Rozpis 2010-11_new - Krajský svaz ledního hokeje

Komentáře

Transkript

Rozpis 2010-11_new - Krajský svaz ledního hokeje
MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJSKÝ SVAZ LEDNÍHO HOKEJE
ROZPIS
mistrovských soutěží v ledním hokeji
pro sezónu 2010 - 2011
Sídlo:
Moravskoslezský krajský svaz ledního hokeje
Vítkovická 3083/1 (areál ČSAD 6. patro)
702 00 OSTRAVA – Moravská Ostrava
Telefon, 596 625 751
fax, + 420 596 612 536
mobilní telefon: + 420 603 844 425
email: [email protected]
Internet: http://www.msks-lh.cz
1
O BSAH
1.
3.
4.
5.
6.
7.
SLOŽENÍ KRAJSKÉHO VÝKONNÉHO VÝBORU ČSLH PRO MORAVU A SLEZSKO....................4
1.1 Složení výkonného výboru a dozorčí rady .................................................................................5
1.2 Složení sportovně technické komise.........................................................................................5
1.3 Složení trenérsko metodické komise..........................................................................................6
1.4 Složení disciplinární komise ......................................................................................................6
1.5 Složení komise rozhodčích.........................................................................................................6
1.6 Složení ekonomicko-marketinkové komise ................................................................................7
1.7. Metodické řízení OSLH………………………………………………………………………………. 7
1.7. Brankářská komise…………………………………………………………………………………….7
1.8. Metodické řízení……………………………………………………………………………………….8
1.8 OSLH – adresář ……………………………………………………………………………………… 8
SEKRETARIÁT ČESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE
2.1 Výkonný výbor ČSLH..................................................................................................................9
2.2 ČSLH sekretariát ......................................................................................................................10
2.3 PRO HOCKEY..........................................................................................................................11
2.4 DR - ČSLH................................................................................................................................12
2.5 Krajské svazy - ČSLH...............................................................................................................13
VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ .............................................................................................................15
3.1 Rejstřík použitých zkratek.........................................................................................................15
3.2 Struktura soutěží.......................................................................................................................15
3.3 Řízení soutěží...........................................................................................................................16
3.4 Hospodářské směrnice.............................................................................................................16
3.5 Řády a předpisy........................................................................................................................16
3.6 Změna termínu utkání...............................................................................................................16
3.7 Onemocnění hráčů ...................................................................................................................17
3.8 Přátelská utkání ........................................................................................................................17
3.9 Povinnost pořádající HOK ........................................................................................................17
3.10 Hostování................................................................................................................................. 18
3.11 Věkové kategorie mládeže .......................................................................................................18
3.12 Seznamy hráčů.........................................................................................................................19
3.13 Disciplinární řízení ....................................................................................................................19
3.14 Delegování rozhodčích.............................................................................................................20
3.15 Omluvy rozhodčích...................................................................................................................20
3.16 Kontroly totožnosti ....................................................................................................................20
3.17 Hra tělem a holí v soutěžích žáků ............................................................................................22
3.18 Vetace rozhodčích................................................................................................................... 24
3.19 Přechodná ustanovení .............................................................................................................24
3.20 Lékařské prohlídky ...................................................................................................................24
3.21 Obsazení trenérů ............................................................. ………………………………………24
3.22 Evidencetrestů………………………………………………………………………………………. 25
FINANČNÍ POSTIHY A POPLATKY ..................................................................................................26
POKYNY K VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ ................................................................................28
5.1 Příprava zápisu před utkáním ..................................................................................................28
5.2 Vyplňování zápisu v průběhu utkání .......................................................................................29
5.3 Zpracování zápisu po utkání ...................................................................................................30
5.4 Odměny rozhodčích..................................................................................................................31
PRAVIDLA PRO MINIHOKEJ ............................................................................................................35
SOUTĚŽE DOSPĚLÝCH ....................................................................................................................37
7.1 Krajská liga mužů (KLM) ..........................................................................................................37
7.2 Krajský přebor mužů (KPM) .....................................................................................................40
2
8.
9.
13.
14.
15.
16.
17.
KRAJSKÁ LIGA DOROSTŮ...............................................................................................................45
8.1. Krajská liga dorostů ...................................................................................................................45
SOUTĚŽE ŽÁKŮ.................................................................................................................................47
9.1. Žákovská liga 8. + 7. tříd (ŽL 8,7) ............................................................................................47
9.1. Žákovská liga 6. + 5. třída (ŽL 6/5) ..........................................................................................53
9.1. Krajská liga žáků 4. třída (KLŽ) ..................................................................................................59
9.1. Krajská liga žáků 3. třída (Minihokej) .........................................................................................64
9.1. Krajská liga žáků 2. třída (Minihokej) ..........................................................................................69
ADRESÁŘ ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ..................................................................................71
ADRESÁŘ DELEGÁT.........................................................................................................................74
SEZNAM ZIMNÍCH STADIÓNŮ..........................................................................................................75
ODMĚNY ZA ŘÍZENÍ UTKÁNÍ PODLE SOUTĚŽÍ .............................................................................76
SEZNAM ROZHODČÍCH ....................................................................................................................77
3
1. SLOŽENÍ VV MSKS-LH
Místopředseda:
BONIATTI Dalibor
K.Sliwky 783,
733 01 Karviná – Fryštát
Členové:
VÍTEČEK Vitězslav
Okružní 905
735 14 Orlová
KURAJSKÝ Martin
Na Poříčí 599
738 01 Frýdek-Místek
Mgr. TROJAN Petr
Jaselská 1170/4
780 00 Ostrava - Poruba
Ing. PLAČEK Jaromír
Varenská 38
702 00 Ostrava 1
Ing. NOWAK Libor
Zátiší 6
794 01 Krnov
Sekretariát:
TZ: 596 323 890
TM: 731 447 360
[email protected]
TB: 558 630 622
TM: 732 451 892
vítě[email protected]
TM: 603 785 852
[email protected]
TM: 774 721 405
[email protected]
TZ: 596 242 010
TM: 602 744 157
[email protected]
TZ: 554 637351
TM: 605 776 777
[email protected]
KAFKA Karel
TZ: 596 625 751
Vítkovická 3083/1
TM: 603 844 425
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava [email protected]
4
1.1
SLOŽENÍ DOZORČÍ RADY
Předseda:
Ing. KADLČÍK Ivo
M. Fialy 1
700 30 Ostrava 3
Členové:
ČESLÍK Petr
Pod Lanovkou 25
712 00 Muglinov
TM: 603 288179
[email protected]
TM: 605 258 399
[email protected]
SCHNEIDER Horymír
Gen. Janouška 3/2823
701 00 Ostrava 1
1.2
TM: 602 796 933
SLOŽENÍ SPORTOVNĚ TECHNICKÉ KOMISE
Předseda:
KURAJSKÝ Martin
Na Poříčí 599
738 01 Frýdek-Místek
Členové:
BARČÁK Vladislav
B. Václavka 14
700 30 Ostrava-Bělský les
CVIERTNOVÁ Lidvína
ZS Čkalovová 20
708 00 Ostrava-Poruba
HOLCMAN Oldřich
Fr. Formana 17
700 30 Ostrava-Dubina
5
TM: 603 785 852
[email protected]
TZ: 59 662 5382
TM: 602 774 800
[email protected]
TB: 59 697 7222
TM: 734 336 488
[email protected]
TB: 59 671 4150
TM: 604 802 318
[email protected]
1.3
SLOŽENÍ TRENÉRSKO METODICKÉ KOMISE
Předseda:
Mgr.TROJAN Petr – viz VV MSKS-LH
Členové :
MOTÁK Zdenek
Výstavní 6
709 00 Ostrava-M.Hory
MUCHA René
Sosnova 392
739 61 Třinec
1.4
TM: 608 701 074
[email protected]
TM: 606 638 811
email: [email protected]
SLOŽENÍ DISCIPLINÁRNÍ KOMISE
Předseda:
VITEČEK Vítězslav – viz VV MSKS-LH
Členové:
JANDA Roman
Zimlerova 21
TM: 602 709 151
[email protected]
700 30 Ostrava – Zábřeh
1.5
Ing. ŠKUTA Břetislav
Na Farském 1041
735 53 Dolní Lutyně
TZ: 596 550 775
TM: 608 701 074
[email protected]
HANULÍK Jiří
Naměstí V. Vacka 1673/17
708 00 Ostrava-Poruba
TM: 775 222 035
[email protected]
SLOŽENÍ KOMISE ROZHODČÍCH
Předseda:
Ing. PLAČEK Jaromír – viz VV MSKS-LH
Členové:
KAFKA Karel – viz VV MSKS-LH
KOVAL Ivan
Varenská 38,
702 00 Ostrava 1
TB: 597 578 775
TM: 732 518 350
[email protected]
SLEZÁK František
Dlouhá třída 27/145
736 01 Havířov-město
6
TM: 733 381 851
[email protected]
HANZLÍK Jan
Krnovská 84,
746 01 Opava
TB: 553 626 397
TM: 604 578 171
[email protected]
Ing. BROZÁK Dušan
Svatoplukova 614/13
700 30 Ostrava-Zábřeh
TM: 603 742 195
[email protected]
MIKULA Pavel
Bravantice 115
742 81 Bravantice
1.6
TM: 608 338 281
[email protected]
SLOŽENÍEKONOMICKO MARKETINKOVÉ KOMISE
Předseda:
BONIATTI Dalibor– viz VV MSKS-LH
Člen:
KAFKOVÁ Ivana
Antošovická 315/125
711 00 Ostrava – Koblov
NĚMCOVÁ Dáša
Matuška 56/15
700 30 Ostrava – Dubina
1.7
TM: 603 306 214
[email protected]
TM: 728 518 643 J.
[email protected]
BRANKÁŘSKÁ KOMISE
BOLEK Petr
U Cementárny 17
703 00 Ostrava 3
TM: 777 611 908
[email protected]
LUCÁK Josef
Lidická 543
739 61 Třinec
TM: 606 158 814
[email protected]
SEDLÁŘ Pavel
Máchova 33
741 01 Nový Jičín
TM: 737 970 008
[email protected]
7
1.8
METODICKÉ ŘÍZENÍ OVV ČSLH
Ing.NOWAK Libor – viz VV MSKS-LH
HANZLÍK Jan
Krnovská 84,
746 01 Opava
1.8
TB: 553 626 397
TM: 604 578 171
[email protected]
OKRESNÍ VÝKONNÉ VÝBORY - LH
BRUNTÁL
ŽIVČÁK Josef
Horní město 221
Tel: 736 634 538
[email protected]
793 44 Bruntál
KARVINÁ
SLEZÁK František
Dlouhá třída 27/475e
736 01 Havířov-město
Tel: 596 811 527
[email protected]
NOVÝ JIČÍN
HAVLÍK Jaroslav
Starojická Lhota 113
741 01 Nový Jičín
Tel: 556 756 530
TM: 603 479 969
OPAVA
HANZLÍK Jan
Krnovská 84
746 01 Opava
OSTRAVA
Ing. BALLNER Karel
nám. Sv. Čecha 10
702 00 Ostrava-Přívoz
FRÝDEK MÍSTEK
KURAJSKÝ Martin
Na Poříčí 599
738 01 Frýdek-Místek
TM: 604 578 171
[email protected]
8
Tel: 596 136 575
TM: 724 122 110
[email protected]
TM: 603 785 852
[email protected]
2. S EKRETARIÁT Č ESKÉHO SVAZU LEDNÍHO HOKEJE
Adresa:
2.1
1. pluku 8 -10
186 00 Praha 8 Karlín
IČO – 00536440
DIČ – CZ 00536440
Fax: 2 333 36096
Tel: 2 333 79248
email:[email protected]
VÝKONNÝ VÝBOR ČSLH PRAHA
Prezident
JUDr. KRÁL Tomáš
I.Víceprezident
ČERNÍK František
II.Víceprezident
ŠEBA Miloslav
TM : 602 442 597
[email protected]
TM : 602 732 038
[email protected]
TM: 602 320 778
[email protected]
Ing.DVOŘÁK František
TM : 602 160 804
[email protected]
BŘÍZA Petr
TM: 777 948 676
[email protected]
Mgr.ČERNÝ Otakar
Mgr.JANKOVIČ Karel
LÁTAL Jaromír
TM: 606 630 466
[email protected]
TM: 602 832 756
[email protected]
TM: 728 075 677
[email protected]
TRUNDA Jan
TM: 603 824 950
[email protected]
VACKE Milan
TM: 777 610 914
[email protected]
9
2.2
ČSLH - SEKRETARIÁT
Adresa:
1. pluku 8 -10
186 00 Praha 8 Karlín
IČO – 00536440
DIČ – CZ 00536440
Gen. manažer
URBAN Martin
TZ: 224 891 471
[email protected]
Sekretariát
BÁRTOVÁ Lenka
TM: 224 891 470
[email protected]
Sportovní úsek
LOUKOTA Martin
(EXMD,LMD)
TZ: 224 891 362
[email protected]
Sportovní úsek
SETIKOVSKÝ Pavel
(I. Liga, EXJ )
Sportovní úsek
LENER Slavomír
TZ: 224 891 481
[email protected]
Sportovní úsek
PŘEROST Miroslav
TZ: 777 205 088
[email protected]
Sportovní úsek
BUKAČ Luděk
TZ: 724 620 002
[email protected]
Registrace
SCHIEFNER Vladimír
TZ: 224 891 483
[email protected]
Registrace
KUBICE Jiří
TZ: 224 891 482
[email protected]
Ekonomika
KUBICOVÁ Lucie
TZ: 224 891 476
[email protected]
BRABENEC Jan
Fax: 2 333 36096
Tel: 2 333 79248
email:[email protected]
TZ: 224 891 480
[email protected]
TZ: 224 891 473
[email protected]
Rozhodčí
POTSCH Rudolf
TZ : 542 211 107
[email protected]
10
2.3
PRO HOCKEY
Adresa:
1. pluku 8 -10
186 00 Praha 8 Karlín
IČO – 00536440
DIČ – CZ 00536440
Ředitel
ČERNÝ Jan
Produkce
PRUSENOVSKÝ Radim
Fax: 2 333 36096
Tel: 2 333 79248
email:[email protected]
TZ: 224 891 361
[email protected]
TZ:
224 891 363
[email protected]
KUCIÁNOVÁ Eva
TZ:
224 891 367
[email protected]
Ekonomika
GÖGHOVÁ Venuše
11
TZ: 224 891 365
[email protected]
2.4
DOZORČÍ RADA ČSLH
Předseda:
RÁKOSNÍK Miroslav
TM: 602 215 607
[email protected]
Mgr. HOŘEJŠÍ Václav
TM: 736 505 371
[email protected]
Vrcholový hokej:
PaeDr.ČAPEK Karel
TM: 602 728 620
[email protected]
Výkonnostní hokej:
VACH Rudolf
TZ: 608 974 488
[email protected]
SCHWARZ Pavel
TZ: 603 215 640
[email protected]
12
2.5
KRAJSKÉ SVAZY ČSLH
Jihočeský kraj
Ing.ČERŇANSKÝ Vladimír (předseda)
PAVELKA Luděk (sekretář)
TZ: 387 316 064
Skuherského 14, PS 52
TM: 603 148 895
370 04 České Budějovice
[email protected]
Ústecký kraj
POUR Zbyněk (předseda)
ŘÍHA Bohuslav (sekretář)
Vaničkova 11, PS 69
400 01 Ústí nad Labem
Praha
TZ: 475 200 631
TM: 606 200 691
[email protected]
Ing. SCHIEFNER Vladimír (předseda)
BLOCH Ludvík (sekretář)
Pod Děkankou 82, PS 31
140 21 Praha 4
Středočeský kraj
TZ: 261 219 499
TM: 606 218 563
[email protected]
VOSYKA Pavel (předseda)
JANEČKOVÁ Věra (sekretář)
Atletická 100/2, PS 40
160 17 Praha 6
Plzeňský kraj
ŠÍN Robin (předseda)
RUPRECHT Václav (sekretář)
Úslavská 75
317 01 Plzeň
Královehradecký
HUŠEK Milan (předseda)
kraj
BALÁŠOVÁ Lucie (sekretář)
U Koruny 292
501 01 Hradec Králové
Jihomoravský kraj
TZ: 233 101 141
TM: 602 270 903
[email protected]
TZ: 377 449 362
TM: 732 801 693
[email protected]
TZ: 495 534 167
TM: 603 226 319
[email protected]
ČEFELÍN František (předseda)
SKLENÁŘ Vítězslav (sekretář)
Zámečnická 2
601 73 Brno
TZ: 542 211 117
TM: 777 586 818
[email protected]
Moravskoslezský
BONIATTI Dalibor (místopředseda)
kraj
KAFKA Karel (sekretář)
Vítkovická 3083/1
702 00 Ostrava – Mor. Ostrava
13
TZ: 596 625 751
TM: 603 844 425
[email protected]
Vysočina
ŠČERBAN Bedřich (předseda)
MICKA Antonín (sekretář)
E. Rosického 6
586 01 Jihlava
Zlínský kraj
TZ: 567 300 265
TM: 606 756 904
[email protected]
JANKOVIČ Karel (předseda)
JANKOVIČ Tomáš (sekretář)
Hradská 854
762 36 Zlín
Olomoucký kraj
PŘECECHTĚL Kamil (místopředseda)
KONEČNÝ Zdeněk (sekretář)
Legionářská 12
772 00 Olomouc
Karlovarský kraj
TZ: 352 605 042
TM: 775 052 023
[email protected]
KUSÝ Zbyněk (předseda)
JINDŘICH Jaromír (sekretář)
Demokratické mládeže
709 80 Ostrava 9
Liberecký kraj
TZ: 585 203 895
TM: 777 142 738
[email protected]
ČÁSTKA Jaroslav (předseda)
VILHELM Petr (sekretář)
Spartakiádní 1965
356 01 Sokolov
Pardubický kraj
TZ: 577 218 325
TM: 737 533 722
[email protected]
TZ: 466 741 642
TM: 603 221 881
[email protected]
HELEBRANT Josef (předseda)
HORNICKÝ Karel (sekretář)
Jeronýmova 414/20
460 07 Liberec
14
TZ: 488 048 342
TM: 731 547 914
[email protected]
3.Všeobecná ustanovení
_______________________________________________________
3.1
Rejstřík použitých zkratek
ČSLH
DK
KR
MSKS-LH
RS
SDŘ
STK
VV ČSLH
3.2
- Český svaz ledního hokeje
- disciplinární komise
- komise rozhodčích
- Moravskoslezský krajský svaz ledního hokeje
- rozpis soutěží
- soutěžní a disciplinární řád
- sportovně technická komise
- výkonný výbor Českého svazu ledního hokeje
Struktura soutěží
V soutěžním období 2010-2011 řídí Moravskoslezský krajský výkonný výbor (dále jen
MSKVV- LH) tyto soutěže:
Soutěže dospělých
KLM
KPM
Krajská liga mužů
Krajský přebor mužů
Soutěže juniorů, dorostů
KLJ
KLD
LMD
Krajská liga juniorů – řídí Zlín
Krajská liga dorostů
Liga mladšího dorostů – východ – řídí Vysočina
Soutěže žáků (8. a 7. tříd)
ŽL 8.
ŽL 7.
KL SŽ 8/7
Žákovská liga 8. tříd
Žákovská liga 7. tříd
Liga starších žáků (8. a 7. třídy dohromady) – řídí Jižní Morava
Soutěže žáků (6. a 5. tříd)
ŽL 6.
ŽL 5.
KL MŽ 6/5.
Žákovská liga 6. tříd
Žákovská liga 5. tříd
Liga mladších žáků (6. a 5. třídy dohromady) – řídí Jižní Morava
Soutěže přípravek
KS 4.
KS 3.
KS 2.
Krajská liga žáků 4. tříd
Krajská liga žáků 3. tříd (Minihokej) jezdí na utkání společně 4 tř.
Minihokej (2. tříd)
15
3.3
Řízení soutěží
a) Všechny soutěže uvedené v bodě 3.2 řídí VV MSKS-LH se sídlem v Ostravě, a to
prostřednictvím sportovně technické komise.
b) Sportovně technická komise má právo vyloučit z účasti v soutěži družstva, která
neplní své povinnosti vůči řídícímu orgánu nebo neplní podmínky pro účast
v příslušné soutěži a porušují platné řády a předpisy.
c) Sportovně technická komise má právo pověřit KS ČSLH řízením některých
krajských nebo meziokresních soutěží, a to po dohodě s tímto KS ČSLH.
3.4
Hospodářské směrnice
a) Všechna utkání se hrají v režii a na náklady zúčastněných klubů a oddílů LH.
b) VV ČSLH přispívá prostřednictvím VV KSLH klubům a oddílům LH na činnost
družstvům mládeže dle zásad dotačního řádu ČSLH novelizovaného v roce
1.11.1999.
c) Veškeré platby a finanční plnění související s registracemi, přestupy a hostováním
jsou kluby a oddíly LH povinny uhradit poštovními poukázkami přímo na ČSLH
v Praze.
d) Ostatní platby (úhrada za Rozpis mistrovských soutěží, finanční postihy, poplatky
za projednání disciplinárních případů, startovné, vydávání licencí rozhodčích III.
třídy a licence trenérů „C“, náhrady stanovené KVV) se provádí na účet MSKS
ČSTV u ČSOB Ostrava, číslo účtu 193578035/ 0300, variabilní symbol 20 + číslo
klubu.
e) V souladu se zněním čl. 206 SDŘ stanovil MSKS-LH jako podmínku účasti
v soutěži startovné a dle čl. 205 SDŘ peněžní vklad.
Výše startovného pro jedno mužstvo v sezóně 2008-2009
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
3.5
KLM
3 000 Kč + 10 000 vrátný vklad dle č. 205 SDŘ
KLJ
2 000 Kč
KPD
2 000 Kč
Žákovská liga 8. tříd
2 000 Kč
Žákovská liga 7. tříd
2 000 Kč
Žákovská liga 6. tříd
2 000 Kč
Žákovská liga 5. tříd
2 000 Kč
Krajská liga SŽ (8+7 dohromady)
500 Kč
Krajská liga MŽ (6+5 dohromady)
500 Kč
Krajská soutěž přípravek (4. tříd)
500 Kč
Krajská soutěž přípravek (3.tříd – minihokej) 500 Kč/ 1. třída – musí být a+b
Minihokej 2. tříd
500 Kč
Řády a předpisy
a) Pro všechny účastníky soutěží jsou závazné Stanovy a řády ČSLH, schválené
valnou hromadou ČSLH dne 26. 6. 2010.
b) Hraje se podle pravidel ledního hokeje, pro období 2010.
3.6
Změna termínu utkání
a) Termíny utkání jsou pro všechna družstva závazné tak, jak je uvedeno v RS ve
sloupcích hracích dnů a začátků utkání. Předehrávat utkání je možné před
stanoveným termínem po oboustranné písemné dohodě soupeřů a tuto
16
b)
c)
d)
e)
3.7
skutečnost dát řídícímu orgánu na vědomí. Přeložení utkání z neděle na sobotu
se nepovažuje za předehrávku. Hrát utkání po stanoveném termínu je
nepřípustné s výjimkou odložení termínu utkání o jeden den se soboty na
neděli.
Pokud pořadatel utkání nemůže dodržet hrací den nebo začátek utkání uvedený
v RS, je povinen se řídit dle článku 306 SDŘ, toto platí i pro případ, že neuvedl do
Rozpisu hrací den a začátek utkání.
Začátky utkání mohou být stanoveny při vzdálenosti soupeřů do 50 km nejdříve
v 8 hodin, při vzdálenosti 50 – 100 km nejdříve v 9 hodin a při vzdálenosti nad 100
km nejdříve v 10 hodin.
Pro soutěže ŽL je stanoven hrací den (úterý, sobota) se začátkem utkání
nejdříve v 10 hodin. Pro soutěže a KSP je stanoven hrací den v týdnu –
středa.
Utkání žáků (ŽL) musí začít do 16.00 hodin.
Onemocnění hráčů – platí jen v žákovských kategoriích
a) Zcela výjimečně je povoleno odložit utkání v případě onemocnění většího počtu
hráčů minimálně 8. hráčů jednoho družstva (např. v případě chřipkové
epidemie doložené lékařskou zprávou).
b) Povinnosti obou soupeřů je dohodnout se na náhradním termínu utkání nejpozději
do 6-ti dnů po původním termínu a tuto dohodu písemně potvrdit a nahlásit
řídícímu orgánu. Nedodržení tohoto ustanovení bude trestáno finančním
postihem.
c) Z důvodu onemocnění chřipkou lze odložit utkání maximálně o 14 dnů od
původního termínu. Nedodržení tohoto ustanovení bude trestáno finančním
postihem a hracími důsledky.
3.8
Přátelská utkání
Obsazení přátelských utkání bude zajišťovat výhradně KKR, resp.jí pověřené
osoby.
KKR pověřuje :
- p.Kafka : obsazování utkání dospělých HC Vítkovice Steel a HC Oceláři Třinec
- p.Tošenovjan : obsazování utkání hraných na ZS Poruba,
- p.Slezák : obsazování utkání hraných na ZS Havířov, Orlová a Karviná,
- p.Hanzlík : obsazování utkání hraných na ZS Opava a Nový Jičín,
- p.Kurajský : obsazování utkání hraných na ZS Frýdek-Místek a Kopřivnice.
