE
Příběh tragicky končící lásky obávaného zloděje
koní Lujka Zobary a tajemné Rady, který je
zároveň obrazem života v cikánském klanu.
7
DIVADLO
LQ
INOKRG
K
Í
TN LE D
USQ
V
SHAKESPEARE
ÚSTÍ NAD LABEM
SEN NOCI SVATOJÁNSKÉ
SĜLSUDYLOR.XOWXUQtVWĜHGLVNRPČVWDÒVWtQ/
NYêURþt'RPXNXOWXU\
35(0,e58PČORSĜHGVWDYHQtQD
/(71Ë&+6+$.(63($5296.é&+6/$91267(&+YURFH
DSDWĜtNQHM~VSČãQČMãtPLQVFHQDFtPSRVOHGQtFKOHW
3URQiYãWČYQtN\MHSĜLSUDYHQGRSURYRGQêSURJUDP
]DKUDMH$/%,6-$==%$1'LQHWUDGLþQtVWiQN\
%5È1</(71Ë+2.,1$6(27(9ě28YKRGLQ
+HUHFNpREVD]HQt
'DYLG3UDFKDĜ9DQGD+\EQHURYi(YD9UENRYi&VRQJRU.DVVDL0DUWLQ3tVDĜtN
/XNiã3ĜtND]Nê3HWU9DQþXUD+DQD9DJQHURYi=X]DQD6WDYQi-RVHI3ROiãHN0DUHN'DQLHO
9iFODY.RSWD6RĖD3iOHQtNRYi3DYHO1HãNXGOD=X]DQD+DYUODQWRYi/HRQD6LVZDUWRQRYi
1LNROâQHLGHURYi7RPiãýHUYLQND3DOR.UãLDN-DUR2QGUXã-LQGĜLFK3DQVNê
9VWXSQpGRY\PH]HQpKRSURVWRUXMHNGLVSR]LFLSRX]HYHYROQpPSURGHMLQHERSĜHV7LFNHWSRUWDO
2VWDWQtYVWXSHQN\O]HREMHGQDWRQOLQHQHER]DNRXSLWYSĜtPpPSURGHML.6,QIRUPDþQtPVWĜHGLVNX
ÒVWtQ/D7LFNHWSRUWDOH
ZZZNVXOF]9HONi+UDGHEQtÒVWtQ/WHO
9
KLUBY & HUDBA
XINDL X – ČECHÁČEK MADE
Ondřej Ládek alias Xindl X si zatím drží
mezi deskami dvouleté odstupy. Na tento rok
přichystal svoji novinku s názvem „Čecháček
Made“. Vydání obsahuje kromě klasického alba
i disk Unpluggiát na kterém jsou ke slyšení
všechny písně v akustické sólo podobě tohoto
pražského písničkáře a scénáristy. „Čecháček
Made“ obsahuje dvanáct písní. Ty jsou důkazem
toho, že se Xindl nikterak zásadně nemění.
Po ne příliš povedeném CD „Láska“ se naopak
snaží vrátit ke kořenům. Ubylo syntetických
zvuků, všechny nástroje jsou nahrávány živě, dokonce přibyly smyčcové a dechové sekce. Autor se dle svého
zvyku v textech ironicky trefuje do různých neduhů lidí i společnosti, kritizuje čecháčství, dostane se i na
osobní výpovědi a prvně zabrouzdá i na téma politiky.
V úvodní skladbě „Čecháček a totáček“ TJ CFSF OB QBÝLÈM UZ DP QPTUPKFN [BNS[MJ QDzFE SPLFN Jeden z nejlepších tuzemských textařů pořád nezapomněl psát hity, to se nejvíce projeví v naprosto silné
čtveřici písní „V Blbým věku“ s hostující Olgou Königovou z kapely Ille, vlezle chytlavé rádiové „Barbíně“,
mezinárodním duetu s Mirkou Miškechovou „Cudzinka v tvojej zemi“ a o Xindlově vztahu s ďáblem
pojednávající „Já a ďábel“. V druhé půlce desky se dostane více toho Ondřeje Ládka, který projevem balancuje
mezi zpěvem a rapem a chrlí na posluchače své osobité rýmy. Příjemným zpomalením je předposlední kus
„To je můj dům“, po kterém následuje už jen „Prase“ ve kterém se hlásá „Demokracie všem, prasatům zvlášť“.
Na první poslech některé písne sice trochu splývají, s dalšími a dalšími poslechy ale vylejzají ze svých ulit
a pomalu si získavají posluchače. Z Ládka už asi skutečně dobrý zpěvák nikdy nebude, přesto se se svými
hlasovými nedostatky vypořádává až na pár míst velmi dobře. Na nové desce najdeme hity, autorův příklon
k písničkářství i starého dobrého Xindla. A možná proto ta deska baví, nebojím se ji dokonce označit za velmi
podařenou, byť kvality prvních dvou nedosahuje.
Hodnocení: 8,5\10
Póža ([email protected])
XINDLA X S ÚSTÍM NAD LABEM spojuje nedávná spolupráce s naším harmonikářem a písničkářem
PETREM LÜFTNEREM ml., kterého vloni v srpnu vynesl hit „Ty jsi to Ústí“ až do pozice nečekaného
IPTUBOB-BCTLÏNMÏUǔ5BNTFUJUPQÈOPWÏW[ÈLVMJTÓQSWOǔQPULBMJBTFULÈOÓWZHSBEPWBMPUVSOÏ
„Čecháček s kytarou na turné“, kde byl Petr jako předskokan a dokonce Ondru Ládka v některých
písních doprovodil. „Když mě s tím nápadem oslovil, stal se z něj nejodvážnější muzikant v Čechách.
Rozhodně to byl fantastický zážitek, skočit takhle s Xindlem do prvoligového kola“, říká k turné
pětadvacetiletý Ústečan. Uvidíme, zda-li se letos na Labském létě znovu potkají . . .
