Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy \olsansky\CZ00033\Olsansky

Komentáře

Transkript

Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy \olsansky\CZ00033\Olsansky
Olšany Cemetery - Olšanské Hřbitovy
\olsansky\CZ00033\Olsansky Cemetery VI, part 3 of 8
1871 photos/fotky
http://czech.stonepics.com/
Jiří Janda (1938)
Ludmila Jandová (1958)
Jiří Janda (1977)
Jarmila Klatovská (1995)
Emanuela Chlumecká (1944)
Amálie Jandová (1963)
Martin Dvořák (xxxx)
Veronika Dvořáková (xxxx)
Josef Porket (xxxx)
Barbora Porketová roz. Dvořáková (1927)
Valinka Konopová (1967)
Jarmila Hauptmannová roz. Smolíková (1988)
K. T. Wolinski (1902)
Klára Wolinská (1909)
Marie Wolinská roz. Conrátová (1921)
Valerie Smolíková roz. Wolinská (1938)
Gabriela Wolinská (1938)
Karel Goppold (1941)
Jiří Kudyn (1944)
Zdeněk Hauptmann (1990)
František Smolík (1952)
Klotilda Goppoldová roz. Wolinská (1952)
Vali Šmídová (1989)
Karel Šmíd (1968)
Jos. Kocna (1952)
Marie Kocnová roz. Eisensteinová (1963)
Josef Eisenstein (1959)
Jos. Černý (1959)
Alois Eisenstein (1900)
Adolf Eisenstein (1902)
Adolf Eisenstein (1917)
Barbora Eisensteinová roz. Jandová (1924)
Marie Černá (1967)
Aloisie Eisensteinová (1968)
view
sign/značka hřbitov VI odd.12b
Hana Kamps roz. Navrátilová (xxxx)
Ludmila Navrátilová (xxxx)
Josef Navrátil (1984)
Jan Wagner (1940)
Alžběta Wagnerová (1941)
František Menšík (1962)
Anděla Menšíková (1963)
Vlasta Ročková (1977)
Eva Nekolová (xxxx)
Karel Kranda (1920)
Emanuel Křepelka (1916)
Terezie Křepelková (1945)
František Hell (1961)
Anna Hellová (1979)
Josef Šimoníček (1952)
Karel Fencl (1980)
Marie Šimoníčková (1983)
Karel Kranda (2001)
Jiřina Fenclová (2004)
Adolf Pleskač (1946)
Marta Pleskačová (1949)
Josef Balcar (1958)
Anna Balcarová (1966)
Jaroslava Waldeková (1996)
Jana Pleskačová (1997)
František Procházka (1941)
Josefa Procházková (1957)
Josef Procházka (1978)
Antonie Procházková (1974)
Antonín Hála (1913)
Anna Hálová (1957)
Antonín Hála (1995)
Marie Ludwig roz. Volkelt (1889)
Gustav Volkelt (1889)
Johann Volkelt (1896)
Ernst Ludwig (1878)
Neznámý Volkelt (1892)
Rodina Šteinera (xxxx)
Rodina Míškova (xxxx)
Božena Musilová (1978)
František Musil (1979)
Rodina Jiřího Fialy (xxxx)
Mařenka Kocourková roz. Kocanova (1906)
Vác. Kocourek (1933)
Kristina Kocourková (1941)
Marie Votavová (1953)
Václav Kocourek (1955)
Rudolf Langer (1924)
Anna Langerová (1942)
Antonín Langer (1957)
Rudolf Langer (1975)
Jožka Langerová (1988)
Aloisie Vyštydová (1977)
Emanuel Janský (1965)
Jan Kirschner (1890)
Marie Kirschnerová (1906)
Václav Novák (1912)
Eduard Papesch (1948)
Antonie Papeschová (1950)
Rodina Fleischansova (xxxx)
Rodina Kaňákova (xxxx)
Karel Kotouč (1925)
Václav Krauz (1959)
Jana Krauzová (1991)
František Krauz (1970)
Rodina Svobodova (xxxx)
Rodina Brožova (xxxx)
Josef Kunz (1942)
Rodina Pospíšilova (xxxx)
Rodina Smolíkova (xxxx)
Rodina Ševčíkova (xxxx)
Irena Šplíchalová (1926)
Josef Šplíchal (1938)
Fr. Šplíchalová (1945)
Ladislav Kopecký (1979)
Jindra Kopecká (1984)
Jan Klouda (1949)
Antonín Burian (1950)
Marie Kloudová (1965)
Anna Madejová (1926)
Stanislav Madej (1955)
Marie Svobodová roz. Hovorková (19x6)
Rodina Čermákova (xxxx)
Rudík Kirchner (1979)
Rudolf Kirchner (1983)
Vlastimil Bodlák (1926)
Božena Bodláková (1933)
František Svoboda (1937)
Vojt. Svobodová (1952)
Leopold Podhorský (1967)
Vilma Podhorská (1969)
Anička Škaloudová (1946)
Jan Škaloud (1951)
Bohumír Škaloud (1959)
Ludvík Šmejkal (1978)
Růžena Šmejkalová (1997)
Rodina Hříbalova (xxxx)
Rodina Martínkova (xxxx)
Pavel Spohr (1985)
Petr Spohr (1994)
Kristina Jägrová (1926)
Antonie Píšová (1934)
Václava Jägrová (1963)
Josef Jäger (1971)
Anna Jägrová (1975)
Bedřich Procházka (1942)
Václav Nozar (1953)
Běla Pražáková (1965)
Miroslav Pražák (1987)
Otoušek Hendrych (1943)
Anna Hendrychová (1967)
Marie Hendrychová (1974)
Vilém Hendrych (1985)
Marie Broumová (1999)
Josefa Elicerová (1936)
Antonín Elicer (1937)
Karel Mrázek (1988)
Rodina Lexova (xxxx)
Vojtěch Chomát (1936)
Anna Chomátová (1965)
Václav Nerad (1982)
Rodina Pelikánova (xxxx)
Jana Frýdová (1984)
Pepíček Frýd (1984)
Václav Zelenka (1991)
Vašek Zelenka (1994)
Rodina Brožova (xxxx)
Rodina Pražákova (xxxx)
Rodina Suchánkova (xxxx)
Marie Křepelková (1959)
Václav Křepelka (1955)
Eva Weisová (1987)
Ludmila Landová (2001)