V případě, že budou rozhodčí řídit přípravná utkání na základě požadavků
oddílů (mimo delegaci KKR), nenáleží rozhodčím finanční odměna za takto
odřízená utkání. V případě, že odměnu přijmou budou předání
k disciplinárnímu řízení v DK.
3.9
Povinnosti pořádajících HOK
a) Zdravotnické zabezpečení je povinností domácího klubu nebo oddílu LH. Při
každém utkání zajistit zdravotní službu s potřebným vybavením pro první pomoc
(defibrilátor) a telefon, kterým je možno kdykoliv přivolat rychlou lékařskou pomoc
(článek 314, písmeno e, SDŘ).
b) Nápoje. Při utkání juniorů, dorostenců a žáků včetně přípravek je povinností
pořadatele utkání zajistit pro všechna družstva nealko nápoje (článek 314,
písmeno f, SDŘ).
17
c) Kotouče. Pro rozcvičení před každým utkáním zapůjčí pořádající klub soupeři 15
kotoučů.
d) Dresy. Ke každému utkání musí nastoupit domácí družstvo ve světlých dresech
(např. bílých nebo žlutých). Hosté nastupují v dresech tmavé barvy. Na turnaje
v minihokeji i na celé ploše jsou povinna družstva povinné barevné označení
čtveřic.
e) Úprava hrací plochy. Pokud hrají žáci a starší přípravky dvě utkání po sobě,
vždy začíná hrát mladší družstva a druhé utkání musí být započato do 15 minut
po skončení prvního. Úprava ledové plochy se provádí před začátkem prvního
utkání a po skončení 2. třetiny, další úprava ledové plochy se provede po 1.
třetině druhého utkání.
f) Pořadatelská služba. K udržení pořádku při utkání je pořádající HOK povinen
zajistit pořadatelskou službu viz. čl.316 SDŘ.
3.10 Hostování a střídavé starty
a)
b)
viz. Stanovy a řády
V KL juniorů jsou výjimky zrušeny.
3.11 Věkové kategorie mládeže
8. třída
a)
b)
c)
7. třída
a)
b)
c)
6. třída
a)
b)
c)
5. třída
a)
b)
c)
4. třída
a)
b)
3. třída
2. třída
Všichni hráči ročníku 1997
3 hráči ročníku 1996, kteří prokazatelně navštěvují 8. třídu.
Vyspělí a dobře trénovaní hráči ročníku 1998 a mladší po splnění
ustanovení článku 219 SDŘ a s omezením dle znění článku 320 SDŘ.
Všichni hráči ročníku 1998
3 hráči ročníku 1997, kteří prokazatelně navštěvují 7. třídu.
Vyspělí a dobře trénovaní hráči ročníku 1999 a mladší po splnění
ustanovení článku 219 SDŘ a s omezením dle znění článku 320 SDŘ.
Všichni hráči ročníku 1999
3 hráči ročníku 1998, kteří prokazatelně navštěvují 6. třídu.
Vyspělí a dobře trénovaní hráči ročníku 2000 a mladší po splnění
ustanovení článku 219 SDŘ a s omezením dle znění článku 320 SDŘ.
Všichni hráči ročníku 2000
3 hráči ročníku 1999, kteří prokazatelně navštěvují 5. třídu.
Vyspělí a dobře trénovaní hráči ročníku 2001 a mladší po splnění
ustanovení článku 219 SDŘ a s omezením dle znění článku 320 SDŘ.
Všichni hráči ročníku 2001
Hráči ročníku 2000, kteří prokazatelně navštěvují 4. třídu. Start hráčů za
5. třídu je omezen zněním článku 320 SDŘ.
c)
Vyspělí a dobře trénovaní hráči ročníku 2002 a mladší po splnění
ustanovení článku 219SDŘ a s omezením dle znění článku 320 SDŘ.
a)
b)
c)
a)
b)
Všichni hráči ročníku 2002
Hráči kmenového ročníku 2002
Hráči ročníku 2001, kteří prokazatelně navštěvují 3. třídu
Všichni hráči ročníku 2003
Hráči kmenového ročníku 2004 a mladší
18
3.12 Seznamy hráčů
a) Všechna zúčastněná družstva všech věkových kategorií jsou povinna v souladu
s článkem 223 SDŘ předložit STK trojmo seznamy hráčů, klubům vydaných pro
sezónu 2010/2011 odsouhlaseno na PVV ČSLH v Praze.
V seznamu musí být uvedeno:
• jméno a příjmení
• číslo registračního průkazu
• pozice hráče
• vlastnoruční podpis hráče
b) Do seznamu nutno uvést všechny hráče, které má příslušné družstvo
k dispozici. Minimálně však na seznamu musí být:
• u družstev v ŽL – 8/7 30 hráčů a 6/5 30 hráčů
Současně se seznamy hráčů nutno předložit registrační průkazy hráčů.
c) STK bude zakládat originály seznamů hráčů, klubům vrátí dvě ověřené kopie.
Vedoucí každého družstva je povinen předložit rozhodčím ověřenou kopii
Seznamu hráčů a Dodatku seznamu hráčů před utkáním spolu
s registračními průkazy hráčů a průkazy trenérů.
d) Formulář pro dodatek hráčů je totožný se seznamem hráčů.
e) Termíny pro předložení seznamu hráčů oznámí včas STK.
g) Seznam hráčů a Dodatek seznamu hráčů nenahrazuje registrační průkazy hráčů!
h) V ŽL je povolen start 3 cizích státních příslušníků na soupisce.
Termíny kontroly soupisek
ŽL - 4,5,6,7,8
Minihokej
2. termín 26.8.2010
26.8.2010
3.13 Disciplinární řízení
a) V souladu s článkem 515 SDŘ řeší všechny disciplinární případy v soutěžích
uvedených v tomto RS disciplinární komise při VV MSKS-LH.
b) Tato DK řeší rovněž případy z přátelských a turnajových utkání hraných na ZS
našeho regionu, pokud v nich startují družstva více okresů nebo družstva
zahraniční.
c) Ke každému provinění svého člena mají zúčastněné kluby a oddíly LH právo
předkládat v souladu s článkem 522 SDŘ stanovisko s návrhem trestu.
d) V souladu s článkem 524 b SDŘ se stanovuje povinnost úhrady poplatků za
projednání disciplinárního případu předem.
e) Řídící orgán VV MSKS-LH má právo v případech porušení řádů a předpisů
LH, nebo při neplnění podmínek nároků na dotaci příspěvek krátit nebo
neposkytnout tomu družstvu, které se dopustilo těchto přestupků:
• neoprávněný start
celá dotace
• vystoupení ze soutěže
celá dotace
• nezaplacení finanční pokuty
do výše pokuty
• nezaplacení plateb jiným oddílům do výše plateb
f) Řídící orgán může stanovit rozpisem soutěže povinnost účasti jednotlivců, kteří se
provinili, na jednání disciplinární komise bez písemného pozvání dle SDŘ čl.521
19
g) Jednotlivci nebo zástupci kolektivu, který se dopustil provinění, bude dána
možnost zúčastnit se jednání disciplinární komise a vyjádřit se ke všem
okolnostem, pouze pokud o to požádá faxem na adresu řídícího orgánu
soutěže nejpozději do 12.00 hodin prvního pracovního dne po provinění dle
SDŘ čl. 520
h) Hráč nebo funkcionář, který obdrží trest ve hře (TH), má nepodmíněně
zastavenou činnost. Registrační průkaz, hráčský průkaz nebo průkaz trenéra
rozhodčí odebírá a zasílá spolu se zápisem o utkání na MSKS-LH. O ukončení
zastavení činnosti rozhodne disciplinární komise MSKS-LH.
3.14 Delegování rozhodčích
a) Delegování rozhodčích k řízení utkání provádí komise rozhodčích při VV MSKSLH prostřednictvím svého obsazovacího úseku. K jednotlivým utkáním jsou
delegováni rozhodčí s odpovídající licencí dle článku 331 SDŘ. Na každé utkání
jsou delegováni tři rozhodčí.
b) Pořádající kluby nebo oddíly jsou povinny respektovat změny delegace
rozhodčích, které jsou jim oznamovány hlášenkou obsazovacím úsekem.
c) Pořádající kluby nebo oddíly musí bezpodmínečně dodržovat hlášení
termínu utkání, hodinu začátku a všechny nastalé změny na VV MSKS-LH a
rozhodčím.
d) Pro utkání KLM, ŽL,LMD a KS žáků a přípravek musí pořádající klub nebo oddíl
zajistit prostřednictvím komise rozhodčích RS ČSLH nebo z vlastních zdrojů
pomocné funkce v následujícím pořadí:
• oficiální zapisovatel (může vykonávat i funkci hlasatele)
• časoměřič
• 1 dohlížitel na trestných lavicích
e) Pro ostatní utkání zajišťují obsazení pomocných funkcí přímo pořádající kluby a
oddíly dle svých možností.
f) Pro mistrovské utkání (minihokej) obsazovací úsek deleguje vždy tři rozhodčí,
kteří se střídají při řízení utkání ve dvojicích a ve funkci oficiálního zapisovatele,
pokud klub nezajistil do této funkce rozhodčího s licencí.
g) Finanční náhrady rozhodčím, pomocným činovníkům utkání a delegátům utkání
stanoví Směrnice ČSLH o náhradách rozhodčím.
3.15 Omluvy rozhodčích
Při náhlých onemocněních:
a) MIKULA Pavel
TM:
608 338 281
email: [email protected]
b) všechny omluvy, ať již při náhlých onemocněních nebo pro nemoc na delší dobu
zašlete vždy písemně na krajský svaz – komisi rozhodčích.
3.16 Kontroly totožnosti
3.16.1 Postup při žádosti o provedení kontroly totožnosti hráče
a) Kapitán družstva může požádat rozhodčího o kontrolu totožnosti kteréhokoliv
hráče nebo hráčů soupeře do zahájení 3. třetiny s výjimkou nastoupí-li hráč
soupeře k utkání až v průběhu 3. třetiny. V tomto případě musí kapitán požádat
ještě během hrací doby 3. třetiny při přerušení hry. Totožnost takového hráče lze
kontrolovat po skončení utkání.
20
b) V utkání mládeže je rozhodčí povinen takové žádosti vyhovět kdykoliv v průběhu
utkání, avšak v poslední třetině každému družstvu jednou.
c) V utkání dospělých je povinen rozhodčí takové žádosti vyhovět do zahájení 3.
třetiny, později vyhoví rozhodčí takovému požadavku, považuje-li jej za
odůvodněný.
d) Kontrola se provádí po skončení příslušné třetiny.
e) Kontrolu totožnosti musí rozhodčí provést i na základě vlastních poznatků (např.
osobní znalost hráče) nebo nesrovnalostí, které zjistí pomocní činovníci utkání.
f) V případě, že se kontrolovaný hráč z jakéhokoliv důvodu ke kontrole totožnosti
nedostaví, je jeho start v utkání považován za neoprávněný.
g) Kapitánu družstva a u mládeže vedoucímu družstva umožní rozhodčí nahlédnout
do zápisu o utkání za účelem zjištění jména a příjmení kteréhokoliv hráče.
3.16.2 Postup rozhodčích při kontrole totožnosti hráče
a) Kontrola totožnosti se provádí zásadně v kabině rozhodčích. Kromě rozhodčích,
kapitánů kontrolovaných hráčů nesmí být nikdo jiný přítomen.
b) Nedosáhl-li kapitán věku 18 let, může se tohoto úkonu zúčastnit též vedoucí
družstva.
c) Rozhodčí provede kontrolu registračního průkazu hráče a porovná se skutečností.
d) Hráči starší 15 let jsou povinni předložit na požádání rozhodčího platný průkaz
totožnosti (občanský průkaz, pas). Hráči mladší 15 let předloží průkaz pojištěnce
zdravotní pojišťovny.
e) Kontrolovaný hráč se podepíše do zápisu o utkání takto:
Byl jsem kontrolován ....................................
f) Rozhodčí učiní závěr, zda totožnost hráče odpovídá. V záporném případě
nepřipustí hráče k dalšímu pokračování v utkání a odebere jeho registrační
průkaz, který zašle řídícímu orgánu – VV MSKS-LH Ostrava.
g) Pokud se při srovnávání podoby hráče na fotografii se skutečností jeví
pochybnosti, položí rozhodčí hráči pomocné otázky (např. datum narození, adresa
bydliště, apod.) a odpovědi na tyto otázky uvede v zápise. Odebraný registrační
průkaz bude považován za podklad pro další jednání disciplinární komise při VV
MSKS-LH Ostrava.
h) Záznam o provedené kontrole totožnosti podepíší oba kapitáni, příp. vedoucí
družstev a rozhodčí, který kontrolu provedl.
i) Pokud se některý z účastníků kontroly totožnosti odmítne podepsat, uvede
rozhodčí důvody odmítnutí do zápisu o utkání.
j) Pokud bylo kontrolováno více hráčů, provede rozhodčí zápis o kontrole ve zvláštní
příloze k zápisu o utkání.
k) Do zápisu o utkání smí zapisovat jen rozhodčí a oficiální zapisovatel utkání.
3.16.3 Příklady zápisu kontroly totožnosti hráče v zápisu o utkání
a) Příklad č. 1 – hráč mladší 15 let
Na žádost kapitána hostí (ve 2. přestávce) byla provedena mezi 2. a 3. třetinou
kontrola totožnosti hráče domácích č. 15 Jana NOVÁKA, r. č. 890610/1654.
Totožnost uvedeného hráče souhlasí s jeho platným registračním průkazem.
Byl jsem kontrolován ...................................................
Podpis kapitána domácích ..........................................
Podpis kapitána hostí ..................................................
Podpis vedoucího družstva domácích .........................
Podpis vedoucího družstva hostí ................................
Podpis rozhodčího .......................................................
b) Příklad č. 2 – hráč starší 15 let
Na žádost kapitána hostí (v 1. přestávce) byla provedena mezi 1. a 2. třetinou
kontrola totožnosti hráče hostí č. 20 Stanislava PROCHÁZKY, r. č. 751209/0876.
Při kontrole byl předložen průkaz totožnosti OP č. 006 788 AK. Totožnost
uvedeného hráče souhlasí s jeho platným registračním průkazem i průkazem
totožnosti.
21
Byl jsem kontrolován ...................................................
Podpis kapitána domácích ..........................................
Podpis kapitána hostí ..................................................
Podpis vedoucího družstva domácích .........................
Podpis vedoucího družstva hostí ................................
Podpis rozhodčího .......................................................
c) Příklad č. 3 – hráč starší 18 let
Na žádost kapitána hostí (v průběhu 2. třetiny) byla provedena mezi 2. a 3.
třetinou kontrola totožnosti hráče domácích č. 7 Martina BURDY, r. č.
740710/1289. Při kontrole byl předložen průkaz totožnosti OP č. 564 976 JK. Při
této kontrole bylo zjištěno, že fotografie na registračním průkazu neodpovídá
skutečnosti, a proto byly položeny pomocné otázky:
datum narození – uvedl 12. 4. 1974 (neodpovídá skutečnosti)
adresa bydliště – uvedl Hrušovany 45 (neodpovídá skutečnosti)
Podle názoru níže podepsaného rozhodčího totožnost hráče neodpovídá
skutečnosti. Příloha k zápisu – odebraný registrační průkaz.
Byl jsem kontrolován ...................................................
Podpis kapitána domácích ..........................................
Podpis kapitána hostí ..................................................
Podpis rozhodčího .......................................................
3.17. Hra tělem a holí v soutěžích žáků
1. Následující domácí ustanovení platí:
a) Pro kategorii mladších žáků a všechny nižší věkové kategorie, pro kategorii
žáků 5. tříd a všechny nižší věkové kategorie,
b) Ve všech utkáních hraných v České republice, včetně mezinárodních,
turnajových a přátelských.
c) Od 1. července 2005 bez časového omezení.
2. Je dovolena hra tělem:
a) Tlačit soupeře na mantinel, pokud oba hráči jedou stejným směrem (např.
„uzavřít“ soupeři cestu – tzv. „trychtýř“).
Například je dovoleno bránícímu hráči, pokud hráč v držení kotouče se pokouší jet
mezi ním a hrazením, „uzavřít“ prostor mezi sebou a mantinelem s úmyslem
donutit hráče vedoucího kotouč zmenšit rychlost nebo objet bránícího hráče po
vnitřní straně.
b) Kontaktovat soupeře tělem v případě, že jak bránící hráč, tak i útočící hráč se
pohybují stejným směrem a jsou otočeni čelem proti sobě (bránící hráč jede
jízdou vzad – situace jeden proti jednomu). Pokud bránící hráč brání tělem
v pohybu útočícího hráče, nepovažuje se zákrok za nedovolený.
c) Kontakt tělem mezi bránícím a útočícím hráčem může nastat, jestliže je
výsledkem pohybu útočícího hráče.
3. Kromě všech omezení pro hru tělem uvedených v pravidlech ledního hokeje,
je zakázáno:
a) Jakékoli naražení soupeře na hrazení. Porušení tohoto ustanovení bude
trestáno větším trestem podle pravidla č. 520 Vražení na hrazení.
b) Najetí do soupeře nebo kontaktování soupeře z jiného směru, než kterým se
pohybuje hráč v držení kotouče. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno
menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.
22
c) Hraní tělem, strkání nebo najíždění do soupeře. Porušení tohoto ustanovení
bude trestáno menším podle pravidla č. 534 Nedovolené bránění, případně
menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.
d) Jakákoli hra tělem na brankáře a to i v případě, že brankář je mimo
brankoviště a má kotouč na holi. Porušení tohoto ustanovení bude trestáno
menším nebo větším trestem podle pravidla č. 522 Napadení.
e) Strkání, hraní tělem nebo napadání protihráče stojícího u hrazení. Porušení
tohoto ustanovení bude trestáno menším podle pravidla č. 534 nedovolené
bránění, případně menším nebo větším trestem podle pravidla č. 520 vražení
na hrazení.
4. Posuzování
a) Jako nedovolená hra se posuzuje zejména situace, kdy hráč nehraje
kotoučem, ale připravuje se hrát protihráče tělem některým ze způsobů
uvedených v bodu 3. Naproti tomu kolize, k nimž dochází nevědomky, nemají
být trestány.
b) Údery rukavicemi nebo hokejkou, např. před brankou, se posuzují podle
běžných pravidel a trestají se menším nebo větším trestem+osobním trestem
do konce utkání podle pravidel č. 528 Hrubost, 525 Krosček, 537 Sekání.
c) Hra tělem na hráče bez kotouče musí být trestána podle pravidel č. 534
Nedovolené bránění nebo č. 522 Napadení.
d) Jako nejhrubší a krajně nesportovní je nutno posuzovat nájezd do protihráče
zezadu. Takový zákrok se trestá větším+osobním trestem do konce utkání
nebo trestem ve hře podle pravidla č. 523. Za porušení tohoto pravidla není
možné v soutěžích uvedených v čl. 1. a) uložit jen menší trest a osobní trest.
I když hráč se takovým zákrokem současně proviní např. podle pravidla
Krosček, Faul loktem nebo kolenem, Napadení, Vražení na hrazení apod.
bude vždy potrestán podle pravidla Naražení zezadu, neboť podle tohoto
pravidla se ukládá přísnější trest.
e) Dojde-li při hře tělem ke zranění, uloží se vždy větší trest, případně osobní
trest do konce utkání, je-li tak uvedeno v pravidlech.
f) Jestliže má hra tělem hrubší charakter, jedná-li se o brutální zákrok, je zřejmý
záměr soupeře zranit nebo je-li patrná snaha vyřadit zákrokem soupeře
z utkání, musí být použito pravidlo č. 527 Nadměrně hrubá hra a uložen trest
ve hře.
5. Nesportovní chování
a) Jako nesportovní chování bude posuzováno chování trenéra nebo jiného
funkcionáře družstva, který jakýmkoliv způsobem nabádá hráče k nedovolené
hře tělem nebo jiným nedovoleným zákrokům. V prvním takovém případě
rozhodčí v nejbližším přerušení napomene družstvo prostřednictvím kapitána.
Při druhém porušení tohoto ustanovení u téhož družstva uloží menší trest pro
hráčskou lavici podle pravidla č. 553. Nesportovní chování funkcionářů
družstva. Každé další porušení tohoto ustanovení stejným družstvem má za
následek kromě menšího trestu pro hráčskou lavici i osobní trest do konce
utkání pro funkcionáře, který se dopustil takového jednání.
b) Jakýkoli záměrný fyzický kontakt hráče s protihráčem v přerušené hře je
nesportovní chování a trestá se větším trestem jako napadení. Dojde-li
takovým zákrokem ke zranění musí být zákrok posouzen jako porušení jiných
pravidel (např. hrubost, faul loktem, krosček, vysoká hůl) a potrestán větším
trestem a osobním trestem do konce utkání.
Toto domácí ustanovení bylo schváleno VV
a vstupuje v platnost dnem 1.července 2005.
23
ČSLH dne 1.
května
2005
3.18 Vetace rozhodčích
Vetace rozhodčích je možná pouze v soutěží KLM. Možná je však pouze vetace 1
HR a jedné čárové dvojice v průběhu soutěže za finanční poplatek 1.000 Kč
3.19 Přechodná ustanovení
Moravskoslezský kraj - povinnosti pořádajícího oddílu je dle čl.314 i SDŘ nahlásit
výsledek všech utkání nejpozději do 08.00hod. následujícího pracovního dne, a to
na e-mail [email protected] nebo tel. 596 625 751, 603 844 425
Krajský přebor juniorů , Krajský přeboru starších žáků – pro sezónu 2010/2011
řídí Zlinský/Olomoucký kraj.
Výsledky všech utkání hlaste nejpozději do 08.00hod. následujícího pracovního dne,
Tomáš Jankovič – 737 533 722, email: [email protected]
Sankční poplatky za porušení čl.315 SDŘ :
a) 1.případ nenahlášení výsledku
- 200 Kč
b) 2.případ nenahlášení výsledku
- 600 Kč
c) 3.případ nenahlášení výsledku
- 1500 Kč
Řídící kraj skupiny ŽL určí jednotný hrací den s tím, že Řídící soutěže může povolit
výjimku sehrání utkání v jiném termínu; podmínkou pro tato utkání je start hráče
v jednom kole v jedné věkové kategorii.
Sankční opatření :
a) při prvním zjištění porušení bude provinilé družstvo potrestáno pokutou dle
finančních postihů uvedených v sankcích+odebrání dotace,
b) při druhém zjištění porušení bude provinilému oddílu odebrána dotace 5-8.tříd.
c) při třetí zjištění porušení bude provinilý oddíl vyloučen ze soutěží ŽL.
Dojde-li v průběhu soutěžního období 2010-2011 ke změnám řádů, předpisů a
směrnic z rozhodnutí VV ČSLH, budou tyto skutečnosti všem klubům a oddílům LH
oznámeny ve Zprávách.
3.20 Lékařská prohlídka
1. Každý hráč musí mít potvrzení o lékařské prohlídce. Potvrzení je platné 1 rok. Za
dodržování této povinnosti odpovídají plně kluby, které budou mít potvrzení o
lékařské prohlídce, (klidové EKG) vystaveno pro hráče i hromadně.
2. Kontrolu potvrzení o lékařské prohlídce provádí řídící orgány soutěže.
3. Každý ZS, na kterém se hrají soutěže ČSLH musí mít DEFIBRILÁTOR.
3.21
Obsazení trenérů
Pro vedení družstev v jednotlivých soutěžích řízených ČSLH je požadováno, aby
trenér byl držitelem příslušné licence, a to nejméně:
Licence „A“
-
u reprezentačních družstev ČR „A“ , „B“ , 20 (platí pro hlavního trenéra, tak pro
asistenty)
- u reprezentačních družstev ČR „18“ , „17“ , „16“ a ČR „ženy“ (platí pro hlavního
trenéra, asistent může být i studující TŠ FTVS)
24
- u družstev ELH hlavní trenér držitelem licence „A“ , nebo studující 2. trenér
držitelem licence „B"
- u družstev 1. ligy hlavní trenér držitelem licence „A“ (i studující), 2. trenér držitelem
licence „B“
- u družstev Extraligy juniorů a dorostu hlavní trenér držitelem licence „A“ (i studující),
2. trenér držitelem licence „B“
Licence „B“
- u družstev II. Ligy dospělých
- I. Ligy juniorů a dorostu
- žákovské ligy
Licence „C“
- u družstev ostatních soutěží řízených ČSLH
Upozornění: Bez platné licence se trenérská činnost v soutěžích ČSLH nepovoluje
Evidence trestů
Článek 529
Je-li v téže soutěži nebo turnaji v kategorii mužů uložen témuž hráči druhý osobní do
konce utkání (OK), zastavuje se mu automaticky činnost na jedno následující utkání
v téže soutěži nebo turnaji a evidence trestů začíná znovu. Jiné tresty se neevidují, při
nepodmíněném zastavení činnosti hráče disciplinární komise přihlédne k již
uloženému osobnímu trestu do konce utkání.
Je-li v mládežnické soutěži nebo turnaji uložen témuž hráči druhý vyšší trest (sčítají se
osobní tresty /10´/ a tresty do konce utkání /20´/), zastavuje se mu automaticky činnost
na jedno následující utkání v téže soutěži nebo turnaji a evidence trestů začíná znovu.
Je-li v mládežnické soutěži nebo turnaji uložen témuž hráči další druhý vyšší trest
zastavuje se mu automaticky činnost na dvě následující utkání v téže soutěži nebo
turnaji a evidence trestů začíná znovu.
Takto se postupuje i při dalších vyšších trestech, zastavení činnosti se zvyšuje na 4, 8
utkání atd.
25
4. F INANČNÍ POSTIHY A POPLATKY PRO OBDOBÍ 2010-2011
KPJ
KPD
ŽL
6.-9.
tř.
KP
ml+st
žáci
KPP.
4.-5.
minih
2.-3.
5.000
5.000
5.000
2.000
2.000
2.000
8.000
8.000
8.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
2.000
1.000
1.000
1.000
+ NŠ
+ NŠ
+ NŠ
+ NŠ
+ NŠ
+ NŠ
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
3.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5.000
5.000
3.000
3.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
2.000
zast.č
.
5.000
dotac
e
zast.č
.
5.000
dotac
e
zast.č
.
5.000
dotac
e
zast.č
.
5.000
dotac
e
zast.č
.
2.000
2.000
2.000
2.000
1.000
0
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
300
300
300
300
300
300
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
druh přestupku
KLM
1
2
Odhlášení
družstva ze
soutěže
Nedostavení se
k utkání (za
družstvo)
a
Po rozlosování
soutěží
b
V
průběhu
soutěže
a
+
Řídícímu
KVV
svazu
náhrada
soupeři 1
škody
3
Nezajištění utkání dle RS či rozhodnutí
řídícího svazu KVV
4
Odložení utkání bez souhlasu řídícího svazu
KVV
5
Předčasné
ukončení utkání
6
