Katalog EN Line

Komentáře

Transkript

Katalog EN Line
ČESKY | ENGLISH
Exclusive
Tables
EN Line
EN Line je stolový program, jehož hlavním
cílem je tou nejjednodušší a nejefektivnější
cestou zajistit podporu různorodým
činnostem v kanceláři i mimo ni.
The EN Line is a desk range whose main
goal is to ensure the most simple and
effective way to support for a variety
of activities in and outside the office.
Při pohledu na stoly poznáte, že všechny patří do jedné
rodiny, ač každý nabízí něco jiného. Každý stůl je
optimalizován pro specifické portfolio činností.
Stoly EN Line lze výškově nastavit, nabízejí pokročilý
systém uložení kabelů, velký výběr tvarů a rozměrů
stolových desek, množství doplňků a také velký
prostor pro kreativitu. Nohy stolů mohou být v hranatém
nebo kulatém designu. Prvotřídní vlastnosti stolů EN Line
dokazují certifikáty českých a německých zkušeben.
Stoly dále splňují příslušné normy EU. Nezapomínáme
na životní prostředí, stoly EN Line jsou proto ekologickým
způsobem recyklovatelné.
A single glance at the desks makes it clear that they all
belong to a single family, even though each one offers
something different. Each table is optimised for a specific
portfolio of activities.EN Line desks are height-adjustable and
offer an advanced cable storage system, a large selection
of table top shapes and dimensions, accessory options, as
well as scope for creativity. Desk legs can be either square
or rounded.The first-class features of EN Line desks are
supported by certificates from Czech and German testing
facilities. The desks also meet respective EU standards. We
have also not forgotten about the environment, which is
the reason why EN Line desks are ecologically recyclable.
BENCH – Pro open space | BENCH – For open space
4
NV – Nadčasové kancelářské řešení | NV – Timeless office solution
6
NQ – Elegantní čtyřnohý stůl | NQ – An elegant four-leg desk
8
NC – Stylové pracoviště | NC – A stylish workplace
10
NS – Pro úspěšnou komunikaci | NS – For successful communication
12
Stolové desky | Table tops
13
Doplňky | Accessories
14
Standardní nabídka povrchů | Standard surfaces
15
BENCH
5
BENCH
PRO OPEN SPACE | FOR OPEN SPACE
Pro open space
For open space
Dvojpracoviště nebo celý open space.
Podnož stolu Bench je navržena tak, aby
podpořila více pracovišť najednou a zároveň
aby neukazovala víc než je nutné. S paravány
Mias OC dosáhnete příjemného pracovního
prostředí, ušitého na míru potřebám a hodnotám
vaší společnosti. V případě požadavku poskytne
stůl Bench pokročilý systém uložení kabelů
v podobě výklopné lišty ve stolové desce
nebo výsuvu stolové desky.
A dual workspace or a single open space. The
legs of the Bench desk are designed so that
they can simultaneously support more than one
workspace, but not show more than is necessary.
With the Mias OC screen you can achieve
a pleasant work environment tailored to the
needs and values of your company. If needed,
the Bench desk can provide a more advanced
system of cable storage with either a cable flap
or a sliding table top.
Konstrukce | Construction
Systém uložení kabelů: Kabely jsou svedeny do kabelového kanálu,
do kterého se pohodlně vejde například hromadná zásuvka na elektřinu.
Kabely mohou být svedeny ze stolové desky za pomoci výklopné lišty,
výsuvné desky nebo průchodky (doplňky).
Základní varianta | Basic model
Cable storage system: Cables are led to a cable tray that will easily
accommodate a power strip. Cables can be led from the table top via
a cable flap, sliding table top or grommet (accessories).
∙ 25 mm laminated particle board table top at a height
of either 75 cm or 72 cm
∙ Metal legs with levelling screws
∙ Stolová deska LTD 25 mm ve výšce 75 cm nebo 72 cm
∙ Kovová podnož s výškovou rektifikací
EN LINE
Variabilita | Variability
NVV & NVR
7
NV
NADČASOVÉ KANCELÁŘSKÉ ŘEŠENÍ | TIMELESS OFFICE SOLUTION
Nadčasové kancelářské řešení
Nadčaso
Timeless
office solution
Ti
l
Čtyřnohý stůl NV upoutá nejen svým vytříbeným
vzhledem ale také svou funkčností. Nabízí absolutní
přizpůsobení v rámci výškové nastavitelnosti, možnosti
posuvu desky nebo odklopné lišty pro uložení kabelů
a další možnosti díkymnožství doplňků. Práce za stolem
NV, přesně nakonfigurovaného pro dané potřeby, bude
vaše zaměstnance bavit.
The four-legged NV desk attracts not only with its refined
design, but with its functionality as well. It offers absolute