Rodina Řezáčova (xxxx)
Rodina Máchova (xxxx)
Anežka Rossová (1928)
František Rossa (1938)
Augustín Rossa (1939)
František Malý (1988)
Božena Malá (2000)
Rodina Gregorova (xxxx)
Antonie Trnková (1977)
Rodina Havlíkova (xxxx)
Rodina Svobodova (xxxx)
Otakar Pešek (1974)
Rodina Rolíčkova (xxxx)
Václav Koláčný (1956)
Marie Štěpánková (1986)
Alois Zajíc (1994)
Jiří Zajíc (2005)
Jan Turanský (1972)
Oldřich Fejks (1990)
Viktorie Turanská (1997)
Rodina Rauvolfova (xxxx)
Karel Nagel (1926)
Max Nagel (1941)
Jana Nagelová (1946)
Anna Nagelová (1957)
Hermi Mannová (1959)
Marie Šourková (1926)
Rodina Mokříšova (xxxx)
Mařenka Hnízdilová (1926)
Josef Hnízdil (1936)
Františka Mertelová (1971)
Ludvík Zifrein (1920)
Anna Zifreinová (1957)
Růžena Zifreinová (1965)
Jaroslav Zifrein (1971)
Božena Procházková roz. Slováčková (1992)
Jana Slováčková (xxxx)
Štěpánka Slováčková (1969)
Miroslav Slováček (1974)
Rudolf Procházka (1971)
František Pekárek (1951)
Marie Pekárková (1980)
Jaroslav Pekárek (2003)
Antonín Havel (1926)
Antonín Havel (1950)
Josef Formánek (1926)
Jarda Formánek (1938)
Marie Formánková roz. Hermanová (1949)
Karolina Draga Čukičová roz. Formánková (1979)
Milica Tondlová (1993)
Milada Tondlová (1987)
Ladislav Tondl (1983)
Rodina Šeflova (xxxx)
Rodina Svatoňova (xxxx)
Marie Merhbauerová (1926)
Václav Merhbauer (1940)
Antonie Merhbauerová (1941)
Vlasta Máchová (1948)
František Mácha (1964)
Františka Merhbauerová (1981)
Marie Skopová (1993)
Jiří Tomeš (1999)
Rodina Šneiderova (xxxx)
Rodina Žížalova (xxxx)
Rodina Urbanova (xxxx)
Antonín Vaňásek (1969)
Alžběta Pláničková (1970)
Karel Plánička (1945)
Božena Pláničková (1984)
Věra Vaňásková (2000)
Rodina Hamzíkova (xxxx)
Rodina Prknova (xxxx)
Milan Červeňák (1978)
Josef Hora (xxxx)
Bohuška Horová (xxxx)
Josefa Horová (1962)
Rodina Vyšinkova (xxxx)
Vojtěch Přibyl (1946)
Rodina Mannova (xxxx)
Rodina Hermutova (xxxx)
Josef Pilík (1968)
Helena Laňková (1993)
Jan Roubíček (1934)
František Maťraš (1974)
Josef Patta (1936)
Jana Pattová (1945)
Antonie Šarounová (1989)
Kateřina Králová (1926)
Jan Král (1932)
Anna Kupková (1962)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Anna Koutná (1969)
Vlastimír Koutný (1984)
Josef Šebánek (1995)
Rodina Jinochova (xxxx)
Rodina Vokrouhlecká (xxxx)
Anna Kuchlerová roz. Hejduková (1946)
Václav Kuchler (1960)
Rudolf Macoun (1969)
Václav Kuchler (1972)
Marie Macounová (1979)
Ludvík Vaďura (1983)
Alois Mikulášek (1978)
Anna Mikulášková roz. Mainzerová (1984)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Ludmila Kubová (2003)
Anežka Ševelová (1958)
Jan Kuba (1984)
Václav Blažek (1904)
Marie Blažková roz. Menclová (1933)
Markéta Tomsová roz. Blažková (1946)
Rodina Tourkova (xxxx)
Vilemína Novotná (1990)
Marie Polanecká (1974)
Rodina Krupkova (xxxx)
Rodina Josefa Nováka (xxxx)
Jaroslav Šplíchal (1947)
Jiřina Šplíchalová (1990)
Jaroslav Šplíchal (1997)
Zdenka Šplíchalová (2005)
Bedřich Vacíř (1926)
Marie Vacířová (1929)
Josef Wágner (1959)
Marie Wágnerová (1960)
Václav Svoboda (1962)
Alžběta Svobodová roz. Kramsová (1985)
Václav Svoboda (1988)
Rodina Krbcova (xxxx)
Stanislav Brejla (1968)
Neznámý Brejlová (xxxx)
Jaroslav Karel (1990)
Jiřinka Karlová (xxxx)
Rodina Škachova (xxxx)
Kalina Kmotrasová roz. Holinková (1984)
Antonín Kmotras (1995)
Viktor Peiker (1938)
Leopoldina Peikerová (1961)
Anežka Černá (1926)
K. Cicvárková (1943)
Julian Glas (1944)
Truda Glasová (1973)
Jan Glas (1976)
Hana Glasová (2005)
František Filip (xxxx)
Mánička Valsová (1929)
Josef Valsa (1927)
Marie Valsová (1976)
Karolina Šrajtrová (1988)
Božena Valsová (1927)
Anna Bílková (1974)
Jan Bílek (1981)
Věruška Štropová (1926)
Miruška Štropová (1930)
Kateřina Štropová (1947)
Antonín Nozar (1959)
Zděnka Nozarová (1989)
Stanislav Fiala (1968)
Anna Fialová (1968)
Taťána Švehlová (1996)
Antonie Kadlecová (1936)
František Kadlec (1952)
Marie Himmelová (1977)
Bohuslav Kadlec (1981)
Vlasta Kadlecová (2005)
Vlastička Neubertová roz. Hronová (1943)
Běla Krotká (1969)
František Hůzl (1963)
Anna Hůzlová (1975)
Věra Zelfelová (2001)
Martin Dvořák (1926)
Růžena Princová roz. Dvořáková (1928)
Miroslav Joska (1982)
Marie Langerová (1926)
Milada Jehlíková (1953)
Jan Jehlík (1958)
Olga Jehlíková (1958)
Helena Benácká (1960)
František Procházka (1965)
Ladislav Kovanda (1950)
Rodina Kadrmanova (xxxx)