13
KLUBY & HUDBA
2014
4
strekovské
stre
st
ekovské
ko
ov
hudební
léto
Festival pořádá CZECHBLUES oo.s.
ve spolupráci
l á i s hhradem
d STŘEKOV
STŘEKO
hrad STŘEKOV
Ústí nad Labem
www.strekovskehudebnileto.cz
4. 7. 2014
_
Krausberry
ï malá parta
18. 7. 2014
Boogie Boys
_
3/
1. 8. 2014 _
Prokop ï Andršt ï Hrubý
9. 8. 2014 _
Vladimír Mišík & ÿDG
á
VSHFLiOQtKRVW Mirek Kovárík
Koncerty Střekovského hudebního léta se uskuteční na terase hradu u restaurace
Wágnerka. V případě nepříznivého počasí se koncerty přesunou do zastřešeného prostoru
nad restaurací Kovárna.
Vstupenky zakoupíte v předprodejní síti EVENTIM (www.eventim.cz – cena
vstupenky: 150 Kč + servisní poplatky), na pokladně hradu Střekova nebo
před koncertem v den konání akce (cena vstupenky: 150 Kč).
Generální partner:
Ing. PETR HOUŠKA
Partneři:
Mediální partner:
JUDr. Pavel Mareček
15
KLUBY & HUDBA
17
KLUBY & HUDBA
19
KLUBY & HUDBA
SONIDO VEGETAL (ES)
TIMUDEJ
œ’û•‘„‹Žƒ–ƒ–”‘…Š—
,‡”‘ì‹…ž ƒ’‡Žƒ
Š—†‡„Ã”‡˜‘Ž—…‹Ŝ
Ã…ŠƒŒÃ…؇•˜²–˜‘”Ş
‡Œ‹…Š‘…‡”–›Œ•‘—
„´ Žƒ–‹•‘ƒ‡”‹…²
‡š’Ž‘œÃ„‡ƒ–ûř˜‡–‡Ş
ƒ „ƒŽž•² ‡Ž‘Ş
”ă…Š•‡Ã•Ã쒃´ŽŞ
†‹…² ’”˜›ř ˆ—›ř
•²ˆ‘ŽŽÜ”Ã‘臐›
”‡‰‰ƒ‡ř •ƒř ”‘…ř
• …‹ž•ă‹ ”›–›
‡Ž‡–”‘‹—ř’‘’ř™‘”Ž†
˜ă…Š‘†—ř Š‘—’ƒ˜² ”›–› ”‡‰‰ƒ‡Ş†—„—ř —•‹… ƒ ‘Š‘ †ƒŽìŊ ˜Ž‹˜ûŜ –‹’²
˜œ–‡’—”‘…—ƒ˜‡•‡Ž‘•–•ƒŜ
–‡š–›•ž†‡…Š‡«‡”²Š‘Š—‘”—Ŝ
PLEXIS
Ž‡‰‡†ž”Ã ’— ”‘…Ş
‘˜ž •—’‹ƒř •–žŞ
Ž‹…‡ ˆ‡•–‹˜ƒŽ‘˜ă…Š
’܆‹ÃŜ 臕–‘ć‡ •‡
‘Š‘”ž– ”‘œ’ƒ†Žƒř
ƒ’‡ŽƒŠ”ƒŒ‡†‘†‡•Ŝ
BYL PES
Š—†„ƒ • ’”˜› ˆ‘ŽŞ
”‘…—ř Š‘•’‘†•²Š‘
씃Ž—‹™‘”Ž†—•‹…Ŝ
èÄ´Š›’•ƒ…ûř”‘œ‡”Ş
˜ƒ…û ƒ ‘•ƒ´Žă…Š
†—ì͖—žŽ´‹’‘‡Ş
•‹‡„—Ž˜ž”—ŜŜŜ
VÁCLAV KOUBEK
KOHOUT PLAŠÍ SMRT
Œ‡ «‡•ă ’Ր‹«žè
Ž‹„‡”‡…ž ƒ’‡Žƒ ž
ƒ Šƒ”‘‹žèř •’‹Ş
’‘’”˜²ƒƒˆ‡•–—’臆Ş
•‘˜ƒ–‡ŽřŠ‡”‡…ƒ”‡Ş
•–ƒ˜Ã •˜ûŒ ‘Š‘—–Ã
拕²”Ŝ”‘Œ‡Š‘‘…‡”–›
’—ŵ”‘…Ŝ‡«‡‡Œ–‡
Œ‡ –›’‹…² •’‘Œ‡Ã
‘˜ì‡ćž†²ƒì–˜ƒ²
•è‡Š‘–ƒ˜²Š‘ ŠŽƒ•—ř
’—‘˜²’Ր‹«›”‹Ş
–‡’‡”ƒ‡–Ã–ƒŠƒ…Ã
–‹œ—ŒÃ…Õ’‘Ž‡«‡•²
Šƒ”‘‹›ƒ•˜²”žœă…Š–‡š–ûŜ
‡ì˜ƒ”›řƒŽ‡œ’´˜²•Žƒ†„›ŜŜŜ
,hʫʫʫ
,ʫBʫɨɥɥ
˜Ã…‡ƒ™™™Ŝ„‡ƒ†‹Ž‘•Ŝ‘”‰ŵœƒˆ‡•–ſśɩɥɥŵɪɥɥ«ƀ
21
KLUBY & HUDBA
23
KLUBY & HUDBA
ŽŽABÍ
ABÍÍ MEJDÁNEK
Á
PĚT PŘEDSTAVUJE:
Tom77 – žijící legenda polabské undergroundové kultury vyšla
se svým sólovým albem „Přišel čas“
na světlo světa v roce 2012. Bývalý
člen punkových bandů Houba či
No Sympathy (známý jako Hřebík)
po svém přestěhování na venkov
začal působit jako sólový interpret
především kvůli nedostatku hudebně
spřízněných muzikantů. Nyní hraje v kapele z Roudnice nad
Labem Louty, přesto ale občas vystupuje se španělkou a se svými
syrovými punk-folkovými písněmi. www.bandzone.cz/tom77
Obsessive Compulsive Disorder
– hity kapel jako A-ha, Radiohead,
Daft Punk a dalších v podání Majka
(exkytaristy Sněhu na schodišti) a Viktorky Marksové známé z dnes již nefungujícího
FMFLUSPOJDLÏIPVTLVQFOÓ#JU#BOEWTPVǏBTOÏEPCǔQǾTPCÓW%JHOJUZ
Dope). Prozatím je OCD čistě revivalovou záležitostí, která přináší písně ořezané na
základní akordové minimum ozvláštěné punkovým zvukem ukulele a éterickým
hlasem Marksové.
