III. ročník Rudenské míle znovu rekordní

Komentáře

Transkript

III. ročník Rudenské míle znovu rekordní
Informační měsíčník pro občany města • Číslo 6/2016 • 58. ročník • Zdarma do schránek
Život v Rudné
III. ročník Rudenské míle znovu rekordní
Žáci ze ZŠ Rudná se na týden vypravili procvičit
a rozšířit dovednosti angličtiny a seznámit se
s anglickými reáliemi přímo do Anglie.
Více zpráv ze ZŠ si přečtěte na str. 16
• Zápisník starosty • Informace z radnice • Městská policie Rudná
• Bohoslužby CČSH na červen • ZŠ Rudná • ZŠ 5. května • MŠ Rudná
• Žlutý květ • Skautské středisko Balvan Rudná • FK Rudná
• CPR Rudňáček • FC KMET • Knižní novinky • Sbírka Sue Ryder
Novinky z radnice ZDARMA ve Vaší
emailové schránce! Chcete-li být
informováni o všem důležitém,
co se v Rudné děje, zaregistrujte
se k odběru novinek na adrese
www.mestorudna.cz/abo.
2
Život v Rudné
UNIKÁTNÍ LEGO® DOBRODRUŽSTVÍ
CESTA KOLEM SVĚTA
8 INTERAKTIVNÍCH MODELŮ
1 197 941 LEGO® KOSTIČEK
NA JEDNOM MÍSTĚ
WWW.CENTRALKLADNO.CZ
6/2016
6/2016
www.mestorudna.cz
3
Zápisník starosty
Stručně o všem, co se děje na radnici a v Rudné…
2. 5. 2016 – Kolem kostela na Homoly by v budoucnu mohl
vzniknout nový park. Prvním krokem je ale zajištění stavby kostela. V této záležitosti již církev podniká kroky, další společný
postup bude následovat.
3. 5. 2016 – Dokončujeme Plán rozvoje města. Je připraven čistopis, doplňují se ještě indikátory. Plán by měl být projednán
a schválen na červnovém zasedání zastupitelstva.
4. 5. 2016 – Startuje další významný rudenský projekt. Mezi
úřadem a Obecním domem by měl vzniknout Dům služeb
(zatím pracovní název). Primárně by objekt měl sloužit lékařům jako ordinace a dále pak ostatním potřebným službám.
5. 5. 2016 – Technické služby Rudná dokončily Výroční zprávu
o hospodaření za rok 2015, za několik dní bude zveřejněna ve
Sbírce listin.
9. 5. 2016 – Během několika dní bude konečně po letech zahájena stavba chodníčku mezi ulicemi V Zahradách a Na Panském.
10. 5. 2016 – Dnešní úřad už se bez počítačů neobejde (někdy
bohužel…) Dnes jsme s odbornou firmou řešili budoucí zajištění
a rozvoj provozu počítačů a počítačové sítě úřadu.
11. 5. 2016 – Máme dokončený Návrh zadání územního plánu, schvalovat se bude na zasedání zastupitelstva příští týden.
12. 5. 2016 – Starostové Regionu Jihozápad budou dnes a zítra
jednat o společných problémech a plánech do budoucna na výjezdním zasedání v Samechově.
16. 5. 2016 – Navštívil jsem ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny; tématem bylo zajištění zdravotní péče v Rudné a okolí.
17. 5. 2016 – Dnes jsem si na vlastní kůži vyzkoušel české soudnictví. Na svolané jednání dorazilo celkem pět různých osob
vykonávajících státní službu, ovšem až na osobu, které se soud
týkal. Takže odročeno a celé odpoledne ztraceno…
18. 5. 2016 – Na dnešním jednání zastupitelstva bychom měli
kromě jiného schválit zadání nového územního plánu.
19. 5. 2016 – Připomínám sobotní svoz nebezpečného odpadu
v Rudné.
20. 5. 2016 – Už v neděli se bude konat III. ročník Rudenské
míle! Určitě doražte!
23. 5. 2016 – Dobrá věc se podařila! Rudenská míle opět větší,
lepší a úspěšnější. Na podporu nadace Dobrý anděl bylo vybráno a odevzdáno startovné všech účastníků, letos ve výši 15 497
Kč. Děkujeme!
25. 5. 2016 – Stále hledáme způsob, jak ve spolupráci s církví
využít Husův dům a faru. Jednání se zástupci diecéze ukázalo
řadu možností; nezbývá než doufat, že se některá z nich podaří
realizovat.
26. 5. 2016 – Rudná se zapojí do projektu „Město dobrých andělů“. Věděli jste, že jen v Rudné jich působí padesát šest?
27. 5. 2016 – Zástupci letošních deváťáků ze základní školy mi
dnes přinesli pozvánku na slavnostní rozloučení s naší školou.
Samozřejmě jako každoročně si takovou slávu nemohu nechat
ujít.
Informace ze zasedání Rady města Rudná
ze dne 18. 5. 2016
• Rada schválila žádost pana XXX a souhlasí s pokládkou zámkové dlažby před vjezdem k RD na pozemku města Rudná
o celkové ploše cca 20 m2 na náklady žadatele.
• Rada schválila návrh smlouvy o zřízení věcného břemena služebnosti - ul. Klostermannova p. č. 101/3, kNN č. st. IV-126017617 se spol. Elektroštika s.r.o., IČ: 48041122 a pověřuje
starostu podpisem smlouvy.
• Rada na doporučení hodnotící komise schválila jako
dodavatele stavebních prací při opravě chodníků v ul.
Lidická a Masarykova západ firmu HES stavební s.r.o.,
IČ28143213, a pověřila pana starostu podpisem smlouvy
o dílo.
• Rada schválila žádost ředitelky Základní školy, Rudná, 5.
května 583 a schválila novou zřizovací listinu včetně změn
podle novely školského zákona č. 82/2015 Sb.
• Rada schválila zahájení prací na Územním opatření o stavební
uzávěře, a to zasláním návrhu s výzvou k uplatnění stanovisek
dotčených orgánů.
ze dne 9. 5. 2016
• Rada schválila cenovou nabídku firmy PRAGOTRADE,
s.r.o., IČ: 16189612 na akci „Revitalizace pozemku parc. č.
202/16 v k. ú. Hořelice – úprava parku V Brance v Rudné“.
• Rada schválila cenovou nabídku firmy Eltodo Citelum, s.r.o.,
IČ: 25751018 na osazení 2 ks stožárů včetně příslušenství
u nově budovaného přechodu pro chodce v ulici V Brance
v Rudné.
• Rada schválila cenovou nabídku společnosti Technické služby
Rudná a.s., IČ: 61673056 na nákup a výměnu poškozených
nebo zastaralých svislých dopravních značek v Rudné.
• Rada schválila cenovou nabídku firmy Technické služby
Rudná, IČ: 61673056 na úpravu odvodnění chodníku v křižovatce ulic Masarykova a Nádražní.
• Rada schválila cenovou nabídku firmy Technické služby
Rudná a.s., IČ: 61673056 na položení hydroizolace na střechu
provozní budovy ČOV.
Pozn.: S ohledem na Zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních
údajů jsou zveřejněna anonymizovaná znění usnesení.
4
Život v Rudné
6/2016
Informace z radnice
III. ročník Rudenské míle znovu rekordní
V neděli 22. května 2016 se v Rudné uskutečnil již třetí ročník společensko-sportovní akce Rudenské míle. Masarykova ulice
byla na pět hodin v úseku od Karlovotýnské po Lidickou uzavřena pro veškerou dopravu a posloužila rudenským jako sportoviště, korzo i piknikové místo. Již krátce po deváté hodině se v prostoru startu před Růžovou cukrárnou začali objevovat
první netrpěliví účastníci. Od půl desáté do tři čtvrtě na jedenáct se pak registrovalo do všech soutěžních běhů 190 účastníků
– první rekord dne. Úderem jedenácté pak moderátor akce Dalibor Gondík odstartoval první sérii závodů pro děti. Po dětské
distanci 500 metrů přišly na řadu „dospělé“ vzdálenosti, 1500 a 3000 metrů. Letošní běhy a jízdu na inline bruslích doplnil
týmový závod s netradičními dopravními prostředky; na startu se objevila polovina Renaultu Twingo a poštovní vozík na
balíky. Závěrečný běh byl ten nejnáročnější – Císařský kurýr na 3000 metrů. Zájem právě o tento běh každoročně roste,
letos se ho zúčastnilo přes padesát běžců a běžkyň – druhý rekord dne. Loňský čas se letos nepodařilo – i díky velmi teplému
letnímu počasí – překonat, vítězný čas pod jedenáct minut je ale i tak skvělý. A do třetice rekord – na startovném a darech
pro nadaci Dobrý anděl (www.dobryandel.cz) se vybralo 15.497 Kč! Děkujeme všem účastníkům za přízeň a podporu, všem
dobrovolným pořadatelům za pomoc. Za podporu děkujeme Růžové cukrárně, Wellness Clubu Zuzana, rudenským hasičům
a baráčníkům a firmě Logosign. Na stránkách města je ke stažení sada více než tří set fotografií, najde se snad opravdu každý.
Za rok nashledanou!