customisation with its height adjustability, the options
of a sliding table top or cable flap for cable storage,
and other options thanks to the range of accessories.
Employees will enjoy working at NV desks, which are
perfectly configured for their specific needs.
Základní varianta | Basic model
∙ Stolová deska LTD 25 mm
∙ Kovová podnož s výškovou nastavitelností nebo
s pevnou výškou (75 cm nebo 72 cm vč. desky)
∙ Výšková rektifikace
∙ 25 mm laminated particle board table top
∙ Metal legs with height adjustment or fixed
height (75 cm or 72 cm, including the table top)
∙ Height levelling
Konstrukce | Construction
(1, 2) Možnost změny výšky stolu podle měrky v rozmezí
68–82 cm. (3) Stůl s pevnou výškou. (4, 5, 6) Systém uložení
kabelů: (4) Výklopná lišta (5, 6) Výsuvná deska
(1, 2, 3) Option to adjust the height of the desk according
to a height gauge from 68-82 cm. (3) A desk with a fixed
height. (4, 5, 6) Cable storage system: (4) Cable flap
(5, 6) Sliding table top
2
3
4
5
6
Variabilita | Variability
EN LINE
1
NQ
9
ELEGANTNÍ ČTYŘNOHÝ STŮL | AN ELEGANT FOUR-LEG DESK
NQ
Elegantní čtyřnohý stůl | An elegant four-leg desk
Stůl NQ je ideální podporou pro individuální práci ve stylovém a moderním prostředí. Smysl pro estetiku a čisté
linie jdou zde ruku v ruce s přizpůsobitelností. Nohy s čtvercovým průřezem jsou spojeny do jedné čisté konstrukce
bočnice. Stůl NQ lze výškově nastavit. Osoba kteréhokoliv vzrůstu si tak může najít ideální polohu pro práci.
The NQ desk is an ideal support for individual work in a stylish and modern environment. A sense of aesthetics and
clean lines go hand in hand with flexibility. Legs with a square cross section are connected to one clean side-wall
construction. The NQ table can be height adjustable. Persons of any size can thus find their ideal position for work.
Základní varianta
Basic model
∙ Stolová deska LTD 25 mm
∙ Kovová podnož s výškovou
nastavitelností nebo s pevnou výškou
(75 cm nebo 72 cm vč. desky)
∙ Výšková rektifikace
∙ 25 mm laminated particle
board table top
∙ Metal legs with height adjustment
or fixed height (75 cm or 72 cm,
including the table top)
∙ Height levelling
Konstrukce
Construction
(1, 2) Možnost změny výšky stolu
podle měrky v rozmezí 68 – 82 cm.
(3) Stůl s pevnou výškou.
(4, 5, 6) Systém uložení kabelů:
(4) Výklopná lišta
(5, 6) Výsuvná deska
(1, 2, 3) Option to adjust the height
of the desk according to a height
gauge from 68 – 82 cm. (3) A desk
with a fixed height. (4, 5, 6) Cable
storage system: (4) Cable flap
(5, 6) Sliding table top
4
2
3
5
6
Variabilita | Variability
EN LINE
1
NCV & NCR
11
NC
Stylové p
pracoviště | A stylish workplace
STYLOVÉ PRACOVIŠTĚ | A STYLISH WORKPLACE
NC je stylový stůl určený do moderní kanceláře. V kombinaci s různými
přístavbami nebo přístavným kontejnerem skvěle poslouží jako funkční
a výrazná pracovní stanice. Umístěním stolu NC do prostoru vytvoříte pohledný
objekt, který se stane středem vaší kanceláře. S přidanou clonou noh potom stůl
zajistí manažerovi patřičný respekt a dodá kanceláři žádaný lesk.
NC is a stylish desk designed for the modern office. In combination with various
annex items or an annexable pedestal, it will serve perfectly as a functional
and distinctive workstation. The spatial location of the NC desk will create an
attractive focal point that will become the centre of your office. With an added
modesty panel, the desk will ensure proper respect for a manager, and will
provide the office with a desirable spark.
Základní varianta | Basic model
∙ Stolová deska LTD 25 mm
∙ Kovová podnož s výškovou nastavitelností nebo
s pevnou výškou (75 cm nebo 72 cm vč. desky)
∙ Výšková rektifikace
∙ 25 mm laminated particle board table top
∙ Metal legs with height adjustment or fixed
height (75 cm or 72 cm, including the table top)
∙ Height levelling
Konstrukce | Construction
Možnost změny výšky stolu
podle měrky v rozmezí 68 – 82 cm.
Option to adjust the height
of the desk according to a height
gauge from 68 – 82 cm.
EN LINE
Variabilita | Variability
Stolové desky
Table tops
60
70
110
110
80
80
90
90
90
90
85
140 - 160 - 180 - 200
100
140 - 160 - 180 - 200
80
140 - 160 - 180 - 200
80
80
80
120 - 140 - 160 - 180
216
90
80
100
120 - 140 - 160 - 180
120
180 - 200 - 220 - 240
80 - 100 - 120 - 140
120 - 140 - 160 - 180
120 - 140 - 160 - 180
80
120 - 140 - 160 - 180
140 - 160 - 180 - 200