www.facebook.com/oooucd
Pepek a Námořník – alternativně folkově laděné duo z Litoměřic. Dva chlapíci
Pepek (kytary, zpěv) a Námořník (bassmandolína, harmonika, zpěv), kteří se se svým
názvem viditelně inspirovali u oblíbené dětské postavičky, téměř každý týden se svoji
hudbou obráží různé kluby, čajovny i hospody. Pomalými krůčky si tak získávají čím
dál více fanoušků jejích tvorby, která zaujme svoji pestrostí (hudební i jazykovou),
kdy se střídají chytlavé melodie s těmi progresivněji stavěnými i aranžovanými.
V současné době nahrávají následovníka dva roky starého debutu„Mezi mořem a kozou“.
www.pepekanamornik.cz
GPUPXXXFGLBD[
Will Eifell Trio – jedna z variant projektu soustředěného kolem mladého ústeckého písničkáře skrytého pod
pseudonymem Will Eifell, který koncertuje buď sám s kytarou anebo s doprovodnými hudebníky. Těmi nejčastěji
jsou Ondřej Gunar (Sníh na schodišti) a Jirka
Straněk (Millennium Falcon), ale za rok tohoto
fungování se jich kolem Eifella vystřídalo
mnohem více. Stylově se podání písní liší se
složením kapely, ale dalo by se shrnout jako
kombinace folku, popu, rocku až punku.
www.bandzone.cz/WillEifell
Póža ([email protected])
&$-291$
89<60–7®ª–%<
.$ª'd32Dœ7
.$ª'd
32 D œ7
5$1'(692'1,&˜
¨L©D]DSRORYLF
µDMHNHUDPLNDPX]LND
PËDPN\SÑHGQg©N\
DSRKRGD
27(9˜5$&˜'2%$
321(
:&KXUFKLOOD¶œVWmQ/
HPDLOY\VPDWD]DED#FHQWUXPF]
ZZZY\VPDWD]DEDF]
VSTUPENKY V SÍTI TICKETPORTAL www.TICKETPORTAL.cz
CENY VSTUPENEK: 890-1490 Kþ
PěEDPRODEJ VSTUPENEK:
PRO ýLENY FAN KLUBU A KLUBU LIVE NATION OD 25. 6. 2014 10:00 HODIN DO 26. 6. 2014 18:00 HODIN.
VSTUPENKY V PRODEJI VE SBĚRNÁCH SAZKA, A.S., REZERVACE NA WWW.SAZKATICKET.CZ , CENY VSTUPENEK: 1390 – 2590 KČ
VSTUPENKY V PRODEJI OD:
FAN KLUB: OD 11. 2. 2014 9:00 HODIN DO 13. 2. 2014 15:00 HODIN.
LIVE NATION KLUB (MŮJ LIVE NATION): 14. 2. 2014 OD 9:00 DO 15:00 HODIN.
OFICIÁLNÍ PŘEDPRODEJ BUDE ZAHÁJEN 17. 2. 2014 V 9:00 HODIN
LADY GAGA OZNÁMILA NOVÉ TERMÍNY SVÉHO KONCERTNÍHO TURNÉ
AMERICKÁ ZPĚVAČKA LADY GAGA POTVRDILA KONCERT V ČESKÉ REPUBLICE – V RÁMCI
EVROPSKÉ ČÁSTI TURNÉ VYSTOUPÍ 5. ŘÍJNA 2014 V PRAŽSKÉ O2 ARÉNĚ. PRINCEZNA
POPU PŘEDSTAVÍ SVŮJ PROGRAM „ARTRAVE: THE ARTPOP BALL“, KTERÝ SLIBUJE
MNOHÉ, PŘEDEVŠÍM VŠAK POŘÁDNOU SHOW PLNOU HUDBY, MÓDY A TANCE!
OFICIÁLNÍ PěEDPRODEJ BUDE ZAHÁJEN 27. 6. 2014 V 9:00 HODIN
LENNY KRAVITZ VYDÁVÁ DNES, 23. ÿERVNA, VELMI OÿEKÁVANÝ NOVÝ SINGL „THE CHAMBER“!
LENNY KRAVITZ OZNAMUJE VYDÁNÍ NOVÉHO ALBA A DETAILY PRVNÍ ÿÁSTI SVĎTOVÉHO
7851e-(+2æ(95236.ÉÿÁST ODSTARTUJE 22. ġÍJNA 2014. OFICIÁLNÍ PġEDPRODEJ
VSTUPENEK BUDE ZAHÁJEN V PÁTEK 27. ÿERVNA.
Lenny Kravitz vydá 23. záĢí své 10. studiové album „Strut“.
Nové „lyric“ video „The Chamber“ je nyní exklusivnď na Vevo.com.
NEW YORK, NY- 23. þervna 2014 - Lenny Kravitz oznámil vydání prvního singlu „The Chamber“ z jeho velmi oþekávaného desátého
studiového alba „Strut“. Skladba bude v prodeji od 24. þervna na iTunes (http://smarturl.it/strutitunes). KromČ toho umČlec zveĜejnil obal alba,
stejnČ jako exkluzivní informace o nahrávce, vþetnČ seznamu skladeb a videa ke skladbČ „The Chamber“, které bude mít premiéru na VEVO
dnes (http://smarturl.it/thechambervd). Lenny Kravitz také oznámil podrobnosti o první etapČ svého svČtové turné, které odstartuje 22. Ĝíjna
v MoskvČ. Vstupenky na turné, þítající 40 mČst v EvropČ, Velké Británii a Rusku, budou v prodeji od pátku 27. þervna.
