zde - NACONI sro

Transkript

zde - NACONI sro
KLIENTSKÉ ZMĚNY NÁS BAVÍ.
KLIENTSKÉ ZMĚNY UMÍME.
Jednoduše. Pohodlně. Individuálně.
NACONI je česká společnost specializující se na řízení klientských změn rezidenčních developerských projektů.
Nabízí vlastní systém zpracování a monitorování klientských změn založený na konceptu komplexního zajištění
dispozičních úprav a změn vybavení bytové jednotky či rodinného domu. Své služby poskytuje developerským
společnostem, generálním zhotovitelům a jejich klientům.
S ohledem na různorodost požadavků týkajících se funkčnosti, komfortu a designu, je cílem společnosti nabídnout
individuální přístup každému klientovi.
Systém klientských změn je možné přizpůsobit:
• množství bytových jednotek/rodinných domů
• ekonomice projektu
• délce výstavby projektu
• použitým stavebním konstrukcím
• vybraným dodavatelům standardních a nadstandardních materiálů
• stávajícímu systému obchodních partnerů
Výhody spolupráce:
• hladký průběh klientských změn
• přehled
• spokojení klienti
• úspora v nákladech
• úspora času
• kontrola provedení klientských změn
NACONI nabízí koncept řízení klientských změn, který garantuje vysoký standard nabízených služeb a realizovaných rezidenčních
developerských projektů. Na základě důkladné znalosti problematiky a vzájemné spolupráci s týmem developera je stanoven přesný
postup pro jejich projednávání a realizaci. Komplexní řízení změn je přínosem pro obchodní partnery i vlastníky jednotek, kteří požadují
koncepční přípravu a řízený proces.
S klienty projektu je uzavřen dodatek na standardní a nadstandardní vybavení nebo jsou připraveny podklady pro uzavření takových
dodatků mezi obchodním partnerem a klientem.
Nabízené služby společností NACONI zahrnují:
• Vypracování a úpravu systému klientských změn, který popisuje
postup pro klienty, vzorkovny, projektanta, zhotovitele, klientské
centrum a developera zpracování a úpravu vzorové klientské
dokumentace, která bude použita při zajišťování klientského servisu,
• jednání s vybranými vzorkovnami – dodavateli o výběrech
standardních a nadstandardních materiálů,
• seznámení klientů s kategoriemi klientských změn a výší jednotlivých
poplatků,
• seznámení klientů s dodavateli standardních a nadstandardních
materiálů,
• řízení a koordinaci požadavků klientů na změny ve stavebních
dispozicích a v jednotlivých profesích s klienty, dodavateli
a projektanty,
• kontrolu dodržování termínů zpracování klientských změn v návaznosti
na harmonogram výstavby,
• zanesení klientských změn do stavebních dispozic a jednotlivých
profesí v programu AutoCAD,
• provedení výpočtů nadstandardních prací nad rámec výběrů materiálů
u vybraných vzorkoven,
• zajištění odsouhlasení konečné rekapitulace klientských změn
s klientem,
• fakturační úkony za uzavřené rekapitulace klientských změn a kontrola
jejich finanční plnění,
• předání a kontrolu klientem odsouhlasené dokumentace klientské změny v odpovídajícím množství, jako podklad pro realizaci klientské změny,
• kontrolu realizace klientských změn dle projektové dokumentace
včetně instalacTZB a dispozičního řešení před finální úpravou
povrchů,
• aktivní nabízení doplňkových služeb a sortimentu klientůmmimo oblast materiálů a služeb dodávaných vybranými dodavateli standardních
a nadstandard.
Důležité milníky společnosti
Na svém kontě máme řadu úspěšně realizovaných projektů, které jsou pro nás neocenitelným zdrojem zkušeností a znalostí.
Společnost NACONI jsme pod jejím oficiálním názvem založili v roce 2012, avšak jako tým jsme pracovali na několika projektech již o pár let dříve.
2010
2013
2014
2016
V roce 2010, ještě pod hlavičkou
Metrostavu, byl získán pro zpracování klientských změn projekt Alfa
rezidence Na Vackově. Následně
byla zahájena spolupráce s developerem JRD na zakázce – Vila
Augustus a Vila pod Altánem. A
již pod názvem NACONI náš tým
zpracovával klientské změny na
rezidenční výstavbě Kejřův Park
a Nové Chabry developera Star
Group.
V roce 2013 jsme druhou fází navázali na úspěšnou realizaci bytových
domů Kejřův Park. Začali jsme pracovat na rezidenčním projektu Nad
Motolským Hájem (II.etapa) developera Daramis Group a Vila na
Výsluní pro již ověřenou společnost
JRD. V tomto období získáváme
další důležité zkušenosti, postupně
si upevňujeme pozici na tuzemském stavebním trhu a dostáváme
se do hledáčku nových developerských společností spolupracujících
s významnými architektonickými
studii.
Od roku 2014 se počet realizovaných zakázek k naší spokojenosti, a věříme, že i ke spokojenosti developerů a jejich klientů,
neustále zvyšuje. Kromě pokračování spolupráce s již pro nás
známými developery, se našimi
novými partnery stávají další významné developerské společnosti,
jakými jsou např. Horizon Holding
a Penta Investments. V roce 2015
jsme úspěšně dokončili celkem
8 rezidenčních projektů.
Na přelomu roku 2015 a 2016
jsme zahájili práce na uznávaném
projektu Sky Barrandov. S rostoucím počtem zrealizovaných
projektů se rozšiřuje i náš tým
a
stoupá
počet
manažerů,
architektů a projektantů. Věříme,
že silný tým je pro komplexní řízení
klientských služeb tím nejdůležitějším. Každý nový projekt je pro nás
výzvou, kterou rádi přijímáme.
Prvotřídní péče a služby
Manažeři společnosti NACONI po celou dobu přípravy a realizace klie
-ntských změn vystupují jménem obchodního partnera v souladu
s rozsahem jeho zmocnění a postupují ve své činnosti v jeho plném zájmu se snahou maximálně uspokojit zájmy klientů. V průběhu celého
procesu je zachována mlčenlivost před třetí osobou o všech získaných
informacích a zkušenostech, které by mohly jakýmkoli způsobem poškodit obchodního partnera nebo klienty. V případě, že vzniká rozpor
mezi termíny uzavření klientských změn s klienty a termíny plynoucími
z harmonogramu stavby, informuje o této skutečnosti obchodního partnera.
Společnost NACONI disponuje vlastními prostory pro jednání s klienty.
Po dohodě může využívat i prostory obchodních partnerů. Je připravena spolupracovat na vybraných projektech od přípravy projektové dokumentace až po předání bytových jednotek/rodinných domů klientům.
Pracovníci společnosti jsou k dispozici klientům projektu od zahájení klientských změn až do ukončení developerského projektu.
NACONI s.r.o.
Rubeška 215/1, Praha 9 - Vysočany
www.naconi.cz
[email protected]
Jednatel společnosti
Ondřej Bulvas
Tel: + 420 602 529 544
[email protected]

Podobné dokumenty