Neoprávněný
start hráče
a
Odmítnutí
družstva
pokračovat ve hře
b
ostatní
do
a
+
+
-
5
.
0
0
0
1
0
.
0
0
0
6
.
0
0
0
+
N
Š
3
.
0
0
0
1
.
0
0
0
8
.
0
0
0
viník
start na cizí RP
Odebrání dotace
druž. + FP
vedoucí a trenér
b
start po 2x OK či
3xOT
c
nedopsání
seznamu
do
7
Nezaslání hlášenky v souladu s čl. 302 SŘ
8
Nezajištění zdravotnické služby dle čl.
315
2
.
0
0
0
1
0
0
0
z
a
s
t
.
č
.
2
.
0
0
0
0
3
0
0
1
1000
26
2.000
5.000
zast.č.
e) SŘ
9
Nedostatečná (žádná) pořadatelská služba
do
1
0
Nevypracování, nezaslání požadovaného
dokumentu, vyjádření (kolektiv i jednotlivec)
1
1
1
2
Seznam hráčů – nepředložení
zahájením soutěže
Nepředložení soupisky „A“ družstva
před
.
0
0
0
1
0
.
0
0
0
1
.
0
0
0
0
10.00
0
10.00
0
10.00
0
10.00
0
10.00
0
10.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
0
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5
500
500
500
500
500
0
0
1
Nepředložení platného trenérského průkazu
5
500
500
500
500
500
3
0
0
1
Zápis o utkání
a
Nečitelně
5
500
500
500
500
500
4
vyplněný
0
0
b
Nedostatky
2
200
200
200
200
200
(chyby)
0
0
1
Rozhodčí
a
Nedostavení
se
1
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
5
k utkání bez omluvy
.
0
0
0
b
Pozdní
odeslání
2
200
200
200
200
200
zápisu o utkání
0
0
c
Ztráta
zápisu
o
1
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
utkání
.
0
0
0
Pro všechny ostatní přestupky proti ustanovením v Řádech ČSLH platí tresty dle přílohy 3 na str. 53 – 59 SDŘ LH
včetně článku 505 DŘ o finančních pokutách (pro kolektiv do 10.000,- Kč, pro jednotlivce do 2.000,- Kč).
1
6
Vklad při podávání protestu
čl.604 SDŘ
1
7
Vklad při podávání odvolání
čl.615 SDŘ
1
8
Poplatek
za
disciplinární
jednání čl.524 SDŘ
1
9
Startovné za družstvo čl.205
SDŘ
2
0
Vklad
za družstvo – je
v kompetenci
řídícího KSLH
(max. 20.000,- Kč na HOK)
čl.204 SDŘ
500
500
500
200
1.000
200
1.000
3
0
0
6
0
0
5
0
0
200
200
300
100
100
100
400
400
600
200
200
200
500
500
500
500
500
500
2
.
0
0
0
1
0
.
0
0
0
1.500
1.500
1.000
500
500
500
5.000
5.000
2.000
1.000
1.000
1.000
1
NŠ - Náhrada škody soupeři -za ledovou plochu -za rozhodčí -zadopravnécestovné(cca25,-Kčna1km)Upozornění
-Případné podání protestu či odvolání nemá odkladný účinek pro zaplacení uložených
postihů.
27
5. P OKYNY K
5.1
VYPLŇOVÁNÍ ZÁPISU O UTKÁNÍ
Příprava zápisu před utkáním
Zápis o utkání se pořizuje na jednotném tiskopisu v jednom vyhotovení-originálu.
Tiskopis zápisu je přílohou těchto pokynů a je zaslán všem klubům v digitální podobě
a je rovněž k dispozici na adrese www.hokej.cz. Je-li zápis pořizován z digitální
podoby, je v počítači vyplněno záhlaví a údaje o družstvech, další údaje se zapisují
rukou tiskacím písmem. Je-li zápis pořizován z listovního formuláře, vypisuje se rukou
tiskacím písmem. V tomto případě je možné záhlaví zápisu a údaje o družstvech
vyplnit psacím strojem. Nic, ani sestavy hráčů nelze do zápisu vlepovat.
Formulář zápisu poskytuje domácí klub. Pro přípravu zápisu před utkáním je
stanoveno toto pořadí a odpovědnost :
1. Vedoucí družstva domácích, případně jiná osoba pověřená domácím klubem :
a) vyplňuje soutěž, místo, datum, začátek a číslo utkání,
b) vyplňuje jméno, příjmení a adresu hlavního pořadatele,
c) vyplňuje sestavu domácích1), čísla hráčů, čísla registrace, u hráčů označí
C,A,P,J,D,Ž,
d) vyplní jméno, příjmení a licence trenéra(ů) a své jméno příjmení2) a zápis
podepíše,
e) obstará podpis trenéra2),
f) zápis předá nejpozději 45 minut před utkáním vedoucímu družstva hostů,
g) předá zapisovateli nejpozději 30 minut před utkáním průkazy3) hráčů a trenérů.
2. Vedoucí družstva hostů :
a) vyplňuje sestavu čísla hráčů, čísla registrace, u hráčů označí C,A,P,D,J,Ž; pokud
je zápis včetně údajů hostujícího družstva pořizován na počítači, údaje o
hostujícím družstvu vyplňuje vedoucí družstva domácích nebo jiná pověřená
osoba domácím klubem na základě pokynů (diktování) vedoucího družstva
hostů,
b) vyplní jméno, příjmení a licence trenéra(ů) a své jméno příjmení2) a zápis
podepíše,
c) předá zapisovateli nejpozději 30 minut před utkáním průkazy3) hráčů a trenérů.
__________________________________________________________________
1)
do zápisu budou zapsáni všichni přítomni hráči včetně náhradních brankářů, první
dva řádky jsou vyhrazeny pro brankáře.
2)
Jména trenérů a vedoucích jsou kromě podpisu uvedena tiskacím písmem.
3)
Průkazy jsou seřazené podle zápisu.
3. Zapisovatel :
a) převezme zápis vyplněný vedoucími obou mužstev nejpozději 30 minut před
utkáním a předá jej ke kontrole rozhodčím společně s průkazy hráčů a trenérů.
b) Je prostředníkem mezi rozhodčími a vedoucími družstev pro řešení zjištěných
nedostatků v zápise (chybějící průkaz chybně zapsaný hráč, nezapsaný hráč
apod.)
28
5.2
Vyplňování zápisu v průběhu utkání
V průběhu utkání je oprávněn do zápisu psát pouze zapisovatel.
Zaznamenává, kteří hráči již zasáhli do utkání (např.tečkou u jejich čísla). K tomu
je dobré využít spolupráci s jiným pomocným rozhodčím, který hlásí čísla hráčů
na ledě.
Zaznamená všechny vstřelené branky. Čas zaznamenává s přesností na vteřinu
(12.34), čas se počítá od začátku utkání, nikoli od jednotlivých třetin (např.branka
v prodloužení padla v čase 65.43). Střelce a asistenty vyplňuje podle hlášení
rozhodčího. Změny čísel hráčů v záznamu branek jsou možné jen z rozhodnutí
hlavního rozhodčího. Doplňování asistentů po zahájení hry není možné.
Zaznamená všechny uložené tresty. U trestů uvádí :
čas uložení trestů s přesností na vteřinu (12.34),
číslo hráče, případně HL (menší trest pro hráčskou lavici) nebo F (trest pro
funkcionáře)
uložený trest v minutách :
„2“
pro menší trest, menší trest pro hráčskou lavici
„4“
pro dvojitý menší trest za stejný přestupek ve stejném čase
„5“
pro větší trest
„10“
pro osobní trest
„20“
pro osobní trest do konce utkání
„25“
pro trest do konce hry
„TS“
pro trestné střílení
důvod trestu (přestupek) zkratkou, např. VYSH, PODR.
Každý trest zaznamenává na samostatný řádek i když je uvedeno více trestů za
jeden přestupek (např.větší trest a osobní trest do konce utkání). Na jeden řádek
lze uvést dvojitý menší trest („2+2“ nebo „4“) za jeden přestupek. Jsou-li uloženy
dva menší tresty za různá provinění (např.krosček a hrubost), je nutné uvést
každý na samostatný řádek.
K uvádění důvodů trestů použít zkratek :
- bodnutí špičkou hole
BŠH
- bodnutí koncem hole
BKH
- držení
DRŽP
- držení hole
DRŽH
- faul kolenem
KOL
- faul loktem
LOK
- hákování
HÁK
- hození hole
HOZ
- hrubost
HRUB
- hraní puku rukou
HPR
- hra tělem (v žen. hokeji)
HTŽ
- hra pukem za střední čáru
TBR
- krosček
KROS
- kopnutí protihráče
KOP
- nadměrná tvrdost
NTV
- nafilmovaný pád
FIP
- napadení
NAP
- naražení zezadu
NARZ
- nedovolené bránění
NBR
- nedovolená nebo nebezpečná výstroj
NVÝS
- nesportovní chování
NESP
- odjezd brankáře k HL v přer. hře
TBR
29
- odmítnutí zahájit hru
- opuštění hráčské lavice
- opuštění trestné lavice
- padnutí na puk
- pád pod nohy
- podražení
- příliš mnoho hráčů na ledě
- rány pěstí
- sekání
- úder hlavou
- upuštění puku na vnější sít branky
- vražení na hrazení
- vysoká hůl
- zásah proti divákům
- zásah do hlavy nebo krku
- zdržování hry
- zlomená hůl
OZH
OHL
OTL
PNP
PPN
PODR
PMHL
RANP
SEK
UHL
ZPD
VRAŽ
VYSH
ZPD
ZHK
ZDRŽ
ZLH
Zaznamenává čas střídání brankářů, oddechový čas.
5.3
Zpracování zápisu po utkání
1. Vedoucí obou družstev :
a) Překontrolují se zapisovatelem údaje v zápise s jejich záznamy (střelce branek,
asistence, tresty, počet zásahů brankářů, tresty).
b) Nahlásí zapisovateli pozitivní a negativní účast hráčů při brankách a zásahy
brankářů.
• v pozitivní a negativní účasti se na prvním místě uvede brankář, je-li na
ledě,
• při brance z trestného střílení se zaznamenává pozitivní a negativní účast
hráčům, kteří byli na ledě v době přestupku (střelec branky z TS nemusí
mít pozitivní účast),
• za zásah brankáře se považuje přímé krytí střely na branku nebo
úspěšný zákrok při nájezdu útočníka,
• střely do brankových tyčí se nezaznamenávají jako střely na branku
c) Oznámí zapisovateli hráče, kteří v utkání nenastoupili, zapisovatel je vyškrtne
pokud se tato skutečnost kryje s jeho záznamy,
d) V rubrice tresty zápis podepíší, čímž berou na vědomí údaje o vstřelených
brankách a uložených trestech;
e) Vedoucí družstva nebo lékař potvrdí záznam zranění,
f) Převezmou od zapisovatelů průkazy hráčů a trenérů a zkontrolují jejich počet.
2. Zapisovatel :
a) Vyplňuje výsledek třetin a výsledek utkání, rozhodčí a pomocné rozhodčí,
b) Doplní pozitivní a negativní účast hráčů při brankách a zásahy brankářů.
c) Po konzultaci s vedoucími mužstev vyškrtne hráče, kteří v utkání nenastoupili.
d) Zapíše zraněné hráče dle nahlášení lékaře nebo vedoucího družstva, pokud ke
zranění nedošlo, uvede do zápisu „Bez zranění“.
e) Převezme od rozhodčích průkazy hráčů a trenérů a předá je vedoucím družstev.
f) V ELH zapíše dle pokynů rozhodčího poznámky k utkání, zejména podrobnosti
k uložení VT, OT, OK případně jiné důležité skutečnosti (přerušení utkání apod.).
g) Zajistí vyhotovení kopii pro každé družstvo, originál vrátí rozhodčímu.
h) Opouští zimní stadión až po převzetí zápisu rozhodčím.
30
3. Čároví rozhodčí, brankový videorozhodčí a delegát :
a) Zápis podepíší.
b) Čároví rozhodčí vyznačí vedle svého jména odpovědnost za kontrolu průkazu (A
nebo B).
4. Hlavní rozhodčí :
a) Vyplňuje technické poznámky a poznámky k utkání a zápis podepisuje ke jménu
a za poznámky k utkání.
b) Odpovídá za úplnost celého zápisu.
c) Odpovídá za odeslání zápisu včetně příloh první pracovní den po utkání
doporučenou poštou řídícímu svazu, potvrzení o odeslání zápisu uschová..
5.4
Odměny rozhodčích
Článek I. - Odměny
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
V souvislosti s řízením utkání jsou rozhodčímu poskytovány odměny:
a) za řízení utkání,
b) za dopravu.
Odměny náleží rozhodčímu, který byl k utkání delegován a plní všechny
povinnosti, a také rozhodčímu, který nebyl na utkání delegován, ale řídil utkání
při neúčasti nebo zranění delegovaného rozhodčího.
Odměny náleží jen rozhodčímu, který má platnou licenci rozhodčího ČSLH
předepsanou příslušnou směrnicí ČSLH pro dané utkání nebo soutěž. Pokud
utkání řídí držitel nižší licence, než je pro příslušnou soutěž určeno, je vyplácena
odměna za řízení utkání v poloviční výši.
Utkání, které budou v pracovní dny zahájeny před 15,00 hod. – rozhodčím
náleží odměna povýšená o 100% nad základní odměnu (i v případě
dvojutkání se vyplácí odměna pouze za jedno utkání).
Sazebník odměn za řízení utkání je přílohou č. 1 této směrnice. Odměna za
řízení utkání je poskytována za činnost rozhodčího skládající se z řízení utkání,
z přípravy na utkání a z nutných administrativních úkonů s tím spojených. Je
současně odměnou za dobu strávenou rozhodčím touto činností a náhradou
všech výdajů rozhodčího neuvedených v této směrnici.
Odměna za dopravu a podmínky jejího vyplácení jsou přílohou č. 2 směrnice.
Odměny za utkání přímo pořádaných ČSLH vyplácí ČSLH. Odměny ostatním
rozhodčím jsou vypláceny bezprostředně po skončení utkání pořadatelem utkání
na základě rozhodčím poskytnutého a vyplněného tiskopisu, který je přílohou
č. 3 této směrnice. Za správnost a výši vyúčtování odpovídá rozhodčí. Pokud
pořadatel odměny nevyplatí, rozhodčí poznamená tuto skutečnost v zápise o
utkání a zašle vyúčtování řídícímu orgánu soutěže. Odměny v tomto případě
vyplatí rozhodčím přímo řídící orgán soutěže a jejich úhrada klubem je
předmětem disciplinárního jednání.
Kontrolu správnosti vyúčtování provádí delegující komise rozhodčích na základě
podnětů klubu, podnětů jiných orgánů ČSLH a na základě vlastního rozhodnutí.
Zdanění vyplácených odměn z hlediska daně z příjmu je v právní odpovědnosti
příjemce.
31
Příloha 2 – Odměny za dopravu
1.
Rozhodčímu přísluší odměna za dopravu mezi místem, které sdělil komisi
rozhodčích jako výchozí místo cest k utkáním a místem konání utkání. Nesdělil-li
rozhodčí výchozí místo cest k utkáním, je za takové místo považováno trvalé
bydliště rozhodčího. Koná-li se utkání ve stejné obci jako je výchozí místo cest
k utkáním, odměna za dopravu se neproplácí.
2.
Hlavnímu rozhodčímu, čárovému rozhodčímu a brankovému videorozhodčímu se
vyplácí odměna za dopravu podle způsobu použité dopravy:
− při použití veřejné hromadné dopravy podle čl. 3
− při použití silničního motorového vozidla podle čl. 4
− použije-li rozhodčí jiný způsob dopravy, odměna za dopravu se nevyplácí.
Ostatním rozhodčím se vyplácí odměna za dopravu vždy podle čl. 3.
3.
Odměna za dopravu je při použití veřejného dopravním prostředkem vyplácena
ve výši skutečného jízdného.
4.
Odměna za dopravu při použití silničního motorového vozidla se vyplácí jen
hlavnímu rozhodčímu a/nebo čárovému rozhodčímu a/nebo brankovému ve výši
5,- Kč / km, přičemž při jejím výpočtu se vychází z následujících pravidel
hospodárnosti:
− Odměna je vyplácena ze nejkratší možnou vzdálenost. Závazné
vzdálenosti mezi místy konání utkání a výchozími místy může řídící orgán
soutěže stanovit rozpisem soutěží nebo jiným nařízením.
− Je-li na totéž utkání delegováno více rozhodčích z jednoho místa, vyplácí
se jen jedna odměna za dopravu. Tato odměna se vyplácí hlavnímu
rozhodčímu popřípadě prvnímu čárovému rozhodčímu podle abecedního
pořádku, nedohodnou-li se rozhodčí jinak.
− Jsou-li na totéž utkání delegováni rozhodčí z různých míst, ale ze stejného
směru, vyplácí se jen jedna odměna za dopravu, pokud je tato jedna
odměna za dopravu nižší, než součet odměn za dopravu delegovaných
rozhodčích ze stejného směru. Tato odměna se vyplácí rozhodčímu
delegovanému z největší vzdálenosti, pokud se rozhodčí nedohodnou na
jejím rozdělení.
Článek II. – Závěrečná ustanovení
Směrnice byla schválena VV ČSLH
18. června 2002, změněna VV ČSLH
21. prosince 2004 a nabývá účinnosti 1. ledna 2005.
32
Plátce
Název / jméno, příjmení
Rodné číslo nebo IČO
Adresa
Číslo účtu
DAŇOVÝ DOKLAD Č. …………..
Příjemce
Jméno, příjmení
Rodné číslo nebo IČO
Adresa
Číslo účtu
Vyúčtování odměn
1. Za utkání
Datum
Druh činnosti
Č.utkání
Výše odměny (Kč)
Vzdálenost
Výše odměny (Kč)
2. Za dopravu
Datum
Místo jednání
Druh činnosti
Celkem přijato (Kč)
Příjemce bere na vědomí, že
podle příslušných daňových předpisů.
vyplácená
Místo, datum
částka
podléhá
zdanění
Podpis příjemce
Schválil
33
Zpáteční vzdálenosti (km) pro vyúčtování cestovních nákladů rozhodčím
43
76
77
158
154
69
22
224
256
88
52
50
87
254 282
204 298
64
202 296 110
214 126 258 110 260 356
64
136 180 276
87
52
130 226
95
Val.Meziříčí
Rožnov
Vsetín
222
144 186 282
87
Uničov
62
60
20
102 144 110
102
53
46
142 142 108 104
50
80
168 110
174
116
97
55
172
170 222 110 102
122 240 128 172
77
104 200
35
152 246 116
144 188 284
44
51
166
130 172 268
262 290
89
206
66
118 178 162 126 168 166
180 274 108
64
246 274
97
158
71
34
48
104
81
104 148 244
216 138 228
176 164 116
97
47
200 124 212
76
222 240
15
64
50
102 158 110 234 112
47
95
31
152 218 194
92
97
180
116 124 140 206 170 214 128
98
78
95
140 130 148
234
124
136 158
28
152
176
38
47
218
132
172
92
31
62
136
95
224 118 232 174 176 226 122 234 152 158 124
158 172
47
64
38
142
176 200 176
188 188 154 150
86
48
194
43
34
15
112 126
70
76
70
55
108
77
208
276 210 254
120 216
150 194 290
78
49
54
186 280 132
73
72
30
186
50
62
98
240
89
158 154 124
64
81
210
34
206
140
52
78
116 212 180 130 240
50
210
228 234
47
62
34
130 218 138
194 290 116
69
22
258 256 224 220
186
57
38
72
268 156 200
126 242 126
148
362 252 294
204
71
91
Rožnov
166
Rýmařov
97
91
44
124
194
260 202 204 254
30
178
128 126 130 104 110
43
34
62
108 208 116 240 162
64
57
156 252 150
136 178 144
78
64
97
87
66
52
110
170
240
20
116
88
290
148 110
54
84
62
Studénka
186
84
76
248
118 246 222
266 100 356 296 298 282 124 290 274 140 246 122 178 274 240 170 280
35
Sternberk
262 180 124 152
Šumperk
88
34
132 202 144
216
220
49
254 120 200 294 194
73
43
208
290 178 220
97
172 168 172 148 102
166 268 244
77
282 222 226 276 112 284 200 128 172
55
130 180 222 188 104 214
87
96
222 132 276 116 268 362
Třinec
174 246 186
51
Val. Meziříčí
270
216
Uničiv
87
28
150
62
86
124 216 178 222 112
20
100 240 202 246
Šumperk
142 108 200 210
Rýmařov
152 126
150 116 162 218
46
Třinec
132 174 270
174 142 102
100 188 110 232 142
60
124
88
50
176 108
62
206 130 220
84
188
53
38
248 266
51
25
154
20
Šternberk
55
Studénka
144 122
84
62
44
38
150 102 226 104
148
104
93
Přerov
38
220 220 186 182
75
108 198 116
44
35
Ostrava
202 126 204
166 68
57
162
166 180
Orlová
33
104
47
40
158
22
156
Opava
174 140 160 242
Bohumín
47
40
166
89
Bruntál
220
57
104 220 104
68
186
108
35
196 196 162 158
44
75
180 102
Olomouc
80
Český Těšín
62
24
182
118
93
Nový Jičín
224
Frenštát
51
31
44
97
F-M
142
190
25
Krnov
168 118
Havířov
37
40
204 100
40
Hor. Benešov
88
Kopřivnice
134
Karviná
134
88
Kopřivnice
Karviná
47
Český Těšín
Vsetín
34
37
Krnov
97
Hor.Benešov
190 204
Nový Jičín
89
Havířov
24
Olomouc
22
140
F-M
142
Opava
33
Frenštát
31
Orlová
202 160 214 154 158 206 162 216 132 200 104
Bruntál
196
Přerov
Ostrava
Bohumín
6. P RAVIDLA PRO MINIHOKEJ
PLATNOST PRAVIDEL
1.1. Tato pravidla platí pro kategorii 2. a 3. tříd v sezóně 2010/2011.
HRACÍ PLOCHA
2.1. Hrací plochy pro minihokej se vytvoří tak, že na normální hrací plochu se položí
mantinely nebo obyčejná hadice
2.2. Minihokej se hraje v útočných resp. obranných třetinách ( na dvou plochách
současně
2.3. Střední třetina slouží pro střídání a odpočinek hráčů, pobyt trenérů a vedoucích
mužstev
2.4. Střední třetina je k účelu dle bodu 2.3. vybavena přenosnými lavičkami.
BRANKY
3.1. Používají se normální branky podle pravidel LH
3.2. Branky se umisťují na obvodu kruhů pro vhazování tak, aby za brankou zůstal
volný prostor 1,5 m široký pro bezpečné pokračování ve hře i za brankou
VÝZBROJ A VÝSTROJ
4.1. Hráči nastupují k utkání v kompletní výstroji a výzbroji pro lední hokej
4.2. Jednotlivé formace ( čtveřice/trojice) jsou barevně označeni. Barevné označení
formací je jednotné: 1. formace - červená, 2.- zelená, 3. modrá, 4. žlutá.
Jednotlivé formace jsou v zápise o utkání uvedeny v pořadí ( Č-červená, Zzelená,
M-modrá, Ž– žlutá) s přiděleným číslem dresu a poznámkou o barevném
zařazení( Č,Z,M,Ž).
DRUŽSTVA
5.1. Družstva 2. tříd nastupují k utkání minimálním počtem 13 hráčů ( 1 brankář,
3 čtveřice hráčů). Utkání hrají 4 hráči a brankář.
5.2. Družstva 3.tříd nastupují k utkání s minimálním počtem 7 hráčů ( 1 brankář,
2 trojice hráčů). Utkání hrají 3 hráči a brankář.
5.3. Brankáři mohou střídat kdykoliv při přerušené hře na pokyn trenéra.
5.4. Tým, který nastoupí k utkání se třemi , popř. čtyřmi formacemi, musí dodržet jejich
pravidelné střídání v průběhu celého utkání.
HRACÍ DOBA
6.1. Hrací doba je 3 x 15 minut hrubého času. Měření času se provádí centrálně pro
obě souběžně hraná utkání
6.3. Pravidelně po každých 90 vteřin přeruší rozhodčí na pokyn časoměřiče hru a
nařídí střídání celých čtveřic.
6.4. Přestávky mezi třetinami jsou minimální.
ROZHODČÍ
7.1. Utkání řídí jeden rozhodčí, který se pohybuje v prostoru modré čáry
7.2. Jediným bodem pro vhazování je vždy střed hřiště, a to po každém přerušení hry
35
PŘESTUPKY PROTI PRAVIDLŮM A TRESTY
8.1. Za vyjmenované přestupky ( nedovolená hra tělem, bodnutí koncem nebo
špičkou hole, sekání, krosček, vražení na mantinel, nedovolená hra vysokou holí )
nařídí rozhodčí proti provinivšímu se družstvu vždy trestné střílení.
8.2. Za ostatní přestupky ( nevyjmenované ) rozhodčí napomene hráče bez přerušení.
8.3. Postavení mimo hru a zakázané uvolnění v minihokeji neplatí.
TRESTNÉ STŘÍLENÍ
9.1. Provádí hráč určený trenérem z těch hráčů, kteří byli v době přestupku na ledě
9.2. Provádí se z prostoru vlastní branky
9.3. Zkrácená hrací doba za trestné střílení se nenastavuje
36
7.
KRAJSKÉ SOUTĚŽE MUŽŮ
7.1 Krajská liga mužů (KLM)
Startuje:
7 mužstev
Systém:
čtyřkolově každý s každým
Hodnocení soutěže:
3 body za vítězství v normální hrací době , v případě nerozhodného výsledku
obě družstva získají po bodu a po 2 minutové přestávce nasleduje 5 minut
prodloužení (bez úpravy ledu) každé družstvo hraje v prodloužení v počtu 4
hráčů a jednoho brankáře, nedojde - li k rozhodnutí pokračuje se samostatnými
nájezdy dle čl. 406 SDŘ s tím rozdílem, že každé družstvo jmenuje 3 střelce.
Vítěz získává 2 body.
Postup:
Vítěz postupuje do baráže o II.ligu
Kvalifikace:
Hráči nastupující v kvalifikaci nebo baráži musí mít v klubu odehráno 50%
utkání v dané sezóně (sčítají se starty v různých věkových kategoriích). Tato
podmínka neplatí pro hráče, u kterých nebyl v dané sezóně uplatněn přestup
nebo hostování.
Technické normy:
•
•
•
V utkání mohou nastoupit celkem 3 hráči (na střídavé hostování čl.
7/3- do 22 let ročník 1988 a ml.
V utkání mohou nastoupit celkem 3 cizinci. Pořádající klub předá před
utkáním 10 vstupenek pro hostující družstvo.
Pořádající klub je povinen po utkání zajistit kopii zápisu o utkání pro
hostující družstvo, případně pro delegáta. Domácí nastupují ve světlých
dresech.
Účastníci soutěže
1. HC STUDÉNKA
2. TJ HORNÍ BENEŠOV
3. HK KRNOV
4. HC KOPŘIVNICE
5. HC ROŽNOV
6. TJ N. JIČÍN
7. SK KARVINÁ
Hrací den
neděle
sobota
sobota
sobota
sobota
sobota
SDŘ
Začátek utkání
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
SDŘ
37
ZÁKLADNÍ ČÁST
1. hrací kolo
1001.
26. 09. 2010 neděle
1002.
26. 09. 2010 neděle
1003.
26. 09. 2010 neděle
1004.
26. 09. 2010 neděle
2. hrací kolo
1005.
28. 09. 2010 úterý
1006.
28. 09. 2010 úterý
1007.
28. 09. 2010 úterý
1008.
28. 09. 2010 úterý
3. hrací kolo
1009.
03. 10. 2010 neděle
1010.
03. 10. 2010 neděle
1011.
03. 10. 2010 neděle
1012.
03. 10. 2010 neděle
4. hrací kolo
1013.
10. 10. 2010 neděle
1014.
10. 10. 2010 neděle
1015.
10. 10. 2010 neděle
1016.
10. 10. 2010 neděle
5. hrací kolo
1017.
13. 10. 2010 středa
1018.
13. 10. 2010 středa
1019.
13. 10. 2010 středa
1020.
13. 10. 2010 středa
6. hrací kolo
1021.
17. 10. 2010 neděle
1022.
17. 10. 2010 neděle
1023.
17. 10. 2010 neděle
1024.
17. 10. 2010 neděle
7. hrací kolo
1025.
24. 10. 2010 neděle
1026.
24. 10. 2010 neděle
1027.
24. 10. 2010 neděle
1028.
24. 10. 2010 neděle
8. hrací kolo
1029.
28. 10. 2010 čtvrtek
1030.
28. 10. 2010 čtvrtek
1031.
28. 10. 2010 čtvrtek
1032.
28. 10. 2010 čtvrtek
9. hrací kolo
1033.
31. 10. 2010 neděle
1034.
31. 10. 2010 neděle
1035.
31. 10. 2010 neděle
1036.
31. 10. 2010 neděle
10. hrací kolo
1037.
07. 11. 2010 neděle
1038.
07. 11. 2010 neděle
1039.
07. 11. 2010 neděle
1040.
07. 11. 2010 neděle
11. hrací kolo
1041.
14. 11. 2010 neděle
1042.
14. 11. 2010 neděle
1043.
14. 11. 2010 neděle
1044.
14. 11. 2010 neděle
12. hrací kolo
1045.
17. 11. 2010 středa
1046.
17. 11. 2010 středa
1047.
17. 11. 2010 středa
1048.
17. 11. 2010 středa
13. hrací kolo
1049.
21. 11. 2010 neděle
1050.
21. 11. 2010 neděle
1051.
21. 11. 2010 neděle
1052.
21. 11. 2010 neděle
14. hrací kolo
1053.
28. 11. 2010 neděle
1054.
28. 11. 2010 neděle
1055.
28. 11. 2010 neděle
1056.
28. 11. 2010 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