25
RESTAURACE & BARY
DOMÁCÍ
ZMRZLINA
Už ve starém Řecku a Egyptě znali tajemství zmrzlé pochoutky v podobě ledu, ochuceného
medem nebo ovocnou šťávou. Podle nedoložených faktů tento recept dovezl cestovatel Marco Polo už ve 13. století k nám do Evropy. Tady u nás se vyráběla ze žloutků
ušlehaných s cukrem a smetany, do níž pak lidé dle chuti přidávali různé přísady, např.
vanilku, kakao a ovoce. V Česku se zmrzlina rozšířila na počátku 20. století a vyráběly
ji spíše jen cukrárny, než aby si ji lidé dělali doma sami. Co je pro mě osobně takovou
ne-milou zprávou, že v dnešní době si pod pojmem zmrzlina často kupujeme za velké
částky mražené krémy z rostlinných tuků s náhražkami, umělými sladidly, dochucovadly
a barvivy! A víte, proč nám nejvíce chutná italská zmrzlina? Protože ji vyrábějí ze smetany a čerstvého ovoce. Vyrobte si ji doma z originálních surovin i vy!
Na co je zmrzlina vůbec dobrá, kromě toho, že je sladká? Zmrzlina je výborný pomocník při zánětech
krku a ústní dutiny (třeba při angíně), pomáhá při nechutenství a při potížích s polykáním. Nehledě
na to, že mléko obsažené ve zmrzlině je zdrojem vápníku a bílkovin. Takže mlsáme zdravě! :)
DOMÁCÍ POLÁRKA
INGREDIENCE:
2 žloutky, 2 lžíce medu, 1 vanilkový cukr, 1 bílek, 250 ml smetany ke
šlehání
POSTUP PŘÍPRAVY:
Žloutky utřeme s medem a vanilkovým cukrem, až vznikne pěna.
Ušleháme z bílku sníh a smetanu vyšleháme do zhoustnutí. Do
žloutků vmícháme sníh společně s vyšlehanou smetanou. Přelijeme
do vhodné nádoby (doporučuji do nějaké obdélníkové nádoby, třeba
do pekáče) a necháme zmrazit.
TVAROHOVÁ ZMRZLINA S JAHODAMI
TVAROHOV
INGREDIENCE:
250 g měkkého tvarohu, 1 vanilkový cukr, 1 lžíce medu, šťáva z ½ citrónu, 250 ml smetany ke šlehání, 1 lžička moučkového cukru, 100 g
najemno nakrájených jahod (nejlépe čerstvých)
POSTUP PŘÍPRAVY:
Smícháme tvaroh s vanilkovým cukrem, medem a šťávou z citrónu.
Ušleháme smetanu do tuha a vmícháme ji do misky s předchozími
ingrediencemi s cukrem a nakrájenými jahodami. Připravený krém
necháme zmrznout.
MALINOVÝ SORBET
INGREDIENCE:
450 g malin, 1 lžíce citronové šťávy, 2 - 3 lžíce cukru krupice, 150 ml
červeného vína, maliny na ozdobení
POSTUP PŘÍPRAVY:
Maliny rozmixujeme (kdo nemá rád semínka, tak poté propasíruje)
a přidáme cukr, citronovou šťávu a promícháme. Dáme zmrazit na
3 hodiny. Mezitím si nalijeme víno do nádobky na led a necháme též
zmrazit. Když máme protlak zmrzlý, necháme ho na chvíli povolit
a rozkrájíme nožem. Protlak spolu s ledovými kostkami vína rozmixujeme, až nám z toho vznikne krémový ledový sníh. Podáváme ve skleněných vyšších mističkách
nebo pohárcích a dozdobíme malinami.
Enter přeje dobrou chuť :)
-HH29
RESTAURACE & BARY
Vege
ñ ´
Cekarna
VEGETARIANSKÁ, VEGANSKÁ,
%(=/(3.29É.8&+<1đ='5$9É9êå,9$
9ê%251É.É9$/21*%(55<'(=(57<
61Ì'$1đ2%đ'<9(ÿ(ġ(ĀHUVWYpSĢtURGQtÿDMH
ĀHUVWYp]HOHQLQRYpDRYRFQpQiSRMH=HOHQôMHĀPHQDGDOät
Kds1Z1K͗
WŽ ϴ͗ϯϬͲϭϴ͗ϬϬ
jƚ ϴ͗ϯϬͲϭϴ͗ϬϬ
^ƚ ϴ͗ϯϬͲϭϴ͗ϬϬ
ƚ ϴ͗ϯϬͲϭϴ͗ϬϬ
WĄϴ͗ϯϬͲϭϴ͗ϬϬ
^ŽϭϬ͗ϯϬͲϭϱ͗ϬϬ
EĞϭϬ͗ϯϬͲϭϱ͗ϬϬ
3ĢLMčWHRFKXWQDW686+,'UäNRYRX]KOtY\~VWĢLĀQp
&L]UQX3RKDQNX7HPSHK72)8+RXE\6KLLWDNH
vše zabalíme i s seboue
hŶĄĚƌĂǎşϭϯϬϬͻjƐơŶĂĚ>ĂďĞŵͻďŝƐƚƌŽĐĞŬĂƌŶĂΛĞŵĂŝů͘ĐnjͻdĞů͗͘нϰϮϬϲϬϲϳϯϵϴϰϳ
ŚƩƉ͗ͬͬďŝƐƚƌŽĐĞŬĂƌŶĂ͘ǁĞďŶŽĚĞ͘ĐnjͻŚƩƉƐ͗ͬͬǁǁǁ͘ĨĂĐĞŬ͘ĐŽŵͬŝƐƚƌŽĞŬĂƌŶĂ
OTEVÍRACÍ DOBA:
PO - ČT: 10:00 - 22:00
PÁ:
10:00 - 23:00
SO:
11:00 - 23:00
NE:
11:00 - 21:00
PIVO:
Březno 10° - 18 Kč
Březno 12° - 21 Kč
Plzeň 12° - 30 Kč
NĚCO NA ZUB:
Pizza
99,Hermelín 49,Utopenec 29,Velká Hradební 589/41, 400 01 Ústí nad Labem | Telefon: 736 186 614 | FB
31
KŘÍŽEM KRÁŽEM
ÚSTECKÁ ZOOLOGICKÁ ZAHRADA ZAZNA
ZAZNAMENALA VZÁCNÝ ODCHOV MLÁDĚTE
HULMANA JÁVSKÉHO.
