Říjen - Farnost Panny Marie Sněžné v Praze

Komentáře

Transkript

Říjen - Farnost Panny Marie Sněžné v Praze
S
něženka farní
Zpravodaj farnosti Panny Marie Sněžné v Praze
Číslo 10
Ročník XV.
Říjen 2009
Milí farníci a ostatní čtenáři Sněženky,
začíná měsíc říjen, který je zasvěcen Panně Marii, měsíc, který se spojen
především s modlitbou růžence. Podle účasti lidí při společné modlitbě růžence
před mší sv. v našem kostele se zdá, jakoby tato modlitba byla věřícími
zanedbávána. Rád bych na toto téma stručně zareagoval. V našem kostele
bohužel neprobíhá modlitba růžence odděleně, ale vždy před mší svatou, což
z ní činí část dlouhého celku. V kostelech, kde je denně jen jedna mše svatá, se
lidé mohou sejít k modlitbě růžence zvlášť. Je to první důvod, který modlitbu
růžence u nás nepodporuje. Druhý je ten, že růženec bývá v podvědomí
věřících spojován s lidovou zbožností, která někdy sahá až za hranice oficiální
zbožnosti církve. Je však třeba připomenout, že jde o modlitbu rozjímavou.
Mnoho lidí při modlitbě chce prosit nebo děkovat, a tato modlitba se vymyká
jejich „modelu“. Pro rozjímavý charakter si růženec získal označení „bible
chudých“. Stručným způsobem uvádí do tajemství vtělení, života, utrpení
a smrti Pána Ježíše. Navíc máme možnost rozjímat ve společenství Panny
Marie. Apoštolové si takového společenství vážili, což je zřejmé ze Skutků
apoštolů, kde je zmínka o tom, že všichni setrvávali jednomyslně v modlitbách
se ženami, s Ježíšovou matkou Marii a s jeho příbuznými (viz Sk 1,14). Je to
realita, která předcházela Letnice. Přeji a vyprošuji vám radost z této modlitby
růžence.
menší bratr Antonín
Z FARNOSTI
Výuka náboženství
pro děti 1.-4. tř. v pátek 15-16, 16-17 v malém refektáři, součástí výuky je
příprava na 1. sv. přijímání, Mgr. Táňa Lenfeldová, [email protected];
pro děti od 5. tř. ve středu od 17:00 v malém refektáři s katechetkou
Mgr. Simonou Skřivánkovou, [email protected], telefon 722 569 464. Vchod do
malého refektáře je z Františkánské zahrady.
Biblická katecheze pro dospělé je ve středu od 19:15 na faře s katechetkou
Mgr. Simonou Skřivánkovou. Sraz v 19:10 na nádvoří před kostelem.
Setkávání nad Písmem je každé pondělí (kromě státních svátků aj.) ve
Farním klubu. První setkání: 5. října 2009 v 19:00. br. Petr Regalát Beneš OFM
Katechumenát, tj. příprava dospělých na křest, se koná v pondělí v 18:30,
scházíme se na nádvoří před kostelem. Výuka byla zahájena 7. 9. 2009.
Příprava těch katechumenů, kteří mají být pokřtěni o následující velikonoční
vigilii však trvá již od konce dubna. Zveme samozřejmě i nové zájemce.
Katechumenát vede katechetka Marie Hlaváčová.
Příprava na biřmování. Kdo vnímá, že by se chtěl stát dospělým v životě
víry a ještě nebyl biřmovaný, je srdečně zván k přípravě na biřmování, která
letos začne 15. října pod vedením br. Jakuba OFM. Setkání budou probíhat
vždy ve čtvrtek od 17:00 do cca 18:30. Sraz zájemců bude 15. 10. v 17:00 na
nádvoří před kostelem Panny Marie Sněžné. Přihlašovat se můžete bratru
Jakubovi na emailu: [email protected] nebo na tel. 731 604 059.
Spolčo pro 16-cca 25leté. Zveme všechny mladé ve věku cca 16-25 let,