volno
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC KOPŘIVNICE
SK KARVINÁ
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
HK NOVÝ JIČÍN B
00:00
00:00
00:00
00:00
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
volno
TJ HORNÍ BENEŠOV
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
SK KARVINÁ
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
00:00
00:00
00:00
00:00
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
HC KOPŘIVNICE
volno
HK NOVÝ JIČÍN B
TJ HORNÍ BENEŠOV
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
00:00
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
HC KOPŘIVNICE
SK KARVINÁ
volno
HK KRNOV
HK NOVÝ JIČÍN B
TJ HORNÍ BENEŠOV
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
00:00
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
HK NOVÝ JIČÍN B
volno
HC KOPŘIVNICE
SK KARVINÁ
TJ HORNÍ BENEŠOV
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
TJ HORNÍ BENEŠOV
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
00:00
00:00
00:00
00:00
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
volno
SK KARVINÁ
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HK NOVÝ JIČÍN B
TJ HORNÍ BENEŠOV
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
HC KOPŘIVNICE
00:00
00:00
00:00
00:00
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
volno
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HK KRNOV
HK NOVÝ JIČÍN B
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
HC KOPŘIVNICE
SK KARVINÁ
38
15. hrací kolo
1057.
01. 12. 2010 středa
1058.
01. 12. 2010 středa
1059.
01. 12. 2010 středa
1060.
01. 12. 2010 středa
16. hrací kolo
1061.
05. 12. 2010 neděle
1062.
05. 12. 2010 neděle
1063.
05. 12. 2010 neděle
1064.
05. 12. 2010 neděle
17. hrací kolo
1065.
12. 12. 2010 neděle
1066.
12. 12. 2010 neděle
1067.
12. 12. 2010 neděle
1068.
12. 12. 2010 neděle
18. hrací kolo
1069.
19. 12. 2010 neděle
1070.
19. 12. 2010 neděle
1071.
19. 12. 2010 neděle
1072.
19. 12. 2010 neděle
19. hrací kolo
1073.
22. 12. 2010 středa
1074.
22. 12. 2010 středa
1075.
22. 12. 2010 středa
1076.
22. 12. 2010 středa
20. hrací kolo
1077.
09. 01. 2011 neděle
1078.
09. 01. 2011 neděle
1079.
09. 01. 2011 neděle
1080.
09. 01. 2011 neděle
21. hrací kolo
1081.
12. 01. 2011 středa
1082.
12. 01. 2011 středa
1083.
12. 01. 2011 středa
1084.
12. 01. 2011 středa
22. hrací kolo
1085.
16. 01. 2011 neděle
1086.
16. 01. 2011 neděle
1087.
16. 01. 2011 neděle
1088.
16. 01. 2011 neděle
23. hrací kolo
1089.
23. 01. 2011 neděle
1090.
23. 01. 2011 neděle
1091.
23. 01. 2011 neděle
1092.
23. 01. 2011 neděle
24. hrací kolo
1093.
26. 01. 2011 středa
1094.
26. 01. 2011 středa
1095.
26. 01. 2011 středa
1096.
26. 01. 2011 středa
25. hrací kolo
1097.
30. 01. 2011 neděle
1098.
30. 01. 2011 neděle
1099.
30. 01. 2011 neděle
1100.
30. 01. 2011 neděle
26. hrací kolo
1101.
06. 02. 2011 neděle
1102.
06. 02. 2011 neděle
1103.
06. 02. 2011 neděle
1104.
06. 02. 2011 neděle
27. hrací kolo
1105.
09. 02. 2011 středa
1106.
09. 02. 2011 středa
1107.
09. 02. 2011 středa
1108.
09. 02. 2011 středa
28. hrací kolo
1109.
13. 02. 2011 neděle
1110.
13. 02. 2011 neděle
1111.
13. 02. 2011 neděle
1112.
13. 02. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
volno
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC KOPŘIVNICE
SK KARVINÁ
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
HK NOVÝ JIČÍN B
00:00
00:00
00:00
00:00
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
volno
TJ HORNÍ BENEŠOV
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
SK KARVINÁ
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
00:00
00:00
00:00
00:00
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
HC KOPŘIVNICE
volno
HK NOVÝ JIČÍN B
TJ HORNÍ BENEŠOV
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
00:00
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
HC KOPŘIVNICE
SK KARVINÁ
volno
HK KRNOV
HK NOVÝ JIČÍN B
TJ HORNÍ BENEŠOV
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
00:00
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
HK NOVÝ JIČÍN B
volno
HC KOPŘIVNICE
SK KARVINÁ
TJ HORNÍ BENEŠOV
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
TJ HORNÍ BENEŠOV
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
00:00
00:00
00:00
00:00
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
volno
SK KARVINÁ
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HK NOVÝ JIČÍN B
TJ HORNÍ BENEŠOV
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
HC KOPŘIVNICE
00:00
00:00
00:00
00:00
SK KARVINÁ
HC KOPŘIVNICE
HC ROŽNOV Pod R.
HC STUDÉNKA
volno
TJ HORNÍ BENEŠOV
HK NOVÝ JIČÍN B
HK KRNOV
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HK KRNOV
HK NOVÝ JIČÍN B
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
HC ROŽNOV Pod R.
HC KOPŘIVNICE
SK KARVINÁ
39
7.2 Krajský přebor mužů II. třída (KPM II. třída)
Startuje: 16 mužstev
Systém: Dvoukolově každý s každým
Postup: Vítěz postupuje do KPM
Účastníci soutěže
1. SK T. OUT VRATIMOV
2. HC BOHUMÍN
3. HC STÁR OSTRAVA
4. HC KRÁSNÉ POLE
5. HC KOKSOVNA
6. SK JESTŘÁBI
7. HC BAR 66
8. HC STARÁ BĚLÁ
9. HC KRÁLIKÁŘÍ KR. POLE
10. HC SPORT CLUB
11. HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
12. SK VIKINGS TEAM
13. TJ SOKOL STARÁ BĚLÁ
14. HK VENEZIA
15. HC BÍTOV
16. HC VV OSTRAVA
Hrací den
neděle, středa
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
Začátek utkání
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
Pokud u mužstva není uveden den a začátek utkání, postupuje se dle čl. 302 SDŘ.
1. hrací kolo
0111. 7. 11. 2010 neděle
0112. 7. 11. 2010 neděle
0113. 7. 11. 2010 neděle
0114. 7. 11. 2010 neděle
0115. 7. 11. 2010 neděle
0116. 7. 11. 2010 neděle
0117. 7. 11. 2010 neděle
0118. 7. 11. 2010 neděle
2. hrací kolo
0119. 10. 11. 2010 středa
0120. 10. 11. 2010 středa
0121. 10. 11. 2010 středa
0122. 10. 11. 2010 středa
0123. 10. 11. 2010 středa
0124. 10. 11. 2010 středa
0125. 10. 11. 2010 středa
0126. 10. 11. 2010 středa
3. hrací kolo
0127. 14. 11. 2010 neděle
0128. 14. 11. 2010 neděle
0129. 14. 11. 2010 neděle
0130. 14. 11. 2010 neděle
0131. 14. 11. 2010 neděle
0132. 14. 11. 2010 neděle
0133. 14. 11. 2010 neděle
0134. 14. 11. 2010 neděle
4. hrací kolo
0135. 17. 11. 2010 středa
0136. 17. 11. 2010 středa
0137. 17. 11. 2010 středa
0138. 17. 11. 2010 středa
0139. 17. 11. 2010 středa
0140. 17. 11. 2010 středa
0141. 17. 11. 2010 středa
0142. 17. 11. 2010 středa
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR
HC STARÁ BĚLÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC STARÁ BĚLÁ
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ HC BAR 66
SK VIKINGS TEAM
SK JESTŔÁBI
TJ. STARÁ BĚLÁ
HC KOKOSOVNA
HK VENEZIA
HC K. POLE
HC BÍTOV
HC STÁR OSTRAVA
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC VV OSTRAVA
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
40
HC VV OSTRAVA
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
5. hrací kolo
0143. 21. 11. 2010 neděle
0144. 21. 11. 2010 neděle
0145. 21. 11. 2010 neděle
0146. 21. 11. 2010 neděle
0147. 21. 11. 2010 neděle
0148. 21. 11. 2010 neděle
0149. 21. 11. 2010 neděle
0150. 21. 11. 2010 neděle
6. hrací kolo
0151. 24. 11. 20010středa
0152. 24. 11. 20010středa
0153. 24. 11. 20010středa
0154. 24. 11. 20010středa
0155. 24. 11. 20010středa
0156. 24. 11. 20010středa
0157. 24. 11. 20010středa
0158. 24. 11. 20010středa
7. hrací kolo
0159. 28. 11. 2010 neděle
0160. 28. 11. 2010 neděle
0161. 28. 11. 2010 neděle
0162. 28. 11. 2010 neděle
0163. 28. 11. 2010 neděle
0164. 28. 11. 2010 neděle
0165. 28. 11. 2010 neděle
0166. 28. 11. 2010 neděle
8. hrací kolo
0167. 01. 12. 2010 středa
0168. 01. 12. 2010 středa
0169. 01. 12. 2010 středa
0170. 01. 12. 2010 středa
0171. 01. 12. 2010 středa
0172. 01. 12. 2010 středa
0173. 01. 12. 2010 středa
0174. 01. 12. 2010 středa
9. hrací kolo
0175. 05. 12. 2010 neděle
0176. 05. 12. 2010 neděle
0177. 05. 12. 2010 neděle
0178. 05. 12. 2010 neděle
0179. 05. 12. 2010 neděle
0180. 05. 12. 2010 neděle
0181. 05. 12. 2010 neděle
0182. 05. 12. 2010 neděle
10. hrací kolo
0183. 08. 12. 2010 středa
0184. 08. 12. 2010 středa
0185. 08. 12. 2010 středa
0186. 08. 12. 2010 středa
0187. 08. 12. 2010 středa
0188. 08. 12. 2010 středa
0189. 08. 12. 2010 středa
0190. 08. 12. 2010 středa
11. hrací kolo
0191. 12. 12. 2010 neděle
0192. 12. 12. 2010 neděle
0193. 12. 12. 2010 neděle
0194. 12. 12. 2010 neděle
0195. 12. 12. 2010 neděle
0196. 12. 12. 2010 neděle
0197. 12. 12. 2010 neděle
0190. 12. 12. 2010 neděle
12. hrací kolo
0191. 15. 12. 2010 středa
0192. 15. 12. 2010 středa
0193. 15. 12. 2010 středa
0194. 15. 12. 2010 středa
0195. 15. 12. 2010 středa
0196. 15. 12. 2010 středa
0197. 15. 12. 2010 středa
0198. 15. 12. 2010 středa
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC VV OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC VV OSTRAVA
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
HC VV OSTRAVA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HC VV OSTRAVA
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
41
13. hrací kolo
0199. 19. 12. 2010 neděle
0200. 19. 12. 2010 neděle
0201. 19. 12. 2010 neděle
0202. 19. 12. 2010 neděle
0203. 19. 12. 2010 neděle
0204. 19. 12. 2010 neděle
0205. 19. 12. 2010 neděle
0206. 19. 12. 2010 neděle
14. hrací kolo
0207. 22. 12. 2010 středa
0208. 22. 12. 2010 středa
0209. 22. 12. 2010 středa
0210. 22. 12. 2010 středa
0211. 22. 12. 2010 středa
0212. 22. 12. 2010 středa
0213. 22. 12. 2010 středa
0214. 22. 12. 2010 středa
15. hrací kolo
0215. 26. 12. 2010 neděle
0216. 26. 12. 2010 neděle
0217. 26. 12. 2010 neděle
0218. 26. 12. 2010 neděle
0219. 26. 12. 2010 neděle
0220. 26. 12. 2010 neděle
0221. 26. 12. 2010 neděle
0222. 26. 12. 2010 neděle
16. hrací kolo
0223. 29. 12. 2010 středa
0224. 29. 12. 2010 středa
0225. 29. 12. 2010 středa
0226. 29. 12. 2010 středa
0227. 29. 12. 2010 středa
0228. 29. 12. 2010 středa
0229. 29. 12. 2010 středa
0230. 29. 12. 2010 středa
17. hrací kolo
0231. 02. 01. 2011 neděle
0232. 02. 01. 2011 neděle
0233. 02. 01. 2011 neděle
0234. 02. 01. 2011 neděle
0235. 02. 01. 2011 neděle
0236. 02. 01. 2011 neděle
0237. 02. 01. 2011 neděle
0238. 02. 01. 2011 neděle
18. hrací kolo
0239. 05. 01. 2011 středa
0240. 05. 01. 2011 středa
0241. 05. 01. 2011 středa
0242. 05. 01. 2011 středa
0243. 05. 01. 2011 středa
0244. 05. 01. 2011 středa
0245. 05. 01. 2011 středa
0246. 05. 01. 2011 středa
19. hrací kolo
0247. 09. 01. 2010 neděle
0248. 09. 01. 2010 neděle
0249. 09. 01. 2010 neděle
0250. 09. 01. 2010 neděle
0251. 09. 01. 2010 neděle
0252. 09. 01. 2010 neděle
0253. 09. 01. 2010 neděle
0254. 09. 01. 2010 neděle
20. hrací kolo
0255. 12. 01. 2010 středa
0256. 12. 01. 2010 středa
0257. 12. 01. 2010 středa
0258. 12. 01. 2010 středa
0259. 12. 01. 2010 středa
0260. 12. 01. 2010 středa
0261. 12. 01. 2010 středa
0262. 12. 01. 2010 středa
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC VV OSTRAVA
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
HC VV OSTRAVA
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HC BOHUMÍN
HK VENEZIA
HC STÁR OSTRAVA
TJ. STARÁ BĚLÁ
HC K. POLE
SK VIKINGS TEAM
HC KOKOSOVNA
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ SK JESTŔÁBI
HC SPORT CLUB
HC BAR 66
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
HC VV OSTRAVA
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC VV OSTRAVA
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
42
21. hrací kolo
0263. 16. 01. 2010 neděle
0264. 16. 01. 2010 neděle
0265. 16. 01. 2010 neděle
0266. 16. 01. 2010 neděle
0267. 16. 01. 2010 neděle
0268. 16. 01. 2010 neděle
0260. 16. 01. 2010 neděle
0270. 16. 01. 2010 neděle
22. hrací kolo
0271. 19. 01. 2010 středa
0272. 19. 01. 2010 středa
0273. 19. 01. 2010 středa
0274. 19. 01. 2010 středa
0275. 19. 01. 2010 středa
0276. 19. 01. 2010 středa
0277. 19. 01. 2010 středa
0278. 19. 01. 2010 středa
23. hrací kolo
0279. 23. 01. 2010 neděle
0280. 23. 01. 2010 neděle
0281. 23. 01. 2010 neděle
0282. 23. 01. 2010 neděle
0283. 23. 01. 2010 neděle
0284. 23. 01. 2010 neděle
0285. 23. 01. 2010 neděle
0270. 23. 01. 2010 neděle
24. hrací kolo
0271. 26. 01. 2010 středa
0272. 26. 01. 2010 středa
0273. 26. 01. 2010 středa
0274. 26. 01. 2010 středa
0275. 26. 01. 2010 středa
0276. 26. 01. 2010 středa
0277. 26. 01. 2010 středa
0278. 26. 01. 2010 středa
25. hrací kolo
0279. 30. 01. 2010 neděle
0280. 30. 01. 2010 neděle
0281. 30. 01. 2010 neděle
0282. 30. 01. 2010 neděle
0283. 30. 01. 2010 neděle
0284. 30. 01. 2010 neděle
0285. 30. 01. 2010 neděle
0286. 30. 01. 2010 neděle
26. hrací kolo
0287. 02. 02. 2011 středa
0288. 02. 02. 2011 středa
0289. 02. 02. 2011 středa
0290. 02. 02. 2011 středa
0291. 02. 02. 2011 středa
0292. 02. 02. 2011 středa
0293. 02. 02. 2011 středa
0294. 02. 02. 2011 středa
27. hrací kolo
0295. 06. 02. 2011 neděle
0296. 06. 02. 2011 neděle
0297. 06. 02. 2011 neděle
0298. 06. 02. 2011 neděle
0299. 06. 02. 2011 neděle
0300. 06. 02. 2011 neděle
0301. 06. 02. 2011 neděle
0302. 06. 02. 2011 neděle
28. hrací kolo
0303. 09. 02. 2010 středa
0304. 09. 02. 2010 středa
0305. 09. 02. 2010 středa
0306. 09. 02. 2010 středa
0307. 09. 02. 2010 středa
0308. 09. 02. 2010 středa
0309. 09. 02. 2010 středa
0310. 09. 02. 2010 středa
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC VV OSTRAVA
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC VV OSTRAVA
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC VV OSTRAVA
HK VENEZIA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HK VENEZIA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC BAR 66
HC VV OSTRAVA
HC BÍTOV
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC BÍTOV
HC BAR 66
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
43
29. hrací kolo
0311. 13. 02. 2010 neděle
0312. 13. 02. 2010 neděle
0313. 13. 02. 2010 neděle
0314. 13. 02. 2010 neděle
0315. 13. 02. 2010 neděle
0316. 13. 02. 2010 neděle
0317. 13. 02. 2010 neděle
0318. 13. 02. 2010 neděle
30. hrací kolo
0319. 16. 02. 2010 středa
0320. 16. 02. 2010 středa
0321. 16. 02. 2010 středa
0322. 16. 02. 2010 středa
0323. 16. 02. 2010 středa
0324. 16. 02. 2010 středa
0325. 16. 02. 2010 středa
0326. 16. 02. 2010 středa
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BÍTOV
HK VENEZIA
TJ. STARÁ BĚLÁ
SK VIKINGS TEAM
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
HC SPORT CLUB
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC STARÁ BĚLÁ
HC VV OSTRAVA
SK T.O.VRATIMOV
HC BOHUMÍN
HC STÁR OSTRAVA
HC K. POLE
HC KOKOSOVNA
SK JESTŔÁBI
HC BAR 66
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VV OSTRAVA
HC BAR 66
SK JESTŔÁBI
HC KOKOSOVNA
HC K. POLE
HC STÁR OSTRAVA
HC BOHUMÍN
SK T.O.VRATIMOV
HC STARÁ BĚLÁ
HC KRALIKÁŘÍ K.P.
HC SPORT CLUB
HC PETŘVALD VÁLCOVNÝ
SK VIKINGS TEAM
TJ. STARÁ BĚLÁ
HK VENEZIA
HC BÍTOV
44
8.
KRAJSKÉ SOUTĚŽE DOROSTŮ
8.1 Krajská liga dorostů (KLD)
Startuje:
Systém:
Postup:
Ročník:
Postup:
5 mužstev
čtyřkolově každý s každým (2 body za vítězství)
Vítěz postupuje do kvalifikace o postup do ligy staršího dorostu
1994,5,6
Vítěz postupuje do baráže o ligu staršího dorostu
Účastníci soutěže
1. HC STUDÉNKA
2. TJ HORNÍ BENEŠOV
3. HC BOHUMÍN
4. TJ SLAVOJ Č. TĚŠÍN
5. HK NOVÝ JIČÍN
Hrací den
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
sobota
Začátek utkání
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
13.00
ZÁKLADNÍ ČÁST
1. hrací kolo
9001.
10. 10. 2010 neděle
9002.
10. 10. 2010 neděle
9003.
10. 10. 2010 neděle
2. hrací kolo
9004.
17. 10. 2010 neděle
9005.
17. 10. 2010 neděle
9006.
17. 10. 2010 neděle
3. hrací kolo
9007.
24. 10. 2010 neděle
9008.
24. 10. 2010 neděle
9009.
24. 10. 2010 neděle
4. hrací kolo
9010.
31. 10. 2010 neděle
9011.
31. 10. 2010 neděle
9012.
31. 10. 2010 neděle
5. hrací kolo
9013.
07. 11. 2010 neděle
9014.
07. 11. 2010 neděle
9015.
07. 11. 2010 neděle
6. hrací kolo
9016.
14. 11. 2010 neděle
9017.
14. 11. 2010 neděle
9018.
14. 11. 2010 neděle
7. hrací kolo
9019.
21. 11. 2010 neděle
9020.
21. 11. 2010 neděle
9021.
21. 11. 2010 neděle
8. hrací kolo
9022.
28. 11. 2010 neděle
9023.
28. 11. 2010 neděle
9024.
28. 11. 2010 neděle
9. hrací kolo
9025.
05. 12. 2010 neděle
9026.
05. 12. 2010 neděle
9027.
05. 12. 2010 neděle
10. hrací kolo
9028.
12. 12. 2010 neděle
9029.
12. 12. 2010 neděle
9030.
12. 12. 2010 neděle
11. hrací kolo
9031.
19. 12. 2010 neděle
9032.
19. 12. 2010 neděle
9033.
19. 12. 2010 neděle
12. hrací kolo
9034.
09. 01. 2011 neděle
9035.
09. 01. 2011 neděle
9036.
09. 01. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
HK NOVÝ JIČÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
volno
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
volno
HC BOHUMÍN
HK NOVÝ JIČÍN
HC STUDÉNKA
TJ HORNÍ BENEŠOV
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
00:00
00:00
00:00
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
volno
HK NOVÝ JIČÍN
HC BOHUMÍN
00:00
00:00
00:00
volno
HK NOVÝ JIČÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
TJ HORNÍ BENEŠOV
00:00
00:00
00:00
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
HC BOHUMÍN
volno
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
volno
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
HK NOVÝ JIČÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
00:00
00:00
00:00
HC STUDÉNKA
TJ HORNÍ BENEŠOV
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
volno
HC BOHUMÍN
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
volno
HK NOVÝ JIČÍN
HC BOHUMÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
TJ HORNÍ BENEŠOV
volno
HK NOVÝ JIČÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
00:00
00:00
00:00
volno
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HK NOVÝ JIČÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
HC BOHUMÍN
00:00
00:00
00:00
HK NOVÝ JIČÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
volno
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
volno
HC BOHUMÍN
HK NOVÝ JIČÍN
HC STUDÉNKA
TJ HORNÍ BENEŠOV
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
45
13. hrací kolo
9037.
16. 01. 2011 neděle
9038.
16. 01. 2011 neděle
9039.
16. 01. 2011 neděle
14. hrací kolo
9040.
23. 01. 2011 neděle
9041.
23. 01. 2011 neděle
9042.
23. 01. 2011 neděle
15. hrací kolo
9043.
30. 01. 2011 neděle
9044.
30. 01. 2011 neděle
9045.
30. 01. 2011 neděle
16. hrací kolo
9046.
06. 02. 2011 neděle
9047.
06. 02. 2011 neděle
9048.
06. 02. 2011 neděle
17. hrací kolo
9049.
13. 02. 2011 neděle
9050.
13. 02. 2011 neděle
9051.
13. 02. 2011 neděle
18. hrací kolo
9052.
20. 02. 2011 neděle
9053.
20. 02. 2011 neděle
9054.
20. 02. 2011 neděle
19. hrací kolo
9055.
27. 02. 2011 neděle
9056.
27. 02. 2011 neděle
9057.
27. 02. 2011 neděle
20. hrací kolo
9058.
06. 03. 2011 neděle
9059.
06. 03. 2011 neděle
9060.
06. 03. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
volno
HK NOVÝ JIČÍN
HC BOHUMÍN
00:00
00:00
00:00
volno
HK NOVÝ JIČÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
TJ HORNÍ BENEŠOV
00:00
00:00
00:00
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
HC BOHUMÍN
volno
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
volno
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
HK NOVÝ JIČÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
00:00
00:00
00:00
HC STUDÉNKA
TJ HORNÍ BENEŠOV
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
volno
HC BOHUMÍN
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
volno
HK NOVÝ JIČÍN
HC BOHUMÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
TJ HORNÍ BENEŠOV
volno
HK NOVÝ JIČÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
00:00
00:00
00:00
volno
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HK NOVÝ JIČÍN
TJ HORNÍ BENEŠOV
HC STUDÉNKA
HC BOHUMÍN
46
9. ŽÁKOVSKÁ LIGA ČR
9.1 Žákovská liga ČR 8.+7.tř. (ŽL)
• Startuje - 12 mužstev žáků 8. a 7.tříd
• Za 8. třídu mohou nastoupit pouze 3 hráči ročníků 1996
navštěvující 8. třídu
• hráči ročníku 1997
• mladší po splnění ustanovení čl. 219 SDŘ (max. 4 v utkání)
•
Za 7. třídu mohou nastoupit pouze 3 hráči ročníků 1997
navštěvující 7. třídu
• hráči ročníku 1998
• mladší po splnění ustanovení čl. 219 SDŘ (max. 4 v utkání)
• Hrací systém - dvoubodový dle SDŘ čl. 402
• Základní část – dvoukolově. Umístění po základní části se určí podle
součtu tabulek 5.- 8. tříd
• Nadstavbová část - kluby umístěné na místech 1.- 6. hrají
nadstavbovou skupinu E1dvoukolově. Výsledky ze základní části se
započítávají (pouze mezi družstvy, které postoupily do nadstavbové
skupiny).
Kluby umístěné na 7. – 12. místě hrají nadstavbovou skupinu E2
dvoukolově. Výsledky ze základní části se započítávají (pouze mezi
družstvy, které postoupily do nadstavbové skupiny).
• Vítězové skupin postupují do turnaje o přeborníka ČR. MČR se hraje o
5. účastnících.
• Hrací dny - sobota + svátky od 09.00 – 17.00 hod. vložené termíny –
dle dohody klubů. Hraje se formou dvojutkání. První utkání hrají
mladší družstva. Začátky prvního utkání podle vzdálenosti soupeřů.
do 100 km
nad 100 km
středa
11: 00 - 17.00 hod.
11: 00 - 16:00 hod.
sobota
09:00 – 17.00 hod.
09:30 – 16.00 hod.
• Úprava ledu - po 2. třetině 1. utkání
- po 1. třetině 2. utkání
• Mezi koncem 1. utkání a začátkem 2. utkání může být přestávka max.
hodinu.
• Technické normy - před zahájením soutěže předloží kluby, dle čl. 225
SDŘ, seznamy hráčů družstev. Minimální počet hráčů na seznamu je
30 pro dvě třídy (bez prolínání hráčů v jednotlivých třídách). Další
náležitosti seznamu a způsob předkládání stanoví řídící KVV ČSLH.
• Jeden hráč smí odehrát v jednom kole pouze jedno utkání za jedno
družstvo.
• Ročník 1997 (hostování) se provádí na celou sezónu, nejde po 30
dnech zrušit.
47
Účastníci soutěže
Hrací den
1.
HC ČERNÍ VLCI (hraje se i v Rožnově) úterý/sobota
2.
HC VÍTKOVICE STEEL
úterý/sobota
3.
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
středa/sobota
4.
HK NOVÝ JIČÍN
úterý/sobota
5.
HC HAVÍŘOV
středa/neděle
6.
HC OCELÁŘI TŘINEC úterý/sobota 8tř. 11.30/14.30,
7.
HC FRÝDEK- MÍSTEK
úterý/sobota
8.
HC SLEZAN OPAVA
úterý/SDŘ
9.
SK KARVINÁ
úterý/sobota
10.
HC RT TORAX PORUBA
úterý/sobota
11.
HC PSG ZLÍN
středa/sobota
12.
HC PLUS OIL ORLOVÁ
úterý/sobota
14. JHK JASTRZEBIE
úterý/čtvrtek
Začátek utkání
SDŘ/09.00
15.00/10.00
15.00/09.00
15.00/09.00
12.00/09.00
7tř13.30/16.30
15.00/10.00
11.00/SDŘ
SDŘ
15.00/10.00
11.45/15.15
SDŘ/10.15
SDŘ
Pokud u mužstva není uveden den a začátek utkání, postupuje se dle čl. 302 SDŘ.
ZÁKLADNÍ ČÁST 8. 7. třída
1. hrací kolo
8001. 7001 11. 09. 2010 sobota
8002. 7002 11. 09. 2010 sobota
8003. 7003 11. 09. 2010 sobota
8004. 7004 11. 09. 2010 sobota
8005. 7005 11. 09. 2010 sobota
8006. 7006 11. 09. 2010 sobota
P801., P701 14. 09. 2010 úterý
P802.
16. 09. 2010 čtvrtek
2. hrací kolo
8007.
18. 09. 2010 sobota
8008.
18. 09. 2010 sobota
8009.
18. 09. 2010 sobota
8010.
18. 09. 2010 sobota
8011.
18. 09. 2010 sobota
8012.
18. 09. 2010 sobota
P803.
21. 09. 2010 úterý
P804.
23. 09. 2010 čtvrtek
3. hrací kolo
8013.
25. 09. 2010 sobota
8014.
25. 09. 2010 sobota