Rudenská míle – 22. 5. 2016 – Výsledky
EXPRES REKOMANDO 500 m
POŠTOVNÍ INLINE RYCHLÍK 1500 m
běh do 4 let
1. Viola Bařinová
2. Jan Čeřovský
3. Václav Petrášek
ženy
1. Petra Svobodová
2. Anna Matějovská
3. Kateřina Baldová
běh 5 – 6 let
1. Simona Luprichová
2. Kristýna Stachová
3. David Kozák
muži
1. Miroslav Pražma
2. Tomáš Dvořák
3. Tomáš Kmoch
běh 7 – 8 let
1. Bruno Kraina
2. Matěj Liška
3. Michael Jirec
STARÁ POŠTA 1 500 m
běh 9 – 10 let
1. Jakub Svoboda
2. Ondřej Kubišta
3. Klára Slunečková
běh 11 – 12 let dívky
1. Andrea Holá
2. Alexis Rubinstein
ženy
1. Gabriela Čermáková
2. Michaela Třeštíková
3. Jitka Fialková
muži
1. Radim Pražma
2. Marcel Flügel
3. Zdeněk Budina
TÝMOVÁ MÍLE S BALÍKEM 1500 m
běh 11 – 12 let chlapci
1. Kryštof Krátký
2. Jan Matějovský
3. Štěpán Petráš
CÍSAŘSKÝ KURÝR 3 000 m
běh 13 – 14 let dívky
1. Lucie Křenová
2. Sára Skokanová
3. Alžběta Klírová
ženy
1. Gabriela Čermáková čas 13:51
2. Markéta Popelková
3. Lenka Rábarová
běh 13 – 14 chlapci
1. Jakub Hora
muži
1. Martin Žák čas 10:58
2. David Šubrt čas 11:02
3. Štefan Jungmann čas 11:20
1. Balvan Rudná
2. Robimaus
6/2016
www.mestorudna.cz
5
6
Život v Rudné
6/2016
6/2016
www.mestorudna.cz
Zastupitelstvo schválilo
Zadání územního plánu
Zastupitelstvo města Rudná na svém zasedání dne 18. 5. 2016
schválilo Zadání nového územního plánu. V návrhu zadání
město stanovilo hlavní cíle a požadavky na zpracování návrhu
územního plánu. Další fází tvorby územního plánu bude výběr
zpracovatele návrh územního plánu. Připomínáme, že k problematice územního plánu je na stránkách města (www.mestorudna.cz) vytvořena samostatná sekce Úřad / Územní plánování
/ Nový územní plán. Zde je Zadání nového územního plánu zveřejněno.
Přehled aktuálních
investičních akcí města
Hospodářský odbor města připravil stručný přehled probíhajících a připravovaných investičních akcí.
Ulička mezi ulicemi V Zahradách a Na Panském
7
Po dlouhých letech se konečně podařilo získat a vypořádat
pozemky pro chodník mezi ulicemi V Zahradách a Na Panském.
Stavba již byla zahájena, dokončena bude během cca 14 dní.
Součástí stavby je i doplnění veřejného osvětlení, v Rudné
poprvé s technologií LED s regulací (všechny nové instalace
veřejného osvětlení již budou prováděny osazením LED technologie, stávající lampy budou postupně nahrazovány po ukončení
životnosti současných svítidel).
Park V Brance
V nově budovaném parku jsou již provedeny terénní úpravy.
Nyní se řeší technické a stavební záležitosti. Stavbu bude provádět firma PRAGOTRADE, s.r.o.
Chodníky Masarykova x Lidická
Opravovat se bude chodník na Masarykově, od křižovatky
Lidická směrem na západ, a nově se bude stavět chodník v ulici
Lidická, kde naváže na stávající chodník z Drahelčic. Stavbu
bude provádět firma HES stavební s.r.o.
Oprava ulice a kanalizace Na Výsluní
Začátkem června bude vyhodnocena soutěž na zhotovitele
stavby opravy ulice a kanalizace Na Výsluní v úseku Karlovotýnská – Nerudova. Stavbu jako společné dílo investuje město
Rudná a Technické služby Rudná. Celá akce by měla trvat cca
70 dní, hlavní objem prací by měl být proveden během letních
prázdnin.
Chodník a parkoviště Karlovotýnská
Další z připravovaných akcí je vybudování chodníku na západní
straně Karlovotýnské v úseku od okružní křižovatky k ulici Ke
Školce, včetně opravy parkoviště před bývalým zdravotním střediskem. V budoucnu bude třeba ještě opravit chodník poničený
od parkování vozidel na východní straně ulice včetně dořešení
obrub komunikace.
Opravy místních komunikací
Možná jste zaregistrovali barevně označená místa na místních
komunikacích. Hospodářský odbor značí poškození komunikací, které se budou v nejbližších týdnech opravovat.
Výměna oken ve škole 5. května
Během prázdnin budou vyměněna všechna okna v historické
budově školy 5. května.
Park na Hořelickém náměstí
bude v červnu otevřen
Park, nebo spíše parčík na Hořelickém náměstí, bude v červnu
otevřen pro veřejnost. Zhotovitel parku bude ještě nahrazovat
stromy, které nepřežily loňské suché léto, novými, a také bude
ještě budovat dětské hřiště. To však již nebrání tomu, aby veřejnost mohla tento malý, ale důležitý kousek zeleně využívat. Provozovatelem parku a hřiště bude město Rudná.
Další plánovaná zklidnění dopravy v Rudné
před realizací
V srpnu letošního roku dojde k dlouho připravované změně
dopravního režimu v oblasti Hořelického náměstí. Opatření se
týká celé oblasti vymezené ulicemi V Aleji, V Brance, nučickým katastrem a Karlovotýnskou, s přesahem na Masarykovu.
Zjednodušeně lze říci, že v této první etapě změny se celá oblast
z obytné zóny změní na Zónu 30, s nastavením jednosměrného
provozu na Hořelickém náměstí. Druhá etapa pak bude reali-
8
Život v Rudné
zována pravděpodobně hned v příštím roce a bude obsahovat lokální stavební úpravy směřující ke zvýšení bezpečnosti
provozu v oblasti. Úprava byla několik měsíců projednávána
s dotčenými orgány i veřejností. Detailně se tomuto tématu
budeme věnovat v prázdninovém dvojčísle Života v Rudné,
informace budou doplněny letáky.
Další oblastí ke zklidnění dopravy je celá rozsáhlá oblast kolem
náměstí Svobody, mezi ulicemi Masarykova a Čelakovského.
Zde se připravuje projektová dokumentace.
Projekt rozšíření základní školy dokončuje
další etapu
V projektu rozšíření základní školy pokračujeme podle plánu.
Projektová dokumentace pro stavební povolení je hotová,
začátkem června bude zahájeno řízení k získání stavebního
povolení. Podle neoficiálních informací se tématem kapacity
škol kolem Prahy zabývají ministerstva i vláda, přislíbena je
miliarda korun právě na tyto účely. Zatím tedy vše postupuje
podle plánu, na jehož konci je zahájení stavby začátkem roku
2017.
Zákaz podomního prodeje v Rudné
na spadnutí
Zastupitelstvo města Rudná na svém květnovém jednání jednalo
o zákazu podomního prodeje v Rudné a jednomyslně zákaz podpořilo. Podomním prodejem se v tomto případě rozumí nabízení, prodej zboží nebo služeb provozované formou pochůzky,
kdy je bez předchozí objednávky v bydlišti fyzické osoby nebo
sídle či provozovně právnické osoby nabízeno, prodáváno zboží
nebo poskytovány služby. Bohužel se i v Rudné stále setkáváme
s nekalými obchodními praktikami, které míří především na
seniory. Účelem připravovaného zákazu je tento způsob prodeje
v Rudné zakázat. Zjednodušeně řečeno, pokud by se Vám někdo
pokoušel v místě Vašeho bydliště cokoliv nabízet nebo prodávat
bez Vaší předchozí objednávky, dopustí se v Rudné nezákonného jednání. V takovém případě bude na místě okamžitě volat
Městskou policii Rudná na čísle 734 811 811, která si s nepovoleným způsobem prodeje poradí. Zákaz se vydává formou
Nařízení obce, které v přenesené působnosti vydává Rada obce;
nejbližší zasedání Rady města se bude konat 1. června, kdy by
měl být zákaz podomního prodeje vydán. Nařízení obce bude
zveřejněno na stránkách města.
Zápis do kroniky města za rok 2015
schválen
Od letošního roku měníme postup při plnění zákonné povinnosti vést kroniku města. Kronikář města pan Junek předložil
v březnu návrh zápisu za rok 2015. Návrh byl celý duben zveřejněn na internetových stránkách města a informace o návrhu
byla zveřejněna v časopise Život v Rudné. Občané mohli dávat
připomínky a podněty k doplnění zápisu. Jediným podnětem
byl příspěvek o chybějícím zápisu o fotbale v Rudné. V reakci
na tento příspěvek bylo rozhodnuto každoroční zápis do kroniky doplnit v červenci o Zprávy o činnosti jednotlivých spolků
a sdružení v Rudné, čímž bude spolková činnost bezpečně zdokumentována. Zápis do kroniky za rok 2015 bude zveřejněn na
internetových stránkách města.
Letní dvojčíslo Života v Rudné
Letní dvojčíslo našeho časopisu vyjde v pátek 29. července
2016. Uzávěrka pro toto vydání je v pondělí 11. července 2016.
Zářijové číslo pak již vyjde v obvyklém termínu, tedy první
pátek v měsíci, 2. září 2016.
6/2016
Vaše dotazy
Pokud Vás zajímá cokoliv, co souvisí s děním v Rudné, můžete
se zeptat prostřednictvím formuláře v sekci Kontakty / Napište
nám. Odpověď bude zveřejněna níže a také otištěna v časopise
Život v Rudné.
25. 5. 2016
Prosím, bylo by možné odstranit větve na křižovatce V Aleji
a Mládeže zakrývající značku „Konec obytné zóny“ tak, aby
byla čitelná vyjíždějícím řidičům?
Je povinností vlastníka zajistit, aby jeho zeleň neomezovala veřejný prostor. Děkujeme za upozornění, situaci vyřešíme.
18. 5. 2016
Před cca 2 týdny byly na příjezdech do Rudné přelepeny dopravní značky zákazu nákladních vozidel nad 12 tun. Co je
toho příčinou?