4'<#8º
NEPOSEDA
Malému samečkovi jsou sice již tři měsíce, ale
prvních šest týdnů musel být se svojí matkou
od skupiny oddělen, protože ostatní dvě samice
o něj projevovaly nadměrný zájem a hrozilo, že jej
matce seberou a ona nebude mít možnost mládě
kojit. V takových případech je však velice důležité,
aby zvířata měla mezi sebou stálý kontakt, což
bylo umožněno přes hrazení z mříží. Po nezbytně
dlouhé době se dvojice ke skupině připojila
a celý odchov probíhá bez problémů.
Návštěvníci mohou mládě vidět po celou
dobu, kdy zvířata pobývají ve venkovním výběhu, a nutno dodat, že tato expozice budí zaslouženou
pozornost. Jednak tím, že malý sameček je právě v nejroztomilejším mláděcím věku, ale také
tím, že dospělí jedinci jsou v obličeji podobní maskám z filmu Planeta opic, což je samozřejmě
zdrojem komentářů.
Zoo Ústí nad Labem chová čtyři jedince v dospělém věku - šestiletého samce Arona,
který se narodil v Zoo Dvůr Králové, a tři samice z ústeckého chovu. Matkou se stala
sedmiletá Happy, je to její druhé mládě, ale první úspěšný odchov. Ústecká zoo začala tento
ESVI MJTUPäSBWâDI QSJNÈUǾ LUFDzÓ KTPV WFMJDF OÈSPǏOÓ OB LSNFOÓ DIPWBU W SPDF +FKJDI
potravu totiž tvoří pouze zelené listí, speciální granule a jen nepatrné množství zeleniny.
Ovoce nesmějí dostávat vůbec, neboť jejich trávicí trakt není takové potravě přizpůsoben.
Při nesprávném krmení u nich dochází k průjmům, bolestem břicha, nadýmání, což mnohdy
končí až smrtí zvířete.
Chov v zoologických zahradách je řízen Evropským chovným programem (EEP) a jeden z ústeckých
zoologů je členem komise, která rozhoduje a vydává doporučení při přesunech zvířat. V Mezinárodní červené knize ohrožených druhů (RDB) je hulman jávský veden v kategorii „zranitelný“,
početní stavy těchto zvířat mají klesající tendenci. Platí pro něj i ochrana v rámci Washingtonské
konvence (CITES), která reguluje mezinárodní obchod s těmito primáty.
Vrabcová Věra ([email protected])
™™™Ǥœ‘‘—•–‹Ǥ…œ
‹
ǤǤǤ
ǡ
’â‹Œ®–‡•‡ƒž•’‘†À˜ƒ–Ǥ
aǣ†‡³͜Ǥ͔͔ƒā͕͜Ǥ͔͔Š‘†‹
2ǣ†‘•’³ŽÀǣ͕͖͔«Ȉ†³–‹ȋ͗Ȃ͕͙Ž‡–Ȍǡ•–—†‡–‹ǡ†õ…Š‘†…‹ǣ͚͔«
Ȉ”‘†‹±˜•–—’±ȋ͖†‘•’³ŽÀƒ͖†³–‹Ȍǣ͕͔͗«
Ǯ2a4AAaǯ
33
KŘÍŽEM KRÁŽEM
!"#$#%&'
()*
!"##+
,,,,-(
.
/
(0-1-(
.24)506 5
1-(
.50
40-)-759;<(
!" #"$%"$&%'% %('#)!*+
=0(-0;(>0-<)[email protected]'AB;
C0759059;((0-D
-5.05
"A<
%%E#%+#
F-
F
*!*!)"$ %,$#
'7--50
5)(04(((D5?GH
=
0-
F-5.F
+%E#%+#'
()*$F-
F
$!-!$!
'7-0.9I0
-DJ0-C
F-5.F
#!+E%$#
F-
F
* ,.-!*%-! /"$$0123
'7-50?))-)K9-05(C02-
F-5.F
#!+E#$#'
()*$F-
F
" 012345 !'(!6
'7-50?))-)K9-05(C02-
F-5.F
!E+#
F-
F
"%-' .* ,$#
'7-.L0M2
>
(C
D
F-5.F
$5!'$6! !" #
,(! ,6#'$%,
0-)<)0K2(C002
502
E+
? E+
5)( E+
K2(C02
502
$E#E%
? $E#E%
5)( $E#
$5!'$6! !" #
!"$6$*%,+
*0()
<9?009<9;[email protected]?0A939;[email protected]
5).0-750-0.
O7 E+
<-( E+
A7'
<9?;A9<9;[email protected]
5).0-750-0.
502
$E#E+
<-( $E#E+
A
6
<9?009<9;[email protected]=9?0A939;[email protected]
5).0-750-0.
502
$E!
O7 $E#E+
<-( #E+
A)CJ?.0
;<9<9:3939;[email protected]
78929:;89<9;80=-!& $
5).0-750-0.