kteří by se chtěli společně modlit, diskutovat a probírat život z víry. Setkání
budou ve čtvrtek po večerní mši sv. a nešporech. Tzn. od 19:00 je možné přijít
na adoraci do kaple sv. Michala a od 19:30 bychom se přesunuli do kláštera.
První společenství bude 15. října 2009. Sraz v 19:30 na nádvoří před kostelem
Panny Marie Sněžné. Je možné také kontaktovat bratra Jakuba: [email protected]
nebo na tel. 731 604 059.
Farní klub spravuje od září 2009 bratr Kapistrán OFM, telefon 733 755 903.
Františkánská burza ve Farním klubu.
Přijímáme drobné věci, předměty, všechno, co může druhým udělat radost a co
budou ještě moci použít. Výtěžek bude použit pro děti ze sociálně slabších
rodin. Věci přijímáme zdarma a stanovíme minimální cenu.
Přijďte si vybrat. Nenoste ošacení, obuv a knihy.
Shromažďování věcí je v pátek 2. 10. od 15 do 18:00 a v sobotu 3. 10. od 10 do
12:00. Prodej bude v sobota 3. 10. a v neděli 4. 10. od 10 do 18:00.
Helena Podlahová
2
Setkání s přáteli farnosti se bude konat v úterý 20. října v 19:19 v Klubu.
Nezapomeňte přinést něco dobrého ke kávě a čaji.
Svátost nemocných bude v našem kostele udělována 26. 11. 2009 při mši
sv. v 8:00. Bude předcházet příprava, a to 24.-25. 11. Vždy při mši sv. v 8:00.
Návštěva papeže Benedikta XVI. a naše farnost
Při své nedávno skončené návštěvě České republiky papež Benedikt XVI. do
naší farnosti nezavítal, i když pobýval docela blízko. Chvíle odpočinku trávil
na apoštolské nunciatuře ve Voršilské ulici, která patří do sousední farnosti
sv. Vojtěcha. Když
Svatý otec nepřišel
do naší farnosti,
museli se lidé
z farnosti vydat za
ním. Někteří se
zúčastnili společně
s farářem Antonínem
přivítání při příletu
(v sobotu 26. 9.) na
starém ruzyňském
letišti, jiní mu
alespoň cestou
zamávali, když jel
první den návštěvy
z Újezdu kolem
Národního divadla na
apoštolskou
nunciaturu.
Několik rodin, které pravidelně chodí na nedělní mši pro rodiče s dětmi, se
také zúčastnilo setkání v kostele Panny Marie Vítězné na Malé Straně. Rodiny
tam byly Svatému otci opravdu blízko. Někteří z přítomných mu mohli i podat
ruku (viz foto). Agáta Antůšková se podělila o své dojmy ze setkání
s Benediktem XVI. v sobotu večer se všemi diváky hlavního zpravodajství
České televize. Nejvíce lidí z farnosti se zúčastnilo v pondělí 28. 9. dopoledne
na svátek sv. Václava mše svaté na Proboštské louce ve Staré Boleslavi.
Někteří z nich jsou zachyceni na fotografii na vedlejší straně spolu s bratry
Pacifikem, Rafaelem a Kapistránem.
__________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – říjen 2009
3
4
Fotografie zde otištěné pořídila Michaela Antůšková. Další fotografie z návštěvy Benedikta XVI. budou
v krátké době k vidění na nástěnce i na internetových stránkách farnosti.
Svatý otec projížděl i mezi jednotlivými sektory. I když naše farnost měla vstupenky do sektoru A4, měli jsme
dobrý výhled, a to nejen na velké obrazovky, které zprostředkovaly veškeré dění u oltáře. Dokonce jsme se se
Svatým otcem setkali z „očí do očí“, když projížděl těsně kolem nás. Velký dík patří také těm, kteří dobrou
organizací zabezpečili všem zúčastněným Svatováclavské poutě nerušenou možnost duchovního prožitku