Příčinou je Rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje
(na podnět některých zastupitelů obce Drahelčice), důvodem
Rozhodnutí mají být procesní chyby Městského úřadu Černošice při vydávání rozhodnutí o dopravním omezení. Dle názoru
města Rudná je postup Krajského úřadu v rozporu se zákonem
a postupujeme proti němu zákonnými prostředky. Zároveň je již
na úředních deskách znovu zveřejněn stejný záměr, aby se mohlo omezení vjezdu vozidel nad 12 tun znovu omezit.
17. 5. 2016
Kde na vašich stránkách zjistím úřední hodiny stavebního
úřadu rudná?
V sekci Kontakty / Město Rudná zde http://www.rudnamesto.cz/
mesto-rudna/os-10/p1=7561
9. 5. 2016
Dobrý den, rádi bychom inzerovali ve vašem časopise. Můžete mi prosím poslat nějaký kontaktní mail?
Časopis Život v Rudné vydávají Technické služby Rudná a.s.
Veškeré kontakty a ceník najdete na internetových stránkách
společnosti www.tsrudna.cz.
5. 5. 2016
Bylo by možné vybudovat na Havlíčkově náměstí sběrné
místo tříděného odpadu?
S vybudováním místa tříděného odpadu tzv. „hnízda“ se na Havlíčkově náměstí počítá ještě v průběhu tohoto roku.
NOVINKY Z RADNICE
ZDARMA VE VAŠÍ
EMAILOVÉ SCHRÁNCE!
Chcete-li být informováni o všem
důležitém, co se v Rudné děje,
zaregistrujte se k odběru novinek
na adrese www.mestorudna.cz/abo
6/2016
www.mestorudna.cz
9
Městská policie Rudná
Karlovotýnská 425, 252 19 Rudná, tel.: 734 811 811, e-mail: [email protected]
Přehled událostí a činnosti Městské policie Rudná za období 1. 4. 2016 – 30. 4. 2016
na území města Rudná a obcí Jinočany, Nučice, Zbuzany, Úhonice, Drahelčice, Tachlovice, Ořech, Chýnice a Ptice
Město Rudná – dne 1. 4. 2016 v 15.45 hodin oznamuje muž, že
na Masarykově ulici na zastávce MHD stojí osobní auto a naproti na žluté čáře nákladní vozidlo. Po příjezdu hlídky MP na
místě pouze nákladní automobil. Řidič tohoto vozidla nesouhlasil s přestupkem, proto bylo na místě sepsáno Oznámení přestupku a celá věc bude následně řešena správním orgánem na
MÚ Černošice.
Obec Jinočany – dne 3. 4. 2016 v 22.58 hodin požádala o součinnost Policie ČR při oznámení rušení nočního klidu v obci. Po
příjezdu hlídky MP na místo bylo zjištěno, že se jedná o sousedské spory.
Město Rudná – dne 5. 4. 2016 v 14.15 hodin volající oznamuje podnapilou ženu na zastávce u komerční banky. Na
místo přivolána RZS, žena byla následně převezena do FN
v Motole.
Město Rudná – dne 7. 4. 2016 v 19.40 hodin požádala o součinnost Policie ČR při pátrání po osobě jedoucí v motorovém
vozidle směr město Rudná. Osoba byla následně zadržena hlídkou dálniční policie.
Obec Drahelčice – dne 8. 4. 2016 ve 12.30 hodin požádal o součinnost starosta obce při řešení vloupání do osobního vozidla.
Hlídka MP na místě předala věc k dalšímu šetření hlídce Policie
ČR.
Obec Zbuzany – dne 10. 4. 2016 v 15.44 oznámila žena, že
v ohradě s daňky je jeden kus zamotán do ohradníku. O věci
vyrozuměn majitel zvěře, který následně zjednal nápravu.
Město Rudná – dne 11. 4. 2016 v 9.17 hodin výjezd hlídky MP
na žádost operačního oddělení Policie ČR k případu domácího
násilí. Věc si na místě převzala Policie ČR Hostivice.
Město Rudná – dne 11. 4. 2016 ve 20.45 hodin přijala hlídka
MP oznámení od občana, že v jeho chatě se bez dovolení
zdržuje cizí osoba. Hlídka se neprodleně dostavila na místo
určení a zde zadržela neznámého muže. Muž byl ztotožněn
a dále předán na služebnu Policie ČR Hostivice k dalšímu
opatření.
Město Rudná – dne 13. 4. 2016 v13.46 hodin provedla hlídka
MP kontrolu stavby, u které byl lešením proveden zábor veřejného prostranství. Na místě zjištěno, že zábor je řádně zaplacen
na městském úřadě.
Obec Nučice – dne 17. 4. 2016 v 4.55 hodin požádala o součinnost Policie ČR při pátrání po pachatelích, kteří vnikli na cizí
pozemek. Pachatele se nepodařilo najít.
Obec Jinočany – dne 19. 4. 2016 v 9.05 hodin žádost o součinnost s Policií ČR při oznámení, že se po obci mají pohybovat
cizí státní příslušníci, pravděpodobně rumunské národnos-
ti a mají zastavovat vozidla, jejichž řidičům nabízejí zboží.
V udaném místě ani v okolí nikdo nenalezen. Zpět na vědomí
Policii ČR.
Obec Nučice – dne 20. 4. 2016 v 15.23 hodin požádala o součinnost Policie ČR, oddělení dopravních nehod, při oznámení
nehody v křižovatce ulic Na Čtyřku a Karlovotýnská. MP na
místě zjistila totožnost zúčastněných osob, nehoda bez zranění. Místo nehody označeno, účastníci poučeni, věc dále řešena
Policií ČR.
Město Rudná – dne 21. 4. 2016 ve 20.45 hodin nalezen hlídkou MP na ulici ležící muž. Bylo zjištěno, že pán je nemocný
a upadl. Pánovi byla na místě hlídkou MP poskytnuta první
pomoc a byl přivolán rodinný příslušník, který si ho odvedl
domů.
Město Rudná – dne 21. 4. 2016 ve 23.22 hodin oznamuje Policie ČR nedovolené stání kamionů v ulici K Vypichu. Hlídka MP
na místě zjistila jeden kamión, jehož řidiči byla udělena bloková
pokuta.
Obec Jinočany – dne 22. 4. 2016 v 16.30 hodin oznamovatelka
uvádí, že ulicí Smetanova, kde je umístěna dopravní značka zákaz vjezdu všech vozidel (B2), jezdí auta. Hlídka na místě žádné auto nezjistila. Dále se na tuto problematiku zaměří a řidiče
bude pokutovat.
Obec Úhonice – dne 24. 4. 2016 v 10.40 hodin oznámila žena,
že jim někdo postříkal sprejem zeď. Jelikož se v tomto případě
jedná o trestný čin, hlídka MP se dostavila na místo určení,
zde zajistila důkazy a celou věc předala Policii ČR k dalšímu
šetření.
Město Rudná – dne 25. 4. 2016 v 9.15 hodin předal muž hlídce MP nalezenou peněženku. Z obsahu peněženky byl zjištěn
majitel, který byl vyrozuměn. Paní si následující den peněženku
převzala.
Obec Úhonice – dne 25. 4. 2016 ve 12.32 hodin oznamuje žena, že mají na pozemku lišku. Pokus o kontaktování myslivců
negativní. Po příjezdu hlídky MP se zjistilo, že liška z místa již
utekla.
Město Rudná – dne 27. 4. 2016 v 14.00 hodin oznamuje starosta města tři podezřelé osoby před místní restaurací. Hlídka MP
zjistila totožnost mužů, byla provedena lustrace cestou Policie
ČR, vše bylo v pořádku.
Obec Nučice – dne 29. 4. 2016 v 19.51 hodin oznamuje muž,
že v ulici Na Bruse leží pravděpodobně opilá žena. Žena byla
hlídkou MP předána v místě bydliště osobě blízké.
Bc. Bronislav Knotek
vedoucí MP Rudná
10
Život v Rudné
6/2016
FK Rudná
I po jednadvaceti kolech je naše „Áčko“ stále bez porážky
a s 55 body vede tabulku III. třídy - skupiny B. Díky devítibodovému náskoku a oběma vzájemným vyhraným utkáním
s druhou Dobrovízí nám tak ve zbývajících pěti utkáních postačí
získat šest bodů. Avšak naše cíle jsou vyšší. Chtěli bychom dosáhnout postupu do vyšší soutěže bez jediné porážky.
A protože aktivní fanoušci jsou dvanáctým hráčem, jste srdečně zváni na všechna červnová utkání:
Datum
5. 6. 2016
11. 6. 2016
18. 6. 2016
Čas začátku
17:00
17:00
17:00
Domácí
Jíloviště B
Kazín
Rudná
Hosté
Rudná
Rudná
Červený Újezd
Samozřejmě můžete navštívit i utkání našich mládežnických
družstev. Za zmínku stojí například boj obou týmů mladších žáků o titul přeborníka okresu, jednoho na okrese Beroun a druhého na Praze-západ.
Závěrem uvádím seznam všech domácích červnových utkání:
Datum
3. 6. 2016
4. 6. 2016
12. 6. 2016
18. 6. 2016
Čas začátku
Tým
17:30
Mladší žáci U13
10:00
Mladší žáci U12
10:00
Starší přípravka
17:00
Muži
Soupeř
Králův Dvůr
Dobrovíz/Jeneč
Průhonice
Červený Újezd
Aktuálních informace vždy naleznete přímo na našich stránkách www.fkrudna.cz.
Ing. Marcel Vorlíček,
předseda VV FK Rudná
HLEDÁME
VŠEOBECNOU SESTRU
DO VOLNÉHO TÝMU
Pro tým působící na území Prahy-západ
(s kanceláří v Mníšku p. Brdy) hledáme
na plný úvazek samostatnou všeobecnou
sestru, která má chuť spoluvytvářet
inovativní způsob poskytování domácí
ošetřovatelské péče, kde tým sester
pracuje pod vlastním společným vedením.