8015.
25. 09. 2010 sobota
8016.
25. 09. 2010 sobota
8017.
25. 09. 2010 sobota
8018.
25. 09. 2010 sobota
4. hrací kolo
8019.
28. 09. 2010 úterý
8020.
28. 09. 2010 úterý
8021.
28. 09. 2010 úterý
8022.
28. 09. 2010 úterý
8023.
28. 09. 2010 úterý
8024.
28. 09. 2010 úterý
5. hrací kolo
8025.
02. 10. 2010 sobota
8026.
02. 10. 2010 sobota
8027.
02. 10. 2010 sobota
8028.
02. 10. 2010 sobota
8029.
02. 10. 2010 sobota
8030.
02. 10. 2010 sobota
P805.
05. 10. 2010 úterý
P806.
07. 10. 2010 čtvrtek
6. hrací kolo
8031.
09. 10. 2010 sobota
8032.
09. 10. 2010 sobota
8033.
09. 10. 2010 sobota
8034.
09. 10. 2010 sobota
8035.
09. 10. 2010 sobota
8036.
09. 10. 2010 sobota
P807.
12. 10. 2010 úterý
P808.
14. 10. 2010 čtvrtek
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
JHK JASTRZEBIE
HC RT TORAX PORUBA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC HAVÍŘOV
JHK JASTRZEBIE
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
JHK JASTRZEBIE
HC OCELÁŘI TŘINEC
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC FRÝDEK-MÍSTEK
JHK JASTRZEBIE
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
JHK JASTRZEBIE
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
JHK JASTRZEBIE
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
JHK JASTRZEBIE
SK KARVINÁ
48
7. hrací kolo
8037.
16. 10. 2010 sobota
8038.
16. 10. 2010 sobota
8039.
16. 10. 2010 sobota
8040.
16. 10. 2010 sobota
8041.
16. 10. 2010 sobota
8042.
16. 10. 2010 sobota
P809.
19. 10. 2010 úterý
P810.
21. 10. 2010 čtvrtek
8. hrací kolo
8043.
23. 10. 2010 sobota
8044.
23. 10. 2010 sobota
8045.
23. 10. 2010 sobota
8046.
23. 10. 2010 sobota
8047.
23. 10. 2010 sobota
8048.
23. 10. 2010 sobota
9. hrací kolo
8049.
28. 10. 2010 čtvrtek
8050.
28. 10. 2010 čtvrtek
8051.
28. 10. 2010 čtvrtek
8052.
28. 10. 2010 čtvrtek
8053.
28. 10. 2010 čtvrtek
8054.
28. 10. 2010 čtvrtek
10. hrací kolo
8055.
30. 10. 2010 sobota
8056.
30. 10. 2010 sobota
8057.
30. 10. 2010 sobota
8058.
30. 10. 2010 sobota
8059.
30. 10. 2010 sobota
8060.
30. 10. 2010 sobota
P811.
02. 11. 2010 úterý
11. hrací kolo
8061.
06. 11. 2010 sobota
8062.
06. 11. 2010 sobota
8063.
06. 11. 2010 sobota
8064.
06. 11. 2010 sobota
8065.
06. 11. 2010 sobota
8066.
06. 11. 2010 sobota
P812.
09. 11. 2010 úterý
P813.
13. 11. 2010 sobota
12. hrací kolo
8067.
17. 11. 2010 středa
8068.
17. 11. 2010 středa
8069.
17. 11. 2010 středa
8070.
17. 11. 2010 středa
8071.
17. 11. 2010 středa
8072.
17. 11. 2010 středa
13. hrací kolo
8073.
20. 11. 2010 sobota
8074.
20. 11. 2010 sobota
8075.
20. 11. 2010 sobota
8076.
20. 11. 2010 sobota
8077.
20. 11. 2010 sobota
8078.
20. 11. 2010 sobota
P814.
23. 11. 2010 úterý
P815.
25. 11. 2010 čtvrtek
14. hrací kolo
8079.
27. 11. 2010 sobota
8080.
27. 11. 2010 sobota
8081.
27. 11. 2010 sobota
8082.
27. 11. 2010 sobota
8083.
27. 11. 2010 sobota
8084.
27. 11. 2010 sobota
15. hrací kolo
8085.
01. 12. 2010 středa
8086.
01. 12. 2010 středa
8087.
01. 12. 2010 středa
8088.
01. 12. 2010 středa
8089.
01. 12. 2010 středa
8090.
01. 12. 2010 středa
P816.
07. 12. 2010 úterý
P817.
09. 12. 2010 čtvrtek
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC ČERNÍ VLCI
JHK JASTRZEBIE
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
JHK JASTRZEBIE
HC SLEZAN OPAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
JHK JASTRZEBIE
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC RT TORAX PORUBA
JHK JASTRZEBIE
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
HC HAVÍŘOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC OCELÁŘI TŘINEC
JHK JASTRZEBIE
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
JHK JASTRZEBIE
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
JHK JASTRZEBIE
HC PLUS OIL ORLOVÁ
49
16. hrací kolo
8091.
04. 12. 2010 sobota
8092.
04. 12. 2010 sobota
8093.
04. 12. 2010 sobota
8094.
04. 12. 2010 sobota
8095.
04. 12. 2010 sobota
8096.
04. 12. 2010 sobota
17. hrací kolo
8097.
11. 12. 2010 sobota
8098.
11. 12. 2010 sobota
8099.
11. 12. 2010 sobota
8100.
11. 12. 2010 sobota
8101.
11. 12. 2010 sobota
8102.
11. 12. 2010 sobota
P818.
14. 12. 2010 úterý
P819.
16. 12. 2010 čtvrtek
18. hrací kolo
8103.
18. 12. 2010 sobota
8104.
18. 12. 2010 sobota
8105.
18. 12. 2010 sobota
8106.
18. 12. 2010 sobota
8107.
18. 12. 2010 sobota
8108.
18. 12. 2010 sobota
19. hrací kolo
8109.
22. 12. 2010 středa
8110.
22. 12. 2010 středa
8111.
22. 12. 2010 středa
8112.
22. 12. 2010 středa
8113.
22. 12. 2010 středa
8114.
22. 12. 2010 středa
20. hrací kolo
8115.
05. 01. 2011 středa
8116.
05. 01. 2011 středa
8117.
05. 01. 2011 středa
8118.
05. 01. 2011 středa
8119.
05. 01. 2011 středa
8120.
05. 01. 2011 středa
21. hrací kolo
8121.
08. 01. 2011 sobota
8122.
08. 01. 2011 sobota
8123.
08. 01. 2011 sobota
8124.
08. 01. 2011 sobota
8125.
08. 01. 2011 sobota
8126.
08. 01. 2011 sobota
P820.
11. 01. 2011 úterý
22. hrací kolo
8127.
15. 01. 2011 sobota
8128.
15. 01. 2011 sobota
8129.
15. 01. 2011 sobota
8130.
15. 01. 2011 sobota
8131.
15. 01. 2011 sobota
8132.
15. 01. 2011 sobota
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
SK KARVINÁ
JHK JASTRZEBIE
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
JHK JASTRZEBIE
HC ČERNÍ VLCI
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
50
NADSTAVBA 1 – 6
1. hrací kolo
8301. 7301 22. 01. 2011 sobota
8302. 7302 22. 01. 2011 sobota
8303. 7303 22. 01. 2011 sobota
2. hrací kolo
8304.
29. 01. 2011 sobota
8305.
29. 01. 2011 sobota
8306.
29. 01. 2011 sobota
3. hrací kolo
8307.
05. 02. 2011 sobota
8308.
05. 02. 2011 sobota
8309.
05. 02. 2011 sobota
4. hrací kolo
8310.
19. 02. 2011 sobota
8311.
19. 02. 2011 sobota
8312.
19. 02. 2011 sobota
5. hrací kolo
8313.
23. 02. 2011 středa
8314.
23. 02. 2011 středa
8315.
23. 02. 2011 středa
6. hrací kolo
8316.
26. 02. 2011 sobota
8317.
26. 02. 2011 sobota
8318.
26. 02. 2011 sobota
7. hrací kolo
8319.
05. 03. 2011 sobota
8320.
05. 03. 2011 sobota
8321.
05. 03. 2011 sobota
8. hrací kolo
8322.
12. 03. 2011 sobota
8323.
12. 03. 2011 sobota
8324.
12. 03. 2011 sobota
9. hrací kolo
8325.
19. 03. 2011 sobota
8326.
19. 03. 2011 sobota
8327.
19. 03. 2011 sobota
10. hrací kolo
8328.
26. 03. 2011 sobota
8329.
26. 03. 2011 sobota
8330.
26. 03. 2011 sobota
00:00
00:00
00:00
A1
A2
A3
A6
A5
A4
00:00
00:00
00:00
A6
A5
A1
A4
A3
A2
00:00
00:00
00:00
A2
A3
A4
A6
A1
A5
00:00
00:00
00:00
A6
A1
A2
A5
A4
A3
00:00
00:00
00:00
A3
A4
A5
A6
A2
A1
00:00
00:00
00:00
A6
A5
A4
A1
A2
A3
00:00
00:00
00:00
A4
A3
A2
A6
A5
A1
00:00
00:00
00:00
A6
A1
A5
A2
A3
A4
00:00
00:00
00:00
A5
A4
A3
A6
A1
A2
00:00
00:00
00:00
A6
A2
A1
A3
A4
A5
51
NADSTAVBA 7 – 12
1. hrací kolo
8401. 7401 22. 01. 2011 sobota
8402. 7402 22. 01. 2011 sobota
8403. 7403 22. 01. 2011 sobota
P841.P741 25. 01. 2010 úterý
P842.
27. 01. 2010 čtvrtek
2. hrací kolo
8404.
29. 01. 2011 sobota
8405.
29. 01. 2011 sobota
8406.
29. 01. 2011 sobota
3. hrací kolo
8407.
05. 02. 2011 sobota
8408.
05. 02. 2011 sobota
8409.
05. 02. 2011 sobota
P843.
08. 02. 2010 úterý
P844.
12. 02. 2010 sobota
P845.
15. 02. 2010 úterý
P846.
17. 02. 2010 čtvrtek
4. hrací kolo
8410.
19. 02. 2011 sobota
8411.
19. 02. 2011 sobota
8412.
19. 02. 2011 sobota
5. hrací kolo
8413.
23. 02. 2011 středa
8414.
23. 02. 2011 středa
8415.
23. 02. 2011 středa
6. hrací kolo
8416.
26. 02. 2011 sobota
8417.
26. 02. 2011 sobota
8418.
26. 02. 2011 sobota
P847.
01. 03. 2010 úterý
P848.
03. 03. 2010 čtvrtek
7. hrací kolo
8419.
05. 03. 2011 sobota
8420.
05. 03. 2011 sobota
8421.
05. 03. 2011 sobota
P849.
08. 03. 2010 úterý
P850.
10. 03. 2010 čtvrtek
8. hrací kolo
8422.
12. 03. 2011 sobota
8423.
12. 03. 2011 sobota
8424.
12. 03. 2011 sobota
11. hrací kolo
P851.
15. 03. 2010 úterý
12. hrací kolo
P852.
17. 03. 2010 čtvrtek
9. hrací kolo
8425.
19. 03. 2011 sobota
8426.
19. 03. 2011 sobota
8427.
19. 03. 2011 sobota
10. hrací kolo
8428.
26. 03. 2011 sobota
8429.
26. 03. 2011 sobota
8430.
26. 03. 2011 sobota
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
A7
A8
A9
E7
JHK JASTRZEBIE
A12
A11
A10
JHK JASTRZEBIE
E8
00:00
00:00
00:00
A12
A11
A7
A10
A9
A8
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
A8
A9
A10
E9
JHK JASTRZEBIE
E 11
JHK JASTRZEBIE
A12
A7
A11
JHK JASTRZEBIE
E 10
JHK JASTRZEBIE
E 12
00:00
00:00
00:00
A12
A7
A8
A11
A10
A9
00:00
00:00
00:00
A9
A10
A11
A12
A8
A7
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
A12
A11
A10
JHK JASTRZEBIE
E8
A7
A8
A9
E7
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
A10
A9
A8
JHK JASTRZEBIE
E 10
A12
A11
A7
E9
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
A12
A7
A11
A8
A9
A10
00:00
JHK JASTRZEBIE
E 11
00:00
E 12
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
A11
A10
A9
A12
A7
A8
00:00
00:00
00:00
A12
A8
A7
A9
A10
A11
52
9.2 Žákovská liga ČR 6.+5.tř. (ŽL)
• Startuje - 12 mužstev žáků 6. a 5.tříd
• Za 6. třídu mohou nastoupit pouze 3 hráči ročníků 1998
navštěvující 6. třídu
• hráči ročníku 1999
• mladší po splnění ustanovení čl. 219 SDŘ (max. 4 v utkání)
•
Za 5. třídu mohou nastoupit pouze 3 hráči ročníků 1999
navštěvující 5. třídu
• hráči ročníku 2000
• mladší po splnění ustanovení čl. 219 SDŘ (max. 4 v utkání)
• Hrací systém - dvoubodový dle SDŘ čl. 402
• Základní část – dvoukolově. Umístění po základní části se určí podle
součtu tabulek 5.- 8. tříd
• Nadstavbová část - kluby umístěné na místech 1.- 6. hrají
nadstavbovou skupinu E1dvoukolově. Výsledky ze základní části se
započítávají (pouze mezi družstvy, které postoupily do nadstavbové
skupiny).
Kluby umístěné na 7. – 12. místě hrají nadstavbovou skupinu E2
dvoukolově. Výsledky ze základní části se započítávají (pouze mezi
družstvy, které postoupily do nadstavbové skupiny).
• Vítězové skupin postupují do turnaje o přeborníka ČR. MČR se hraje o
5. účastnících.
• Hrací dny - sobota + svátky od 09.00 – 17.00 hod. vložené termíny –
dle dohody klubů. Hraje se formou dvojutkání. První utkání hrají
mladší družstva. Začátky prvního utkání podle vzdálenosti soupeřů.
do 100 km
nad 100 km
středa
11: 00 - 17.00 hod.
11: 00 - 16:00 hod.
sobota
09:00 – 17.00 hod.
09:30 – 16.00 hod.
• Úprava ledu - po 2. třetině 1. utkání
- po 1. třetině 2. utkání
• Mezi koncem 1. utkání a začátkem 2. utkání může být přestávka max.
hodinu.
• Technické normy - před zahájením soutěže předloží kluby, dle čl. 225
SDŘ, seznamy hráčů družstev. Minimální počet hráčů na seznamu je
30 pro dvě třídy (bez prolínání hráčů v jednotlivých třídách). Další
náležitosti seznamu a způsob předkládání stanoví řídící KVV ČSLH.
• Jeden hráč smí odehrát v jednom kole pouze jedno utkání za jedno
družstvo. Platí zde omezení dle: Domácího ustanovení k pravidlům
ledního hokeje pro hru tělem a holí v žákovských soutěžích.
53
Účastníci soutěže
Hrací den
Začátek utkání
1.
HC ČERNÍ VLCI (hraje se i v Rožnově) úterý/sobota
SDŘ/09.00
2.
HC VÍTKOVICE STEEL
úterý/sobota
15.00/10.00
3.
VALAŠSKÝ HOKEJOVÝ KLUB
středa/sobota
15.00/09.00
4.
HK NOVÝ JIČÍN
úterý/sobota
15.00/09.00
5.
HC HAVÍŘOV
středa/neděle
12.00/09.00
6.
HC OCELÁŘI TŘINEC úterý/sobota 6. tř 13.30/16.30 5. tř 11.30/14.30
7.
HC FRÝDEK-MÍSTEK
úterý/sobota
15.00/10.00
8.
HC SLEZAN OPAVA
úterý/SDŘ
11.00/SDŘ
9.
SK KARVINÁ
úterý/sobota
SDŘ
10.
HC RT TORAX PORUBA
úterý/neděle
15.00/09.00
11.
HC ZLÍN
středa/sobota
15.00/09.00
12.
HC PLUS OIL ORLOVÁ
úterý/sobota
SDŘ/10.15
14. JHK JASTRZEBIE
úterý/čtvrtek
SDŘ
Pokud u mužstva není uveden den a začátek utkání, postupuje se dle čl. 302 SDŘ.
ZÁKLADNÍ ČÁST 6. a 5. třída
1. hrací kolo
6001. 5001 11. 09. 2010 sobota
6002. 5002 11. 09. 2010 sobota
6003. 5003 11. 09. 2010 sobota
6004. 5004 11. 09. 2010 sobota
6005. 5005 11. 09. 2010 sobota
6006. 5006 11. 09. 2010 sobota
P601., P501 14. 09. 2010 úterý
P602.
16. 09. 2010 čtvrtek
2. hrací kolo
6007.
18. 09. 2010 sobota
6008.
18. 09. 2010 sobota
6009.
18. 09. 2010 sobota
6010.
18. 09. 2010 sobota
6011.
18. 09. 2010 sobota
6012.
18. 09. 2010 sobota
P603.
21. 09. 2010 úterý
P604.
23. 09. 2010 čtvrtek
3. hrací kolo
6013.
25. 09. 2010 sobota
6014.
25. 09. 2010 sobota
6015.
25. 09. 2010 sobota
6016.
25. 09. 2010 sobota
6017.
25. 09. 2010 sobota
6018.
25. 09. 2010 sobota
4. hrací kolo
6019.
28. 09. 2010 úterý
6020.
28. 09. 2010 úterý
6021.
28. 09. 2010 úterý
6022.
28. 09. 2010 úterý
6023.
28. 09. 2010 úterý
6024.
28. 09. 2010 úterý
5. hrací kolo
6025.
02. 10. 2010 sobota
6026.
02. 10. 2010 sobota
6027.
02. 10. 2010 sobota
6028.
02. 10. 2010 sobota
6029.
02. 10. 2010 sobota
6030.
02. 10. 2010 sobota
P605.
05. 10. 2010 úterý
P606.
07. 10. 2010 čtvrtek
6. hrací kolo
6031.
09. 10. 2010 sobota
6032.
09. 10. 2010 sobota
6033.
09. 10. 2010 sobota
6034.
09. 10. 2010 sobota
6035.
09. 10. 2010 sobota
6036.
09. 10. 2010 sobota
P607.
12. 10. 2010 úterý
P608.
14. 10. 2010 čtvrtek
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
JHK JASTRZEBIE
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
JHK JASTRZEBIE
HC OCELÁŘI TŘINEC
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC HAVÍŘOV
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
JHK JASTRZEBIE
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC FRÝDEK-MÍSTEK
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
JHK JASTRZEBIE
SK KARVINÁ
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
JHK JASTRZEBIE
54
7. hrací kolo
6037.
16. 10. 2010 sobota
6038.
16. 10. 2010 sobota
6039.
16. 10. 2010 sobota
6040.
16. 10. 2010 sobota
6041.
16. 10. 2010 sobota
6042.
16. 10. 2010 sobota
P609.
19. 10. 2010 úterý
P610.
21. 10. 2010 čtvrtek
8. hrací kolo
6043.
23. 10. 2010 sobota
6044.
23. 10. 2010 sobota
6045.
23. 10. 2010 sobota
6046.
23. 10. 2010 sobota
6047.
23. 10. 2010 sobota
6048.
23. 10. 2010 sobota
9. hrací kolo
6049.
28. 10. 2010 čtvrtek
6050.
28. 10. 2010 čtvrtek
6051.
28. 10. 2010 čtvrtek
6052.
28. 10. 2010 čtvrtek
6053.
28. 10. 2010 čtvrtek
6054.
28. 10. 2010 čtvrtek
10. hrací kolo
6055.
30. 10. 2010 sobota
6056.
30. 10. 2010 sobota
6057.
30. 10. 2010 sobota
6058.
30. 10. 2010 sobota
6059.
30. 10. 2010 sobota
6060.
30. 10. 2010 sobota
P611.
02. 11. 2010 úterý
11. hrací kolo
6061.
06. 11. 2010 sobota
6062.
06. 11. 2010 sobota
6063.
06. 11. 2010 sobota
6064.
06. 11. 2010 sobota
6065.
06. 11. 2010 sobota
6066.
06. 11. 2010 sobota
P612.
09. 11. 2010 úterý
P613.
13. 11. 2010 sobota
12. hrací kolo
6067.
17. 11. 2010 středa
6068.
17. 11. 2010 středa
6069.
17. 11. 2010 středa
6070.
17. 11. 2010 středa
6071.
17. 11. 2010 středa
6072.
17. 11. 2010 středa
13. hrací kolo
6073.
20. 11. 2010 sobota
6074.
20. 11. 2010 sobota
6075.
20. 11. 2010 sobota
6076.
20. 11. 2010 sobota
6077.
20. 11. 2010 sobota
6078.
20. 11. 2010 sobota
P614.
23. 11. 2010 úterý
P815.
25. 11. 2010 čtvrtek
14. hrací kolo
6079.
27. 11. 2010 sobota
6080.
27. 11. 2010 sobota
6081.
27. 11. 2010 sobota
6082.
27. 11. 2010 sobota
6083.
27. 11. 2010 sobota
6084.
27. 11. 2010 sobota
15. hrací kolo
6085.
01. 12. 2010 středa
6086.
01. 12. 2010 středa
6087.
01. 12. 2010 středa
6088.
01. 12. 2010 středa
6089.
01. 12. 2010 středa
6090.
01. 12. 2010 středa
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
JHK JASTRZEBIE
HC SLEZAN OPAVA
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC ČERNÍ VLCI
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC RT TORAX PORUBA
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC OCELÁŘI TŘINEC
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
55
16. hrací kolo
6091.
04. 12. 2010 sobota
6092.
04. 12. 2010 sobota
6093.
04. 12. 2010 sobota
6094.
04. 12. 2010 sobota
6095.
04. 12. 2010 sobota
6096.
04. 12. 2010 sobota
P616.
07. 12. 2010 úterý
P617.
09. 12. 2010 čtvrtek
17. hrací kolo
6097.
11. 12. 2010 sobota
6098.
11. 12. 2010 sobota
6099.
11. 12. 2010 sobota
6100.
11. 12. 2010 sobota
6101.
11. 12. 2010 sobota
6102.
11. 12. 2010 sobota
P618.
14. 12. 2010 úterý
P619.
16. 12. 2010 čtvrtek
18. hrací kolo
6103.
18. 12. 2010 sobota
6104.
18. 12. 2010 sobota
6105.
18. 12. 2010 sobota
6106.
18. 12. 2010 sobota
6107.
18. 12. 2010 sobota
6108.
18. 12. 2010 sobota
19. hrací kolo
6109.
22. 12. 2010 středa
6110.
22. 12. 2010 středa
6111.
22. 12. 2010 středa
6112.
22. 12. 2010 středa
6113.
22. 12. 2010 středa
6114.
22. 12. 2010 středa
20. hrací kolo
6115.
05. 01. 2011 středa
6116.
05. 01. 2011 středa
6117.
05. 01. 2011 středa
6118.
05. 01. 2011 středa
6119.
05. 01. 2011 středa
6120.
05. 01. 2011 středa
21. hrací kolo
6121.
08. 01. 2011 sobota
6122.
08. 01. 2011 sobota
6123.
08. 01. 2011 sobota
6124.
08. 01. 2011 sobota
6125.
08. 01. 2011 sobota
6126.
08. 01. 2011 sobota
P620.
11. 01. 2011 úterý
22. hrací kolo
6127.
15. 01. 2011 sobota
6128.
15. 01. 2011 sobota
6129.
15. 01. 2011 sobota
6130.
15. 01. 2011 sobota
6131.
15. 01. 2011 sobota
6132.
15. 01. 2011 sobota
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
JHK JASTRZEBIE
HC PLUS OIL ORLOVÁ
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
HK NOVÝ JIČÍN
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
JHK JASTRZEBIE
HC ČERNÍ VLCI
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
SK KARVINÁ
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC PSG ZLÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC PSG ZLÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC VÍTKOVICE STEEL
HC RT TORAX PORUBA
HC HAVÍŘOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
JHK JASTRZEBIE
HC PSG ZLÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HK NOVÝ JIČÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HC PSG ZLÍN
VALAŠSKÝ HOK. KLUB
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC HAVÍŘOV
HC RT TORAX PORUBA
HC VÍTKOVICE STEEL
56
NADSTAVBA 1 – 6
1. hrací kolo
6301. 5301 22. 01. 2011 sobota
6302. 5302 22. 01. 2011 sobota
6303. 5303 22. 01. 2011 sobota
2. hrací kolo
6304.
29. 01. 2011 sobota
6305.
29. 01. 2011 sobota
6306.
29. 01. 2011 sobota
3. hrací kolo
6307.
05. 02. 2011 sobota
6308.
05. 02. 2011 sobota
6309.
05. 02. 2011 sobota
4. hrací kolo
6310.
19. 02. 2011 sobota
6311.
19. 02. 2011 sobota
6312.
19. 02. 2011 sobota
5. hrací kolo
6313.
23. 02. 2011 středa
6314.
23. 02. 2011 středa
6315.
23. 02. 2011 středa
6. hrací kolo
6316.
26. 02. 2011 sobota
6317.
26. 02. 2011 sobota
6318.
26. 02. 2011 sobota
7. hrací kolo
6319.
05. 03. 2011 sobota
6320.
05. 03. 2011 sobota
6321.
05. 03. 2011 sobota
8. hrací kolo
6322.
12. 03. 2011 sobota
6323.
12. 03. 2011 sobota
6324.
12. 03. 2011 sobota
9. hrací kolo
6325.
19. 03. 2011 sobota
6326.
19. 03. 2011 sobota
6327.
19. 03. 2011 sobota
10. hrací kolo
6328.
26. 03. 2011 sobota
6329.
26. 03. 2011 sobota
6330.
26. 03. 2011 sobota
00:00
00:00
00:00
A6
A5
A4
A1
A2
A3
00:00
00:00
00:00
A4
A3
A2
A6
A5
A1
00:00
00:00
00:00
A6
A1
A5
A2
A3
A4
00:00
00:00
00:00
A5
A4
A3
A6
A1
A2
00:00
00:00
00:00
A6
A2
A1
A3
A4
A5
00:00
00:00
00:00
A1
A2
A3
A6
A5
A4
00:00
00:00
00:00
A6
A5
A1
A4
A3
A2
00:00
00:00
00:00
A2
A3
A4
A6
A1
A5
00:00
00:00
00:00
A6
A1
A2
A5
A4
A3
00:00
00:00
00:00
A3
A4
A5
A6
A2
A1
57
NADSTAVBA 7 – 12
1. hrací kolo
6401. 5401 22. 01. 2011 sobota
6402. 5402 22. 01. 2011 sobota
6403. 5403 22. 01. 2011 sobota
P641.
25. 01. 2011 úterý
P642.
27. 01. 2010 čtvrtek
2. hrací kolo
6404.
29. 01. 2011 sobota
6405.
29. 01. 2011 sobota
6406.
29. 01. 2011 sobota
3. hrací kolo
6407.
05. 02. 2011 sobota
6408.
05. 02. 2011 sobota
6409.
05. 02. 2011 sobota
P643.
08. 02. 2010 úterý
P644.
12. 02. 2010 sobota
P645.
15. 02. 2010 úterý
P646.
17. 02. 2010 čtvrtek
4. hrací kolo
6410.
19. 02. 2011 sobota
6411.
19. 02. 2011 sobota
6412.
19. 02. 2011 sobota
5. hrací kolo
6413.
23. 02. 2011 středa
6414.
23. 02. 2011 středa
6415.
23. 02. 2011 středa
6. hrací kolo
6416.
26. 02. 2011 sobota
6417.
26. 02. 2011 sobota
6418.
26. 02. 2011 sobota
P647.
01. 03. 2010 úterý
P648.
03. 03. 2010 čtvrtek
7. hrací kolo
6419.
05. 03. 2011 sobota
6420.
05. 03. 2011 sobota
6421.
05. 03. 2011 sobota
P649.
08. 03. 2010 úterý
P650.
10. 03. 2010 čtvrtek
8. hrací kolo
6422.
12. 03. 2011 sobota
6423.
12. 03. 2011 sobota
6424.
12. 03. 2011 sobota
11. hrací kolo
P651.
15. 03. 2010 úterý
12. hrací kolo
P652.
17. 03. 2010 čtvrtek
9. hrací kolo
6425.
19. 03. 2011 sobota
6426.
19. 03. 2011 sobota
6427.
19. 03. 2011 sobota
10. hrací kolo
6428.
26. 03. 2011 sobota
6429.
26. 03. 2011 sobota
6430.
26. 03. 2011 sobota
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
A12
A11
A10
JHK JASTRZEBIE
E8
A7
A8
A9
E7
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
A10
A9
A8
A12
A11
A7
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
A12
A7
A11
JHK JASTRZEBIE
E 10
JHK JASTRZEBIE
E 12
A8
A9
A10
E9
JHK JASTRZEBIE
E 11
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
A11
A10
A9
A12
A7
A8
00:00
00:00
00:00
A12
A8
A7
A9
A10
A11
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
A7
A8
A9
E7
JHK JASTRZEBIE
A12
A11
A10
JHK JASTRZEBIE
E8
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
A12
A11
A7
E9
JHK JASTRZEBIE
A10
A9
A8
JHK JASTRZEBIE
E 10
00:00
00:00
00:00
A8
A9
A10
A12
A7
A11
00:00
E 11
JHK JASTRZEBIE
00:00
JHK JASTRZEBIE
E 12
00:00
00:00
00:00
A12
A7
A8
A11
A10
A9
00:00
00:00
00:00
A9
A10
A11
A12
A8
A7
58
9.3 Krajská liga žáků 4.tříd (KLŽ)
•
•
•
•
Věková kategorie: Ročníky 2001/2000 kteří navštěvují 4. třídu
Hrací doba: 3 x 15 minut čistého času
Systém: Dvoukolově každý s každým
Startuje: 14 mužstev žáků 4. tříd – bez tabulek, jen zveřejněný
výsledky utkání.
• Kategorie 3. a 4. tříd jezdí společně. Zrušení přesilových her, porušení
pravidla= trestné střílení.
Účastníci soutěže:
1.
HC KOPŘIVNICE
2.
HC FRÝDEK-MÍSTEK
3.
HC OCELÁŘI TŘINEC
4.
HK KRNOV
5.
SK KARVINÁ
6.
HC Č. VLCÍ
7.
HC SLEZAN OPAVA
8.
HK NOVÝ JIČÍN
9.
HC HAVÍŘOV
10. HC PLUS OIL ORLOVÁ
11. HC RC TORAX PORUBA
12. HC STUDÉNKA
13. HC VÍTKOVICE STEEL
14. JHK JASTRZEBIE
Hrací den
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
neděle
sobota
sobota
neděle
neděle
sobota
Začátek utkání
09.00
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
SDŘ
09.00
SDŘ
SDŘ
09.00
SDŘ
08.45
12.45
Pokud u mužstva není uveden den a začátek utkání, postupuje se dle čl. 302 SDŘ.
Základní část
1. hrací kolo
4001.
12. 09. 2010 neděle
4002.
12. 09. 2010 neděle
4003.
12. 09. 2010 neděle
4004.
12. 09. 2010 neděle
4005.
12. 09. 2010 neděle
4006.
12. 09. 2010 neděle
4007.
12. 09. 2010 neděle
4008.
12. 09. 2010 neděle
2. hrací kolo
4009.
19. 09. 2010 neděle
4010.
19. 09. 2010 neděle
4011.
19. 09. 2010 neděle
4012.
19. 09. 2010 neděle
4013.
19. 09. 2010 neděle
4014.
19. 09. 2010 neděle
4015.
19. 09. 2010 neděle
4016.
19. 09. 2010 neděle
3. hrací kolo
4017.
26. 09. 2010 neděle
4018.
26. 09. 2010 neděle
4019.
26. 09. 2010 neděle
4020.
26. 09. 2010 neděle
4021.
26. 09. 2010 neděle
4022.
26. 09. 2010 neděle
4023.
26. 09. 2010 neděle
4024.
26. 09. 2010 neděle
4. hrací kolo
4025.
28. 09. 2010 úterý
4026.
28. 09. 2010 úterý
4027.
28. 09. 2010 úterý
4028.
28. 09. 2010 úterý
4029.
28. 09. 2010 úterý
4030.
28. 09. 2010 úterý
4031.
28. 09. 2010 úterý
4032.
28. 09. 2010 úterý
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
volno
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
volno
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