G-?D002
-0-DD
0-)<)-
502
$E#E+
-2()<)-
'
()*$ ? #E+
;09<9:70939;80="%-' $>"$$'2()<)
502
E+
? E+
5)( E+
N)0-?0(C-O7-<-(
E"
P0;4?
5).0-750-0.
502
%E+
@?(D
;<9<9:3939;[email protected]
502
$E#E+
<-( $E#E!
M$#0520)
50-0.
J
46L0050?)7(
.,(0-DHHH9C9D
@.(0(C02
500<(;;0-0D
[email protected]@[email protected]
A.-50<<5?594-D4/
GKGLC9D
35
KŘÍŽEM KRÁŽEM
37
KŘÍŽEM KRÁŽEM
ČERVENEC
SRPEN
12. 8. – 28. 10.
REGION NA HRANICI
společenské, kulturní a ideové
transfery v historii příhraničního
regionu severozápadních
a severních Čech
Katedra historie, výstava
Muzeum města Ústí nad Labem
17. – 30. 8.
LETNÍ JAZYKOVÁ ŠKOLA
– Colloquia Ustensia XXIII
Ústav slovansko-germánských studií, Ackermann-Gemeinde
koleje UJEP, Ústí n. L.
26. – 29. 8.
10:00 - 14:00 h
LETNÍ ŠKOLA NA KATEDŘE BIOLOGIE
PřF, katedra biologie, prázdninový naučný i zábavní kurz
Za Válcovnou 8, Ústí n. L.
Velké Brezno
ï
ZÁMEK
5. a 6. 7. HRABĚCÍ MLSÁNÍ
- Čokoláda! - gurmánské prohlídky...
9. 7. (19h) HUDEBNÍ FESTIVAL
MITTE EUROPA - Iosif Purits, (Rusko)
12. 7. NA NÁVŠTĚVĚ U PRINCEZNY
- prohlídky s princeznou a překvapením
13. + 20. + 27. 7. (14h)
ZA POHÁDKOU NA ZÁMEK
OTEVÍRACÍ DOBA:
KVĚTEN - ZÁŘÍ (10 - 18h)
(denně mimo pondělí)
(Pro předem objednané skupiny nad 10 osob
je prohlídka zámku možná i v jiném čase)
ZÁMECKÝ PARK:
v sezóně otevřen denně (od 7 - 19h)
www.zamek-vbrezno.cz
26. a 27. 7. ZÁMEK V KVĚTECH
- Gladioly pro hraběnku Livii
26. 7. (21h) NOČNÍ PROHLÍDKA
3. + 10. + 24. 8. (14h)
ZA POHÁDKOU NA ZÁMEK
9. a 10. 8. ZÁMEK V KVĚTECH
- Výstava rostlin, kaktusy a sukulenty...
17. 8. (14h) ZA POHÁDKOU NA
ZÁMEK - Zajíček a velká mrkvová
záhada, (Divadlo 100 opic - Praha)
30. 8. (19 -2.00h)
HRADOZÁMECKÁ NOC 2014
(divadlo, koncert, speciální prohlídky,
řízená degustace vín v zámeckých komnatách)
39
KŘÍŽEM KRÁŽEM
OFKMFQTJUBOFDOJD[
,MVCUBOFǁOÎLDz+JULB$IMÃELPWÃB+PTFG,VTFCBVDI
5"/&ƀ/±
130%041Ɔ-­
,63
;
0%- *
&%/
"7
¼45
±/"
%-"
#&.
¼TUÎOBE-BCFN$IBCBǥPWJDF
,VS[*5BOFǁOÎQSP[BǁÃUFǁOÎLZW¼TUÎOBE-BCFN
PE[ÃǥÎPEW%DzMDÎDI1JPOÝSCÝWBMÊ"QPMP
,VS[**B***5BOFǁOÎQSPQPLSPǁJMFKØÎBQPLSPǁJMÊW$IBCBǥPWJDÎDI
PE[ÃǥÎPEBPEW,%;ÃUJØÎ
-FLUPǥJ .HS+PTFG,VTFCBVDI +JULB$IMÃELPWÃ
5BOFǁOÎQSPßFOZ
7¼TUÎOBE-BCFN1JPOÝS"QPMP
PE
7$IBCBǥPWJDÎDIULJMPDWJǁOB;»
PE
-FLUPSLB+JULB$IMÃELPWÃ */'03."$&
OFKMFQTJUBOFDOJD[
OB
+JULB$IMÃELPWÃ
KJULB!OFKMFQTJUBOFDOJD[
UFMFGPO
.HS+PTFG,VTFCBVDI
KPTFG!OFKMFQTJUBOFDOJD[
UFMFGPO
41
KŘÍŽEM KRÁŽEM
Muzeum lidové architektury
Restaurace
Ústí
nad
Lab
em
8†c
đb
͌
FaO‰}¿Ď8X
1
8®‚‰}±¹¾X‰8Êa”´ž±¹ƒa¹}
2 ±¹aƒ±Äž9Ď}8qX8ƒÏ‰Ç
3 +Oy8±Äž8‰8a™†¾O‚Ïy
4
Vesnická škola
5 7a†ĈXĈƒ±‚9¾±aXƒ±¹Ĕ™žµ”
(8®‚Ä|à¹Ĉ
6 ®9ÊXĈ‰9±¹Xƒ8
7 Sušárna ovoce
Ubytovna
1
5
.à¼ċ…
7
6
2
(8®‚Ä|à¹Ĉ
3
8
4
Vesnický obchod
9 ď†Ê¾F}
WC
10 Elektrotechnická expozice
8
11 9X®8æ}Ê®‚¾”dŠË
WC
12 2X‰}†ƒå‰Ê†ƒa¾(8‰‰Ç
9
13 2X‰}†ƒå‰‰8y®‰}™y‰
14 ¾Ĕ‰}±¹aʂ8
Restaurace
13
12
10
11
13
14
5
14
7
18
18
23
12
ċ
à¼
Œ
,å
6
4
17
20
24
3
21
1 2
9
15
16
10
22
11
W8±¼t±8o
b(*ÏÏV8¡´¡VÀ
Η½
8
19
ඵ XÚWMCRTXPÊRQOQEK
ඵ\FTCXQVPKEMÆFQ\QT[
ඵ RąÊRTCXCPCOKOQą¾FPÆWF¾NQUVK
CLGLKEJ\XN¾F¾PÊ
ඵ UQEK¾NPÊRTQLGMV[
ඵ RTGXGPVKXPÊCMEG
8¾åGPÊ
LG\CP¾OKRTXPÊTQMPCwÊGZKUVGPEGTQM
CVÊOR¾FGOKPCwGFQUCåGPÆ×UR÷EJ[/'&+%·UVÊPCF.CDGO
8\JNGFGOMVQOWåGX×PQTWUG8ÚMQPP¾TCFCèè-TQ\JQFNCzrušit
1DNCUVPÊURQNGMèè-·UVÊP.\CPKMN[VCMKXwGEJP[OÊUVPÊUMWRKP[èè-
6ÊOzaniklaK/ÊUVPÊUMWRKPCèè-6TOKEG
,GLÊéNGPQXÆCFQDTQXQNPÊEKUGXwCMPGEJV÷NKX\F¾VFQUCåGPÚEJ×UR÷EJč
CPCF¾NGUGEJV÷NKCPICåQXCVXFQDTQXQNPÆéKPPQUVKXQDNCUVK
RTXPÊRQOQEKRQOQEKRąKOKOQą¾FPÚEJWF¾NQUVGEJCVCMÆXQDNCUVKRTGXGPEG
4Q\JQFNKLUOGUG\CNQåKVUKXNCUVPÊQDéCPUMÆUFTWåGPÊ/'&+%·UVÊP.