60
90
140 - 160 - 180 - 200
60
40
80
40
80
140 - 160 - 180 - 200
80
140 - 160 - 180 - 200
80
60
40
80-100-120-140-160-180-200
140 - 160 - 180 - 200
110
60
Option to adjust the height
of the desk according to a height
gauge from 68 – 82 cm.
100
Možnost změny výšky stolu podle
měrky v rozmezí 68 – 82 cm.
140 - 160 - 180 - 200
80
110
Konstrukce | Construction
80-100-120-140-160-180-200
80
140 - 160 - 180 - 200
140 - 160 - 180 - 200
Variabilita | Variability
80-100-120-140-160-180-200
90
100
140 - 160 - 180 - 200
80
∙ 25 mm laminated particle board table top,
height levelling
∙ Metal legs with height adjustment
or fixed height (75 cm or 72 cm,
including the table top)
100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200
80
The NS desk enjoys conversation and a productive exchange of opinions.
The “T”-shaped desk support is specially designed for activities that
include a larger number of people. The table will provide your
employees and business partners with not only the necessary
legroom, but thanks to the netbox, it also offers
the option of plugging into a power
source, the Internet, or a projector.
In any exchange of opinions,
conversation, or discussion, your
employees and partners will
appreciate the excellent
NS desk features.
100 - 120 - 140 - 160 - 180 - 200
∙ Stolová deska LTD 25 mm, výšková rektifikace
∙ Kovová podnož s výškovou nastavitelností nebo
s pevnou ýškou (75 cm nebo 72 cm vč. desky)
80
Stůl NS má rád konverzaci a produktivní výměnu názorů. „T“ podnož stolu
NS je speciálně navržena pro činnosti, které zahrnují větší počet lidí. Stůl
poskytne vašim zaměstnancům a obchodním partnerům nejen odpovídající
prostor pro nohy ale díky elektroboxu také možnost pohodlného připojení
do napájení, do sítě nebo k projektoru. Když přijde na výměnu názorů,
konverzaci nebo poradu, vaši zaměstnanci nebo partneři ocení skvělé
vlastnosti stolu NS.
Základní varianta | Basic model
90
Pro
o úspě
úspěšnou komunikaci
For successful communication
F
Vytvořte pracoviště přesně podle vašich představ. S výběrem stolových desek Mias OC nebude mít vaše
kreativita sebemenší zábrany. Jádro stolové desky tvoří dřevotřísková deska, která je potažená melaminovou
fólií. Stolová deska může mít povrch v dekorech dřeva, v barevném provedení nebo může být dýhovaná.
Rohy stolových desek mohou být ostré nebo oblé. Hrany desek jsou upraveny ABS páskou o tloušťce 2 mm.
Create a workspace tailored to fit your needs. With the wide selection of Mias OC table tops, your creativity
knows no bounds. The core of the table top is constructed from particle board that is laminated with
a melamine finish. The desk tops can be surfaced with wood or coloured decor designs, or can be veneered.
Table top corners can be sharp or rounded. The table edges are finished with 2 mm wide ABS tape.
EN LINE
NS
N
PRO ÚSPĚŠNOU KOMUNIKACI + STOLOVÉ DESKY | FOR SUCCESSFUL COMMUNICATION + TABLE TOPS
13
Standardní nabídka povrchů
Offer of standard surface finishes
Doplňky | Accessories
Bohaté možnosti konfigurace a promyšlená funkčnost.
Doplňky EN Line přidají stolům hodnotu v oblasti funkce a designu.
A wealth of configuration options and well thought-out functionality.
EN Line accessories add value to the desks in function and design.
Standardní nabídka poskytuje výběr nejpoužívanějších laminovaných povrchů a barevných
provedení kovových částí nábytku. Veškerá provedení povrchů standardní nabídky máme skladem.
The standard selection provides a choice of the most popular laminated surfaces and colours
of the metal components of the furniture. All surfaces in the standard selection are in stock.
Laminované povrchy | Laminated surface finishes
Držák PC | PC holder
Svod kabelů plastový a kovový
Plastic and metal cable drops
Držák tiskárny
Printer holder
Vysunovací držák
Pull-out holder
Bílá
White
Šedá
Grey
Stříbrná
Silver Grey
WT
SE
AG
Hruška Maloja
Pear Maloja
Bříza sněžná
Snow Birch
Buk
Beech
HM
BR
BV
Wenge
Wenge
Bříza Tajga
Birch Taiga
Ořech Lyon
Walnut Lyon
WG
BT
OY
DOPLŇKY + POVRCHY | ACCESSORIES + FINISHES
15
Kabelové průchodky | Grommets
Svorka kabelů | Cable clip
Kovová clona nohou | Metal modesty panel
Lamino clona nohou | Laminate modesty panel
Kabelová vana | Cable tray
Bílá
White
Stříbrná
Silver Grey
RAL 9003
RAL 9006
Grafit
Graphite Grey
Černá
Black
RAL 7024
RAL 9005
EN LINE
Kovové povrchy | Metal surface finishes
www.miasoc.cz

