Použití koncepční změnu textů na výuce chemie

Komentáře

Transkript

Použití koncepční změnu textů na výuce chemie
518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW
Použití koncepční změnu textů na výuce chemie
1
1, 2
Hüseyin Mirac Pektaş, 2 Murat Demirbaş, 3 Mustafa Bayrakcı,
3
Kırıkkale univerzita Fakulta pedagogická, Sakarya univerzita Fakulta pedagogická,
1, 2
3
Kırıkkale, Sakarya (Turecko)
[email protected] , mustafabayr[email protected]
Abstract
Koncepce a pojetí výuky jsou velmi důležité i nc onstru c tivist přístup. Literatura byla projednána
na implementace koncepční změny odstranit mylné představy ve výuce přírodovědných předmětů v této
studii a výsledky nějakého výzkumu, který byl realizován byly zmíněny. Podle přehledu literatury, význam
koncepčních implementací změn byla zdůrazněna.
Klíčová slova: Výuka přírodovědných předmětů, výuka chemie, koncepční změnu texty
1. Úvod
Mezi hlavní případy, které výuky přírodovědných předmětů jsou požadované vyšetření studentské událostí,
které nastaly v jejich prostředí, dělá pozorování a vysvětlovat případy. V tomto ohledu země sledovat vývoj v
pedagogické vědě úzce a najít příležitosti k realizaci inovací. Při provádění nové přístupy k výuce, výsledky
zemí z mezinárodní hodnocení (PISA, TIMSS), prováděné na mezinárodní úrovni, jsou také vzaty v úvahu.
Kurikulární dokumenty založené na konstruktivismu byly implementovány na základní škole, střední škole a
vysoké úrovně vzdělávání v Turecku od roku 2000. Předchozí znalosti studentů má významné místo i n
konstruktivismus. Studentů předchozí znalost a mylné představy, pokud existují, musí být identifikován a
učení musí být ve tvaru, pokud jde o tyto [1].
2. Koncepce a m isconceptions
Pojmy jsou základními stavebními kameny pro znalosti. Podle Koray a Bal, koncepty umožnit jednotlivcům,
aby třídit a organizovat, co se naučili [citováno: 2]. Vzhledem k tomu, koncepce učení je důležité, je
zobrazeno, že implementace mnoha výukových metod a technik jsou prováděny.
Gönen a Akgün stát, že i když studenti se učí pojmy, některé druh mislearning může přicházet v úvahu
mylné představy (nebo alternativní koncepce) se vztahují k nesouladu, který koncepty vytvářejí se svými
vědeckými definicemi v myslích žáků [citováno: 3].. V tomto ohledu, učební osnovy přírodovědných
předmětů i nclude mnoho abstraktních pojmů, tak učitel s a pre-service učitel s musí dostat dobrý trénink,
který musí být vzhledem k významu, protože se bude vyučovat přírodovědné předměty a umožnit
smysluplné učení [4].
3. Implementace koncepčního c hange
Vzhledem k tomu, smysluplné učení zaujímá významné místo při výuce vědy, je důležité zjistit, kognitivní
restrukturalizaci a jak je konstruuje pojmy. Pokud jde o to, že je nezbytné, aby omyly studentů by měly být
určeny, a měly by být koncepční změna. Chybné chápání v předmětu mohou bránit učení nového předmětu
a pojmy vztahující se k tomuto tématu [2].
Özmen a Demircioğlu definovat koncepční texty měnit v závislosti na texty, které vysvětlují, alternativní
koncepce studen ts "a důvody pro mylných představ a které vysvětlují, že tato ujednání jsou nedostatečné
přes příklady Následující funkce obecně patří koncepční texty změn.:
 Mylné představy týkající se vyučovaného předmětu jsou specifikovány
 Inadequa zásadami a špatné situace jsou vysvětleny.
 Povědomí je vytvořen na nedostatek studentů znalostí.
 Koncepční změna se snažil být aktualizována [citováno: 3].
1
518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW
Literatura byla přezkoumána a některé implementace koncepční změny ve výuce vědě dostali níže:
Özay Ve své studii c pozorovacím místě uskutečněna implementace koncepční změny vedoucí k odstranění
mylné 9 studentů o mitózy a meiózy. Ve své experimentální studie, Özay uvedl, že studenti se naučili
pojmy týkající se mitózy a meiózy lépe a jejich mylné představy byly odstraněny [3].
Uluçınar Sağır, Tekin a Karamustafaoğlu ve své studii zkoumal stav pre-service učitelů základních škol
"pochopit některé chemické pojmy. Výsledky výzkumu odhalily, že učitelé pre-service měl některé mylné
představy o PHYSICA l a chemické změny, typy reakcí, a rozpustnost [4].
Karslı a Ayas zkoumal mylné představy učitelů přírodovědných předmětů pre-service o předmětech v chemii.