5XQWéKPPQUVLUOGTQ\wÊąKNKKFQF÷éÊPUMÆJQQMTGUWMFGD[NCXRTQUKPEK
\CNQåGPCdUGUVGTUM¾qQTICPK\CEG- /'&+%&÷éÊP
4¾FD[EJVÊOVQRQF÷MQXCNXwGOéNGPčCFQDTQXQNPÊMčO/'&+%·UVÊP.
\CXGNKEGMXCNKVP÷QFXGFGPQWRT¾EK
2QF÷MQX¾PÊVÆåRCVąÊXwGOURQNWRTCEWLÊEÊOQTICPK\CEÊOURQP\QTčOCRąÊ\PKXEčO
O
8KMVQT0GéCUąGFKVGN [email protected]\PCOE\
43
SPORT A AKTIVITY
UPQLPVQBMJUĝ
BRNÁ
dZD>E1EzͻdKK'Eͻ^dE<z^KZ^dsE1D
'
D/E/'K>&ͻWZKE:DWZK^dKZ
Kds\EK͗ZsEͲ^ZWE͗EͲd͗ϵͲϮϬŚͻWͲ^K͗ϵͲϮϭŚ
jƐơŶĂĚ>ĂďĞŵ͕ƚĞů͗ϰϳϱϱϰϭϬϳϳ͕ĞͲŵĂŝů͗ŬŽƵƉĂůŝƐƚĞ͘ďƌŶĂΛŵƐƵů͘Đnj
/(71˜.283$/,¨7Â
3/$9(&.®$5(–/./˜¨(œ67˜1$'/$%(0
µ(59(1(&653(1
321(
W>s<,>͗
ZsEͲ^ZWE
hs\E
&/dEdZhD͗
(v provozu po celý rok)
WKͲ^Kϵ͗ϬϬͲϮϬ͗ϬϬͲEϵ͗ϬϬͲϭϵ͗ϬϬ
^hE͗
ZsEͲ^ZWEhs\E
ZZZPVXOF]
JEZDECKÝ KLUB
NATURAL SLAVOŠOV
PROGRAM:
JEZDECKÝ KLUB NA EKOFARMĚ NATURAL
nabízí pro členy klubu výcvik,
ošetřování koní, získání licence a účast
na závodech - militari, endurance, parkur,
pro nelicentované jezdce a koně účast
na hobby závodech.
PRO NÁVŠTĚVNÍKY:
vyjížďky do terénu, jezdecké kurzy,
pro rodiče s dětmi prohlídku stájí
+ dalších zvířat na ekofarmě
- minizoo, ustájení Vašich koní
a připouštění čtyřmi plemennými hřebci.
GRILOVÁNÍ A HOSPŮDKA S OBČERSTVENÍM.
AKCE KLUBOVÉ I PRO VEŘEJNOST.
UBYTOVÁNÍ V NOVÝCH POKOJÍCH
,Ǐ[BOPD,Ǐ[BWÓDFOPDÓ
Těšíme se na Vaši návštěvu...
NATURAL AGRO, s. r. o.
Slavošov 556, 400 02 Ústí n. L.
tel.: 607 582 425
www.ekofarma-natural.cz
45
4
5
LIFESTYLE & FUN
TIP NA VÝLET:
ZUBRNICKÁ
MUSEÁLNÍ ŽELEZNICE
V sobotu 19. července se v nedalekých Zubrnicích koná Pouť ke sv. Máří Magdaléně.
O skanzenu se nebudeme dlouho rozepisovat, protože většina z vás ho již jistě navštívila.
Pro ty, kterým se však ještě nepoštěstilo, se naskýtá ideální příležitost spojit vše do jednoho nabitého výletu. Skanzen nabízí soubor hodnotné zástavby lidové architektury,
kde vedle sebe stojí stavby roubené, hrázděné i zděné. Interiérové i exteriérové expozice
jsou prezentovány v několika objektech. Nejstarší stavbou je studna z roku 1695. Obytný
patrový roubený dům pak z roku 1808. Část staveb není místních, ale byly sem převezeny
například z Řepčice a Lukova u Litoměřic.