Profil: absolventka ošetřovatelství na VŠ nebo
střední zdrav. školy (specializační studium
výhodou), registrace práce bez odb. dohledu,
praxe u lůžka min. 3 roky, práce na PC/tabletu,
ŘP sk. B a praxe v řízení, schopnost vedení
kolektivu, empatický přístup, časová flexibilita.
Nabízíme svobodu a zodpovědnost,
příjemný tým, auto i pro soukromé účely,
mobil, podporu vzdělávání, 5 týdnů dovolené,
plat 25 000–36 000 Kč/měsíc.
Více info: Jiří Kabát, Zdravotní ústav
Most k domovu, z. ú.
tel. 603 239 255
6/2016
www.mestorudna.cz
11
Rudná před 20 lety
Následující příspěvky byly otištěny v dubnovém čísle Života v Rudné z roku 1996. Otištěny jsou bez úprav tak, jak byly publikovány. Přinášejí zajímavá svědectví o své době a někdy jsou v kontextu současných událostí více než zajímavé a poučné.
Odchyt toulavých psů?
Občas se stane, že se nějaký chlupatý miláček zatoulá. Copak
o to! Když se zase najde, bude vše v pořádku. Horší je to pokud
na své cestě za dobrodružstvím kohokoli a jakkoli ohrožuje či
působí nepříjemnosti. Co pak s ním?
Jestliže se nepodaří zajistit a přivolat firmu, která je způsobilá k odchytu toulavých psů (a takových je málo, a ještě méně
těch opravdu spolehlivých), je třeba podle zákonů a vyhlášek
vytvořit útulek nebo podobné zařízení o psa se řádně starat
jeden rok (jako o ztracenou věc) a pak ho řádně předat státu,
který si s ním již poradí.
Každý si jistě dokáže lehko představit, jak finančně náročná
je to záležitost. Zaplatit postavení psince, psa krmit, koupat,
očkovat, platit pro něj ošetřovatele apod.
Bedlivý čtenář a řádný platič daní se logicky zeptá proč? No prostě proto, že se několik jedinců nedokáže postarat o svůj majetek.
Otázka odchytu se nám zdá pro psy, kteří za své pány nemohou, tou nejlepší cestou. Vytvoření psince je nereálné. Snad je
možné ještě pokusit se o spolupráci v řešení problému s pražskými institucemi.
Spíše však apelujeme na všechny majitele psů (těch cestovatelských), pokud je to jen trochu možné, vysvětlete svým srstnatým tuláčkům, že bude lépe zůstat doma.
Junák Rudná – noční výprava na Plešivec
V deset hodin večer vtrhnul do našeho ležení Abbé - vrchní
skaut, což už něco znamená: „Venku bude pršet, dobře se oblečte. Za pět minut ať vás vidím všechny dole!“
Neměli jsme ani tuchy o tom, co se bude dít, ale rozkaz je rozkaz!
Oblečeni do nejšpinavějších, ale nejteplejších věcí, jsme vyrazili
s vedením kolem hřbitova do polí. Ti, kdo neslyšeli, že se bude
vysílat světelná morseovka, za chvíli pochopili, když na ně něco
začalo blikat z lesa, vzdáleného na dva kilometry. Černá družina
- Rudná- vyluštila první, vždyť taky máme Lukáše - Bráchu - a ten
je v morseovce přeborník. Získali jsme právo vyrazit první. Svěřili nám mapku, busolu a poslali nás do noci. Jediná naše záchrana byl člen služební družiny, který se podílel na přípravě trasy.
Ta ale vedla bahnem cest, sněhem, ale hlavně do kopce a po
značkách, které se dvěma baterkami pro osm lidí těžko hledaly.
Půl hodiny před půlnocí jsme už vypouštěli dušičky. „Kdy už
budeme konečně nahoře? Všude samej led, kdo nás sem poslal?“ Teď, teď jsme si rozuměli jako nikdy předtím!
Konečně jsme nahoře! Někdo si všiml mohyly ze sněhu, ve
které byly ukryty důkazy o tom, že jsme došli až sem: lístky
s heslem o kamarádství a razítkem hořovického střediska. Slabá útěcha v téhle chvíli, ale aspoň něco na památku.
A jdeme dál, ať už jsme doma! Sněhu všude po kolena a my
si vyrazili v botách pod kotníky. Už nám v nich také pořádně
čvachtá. Je zima, únavou sotva pleteme nohama, každou chvíli
je někdo na zemi, nic nevidíme, dokonce ani klády, přes které
se snažíme dostat. A k tomu všemu ještě hledat značky. Pochopitelně jsme sešli se správné cesty. Když už jsme asi deset minut neviděli žádnou značku, tak jsme se museli vrátit. Za chvíli
jsme zabloudili znovu. Nezbývá, než se řídit pudem sebezáchovy a ten nás dovedl do vesnice lépe, než kdejaká mapka.
Monika byla každou chvíli na zemi, Andulka usnula vyčerpáním za chůze a probudila se, až když se škrábala z díry plné vody ven, ale jinak to byla celkem prima procházka. Do Lochovic
na faru, kde jsme spali, jsme se dostali po druhé hodině ranní
jako báječní kamarádi. Přes všechny útrapy jsme došli živí, ale
nepřejte si vidět to oblečení, modřiny, podlité a nevyspalé oči
a neskutečně zablácené boty.
Andulka Novotná
Jen tak - Co ze mne asi vyroste
Sluníčko svítí, ptáci si rozehřívají hlasivky na zpěvnou sezónu, nebe je bez mráčku - všichni mají na rtech úsměv - prostě
pohoda a vydařený jarní den. Pohoda je to i pro mě, sedím ve
svém oblíbeném baru, do kterého mne vyhnaly mé neoblíbené školní předměty.
A protože se nudím, ale né zas tak moc, abych se učil slovíčka,
tak přemýšlím (což jsem dlouho nedělal) o tom, co ze mne
vyroste. Napadlo mne několik možných alternativ:
a) lékař - nemožno, stěží rozpoznám ledvinu od jater, natož
rozdíl mezi žílou a tepnou
b) učitel - chudáci děti, vzhledem k tomu, že se má trpělivost
pohybuje v lepším případě na bodu nula a fyzické tresty již
na školách nejsou, tak se obávám, že bych mohl kolem 10. září
skončit jako jeden z pacientů psychiatra Cimického.
c) plážový povaleč - smůla, toto krásné a úctyhodné povolání
musím vyřadit též, protože když už být plážovým povalečem,
tak jedině u slunných břehů Kalifornie. Bohužel k této funkci
je potřeba částečná znalost anglického jazyka nebo několika
životně důležitých frází. Např. „Mohu si vzít zbytky?“ nebo „Je
to se slevou?“ a v neposlední řadě asi nejdůležitější obrat plážových povalečů „How much?“ (česky „kolik?“).
K mé nelibosti těmito znalostmi neoplývám, a se svou slovní
zásobou obsahující pouhá čtyři anglická slovíčka (Marlboro,
Camel, Jim Beam) bych asi velkou díru do světa neudělal.
Pak mi ale v hlavě vyvstal geniální, možná až kolosální nápad.
Budu poslancem. Dnes není problém dostat se do parlamentu. (Hlavně do opozice). Ráno přijdu do úřadu, dám si kávu,
pak budu s kolegy rozebírat několik důležitých otázek týkajících se České republiky. A to např. zvýšit si plat o 30 % nebo
jen o 25 %, pakliže se mnou nebude někdo souhlasit, tak mu
„nafackuju“, zaskočím na oběd a kolem 15. hodiny už pojedu
domů. Cestou mne možná zastaví policie za rychlou jízdu, jenže na mne si nepřijdou. Já budu mít imunitu!
Jan Holeček
Tábor svůj si postavíme
Už zase voní les i louka, prázdniny dneškem začaly,
žákovská knížka, pero a sešit bez povšimnutí ležet zůstaly.
Čekají nás volné dny, léto sluncem dýchá,
do tábora s námi správný kluk i děvče spěchá.
Ten svůj my si postavíme s hezkou vstupní branou,
při práci a budování žerty musí stranou.
Budeme spát pod plachtami, ráno čile vstávat,
na rozcvičku vždy s úsměvem, pozor při koupání dávat.
Přesvědčíme se o sobě, jak na strom lézt dovedem,
či se plížit při hře lesem, běhat, skákat - také svedem.
Z nočních hlídek neutečem, když se z ticha ozve sova.
A hejkala zaženeme! S chutí půjdem hlídat znova.
Večer pak do tmy hvězdnaté oheň slibový zahoří:
„Pomáhat druhému v každé době…“kamarádova ústa hovoří.
Antonín Arnold
12
Život v Rudné
6/2016
MŠ Rudná
Poznáváme svět
Děti se ve školce neustále dozvídají něco nového o našem světě.
Důležité je, aby si uvědomily, že naše okolí musíme společnými
silami i chránit a zkrášlovat. Proto se celá školka u příležitosti
Dne Země pustila do úpravy školní zahrady. Děti odklízely spadané klacíky, vytrhávaly plevel na záhoncích a zasadily si květiny. Myšky si ve třídě zkoušely zasadit hrášek. Žabky se vydaly
na exkurzi do zahradnictví v Chrášťanech, kde si prohlédly jednotlivé rostliny a nářadí, které je potřebné při práci na zahradě.
Péče o životní prostředí není jen zkrášlování, ale i starost o třídění odpadu. Tomuto tématu se děti věnovaly. Navštívily sběrný
dvůr, kde se dozvěděly, jak se odpad třídí.
Výlet do Solvayových dolů
Projížďka na policejním člunu
Návštěva policejní stanice
V tomto období si děti povídají o důležitosti dodržování pravidel
silničního provozu. Poznávají základní dopravní značky a pravidla, jak se chovat jako chodec nebo cyklista. Všechny třídy si
uspořádaly dopravní den, kdy na školkovém dopravním hřišti děti
zkoušely jezdit na kolech a koloběžkách podle dopravních značek.