59
5. hrací kolo
4033.
03. 10. 2010 neděle
4034.
03. 10. 2010 neděle
4035.
03. 10. 2010 neděle
4036.
03. 10. 2010 neděle
4037.
03. 10. 2010 neděle
4038.
03. 10. 2010 neděle
4039.
03. 10. 2010 neděle
4040.
03. 10. 2010 neděle
6. hrací kolo
4041.
10. 10. 2010 neděle
4042.
10. 10. 2010 neděle
4043.
10. 10. 2010 neděle
4044.
10. 10. 2010 neděle
4045.
10. 10. 2010 neděle
4046.
10. 10. 2010 neděle
4047.
10. 10. 2010 neděle
4048.
10. 10. 2010 neděle
7. hrací kolo
4049.
17. 10. 2010 neděle
4050.
17. 10. 2010 neděle
4051.
17. 10. 2010 neděle
4052.
17. 10. 2010 neděle
4053.
17. 10. 2010 neděle
4054.
17. 10. 2010 neděle
4055.
17. 10. 2010 neděle
4056.
17. 10. 2010 neděle
8. hrací kolo
4057.
24. 10. 2010 neděle
4058.
24. 10. 2010 neděle
4059.
24. 10. 2010 neděle
4060.
24. 10. 2010 neděle
4061.
24. 10. 2010 neděle
4062.
24. 10. 2010 neděle
4063.
24. 10. 2010 neděle
4064.
24. 10. 2010 neděle
9. hrací kolo
4065.
28. 10. 2010 čtvrtek
4066.
28. 10. 2010 čtvrtek
4067.
28. 10. 2010 čtvrtek
4068.
28. 10. 2010 čtvrtek
4069.
28. 10. 2010 čtvrtek
4070.
28. 10. 2010 čtvrtek
4071.
28. 10. 2010 čtvrtek
4072.
28. 10. 2010 čtvrtek
10. hrací kolo
4073.
31. 10. 2010 neděle
4074.
31. 10. 2010 neděle
4075.
31. 10. 2010 neděle
4076.
31. 10. 2010 neděle
4077.
31. 10. 2010 neděle
4078.
31. 10. 2010 neděle
4079.
31. 10. 2010 neděle
4080.
31. 10. 2010 neděle
11. hrací kolo
4081.
07. 11. 2010 neděle
4082.
07. 11. 2010 neděle
4083.
07. 11. 2010 neděle
4084.
07. 11. 2010 neděle
4085.
07. 11. 2010 neděle
4086.
07. 11. 2010 neděle
4087.
07. 11. 2010 neděle
4088.
07. 11. 2010 neděle
12. hrací kolo
4089.
14. 11. 2010 neděle
4090.
14. 11. 2010 neděle
4091.
14. 11. 2010 neděle
4092.
14. 11. 2010 neděle
4093.
14. 11. 2010 neděle
4094.
14. 11. 2010 neděle
4095.
14. 11. 2010 neděle
4096.
14. 11. 2010 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
volno
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
volno
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
volno
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
volno
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
60
13. hrací kolo
4097.
17. 11. 2010 středa
4098.
17. 11. 2010 středa
4099.
17. 11. 2010 středa
4100.
17. 11. 2010 středa
4101.
17. 11. 2010 středa
4102.
17. 11. 2010 středa
4103.
17. 11. 2010 středa
4104.
17. 11. 2010 středa
14. hrací kolo
4105.
21. 11. 2010 neděle
4106.
21. 11. 2010 neděle
4107.
21. 11. 2010 neděle
4108.
21. 11. 2010 neděle
4109.
21. 11. 2010 neděle
4110.
21. 11. 2010 neděle
4111.
21. 11. 2010 neděle
4112.
21. 11. 2010 neděle
15. hrací kolo
4113.
28. 11. 2010 neděle
4114.
28. 11. 2010 neděle
4115.
28. 11. 2010 neděle
4116.
28. 11. 2010 neděle
4117.
28. 11. 2010 neděle
4118.
28. 11. 2010 neděle
4119.
28. 11. 2010 neděle
4120.
28. 11. 2010 neděle
16. hrací kolo
4121.
05. 12. 2010 neděle
4122.
05. 12. 2010 neděle
4123.
05. 12. 2010 neděle
4124.
05. 12. 2010 neděle
4125.
05. 12. 2010 neděle
4126.
05. 12. 2010 neděle
4127.
05. 12. 2010 neděle
4128.
05. 12. 2010 neděle
17. hrací kolo
4129.
12. 12. 2010 neděle
4130.
12. 12. 2010 neděle
4131.
12. 12. 2010 neděle
4132.
12. 12. 2010 neděle
4133.
12. 12. 2010 neděle
4134.
12. 12. 2010 neděle
4135.
12. 12. 2010 neděle
4136.
12. 12. 2010 neděle
18. hrací kolo
4137.
19. 12. 2010 neděle
4138.
19. 12. 2010 neděle
4139.
19. 12. 2010 neděle
4140.
19. 12. 2010 neděle
4141.
19. 12. 2010 neděle
4142.
19. 12. 2010 neděle
4143.
19. 12. 2010 neděle
4144.
19. 12. 2010 neděle
19. hrací kolo
4145.
09. 01. 2011 neděle
4146.
09. 01. 2011 neděle
4147.
09. 01. 2011 neděle
4148.
09. 01. 2011 neděle
4149.
09. 01. 2011 neděle
4150.
09. 01. 2011 neděle
4151.
09. 01. 2011 neděle
4152.
09. 01. 2011 neděle
20. hrací kolo
4153.
16. 01. 2011 neděle
4154.
16. 01. 2011 neděle
4155.
16. 01. 2011 neděle
4156.
16. 01. 2011 neděle
4157.
16. 01. 2011 neděle
4158.
16. 01. 2011 neděle
4159.
16. 01. 2011 neděle
4160.
16. 01. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
volno
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
volno
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
volno
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
61
21. hrací kolo
4161.
23. 01. 2011 neděle
4162.
23. 01. 2011 neděle
4163.
23. 01. 2011 neděle
4164.
23. 01. 2011 neděle
4165.
23. 01. 2011 neděle
4166.
23. 01. 2011 neděle
4167.
23. 01. 2011 neděle
4168.
23. 01. 2011 neděle
22. hrací kolo
4169.
30. 01. 2011 neděle
4170.
30. 01. 2011 neděle
4171.
30. 01. 2011 neděle
4172.
30. 01. 2011 neděle
4173.
30. 01. 2011 neděle
4174.
30. 01. 2011 neděle
4175.
30. 01. 2011 neděle
4176.
30. 01. 2011 neděle
23. hrací kolo
4177.
06. 02. 2011 neděle
4178.
06. 02. 2011 neděle
4179.
06. 02. 2011 neděle
4180.
06. 02. 2011 neděle
4181.
06. 02. 2011 neděle
4182.
06. 02. 2011 neděle
4183.
06. 02. 2011 neděle
4184.
06. 02. 2011 neděle
24. hrací kolo
4185.
13. 02. 2011 neděle
4186.
13. 02. 2011 neděle
4187.
13. 02. 2011 neděle
4188.
13. 02. 2011 neděle
4189.
13. 02. 2011 neděle
4190.
13. 02. 2011 neděle
4191.
13. 02. 2011 neděle
4192.
13. 02. 2011 neděle
25. hrací kolo
4193.
20. 02. 2011 neděle
4194.
20. 02. 2011 neděle
4195.
20. 02. 2011 neděle
4196.
20. 02. 2011 neděle
4197.
20. 02. 2011 neděle
4198.
20. 02. 2011 neděle
4199.
20. 02. 2011 neděle
4200.
20. 02. 2011 neděle
26. hrací kolo
4201.
27. 02. 2011 neděle
4202.
27. 02. 2011 neděle
4203.
27. 02. 2011 neděle
4204.
27. 02. 2011 neděle
4205.
27. 02. 2011 neděle
4206.
27. 02. 2011 neděle
4207.
27. 02. 2011 neděle
4208.
27. 02. 2011 neděle
27. hrací kolo
4209.
06. 03. 2011 neděle
4210.
06. 03. 2011 neděle
4211.
06. 03. 2011 neděle
4212.
06. 03. 2011 neděle
4213.
06. 03. 2011 neděle
4214.
06. 03. 2011 neděle
4215.
06. 03. 2011 neděle
4216.
06. 03. 2011 neděle
28. hrací kolo
4217.
13. 03. 2011 neděle
4218.
13. 03. 2011 neděle
4219.
13. 03. 2011 neděle
4220.
13. 03. 2011 neděle
4221.
13. 03. 2011 neděle
4222.
13. 03. 2011 neděle
4223.
13. 03. 2011 neděle
4224.
13. 03. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
volno
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
volno
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
volno
JHK JASTRZEBIE
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
JHK JASTRZEBIE
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
volno
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
volno
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
62
29. hrací kolo
4225.
20. 03. 2011 neděle
4226.
20. 03. 2011 neděle
4227.
20. 03. 2011 neděle
4228.
20. 03. 2011 neděle
4229.
20. 03. 2011 neděle
4230.
20. 03. 2011 neděle
4231.
20. 03. 2011 neděle
4232.
20. 03. 2011 neděle
30. hrací kolo
4233.
27. 03. 2011 neděle
4234.
27. 03. 2011 neděle
4235.
27. 03. 2011 neděle
4236.
27. 03. 2011 neděle
4237.
27. 03. 2011 neděle
4238.
27. 03. 2011 neděle
4239.
27. 03. 2011 neděle
4240.
27. 03. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
volno
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
volno
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
volno
63
9.4 Krajská liga žáků 3. tříd - Minihokej
• Předpis: Hraje se podle pravidel minihokeje, uvedených v tomto
rozpise mistrovských soutěží
• Věková kategorie: Ročníky 2002 a 2001 navštěvující 3. třídu
• Hrací doba: 3 x 15 minut hrubého času – bez tabulek, jen zveřejněný
výsledky utkání.
• Systém: Dvoukolově každý s každým – 3 hráči v poli + brankář
(střídání do 90 vteřin a povinné barevné označení trojic). V týmu musí
být nejméně 6 hráčů a 1 brankář, mužstvo musí postavit dva týmy
(modrý, červený).
Účastníci soutěže:
Hrací den
Začátek utkání
1.
HC KOPŘIVNICE
neděle
09.00
2.
HC FRÝDEK-MÍSTEK
neděle
SDŘ
3.
HC OCELÁŘI TŘINEC
neděle
SDŘ
4.
HK KRNOV
neděle
SDŘ
5.
SK KARVINÁ
neděle
SDŘ
6.
TJ SL. Č. TĚŠÍN
neděle
SDŘ
7.
HC SLEZAN OPAVA
neděle
SDŘ
8.
HK NOVÝ JIČÍN
neděle
09.00
9.
HC HAVÍŘOV
neděle
SDŘ
10. HC PLUS OIL ORLOVÁ
sobota/neděle
SDŘ
11. HC RT TORAX PORUBA
sobota
10.00
12. HC STUDÉNKA
neděle
SDŘ
13. HC VÍTKOVICE STEEL
neděle
08.45
14. JKH GKS JASTRZEBIE
sobota
12.45
15. HC ČERNÍ VLCI
neděle
SDŘ
16. HC BOHUMÍN
neděle
SDŘ
Pokud u mužstva není uveden den a začátek utkání, postupuje se dle čl. 302 SDŘ.
Základní část
1. hrací kolo
3001.
12. 09. 2010 neděle
3002.
12. 09. 2010 neděle
3003.
12. 09. 2010 neděle
3004.
12. 09. 2010 neděle
3005.
12. 09. 2010 neděle
3006.
12. 09. 2010 neděle
3007.
12. 09. 2010 neděle
3008.
12. 09. 2010 neděle
2. hrací kolo
3009.
19. 09. 2010 neděle
3010.
19. 09. 2010 neděle
3011.
19. 09. 2010 neděle
3012.
19. 09. 2010 neděle
3013.
19. 09. 2010 neděle
3014.
19. 09. 2010 neděle
3015.
19. 09. 2010 neděle
3016.
19. 09. 2010 neděle
3. hrací kolo
3017.
26. 09. 2010 neděle
3018.
26. 09. 2010 neděle
3019.
26. 09. 2010 neděle
3020.
26. 09. 2010 neděle
3021.
26. 09. 2010 neděle
3022.
26. 09. 2010 neděle
3023.
26. 09. 2010 neděle
3024.
26. 09. 2010 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC BOHUMÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC BOHUMÍN
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
64
4. hrací kolo
3025.
28. 09. 2010 úterý
3026.
28. 09. 2010 úterý
3027.
28. 09. 2010 úterý
3028.
28. 09. 2010 úterý
3029.
28. 09. 2010 úterý
3030.
28. 09. 2010 úterý
3031.
28. 09. 2010 úterý
3032.
28. 09. 2010 úterý
5. hrací kolo
3033.
03. 10. 2010 neděle
3034.
03. 10. 2010 neděle
3035.
03. 10. 2010 neděle
3036.
03. 10. 2010 neděle
3037.
03. 10. 2010 neděle
3038.
03. 10. 2010 neděle
3039.
03. 10. 2010 neděle
3040.
03. 10. 2010 neděle
6. hrací kolo
3041.
10. 10. 2010 neděle
3042.
10. 10. 2010 neděle
3043.
10. 10. 2010 neděle
3044.
10. 10. 2010 neděle
3045.
10. 10. 2010 neděle
3046.
10. 10. 2010 neděle
3047.
10. 10. 2010 neděle
3048.
10. 10. 2010 neděle
7. hrací kolo
3049.
17. 10. 2010 neděle
3050.
17. 10. 2010 neděle
3051.
17. 10. 2010 neděle
3052.
17. 10. 2010 neděle
3053.
17. 10. 2010 neděle
3054.
17. 10. 2010 neděle
3055.
17. 10. 2010 neděle
3056.
17. 10. 2010 neděle
8. hrací kolo
3057.
24. 10. 2010 neděle
3058.
24. 10. 2010 neděle
3059.
24. 10. 2010 neděle
3060.
24. 10. 2010 neděle
3061.
24. 10. 2010 neděle
3062.
24. 10. 2010 neděle
3063.
24. 10. 2010 neděle
3064.
24. 10. 2010 neděle
9. hrací kolo
3065.
28. 10. 2010 čtvrtek
3066.
28. 10. 2010 čtvrtek
3067.
28. 10. 2010 čtvrtek
3068.
28. 10. 2010 čtvrtek
3069.
28. 10. 2010 čtvrtek
3070.
28. 10. 2010 čtvrtek
3071.
28. 10. 2010 čtvrtek
3072.
28. 10. 2010 čtvrtek
10. hrací kolo
3073.
31. 10. 2010 neděle
3074.
31. 10. 2010 neděle
3075.
31. 10. 2010 neděle
3076.
31. 10. 2010 neděle
3077.
31. 10. 2010 neděle
3078.
31. 10. 2010 neděle
3079.
31. 10. 2010 neděle
3080.
31. 10. 2010 neděle
11. hrací kolo
3081.
07. 11. 2010 neděle
3082.
07. 11. 2010 neděle
3083.
07. 11. 2010 neděle
3084.
07. 11. 2010 neděle
3085.
07. 11. 2010 neděle
3086.
07. 11. 2010 neděle
3087.
07. 11. 2010 neděle
3088.
07. 11. 2010 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC BOHUMÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC BOHUMÍN
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC BOHUMÍN
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
HC BOHUMÍN
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
65
12. hrací kolo
3089.
14. 11. 2010 neděle
3090.
14. 11. 2010 neděle
3091.
14. 11. 2010 neděle
3092.
14. 11. 2010 neděle
3093.
14. 11. 2010 neděle
3094.
14. 11. 2010 neděle
3095.
14. 11. 2010 neděle
3096.
14. 11. 2010 neděle
13. hrací kolo
3097.
17. 11. 2010 středa
3098.
17. 11. 2010 středa
3099.
17. 11. 2010 středa
3100.
17. 11. 2010 středa
3101.
17. 11. 2010 středa
3102.
17. 11. 2010 středa
3103.
17. 11. 2010 středa
3104.
17. 11. 2010 středa
14. hrací kolo
3105.
21. 11. 2010 neděle
3106.
21. 11. 2010 neděle
3107.
21. 11. 2010 neděle
3108.
21. 11. 2010 neděle
3109.
21. 11. 2010 neděle
3110.
21. 11. 2010 neděle
3111.
21. 11. 2010 neděle
3112.
21. 11. 2010 neděle
15. hrací kolo
3113.
28. 11. 2010 neděle
3114.
28. 11. 2010 neděle
3115.
28. 11. 2010 neděle
3116.
28. 11. 2010 neděle
3117.
28. 11. 2010 neděle
3118.
28. 11. 2010 neděle
3119.
28. 11. 2010 neděle
3120.
28. 11. 2010 neděle
16. hrací kolo
3121.
05. 12. 2010 neděle
3122.
05. 12. 2010 neděle
3123.
05. 12. 2010 neděle
3124.
05. 12. 2010 neděle
3125.
05. 12. 2010 neděle
3126.
05. 12. 2010 neděle
3127.
05. 12. 2010 neděle
3128.
05. 12. 2010 neděle
17. hrací kolo
3129.
12. 12. 2010 neděle
3130.
12. 12. 2010 neděle
3131.
12. 12. 2010 neděle
3132.
12. 12. 2010 neděle
3133.
12. 12. 2010 neděle
3134.
12. 12. 2010 neděle
3135.
12. 12. 2010 neděle
3136.
12. 12. 2010 neděle
18. hrací kolo
3137.
19. 12. 2010 neděle
3138.
19. 12. 2010 neděle
3139.
19. 12. 2010 neděle
3140.
19. 12. 2010 neděle
3141.
19. 12. 2010 neděle
3142.
19. 12. 2010 neděle
3143.
19. 12. 2010 neděle
3144.
19. 12. 2010 neděle
19. hrací kolo
3145.
09. 01. 2011 neděle
3146.
09. 01. 2011 neděle
3147.
09. 01. 2011 neděle
3148.
09. 01. 2011 neděle
3149.
09. 01. 2011 neděle
3150.
09. 01. 2011 neděle
3151.
09. 01. 2011 neděle
3152.
09. 01. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
HC BOHUMÍN
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC BOHUMÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC BOHUMÍN
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC BOHUMÍN
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
66
20. hrací kolo
3153.
16. 01. 2011 neděle
3154.
16. 01. 2011 neděle
3155.
16. 01. 2011 neděle
3156.
16. 01. 2011 neděle
3157.
16. 01. 2011 neděle
3158.
16. 01. 2011 neděle
3159.
16. 01. 2011 neděle
3160.
16. 01. 2011 neděle
21. hrací kolo
3161.
23. 01. 2011 neděle
3162.
23. 01. 2011 neděle
3163.
23. 01. 2011 neděle
3164.
23. 01. 2011 neděle
3165.
23. 01. 2011 neděle
3166.
23. 01. 2011 neděle
3167.
23. 01. 2011 neděle
3168.
23. 01. 2011 neděle
22. hrací kolo
3169.
30. 01. 2011 neděle
3170.
30. 01. 2011 neděle
3171.
30. 01. 2011 neděle
3172.
30. 01. 2011 neděle
3173.
30. 01. 2011 neděle
3174.
30. 01. 2011 neděle
3175.
30. 01. 2011 neděle
3176.
30. 01. 2011 neděle
23. hrací kolo
3177.
06. 02. 2011 neděle
3178.
06. 02. 2011 neděle
3179.
06. 02. 2011 neděle
3180.
06. 02. 2011 neděle
3181.
06. 02. 2011 neděle
3182.
06. 02. 2011 neděle
3183.
06. 02. 2011 neděle
3184.
06. 02. 2011 neděle
24. hrací kolo
3185.
13. 02. 2011 neděle
3186.
13. 02. 2011 neděle
3187.
13. 02. 2011 neděle
3188.
13. 02. 2011 neděle
3189.
13. 02. 2011 neděle
3190.
13. 02. 2011 neděle
3191.
13. 02. 2011 neděle
3192.
13. 02. 2011 neděle
25. hrací kolo
3193.
20. 02. 2011 neděle
3194.
20. 02. 2011 neděle
3195.
20. 02. 2011 neděle
3196.
20. 02. 2011 neděle
3197.
20. 02. 2011 neděle
3198.
20. 02. 2011 neděle
3199.
20. 02. 2011 neděle
3200.
20. 02. 2011 neděle
26. hrací kolo
3201.
27. 02. 2011 neděle
3202.
27. 02. 2011 neděle
3203.
27. 02. 2011 neděle
3204.
27. 02. 2011 neděle
3205.
27. 02. 2011 neděle
3206.
27. 02. 2011 neděle
3207.
27. 02. 2011 neděle
3208.
27. 02. 2011 neděle
27. hrací kolo
3209.
06. 03. 2011 neděle
3210.
06. 03. 2011 neděle
3211.
06. 03. 2011 neděle
3212.
06. 03. 2011 neděle
3213.
06. 03. 2011 neděle
3214.
06. 03. 2011 neděle
3215.
06. 03. 2011 neděle
3216.
06. 03. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC BOHUMÍN
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HC BOHUMÍN
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
HC BOHUMÍN
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC BOHUMÍN
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
67
28. hrací kolo
3217.
13. 03. 2011 neděle
3218.
13. 03. 2011 neděle
3219.
13. 03. 2011 neděle
3220.
13. 03. 2011 neděle
3221.
13. 03. 2011 neděle
3222.
13. 03. 2011 neděle
3223.
13. 03. 2011 neděle
3224.
13. 03. 2011 neděle
29. hrací kolo
3225.
20. 03. 2011 neděle
3226.
20. 03. 2011 neděle
3227.
20. 03. 2011 neděle
3228.
20. 03. 2011 neděle
3229.
20. 03. 2011 neděle
3230.
20. 03. 2011 neděle
3231.
20. 03. 2011 neděle
3232.
20. 03. 2011 neděle
30. hrací kolo
3233.
27. 03. 2011 neděle
3234.
27. 03. 2011 neděle
3235.
27. 03. 2011 neděle
3236.
27. 03. 2011 neděle
3237.
27. 03. 2011 neděle
3238.
27. 03. 2011 neděle
3239.
27. 03. 2011 neděle
3240.
27. 03. 2011 neděle
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
HC SLEZAN OPAVA
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
JHK JASTRZEBIE
HC VÍTKOVICE STEEL
HC STUDÉNKA
HC RT TORAX PORUBA
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC HAVÍŘOV
HK NOVÝ JIČÍN
HC BOHUMÍN
HC KOPŘIVNICE
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC OCELÁŘI TŘINEC
HK KRNOV
SK KARVINÁ
HC ČERNÍ VLCI
HC SLEZAN OPAVA
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
00:00
HC BOHUMÍN
HC SLEZAN OPAVA
HC ČERNÍ VLCI
SK KARVINÁ
HK KRNOV
HC OCELÁŘI TŘINEC
HC FRÝDEK-MÍSTEK
HC KOPŘIVNICE
HK NOVÝ JIČÍN
HC HAVÍŘOV
HC PLUS OIL ORLOVÁ
HC RT TORAX PORUBA
HC STUDÉNKA
HC VÍTKOVICE STEEL
JHK JASTRZEBIE
TJ Sl. ČESKÝ TĚŠÍN
Dovednostní soutěže 3.-4.tř.
Dovednostní soutěže pro soutěže přípravek 3. a 4.tř., bude TMK ČSLH pravidelně měsíčně obměňovat.
Soubor cvičení na každý měsíc bude vždy týden před koncem měsíce uveden na webových stránkách
www.akademiecslh.cz Na každé utkání je proto nutno počítat s časovou rezervou cca 30 minut. U turnajů
2. tř. dovednostní soutěže nebudou.
68
9.5 Krajská liga žáků 2. tříd - Minihokej
• Předpis: Hraje se podle pravidel minihokeje, uvedených v tomto rozpise
mistrovských soutěží
• Věková kategorie: Ročníky 2003 a mladší
• Hrací doba: 3 x 15 minut hrubého času – bez tabulek, jen zveřejněný
výsledky utkání.
• Systém: Turnaje, střídání interval do 90 vteřin, povinné barevné
označení čtveřic. V případě, že klub přihlásí dva týmy (modrý a červený)
je nejmenší počet hráčů v týmu 8+1 (16+2).
Poznámka:
Pořádající oddíly si mohou vybrat, kterou sobotu nebo
neděli v měsíci si zvolí jako hrací den, ale musí to
oznámit dle SDŘ.
Účastníci soutěže:
Hrací den
Začátek utkání
1. HC KOPŘIVNICE
SDŘ
SDŘ
2. HC FRÝDEK-MÍSTEK
SDŘ
SDŘ
3. HC OCELÁŘI TŘINEC
SDŘ
SDŘ
4. HK KRNOV
SDŘ
SDŘ
5. SK KARVINÁ
SDŘ
SDŘ
6. TJ SL. Č. TĚŠÍN
SDŘ
SDŘ
7. HC SLEZAN OPAVA
SDŘ
SDŘ
8. HK NOVÝ JIČÍN
SDŘ
SDŘ
9. HC HAVÍŘOV
SDŘ
SDŘ
10. HC PLUS OIL ORLOVÁ
SDŘ
SDŘ
11. HC RT TORAX PORUBA
SDŘ
SDŘ
12. HC STUDÉNKA
SDŘ
SDŘ
13. HC VÍTKOVICE STEEL
SDŘ
SDŘ
14. HC ČERNÍ VLCI
SDŘ
SDŘ
15. HC BOHUMÍN
SDŘ
SDŘ
Pokud u mužstva není uveden den a začátek utkání, postupuje se dle čl. 302 SDŘ.
sk. A
sk.B
sk.C
1. HK NOVÝ JIČÍN
2.HC SLEZAN OPAVA
3.HC VÍTKOVICE STEEL
4.HC VOKD PORUBA
5.HK KRNOV
1.HC HAVÍŘOV PANTHERS
1.HC KOPŘIVNICE
3.HC OCELÁŘI TŘINEC
4.HC FRÝDEK-MÍSTEK
5.HC STUDÉNKA
poř. 10/2009 – KRNOV
č.u.
1A OPAVA – KRNOV
2A VÍTKOVICE – PORUBA
3A N. JIČÍN – OPAVA
4A PORUBA – KRNOV
5A VÍTKOVICE – N. JIČÍN
poř. 10/2009 – STUDÉNKA
č.u.
1B KOPŘIVNICE – STUDÉNKA
2B TŘINEC – FRÝDEK
3B HAVÍŘOV – KOPŘIVNICE
4B FRÝDEK – STUDÉNKA
5B TŘINEC – HAVÍŘOV
poř. 11/2009 – PORUBA
č.u.
6A N. JIČÍN – PORUBA
7A OPAVA – VÍTKOVICE
8A KRNOV - N. JIČÍN
9A PORUBA – OPAVA
10A KRNOV – VÍTKOVICE
poř. 11/2009 – F. MÍSTEK
č.u.
6B HAVÍŘOV – FRÝDEK
7B HC KOPŘIVNICE – TŘINEC
8B STUDÉNKA – HAVÍŘOV
9B FRÝDEK – KOPŘIVNICE
10BSTUDÉNKA – TŘINEC
69
1.HC ČERNÍ VLCI
2.SK KARVINÁ
3.TJ SL. Č. TĚŠÍN
4.HC ORLOVÁ
5.HC BOHUMÍN
poř. 10/2009 – BOHUMÍN
č.u.
1C KARVINÁ – BOHUMÍN
2C Č. TĚŠÍN – ORLOVÁ
3C HC ČERNÍ VLCI – KARVINÁ
4C ORLOVÁ – BOHUMÍN
5C Č. TĚŠÍN – HC ČERNÍ VLCI
poř. 11/2009 – ORLOVÁ
č.u.
6C HC ČERNÍ VLCI - ORLOVÁ
7C KARVINÁ - Č. TĚŠÍN
8C BOHUMÍN – HC ČERNÍ VLCI
9C ORLOVÁ – KARVINÁ
10C BOHUMÍN - Č. TĚŠÍN
sk. D
sk.E
1.HC FRÝDEK-MÍSTEK
2.HC HAVÍŘOV PANTHERS
3.HC BOHUMÍN
4. HK NOVÝ JIČÍN
5. HC ČERNÍ VLCI
sk.F
1.HC KRNOV
1.HC KOPŘIVNICE
3.HC ORLOVÁ
4.HC SLEZAN OPAVA
5.SK KARVINÁ
1.HC VOKD PORUBA
2.HC OCELÁŘI TŘINEC
3.HC STUDÉNKA
4.TJ SLAVOJ Č. TĚŠÍN
5.HC VÍTKOVICE STEEL
poř. 12/2009 – ROŽNOV
č.u.
1D HAVÍŘOV – HC ČERNÍ VLCI
2D BOHUMÍN - N. JIČÍN
3D FRÝDEK – HAVÍŘOV
4D N. JIČÍN – HC ČERNÍ VLCI
5D BOHUMÍN – FRÝDEK
poř. 12/2009 – KARVINÁ
č.u.
1E KOPŘIVNICE – KARVINÁ
2E ORLOVÁ – OPAVA
3E KRNOV – KOPŘIVNICE
4E OPAVA - KARVINÁ
5E ORLOVÁ – KRNOV
poř. 12/2009 – VÍTKOVICE
č.u.
1F TŘINEC - VÍTKOVICE
2F STUDÉNKA - Č. TĚŠÍN
3F PORUBA - TŘINEC
4F Č. TĚŠÍN - VÍTKOVICE
5F STUDÉNKA - PORUBA
poř. 1/2010 – N. JIČÍN
č.u.
6D FRÝDEK - N. JIČÍN
7D HAVÍŘOV – BOHUMÍN
8D HC ČERNÍ VLCI – FRÝDEK
9D N. JIČÍN – HAVÍŘOV
10D HC ČERNÍ VLCI – BOHUMÍN
poř. 1/2010 – OPAVA
č.u.
6E KRNOV – OPAVA
7E KOPŘIVNICE – ORLOVÁ
8E KARVINÁ – KRNOV
9E OPAVA – KOPŘIVNICE
10E KARVINÁ – ORLOVÁ
poř. 1/2010 – Č. TĚŠÍN
č.u.
6F PORUBA – Č. TĚŠÍN
7F TŘINEC - STUDÉNKA
8F VÍTKOVICE - PORUBA
9F Č. TĚŠÍN - TŘINEC
10F VÍTKOVICE - STUDÉNKA
sk. G
1. HC FRÝDEK-MÍSTEK
2.HC VÍTKOVICE STEEL
3.HC ORLOVÁ
4.HK BOHUMÍN
5.HC OCELÁŘÍ TŘINEC
poř. 2/2010 – TŘINEC
č.u.
1G VÍTKOVICE – TŘINEC
2G ORLOVÁ - BOHUMÍN
3G FRÝDEK – VÍTKOVICE
4G BOHUMÍN - TŘINEC
5G ORLOVÁ – FRÝDEK
poř. 3/2010 – BOHUMÍN
č.u.
6G FRÝDEK - BOHUMÍN
7G VÍTKOVICE - ORLOVÁ
8G TŘINEC – FRÝDEK
9G BOHUMÍN - VÍTKOVICE
10G TŘINEC – ORLOVA
sk.H
sk.I
1.TJ SLAVOJ Č. TĚŠÍN
1.HC ČERNÍ VLCI
3.HK N. JIČÍN
4.HK KRNOV
5.HC KOPŘIVNICE
1.HC VOKD PORUBA
2.HC SLEZAN OPAVA
3.SK KARVINÁ
4.HC STUDÉNKA
5.HC HAVÍŘOV PANTHERS
poř. 2/2010 – KOPŘIVNICE
poř. 2/20 – HAVÍŘOV
č.u.
č.u.
1H HC ČERNÍ VLCI - KOPŘIVNICE 1I OPAVA - HAVÍŘOV
2H N. JIČÍN – KRNOV
2I KARVINÁ - STUDÉNKA
3H Č. TĚŠÍN – HC ČERNÍ VLCI
3I PORUBA - OPAVA
4H KRNOV - KOPŘIVNICE
4I STUDÉNKA - HAVÍŘOV
5H N. JIČÍN – Č. TĚŠÍN
5I KARVINÁ - PORUBA
poř. 3/2010 – KRNOV
č.u.
6H Č. TĚŠÍN - KRNOV
7H HC ČERNÍ VLCI – N. JIČÍN
8H KOPŘIVNICE – Č. TĚŠÍN
9H KRNOV – HC ČERNÍ VLCI
10H KOPŘIVNICE – N. JIČÍN
70
poř. 3/2010 – STUDÉNKA
č.u.
6I PORUBA – STUDÉNKA
7I OPAVA - KARVINÁ
8I HAVÍŘOV - PORUBA
9ISTUDÉNKA - OPAVA
10IHAVÍŘOV – KARVINÁ
13. ADRESÁŘ KLUBŮ A ORGANIZAČNÍCH PRACOVNÍKŮ
HK Krnov
č.k. 80103
Milouš DVOŘÁK
Ježnická 1
794 01 Krnov
TM: 732 123 444
TF: 554 637 356
e-mail: [email protected]
TJ Horní Benešov
č.k. 80102
Ing. Vojtěch MUŽNÝ
Žižkova 16
794 01 Krnov
(Ing. Strmiska) TM: 606 700 795
TZ: 554 610 075
e-mail: [email protected]
OKRES FRÝDEK - MÍSTEK
HC Frýdek - Místek
č.k. 80201
Martin KURAJSKÝ
HCFM Na Příkopě 63162
738 01 Frýdek - Místek
TZ: 558 630 622
TM: 603 785 852
TF: 558 630 622
e-mail: [email protected]
www.hcf-m.cz
HC O. Třinec
č.k. 80203
René MUCHA
Sosnova 392
739 61 Třinec
TZ: 558 999 444
TM: 606 638 811
TF: 558 999 429
e-mail: [email protected]
OKRES KARVINÁ
SK Karviná
č.k. 80303
Dalibor BONIATTI
ZS. K. Sliwky 783/2A
733 01 Karviná-Fryštát
TZ: 596 323 890
TM: 731 447 360
TF: 59 632 3890
e-mail: [email protected]
www.skkarvina.cz
HC Havířov
č.k. 80608
Pavel JURČÍK
Těšínská 2
736 01 Havířov-Podlesí
TZ: 596 410 163
TM: 777 774 020
TF: 596 410 163
e-mail: [email protected]
www.hc-havirov.cz
HC Plus Oil Orlová
č.k. 80305
Pavla HERZANOVÁ
Na Stuchlíkovci 982
735 14 Orlová-Lutyně
71
TZ: 596 521 890
TM: 605 258 399
e-mail: [email protected]
www.hcorlova.cz
TJ Slavoj
Český Těšín
č.k. 80302
Ladislav KOTRLA
AUTOSOUČÁSTI
U mlékárny 1909/14
737 01 Český Těšín
TZ: 558 711 445
TM: 606 376 068
e-mail: [email protected]
HC Bohumín
č.k. 80309
Jan JANÍK
Zátiší 711
735 31 Skřečoň
TM: 737 238 900
email: [email protected]
www. hcbohumin.cz
HK Nový Jičín
č.k. 80403