Rodina Minichthalerova (xxxx)
Rodina Vlkova (xxxx)
sign/značka hřbitov VI odd.9d
Rodina Kadrmanova (xxxx)
Rodina Minichthalerova (xxxx)
Rodina Vlkova (xxxx)
Pepička Röslerová (1918)
Rudolf Gautsch (1909)
Marie Gautschová (1917)
Václav Jiránek (1935)
Antonín Gautsch (1941)
Kateřina Gautschová (1950)
Jos. Kozák (1965)
Růžena Ivanová (1974)
Jan Ivan (1990)
Marie Machovcová (1919)
Josef Machovec (1930)
Růžena Klimakovská (1961)
Josef Batysta (1909)
Blaženka Slancová (1911)
Václav Slanec (1933)
Anna Slancová (1940)
Karel Slanec (1952)
Julie Slancová (1962)
Milan Moučka (1959)
Karel Moučka (1968)
Marie Moučková (1979)
Zdeněk Moučka (2002)
Rodina Homolkova (xxxx)
Rodina Šímova (xxxx)
Rodina Větrovcova (xxxx)
Marie Vacková (1899)
Vilemína Vacková (1926)
Anna Vacková (1937)
Marie Sladká (1951)
Rodina Zoulova (xxxx)
Marie Mandová (1909)
Ladislav Zoubek (1973)
Blažena Zoubková (1991)
Rodina Pokorných (xxxx)
Rodina Noskova (xxxx)
Rodina Bystřická (xxxx)
Rodina Šárkova (xxxx)
Rodina Vejvodova (xxxx)
Rozalie Šebková (1909)
Antonín Richter (1934)
Anna Richterová (1938)
Zdenka Siříšťová (1961)
Jan Siříště (1970)
Zdeněk Siříště (1970)
Marie Vamberová (1993)
Františka Kopsová (1997)
Rodina Jírova (xxxx)
Antonín Holubek (1929)
Anna Holubková (1971)
Zdeňka Žďárská (1960)
Václav Solnička (1922)
Rodina Eisenhammerova (xxxx)
Jan Chocholoušek (2003)
Julie Fuchsová (xxxx)
Rodina Daškova (xxxx)
Božena Crhová (1985)
Rodina Vladykova (xxxx)
Jos. Bělohradská (1904)
Mar. Bělohradská (1914)
Josef Bartoš (1912)
Marie Kačírková (xxxx)
František Kačírek (xxxx)
Josef Mann (xxxx)
Anna Mannová (xxxx)
František Schneider (1950)
Marie Schneiderová (1960)
Antonie Steinbauerová roz. Váňová (1953)
Václav Steinbauer (1957)
Jiří Jiřík (1979)
Anna Jiříková (1998)
Karel Steinbauer (2002)
František Kroupa (1989)
Marta Kroupová (1994)
Cecilie Poláčková (1962)
Rudolf Vorreith (1964)
Josefina Vorreithová (1979)
Františka Zábská (1992)
Lad. Zábský (2003)
Antonín Šedivý (xxxx)
Bohumil Janovský (xxxx)
Anna Janovská (1932)
Josef Janovský (1945)
Anna Fořtová roz. Janovská (xxxx)
Vasil Simonovič Žuk (1945)
Anežka Šedivá Žuková roz. Janovská (1958)
Vlastislav Šedivý Žuk (1994)
Rodina Capouškova (xxxx)
Josef Vobořil (1931)
Anna Vobořilová (1948)
Antonín Mráček (1969)
Marie Mráčková (1989)
Jiří Kvasnička (1996)
Ludmila Kvasničková (2002)
Rodina Trpišovských (xxxx)
Jan Rainer (1913)
Bohumil Rainer (1945)
Barbora Rainerová (1959)
Rodina Mafkova (xxxx)
Jan Kalfař (1992)
Rodina Vlasákova (xxxx)
Rodina Uhrova (xxxx)
Fr. Kyselý (1965)
Marie Kyselá (1965)
Leopold Vejr (1942)
Anna Vejrová (1982)
Libuše Špiclová (xxxx)
Ludvík Špicl (1968)
Matěj Špicl (1953)
Anna Špiclová roz. Marková (1956)
Zikmund Vrba (1941)
Anna Vrbová (1985)
Jaroslav Piskáček (1991)
Hana Piskáčková roz. Vrbová (1995)
Rodina Malých (xxxx)
Rodina Melicharova (xxxx)
František Matějovský (1946)
Rodina Chramosilova (xxxx)
František Jandera (1925)
Marie Janderová (1938)
Maruška Janderová (xxxx)
Marie Janderová (1976)
Karel Jandera (1993)
František Jandera (1994)
Bohuslav Zrubecký (1983)
Karel Keller (1920)
Kateřina Kellerová (1943)
Milán Keller (xxxx)
Václav Keller (1944)
František Keller (1965)
Ida Janoušková (1947)
František Janoušek (1945)
František Pavlovský (1957)
Anna Pavlovská (1975)
Bohuslav Štika (1972)
Zdeněk Apetauer (1979)
Bohumil Čermák (1999)
Vlasta Čermáková (2008)
Rodina Zámečníkova (xxxx)
Karel Svoboda (1941)
Jiří Svoboda (1945)
Marie Svobodová (1963)
Anna Medunová (1920)
František Meduna (1955)
Marie Medunová (1951)
Josefa Večesová (1949)
Krista Bílková (1964)
Marie Štěpánková (1967)
Josef Štěpánek (1971)
Rodina Knoblochova (xxxx)
Rodina Felklova (xxxx)
Anna Mlchová (1961)
Václav Mlch (1936)
Anuška Mlchová (1959)
Zdeňka Mlchová (xxxx)
Zdeněk Mlch (xxxx)
Jaroslav Müller (1924)
Františka Müllerová (1953)
Karel Ullik (1915)
Ludmila Ulliková (1971)
František Rieger (1896)
Kateřina Riegrová (1897)
Božena Riegrová (1924)
Bella Eger (192x)
Václav Tumlíř (1902)
Barbora Tumlířová (1928)
Jan Tumlíř (1945)
Anna Hašková (1959)
František Hašek (1967)
Neznámý Harlasová (1922)
André Harlas (1933)
Anna Schrödlová (1902)
Karel Schrödl (1914)
Stanislav Schrödl (1923)
Stáňa Schrödl (1975)
Marta Harlasová roz. Schrödlová (1962)
Terezie Viléma Schrödlová roz. Syliaková (1943)
Boža Schrödlová (1912)
F. X. Harlas (1947)
Marie Harlasová (1947)