i bratrského společenství.
František Jirsa
PŘIPRAVUJEME
Na listopad připravujeme přednášku s promítáním fotografií
a besedu z pobytu Petry Růžičkové, členky týmu Lékaři bez hranic,
v Jemenu.
Petra Růžičková se šťastně vrátila z válčícího Jemenu do České republiky na začátku
letošních prázdnin a je ochotná se s námi podělit o své zkušenosti z pobytu v Jemenu..
Budeme se na ni těšit v listopadu v Klubu. Termín bude upřesněn v příštím čísle
Sněženky.
DOPORUČUJEME
Ekologická sekce ČKA zve na ekumenickou bohoslužbu vděčnosti za stvoření,
která bude 13. 10. 2009 v 18:00 v komunitním centru Armády spásy v Praze 5,
Lidická 18a (tramvaj 4, 7, 10, 14 - Zborovská). Kázáním poslouží RNDr. Jiří
Nečas, zpívat bude soubor Scandula z Libčic n. Vlt. Od 19:00 následuje beseda
na téma "Příroda jako zjevení", kterou uvede Mgr. Marek Orko Vácha, PhD.
Unie katolických žen zve na
•
přednášku z cyklu Ženská spiritualita: Biblická mariologie II,
v pondělí 19. 10. od 18:00, přednáší prof. Ctirad V. Pospíšil Th.D.;
v budově KTF, Thákurova 3, Praha 6, v 1. patře, v P1;
•
společenské odpoledne na téma Thajsko I - Bangkok, ve středu 21. 10.
od 14:30 do 16:30 ve Farním klubu, přednáší RNDr. Ondřej Bartušek;
•
ekumenickou bohoslužbu žen na poděkování za úrodu a dary země,
v sobotu 24. 10. 2009 ve 15:00 ve Farním klubu u P. Marie Sněžné.
Jeruzalémské meditace s P. Józefem Augustynem SJ
Karmelitánské nakladatelství spolu s Pastoračním střediskem pořádá ve dnech
6.-8. 11. 2009 již tradiční rekolekce P. Józefa Augustyna SJ, tentokrát na téma:
Jeruzalémské meditace. Program bude zahájen v pátek od 17:30 registrací
a v 18:00 mší svatou. Zájemci o rekolekční setkání se přihlašují písemně do 30.
10. 2009 na adrese Pastorační středisko, Thákurova 3, Praha 6 nebo
prostřednictvím formuláře na www.ps.apha.cz.
Adventní duchovní obnova pro manželské páry se koná 28. 11. od 9 do
16 hod. v Pastoračním středisku (sv. Vojtěch), Kolejní 4, Praha 6. Vedení
programu přislíbil P. ThDr. Michael Slavík. Již nyní se mohou manželé
přihlašovat formulářem na adrese http://cpr.apha.cz/
__________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – říjen 2009
5
ADOPCE NA DÁLKU
Naše farnost již 6 roků přispívá na vzdělání indické dívky Shilpa Poojary (nar.
1998) z Karnataky. V červnu úspěšně ukončila šestý a postupuje do sedmého
ročníku základní školy. V krátkém dopise děkuje za foto z dušičkového
průvodu farníků na hřbitov u kostela a za pohlednice Prahy. Píše o tom, že letní
prázdniny strávila u babičky a pomáhala mamince v domácnosti. Píše také, že
u nich sice roste mnoho ovoce, ale prodává se draze ve městě. Jejich rodina
užívá jen ovoce ze své zahrady. Od 1. června 2009 jí zase začala škola.
Shilpa i její rodiče moc děkují za naší finanční pomoc a modlí se za nás.
Ludmila Jirsová
PODĚKOVÁNÍ
Občanské sdružení Zajíček na koni
děkuje všem farníkům u Panny Marie
Sněžné v Praze za to, že si koupili v zimě
a na jaře vánoční a velikonoční pohledy,
které malovaly děti ze sdružení. Pomohli
jste tak strávit 51 potřebným dětem krásný
terapeutický týden s koníky v Koutě na
Šumavě a 28 dětem v Bučovicích u Votic.
Děti vám za krásné prázdniny moc děkují…