S příchodem teplého počasí se děti postupně vydávaly na výlety. Ježci a Žabky vyjeli do Prahy na policejní stanici, kde shlédli
ukázku policejní práce a projeli se na policejním člunu. Děti od
Žabek a Krtků se vydaly na celodenní výlet na zámek Loučeň.
Prohlédly si tam prostory zámku, poznávaly pohádky a na závěr
Den Země
bloudily jednotlivými bludišti. Zajíci a Berušky autobusem zamířili do Plzně navštívit Techmanii. Tady si zkoušeli mnoho pokusů
na jednotlivých expozicích. V planetáriu shlédli naučnou pohádku Polaris o cestě do vesmíru. Na druhý výlet se tyto dvě třídy vydaly do Bubovic, kde se v Solvayových lomech projely vláčkem
a poté došly krásnou přírodou až do Svatého Jana pod Skalou.
Sázíme hrášek
6/2016
www.mestorudna.cz
13
Dopravní den
Procházka k Dolíku
Nejen na celodenních výletech děti vstřebávaly nové poznatky.
Děti od Sluníček při vycházce u místního rybníčku Dolík pozorovaly život kolem rybníka. Zajíci šli zase na exkurzi ke včelaři,
kde se dozvěděli, co všechno jeho práce obnáší.
Nejsou to jen výlety, či vycházky, kde děti poznávají svět kolem
nás, ale i zajímavé činnosti a hry, které pro děti připravujeme.
Výlet na zámek Loučeň
Výlet do Techmánie
Už nyní se nám plní kalendář dalšími divadélky, výlety a soutěžemi, na které se společně s dětmi těšíme.
Jana Kalhousová, ředitelka MŠ
fotografie Helena Zůzová
14
Život v Rudné
6/2016
Žlutý květ
Zoo výprava
Hledat dům k bydlení a k němu bezděčně koupit zoologickou
zahradu se jen tak někomu nepoštěstí. Jednomu muži s dvěma
dětmi se to ale povedlo u města Plymouth na jihu Anglie. Zoo se
dnes jmenuje Dartmoor Zoological Park.
Zoo byla prvně otevřena jako Dartmoor Wildlife Park v roce
1968. Po problémech s úřady přišlo zrušení licence a zoo byla
uzavřena v dubnu 2006. Po půl roce ji koupil Benjamin Mee,
upravil, přestavěl, zoo získala znovu licenci a byla znovu otevřena v červenci 2007. Podle tohoto skutečného příběhu byl natočen film – Koupili jsme zoo.
Děti si na výpravě také vyzkoušely „postavit“ svou zoo. Pravda, víkend moc času na takovou realizaci neskýtal, ale povedlo
se. Čtyři družstva dostala svůj pozemek – velký karton papíru.
S dětmi jsme probírali, že zoo nejsou jen zvířata. Ta potřebují žrát, krmivo musí být někde uskladněno, lidé potřebují také
zázemí ke své práci… Suma sumárum, k výběhům bylo třeba
dodat hospodářské a další stavby, pokladnu, občerstvení, atd.
Děti si zoo načrtly a nakreslily včetně zvířat. Ale některá zvířata
družstva dostávala za hry. Za 4 body slona, páva, lva a žirafu,
za 3 body žirafu, páva a slona atd. Při první páteční hře na louce
si družstva také nějaká zvířata našla. Hrabáče, okapi, pásovce
a bércouny. Počasí bylo nádherné, v mladé zářící zeleni se hrály
spousty zvířecích her. Velice oblíbený byl přechod přes území
tygrů (chytačka).
Majitelé zoo společně
Hra začíná
V bývalé pískovně – kterou jsme si oblíbili – se hrály Ptačí rodinky. Dvojice (s nejmladšími dětmi trojice) měli nejprve vytvořit ptačí hnízdo a pak ho plnit (Kinder) vajíčky, která bylo třeba
na jednom území najít. Vajíčka se do hnízd nosila po jednom.
Ale mezi hnízdy lovil jeden velký pták, který si pochutnával na
vejcích. Kdo pořádně nehlídal své hnízdečko, tomu vetřelec vejce sebral.
Hrála se samozřejmě spousta dalších her, soutěžních i sportovních, děti hledaly skutečná zvířátka (mimo motýlů) a zkusily si
i jednu jednoduchou znalostní hru; v družstvu napsat co nejvíce
zvířat na určené začáteční písmeno. V sobotu večer samozřejmě
nechyběl táborák s buřty a kytarou. Také jsme u táboráku neopomněli efekty zeleného a fialového laseru. A protože byly vidět
hvězdy, ukazovali jsme si souhvězdí. V neděli před odjezdem si
každý vybral odměnu, co jiného než zvířátko. To dětem alespoň
na rozdíl od těch sladkých odměn zůstane :-).
Zbyšek Prágr, vedoucí Žlutého květu
6/2016
www.mestorudna.cz
ŽALUZIE
15
Po předložení tohoto kuponu
SLEVA
SÍTĚ PROTI HMYZU 30%
24 let
z montáže
stejné IČ
stejná adresa
stejný kontakt
777 208 491 • [email protected]
www.har.cz
ALARMY.CZ
ŠIMON
ELEKTRONICKÁ OCHRANA OBJEKTŮ
SPortovni
CU Centrum
ON THe
beacH Cerveny ujezd
PLáŽOvÉ SPORTY, PING PONG
FITNESS, aKCE (MOŽNOST PRONáJMU)
(od jednoduchých zabezpečení
po rozsáhlé systémy ochrany)
Koncesovaná firma od roku 2003
David Šimon
tel.: 603 551 966
www.alarmy.cz
[email protected]
Pro rezervace volejte:
733 545 060, 603 811 489, 605 228 953
CERVENY UJEZD
ON THE BEACH
Červený Újezd, ul. Pavlovská 267, areál SOPRAS
16
Život v Rudné
Omluva: redakce Života v Rudné se omlouvá za vypadnutí
příspěvků ZŠ Rudná v předchozím čísle 5/2016. Články jsou
otisknuty v tomto čísle.
Jana Preková, redakce Života v Rudné
Testování žáků Základní školy v Rudné
Ve školním roce 2015/2016 jsme zařadili do pravidelného testování děti 3., 7. a 9. ročníku.
Použili jsme již tradičně testy KALIBRO, tentokrát jsme však
rozšířili obory. Žáci absolvovali testy:
Český jazyk
Anglický jazyk
Matematika
Přírodovědný základ
Humanitní základ ( ve 3. ročníku Prvouka)
Ekonomické dovednosti
Velmi dobré výsledky dětí naší školy ve srovnání s dětmi z dalších škol v celé ČR ukazuje tabulka.
9. ročník
KALIBRO 2016
Čj
Ma Huz Přz
Aj
Ed
Testovaní žáci (ČR) 58,6 51,4 51,3 55,9 70,5 64,5
ZŠ Rudná
62,4 59 57,9 58,5 86,1 70,7
6/2016
V kategorii 6. ročník naši školu reprezentovali 2 žáci. David
Uher z 6. A obsadil 3. místo a Štěpánka Řasová z 6. C se umístila na 4. – 6. místě.
V kategorii 7. ročník naši školu reprezentovali 4 žáci. Nejúspěšnější byl Jan Karásek ze 7. A, který obsadil 4. – 6. místo.
V kategorii 8. ročník naši školu reprezentovali 3 žáci. Eva
Mrázková z 8. A obsadila 1. místo, Hana Kratochvílová z 8.
A obsadila 3. místo a Jakub Vašák z 8. A se umístil na 6. místě.
Všem žákům blahopřejeme a děkujeme za vynikající reprezentaci školy.
Jitka Neubergerová
Reprezentační ples školy
V sobotu 9. dubna 2016 proběhl v Sokolském domě již tradiční
reprezentační ples školy. V programu plesu byla zařazena hudební a pěvecká vystoupení žáků naší školy. Za jejich nácvik
patří poděkování paní učitelce Frašové. Součástí plesu bylo losování cen na vstupenky a bohatá tombola. Za příspěvky děkujeme všem dárcům - rodičům, rudenským i ostatním firmám.
Úspěchy našich žáků
v matematických soutěžích
Během března a dubna se naši žáci zúčastnili několika matematických soutěží, a jak dopadli, můžete posoudit sami.
Matematický klokan – okresní kolo
V kategorii Cvrček (2. a 3. ročník) se do soutěže zapojilo celkem 1 859 žáků. Ema Janoušková z 3. B obsadila 1. místo
(získala 86 bodů z 90 možných).
V kategorii Benjamín (6. a 7. ročník) se do soutěže zapojilo
celkem 1 040 žáků. Jan Karásek ze 7. B obsadil 2. místo (získal 109 bodů ze 120 možných) a Jan Vondra ze 7. C obsadil 4.
místo (získal 102 bodů ze 120 možných).
V kategorii Kadet (8. a 9. ročník) se do soutěže zapojilo celkem 758 žáků. Pavel Karásek z 9. B obsadil 5. – 7. místo (získal 81 bodů ze 120 možných), Tomáš Bohuslav z 9. B a Eva
Mrázková z 8. A obsadili 8. - 9. místo (získali 80 bodů ze 120
možných).
Pythagoriáda – 5. ročník – okresní kolo
22. 3. 2016 proběhlo okresní kolo Pythagoriády pro žáky 5. ročníku. Naši školu reprezentovalo celkem 8 žáků. Nejúspěšnější
byl Jakub Podlipný z 5. C, který obsadil 5. – 9. místo (získal
14 bodů z 15 možných).
Matematická olympiáda – okresní kolo
Okresní kolo tradičně proběhlo na ZŠ
Černošice.
V kategorii 5. ročník naši školu reprezentovalo 7 žáků. Nejlepší z našich žáků
byla Nicol Drtíková z 5. C, která obsadila 4. – 9. místo.