Ondřej Harlas (1917)
Marie Harlasová (1913)
Heinrich Böhler (1901)
Josefine Böhler roz. Deutsch (1930)
Josefa Sovová (1913)
Vojtěch Sova (1943)
František Sova (1963)
Jindřich Kotlář (1982)
Helena Kotlářová (1986)
Jindřich Sova (1985)
Anna Sovová (1987)
Jarmila Juhová roz. Hanušová (1964)
Vojtěch Juha (1970)
Ludvík Fromm (1902)
Emilie Frommová (1928)
Miloslav Fromm (1951)
Anna Frommová (1972)
Terezie Frommová (1976)
Rodina Jandova (xxxx)
Antonín Šavrda (1868)
Marie Šavrdová roz. Ellerová (1885)
Marie Šavrdová (1871)
Josefa Šavrdová (1870)
Anna Bendová roz. Šavrdová (1872)
Eliška Šavrdová (1914)
Juliana Šavrdová Šubrtová (1915)
Antonín Šavrda (1935)
Bohumil Šavrda (1936)
Josef Šavrda (1940)
Rodina Schubertova (xxxx)
Rodina Kubečkova (xxxx)
Emilie Nováková (1912)
Ludmila Trmalová (1921)
Josef F. Novák (1925)
Marie Grünerová (1931)
Jana Sochorová (1952)
Antonín Sochor (1913)
Rodina Dědinova (xxxx)
Rodina Jordova (xxxx)
Albert Novotný (1926)
Františka Novotná roz. Kosinová (1938)
Miloslav Kratina (1979)
Antonín Loula (1982)
Evža Plocková (1982)
Marie Loulová (1986)
Rodina Dludžova (xxxx)
Rodina Kináčova (xxxx)
Vácslav Prošek (1901)
Tereza Prošková (1915)
Rodina Woydinkova (xxxx)
Rodina Schillerova (xxxx)
František Hörbinger (1901)
Pavla Hörbingerová roz. Židlická (1933)
František Hörbinger Grabinger (1957)
Karel Hörbinger (1960)
Milada Hörbingerová (1979)
Frant. Dvořák (1942)
Marie Dvoráková (1934)
Věnceslava Dlouhá (1927)
Miloslav Dvořák (1969)
Marcela Dvořáková (1982)
Marie Dvořáková (1900)
František Dvořák (1901)
Františka Dvořáková (1927)
Julie Dvořáková (1935)
Ludmila Dvořáková (1944)
Antonín Šnejdárek (1903)
Eugenie Šnejdárková (1888)
Veronika Šnejdárková roz. Markuziová (1924)
Václav Potůček (1934)
Karel Stiebitz (1887)
Františka Stiebitzová roz. Welzová (1908)
Václav Stiebitz (1901)
Hermína Baušová roz. Stiebitzová (1914)
Prokop Bauše (1904)
Bohumil Bauše (1924)
Ivan Bauše (1959)
Marie Baušová (1974)
Karel Fromm (1901)
Karel Fromm (1926)
Josef Kočárek (1964)
Zdenka Kočárková roz. Frommová (1968)
Marie Pohlová roz. Frommová (1985)
Josef Fromm (1926)
Herma Frommová (1947)
Karel Fromm (1948)
Jarmila Frommová roz. Lukášová (1950)
Jan Brejcha (1882)
Gabriela Brejchová (1875)
Albína Brejchová (1931)
Oliva Postlová (1936)
Josef Papež (1964)
Josef Postl (1964)
Iška Postlová roz. Wokalová (1966)
Pavla Papežová roz. Postlová (1965)
Jan Schmied (1900)
Anna Kležanda roz. Stránský (1900)
Václav Svoboda (1921)
Terezie Svobodová (1923)
Václav Svoboda (1934)
Josef Hruška (1984)
Libuše Hrušková (2000)
Václav Nerad (1972)
Jiřina Neradová (1984)
Rodina Kryštofkova (xxxx)
Tomáš Šipan (xxxx)
Marie Šipanová (xxxx)
Josef Koch (1898)
Pavel Grosse (1915)
Eliška Kochová (1933)
Gabriele Schwalb (1897)
Johann Schwalb (1899)
Rosa Schwalb (1919)
Martha Hinke (1892)
Maria Fiedler (1886)
Ludmila Králová roz. Škaloudová (1988)
Ladislav Král 1993)
Jaroslav Valečka (1945)
Jitka Valečková roz. Králová (2000)
Mařenka Schölerová (1898)
František Schöler (1916)
Růža Králová roz. Schölerová (1931)
Josef Král (1939)
Barbora Schölerová roz. Kopecká (1940)
Mařenka Valtrová (1899)
Josef Valter (1900)
Rozalie Valtrová (1902)
Antonín Kindermann Amler (1924)
Antonie Kindermannová Amlerová roz. Šulcová (1930)
Marie Zaplatílková roz. Kindermanová Amlerová (1953)
Antonín Zaplatílek (1988)
František Spálenka (1919)
Antonie Spálenková (1920)
Josef Bureš (1936)
Emilie Burešová (1938)
Josef Bureš (2002)
Václav Dufek (2001)
František Šedivý (1910)
Anna Šedivá (1914)
Erna Šedivá (1925)
Josef Šedivý (1926)
František Šedivý (1927)
Anna Šedivá (1932)
Karel Provazník (1959)
Anna Provazníková (1968)
Karel Kroupa (1959)
Růžena Kroupová (1991)
Karel Kroupa (1998)
Věruška Jeřábková (1924)
Josef Jeřábek (1930)
Jan Jisl (1937)
Marie Jislová (1937)
Anna Jeřábková (1963)
Karel Petrle (1978)
Josefa Petrlová (2003)
Marie Patřin roz. Wünsch (1928)
Franz Patřin (1929)
Marie Patřin (1929)
Rudolf Patřin (1939)
Emil Schneider (1966)
Antonie Schneiderová (1972)
Marie Zachová (1996)
Emilie Blümauer (1910)
Mimi Blümauer (1913)
Heinrich Blümauer (1940)
Rodina Kolářova (xxxx)
Rodina Krškova (xxxx)
Bohumil Buriánek (1980)
Marie Buriánková (1990)
Albert Dutka (1924)
Anna Dutková (1961)
Anežka Dutková roz. Semrádová (1899)
Emilian Dutka (1911)
Pepča Dutková roz. Rezková (1930)
Josef Dutka (1931)
spec.