Jiří MOHLER
Myslbekova 36
741 01 Nový Jičín
TZ: 556 704 455
TM: 602 758 440
TF : 556 704 455
e-mail: [email protected]
www.hcnj.cz
HC Kopřivnice
č.k. 80402
Libor POLÁŠEK
Masarykovo nám. 540
742 21 Kopřivnice
TZ: 556 812 666
TM: 603 266 874
e-mail:[email protected]
www.hc-koprivnice.cz
HC Studénka
č.k. 80406
Radek POBOŘIL
Budovatelská 770
742 13 Studénka
TJ Frenštát p/R
č.k. 80401
Mgr. Vlastimil KŘESÁLEK
TM: 603 430 773
Martinská čtvrť 1159
TF : 556 831 239
744 01 Frenštát p/Radhoštěm e-mail: [email protected]
OKRES NOVÝ JIČÍN
TM: 774 700 544
e-mail: [email protected]
www.hc-studenka.cz
OKRES OPAVA
HC Slezan Opava
č.k. 80605
Jaroslav PLANOVSKÝ
Zámecký okruh 8
746 01 Opava
TZ: 553 624 356
TM: 775 578 356
e-mail: [email protected]
OKRES OSTRAVA
HC Vítkovice Steel
č.k. 80702
Ladislav SVOZIL
ČEZ Aréna, Ruská 3077/135
700 30 Ostrava-Zábřeh
TZ: 596 707 227
TM: 602 358 256
TF: 596 783 222
e-mail: [email protected]
www.hc-vitkovice.cz
72
HC RT TORAX Poruba
č.k. 80711
Lidvína CVIERTNOVÁ
ZS. Čkalovova 20
708 00 Ostrava-Poruba
TZ: 59 697 7222
TM: 736 755 093
TF: 59 697 7291
e-mail: [email protected]
www.hcrttorax.cz
KRAJ ZLÍN
Valašský hok. klub
č.k. 81003
Petr PROPŠ
Sport.areál Lapač
755 01 Vsetín
TM : 775 909 511
TZ : 571 411 981
e-mail: [email protected]
HC PSG Zlín
č.k. 70501
Zdeněk SVOBODA
TZ: 577 056 020
Březnická 4068
TM: 605 562 414
760 01 Zlín
email:[email protected]
HC Rožnov
č.k. 81001
Ing. Bohumil ZAHRADNÍK
TM : 777 002 562
ZS Bučiska 2305 e-mail:[email protected]
756 61 Rožnov pod Radhoštěm
HC Černí Vlci
viz Rožnov
POLSKO
JHK JASTRZEBIE
č.k. 11111
Mariusz BERNACKI
Lesna 1
44 335 Jastrzebie
73
TM: 0048 605 784 040
e-mail:[email protected]
15. A DRESÁŘ DELEGÁTŮ
JEŘÁBEK Jiří
U Jana 539
725 29 Ostrava-Petřkovice
KAŠTOVSKÝ Jiří
Alžírská 1515/5
708 00 Ostrava-Poruba
KRENŽELOK Tomáš Stará cesta 506
ŠAFARČÍK Eduard
FURMÁNEK Josef
TZ: 596 992 121
TM: 723 485 188
[email protected]
TM: 732 812 989
735 53 Dolní Lutyně
RYCHLY Miloš
TM: 604 969 954
[email protected]
Palackého 12
TM : 723 503 679
746 01 Opava
[email protected]
Dvořáková 30
TM : 602 780 891
745 05 Opava-Malé Hoštice
[email protected]
Ke Studánce 270
739 42 Chlebovice
TM : 603 476 779
74
16. S EZNAM ZIMNÍCH STADIÓNŮ
Zimní stadión
Bohumín
Bruntál
Český Těšín
Frýdek-Místek
Havířov
Horní Benešov
Karviná
Kopřivnice
Kravaře
Krnov
Nový Jičín
Opava
Orlová
Ostrava-Poruba
Ostrava-Vítkovice ČEZ
Ostrava – malá hala
Studénka
Třinec
Vedoucí
Foltýn Miroslav
Blažek Ladislav
Pokorný Karel
Slunský Petr Ing.
Bednář Jiří, Ing.
Strmiska Jaroslav, Ing.
Šaloun Marek
Gilar Milan Ing.
Hadamczik Marcel
Skopal Vladimír Ing.
Graca Vlastimil
Chovanec Stanislav
Bořuta Karel
Tošenovjan Rudolf
Čada Pavel Ing.
Sikora Pavel
Pobořil Radek
Trávníček Jaroslav
75
Telefon / fax
596 012 638
544 712 060
558 731 583
558 631 351
602 732 085
606 700 795
724 239 907
556 802 011
777 111 000
554 711 397
556 704 455
602 772 879
731 444 552
736 755 061
602 739 080
739 546 205
774 700 544
723 659 101
hlavní
rozhodčí
čárový
rozhodčí
brankový
video
rozhodčí
časoměřič,
zapisovatel
ostatní
17. O DMĚNY ZA ŘÍZENÍ UTKÁNÍ PODLE SOUTĚŽÍ
250 CHF
250 CHF
500 Kč
300 Kč
250 Kč
150 CHF
150 CHF
500 Kč
250 Kč
200 Kč
Reprezentace junioři, ostatní
3 000 Kč
2 000 Kč
200 Kč
200 Kč
150 Kč
I. liga
2 700 Kč
1 800 Kč
200 Kč
200 Kč
150 Kč
II. liga
1 650 Kč
1 100 Kč
150 Kč
130 Kč
Pohár – semifinále, finále
4 050 Kč
2 700 Kč
390 Kč
250 Kč
200 Kč
Pohár – ostatní kola
2 100 Kč
1 400 Kč
200 Kč
200 Kč
150 Kč
Pohár – předkola
1 050 Kč
700 Kč
150 Kč
120 Kč
Extraliga juniorů
1 000 Kč
650 Kč
150 Kč
130 Kč
I. liga juniorů
750 Kč
500 Kč
140 Kč
120 Kč
Extraliga dorostu
750 Kč
500 Kč
140 Kč
120 Kč
I. liga dorostu
650 Kč
450 Kč
110 Kč
100 Kč
Žákovská liga 6. a 9. tříd,
žákovské výběry
350 Kč
250 Kč
90 Kč
80 Kč
Liga žen
350 Kč
250 Kč
90 Kč
80 Kč
Soutěž
Reprezentace senioři A
viz. poznámka 9.
Reprezentace senioři B, „20“
viz. poznámka 9.
Krajská liga mužů
800 Kč
550 Kč
110 Kč
100 Kč
Ostatní krajské soutěže mužů
400 Kč
270 Kč
80 Kč
70 Kč
Krajské soutěže juniorů
400 Kč
270 Kč
80 Kč
70 Kč
Krajské soutěže dorostu
330 Kč
220 Kč
80 Kč
70 Kč
Krajské soutěže st.žáků
250 Kč
180 Kč
70 Kč
70 Kč
Krajské soutěže ml.žáků
(včetně 6. a 7. tříd)
250 Kč
180 Kč
70 Kč
70 Kč
Krajské soutěže žáků 4. a 5. tříd
220 Kč
150 Kč
70 Kč
70 Kč
Okresní soutěže mužů
350 Kč
230 Kč
70 Kč
70 Kč
Okresní soutěže juniorů, dorostu
250 Kč
150 Kč
60 Kč
60 Kč
Okresní soutěže žáků
150 Kč
100 Kč
60 Kč
60 Kč
Minihokej
100 Kč
76
50 Kč
Jméno + třída
adresa
ADAMEC Radim
Slovanská 20
telefon + mail
1
741 01 Nový Jičín
BÁRTEČEK Lukáš Ing.
Dolní Tošanovice 104
1
739 53 Dolní Tošanovice
BARTOŠÁK René
Sluneční 1378
2
742 21 Kopřivnice
BEČÁK Jan
U Rybníka 1694
2
744 01 Frenštát pod Radhoštěm
BEDNÁŘ Jan
Sovova 16
3
703 00 Ostrava-Vítkovice
BEDNÁŘ Radim
Paskovská 25/558
2
720 00 Ostrava - Hrabová
BEINSTEIN Jiří
Ostravská 882
3
738 01 Frýdek-Místek
BINAR Tomáš
U Tržnice 7
3
747 05 Malé Hoštice
BISTÁK Lukáš
Pod Lesíkem 493
3
724 00 Ostrava – S. Bělá
BOHÁČ Jan
Nová 11
3
747 05 Malé Hoštice
BOJDA Vladan
Habrová 402
1
739 61 Třinec
BOLACKÝ Michal
A. Sovy 1519/43
2
747 05 Opava
BONIATTI Dominik
U Bažantnice 1113
3
735 06 Karviná
BOTUR Robert
Listopadová 389/27
3
718 00 Ostrava - Kunčičky
BROZÁK Tomáš
Provaznická 68
2
700 30 Ostrava - Hrabůvka
BROZÁKOVÁ Petra
Krestova 21
3
700 30 Ostrava - Hrabůvka
BROŽ Rudolf
Bulharská 1419/11
2
708 00 Ostrava - Poruba
BYSTROŇ Jiří
Růžový pahorek 314
2
738 01 Frýdek Místek
CABAN Igor
Družstevní 490
3
742 42 Šenov u N. Jičína
CZUBAJ Vojtěch
Holubova 1750
2
735 06 Karviná – Nové Město
MT
603 599 673
[email protected]
MT
603 975 616
MT
773166431
[email protected]
[email protected]
MT
733755305
MT
728419286
[email protected]
[email protected]
MT
732 548 592
MT
775 143 131
[email protected]
[email protected]
TB
553765073
MT
733 117 202
[email protected]
MT
608448443
MT
737 773 495
[email protected]
[email protected]
MT
774 273 254
MT
731 447 365
[email protected]
[email protected]
MT
774 212 962
[email protected]
MT
775 012 857
[email protected]
MT
774 734 343
MT
603 906 258
[email protected]
[email protected]
TB
558 62 22 44
MT
775 916 779
[email protected]
[email protected]
MT
77
728 344 300
[email protected]
CIRKL Martin
29 dubna 9
1
700 30 Ostrava-Hrabůvka
ČAJA Tomáš
Hlavní třída 23/305
2
736 01 Havířov - Město
ČELADNÍK Martin
kap. Nálepky 1072/8
3
742 21 Kopřivnice
ČERNÝ Viktor
Aviatiků 28
2
700 30 Ostrava-Hrabůvka
ČIŽMARIK Jiří
Stonava 688
2
735 34 Stonava
DUBČÁK Jakub
Mozartova 1785
MT
[email protected]
MT
Želivského 4
2
736 01 Havířov - Podlesí
FIALA Vojtěch
Májová 383
1
735 42 Těrlicko
FILIP Martin
V. Nezvala 738
2
738 02 F-M
FIŠARA David
Opavská 179
2
747 21 Kravaře
FOJTIKOVÁ Eva Ing.
Na Vyhlídce 654
3
739 39 Vratimov
FOLTYN Tomáš
Ruská 1772
3
735 06 Karviná
FRIDEL Tomáš
Jesenická 5
2
794 01 Krnov
GANČARČÍK Petr
Podlesí 1171/6
2
734 01 Karviná-Ráj
GANČARČÍK Milan
Podlesí 1171/6
2
734 01 Karviná-Ráj
GANČARČÍK Patrik
Podlesí 1171/6
MT
Poštovní 601
1
742 13 Studénka
Ing GEBAUER Václav
Sjednocení 633
2
742 13 Studénka
GOLÁŃ Jaroslav
M. Krasové 4450
2
708 00 Ostrava - Poruba
GERLICH Ondřej
Na Návsi 122
2
747 14 Ludgeřovice
733 513 673
[email protected]
MT
737 584 611
[email protected]
MB
596422174
[email protected]
MT
728874183
[email protected]
MT
777 301 435
[email protected]
MT
777 322 782
[email protected]
MT
605 926 880
[email protected]
MT
733161201
[email protected]
MT
608 602 131
[email protected]
MT
732 442 048
[email protected]
MT
777 554 495
[email protected]
MT
773 562 019
[email protected]
MT
773 562 021
[email protected]
MT
734 01 Karviná-Ráj
GEBAUER Jiří
606 601 963
[email protected]
738 02 Frýdek Místek
DŽUPIN Ivo
739844976
774266281
[email protected]
MT
602 966 707
[email protected]
MT
604 135 278
[email protected]
MT
731 708 082
MT
604 369 268
[email protected]
[email protected]
78
GREČMAL Jaroslav
Uhlířská 1267/26
2
792 01 Bruntál
GREČMAL Tomáš
Uhlířská 1267/26
2
792 01 Bruntál
GRIMM Radim
Karvinská 27
3
736 01 Havířov
MT
605 181 069
[email protected]
MT
777 613 820
[email protected]
MT
775 620 750
[email protected]
GULDA Petr
Luční 10
3
747 21 Kravaře
GULDA Tomáš
Novodvorská 5
2
747 21 Kravaře
HÁLA Lubomír
Havířská 1587
2
735 06 Karviná - Nové Město
HALFAR Jakub
F.Čechury 4467/20
3
708 00 Ostrava-Poruba
HANZLÍK Roman
U Hliníku 6
1
746 01 Opava
HANZLÍK Václav
Šňůrková 980
2
742 66 Štramberk
HAVEL Denis
Dukelská 766
2
739 61 Třinec
HAVLÍK Ondřej
Starojická Lhota 113
C
741 01 Nový Jičín
HERGET Lukáš
Roosveltová 24
2
794 01 Krnov
HERMAN Tomáš
Budovatelská 810
3
742 13 Studénka
HLAVATÝ Marek
L.Ševčíka 1499/15
1
709 00 Ostrava - Hulváky
HLAVENKA Martin
Hudební 5
3
709 00 Mariánské Hory
HOCHMAN Jan
Dobrovského 4
3
736 01 Havířov
HOŘÍNEK Lukáš
Klečková 20
2
724 00 Ostrava – S. Bělá
HORÁK Tomáš
Nákupní 426/1
2
736 01 Havířov – Šumbark
HRABČÁK Michal
Na Polanech 32A/236
3
736 01 Havířov – Životice
HRUBEC Miroslav Ing.
J. Matuška 18/12
1
700 30 Ostrava – Dubina
MT
605161924
[email protected]
MT
721969573
MT
737 061 010
[email protected]
[email protected]
MT
774510594
MT
605 147 160
[email protected]
hanzlí[email protected]
MT
721 051 433
MT
724 994 253
[email protected]
[email protected]
MT
732 406 753
[email protected]
MT
776 426 413
[email protected]
MT
605 004 573
MT
775 999 901
[email protected]
[email protected]
MT
721 064 626
MT
732571064
[email protected]
[email protected]
MT
737 283 922
MT
723 764 858
[email protected]
[email protected]
MT
608 402 333
MT
737 099 995
[email protected]
[email protected]
79
HÝŽÁK Aleš
Hodslavice 186
3
742 71 Hodslavice
CHALUPA Petr
Hradecká 20
3
746 01 Opava
CHAMRÁD Jiří
Balbínova 765
2
725 29 Ostrava – Petřkovice
JANDA Roman
Zimmlerova 21
1
700 30 Ostrava – Zábřeh
JANDA Tomáš
Zimmlerova 21
2
700 30 Ostrava – Zábřeh
JANDA Lukáš
Zimmlerova 21
3
700 30 Ostrava – Zábřeh
JEŘÁBEK Antonín
Pod Zahradami 1300
1
742 21 Kopřivnice
JEŘÁBEK Jiří
U Jana 539
1
725 29 Petřkovice
JEZIORSKI David
Jungmannova 5/690
1
736 01 Havířov – Město
JUREČEK Jiří Mgr.
Pavlouskova 4433/1
1
708 00 Ostrava - Pustkovec
KAŠINSKÝ Stanislav
1. Máje 1830
2
738 01 Frýdek Místek
KAŠKA Petr
Zahradní 27
3
742 42 Šenov u N. Jičína
KEPKE Vojtěch
F.S.Tůmy 1223
2
735 14 Orlová – Lutyně
KITTEL Petr
Vančurova 16
2
741 01 Nový Jičín
KLAPETEK Rudolf
Akátová 463
1
747 31 Velké Hoštice
KLEIN Petr
Hlavní náměstí 33
2
794 01 Krnov
KOČÍ Daniel
Borovského 8/813
1
734 01 Karviná
KOLIBA Richard Mgr.
Slovenská 2893
1
733 01 Karviná
KONDRÁT Michal
Budovatelů 15
3
794 01 Krnov
KONVIČKA Martin
Erbenova 798
2
739 61 Třinec
MT
732 383 736
[email protected]
MT
739 308 411
MT
777 272 359
[email protected]
[email protected]
MT
608 272 000
MT
776 338 164
[email protected]
[email protected]
MT
773 920 416
[email protected]
MT
739 059 986
MT
604 969 954
[email protected]
[email protected]
MT
777 851 041
MT
777 628 212
[email protected]
[email protected]
MT
733219937
MT
606 276 950
[email protected]
[email protected]
MT
604 335 344
MT
606482127
[email protected]
MT
728 057 505
MT
737 611 203
[email protected]
[email protected]
MT
733 155 301
MT
606 106 732
[email protected]
[email protected]
MT
774 312 760
MT
721 664 964
[email protected]
[email protected]
80
KOMADA Pavel
U Tesly 1175/7
3
736 01 Havířov-Šumbark
KOPŘIVA Radovan
V. Košaře 28/60
1
700 30 Ostrava – Dubina
KOTAS Martin
Bezručova 8
C
742 16 Studénka
KOZIOL Jakub
Mitrovická 523
2
739 21 Paskov
KRAKOVČÍK Jiří
Hlavní třída 896/2
2
708 00 Ostrava - Poruba
KRENŽELOK Tomáš
Stará cesta 506
1
735 53 Dolní Lutyně
KRENŽELOK David
Stará cesta 506
3
735 53 Dolní Lutyně
KRET Ladislav
Nerudova 331
2
793 12 Horní Benešov
KUDLIČKA Lukáš
Francouzská 1017
2
742 21 Kopřivnice
KULHÁNEK Libor
Pod Moravií 1167
2
742 21 Kopřivnice
KUKELKA David
A. Dvořáka 709
3
742 13 Studénka
KUNCZIK Petr
Sadová 5
3
747 21 Kravaře
KUNCZIK Jabub
Sadova 5
3
747 21 Kravaře
KUNCZIK Tomáš
Sadova 5
2
747 21 Kravaře
KUNZ Jaroslav
2.května 623
2
742 13 Studenka
KUPKA Radim
Vojkovice 24
3
739 51 Frýdek – Místek
KUSÝ Tomáš
Janáčkova 3/330
1
736 01 Havířov – Město
KYLNAR Daniel
Hl.náměsti 18
2
794 01 Krnov
LANGER Aleš
Tichá 507
1
744 01 Frenštát p./R.
LASÁK David
Bolatická 15
2
747 21 Kravaře
MT
732698253
MT
606 592 960
[email protected]
[email protected]
MT
608 120 209
[email protected]
MT
603410554
[email protected]
MT
737 513 308
MT
732 812 989
[email protected]
[email protected]
MT
[email protected]
MT
602 275 096
[email protected]
MT
739 230 691
MT
737 222 348
[email protected]
[email protected]
MT
605 367 529
MT
732 962 937
[email protected]
[email protected]
MT
732 803 696
MT
602 323 928
[email protected]
[email protected]
MT
731 378 536
MT
739 280 521
[email protected]
MT
608 480 381
MT
602 344 116
[email protected]
[email protected]
MT
777 144 072
MT
607 251 191
[email protected]
[email protected]
81
LAZECKÝ Jan
Jasmínová 1617
2
708 00 Ostrava - Poruba
LEDERER Vít
V. Nezvala 738
1
738 01 Frýdek – Místek
LIBIGER René
Choráze 1491
1
742 58 Příbor
LOTKO Lukáš
Lidická 795
1
739 61 Třinec 6
LUDVAR Miloslav
Jungmannova 3
2
795 01 Rýmařov
MACOUN Leoš
Hlavní třída 873
1
708 00 Ostrava – Poruba
MADIGÁR Josef
J. Matušky 1/27
2
700 30 Ostrava – Dubina
MAJETNÝ Daniel
Adamusova 1254
2
735 14 Orlová – Lutyně
MALÍŘ Petr
Albrechtická 23
1
794 01 Krnov
MANČAŘ Rostislav
ČSA 1053
1
735 81 Bohumín
MARCOL Michal
Rožnovská 345
3
744 01 Frenštát p./R.
MAREK Lukáš
Na Lani 223
2
741 01 Nový Jičín
MĚKÝŠ Tomáš
Na Poříčí 599
2
738 01 Frýdek – Místek
MĚKÝŠ Ondřej
Na Poříčí 599
3
738 01 Frýdek - Místek
MIČULKA Pavel
L. Janáčka 719
3
742 13 Studénka
MICHÁLEK Petr
Okružní 865/1
2
734 01 Karviná - Ráj
MIKESKA Radek
Sokolovská 1762
3
735 06 Karviná
MIKLER Tomáš
Na Vyhlídce 1108
1
739 61 Třinec - Lyžbice
MIKULA Lumír
Lučina 64
2
739 39 Lučina
MIKULA Pavel
Bravantice 115
1
742 81 Bravantice
MT
732 533 025
[email protected]
MT
777 762 777
MT
608 777 081
[email protected]
[email protected]
MT
605 129 547
MT
603 817 510
[email protected]
[email protected]
MT
731 337 043
[email protected]
MT
731 952 767
MT
608 829 770
[email protected]
daniel.majetný@seznam.cz
MT
774 640 981
MT
602 738 980
[email protected]
[email protected]
MT
732 240 471
MT
732 105 590
[email protected]
[email protected]
MT
732 172 434
MT
728 422 619
tomí[email protected]
[email protected]
MT
732 407 920
MT
724 793 198
[email protected]
[email protected]
MT
737195933
MT
731 569 841
[email protected]
[email protected]
MT
777 159 333
MT
608 338 281
[email protected]
[email protected]
82
MIKULENKA Roman
Bolatická 3
3
747 21 Kravaře
MILCH Radek
Ďáblova kolonie
2
735 53 Dolní Lutyně
MLČÁK Petr
Karla Čapka 4
2
741 01 Nový Jičín
MONSKI Ondřej
Tyršova 308
2
734 01 Karviná – Mizerov
MORAVEC Tomáš
Korunní 1058/62
3
709 00 Ostrava - M. Hory
MOŠKOŘ Marek
Uzavřená 1582
2
739 34 Šenov
MRÁKAVA Marek
F.S. Tůmy 1231
1
735 14 Orlová – Lutyně
MRKVA Roman
Třanovského 382
1
738 01 Frýdek – Místek
NOWAK Jiří
Zátiší 6
3
794 01 Krnov
NOWAK Libor
Zátiší 6
3
794 01 Krnov
NOVÁK Michal
Na Výsluní 1280
2
735 14 Orlová - Lutyně
NOVOBILSKÝ Petr
Nádražní 803
2
742 66 Štramberk
NOVOTNÝ Jiří
Potoční 1719
1
744 01 Frenštát p./R.
OPRAVIL Ladislav
Čajkovského 2212
2
734 01 Karviná 7
OKROUHLÝ Petr
Čelakovského 2.b/1594
1
736 01 Havířov
ORSZULÍK Petr
Budovatelská 536
3
742 13 Studénka
ONDERKA Tomáš
Fugnerova 45
3
747 05 Opava - Kateřinky
PAIL Dalibor
Erbenova 798
3
739 61 Třinec
PALA Tomáš
Mgr.
MT
[email protected]
MT
764 01 Opava
PALACKÝ Marcel
Hodslavice č.106
3
742 71 Hodslavice č.106
606 671 771
[email protected]
MT
776 744 832
MT
605 034 639
[email protected]
[email protected]
MT
720361538
[email protected]
MT
603 154 502
MT
728 701 131
[email protected]
MT
605 919 351
MT
737 245 960
[email protected]
[email protected]
MT
737 245 960
MT
736182657
[email protected]
[email protected]
MT
605 301 719
MT
737 939 570
novotný[email protected]
MT
773 909 859
MT
608 475 640
[email protected]
[email protected]
MT
723 610 019
MT
728 219 292
[email protected]
tommy [email protected]
MT
[email protected]
Nám. Slez. odboje 2289/5
1
777 057 982
MT
608 971 988
[email protected]
MT
736 537 935
[email protected]
83
PALACKÝ Martin
K. Čapka 4
2
741 01 Nový Jičín
PARMA Ondřej
Žleby 437
3
725 28 Ostrava-Hošťálkovice
PATRMAN Stanislav
P. Bezruče 1/1547
2
736 01 Havířov – Podlesí
PAVLÍK Jan
Kostelní 41
2
747 21 Kravaře
PAVLÍK David
Lidická 543
2
739 61 Třinec 6
PAZDIORA Martin
Dukelská 624/8A
2
736 01 Havířov – Šumbark
PELC Petr
Lidická 24
2
746 01 Opava
PELECH Miroslav
Čáslavská 1812/5
2
737 01 Český Těšín
PENN Emil
Masarykovo náměstí 432
2
742 21 Kopřivnice
PIETROSCH Josef
M. Horákové 2
2
746 01 Opava
PISKOŘ Petr
Dobrá č. 644
2
739 51 Dobrá
PLÁČEK Petr
Varenská 38
2
702 00 Ostrava
PLANOVSKÝ Filip
Bezručova 11
3
747 21 Kravaře
PLANOVSKÝ Jan
U Školky 305
2
747 81 Otice
PLANOVSKÝ Ondřej
U Školky 305
2
747 81 Otice
POLÁŠEK Daniel
Čujkovova 48A
2
700 30 Ostrava
PORUBA Marian
Libhošť 351
1
742 21 Kopřivnice
PRAK Michal
Javorová 13
2
736 01 Havířov - Podlesí
PUCZOK Lukáš
Slezská 782
2
739 61 Třinec
RAPÁK Martin
2. Května 630
3
742 13 Studénka
MT
739 045 206
martin.palacký@seznam.cz
MT
773 489 172
[email protected]
MT
728 059 556
[email protected]
MT
739 165 990
MT
732 965 092
[email protected]
[email protected]
MT
721 964 151
MT
775 970 546
[email protected]
[email protected]
MT
739 207 863
[email protected]
MT
775 771 775
MT
737 874 176
[email protected]
[email protected]
MT
605 348 008
MT
774 871 517
[email protected]
[email protected]
MT
776 529 537
MT
731 107 495
[email protected]
planovský@seznam.cz
MT
606 226 841
MT
603 335 254
ondrej.planovský@seznam.cz
[email protected]
MT
724 343 154
MT
605 250 829
[email protected]
[email protected]
MT
739 041 366
lucky - [email protected]
MT
732 851 487
[email protected]
84
REČEK Jiří
Vlčovice 144
3
742 21 Kopřivnice
REPPER Martin
Lipová 529
2
747 28 Štěpánkovice
ROSYPAL Jan
Zimmlerova 35
2
700 30 Ostrava - Zábřeh
ROŽÁNEK Vladimír
Budovatelská 541
3
742 13 Studénka
RYCHLÝ Pavel
Palackého 12
1
746 01 Opava
ŘEZÁČ Marian
Varšavská 9
1
709 00 Ostrava
SCHMEJKAL Jan
K Odře 6
1
700 30 Ostrava - Výškovice
SKALÍK Michael
Bravantice 177
2
742 81 Bravantice
SMETÁK Martin st.
Dlouhá 22
1
735 42 Horní Těrlicko
SMETÁK Martin ml.
Dlouhá 22
2
735 42 Horní Těrlicko
SMIJA Dušan
Ratibořská 174
2
747 05 Opava
SOBOTÍK Dalibor
Ke Studánce 1027
2
735 14 Orlová - Lutyně
SOLDÁN David
Dlouhá 39
2
741 01 Nový Jičín
STANĚK Jiří
Hornická 661
2
735 43 Albrechtice
STENZEL Martin
L.Štúra 1074/7
2
708 00 Ostrava - Poruba
STONAVSKÝ Martin
Hornická 27
3
735 64 Havířov
ŠAFARČÍK Eduard
Dvořákova 30
1
745 05 Opava - Malé Hoštice
ŠATAN Marek
Krameriova 5328/7
3
722 00 Ostrava - Třebovice
ŠEDĚNKA Martin
Nálepkova 975/7
1
708 00 Ostrava - Poruba
ŠENVAJC Marek
K Holotovci 911
2
735 11 Orlová 1
MT
737 801 0217
[email protected]
MT
603 289 411
[email protected]
MT
731 488 281
MT
723601912
[email protected]
[email protected]
MT
723 503 679
MT
608 428 152
[email protected]
[email protected]
MT
737 241 349
MT
604 574 453
[email protected]
[email protected]
MT
737 342 949
MT
773 937 152
[email protected]ý.cz
[email protected]
MT
608 874 571
MT
736 421 528
[email protected]
[email protected]
MT
733187199
MT
725 832 420
[email protected]
[email protected]
MT
777 225 090
MT
724306611
[email protected]
[email protected]
MT
602 780 891
[email protected]
MT
605 389 294
[email protected]
MT
604 756 804
MT
737 869 866
[email protected]
85
ŠERUDA Rostislav
Stará Štreka 1255
3
735 14 Orlová
ŠÍR Robin
Na Jízdárně 25
1
702 00 Ostrava 1
ŠKUTA Břetislav Ing.
Na farském 1041
2
735 53 Dolní Lutyně
ŠMÍD Jiří
17. listopadu 2417/1
2
735 06 Karviná
ŠPRINCL Petr
Veršovců 1126/56
3
709 00 Ostrava 1
ŠROM Karel
17. listopadu 806/31
2
734 01 Karviná 4
ŠTĚPÁN Jaroslav
Kadláčkova 1019
1
742 21 Kopřivnice
ŠTEFKOVÁ Michaela
Tichá u Frenštátu 257
1
742 74 Tichá u Frenštátu
ŠTOLPA Jan
A. Dvořáka 708
3
742 13 Studénka
ŠTOUDEK Pavel
Prameny 603
2
734 01 Karviná - Ráj
ŠUTARA Václav
E. Krásnohorské 19
2
736 01 Havířov
TOŠENOVJAN Rudolf
G. Píky 3
1
702 00 Ostrava - Fifejdy
TRČKA Marek
U Statku 3
3
747 05 Malé Hoštice
TROMBÍK René
Hrádek č. 372
1
739 97 Hrádek
TUIZAL Marek
Nábřeží SPB 648/72
1
708 00 Ostrava - Poruba
TUREK Lukáš
Cholevova 11
2
700 30 Ostrava 3
ÚJEZDSKÝ Dušan
Michálkovická 463
3
735 32 Rychvald
URBÁNEK Aleš
Markova 34/2931
1
700 30 Ostrava - Zábřeh
MT
608 701 074
MT
739 158 334
[email protected]
MT
605 581 792
MT
604 879 858
[email protected]
[email protected]
MT
732 160 283
MT
777 568 044
[email protected]
[email protected]
MT
605 303 117
[email protected]
MT
737 445 917
[email protected]
MT
608 402 333
[email protected]
Bezručova 10
Wolkerova 271
774 601 321
[email protected]
747 05 Opava – Malé Hoštice
739 61 Třinec
MT
[email protected]
3
3
773 304 128
[email protected]
TEICHMANN David
TOMIS René
MT
MT
728 944 171
[email protected]
MT
728 317 342
[email protected]
MT
736 755 061
MT
728 625 004
[email protected]
[email protected]
MT
723 071 033
MT
732 847 153
[email protected]
[email protected]
MT
728 234 630
MT
732 499 477
[email protected] . cz
[email protected]
MT
607 985 774
[email protected]
86
URBÁNEK Tomáš
Adamusova 1255
3
735 14 Orlová - Lutyně
URBIŠ Alan
Hasičská 24
3
700 30 Ostrava 3
VAJDA Marek
Opavská 773/93
1
708 00 Ostrava - Poruba
VENGLÁŘ Jaromír
Karvinská 29
1
736 01 Havířov - Město
VENGŘÍN Michal
J. Matuška 10/28
1
700 30 Ostrava 3
VENGŘÍN Rudolf
J. Matuška 10/28
1
700 30 Ostrava
VĚNCEK Pavel
Slezská 1
2
747 05 Malé Hoštice
VESELÝ Pavel
Beethovenova 16
2
736 01 Havířov
VITÁSEK Mojmír
Budovatelská 436
2
708 00 Ostrava - Poruba
VOLEK Pavel
Na Lani 217
2
741 01 N. Jičín
VOZNIČKA Jakub
Pustějov 227
3
742 43 Pustějov
WACHTARCZYK David
Jasmínová 2235
3
733 01 Karviná-Mizerov
WANKE Rostislav
Česká 319
3
742 21 Kopřivnice
ZACHARA Michal
K Rybníkům 51a
2
735 61 Chotěbuz
ZEMAN Jan
Okružní 229
3
735 81 Bohumín
ZEMÁNEK Tomáš
Kosmonautů 626
1
734 04 Karviná - Ráj
ZICHÁČEK Petr Ing.
Třešňová 5226/15
1
722 00 Ostrava - Třebovice
ŽÁČEK Rostislav
Pod Zahradami 1294
2
742 21 Kopřivnice
ŽIDEK Jakub
A. Dvořáka 707
3
742 13 Studénka
ŽÍDEK Jan
Štěpánkovická 7/3244
3
747 21 Kravaře
MT
604 163 737
[email protected]
MT
773699620
MT
604 489 291
[email protected]
[email protected]
MT
777 097 736
MT
777 152 626
[email protected]
[email protected]
MT
776 790 822
MT
603 502 155
vengří[email protected]
[email protected]
MT
724 219 039
MT
776 306 649
[email protected]
[email protected]
MT
739 887 873
[email protected]
MT
728 058 511
[email protected]
MT
732 371 344
[email protected]
MT
776 105 160
[email protected]
MT
776 004 921
MT
739 515 108
[email protected]
[email protected]
MT
739 937 977
MT
603 701 997
[email protected]
[email protected]
MT
605 292 171
[email protected]
MT
[email protected]
MT
776 621 808
[email protected]
87
ŽIVČÁK Michal
SPC/F 23
2
794 01 Krnov
ZWIERZYNA Ondřej
Karvinská 1394
3
737 01 Český Těšín
MT
776 845 515
MT
737 323 753
[email protected]
[email protected]
88