„Děti učí děti“ aneb den s Janem Amosem
Komenským na naší škole
Stejně tak jako v předešlých letech, si žáci naší školy v březnu připomněli narození jednoho z největších českých myslitelů, filosofů a spisovatelů, který si během svého života získal
věhlas především jako pedagog a teoretik pedagogiky, Jana
Amose Komenského. Někteří žáci druhého stupně si mohli
vyzkoušet, co vše vyučovaní obnáší a to u svých spolužáků
v 1. - 5. ročníku.
6/2016
www.mestorudna.cz
Bruslení 4. ročníku
17
V průběhu měsíce února a března 2016 jsme se školou každé
úterý jezdili bruslit na zimní stadion Černošice. Celým kurzem
nás provázel velmi hodný a vtipný trenér. Myslíme si, že nás
hodně naučil. Všichni jsme si to moc užili. Poslední hodinu jsme
všichni dostali diplomy a rozloučili se s příjemným prostředím
a zábavnou výukou.
Žáci 4. ročníku
Školní exkurze žáků 2. D a 2. B dne 13. 4. 2016
Čechova stodola, Buková u Příbramě
V Čechově stodole jsou během roku k vidění čtyři tematické výstavy. Nejdelší časový úsek zaujímají Staré pověsti české, v adventním a vánočním čase probíhá Vánoční stodola, během ledna
a února Masopustní stodola a v jarním čase Velikonoční stodola
s tradicemi, a právě tu poslední dne 13.4. 2016 navštívili žáci
2.B a 2.D. Děti si prohlédly výstavu jarních tradic a velikonoč-
ních zvyků s výkladem průvodce, hravou formou se seznámily
s různými jarními tradicemi jako jsou velikonoční zvyky, pálení
čarodějnic, stavění májí …Součástí výstavy bylo i tvoření v dílničkách, kde si děti vyrobily holubičku. Výlet se všem moc líbil!
Lenka Vomelová, Naděžda Janečková (třídní učitelky)
18
Život v Rudné
6/2016
Týden v Anglii
V sobotu 30. 4. 2016 se přihlášení žáci z 6. – 9. ročníku spolu s pedagogickým doprovodem vypravili na týden za hranice
všedních dnů, tentokrát do Anglie. Cílem bylo nejen upevnění,
procvičení a rozšíření dovedností v anglickém jazyce, ale i seznámení se s anglickými reáliemi.
Během pobytu žáci navštěvovali jazykovou školu, ráno a večer procvičovali angličtinu ve svých „adoptivních“ rodinách,
odpoledne byla věnována poznávání přírodních krás v hrabství
Devon a Cornwall. Na zpáteční cestě byl celý den věnován hlavnímu městu Londýnu.
Nabiti novými zážitky a zkušenostmi jsme se 7. 5. 2016 vrátili
zpět do Rudné.
Lenka Tvrdíková
6/2016
www.mestorudna.cz
19
Exkurze 9. ročníků
– NPR Soos a Františkovy Lázně
V úterý 17. 5. 2016 žáci 9. tříd vyrazili na exkurzi do národní přírodní rezervace Soos a do Františkových Lázní. Národní
přírodní rezervací vede naučná stezka po povalovém chodníku,
kde se na informačních tabulích návštěvníci seznámí s geologickou činností, s rostlinami či živočichy typickými pro tuto lokalitu. Na vlastní oči mohou vidět projevy doznívající vulkanické
činnosti (vývěry minerální vody a výdechy suchého oxidu uhličitého)či mokřadní biotypy jako např. rašeliniště a minerální
slatiniště. Po procházce krásnou přírodou jsme se přesunuli do
Františkových Lázní, kde jsme kromě lázeňské kolonády prozkoumali i obchůdky s občerstvením či suvenýry.
Jitka Neubergerová a Iveta Šťovíčková
Přírodovědný kroužek – paleontologická
exkurze
V sobotu 14. 5. 2016 podnikl přírodovědný kroužek svou druhou výpravu. Tentokrát byla zaměřena paleontologicky, a proto
jsme vyrazili na lom Kosov u Berouna. Jakmile jsme se ocitli
u skály, všichni začali intenzivně kutat kladívky a za chvíli svačinu v našich batozích vystřídaly zkameněliny prvohorních živočichů. Na závěr exkurze, jak můžete vidět i na fotkách, jsme
stihli i osvěžení v jezírku. Tímto bychom chtěli poděkovat amatérskému paleontologovi panu Milanu Doubravovi, který nás
celou exkurzí provázel a poskytl nám cenné informace.
Iveta Šťovíčková, Andrea Slepičková a Jitka Neubergerová
20
Život v Rudné
6/2016
Výlet na Pražský hrad
V 8:00 jsme měli sraz před školou. Autobus přijel zanedlouho.
Seděla jsem vedle Vendy. Cesta trvala zhruba 20 minut.
Na Hrad jsme došli pěšky a tam jsme se potkali s paní průvodkyní.
Jako první jsme navštívili Chrám sv. Víta, kde byla krásná vitrážová okna, která se mi moc líbila. Potom jsme šli do Starého
královského paláce, ve kterém jsme zhlédli expozici „Pohádka
Pražského hradu“, kde byly zajímavé modely Hradu v časových
rozmezích.
Nakonec jsme se mihli ve věži Mihulka, v níž byly vystaveny
uniformy a zbraně vojáků. Krásnou Zlatou uličkou jsme se vrátili k autobusu.
Výlet byl vyčerpávající, ale poučný a zábavný.
Maya Farkašová, 4.D
Ve čtvrtek 28. 4. jsme jeli se třídou na Pražský hrad. Sešli jsme
se v 8, 15 před novou budovou školy a čekali zde na autobus. Na
výlet jsme jeli společně se 4. D.
Autobus nás dovezl nedaleko Pražského hradu. Na samotný
hrad jsme šli pěšky.
Na Pražském hradě jsme navštívili Chrám sv. Víta, Starý královský palác s Vladislavským sálem, Prašnou věž a baziliku sv. Jiří.
V Prašné věži jsme si prohlédli výstavu vojenských uniforem
a zbraní, ve Vladislavském sále probíhaly přípravy na výstavu
korunovačních klenotů.
Na závěr jsme si prošli Zlatou uličku a koupili zde suvenýry.
Dozvěděli jsme se, že nejstarší název této uličky je Zlatnická,
protože zde bydleli zlatníci.
Výlet se mi velmi líbil, nejvíce mě zaujal portrét Rudolfa II.
Kryštof Haic, IV. B
Jednoho pěkného dne jsme se vydali se třídou na výlet. Naším
cílem byla Praha, zejména Pražský hrad. Od školy jsme odjížděli v 8,15 a na místo jsme přijeli kolem deváté hodiny.
S naší průvodkyní, která nás doprovázela celý den, jsme měli
sraz na Hradčanském náměstí u sochy T. G. Masaryka. Dorazili jsme právě včas a už z dálky jsme viděli Hradní stráž, která
6/2016
www.mestorudna.cz
střeží areál Pražského hradu. Někteří spolužáci se s ní vyfotili,
i když kolem ní chodili a mluvili na ni, ani se nepohnula.
Jako první památku jsme navštívili Chrám sv. Víta, kde se mi
nejvíce líbily vitráže. Bylo jich tam celkem šest, ta nejkrásnější
z nich byla složena z více než dvou tisíc barevných sklíček.
Prohlédli jsme si také Starý královský palác s Vladislavským
sálem a Prašnou věž Mihulku.
Ve Vladislavském sále se každoročně předávají ocenění udělené
prezidentem republiky.
Po prohlídce Pražského hradu jsme se přesunuli do Zlaté uličky. Tato ulička se takto pojmenovala podle původních obyvatel,
kterými byli zlatníci. Ve Zlaté uličce jsme si mohli nakupovat
suvenýry, ale byly moc drahé.
Po celém dnu stráveném v krásném areálu Pražského hradu jsme
se odebrali zpět k autobusu a vydali se zpět domů.
Na výletě se mi nejvíce líbil Chrám sv. Víta a Zlatá ulička, ráda
se tam budu vracet.
Natálie Kučerová, IV. B
21
Den fascinace rostlinami
Ve středu 18. 5. 2016 se žáci 7. ročníku, kteří navštěvují volitelný předmět přírodopisné praktikum, zúčastnili v rámci týdne
vědy programu Den fascinace rostlinami v botanické zahradě
Na Slupi. Bohatý program připravili odborníci z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy, Ústavu experimentální botaniky
Akademie věd ČR a České společnosti experimentální biologie
rostlin. Žáci i přítomní návštěvníci měli možnost prozkoumat
zelené řasy pod mikroskopem, poznat exotické i užitkové druhy
rostlin, naučit se roubovat…
My jsme si vyslechli přednášku o způsobu života masožravých
rostlin s množstvím zajímavostí i s praktickými ukázkami masožravek. Kromě toho jsme se prošli geoparkem, zopakovali si
významné nahosemenné rostliny, ukázali si známé listnaté stromy i kvetoucí byliny. Někteří z nás si v obchůdku ve skleníku
zakoupili malý suvenýr – rostlinu.
Jitka Neubergerová a Lenka Tvrdíková
Ráno jsme přišli ke škole. Když přijel autobus, nastoupili jsme
do něj a jeli na Pražský hrad.
Cesta na Hrad ubíhala rychle. V autobuse jsme si povídali a pozorovali okolí cesty.
Na Pražském hradě jsme navštívili Chrám sv. Víta, Starý královský palác, Mihulku, Baziliku sv. Jiří a Zlatou uličku, která se mi
líbila nejvíce. Byli tam malé staré domečky a my jsme si tam
mohli něco koupit.