sign/značka hřbitov VI odd.9c
Jaroslava Marvanová roz. Hrubá (1958)
Emilie Šubrtová (1964)
Jiří Zikmund (1981)
Jana Zikmundová (1994)
Marie Brabcová roz. Pokorná (1890)
Terezie Brabcová roz. Uhlířová (1913)
Zdeněk Brabec (1921)
Jaroslav Brabec (1921)
Miloslav Brabec (1921)
Matěj Brabec (1929)
Tonča Neznámý roz. Brabcová (1947)
Božena Brabcová (1948)
Karel M. Brabec (1956)
Štěpánka Brabcová (2005)
Karel Červenka (xxxx)
Milada Červenková (xxxx)
Zděnka Červenková (xxxx)
Jaroslav Červenka (xxxx)
Karel Červenka (1921)
Anna Červenková (1924)
Zděneček Pachta (1887)
Růžena Pachtová roz. Červenkova (1891)
Vácslav Pachta (1908)
Františka Hortisová (1933)
Jan Hortis (1940)
Bohumil Hortis (1956)
Bohumil Hortis (1958)
František Černý (1892)
Marie Černá (1902)
Josef Černý (1919)
Marie Černá roz. Basařova (1921)
Jan Černý (1937)
Milada Urbanová (1944)
Marie Černá (1970)
Kateřina Kautská (1969)
Aninka Stieberová (1888)
Růženka Stieberová (1888)
Mařenka Stieberová (1893)
Václav Stieber (1918)
Václav Stieber (1922)
Marie Stieberová (1935)
Anna Ko?íková (1958)
Karla Hanušová (1968)
Max. Hanuš (1972)
Rodina Herfortova (xxxx)
Rodina Schererova (xxxx)
Františka Košťálová (1912)
Josef Košťál (1920)
Josef Pešek (1958)
Božena Pešková roz. Košťálová (1965)
Vlastimila Sedláčková (1976)
Milóš Lier (1943)
Helena Lierová roz. Hübnerová (1980)
Jaroslav Pehel (1955)
Vlasta Pehelová roz. Lierová (1959)
Alžběta Nejtková roz. Kupcová (1896)
Josef Nejtek (xxxx)
Rozalie Havelcová (1948)
Františka Špačková (1967)
Marie Mácalová (1975)
Marie Krausová roz. Holubová (1955)
Antonín Kraus (1959)
Otto Kraus (1964)
Hana Čárová (1989)
Marie Frýdová (1969)
Jindřiška Frýdová (1995)
Adela Bundová (1914)
Marie Bundová (1945)
Kamil Budina Bund (1954)
Ladislav Modrý (1969)
Marie Milčinská (1974)
Bohumil Milčinský (1978)
Frant. Gleich (1892)
Kateřina Gleichová (1910)
Jan Gleich (1894)
Katuše Tůmová (1947)
Josef Tůma (19xx)
Rodina Masopustova (xxxx)
Josef Fořt (1978)
Marie Fořtová (2002)
Karolina Steinbachová (1971)
Bedřich Krutský (1974)
Karel Steinbach (1976)
Rodina Hatlákova (xxxx)
Rodina Špírkova (xxxx)
Rodina Marešova (xxxx)
Olga Friedlová roz. Sekowská (1996)
Rodina Dandova (xxxx)
Rodina Zámyslická (xxxx)
K. Vedralová Maříková (1930)
K Johanes (1931)
F. Pekarská Maříková (1947)
M. Maříková (xxxx)
J. Mařík (xxxx)
Rodina Honkova (xxxx)
Rodina Zahradníkova (xxxx)
Kazimír Sekowski (1946)
Marie Sekowská (2003)
Josef Rödl (1930)
Milena Čížková roz. Rödlová (1969)
Marie Rödlová (1976)
Václav Čížek (1979)
Rodina Seidlova (xxxx)
Jaroslava Skuhrovcová (1996)
Tomáš Holický (1920)
Helenka Neznámý (1921)
Ládíček Neznámý (1948)
Barbora Tůmová (1975)
Věra Benáčková (1980)
Rodina Koktova (xxxx)
Rodina Kinclova (xxxx)
Rodina Kamarytova (xxxx)
František Šťastný (1937)
Marie Šťastná (1951)
Karel Štěpán (1960)
Josef Šťastný (1988)
Anna Štěpánová (1990)
Kateřina Breidlová (1898)
Jan Tomáš Breidl (1902)
Rodina Doskočilova (xxxx)
Rodina Hallova (xxxx)
Františka Šeflová (1897)
Josef Šefl (1910)
Františka Šeflová (1956)
Karel Hüttl (1989)
Marie Hüttlová (1990)
Rodina Březinova (xxxx)
Rodina Součkova (xxxx)
Rodina Michailova (xxxx)
Karel Kolář (1884)
Johana Kolářová roz. Fričova (1904)
Jarmila Čermáková Ketzková (xxxx)
Antonín Klenor (1963)
Marie Domanská (1966)
Vojtěch Hruška (1982)
Jiřina Klenorová (2002)
Marie Skálová (1916)
Otokar Stehlík (1932)
Josef Skála (1935)
Otakar Poppr (1983)
Viloušek Neznámý (1925)
Boženka Hrubá (1948)
Rodina Kuchařova (xxxx)
Rodina Mojžíšova (xxxx)
Antonín Strnad (1939)
Antonie Vosecká (189x)
Jan Vosecký (1913)
Marie Lohrová (1929)
Jan Lohr (1949)
Anna ?oujířová (xxxx)
Neznámý ?oujíř (xxxx)
Pavlína Bišková (1962)
Karel Biško (1962)
František Navrátilík (1989)
sign/značka hřbitov VI odd.12a
Marie Topolová (1986)
Jaroslav Topol (1952)
Milan Vidman (1955)
Anna Vidmanová (1969)
František Vidman (1943)
Alois Hroch (1973)
Josefine Jenik Zasadsky (18xx)
Sofie Jenik Zasadsky roz. Sauer (1902)
Friedrich Jenik Zasadsky (1911)
Antonia Jenik Zasadsky (1925)
Augustina Ziková (1981)
Jan Zika (1996)
Josefa Řeháková (1993)
Josef Řehák (1996)
Marie Řeháková (1998)
Joh. Matějková roz. Kamenská (1908)
Jan Matějka (1937)
Aloisie Matějková roz. Černá (1950)
Ladislav Jehlička (1974)
Josef Hokeš (1978)
Helena Hokešová (1974)
sign/značka hřbitov VI odd.12b
Jiří Gruber (2000)
Tomáš Suhrada (1925)
Kristinka Suhradová (xxxx)
Aloisie Hrubá (1928)
Marie Suhradová (1949)
Marie Suhradová (1988)
Josef Suhrada (1989)
Marek Janda (2003)
Anna Švihová (1903)
Josef Šviha (1931)
Josef Šviha (1926)
Bedřich Šviha (1945)
Lev Šviha (1974)
Jindřiška Švihová (1975)
Marta Švihová (1956)
Salvator Šviha (2004)
Rodina Štekerova (xxxx)
Hubert Děrda (1956)
Stanislava Děrdová (1971)
B. Mašek (1901)
Matylda Mašková (1906)
Božena Mašková (1928)