Podobné dokumenty

Minihokej 2007 /MO 2007 OLK/

Minihokej 2007 /MO 2007 OLK/ Krajský výkonný výbor ČSLH Olomouckého kraje - sportovně technická komise

Více

pokyny pro zpracování zápisu o utkání a činnost pomocných

pokyny pro zpracování zápisu o utkání a činnost pomocných Český svaz ledního hokeje, komise rozhodčích

Více

Opavský

Opavský Elektronický měsíčník „Opavský přírodovědný zpravodaj“ je součástí projektu Kalendář přírody Opavska Natury Opava. Projekt byl podpořen grantem Magistrátu Statutárního města Opavy v roce 2014. Zpra...

Více

Jižní listy 04/2015

Jižní listy 04/2015 a  zhotovení nového povrchu,“ řekl místostarosta pro investice František Dehner. Po dobu realizace venkovních stavebních prací bude Kino Luna stále v  provozu. Program kina a podrobné informace jso...

Více

výpočetní technika a specializované programy pro podporu vav

výpočetní technika a specializované programy pro podporu vav Předmět: Výpočetní technika a specializované programy pro podporu VaV činností I

Více

ZDE

ZDE Utkání hraná „DOMA“ 2.TŘÍDA Minihokej 2009

Více

Pokyny pro zpracování zápisu o utkání

Pokyny pro zpracování zápisu o utkání Český svaz ledního hokeje, komise rozhodčích

Více