Společně s vámi nám pomohli: MHMP, Nadace Člověk člověku, MČ Praha 14,
Metrostav, město Votice, Danone, EGAP, Levné knihy, Raiffeisenbank, Dřevěný svět
hraček, Uglydolls.cz, Vodafone, Dráček.cz, Less & Forest, Jan Verner, Pribináček a
paní Machálková, farníci sv. Václava ve Vršovicích a sv. Ludmily v Praze 2.
(Tomášek, 11 let, kombinovaný handicap, Kout na Šumavě 2009)
MYŠLENKY
Každý člověk má schopnost být plný velkého dobra, ale i velkého sobectví a
zaslepenosti. Zvyky, které jsem si vytvořili, nám šetří námahu rozhodovat se
pokaždé znovu a znovu. Ale výměnou za toto pohodlí se vzdáváme kousku své
svobody, protože se dostáváme do tak už vyjetých kolejí (Podle J. Schultze)
Největší chorobou dneška už není malomocenství nebo tuberkulóza, ale daleko
víc pocit, že je člověk nevítaný, bez pomoci a všemi opuštěn. Největším zlem
je pak nedostatek lásky, lásky k bližnímu, hrozná lhostejnost k sousedovi,
který žije na okraji cesty, postižený vykořisťováním, násilím, chudobou,
nemocí a opuštěností. (Matka Tereza)
6
Nejstarší Loreta v Čechách a na Moravě je dnes součástí františkánského
kláštera v Hájku, nedaleko Prahy. Je to zdejší první kopie Svatého domu (Casa
sancta) v italském městě Loreto, o kterém se věřilo, že v něm žila v Nazaretě
Panna Maria, a který byl podle tradice přenesen z Nazareta do Loreta.
Ve vězení 50. let jsme jednou našli na stěně vyryté heslo Gorkého: "Člověk –
to zní hrdě!" Neměli bychom tím víc se učit prožívat "Křesťan – to zní hrdě?"
(MUDr. L. Kubíček)
Na něco si zvyknout je těžké, ale odvyknout je ještě těžší. (Bulharské přísloví)
Někdo má víru "jako Brno", jenže bohužel žije v Praze.
Povídá zubař pacientovi: "Nemusíte si čistit všechny zuby, čistěte si jen ty,
které si chcete nechat."
SVÁTEČNÍ KRÁTKÉ POČTENÍ
Kateřina Lachmanová: Bližní
"Svým vtělením se Boží Syn jistým způsobem spojil s každým člověkem" (Gaudium et spes)
Stojíme před nemalým tajemstvím: když Ježíš říká: "Co jste udělali jim, mně
jste udělali, tedy co jste neudělali jim, neudělali jste mně (srov. Mt 25). Jde zde
o realitu, nejen o řečnickou nadsázku nebo obrazné vyjádření. Neřekl: "Když
máte co do činění s nějakým obtížným či potřebným člověkem, představujte si,
jako bych to byl já sám - to vám možná pomůže být k němu trochu milejší a
velkorysejší." Ne obrazně, ale skutečně se Kristus spojuje a ztotožňuje s
každým člověkem. Jistěže ze strany člověka je rozdíl, jestli někdo Krista jako
svého Pána a Spasitele přijímá nebo nikoli, jestli mu otevře své srdce nebo
nikoli, jestli mu řekne ANO nebo NE, anebo vůbec nic. Ale z Ježíšovy strany
zní pouze ANO, a to ke každému člověku. Můžeme dokonce říci, že Ježíš
Kristus je vlastně vtělené ANO Boží vůči člověku, že se v Něm Bůh viditelně
postavil na stranu člověka. Proto nemůžeme stát na straně Boží a být přitom
proti člověku, třeba jen proti jedinému na světě - natož se stavět proti člověku
ve jménu Božím. (A kolikrát se to dělo a děje!) Někteří by možná rádi tuto
přemíru bližních zredukovali na ty, kteří jsou křesťané, nebo ještě křesťané
opravdoví, správně věřící (totiž věřící podobně jako já). Ale Ježíš takhle lidi
netřídil. V podobenství o milosrdném Samaritánovi záměrně neodpověděl na