Marie Mašková (1931)
Marie Mašková (1940)
Jan Mašek (1940)
Ludmila Mašková (1950)
Em. Mašková (1965)
Jarmila Mašková (1963)
Jan Mašek (1965)
Antonín Chramosta (1955)
Marie Chramostová (1987)
Vladimír Vinduška (1976)
Josef Stibral (1885)
Jiřinka Stibralová (1898)
Anna Stibralová (1901)
Emilie Stibralová (1930)
Jiří Stibral (1939)
Božena Stibralová (1944)
Zdeněk Stibral (1978)
Julie Stibralová (1978)
Ladislav Štros (1980)
Anna Štrosová (1982)
Anna Klapková (1989)
Jan Salaba (1982)
Dagmar Baziková (1989)
Milena Jefferies (1990)
Vladimír Bazika (2000)
Ludmila Baziková (2003)
Jan Stašek (1926)
Aloisie Stašková (1936)
Eduard Bazika (1914)
Anna Baziková (1925)
Jana Marie Baziková (1940)
Zdenka Baziková (1943)
Vladimír Bazika (1946)
Antonie Baziková (1954)
Eduard Bazika (1960)
Věra Baziková (1991)
Jaroslav Barták (1979)
Vladimír Zajíček (xxxx)
Ludmilka Zajíčková (xxxx)
Květuše Zajíčková (xxxx)
Antonín Zajíček (1917)
Libuše Zajíčková (1927)
Františka Váchová (1949)
Vojtěch Vácha (1959)
Michal Novotný (1987)
Rodina Hilbertova (xxxx)
Rodina Štrofova (xxxx)
Rodina Bízova (xxxx)
Rodina Svobodova (xxxx)
Jaroslav Kvasnička (1969)
Ludmila Kvasničková (1988)
Bohumil Křížek (1898)
Alois Křížek (1929)
Kateřina Křížková (1929)
Alois Křížek (1934)
Božena Fleknová roz. Křížková (1946)
Bohumil Flekna (1992)
Miluše Fleknová (1984)
Anežka Habelová roz. Pilátová (1936)
Božena Žáková (1946)
Lambert Žák (1950)
Jaroslav Žák (1975)
Rodina Buřívalova (xxxx)
Jiří Habel (1968)
Julie Habelová (1974)
Alžběta Krobová (1978)
Adolf Krob (1979)
Jan Vaník (1936)
Jaroslav Gebouský (1971)
Rodina Hořejší (xxxx)
Antonín Koscielniak (1960)
Františka Koscielniaková (1987)
Marie Horčicová (1978)
Václav Horčic (1979)
Věra Eliášová (1995)
Marie Hejlová (1940)
Hana Hejlová (19xx)
Rodina Mickova (xxxx)
Eliška Benešová (1969)
Pavel Beneš (1989)
Františka Lisová (1947)
Karel Lis (1952)
Marie Neufusová (1962)
Miroslav Šiler (1982)
Růžena Šilerová (1982)
Tomáš Janoušek (1998)
Václav Jelínek (1965)
Jarmila Jelínková roz. Neufusová (2001)
Rodina Nobilisova (xxxx)
Rodina Pšeničkova (xxxx)
Rodina Hurišova (xxxx)
M. Jelínková (1926)
J. Jelínek (1958)
B. Jelínková (1960)
J. Jelínek (1966)
V. Jelínek (1969)
J. Jelínek (1978)
A. Jelínková (1983)
Marie Trumpusová (1926)
Kristina Benešová (1957)
Čeněk Beneš (1960)
Josef Hodes (1946)
Jiří Hodes (1995)
Josefa Hodesová (1996)
Jan Petráň (1936)
Anna Petráňová (1937)
Karel Pecina (1947)
Jindra Petráň (1955)
Marie Petráňová (1975)
Aninka Jobová (1919)
Antonín Job (1936)
Pavlík Daněk (1943)
Antonín Daněk (1949)
Anna Jobová roz. Nežádalová (1959)
František Job (1985)
Jiřina Hanzlíková (1995)
Marie Slavatová (1995)
Jana Plačková (1998)
Čeněk Job (1967)
Alois Hanzlík (1980)
Alois Tlapák (1946)
Marie Tlapáková (1970)
Marie Tlapáková (1976)
Alois Tlapák (1979)
Alois Tlapák (1987)
Hedvika Štefflová (1926)
Josef Šteffl (1935)
Karel Šteffl (1953)
Anna Straková (1926)
Františka Straková (1935)
Petr Straka (1936)
Petr Straka (1941)
Petr Straka (1950)
Františka Straková (1950)
Janička Straková (1962)
Růža Levá (1988)
Josef Straka (1993)
Máňa Březnovská (1926)
Václav Březnovský (1940)
Jiřinka Březnovská (1946)
Anna Březnovská (1951)
Božena Březnovská (1975)
Václav Březnovský (1982)
Bohumila Hobzová (1958)
Marie Mudrochová (1963)
Antonín Hobza (1988)
Jiřina Hobzová (1996)
Josef Ducháček (1926)
Josef Ducháček (1961)
Marie Nováková roz. Ducháčková (1986)
Jaroslav Novák (2006)
Rodina Strnadova (xxxx)
Rodina Víškova (xxxx)
Václav Polcar (1946)
Rodina Málkova (xxxx)
Ladislav Janoušek (1950)
Rodina Spaurova (xxxx)
Rodina Dobiášova (xxxx)
Rodina Hurychova (xxxx)
Anna Jakiová (1964)
Anuš Křiklánová Jakiová (1975)
Jaroslav Křiklán (1984)
Jarmila Klímová (1986)
František Jaki (1993)
Rodina Duškova (xxxx)
Rodina Kopejskova (xxxx)
Alois Hrabal (1976)
Růžena Hrabalová (1982)
Jaroslav Lebeda (1995)
Rodina Vávrova (xxxx)
Rodina Novákova (xxxx)
Anna Vyskočilová (1926)
Karel Matys (1928)
Anna Matysová (1960)
Božena Matysová (1979)
Karel Matys (1981)
Berta Poláková (1996)
František Polák (1997)
Emilie Pohanková (1925)
Františka Čvančarová (1942)
Josef Čvančar (1964)
Rodina Dlouhých (xxxx)
Anička Zelenková (1982)
Theodor Zelenka (1992)
Josef Lebert (1976)
Marie Lebertová (2004)
Václav Novák (1937)
Barbora Nováková (1952)
Lola Eichingerová (xxxx)
Adolf Eichinger (1960)
Markéta Raimová (1926)
Karel Havrda (1957)
Milada Havrdová (1988)
Rodina Kulhánkova (xxxx)
Karel Havlíček (1926)
sign/značka hřbitov VI odd.9c
Neznámý Neznámý (xxxx)
Neznámý Neznámý (1894)
Václav Kloub (xxxx)
Rodina Zajíčkova (xxxx)
František Řezníček (1928)
Jaromír Symůnek (1936)
Boris Symůnek (1947)
Jaroslav Symůnek (1955)
Vlasta Symůnková (1982)
Jaroslav Košťál (1931)
Karla Košťálová (1956)
František Košťál (1918)
Marie Hübnerová (1921)
Em. Karel Farský (1928)