Tento výlet se mi moc líbil. Dozvěděl jsem se mnoho zajímavých věcí. Nejvíce mě překvapilo v Chrámu sv. Víta informace
o množství sklíček ve vitráži, skládá se z 22 000 sklíček.
Petr Pešout, 4.D
„J
Jeho brán
ny zĪstanou
u ve dne o
otevĢené,
no
oc tam už nebude.“
verš 21,25 z knihy Zjevení
Ž
Žáci
Zá
ákladníí školy v Rudn
né
si Vás dovolují
d
u pĢíležitossti Noci k
kostelĪ po
ozvat
na
bene
efiĀní koncert,
ktterý se usskuteĀní
v páttek 10. Āervna
Ā
20
016 od 18
8:00 hodiin
v kostele StĒtí svatého
s
Ja
ana KĢtite
ele v HoĢe
elici.
Vystoupí zde sólistté, dva pĒvec
cké sbory, zahrají kytarry,
k
pĢíĀné a zobcové
é flétny, roz
zeznĒjí se ko
ostelní
saxofony, klávesy,
varhany
y…
VýtĒžek z koncertu
u bude vĒn
nován na o
opravu kostela.
22
Život v Rudné
6/2016
Skautské středisko
Balvan Rudná
Víkendová výprava
k Svatoštěpánskému rybníku
V polovině května jsme opět uspořádali celostřediskovou víkendovou výpravu. Zvláště menší děti si mohly vyzkoušet, jak
všechno zvládnou bez maminek a mohly se tak připravit na blížící se tábor.
Předpovědi počasí byly dost strašné, přesto s jedenácti dospělými vyrazilo na výpravu šedesát dětí.
V pátek odpoledne jsme dorazili do chatového tábořiště u Svatoštěpánského rybníka a po rychlém zabydlení jsme se vrhli na
první hry. Začaly jsme oblíbenými ocásky. Při této hře se děti
snaží vytáhnout ocásek z krepáku ostatním hráčům, ale svůj musí chránit. Vítězí ten, komu ocásek zůstane až do konce hry. Je to
běhavá rychlá hra, při které se děti určitě zahřály.
Následovaly další podobné hry až do večeře. Družina orlů se
zatím vrhla na čištění přeplněného ohniště. Během krátké chvíle
to skvěle zvládli, takže si druhý den mohli trénovat vaření v kotlíku. V jídelně objevili kluci stůl na stolní tenis a od té chvíle
byl skoro stále v permanenci. I když večeře byla výborná, většina dětí měla ještě potřebu doplnit energii ze zásob na baru.
Ke konci našeho pobytu se množství brambůrků, kofol, sušenek
a sladkých sprejů výrazně zmenšilo.
Večerku jsme vyhlásili kolem desáté hodiny. Představy o tom,
že děti potřebují devět až deset hodin spánku vzaly za své, když
jsme od šesti od rána slyšeli kolem chatiček výskot, volání, běhání… Domluva stačila a nám bylo jasné, že dnes je musíme
pořádně utahat, chceme-li se i my dobře vyspat.
Kluci zkouší nosnost lana
Počasí nám přálo, proto jsme většinu času strávili venku
Sobotní ráno jsme začali rozcvičkou a po snídani se vrhli na
dnešní program. Předpovědi se naštěstí příliš nepotvrdily, takže
místo celodenního deště nás celé dopoledne hřálo sluníčko a odpoledne sice párkrát krátce sprchlo, ale rozhodně to nebylo nic,
co by nás porazilo. Mohli jsme se klidně pustit do práce.
Opékáme buřty
Na rajské jsme si pochutnali všichni
Protože čtyři naše družiny postoupily do krajského kola Závodu
vlčat a světlušek, pojali jsme program jako přípravu na tento
závod. Děti si mohly vyzkoušet dosud neznámé šifry, znalost
přírody, skautingu. Učily se, jak má být správně vybavené kolo,
stavěly přístřešek, psaly dopis, zdolávaly lanovou dráhu… Úkolů bylo dost a postupně sbíraly body do celkového bodování.
Družina Orlů tento den zasvětila výpravě po okolí. Po obědě
a poledním klidu si děti vyzkoušely uzlování nebo správné chování na křižovatce.
6/2016
www.mestorudna.cz
23
Ranní rozcvička
Lovení ocásků
Nemohli jsme vynechat ani oblíbenou hru Na špiony, kterou si
děti pamatovaly z loňska. Po táboře jsme rozvěsili symboly –
kombinace čísel a písmen a děti je musely nenápadně opsat, aby
si jich hlídači nevšimli. Kdo byl spatřen, musel se vrátit na základnu a udělat deset dřepů.
S přibývajícím večerem se výrazně ochladilo, takže čas do
večerky jsme trávili většinou v jídelně hraním deskových či
jiných her. Orli si rozdělali v krásně uklizeném ohništi oheň,
takže i u něj se mohl večer trávit. Noc byla krušná a téměř
všem byla zima, vždyť jsme také k ránu naměřili necelé čtyři
stupně.
Před budíčkem dnes nezlobil nikdo, ale na rozcvičku vyběhli
hned všichni, aby si rozhýbali ztuhlá těla. Sluníčko po ránu sice svítilo, ale moc tepla nevydávalo, takže opět přišly na řadu
„hýbací“ hry. Nejprve to byl v lese boj o vlajky, pak na hřišti
hra BU-KU-HU, evoluce, loupení šišek atd. Před obědem přišla
konečně řada na vyhlášení výsledků celého snažení. Nejlépe si
vedla starší část družiny Veverek. Každý dostal zaslouženou odměnu a vrhli jsme se na balení. Po obědě jsme se ještě hromadně vyfotili a protože zima a vítr nepolevovaly, všichni rychle
naskákali do autobusu. I přes nepřízeň počasí si každý určitě
z letošní výpravy odnáší spoustu zážitků a dojmů.
Fotografie z výpravy najdete na našem albu na www.balvan.cz.
My všichni
Reprezentanty našeho střediska jste také mohli potkat na startovní čáře Rudenské míle. A to jak v kategoriích individuálních,
tak ve skupinovém Běhu s balíkem. Zde naše družstvo ve složení Alfi, Mažír, Pája a řidička Sopťa oprášili auťák, který si zahrál
hlavní roli na půlnočním překvapení na plese. Sopťa usedla za
volant a namísto motoru nastoupili naši borci. Dlouho se zdálo,
že na startovním poli budou sami, avšak nakonec se našla skupinka odvážných z RobiMausu, kteří se rozhodli Balvanům cestu k vítězství alespoň trochu zkomplikovat. Zisk prvního místa
byl tak opravdu poctivě vybojovaný.
V červnu nás čeká účast na krajském kole Závodu Vlčat a Světlušek, výjezdní zasedání dospělých a po vysvědčení konečně
čtrnáct dní na táboře!
Markéta Seidlová
Foto: Ivana Meierová
24
Život v Rudné
6/2016
Zpráva o zahraničním zájezdu
FC KMET Rudná
Tak jako každý rok, vyrazilo 16 členů FC Kmet Rudná na
týdenní „zahraniční turné“, tentokrát do Holandska, Německa a Belgie.
Odjezd byl naplánován na pátek 29. 4. 2016 v ranních hodinách.
Do malebné holandské vesničky Stamproy plné větrných mlýnů, jsme dorazili v pozdních odpoledních hodinách, se zastávkou v příhraniční vesnici Venlo, která má spojitost s válečnými
události, konkrétně s činností tajných služeb Anglie a Německa.
V sobotu 30. 4. 2016 jsme měli první přátelský zápas v Holandsku, ve městě Hilversum. Ještě před vlastním zápasem jsme
navštívili městečko Naarden, kde je pohřbený J. A. Komenský,
prohlédli si jeho museum a zapsali se do knihy návštěv. Hostitelé vzali vše důkladně – před zápasem se hráli hymny! Zápas
jsme po divoké přestřelce a našich chybách prohráli 3:5.
V neděli jsme podnikli celodenní výlet do krásných Antverp.
Následující volný den jsme strávili v Amsterodamu. Absolvovali jsme výlet lodí po místních kanálech a poobědvali v malebných restauracích v centru velkoměsta.
Třetí, poslední přátelský zápas, byl naplánován na středu 4. 5.
2016 v Belgii, ve vesnici Recht. Před výkopem jsme se podívali
na nejvyšší bod Holandska, rozhledna je ve výši 373,5 m.n.m.
Vlastní utkání s místním soupeřem jsme vyhráli 3:2. Pro zajímavost uvádím, že druhý poločas byl prodlužován o více jak 8 min.
se zjevnou snahou o srovnání výsledku.
Poslední volný den jsme si prohlédli město Lutych.
A v pátek 8. 5. 2016 jsme vyrazili k domovu, kam jsme dorazili
po 19. hodině.
Pondělí bylo vyhraženo druhému utkání, tentokrát v německém
Aachenu. Před vlastním výkopem jsme v doprovodu soupeřova
brankáře absolvovali prohlídku starobylého centra města s návštěvou české restaurace. Místní fotbalový klub v minulosti
trénoval bývalý reprezentant František Straka. Zápas oficiálně
zahájil místostarosta města a společně jsme popřáli a předali dárek našemu čestnému předsedovi FC Kmet Jardovi Hlaváčovi k
jeho kulatým narozeninám. Druhý dárek, v podobě výhry 1:0,
jsme přidali.
Celkem jsme nacestovali přes 3 300 km. Ke každému zápasu
jsme cestovali min. 100 km. Po každém zápase jsme pro soupeře měli připravený soudek piva a na oplátku nám soupeři
připravili něco k snědku. Turné se i díky počasí velmi podařilo. Máme přislíbenou návštěvu holandského mužstva v příštím
roce u nás.
P.S. Poděkování Jardovi Hlaváčovi a Petru Chládkovi za zorganizování zájezdu a o zajištění stravování účastníků.