Co se týče bodu varu, měli mylnou představu "první teplotu tekutého mýdla id ovlivňuje bod varu". O
neutralizace,nepochopení "Všechny reakce, které vznikají soli ve výrobku, jsou reakce neutralizace" byl
nalezen. Co se týče rozpustnosti, měli nějaké mylné představy, jako například "Chlazení řešení nebude jistě
zvýší rozpustnost" [5].
CERIT Berber a Sari ve své studii zkoumali vliv výukových aktivit založených na koncepční změny na
afektivní charakteristiky studentů. Bylo zjištěno ve výzkumu, že pokud jde o zájem o fyziku samozřejmě také
pozitivní výsledky byly získány. [6]
Şendur, Topra k a Pekmez ve své studii těžil z analogií, které byly tvořeny s ohledem na smysluplné učení s
cílem odstranit mylné představy o 9 studenty o vapori zaci a má bod varu předmětů. Jako výsledek
sorta
sorta
výzkumu, bylo konstatováno, že omyly studentů byly odstraněny. Některé z omylů zjištěné ve studii jsou
následující: "Tam jsou rozšířeny molekul tekutých, zachycený vzduch v bublinách, které jsou pro med během
vařící vody" "Teplota vody se zvýší, pokud topíme vařící vody navíc 10 minut." ". Když jsou chodby promyjí
vodou a vyčistil, voda, která se vypařuje stoupá, přechází se do vzduchu jako vlhkost, a to nás zasáhne. Z
tohoto důvodu, saturace je detekována "[7].
Cobanoglu a Kalafat ve své studii pokusili odstranit miscon chápáním z 6 studentům koncepční texty
sorta
změny. Studie byla provedena s 23 studenty a bylo zjištěno, že výkony studentů zvýšil. [8]
Pabuçcu a Geban zkoumány účinky koncepčních textů změny na pochopení středoškolským studentům "z
9.
koncepčních TS spojenými s chemickými vazbami. Cílem této studie bylo, aby se studenti vědomi mylných
představ pomocí koncepčních změn textů. Analogie, které byly zahrnuty v koncepčních změn textu, byly
využity. To bylo odhaleno ve studii, že skupina, která byla vystavena implementací koncepční změny měly
vyšší pokroku [9].
4. Výsledky
Concept je musí naučit lépe studenty v konstruktivistického přístupu. Vzhledem k tomu, že nové předměty
jsou postaveny na předchozí znalosti, restrukturalizace musí být zdravá. V tomto ohledu, mylné představy
studentů musí být stanoveny v učebním prostředí a přístupy k odstranění těchto určené mylné představy,
musí být určitě použity. Pokud výsledky studií provedených v literatuře jsou zkoumány v sekci prová
mentations konceptuální změny, bylo zjištěno, že implementace koncepčních textů změny ukazují pozitivní
výsledky na odstranění alternativní mylné představy žáků a podporovat pozitivní postoje.
Odkazy
[1] MEB (2005) Fen jsem Teknoloji Öğretim Programı (6-8. Sınıflar), Ankara.
[2] Aydin, G. & balim, AG (2007) Fen jsem Teknoloji öğretiminde kullanılan kavramsal değişim stratejilerine
dayalı Örnek etkinlikler, Dokuz Eylul Üniversitesi Buca Egitim Fakültesi Dergisi, 22, 54-66.
[3] Özay, E. (2008) Mitoz jsem mayoz konusunun öğretiminde kavramsal değişim metinlerinin
kullanılmasının öğrenci başarısına etkisi, Sosyal Bilimler Dergisi, sayi: 20.
[4] Uluçınar Sağır, s., Tekin, S. & Karamustafaoğlu, S. (2012) Sınıf öğretmeni adaylarının Bazi Kimya
kavramlarını anlama düzeyleri, Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Egitim Fakültesi Dergisi, 19, 112-135.
[5] Karslı, F. & Ayas, A. (2013) Fen bilgisi öğretmen adaylarının Kimya konularında sahip olduklar alternatif
kavramlar, Necatibey Egitim Fakültesi Elektronik Fen jsem Matematik Eğitimi Dergisi, 7,2, 284-313.
2
518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW
[6] Ekonomicko-správní Berber, N. a sárí, M. (2010) Kavramsal değişime dayalı öğretim stratejilerinin Fizik
dersine yönelik Bazi duyuşsal özelliklerin gelişimine etkisi, Ahi Evran Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi,
11 (2), 45-64.
[7] Şendur, G., Toprak, M. & Pekmez, E.Ş. (2008) Buharlaşma jsem kaynama konularındaki kavram
yanılgılarının önlenmesinde analoji yönteminin etkisi, Ege Egitim Dergisi, 9 (2), 37-58.
[8] Cobanoglu, EO a Kalafat, S. (2012) İlköğretim 6.sınıf fen jsem Teknoloji dersinde kavramsal değişim
metinlerinin kullanımı: Bir eylem araştırması, X.Ulusal Fen Bilimleri jsem Matematik Eğitimi Kongresi,
Niğde.
[9] Pabuçcu, A. & Geban, Ö. (2006) Náprava mylné představy o chemické vazby prostřednictvím koncepční
změnu textu, Hacettepe Üniversitesi Egitim Fakültesi Dergisi, 30, 184 - 192.
3