Zubrnice toho nabízejí však daleko víc. Další zajímavou atrakcí je Zubrnická museální
železnice, která přichystala právě na dny konání jarmarku provoz již zrušené lokálky.
Ideální je tedy dopravit se do Velkého Března a tam nastoupit na historický motoráček,
který vás zaveze do stanice Zubrnice-Týniště, kde se nachází i zmíněné muzeum.
K vidění jsou nejen historické lokomotivy a vagóny s několika zajímavými expozicemi,
ale také interiér dražní stanice s dobovými předměty. Svézt se můžete na ruční drezíně.
Když jsme již u drezín, tak neopomeňte shlédnout unikátní drezínu-automobil. Můžete
si sami zkusit spustit závory a mnoho dalšího. Jistou zajímavostí mohou být pro někoho
i dobové záchodky :)
Kudy tam: autem, vlakem, na kole do Velkého Března a dále na Zubrnice (cca 4 km)
Kdy navštívit: provoz skanzenu i železnice: květen - září 9.00 - 18.00 hod.
Další informace: www.zubrnice.cz; www.zmz.cz
ZAJÍMAVOST!
Železniční stanice Zubrnice-Týniště
si zahrála v několika velmi známých
filmech nejen české produkce. Dokážete alespoň některé jmenovat?
Odpověď: Páni kluci, Rebelové,
Hartova válka, Tmavomodrý svět,
Hlídač č.47 a mnoho dalších.
47
LIFESTYLE & FUN
LEHKÉ
TĚŽKÉ
SUDOKU SUDOKU
Doplňte prázdné bílé čtverečky tak, aby
b v kkaždém
ždé sloupci,
l
i v kkaždé
ždé řřadě
dě a v kkaždé
ždé
z 9 mřížek (o velikosti 3x3) byly obsaženy číslice od 1 do 9 a zároveň se neopakovaly.
ZDROJ: KAMPOCESKU.CZ
Krajinu v okolí obce Sobotka zdobí od poloviny 17. století zámek Humprecht. Na první pohled
upoutá pozornost půlměsíc, zdobící jeho vrchol, který v roce 1829 vystřídal puvodní kříž.
Příroda je zde velmi zachovalá, u zámku ... (TAJENKA)
49
autor: Josefína J. Amylee
JI
39
ÍS
T
• Informační středisko města Ústí n. L. • Bistro “Čekárna” (u hlavního nádraží)
M
KDE SI MŮŽETE ZDARMA VZÍT ENTER:
Ž
SEZNAM MÍST
• Pekárna “V Jirchářích” • Restaurace “U vlka” • Národní dům • Dům kultury • Hudy
• Severočeská vědecká knihovna • Čajovna U vysmátý žáby • SWIS • Legends Rock Café
• Kafé Bárka • Hospoda Hamburg • Muzeum města Ústí n. L. • Restaurace Praha - Střekov
• Severočeské divadlo opery a baletu • Pekárna naproti muzeu/divadlu • Hrad Střekov
• Magistrát města Ústí nad Labem • Zdravotní středisko “pod Horizontem” - Severní Terasa
• Ústecký kraj • OC Forum • OD Labe • OC Sever • Koleje UJEP - Klíše • Trafika Hvězda - Klíše
• Plavecká hala Klíše • Termální koupaliště Brná • Experimentální prostor Mumie • Větruše
• Chocolaterie BON BON • Outdoor shop Adventure Company • Obrázkový ostrov • Simware
• McDonald´s • Restaurace “Krček” • Kavárna “Galerie” • Café Max • ZOO Ústí n. L.
...TENTO POČET NEUSTÁLE ROZŠIŘUJEME!
Výčet distribučních míst najdete na www.enterUL.cz
HLEDÁME NOVÉ PARTNERY
Enter - MKČR E 18764, Palackého 1226/16, Děčín 4, e-mail: [email protected]
Redakce: Emil „Emilio” Dvořák, Jiří „Póža” Poživil, Joky • Grafika: Rozka Pidrmanová, inzerenti
Periodicita: měsíc • rozsah: 52 stran, náklad: 3.000 -5.000 ks • distribuce: Ústí nad Labem
Vydavatel: Zbyněk Andráš © 2009 - 2014. Všechna práva vyhrazena. Změna programu vyhrazena.
Za správnost informací ručí jednotlivé organizace a inzerenti samostatně!
INZERUJTE U NÁS ZA ZAVÁDĚCÍ CENY!
Pište na [email protected] nebo volejte 739 312 901, 607 512 799
UZÁVĚRKA NA ZÁŘÍ JE 15.8.!!!
51

Podobné dokumenty

VÝSLEDKY 5000m ABS pořadí

VÝSLEDKY 5000m ABS pořadí Slepičková Andrea Michaela

Více

Biker Tomáš Zejda - Koordinační centrum práce na dálku Třebíč

Biker Tomáš Zejda - Koordinační centrum práce na dálku Třebíč „ZítŐek nikdy neumírá“. Nic nového, pravdĚpodobnĚ to každý již nĚkolikrát vidĚl a dĚj taktéž klasicky bondovský. Protentokráte se agent 007 utkal se zloduchem v podobĚ mediálního magnáta Carvera, k...

Více

Trápí vás chřipka nebo nachlazení? Sylva Česlarová

Trápí vás chřipka nebo nachlazení? Sylva Česlarová þWHQiĜĤPXUþLWČMLå]QiPp,SURSĜtãWtURNQiVWDWRVNYČOiXPČON\QČ EXGHRERKDFRYDWVYêPQRYêPNDOHQGiĜHP9(60Ë5792ěË VPHGLWDþQtPLREUD]\VSRVHOVWYtPL.DOHQGiĜMHRSČWYHONpKRIRUP...

Více

zde - Telnice

zde - Telnice zcela novýma očima. Je připravena trasa přes nejtajnější kouty zákulisí, kde budou čekat hudební či divadelní překvapení, které připraví členové operního a baletního souboru. Součástí akce je výsta...

Více