Miroslav Kotouč, předseda FC KMET Rudná
6/2016
www.mestorudna.cz
Co
o s vČ
Čcmii, kte
eré už
u ne
epotĜĜebujji?
Zap
pojte se do
o sbírrky, kterou
k
u na p
podpo
oru
Dom
mova
a Sue Ryde
er poĜĜádá MČsto
o Rud
dná
VČnujte hezzké vČci, které
V
k
již sam
mi nepotĜe
ebujete, do
obroþinným
m obchodĤm
m
Dom
mova Sue Ryder. Pom
mĤžete financovat pé
éþi o senio
ory, kteĜí jssou v dĤsle
edku
nemocci þi stáĜí od
dkázáni na
a pomoc drruhých.
D
Datum
a þa
as:
17. þervna
þ
o 17.0
od
00 do 19.00 ho
od.
18. þervna
þ
o 10.0
od
00 do 12.00 ho
od.
V pĜíp
padČ nevy
yhovujícíh
ho termín
nu je mož
žno se dom
mluvit
na osobním pĜĜedání i v jiném terrmínu.
A
á tel. 774 684 195
Na konttaktu: M. Adamová
Místto konání: Spolkov
vý dĤm Rudná,
R
u Škols
ul.
ská 591
Co mĤžete
m
darova
at ?
oble
eþení ve velm
mi dobrém sttavu (max. 5 let staré, vyyprané), mó
ódní doplĖky
y
o dá
árkové pĜed
dmČty, kera
amiku, sklo, porcelán
o knihy (zvlá
áštČ dČtské),, obrazy, CD
D, DVD
eby, funkþní elektrospotĜe
ebiþe, hraþk
ky
o sporttovní potĜe
o cokkoli, co mĤže být považovváno za UmČ
Ční (na pláno
ovaný Art forr Sue Ryder))
o
dou pĜedányy dobroþinným
m obchodĤm
m Domova Su
ue Ryder, kte
eré pĜijímají
Všecchny vČci bud
a pro
odávají darovvané vČci. Ziisk z jejich prodeje bude urþen na fin
nancování péþe o klienty Domova.
Dobrroþinné obch
hody najdete
e na tČchto ad
dresách:
ŠtČ
Čpánská 53
3, Praha 1 ł Prokopov
vo námČstí 5,
5 Praha 3 ł Michelská
á 1/7, Prah
ha 4
Ke Ka
arlovu 10, Praha
P
2 ł Koulova
K
2, Praha
P
6
Domov
v Sue Ry
yder v Prraze - Ša
ance pro
o dĤstojn
né stáĜí
Kon
ntakt: Jan Do
ominik, jan.d
[email protected]
e-ryder.cz,
T +420 774 377 003, www.sue-ryd
Tel.
w
der.cz , www.dobre-veci.ccz
25
26
Život v Rudné
Knihovna Rudná
zakoupila tyto nové tituly:
Knihovna děkuje za dary od rudenského spisovatele pana
Václava Junka:
Mozartovy pražské noci – Tři drobná nokturna na velké rokokové téma
Osudový omyl André Maginota – Sláva a zaručený pád velké
iluze (Maginotova linie od roku 1916 po dnes)
Toulky: Navštivte… Pražská bojiště (Velké bitvy a významná historická vojenská střetnutí na území velké Prahy od založení města po moderní dobu) – Jindřich Brož
Pod hvězdou bláznů – Jarmila Pospíšilová
Mrtvý posel – Vlastimil Vondruška
Jiskra v popelu – Sabaa Tahirová
Pouštní kopí; Válka za bílého dne; Trůn lebek – Peter V. Brett
Cestování v čase – Tim R. Swartz
Pekelná krev – James Rollins
Kdo chce víc; Náhlá vzplanutí; Ostrovy splněných snů – Nora
Roberts
Podvolení – Michel Houllebecq
Urbo Kune – Miloš Urban
Podívej, co vidíš – Joy Fieldingová
Jak najít lásku – Cecelia Ahernová
P.S. – Aňa Geislerová
Tentokrát to bude jinak – Alexandra Potter
Smích je živá voda – Josef Fousek
Jatka – Lee Child
Dívka, již jsi tu zanechal – Jojo Moyesová
Láska – Irena Obermannová
Hra na schovávanou – Kateřina Janouchová
Biomanžel – Michal Viewegh
Krvavá mlha – Patricia Cornwellová
Více informací o knihách najdete na On-line katalogu knih
na stránkách knihovny: www.knihovnarudna.cz
Volná místa v mikrotřídě 1. ročníku ZŠ
Základní škola, Rudná, 5. května 583 otvírá od
1. září 2016 první třídu běžné základní školy
s maximálním počtem 15 žáků. Děti se budou
učit podle vzdělávacího programu základní školy. Jsme škola „rodinného typu“ s důrazem na
individuální rozvoj nadání a osobnosti každého
žáka. Nabízíme družinu a ranní klub, kroužek
anglického jazyka, keramiky a sportovních her.
Obědy dovážíme ze ZŠ Masarykova. Ve škole
učí zkušení pedagogové, kteří mají aprobaci na
I. stupeň ZŠ.
Pokud ještě nemáte pro svého prvňáčka školu,
obraťte se na tel. 728 713 897.
Mgr. Alena Janoušková
ředitelka školy
6/2016
Centrum pro rodinu
Rudňáček, o.s.
Čarodějnický rej
CPR Rudňáček a SDH Rudná uskutečnili společně 30. 4. 2016 na
Náměstí Svobody (před hasičárnou) v Rudné Čarodějnický rej.
Čarodějnický rej byl zahájen v 16:00 hod. Byl zde připraven
zajímavý program nejen pro děti. Dobrovolníci z řad Rudňáčku
spolu s SDH Rudná přichystalo 10 stanovišť s úkoly pro děti
zaměřené k tématu čarodějnic. Děti plnily různé zajímavé úkoly
například – let na koštěti, hod pařátem, lov netopýrů, prolézání
pavučinou a v neposlední řadě zdobení ČARODĚJNICE.
Účast předčila opět očekávání. V loňském roce přišlo na tuto akci okolo 200 dětí, letos to bylo okolo 250 dětí. Po splnění všech
úkolů dostali malé čarodějnice a čarodějové Čarodějnický výuční list, který však platí opět pouze po dobu jednoho roku. Při
potvrzení výučního listu soutěžící dostaly buřta. CPR Rudňáček
děkuje všem čarodějnicím a čarodějům za společně strávené
„čarodějnice“.
Děkujeme všem hasičkám a hasičům za zázemí, zajištění občerstvení, přípravu a bezpečnost při pálení čarodějnice a ohni. Pekárně Vrbských za sponzorský dar – pečivo a všem dobrovolníkům,
kteří se podíleli na přípravě a organizaci tohoto odpoledne.
Jaroslava Průchová, koordinátorka CPR Rudňáček
NÁBOŽENSKÁ OBEC CÍRKVE
ČESKOSLOVENSKÉ HUSITSKÉ
V RUDNÉ U PRAHY
OZNAMUJE, ŽE ČERVNOVÉ
BOHOSLUŽBY SE BUDOU KONAT
V NEDĚLI 26. ČERVNA
V 15 HODIN
Modlitba na prázdniny.
Díky za čas prázdnin
čas
cestování i zastavení
sportu i odpočinku
v divoké přírodě i pohodlí domova
poznávání a objevování nového i návratů do míst známých
a blízkých
setkávání s lidmi, se sebou samým i s Tebou, Bože.
Prosíme,
ochraňuj nás a pomáhej naplnit čas volnosti tím, co je dobré.
A kousek letního nebe, ať nám zůstane v duši
i pro dny méně slunečné.
• Život v Rudné – měsíčník • č. 6 • Vyd. 3. 6. 2016 • Rudná
• reg. č. MK ČR č 12578 • Vydavatel: Technické služby Rudná a.s.,
Masarykova 105 • IČ: 61673056 • e-mail: [email protected] •
• www.tsrudna.cz • tel.: 311 652 336 • Otištěné názory se nemusejí
shodovat se stanoviskem redakce. • Za věcnou správnost článků
odpovídají autoři článků. • Redakce si vyhrazuje právo upravit publikované texty. • Uzávěrka příspěvků vždy do 20. v měsíci
• Tiskne: Tiskárna Gemmapress, spol. s r. o. • Kubrova 27,
252 16 Nučice • [email protected] • www.gemmapress.cz •
6/2016
www.mestorudna.cz
ZVEME VÁS
DO NAŠÍ PRODEJNY V RUDNÉ
kde si na ploše více než 200 m2
můžete vybrat vše pro vaše mazlíčky
zvířata chovatelské potřeby krmiva
OTEVÍRACÍ DOBA
Po - Pá 08:00 - 19:00
So 08:00 - 16:00
Ne 14:00 - 18:00
OBCHOD Masarykova 103,
252 19 Rudná u Prahy
311 678 189
733 567 663
[email protected]
www.robimaus.cz
27
Hledáme
ODBORNÉHO PRODEJCE
pro oblast střední Čechy - západ, Praha
Společnost Franken Maxit s.r.o. dodává na trh ucelený sortiment stavebních materiálů - suchých maltových směsí, balených i volně ložných
v silech, spolu se strojním zařízením a technologií na jejich zpracování.
Hlavními body pracovní náplně jsou:
Ŷ Hledání nových obchodních příležitostí
Ŷ Akvizice nových zákazníků a péče o stávající zákazníky
Ŷ Technické poradenství a nabídková činnost
Ŷ Zajišťování obchodních případů
Předpokladem pro výkon této činnosti je:
Ŷ Vzdělání v oboru stavebnictví a praxe v oboru
Ŷ Orientace v oblasti stavebních materiálů
Ŷ Dobré komunikační dovednosti a aktivní přístup k práci
Ŷ Řidičský průkaz B a znalost práce s PC
Své nabídky zasílejte na e-mail [email protected]

Podobné dokumenty