Podobné dokumenty

VZORNÍK COLORS

VZORNÍK COLORS VZORNÍK COLORS Laminované povrchy l Laminated surface finish

Více

nassau l - Montero

nassau l - Montero Potažení plochy lůžka stejným materiálem sedačky za příplatek

Více

Sedací soupravy Anubis

Sedací soupravy Anubis lůžka, bez područek; SERR = Špičatý roh s oboustranným relaxačním opěradlem; 1,5S AhoR KS = 1,5-sedák s úložným prostorem a přístavným taburetem vpravo, s podhlavníkem

Více

nassau s - Montero

nassau s - Montero Potažení plochy lůžka stejným materiálem sedačky za příplatek

Více

Autor Mgr. Anna Pastuchová Cílová skupina Aj 4 Očekávané

Autor Mgr. Anna Pastuchová Cílová skupina Aj 4 Očekávané 3. Přečti si popis třídy. Our classroom I’m in class 4B. Our teacher is Mrs Bell. I like her very much. Our classroom is big and nice. The walls are white, orange and blue. The floor is orange. The...

Více

Katalog CL Line

Katalog CL Line For over 20 years, we have had something to offer our customers. As a leading Czech manufacturer of office furniture, we take care of our customers by providing flexible services. We guarantee short ...

Více

CoolTop - Conteg

CoolTop - Conteg CoolTop je unikátní chladicí jednotka vyráběná společností Conteg. Tato jednotka pro datová centra je speciálně navržena pro osazení přímo na IT rozvaděče. Lze ji také zavěsit pod strop místnosti. ...

Více

Popis nabízeného programu ArcView

Popis nabízeného programu ArcView •  tvorba map – v aplikaci ArcMap se uživatel může na data dívat dvěma způsoby – zobrazí buď data, nebo výkres. Zobrazení dat je vhodné pro analýzy, prohlížení a editaci dat, zatímco v zobrazení vý...

Více