otázku, kdo je můj bližní. Řekl jinými slovy: "Přestaň chtít třídit lidi na bližní a
nebližní. Hleď si jen toho, abys ty sám byl bližním všech, s nimiž se potkáš."
Tak jako Samaritán, vlastně jako Ježíš, protože se stal bližním, tj. blízkým
každému člověku bez výjimek.
Myšlenky a sváteční krátké počtení vybírá Charles Tvrzník.
__________________________________________________
Zpravodaj farnosti u Panny Marie Sněžné v Praze – říjen 2009
7
Bohoslužby v kostele Panny Marie Sněžné
všední dny:
7:00, 8:00, 18:00 (po mši sv. večerní nešpory)
neděle:
9:00, 10:15 (pro rodiny s dětmi), 11:30, 18:00
denně:
17:25 modlitba růžence
čtvrtek:
19-20 adorace v kapli sv. Michala
PROGRAM U PANNY MARIE SNĚŽNÉ
Říjen 2009
1. 10. Čt
2. 10. Pá 15, 16
3. 10. So 10:30
18:00
4. 10. Ne 18:00
2. -4. 10. Pá-Ne
5. 10. Po 18:30
19:00
7. 10. St 17:00
19:15
10. 10. So 10:30
13. 10. Út 19:19
15. 10. Čt
8:00
17:00
20. 10. Út 19:19
21. 10. St 14:30
24. 10. Čt 15:00
1. 11. Ne
2. 11. Po
Památka sv. Terezie od Dítěte Ježíše
malý refektář
Náboženství pro mladší děti (do 10 let)
Hájek
Mše sv. v Hájku ze slavnosti sv. Františka
Kostel
Mše svatá, Tranzitus
Slavnost sv. Františka, jáhna, zakladatele tří řádů
Klub
Františkánská burza
Katechumenát (sraz na nádvoří, dále každé pondělí)
Klub
Setkávání nad Písmem (dále každé pondělí)
malý refektář
Náboženství pro děti od 10 let (vstup z Frant. zahrady)
fara
Katecheze dospělých (sraz před farou, dále každou středu)
Hájek
Mše sv. v Hájku, P. Vladimír Slámečka OP
fara
Setkání pastorační rady
Připomínka 14 umučených bratří
Příprava na biřmování (1. setkání, sraz na nádvoří, dále každý Čt)
Klub
Setkání přátel farnosti
Klub
Společenské odpoledne (pořádá UKŽ)
Klub
Ekumenická bohoslužba žen (pořádá UKŽ)
Slavnost Všech svatých
Vzpomínka na všechny zemřelé
Farní úřad: Jungmannovo nám. 18, Praha 1, tel.: 222 246 243
farář: P. Antonín Klaret Dabrowski OFM, tel: 224 490 356, 606 751 883,
[email protected]
farní vikář (kaplan): P. Jakub OFM, [email protected]
pomocní duchovní: P. Peter OFM, P. Michal OFM, P. Regalát OFM
Úřední hodiny na faře: Po, Út 14-17; St 9-11:30, 14-17:30; Čt 14-15:30; Pá 9-11:30.
Farní klub: bratr Kapistrán, tel.: 733 755 903.
Aktuální informace najdete na internetu: www.pms.ofm.cz ; www.lucianpms.cz .
_____________________________________________________________________________
Redakce Sněženky: L. a F. Jirsovi, Soukenická 14, Praha 1, tel.: 222 313 513, [email protected]
Příští uzávěrka je 18. 10. 2009. Tisk: Rychlotisk, Jungmannova 3, Praha 1. Náklady na vytištění
jednoho čísla farního zpravodaje jsou 8,- Kč. Neprodejné. Dobrovolné příspěvky vhazujte do
pokladničky v kostele.
8

Podobné dokumenty

Únor - Farnost Panny Marie Sněžné v Praze

Únor - Farnost Panny Marie Sněžné v Praze verzí jména Marie, oblíbeného v novozákonních dobách a jasně poukazujícího na postavu Marie z Nazaretu.

Více

Únor - Farnost Panny Marie Sněžné v Praze

Únor - Farnost Panny Marie Sněžné v Praze uskutečnila v naší farnosti. Účelnost se dostala za ta léta do podvědomí mnoha lidem, kteří si zvykli i na doprovodné akce, jako třeba zpívání koled před kostelem Panny Marie Sněžné nebo Tříkrálový...

Více