Podobné dokumenty

calendar of activities - The Chemistry is all around Network Project

calendar of activities - The Chemistry is all around Network Project vzdělávání, bude i více funkční a trvalé (Canpolat a Pinarbasi, 2012). Aktuální přístupy k výuce připouští, že trvalé učení není funkční, ale konceptuální (Çepni et all, 1997). Počet přístupů byly ...

Více

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı

Oznámení o svolání valné hromady Genel Kurul Toplantısı İlanı se něco o turecké historii a kultuře. Turecké kulturní

Více

CALENDAR OF ACTIVITIES

CALENDAR OF ACTIVITIES pozorování a výsledků těchto [1, 2]. Podle toho, vzdělávací vědy výukový program, který vstoupil v platnost v Turecku v roce 2005, ukázaly pozitivní výsledky. Pokud vezmeme v úvahu věda kurikula ve...

Více

Brožura XVI. ročníku Jazz Blues Festu 2012

Brožura XVI. ročníku Jazz Blues Festu 2012 Můj strážný anděl jmenuje správně - Oddělení (GoJa 2004) jazzového zpěvu a alternativních trendů, z čehož plyne, že se ve zpěvu nebudeme zaměřovat pouze na jazz, ale i na gospel, funky nebo R&B…’ S...

Více

TR_Teacher Training_CZ

TR_Teacher Training_CZ Hodnocení učitelů učení výrobků je pro nás důležité, aby pochopili, jak je vzdělání. V tomto aspektu, musí mít učitelé přiměřenost v hodnocení metod a technik a schopnost v jejich používání, před d...

Více