Růžena Farská (1947)
Rudolf Roedl (1901)
Anton Roedl (1916)
Agnes Roedl (1942)
František Vojta (1929)
Jan Ševčík (1924)
Karel Kopkáně (1952)
Marie Kopkáňová (1969)
Otto Váchal (1967)
Eliška Váchalová (1973)
Bedřich Vafek (1988)
Otakar Váchal (1991)
Pavla Mráčková (1946)
Valentin Mráček (1962)
Marie Mráčková (1976)
Maxmilián Mráček (1980)
Josefa Vokurková (1916)
František Huml (1947)
Anna Humlová (1949)
Jan Štusák (1954)
Janička Jindrová (1959)
Otilie Žemličková (1978)
Anna Shrbená (1982)
Vojtěch Žemlička (1989)
Růžena Štusáková (1989)
Václav Shrbený (1989)
Imrich Fialek (1966)
Rodina Ledrova (xxxx)
Rodina Pivodova (xxxx)
Vilma Martínková (1977)
Jan Martínek (1961)
Rodina Šimákova (xxxx)
Rodina Tichých (xxxx)
Jaroslav Kirchmann (2002)
Anna Vandrovcová (1960)
Emilie Krejzová (1980)
Anna Krejzová (1931)
sign/značka hřbitov VI odd.7d
Karluška Kohoutová (1941)
Blanka Kohoutová Pavienská (1954)
Karel Kohout (1960)
Emilie Kohoutová (1980)
Antonín Kohout (1990)
Růžena Pacáková (1990)
Rodina Otakara Base (xxxx)
Rodina Domorázkova (xxxx)
Antonie Hlušcová (1939)
Václav Hlušec (1943)
Milada Hlušcová (1961)
Rudolf Hlušec (1966)
Lubomír Tůma (2002)
Rodina Křišťanova (xxxx)
Rodina Hoškova (xxxx)
Josef Holub (1936)
Růžena Holubová roz. Pilecká (1965)
Josef Černý (1959)
Jana Černá (1977)
Růžena Černá (1965)
František Cvrk (1938)
František Cvrk (1947)
Ludmila Cvrková (1951)
Marie Cvrková (1960)
Emanuel Cvrk (1963)
Anna Cvrková (1984)
Rodina Baliharova (xxxx)
František Kořínek (1938)
Antonín Kořínek (1941)
Emilie Kořínková (1945)
Vilém Ertel (1951)
Klotilda Ertlová (1975)
Anežka Lásková (1938)
Jan Láska (1940)
Václav Láska (1942)
Barbora Lásková (1955)
Vilém Láska (1969)
Anna Lásková (1975)
sign/značka hřbitov VI odd.7c
Zdeněk Jokl (2002)
Antonín Plichta (1906)
Barbora Plichtová (1913)
Viktor Plichta (1915)
Karel Bronec (1930)
Kája Plichta (1930)
Antonín Plichta (1932)
Marie Obešlová (1934)
Marie Holánová roz. Obešlová (1987)
Václav Plichta (1937)
Karel Plichta (1941)
Františka Plichtová (1953)
Viktor Plichta (1960)
Růžena Broncová (1960)
Marie Plichtová roz. Šolleová (1981)
Václav Plichta (1990)
Jarmila Obešlová (1995)
Julie Řezaninová (1979)
Ludmila Opletalová (1985)
František Opletal (2000)
Karel Hübner (1919)
Julie Hübnerová (1932)
Jaroslav Říha (1941)
Ludmila Říhová (1966)
Milada Dörrová roz. Ritterová (1945)
Ludmila Smetanová roz. Říhová (1956)
Vladimír Říha (1972)
Emilie Říhová (1974)
Josef Janda (1930)
Věra Jandová (1944)
Karel Hloušek (1952)
Václav Janda (1969)
Jana Jandová (1980)
Marie Hloušková (1982)
Zdeněk Hloušek (1983)
Karel Hloušek (1996)
Vlasta Hloušková (1998)
Otakar Josek (1926)
Josefa Josková roz. Kheilova (1931)
Jiřina Josková roz. Blehová (1956)
Otakar Josek (1965)
Irena Blehová roz. Dvorská (1972)
František Hegr (1941)
Marie Hegrová (1946)
Boženka Hegrová (1944)
Vilém Hegr (1982)
Bohumila Hegrová (1999)
Jaroslav Šindelář (1924)
Božena Šindelářová (1953)
Helena Šindelářová (1970)
Jaroslav Šindelář (1990)
Rodina Mikysova (xxxx)
Rodina Hradova (xxxx)
Antonín Vorlíček (1952)
Marie Vorlíčková (1989)
Josef Patzelt (1916)
P. Josef Loos (1860)
Marie Šturmová (1873)
Eleonora Patzeltová (1928)
Marie Patzeltová (1940)
Zdenka Patzeltová (1957)
Františka Tichá (1979)
Vlastimil Tichý (1982)
Vendelína Pavlíčková Schottová (1899)
Čeněk Pavlíček (1918)
Marie Pavlíčková (1936)
Olga Alexová (1941)
František Hybš (1953)
Bedřich Pavlíček (1964)
Mila Pavlíčková (1972)
Antonín Belihar (1914)
Aloisie Beliharová (1917)
Olga Beliharová (1921)
Aloisie Teplá roz. Beliharová (1924)
Jindřich Teplý (1962)
Jaroslav Teplý (1991)
Frederick F. Aguirre (1975)
Rodina Bubeníkova (xxxx)
František Randa (1901)
Johanna Randová roz. Rüttnerová (1910)
Anna Drahošová roz. Randová (1939)
Bohumil Drahoš (1981)
Eva Drahošová (1987)
Eugen Buchar (1998)
Helena Bucharová (2000)
Marie Bucharová (1922)
Václav Buchar (1947)
Helena Bucharová (1958)
Vlasta Koukolíková (1983)
Antonín Holík (1927)
Josefa Holíková (1952)
Karel Holík (1934)
Anna Šedová (1954)
Antonín Holík (1967)
Anna Guthová Jarkovská (1928)
Gaston Guth (1974)
Helena Guthová (1997)
Jiří St. Guth Jarkovský (1943)
Dagmar Guthová Jarkovská (2001)
Ludmila Syrová (1937)
Čeněk Syrový (1948)
Vladimír Syrový (1981)
Gerie Syrová (1946)
Jiří Syrový (1983)
František Eckert (1938)
Marie Eckertová (1938)
Františka Pieschová (1947)
Ema Eckertová (1947)
Laura Pieschová (1979)
Erika Klabouchová (1982)
Marta Bejdlová (1987)
Bohumil Studnička (1903)
Josefa Studničková roz. Pelikánová (1907)
Josef Šolc (1941)
Marie Studničková (1949)
Josefa Šolcová roz. Studničková (1967)
Karel Turner (1921)
Barbora Teršová (1955)
Emilie Vrzalová (1958)
Alois Kroutil (1977)
Barbora Kroutilová (1997)
Josef Vrzal (1998)
Stanislav Kroutil (2004)
Marie Kroutilová (2004)
Karel Březina (1965)
Rodina Proxova (xxxx)
Jaroslav Rálek (1980)
Michal Puki (1990)
Antonín Bláha (1973)
Miroslav Puki (1980)
Bohuslav Janda (1988)
Alžběta Jandová (2005)
Rodina Albrechtova (xxxx)
Rodina Strnadova (xxxx)
Anežka Goldmannová (1980)
Josefa Řezníčková (1978)
Adolf Goldmann (1974)
Oldřich Řezníček (1957)
Anežka Šafránková (1945)
Františka Šafránková (1981)
Stanislav Šafránek (1984)
Rodina Pivoňkova (xxxx)
Rodina Macinauerova (xxxx)
Rodina Kadlecova (xxxx)
Marie Morová (1956)
Bedřich Ambrož (1966)
Marie Ambrožová (1980)
Zdeňka Ambrožová (1997)
Karel Šunda (1942)
Antonie Šundová (1952)
Josef Šunda (1965)
Bohuslav Šunda (1972)
Marta Vojtová (1979)
František Šimerman (1955)
Milada Šimermanová (1984)
František Šimerman (1992)
Jaroslav Matas (1946)
Jan Radouch (1952)
Anna Radouchová (1955)
Marie Matasová (1974)
Rodina Černohorská (xxxx)
Karel Vacek (1945)
Žofie Vacková (1974)
Vladimír Mega (1980)
Miroslav Chadima (1982)
Věra Megová (1989)
V. O. Nejedlý (1937)
Františka Nejedlá (1943)
Marie Novotná (1942)
Boleslav Novotný (1972)
Milada Modestinová Novotná (1942)
Božena Novotná (1959)
Miloš Novotný (1961)
Ladislav Štorkán (1980)
Rodina Markova (xxxx)
Rodina Sedláčkova (xxxx)
Vojtěch Ľoľo (1983)
František Peterka (1944)
Ludmila Peterková (1960)
Helena Langerová roz. Peterková (1960)
Hermína Peterková (1999)
Rodina Hanzlova (xxxx)
Rodina Veselých (xxxx)
Jindřich Gabler (1972)
Rodina Klausova (xxxx)
sign/značka hřbitov VI odd.9d
Pavlina Jágrová (1912)
Václav Jágr (1920)
Marie Jágrová roz. Ullrichová (1930)
Josef Hejl (1953)
Božena Hejlová (1962)
Kateřina Dolbergrová (1899)
Emanuel Kindl (1928)
Hana Kindlová (1954)
Josef Salivar (1909)
František Přítel (1919)
Božena Přítelová Salivarová (1934)
Marie Zámečníková roz. Salivarová (1948)
Bohumil Zámečník (1963)
sign/značka hřbitov VI odd.7c
Anna Svobodová roz. Kříčková (1926)
František Svoboda (1966)
Anna Mostlová roz. Peřinová (1886)
Antonín Kříčka (1921)
Rozalie Kříčková roz. Mostlová (1926)
Marie Šubrová (1922)
Jindra Bušová Šubrová (1955)
Artur Buš (1972)
Rodina Svobodova (xxxx)
Josef Knobloch (2002)
Rodina Čihákova (xxxx)
Rodina Marhoulova (xxxx)
Vladimír Němota (1969)
Josefa Němotová (1982)
Viktor Šlechta (1994)
Marta Šlechtová (2000)
Rodina Beránkova (xxxx)
Ludmila Dostálová roz. Svobodová (1973)
Jaroslav Studnička (1903)
František Studnička (1967)
Ludmila Studničková (1972)
Václav Pauer (1973)
Rodina Ejemova (xxxx)
Stanislav Moravec (1937)
Rodina Homolkova (xxxx)
Alois Zedník (1919)
Václav Zvoníček (1971)
Rodina Doksanská (xxxx)
Rodina Kancnýřova (xxxx)
Rodina Kotalova (xxxx)
Khedher Abbas Ali (xxxx)
Klára Navrátilová (1923)
František Navrátil (1934)
Ludvík Navrátil (1962)
Františka Navrátilová (1965)
Ludvík Navrátil (1995)
Zdeňka Navrátilová (1997)
Antonín Navrátil (2005)
Marie Radoušková (1957)
Ferdinand Radoušek (1991)
Rodina Polákova (xxxx)
Rodina Buršíkova (xxxx)
Rodina Klubertova (xxxx)
František Toušek (1985)
Kristina Hrbková (1994)
Anna Pourová (1986)
Jiří Pour (1996)
Rodina Kotyzova (xxxx)
Rodina Nevanova (xxxx)
Rodina Štěpánkova (xxxx)
Josef Ličartovský (1981)
Verona Ličartovská (1981)
Jan Kavur (1992)
Jan Kavur (1995)
Jan Jahoda (1909)
Ant. Jahoda (1960)
Žofie Hermutová (1956)
Věra Procházková (1970)
Václav Korbel (1993)
Jiříček Dolák (1996)
Rodina Dobešova (xxxx)
Rodina Steklých (xxxx)
Rodina Gazdova (xxxx)
August Laužecký (1889)
Veronika Valter roz. Kaufmann (xxxx)
Magdaléna Laužecká (1929)
Gustav Loužecký (1955)
Františka Loužecká (1970)
Jiří Jelínek (2005)
Pavel Štefečka (1990)
Blažena Štefečková (1994)
Rodina Košťálova (xxxx)
Josef Kasan (1965)
Rodina Nováčkova (xxxx)
Rodina Samkova (xxxx)
Fr.Han????? (xxxx)
Josef Epstein (1911)
S. Epsteinová (1930)
František Žák (1938)
Marie Žáková (1957)
Adolf Jonák (1969)
Josef Žák (1981)
Taťána Žáková (2004)
Ema Jonáková (1993)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Neznámý Neznámý (xxxx)
Jarča Kašpárková (1941)
Anastázie Kašpárková (1949)
František Kašpárek (1963)
František Žák (1938)
Marie Žáková (1957)
Adolf Jonák (1969)
Josef Žák (1981)
Taťána Žáková (2004)
Ema Jonáková (1993)
Anna Nesnídalová (1909)
Václav Nesnídal (1939)
Anna Nesnídalová (1958)
Rodina Bartošova (xxxx)
Rodina Raškova (xxxx)
Rodina Friedlova (xxxx)
Rodina Topinkova (xxxx)
Rodina Ulčova (xxxx)
Božena Volfová (1962)
Ladislav Volf (1971)
Božena Zelenková (xxxx)
Miroslav Zelenka (xxxx)
Rodina Šavrdova (xxxx)
Rodina Pokorných (xxxx)
Richard Kunz (1898)
Emilie Kunzová (1961)
Rodina Bílkova (xxxx)
Marie Vilímková (1931)
František Vilímek (1956)
Antonie Vilímková (1982)
Svatopluk David (1987)
František Vilímek (1990)
Otakar Šafář (1946)
Otakar Šafář (1995)
Milena Šafářová (1996)
Pavlína Šafářová (1943)
Jan Šafář (1967)
Hermína Riedlerová (1962)
http://czech.stonepics.com/

Podobné dokumenty